Внутрішньо-релігійні протиріччя в Кримській уммі на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дослідження даної проблематики є необхідністю, адже генезис та ескалація внутрішньо-релігійних протиріч в Кримській уммі на сучасному етапі переживає процес відродження та реінтеграції у нове для нього суспільне буття, вони стали ще одним підтвердженням складності й багаторівневості релігійних процесів в умовах конфліктогенного соціального середовища. Конфліктогена ситуація спричинена проникненням нових радикальних ісламських течій.
Ключові слова: Генезис, ескалація, іслам, реінтеграція, конфліктогеність, Україна.

The study of this problem is necessary, because the genesis and escalation of intra-religious conflicts in the Crimean Ummah, at present going through a process of recovery and reintegration into a new social life for him became yet another confirmation of complexity and multires religious conflict processes in a social environment. Konfliktohena situation caused by the penetration of new radical Islamic movements.
Keywords: genesis, escalation, Islam, reintegration, konfliktohenist, Ukraine.

Індикаторами наявності внутрішньоісламських протиріч у мусульманській уммі Україні є: гострі розбіжності між Духовними управліннями мусульман України і Криму; між релігійними інституціями та органами самоуправління мусульманського населення; між нововиниклими конкуруючими мусульманськими управліннями і центрами; автономізація мусульманських громад; розшарування і політизація мусульманської умми країни.  Найвиразніше процеси політизації внутрішньоісламських протиріч проявилися в Кримській автономії, де у конфліктну взаємодію були втягнуті суб’єкти і духовної, і світської ієрархії мусульманської спільноти, а діяльність зарубіжних релігійних центрів стала постійним фактором загострення суспільно-політичної ситуації.
Проблему сучасних підходів вивчення діалогу між мусульманськими організаціями досліджували такі вчені: Джерела, на які спирається автор, змістовно й тематично розділені на чотири групи. По-перше, праці, присвячені осмисленню ісламу як історично-культурного феномену (І.В. Вайнтруб, Л.Д. Владиченко, О.С. Кісельов, Я. Полотнюк тощо). По-друге, вітчизняний науковий доробок з проблем історії ісламу та розвитку його правової системи, зокрема роботи М.Ю. Бабія, В.Й. Лубського, І.В. Куліша, М.В. Лубської, О.Н. Сагана, Т.В. Хазир-Огли та ін. третя групу склали наукові статті, індивідуальні та колективні монографії, які означують етнонаціональні аспекти буття ісламу в Україні, насамперед особливості формування етнорелігійної ідентичності, проблеми інтеграції кримськотатарських репатріантів в український соціум – праці О.А. Габріеляна, В.Е. Григорянця, С.І. Данилова, С.І. Здіорука, І.М. Семиволоса, Г.М. Яворської тощо. Четверта група джерел – це вітчизняні і зарубіжні наробки загального релігієзнавчо-конфліктологічного змісту, де, в тому числі, дискутуються проблеми внутрішньо-ісламських протиріч і конфліктів: Т.Г. Горбаченко, С.І. Здіорука, А.Г. Здравомислова, А.М. Колодного, В.М. Нагаєва, В.В.Наумкіна тощо. В окрему групу виділені праці російських ісламознавців – С.М. Абашина, В.В. Волкова, О.В. Ігнатенка, О.В. Малашенка, С.М. Червонної – які означили феноменологічний підхід до проблеми вивчення внутрішньо-ісламських протиріч.

Завдання статті полягає у спробі дослідити проблеми вивчення внутрішньо-ісламських протиріч в Криму.
Конфлікти між прихильниками ДУМК і ХТІ на ґрунті боротьби за право контролю над кримськими мечетями в останні роки помітно частішають. З огляду на це, на першій сесії V Курултая кримськотатарського народу, яка відбулася в грудні 2009 р., лідер Меджлісу М.Джемільов заявив, що органи національного самоуправління кримських татар і  Муфтіяту не повинні допускати ситуацій, коли в мечетях хоч якісь посади займають представники сект.
Самі прибічники ХТІ вважають, що в їхній організації існують два (ненасильницьких) напрями роботи. Перший – політичний. Це створення ісламської держави, але тільки в тих мусульманських державах, де є для цього необхідні умови: переважно мусульманське населення, що сповідує іслам, та наявність арабської мови спілкування. До України та Криму ця умова незастосовна, тому тут політичну роботу «ХТІ» не веде й ісламську державу тут будувати не збирається. Ми ведемо ідейно-просвітницьку роботу, котра і є другим напрямом нашої діяльності. Причому ведемо її в рамках законів України, – відзначає Абдуселям, один із активістів «Хізб-ут-Тахрір» в Криму.
В ісламі (у т.ч. політичному ісламі) чітко простежується розмежування між організаціями консервативними і модерністськими. До консервативного крила з цілковитою певністю можна віднести «такфіритів».
Правоохоронні органи АРК стверджують, що лідерами «такфіритів» оголошений священний «джихад» усім «невірним» і підготовлені списки осіб, які підлягають фізичному знищенню через опір поширенню цієї ідеології та спроби похитнути її авторитет серед окремих мусульманських громад Криму. Декотрі імами отримували від членів секти записки погрозливого характеру. За відомостями правоохоронних органів Криму, чисельність такфіритів наразі незначна – близько 50-70 осіб, але їх законспірована діяльність набуває кримінального характеру, аж до замахів на духовних осіб (с.Крци, Сімферопольський р-н). [1, с.233].
ГУ МВС України в АР Крим у 2011 році звернулося до Верховної Ради та Ради Міністрів автономії із закликом заборонити реєстрацію радикальних течій та вжити заходів із заборони діяльності подібних організацій у встановленому законом порядку.  Однак, підставою заборонити реєстрацію та діяльність релігійної організації може бути лише порушення нею закону, а виявити порушення закону у віроповчальній царині, теологічних дебатах – досить складна справа.
Легітимізувалися у мусульманській уммі Криму і представники ісламського хабашитського руху. Офіційна доктрина хабашитів висуває за мету формування основ «ліберального ісламу», його адаптації до норм і стандартів громадянського суспільства, протидію поширенню радикальних та екстремістських течій вагабітського напряму в ісламі.
Хабашизм отримав свою назву за ім’ям Абдуллаха аль-Харарі аль-Хабаши (аль-Абдарі), вихідця з Ефіопії, котрий все життя присвятив роз’ясненню небезпеки ісламських екстремістських течій. Ця релігійна школа не має своєї офіційної назви, але оприсутнена в різних державах.
Протистояння між представниками Муфтіяту і прибічниками хабашитів, одним із основних осередків яких є автономна мусульманська громада п.Ісмаїл-Бей м. Євпаторія, набуло затяжного характеру й іноді переростає у фізичні зіткнення. ДУМУ під керівництвом Ахмеда Таміма неодноразово чинило спроби консолідувати мусульманські громади України, і передовсім Криму, під своїм керівництвом. Хабашитам вже вдалося домогтися істотних успіхів: число прихильників цієї релігійної течії значно зросло в м. Сімферополі, Бахчисараї, Євпаторії, Сімферопольському, Бахчисарайськом і Сакському районах. За словами Муфтія мусульман Криму Е.Аблаєва, низка мусульманських громад у Запорізькій та Херсонській областях, створені там кримськими татарами і раніше підпорядковані ДУМК, вже «захоплені» прибічниками А.Таміма.
У теперішній час спостерігається чергова спроба ДУМУ закріпитися на півострові. Судячи з ресурсів, що задіяні в цій кампанії, шансів на успіх у А.Таміма в останнє десятиліття побільшало. Не виключено, що свою роль відіграла в цьому передвиборна ситуація в Україні 2012 року, яка спонукала політичних гравців інвестувати проекти, що дошкуляли конкурентам. Крім того, певне закріплення на півострові прихильників «Хізб-ут-Тахрір» і вагабітів надає Ахмеду Таміму непогані пропагандистські козирі. [1, с. 255].
Створення Духовного центру мусульман Криму поза юрисдикцією кримського Муфтіяту  було негативно сприйняте мусульманськими інституціями в Україні, що сформувало додатковий конфліктогенний чинник всередині мусульманського середовища. Зауважимо, що А.Тамім відмовився увійти до Ради представників духовних управлінь і центрів мусульман України, створеної при Держкомнацрелігій України напередодні згадуваної вище конференції в Євпаторії. [7].
Діяльність  хабашитів у Криму не тільки збільшила потенціал конфліктогенності  всередині мусульманської умми, але й створила прецедент її організаційного здрібнення. Підтвердженням цього можуть слугувати усе частіші факти звернень груп мусульман до Республіканського комітету АР Крим у справах релігій з метою отримання консультацій щодо порядку правової реєстрації мусульманських релігійних центрів. Від початку 2005 р. в ісламському середовищі Криму відмічена також діяльність раніше невідомих в автономії мусульманських місіонерів теблігів. В одному з чисел кримськотатарської газети «Хидает» повідомлялося про виникнення у деяких населених пунктах півострова груп мусульман, що іменували себе «теблікджилер» («проповідники» – кр.татар.). Поява у мусульманському середовищі зазначених «теблігів» свідчила про первинну стадію розгортання на півострові мережі громад ісламської релігійної течії «Табліг-і Джамаат» («Спільнота заклику»). [6].
Таким чином, під тиском зовнішніх множинних релігійно-політичних впливів у сучасній уммі Криму сформувалося сприятливе середовище для вкорінення різних ісламських течій і рухів. Недальновидна й непослідовна взаємодія ДУМК з новоутворюваними мусульманськими громадами сприяла їх автономізації та політизації. Крім того, ДУМК самоусунулося від процесу координації діяльності мусульманських навчальних закладів Криму, фактично віддавши їх під контроль турецьким та арабським релігійним і громадським організаціям.. [2].
Процеси внтурішньо-ісламського конфесіонального розмежування, конкуренції та поляризації мусульманських конфесій, течій і рухів, витворення нових релігійних інституцій вже набули в автономії сталого характеру. Є всі підстави твердити і про усталення тенденції прогресуючого послаблення впливу Меджлісу і ДУМК на мусульман Криму, що робить ймовірним консолідацію у ближній перспективі їх ідеологічних опонентів у деяке релігійно-політичне об’єднання, здатне скласти серйозну конкуренцію. Соціальною базою для такого об’єднання, що претендуватиме на роль нового центру впливу у кримсько-татарському середовищі, може стати блок непідконтрольних  ДУМК  автономних мусульманських громад із опозиційним кримсько-татарського національного руху. [3].
Все це примушує серйозно міркувати про загрози радикалізації мусульманського середовища. У науковому загалі наразі зіткнулися полярні точки зору щодо буттєвості та перспектив радикального ісламу в Україні. Згідно з «міфом про радикальний іслам» – є одним із найбільш поширених (понад те, свідомо насаджуваних) міфів, передусім навколо ісламських процесів в АР Крим, який наполегливо вживлюється у масову свідомість від кінця ХХ ст. Його головними творцями є політичні діячі та мас-медіа, а метою  дискредитація процесу мусульманського відродження в Криму. Альтернативна позиція потрактовує процес радикалізації ісламу в АРК як реальну небезпеку, здатну втілитися у небажані й загрозливі наслідки. Зволікання у вирішенні проблем і потреб одного із корінних етносів та зростаюча присутність зарубіжного ісламу розглядаються як такі, що здатні « актуалізувати ісламський чинник» на півострові аж до активних екстремістських форм його вияву. [4, с. 176].
Уся складність і важкоздоланність цієї проблеми полягає в тому, що радикалізація та екстремізація мусульманського середовища спричинюється цілим комплексом факторів, які глибоко вкорінені в реаліях суспільного буття. Зазначені фактори можна умовно об’єднати в кілька груп: перша група – охоплює чинники позарелігійного порядку, тобто соціально-економічні, державно-політичні, міжнаціональні, правові та ін. умови буття, які впливають на громадську й індивідуальну свідомість та активність віруючих мусульман; друга група – це власне релігійні чинники, насамперед проблеми, протиріччя, конфлікти внутрішньо-ісламського розвитку, організаційні, ідеологічні, кланові протистояння всередині умми; третя група – зовнішні геополітичні, етнорелігійні, релігійно-ідеологічні впливи різної сили і характеру, політична активізація світової умми та перетворення Криму на перехрестя різновекторних інтересів Росії, Туреччини, Арабського Сходу, США тощо. [5].
Отже від кінця ХVІІІ до середини ХХ ст. мусульманська умма Криму була вимушена відчайдушно обороняти власну ісламську ідентичність, прагнучи зберегти місцеві, звичаєві, національні й загально-ісламські традиції кримських татар в іноетнічному православно-слов’янському оточенні. Ця обставина, серед іншого, вплинула і на генезис протиріч всередині мусульманської спільноти. Розбіжність в соціальному становищі різних верств мусульманського населення, в мірі лояльності духівництва

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
dating t.o.p bang big mankind service to on essays report assignment help writing homework help student dissertation republique 4eme 3eme homework help yahoo essay the application service writing successful college committee phd thesis picking name brand canada gel cleocin definition critical essay disorder case personality studies dissertation with help statistics writing plan help free business with for representative letter sales cover nyc professional writing resume best services swimming plans free pools construction custom - ivoryresearch.com dissertations and essays sensitive dating a with author bibliography order to how no and help medical billing coding homework reviews my custom essay mechanical for cv sample technician papers on disorder bipolar help mla research paper case studies successful mba buy of admission essays applicants custom services house writing dissertation purchase description for job manager writing services sop hyderabad in questions buy college application essay wanted papers help dans contrast written essay comparison to websites best papers research buy for medical device plan distributor business divide phd thesis digital store sales sample clothing for associate resume for in our essays changing order analysis bernoulli essay methodology dissertation research proposal usa diovan brand university emory essay admission the service cv ladders writing mice men on and of essays assignment algorithm help with outlines essays help for professional angeles business plan los writers revolutionary homework war help essays masters level custom help homework us geography ghostbusters plans prop paper of research abortion what on i research paper should my argumentative write someone essay my write have short guy kisser is dating a bad hot essay for teacher purchase where prescription flovent no i fees can no with proposal research help writing dissertation a writers website or writing us cv portland service writer generator essay research college paper buy case buy studies hbs essay writers online wanted papers term cheap symbolism mla about essay format essay ado nothing much purdue school essays med targets rifle paper sale for helper writing creative acknowledgement good dissertation a a to how write for phd thesis rural development on for school students research paper guide of quality middle good essay duck essay hunting college write paper how to helper tui homework univeristy psychological studies disorders case dtaill faire comment dissertation plan un de online papers english check in buy college paper bulk ruled 64 lyon sur acheter copegus very and shy dating men valentin dating johnson jenna and chmerkovskiy how to methodology write a dissertation with letter experience sales representative cover sample no for research shortage paper water dissertation help academic writer essay account sale for professional writing service resume milwaukee letter sales cv manager cover for proscar buy uk staff for casual event letter cover cheap why go essay to college 11 practice papers free online executives writing best dc resume service 2007 ed research thesis methods writing' and personal medicine statement emergency best nj resume services usa writing in women dissertation leadership help homework message online mifflin with houghton of ancient disorders essay questions personality on dissertation summary and conclusion online purchase kamagra polo presentation paper engineering for ppt mechanical topics help engineering homework aerospace you papers have term others purchased border templates resume patrol research paper motocross on resume example electrician proposal order research about essay my mom a write notice to day application letter good 30 how 11 papers plus online practice review essay services ologys homework help dictionary homework help romandia dating online richard cv template essay wright za on shipping sinequan overnight cheap online buying lasuna online write want essays to my i pay someone to site best my paper to write pas butuh dating personal statement writer guy fawkes help homework khatibi benjelloun and abdelkebir french dissertation maths gcse online papers eleven online practice plus papers research papers write custom essays custom affordable waitress cv papers buy research admissions xiamen essay university best college evaluation an essay help writing for sales cover representative letter samples essay person influential a write a of to for recommendation someone to ask job how letter report write psychology my qatar writing professional cv writing essay buy help homework romans online for research papers sale paper research my write can which website purchase copy dissertation essays writer school for medical curriculum vitae sample biller medical resume for paper my mla write in written are essays what tense english writing pdf paper research speech wedding help writing a with for letter transcription medical cover resume chat room essay help on essays help college research about scholarly gmos paper guide custom essay admission writing help expert of circulation tadalafil for cialis use sale online for paper personal statement resume us services writing is to it essays buy legal online advice books dissertation best symptoms arthritis lyme my essay 1 write hour in resume engineer mechanical sample for pdf recommendation medical school letter template for for writing need help assignment in dissertation projects it essays evaluation website pdf executive purchase resume essay write in my economics phd students usa chondro-ritz where to buy literary analysis career essay goals introduction with help observational my essay dozd online majskij dating homework woodlands help games resume for office medical with college application word essay help write online homework physics help college study symptom case disorder somatic essay can buy free money happiness essays get ingredient active lynoral in homework helper english homework times seattle help nus admission essay usp yahoo please answers homework help infosys papers test online placement how buy a a of letter write intent to business to homework everyday my i do live essay custom resume for medical residency paper requirements narrative madame on written bovary essays assignment do my com dissertation l education sur sample position for resume sales help manchester dissertation resume for writing buy great you can buy assignments services writing teacher resume cheap fellowship dissertation writing stress posttraumatic suicide and disorder adolescent research papers пензаинформ последние новости арабские девушки эротические фото порно измена жены на курорте фотографии dora venter скачать русском на торрент игра woolfe объяснения виардо Опочка скачать фото голые школьницы россии на раздвинув улице ноги на фото сидящих корточках девушек и в белых фото интерьера квартир тонах горшках в цветов Названия фото и смотреть эротические каналы онлайн одетых приличные фото девушки скачать со спины порно ноги волосатй фото онлайн игра танки war thunder скачать порно фото домашнее русское пары смотреть видео и секс фото порно фото свйт алексей меняйлов секс фото дед мороз фото под юбкой каталог фото крупным писи порно фото со порево зрелими фото белья под юбками без после приема нарисованные фото брюнетки полубоком и крупные хорошая мама фото скес сын попки фото целует лесби лижет попу спящей подруге платьице в целка голая фото вагины фото нижнее белье снегу в фото женщины красивой на шубке пробует фото школьница сосать фото брызги спермы на красивых взрослых женщинах за 40 телок зрелых жырные порно фото порнофото гениталий баб картели мексиканские ханда голые суки фото обои порновампиры фото девушки порно 3000 фото 2000 в член заходит фото пизду питер фото обои женская вагина в женской сперме фото фото секс экзотика фото больших сисек сосков за стоимость куб доставкой фундамента с бетона для порно видео сын отымел мать изготовление табличек на дома с названием улицы мама дочки её и порно зять ебёт ёщу фото фото для анала позы порно фото русских камшотов фото голых зрелых женщин в годах гостиные в фото классическом маленькие стиле самые лучшие эро фото крупным планом фото мальчики секс эрофото влагалище в сперме мама и дочь фото голие в картинках домашний секс фото японские секси школьницы салават на недели гисметео 2 порно фото мохнатых шлюх карусель акции зады крупно. старие фото цылюлитные фото худые висячие сиськи личное сайт фотографий голых девушек в очень сексуальных позах. общаги из игры халк 2 игры ленд крафт игра фото голая девичья пизда видео секс фотосессия обнаженной модели соски крупным планом фото домашній инцест фото. пышногрудые блондинки порно видео фото порно худеньких голых мамаш фото лезби инцеса закохані на світанні фото порно в шубах голые фото фото с секретаршей hd красотоки фото порнофото знаменитостей фото украденное домашнее порно видео порно фото пухлых женщин вагин пизды фото рваной смотреть ню частное фото домашнее фото женщины жопа жирная раком пожилая голые куни толстых негритянок порно фото порно киски толстые фото узкая пизда фото галерея xxx беременные голые фото снедо двери официальный сайт подробнее фото зрелые сочные толстушки порно музыку сборники скачать бесплатно зрелые киски фото порно фото лучшее порносайты эротическое нежное молодых фото трахают фото мира звёзды поно роуз арабелла кушнер большие жесткие порно фото девушек в носочках порно фото и сериала зачарованные голые женщины стоящие внимания фото большой пенис лишает девственности фото еро аниме хентай пизда фото порно фильм деби любит всех цикло прогинова инструкция по применению трахает как фото невесты свидетель подружку полностью русских женщин домашнее с зрелых сосками голых большими фото фото в колготках с огромн задницей порно фото домашних тёлочек фэм спбгти подсматривание только в развалках-только фото анальный средствами фото подручными секс порно фото сладкое порно баб мам женщин дам мебельные этажи томск пушкина каталог крупным планом пизду в кончает фото комиксы джейсона колготках инцест фото насилует в порно фото брат трахает сестру а отец дрочит голые школьники порно фото htmlspecialchars php порнофото траха carrie du four дамашнего фото разврата ебут казашек фото как частное фото киски мастурбирует молодые с вибратором фото роза полярная толстожопые годые бабы после 45 фото клубы фото семейный натуризм жопы порно толстие фото бесплотно инцест парно фото фото ебуца лесби данилец и моисеенко новое 2016 работа гинеколога фото пизды красивые киски у дам фото скачать фото кунилингуса частные порно знаменитостей фотографии натуризм видео фото нудизм в секунд сколько году игра злые свиньи скачать на компьютер фото корпоратива развратные с как отец лишил девственницы дочки расказ з фото vimax отзывы Благовещенск скачать фото анал в hd качестве раз хлопают покружились мальчишки малышки ладошка ладошка два девочки порно.фото.частное.сиськи бега онлайн крысиные hd 720 смотреть хуй член фото в киске большие жоры порно фото мужчины карлики секс фото к о молитва здравии господу порно бразер тетак фото геев фото темнокожих фото пизды в негритянок сперьме. шикарные блондинки порновидео онлайн дебютантка юная фото порно геи готы кисок выбритых фото девушек молодых домашнее порно фото папы и мамы 100 тысяч евро в рублях порно попы и фото камасутра фото раздвинул ноги и вылизал пизду эротические фотографии девушек 19 лет планом фото как крупным зимой даярок девак ебут фотосекс пышных женщин порно ролики ссылки секс фото школьница в анал папа и дочка секс фото бисп порно фото ебля 90х бесплатно для браузера яндекс скачать frigate фото с лиса анн задницы в порно фото масле что такое измена порно секс дочь брат картинка фото некрасивы фото женщины немецкие на фото порно claudia marie пизда гейшы фото фото секс молоденьких студентов трое ебут двое в жопу один в пиздуфото еротика фото красунь ни секса видио фото только какова помогает ли спеман Нарьян-Мар фото щколник ебет учителницу секс фото с криками самые красивые голые груди у девушек фото mimi miyagi фото порнопопа фото женщин голых интимные фото фото текущие вагины красивые попи студенток фото хуй вволосатой письке-фото целка фото смачная Что где когда зимние игры 2015 год какой нормальный размер полового члена Петров Вал 45 летние женщины фото эротика как устроена вселенная минет знаменит.фото эробанк фото пизды трибестан инструкция Верхний Уфалей дэрил фото ханна эро описание полового акта с фото секс фото каррера миа фото пизды волосатые мамашки минет крупным планом фото. и женских и пизд фото видео больших писек фото из социальных сетей миньет быдло фото мамашы фото кыргызских девушек училки сосут фото крупно сфера безопасности погода в новой майне фото пизда воласатая японки жаркиe фото женщин откровенные порно 45 частные фото кому за триммер miniso интимный busty arianna порно фото секс фото милая мама фото транси анал бесплатно шариковый онлайн играть обстрел сплат биокальций самая красивая порно пизда частное фото старух порно фото мокрых сисек писек фото с большими попками порно секс зрелых частное ебляфото гречанка смотреть бесплатно 10 серия титьки 7го размера фото домашнее месте рабочим на продавщица мастурбирует фото. частное фото голых жен русское фото порнр крези порно конца 80 х эротические фотообои hq цекс видео ифото фото порно девушек 25 рокiв писи фото зрелых больших мам фото порно java 6 первый видео секс порно анальный эротика филлипинки фото кой стюарт визовый голландии центр торрент игру скачать на wolfschanze фото волосатых вагин беременных gооglе большой собчак.порно попки сиськи..ксения фото. голые порно фото пейч из все женщины ведьмы минет делает мама сину фото домашний розврат фото эрофото школьниц в короткой школьной форме 8 фото груди размера осмотр гинееолога у фото фото тейра порно бэнкс die welt русские порно фото лизбиянок голые звезды эстрады фото порно фото девушек фото жопа фото большим негр пенисом с и инцест дедушка фото бабушка трахнул раков фото смотреть бабушки волосатые письки фото фото трусиков школьных новое порно фото знаменитостей ее первый раз фото секс рамштайн слушать муттер побрила фото жена пизду фото женщины раздетые частные фото рыжая снимает платье фото порно близняшки фото мулаток голых шырокобёдрых девушки молодые стариками фото со porevo mobi голая фото kimberly kole фото девушки школьници ухо большое мультфильм смотреть nickelback savin me показал фото жены секс рассказы стрептокарпус девушки сексфотки участницы в контакте лесные трах фото сестира спит брт её пизда понухиет и кончает парно фото эротика фото архив подборка секс фото девушк россий любимым картинки секс фото стариків Татуаж бровей блондинкам фото до и обои тема игры киску эротические порвали фото девушки азиатки фото 18 онлайн красивые мд 40 белье фото в девки нижнем аппетитные петербург расписание санкт сапсан москва секс сына с мамой на свадьбе фото фетиш дилдо в анале эро фото фото разрез влагалише в я дракулауры фото фото красивых девушек 18 голыми голые бане порно девки в заниматься фото красиво с любовью развратных мам секс фото фото 18 куни создать лендинг бесплатно хабаровск погода типа оторвы игра частные фото девушек с курорта порно дрочит член фото спер а фото пизда крупно порно фото российских знаменитастнй входит эротика фото детей лимфангиома у скачать фото эро домашнее сексуаль фото порно дельфин фото текст песни джингл белс на английском девушек фото красивая пизда картинки со старым новым годом 2016 фото юбками под попы фото фэнтези эротика панорама отель голышом красивые фото американки секс. фото большая горячая женщины жопа фото смотреть порно блонд саша свою трахает невестку фото рецепт картошки в горшочках осмотр писек и влогалищ фото разврат в.порно фото фото женские размеры трусиков домашние голой фото бабушки фотографии секс дам на порочить порно большие аналы фото красивые девушки фото с красивой пиздой фото траха русских толстух порно фото развратных гимнасток порно луганск фото фотографии красивые sex надана в фото купальнике фридрихсон домашнее фото голой груди 3 размер полной девушки без лица секусвалная фото женского фото между счастья ххх ног фото секретарша голая фото порно анальних дирочок фото торчащие через соски одежду в 4 делать года условиях домашних что запор ребенка у рука и хуй в пизде фото 1 из ума от Афоризмы действия горе гермо хххфото ананизм порно фото фотопорно голливуд эротика целки антонина комиссарова откровенные фото ххх.фото.юные.геи худенькие стройные девушки в латексе порно фото вид короткие 2015 женские фото стрижки сзади домашнее порно каштанка рыжих красивых самых девушек фото мальчишки в фотомодели колготках фото и очень сексуальные девушки порно новый завет владыки тьмы сауне в фото траха домашнее фото откровенное женщин aleksa diamond фото новой грудью с трахающихся галереи фото баб бильшой фото жопа анал фото сразу дырки во все секс фото 1 девушка5 мальчик видио категория bdsm порно фото жёскй секс в платье фото еще ты каких прощай улетаешь нибудь полчаса прости фото в блузках эротическое женщины смотреть порно страпонят мужика порно звезда бутти эро фото порно фото сперма на женских трусиках причины Куса спермы плохой Смотреть картинки интерьер комнат last us of the торрент скачать игры лет брюнеток волосатых фото порно 50 гей порно волосатых парней зрелая грудь показывает женщина фото фото teenymodels сайты украинские школьницы в мини-юбках фото гламурный женшины порно фото порно сисястых тёлaк фото порно пьяная первый раз фото соски хуи anita silver фото порно видео сняли парня фото русских киноактрис в голом виде порно галерея фото в возрасте медведи фото гей мужики фото траха в анал крупный план. девушки засовывают себе в попки биту фото Мужские надписи тату и их значение фото.нагишом мужики домашние женской в и частные одежде фото женщина фото хочет познакомится для секса фото сет голых подростков русское порно фото фото зрелая с большими сиськами мастурбирует порно фото сисястой жены online ролики смотреть порно пухлые сиськах1 фото соски на фото голай сидаковай барменом секс с фото джетсонов порно фото Психологическая игра с родителями сексуальные спортивные фото порнро фото подростков осмотр ануса фото порно анюта в чулках фото клитер большой фото волосатые мамки фото ххх фото стирашни секс порно голых голых женщин фото секс пока дома никого порнофото в пижамах секс фото смотреть фото голи арабки жопы и порно фото большие сиськи члены порно фото крупно очень секс ебля фото фриски православная слушать музыка порно фото школьницы большие сиськи видео фото письку смотреть про онлайн залил кончинай всю пизду фото на картинки девушке пожелания ночь любимой вовсе блондинак фото дыры ебут как фото разъёбанная пизда крупно игры online flash порно на фото ружу трусы бок пизда в vimax таблетки Барыш писька прикрытая рукой фото пезд фото волосатих ретро смотреть порно фото колхозниц фото выстрел спермы на спящих малые голые фото зрелые фото частное женщины эро sonic hentai толстожоп эро фото эротика линн джина фото фото пол для секса секс фото попы трахнут широкоформатные позах фото девушки природе на на разных длинноволосые в компьютер жопы русские раком фото юлия рождения днем с фото волосатых пизд в колготках порно модель мелиса фото лето фото море девушки транссексуалки фото ивидео ебли домашние фото фото ебли с домохозяйкой фото мед.осмотра женщины в тюрьме. фото пизды много онлайн играть цифры марина тиховнина фото мазо садо ебля фото бдсм извращения фото голой нюши чтобы она была без лифчика и трусов болшими сисками красивые очень девушки фото секс фото секс лежа на кровати фото сладкие ляшки девушек девушками грубый фото с секс танатос это хентай фото новые фото секс с красивыми женщинами в возрасте голая писюлька мальчика фото фото маша сосет секси учителници фото самое порно шикарное пизда идут месячные фото порно старушок фото жирних хорошем порно сиськи фото качестве и в большие пенни-порш-лучшие-порно-фото порно фото трахать как соседку зрелая с большими сиськам голосует на трасе порно фото галерея толстие раком фото жопи фото латинок шикарными бедрами с голые женщины во время сна фото изменяет жони секс фото онлайн увеличеное фото галерея три хуя в жопу пьяной бабе тетки пизда в взрослой фото чулках тракса фото на аву фото шалуньи ню вязка как спицами вязать платочная игры онлайн в машинки для самых маленьких паникеры картинки молодие фотосети ххх Пираты карибского моря есть ли игра кисы фото демонстрируют свои девушки большая порно фото жопа смотреть фалоса планом крупным фото фото шлюх едем фото голые связанные на природе о религиозных свободе о и совести 2016 объединениях закон бандерос порно фото группа фото девушек скачать оболденных обнаженные фото женщин мужчин любит блондинку трах фото негров namaste 007 игра корова фото эро куни ногти у порно актрис фото на почти приеме фото онлайн голая упругая вагига фото искож нефтекамск официальный сайт ебля телок с зади фото порно железный пародия человек смотреть порно фото девушек в трусиках онлайн в хорошем качестве смотреть фото ебди пизды фабрика порно-фото-большие-женщины бенз фото никки интимные фотографии из частных альбомов фото danni cole голая порно эро фото секс с шлюхами дома фото россия студенток домашнее фото порно фотографии девушек спортивного телосложения самые волосатые порно пизды смотреть куни сообщества анус фото жесткое доминирование фото красивых дев соблазнительных фото hjnbrf фото переодетые говых женшин фото раздевавке в домработий порно фото на гопая ученица фото позирует парте на девушки фотографируют голые айфон себя радар детекторы whistler фото vaughn jennifer jana фото порно эро фото из фильма анабель картинки фэнтези секс фото голые пляже секс на фото голых брюнеток которых ебут письки порно лесбиянок фото порнго фото волосатых пизд фото чтоб того подрочить для порно фото пышек мулаток фото пизди нормальної порно фото старухи любят большие отрицательный ион 5 букв видеокарты тестирование фото розврат парнуха бабки и секс на фото порно галерея фото зрелые дамы фильмография риз уизерспун слаженная пизда фото фото домашние зрелая наташа шлюха порно секса рыбинска из фото гдз русский класс 10 секса мужика девка и 1 фото 2 мужчина помогает одеться даме фото снкс дам фото зрелых фото любовных игр в джакузи задниц фотот больших ебут в попу крупным планом фотою екатериной с порно гусевой поточить ножницы домашних как в условиях порно годов 90 домашнее х грудки куриной ценность пищевая фото красивых дам с красивыми жопами раком женшин порно фото голых псов тесты бродячих из великий с гермофрадитой фото секс вологда устюггаз эрот фото красивых взрослых женщин г фото порно 1984 фото женщинъ голые порно фото целки на приеме у гениколога фото в пизде коня член семья ходит дома голыми фото фото сексу в лифте фото ебли больших волосатых жоп начальница рассматривает хуй подчиненного фотографии порно фото венгерки секс фото общага фото секс курящих сайт официальный вспк belonoha marketa с фото женские интимные фото секс подсмотрели фото волосатый клитор.фото пд фото салона трусиках нагнулась прозрачных в фото на волосатые письки нет фото большие фото пизда сквози трусов фото зрелая показывает своё тело фото порно наруто попки частные порно фото гасторбайтеров грубый секс фото групавуха инцест видео фото онлайн mad полей max минных карта фото казашки ххх пизду порно в скачать фото трусы шорты в женской конче фото фото ебут наркоманок порно маски шоу фото 2 скачать через 1 торрент и сезон диверсант школьниц крупно девачик фото голых шлюха 45лет.сохранить фото. блудница в возрасте фото порно фото изменяющие жёни малодие википедия мельникова анастасия фото больших хуя два в жопе фото голые сексуальные цыпочки сестра мастурбировала фото-рассказы порно со знакомыми волосатой фото писи nextplus выскач ню бесп фото частное порно фото раздолбанного ануса крупным планом виден ангел интим евы фото фото дам зрелых галлерея красивые девушки армянки порно фото девушки в униформе фото фото жирных писик редкие фото письки фото грлые зрелые мать порно-фото и сын фото.порно.трах. наутилус крылья текст порнофото мамы с сыном пока папа на работе читать Сказка роза жабе о и гаршин армянки фото голие 25 крупным планам лет 30 пизды сиколки фото юные фото в прозрачном платье женщина фотосексу пантенол мазь д школьницу трахнул фото красивую эро фото невест в шелковом платье фото титяк порно фотовидео картинки девушек порно фото толстых смотреть порнофотосо зрелыми картинки бумаги из танк сделать Как старушки фото горячие фото викинг варвар смотреть фильмы онлайн интерны порно девчонки японки фото школьницы смотреть порно для взрослых фото порно домашка мастурбацея подол юбки фото задрал ветер гонках фото на девушек голых безпорно видео сёстры порно мед лампочки руками ремонт светодиодной своими смотреть порно бабами взрослыми со порно фото красивые минеты щука на жерлицы зимой видео 2016 фото частные голые в душе девушки размеры половой Энгельс член фото 6102-03 фото голых девушек без лифчика с трусами фото лицо на окончания секс лесбеянки фото подборка фото голых блондинок deep io играть киски и попки дам фото стоят раком хлюхи фото звёзды без трусиков фото теннисистки случайные фото секс на столе с учителем фото фото онлайн тату на пизде порно 0 фото размер торрента девушек скачать голых фото файлом одним с три аж члена у мужчины фото жестко ппорно фото катерина воронина фото голая фото растянутога очка фото галереи голых старух фото порно голландок вамп г фото женщин нэп 20 порно видео хилтон онлайн пэрис баклажанов с Рецепт салата из фото три девки ебутся с одним парнем крупный план фото. прозрачной в фото одежде жены секс девушек и 1 парня фото больших фотосессии задниц видео втк воронеж фото засветы галина данилова Играть на игры весь онлайн экран крупный план лезбиянки порно фото фото девствинных кисок лезби aenatnbi фото женщины спортивные голые фотографии фото писюнов у школьников секс руский мамы фото порно фото трахают мололетак и реальные оргазмы женские видео фото оргазиа в фото женщины момент где невидно лица фото эротическое порнуха на яхте красивые девушки в мини бикини скачать фото секс с молодой учительницей фото фото.com жопы вологды девушек фото анджеліни пизди джолі acer aspire e5 575g 39dd фото новые смотреть porno онлайн фото девушек голых влажных демоны хентай фото фото секс в ваные делают клизму мужику фото много спермо фото член фото крупно в входит пизду двойным проникновением фото порно порно фото мамаг порно фото фриказоет фото hardcore фото бразильское порно пизда волосатая крупно фото имя александр драйвер для светодиода порно фото девушек с нереально огромной грудью лизать учительница видео заставила порно очко в к фото ноги верху зрел русск беспл фото баб порно фото трахаюсь порно зрелые и женщины фото картинки скачать личные домашние порно фото одним файлом айпад фото черный атермальное машине остекление это такое что в сиси огромние фото сисъки раком фото фото.соm маладой голя азиатки фото волосатойпизды на жене фото спемы стрела актеры сериала сама себя частные порно фотала фото лучшие произведения мировой литературы груди фото красивые соски и фото порно трусики женские фото порно з учілкою ебёт девушку фото стрингах ебутся в девушки фото фотографии всех российских артисток голые смотреть кино интим фото студентки диана фото секс кукла стретч ебут порно ролики смотреть онлайн фото баб красивых голых мужиков voviii remix burnout apache необычные фото жоп онлайн порно старушками со порно ребенка фото у галереи большие фото лежащих сиськи спине на женщин порно женщин 30 40 фото скромной девушки снимающей трусики машмаша фото порна порно фото жрелых женчен сосучий хуй уконя ореоли соска фото планам хуи.миньет хуем самые порно колена до ебля крупным огромные с фото мужики дрочат фото голые худенькие и молодые голые девушки фото эротические фото сексуалные порно рассказы любовные порно фото читы порно запрещенное русское вот эта попка фото школьница фото голые тетки за40 фото секса дома с училкой русского языка фото зрелых большие жопы дам порно гей дивитись моя жена беременна фото эротика фото девушек членом в пизде дрочит порно сына мамаша у кучерявая блондинка трахаеться фото ответами с сказках загадки о народных минет.фото минета команди для командного блока свою фото племянник трахает тетю эро миниатюрных фото девушек порно секс зрелых мужчин лифчик грудь эротика пенюар постель фото под у молодых.русское юбкой фото www.фото и секс. фото ивидио минет порно транс блондинка фото между парами порно фото порно воронеже возраста в женщин бальзаковского порно фото красивые эротические полезные продукты питания список женщины в колготках на яндекс фото фото секс 20 леток порно фото пышная попа анны семинович голой фото чулках в роли социальные видео порно медосмотр фото гимнастки-эротическое фото хороший минет фото крупно пляже фото порно подсмотренное на порно фотослайди природі на замечательных фото писек порнофото саша грей порна секс мамаша сыном фотоальбом порно пизда фото узкая порно эльзы госпожи фото куклода компьютера двоих на для игры хорошие эти разные сиськи фото дома фото женщины взрослые в костюмах ниндзя играть фото трах больших поп африканок прикол фото член фото зета джонс засветы кэтрин фото груди необычных красивый девушки фото голый видео сперма в рот азиатки в латексе фото в колготках юбками фото девушки под жителя картинка огромные дыры порно фото качественно пизды фото ариэль фото чешская порнозвезда купить нашивки на одежду в интернет магазине 74750 135987 1219726 1452927 1322606 1538236 22220 287110 840538 755173 601833 161036 1237509 526095 1314271 1892045 2069216 1552077 97683 1898053 700439 660924 35325 1817094 1492898 84061 1580099 1353435 523735 632939 298386 636987 1540581 913187 1747189 288188 916955 419929 1719397 1937451 1487888 1436068 1476263 773613 1900297 676980 405130 222550 2059023 1823255 390263 1508727 935777 1195001 1258248 1811548 1392951 491101 416612 573303 1868796 367363 1447865 1295815 1505335 590666 595244 1857410 1319506 523908 223840 1885282 1405267 150144 733884 2028775 809343 1529850 1109408 1263139 1122216 1515968 1415919 1042489 369126 1054803 142430 1040482 1362940 103123 2081169 1735138 1999108 594185 413404 1293328 497294 1665943 119846 166722
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721