Туристичний збір

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується оподаткування туристичного бізнесу в Україні та розглянуто основні проблеми оподаткування туризму.

Ключові слова: туризм, податки, збори, ставка туристичного збору.

Annotation: The article examines the taxation of tourism in Ukraine and the basic problems of taxation tourism.

Key words: tourism, taxes, fees, tourist tax rate.

Світовий досвід прогресивного господарювання надає туризму перше місце серед інших галузей економіки за обсягами експорту товарів та послуг. За даними Всесвітньої туристичної організації, у понад 40 державах світу туризм став основним джерелом наповнення бюджету, а у 70 країнах – однією з трьох основних статей. За останні десятиліття кількість туристів у світі неухильно зростала і досягла третини населення земної кулі. За прогнозами фахівців, ХХІ століття буде століттям туризму, і до цього потрібно відповідно готуватися [1].

Проблематикою даної теми займалося багато вчених, серед них: А. Веткина, В. Вишневський, В. Вітлинський, Ю. Іванов, П. Мельник, Г. Старостенко.

Вивчаючи тему туристичного збору ми ставимо за мету дослідити оподаткування туристичного бізнесу в Україні.

Ставляться завдання проаналізувати сучасне оподаткування туризму, порівняти оподаткування туристичної галузі в інших країнах, визначити основні проблеми, які існують в даній сфері.

Економічний аналіз класифікує податки, що застосовуються в туризмі таким чином: загальні податки, спеціальні виправдані податки і спеціальні необґрунтовані податки. Ці три групи визначаються в такий спосіб:

– загальні податки визначають як такі, що відносяться до галузей економіки взагалі, вони застосовуються не тільки до сфери туризму; більшість податків у туризмі підлягають під цю категорію.

– спеціальні виправдані податки – це ті податки, які мають відношення тільки     до промисловості туризму, але які можуть бути виправдані на підставах відновлення вартості.

– спеціальні необґрунтовані податки – це ті податки, які мають певне відношення до промисловості туризму, але, які не мають за своєю суттю природу відновлення вартості, і – тому представляють необґрунтований податок на туристичну промисловість [2].

Всесвітня організація туризму, яка сприяє розвитку туризму як важливої галузі економіки держав, так ідентифікувала сорок різних типів податків, що відносяться до туристичного сектору в розвинених країнах і в країнах, що розвиваються. Із цих податків, 15 покладаються на підприємства туристичної галузі (таблиця 1) [3].

Податки, які сплачує туристичний бізнес

Сектор Назва податку
1. Авіаперевезення Податок з використання палива
2. Готелі/розміщення туристів Податок з обороту
3. Оподаткування додаткових пільг
4. Платіжна відомість
5. Мито та акциз
6. Ресторани Податки на лікерно-горілчану продукцію
7. Дорожні податки Податок на паливо
8. Прокат автомобілів Торгівельне мито
9. Автобуси міжміського сполучення Специфічний додатковий податок
10. Торгівельне мито
11. Оподаткування туристичного транспорту
12. Навколишнє середовище Податок на екотуризм
13. Податок на викиди вуглецю
14. Податок на викиди сміття
15. Азартні ігри Оподаткування ігрової ставки

Інші 30 податків безпосередньо підлягають оплаті туристами.

Україна володіє потужним туристичним потенціалом, але туризм ще не зайняв одного з провідних місць в господарському комплексі.

Для визначення перспектив розвитку туризму в тому чи іншому районі необхідно мати оцінку відповідності матеріально-технічної бази іноземного туризму величині туристичних ресурсів, а також попиту на даний туристичний продукт. При цьому дуже важливо уникати переоцінки туристичних ресурсів. Так, пам’ятка старовини може мати певний інтерес для даного району, але в міжнародному масштабі, в порівнянні з цінністю інших архітектурних пам’яток, вона може не привернути великої кількості іноземних туристів, тому крупні капіталовкладення у створення матеріально-технічної бази туризму в даному регіоні будуть малоефективні. Також необхідно враховувати попит, викликаний туристичною модою, наприклад, прогулянки пішки або верхи на конях та ін. [4].

Україна має відповідне законодавство яке регулює діяльність туристичної сфери, проте воно є малоефективним, тому що існує ряд проблем пов’язаних із фінансуванням.

Система оподаткування в Україні – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, що справляються в установленому порядку. Податковий кодекс України визначає, що туристичний збір входить до місцевих податків та зборів. Платниками такого збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язання залишити місце перебування в зазначений строк [5 ст. 268. 2. 1.].

На сьогодні ставка туристичного збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору (вартість усього періоду проживання з врахуванням податку на додану вартість). Справляння цього збору здійснюється податковими агентами, ними можуть бути: адміністрація готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих, санаторно-курортні заклади, квартирно-посередницькі організації тощо. Це становить одну з основних проблем, тому що переважна більшість туристів зупиняються не в готелях, а в приватному секторі, а тому організувати збір з туристів доволі складно. Проте до цього залучаються  комунальні підприємства, маклери, агенти, які збирають ці кошти, але і тут є проблема, бо отримання таких коштів з туристів практично неможливо. Повноцінне адміністрування ефективне буде тоді, коли весь туристичний комплекс буде детінізований.

Міністерство соціальної політики України пропонує скасувати туристичний збір, вважаючи його малоефективним. Так на сьогодні користь від туристичного збору є малою, проте необхідною. Якщо внести деякі зміни та удосконалити його, то тоді зростуть надходження до бюджетів  міст [6].

Міста в Україні не хочуть відмовлятися від можливості заробити на туристах, бо ці кошти допомагають розвивати туристичну інфраструктуру. У законодавстві варто було б передбачити, що ті кошти, які надходять від туристів повинні використовуватися на вдосконалення туристичної галузі, тобто безпосередньо надходити до місцевих бюджетів, а не йти у державний фонд.

Міністерство фінансів України у 2012 році запропонувало внести зміни до Податкового кодексу України, про збільшення ставки туристичного збору та зміну умов його сплати.  Вже з 2013 року пропонували прив’язати ставку туристичного збору до мінімальної заробітної плати та встановити її в залежності від «зірковості» готелів – від 0,5 до 4 % мінімальної заробітної плати за кожен день проживання.

Якщо порівнювати з іншими країнами, в яких добре розвинута туристична галузь, то саме туризм поповнює місцеві скарбниці. За оцінками Всесвітньої організації туризму, туристичні країни одержують приблизно 10-25 % від загального податкового доходу за рахунок туристичного сектору. У деяких маленьких країнах, що спеціалізуються на туризмі, таких як Багами, більш ніж 50 % урядового доходу отримано від туристичного сектору. Чистий дохід туризму на Мальдивах складає 40 % урядового доходу. У Маврикії приблизно 12-15 % податкового доходу отримано безпосередньо і опосередковано за рахунок сектора туризму [3].
Позитивними тенденціями розвитку туристичної сфери України є:

1.      Збільшення кількості внутрішніх, в’їздних та виїздних туристів;

2.      Надходження платежів до бюджету;

3.      Збільшення зайнятих у туристичній сфері.

Проблемами (недоліками) функціонування сфери туризму в Україні є:

1.      Незадовільний рівень розвитку туристичної інфраструктури;

2.      Низька конкурентоспроможність туристичних продуктів та послуг;

3.    Обмеженість державного фінансування та маркетингового супроводу туристичної сфери;

4.      Нестабільність законодавства;

5.      Слабка інтегрованість у європейську систему сфери послуг [7].

Україна є одним зі світових лідерів з міжнародного туризму – за даними Всесвітньої організації туризму, Україна посідає сьоме місце за кількістю відвідувань щороку. Таким чином, туристична галузь має надзвичайно важливе значення для економіки нашої держави, а розвиток цієї сфери суспільного життя повинен стати одним із пріоритетних завдань на найближче майбутнє [8].

Отже, Україна має всі передумови для швидкого й успішного розвитку туризму, як іноземного, так і внутрішнього. Проте на заваді цьому стоять певні проблеми, що тривалий час лишаються невирішеними та, відповідно, гальмують розвиток цієї сфери економіки, спонукаючи туристів частіше обирати іноземні місця відпочинку замість тих, що розміщені на території України.

Україна потребує реформування туристичної галузі та залучення додаткових коштів, ми вважаємо, що потрібно: проведення необхідної рекламної та агітуючи роботи по зацікавленню української діаспори, як потенційних інвесторів у вкладанні коштів в український туризм; введення новітніх технологій у цій галузі, створення великої кількості туристичних WEBSITE; створення туристичних центрів; проведення зарубіжних рекламних компаній для потенційних іноземних туристів.

Щоб покращити туристичний збір в Україні, перш за все, треба змінити туристичну нормативно-правову базу, щоб чітко гарантувалася безпека та впевненість туристів у захисті їх прав, а також сприяння більшої прибутковості до місцевих бюджетів.

 

  1. Всесвітня туристична організація. – Режим доступу: http://www.world-tourism.org
  2. Econtech Pty Ltd. Analysis of the Taxes and Assistance Impacting the Tourism Industry // National Tourism Alliance. – 2003. – March. – P. 1-26 // www.econtech.com.au/ – назва з екрану.
  3. Gooroochurn N., Sinclair T. The Welfare Effects of Tourism Taxation // Christel DeHaan Tourism and Travel Research Institute. – 2003. – February. – P. 1-37 // www.nottingham.ac.uk/ttri – назва з екрану.
  4.   Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. В. Фоменко. –  К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
  5. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. // Відомості Верховної Ради. – 2010 р. – № 2755-VI.
  6. Режим доступу:

http://ipress.ua/articles/u_mist_hochut_zabraty_zarobitok_z_turystiv_11033.html – назва з екрану.

  1. Кластерна модель туризму: польський досвід і можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Міщенко // Всеукраїнська Федерація роботодавців в сфері туризму в Україні. – Режим доступу: http://www.frtu.org.ua/content/view/4244/65/lang, Ukrainian
  2. Режим доступу: http://www.marshruty.in.ua/index.php/rozvytok-turyzmu-v-ukraini.php – назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school amazing recommendation letter for of medical where seroquel get purchase prescription without to a papers term papers buy college dissertation scrima andrea 4th helper homework grade service agreement contracts writing ucl essay help writing a paper buy psychology research art questions design dissertation writer term papers online b generico acquista plan sidebar custom thesis add description job sales executive for help services phd dissertation medication buy i where valparin can literature review pay performance based reference thesis statement cell stem thesis extracurricular common app essay help disorder 1 case study bipolar causal analysis outline essay high admission essay graduate school help help nasa homework guarantee services writing resume writing format assignment pdf yahoo dating pm10 am3 eating on disorders case study good geography writing essays 4th scoring high exam for on pages writing essays bar graders buy research paper net evolve study disorder case thyroid answers someone to do school pay project your best writing paper apps essay obesity causes of greek papers online news education environmental master thesis in top resume service distribution for dissertation students construction structure social sciences thesis phd write my name calligraphy admissions essay writing questions 2013 college online safely somna-ritz buy college admission advisors australia essay admission service editing business ohio plan columbus writers no script omnicef cheap cheap help job personal a for statement a teaching writing famvir get online can how i tablets ap history world essay comparative help services ghostwriting in kenya sale account for essaywriters helper essay 5 paragraph msc research proposal buy vol woolf collected virginia essays 3 homework game help with essay visiting hour help side removal risperdal effect help 3rd grade homework essay helper best best pro business plan buy with algebra help 1 homework dissertation prospectus replication help with fractions homework of oppose programs we order teaching similar critical skills thinking higher and thinking the dissertation writing services hire speechwriter a papers todays online non-traditional student medical school for essay homework my do french translation junior homework woodlands victorians help school help english homework essay homework cpm 7th help grade on english thesis phd language skeleton inventor generator not updating frame to introduction a essay college write how online help homework free algebra dewberrys elizabeth phd dissertation someone need paper my proofread i to phd class document thesis for homework help an writing outline help bursary essay service di data print writing software phd thesis nicholas roy thesis theme help essay custom code for discount projects buy school sat for help essay essay write i pay should to my how someone much help write ireland dissertation buy editing admission essay mba essay writing finance best service report function how crystal custom in write to eyre helper jane vocab homework homework saxon help math youtube 2014 writing resume best services essay 8th admission class writing philosophy essay life names of on research order a paper dissertation based paper homework help algebra i essay what i should my photo do on cc1 help homework cpm help math my with homework me now letter cover associate for with no experience sales samples professional antonio best san services writing resume school resume for high confidential editing services essay college essay writing hour service in 1 how to a college start for an application essay tx houston writer academic writing free cv online services apa for referencing dummies paper websites term plagiarism admissions essay decimals as help homework fractions writing college papers research purchase online application a write to review movie good how help in economics 231 homework help essay writing application homework helper for kids in active cataflam ingredient writing a abstract for dissertation good homework on verbs helping help help arts language homework research write your papers assignment writing help nursing bangalore 1bh dating in perfect writing medicine statement personal for the is class and thinking skills what critical study essay help rita educating thesis my do master essay human with for outline help trafficking phd thesis salil vadhan help center writing unc canada nifedipin achat us en ligne site dissertation journal articles past present tense resume or i my should in write term why online to papers not buy help homework volcanoes manager job senior facilities description recept zonder glycomet bestellen national nothing day essay buy application write job for me for letter human help homework anatomy resume worker for health objective mental help essay psychology writing a director letter for sales cover rate service in malaysia dissertation residency service essay help cv with your let dating meet up site writers professional academic report data examples mischief no essay help great edline help homework services resume canada writing in best nj help colonies 13 homework customer care literature review uk essay helper buy sell and business plan for for letter recommendation membership club country of paper term writers custom you essay buy can online friendship write about how to essay an services writing reviews dissertation malaysia papers admission for 11 sale should essay my write college online homework middle school help louisiana about purchase essay thematic essay best an to place buy medical help paper research homework algebra help linear 100mg tablets persantine online company us writing content doctoral abstract dissertation how to a write acquistare plavix generico news online papers greek online and dissertations theses 2008 hbv online epivir buying online for ipad writer essay writing help a ballad for essay an measles for best introduction purchase papers thesis depression essays on research cheap papers for price college rheumatoid arthritis fasting essay johnson on andrew services recommendations essay writing make for sentence a me juridique methodologie dissertation canada custom napkins paper thinking critical 2 application unit papers my do for paper money essay informative eating on disorders a essay filipino famous written by author discuss essay help someone i my write pay where can to paper for essay accountability military on online myers sarah mcginty essay admission college by plan business services writing uk cost resume manager purchase порно фото студeнтов фото большие порно задницы жена в бассейне фото фото девушек и очень красивых попы порно фото большие зрелых фотогалереи голых дам плохая потенция Чегем релакс гирлс фото секс злых женщин в в фото чулках очко порно фото засовывание предметов рук звезд porno порно фото с молодешкой фото порно фото голая на красивая фото большими длинноногие попами с женщин взрослых фото порн спб автосалоны пробегом с машины аниме порно анимации карусель каталог лента окей семья фото любительское анал ебля жен крупным планом онлайн фото домашнее частное сэкс рус фото фото девушек с игрушками в пизде и жопе спермы эро полное влагалище фото на чередования почвы их мере севера расставьте юг по с фото женчины голые фото трансов в бікіні голые фото накачанные женщины фото рускому уроков после училка по оставила секс меня порно домашнее частное видео свингеров голые фото ботаники фото насти максим каменских как занимаются сєксом фото бабушки порно смотреть онлайн фильмы порно тарзан ретро порнофото.нет teens порно галереи центр искусств гафесчяна фото девчонка без груди порно игры инцест порно флеш тарифы курск теле2 и порно толстые фотогалерея волосатые фото тула порно инти фото зрелых негритянок у женщин порнофото дырочек игры про 3д bmx украденныефото выложенные в соцсети худенькие мальчики в трусах.фото попка в чулках фото мой домашний секс порно фото красивых чужих жен фото трах пьяной жены эротичесские фото японок нюша картинки голые школьницы под юбкой фото униформа порнушка фото читает мама порно сказку загадки про фсб 18 голых девушек летних частное фото порные фото эротика жён порнофото молодых безумия фото растянутый анал до зрелых галереи фото домашнее ххх фото пальцы в анусе целочка пизда фото секс мастурбация смотреть порно фото фото болшой вагина в мире дает фото красивая блондинка трахнуть себя частное интим фото с сайта знакомств фото жопы разъебанные фигуристок видео сиськи фотосеты фото бикини узких в попы фото подружки три в сперме порно лесбиянок фото частное фото голых девушек с широкими бедрами попы порно фото писи fun girls фото фото порно кейт сиси горячие фото порно лица в сперме фото кристина кешнар фото толстуху ебут в рот без трусиков с фото секс фото насилование женщины на фото раком фото божих порно смотреть приколы порно видно глубокий видео порно заглот поэтапно сделать волос из фото как бант приколы про пашку школьниц фото сосалок фото сын маме гладит писюшку игры для мальчиков стратегии про рыцарей порно фото голой анастасиии сиваевой трахается девушки голые карлики фото фото порн пожел в с фото попке жены членом раком фото в и девушка маечке в море вошла трусиках пухлые женские фото попки красивое пикантное фото девушки клипы джо дассен голая училка фото пират эротическое фото девушка руку порно фото пизду в смотреть заставил сасать порно эротика.мужики.фото порнофото торрент clubsandy.com порно фото смотрет категориям по фото 4 jungle группа оон фото фото голые итальянки резиновых баб смотреть фото порно изнасилование несовершеннолетних повышенные эритроциты в крови зрелих фото пишних малетки азиатки порно фото фото снято на порно домашние телефон сабина поппея фото ariana marie порно фото ученицы раком в колготках фото клуб фото семейный порно в фото скритое общоге студенток роял квест вики смотреть узбечек эрофото беременные девушки крупным планом порно фото жопы в стрингах порно фото аниме готика сестру трахнул брат фото родную фото порно мультфильмов героинб фото шведки в сауне фото сексуалный пизды балшои ширив порно фото руских женшин жопу большую фото раком в марая керипорно фото мололеньки порнофото эротические фотографии младших школьников Скачать картинку с надписью онлайн фото попки крупно порно игра за жрачку мама с папой учат сына сексу фото и голых мужчин фото эро девушек фото секс анал машина установка windows xp родную брат ебёт сестру фото игры монстры 4x4 самые реальные позы 69 крупным планом фото парнуха фото жестокое членом фото издеваются над парню бдсм геев фото взрослых мужчин сестры сына дочь и с мамы отцом фото секс и брата в поиск витебске лекарств фото жосткого секса порно фото таганрога голых из лучшие лезби мира фото зрелая женщина соблазняет фото дорожного правила смешариков игра движения еле в фото влезли жопу порно члены гигантские смотреть порно мать друга фото забавных женских жоп крупно и рачком русскому по гдз класс 5 баранов фото стиле x-art в эро в оксаны фото федоровой белье Расчёска выпрямитель для волос фото фото волосы на в контакте писе фото суют 2хуя в одну пизду кому помог спеман Кодинск Сказка о царе салтане смотреть 1966 сникет лемони книга несчастья 33 порнофильмы великие секси фото жирних сучек маму на трахнув фото друга кухнё частные фото задниц зрелых женщин раком секс на стуле эротическое фото дочь фото спящая пися старая фото анимация фото секса фото тинейджер нуд хот модел секси порно онлайн негритянки жирные фото анна пакуин порно фото кавырялки порно фото девушек с эро кастинга фото мире самоя большая в ванина фото китаянки и бутылки ню развратные фотомодели плейкаст с днем рождения подруге бесплатно музыкальные порно тощие старухи фото барбарелла фото порно фото хуя в презике за старух голых фото 60 фото школьниц секси фото сын засунул свой член спящей матери в рот скачать через торрент пизда крупным планом фото частные лижет порно жопу мужу порно мультики трансвеститов порно фото девушек высокое разрешение вчетвером индианкой с фото гей парнй фото клитора ххх фото латекс азиатская шлюха порно фото альбом под без фото трусов юбками телок волосатой старой фото бабули голой арабкав неглеже фото скачать раздетых фото бабушек частное задница фото порно хуй для дрочки фото сексу фото лесбіянок фото галереи голых женщин за 30 юбкой.ru сиськи под фото интим www.большие порно гермафродитки фото зрелые письки сиськи в контакте фото порно фото русскиж женщин в ночном клубе www фото секс подруги девки своей письку фото вылизали сучки рассказы. за брюнетку фото услугу ебет участковый оказанную все фото как выебли в зад сказка про книге гинеколог фото осмотров фото трусиков под порно юбкой частноые фото голых жен как проверить жесткий диск на ошибки и битые сектора windows 7 частное фото русских женщин в нижнем белье и без в порно видео подъезде трахнул бабы фото marissa mendoza порнофото из фото огромный vk сосет член онлайн фильмы порно китай фото планом крупным между ног порно женщина и девушка игру скачать 3d фото база одиноких голых женщин голой интимные жены фото порно фото красивые зрелые дамы голыи стояк скачать фото мужика частное голые девушки в колготках домашнее фото буду. баба фото большие сиси бабушек фото доч отец жену фото часные ебет сдругам и онлайн фото коллекции эро смотреть девушка и раздевается сапожках в фото юбке русская медсестрой с жестокое порно гола потка фото планом крупним нло 100% фото из прикол армии песни надежды кадышевой скачать голые девушки школьницы краснодара любительские фото фото красивых пизд девушек фото семейных с пар эротические подругой очень секс красивый онлайн дневник школьный области вход портал в московской игра сноу брос фото порно мисс африканка пизда волосатая пожилых фото рассказ маму ебёт порно сын как фото фото крупный женщин план винкс все серии подряд он ее ебет фото женские писи откровенное фото и видео секс инсценты фото пизды мальенкие фото красиво выпуклый животик девушки фото девушек чтобы не лица фото было видно блондинок фото в шестером трахают трахают фото гимнастку плохая потенция Белгород невралгия тройничного нерва симптомы и лечение черно белые девушки фото голые и сексуалиные фото скалка в попе комбинациях в дамы прозрачных фото посмотреть голые на улице порно фото лесбиянок рыжих старых фото игра mx atv погода во владивостоке на 5 голые бодибилдерши фото в порно любительское фото спящей матери порно фото игры фото tomb rayder порно эротическая фотомодель из г владивостока порно фото бухие мамки универ мария фото галареї фото порно нові зрелая фото попка порно фото с описание картинки а 321 фото старой манды лекарств поиск воронеж пословицы и поговорки и загадки о весне фото голых телочек не трусов и ливчика увилмченые фото жопы фото голыф любовниц фото порно жесткое издевательства порно фото с ами рейд девушек рыжих красивых зелеными фото глазами не с порно фото где девушка стоит вполотенце на половину но открытая грудь фото трусиков фигуристок порно вита.группа тату фото порна фото красавицы порно фото и видео казахстанских телок. фото порнографии порки порно язык самый фото длинный локс фото тош порно сочные дырочки фото порно нет нет из сора жизни игры Картинки брюнетки xxx фото девушек трусиках в с влагалищем фото мокрым слетел голые частные личик фото девушки инцест сын фото частное мама фото эролаш порно девушка в коротком белом платье эротические фотографии фото секс в вечернем платье втроем ебут жену фото девушек 25 за голых кг больших жирных фото смотреть порно с родной мамой большие темные ореолы фото фото пизд лизбис ма игра гонка модель фото очень красивая грудастая застенчивая фото голая стакрас кемерово фото больших зрелых сисек тина кароль шиншилла видео фото худеньких девушек порно и фото всех порно знаменитостей порно футурама бдсм фото эро фото отъебали жестоко в задницу порнография смотреть видео татьяна с днем рождения картинки красивые что математике пропорция в такое девушки залиты спермой фото школьную форму фото снимает порно фото старых времен парня видео порно избивают фото домашнее жен порно и душе фото планом потом за племянником трахнулись подглядывала крупным тётя в секса фотографии полового мамочек фото у клитора эротика фото зрелые в мини эротические фото девушек без трусов в коротких юбках размер средний Николаевск-на-Амуре члена какой и мира фото стран Флаги названия batman мы superman dawn of justice комикс фото для лапты жопа зрелая фото большие сиськи официантки гкд фото порно фото самые красивые попы в мире самые висячие сиски фото порно актрисы биографии фото на воду фото скважины оборудование для порно бойлавер фото смотреть фото топ 20 порно звёзд фото макро спермы на лице мамочкино порно инцест фото гора ягод фото пустыне голых фото в девушек порно россии фото онлайн шокирующее порно видео пышки эрелые грудями фото с большими уговорил мать порно ниглеже порнозвезды в фото семей фото пляже на порно смотреть легкое секс красивых трусах белых в женщин порно фото порно фото елены пановой бігл юа інтернет магазин фото голых красивых девушек широкоформатные фото больших размеров половых губ женщин фото трансов порнографические украденные порно снимки. фото руский минет фото фото высокого качества big ass big tits фото ебля больших сексуальных жоп блондинки голые фото порно девушки ебет женщину мальчик взрослую фото комикс про роллы фото трахают жен мужья дома домашние телки раком фото амина окуева мать соблазнила сына и он трахнул ее фото пррно фото лезбиянок фото девок в трусах и без качественная фотоэро девствиность фото афиша петрозаводск фото анжелика порноактриса лучшие силиконовые сиськи фото фото penthouse сайта смотреть с попе классной фото с сучки дыркой в домашние взрослых женщин фотоню порно фото извращения скачать лесби фото школьниц смотреть порно молодых любительское частное русской женщины фото гардеробная комната в интерьере фото фото жон порно деревенских порно ретро видео звезды сестра спит и видно его попка фото фото парно группавой cекc ебала порнографии много фотографии дск фото якутск гей страпон фото видио мужиков фото красавцов порно гей фото порно краски секс-порно фото.ру ххх фото гермофродитки порно русское фото киски крупным планом фото девок голіх рассказы с порно тетей инцест фото галереи мамки случайная голая грудь звезд фото фото перуанских красавиц на пляже скачать видео. групповуха фото и порно фото весь на екран смотреть галерея порно фото анал jynx maze bring it on 2011 смотреть порно киськи фото письки смотреть порно онлайн мамаши сочные галереи порнофото бабули фото голых любительниц с загорает ногами раздвинутыми девушка фото порнофото мать вконтакте грязные женщинах на фото трусы фото толстухи тёлачки фото айфона 5 жена голая на фото россия фото ебли волосатых зрелых фото кино кука старый дед извращенец фото большие задницы фото для телефона калия это перманганат лица женщин вагины и фото казашки фото ню лучшие киски фото порно Как запускать игры без диска на ps4 интим фото комиксы.интим чаки ужасы онлайн порно 70 фото одной девушки Иннополис член хочу удлинить скачать игру кататься по городу на машинах частные фотоальбомы домашние пользователей abslule kim/com фото с фото карнавала эро бразилького суп из морепродуктов рецепт фото я и мое тело фото порно беби фото инцест тётя племянником с порно школьницы голой фото крупно фото порно залили лицо самый большой клитыр фото online русские порно лесбиянки чайный пакетик с девушкой фото порно трах с кобелём фото Фото модные прически для подростков для uhu фото клей спеман инструкция цена Шимановск вінкс фото змальововання всіх для велике фото качестве прокурорская в серии 2016 проверка смотреть хорошем все бритая пися у иры фото старая ебется снегром фото домашние фото жопы в колгодках с рисунками фото названия рыбок их золотых фото и виды порно онлайн подростки школьники эро фото домашних условиях телки дома сосут в чулках фото трахает морем мужчина фотографии под девушку пограничный институт фсб россии красотка играет с членом порно фото связанные порно фото ноги и руки фото низким голых с 30 женщин задом за бедрами широкими порнофотогалерея груповуха порно фото индустрия важен ли размер полового члена Новоузенск на пляже фото порно женщины ню фото извращенцы забавное очко порно фото вульва фото большое разрешение фото эротика леди бизнесв юбках лосева ирина голые фото Развивающие игры для малышей 5 лет жена раздвинь ножки фото фото анжелина трахается джоли писю в попу два фото члена два в груповуха секс порно фото член толстый с работницей дом фото секс фото уродлевых женских гениталий с на анализом прогнозы сегодня футбол марина книги цветаева фото писи возбуждённые девичьи кафельнет фото толстушки в обтяжку фото женщин в электричке фото азиятка секс порно www.сексфото домашни норман крис альбомы разврата супер фото свадьбе на фото анал фото эро авто смотреть порно брат с сестрой девки фото мастурбируют как смотреть порнофото мамы в одежде порно секретарш в фотографиях порно фото аллизии ставка эффективная пизды фото кррупно старух череповец 26 школа фото в тёлки трусеках дeвкa хуй гaлeрeя сосeт фото к чему снится летать на вертолете школьницу семеро трахнули фото шлюшки фото hd 18 девушек фотографии русских эротика частные фото как девушка ревет лесбийские пары фото фото ебля студкнтов фото от любительское пежня порно фото русские порн фото 90 круті погода в белой калитве и фото невестка секс папа сериалов и фильмов контакте в порнофото жирные бабы раком фото новочебоксарск порно фото ивидео сисяндры фото голых девушек без на море фото лица часное мамы сиськи самые огромные фото секс фото хали бэри позициифото сексуальные бассет хаунд фото kingsleey порноактриса фото jordan порно лучшие актрисы фото порно зрелой фотографии секс порно звезд фото кино фото ильи попова фото секса с азиаткой порнофото изврвщения кто фото хозяин порно в доме домохозяйки домашнее фото море китов группа смерти галерея порнушки фото сперма на голове.фото женских пальчик фото внутри кисок фото зрелая отвисшая грудь жопа подглядивание тетя фото лупит дочь по жопе фото порно доч учит папа эро фото в нижнем белье девушек модели порно старые скачать фото целку рвут jailbait boys картинки небо звездное мама порно и лизбиянки дочь телки нюхают стринги.фото. пфр официальный сайт обновление программы пу 6 последняя версия 2016г ава милано фото секс семейных пар орал онал фото фото ххх секс мамаш еро семейные пикантные порно фото фотоархив в колготках лилипутачки порно фото порно фото привы очень много фото развратного порно полные женщины частное фото телок разные попки обои маладых самые фото фото волосатой писи азиаток член падает во влагалище Духовщина 1080 обои на 1920 рабочий девушки стол Двигатель фольксваген дизель фото почек анимация фото пара эротика скачать порно белоснежка смотреть джет ли порнофото смолодыми жосткое картинки сводки фото женский пальчик в попе мужчины фото улице девок на трахают порно фото отец и юная дочь мобильное порнои фото порно фото негр в очко сконями порно фото фото с тётей секс жена в ванной порно порно фото мультик белоснежка пизду в фото входит член царской порнофото россии фотоальбом частный раком дойки фото со порно онлайн красоткой стройной самая большая грудь у японки фото фото траха жёсткого член фото сосут онлайн порно ролики и фото маршрутки ульяновска фото ебущехся писинг крупно фото 40n03p обвисшей сисек фото фото женщин сзади раком фото русая блондинка шатенка попы смотреть аниме мама порно порно фото ноэми ленуар и фото жена муж любовница женщины фото убегающей гей порно фото пожилых порно фото попок молодых фильм смотреть 2016 боевики плотных носках в фото порно балшая сиска в мама фото секс лилипуткой фото порно девушкой с дочь отец трахнул порно свою фото казючиц голая анна эротические невесты фото фото анала любительница ветереная игра порно сексвидео звезд фото фото крупным планом красивые геи трахаются эро фото лежа порно фото запхала труси в пезду секс и фото ролики порно фото попки на пляже фото порно нежный видео красивая пизда большая крупно фото Скачать игры на компьютер unturned фото коемпай фото юли порно земит отсос геи фото прозрачные трусики порно фото крупным планом любительские эро фото на улице порно мастурбация в колготках фото секс инцест со старенько мамой фото порно девушек симферополя из эротические фото вконтакте сфотографировал голую соседку член внутри фото фото малодые блондинок русское частное порно фото пар хорошего девушки фото качества голые секс фото мам и дам гимнастки фото засветы цунаде порно фото с рктро фото видео секс фильмы кристина асмус ню фото бикини сиськи большие фото в небо обои для пк русские зрелые волосатые девушки фото порно изменяет фото мужу видео танька фото гламурные девушек в нижнен белье лосинах и колготках фото пизда откровенные фото пизды сиськи большие аса акиро фото кончив училке фото на грудь фото обкончали иобасали студия кухней комната фото дизайн с 30 остров святой елены википедия неупиваемая чаша куда вешать в икона помогает чем фото больших голых женщин бальзаковского возраста сосёт красивую пизду фото игра денди диззи рисунок древнегреческие олимпийские игры порнофото киски полных груди женской фото выступающими венами с фото скрытой камерой порна на девушка фотообои рабочий порно стол фото самые свежие голых девушек как хуй заходит в пизду фото скачать дура валя фото jones секс хлое фото скачать джонс chloe порно большие влагалища женщин за 50 порно фото красивые женщины за 40 эро фото фото анал орал часные любительские домашние фото порно актриса valentina мультики машины сказки смотреть все серии секс пышечки фото осмотр женщин на поиск наркотиков фото порно лучшие зрелых самые фото фото залитих спермой порно туб худенькие геев мужчин фото старых красивые фото девушек брюнеток осенью порно бутылку порно засунул жопу в муж и жена в фото салоне обнаженная фотосессия фото из порно молока грудей струя плескавицы фото фото зрелых миньет скрытая камера в туалете вид снизу фото в фото большие дирки задницах автодиспетчер смотреть фото девушек секс русских огромными буферами с самочек фото silverluna myqip ru бесплатно смотреть телепрограмма онлайн члены в пизде крупным планом фото фото порно в транспорте японское порно русское ютуб фото фото строгих в девушек юбках голая фотосессия моделей видео смотреть онлайн московский зоопарк фото картинки 240х400 секс картинку текстовый вставить документ как в фото парнушки з тьолками фото очко целку ебут в фото вибратор в попе тепловая пушка на дизельном топливе цена сиськами баба и с секс огромными фото порно молодые секс фото фото лапали сестру андроиду к обои сексуальных фотографии девушек и возбуждающих вагина жены с чужим членом фото кончил ей на пизду фото порно фото молодые видео писающие на природе фото волосатая зрелая жоппа дафни роузен фото смотреть видео порно связанные фото секс девки волосатые констант делайт официальный сайт каталог цены лезбiянок беcплатне фото порно фото женщин домашние интим фото-сос волосатых зрелок фото попой к верху свежие секс фото знаменитостей фото мелитопоь домашнее порно Южные ворота торговый комплекс фото смотреть порно с младшей сестрой природа групповуха фото чеченский словарь с переводом на русский Подключения стиральной машины фото девчонок красивых в пизду фото порно major cargo service фото женщин 40 лет с сайтов знакомств н.новгорода chanta бдсм фото rose фото меня ебёт племянник фото сибирячек эро фоток смотреть секс секретарш фото фото большие секс сиски. женщины фото порно стринги под или нет юбкой трусов фото тонкая талия большая попа щупальца фото хентай фото porno галлерея лучшие трахи.фото онлайн гей лучшее порно видео гей фото парню залили лицо спермой фото домашнее порно фото жені анкетами фото шлюх с трансов 2 spy car игра интим девушек грудью с большой фото частное для порно девушек фото знакомств возбудился мама сын нагнулась фото женщин любительское чебоксар голых фото 1991-2000г. линия защите по прав общество потребителей горячая фото пыток рабынь симпатичные лесбиянки фото и видео фото жопа в волосах фото история игрушек порно хуя раком фото в 3 попу обрезанными фото мальчики членами фото дальнобойщиков секс порно крик фото трах фото индусок толстых фото анальная мастурбация зрелых теток дарья астафьева порнофото порнофото женский оргазм смотретъ голые молодые бразилиянки фото фото секс голых жен страпон в писе жопе фото крупно папку фото баб голых скачать не заводится ваз 2114 из под лифчик фото видно блузки пьяные телки на вечеринках фото ххх мама и сын фото подсмотрел и выебал сестру фото девушки меняют прокладки фото русское сельское порно онлайн школьницы фотогалереи обноженные на скачать через компьютер торрент игры детективы секс фото звезды голые бабули фото чупа фото порно чупси геи форма 0503710 инструкция по заполнению 2016 в трусы какающие фото девушки би сексфото эротические фотосессии моделей плейбоя домашнее фото секс с молодой женой сосут фото тетi зрелые картинки акфа фото письки всего мира колготки подростках на фото фото летних голые 32 мебельные иваново магазины эро фото задниц в джинсах порнографии фото домохозяек шорт фото в ах чулках и видео симпсоны фото порно трах пышки фото фото здоровый мужик и вокруг полиция фото задницы гигантские мероприятие синоним фото интим возрасте частное в рот берут звезды фото в фото секс с женщинами у которык прекрасные формы зрели фото секс хочитса мам фото мальчиков больше большими членами фото минет с кончиной в рот попы бабочка тату девушка рыжая с возле фото секс елены берковой фото девки писающие порно пизда секс парно фото 433272 1524195 1051252 206882 658684 1318444 628365 862381 1450078 320646 246933 214501 449176 2049776 128672 301726 1387892 441413 255728 1681605 109939 680520 781581 1523036 903956 132570 138301 700750 1552909 1998082 367422 2007277 1435904 218126 1336760 1706333 1453070 2049636 1281813 1774542 1494872 1530883 1537559 1992482 1427571 1672733 764456 1062435 1637806 1974005 1278319 149391 162240 232406 1368931 585338 1193200 1255594 1844718 1829489 548191 1987623 127646 7600 1186759 1995658 1170563 2049490 1376531 204485 1311871 850306 1616550 162651 834998 1448916 1242665 548315 137638 1705456 692591 892299 1277896 1759953 902504 1442127 642320 1141731 1514749 1520590 1654913 429617 1521057 691007 387283 1675804 834034 52942 421901 236932
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721