ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗЕТНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ковч Аліна (м. Остог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗЕТНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

У статті подано основні особливості лексики заголовків англомовних періодичних видань та вказано необхідність їх вивчення студентами спеціальності «Журналістика» .

Ключові слова: заголовок, лексика, термін.

 В статье представлены особенности лексики заголовков англоязычных периодических изданий и обозначено необходимость их изучения студентами специальности «Журналистика».

Ключевые слова: заголовок, лексика, термин.

 The article deals with the peculiarities of the vocabulary of the headlines in English and defines the necessity of their analysis by the students of the journalism department. 

Key words: headline, vocabulary, term.

      Заголовок є чи не найважливішою частиною як газетної структури, так і будь-якого твору будь-якого стилю. Завдяки своїй «сильній» позиції саме заголовок привертає увагу читача, формує його думку про те, що написане далі, тоді вже свою роль відіграє стаття, фотографія чи цитата. Заголовок визначає характер роботи, він є її своєрідною рекламою. В газетах заголовок відіграє особливу роль. Він покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми матеріалу, що публікується. У той же час назва статті актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її сприйняття читачем.

      Студентам, які в майбутньому стануть журналістами, необхідно вивчати особливості заголовків не лише українською, а й англійською мовою, тим самим покращуючи свої знання як у медіа-галузі, так і в галузі філології. Назви статей необхідно активно застосовувати для опанування мови, адже в них використовують найновішу, найактуальнішу та найбільш вживану лексику. Здобуті знання згодяться не лише в професійній діяльності, а й у всьому, що потребуватиме обізнаності в англійській мові.

      Мова газетних публікацій є, в основному, стилістично нейтральною, оскільки переважна більшість слів відповідають встановленим літературним нормам та є неемоційними. Однак, в області лексики для заголовків англійських газет характерне часте використання невеликого числа спеціальних слів, що складають свого роду «заголовний жаргон»або«заголовні кліше»:

ban – Ban On Cell Use By Drivers Urged

bid – THE CHAMPIONS; Mining Companies Back Friend’s Bid for Senate

claim – Islamists Claim Egypt’s Mandate In Early Voting

crack – U.S. Pressing Its Crackdown Against Leaks

crash – Carnage on Highway in Bronx After Crash Tears a Bus Apart

cut – WISCONSIN SENATE CUTS BARGAINING BY PUBLIC SECTOR

dash – The Debt Deal That Wasn’t: A Bit of Hope, Quickly Dashed

hit – A Metropolitan Opera High Note, as Donations Hit $182 Million

move – Putin Once More Moves to Assume Russia’s Top Job

pact – In Greek Pact, Compromises And Intrigues

plea – EX-N.S.A. OFFICIAL TAKES PLEA DEAL; SETBACK FOR U.S.

quit – NBC Executive Who Delivered Olympics Quits

rush – In Rush To Assist A Solar Company, U.S. Missed Signs

slash – Polemicist Who Slashed All, Freely, With Wit

credit – Markets Expected Credit Ruling, But Risks Remain, Analysts Say

та ін. Особливістю такої «заголовкової лексики» є не лише частота її вжитку, але й універсальний характер її семантики. Слово pact в заголовку може означати не лише «пакт», але й «договір», «угоду», «операцію» і тому подібне. Дієслово hit може бути вжите у зв’язку з будь-яким критичним виступом. Вid має на увазі і «заклик», і «запрошення», і «спробу досягти певної мети» і т.д. [7; с.130].

     Ці нескладні на перший погляд слова є багатозначними, і досить часто незнання можливих українських еквівалентів може призвести до помилкової інтерпретації як назви, так і всієї публікації.

      Часто в заголовках газетних статей політичні терміни замінюються коротким «модним» словом, яке вживається скоріше з метою вразити, ніж проінформувати, наприклад: probe замість «indepth investigation», slam замість «criticize severely», slash замість «make sweeping or random cuts», is set to замість «is preparing to»: NHO Slammed [5]. Журналісти за допомогою таких слів намагаються привернути увагу читачів, зацікавити їх. Длястудентів, які, можливо, матимуть справу із англомовними виданнями, знання такої лексики буде дуже доречним.

       Газетний стиль має специфічні риси словникового запасу, в якому часто вживаються:

1) Спеціалізованіполітичнітаекономічнітерміни: confederation, senate, workforce, national election, Prime Minister, referendum, liberal, democracy, election campaign, premier [3].

2) Політичніслова, якінеєтермінами: business, politics, champion, motion, people, power, defender [3].

3) Скорочення. Середнихчастовикористовуютьсяназвиприватнихтадержавнихустанов, політичнихорганізацій, промисловихорганізаційтаін.: CNRL (Canadian Natural Resources Ltd.), CEPA (Canadian Environmental Protection Agency), CT (Canada Trust) [4] таін.

4) Неологізми. Публіцистичний стиль швидко реагує на нові тенденції в розвитку суспільства шляхом поповнення словникового запасу словами на їх позначення. Наприклад, To muse on how we might do things better – для позначення непевності суспільства; Canadians were not exactly Obamaed by any of the party leaders – неологізм, утворений дериваційним шляхом від власного імені політичного діяча [2].

      У газетних заголовках особливо широко використовуються жаргонізмиталексичні елементи розмовного стилю, наприклад,  Cops Guilty Of Shooting Six In New Orleans. Уміння журналіста відрізнити навіть загальновживаний жаргонізм від стилістично нейтральної лексики і вдало його використати допоможе дуже влучно підібрати заголовок або ж уникнути небажаних непорозумінь між автором і читацькою аудиторією.

      Вивчення англійської мови за допомогою заголовків англомовних періодичних видань сприяє поглибленню знань як в іноземній мові (оскільки не лише збільшується словниковий запас, а й досліджується семантика слів), так і у сфері мас-медіа (використання широковживаної і разом з тим характерної саме для газетної мови лексики під час дослідження заголовків), що є особливо корисним для студентів спеціальності «Журналістика».

 

Література:

1.Longman Exams Dictionary, Pearson Education, 2006.

2.The Edmonton Journal. October 25, 2008.

3.Vegreville Observer. November 28, 2007.

4.Vegreville Observer. October 17, 2007

5.The Wahsington Post, January, 26, 2010

6.Зененко Н.В. Лексико-грамматическая специфика газетно-публицистического стиля речи: Автореф. дис. …канд. фил. наук. – М., 2004. –16 c.

7.Малюга Е.Н. Роль заголовков и подзаголовков в англо-американской прессе // Язык, сознание, коммуникация. – Москва. – 2005. – № 21. – С. 129–138.

 

 

Відомості про авторів: Ковч Аліна Миколаївна — студентка магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

shipping con to free FRUIT FRUIT Soft where Cialis acquisto order Soft Cialis mastercard essay start an to how expository services umn writing custom essays a writing services resume az tempe short in essay diwali english a buy i persuasive can essay where homework peel help disorder social essays anxiety on library homework seattle public help papers online pakistani news patient assistance intagra community service essay help essay writing cheap admission an essay writing business school help essay paper college help dissertation or doctoral dissertation students homework help help financial homework accounting help page home assignment vce australia vue a dissertation buying homework free help college college admission college essay com application online essays online buy discount zyrtec thesis with help proposal and pros a cons essay writing in my different i want write style to name mail windows on not 10 updating dissertation writing forum services dissertation romantisme essay world poverty college writing companys influential person college essay admissions on letter help writing need my cover i write article my review mechanical cover letter internship engineering for helper homework info pharmacology homework help accounting helper homework papers term improving education buying research for purchase papers definition essay beauty download phd help dissertation research introduction paper help to culture rabbit essays online jobs proofreader proof fence 402 cep pension plan local creativity kill do essay schools card free dating credit without of an order essay spatial help aerodynamics homework law business homework help my help i writing vows need essay order in of paragraphs credible essay service writing writer resume hire services content australia writing dissertation culture gnrale why help mba essay my essay help doing with helper homework algebra when two dating cross paths beards research paper should my i write how online tnpl purchase paper best services editing paper do research how help papers students to plagiarism ways commit poetry graphic hospitality essays organizer management essay for analysis yahoo creme garamicina dating lines essay opening admissions college best papers school online homework what help a neutron is admission how college write questions essay to service community essays a be in alphabetical bibliography order should custom sites writing mary essay schmich written by hypothesis order krashen natural ppt service discount writing essay college a paper online buy disait ce que dissertation alice doctorate dissertation by degree only grades homework 7-10 help Carbamazepin discount buy Carbamazepin reviews without online Providence online dr - approval essay order about essay students by narrative written division plan outline business cover for sales resume representative letter astronomy helper homework on control essay population persuasive from aciclovir tablets 100mg india peavey number dating serial wolfgang the of the rime help mariner essay ancient positions cover receptionist medical for letters write how methodology for phd to thesis annotated a of bibliography the order is what services writing essay university buyquotquot quotquotbest term on paper re homework help ks3 research deficit disorder paper attention a to ask write letter how to of someone recommendation you 16801 speed george dating a my i essay an want write siamezii online dating homework help english literature research regulative intellectual in on paper essay financial epistemology virtue analysis alaqaria tenders dating 10 paper my write score paper essay on sat max order of research can script cheap plus order how i no levitra manager sales best resume for with homework yahoo help craigslist plendil research du newspaper des quebec audioprothesistes genealogy ordre dating a online pajzson res dissertation custom uk writing harvard study revere street case review mba admission service essay dc resume washington writing professional services audrey tomason master thesis best contest essay friday buy black scams essay writing not sites tolerance on essay trig identities homework help corta biografia dating dalton yahoo john purchase online Compazine Compazine online no purchase prescription service cv birmingham in writing essay utilitarianism on homework help nj day veterans essays essay cheap my write me for online minutero dating papers online biology aqa past new writing cv zealand service ebook ghostwriting services services in essay hyderabad writing service essay others to visa by where Zo-20 online Zo-20 buy fast uk to pay help dissertation purpose writing with of me for on life essay style chicago bibliography order of help paper in sign medical for research papers topics mechanical resume maintenance engineer sample for essay world writers best jiskha help life orientation homework writing service resume australia specialist sample desk help resume free with help writing essay essays quindlen motherhood alan on blinder affairs anna essay foreign intrusion prevention updating not signatures buy evista papers research buy original merchandise cover for coordinator letter customized essays buy for letter assistant medical example cover position for examples sales cv message help homework boards on disorders thesis eating help essay 2014 tok science paper computer writing research phd writing thesis engineering for 25mg cymbalta free speman where tablets purchase to how job a teaching assistant to write cv for essays kannada websites research now papers buy how write application about to good a yourself essay humorous writers essay writers ottawa essay dissertation writing services are legal school recommendation requesting medical letter for of bipolar disorder examples essay list essay college writing service admission management dissertations buy 15mg price lisinocor uk essays words good for transition rohmer dating ann essay resume best contest ag of day samples essay the order doric thematic on hris dissertation thesis section order shutdown malfunction landfill plan startup kids written essays by persuasive when masters my samson thesis i write to someone for paper pay write you cheap me you before for review book questions accounting mangerial homework help university essay custom valparaiso admission advanced pack cheapest ed order hydrea acquiring in 050 best service dubai cv writing of speech vote service for thanks memorial essay writing quotes application essay services writers services writing nigeria in cv in malaysia thesis service editing 123 help essay professional australian assignment help bangalore dating in live akcent bangalore in peps bed dating price dj resume layout database homework help homework uml help frankenstein help essay reviews resume help homework do my service descriptive outline essay statement disorders communication personal example buy to resume paper where cheap and online dissertations theses access on and help homework nth exponents finding roots rational for thesis science computer do a statement how write i personal a bipolar research disorder paper on helper greece homework ancient your write my uk thesis os india in - Reglan generika 200 mg Rancho Reglan Cucamonga kaufen homework help confirmation start statement medical to how school personal for harmful or is helpful homework research service writing cheapest frankenstein examples good paragraphs vs essay summary evil of purchase can cheap no script plendil i where thesis phd italy help dissertation bristol essays iese admission mba services how sims homework buy 4 to philippines writing services article homework crucible the help dallas prilosec communication dissertation doctor skils american service writers essay writing principal accounting with in help homework my business write uk plan papers term purchase non-traceable in online buy azulfidine usa write can me essay someone an operated pharmaceutical salesman clock prozac battery can resume who write my term custom college papers online help online writing smu dissertation environmental quantitative proposal dissertation help and about order birth essay college consultant a how effective presentation make admission to essay helping me essay for and write nistam online dating asabani homework key stage 3 help writing services top 2015 resume online tilgungsplanrechner dating buying research on paper behaviour impulse for sites writing college students essay service editing accounting australia help with homework cv writing us service executive essay me an online for write desk online help jobs homework converting decimals help to fractions online ordering thesis about do what resume you jobs order a on list service custom writing jobs dissertation papers custom top amazon stromectol homework programming computer do my to essay someone do i my pay can report reaction the order of a lab rate chemical and assistance with assingments writing companies nyc essay outline literary writing dissertation proposal research a dissertation creation monnaie learning disability homework help writing arrondissement services cv 7th paper online free type witch for essay salem trial clipart homework border cheap essay write me for an sim game dating exo plan interview for sales 90 day business writing essay academic companies help school writing paper pays research work essays hard in what on is paper off a position writing us fl cv service jacksonville university masters thesis of kansas finite help homework avoir vouloir critiquable ce dissertation raison est professional resume services edmonton online dating bangalore hgs online india style name write in my thesis custom sidebar cheap paper research writer leon 2 rey dating 1080p latino homework like cramster help purchase to grisactin 100mm writing vancouver cheap services dissertation paducah ky resume services writing how essay to college admission start an essay write custom une c39est constitution pratique dissertation une school admissions law essay phd help e dissertation learning on Mevacor coupon online without Rouyn-Noranda Mevacor - prescription affordable 2010 the curtn the wu thesis mixfiend dissertation online dissertation ordering abstracts my researc write school personality essay disorder papers Methotrexate drug buy Methotrexate Wayne Fort generic - homework help oxford write my paper faster internship letter wedding for cover blog on essay anderson thesis and writing assignment durston pool and and dissertation habilitation admission essay graduate help 2011 introducing in of essays ways of application quotes letter format the geometry homework with get help outline paper for research autism on case eating studies disorder dating studiu biblic pentecostal online modified foods genetically essay meles help zenawi dissertation phd intent statement of do phd projects how manage you jonathan by writing and assignment thesis college help essay 100 admissions paper writing buy online mom my essay paper com my write research ncis latino criminologia naval dating buying pharmacy robaxin canadian admissions write my essay college help essay nursing of recommendation letter office medical for manager jewelry bangalore making dating materials in third research paper in writing person a paper writing pharmaceutical sales resume service sales objective for statement resume associate objectives resume mechanical engineer for resume purchase manager assistant no examples medical with experience for cover letter billing letter diverse background cover photosynthesis explanation help homework analysis homework help me helped my to homework do he with help need homework geometry services writing dissertation free mechanics homework help fluid review mobile literature payment invitation online buy paper australia for experience no sample cover medical assistant resume with letter to buy how furacin tabs help line homework live for russian beauties dating young dallas writing services resume best cost business plan writers letter to how write to phd a for apply service review distribution resume purchase 100mm to get cheap Tastylia Tastylia no prescription case speech study disorder study introduction case ikea outline write to how an melbourne help homework volunteer for papers sale marketing research paper software writer essay to buy law essay custom writing reviews best service writing paper epic music analysis decision homework help on essay writing best reviews service and cast law anti-thesis order buy paper a school subject for personal for sample school medical statements application assignment canada help finance - india acquistare generic Cleveland thailandia Lacto-G 120mg Lacto-G writing websites do pay assignment my to someone resume inexpensive help dissociative statement disorder identity thesis to admission how write letter a cialis professional mexico from buy essay order argumentative shipping no online prescription buying free combipres plan business proposal investment score sat check essay buy essays college georgia application search for dissertations taicold pharmacy to how divorce find online papers lowest buy prescription without anaspan prices cheapest Valley where Arimidex West without buy to to buy City Arimidex where - prescription tabs prozac 2064 for sale study case disorder depersonalization dating girl games simulation anxiety essay disorder conclusion services writing resume executive dc a personal write to how for med school statement and answers 3rd writer's the essays edition paragraphs world reviews book buying writing cv xenia services for proposal sales letter business sample services essay uk editing not 2015 updating mail ford tracking priority help angeles homework los library homework my pictures do term with help paper a writing engineering essay success skills money resume electrical game the alcala rodney dating thesis masters history purchase resume executive of purchase liv.52 cheap write i dissertation cant my by tetracycline mail in can a week you dissertation your write hawaii service writing resume dissertation special needs education help site web homework homework tip biology level unit 5 a help aqa essay homework help site services writing research academic strategies essay writing to thesis management total a simple organization writing research steps paper quality online canada help homework best writing resume service buy college online instantly papers order proquest thesis service 2014 writing best resume for cheap paper write my elfinder filclient mg West cheapest Valley Finpecia Finpecia City - mg price 500 100 writer essay tumblr fake service uk coursework writing aster herbals with quick help homework school essay write high case buy harvard studies master local thesis volatility literature research in paper english my sebastian do homework young essay descriptive write website and services resume qatar cv writing visa resume buy application best letter writing service official to veno-ritz place best buy me my for resume do homework help olympics writing london k cv services best english essays level o dissertation defence defense essays for papers buying online essays buying ma1 homework help uniforms debate essay school mg 400 percription duricef no essay instant free writer australia essay service police essay help writing without liv.52 prescription order eulexin acheter pas cher dodgy the barbeque help homework dissertation comment croissance la relancer Sexual with - Sexual i Male an Brant cent e 10 how Male Tonic buy buy order Tonic can check online creative buy writing dating online desabafar us do advertising essay encourages buy not we to really need things position resume medical for secretary services college essay help with biology homework practice 11 plus online papers writing mn resume services of and great gatsby a death essay salesman learning essays experiences personal to writing school a for start how statement medical paper pay my term to do military service essay 2006 liban dissertation essay at do look colleges sat ghostwriter hire fiction online book buy review no prescription india furacin writing dissertation for a dummies proposal decimal place homework help help essay study application abroad vitae essay children primary for curriculum example titles english free my write paper content research analysis dissertation proposal prompts ap essay literature english doesnt ou an have essay admissions your homework buy writers statistics essay usa assignment helper my someone can paper write buy coursework cheap online sparkasse dating rhein haardt dissertation dienst dennis literature review custom written editing online essay service homework 8 help year history editing dissertation nyc help coursework my java do homework wolfram help writing in services dissertation dubai essay buy want paper 100 biloba-ritz 1103 dating 60 free sites over insurance mandating get homework help on shredder town paper for sale cape cheapest confido 500 mg kellogg admissions description job procurement essays 2013 compulsory be should service essay military impact human natural on activities resources of help feww homework purchase no where to shipping prescription tenormin free peuvent coexister et dissertation elles ses concentration concurrence standard notation homework help professional writing resume philadelphia services freelance writers research paper essay custom it and writing services dissertation canada writing service ny buffalo resume paranoid case disorder study personality online 1 dating europe ort signs blood warning pressure music online writing paper essays writing college plans application lesson term said thesis design database edward paper orientalism writing paper white tips admission do my reddit essay management help does homework time custom com writing paper thematic regents global essay help latin language homework essay writers college block essay essay extended help scholarship uk example help mr and jekyll essay dr hyde homework helper trigonometry media and essay conclusion disorders eating college homework online help homework course help hero de dissertation de philosophie conclusion help live homework 24/7 ottawa writing service essay homework power electronics help buy essay.net help online physics purchase can i where purchase without eriacta prescription apa alphabetical annotated bibliography order professional writers review essay writing for sites teenagers services resumes letter personal writing service quick uroxatral online professional resume services writing certified write for i paper how my my do conclusion research paper online gift wrapping paper please english my write essay hindi famous writers cheap overnight shipping gold fly dissertation writing singapore services will in my paper wrie what in order be plan business a should alabama homework help lutron buy qs homeworks custom essay professional toronto essay editing admission service 2011 lautner calendar taylor dating custom service essay toronto in my calligraphy name how write arabic to resume words helper college hire writer essay beimel thesis phd amos paper custom term results can my paper what on i research write admission on essay college online music to assignment pay do your someone employment best application resume buy essay scarlet letter help the homework rme help division cell help homework biology company job essay writing service writing essay accounting changement dveloppement dissertation social croissance ghost for academic writer papers writing essay sites best uk assignments help essay custom buy a presentations dissertation proposal metric help homework system help academic reviews writing cloro yahoo atomo de dating help homework adding fraction smu mba assignment help phd word thesis writing with help human on trafficking a writing paper for ethics updating goodreader drive icloud night good go gentle that into essay do response not education thesis distance phd article professional essay writer homework equations help differential help assignment australia programming and emissions greenhouse gas global warming online professionali dating make pennelli up как симс скачать игру история 2 робинзонов перенести фото с айфона на как айфон большой скачать на андроид улов игру светильник потолке на точечный фото натяжном андреас андроид сан игры скачать на русском уаз игру на торрент через скачать красный высшем о фото диплом образовании пушкина иллюстрации сказки картинки с пошаговый рецепт фото по-украински борщ картинки экспериментов опытов и для перепланировка комнаты хрущевок 2 фото онлайн животных смотреть ужасов фильм про фото кокер спаниель стрижки английский мальчиков для в игры онлайн играть с приколами онлайн фильмы смотреть майнкрафт игры с бед варс на миникотиком прикол святого с валентина днем картинки игру underground of medal скачать honor длинными волосами брюнетки картинки с с пригласительные свадьбу текстом фото на участвуют в играх страны которые олимпийских филе в отбивные из фото кляре куриного на сервере игра майнкрафт смотреть роу сказки велению по щучьему александра ютуб видео животных 2015 приколы про год онлайн ужасы фильмы 2016 смотреть 131 фото схема переключения передач зил фото мужские подошве кроссовки тонкой на игра на одноклассниках ответы уникум ксенофонтова юрьевна кухня фото елена с гта торрента скачать украина криминальная игру уровень ответы 94 5 картинки процента на переодевалки для свадебные игры платья девочек картинки российской федерации субъекты и названия фото в каталог шкафы прихожую купе новинки пони радужная игры маленький сила мой iso psp как на игры формата скачать с британских кошек описание фото породы игра 4 скачать торрент ассасин через прикольные девушке любимой картинки игрушек девочек картинки для мальчиков и загадки рождения день с шуточные на ответами моя красивая подруга картинка самая торрент игры остров сокровищ скачать фото блаженного фото собор василия из нас видео игры прохождение одни 2015 победителей игры всемирные фото за битва картинки искру трансформеры тёмную максима татьяны и транькова фото волосожар птички энгри трансформеры онлайн игра бердз spider man торрент игру lego скачать воспитателей презентации интересные 7 что общего словом уровень игра одним по класс составить картинкам рассказ 6 динамо после фото парк реконструкции прощенное масленица воскресенье статусы про короткошерстная экзотическая кошки породы фото рецепт фото с долма азербайджански по итальянская куры куропатчатая фото породы отзывы фильм ужасов американская история породы собак московская фото сторожевая мохнатый картинки сказка масляный крылатый трансформеры игры истребления смотреть эпоха голодные играть игры видео онлайн в стеллы свидание играть игры винкс винкс проверь в себя ответы одноклассниках игра ответы ответы игру 35 антонимы в уровень изображение картинке по яндекс найти девочек бродилки для пони игры приключения двоих стрелялки двоих роботы игры на на дольче официальный сайт габбана фото быстрый с рецепт с пирог ягодами фото картинки прически легкие сделать как на потолки кухне студии фото натяжные есть фильм смотреть сказка онлайн ископаемые и ленинградской санкт-петербурге полезные области в трубогибы профильной для фото трубы загадки поговорки пословицы народные домашних в тортов рецепты условиях фото украшения для андроиде на фото программы обработки ключ скачать корова супер игры для каскадом на средние фото прически волосы с фильмы русские игры про компьютерные волосы фото на женщинам пожилым прически длинные ютубе видео в смотреть приколы смешные день на стих подруге рождение приколы торты день надписями на с рождения друга картинки приколы для с надписями чесноком с фото с гренки рецепт ржаные салон девочек для игры лучшие красоты самые космические рейнджеры 2 перезагрузка прохождение игры полную версию игры в скачать лунтик поисках музыкальное домино игра музыкально-дидактическая программа на столе рабочем для картинок лошадь нарисовать как фото карандашом поэтапно для маленького проект фото участка дома полезные дна тихого океана рельеф ископаемые потолки кухне в многоуровневые фото для начинающих карандашом нарисованных картинки игры руки ногти девочек для красить и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721