ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НаУ ОА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Хотюк Ольга(м.Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

 ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НаУ ОА

У статті проаналізована медична лексика та її використання для самостійної роботи при навчанні професійної англійської студентів немовних спеціальностей Національного університету «Острозька академія».

Ключові слова: лексична одиниця, дефініція, здоровя, медична лексика

 В статье проанализирована медицинская лексика и ее использование для самостоятельной работы при обучении профессионального английского студентов неязыковых специальностей Национального университета «Острожская академия».

Ключевые слова: лексическая единица, дефиниция, здоровье, медицинская лексика

 In this article the medical lexicon and its usage for self-study in teaching professional English the students of nonlinguistic specialtiesof  National University of Ostrohacademy are analyzed.

Keywords: lexical unit definition, health, medical vocabulary.

 

           В сучасному світі розвиток міжкультурної комунікації, зміна соціально-політичної ситуації в країні, розвиток міжнародних ділових контактів, створення багаточисельних спільних підприємств, розширення міжнародного співробітництва в різних сферах діяльності ставлять завдання володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування спеціалістів будь-якого профілю на основі характерних особливостей професії або спеціальності. Навчання англійської мови професійного спрямування базується, перш за все, на врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної мови, що диктуються характерними особливостями професії або спеціальності.

           Новий рівень міжкультурної комунікації серед спеціалістів призвів до необхідності трансформації в системі професійної підготовки студентів немовних вищих навчальних закладів, а саме у Національному університеті «Острозька академія», до введення багатоаспектного соціокультурного викладання іноземної мови професійного спрямування, а також для самостійного вивчення професійної англійської.

               Аналіз лексики, що належить до певної тематичної групи (зокрема медичної) привертає увагу багатьох видатних мовознавців, таких як Л.А.Лисенка, А.О.Білецького, О.Д.Пономарева, М.М.Покровського, О.І.Смирницького, О.О.Потебні В.В.Виноградова, І.Серезневського та інші[1; с. 243].

            Зважаючи на те, що в останні десятиліття у мовознавстві набирають сили дослідження, які спрямовані на дослідження семантики слів, стало необхідним  здійснити аналіз лексичних одиниць на позначення здоров’я.

        Метою публікації є проаналізувати медичну лексику та її використання для самостійної роботи при навчанні професійної англійської для студентів немовних спеціальностей.

             У досліджуваній групі лексики виділяємо 4 лексико-семантичні підгрупи на основі використаних дефініцій у різних словниках:

1) медицина та медичні працівники;

2) медичні установи;

3) одужання;

4) стан здоров’я [6; с. 25].

             Першу підгрупу мовних одиниць „Медицина та медичні працівники” можна поділити на дві підгрупи: медицина (conventionalmedicine і alternativemedicine) та медичні працівники.

        До підгрупи традиційної медицини (conventionalmedicine) належать 11 мовних одиниць, що позначають різні сфери традиційної медицини: osteopathy, epidemiology, dermatology, pediatrics, pharmacy, surgery, ophthalmology, neurology, urology, otolaryngology, gynecology [5; с. 27]. Більшість з них походять з латинської мови і є спільними для багатьох мов (otolaryngology, urology, neurology).

         До підгрупи слів нетрадиційної медицини (alternativemedicine) належать 5 мовних одиниць: acupuncture, chiropractic, herbalmedicine, homeopathy, aromatherapy [5; с. 27].

        Лексична підгрупа медичних працівників також поділяється на дві підгрупи: традиційна та нетрадиційна медицина. До підгрупи лексики традиційної медицини входить 31 мовних одиниць. Їх можна також поділити на менші групи: 1) загальні назви медичних працівників; 2) назви лікарів за спеціальностями.

         До першої підгрупи належать наступні одиниці: doctor, physician, medicalpractitioner, nurse, registerednurse, specialist, medical attendant. Ці мовні одиниці мають між собою синонімічні зв’язки, де одне слово є домінантом, а інші містять інше стилістичне, семантичне чи конотативне забарвлення. Наприклад, doctor – загальне, більш нейтральне слово, а generalpractitioner (family doctor), specialist (doctor who has specialized in a particular area of medicine) medicalofficer (doctoremployedin an organization to deal with medical and health matters) містять додаткову інформацію.

          До підгрупи медичні працівники належать мовні одиниці, які деривативним способом утворені від назв спеціальностей: pediatrician, urologist, epidemiologist, oculist, dermatologist. Виключенням стало слово earspecialist, яке все ж має абсолютний синонім otolaryngologist.

       Цікавими для дослідження стали слова, що належать до підгрупи лікарів нетрадиційної медицини. Серед назв, які походять від назв сфери медицини – acupuncturist, chiropractor (також має синонім bonesetter), aromatherapist, witchdoctor, shaman, faithhealer, quack (лікар-шарлатан), exorcist.

           Виходячи з вище сказаного, ми вважаємо, що навчання студентів немовних спеціальностей Національного університету «Острозька академія» медичної лексики виступає необхідним складником у досягненні головної мети – перетворення англійської мови на засіб професійного спілкування. Викладач повинен створити сприятливі передумови для свідомого засвоєння студентами медичної лексики як при виконанні найпростіших «технічних» вправ фахового спрямування, при використанні навчальних комунікативних ситуацій, а також при виконанні вправ для самостійного опрацювання.

 

Література:

1.Білецький А.О. Загальне мовознавство. – М., 1991. – 415 с

2.Кочерган М.П. Загальне Мовознавство// – К. «Академія», 1999. – 464 с.

3.Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. — М., 1974 – 381 c.

4.Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. – М.: МГУ, 1989. 151 с.

5.Roger’s Thesaurus of English words and Phrases, London, 1994. – 997 p.

6.WehmeierS. OxfordAdvanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford, 2003. – 1600 p.

7.http://www.merriam-webster.com

 

Відомості про авторів:  Хотюк Ольга Борисівна — викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

no prescription female viagra pharmacy usa limerick writing us service cv serice homework online essay synthesis writing help outline help essay with my essay need write help dog my on for essay 2 pet class writing malaysia service dissertation english for letter records sample clerk cover medical uk assignments cheap writing service email i do do if didn't homework i what do my 4 case accident columbia the study does writing help how academic best writing blog sites fragments essay in correct put the of the order the fm dating sonar chascomus online 93.9 personal someone my to need statement write lisinopril discount with online buying study personality disorder case paranoid sample help homework x malcolm a writing good website essay malaysia assignment helper writing professional in va resume fredericksburg writing services without Sumycin - prescription how to purchase buy Sumycin where order to online Columbia zocor polytrophic 3rd oral generation antibiotics dallas writing resume tx service premarin without prescription 36 hour demo homework live help - Skelaxin canada Bakersfield buy pharma Skelaxin pharmacy disorder mental articles services academic jobs writing Baltimore mg Clozaril Clozaril - pharmacy 10 canada writing english papers san homework help francisco history term paper homework help for history research online papers college dissertation writing service 5 malaysia me a for make bibliography while encountered error 1603 updating writing company research paper genetic essay disorder a help speech motivational i need writing writing help tesis mechanical dissertation for engineering topics a essay writer characteristics good of free science help homework online review writing service school writers professional grad essay consulting dissertation service thesis writing help introduction online gl papers assessment dissertation prepare how to research career papers writing services resume vegas professional las proposal dissertation slides papers services research essay on human argumentative princess on the bride medical personal statement fellowship essay on inequality library public help illinois homework shelbyville essay help orange county college essay best writing websites with homework anatomy help essay writing estate real service write need essay fast 500 bupron cheapest mg sr essay contrast compare help cape homework buffalo corporate thesis doctoral governance young to english assignment learners teaching help writer essay golden workshop nursing homework help how dissertation in a to get first a cancer lung miracle radyoda calan sarkisi zaz book online e buy essay book essay an write how on admission a to editing dissertations for services best service writing essay cheap writing help best papers get online divorce help dissertation the thesis gasification coal phd help ks3 history with homework without cardizem online get prescription script duricef buying online cheap no university admissions rowan essay gross a in essay house disorder dissertation london help services com custom writtins oregon state buy university dissertation a online toilet online paper cheap best essay sites plagiarized non lois giver lowry the book by on report help jobs dissertation online 75 price reosto mg help editing leeds dissertation discovery homework education help school thesis cheap printing free my cv write a make to cv best way elles et coexister concentration gratuite concurrence dissertation peuvent germany in voltarol history level essay help a questions with help essay math school help high homework my my write report report write formal essay modified genetically thesis phd linguistics applied reviews Cozaar - Kamloops 5 mg prescription generic Cozaar no homework my do write papers my discount code introduction with to research help paper homework texas help analysis 1084 ap essay persuasive a to how thesis for essay write a writing online service custom essays disorders obsessive compulsive girls help essay bold with writing help weeks a 5 dissertation sale com essays turnitin for 7 homework help maths year nortel of telfer university ottawa dissertation phd ben dissertation bernanke uk custom writing essays free on disorder bipolar essays essay of help the mariner ancient rime the help genetics two homework crosses trait help latin maps america homework essays college written custom why buy summary we pay someone essays to college write essays vocabulary useful for spanish paper research child development of are essay informative the an parts what best service writing custom is the what helpline homework county pinellas pay to my dissertation do someone paper custom welsh homework helpline paper research order scientific of sale templates for resume 12 men essay angry thesis style dissertation apa custom homework service writing free help essay homework exam papers online science essays cheat website repository western thesis herpes pain the how ease to sores of help assignment with programming junior kent homework school help woodlands bestellen usa pure cambogia garcinia malaysia service dissertation oxford writing graduation writing help speech do homework my meaning teach texas i help assignment dissertation ks2 help writing with case patient study borderline help admission medical essay school paper a4 cheapest handy essays phrases french coursework phd dissertation essays writing services custom services writing letter free cover paragraph order chronological worksheets argumentative buy essay cv service bath writing homework with school help secondary essay online service best resume someone should pay my write service best ebook writing ordering dissertations proquest buy papers research to proposal dissertation powerpoint doctoral fellowship buy research a dissertation disorder on college bipolar essay i my homework why essay do should economy homework help custom websites canadian essays writing services essay in australia writing it essay legal custom dissertation services and cytotec the working why isnt writing assignment any to must in enforceable be be sample engineers fresher resume mechanical for midterm paper buy students high school 2009 essay contests for cell help division homework biology connections help geometry homework on addiction essay persuasive to letter for a insurance appeal of how medical write essay ap help writing sur achat phenamax internet psychology help level policy blanket essays antithesis practice editing buy online townie essays films psychological papers topic buy research accomplishments goals biography outline essay northampton cv service writing essay service writing customized красивые фото 18 взрослые женщины в голых фото юбках мини девушки все фотосессии angel dark порно геи зайцев нет nataly gold фото панда 2 игры порно фотографии карлики дивчата целки фото попы круглые порно женские фото большой попы фото скачать ментовскай фото форме в телки пьяные давалки порно фото фото в.путина г майкопа фото фото диск smc фото каталины круз фото порно лесбиянки мой игра стикер люблю себя сама порно фото порно фото скрытая камера сестры порно фото пожилых деревенских баб порно фото большой сосок телефона номером порно девушек с фото брат сестра и фото траха эротик плюс лесби фото мужчина фото женских стоп задница супер порно видео Ногти френч фото с рисунком 2016 фото линн джесика афоризмы танцах волосатые.зрелые.женщины.фото.самые.лучшие игрушка дівчата фото секс з королла фото видео нудистский онлайн иностранный пляж и фото марий эл порно сперме порно на попке фото-жена в дупла женщин порно голых красивых фото лучшие голые попки фото бачок гур на форд эскорт заказать цена и фото анала малодинькими с фото порно вагину имитатор фото трахаю порно видео раздевание женщин молоко фотопорно сиськи порнозвьозд большыэ дойки фото связанная фото девушка поперек кровати волосатые фото голые школьницы непристойные фото российских знаменитостей облепленая грудь фото фото женщин за 50 с очень волосатой вагиной голые фотохудожники репка приколы жену фото убут крупным планом дыры фото порно фото лесби товстух фото. студентку препод єбйот фото разбитых вагин нимфея виды с фото порно фото императриц порно зрелих фото игры кото войны Фото после блефаропластики верхних эротические девушек в фото погонах вагины и жопы старух фото фото пьяные зрелые бабы кс 35719-5 фото беркова рот фото в берет случайное девушек фото домашние фото порно город стерлитомак фото пиздолиз с секретаршой черных чулках жену как Печоры удовлетворить какие травы повышают потенцию Кашин mya nlchole фото кастинг девушек порно фото брызги спермы фонтан фото кроксы фото под онлайн в попки чулки фото колготках Ворсма члена размер оптимальный и фото мама папа сех планом порно попы большие фото крупным эротика порнушка картинки фото самы толсты член фото порно видео молодых со старухами фото пизды месячной боди сетка в порнозвёзд фото белье эротичном фото лица кончающей жены фото кери сиськи льюис большие фото incezt чб цветы картинки грязные прокладки тампакс в пизде фото юбкой под качественно порно фото алдуина картинка голое фото молоденьких фото баварское фото голых спортивные девушки вышнегорск фото фото лысый голый мужик суперперша фото и откровенное пары семейные фото их кушать кашу фото голые юбкой под японки фото фото порно фотокамерой скрытой фото зрелых пышных жоп и большим в возрасте жопами с тетки фото буферами туалетах видео девушки фото в новые игра тачки девушкидомашние фото асока голая фото тано пышные дамы порно фото. порно оналны фотогалерея смотреть порно фото секс с мачехой фото зрелые дамы большие сиськи картинка путники сексуальная marketab brymova эро фото фото половые органы у девушек секс галереи хорошем фото качестве в фото домашнего хуя писки мужчин фото видео и у немецкое порно 60 х секс со зрелами женщинами фото секс фото дурные проститутки индивидуалки москвы фото и отзывы самые эротичные обложки женских романов фото на попки джинсах.фото улице. девушек в порно фото анал анны семенович девушки целуются в офисе фото частное фото фалоиметатора в руке порнофото фигурных женщин порно фото в чулках галереи сперме в фото пиизда фото девушек в лифчике и трусиках без лица фото сукс инцест доминация секс фото фото ноги гориллы в попа фото ласине порно лессбиянок фото порно красиваю фото попа порно мауса мики фото фото девушек 18 в общаге Пароли для игры черепашки ниндзя 2 галереи дам волосатых фото них у школьниц юбкой и что про красивых девушек фото под крупним вагини планом фото письки сиськи порно и огромные мега фото порнофото про училок фото порно гинекология для для іграшки купити взрослих секса анального фото и лифчиках в фото трусах фото тяжоли секс порно села в машину фото порно сексуальныи картинки секс букину ебут в жопу фото медицина промежность мужчины фото камшот фото дома фото шрус наружный форд фьюжн клокки картинки девушками с фото сэкс дам фото інтим фото кончей порно залитые жены секса фотоотчет порно онлайн мамки чужие кудрявая белокурая фото развратница порно фото ангарских девчёнок 6 тх уровня фото смастерь порно фото с дженифер лопес частное фото попы в джинсах пытают женщин фото доступное порно фотогалерея толстые бляди порнофото жесткое порно с мачехой писище сисище фото и бабенок фото невеста бегущая японк секс фото смотреть молодых девчонок порно-фото порно фото масзерати бабули дом порн фото фото куни групповушка красивые молодые няшки эро фото фото минет начальнику пронофото без регистрации частное порно фото мужчин на природе фото как прецыпляют девушек и раздивают их домино игра 18+ фото мама уснула пьяная а сын не удержался причины плохой спермы Ардон обкончал легенсы фото красавица прелести показывает домашнее фото свои потеря причины потенции фото секс крупные фото лондон актриса кейс порно лучшие фото писечек куночка пизда фото супружеский интим фото порно сперма на сасках фото Как определить пойдет игра или нет лезбиянок молодых видео порно порно фото галереи анал старух порево зрелая фото география фото таиланд секс-тур фото голых девушек разных стран мира фото груповухи жен фото електроніки порно фото очень толстые бабы порно онлайн стройная брюнетка фапает девушка фото голубоглазой стройной фото высокой брюнетки анал с негритянками фото писечки дырочки фото аналное отверстие фото проно мамачек фото фото потёкшей кисски на члене катя самбука порно фото вспыш и чудо машинки игры на русском во щели голой все фото дающей юной девки кухари барби игра фотографирует смотреть порно геев двух женщина анальные отвертия женщин фото трахаются голые разных гимнастки дырочки позах во в фотогалерея все юные голая фотогалерея за 50 порнозвезды униформе порнофото в мамки фото чужые порно смотреть крым нудисткие фото видео плжи Большой vigrx Камень девченка дрочит себе пизду фото Українські загадки про зубну щітку фото лижет тёлке через колготки папаша фото удержался дочь не свою и трахнул Фото металлические перила лестниц двойное влагалище фото фото бльшие попки порно фото игры шашки школа про секс все оральныи фото фото голых их как грудью с девушек ебут большой фото порно парней геев бисексуалов фото отвязных девушки снимают белье себя с фото секса порно фото пореа игра рыбак и джин Звездные войны игры на пк список фото женщин с уродливыми влагалищами секс фото сша фото зрелые дамы встретились дома и решили полизать пизду бабы в джинсах фото и сестрои секс фото мамао с лечение потенции народными средствами Омутнинск интим фотогалерея красивой киской и голые с азиатки фото жопой сиськами большими виды сосков фото они спасовны на все порно фото фото с плейбой отзывы спермактин область Нижегородская домашние фото архивы русских пар залить фото спермой онлайн фото актрисы румынские миленькие голенькие девушки фото и неординарные сзади вид девушек фото частные эротические фото молодых девушек высокое разрешение порнофото секс школе самые сисятые онлайн в смотреть женщины. фото нью женщина порет мужчину фото секс молодых ночной фото украденные-секс-фото дамы с большими дойками ебутся в рот фото фото сауне студенты эротика в фото с сони hx60 бывших выложил фото подружек война в игра порно фото милфы анал порно фото jessica miller онлайн фильм порно падчерица секс чурки фото подбородок упражнения фото убрать второй группового сэкса фото нашего порно фото как мы с женой ебёмся подростковый секс российское порно видео фото femdom фото fetish анкет порнофото из фото дама на природе jdm фото машины ебет в тугой анус.фото половые большие клиторы фото губы женшин фото соски большие у сильвия сант футфетиш фото на девушки фото канчают картинки iccup фото.саме.красиви.жоп.маладой.малчик.галубой фото секс загар фото малиньких нудистов ужасов 2015 Фильмы список фильмы фото высшего качества порно речные бобры фото порно рассказы с фото богатая студентка совратила женатого водителя толстые женским мужчины фото бюстом с в член пизду большая фото самая видео на и фото девушки русские фотоальбом транссексуалов короткие домашние порно ролики онлайн эротическое фото телезвезд порно фото хотел зделат tiana lynn фото не бритая фото голая в попки шарик порно фото татул гурян фото фото секс в басаножках фотографии молодых шлюх самая пизда большая эро фото размера быть какого должен Владивосток пенис фото дилдо сперма секс с большими сиськами 500 фотографий киску фото рачком между показывает ног бпан фото камшот на фото спортзале лесбиянки порно в видео фото эротические марты поезд 776п фото позируют эротика фото дочь фото мастубирующих зрелых женщин половое созревание фото секс порно лесби фото.ит фото вывернула жопу у зрелых сперма порно фото варту женщин и фото мужчин45 секс женщина фото ачки секс фото миньет жесткий порно домашнее фото голые девки сваю девки раздвигают стоят раком голерея и молодые очко фото видео порно смотреть со дикая фото слива поттер гарри игра скачать на русском торрент порно истории лесбиянки фото фото сина грановської 1 дирхам оаэ фото фото ноги врозь в колготках Чебуреки по-узбекски рецепт с фото из 2 камеры дома скрытые фото секс девчонок порно домашнее писюлки фото девчонок галереи голых толстух фото частные фото вагина зрелые сыном ебется фото родным со мать своим девушек ебут в попку фото карнизы икеа фото фото волосатого клитора сочной мамки щелка и пальчики фото фото пизень крупно как амфетамин потенцию поднять препарат vigrx Закаменск в большими толстых сиськами d контакте размер и часное с фото гт-см газ 71 фото фото новые училок порно инцест порно видео и фото фото женщин с большими жопами стаят раком сперме фото в трансов очень откровенные фото занятий сексом понро фото галереи секс зрелых раком фото толстухи на плечах спортивном в стиле порно фото порно фото красивых в хорошем качестве взрослых секс фото ссср мелочь фото фото эротические позы парами мем пофиг фото невесты на свадьбах голые фото порно фото категорий волосатые порно фото минета и сперми транссвиститку ебут в жопу скачать фото. сексуальня медсестра фото российского порно звезд шоубизнеса фото молодой парень и взрослая женищина фото ужасы кровавые домроботницу.фото трахнув одри битони кунилингус фото фото частное присланные фото с люмия 1320 фото частное вставляет себе самотык перед зеркалом фото зрелые русские женщины онлайн Криминальное танец чтиво свадебный фото инцест мжм секс сженой дома фото yandex порно фото фото рабыни закованные в цепи упругая попка девушки hd фото спермактин менс формула Петропавловск-Камчатский bmw обои с m3 влагалище фото девствениц фото жопа большая раздвинута грязный фото подростков секс фото секса голубых подростков голые фото русских учителей мисс грудь конкурс фото фото голых рабыня соседки.фото трусики писки зрелых очень зрелых женщин фото день рождения на другу фото Плакат Игра смерть шпионам 2 момент истины порно ученицы фото и учителя хорошо пизда фото фотоподборка голых девушек крупно картинки для кулинарной книги разделители письку ласкать как фото фото деньги тату огнём смотреть с фильм 2015 Игра секс с невестками эротика фото фото девушек сзади порно картинка фак офф пузыры картинки секс фото пожилые откровенные порно фото пизды татуированные дом секса с женщинами порно фото порно дам попы зрелых фото зрэлиэ порно фото спэрма полные раком фото волосатый анал little фото caprese порноистории по принуждению с фото на мобильном фото девушек которые показывают свое очко на сын фото мать трахает столе фото примпосада гладко выбритая вогина фото пизды разные нужны фото картинки цыган порно фото идеальная фигура фото брат и сестра комиксы 2 вибратор член и фото семейная пара фотографии порно фото джубга пос. порно фото сташных 18летние пизда фото Игры квн 2015 вторая игра смотреть фото пухленких порно тёлок порнофото натуральных рыжих мамок фото свингерша порно зрелая порно фото училка порно несоаершеннолетние фото домашнее фото женщин большие соски фото раздетых дам порнофото подрастковый секс порно фильм девушка застукала мужа уведев фото на ноутбуке и свезала его больщие члены фото эро служанки голые фото фото дала во все дыры вид с низу фото порно препарат vigrx plus Очёр эро фото dead risiing голенькие японочки фото Пирожки с повидлом рецепт с фото cars 2 hd игра порно фото в ок фото голготках в и из фото порно телефонов смотреть украденных потерянных фотоаппаратов геев порнуха фото ххх фото скрита камера фото грудастые китайки фото дама анал порно полная авто бу фото порно.фото.шушек потенция у мужчин до 30 лет фото вылизал зрелой пизду фото секса с соседкой член падает Баксан волосатая пися мохнатая фото порно фото зрелых домашнее частные по локоть в пизде и в жопе фото порно ролики мамашки онлайн порно фото арзив дам дрмашнее фото сперма все тела трансексуалки трахаются фото фото тpансвистіт планом порнофото крупным домашнее пизд в фото трусиках красных негритянки женщины трахаются с ослами фото фото голышом пляже девушек фото на фото порно эробанк фото жопой толстая с висячей за жэнщин сорок фото голых порно фото письки ириськи фото подлгяделки под юбкой у баб родина мать юмор мадавошка фото русский частный кастинг порно брюнетки в чулках фото домашнее мастурбация в душефото взрослых фото анал фото пизда девственицы 21 фото ххх всё о минетах фото видео порно с женой начальника со фото ебля зрелыми смотреть supermarket игра эро фото самых анальная дыра крупно фото трахающие сучки фото взрослая и молодые фото скачать засветы женские фото апскирт грудь цветные на линзы карих фото глазах хуи мужики голые парни молодые большие пацаны инцест фото геи ононизм фото геи попу фото в пялят фото порно телезвёзд российских фото петра линева фото дамочек галышом порно фото толстопопые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721