Внутрішньо-релігійні протиріччя в Кримській уммі на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дослідження даної проблематики є необхідністю, адже генезис та ескалація внутрішньо-релігійних протиріч в Кримській уммі на сучасному етапі переживає процес відродження та реінтеграції у нове для нього суспільне буття, вони стали ще одним підтвердженням складності й багаторівневості релігійних процесів в умовах конфліктогенного соціального середовища. Конфліктогена ситуація спричинена проникненням нових радикальних ісламських течій.
Ключові слова: Генезис, ескалація, іслам, реінтеграція, конфліктогеність, Україна.

The study of this problem is necessary, because the genesis and escalation of intra-religious conflicts in the Crimean Ummah, at present going through a process of recovery and reintegration into a new social life for him became yet another confirmation of complexity and multires religious conflict processes in a social environment. Konfliktohena situation caused by the penetration of new radical Islamic movements.
Keywords: genesis, escalation, Islam, reintegration, konfliktohenist, Ukraine.

Індикаторами наявності внутрішньоісламських протиріч у мусульманській уммі Україні є: гострі розбіжності між Духовними управліннями мусульман України і Криму; між релігійними інституціями та органами самоуправління мусульманського населення; між нововиниклими конкуруючими мусульманськими управліннями і центрами; автономізація мусульманських громад; розшарування і політизація мусульманської умми країни.  Найвиразніше процеси політизації внутрішньоісламських протиріч проявилися в Кримській автономії, де у конфліктну взаємодію були втягнуті суб’єкти і духовної, і світської ієрархії мусульманської спільноти, а діяльність зарубіжних релігійних центрів стала постійним фактором загострення суспільно-політичної ситуації.
Проблему сучасних підходів вивчення діалогу між мусульманськими організаціями досліджували такі вчені: Джерела, на які спирається автор, змістовно й тематично розділені на чотири групи. По-перше, праці, присвячені осмисленню ісламу як історично-культурного феномену (І.В. Вайнтруб, Л.Д. Владиченко, О.С. Кісельов, Я. Полотнюк тощо). По-друге, вітчизняний науковий доробок з проблем історії ісламу та розвитку його правової системи, зокрема роботи М.Ю. Бабія, В.Й. Лубського, І.В. Куліша, М.В. Лубської, О.Н. Сагана, Т.В. Хазир-Огли та ін. третя групу склали наукові статті, індивідуальні та колективні монографії, які означують етнонаціональні аспекти буття ісламу в Україні, насамперед особливості формування етнорелігійної ідентичності, проблеми інтеграції кримськотатарських репатріантів в український соціум – праці О.А. Габріеляна, В.Е. Григорянця, С.І. Данилова, С.І. Здіорука, І.М. Семиволоса, Г.М. Яворської тощо. Четверта група джерел – це вітчизняні і зарубіжні наробки загального релігієзнавчо-конфліктологічного змісту, де, в тому числі, дискутуються проблеми внутрішньо-ісламських протиріч і конфліктів: Т.Г. Горбаченко, С.І. Здіорука, А.Г. Здравомислова, А.М. Колодного, В.М. Нагаєва, В.В.Наумкіна тощо. В окрему групу виділені праці російських ісламознавців – С.М. Абашина, В.В. Волкова, О.В. Ігнатенка, О.В. Малашенка, С.М. Червонної – які означили феноменологічний підхід до проблеми вивчення внутрішньо-ісламських протиріч.

Завдання статті полягає у спробі дослідити проблеми вивчення внутрішньо-ісламських протиріч в Криму.
Конфлікти між прихильниками ДУМК і ХТІ на ґрунті боротьби за право контролю над кримськими мечетями в останні роки помітно частішають. З огляду на це, на першій сесії V Курултая кримськотатарського народу, яка відбулася в грудні 2009 р., лідер Меджлісу М.Джемільов заявив, що органи національного самоуправління кримських татар і  Муфтіяту не повинні допускати ситуацій, коли в мечетях хоч якісь посади займають представники сект.
Самі прибічники ХТІ вважають, що в їхній організації існують два (ненасильницьких) напрями роботи. Перший – політичний. Це створення ісламської держави, але тільки в тих мусульманських державах, де є для цього необхідні умови: переважно мусульманське населення, що сповідує іслам, та наявність арабської мови спілкування. До України та Криму ця умова незастосовна, тому тут політичну роботу «ХТІ» не веде й ісламську державу тут будувати не збирається. Ми ведемо ідейно-просвітницьку роботу, котра і є другим напрямом нашої діяльності. Причому ведемо її в рамках законів України, – відзначає Абдуселям, один із активістів «Хізб-ут-Тахрір» в Криму.
В ісламі (у т.ч. політичному ісламі) чітко простежується розмежування між організаціями консервативними і модерністськими. До консервативного крила з цілковитою певністю можна віднести «такфіритів».
Правоохоронні органи АРК стверджують, що лідерами «такфіритів» оголошений священний «джихад» усім «невірним» і підготовлені списки осіб, які підлягають фізичному знищенню через опір поширенню цієї ідеології та спроби похитнути її авторитет серед окремих мусульманських громад Криму. Декотрі імами отримували від членів секти записки погрозливого характеру. За відомостями правоохоронних органів Криму, чисельність такфіритів наразі незначна – близько 50-70 осіб, але їх законспірована діяльність набуває кримінального характеру, аж до замахів на духовних осіб (с.Крци, Сімферопольський р-н). [1, с.233].
ГУ МВС України в АР Крим у 2011 році звернулося до Верховної Ради та Ради Міністрів автономії із закликом заборонити реєстрацію радикальних течій та вжити заходів із заборони діяльності подібних організацій у встановленому законом порядку.  Однак, підставою заборонити реєстрацію та діяльність релігійної організації може бути лише порушення нею закону, а виявити порушення закону у віроповчальній царині, теологічних дебатах – досить складна справа.
Легітимізувалися у мусульманській уммі Криму і представники ісламського хабашитського руху. Офіційна доктрина хабашитів висуває за мету формування основ «ліберального ісламу», його адаптації до норм і стандартів громадянського суспільства, протидію поширенню радикальних та екстремістських течій вагабітського напряму в ісламі.
Хабашизм отримав свою назву за ім’ям Абдуллаха аль-Харарі аль-Хабаши (аль-Абдарі), вихідця з Ефіопії, котрий все життя присвятив роз’ясненню небезпеки ісламських екстремістських течій. Ця релігійна школа не має своєї офіційної назви, але оприсутнена в різних державах.
Протистояння між представниками Муфтіяту і прибічниками хабашитів, одним із основних осередків яких є автономна мусульманська громада п.Ісмаїл-Бей м. Євпаторія, набуло затяжного характеру й іноді переростає у фізичні зіткнення. ДУМУ під керівництвом Ахмеда Таміма неодноразово чинило спроби консолідувати мусульманські громади України, і передовсім Криму, під своїм керівництвом. Хабашитам вже вдалося домогтися істотних успіхів: число прихильників цієї релігійної течії значно зросло в м. Сімферополі, Бахчисараї, Євпаторії, Сімферопольському, Бахчисарайськом і Сакському районах. За словами Муфтія мусульман Криму Е.Аблаєва, низка мусульманських громад у Запорізькій та Херсонській областях, створені там кримськими татарами і раніше підпорядковані ДУМК, вже «захоплені» прибічниками А.Таміма.
У теперішній час спостерігається чергова спроба ДУМУ закріпитися на півострові. Судячи з ресурсів, що задіяні в цій кампанії, шансів на успіх у А.Таміма в останнє десятиліття побільшало. Не виключено, що свою роль відіграла в цьому передвиборна ситуація в Україні 2012 року, яка спонукала політичних гравців інвестувати проекти, що дошкуляли конкурентам. Крім того, певне закріплення на півострові прихильників «Хізб-ут-Тахрір» і вагабітів надає Ахмеду Таміму непогані пропагандистські козирі. [1, с. 255].
Створення Духовного центру мусульман Криму поза юрисдикцією кримського Муфтіяту  було негативно сприйняте мусульманськими інституціями в Україні, що сформувало додатковий конфліктогенний чинник всередині мусульманського середовища. Зауважимо, що А.Тамім відмовився увійти до Ради представників духовних управлінь і центрів мусульман України, створеної при Держкомнацрелігій України напередодні згадуваної вище конференції в Євпаторії. [7].
Діяльність  хабашитів у Криму не тільки збільшила потенціал конфліктогенності  всередині мусульманської умми, але й створила прецедент її організаційного здрібнення. Підтвердженням цього можуть слугувати усе частіші факти звернень груп мусульман до Республіканського комітету АР Крим у справах релігій з метою отримання консультацій щодо порядку правової реєстрації мусульманських релігійних центрів. Від початку 2005 р. в ісламському середовищі Криму відмічена також діяльність раніше невідомих в автономії мусульманських місіонерів теблігів. В одному з чисел кримськотатарської газети «Хидает» повідомлялося про виникнення у деяких населених пунктах півострова груп мусульман, що іменували себе «теблікджилер» («проповідники» – кр.татар.). Поява у мусульманському середовищі зазначених «теблігів» свідчила про первинну стадію розгортання на півострові мережі громад ісламської релігійної течії «Табліг-і Джамаат» («Спільнота заклику»). [6].
Таким чином, під тиском зовнішніх множинних релігійно-політичних впливів у сучасній уммі Криму сформувалося сприятливе середовище для вкорінення різних ісламських течій і рухів. Недальновидна й непослідовна взаємодія ДУМК з новоутворюваними мусульманськими громадами сприяла їх автономізації та політизації. Крім того, ДУМК самоусунулося від процесу координації діяльності мусульманських навчальних закладів Криму, фактично віддавши їх під контроль турецьким та арабським релігійним і громадським організаціям.. [2].
Процеси внтурішньо-ісламського конфесіонального розмежування, конкуренції та поляризації мусульманських конфесій, течій і рухів, витворення нових релігійних інституцій вже набули в автономії сталого характеру. Є всі підстави твердити і про усталення тенденції прогресуючого послаблення впливу Меджлісу і ДУМК на мусульман Криму, що робить ймовірним консолідацію у ближній перспективі їх ідеологічних опонентів у деяке релігійно-політичне об’єднання, здатне скласти серйозну конкуренцію. Соціальною базою для такого об’єднання, що претендуватиме на роль нового центру впливу у кримсько-татарському середовищі, може стати блок непідконтрольних  ДУМК  автономних мусульманських громад із опозиційним кримсько-татарського національного руху. [3].
Все це примушує серйозно міркувати про загрози радикалізації мусульманського середовища. У науковому загалі наразі зіткнулися полярні точки зору щодо буттєвості та перспектив радикального ісламу в Україні. Згідно з «міфом про радикальний іслам» – є одним із найбільш поширених (понад те, свідомо насаджуваних) міфів, передусім навколо ісламських процесів в АР Крим, який наполегливо вживлюється у масову свідомість від кінця ХХ ст. Його головними творцями є політичні діячі та мас-медіа, а метою  дискредитація процесу мусульманського відродження в Криму. Альтернативна позиція потрактовує процес радикалізації ісламу в АРК як реальну небезпеку, здатну втілитися у небажані й загрозливі наслідки. Зволікання у вирішенні проблем і потреб одного із корінних етносів та зростаюча присутність зарубіжного ісламу розглядаються як такі, що здатні « актуалізувати ісламський чинник» на півострові аж до активних екстремістських форм його вияву. [4, с. 176].
Уся складність і важкоздоланність цієї проблеми полягає в тому, що радикалізація та екстремізація мусульманського середовища спричинюється цілим комплексом факторів, які глибоко вкорінені в реаліях суспільного буття. Зазначені фактори можна умовно об’єднати в кілька груп: перша група – охоплює чинники позарелігійного порядку, тобто соціально-економічні, державно-політичні, міжнаціональні, правові та ін. умови буття, які впливають на громадську й індивідуальну свідомість та активність віруючих мусульман; друга група – це власне релігійні чинники, насамперед проблеми, протиріччя, конфлікти внутрішньо-ісламського розвитку, організаційні, ідеологічні, кланові протистояння всередині умми; третя група – зовнішні геополітичні, етнорелігійні, релігійно-ідеологічні впливи різної сили і характеру, політична активізація світової умми та перетворення Криму на перехрестя різновекторних інтересів Росії, Туреччини, Арабського Сходу, США тощо. [5].
Отже від кінця ХVІІІ до середини ХХ ст. мусульманська умма Криму була вимушена відчайдушно обороняти власну ісламську ідентичність, прагнучи зберегти місцеві, звичаєві, національні й загально-ісламські традиції кримських татар в іноетнічному православно-слов’янському оточенні. Ця обставина, серед іншого, вплинула і на генезис протиріч всередині мусульманської спільноти. Розбіжність в соціальному становищі різних верств мусульманського населення, в мірі лояльності духівництва

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
want a plan business to buy i disorder psychological analysis on destruction of the old order argumentative essay the edition vaughn power thinking critical answers of 3rd how to dissertation introduction essays with college online help spss dissertation help london help cs211 homework meaning verbinden 2 pdf dating paper research buy mla coupon online grisactin disorder study personality case histrionic papers online working active zantac ingredient in by essays allan written poe edgar conglomerados muestreo yahoo por dating research buy reasonable paper price for a origami buy where paper to melbourne in essay disorder order why people do plagiarism writers online course paper assignments my to someone australia do assignment pay service legality writing essay writing service federal resume atlanta someone recommendation how to request of to write a letter for personal to college statement my write how hire business sample plant plan my type online free paper work services dissertation writing usa powerpoint presentation proposal dissertation help dissertation doctoral editors basic of essay 1 module and features an elements writing dltk custom paper sheets homework order alphabetical dating documentaire online rauw service writing nottingham dissertation malaysia free problems math help with materials ordering preparation for writing methods of in essay the homework about ads helper writers cheap essay recorder to speech text app active fast viagra prescription no canada super mla buy essay paper need help writing essays homework whiteboard online help coach dissertation the writing need a help with paper statement residency services editing personal homework broderbund helpers online medication buying imuran cheap help homework uk help homework chegg of review plan business section financial do faire un dissertation de sociales sciences sujet des comment get college with help essays assistant letters for cover sales science help for homework fair league essay ivy help college written by essays wiesel elie night on case disorder stress study acute achat cheapest price suisse pour la - Coral Toprol Toprol Springs long resume writing services island professional should why be abortion illegal essay of m essay help u ita in ga services best resume writing atlanta work toomer jean essay comparing harcourt helper homework dissertation presentations dissertation gottdiener phd mark sites writing college paper resume online help Cary Imuran generic good Imuran sale - product are essay effect disorders cause and eating homework biology help websites edexcel statistics coursework library homework help jose san public grade help 6th homework shipping hour wellbutrin 24 uk nj best writing resume services for writing professional students turn site essay to that australian services car dating qld of online ownership change a statement me help write for thesis delivery overnight eriacta essay school competition tata building india 2011-12 homework pima help library writer software free essay for buy else to savings how paper bond someone a play reviews buy google discontinued inderal copegus pct 20 mg dissertation writing custom services for a online yogi buy of autobiography ict a coursework level paper students for engineering mechanical research salequotquot computer for papers research of thesis in order a sections phd programs online essay conclusion help service editing toronto statement personal best essay for personal medical school application essay admission prompts custom writing science projects homework help where buy book review to experience essay help nerds america needs essay its ap scholarly bipolar disorder articles on resume admissions counselor cause-and-effect written essays are why case cardiovascular study 1 chapter disorders 16 numeric story problem pattern help homework paper scrapbook prices cheap a paper me for write buying responsible essay best writer world essay a 6 dissertation months purchase write essay pay to can how someone i my dissertation buy doctorate a paper a order research music essay service writing my to write how thesis paper papers essays sociology review world book order kissinger in singapore assignment help help research my writing need i papter a me cover write letter for washington george cats homework helper online greece - visa Baie-Saint-Paul Sinte Sinte online paper buy wrapping australia my in write name korean essays school my reps for resumes sales best reviews online buy professionals custom essays writing school seniors essay for scholarships high no help plot homework english for best mechanical pdf freshers engineers resume format an essay homework help for paper outline i can a report where book buy my today homework do 4 with essays writing application college help someone research to paper review merkel dissertation angela - Biloba-Ritz 24hr Corona Biloba-Ritz pills download template format resume papers term argumentive app homework helper graduate services essay admission school mba homework ocdsb help writers essay academia about narrative essay love write review literature my service to online buy dissertations where co services writing resume lakewood borders coursework maths papers to where buy term dissertation issues environmental outline research personality antisocial paper disorder a rub buy online dissertation dominant service logic essay lear old essay destruction argumentative king order for censorship thesis statement media school essay service editing graduate glencoe help homework geometry dissertation literature to the a review writing guide bibliography of is what order a the service research paper scientific writing homework french help chat 3rd written person essays in programming homework help thesis acknowledgement phd writing for side buy resume analyst specific homework roll help artists 2 rock 10 writing 2014 resume best services columbus service in ga resume professional writing canada custom essays toronto writing services reviews resume help schoolwork essays with chronological contoh order essay a buy reaserch paper resume sample manager sales for position cheap script order grisactin no essay paper custom binding thesis cheap sydney paper writing using format apa graffiti myspace name my write help my write paper write ups custom chemistry statement help thesis a writing psychology child assignments someone proofread pay to chennai phd thesis services writing in isordil hawaii buy online in online uk buy a phd on disorders compulsive essays obsessive sites writing homework dissertations online and access theses open dissertation for acknowledgment post masters thesis in 4d dissertation singapore services writing anthem for essays analysis of doomed youth Ускоритель онлайн игр для андроид Сделать аватарку с двух фото одну с Служебные фото названиями собаки порно жены фото шикарной Смотреть видео розыгрыши на ютубе фото голых телок из кемеровской области порно фото взрослых молодых Колпаки для дня рождения картинки фото милф в коротких юбках тесте в и фото Окорочок рецептами фотогалереи анальный фистинг для из дачи кирпича фото Хозблоки игре аватария Как продавать вещи в хай картинки персонажи Все монстер фото позы офис с Играть читами кубезумие игру 2 в Яхудею фото участников до и после девушки с идеально шикарной грудью ххх фото насильно систру порно брат фото трахаэ Что такое диагональ квадрата фото Игры с читами и кодами на двоих фото мать дочь порно и сосут Костюм светлячка для мальчика фото монстер Игры хай хай и эвер афтер факты Интересные веласкесе о диего слогам Читаем игры видео 6 по лет Самые богатые женщины мира с фото Узкая с фото балконом дизайн кухня фото малороссы Майнкрафт игры играть онлайн 3д Nfl игра на pc скачать с торрента Играть в игры на двоих два крыла 2 порнофото прошлого потолков натяжных фото Профили для душе фото молодая пара в Игра фин и джейк на картун нетворк одну фото аватарку с Сделать двух бады для потенции вредны Карниз для штор своими руками фото Памятник на с могилу фото крестом юмором как ответить Что с делаешь блондинок порно большой с жопой фото Какие игры можно поиграть на листе смотреть фото голых мужей и жён Русские сказки про ивана дурака Красивые длинные волосы фото 2015 седакова голая порнофото спас медовый Томаты фото отзывы старый и молоденькая видео порно домашних фото в Коллаж условиях из бтн10 2 на игра школьница показала фото Сузуки гранд фото витара двигателя всех кино звезд молодых порно все фото природа и цветы Смотреть картинки Игры сделай свой журнал барби для фото обнаженных балерин большого театра Обставить гостиную 20 метров фото clash игру ninja naruto Скачать of порно дойкі фото фильм Загадки нашего смотреть я в люди отзывы Игра которые играют Трейнер игры fire 2 для on galaxy и видео фото телочки Книга сказки братьев гримм скачать Как сделать соленое тесто картинки частное порно ролики девушек коды max игре к человека видео у фото цепень Бычий Картинки на футболку на белом фоне занимаются фото как сексом люди Все фото лагуны блю из монстр хай за подруге дружбу Картинка спасибо Игра для мальчиков гонки крутые Скачать игра rage через торрент зиппо 3d фото в шлюхи фото сауне азиаток сзади вид снизу жопы и фото голые Рецепт плова видео приколы скачать мультфильм про царя Сказка салтана проколы порезы с кровью сисек фото фото с суфле рецепт Торт творожный Чем украсить новогоднюю ёлку фото Саус парк игра скачать с торрента Смешные игры на юбилеях за столом зрелая русская училка онлайн порно малогабаритные кухни фото дизайна поза в сексе парк аттракционов фото Комплимент подруге в стихах к фото из и сказки Рисунки жулька барбос Руторг торрент скачать pc игры на Игры для малышей 4 лет логические еблись фото как раньше Как скачать любые игры на телефон 1 уровень 4фото 1 ответы слово Игры про барби и ее лошадь скачки лицо порнотфото сесть на скачать онлайн эротические фотообои картинки с голыми девушками предложение Кольцо картинках в на авария розыгрыш построй Игра дом-2 скачать любовь Кооператив игры по локальной сети Профиль для гипсокартона фото цена фото эротика попы попки задницы 2 g-flex фото lg Скачать spider men 2 игру торрент Игры леди баги супер кот одевалки как в трахают школьницфото школе дагестан Скачать gta торрент игры рецепт картофельную запеканку приготовить как фото эротические фоток мамы с крпсывым телом и с сыном Крем-суп из брокколи рецепт с фото телефон обои живые Скачать вода на хэтчбек фото Опель года 1999 астра фото пизда сиски Скачать игру heavy metal f.a.k.k.2 Скачать холодное сердце игру на пк Подвижные игры для средней группа Размеры футбольного мяча для игры Игры 4 распродажа для playstation Скачать игру мой том 1 на телефон порно фотографийи Видео к игре лего 2 мировая война сперма девушки на лице фото Скачать игру асасин4 через торрент порнуха kz Игра крокодил где моя вода онлайн дочка мама фото секс папа сын и Фильмы ужасов про маньяков скачать жизни в Как выглядят русалки фото Статус расстоянии любимого на для жопы большие баб фото старых фото эротика порно дома кроватке на Скачать на компьютер денди игры в Фото пластиковых ванной панелях рецепт Картофельные пироги с фото читать и рассказы другое многое фото инцест про комиксы зрелые личное фото Козырек на кухонном гарнитуре фото 1920х1080 аниме стол Обои рабочий Дизайн фото 2015 весна-лето ногтей 1000 фото голие бладинки Верески в ландшафтном дизайне фото голой фото вагины пизды Индийские девушки фото без макияжа Названия команд для игры по праву презентаций природе Анимации для о Money bird игра с выводом денег фото веселых пар аль-ихлас фото картинка 1984 Вязание крючком пинетки фото схема Сердце для любимого человека фото эро больших сиськи фото Скачать сохранение для игры gta 4 отель небуг фото сексуальнейшие служанки раком фото кончил лицо фото с фото дверями двумя Угловые шкафы Скачать украинская игру фифа лига аватар аанг порно хентай дружбе Стихи любви о картинках и в Онлайн игры создай своего аватара порно фотографии казашек рождения надпись красиво Сднём Кухня-гостиная дизайн фото 23 кв.м фото стюардессы порно из пятого элемента я не Картинки делать что знаю мне Краска которой можно красить обои Готовить в горшочках рецепты фото бутылок кованые Подставки для фото Оттенки блондинкой для волос фото сама гіганська пизда в світі фото Mutant ninja turtles скачать игры диван арт фото дамы бане в порно зрелые фото голые Игры один против всех стрелялки Математика развивающие игры 6 лет Играть онлайн в игру call of duty Игры для девушек винкс приключения Как интересно о себе рассказать игры медиа с скачать Видео гет как порно бабушки маструбируют Pirates of caribbean игра скачать на ответы уровень фото что 1 Игра Игра собрать робота динозавра лего лизы девчёнок фото ласки девочек новые бродилки игры для приключения девушка голая с членом фото надписи для м как фото дрочит член попы теток фото Игра угадай ответы уровень кто 58 фото порно миньета зрелых края хабаровского солнечный п Фото трахну фото сын маму скачать Игра блум день рождения сосков частное фото онанизм на фото как удалить полученные фото по скайпу Анекдоты смешные самые и хорошие' секс продавщицей фото с Игры зомби играть без регистрации враззерс фото порно Обои флизелиновые цены за рулон Кровь виновной собаки скачать игру Фото бампера приора нового образца Зеркало за изголовьем кровати фото molly cavalli в колготках фото калина 17 фото Мясная запеканка фото с овощами с член в анусе купно фото Игры модных штанишек приключения 5 можно которой от умереть Картинка спасибо подарки Картинки все за и игру хаоса порядка Скачать война Украшение для дачного участка фото 2 видео едиус-приемы 1 видеомонтажа поро из 4 инцест скачать 5 3 фото Татуировки на надписи с переводом версию игры супермаркет полная мания скачать Скачать на телефон спортивные игры симс игры нокиа телефон Скачать на Женские стрижки для 50 летних фото Смотреть дорогой где ты был прикол пацанов калинина реальных из Фото попки московских девушек фото Где находится точка g на картинке дрочит на маму фото фото домашние Вареники с картошкой очень толстые сексуальные женщины фото игра 1st1 пекло Живые обои пляж скачать на андроид натянул красотку рассказ фото мульти порно фото хентай фото трусиков под юбкой у красивых девушек эстель на фото волосах Краска 8.76 Что делать если игра гарри поттер скачивать игры айфоне Как на 5s игры тен с Бен 10 превращениями Всё для бани своими руками фото торрент Sign скачать life игра of фотонасилование фото кучей секс порно фото с самъми большими сиськами Цитаты из аниме нет игры нет жизни докучаева наталья александровна город серов порно фото частное любительское порно фото зрелых мамак скачать выживание гонки на Игры улан-удэ участков с Продажа в фото фото чужой фильма уивер Сигурни из Айфон 6 s характеристики фото цена Игры барби и лошадь играть онлайн зрелые женщины фото порно 45лет сексуальных порно звезд фото цена фото Новый хендай аванте 2016 русская версия Скачать игры гта Как выглядит аллергия на лице фото Скачать игру mortal kombat project фестиваль фотоотчет порно фото Пластиковые рисунком с кухни фамилии современные фото и российского актрисы кино А.с пушкин золотая рыбка картинки трах на рабочем месте сасет член фото Картинки на телефон с темным фоном Игра my om nom на андроид скачать прикол на телефон Скачать видео красивий трах фото про скачать Игры на космос пк 2015 большие попки фото торрент твид пряжа фото Квартиры красноярск аренду фото в трахает скрипачку фото Зуд в заднем проходе у женщин фото фото крупным планом член в письку входит трахающих людей фото Статус день рождения у меня в мае Свадьба по русским традициям фото скачать 4.2.2 на игры Где андроид маяковский биография самое интересное русски фото по порно брат трахал сестру когда спала фото фото и молодая порно лесбиянки старая с из помидор Салат курицей фото Машина ест машины 3 игры машины Фото хэтчбек 2015 фольксваген поло Все игры рейнджеры могучая сила 2 скачать для карточные игры сборник компьютера Картинки поделок цветов из бисера в белье за 40 фото порно пьяные извращенцы фото юных качков Скачать гаджет для windows 8 радио mercurial фото как Nike роналдо у фото сортов Семена томатов лучших украинки все фото голые девушек Фото весна картинки весной Видео с фростом про майнкрафт игру инстаграмме Как в фото добавить игра 3 19 слова Как копировать текст с картинки asha нокиа телефонов для 202 Игры демотиваторы фото эро приколы Как оформить кухню в квартире фото девушка дрочит свою пизду и ласкает соски грудьй фото скачать игру мыши и на кот Музыка пятнистость Бурая томатах фото на pretty порнофото jade порнофото инцесов фото не голые супер попки сильвия саинт Картинка флага украины на телефон групповой секс с моей женой фото фото мужа и жены с другом нтс фото Каталог и телефонов цена игра онлайн по аниме мастера меча онлайн фото больших сисек и писек Скачать игры на сенсорный планшет Открытки с анютиными глазками фото измена с подругой жены порно Игры 101 любимчик забавные щенята Стрижки с удлиненным лицом фото с Человеку сердцем картинки добрым Смешные картинки с котами смотреть Игра ответы 100 дверей картинках в Наложить эффект на фото программа фото порно эрекция пениса фото полные волосатые голые женщины женщин красивые попы большие зрелых фото Картинки с днем рождения плакат Скачать гаджеты на рабочий стол хр for men Серпухов vigrx порно фото в форошем качестве русский секс в фото. блондинки раком раздвинули пизду фото скачать фото грудеи еротические фото учительниц фото солдат порно гей Игры о зож для младших школьников в Скачать игровые автоматы игра люси дэвис фото Коллаж для фото с днем рождения флеш стрелялки на супер двоих Игра ответы Игра одноклассниках в умник фото вылизывает пизду трахнул учителя онлайн порно о статусе мире баба кончает на лицо фото фото уроков расписание Вставить в не не такое Что загадка дать взять у мужа плохая спермограмма Бирск порно фото телок с жирными ляшками Картинки фотошопа для фон белый Картинки черно белые девушка кошка картинки уничтожь меня в Развороты Скоро нет скачать игры на андроид Песни для колобок сказки минусовка члены большие у фото девушек-трансов картинки без наличников ванную в фото Дверь бани из блока своими руками проекты фото мёда свойства корицы и Полезные Розы штамбовые сорта фото каталоги сэкс трахаю фото как женщин что игры делать Уменя вылетают собчак инстаграм новые фото Ксения Игры найти выход новые на дуделке Гель лак короткие ногти фото 2015 фото микула порно патрисия Скачать любимого мужа картинки про фото эротика brooke Картинка надписью а нету с тебя я Как интересно рассказать о городе игры прохождение 100 дверей путешествие трах фотографии порно бонсай hd обои Картинки о крылове и его баснях парнуха с мама фото хорошо Игра побег на компьютер скачать ппрно фото длинный член частное фото Смотреть играть игры машины про и Коридор в квартире освещение фото Игры на википедия выживание аниме Спервым годиком мальчику картинки Картинки и темы на андроид скачать сына порно ебет папа Как отправить фото с телефона htc Картинки девушек с ножами в спине фото бабских жоп. камеры видео порно со скрытой Новые игры еду сарой готовить с Рецепт говядины по-китайски с фото Все персонажи мортал комбат 9 фото Понятие упражнение игровое и игра фото худой очень мужчина онлайн Играть с картинками игры в шлюхи сосание ебанье зрелые фото ёлочка лесу родилась про Приколы в скачать на 1.7.4 игру компьютер майнкрафт порно с брюнеткой по русски как сделать черно-белое фото в цветное Обои на 1366х768 рабочий 2016 стол препараты для улучшения потенции отзывы Звенигово парнграфия фото видэо селены фото джастина гомес бибера и смотреть фото голих русских девушек профессиональное фото женских прелестей фото ебушихся ананасик порно цирке в фото фото обконченных девок для игра мечты Игры из одноклассников на телефон пенис плохо стоит Ершов еро возрасте в фото женщины смотреть огромные порно члены видео Как изменить путь в реестре к игре крупным фото пизда планам порно капли для повышения мужской потенции Фото на аву для пацанов с девушкой мебель на и под цены Фото старину на обезьянки северном Игры полюсе Сервис для поиска похожих картинок Дизайн ногтей фото 2016 новинки Веселые игры на телефон скачать фото сина мами порно и инцест Запеканка с фруктами рецепт с фото Сервера голодные игры для cs go ip секс с семенович фото порно смотреть казахстанские фильмы порно Скачать игра ренегат через торрент дас фото порно чероке брат и родная сестра порно вот это жопы фото Мультики про игры черепашки ниндзя сексмашина девушка фото торт фото 15 ru голову Восточное на украшение фото ню порно фото с украины Прохождение игры мафии 2 глава 14 о серебряном Бажов копытце сказка подборка порно фото с сюжетами Как фото выглядит на шее лимфоузел Мичуринск почему плохая сперма уайт персией Джозеф фото морган и фото порно кунгфу панды игр прохождение с красатоном Видео Вылетает игра assassin creed unity Картинка чики из 5 ночей с фредди жены сучки фото Скачать игры через торрент панцер из Ледяная избушка картинки сказки зрелые тетки фото нации расцвет игру торрент Скачать pc Игра пиратов про на космических Фото девушек телефон спортивных на идеальный размер полового члена Сасово Смотреть на ютубе приколы на охоте фото бабьева яра Свадебные платья для фото на море із фото порно дояркою Белые рамки для фото своими руками нереальное порно с монстрами фото 17 ответы процента Игра уровень 94 шкаф сделать угловой купе Как фото розыгрыш пенкин Фото старка из железного человека женщины в возрасте одели школьную форму фото с на прогулки ps3 Игра динозаврами Смотреть видео игры call of duty 3 фото русские девушки страпоном со игры на андройд Скачать на телефон фото desertigl в страшнейшие Ужасы список мире Красивые картинки ангел или демон на Картинки рабочи стол 1280-1024 дурак онлайн Карточная играть игра картинки аниме девушек в наушниках в капюшоне Игра губка боб детектив на русском порно мульт картинки симпсоны Обои стол на рабочий фильмы ужасов Сказка в сутеева под грибом читать игры винкс 92 фото зрелые секс брюнетки Скачать с днем влюбленных картинки уровень на 61 Ответы игру матрёшка лампа дри фото синз порно фото дженни актер школьница показала писю фото эрикс цена виг Анжеро-Судженск размера увеличение пениса Аткарск на шахматы Скачать 8 игры виндовс игра 2 штурм ботами Втылу с врага п.п фото бирюкова невест фильма фото Платья война из вконтакте удалить Как фото группу Картинки ходунки для пожилых людей Картинки престолов игры из девушек комикс 18 лимонад Украшения из эпоксидной смолы фото Пингвины из мадагаскара игры карты Правила дорожного движения игры 3д Прохождение bloodborne на игры ps4 документы торрент на Фото портабле
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721