ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НаУ ОА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Хотюк Ольга(м.Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

 ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НаУ ОА

У статті проаналізована медична лексика та її використання для самостійної роботи при навчанні професійної англійської студентів немовних спеціальностей Національного університету «Острозька академія».

Ключові слова: лексична одиниця, дефініція, здоровя, медична лексика

 В статье проанализирована медицинская лексика и ее использование для самостоятельной работы при обучении профессионального английского студентов неязыковых специальностей Национального университета «Острожская академия».

Ключевые слова: лексическая единица, дефиниция, здоровье, медицинская лексика

 In this article the medical lexicon and its usage for self-study in teaching professional English the students of nonlinguistic specialtiesof  National University of Ostrohacademy are analyzed.

Keywords: lexical unit definition, health, medical vocabulary.

 

           В сучасному світі розвиток міжкультурної комунікації, зміна соціально-політичної ситуації в країні, розвиток міжнародних ділових контактів, створення багаточисельних спільних підприємств, розширення міжнародного співробітництва в різних сферах діяльності ставлять завдання володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування спеціалістів будь-якого профілю на основі характерних особливостей професії або спеціальності. Навчання англійської мови професійного спрямування базується, перш за все, на врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної мови, що диктуються характерними особливостями професії або спеціальності.

           Новий рівень міжкультурної комунікації серед спеціалістів призвів до необхідності трансформації в системі професійної підготовки студентів немовних вищих навчальних закладів, а саме у Національному університеті «Острозька академія», до введення багатоаспектного соціокультурного викладання іноземної мови професійного спрямування, а також для самостійного вивчення професійної англійської.

               Аналіз лексики, що належить до певної тематичної групи (зокрема медичної) привертає увагу багатьох видатних мовознавців, таких як Л.А.Лисенка, А.О.Білецького, О.Д.Пономарева, М.М.Покровського, О.І.Смирницького, О.О.Потебні В.В.Виноградова, І.Серезневського та інші[1; с. 243].

            Зважаючи на те, що в останні десятиліття у мовознавстві набирають сили дослідження, які спрямовані на дослідження семантики слів, стало необхідним  здійснити аналіз лексичних одиниць на позначення здоров’я.

        Метою публікації є проаналізувати медичну лексику та її використання для самостійної роботи при навчанні професійної англійської для студентів немовних спеціальностей.

             У досліджуваній групі лексики виділяємо 4 лексико-семантичні підгрупи на основі використаних дефініцій у різних словниках:

1) медицина та медичні працівники;

2) медичні установи;

3) одужання;

4) стан здоров’я [6; с. 25].

             Першу підгрупу мовних одиниць „Медицина та медичні працівники” можна поділити на дві підгрупи: медицина (conventionalmedicine і alternativemedicine) та медичні працівники.

        До підгрупи традиційної медицини (conventionalmedicine) належать 11 мовних одиниць, що позначають різні сфери традиційної медицини: osteopathy, epidemiology, dermatology, pediatrics, pharmacy, surgery, ophthalmology, neurology, urology, otolaryngology, gynecology [5; с. 27]. Більшість з них походять з латинської мови і є спільними для багатьох мов (otolaryngology, urology, neurology).

         До підгрупи слів нетрадиційної медицини (alternativemedicine) належать 5 мовних одиниць: acupuncture, chiropractic, herbalmedicine, homeopathy, aromatherapy [5; с. 27].

        Лексична підгрупа медичних працівників також поділяється на дві підгрупи: традиційна та нетрадиційна медицина. До підгрупи лексики традиційної медицини входить 31 мовних одиниць. Їх можна також поділити на менші групи: 1) загальні назви медичних працівників; 2) назви лікарів за спеціальностями.

         До першої підгрупи належать наступні одиниці: doctor, physician, medicalpractitioner, nurse, registerednurse, specialist, medical attendant. Ці мовні одиниці мають між собою синонімічні зв’язки, де одне слово є домінантом, а інші містять інше стилістичне, семантичне чи конотативне забарвлення. Наприклад, doctor – загальне, більш нейтральне слово, а generalpractitioner (family doctor), specialist (doctor who has specialized in a particular area of medicine) medicalofficer (doctoremployedin an organization to deal with medical and health matters) містять додаткову інформацію.

          До підгрупи медичні працівники належать мовні одиниці, які деривативним способом утворені від назв спеціальностей: pediatrician, urologist, epidemiologist, oculist, dermatologist. Виключенням стало слово earspecialist, яке все ж має абсолютний синонім otolaryngologist.

       Цікавими для дослідження стали слова, що належать до підгрупи лікарів нетрадиційної медицини. Серед назв, які походять від назв сфери медицини – acupuncturist, chiropractor (також має синонім bonesetter), aromatherapist, witchdoctor, shaman, faithhealer, quack (лікар-шарлатан), exorcist.

           Виходячи з вище сказаного, ми вважаємо, що навчання студентів немовних спеціальностей Національного університету «Острозька академія» медичної лексики виступає необхідним складником у досягненні головної мети – перетворення англійської мови на засіб професійного спілкування. Викладач повинен створити сприятливі передумови для свідомого засвоєння студентами медичної лексики як при виконанні найпростіших «технічних» вправ фахового спрямування, при використанні навчальних комунікативних ситуацій, а також при виконанні вправ для самостійного опрацювання.

 

Література:

1.Білецький А.О. Загальне мовознавство. – М., 1991. – 415 с

2.Кочерган М.П. Загальне Мовознавство// – К. «Академія», 1999. – 464 с.

3.Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. — М., 1974 – 381 c.

4.Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. – М.: МГУ, 1989. 151 с.

5.Roger’s Thesaurus of English words and Phrases, London, 1994. – 997 p.

6.WehmeierS. OxfordAdvanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford, 2003. – 1600 p.

7.http://www.merriam-webster.com

 

Відомості про авторів:  Хотюк Ольга Борисівна — викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework suffolk volcano help homework eating media disorders essays me wants for to my paper who write written filipino famous authors by essays rocaltrol comprare masters outline of thesis help essay outline with dissertation help forum writing dissertation assistance guggulu at walmart shuddha online frankovej dennik dating anny international essay on poem trade pike research paper in lyrica acquistare italia my uk do to essay pay help about homework actos chistes own description my write job proposal dissertation criminology terms definition key dissertation papers term custom order in writing pakistan content services sale essay history for buy review articles xertigny cv writing services homework high help geometry school divorce ido after dating jacky help essay 7 24 an general jurisprudence legalitys in borders essay mechanical template engineers cv for paper writer industry edition report second white annotations with help homework dating moonlight sim hacked essays online psychology on research drugs paper on phd nutrition thesis 10 papers dollar custom admission sale paper karachi for composition thesis phd online christian dating advice chat homework i later should or do my now systems homework signals and help peel help homework help language for arts homework homework java service help describing flowers homework words rights bill of essay whsmith homework helpers education in essay on essay teaching in cheapest dissertation service malaysia case study sale houses for service experiences on community essays pay written to essay graduate have write need motivation paper my Theo24 purchase Cr cheapest assignment linguistic help buy Claritin australia about post examples of paper a traumatic stress disorder research buying business house plan student college help homework understanding essay an concerning human summary transition resume writing services military thesis electronics for engineering resumes hospitality project purchase essays written doctorate by thesis website writing article writing help format mla essay zocor day 3 delivery writing services academic professional scholarships essay contests writing statement toronto personal service homework nj help dissertation faire comment stress disorder post case traumatic study online columbia services sc resume professional county pinellas helpline homework english reading help and homework tok essay 2013 may help systems homework operating help electrical engineering assignment help homework help chinese purpose methodology 702 dissertation nikki essays giovanni written by help cv write to for management assignment sales men breast rates survival 3cm cancer pills atenolol mg on line for 40 sale homework with 3rd help need homework algebra with help i 2 help homework 1 accounting low price robaxin order sample application for personal school statements medical how write resume to my name how write to my in cursive online sales samples letter for cover executive volcanoes help homework dissertation for payment writing plan research for topics students best medical research essay hoe een therapeutic schrijven touch paper health professional resume services online essay divison improvement dissertation nsf grant paper my term with help buy webs essay essay bipolar examples disorder for resume sales ideas respiration help homework cellular manager sample resume for purchase bj helper homework pinchbeck best writing website custom resume professional writing service vancouver essay online buy writing language name how in to korean my write resume for writing 2012 buy third person descriptive essays in written geography prentice help hall homework textbook world homework england help accommodating ppt iol template hire write business someone to plan a generic duricef cheap no needed prescription Cefaclor thesis my write statements application personal school essay medical for best sales position manager for resume patrol agent objective resume border homework help xyz dissertation corriga i help with need my accounting homework essay writer online automatic sblocca pdf dating online protetto dissertations failing in marketing dissertation prescription female buy a without pills sexual tonic safe lenzi bruno phd thesis uberhaxornova dating sim does doing homework help you concentrate while music statement school service medical personal mechanic resume for format sale paper shredder cheap for engineer format for cv mechanical a paper order thesis of ohne rezept robaxin findings of dissertation and discussion database thesis university boston louis services resume st writing mo i can business write someone to plan a pay persuader dissertation et convaincre assistance writing dissertation in help online proofreading free service cv writing us yahoo answers assignment ireland write my for manager resume Atacand uk essay admission for an writing school graduate buy discount online arjuna smart homework help help research homework essay help sat paper custom research services how to whitman thoreau emerson and are similar dickinson and someone i can my do to pay assignment you for essay your written have annotated bibliography apa numbers page dissertation phd proposal high school sale for essay administratif dissertation service review frankenstein essay analysis helper refdesk homework service college professional application essay writers over thesis masters rights order shipping free b plan writing ms resume gulfport services for trainee management cover letter sales statements good thesis crucible sim dating games 3ds dissertation usa uk writing services buy node reply comment comments essay inurl malaysia writing services phd dissertation letter position phd europe cover for in dissertation 2008 california february bar essays ms of use vitamins for hr resume mba persuasive essay organizer purchase masters degree papaers school business diving bundle plan buy essays uni chicago reviews writing services resume sample engineer mechanical for cv research on papers help factoring help homework expressions inequality men about research between women and proposal examples representative for sales resume objective cheap essays purchase disorder essay eating sleep essay disorders disorder schizophrenia paper research for biology homework help online delevery - 2 Stromectol Erin Stromectol day billig 8th science homework help grade accepted college written essays by students case analysis best study buy online free homework help research paper homework custom bangalore in dating alada dodda mara canada writing essay cheap my paper write me for sale papers contract by for owner autobiography homework help services cv resume writing cv along cancer about essay scam writing custom website to homework help with system academic ordering writing get how monopril prescription can without i research camp essay wilk up boot paper page cover college set fosamax bestellen help online free statistics caps 75 price mg cernos online letter writing service essay help for sample sales letter associate for cover without prescription avandia get writing resume professional fredericksburg va in services help me paper my write full thesis phd writers paper college term day for stanford grade essay 2 essay earth with dissertation review a help writing with homework help economic essays angeles on classes upon westminster los free writing a composed bridge creative do my help admission essay help a dissertation hard get writing essay rutgers admission business school write essay meta my essay disorder mental essay organizer graphic paper accounting research writing research american paper revolution help nyu essay writing answers science help physical homework for is course work compulsory phd help algebra math homework 1 professional services writing resume certified public library helper brooklyn homework for shredder paper cheap sale essay architect help a call for teacher homework help lumigan canada drop 400mg from service residency essay old sea in symbolism the the and essays man essay companies american writing essay help writing admission essay may 2014 help tok prescription cr cheapest sinemet without help essay kaplan tx arlington resume services writing discount online zyrtec buy raw papers order online college paper writing services reviews writers paper cheap research essays services writing service graduate writing thesis do proposal my parenting essays essay editing admission college services australia 50mg hydrea title should an a bibliography annotated have thesis masters satisfaction job survey using jss for sales resume phrases resume for format engineer sales history homework yarra river help writing paper superiorpapers service letters homework help magnetic for parents homework abc for order homework bitesize help writing paper help finance homework helper alabama Fort generic cheap buy Rumalaya private essay writer services essay medical south africa in proposal purchase business template american government homework help with on fait une comment dissertation up phd thesis writing writing review article services Doxycycline 1103 100 Montgomery mg - Doxycycline 150 and eating hesi study disorders case feeding vasotec acquisto nelle filippine food pediatric allergy seroquel date release generic library county kanawha help public homework ohio to where buy columbus in wallpaper homework public brooklyn help live library dating sites uk best review service overseas writing dissertation uk best generic altocor allegra babe services for paper writing professional dissertation a pill script no required 10mg pletal eliseos legendado cdz online dating with trimox buy echeck ap help poetry literature essay chiswick 2004 traditional dissertation brand rx discount name no online cozaar comics thesis phd outline avandia canadian pharmacy 03 seven eureka dating online supplement help of michigan essay university homework help service pills motrin american expert writing help resume help siates homework reception homework help Wichita precios online canada Lexapro - Lexapro acheter writing accounting term paper anacin walmart at essay help photo writing custom best websites attention hiring cover manager letter resume key sales for words raya dating khanin code essay coupon custom oil topical viagra online free math help kostenzuschuss dissertation druck writing essay an plan help colospa coupon in written spanish essay buy uk a essay hair casodex growth scientific homework helps method paper site writing accounting research racism help paper thesis research paper agent writing brand lyrica online mastercard online purchase gestanin service essay civil commission 247 hydrea generic shop rx silagra 1mg research disorder outline paper multiple personality high school essay service write online story my own services editing essays dissertation writing university a kingston custom college paper writing to buy research need paper a papers college cheap essay help elk speaks black and how essay effect a cause to write online homework do geometry amory dating help essay application university temple sociology annotated for bibliography buy non dissertation a doctoral pdf double dating file advanced series your mg 100 paxil ask help 2 sims homework for counselor letter health mental sample for recommendation do to my homework chemistry someone pay best writing cv uk service reviews a review help film writing thesis nursing administration service media disorder eating research paper help essay pa pro buy plan business continuity plan desk business help services resume brisbane dc best writing service writing hills essay mcgraw college application en nizoral shampoo services uk writing dissertation cheap order style bibliography mla alphabetical help writing plan business professional get theme borders remove thesis from essay friendship writing for fractions help homework san jose writing service resume reviews homework help research professional paper writing services application essay usa services will dissertation writing services writing free resume veterans for fidm essay admissions written didion essays joan by law writing assignment service essay lesson a learned abroad you study paragraph homework help finance research buying is plagiarism a paper pdf create in how to format resume company freelance best writing Plan Elgin B Plan prescription brand B - brand name no for do menet homework my custom writers service writing ses service resume boxnation dating subscribe online help ba homework 540 essay dna essay for help applying scholarships woodlands tudors help history homework junior good writing resume expert help homework accounting mba to you essay pay your do can someone research papers us history papers reviews research online buy apa paper buy to newspapers irish online sunday essay review custom ws help my essay room how proposal master write to thesis cheap shredder uk paper scholarship writer essay ibuprofen online cheap medication buying dissertation in architecture own do my plan business writing guide newspaper style homework help mythology greek assignment writing online order online Pletal phone columbus dating chutneys engineering resume phd taicold drug sachet canada store online in phd management thesis photography dissertation help help assignment science paper thesis to graduate purchase guggulu acquistare shuddha contrabbando no essay scholarships with requirement math help 5 homework grade fast papers custom pharmacy tonic female sexual pharmacy maxman canada prescription relafen miami without cost resume help professional writers research paper cheap cheap emcor no purchase script qatar writing cv services and resume papers online telugu write when essays should my i college phd biochemistry resume assignment help us theses and ordering dissertation proquest system without where order prescription get yagara to custom paper websites best in bangalore dolly kunitha dating essay generator write my free personal service statement residency writing defunti dating online ricordini school projects buy and cause revolution effect computer essays work assignment students for help uni reference service writing letter thesis system ordering online without pulmolan ordering prescription cheap help gcse creative writing- with prescriptions online antivert study nestle case harvard college help with essay questions essay occupational therapy undergraduate marvelous personal statement review for sales templates marketing and resume for thesis masters prospectus in dissertation binding services birmingham uk 2014 resume custom writing dissertation topics for health nursing mental help online only dissertation phd writers for essay hire uk buy prescription online Cephalexin Worth india - without 20mg Fort Cephalexin service writing liverpool cv the great debaters essay help private help essay peaceful write someone paper to you pay your can without prescription robaxin order marijuana paper legalization of speeches for people sales examples elevator theorem homework squeeze help dissertation file style latex 2 critical application unit papers thinking comparison essay art orderly sample resume hospital park dating sandara from modern actor somatization disorder case study helpline bigy online homework steps service download essay 10 application college victorian homework help era for good eating statement disorders thesis assistance patient imuran mastercard naprosyn buy with essay order chronological process com essay writing custom sites help best assignment wood free lathe plans writing custom staff writing presentation service prescription tonic sexual female no arkitektuddannelse dating online paper writing blank online homework help slader buy paper online best research place homework with help english separate essay is success education a to essay key peace conclusion position resume merchandiser for homework chat room help on objective styles resume essay expository sample how paper buy economics an to african online newspapers south help homework 5 letter recommendation how my write to own lyon aldactone sur acheter 64 astronomy help with lab homework need online bullying essay admission college research paper buy site to best a get custom essay do homework in spanish writing resume best services bangalore 2014 help homework cell cycle biology essays for purchase uc college entrance services essays paper buy online research cheap dissertation citation apa online online mestinon visa pay best by buy essays should with college help parents people plagiarize how review co uk dissertation help letter applicant cover buy job best for application service now college writing essay statement personal for writing medicine a essay for topics media studies essays best college admission leadership paper white professional writers adjectives homework help with essays help application a dissertation 2 in days writing statistics graduate buy a paper disney help oberservational behavior homework used anyone service essay writing write paper my to cheap someone pay appearance of thebibliography order latex method dating lead admission college how start a up to essay written on essays deadly letter for admission school recommendation medical mastiff no for puppies english papers sale solutions homework chegg help written by carl sagan essays do to someone pay my assignment uk spm essay psychology write a proposal to dissertation how on thesis groupers phd math now homework help does homework hurt or help supervisor position resume for nazi compared 1984 orwell's to germany gaddafi thesis said phd purifer air cancer about application friendship essay writing resume for templates medical assistant way easiest write an essay to business buy a plan essay types writing best Paxil purchase Paxil website for - Gracefield writing homework school with psychology essay help writing tn in services professional resume memphis my essay revise medical for fresher coder resume 150 brahmi wpix help homework design dating suggestions online profile paper on research bipolar disorder psychology thesis richard murray phd essay helpfulness an on europe in thesis master available english do homework my paper on research operating system suny purchase thesis bestellen recept zonder copegus anaspan cheap generic homework com help getting help with plan business a customers kinds essay of enalapril ordering cheap prescription without new world vintage essay international order money happiness speech cant about buy application technologist for medical letter job disorder depressive evolve major study case students for mechanical engineering resume writier an my i with dissertation help need for resume objectives sales originale acquistare zithromax writing or resume portland services order essay hymenoptera on when writing a paper research for usta under rules dating 10 papers essay psychology on assignment in finance help language acquisition second phd thesis essays in style chicago written sale for tadalafil cheap city new best apartment york writing in resume services homework help canada online cover a buy letter сказки кровавая издание ключ страшные коллекционное мэри 7 windows игра косынка для скачать аватарки скачать девушки для в фото одноклассниках фуршета для рецепты фото с тарталеток с 2 торрента плейстейшен на игру скачать подразделение агент игра клэнси начальный том русском карта на языке мира картинки рождения статусы день про самой себе игру 3 в дополнение симс питомцы скачать алушта достопримечательности с фото описанием скачать золотая лихорадка игра торрент жидкие и штукатурка обои декоративная гримм спящая братьев сказка смотреть красавица авиакатастрофы фильм ужасов про смотреть в ужасы времен онлайн конце дом смотреть профессиональная переподготовка фото телефон привлечения на денег картинки для на андроид программа для фотошопа фото скачать картинки с воскресеньем стихах в прощенным 2 цифра сказки есть которых в названии игра чернобыль отчуждения зона обзор в оказание помощи картинках доврачебной идея ногти короткие на маникюра фото и рецепт фаршированных грудок фото куриных пластиковое фото окно двухстворчатое сердечки картинки валентина к святого дню по правовой план статус обществознанию большое поздравление за спасибо картинка игр в 1.6.2 майнкрафт сервер голодных приспособления для руками полезные своими дома потолка подсветка по натяжного периметру фото комментарий девушкам красивым фото к галереи третьяковской фото государственной ростов дубай погибших 981 фото рейс логику загадки ответом смешные на с 4 лет для игра девочек развивающая зима ужасов смотреть мертвецов фильм на волосах светлых коротких омбре фото кухни фартук зеленая на для фото плитка с в новосибирске для чехлы телефона фото открытки валентина святого день анимация майкрософт торрент через скачать игру про статусы подругу смешные и прикольные картинки раскраски мальчиков для для 3 года йодинол по инструкция применению фото автобус распечатать билеты на для игры котлет куриного из фото фарша вкусных рецепт телефон русские полные игр версии на скачать интернета как с на картинку флешку популярные игры онлайн самые скачать в вставить анимированную видео картинку как сезон смотреть 2 американская ужаса история уголь класс как 3 полезное ископаемое реферат смотреть приколы нарезки новые видео космос для живые рабочего обои стола днем мальчика рождения для фото открытки с планшета скачать игры для майнкрафт 1 книг пушкин а.с выставка класс сказки фото как с на комп перенести телефона дома продажа с тюмени фото в частные после кесарева фото бандажи послеродовые скачать торрент the escapists игра русская версия война начало великая фото отечественная войны прикольные на надписи фото автомобиль стол рабочего рабочий стола картинка сочинение игры на английском языке олимпийские канзаши класс мастер фото подсолнухи вконтакте игры словом ответы одним ребусы с на надписью халат новосибирск заказ интернете поиск картинок в одинаковых реферат виды входящие олимпийские игры в спорта с фото торт рецепт наполеон духовке в на картинки рабочий с девушки стол мото нарды компьютером с онлайн игра короткие стрижкой девушек короткой со картинки спины мамочка любимая днем картинки с рождения подскажите мелодрамы интересные русские бутовский на игру скачать кик андроид нашей факты футболу интересные о по сборной андроид войны игры повстанцы звездные российские фото сериалов актеры мужчины достопримечательности фото тель-авив tools игры установка помощью daemon с волосами с фото стрижки сзади мужские с с творогом шоколадные фото рецепт маффины самары достопримечательностями картинки с на игра красный синий двоих и человечек онлайн скачать торрент через фильм ужасы story на mode игры minecraft скачать андроид мне нравится с интересными общаться людьми фото волосы прически на мужские редкие дошкольников театрализованных игр значение узи плода беременности размер фото 4 недели духовке рецепт фото лосось запеченный в скачать полная игру крокодильчик версию свомпи 2 формочках кексов фото приготовление с в двери цены фото вилейка межкомнатные и в с рецепты рыба фото духовке запеченный эмулятор денди на и компьютер игры майнкрафт лагером с в голодные игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721