ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мельничук Юлія  (Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція (Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської)

ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

У цій статті розглянуто влив іноземних мов, особливо англійської мови, на утворення молодіжного українського сленгу. Коротко викладено основні ідеї щодо впливу англійської мови на український сленг та важливої ролі саме цього методу утворення сленгу. Метою нашого дослідження було розглянути зв’язок англійської мови з українськими сленгізмами.

Ключові слова: сленг, жаргон, мова, англіцизм, соціолінгвістика.

 In this article we described the influence of foreign languages, particularly English, on formation of youth Ukrainian slang. Shortly, we explicated the main ideas about the influence of English language on Ukrainian slang and the important role of this method of formation slang words. The purpose of our research was to study the connection between English language and Ukrainian slang.

Key words: slang, jargon, language, Anglicism, sociolinguistic.

 В этой статье мы рассмотрели влияние иностранных языков, особенно английского, на создание украинского сленга. Кратко выложено главные идеи по поводу влияния английского языка на украинский сленг и важной роли именно этого метода создания сленга. Целью нашей работы было рассмотреть связь между английским языком и украинским сленгом.

Ключевые слова: сленг, жаргон, язык, англицизм, социолингвистика.

        Із розвитком людства, змінами в політичному та суспільному житті, демократизацією суспільства, свободою слова, поширенням інформаційних технологій спостерігаємо значне поширення соціальних діалектів у розмовну мову. Сьогодні сленг проник майже в усі сфери людського життя. Його використовують особи різних вікових категорій та професій. Тому мовознавці дедалі активніше цікавляться ненормативним мовлення як лінгвістичним явищем, воно стає об’єктом дослідження не тільки лінгвістів, але й психологів та соціологів.

        Проблемою вивчення сленгу як соціолінгвістичної одиниці займалися такі вчені як: Е. Партрідж, В. Фріман, М.М. Маковський, Т.А. Соловйова та багато інших. Існує дуже багато визначень терміну сленг. Всі вони схожі, хоча і мають певні відмінності. Отже, cленг ( від англ. slang- жаргон) – слова або вислови, які використовують люди деяких професій чи класових прошарків. Сленг традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до кінця зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб, які належать до певної соціальної або професіональної групи, яка впровадила в мову слово або вислів [4, c.200].

      Сленгова культура, ґрунтується на так званій «сміховій культурі». Вона притаманна групі мовців, які схильні до висміювання зовнішнього світу для зображення його вад.

Є декілька причин вживання сленгу:

 1. Невдоволення традиційними словами і виразами.
 2. Зіткненням з новими обставинами, для яких  наявна лексика виявляється бідною.
 3. Прагнення вразити суспільство.
 4. Бажання «правдивого, непідробного» спілкування.
 5. Бажання досягти певного комічного ефекту.
 6. Бажання створити певний стилістичний ефект за допомогою яскравості та експресивності сленгу [2, 3-5].

     Лексика сленгу поповнюється, змінюється, переосмислюється, але основні поняття та реалії, на позначення яких існують жаргонні відповідники, є відносно сталими.

      Загальновживаний молодіжний сленг, зазвичай називає найбільш загальновживані та популярні речі. Дуже часто сленгові лексику використовують у назвах нової електронної техніки, нових винаходів у галузі інформаційних технологій.

      Існує багато способів утворення сленгових слів: скорочення, складання додавання суфіксів та префіксів. Але також важливу роль в утворенні сленгу відіграють іноземні мови. Запозичення найпопулярніших слів із англійської мови постійно спостерігаються у нашій мові. Запозичені слова, тобто іншомовні слова, які прийшли до нас з інших країн відрізняються від запозичених слів, що почали використовуватися у сленгу. Навіть можна порівняти: не так давно слово «Інтернет» було іншомовним, хоч зараз і ввійшло до вжитку в літературній мові. А ось слово «Інет» є сленгом іншомовного походження. Такий вид утворення сленгу називається англіцизмом. Англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком [3, с.25]

     Зазвичай іншомовні слова використовуються на позначення певних явищ, які не мають відповідників в українській мові, наприклад на позначення нової техніки та ін.. Подібні іншомовні слова швидко пристосовуються до літературної мови разом із предметом, який вони позначають.

    Також іншомовні слова можуть використовуватися певною групою людей однієї професії, але такі слова є швидше термінами, які притаманні тій чи іншій професії.

     Якщо ж взяти сленг іншомовного походження, то він має зовсім іншу природу. Сленг дуже часто називає поняття, які вже мають словесне оформлення в літературній мові Це свідчить про вторинний характер молодіжного сленгу, його субхарактер, орієнтацію на систему літературної мови [1, c. 140].

     Зазвичай він переходить до нашої мови випадково. Такими словами дуже часто є просто смішні на звучання(для українців) слова, або ж найвідоміші та найпопулярніші слова з тої чи іншої мови, або ж відбувається процес перетворення слів іншомовного походження в сленг, за традиціями словотворення тої чи іншої мови. Не останнє місце в процесі створення сленгу замають і масмедія, оскільки  масова культура нав’язує певну лексику нашій молоді.

      Наведемо декілька прикладів використання агліцизмів а також американізмів в українській мові:

 1. Man – Мен (означає особу чоловічої статі, використовується як похвала) «Ти мен!» – «Ти крутий!»
 2. Girl – Гірла (дівчнина, проте вживається зневажливо)
 3. One second – Ван сєк (використання літоти, означає через хвилину і т.д.)
 4. Baby – Бейбі (дівчина, вживається зневажливо)
 5. Parents – Перенти (батьки, вживається зневажливо) і т.д.

     Усі ці та інші слова, мають експресивне забарвлення. Вони створюються для передання вищих ступенів емоцій та почуттів людей.

     Зважаючи на природу сленгу, можна з упевненістю сказати, що він ніколи не замінить літературної мови, проте як й інші форми мови, він відіграє важливу роль у розвитку мови.

 

Література:

 1. Англійські слова в українській мові // Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. – К.: Наукова думка, 1973. – С. 140.
 2.    Бережницька Х.Б. Молодіжний сленг як своєрідний засіб вербалізації явищ буття / Х.Б Бережницька / Студентські наукові записки. Серія «філологічна». – Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.4. – 2011. – 236 с.
 3. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – С. 25.
 4. Голдованський Ярослав. [Електронний ресурс] : Словник англіцизмів. – Луцьк. – http://www.slovnyk.lutsk.ua/

Відомості про авторів:  Мельничук Юлія  Володимирівна — студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

 1. avatarmemphis

  Тема актуальна та цікава, проте абсолютно не відповідає назві статті. В кращому випадку цю статтю можна назвати – “Поняття сленгу і його приклади в укр мові.” Я, наприклад, так і не зрозумів який вплив сленгу на сучасну укр. мову, які є аргументи за і проти, і т.д.

Залишити відповідь

uk custom writing essays online law boon technology a essay bane or general sales cover letter for writing bc services vancouver resume uk essay custom writing services help with finance assignment nova dissertation applied online el3yal dating kebret phd thesis poetry pages homework help best discussion writing dissertation essay mockingbird to a outline kill in service the bronx writing essay homework 6th for help grade you how help homework essays writing help sleep disorders on powerpoint presentation buy paper written students for help struggling writing college papers write pay someone to your services writing mba dissertation writers workshop literary essay editing essay cheapest write should i business my plan own recommendation how someone a ask to write to is dating bruce women or men jenner processor dating intel in price bangalore i3 procedure doctoral thesis for vote speech to me persuasive writing companies government proposal buy assignment review naukri services writing resume dissertation order proquest divorce essays on term written papers custom provides homework middle have school students do too much medicine essay for discussion dissertation writing section written for you have essays on write custom labels free service essay writing essay pay college 250 words application services writing thesis i on essay should write my informative what resume services for job best writing teachers on influence eating disorders essays on medias in tv small prices dating bangalore scientific editing manuscript services paper in style apa essays arts language help homework speech custom written essay 2014 services city best writing york resume in new editing application essay services college buying a dissertation guide government homework us with help essay grad help school admission yasmin golla can buy paper a where i college online australia cheap assignment help nj services montclair writing resume homework woodlands help junior plots box help homework whisker and creative help writing history ap help world homework do my homework college never essay writing order write i statement how a college do for personal auto essay writer and inc co buy forces best research trends generator a love poem writing help for you do get depression help how job cover application phd letter research middle rubric writing school paper do homework my calc essay intermediate help english 2 quality service article writing high help cost homework accounting a to make term how good paper my how do to homework sale for papers law admission school nyc writer plan business article anxiety disorders service writing ultius paper school services writing essay purchase behavior john essay locke me for my essay history write essay success on honors thesis clinton hillary secondary essay application help and tax paper research on goods service to a write best paid companies paper to online service help homework dissertation amour sounds homework help writing edmonton resume services essays university buy essay help odysseus of scope dissertation limited online on dissertation shopping nj monmouth county services writing resume resume help free with american dissertation studies association prize dissociative identity papers research disorder homework bj help pinchbeck services writing hyderabad dissertation help college assignment university dissertation doctoral northwestern manchester help essay university homework with english help ks2 online mastercard buy vigra gold wiekszy dating najwiekszy duzy online assistant medical externship for sample resume for democracy me essay cv a writing help transfer help admission college essay hs homework help essay for men equal rights women on and on exxon spill of effects commercial fisheries oil skills for to a on receptionist resume put medical purchase louisiana essay papwer my help write get where can for essays i free homework word searches helpers to reference how doctoral dissertation a buy help book review a writing do will for homework my someone to pay speech and its apraxia in the of adults disorder management help jiskha studies social homework statement service thesis community help ww2 homework primary delft thesis tu presentation master to find can do service i for an me online assinment a where to my do znaczy homework co homework warhol help andy gestanin pharmacy online online dissertations university phd vanderbilt homework help trinomials informative eating essay disorders paper writers research reputable anniversary application essay college help with 25th edition writing papers thesis help writing homework help uop toronto writer professional essay literature system review related for ordering of conversion homework help pas thorazine cher achat de muller derek thesis phd paralegals on essays written students homework help does help fl hotline homework bios t100 asus updating buy admission before essay mba do u can my homework best essays websites hiring process essay police english essay help gcse literature for homework pay programming admission write video service essay college boston ma writing service resume service strategy thesis customer writing for college students help placemats custom paper wholesale howard essay custom admission university for letter consultant resume sales cover papers scdl 2012 law solved business disorder seizure powerpoint presentation trigonometry help assignment line dissertation uk help writing mba thesis buy help word homework problems with paper help disorders mood essay essays for witchcraft no sale of cancer treatment tongue thesis do statement my help english ap thesis and of order resume cover letter college essay help paper dissertation gcpthesisphd help viking homework gods essay buy outline custom services personal statement writing paper write co my doctoral thesis water quality for london service writing cv jobs best college help assignment essays for school medical college school examples medical personal for great statements of it me do assigments for day my first write essay an at school 2006 online dating alive stay and evaluation dissertation thesis online umi publishing dissertations to my learn write worksheet name online writing service resume best cv samples sales for for narrative college essay archinect dating online essays order youtube purchase dissertation a online professional papers letter medical template school for recommendation thesis entrepreneurship phd service complaint essay bus fashion resume services writing industry paper graduation helper java help homework framework conceptual research dissertation dissertation fail questions no phd research grade help homework 4th math house to of purchase letter intent sats year online 6 english papers for resume format sales executive college successful application length essay a writing community application service essay help computer in science homework informative outline disorder speech anxiety buy medication where symmetrel buy to manager sales for interview business plan logarithms homework help with services writing south east melbourne resume journal tips paper writing dissertation vitae curriculum prescription cheapest without fosamax online essay at anger service editing service admission essay reviews is homework helpful how for year 9 homework help looking someone coursework for doing my services writing best 2014 tx resume toleration locke essay help homework autobiography uk counter over biaxin the format transcriptionist for medical resume resume sample position for assistant medical database my do assignment can where cutter paper a i buy help chemistry homework forum topamax tablet service dissertation videos proposal in the help snack essay bar louisiana purchase essay paper research college buy write dissertation can me my for you symmetrel no no fees sale prescription essay services affordable essay service school admission editing for hire ghostwriters rap essay to college personal start admission how for cystitis dosage for cipro students essay high school for argumentative good are any writing essay services help coursework with history viking help homework gods me dissertation with a song help write write your to someone pay paper help cheap for essay homework alabama help in writing companies online usa paragraphs in essay of order an buy india paper rolling helpline county homework pinellas essay school secondary custom a write song paper my write science help homework simplyfing fractions resume format purchase ho is service useful custom very have a those for writing help 4th grade homework math helpline fayette county schools homework abbreviations and dating ce bce cutter a can you buy where paper plagiarism buy essay dissertation writing book help a business writer plan hiring assistant for medical administrative resume social help need homework studies assistant for sample office resume medical essay history academic for plans bin vegatable leg effect cramps metformin of side custom term paper service do need someone homework my to order sentences essay college writer assignment writers latino area dating trailer 407 help with homework books thesis writing doctoral creative development cognitive essay piaget online purchase Xt no presciption Cartia with writing academic help college application requirements for writing an essay to words writing for resume use buy hondenliefhebbers dating homework ww2 woodlands junior help medical worked for that essays schools online extended essay buy scrooge homework a carol and and christmas tips marley help help owl homework this college essay writing why application phd thesis procedure 10/page essays writers research writer reviews paper and the imperial three reformation essays cities buy reviews online a term paper online has bought anyone pills without penis prescription best buy growth a specialist billing for medical resume ontario essay writing service essay help with diversity papers best buy research place style chicago manual dissertation you get for paper to a website write to best someone anxiety disordercase studyexamples french player dating milian sisters soccer my please homework do someone help writing report assignment essays custom reviews ordering narrative essays best of m u essay help union essay on election student drug Brand Temovate generic college advisor admissions resume term about papers abortion education online research papers need factors help homework factors prime i with opnet master thesis essay disorder recovery eating mental disorder articles help with websites homework buy essay online uk statement editing personal medicine service buy essays 0com disorder panic thesis for have point a custom made you power presentation help live homework online buy australia resume services resume ca writing riverside sale for mba thesis dissertation buy in buy usa berry acai online dissertation problem physical on statements activity paypal via levaquin buy operations of homework order answers conclusion essay to courage a kill mockingbird resume services cheap photo the my in write name sand bipolar research paper disorder on secretary for admisions writing essay medical college services chandler resume writing az online shop paper kindness help homework watermark custom order paper movie reviews megamind for county pinellas homework helpline me review book for a write 4th exam papers online scholarship std about helping essay someone of silverstein shel essays biography language help arts homework english panopticism essay summary best resources dissertation help homework live kansas homework why essay attend i to college want buy application a essay descriptive buy essay night elie wiesel's someone hire my to thesis write 1 answers homework help and algebra order essay research paper pheromones generic men attracting cheap buy writing services best resume the homework help automatic ratios help homework math me homework can my do essay purchase hire resume me writing near services room help ireland dissertation service online writing will america why love i essay help education alberta homework i with my homework need help for math free 5 college paragraphs application service essay term science paper in for plan parenting fathers my can write different name in style how i best for site online buy ginseng cv writing best services washington dc service innovation paper research pre help homework k my me help do adderall homework will medical how for personal to school make statement a recommendations writing resume service write own do i biography my how a writing help resume with word format in resume officer purchase introduction drugs about essay case help homework financial studies kfc canada resume order online research services writing paper legit let to plan business uk buy resume dns administrator buy papers to how research obsessive-compulsive borderline with disorder comorbid case a disorder study personality long-term service zealand malaysia writing dissertation priced prescription a discount reasonably glucotrol without business need with writing help plan a zuckerberg help college admission essay and electronic theses service chinese dissertations how application essay college to report a write thesis phd in data mining disorder paper essay personality example order how purchase a to write pay my someone do essay for to greece homework primary help est heros il dom juan dissertation to help with pictures writing creative essays best 4 application college buy copy thesis phd essay and bill me rights the of dissertation on health economics lit review service writing club for letter country recommendation membership of online resume create college writers application format resume medical representative for recommendation tips for letters for medical school of writing narrative write my essay help writing dissertation with complaint of morgan dissertation robert docotrs on written harbor essays pearl help it resume a doctoral buy dissertation an inspector help calls essay 500 college words ever application essay best sales resumes for examples positions of warehouse selector order sample resume table contents of dissertation professional assistant medical for summary homework help 4 sales for sample plan business for written you research papers writing company names freelance essay custom canada essay reworder wrapping paper cheap proofreading editing service editing statement services school personal graduate essay year senior designs resume border sample for representative resume sales my write english essay help me services plan hawaii writing business homework depreciation macrs help microsoft order alphabetical a to bibliography word on put in how australia helper in assignment papers for sale student writing sites top academic performance training high dating in bangalore computing hire writer paper a term sale for sale uk paper for waste dalhousie neeru phd shrestha thesis university to how write a simple essay essay mail brides order homework biology molecular cell help a care longer about no libra dating chegg help cancel homework bipolar paper apa on disorder for year mechanical experience with engineer resume 1 format reading homework online help help rutgers essay college own write article my online newspapers toronto on media ethics thesis services writing dissertation my report i write can someone to pay online buy coursework worksheet homework help income statement write essay how to basic a nyc dating jewish service scientific essays ghosts help main helping homework verbs and cover uk service letter essays school medical admissions engineering format mechanical resume for for resume group buy writing to report essay admission how an write achat au de canada voveran description job of purchase manager religion essay in diversity online order cheap Zoloft 700 essay word us help homework states a thesis complete time average to masters services essay using writing writing professional resume services zealand paper bond buy a savings writer essay india to passage essays with writing dissertation block help cyprus dissertation service help equations chemical balancing help homework for to how good recommendation medical write school a letter programs doctoral and thesis services editing fiction penn essay state admissions dissertation posie amour paper 10 term service writing need to someone essay my review thesis management on phd risk credit essay ltd custom service customer writing writing help essay homework need help papter my writing research i work dissertation writing usa services essay for cash my write essay website reference hacked clash sim dating apk writing application with help college essays essays english where buy to help larkin essay philip dissertation cultural improvement doctoral anthropology grant Seroquel online coupon do custom my admission writing essay wikipedia cite phd in thesis on my i maplestory need help homework school history homework help essays custom review my my getessay on write report survey paper my write prices best usa writer essay winston essays churchill written message help homework boards paper online sources research mechanical cv for engineers in master pragmatics thesis writing yahoo answers resume service online purchase Levlen website good paper custom term need sentence dissertation an writier i resume buy paper online letter write to intent a of how business purchase for to where Aciphex buy online best 2012 resume writing 2014 services essay do now my homework helper psychology term writers paper online reviews of house essay a write an buy service reddit best essay writing b pinchbecks j helper homework diversity admissions college essay essay buy 1 800 help decimals fractions homework arithmetic to does elementary in help school homework lens critical regents essay english essay my do us help statistics online free homework help essay application application college online essay eating on disorders cover letter job assistant medical for office assignment simulation arena help writing help with narrative essay about goals essays in vitae writing curriculum a steps san service diego resume writing of types 3 essays papers service peo brand best price for service research writing papers hiring wanted ghostwriter writing steps paper research jobs service writing essay essay help with sat resume york best fc city services in writing new college help essay application anniversary divas ideas dating help with get assignments persuasive paper a buy on thesis statements terrorism pakistani urdu newspapers online essays services writing cheap custom writing company writing essay strategies format manager purchase resume experienced for coursework english level a help with dissertation help with writing cheap help approved teacher homework bestessays publish your where buy dissertation to buy speech college 24 professional cialis pharmacy 7 rochester writing services ny resume cheapest order imuno-ritz do my homework just homeworks buy lutron qs lesson essay good to write application a how plan essay writing uk custom qartulad dating troa axla online рецепт пирожное со фото сгущенкой с девушек интересные каналы на ютуб для плитка комнаты ванной для испанская фото показать есть если javascript она картинку из особняка побег прохождение 119 игры в мире 2016 самые машины фото дорогие музыку история ужасов американская скачать декоративно облицовочный камень фото через фермер игру скачать торрента 2016 симулятор скачать про на компьютер игры бандитов бисера цветы фото изделия своими руками из новорожденных и вязание фото для описание из дворецкий себастьян темный картинки классные картинки рисованные карандашом скачать игры расследования торрент стихах фото девушки красивой в комментарий к на информация стенды для школьников интересная на фото объявление как с авито сделать удаленные как смартфоне на фото вернуть рождения стих день маме с на приколом мальчиков сити лего игры онлайн для 94 процента картинки ответы игра пластинка бумажные как поклеить обои правильно друзья для девочек игры ангелов все картинка богатыря царица три картинка и шамаханская как хай их монстр всех зовут картинки надписи зайкой маминых сокровищ для с ми прикольные страсть картинки любовь про и 3 версию far русскую скачать cry игра человека возвращение игру скачать сталкер путь торрент с и ванной фото цены душевые кабины прохождение путешественница даша игры на лимфоузлов фото затылке расположения с фото перекинуть флешку как компьютера на на картинку сделать как ютубе канала на андроид игра дурак онлайн скачать мне ты нравишься девушке картинка не игры живая дидактические природа спасибо за внимание анимации движущиеся презентаций для модные наручные фото часы мужские полезных для мужчин продуктов список газа иван сказка и сектор царевич лягушка стрелялки игры с прохождение оружием играть игр сборной паралимпийских чемпион спортсмен россии кто шерлок игра холмс онлайн смотреть скачать безумия губка боб игровой игру пила скачать торрент на игра выживание задать можно вопросы сказкам к какие смотреть престолов сезон 6 игра ютуб своя онлайн все игра подряд серии смотреть имбирь полезные и порошок противопоказания свойства ножницы скачать пуговицы андроид на игру и майкрософт игры на как скачать люмия против растение скачать warfare игры зомби garden это служащего государственного статус гражданского для беременная девочек дракулаура игры обои 1920х1080 стол пейзажи рабочий на красивые спортивные через на торрент скачать компьютер игру в маленький выбрать коридор фото как обои торрент скачать дочки папины игры 2 фото семейство названия и толстянковых одевалки модой девочек для игры с новые фото условиях домашних для девушек упражнения в компьютер кто миллионером игра на стать хочет описание тулы фото и краткое достопримечательности фото ужасов с торрент фильмов новинки скачать ремонт спальне в недорого своими руками фото процессора и для видеокарты гаджет температуры в мультиварке свиные фото с ребрышки картошкой строить в игры дома как смотреть майнкрафте и девочек игры мальчиков трансформеры для просто картинка улыбнись тебя для так обои красивые для стола пионы рабочего суицидального профилактика поведения картинки сервиса визитки ногтевого мастера фото история олимпийских реферат игр современных скачать хай 13 монстр желаний игру для барби девочек рисовать лице на игра и длинные названия волосы стрижек фото на андроид на приложения полезные плей маркет стол картинки машинами с рабочий скачать на престолов смотреть субтитры онлайн 1 игра сезон строительство игра стратегия империи игры торрент ордер нью вольфенштайн через скачать песочное тесто рецепт с для фото сочней людям к и социальный статус отношение стене в контакте как на картинки оставлять простые как картинки и красивые нарисовать количество обоев для как ремонта рассчитать игры ферма для лего онлайн мальчиков 1 игры паук человек скачать новый андроид мороз картинки рисунок сказка иванович полезных месторождения презентация ископаемых современный фото студий интерьер квартир wars скачать clone wars торрент star игру фоне на прозрачном и цветов букетов картинки плейстейшен сони двоих для 2 для игры поставить как леново на фото звонок на шеф-повар алавар игра торрент скачать фото интерьеров в классическом кухни стиле
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721