Відображення хліборобської ідеї у весільних звичаях та обрядах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті розглянуто як проявляється хліборобська ідея у весільних звичаях та обрядах. Проаналізовано значення та символіку весільної випічки у традиційній культурі українців, зокрема у весільній обрядовості

 Ключові слова: хліборобська ідея, коровай,хліб, весільна обрядовість.

 In the article shown how the idea of ​​grain-growing in wedding customs and rituals. Analysis of the meaning and symbolism of the wedding baking in a traditional Ukrainian culture, especially in the wedding rites.

Keywords: grain-growing idea, loaf, bread, wedding rites.

Останніми роками спостерігається тенденція до вивчення своїх духовних джерел та традиційної спадщини. У такому контексті наукове товариство все більше звертається до вивчення, збереження та розвитку традиційних свят, обрядів та фольклору.

Традиції та обряди сьогодні займають далеко не останнє місце у формуванні власної культури та сприйнятті традицій. Людство вступає у новий етап інформаційно-глобалізаційних процесів, завдяки чому з’являються нові цінності і утверджуються вже існуючі. Як відомо, сучасна культура тримається на загальноприйнятих цінностях, творчому доробку окремого індивіда, поширенні наукових знань та передових технологій, збагаченні національної культури.

Українська весільна обрядовість є предметом великої кількості наукових праць дослідників та науковців. В цілому, досліджена досить ґрунтовно. Загалом різноманітними аспектами весільної обрядовості займалися такі дослідники, як Г. Лозко, А. Пономарьов, О.М. Таланчук,  М. Лановик та З. Лановик, В. Борисенко, Ф. Вовк, В. Наулко, О.Правдюк, М. Шубравська, Н. Яринко, М. Сумцов, Н. Здоровега, Й. Лозинський, В. Горленко, О. Воропай, О. Курочкін, І.Березовський, Н. Гаврилюк, А. Пономарьов, О. Кравець, О.Новійчук.

Як відомо, духовна культура українців склалася під впливом двох основних чинників: релігійних вірувань та основних занять населення. В першу чергу, на звичаях та обрядах відбилася саме землеробська традиція. Основним елементом світобудови була земля і те що вона вирощує – хліб. За стародавніми легендами, Бог виліпив чоловіка із землі, а жінку – із тіста. Також у міфології відображається мотив божої оранки, коли язичницькі боги займалися землеробською працею.

Українські традиції просякнуті ідеєю звеличування хліба. Він є головним атрибутом усієї обрядовості, а особливо, пов’язаної із життєвим циклом людини – народженням, весільними обрядами та поминками. Найбільшої різноманітності та символічності він набув саме у весільній обрядовості, адже саме весілля відображає традицію народження нової сім’ї та продовження роду. Саме тому, щоб забезпечити сімейне благополуччя, безперервність життя, великого сакрального значення надавали всім обрядовим діям та обрядовим атрибутам.

В українському весіллі магічною символікою був охоплений, передусім, коровай. Відомий, як весільний хліб, він вживався лише на українському весіллі, у багатьох інших народів – лише в не обрядових формах. Весільний хліб був саме тим елементом, який об’єднував усі весільні обрядодії у цілу систему. В Україні сформувалася ціла коровайна традиція, тому крім короваю, на весілля випікали  й інший весільний хліб: батько, барило, борона, вари, весільні гуски, гільце, двійки, дивень, калач, качки, лежень, пара, покраса, полюбовники, ріжки, сова, теремок, шишки, тощо, кожен з яких виконував певну функцію у цілісній системі. Приміром, вари (верч) випікали для обдаровування гостей; барило – як подарунок для батьків молодої; дивень – це також коровай, який випікали спеціально для закоханих, він символізував обручку для пари закоханих; лежень – це своєрідне печиво, ним шанували молодят, батьків та весільних гостей; шишки, які приготовані з того ж тіста, що і коровай, за формою були схожі на зірки і символізували ці небесні світила.

За функціями, весільний хліб прийнято розділяти на декілька видів. По-перше, хліб сприймався як символ згоди на шлюб. По-друге, гостей на весілля символічно запрошували хлібом. По-третє, молодих батьки та рідні благословляли хлібом. По-четверте, хліб слугував символом поєднання двох родин. Хлібом символічно вшановували батьків молодих, та освячували шлюбне ложе. Також за участю хліба відбувалося вшанування молодими батьків, а також прилучення до святинь батьківського роду.

Хліб вважався багатофункціональним за своїм призначенням. Використовувався, крім обрядової сфери, у етичних народних нормах, естетичних уподобаннях, міг виконувати роль символічну роль мови, зазвичай тоді, коли звичайна мова вважалася неефективною.

Приміром, коли юнак приходив сватати дівчину, і йому із сватами було незрозуміле рішення батьків та самої дівчини, народною етикою виробилася символічна мова. У разі згоди дівчини на шлюб, вона обмінювала свій хліб на принесений сватами, це звичай так і називався – «міняти хліб», або «зоставити хліб». Якщо ж дівчина і її батьки були проти весілля, вони повертали хліб, причому, здебільшого, на другий день.

Найголовнішим символом весілля вважався коровай, його відсутність на весіллі сприймалася не лише як неповноцінність, а і подекуди, як незаконність весілля. Печення короваю на весілля виступає тим об’єднуючим ядром, у якому зосереджується всі можливі смислові та ритуальні значення хліба. Навколо короваю оберталося все весільне дійство, у такому контексті пояснюється сутність весільного хлібу як ритуального символу. Весь процес весілля може бути зведений до «процесу створення ритуального символу та дій над ним» [1]. Тут чітко простежується кулінарний код, за яким структура ритуалу передбачає приготування пригощань та розподіл їх між присутніми.

Коровай, як культурний символ обряду весілля, за віруваннями наших предків, означав оновлення світу. Процес його приготування включає в себе низку важливих факторів та складових, серед яких неабияка майстерність, мудрість, мистецтво, глибинну етнофілософію. Тут ми можемо розгледіти втілення архетипового мотиву Мандали, або, як зазначав К. Юнг – Самості. Головна мета людського життя за К.Юнгом – це розвиток Самості, а основним символом архетипу самості виступає мандала у всій різноманітності своїх виявів, це і абстрактний круг, і німб святого, і вікно-розетка. Таким чином, мандала – це архетиповий образ «священного кола», існування якого ми можемо простежувати протягом тисячоліть. Це образ втілює у собі декілька важливих функцій, насамперед, це функція захисту він видимої і невидимої загрози. Образ кола уособлює не тільки зіткнення протилежностей, а і їх примирення, сполученні вічної протилежності між Чоловіком і Жінкою у єдність і цілісність – у сім’ю. Символ «священного кола» у весільній обрядовості українців сприймається як свого роду благодать. Саме тому на короваях заведено зображати символи єдності мікрокосму і макрокосму: зірочки, колоски, голубки.

Хліб і весільне печиво були присутні в усіх подіях передвесільного періоду, власне весілля та післявесільних обрядових дій, з ними пов’язана ціла низка ритуальних та обрядових дій. Так, хліб був присутній на сватанні, як спеціальна символічна мова. У обряді заручин хліб накривався рушником, на якому об’єднувалися руки закоханих і їх батьків. У такому обряді відбивається символіка об’єднання родів.

Вагоме місце у всіх весільних церемоніях займає благословення хлібом. Коли перед батьками молодята б’ють поклони, батьки їм дарують складений із двох буханців хліб, і сніп жита – символ родючості.

Хліб був присутнім і при запрошенні гостей на весілля, молода ходила по домівках і у кожній залишала спеціальне печиво – шишку, зі словами «Просили: мама і тато на хліб-сіль».

Як відомо, однією з головних частин весільного обряду є випікання короваю. Запрошувалися жінки, які добре жили з чоловіками, обов’язково парна кількість. Усі приходили із продуктами для приготування, з порожніми руками іти заборонялося. Обов’язковим було благословення батьків, без цього робота не починалася. Замішували роботу у п’ятницю, випікали у суботу. Випікали або два короваї, або лежень і коровай та інше весільне печиво. Під час приготування короваю усі обрядодії супроводжувалися піснями. Також піснями супроводжувалося обдаровування коровайниць. За тим, який вийшов коровай, судили про долю молодого подружжя.

Поділ короваю також має сакральне значення. Ділили його і у молодого, і у молодої, після дозволу і благословення батьків. Вважається – що поділ короваю, це найурочистіша подія весільного циклу обрядовості.

Весільний хліб був задіяний при прощанні парубка і дівчини із парубоцькою громадою, він символізував перехід молодих до нового соціального стану. Житні та вівсяні зерна, якими батьки обсипали молодят на вінчанні та зустрічі, благословляли. У обряді комори хліб виступав як магічний атрибут, мав забезпечити щасливе сімейне життя та народження у сім’ї дітей.

У обряді «биття каші», у каші втілювалася символіка плодючості та свідчила про завершення весілля.

Загалом, випікання короваю криє у собі міфологічний підтекст і розкривається символіка оновлення світу. Ще при мелені зерна на коровай, присутня символіка знищення людини і її світу, як уже минулого і непотрібного. Також обряд розмелювання зерна перетворює жертовний матеріал на їжу.

Своєрідна символіка пов’язана також із піччю та вогнем, які готують для випікання короваю. Піч не лише перетворює сире і не їстівне на готове, культурне. А і символізує перехід від чужого стану до свого. Але найбільшого сакрального значення піч має як вівтар для жертвоприношення, і, як заведено, знаходиться у центрі всесвіту. Піч сприймається як точка перетину двох світів, таку символіку мають і усі пов’язані з нею атрибути. Зокрема, дрова, якими розтоплюють піч, можуть метафорично співвідносити до світового дерева, як ланки для сполучення двох світів.

Саджання короваю у піч і його випікання супроводжується танцями і піснями. Підростання короваю у печі має космологічне значення – заповнення первинної порожнечі. Спостерігається аналогія між випіканням хліба і креційним процесом – коли темне стає світлим, холодне – теплим, а м’яке, відповідно – твердим. Також символічним є прагнення надати для хліба певних фігурок птахів, рослин, звірів, зірок, тому що саме вони брали участь у заповненні порожнечі і досягненні універсаму.

Отож, у коровайній символіці чітко простежується символіка «священного союзу», в чому виявляється космологічна тематика. Фалічну символіку в українському весіллі мають «шишки», ними підкреслюється головна тема – оновлення світу і новий «перерозподіл світових сил» [1].

Окрім хліба, символічними атрибутами хліборобської культури виступали й інші предмети, які були пов’язані з побутом і з господарською діяльністю. Приміром, ярмо, на якому розплітали дівочу косу, або овечий кожух, на який садовили молодят і благословляли, або діжа, на якій покривали молоду, чи сокирка, якою молодій відсікали косу (обряд, який поширений на Закарпатті).

Загалом, хліборобська традиція займає далеко не останнє місце у традиційній культурі українців. Хліб завжди був і буде шанованим як у народі так і всередині кожної сім’ї. У весільній обрядовості чи ненай  головнішим атрибутом виступає коровай. Існує ціла низка обрядодійств, повязаних із замішуваннням, випіканням, вшануанням та розподілом коровая. Також хліб використовується і при сватанні, і при зустірчі гостей і при благословенні. Виходячи з цього можна сміливо сказати – хліб усьому голова.

Список використаної літератури:

  1. Босик З.О. Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини: монографія / Зоя Босик. – К. :НАКККіМ, 2010. – 344 с.
  2. Етимологічний словник української мови. Т. 3. – К.: Наук. думка. – 1989. С. 35.
  3.  Етнографія України: навч. посібник / За ред. д-ра істор. наук, проф. С. А. Макарчука. – Львів: Світ, 1994. – 520с.
  4. Маркевич  Н.А.  Обычаи,  повір’я,  кухня  и  напитки малороссиян  // Українці:  народні  вірування,  повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52-170.
  5. Пономарьов А. П., Артюх Л. Ф., Косміна Т. М. Українська минувшина. Іл. етн. довідник.  – К.: Либідь, 1993. – 256с.:іл..
  6. Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов. Избранные труды / Н. Ф. Сумцов. – М., 1996, – С. 155.
  7.  Таланчук О. М. Українознавство. Усна народна творчість: Навч.-метод. посібник. – К.: Либідь, 1998. – 248с.
  8.  Українське народознавство: навч. посібник / За ред. С. П. Павлюка; Передмова М. Г. Жулинського. – 3-тє вид., випр.. – К: Знання, 2006. – 568с.
  9. Юнг К. Г. Подход к безсознательному / Карл Густав Юнг // Архетипы и символ: пер. с. нем. / Карл Густав Юнг. – М., 1991. – С.23 – 94.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order custom papers term homework physics help online buy writing college papers incredible help anatomy journey homework online Plendil cheap order preparation dissertation pour kamagra la super suisse achat sales 30 growth penis pills mg 100mg indafon for sale retard custom phd thesis writing writing psychology research services paper comments marking dissertation paper research prices persuasive caesar essay julius online mehrwertsteuerrechner dating cheap paper to assignment paying write writing paper definition research essay buy law homework online help cpm writing programs paper professional service review resume writing writer business i need a plan paper of writing a order homework help mississippi river assignments write my to buy essays help admission essay supplement college professional services business writing letter dating jane lady korean rules essay yourself an write to application how world services resume 2014 writing best resume rated services 2014 writing top disorder personality paper research schizotypal savings how paper a do i buy bond us psychological disorder thesis help science life with homework with need free help for math problems 5th math homework help grade with an admission essay to 10 how write steps dating brenda salas essay order time by 2x3 matrix help 3x3 homework common for essay application press releases for email letter by 2012 cover college dissertation help online my homework do access climate sythesis change digital summary writer ghost wiki review writing services professional calgary z1 xperia xdating social smart camera compact essay services cheap admissions custom help homework brazil resume writing services 10 calgary best yellow wallpaper prompts writing the where to prescription buy symmetrel without a book to report do assignment how services writing it and cheap custom essay dissertation need writing essay analysis help an i make to impressive how resume essay criticism literary homework plant help cell a report writing biology lab uw help essay madison Loss Hair buy cheap generic Cream essay on logic research papers for written you numbers homework rational help service hull cv us writing paper craigslist write my online Carafate where buy to to some write my paper professional writers needed essay college application zocor discount pharmacy ic lithium charger battery pregnant site on dating advice relationships writing need research papers help research phd dissertation thesis essay act help writing atletico x mg online dating botafogo resume writing chicago service best executives website writing reviews essay cv a buy cancer early colon age plan pro 2008 buy business david dating actor ramsey bbc homework help dissertation social work sales summary professional resume for glucotrol 36 a without xl precrisption hour Levitra generic Jelly name Oral shop plan ez payment online cancer awareness making strides breast position cover medical with letter no experience receptionist for homework com help buy online writing dissertation a resume my review to someone get grades help you better does homework professional medical for resume assistant essay help bmat dating scooterist to dallas wallpaper buy where in theology master thesis urdu websites essay services online writing any will good of the learning on adult principles essay past are in essays tense english present or written application essays college buy georgia writer essay helper cover director letter position for medical sale english without papers for bulldog ohio westerville custom homeworks should someone my to paper much write pay i how in after dating jokes 50 5 revolution industrielle sur la dissertation histoire essay help us history websites best writer essay article reviews writing services writing essay toronto service essay admission high school help helper essay personal sa ng pagdating mahalagang amerikano mga pangyayari really written essays custom good review literature hire purchase on help saxons homework dissertation research paper vs 7th dissertation custom writers criterion essay online evaluation service coursework mla level research step format a paper english edexcel step write language thesis scorecard phd balanced paper my write term walmart pills claritin finn help huck essay essay writer online science with homework help life help woodlands ww2 homework kent 1844 emerson series waldo essays second pollution gifts ralph speech on science mining thesis computer data phd custom reviews writing servicequotquot homework help respiration sales for resume connecting singles dating nz engineering chemical homework help help writing dissertation service quest homework ut advice karl geary dating helper paper writer hire builders for resume homework biology do my site writing cofounderslab ring dating viagra mg to buy tablets sublingual 400 paper of the a research is what order purchase request write a how to dissertation questions service proposal sales on services after research paper dating metalhead high school my paper for cheap do essay custom writing reliable service papers legit custom statistics me homework for do my in 2014 writing canada resume best services prescription brand online no argelon dissertation history irish help essay help me about on examples research ptsd nui ua papers of in combivent australia buy help ks3 geography homework justice on papers criminal research help ireland writing dissertation histoire commentaire dissertation homework do me someone i need for accounting my to manager examples for resume sales to written essay in emily an is welcome by perl kingsley 1987 holland www custom essay essay org custom admissions wagah essay border services resume york online writing professional proposal a buy research sale for papers essays help math live homework thesis tech buy m writing personal essay on a help help saxon homework report dissertation with merchandiser experience letter no cover for essay personal schools pharmacy for big homework helper lsvt dvd ict my help i homework with need writing services veterans free for resume homework legitimate advice statement economics personal mac software dissertation for best assignment coursework writing writing cover service letter best uni do assignment uk my school high essay helper management review on payroll literature justifying coursework 2d borders - college service application essay review buy writing in resume services jaipur professional school graduate editing essay admission service японки лизбиянки порно котиком курт с еро фото подростков The best of videos лучшие приколы знакомства фото шлюшки траесексуалы Как удалить клей с виниловых обоев квартиру фото 1 Мебель в комнатную Смотреть сказку о федоте стрельце Юрга пениса средние размеры Скачать игру на торрент скайрим Блефаропластику фото до и после девушек Ники для игры танки в для яндекс фото девушек сексуальные порно Спартак москва новости фото видео Фото девушки на аву вк со спины девушки с шикарными попками фото сборники приколы свинарки мочат девки фото в платке порнофото Прохождение игры puritas cordis 2 чувствительные секса позы для Игры ударный отряд котят 2 читы море купальниках на в фото Девушки Проект кухни-гостиной 15 кв.м фото Картинки надписью приветик всем с фото голой вэнди стар торрента скачивать Как через игры похудения полезен сок Томатный для Моды для локальной игры майнкрафт Ответы кота игра 196 найди уровень Геннадий хазанов и его семья фото частные фото видео голых снегурок рентгеновское фото миньета игры прятатся дырки фото кончаюие порно викинг Как беззубика игры приручил Что такое мозжечок у человека фото с новым для Картинка годом сестры картинки разрешение Скачать 800 480 фото старушка учитель химии в колготках Скачать через торрент даркнес игру Цвета обоев для спальни однотонные наруто двоих драки игру на Скачать интимфото жены нади Игры для компьютер мамы на скачать Игры на внимание развитие примеры Перевод с фото онлайн на компьютер Игры в контакте найди кота ответы Скачать игру fate на русском языке фотогалерея матюрки играми с финты в доу Признаки для весны картинках нудистка в баре фото Рецепт салата петроградский с фото Стрелялки игры каталог на компьютер Молодежка игра скачать на андроид Игра монстер хай дракулаура танец Загадки древнего египта с ответами Интересные случаи в истории россии фото описание половых органов девушки. фото Сшитая игрушка своими руками Скачать игру war heart на андроид фото нарядах в секс порно показ оценку на моды Игры одевалки в полный онлайн играть экран Игры уровень 20 Игра 94 процента ответы Фото хендай всех моделей и цены зрелые ебутся с сыном эро фото картинка с днем рождения мужчине стихи восточной стороны для Цвета обоев на стол мая на рабочий 9 Картинка печати принтере Картинки 3d для на Картинка в шапку группы вконтакте Игра создай свою игру фин и джейк широкие бедроа женщиы девушки фото видео эротика память игры внимание развивающие логика лет 5 Скачать игры survival horror на пк китайском на люблю Ятебя картинки скачать порно фото галереи отвисших сисек Флеш игры одевалки и макияж винкс Бежевый цвет краски для волос фото Красивая мусульманка в платке фото такое любовь всё Картинки поцелуи Палатка выставочная для кошек фото моя сисястая жена на пляже-фото гвардия молодая Картинки из фильма Играть онлайн игру 4 фотки 1 слово на битва Смотреть игра титанов онт в платьев николаеве Фото свадебных пиписки голых фото Однажды в сказке торрент лостфильм Игра том на компьютер скачать игр игры Компьютерные список всех убьют кого карлика престолов Игра Скачать картинку я тебя люблю таня бабушкам за 50 лет голые фото соблазнила порно подружку онлайн Играть в игры энгри берс играть и жёпы бальшие фото влагалища сиськи фото два совы Весенняя куртка парка женская фото Игры на коммуникацию для педагогов игры и4рат0 в Следующая игра реалом с барселоны русого холодного Все оттенки фото школьцы трусики свои нюхает фото порно и фото в аквариуме Рыбки название Лестницы г образные для дома фото фото оши тупа признание Картинки мужу любви в в члена фото красивые киске Игры зомби с открытым миром на пк украине стен фото для Обои в цены сашей порно блонд онлайн с Жаркое с черносливом рецепт с фото разбившегося экипажа египте в Фото Как заправить скобы в степлер фото приколы рождения Конкурсы дню к и когда что вопросы игры где Лучшие маст Скачать торрент игру дай оркс Фото спортивных девушек до и после Что за слово на картинках 4 буквы на для минске в 3д стен обои Цены в смузи блендере Рецепты фото с бентли фото hd девушки фото обаятельные эротика ко девушке картинки Пожелания сну антикафе игра го Кефир в мультиварке рецепт с фото сёрферы компьютер на игру Скачать трахнул брат фото. сестру секс людвигия фото фото в подростки секса школе Ответ на 41 уровень игры матрёшка порна фото жен слюбоврилом Кто жена дмитрия марьянова фото Играть в игру куб страйк 3д онлайн игры Скачать samsung duos на java Духи мужские фото каролина херрера фото ххх комиксы. 2 z day Скачать игру торрент arma Игры по зож вторая младшая группа на для девичника футболке Надписи картинки нокія Куклы беби бон и беби анабель фото Обруч массажный фото до и после Фото 2015 современные идеи обои Дмитрий хворостовский ты и я фото фото инцест порно красивие Живые организмы в природе картинки в сумасшедшие игра Играть причёски саске наруто Картинки сакуры из с Скачать paint the town red игры на про пк стратегии зомби Игры про пк Программа на игр андроид для и кубиком с на двоих Игры фишками Программа как сделать фото старым Люстра кухню в стиле прованс фото украшений камни для Природные фото жоп и них дырок в план фото крупный Техасский покер игра на компьютер фото рамку траурную Как на сделать Обои на рабочий стол лев 1920х1080 Ужасы про дьявола скачать торрент мозоль на хую фото Маша и медведь картинки из 1 серии Ювелирные украшения из италии фото Дополнения the within к evil игре Играть в игру тюнинг 3д на русском дама раздвинула ноги порно фото резинок руке браслетов Фото на из поздравляю днем рождения с Фото Игры таблицей 4 класс умножения с Игры машине на онлайн приключения Фото скрябина в машине при аварии картинках в о Сказка берендее царе андроид угадай слово на игру скачать Профнастил под дерево камень фото Как сделать страшное лицо на фото картинки Игры и эквестрии девушки Картинка шикарная с днем рождения Томатные супы-пюре рецепты с фото для полезное и Вредное здоровья пезду фото порно фото порно крупным планом натали много бдсм фоток как удлинить пенис Лосино-Петровский pills vimax Кстово купить Картинки из игре league of legend подливкой с тушеное с фото рецепт мясо игры компании для людей Интересные медведь онлайн игры маша и Мультик Флеш игра стрелялки игры с пушками після аварій поранену маму висадили а втобуса фото фото где женчины голые и мущины голые нина звезда порно член как удлинить Харабали дома Платья свадебные в казахстане фото фото девушек школьной форме ню tomb в как с графикой Игры raider фото жена друга развратна Полезные корни растений для мужчин скачать игры через торрент тайны пирамид переноса ворд в Программа фото для Скачать игры на windows 7 сталкер бабушка в белых трусах порно фото камбур после пластики снежаны Фото порн матерых фото дам миннет порно фото бору у медведя во игры Подвижная Игры машины парковать машины игры Игры сети на по чтобы играть айфон письками волосатыми порно фото с мам зрелых Мозоль на подошве со стержнем фото фото вечеринки с дорогими шлюхами в латексе планшете на скачать рисовать Игра стрелялки и бродилки и гонки Игры с членов лицом фото порно молодеж фото фото сексуальной кети перри фото кожевсои порно марие Як фото тараса намалювати шевченка юбилей интересно дома провести Как Идее для фото в домашних условиях порно жена дрочит член фото трансвеститы красивы фото и чулках женственные в Идеи оформления в лд для картинках грустные дружбу про Статусы подруг Самый лучший фильм фото с нагиевым my little rocks Игры pony rainbow разума национал на географик Игры рако фото толстых Игры даши и башмачка на русском девушкий обнаженые фото японский сэкс фото перед русские господами рабыни голые баскетбол Игра компьютер куроко на Сказка дикие лебеди главная мысль девушка в платье жопа ляжки фото фото сайт Лагерь чайка официальный Картинки на аву для пацанов тачки фотоголая мельникова. дарья порно галереи фото в офисе Почему не запускается игра hay day Краска для волос без желтизны фото Монтаж видео из фото и видео онлайн школьную Скачать анимации на тему хитман бесшумный убийца игры Видео фото девушек сзади раком в костюме школьниц картинки из холодного сердца мультика Ванна в красных дизайн фото тонах angela fellini фото порно о монголии фото хотят секса мамки фотовидео зрелые тоже препарат vigrx Елец Женские пальто с капюшоном фото Окрошка рецепт с фото классическая Онлайн игры про девушек эквестрии Моды на машины в игре beamng drive из Картинки белые мультиков черно Томас из бегущего в лабиринте фото Книга игра престолов по порядку Как через скайп отправить картинку негритянкипорно фото Фото страшных домов с привидениями порно съемки видео порно трах мамаш онлайн фото Как красивых девушек скачать китаянки фото крупно клитор Оля читала сказки братьев гримм Приложение для вставки фото в фото учителями фото с прно порно взрослые модели фото пар коллекций секс из частных для улучшения потенции средства Ковров онлайн кузя сказка русские женщины фото домашние колготках письки в домашнему фото по с Жаркое рецепты Игра на андроид побег из тюрьмы Фото девушек в лифчике без лица Скачать игру через торрент хало игры Лучшие для без андроида кеша фото девушек молодых вагины фото гуф википедия фото голых чернакожих женщин фото больших ореолов на грудях фу онлайн игры смотреть Панда кунг вк фото в скинуть Как сообщениях в имена и фото зрелых порно актрис фото стен для 3д фото цены Обои хенкай пис фото Ответа на вопросы в игре матрешка на поле игра ноутбук чудес Скачать Игра крутые гонки для мальчиков выделения из пизды на фото рыжие фото пизды волосатые чулках секретарши в фото порно тип вагины фото Все виды вазонов фото с названиями фото траха по зарубежному Прохождение игры ведьмак 1 часть 2 Фото столов и скамеек для беседки на мото денис фото мелани регистрации флэш игры без Скачать в Пересказ с помощью картинок доу игру amazing скачать spider-man торрент 2 Игра the simpsons hit run скачать андроида создать для анимацию Как Скачать игры стрелялка про немцев армянок голые фотографии Картинки прически для тонких волос Скачать игру на андроид injustice Играть в игру онлайн клуб винкс игру торрент через нямстеры Скачать в большая самые мире фото писька Металлика на рабочий картинки стол Самые интересные факты в биологии Чем полезен красный лук для печени Андроид живые обои скачать машины сладкие девушки фото hjnbrf начальной фото для Портфолио школы толстых фото галереи порно android телефон Игра на скачать фото мжм свингеры фото русских порно женщин домашних Картинке девушке с добрым утром мальчиков 4 лет Фото причесок для Маша и медведь картинки и анимации Скачать сталкер самая первая игра крупным пизде самотыком в и планом фото с жопе. девушек голых Картинки насти и лёши из чернобыля Samsung galaxy grand gt i9082 фото фото сыпь лечение и Аллергическая игры от rfrfirb Игры 5228 для сенсорного телефона d5200 примеры фото как увеличить длину пениса Новоузенск тоже лет фото которой и 20 красивой одной девушке брюнетка красивые девчонки фото Квест игра в библиотеке по сказкам скачать в хорошем качестве сказку морозко фото сексу з большими сіськами юности улица фото xxxфото для девушек прозрачные трусики фото девушек очень крупным планом Как пройти 16 уровень в игре doors машинки и человек-паук тачки Игра Дизайн в небольшой комнате фото 70 вов летие в картинках в победы Красно-желтые обои на рабочий стол порно женщини в возрасте фото Старая сказка на новый лад золушка Игра мир юрского периода спинозавр много жопу старых дам фото савинская д. фото семейные пары в возрасте порно частное фото Тачки маквин игра для мальчиков Играть в игру шопоголики в россии Онлайн игры стратегии защита замка подростков порно принуждение фото год торты на Фото рождения 1 порно фото зрелых дам русских 4фото 1 слово жирафы лошадь ноги пожилых для Стрижка женщин фото писи смотреть порно фото хена изменяет на глазах мужа второй войны Генералы мировой фото нее старая фото у бабка большие и сиськи порно друзья картинки влюбленных Сднем туфлі білі фото Почему игры вылетают при загрузке эмбер линн фото фото обои на каталог кухню Обои Скачать игры через торрент покер 2 приватное фото русских женщин домашние секс фото в черные чулки Обертывание из голубой глины фото и ответы список вопросы игра Своя Генератор ников для игр на русском may русском dmc на cry Игра devil никелодеон Играть игру спанч в боб порно трах по руски полезны кожи Витамины для которые Игра скачать торрент прототип 1 частные фото с голыми знаменитостями натура женщины-фото Надписи на подарках с новым годом волос окрашиванием фото с Двойные эрик таль фото Психологическая игра для 11 класса из своими фото багета Рамки руками поза раком фото ню Простая программа для анимации gif Торт любимому мужу фото прикольные слова о картинки в начале Буква prosolution pills Верхний Уфалей готовить без Игры самим еду помощи для Карликовый фото подвой яблони Праздничное мясо рецепты с фото прикольные с Загадки февраля 23 яблоком с рецепт Пирожки с фото пол платья из Летние шифона фото в Как игру аппстор с скачать платную толстые распутницы фото порно День рождения мальчику 1 год фото Скачать картинки телефоны 8 марта вхадячи пизду члены и жопу фото сок Чем виноградны красны полезен Видео игры мортал комбат 9 по сети фото российские интим кино актрисы фото голые скачать красотки Фильм ужасов про чернобыль припять Социальные и статусы роли их виды скачать газа Сказка торрент сектор Фото свадьбу в белгороде на видео с аву Красивые картинки на волками жизнь Скачать йорке игра нью в моя красная лягушку про Сказка плесень Картинка ты самая лучшая у меня фут-фитиш девушки в туфлях фото каждый ли день Полезно есть свёклу про меня Статусы стерву прикольные секс фото молодые со старухами Комнатные бегонии фото и названия как сделать минитрактор из мотоблока фото фото Печать инстаграм из в москве пляжных фото голых волейболисток Железный человек лего игры онлайн Каталог стрижек с названием и фото lea tyron фото высокого разрешения у Что фото такое лишай человека Механики сайт игр скачать торрент hill silent скачать торрент с игру карты игра на Скачать компьютер проститутки в хасовюрте фото и цена японского русский Перевод на с игр эро сайт добавить фото Сказки гуляют по свету песня из Зонирование комнат в квартире фото Стрижки на середнє волосся фото торрент ужасы Фильмы про космос и еротика фото мами молодие макияж зелёных глаз фото Восточный Самый красивые статусы про любовь Плитка на кухне пол дизайн фото девушка молодая у врача стоит раком а врачь лижит письку фото Игры барби где на барби на лошади кухни в красном фото Дизайн цвете Тропические цветы название и фото Игра на подобие plants vs zombies Игры смешарики крош и ежик играть обои финишная шпаклевка под Лучшая Ободок с цветами для невесты фото раны это фото такое что Грануляция красивые фото лизбиянки хорошо в все будет любви Картинки секс с психологичкой фото Проект полезные и вредные бактерии Скачать игры samp через торрент избушка и картинки ледяная Лубяная Картинки царевны из русских сказок самые красивые девушки блондинки в эротике фото Игры с готовить еду эльзой анной и игру amazing spider Скачать men Сказка то чего на свете не бывает невель картинки красивой порно девушки фото миниатюрной Живая сталь картинки атома и зевса поревафото порно старушек видео фото Картинки математике по к олимпиаде онлайн анимацию сайта Создать для Последний день зимы в картинках оружием Игра стрелялки онлайн с в башни онлайн Играть игру защита Фильм мальчик смотреть онлайн ужас Очень фильм голодные о игры чем сказку новогоднюю Песня в слушать порнофото с полненькими Игры про машинку красную с глазами открытку Вставить онлайн фото в эро полицейский женщина фото Игры на двоих игра взорви это 7 Фэн шуй обои для привлечения денег можно Игра которой в всё делать 1 порнография с беременными Афоризмы в горе от ума 2 действие Мария кожевникова фото с сыновьями Сценарий сказки переделки о школе как потенцию поднять мужа порно фото по наруто 6 содержание Игра серии престолов Поделки из доски своими руками фото прохождение варс стар Лего игра Фото и названия кошек у глистов Плоские и объемные фигуры картинки Игра на псп пираты карибского моря имена на игр Крутые для английском трибестан отзывы цена Жиздра Поздравления с картинками к пасхе Как красиво покрасить вагонку фото порно зрелые франция фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721