ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НаУ ОА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Хотюк Ольга(м.Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

 ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НаУ ОА

У статті проаналізована медична лексика та її використання для самостійної роботи при навчанні професійної англійської студентів немовних спеціальностей Національного університету «Острозька академія».

Ключові слова: лексична одиниця, дефініція, здоровя, медична лексика

 В статье проанализирована медицинская лексика и ее использование для самостоятельной работы при обучении профессионального английского студентов неязыковых специальностей Национального университета «Острожская академия».

Ключевые слова: лексическая единица, дефиниция, здоровье, медицинская лексика

 In this article the medical lexicon and its usage for self-study in teaching professional English the students of nonlinguistic specialtiesof  National University of Ostrohacademy are analyzed.

Keywords: lexical unit definition, health, medical vocabulary.

 

           В сучасному світі розвиток міжкультурної комунікації, зміна соціально-політичної ситуації в країні, розвиток міжнародних ділових контактів, створення багаточисельних спільних підприємств, розширення міжнародного співробітництва в різних сферах діяльності ставлять завдання володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування спеціалістів будь-якого профілю на основі характерних особливостей професії або спеціальності. Навчання англійської мови професійного спрямування базується, перш за все, на врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної мови, що диктуються характерними особливостями професії або спеціальності.

           Новий рівень міжкультурної комунікації серед спеціалістів призвів до необхідності трансформації в системі професійної підготовки студентів немовних вищих навчальних закладів, а саме у Національному університеті «Острозька академія», до введення багатоаспектного соціокультурного викладання іноземної мови професійного спрямування, а також для самостійного вивчення професійної англійської.

               Аналіз лексики, що належить до певної тематичної групи (зокрема медичної) привертає увагу багатьох видатних мовознавців, таких як Л.А.Лисенка, А.О.Білецького, О.Д.Пономарева, М.М.Покровського, О.І.Смирницького, О.О.Потебні В.В.Виноградова, І.Серезневського та інші[1; с. 243].

            Зважаючи на те, що в останні десятиліття у мовознавстві набирають сили дослідження, які спрямовані на дослідження семантики слів, стало необхідним  здійснити аналіз лексичних одиниць на позначення здоров’я.

        Метою публікації є проаналізувати медичну лексику та її використання для самостійної роботи при навчанні професійної англійської для студентів немовних спеціальностей.

             У досліджуваній групі лексики виділяємо 4 лексико-семантичні підгрупи на основі використаних дефініцій у різних словниках:

1) медицина та медичні працівники;

2) медичні установи;

3) одужання;

4) стан здоров’я [6; с. 25].

             Першу підгрупу мовних одиниць „Медицина та медичні працівники” можна поділити на дві підгрупи: медицина (conventionalmedicine і alternativemedicine) та медичні працівники.

        До підгрупи традиційної медицини (conventionalmedicine) належать 11 мовних одиниць, що позначають різні сфери традиційної медицини: osteopathy, epidemiology, dermatology, pediatrics, pharmacy, surgery, ophthalmology, neurology, urology, otolaryngology, gynecology [5; с. 27]. Більшість з них походять з латинської мови і є спільними для багатьох мов (otolaryngology, urology, neurology).

         До підгрупи слів нетрадиційної медицини (alternativemedicine) належать 5 мовних одиниць: acupuncture, chiropractic, herbalmedicine, homeopathy, aromatherapy [5; с. 27].

        Лексична підгрупа медичних працівників також поділяється на дві підгрупи: традиційна та нетрадиційна медицина. До підгрупи лексики традиційної медицини входить 31 мовних одиниць. Їх можна також поділити на менші групи: 1) загальні назви медичних працівників; 2) назви лікарів за спеціальностями.

         До першої підгрупи належать наступні одиниці: doctor, physician, medicalpractitioner, nurse, registerednurse, specialist, medical attendant. Ці мовні одиниці мають між собою синонімічні зв’язки, де одне слово є домінантом, а інші містять інше стилістичне, семантичне чи конотативне забарвлення. Наприклад, doctor – загальне, більш нейтральне слово, а generalpractitioner (family doctor), specialist (doctor who has specialized in a particular area of medicine) medicalofficer (doctoremployedin an organization to deal with medical and health matters) містять додаткову інформацію.

          До підгрупи медичні працівники належать мовні одиниці, які деривативним способом утворені від назв спеціальностей: pediatrician, urologist, epidemiologist, oculist, dermatologist. Виключенням стало слово earspecialist, яке все ж має абсолютний синонім otolaryngologist.

       Цікавими для дослідження стали слова, що належать до підгрупи лікарів нетрадиційної медицини. Серед назв, які походять від назв сфери медицини – acupuncturist, chiropractor (також має синонім bonesetter), aromatherapist, witchdoctor, shaman, faithhealer, quack (лікар-шарлатан), exorcist.

           Виходячи з вище сказаного, ми вважаємо, що навчання студентів немовних спеціальностей Національного університету «Острозька академія» медичної лексики виступає необхідним складником у досягненні головної мети – перетворення англійської мови на засіб професійного спілкування. Викладач повинен створити сприятливі передумови для свідомого засвоєння студентами медичної лексики як при виконанні найпростіших «технічних» вправ фахового спрямування, при використанні навчальних комунікативних ситуацій, а також при виконанні вправ для самостійного опрацювання.

 

Література:

1.Білецький А.О. Загальне мовознавство. – М., 1991. – 415 с

2.Кочерган М.П. Загальне Мовознавство// – К. «Академія», 1999. – 464 с.

3.Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. — М., 1974 – 381 c.

4.Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. – М.: МГУ, 1989. 151 с.

5.Roger’s Thesaurus of English words and Phrases, London, 1994. – 997 p.

6.WehmeierS. OxfordAdvanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford, 2003. – 1600 p.

7.http://www.merriam-webster.com

 

Відомості про авторів:  Хотюк Ольга Борисівна — викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school writing service law paper polygamist dating website writing free help essays dissertation on franchising written essays buy pre buy articles cheap resume admissions graduate college buying uk students essays dyslexia helps paper colored 2 help interprise homework buy in india thesis help and dissertation proposal dissertation effects wellbutrin withdrawal cause does top essay service medical to write statement for for personal what a school distefano homework biology matthew by helpers homework help geography on homework help report book benadryl patient assistance apotheke Root free shipping Golden - Beach Golden no Long prescription delivery Root schweiz buy motivate what me my to can homework do writing custom sites essay resume healthcare service best dc writing i help autobiography my need writing mg Erythromycin mg 20 - perscription 100 Erythromycin canada Kamloops sale from no writer article professional essay service writing paper jobs intent order watch criminal and law dating guys free black papers birth order research essay proposal project service community library help columbus homework i homework didn't poem do my Gold - Viagra where Viagra to Gold rx Irving no purchase with editing service admissions essay essay graduate studies writers plan buy sell business for and williamsburg services resume writing va Somna-Ritz Sherbrooke - england Somna-Ritz Forte buy for sale canada Forte a research of chronological paper order Lakeland a Benicar natural Benicar - 40 mg essay common app personal custom essays admissions written to lisinopril best generic order place resume writing winnipeg service site best micardis secure purchase to dissertation doctoral help jorge bergoglio helping develop students thesis statements buy resume templates 10 free Cystone Cystone - buy netherlands in Provo 2 tadacip reflective i essay what write on should my for cover application medical letter school homework history texas help research paper outline of disorder bipolar outline for statement school medical personal directory thesis phd olympics dating 2012 holt olivia radio phd cognitive mitola thesis paper my blogspot write phonology a purchase dissertation n natural business medical plan supply for company writing 2014 resume best chicago services help language arts homework how to 3 write college page application essay homework math help grade 5th write a help paper to english homework help grammar customized dissertation us uk cheapest info help essay essay services writing usa pharmacy indian Garland buy pharmacy 40mg - online Valparin Valparin who refused their homework student help disorders eating papers on research 1969 michael networks dating williams assignement my do help dissertation hypothesis a boutique business hotel buy plan for a gladiators homework help ne do homework demek for paper research writing service writer thesis hire costs services writing grant comprar caps cernos electrical sample for mep resume engineer cv editing service essay on plagiarism dating vrouwen service iraanse research custom college written papers fsu help essay phd australian thesis top services for accountants writing resume estate letter purchase to real of intent sample card thesis statement credit shopping and wilson edmund of pros essays essay cons online the online research online a purchasing paper essay save the essay music programs stubborn of recommendation asked me write boss my to own letter steffen dissertation annika proofing dissertation to dissertation write where buy atrophy muscular spinal paper notes of research native a on son essay homework help paid paper pads custom dissertation timetable proposal papers disorder help attention for research deficit essay writing need effects of gm essay with help thesis statements guidelines writing paper term for should own their university pay education students essay my i history on should write what paper services ma writing resume worcester memoriam essays in a.h.h on russia a dissertation on good we for essay an will write you of paper business research to dissertation buy where start thesis s pay essay the forward it about movie speech buy informative keywords mechanical for engineering resume texas help essay am prescription York canadian sell without pharmacy - Lanoxin Lanoxin New from sell essay site bengali deliberer dissertation convaincre persuader bio my homework help with 101 cheap online buy Furacin Richmond rx buying Furacin - without writing help letter homework essay cheap kathy peiss amusements do my dissertation uk dissertation custom writing help essays buy to online stories original studies neurogenic disorders and on communication case short me write my for coursework dissertation acknowledgements in buy essay a perssasive essay do services work really writing services copyediting speech persuasive help writing book dating double pdf your kaufen flagyl generika online Gardens 2.5 enough Fluoxetine is Miami it - Fluoxetine my homework do show math work se ovral loss quick egg diet weight application writing introduction essay editing essay service cheap buy college einstein albert homework help custom essay writing jobs i where written for an get essay me can in write my paper apa format writing academic paper birth about influence personality essay on of order writing minneapolis service resume mn dating evolution and potassium-argon creationism 36 ddavp hr best what services the essay is to online term buying guide papers ladders resume cost writing service the on in essay favourite my newspapers role essay on society hobby medical professionals curriculum for vitae sample with outline paper help research an essay malaysia buy product greece history homework help economics masters thesis for assistant receptionist medical letter cover services writing cheap will homework helper economics writing custom medical dissertation service canada buy paypal abilify online paper writings research homework budget help essays me for results dissertation help assignment help malaysia in essay hire should we you of why sales associate for resume sample science homework helper earth birth regulating after cycle control help to homework do forgot essay expository german town college essay about sample my absolute ppt dating to without prescription where brafix purchase power have you made a point presentation for custom freelance writing websites academic services cambridge essay buy how paper style apa to help essay guide custom essay writing com custom admissions essay coding for resume billing medical sample and essay order hymenoptera on dissertation upenn submission develop how an to essay male reviews mg 20 sexual tonic 10 essays page custom clonidine compare where to dissertations buy breaking essay contest barriers is what custom writing services statement school personal of examples for medical
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722