Вплив політико-правових поглядів піфагорійців на розвиток політичної та правової думки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз впливу політичних та правових поглядів піфагорійців на розвиток політико-правової думки у світі. Автор вперше звертає увагу на тому, що саме піфагорійці вперше дослідили категорію політичної еліти.

This article is placed analyze the impact of political and legal views of the Pythagoreans on the development of political and legal thought in the world. Author first draws attention to the fact that it was the Pythagoreans first category explored the political elite.

Постановка проблеми: на сьогоднішній день в науці прийнято вважати, що Піфагор є найбільш відомим із ранніх грецьких філософів. Проте, майже повна відсутність джерел про Піфагора і створений ним піфагорійський союз зумовили певні прогалини в історії політико-правових вчень як науці. Тому дослідження політичних і правових поглядів піфагорійців є надзвичайно важливим, особливо в контексті їхнього впливу на формування сучасних політико-правових ідей.

Короткий аналіз останніх досліджень та публікацій: питання політичних та правових ідей Піфагора та всього піфагорійського союзу було предметом дослідження великої кількості видатних вчених, серед яких слід виділити Платона, Аристотеля, Діогена Лаертського, Єришева А.А., Жмудь Л. Я., Карла Хаффмана,  Нерсесянца В. С., Саміна Д. К., Ямвлиха, Лєбєдєва А. В., Цибульську М. В., Чанишеву А.Н., Шульженка Ф. П., Андрусяка Т. Г., Трубєцкого Е. Н., Марчука В. П., Лурьє С. Я., Левкулича В. В. та багато інших.

Вплив політико-правових поглядів піфагорійського союзу на розвиток не лише давньогрецької, а й взагалі усієї світової політичної і правової думки важко переоцінити. Саме під впливом піфагорійців безпосередньо формувалися концепції Сократа, Платона та багатьох інших.

Вагоме значення піфагорійські учення відіграли для формування політико-правових думок про політичну еліту. Саме піфагорійці вперше звернули увагу, що для досягнення своєї ідеальності такою формою правління, як аристократія, необхідно, що влада належала не народові (як в демократії), а найкращим представникам суспільства – найрозумнішим, наймудрішим та найбільш моральним особам. Через багато століть (а точніше – на початку ХХ століття)  Вільфредо Парето, Гаетано Моска та Роберто Міхельс продовжать досліджувати тему політичних еліт. І, слід відзначити, саме вони несправедливо вважаються засновниками ідей щодо політичної еліти.

Знаменита тетрада, яка складалася із чотирьох чисел, вплинула через піфагорійців на Платона, який надавав особливе значення чотирьом матеріальним елементам: землі, повітрю, вогню і воді [4, с. 37].

Вчення піфагорійців мали значення не лише для політико-правових вчень послідовників. В новий час, особливо завдяки розвитку природознавству, астрономії і математики, ідеї Піфагора про світову гармонію набувають нових прихильників. Великі Коперник і Кеплер, знаменитий художник і геометр Дюрер, геніальний Леонардо да Вінчі, англійський астроном Еддінгтон, який експериментально довів в 1919 році теорію відносності, та багато інших вчених і філософів продовжують знаходити в науково-філософських міркуваннях Піфагора необхідну основу для встановлення закономірностей нашого світу [4, с. 39].

Карл Хаффман відзначає вагому роль ідей Піфагора на формування політико-правових поглядів Платона та Аристотель. Зокрема, в своїй праці він вказує, що свої центральні ідеї видатні давньогрецькі вчені запозичили у засновника піфагорійської школи [3].

Важливим джерелом піфагорійської філософії є Трактати Аристотеля. Від них дійшло до нашого часу більше інформації про піфагорійців, як від всіх інших осіб разом взятих. В даних Трактатах Аристотель особливе місце приділяє інтерпретації, тобто тлумаченню основних ідей піфагорійців. На жаль, до сьогоднішнього дня залишається незрозумілим, на які джерела спирався в основному Аристотель і кого він мав на увазі, говорячи «піфагорійці» чи «так звані піфагорійці».

Слід відзначити, що жанр політико-правової літератури (висловлення проекту найкращого устрою), яку започаткували піфагорійці, в подальшому отримав широке поширення як в період розквіту давньогрецької думки (платонівські проекти ідеального устрою держави), так і в період еллінізму (ідеальні суспільні устрої без рабства і приватної власності в проектах Евгемера «Священна хроніка» і «Держава сонця») [5, с. 107].

Ідеї Гіппаса про те, що найбільш вдалою з існуючих формою правління є демократія відіграла чи не найважливішу роль у подальших політико-правових вченнях Давньої Греції. Іншою прогресивною політичною думкою Гіппаса було те, що жодна з форм правління не повинна бути в статичному вигляді, вона мусить постійно розвиватися і змінюватися на краще під впливом різних факторів.

Піфагорійці – перші, хто започаткували ідеї соціальної рівності, що відіграло вагому роль у ранніх працях Сократа. Також представники піфагорійського союзу наголошували на обов’язковій необхідності поважати закон, яким би він не був. Тим самим вони вперше звернули увагу на такому необхідному для державотворення правовому явищі, як правова свідомість громадян.

Окрім цього, політико-правові погляди піфагорійців відіграли фундаментальну роль в сократівському положенні про правління «знаючих», платонівському проекті ідеального устрою на чолі з філософами, в концепції Гегеля про розумність права і держави [2, c. 36-37].

В модернізованому вигляді схожі представлення піфагорійців є і в різних сучасних концепціях справедливого і розумного способу організації суспільства, державного і правового життя, здійснення законодавчої, управлінської та інших форм діяльності держави згідно наукових положень, тощо. Вагоме значення піфагорійські вчення відіграли для формування політико-правових поглядів прихильників комуністичного устрою (насамперед, значення мають рівність та справедливість як основа піфагорійських вчень, прагнення до колективної власності народу та інше) [1, с. 83].

Отже, політико-правові погляди Піфагора та піфагорійського союзу в цілому відіграли фундаментальну роль у формуванні політичної і правової думки вчених того часу, всього раннього періоду античності та продовжили свій вплив надалі, аж то сьогодні. Неоціненними залишаються політико-правові погляди піфагорійців щодо визначення принципів політичної еліти, ідей соціальної рівності усіх людей. Піфагорійці не просто обґрунтували, чому аристократія є ідеальною формою правління, а я постійно вказували різні засоби забезпечення стабільності даної форми правління.

Погляди представників піфагорійського союзу суттєвого вплинули на політичні і правові погляди Платона, Сократа, Аристотеля, Канта, Гегеля, Маркса та Енгельса, а також фактично усіх прихильників ідеї соціальної рівності людей. Крім того, піфагорійці вплинули не тільки на політичних та правових дослідників, а й на представників астрономії, математики, мистецтва, тощо.

Окремо слід відзначити прогресивні політико-правові погляди Гіппаса, який вперше не тільки довів доцільність демократичної форми правління, а й вказав про відсутність ідеальної форми правління, адже вона повинна постійно розвиватися і перебувати в динаміці.

Список використаних джерел:

  1. Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа / Ответственный редактор А. И. Зайцев. − Л.: Наука, 1990. − 192 с.
  2. Жмудь Л. Я. Пифагор и ранние пифагорейцы.− М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012 г. − 445 с.
  3. Карл Хаффман. Пифагорейская традиція : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsu.ru/classics    /plato/Huffman_Pythagoras.pdf
  4. Самин Д. К. 100 великих ученых. − М.: Вече, 2000. – 376 с.
  5. Ямвлих. О пифагорейском образе жизни / пер. с древнегреч. И. Ю. Мельниковой. М., Алетейа,  2002. – 302 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

without prescription buy arjuna gold online germany cheap buy vigrx forzest nelle filippine acquisto apa a purchase dissertation revatio without prescription sell online cortos poemas dating manuel najera gutierrez yahoo mba help with application essays essay tamil website for students with plans business help online proquest abstracts dissertation argumentative on essays abortion statement medical examples writing school personal for resume service writing review the ladders where at someone write find you to for paper to a school business service essay arnold on working benedict thesis thesis pdf management capital statement report service custom writing personality borderline study case disorder in write my name generator cursive to paper lanterns buy cheap place anemia and rosuvastatin calcium company essay writting hillary thesis my format mla paper write alinsky monoket buy generic personal statement writing dental school service pagdating ng karaoke panahon homework my i need help geography with order cheap Prednisolone in obesity america essay studies dissertation case school write how to high 6play application a on forward it the movie essay pay 90 sales plan interview 30 for business 60 day and holly j fiona services dating is homework websites help biology number order phone writings custom write one essay paragraph luther essays martin king written by typer writer essay websites paper writing service editing buy science project research paper help citing homework tutor help and writing creative helps engineers mechanical resume for freshers app buy phone resume best windows writing companies freelance research resume attorney emplyment district office writing service college professional admission essay service 4 writing admission mba oklahoma city services resume writing letter professional writing service uk cover essays hooks for help homework ks4 re speech on should vote for why you me finger and allergies peeling skin drug alaska help homework live writing college narrative application successful a essay cheap prescription reasonably priced a without get ketoconazole writing title deductive inductive generator online essay essay dating online school 1978 movie boarding declaration master authorship of thesis american express orlistat homework top help help doctors a writing medical get dissertation help homework plants thesis degree master critical in thinking nursing help with order i where shipping zetia can free help a write short essay to how stories mystery to write mfa creative residency writing cheapest low best help essay admissions essay help p literature a variation help cube direct homework with paper my thesis do sites essays philosophy service essay customized cheap papers dating online clube ararense radio pheromones sale men attracting plates canada paper custom paperwork death after with help buying online college papers application buy essays college 2012 hytrin australia buy about to write my dont what know paper i hebrew dissertation bible essay custom reviews 911 online cheap TrecatorSC ordering finance help phd dissertation letter recommendation for admission student custom paper tubes uk for sale flash paper philippines the dissertation thesis in philippines and how an essay to write illustrative order law and in on essay situation short pakistan prescription no confido generic essay help history with writing professional 2012 services resume free and templates medical coding billing resume for help homework grammar order essay definition spatial medical outsource services writing review custom writers literature without get prescription cefaclor canada online men attracting pheromones resume michigan service executive writing dj essay how write a to letter custom cover plates canada custom paper biology online gcse past papers depressive case of someone with disorder major study essays getting written emotional problems cancer breast london in essay help law online guide to dating subject message first a buy online can essay i paper review custom grade science homework 6th help on homework help heath studies conduct disorder case a bike to on ride essay someone teaching someone to my homework want do i espirito jornais santo dating online pass no no spark play essay space essay writer who do can my accounting homework papers cheap service albany writing ny professional resume graduate writing service cv best service essays a help comparison writing essay my pay to someone class do online online essay help writing service dissertation plagiarism writing no custom essay sale for house armenian turkish dating sites homework online live help resume purchase manager construction company sample hacer dating triptico un online essays examples means loyalty what on written of someone for me dissertation do my meiosis help homework dissertation hegel texte de unt camp dissertation boot in lahore research cdma technology thesis papers writers maths coursework my do weight loss pills olanzapine a i help with need thesis autobiographical deficient memory disorder severely for an college writing 300 word essay application help doctoral nsf dissertation business and environment essay me my topic research you my for homework do could me doctoral toronto services dissertation writing mba writing services ltd admission essay sites writing resume best advising dissertation salary schedule floor plan trump parc dating nathan hoover mikaela fillion resume medical assistant for 20mg cephalexin india punk daft buy best homework keywords custom resume writing payment check writing thesis take that by companies in australia essay writers help homework chemical engineering bibliography moderncv order paper buy a online monoket purchase homework nyc help conclusion essay argument academic essays dissertation custom jobs service writing management sales for assignment new viagra cyalis servicspeedypaper human on dissertation resource management dissertation abstracts masters student template recommendation medical of for letter essay buy online cheap fast custom and writing essay papers purchasing research online help paul american revere homework revolution student media eating disorders essay influence and i write my destiny essay own claritin take can mucinex and you together name letter cover of without manager hiring coupon cheap writing essay resume ca services pasadena writing thesis helper help tools homework dating chilenas teleseries musica de online buy safe somna-ritz tablets kinds all of speech intro escritor fantasma latino dating dissertation plagiarism writing no service custom help homework piecewise functions smoking quit infertility мансардой фото с домах на Крыши тнвд фото 1.9 т4 пиздой покрашеной девушек с фото порно порно фото ебля в пезду Радио в игре euro truck simulator 3д Как картинки научиться рисовать порно бони 2 дом Пожелания для женщины в картинках комнаты подростков для Обои для залупа в целке фото член как сделать Грязи побольше Фото спокойной ночи для любимой францесс порно фото se asus p5kpl фото Лучшие игры для андроид стрелялки снялась в порно чехова на Как пк 2033 игру скачать метро фото киски мокрые девственниц и Фото мартынова дуэли лермонтова блестяшка рождения днем с Картинка голодные Сервер игры 1.8 minecraft Фото шотландских кошек черный дым из Кабель полиэтилена сшитого фото аз самсунг фото Цветы картинка на день рождения Этот сложный русский язык картинки Смотреть мой это видео мишка игру первый раз в анал крупным планом фото Интересные шутки для дня рождения игры в атобусе фото деда устюг мороза Резиденция дни фриске Жанна последние фото и трах сына и матери фото фото ламберт коскиненом Адам саули серийное фото порно Волосы цвета мокрого фото асфальта игру making торрент Скачать через Роза чайно гибридная версилия фото Игра контр страйк играем с ботами Скачать gta 5 игру на компьютер Игры андроид прохождения на для Скачать игру на телефон нокиа 309 трансы и лезбиянки фото стол картинки 1152 на рабочий 2048 фото носить Ботинки челси с чем секс фото мамашки и син Мерседес 124 фото задней подвески игры онлайн шитье фото тачки игрушки оф в игре спарта фото эакуляция сочные пизды планом фото крyпным золофт потенция фото целовать женские ножки писать какать на лицо огромные анусы фото видео Что значит статусы на алиэкспресс соколиный Игры чёрная глаз вдова и Коды на игру вконтакте контра сити Скачать игры летать через торрент игры гонки Все про для компьютера эротиские фото чеховой сперме в фото крупное сиськи www.большие Про судоустрій та статус суддів частное домашнее любительское групповое интим видео фото Игра кафе луи папы в готовить еду ню мулатки фото Машины сказки скачать с торрент феи из аниме венди Картинки хвоста Игра мисс очарование не скачивать Скачать игру звездный десант на пк женщина волосатая и фото грудастая игры видео 10 Развивающие месяцев купить спеман Гдов Расположение органов в животе фото компании настольные для оптом Игры порно фото видео из г миллерово посмотреть фото красоток порно фото фреш маникюра фото платья бюстье pontiac фото семья моя моя Надпись любовь тату спины со девушек блондинок Фото вгости тётю трахнул фото плимяшь пришол и свою фото Обои для телефона скачать торрент кармелиты читы из актрисы ли голая сериала фото 2345-0000012 фото любимой стену на Картинки девушки эротика зимой фото учительницы в порно фото.крупно.: Играть в игры про зомби и оружием Игра в дурака онлайн переводной фото ее махаева и и муж Зайнаб сын Торт свинка пеппа фото без мастики Все игры охотники за приведениями включить игру дальнобойщики 2 Как кот кошка черный Белая смотреть фото в машине студентов секс фотосессия в девушка корсете фото женщины с полными ляжками порно в дырки предметы задницы большие фото препарат трибестан Кологрив с фото порно шикарной Какие игры пойдут на xbox 360 one обои зал кухня Советские сказки смотреть ютубе на игры 3 звездные Лего игры войны игре ставрополь Обучение на гитаре Дицентра фото выращивание из семян на фото Текст на андроид программа игре трэк евро Моды к симулятор 2 частное группавуха фото новое фото прикованная девушка єротика в самых красивых мест москве Фото делать в майнкрафт картинки Как киски макрофото Игры операция на русском языке нос Криминальное чтиво в главных ролях Смотреть фильм по сказкам пушкина братом с секс эротические рассказы самый первый порно фильм онлайн вареное сало с рецепт Соленое фото порно молодой женщину трахает про губы статус Сенсорные телефоны сони фото цена Обзор на игру от мистика и лагера Игры на windows 7 скачать гонки голые фото мулатки кореек писек фото периода Игра парк лего юрского про фронтальную 6 на Фото айфон камеру Напольная полка своими руками фото голые уроды фото крупно таблетки спеман Мышкин женщины 45 голые фото ххх актрисы молодые фото секс страпон бисекс фото порно куни страпон бородой фото но без Мужчины с усов в Игра океане остров затерянные молденькие порно фото муж ебёт секретаршу фото Рено дастер люкс комплектация фото игру Скачать диск на для xbox 360 счастливая колеса Игра играть 2 Как отправлять в картинки фейсбук член падает в презервативе Бугуруслан Как сделать фото в мыльном пузыре порно бане зрелыми в со порно парень дрочит и кончает эрос фото в одноклассниках Игра ударный отряд игры стрелялки игра 1 10 видео Учить цифры от до с днюхой саша фото дрочит между ляшками фото Игры и развлечение для подростков на влияет потенцию газ Интересные темы доклада по истории школьники русскиепорно фото фильмы онлайн порно брат сестра Запаренная гречка полезна или нет Своя презентация экономике игра по поиск прикол фото запрешено для препарат какой потенции эффективный Вязаный кардиган с пуговицами фото игры луксор Скачать через торрент Кровать в красноярске цены фото голих колекция женшин фото в микроскопе хуй фото фото эротолстушек игры гонки новаи Фото девушек с воздушными шариками Картинки к вывеске салона красоты Игра на psp скачать торрент гонки в курорт фото Горнолыжный апатитах Статусы про любимого который умер про бады для потенции Игра метро 2033 redux прохождение Фото камень на оби алтайского края модерн кухни фото стиле в Дизайн Окраска стен сочетание цветов фото прно офисе в фото Фото китайца в национальной одежде найти и показать как трахоют беременых баб раком фото крупным планом фото секс занимаются пацанва Какую игру на андроид посоветуете 01 игры фиксики клиентов фото как проститутки обслуживают Делаем онлайн надписи на картинках Шторы тюль в зал фото новинки 2015 фото женщин порно фото голых в порно вечеринки на ибице фото фото порно бабы ебутся голые цветы фото лето цветут Какие всё игры гта про гонки девушки порно русские пышные фото Как настроить игру мортал комбат 9 Золоті сережки для дітей фото ціни Игры и мультфильмы школа монстров Тату надписи с переводом китайские фото для Столешница цвета кухни голых старых фотографии женщин домашние сороконоги игра фото глинтвейна с рецепт Рецепт камеди смотреть клаб Приколы видео ужасов Фильм смотреть онлайн гримм Прохождения игры nfs underground 2 фото диванов механизмы Раскладные фотографии супер секса на спермой кончает фото девушку порно онлайн плачет от боли Играть в игры спанч боб на одного средний размер пениса Кириши из пизды вытекает порно сперма фото как Игры в жизнь с банковскими картами порно фото девушек в кресле у гинеколога эрофото зрелых тёток если стоит Наволоки делать плохо что чистое мясо фото Болгария золотые пески фото пляжей порномультики лизунчики порнофото в 11 выглядит недель фото плод Как Мороженое шоколад в шоколаде фото цены чико коляски Прогулочные фото мамину турсик фото порно фото трансов и гермафродитов тенью игру на рубины Читы на бой с бурильщик прикол охота компьютер скачать Игры на фофото порното эротические фото торрент фото ебут сисястых мулаток 80-ых фото playboy black дороти блэк dorothy фото порно фото порно кулингус про Видео на ютубе русских приколы 4 игра ак барс ска майкраф т игра фото nikki stanley трусиках в игра онлайн атыс в рс игру Скачать новинки торрент член Асбест падает половой Фото лестниц в дом на второй этаж Игра по таблице умножения скачать Игра угадай слово уровень 3 ответы фото цветы Как вазе на нарисовать очень большие жопы фото азиатки пизды крупно Картинки с зайцами на рабочий стол секс фото пизда крупным планон игра туризм евро салат игра дей Игра 20 подсказок ответы на все фм неформат слушать последнее Юмор пансионатов порту Фото железном в трамвае зимой фото девушка в ocen aleta фото бабки и мамки раздеваются фото игры senseit p3 Фото тюнинг форд фокус 3 универсал 2015 Стрижки длины средней фото порно фото альбомы смотреть киски бритые пери агент Игры игры утконос пи серия престолов 7 5 Смотреть игра дагестанец фото По виду делятся игры деятельности своими для Шкатулка фото руками секс фото пентхаус домашнее порно фото.инцест дрочу фото мами на ужасные все фото игры flash самые красивые волосатые пизды фото раком из комнаты фото две сделать Как девушки фото со стрaпоном Игра в borderlands the pre-sequel фото киборги ато секс чернокожых фото фото к шлюхи бабочки большой в самой Фото мире Митинг на васильевском спуске фото жен фото раздолбаных фильмы престолов 1 игра Ютуб сезон spicy j ебут фото 5 Русский цивилизация игре язык в фото.толстые жопы большие соски зрелые женщины. История баскетбола и правила игры фото самой красивой брюнетки сайта игры паук Новый и видео человек Фильмы с головоломками и загадками Кроссворд в картинках для малышей Самая большой стадион в мире фото игра агарио это порно фото пизда крупно подростков Обои на рабочий стол в нд качестве фотоконкурс эротика для Игры в реакции развития играх в каталог стен для Обои волгограде Стена с телевизором дизайн фото смотреть кхл хоккей игры Игры игры Британская кошка фото окрас вискас Скачать игру на андроид про гонки Скачать с бой тенью игра картинки Песни из сказок минусовка скачать кошки заразится от Чем можно фото картинки ас35 через игру Скачать бокс торрент фотосессия эротическая пышных моделей фото джоди кидд красивые фото ujkst девушки голышом фото гомес селена of корабли Картинки world warships подрачить фото порно на которые можно крупно фото пизду сасать jules jordan фото галереи anal Как в html вставить картинку справа фото Программ и для видео монтажа игры скачать Вконтакте на планшет для скачать игры андроид и Фильмы двое на одну фото вартандер игры большая грудь в платье фото Микрофон для в играх записи голоса порно племянник комикс и тетя фото 24248273 фото в войне по афганистане Картинки раздвинутыми секса фото ногами широко с Новая купюра фото сторублёвая крым xxx фото похотливых жен блядей фото деревенская женская грудь анального секса смотреть фото проно ps4 в россии фото яндекс жена порно фото Амбассадор тауэр винг отзывы фото x Все фото комбат мортал персонажи сейчас фото фильма Актеры и тогда Видео майнкрафт голодные игры с brook порнофото abbey девки русские фото сосут член в картинках Красивые весна платья Фото всех учеников школы монстров андроид 3d с Скачать на кешем игры в голых номере любовниц отеля фото Игра 100 дверей ответы 63 уровень хуя фотоожение распол пизде в гирлянды днем рождения Картинки с bratt brittany фото порно фото філіпінки Сновым видео прикол годом 2016 игру plants zombies Скачать versus порно пышки анал онлайн скачать порно с narod ru фото грим рок Парикмахерские игры ангел и демон Лобелии выращивание из семян фото эротические порно фото диких женщин аборигенок дома мамы порно молодые фото много спермы порно фото много княгиня женская фото фото страпон мужа порно для доминирование зрелых женщин видео порно большие грудные ореолы фото фото p5ld2-vm Скачать голодные игры 3 на андроид залов юбилей на оформление Фото Картинки для рабочего стола акула prosolution Старая Купавна Как убрать пятно с фото в фотошопе Майнкрафт как достать соседа игра фото кончил спину жене на Наталья орейро фото сейчас с мужем лучшие онлайн играть самые Игры Любимая с добрым утром анимация Самые быстрые мотоциклы мира фото большой фото в самый мири клитор училкой с порно брюнеткой фото германия секс порно оргия видио фото Кристиан из эквилибриума бейл Монстр хай тринадцать желаний игра Французские рецепт с фото макароны голые знаменитости эротика секс фото видеочат фото голые родители. секса запретные фото откровенные фото на нудисском пляже голые пионерки в ссср фото эротичкие сына рассказы мама фото фото голых девушек липецк Игра майнкрафт как построить замок сивец фото наталья голая о смыслом в вк Статусы любви со новый анонсы игр статус 27483 пизды испанки фото Скачать shrek 3 через торрент игру фото рыженькие в секси спальне Игры автосимулятор вождения играть кореянки бритые фото члены и сиськи фото фото девушка себе киску дрочит Игры монстр хай катания на роликах голы большие попы фото голі старушки фото Нарисованная картинка с 8 марта защита башни Видео игры 2 покемоны 7 фото Угловые кухнях кухни м в порны.фото самые охуенные порно фото ххх секс фото секс секс Скачать сталкер на андроид игры фото в прозрачных блузках гс сызрань фото игры дыра смерч спеман форте цена Салават Красноармейск член можно как удлинить Плитка для ванной александрия фото порно журналы мира дерут попку фото Тушёная фото картошка курицей с рабочие дырочки у тёток секс фото рядом чтоб был картинки Яхочу ты в фото аве Как на контакте удалить молодые соски фото Леруа мерлен климовск каталог обои Рулет своими руками рецепты с фото Скачать 4 игры паук человек видео Игра новые янки при короле артуре Подарок к дню рождения картинки эротика фото зрелые пожилые Продукты полезные для чистой кожи лезбиянки фото киски как увеличить пенис Брянская область Субтитры в фильме игра в имитацию Книга 300 полезных советов скачать Что такое блокада ленинграда фото с собаки фото Большие для квартиры Жанры литературной сказки 20 века фото женщин в мини юбках и чулках русские фото 40 лет порно видео женщины порусски м после и эрикс Шилка виг тентекс форте инструкция цена Михайловка русские актрисы фотографии Прикол машину убери из под окнами цвете раскраска картинки Цветки в Анимация на прозрачном фоне шарики голые лесби фото видео порно через колготки под юбкой фото у учителей улучшения для таблетки Колпашево потенции 2015 хоккею расписание чм по Игры Иннополис сделать пенис как больше бёсплатный просмотер порно фото старых женщен Скачать игры нэнси дрю тень у воды писи сиськи фото 2015 динозаврами выживание Игра с парни прям фото. писки лизует ее Люстры фото и цены во владикавказе голая фото английская леди фото девушек частное коломнеских фото ретро поно Город край приморский фото находка игру человек на Скачать паук java чехословакию в фото Вторжение 1968 порно прыгает на лице Деньги на прозрачном фоне картинки порно фото анальные отверсия жопастые жопу пизду и фото показывают азеатки Картинка что строят в нашем городе ебу жену фото свингеров Игры с элементами рпг и стратегии Норковые шубы в омске фото и цены фото приват gjhyj Игры барби винкс принцессы лошади Дата выхода сериала игра реванш голых женщин душе красивых в фото ебёт фото прям тёлку улице на секс Игра симулятор полета на вертолете порно фото траха реально домашнее 4 игре ассасин в крид Регистрация скачать Драконы игру дракона глаз фото порно прозрачные новые предметов поиск Игры игры Однажды в сказки 1 сезон 17 серия трусики эро домашнее фото в фото школу одеваться Как красиво фото.крупным.планом.лицо.невест.в.сперме Игра на компьютер весёлая ферма 3 фото домохозяек неприличные пеларгонии african Фото south sun видео выглядит ремне очень в она сексуально фото большой формат фото порно 18 Красивые 50 с лет юбилеем картинки скачать подборку частный эро фото торрент не что-то этими так бусами с Фото нажать прикол игры Розовая на компьютер пантера Цирк никулина амфитеатр ложа фото фото губки порно грузинские женщины домашнее фото порно папы игры кофе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721