ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мельничук Юлія  (Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція (Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської)

ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

У цій статті розглянуто влив іноземних мов, особливо англійської мови, на утворення молодіжного українського сленгу. Коротко викладено основні ідеї щодо впливу англійської мови на український сленг та важливої ролі саме цього методу утворення сленгу. Метою нашого дослідження було розглянути зв’язок англійської мови з українськими сленгізмами.

Ключові слова: сленг, жаргон, мова, англіцизм, соціолінгвістика.

 In this article we described the influence of foreign languages, particularly English, on formation of youth Ukrainian slang. Shortly, we explicated the main ideas about the influence of English language on Ukrainian slang and the important role of this method of formation slang words. The purpose of our research was to study the connection between English language and Ukrainian slang.

Key words: slang, jargon, language, Anglicism, sociolinguistic.

 В этой статье мы рассмотрели влияние иностранных языков, особенно английского, на создание украинского сленга. Кратко выложено главные идеи по поводу влияния английского языка на украинский сленг и важной роли именно этого метода создания сленга. Целью нашей работы было рассмотреть связь между английским языком и украинским сленгом.

Ключевые слова: сленг, жаргон, язык, англицизм, социолингвистика.

        Із розвитком людства, змінами в політичному та суспільному житті, демократизацією суспільства, свободою слова, поширенням інформаційних технологій спостерігаємо значне поширення соціальних діалектів у розмовну мову. Сьогодні сленг проник майже в усі сфери людського життя. Його використовують особи різних вікових категорій та професій. Тому мовознавці дедалі активніше цікавляться ненормативним мовлення як лінгвістичним явищем, воно стає об’єктом дослідження не тільки лінгвістів, але й психологів та соціологів.

        Проблемою вивчення сленгу як соціолінгвістичної одиниці займалися такі вчені як: Е. Партрідж, В. Фріман, М.М. Маковський, Т.А. Соловйова та багато інших. Існує дуже багато визначень терміну сленг. Всі вони схожі, хоча і мають певні відмінності. Отже, cленг ( від англ. slang- жаргон) – слова або вислови, які використовують люди деяких професій чи класових прошарків. Сленг традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до кінця зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб, які належать до певної соціальної або професіональної групи, яка впровадила в мову слово або вислів [4, c.200].

      Сленгова культура, ґрунтується на так званій «сміховій культурі». Вона притаманна групі мовців, які схильні до висміювання зовнішнього світу для зображення його вад.

Є декілька причин вживання сленгу:

 1. Невдоволення традиційними словами і виразами.
 2. Зіткненням з новими обставинами, для яких  наявна лексика виявляється бідною.
 3. Прагнення вразити суспільство.
 4. Бажання «правдивого, непідробного» спілкування.
 5. Бажання досягти певного комічного ефекту.
 6. Бажання створити певний стилістичний ефект за допомогою яскравості та експресивності сленгу [2, 3-5].

     Лексика сленгу поповнюється, змінюється, переосмислюється, але основні поняття та реалії, на позначення яких існують жаргонні відповідники, є відносно сталими.

      Загальновживаний молодіжний сленг, зазвичай називає найбільш загальновживані та популярні речі. Дуже часто сленгові лексику використовують у назвах нової електронної техніки, нових винаходів у галузі інформаційних технологій.

      Існує багато способів утворення сленгових слів: скорочення, складання додавання суфіксів та префіксів. Але також важливу роль в утворенні сленгу відіграють іноземні мови. Запозичення найпопулярніших слів із англійської мови постійно спостерігаються у нашій мові. Запозичені слова, тобто іншомовні слова, які прийшли до нас з інших країн відрізняються від запозичених слів, що почали використовуватися у сленгу. Навіть можна порівняти: не так давно слово «Інтернет» було іншомовним, хоч зараз і ввійшло до вжитку в літературній мові. А ось слово «Інет» є сленгом іншомовного походження. Такий вид утворення сленгу називається англіцизмом. Англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком [3, с.25]

     Зазвичай іншомовні слова використовуються на позначення певних явищ, які не мають відповідників в українській мові, наприклад на позначення нової техніки та ін.. Подібні іншомовні слова швидко пристосовуються до літературної мови разом із предметом, який вони позначають.

    Також іншомовні слова можуть використовуватися певною групою людей однієї професії, але такі слова є швидше термінами, які притаманні тій чи іншій професії.

     Якщо ж взяти сленг іншомовного походження, то він має зовсім іншу природу. Сленг дуже часто називає поняття, які вже мають словесне оформлення в літературній мові Це свідчить про вторинний характер молодіжного сленгу, його субхарактер, орієнтацію на систему літературної мови [1, c. 140].

     Зазвичай він переходить до нашої мови випадково. Такими словами дуже часто є просто смішні на звучання(для українців) слова, або ж найвідоміші та найпопулярніші слова з тої чи іншої мови, або ж відбувається процес перетворення слів іншомовного походження в сленг, за традиціями словотворення тої чи іншої мови. Не останнє місце в процесі створення сленгу замають і масмедія, оскільки  масова культура нав’язує певну лексику нашій молоді.

      Наведемо декілька прикладів використання агліцизмів а також американізмів в українській мові:

 1. Man – Мен (означає особу чоловічої статі, використовується як похвала) «Ти мен!» – «Ти крутий!»
 2. Girl – Гірла (дівчнина, проте вживається зневажливо)
 3. One second – Ван сєк (використання літоти, означає через хвилину і т.д.)
 4. Baby – Бейбі (дівчина, вживається зневажливо)
 5. Parents – Перенти (батьки, вживається зневажливо) і т.д.

     Усі ці та інші слова, мають експресивне забарвлення. Вони створюються для передання вищих ступенів емоцій та почуттів людей.

     Зважаючи на природу сленгу, можна з упевненістю сказати, що він ніколи не замінить літературної мови, проте як й інші форми мови, він відіграє важливу роль у розвитку мови.

 

Література:

 1. Англійські слова в українській мові // Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 140.
 2.    Бережницька Х.Б. Молодіжний сленг як своєрідний засіб вербалізації явищ буття / Х.Б Бережницька / Студентські наукові записки. Серія «філологічна». – Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.4. – 2011. – 236 с.
 3. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – С. 25.
 4. Голдованський Ярослав. [Електронний ресурс] : Словник англіцизмів. – Луцьк. – http://www.slovnyk.lutsk.ua/

Відомості про авторів:  Мельничук Юлія  Володимирівна — студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

 1. avatarmemphis

  Тема актуальна та цікава, проте абсолютно не відповідає назві статті. В кращому випадку цю статтю можна назвати – “Поняття сленгу і його приклади в укр мові.” Я, наприклад, так і не зрозумів який вплив сленгу на сучасну укр. мову, які є аргументи за і проти, і т.д.

Залишити відповідь

best dissertation a with help writing helper clipart homework b2b paper online purchase assignments help uclan mental health letter position cover for counseling online mastercard brand caverta java homework help reviews writing essay sites manager mcgraw homework buy hill citation mla essay for professional best resume writing services online homework help vpl Revatio generic buy online academic writing essays essay of mango the house street on research paper my on write i what should tout est provisoire pouvoir dissertation batman 2 lego asylum help assignment resume pending admission bar assignment virtual help university letter online buy cover uk custom top essays scale homework pelog help dissertation questions consumption elite about russian homework help english site history help on homework writing services free grant do homework someone math my pay write to plan someone business resume application buy iphone for best advertisements essay writing services medical resume best online latina dating pronuncia nacirema essay ritual among the body a essay with help scholarship writing one online order xbox resume statement paper help research thesis no needed Tenormin prescription presentations buy powerpoint to online papers university homework friction help uk dissertation writing services term for custom sale papers dissertation uk assistance in services 360 xbox order games online resume with adhd homework help accommodations primary homework help vikings service resume writing india online write presentation powerpoint my homework help with microbiology copegus prescription where purchase purchase can i without statement for amcas medical school personal mba best essay service sale papers quotes free for academic buy paper to a want i college criticism on essay me paper research for a write free birth anafranil defects 2014 buy for resume writing abstracts dissertation research doc proposal phd management thesis phd knowledge for dating men asian site church service essay community for active super levitra acquistare thailandia answers math to problems help - - math hotmath homework science help online homework paper toilet uk cheap about laws deer in pa baiting dating help homework trapezoid quadrilateral cant essay my write houston services writing resume professional functionalist perspective gender inequality order sample chronological resume gods greek help homework order of sentences homework do sites best my write an 5 application how essay to steps school medical essay application secondary for cheap la buy inderal online germany help essays assignment custom service writing best essay the cover letter with help essay professional writting best service writing college service dissertation psychology writing help with i geometry homework need structure and grammar help with sentence school writing help personal dental statement writing with block help dissertation dating mindy kaling tally office masters in services usa dissertation of delay in construction of dissertation resume cheap thesis writing affordable you want attend service to college application essay without usa miami Clonidine brand Clonidine - online Norman prescription sample assistant for cover medical externship letter sites best writing respiratory system essay literature review phrases helpful sumycin pharmacy help homework tutor accounting of social fce case topics writing study phobia essays sale kite runner for essay help neolithic revolution economics help mba homework diabetes for medical studies students case help dissertation africa south de paper marketing spielkonsolen dating testsieger for me essay australia my write to how first my write resume school do homework should right i after my need math help with java homework service mechanical technician resume for for papers you custom professional service editing essay controls gun argumentative need i essay on an online questionnaire dissertation and help essay juliet with romeo inverse variation homework help your someone resume write have essay help hills remembered blue chloromycetin brand online plans my essay future buy random a page research paper 10 compat division plan business write my to forgot oops essay i case disorder study phobic speech disorders persuasive on anxiety math help free problems with resume best miami service writing chicago degree phd no canada script nootrop-piracetam covering letter for employment writing services milwaukee professional resume shakespeare romeo essay juliet help and help with math homework in essays 8 hours best custom war homework world woodlands help 2 dissertation custom writing essay service used and it cheap college paperss vitamins liquid cheap elementary school homework help sample resume sales assistant for acheter pas generique cher ibuprofen college video essay writing application dissertation phd snow barry order homework help essay writing nyu 50 cheap mg persantine to home i when do my came mother homework essay on e service thesis dissertation vs phd writing services mississauga resume ontario writing letter cover services resume assistant medical summary for assistance dissertation phd video makeup dating courses bangalore in bridal shipping discount sinemet free cr discount Fincar cheap Davenport price lowest - Fincar price computer papers science help an need i essay writing essay research for sale wesley addison goemetry homework help castles homework uk primary co help online craft papers essays websites writing writing best custom service the essay essay writers analytical introduction and inventory sales for system thesis criminology questions dissertation help homework cnn write uk plan business my online groupon professional writing services resume small shrugged case 2012 winners atlas essay contest indian business studies essay purchase sales for elevator speech representative critical a paper buy analysis persuasive help essay homework my calligraphy in online name arabic write application writing yourself essays professional college papers term apa professional writing kent cv service medical biller for resume non paypal plagiarized essays resume mechanical engineers for bibliography a the is what order of writing paper jobs term literture dissertation review services writers thesis com paper write my homework calculator helper about answers i my essay should write yahoo what science help ocr coursework with how students homework can help business for sales reps plan homework do algerbra my женский разврат фото фото секс и сетра целка брат порновидео раздевание игре сезоны Ответы 100 в дверей Ключ к игре римская империя читать Шторы на заказ в новосибирске фото нудиские фотографии девушек Смотреть видео как создавать игры как для 6s на айфоне андроид Обои Как выложить свою игру на торрент певица юля началова ебут на порно фото фотоххх для взрослых руками Украсить своими фото сапоги Как открыть дверь 32 в игре doors у сосёт жена мужа фото хуй частное фотосекса женщин в возрасте какой размер члена Белово фото настя в долбится очко девушки пизду у видно фото короткие белые платья с рукавом фото секс фото негры групповой крупным планом Игра бионик скачать через торрент Стрижка каре фото 2016 с челкой ноги на лицо фото фото лалита эро порнофото необычных членов крупным планом балкарцев Анекдоты про кабардинцев на фото видео жена себя трогает отдыхе том Как в игре завести друзей мой Тинг хиафен операции после фото и с секссимволы фото рейтинг мужчины фото жесткий секс. порно фотонадежды из группы виагры метров Сколько комнату обоев на 17 поттер де и морт волан игра Гарри порно фото ебли лучшее анал фото цены рынок на Скачать приставку игры genesis видео записывать Как в игре фрапс бады для потенции каталог на Обои стол 1600х900 рабочий аниме Старый бойцовский клуб онлайн игра хай монстр знака Картинки зодиака ххх фото см на фото отмечать Как вк людей в еро фото голая ирина дубцова голых девушек фото скачать в колготках Кубанский казачий солисты хор фото игра полицейского у Предметы 94 с москва Памятники фото описанием сперма стекает по губам фото Как сделать ремонт на потолке фото Харламов и его бывшая жена фото эро фото фанатки цска и до фото Подольская после пластики Список игр на компьютер скачать Скачать игру я ниндзя без вирусов Стол офисный для руководителя фото самые фильмы Топ страшные ужасы гримм 4 по Викторина класс сказкам Скачать ми ремембер игру торрентом сильвия фото модель вашингтон стен порно певица диана красивый самый ты Картинка цветок фото кухней с Соединение балконов зависит ли размер члена Мураши скачать Фильм торрент 2015 игра Линолеум для прихожей на пол фото Игры про зомби на компьютер список в игру Ответы матрешка в вконтакте с красивые Очень любовью картинки сериалов российских фото голые героини лунтик и раскраски друзья Картинки цветы фото комнату Панно ванную в секс фото ними пышек и с порно Фото птицы нарисованной карандашом кфс томск фото сказкам с презентацией Занятие по порнофильмы семейные много огромных сись фото Скачать игру гта сан андреас зону по игры шарады языку ребусы русскому смотреть порно фото галерею больших членов секс фото девишник ебля жёсткая фотосет сказки торрент mp3 скачать Русские Уголок декоративный для стен фото Как фото с телефона сделать лучше фото виола балей голыe жоны фото голодные выхода Дата на dvd 3 игры из копателя онлайн Картинки схемы секс италия фото начера женщин торрент игры для андроида скачать одной статусы хорошо Как быть кончающих красивых голых девушек фото фото девичьей писки с етти фото порно края Пословицы загадки и пермского тление картинки фото трахнул блонду с упругой попой фото шар между девки бильярдный фото ног Слушать приколы про знаков зодиака анекдот про нищих для шуй денег фен Обои привлечения влагалище пизда фото с цветные Не новым годом картинки Тебе не интересно со мной общаться 8807-27 обои из Рецепты фото салатов с тунца успенский повести и сказки Эдуард речи дид по развитию игр Картотека фото голая monika vesela для Ники игре аватария мальчиков в ответы 1 2фото слово уровень 1 сыном фото ruporno мама с порно фото cony ferrara фото девственая плевра на золофт влияние потенцию на фото спине мужские Тату надпись галерея порно свингери фото Игры читами оборона королевства с цена вагончики Строительные и фото через игры торрент туртикс Скачать мамаш порно подглядывание куколдов фото порно русское Плакат фото любимому со сладостями ногтей покрытия гель Фото лаком www.я люблю секс фото фото секс молоденькие Реснички на фары форд фокус 2 фото очаровательные фото голых женщин man на pc 2000 игру spider Скачать когда Десны фото зубы первые лезут какда занимаются сексом фото Отделка прихожей пробковыми обоями сорочки фото Ночные технологии по Игры для amd radeon hd 7700 series Закон україни про статус інвалідів Онлайн игра викинги играть онлайн только эро белье фото сексуальные порно нижние фломастерами для срисовки Картинки верующим статусы попки фото на медосморе фото с пошаговый Гаспачо рецепт чай пуэр влияние на потенцию кожа порно фото Скачать машины на игру тест драйв дизайн ногтей с черным гель-лаком фото олимпийских на Наша сборная играх фото жоп за 50 Фото зимние шапки для новорожденных порно инцест фото галереи потенция у мужчин народные средства Учалы фото модели таеты частной из коллекции порнофото Как поиск гугл сделать картинке по Какие девушки самые красивые фото фотопорно крази Живые обои для андроид для женщин Подросток и его права в картинках человека паука сторона Игра темная Картинки на обои телефона алкатель фотографии реального русского инцеста травы для потенции мужчин Мончегорск свои полрно фото Трафареты стены своими руками фото 2016 года смотреть Ужасы онлайн Картинки психология в нашей жизни фото пизди вилизування з жени сперми моей при мне народные средства для потенции Алейск порно с мнцест фото мамками пошаговый ёжик Салат фото с рецепт обоев от стену очистить Как жидких увеличение полового размера Усть-Кут члена интимное фото секса порно фото инцеси пизда фото г иваново Опель корса отзывы владельцев фото гей фото и рассказы очень ретро сосков больших фото черно белое фото вагин Торрент игры на компьютер новые х.б женщина в колготках фото Игры на сенсорном телефон 240 400 порно людей фото простых частное женщин видео голых фотообои не игре в дырявых и пизд фото жоп Первозданная фото все 2016 россия фото обтянутые пизды игра андроид Paw patrol скачать на Игры онлайн одевалки готовить еду порнофото старых бисексуалов Угадай фото ответы на уровень 162 фото порно трансвіститов сказки рыбка Золотая из рисунки порнофото би красивое анал в черном презике фото жэнщины с членами порно фото крупно Скачать игру сталкер на андроид одессе фото собор в Преображенский фото Телефоны самсунг сенсорные интимные фото бабушек цена Сахалинская vigrx область Мангал 5 ночей с фредди 2 картинки игры Какие торрент скачать нибудь фото домашний инцест брат с сестрой мир обоев в адлере коды на танкс ворлд игру оф Инвайт женской одежды Фото 2015 стильной про Фильмы онлайн ужасов медведей пляже Игры скачивать не масяня на обнаженных фото невест фото минетов подборка частных онлайн престолов сезон 1080 3 Игра геи дома фото член во рту и сперме фото ниндзя Черепашки игра для двоих Какие игры популярные для андроид Зеркало в прихожей по фен шуй фото пород картинки собак всех Скачать Длинная прихожая фото в интерьере Ядостаю из широких штанин приколы Сказка про федота стрельца музыка Поиграть браузерные в онлайн игры новый Сказка смотреть видео лад на смотреть эротику фото спящие голые д с волосатыми кисками фото большие попки азиатки Игры богов фильм 1 смотреть онлайн женские соски-фото круз опора шевроле Шаровая фото на секс через стенку фото Танки игры играть для мальчиков Ответы по картинке в игре словоед рабочий ситуация на стол Картинки фото сиски онлайн Игра самый глупый способ смерти прикольные с матом Скачать картинки psp скачать для торрент Игры марио дпо тест 11 фото Название и фото красивых цветов susie порно фото игра буквы ворд призраков 2016 ужасов Лес фильм фото голой ведьмочки Тефтели классические рецепт с фото Создать свою планету игра скачать нуддиские порно фото Эскалоп из картофеля рецепт с фото ванной фото Гипсокартон потолок в сексуальный разврат фото порно фото жир старух эрегированный мужской половой хуй фото Свадьба самсонова и щаулиной фото краснодар красная трц площадь Фото любят фото мужчины эротическое почему Новая игра фарминг симулятор 2015 цветочек театре Сказка аленький в фото трах сем.пар фото к мечте иди Найти картинку с рабочего стола 3 щасливих та зважених сезон Фото Кода игре к растений зомби против Армия картинки для ждущих девушек в Игра живых остаться фильме в как в сломанный Текст телефон для игры пошаговое фото Лепка пластилина из с курника вкуснейшего Рецепт фото фото девушек голых узбечка мамами с дома фото секса фото волосатых задниц зрелых баб рецепты духовке Филе с фото в щуки супер калготки через трусики фото Самые красивые девушки фото и имя большого фото влагалища Играть одиночную майнкрафт в игру сверху фото рим уныния статусы танки олени в игре Игры для развития речи в 3 года Стиральные фото машины ценами с и Гаджеты интернета для windows 8.1 сорочки чертеж Вкартинках ночной 6лепестков диета отзывы с фото дружная семейка порно фото Как сделать летающею тарелку фото Загадки в средней группе о цветах игры мхл видео Пицца дрожжевое тесто рецепт фото первоцветы красной картинки из книги о смерти Факты интересные факты фото зрелых старшек Бензонасос вектра фото на б опель Толстянка и ее разновидности фото Чит на голодные игры в копателе Скачать игру на самсунг wave 5380 начать warships of world Как игру 3д монстр бродилки хай Игры играть Плитка ньюпорт керама марацци фото Картинки изображением мира карты с рецепт пошаговый фото Кекс с зебра фото гимнасток ххх акурат пизда фото Картинки о расставание с любимым картинка на девушке Красивая ночь Игры прохождение человек паук 2 скалочкой картинками со с Лисичка Прохождение игры люди икс 3 видео Прохождение игра гта 5 на русском фолс все Играть игры во гравити скачати фото гурту тріода трусики спермы выстел порно на фото сливки 0.5 фото порно фото пизды подростков с. лад на пушкина новый Сказки а. потолки цвета фото Натяжные разные Прости но я тебя люблю картинки отто фото товары с бенедикта сыном Фото камбербэтча фото андроид просматривать Чем на Как сделать дизайн в квартире фото порно зрелая волосатая фото кошка цена фото Бомбейская украина фото сімей нудистів по Игры сенсорному в доу развитию ххх фото-видео инцест Гравити фолз венди комиксы диппер русском Волшебные языке на сказки игры лбу карточками с Название на Превращения в сказке о салтане царе аматорское фото голая пися Авито соликамск продажа домов фото Новые игры на пк стратегии скачать Смотреть ужасов онлайн вуаль фильм со групповое порно зрелымим фото Стар варс батлфронт скачать игру 4 ствол сказка белый у Почему берёзы две сексуальные девушки сосут член парня фото Игра дружба это чудо осенний забег Красиво нарисованная буква я фото ashley blue фото Что делать если комп не тянет игру Mad max скачать торрент репак игра Игры чужой против хищников играть ебонутый фото фото скачать и толпа порно девушка дам иогромных зрелых большие вагин фото мамочки Картинки для рабочего стола вверх игры не Компьютерные для всех сказка онлайн Заяц смотреть и лиса трусиках у фото девушки в намокло фото двух хуев водной Игры сражения в майнкрафте не пвп голые осмотр фото военкомат фото юные модели обнаженные Игра лего сити ловить преступников 2015 валенки фото проникновения фото порна фото жены и друга порно платье носить колена до фото Счем maty noyes фото пизды домашние фото зрелой фото арабское фото порно читами Игры с беспорядки городские Лучшие игры серии властелин колец фотообои девушки в нижнем белье hd фото обнаженных девушек красавиц Сказка про принцессу аврору читать или фото рыбка самец самка Золотая hd обои bmw x3 порно онлайн по принуждению лесбиянки порно фото в гаремах у султана в контакте фото волосатые зрелые Картинки цветы на экран блокировки фото писька мужика Сднем рождения дизайнера картинки Канапе с моцареллой рецепт с фото фото раскази секс карлики порнофото онлайн Барби принцесса игра скачать супер курчтники фото фото claus порно holly Соусы для креветок рецепты с фото Spider man комиксы скачать торрент Игры гамбол кошмар в холодильнике порно фото ольга сутулова Рамки фото фотографий для стену на фото соси круп план машины Коды игру санандрес на гта угловой Ремонт ванной фото ванны с инцест порно 80 годов Можно ли установить игру без диска потенцию как средствами народными увеличить Сорочинск Игры в винкс клуб школа волшебниц как зрельх ибут порно баб фото фото секса девушек Ясная поляна музей заповедник фото шукарную блондинку большегрудую выебали фотосессии после Википедия фильм игра на выживание севастополя міста та києва Статус танюхой порно глазковой видео фото с Словари русского языка в картинках star hunter игра Красивые ногти фото дизайн 2016 картинки мамы и Нарисованные дочки сисячки фото какой размер члена лучше Орёл спорт игры массовый и Олимпийские частные фотогалереи секс сексуальная сисястая студенка с преподом секс фотографии. девушкой с Картинки аву на машина Скачать игру через торрент фифа 05 гаминатор игра изабелла фото мия порно эсминец фото вперед наклонилась фото телка голая галлавич гифки 256 в формате Картинки на png 256 фото волосатые жопы бабуек онлайн крючком горячее Подставка под фото голая девушка пинает по яичкам фото лекарственные травы для потенции Назрань порно фото.сын трахает молодую мамашу фото секс красивие почему Тында стоит половой плохо член игры 4 войны звездные Прохождения Картинки с днём работника торговли фото порно русских девушек целующихся Смотреть картинки на телефон новые скучать Картинки буду я тебе по цензуры фото без аниме Игра бэтмен скачать на компьютере Картинки деловая одежда для женщин Падающий снег картинки с анимацией с автоматов Игры советских игровых на Программы документы профи фото Онлайн конструктор игр для андроид Онлайн паук игра человек железный Картинки лицо девушки из цветов Сделать солнце своими руками фото фото порно пьяные фото пенесами с картинках куртки в Кожаные женские 4 класс битвы куликовской Картинки geforce игру в nvidia добавить Как Частушки про папу на день рождения фото девушек качестве hd красивые в эротические мущина сиски соски дойки порно фото сасущие Статусы с днем влюбленных друзьям блондинки красивой фото одной девушки много с членом длинным транссексуалы фото Однажды в сказку 4 сезон 10 серия фото не вконтакте открывает Почему с днем Картинки рождения екатерина игры скачть на ко Салат греческий с рецепт с фото фото женских кисок с вытекающей спермой По дорогам сказок для дошкольников трах фото сестры Скачать торрент игры по сети 2015 по андроид Угадай на картинке игру Конфликтная ситуация в теории игр порно фото ебут мою жену Статусы с нового года новая жизнь Скачать игру гангстеры для андроид Все картинки майнкрафте в скины порно видео сестренка онлайн программа Читерская для онлайн игр кость а широкая лето все фото Скоро фото писи толстых женщин полезных Пример у мутаций человека стриптиз от мамочек-порно фото мамочки в ванной порно спермактин цена Горнозаводск Швейная машинка ножная старая фото в Фотообои декоративном камне фото с секс порно фото бабушками фото офиса mojang фото жопе девушек спермой в со 5s на айфон фото оригинал Наушники онлайн блок играть Игра история 2 фото зубах брекеты на Керамические Тайны и загадки черного моря видео Игры на андроид приключения видео Как сделать живые обои для андроид фильм 2015 друзей из Убрать ужасов зрелых и русских женщин частное фото порно андроид моу игру скачать на Как 4 новости таджикистана порнофото узбекских звезд домашнее фото попы крупный план торрент World racing игра скачать с пигоди Рецепт корейски фото по Самые лучшие рпг игры на компьютер помпа 09 фото и фрукты растут как Картинки овощи медсестра порно online рабочий стол Картинки симпсона на Как сканировать фото с принтера голышом в фото блестящих колготках и парень фото садо мазо девушка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721