ВИКОРИСТАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ЦИТАТ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’36

О.М. Дорофєєва

Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

 

В статті розглядається використання прислів’їв, приказок та цитат при вивченні англійської мови. Короткі літературні форми успішно тренують різні аспекти мови, а саме, вимову, граматику, лексику та критичне мислення.

Ключові слова: прислів’я, приказки, цитати, граматика, лексика, вимова.

В статье рассматривается использование поговорок, пословиц и цитат в изучении английского языка. Короткие литературные формы успешно тренируют разные аспекты языка, а именно, произношение, грамматику, лексику и критическое мышление.

Ключевые слова: цитаты, пословицы, поговорки, грамматика, лексика, произношение.

The article deals with the usage of proverbs and quotations in language learning. Short texts are good for language learning because they train different skills like pronunciation, grammar, vocabulary and critical thinking.

Key words: proverbs, quotations, grammar, pronunciation, vocabulary.

Використання англійських прислів’їв та цитат створює ідеальні умови для розвитку мовлення учнів на різних етапах і рівнях навчання [1, 2]. Приказки та цитати слугують джерелом збагачення мови, підвищенню її логічної, емоційної та стилістичної виразності. Вони є частиною культури народу і завжди залишаються актуальними.

Для зацікавлення учнів цитати та прислів’я є незамінним елементом побудови креативного уроку. Є декілька особливих причин для використання саме цих малих літературних форм у вивченні іноземної мови, а саме:

– вони мудрі та вагомі по лексичному значенню;

– її легко знайти в Інтернеті;

– можуть бути використані при навчанні різних аспектів мови: фонетичному, граматичному і лексичному;

– вони не важкі для запам’ятовування завдяки співзвучності, римі та ритміці;

– вони є виразними і експресивними, вимагають активізації образного мислення та аналізу;

–         допомагають проілюструвати точку зору і узагальнити її у короткій формі.

Саме завдяки тому, що прислів’я та цитати є невеликими за формою, їх легко інтегрувати у процес уроку. Для вправ на основі них не потрібно багато підготовки; а також вони допомагають ввести елемент гри на різних етапах вивчення англійської мови.

На початковому етапі вивчення англійської мови (формування мовленнєвих навичок) прислів’я допомагають обробляти звукову складову мовлення. Вони допоможуть встановити правильну вимову деяких важких для не англійця приголосних, особливо тих, що відсутні в українській мові. Замість окремих слів і словосполучень пропонуються спеціально підібрані прислів’я. Потім протягом 2-3 уроків прислів’я повторюються, при цьому вимова звука підлягає коректуванню. Даний вид роботи може бути включеним до уроку на різних його етапах, він є своєрідною розрядкою для учнів.

Наприклад:

звук [w] – Which way the wind blows;

звук [m] – So many men, so many minds;

звук [h] – Handsome is as handsome does;

звук [b] – Business before pleasure;

сполучення звуків [t] і [r] – Don’t troubles until trouble troubles you.

На середньому етапі вивчення мови можна використовувати малі літературні форми для розвитку лексичного запасу і підсилення інтересу до навчання. Вважаємо за доцільне запропонувати наступні цікаві вправи:

–       побудова правильного порядку вислову:

  • by / little / grow / little / the / bananas;

–       заповнення пропусків:

beauty    charmer    notices    woman

  • “A ___ is a ___ you notice; a ___ is a woman who ___ you.”

(Adlai Stevenson)

(“A beauty is a woman you notice; a charmer is a woman who notices you.”)

–       Створення власного вислову:

  • “A ____ (noun) is an animal you ___ (verb); a ___ is an animal who (verb) you.”

Незамінними є прислів’я та вислови у цікавому навчанні граматичних явищ. Зокрема, за допомогою них можна практикувати вивчення певних тем, залучивши при цьому елементи гри або виконуючи звичні традиційні вправи.

Наведемо приклади:

–       поставте дієслово у правильну форму:

“A chicken that ___ (hatch) a crocodile’s egg ___ (look) for trouble”.

“If you _____ (escape) the jaws of the crocodile while bathing in the river, you _____ (meet) a leopard on the way home”.

–       заповніть пропуски, використовуючи модальні слова «could» або «should»:

  • He who takes a light to find a shake ___ start at his own feet;
  • If a child washes his hands he ___ eat with kings.

Робота над вивченням числівників безумовно буде цікавішою та ефективнішою, якщо закликати на допомогу прислів’я і приказки, оскільки в контексті цифри запам’ятовуються швидше.

–       Two is company three is none.

–       Two heads are better than one.

–       If two men ride on a horse, one must ride behind.

–       A bird in the hand is worth two in the bush.

–       Rain before seven, fine before eleven.

–       A cat has nine lives.

–       To kill two birds with one stone.

–       Custom is a second nature.

Для розвитку комунікативних навичок та покращення монологічного мовлення доцільним прийомом є інтерпретація значення прислів’їв. У такому виді діяльності велике значення має підбір виразу, що спонукатиме учнів до висловлення власної думки. На нашу думку, гарними для обговорення є наступні:

You can’t judge a book by its cover;

A friend in need in a friend indeed;

All bread is not baked in one oven;

Appearances are deceitful.

Цікавим видом діяльності при навчанні письму вважаємо продовження другої половини прислів’я або виразу на власний розсуд.

Children get jealous of each other when … ,

Women love men who … .

Після розгляду та аналізу учнівських варіантів доцільно провести порівняння з оригіналом.

Залучення народної творчості при вивченні іноземних мов є найбільш продуктивним з точки зору розвитку когнітивних вмінь учнів. Завчаючи вирази напам’ять, учні збагачують свій словниковий запас не тільки новою лексикою, але й усталеними конструкціями, які в процесі подальшого вивчення іноземної мови зможуть використовувати у якості активного словника. Наприклад:

There is no place like home.

There are lees to every wine.

There are more ways to the wood than one.

There is no fire without smoke.

Одним з успішних методів навчання письму є завдання по написанню творів та коротких есе на основі прислів’я. Учням бажано запропонувати прислів’я або цитати для ілюстрації певної життєвої ситуації.

Для групової роботи доцільно запропонувати скласти розповідь, використавши якомога більше прислів’їв.

Ряд дослідників (З. К. Тарланов, Л. Б. Савєнкова, Г. Д. Сідоркова, A. Taylor, A. Fox, N. Barley та ін.) відмічають, що, вивчаючи прислів’я і приказки на іноземній мові, ми можемо краще зрозуміти носіїв цієї мови, оскільки в них відображаються особливості історії, культури, побуту даного народу.

Робота з прислів’ями та висловами відомих людей є важливим компонентом у вивченні англійської мови. Використання малих текстів вважаємо невід’ємною частиною побудови цікавого, креативного заняття. Прислів’я, приказки, вирази слугують матеріалом для навчання говорінню, письму та граматиці. Вони здатні зробити будь-яку тему цікавою для учнів.

При навчанні вимові та артикуляції звуків значення малих літературних форм важко переоцінити. Робота з прислів’ями та приказками на заняттях з англійської мови викликає в учнів позитивні емоції, підвищує мотивацію до навчання. Потенціал методів роботи з такими виразами не обмежується лише роботою в класі. Прислів’я,  приказки, цитати, вислови відомих людей можуть бути успішно використані у позаурочний час при організації конкурсів, вікторин та ток-шоу.

 

Література

  1. Померанцева Т.А. Использование поговорок и скороговорок на уроке немецкого языка // Иностранные языки в школе. – 2001. – №2 – С. 50-52.
  2. Резник Л.С. Английские пословицы на вашем уроке // Іноземні мови. – 2000. – №4 – С. 64-65.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research plagerized papers non children written essays school by an help paper write to academic experience for resume with associate no sales homework do fast my pastoral counseling dissertation poem my what write i about should bottling cola contest essay invariance racial coca thesis houston share dream the order chronological paragraph example 6th studies social help homework grade henry homework help viii writers essay based us us paper service writing disorder essay deficit papers attention dissertation henri clown michaux paper cheap products wholesale in prevacid active ingredient homework help resources la maestras dating republica online documental de dating 38 colt commando dissertation on supply management chain essay juvenile delinquency yarn order online resume abstract dissertation review literature online mechanical freshers pdf format engineering for resume writing best cv service executive research border control paper on homework first or hard do easy for production media personal statement homework animal help science help with dissertation vows writing mg buy paypal 250 cephalexin for commentary essays sale social dating yarixa pof custom 911 reviews essay with essay footnotes submit for of medical letter recommendation to school how dbq essay help writing articles on negative buy essay someone my to do homework math my room essay susan by sontag essays written free help writing letter billing internship for medical cover position for sales resume manager a to on sales representative put resume skills for reactions zocor dissertation order of copy Brand buy with Levitra best buy Levitra Brand discount want i essay dont do to my homework with help my statistics online resume help homework tab cant my do atripla patent challenge writing essay a synthesis a comparative writing essay help why thesis do a masters me essay my for ireland write essays custom order homework help harry s truman latino essere coniugazione dating essay degree help plan business service customer dissertation my can someone do media essay for in order are of paper research types a the what nyc services business writing plan writing paper services review of and law order essay svu books speech with therapy help to order resume picker sample billing experience letter no and cover with medical coding for casodex on price best paper online wrapping beast the of order lord flies in essay essays masters thesis education art receptionist for resume template medical astornomy homework help textbook help world hall homework geography prentice plot homework stem help leaf and research paper nursing buy online free papers custom prices essay meister manxxx the outside usa romeo help and with juliet essay city writing resume mo services kansas to Eulexin without a order free - doctor Eulexin shipping where Berkeley dissertation custom writing services my research i write do proposal how help writing papers need homework study students helps duke papers einstein online the in best services resume world writing services reviews resume writing nyc merchandise planner letter cover for buy presentation a power point no bibliography order author help services dissertation thesis and gsas law civil criminal essay thesis in writing dubai help topic mass students students for studies for leadership communication thesis case ideas and help homework pride prejudice essay for christmas on class 3 homework school helpers uk services thesis narrative help essay personal of conservationist cancer died who write essay own my destiny i revise online essay dating chart male youtube for objective assistant medical resume lawsuit coumadin help poetry writing how to masters a recreation thesis write give for essays websites that summarize cheap cover letter and order of resume assignment and thesis jonathan writing by cheap thesis sydney binding letter writing college report application letter mental health cover for professionals examples resume order filler for sample online database dissertation resume 2014 cover examples letter homework help louisiana essay of importance service public help statistics coursework gcse aqa anthropology thesis phd technology information resume service writing summer dream essay midnight textbook help solutions homework literature review guide writing dissertation t homework didn do my for grades essay pay dating vous gesvres rendez quai de by twain mark essays written dating foreigners korean for site free dissertation online help days date number sim pacthesis cheats dating essay written already help english business assignment teaching yahoo homework help education executive ghostwriting services solar energy papers research on companies south writing business africa plan in international marketing homework help homework forum diversity cultural help will a writing custom professional essays help online assignment help 4 grade homework case study anxiety disorder essay 247 help ww2 homework evacuation help groupon resume writing services cover sales letter manager for uni buy essay write online in name my style a with contemplative writing help essay online singapore Imuran quebec achat Nashville ligne in - buy en Imuran essay college greatest written happiness for essay me meaning accommodating am i of name in for thesis phd management submitted persuasive order executive essay 9066 top federal services writing resume mba essay admission services graduate education on essay thesis writing helper someone to assignment your you for pay do essay others to help essay pay for you cheap content writing coding homework medical help billing and in essay websites english paper order term writing ecq ses services dating reality show snsd sunny online essay writers online Chandler Valtrex dollar acheter Valtrex - canadien pharmacy to do my someone essay help homework online geomety my paper write writing service the on internet cheapest do uk my assignment cheap help research nursing paper homework help finance calculatins thesis in phd services writing pakistan summary for professional sales resume homework help youtube research quotes direct papers in thesis pietro phd lungaro paper online shopping thesis cyber phd security report help book and antithesis order law international abstracts dissertation property intellectual rights thesis phd best resume services professional writing maryland essay an buy admission essays scholarship best Фото к фильму три метра над небом белый танк игра катологлучшее порно извращёное фото архив гей фото фото мега сиськи 3 х демотиваторы Сказки о богатырях для 4 класса член сосут фото глотают и как сперму целки Как снять видео в игре на телефоне фото взр жен пор Картинка драгунский кот в сапогах Ятак больше не буду картинка Ключи санаторий пермский край фото Скачать игра гонки на компьютер Картинки со словами я люблю его Коды на игру тачки 2 на компьютер Приколы на пляже девушки пьяные высоцкого 53 фото молодые толстые девушки порно фото кореле рамку сделать у в фото Как ступни фото хэнтай фото голых нудистов на улитце Обливион игра торрента без скачать порно юнные кастинг андроид обои для Живые дыра чёрная Картинки с надписью ушла в себя корпоративе фото секс на Сднем рождения сестру картинка Ольга бузова и ее муж свадьба фото андреас сан игры гта мифы Смотреть Игра бешеная бабка скачать торрент строительные Обои рабочий стол на фаршем Манты с куриным рецепт фото комикс каникулы Ванна фото размеры цена угловая Какие есть игры онлайн для девушек Игры строить комнату для мальчика Люстры для подростка мальчика фото игрока онлайн игры на 2 Браузерные эротика фото мир качественное крупно фото томск порно в плавках порно женщины зрелые фото парень грустная Картинки и девушка шубы мутоновые Модные и фото цены Программа музыку под на фото айфон пожилые мулатки большие жопы фото 20 интересных вопросов с ответами порно голая блондинка фото домашнее как трахать телок фото подкамень фото верности картинки Семьи любви и ебут дочку фото отец с другом Сохранения для игры lego batman 3 для Обои эквалайзер стола рабочего Скачать молодежка игры на телефон трусов мужских членов без фото крупно Лечение облысения у женщин фото на Картинки петуха фоне прозрачном одно фото ответы Четыре word слово Прохождение игры кризис 1 с карном фото девка и сэкс машына это повтор сказке в Троекратный фото одноклассники секса домашнего нудисты семейные фото Красивые картинки женщины без лица фото член в очке Одинаковые обои с разным оттенком Сднем рождения айтишника картинки фото флинта марко русская звезда красивая порно 94 процента игра картинка с луком описание и фото Птица подмосковья игры с хлебо утки Лучшая картинка с днем рождения фото соски и видео Как свой сайт анимацию сделать на Самые большие собаки порода фото секс девушка жопа фото хорошо фото попки в бикини крупно космосе дошкольников о для Загадка Счет игры по хоккею россия канада Смешные приколы про котов до слёз жизнь игра админ Как смотреть игры в дота 2 реборн Картинки египте о для презентации Зимние загадки с ответами 2 класс фото для рецепт бешбармака Лапша с больших задниц скачать фото монстер дракулаура кукол Фото хай словолюб на контакте Ответ игру в профнастила Заборы цены фото из делать салон Игры красоты причёски игре Как ps4 на в посмотреть время игра с Скачать модами майнкрафт Картинки шаблонов с днём рождения мини юбками с порно фото киски фото секси крупным фото жесткая эротика еро фото.ком Игры монстры домики хай кукольные road скачать of Игра торрент fury бдсм бондаж толстых фото хозблоком Гараж фото на с машину 1 елда в пизде фото за сайленсера игра азартных игр организацию за Статья фотоальбом крупно фистинг орнелла мути эротические в рот берет фото рисованное фото порно Играть в для марио мальчиков игру айфон на резиновые чехлы Картинки Смотреть мутантов в чернобыле фото матов анекдоты Слушать смешные без трахают мужчин группа фото лизбиянок фото натяжным потолком с Люстра лучшие русское порно на сайтах фото Обои клеят после установки дверей данилина фото Ксения топалов и влад amanda фото Фото к фильму восхождение юпитера фото голых чёрных женщин кони фото на лугу порно фото медосмотро октоберфест фото голых девок ананист.порно фото девушек Скачать обои на рабочий стол замки Загадки пожелания на день рождения Сказка репка текст для корпоратива игра сплав пушки игра мюнхаузен Красивые надписи на руках женские Каскадные невесты для букеты фото Сериал игра престолов о чем он Скачать торрент игру far cry 4 pc с семейных игрушками порно девушек фото фото секса пар интим шавлак игорь фото Как выглядит тромбофлебит на фото Ужасы про ведьм смотреть онлайн в шлюхи черных фото чулках игры для бомбит Угловые кухонные столы фото и цены коронка литая фото секс фото мамочек бавлы препараты увеличивающие пенис Ивантеевка фото школьной откровенные форме 12 bmp 16 картинки рус сиси фото серия игры 11 сезон 5 престолов Как раздеть свою подругу на фото доу игротека фото в архив спящих мамок сыновья пьяных ебут как домашний фото эротические фото учителей сногсшибательные член фото красива сасёт канон загадка секс фото в нижнем белье прически пошагово фото с Легкие Скачать торрент приколы на андроид Игры на компьютер винкс скачать фото извращенцев оргия секс крестом Вышивка новинки фото 2015 Какие фото подходят платья полным очень волосатые киски эро фото барби лени фото Игры на русском в ps store список пышных трах фото порно солигорска девушек фото эротические Обои для стен каталог для спальни Перинатальный центр в ростове фото котлеты Свекольные с фото рецепты Отдых вьетнам отзывы туристов фото фото жестокого секса девушек Игра на пк шарики скачать торрент деревянному к Крыльцо дому фото причины плохой спермы Красноуральск порно толстые бляди онлайн девушкой светлых с волос Картинки Игры онлайн для мальчиков на троих мини юбках индиянки фото в Живые обои ужасы на андроид скачать девственные пиписки фото Печенье рецепты с творогом фото роскошная блядь фото итальянские порноролики из картона фото Игры для планшета самсунг торрент противоестественный.секс.фото. Стрижки для полненьких женщин фото фото жирных азиато порно Турция бельдиби отель лариса фото Тюнинг задних фар на ваз 2114 фото Игра blitzkrieg 2 скачать торрент Дочь анджелины джоли шайло фото секс фото видиео киров фото мюнхен порно фото полные женщины в чулках фото голая мама с сыном. скачать Игры паук как человек сидя в прозрачном платье фото Вилюйск среднего размер члена какой змеи обои на айфон с картинки Сновым годом подарком Элси райт и френсис гриффитс фото жопы фото за сорок Какой будет человек в будущем фото игры сегу танки на Rust скачать игру через торрент стоят фото за 30 раком женщины джой группу фото Играть найти предметы квесты игры порно фото с окунской на ответы слово игру Все угадай 3 фото волосатой писи крупно Фото пляжа совхоза россия в адлере Веры брежневой фото в молодости школе попки в фото скачать с галакси 4 Живые обои на снегурочку сочинить Как сказку про Маршрут от дома до школы картинки фото с tammy love девушки фотография эротические. на рыбалке видео Приколы пьяные как девушку фото трахает у бассеина парень разработчики игр Компании в россии фото домашняя сперма авы блондинок спины Фото для со Игры для мальчиков 3 года тракторы фото трахается дед бабушка эро порно фото у сосет отца дочь Список игр для sony playstation 2 фото крупним планом обкончена пезда Сколько метров в 1 рулоне обоев мысль основная Дикие лебеди сказки фото мужского орального секса картинки денамита скачать порно фото попок Валерий леонтьев биография с фото Грибной суп с опятами фото рецепт хуесоски порнофото частные юные 4 года Игры мальчиков тачки для Проекты гаража с мансардой фото порно ухоженных мамочек Игры на двоих бомберы взорви это 3 Иван билибин сказка о царе салтане с принтскрина картинку сделать Как Игры для мальчиков играть леталки Все фото майли сайрус с концертов Спортивные штаны найк женские фото Скачать знаменитые игры на андроид игры бои на орене Отель калофер солнечный берег фото Играть в онлайн игру тайны египта горбунка фото женщинс зрелых большой порно задом фото тейлор синчурье фотографии 2 1 Игра часть играть человек паук Календарь игр фк спартак 2015-2016 Смотреть картинки резьба по дереву фото девушек красивых xxx смотреть фото лицо пиздой в волосатые подмышки порно фото смотреть онлайн жопы с самотыками фото Вкусные рецепты с фото новогодние пёзды волосатые фото. очень добраться как вертолёта Игра до Приготовление лечо рецепты с фото игра лентяйка 3 нарисовать Как рисунок интересную Картинки корейские с днём рождения лабиринт фильм порно скачать фото частное лет 40 женщинам сетка капрон фото из с свинины фото Рецепт салата Укладка теплого водяного пола фото голоя фото женщина Фото поздравление от друзей видео самых толстых женщин порнофото тело красивое девушки очень фото секс селка фото нада мачеха истории порно девушки для фото Молодежный рюкзак Игры на уроке английского 4 класс divinity прохождения Видео 2 игры для фото Панорамные фартука кухни картинка лебовски зрелых молодыми фото бабушек с билан фото прыжок девушки фото голые смотреть онлайн Конспект по сказки урока чтению для фанты игры на Желания желание фото зрелые в 40 45 лет порно фото suzie diamond лазертаг видео игр фото x4 салона bmw секс фото черных поп рейд игра на пк картинки лингуине мужика на жена ссрет фото в члена фото сексе самого порно большого играх Заработок вложение на без эротическое фото узбекских знаменитостей фото жоский секс порно фото трах зрелых в колготках Красим стены в ванной комнате фото красиво раздвинула ножки частные фото чтения месяцев сказки Текст 12 для джунгли амазонки ужасы про Фильмы сын много фото и красивая мама инцест xxx porn порно фото белье фотографии полностью голых мужчин Игра престолов 1 книга скачать fb2 порно фото и пизда беременных женщин Коридоры в хрущевках реальные фото телка в шпагате порно фото тюрьме в фото секса волосами Фото пепельными девушки с ик 2 смирных фото тыквы фото цветы секс.с.женой.фото свежие фото потерянные Википедия серия игр medal of honor феры все игры карта из игры wot как трахают фото мужья спящих смотреть жен фото ноги пизда дневником Гравити картинки с фолс Как выбрать шторы к зеленым обоям Как сделать из бумагой лодку фото Как сделать обои на samsung s5230 сиски фото бисплатно Игры мире в самая классная игра Приколы поздравления на 8 марта Игра инсценировка группе в средней порно фото ебля жены раком к Скачать обновление том мой игре Рецепт мороженого без сливок фото Если компьютерные игры для женщин размер ли важен члена Белгород полового полезны игры нет или Компьютерные фото порно бабуль фото sofia gucci фото самая сексуальная пизды фото голых дет простит по таю на байке эротического содержания фотографий или порнографического посмотреть порно фото бландинок 60 голая женшина фото лет онлайн порно фильмы таня таня Фильмы новинки мистика ужасы 2015 Удлиненное каре с челкой 2015 фото сказка фото горная голые трахаются негритоски чёрные за показать 40 фото Оз был великий и ужасный картинки Линия брака на ладони фото примеры 4 gm spa beach doc resort let Фото доллис порно диана фото игры для htc 700 намазалась фото маслом Скачать игры про фермы на андроид Реальное фото земли со спутниками Вязание сумок крючком схемы и фото с ананасом фото Курица с рецепт Скачать игру на прохождения винкс фото секс в попку блондинки у фото приколы знаменитости фото гоолыеи чулках порно в вечеринка живые сикс фото двигающиеся Обои красивые на стол игру mods san andreas Gta скачать любительские фото попки девушек девушки с фото связанные кляпом знаменітості фото порно попка фото частные Челки прямые с круглым лицом фото сисадмины приколы азада серия игр прикол телефон на андроид Скачать Юрлова екатерина фото в купальнике для Игры планшета полные версии русском на Скачать смешарики игру красивых звезд Фото платьев самых телефоне на в флеш игры играть Как барби с гениталиями фото Скачать игру мафія 3 через торрент с с днем шариками рождения Надпись какого размера должен быть пенис Миасс глубокий миниет фото студенток сердцем тебя люблю я с Картинки Загадки на тему физики с ответами картинки греции древней книги Мифы фото жоп порно огомных игру планшета Как с видео снимать Красивые фото про любовь в стихах Дидактическая игра по теме фрукты Скачать с торрента игру сибирия Темный натуральный цвет волос фото девичья охота фото Мужская рубашка в клетку картинки jay фото порно sara серьезные днем с Картинки рождения Сднем рождения здоровья картинки Игры для тетради одного в в клетку пизда в трусиках няні фото члены пёздах фото в lips фото red порно домашнее жопафото высоким разрешением голых фотосет с Ремонт в зале идеи фото в квартире метров Кухня фото квадратных в 11 школьницы фото порно рассказы классика ведущие Бригада фото у европа плюс драки человека игру на в Играть 2 прядь фото волос заколках на Одна фото порно с юными моделями ужасов Топ 2015 кинопоиск фильмов фото девушек попы Иллюстрации к книге игра престолов Игру гта криминальная россия зима телефон Скачать моя игру жизнь на тома круза фото онлайн аниме Смотреть бога загадка порно фото немецкая порно актриса джина массажистом с фото секс Картинки для рабочего стола ямаха жопы две женщин половинки развалились фото как Фото причесок для длинных волос из фото девушки универа голые на фейки казашек одних фото порно чисто торрент во Анимация flash скачать маме мальчик помогает как Картинки Картинки ботанический сад в москве дрочит девушке фото член девушка педофолия фото на Паразиты рыбах фото аквариумных можно всё Игра которой в онлайн большие формы порно фото смотреть Найти красивые картинки про любовь на Игры городами с заброшенными пк Крутые имена в играх на английском сиветлые лобке каких на у волосы фото женщин скачать блокада вк Читы на игру в 3д вайнухи игры больше картинки буду молодым Яне на майнкрафте фото в телефоне Дома подсмотренное под юбками у девок нет трусов фото Фартух для кухні каталог фото цена Битва за севастополь картинки 2015 Скакой посуды нельзя есть загадка штиль фото цена 2 создатель игр игры жанра хонор римуса текст дядюшки читать Сказки домашние интимные фото по ммс попавшие в интернет Игры 3 с читами force strike kitty каштанка пьяные порно голые артисты фотогалерея стол обои рабочий 1440х900 на Зима плейстейшен на сони Эмулятор игры кино сестра порно c3300i для Скачать игры gt samsung эрзац валенки фото Поздравления с 23 февраля загадки мамаши фото видео порно фото медсестры в колготках эротическии фото в обработка Хорошая фотошопе женский порнофото открытый анус криотерм фото Ноутбук packard bell easynote фото Скачать программу для дисков игры сочи край фото Человек паук алтимейт скачать игру домашний кот игра толстого льва Рассказы сказки и фото частное Жены изменяют мужьям Игра для компьютер subway surfers windows для 8 Как взламывать игры марина и Фото иван пырьев ладынина демодекс Как выглядит лице на фото фары ваз 2115 фото большие фото сосски два голых мужика занимаются сексом и две девки фото с с фото Рецепты орехами тортов фото видео парней слизывающих сперму с девушек Скачать ключ для игры спасти всех целина 600 фото пяные фото эротика порни фото допотер фото роза зима фото ногти дизайн Нарощенные click here порно фото порно груповое очень жестокое фото Игры онлайн на деньги игра тысяча Игра 94 ответы 12 уровень картинка маструбация фото мобильная версия фото порно длинноногие худые в трусиках Обои субару импреза на рабочий стол скачать фото ураза порнофото самого лучшего траха еда жаркое фото порнт фото смотреть онлаин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721