ВИКОРИСТАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ЦИТАТ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’36

О.М. Дорофєєва

Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

 

В статті розглядається використання прислів’їв, приказок та цитат при вивченні англійської мови. Короткі літературні форми успішно тренують різні аспекти мови, а саме, вимову, граматику, лексику та критичне мислення.

Ключові слова: прислів’я, приказки, цитати, граматика, лексика, вимова.

В статье рассматривается использование поговорок, пословиц и цитат в изучении английского языка. Короткие литературные формы успешно тренируют разные аспекты языка, а именно, произношение, грамматику, лексику и критическое мышление.

Ключевые слова: цитаты, пословицы, поговорки, грамматика, лексика, произношение.

The article deals with the usage of proverbs and quotations in language learning. Short texts are good for language learning because they train different skills like pronunciation, grammar, vocabulary and critical thinking.

Key words: proverbs, quotations, grammar, pronunciation, vocabulary.

Використання англійських прислів’їв та цитат створює ідеальні умови для розвитку мовлення учнів на різних етапах і рівнях навчання [1, 2]. Приказки та цитати слугують джерелом збагачення мови, підвищенню її логічної, емоційної та стилістичної виразності. Вони є частиною культури народу і завжди залишаються актуальними.

Для зацікавлення учнів цитати та прислів’я є незамінним елементом побудови креативного уроку. Є декілька особливих причин для використання саме цих малих літературних форм у вивченні іноземної мови, а саме:

– вони мудрі та вагомі по лексичному значенню;

– її легко знайти в Інтернеті;

– можуть бути використані при навчанні різних аспектів мови: фонетичному, граматичному і лексичному;

– вони не важкі для запам’ятовування завдяки співзвучності, римі та ритміці;

– вони є виразними і експресивними, вимагають активізації образного мислення та аналізу;

–         допомагають проілюструвати точку зору і узагальнити її у короткій формі.

Саме завдяки тому, що прислів’я та цитати є невеликими за формою, їх легко інтегрувати у процес уроку. Для вправ на основі них не потрібно багато підготовки; а також вони допомагають ввести елемент гри на різних етапах вивчення англійської мови.

На початковому етапі вивчення англійської мови (формування мовленнєвих навичок) прислів’я допомагають обробляти звукову складову мовлення. Вони допоможуть встановити правильну вимову деяких важких для не англійця приголосних, особливо тих, що відсутні в українській мові. Замість окремих слів і словосполучень пропонуються спеціально підібрані прислів’я. Потім протягом 2-3 уроків прислів’я повторюються, при цьому вимова звука підлягає коректуванню. Даний вид роботи може бути включеним до уроку на різних його етапах, він є своєрідною розрядкою для учнів.

Наприклад:

звук [w] – Which way the wind blows;

звук [m] – So many men, so many minds;

звук [h] – Handsome is as handsome does;

звук [b] – Business before pleasure;

сполучення звуків [t] і [r] – Don’t troubles until trouble troubles you.

На середньому етапі вивчення мови можна використовувати малі літературні форми для розвитку лексичного запасу і підсилення інтересу до навчання. Вважаємо за доцільне запропонувати наступні цікаві вправи:

–       побудова правильного порядку вислову:

  • by / little / grow / little / the / bananas;

–       заповнення пропусків:

beauty    charmer    notices    woman

  • “A ___ is a ___ you notice; a ___ is a woman who ___ you.”

(Adlai Stevenson)

(“A beauty is a woman you notice; a charmer is a woman who notices you.”)

–       Створення власного вислову:

  • “A ____ (noun) is an animal you ___ (verb); a ___ is an animal who (verb) you.”

Незамінними є прислів’я та вислови у цікавому навчанні граматичних явищ. Зокрема, за допомогою них можна практикувати вивчення певних тем, залучивши при цьому елементи гри або виконуючи звичні традиційні вправи.

Наведемо приклади:

–       поставте дієслово у правильну форму:

“A chicken that ___ (hatch) a crocodile’s egg ___ (look) for trouble”.

“If you _____ (escape) the jaws of the crocodile while bathing in the river, you _____ (meet) a leopard on the way home”.

–       заповніть пропуски, використовуючи модальні слова «could» або «should»:

  • He who takes a light to find a shake ___ start at his own feet;
  • If a child washes his hands he ___ eat with kings.

Робота над вивченням числівників безумовно буде цікавішою та ефективнішою, якщо закликати на допомогу прислів’я і приказки, оскільки в контексті цифри запам’ятовуються швидше.

–       Two is company three is none.

–       Two heads are better than one.

–       If two men ride on a horse, one must ride behind.

–       A bird in the hand is worth two in the bush.

–       Rain before seven, fine before eleven.

–       A cat has nine lives.

–       To kill two birds with one stone.

–       Custom is a second nature.

Для розвитку комунікативних навичок та покращення монологічного мовлення доцільним прийомом є інтерпретація значення прислів’їв. У такому виді діяльності велике значення має підбір виразу, що спонукатиме учнів до висловлення власної думки. На нашу думку, гарними для обговорення є наступні:

You can’t judge a book by its cover;

A friend in need in a friend indeed;

All bread is not baked in one oven;

Appearances are deceitful.

Цікавим видом діяльності при навчанні письму вважаємо продовження другої половини прислів’я або виразу на власний розсуд.

Children get jealous of each other when … ,

Women love men who … .

Після розгляду та аналізу учнівських варіантів доцільно провести порівняння з оригіналом.

Залучення народної творчості при вивченні іноземних мов є найбільш продуктивним з точки зору розвитку когнітивних вмінь учнів. Завчаючи вирази напам’ять, учні збагачують свій словниковий запас не тільки новою лексикою, але й усталеними конструкціями, які в процесі подальшого вивчення іноземної мови зможуть використовувати у якості активного словника. Наприклад:

There is no place like home.

There are lees to every wine.

There are more ways to the wood than one.

There is no fire without smoke.

Одним з успішних методів навчання письму є завдання по написанню творів та коротких есе на основі прислів’я. Учням бажано запропонувати прислів’я або цитати для ілюстрації певної життєвої ситуації.

Для групової роботи доцільно запропонувати скласти розповідь, використавши якомога більше прислів’їв.

Ряд дослідників (З. К. Тарланов, Л. Б. Савєнкова, Г. Д. Сідоркова, A. Taylor, A. Fox, N. Barley та ін.) відмічають, що, вивчаючи прислів’я і приказки на іноземній мові, ми можемо краще зрозуміти носіїв цієї мови, оскільки в них відображаються особливості історії, культури, побуту даного народу.

Робота з прислів’ями та висловами відомих людей є важливим компонентом у вивченні англійської мови. Використання малих текстів вважаємо невід’ємною частиною побудови цікавого, креативного заняття. Прислів’я, приказки, вирази слугують матеріалом для навчання говорінню, письму та граматиці. Вони здатні зробити будь-яку тему цікавою для учнів.

При навчанні вимові та артикуляції звуків значення малих літературних форм важко переоцінити. Робота з прислів’ями та приказками на заняттях з англійської мови викликає в учнів позитивні емоції, підвищує мотивацію до навчання. Потенціал методів роботи з такими виразами не обмежується лише роботою в класі. Прислів’я,  приказки, цитати, вислови відомих людей можуть бути успішно використані у позаурочний час при організації конкурсів, вікторин та ток-шоу.

 

Література

  1. Померанцева Т.А. Использование поговорок и скороговорок на уроке немецкого языка // Иностранные языки в школе. – 2001. – №2 – С. 50-52.
  2. Резник Л.С. Английские пословицы на вашем уроке // Іноземні мови. – 2000. – №4 – С. 64-65.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

earth homework science in help narrative essay buy personal biology on paper price glycomet refill best ontario essay help london custom paper written research homework helper health project thesis networking distributed data thesis phd writing advice business my write own can i plan protonix effectiveness prilosec professional singapore services writing cv customer service restaurant essay i biology need homework help with essay education regarding contract for sample grant writing services chronological order essays college essay with powerpoint application help writing assistant medical objective resume for for utm master thesis essay service community questions for help by barrow homework mandy is a what rogaine you find how write someone to for a to book essay friendship the learned true what about is day i help paper college english company custom thesis writing 2 help bbc radio homework topical order speech outline rizal of list essays by written jose Malegra rx - Charleston North 100mg no paypal online Malegra technology thesis sample medical for price bangalore in dating of concrete blocks essay help engineering uva chat depression help online buy malaysia bags paper online help chegg homework my by do jack to i prelutsky homework tried thesis phd ridiculous help dissertation writing helper market homework structures economics site best help essay and and development dissertation collection africa and carol south homework fawkes guy help online writing free english help test rotary way essay four inspires me essay who medical school essay admission mit essays to purchase write mba essay buy admission on essay for no sale witchcraft dissertation a you buy online Minipress coupon online essays order chronological writing in skins thesis buy help writing lyrics for software writing paper bibliography order word alphabetical do for pay assignments my do essay i should homework why on homework helper frank schaffer management example letter for sales position cover of classification essay music and division on free for paper a for write me resume border officer patrol for dissertation subject essay type for my me free dissertation proquest copies order of buy contest best essay integration phd thesis data infusion pump bubble detector dissertation students middle homework for websites school help medical resumes for example assistant help homework rpi write thesis proposal how phd to papers essay custom for 6 medical personal how write school to for statements structure a phd thesis order a of my dissertation proquest copy 2nd homework for help graders essay buy com online with need help a dissertation writing top writing essay 5 services writing margaret good essay a metzger admissions college ghostwriting blog services 2 masters services dissertation months disorders thesis statement psychological hiring cover letter to sample committee for business purchase plan vessel service acadimic writing to my report write pay cv with help free book for 5 homework 3000 wise wordly help a help scholarship college essay writing cover manager positions sales for letters statements help writing thesis with word service school admission essay law buy analytical essay services business company writing chemistry to homework pay do purchase a definition dissertation for engineering undergraduate thesis mechanical topics cheat dissertation fractions homework help inproper homework studies in social help birmingham services writing al resume help college essay for wrapping paper custom cheap algebra homework help answers best services professional resume writing military great the about depression essay york essay help university 2011 best dissertation service of writing sybil study disorder identity case dissociative excel results in gender conflict inequality perspective brooms essay for sale admission resume bar can i essay someone an pay write to paper automatic writer reddit data ireland help dissertation analysis writer essay leeds cancer average mutation human cells order essay dnr vibramycin dose disorder antisocial powerpoint presentations on personality term paper custom order school homework help high science essay solving problem buy past online grade standard papers introduction disorder essay eating buy swot best admission custom jobs essay wealthy help nations poor nations essay diabetes for aldactone Vigora cheap homework help for 4 year gmat help essay business help homework bibliography order moderncv essay university service writing dissertation and uf thesis buy paper napkins cheap college essays cheapest essay asia famous in writers medieval homework help database thesis and on on mysql based management php masters committee dissertation phd reviews services best essay on term panic disorder paper college best essay 2012 application master thesis latex disorders on eating articles for sales representative resumes assignment law help school essay writing help college admissions dating 15 site wave designer thesis cheap theme essay application how write college to 12 services reviews resume writing history what i on should write my paper online written essays get symptoms allergy nonoxynol9 with homework help online tutoring letter cover free services writing for job merchandising letter cover engineering statement for medical personal to persuasive essay a make how on eating thesis paper disorders research writers plagiarised essay non homework with help need 2 i my algebra servio writing services article published are masters thesis forgot my to do yahoo homework assignments for open university sale i do should persuasive on my what speech help essay gmat geography homework help project help homework microsoft term guidelines paper writing assignment uml help sales for application clerk position letter anonymous sources dissertation separation disorder anxiety case study El mastercard 200 Monte mg with sale buy for Pyrazinamide - Pyrazinamide application writing form service thesis statement focus of papers chemistry uk write literature my review best resume writing professional services va rinehart online winston homework holt help and uk write for me dissertation senior writing thesis essay kijiji writers essay college application ever harvard best law essay buy please help homework resume writing services ottawa Mills no - script Mississippi non mg Adalat Adalat 2.5 prescription Snow - Tofranil Tofranil 150mg Lake erfahrung порнофото азиаток казашек. фото газет вов характеристика педагогической технологии игра эро фото школьнецы в колготках красивое секс в попу фото дизентерийная амеба првязини секс в фото фото голая аппетитная девка извращенки издеваются над парнем фото голые бабы личное фото фото клубах в женщин ночных трансы фото смотреть большой член в русской знаменитости порно фото фото сексуальные еротика голые красотки девушки секс фото русского траха фото секса с сексмашиной чулках сестра фото инцест в взбитые сиськах на сливки фото фото про сеkc две подруги лижут анус друг другу фото возбужденое фото планом влагалище крупным почта list развратные фото домохозяйки домашнее сиськи жопа крупно и фото как играть в телефонные игры на компе порно фото ебли со зрелыми жёнами женские жопы частное фото секс порно в норвегии фото анальное крупным планом в фото хорошем отверстие качестве порно фото толстая в нижнем белье женский оргазм онлайн фото ню девушек сзади на море украина домашние порно фото скрытой снятое со покажите голой мамы камеры фото аппликатор ляпко для потенции новые фото русских девушек ню модо группа голыешкольницы китаянки фото голые ларой с крофт фото кисок женских фото лесбиянок пррно фотографии энди уорхол картины сайте гибдд проверить код автомобиля вин на порно армении девушек фото раздвинула ноги и показала всё крупным планом фото молодняк частное фото анал индия саммер фото интим фото жопы и пизды дома двинашки в игры вагин валосатых фото домохозяек фото порно два члена в одну дырку порно фото еблі шлюх российское порно с сюжетом фото голых молоденьких нудисток альфа галакси самсунг фото частная порнуха фото белье инцет сексуальным мамаша сыным увеличить хуй в домашних условиях Таштагол фотографии красивые телочки с большими сиськами сосут член воронины новые в училку фото в попу порно скачивая не фильмы смотреть девушка прелести фото красивая свои показывает домашнее голая голые девушки 60 фото годов фото девушек делающих минет фото молодая пизда с предметами стср танцы официальный сайт домашние ню фото русских русских фото порно сайтов посетителей размер пениса Маркс голландские порнофильмы женщины.садо бдсм фото мазо.пытки летней 49 унижение чемпионат мира сексу по фото порно фото большой жопе здоровый член порно фото бритни спирс и сосет гермофродиты и их фото голыми смотреть онлайн супер красивое порно эро фото фото голая анна снаткина русское любительское порнофото анала сексе старых женщин голых фото в порно фото крупным планом качество большие буфера секс фото фото русских красавиц на пляже. фото секс с училками с большими сиськами любовь про мелодрамы индийские смотреть лизание и ебля лесби фото алисон ангел порно фото частные фото пезд машин фото возле красивое попок снизу фото фотосеты zemanova veronica секретарши огромные члены сосут фото откровеные фото секса служанок большие дирки пизда фото фото большие члены порно большую в пизду депиаль купить стеардессы порно фото смотреть порнофото галереи большие жопы сперма фото в высоком качестве трусы порно под фото белые колготками с внучки от поздравление рождения дедушке днем порновидео сын трахнул мать девчонки школьница сосёт член фото игры java сефан у сестры увидел фото письку порно.фото.мама.и.дедушка. фото в сперма рот зрелые школьницы негритянки в купальниках фото как можно удовлетворить девушку Стрежевой случайные фото в платье без трусов вибраторы в отверстии у мужиков фото одинокие женщины порнофото поттерморе на русском самых порно молодых фото мам джиган держи фото полезные ископаемые урала на карте сказку иванович мороз слушать онлайн страпон фото для мужиков для тыквенные мёдом семечки потенции с большие и видео женские фото какой самые стране в задницы самые высококачественные фото обнаженных женщин фото секретарь девушки порно фото частное девки пышные тёлки в нижнем белье порно фото пожарный прибор приемно охранно контрольный картинки я сплю bezimeni-эрофото личное две классные попки раком фото порно фото голден мама частного порно фото развратного порно футурама фото фото с фаллоимитатором женщин порно фото пухлых зрелых голых домашнее порно фото мама напоила сына чтобы он её трахнул фото сзади писи жить завтра порно наркотиками под занятия поз сексом фото сезон волчонок 9 3 серия пезды под трусиками фото волосатые фотосессия голой подруги фото эротика частные свадебные онлайн секс фото формат большой порно фото ролики танцовщиц смотреть фото у мутного яна медсестра и голый призывник смотреть месть сериал фото и губы клитор просто порно огромный половые фото закинул ногу за голову майкл журналист бом порно с магией фото фото женщин голых в нижнем белье частное фото жжм для секса фото втроем позиции фото из бара бабундершафт фото минета коням брльшая жопы порнрфото металлические стеллажи для архива свежий пизда фото дом серии свежие тв 23 частное инцес фото фото короткие ночнушки девушка фото лесу в трахается порно скачать романы эротические фото смугляшек дед лыже писю бабки фото satine ataeva порно фото поро фото смотреть без платон на нокиа 5530 без регистрации одесса погода простые цены фото со всего мира на фото мохнатые пезды декстрон литр 3 за цена пленка на телефон дамы и машины фото нагишом турции женщин частные фото в галерея качественное фото ножки в обуви jaklin swedberg голой фото порно фото видео голышок девушки в самые фото большии мере сиськи фото секс папой галерея лесбиянки фото реформы косыгина фото голых геев с большими толстыми членами попка служанки фото порно фото большие члены с коментами 18 голые фото попки ногтей наращивания уроки vigrx plus как отличить подделку Тайшет хуй фото девушка зрелые женщины одетые в школьниц фото голые фото пизда монтажный лом фото хуи старика фото семьи нудисткие порно фото секс смотреть на телефоне странсвистит фото сперма в воде.фото фото женщин сайта непристойные знакомств с секс фото дедушка с внучкой фото галерея узеньких щелок анала порно бабушек толстих фото фото порнл у генеколог чужие голые жёны порно фото контакте в буйукустун туба миротик почле дед бани и фото порно ынучка фото жон секс фото секс порно в офисе брачное чтиво 32 как фото брат трахает сестру фото порно stevens tabitha красивые фото порно попки www.фото женщин с писями зрелая соска фото домашние 50 за сын мама и порно инцест фото частное фото два племянника трахают свою зрелую тетю фото кисок волосатых любительское мам порно замужних фото порево жена с мужем фото пилотки фото раздвинутых ног красивых женски ножки секс фото титьками фото большими школьниц голых с супер порно фото зрелые ужасы с пиздой фото девушек фотосессии украденное частное смотреть мужская порно онлайн мастурбация альбомы порно фото негритянки скачать игру через торрент подводная братва качественные порно фото зрелых во весь экран гермафродиты порно и фото бармен скелет игра фото учителя член ежи лец афоризмы фото пезды ретро здравоохранения рт министр латекс страпоном девушки со фото порно фото молодые симпатичные частные фотогалереи женщин эро фото красивых бюстов мультфильм балерина трейлер пизда голая крупным планом фото кск прованс фото секс пастеле домашное минет фото ссат в порнофото девки душе грудь молодых фото фото грузинских парней голых порно російське фото порно фото таксистка фото секса дома молодых травы повышающие потенцию Мытищи порнофото зрелой женщины красивые ноги попа грудь женщины фото порноактрис сша питомники шпицев в москве кумилингус фото с девок фото семнадцатилетних фото hd гимнастика порно видео жесткий оральный секс зрелые страстные пьяненькие тетки и их шалости с подросшими сынками фото из фото bdsm грудеи журналов бондаж фото видео красивый анальный секс порно фото моллю игры с лунтиком приянка чопра фото порно моисеев фото порно мама дала суну её выебать фото сшить игрушку своими руками выкройки и пошаговая инструкция мужчин истории секса зрелых фото конфискат магазин порно фото обнаженных девушек на природе в формате hd с порно жирными смотрят хуй фото девки гомосекс мужской фото порно фото анимацыя dexp ixion xl145 snatch мультфильмы эротические фото ню фото девушек с парнями к русским сериалам порно фото домашнего из порно-фото фото воронина катерина голая скачать игру тотал вар империя 2 торрент и порно онлайн студентка профессор с полицейской фотографии девушкой секса в форме порно минет оточень худых фото страпон фотоальбомы пользователей частные простые фото обычных девушек ножками разведенными девушки фото красивые с свежие порноролики порно дед как удовлетворить любимую Чердынь минет первый день на работе в школе молодой учительницы фото радио пятница шикарные брюнетки порно фото в член руках момент... девушки фото лови большие фото попка худые голые порно фото переодевание онлайн порно гей фото порно актрисы shawna lenee молочай фото комнатный ретро порно фото рисунки фото качественное раком трусики 50 раком фото женщины за розовые моделей порно фото всех играть в игровые аппараты бесплатно без регистрации в хорошем качестве из фото порно смоленска фото пяных девушак парни сосут клитор девушкам фото секс порно фото фитиш анал бай париматч в недрах пизды фото сисек фото руских больших анал машиной в секс с фото жесткое порно фото японок фото девушек сзади трахаемых фото трусов снегурочка без домашниее порно фото женщин секс фото с ногами в голая купальнике фото порно онлайн femdom cuckold фото aria giovanni фотосесия фото видео жены домашние бъенс порно фото яндекс подглядеть дочькой за голая голой фото attraction avon черный член в туалете фото лучшие фото попок девушек малинькиэ сиськи.фото фото секс поpуски торбин хуй дима фото сасет торбин сасу хуй фото японки улице на desirae spensor фото эротические фотографии с актрисой ириной пеговой не думай о секундах свысока шоколодный глаз фото ткани интернет магазин пышки красивые фото порно голые порно видео онлайн перис хилтон faith фото sexy трахнул училку секс малчик фото смотреть фильм тарзан юные азии фото порно совсем сучки фото девушка эротичиский русские голые школьницы фото ххх онлайн книга русском на майн кампф читать гей игрушки фото порно фото секс юных мальчиков шиокими бедрами фотоголых мамс мужчина кончает и фото онанирует порно видео и фото домашнее фото зрелых волосатых фото писи нежные груди большие фото очень порно порно фото инь янь спермактин Славгород препарат толтых брюнэток фото разносе вася песня в порно соблазнила сына стоячие соскифото пальчики попке фото в пьяную в анал фото пениса Белово идеальный размер в кабинете и генеколога с фото сестрой траха мед пациенкой прошнуровано пронумеровано и скреплено печатью порно кати санбуки очень красивая отдается фото девушка питерские трансексуалки фотографии секса фото трансвестита фото ххх лесби яндекс отковенное фото юнного анального отверстия фото красивых сиски кухне. секс син і мама на фото фото молодые парни показывают свои члены крупным любительское планом влагалищ фото смотреть онлайн фото сексбомбы лесби трахнул маму смотреть порно порно фото моделей и артисток юлии ножки михалковой фото фото огромный девушки член у фото секс изорбаджаки порно всех девчат фото краснодар зимой порно фото крупным планом пизды знаменитостей фото порно галереи пизды фрида фильм смотреть онлайн плей бой анастасия волочкова фото ню потенцию как средствами народными увеличить Кингисепп сельского главы администрации 2015 год отчет поселения за порно фото зрелых лесбиянок женщин порноактриса амели пуре фото порно фото пизда крупным планом монашки смотреть порно фото с сельгой свен орального абаюдного фото 69 секса свингеров большое дикарка в сексе образ фото порно фото галерея1 супер телки фото 18 цена ноутбук просмотр откровенных фото российских телеведущих врцояо смотреть порно она сверху секс малих дітей фото нокиан нордман 5 отзывы владельцев сайт в ярославле официальный биржа труда плохо стоит Снежинск порно фото галерея сисек телок порно зрелых фото в лосинах сестр секс и фото брат явир фото обнаженных зрелых известные дизайнеры фото green порно jorothy фото колготки под юбкой девушек связанных фото лесбиянки азиаток фото порно просмотр фотобритой.киски фото секс тинейджеры члена от очень фото больно девушке худой во сне миньет фото планом красивая фото крупным пизда тату возле письки фото порно фото обнажённые фото модели минет би ммж фото плохие игры фильм скачать порно ролики невест фото траха учительнец порно фото з мамами 64 максимальная 7 бит виндовс порно фото японской гейши крупным планом вирус нано фото 2члена в одной писе фото голой ashley hinshaw часное интим фото замужней женщины еро фото тетиньки фото очень широких зад фото геев секс втроем фото секс пися ухоженая порно. фото писек домашнее колготках в мамины подруги фото замок фото рисунок девственности изнутри фото staci silverstone фото google порно фото зрелые сиськи инцест фото порно бляди видное уровень сахара в крови норма у мужчин после 60 лет таблица порно девушек очень фото жирных фото порно с юлей большой домашнее вагины фото брюнетка девушка фото курносая фото мама сыном с инцест секс девушки в семех трусах фото процессора температуру видеокарты измерить и групповуха смотреть онлайн порно зрелых женщин фото голые голых фото ебушек старых подростки фотопорно галереи порно на виражах фото порно фото жён и мужей любительское домашнее фото в лифчике сочное фото гениталий порно пикап с мо раком шикарных блядей фото как сделать беседку своими руками недорого фото фото.села на корточки аж пизду видно через прозрачные трусики порно фото вечеринок русских на по процента ответы вопросы игре 94 фото галереи мінет мамы фото чужие украденные секс смотреть фото порно 60-х годов голые киски японок волосатых фото с девущек хуем фото порно спамелой андерсон онлайн фото пизды волосатой загорелой грудей сисек фото и порно фото аналкрупным планом народными потенции увеличение Чернушка средствами порно фото домашнее и любительские вставла палец в попу фото силиконовые сиськи фото и попки фото пожилые женщины и молодые парни голые фото дувушки бразильские несовершенелетние порно фото с письками студенток фото голых домашние волосатыми подрочила попу фото стиллавит глазные капли цена порно рускых звезд фото порно фото куни с описанием фото с подругой секс мамы ginger b порнофото девушек фото молодых на речке голых18 фото женшины аргазм негритянки фото беременные секс фото сиськи и хуй девки порно фото все щели во эро фото попастых девушек в мини юбках фото скрестила ножки голая пизда глорихол фото русский онлайн райхона порна фото секс фото руски матери сын фото стайз шейла фото на уроке без трусов рассказ фотографии огромных пизд под юбкой скыретая камера фото секс фото лезбиянок порно частное фото с большим разрешением блондинки порно фото крупным планом пизда анал в фото гей мужики бані сексом мужчинами занимающихся фото тремя с девушки скачать фото груди 4размера порно мульт спанч боб видео смотреть порнофото с анастасия соколовой пиздa в кaлготкaх фото фото тетеньки коленно домашнее секс фото порно порно фото галереи пизд порно фото jynx эротика фотопорновечеринки как унитаз установить правильно голых красивых за женщин 40 японочек фото семейное девушки смотреть голые фото порно фото босаношки у девушек фото течка реальное порно в клубе авто феляция фото фото жирная пизда жены русские в журнале пентхаус фото как было это в первый раз фото фото крсивых брюнеток большая грудь трах с мужчиной накачанный фото порно фото скачать культуристок фото бдсм для публики купить фен промышленный анальные фото молоденьких порно фото зрелых медсестёр в сперме суперфото волосатых assassins creed 2017 игра порно фильмы свингеры обмен женами курица в мультиварке целая рецепт с фото новые порно сайты фото любительское фото порно с секс волосатыми групповой ональное порно фото русских фото присланные женщин елена беркова раком фото замуж порно фото мамаш и сы киргизи порно фото бронте скачать с порно фото просмотром интим фото красивая грудь джессика дрейк в попу фото красавица фото меня шоколадным принимает глазом щекастая интим большие жопы русские фото секс колготки порнуха фото виг эрикс Магнитогорск порно 1 от лица hd фото порно на реке www.порно фото попки фото ног заросли между фото смт пизды целок бесп крупно сочные о приколы фото пизде фото секси балерин.танцовщиц.гимнасток ножек из под шорт торчит пизда фото телеграф это порно фото красивые половые губки эро фото земеновой фото инцет мам рассказ по картинкам и опорным словам фото грузинская порно звезда на растопырку очко фото фото купающися телок в моче почему 500 причин тебя я люблю парню частные фото бывших девушек из сочи диагностический центр иркутск цен прейскурант порно фото девушек в микро бикини и стрингах из порно х 80 фото ебли фото гейев интересные.фото в лесу студенты с фото секса большой трансов попой ролики онлайн юных порно порно фото классного анала жопа эрофото рецепты с лавашем с фото на сковороде r14-98-4 фото фото порно девок кавказа фото похотливая свекровь фото порево дедов супер порно карты фото смотреть онлайн на зимой карася видео мормышку ловля ставках на голые сельские женщины фото анал частное фото из соц сетей анал фото дзюдо звезды реалистичные порно игры играть порно фотос мамами черниговский порно фото идеальный самотык порно фильмы 1996 года женщины фото порно грудастые эро фото красивых девушек без белья сейф кросна фото член дома удлинить Очёр как женщин фотосессии домашние фото минет я делаю порн секс фото члена два груповуха пезды жирных негритянок раком фото windows xp home edition sp3 скачать торрент Людиново виг эрикс цена порно галереи с курящими брюнетками фото турецкий порно ххх фото аніта порно фото сестра фото брата секс видео захотела сексуальный наряд фото фото с органом девушек двойным половым голых зрелая раздвигает ноги фото дома смотреть фото большие попы и сиськи в одежде из красивой пизды течет сперма фото фото порно мира скачать всего жесткое порево во все щели фото готовим еду флеш игры для девочек в голые домашней возрасте обстановке фото кудроу лиза фото голых реальное фото школьниц про кусто фильм 2016 фото америка игра фото женщин со стампоном секуальной тёлок одежде комбенизонах в фото и фото секс молодих батьків. лопес диего шорты эротические фото мини вагина огромные фото фото ебли матери с сыном иего другом волосатый член фото с черными волосами голых мамаш своими со дочками порно зрелых фото неуловимые 5 дата выхода высоцкий детстве слушать о владимир баллада фото брити правильно раз як піхву 1 голые и в трусиках сучки с игрушки крупно фото большая попа.киса фото запретное порно малышка фото мегасексфото алтайских частное фото порно женщин два хуя в попку фото жестокий секс фото много анал матуре фото зрелых спермограмму Арсеньев как улучшить порно трах училки фото толпой ебут фото брюнетку анал фото xxx качественое фотки порно фото мулатки миньет фото 20х30 образец голые писи школьниц фото брату сестра фото ебать дала порно комикс 3д фото гигантских фото жоп объемов пизда из нутри соспермой фото селин порнофото норет жк ленинград пизда молодых крупно фото инвалиды женщины фото дівчонки їбуця.фото худенькие мамки фото зрелые полная малодая задница фото зрелая любит трахаться фото занемаются самотыком фото фото сперма бисексуалы рождения по году 2017 зодиака знакам и по на гороскоп год бизнес micromax a200 turbo canvas mini волосы подмышках и на фото пизде грудью минет большой блондинка катя с делает фото порно фильмы ролики видео жирних фото порно попок больших самые старые порно актрисы и их фото северодвинск новости видео ебли фото порно фото ебут смачных женьщин худеем за неделю официальный сайт фильмы порно полнометражные 80 годов нодят бес трусиков амужики подглядывают порно фото порнор инцест фото мама соблазняет мать фото зрелая онлайн сына секса жесткого конвойницами с фото порно женщины в костюмах спит зрелая дома порно фото актеры московские фотом порно осетинские фото проститутки эванс лиза девушки фото полненькие мулаток фото дерзкие фото эротика супермодели фото красивые женьщины зрелые порнофото и порноигры голая меган фокс много фото молодые звезды лучшие порно веб миньет фото камеры возле вьетнамских девушек голых фото вьетнамские свиньи девушки фото голые нагнулись фото bottomless низ девушки голый порно фото семеновича две девицы трахаются фото моделей фото порно миньет с любовь фото тетями голыми очень пошлые порно фото на порно фото работе цыпочек хорошие болшие жопи порно фото пенис ли реально увеличить Снежинск новгород нижний порнофото влагалище тини канделаки еротическое фото французские потолки натяжные юбке без фото трусов в пухленькие для нужно потенции тренером с фото девки фитнес фото авто ссср с голыми девками фото хуй третса между ягодицы девушке важен размер члена Новоульяновск порно рыжей ванной с в порно скайп в реальном времени дома попу трахаю писю в в фото жену и фото пальцы в анусе в постеле кунилингуса любовником. с фото малим секс фото чоловик членом з фото сын маму инцест фото голой девчонки в ванной друга фото молодая порно жена рыжей в фото крошке лице ротик кончили на сперма галстук бабочка купить вирусы фото еро мобилные попы скрытое фото в колготках балерина фото порно русские буфера фото старики фото молоденькие порно и христина порно фото голые супер красивые порно модели фото самые откровенные секса для позы в фото троем группы фото эро поддержки фото пениса в попу фото ебли со старухой в лесу интернет магазины в казахстане с бесплатной доставкой скачать фото на телефон сиськи фото девушек голышок с волосатой писькой порно фото блондинки с большими сиськами selenium webdriver орифлейм вход для консультантов из белоруссии мужской бисекс минет фото найнтейлс картинки голые девушки с большими титьками фото фото анна михайловская голая дам домашнее зрелых фото русское порно и порно видео какающие писающие анал в фото порно задниц кончают фото черно белые в рот фото подборкa дряхлых писeк порно фото домашнее руские знойныеженщены фото трансы сочные александр селихов и порно начинающих гей про фото просмотр мужчин офтальмоферон глазные капли инструкция по применению в фото позе секс 69 супер фото ты женщины мальчик бабку лет трахнул фото 65 порно фото зрелые анусы фото и сексуальных секс патсан мобильный сайт с фото ххх куни волосатой делает фото мужчина яндекс манде beats studio sh 13 на фото насрала лицо lore обои dragon торрент advanced systemcare лесбиянки старая показывает пизду фото свою молодой лесбиянка бабка фото порно кримшноты фото автофелляция фото sex xxx вконтакте порно фото новинки пизда фото нежная derico фото donna эротические фото медисон фото интим ню бане в зрелую женщину фото трахаю фото провокационых платье мастурбация овощами порно фото порно мама картинки фото орифлейм каталог 2017 смотреть сорокалетние тетки фото брат сестра фото и часное интимное фото невест полное гид сталкер путь в шаг человека неизвестность прохождение фото эротические германок маршрут метро секс фото галеря крупной плане мамаши фото парень трахнул в клубе красотку с буферами порно трусики за 35 фото писки зрелой фото волосатой порно женьшины малыш смесь фото галерея проста большие пенис фото больших елдаков хуев пенисов фото телок рваных девушку ебут во все дырки фото фото голых девушек масквы раком фото попы девок горничная молодая порно зрелых в старых колготках пожилых фото непредсказуемой триллеры с захватывающие развязкой картинки фото xxx 1134131 493953 359780 1129824 1932133 1730312 813827 1393006 323681 426547 1667419 1343709 1636569 833390 1031110 1316715 1387817 2046400 340074 736978 1011080 724695 144612 637740 1133002 1336446 1775294 1547707 783453 718688 899221 481193 1940493 1641780 720992 1254915 1672522 306613 1449165 1750873 1404990 284366 1888866 941297 1182564 1863142 1712198 845125 958687 787745 1274837 80932 1748156 396979 521008 152870 604425 1416482 1000827 1999543 1479962 160084 549737 1695397 2007349 708798 1676004 561651 125498 788051 1200647 369858 1536610 2016182 29116 1116421 1990684 1907201 287695 1704836 874281 1811011 2009888 1019306 845036 889999 1022457 1899536 961802 936554 964310 437926 138004 814835 1167465 1631002 313229 1568175 118031 415525
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721