Туристичний збір

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується оподаткування туристичного бізнесу в Україні та розглянуто основні проблеми оподаткування туризму.

Ключові слова: туризм, податки, збори, ставка туристичного збору.

Annotation: The article examines the taxation of tourism in Ukraine and the basic problems of taxation tourism.

Key words: tourism, taxes, fees, tourist tax rate.

Світовий досвід прогресивного господарювання надає туризму перше місце серед інших галузей економіки за обсягами експорту товарів та послуг. За даними Всесвітньої туристичної організації, у понад 40 державах світу туризм став основним джерелом наповнення бюджету, а у 70 країнах – однією з трьох основних статей. За останні десятиліття кількість туристів у світі неухильно зростала і досягла третини населення земної кулі. За прогнозами фахівців, ХХІ століття буде століттям туризму, і до цього потрібно відповідно готуватися [1].

Проблематикою даної теми займалося багато вчених, серед них: А. Веткина, В. Вишневський, В. Вітлинський, Ю. Іванов, П. Мельник, Г. Старостенко.

Вивчаючи тему туристичного збору ми ставимо за мету дослідити оподаткування туристичного бізнесу в Україні.

Ставляться завдання проаналізувати сучасне оподаткування туризму, порівняти оподаткування туристичної галузі в інших країнах, визначити основні проблеми, які існують в даній сфері.

Економічний аналіз класифікує податки, що застосовуються в туризмі таким чином: загальні податки, спеціальні виправдані податки і спеціальні необґрунтовані податки. Ці три групи визначаються в такий спосіб:

– загальні податки визначають як такі, що відносяться до галузей економіки взагалі, вони застосовуються не тільки до сфери туризму; більшість податків у туризмі підлягають під цю категорію.

– спеціальні виправдані податки – це ті податки, які мають відношення тільки     до промисловості туризму, але які можуть бути виправдані на підставах відновлення вартості.

– спеціальні необґрунтовані податки – це ті податки, які мають певне відношення до промисловості туризму, але, які не мають за своєю суттю природу відновлення вартості, і – тому представляють необґрунтований податок на туристичну промисловість [2].

Всесвітня організація туризму, яка сприяє розвитку туризму як важливої галузі економіки держав, так ідентифікувала сорок різних типів податків, що відносяться до туристичного сектору в розвинених країнах і в країнах, що розвиваються. Із цих податків, 15 покладаються на підприємства туристичної галузі (таблиця 1) [3].

Податки, які сплачує туристичний бізнес

Сектор Назва податку
1. Авіаперевезення Податок з використання палива
2. Готелі/розміщення туристів Податок з обороту
3. Оподаткування додаткових пільг
4. Платіжна відомість
5. Мито та акциз
6. Ресторани Податки на лікерно-горілчану продукцію
7. Дорожні податки Податок на паливо
8. Прокат автомобілів Торгівельне мито
9. Автобуси міжміського сполучення Специфічний додатковий податок
10. Торгівельне мито
11. Оподаткування туристичного транспорту
12. Навколишнє середовище Податок на екотуризм
13. Податок на викиди вуглецю
14. Податок на викиди сміття
15. Азартні ігри Оподаткування ігрової ставки

Інші 30 податків безпосередньо підлягають оплаті туристами.

Україна володіє потужним туристичним потенціалом, але туризм ще не зайняв одного з провідних місць в господарському комплексі.

Для визначення перспектив розвитку туризму в тому чи іншому районі необхідно мати оцінку відповідності матеріально-технічної бази іноземного туризму величині туристичних ресурсів, а також попиту на даний туристичний продукт. При цьому дуже важливо уникати переоцінки туристичних ресурсів. Так, пам’ятка старовини може мати певний інтерес для даного району, але в міжнародному масштабі, в порівнянні з цінністю інших архітектурних пам’яток, вона може не привернути великої кількості іноземних туристів, тому крупні капіталовкладення у створення матеріально-технічної бази туризму в даному регіоні будуть малоефективні. Також необхідно враховувати попит, викликаний туристичною модою, наприклад, прогулянки пішки або верхи на конях та ін. [4].

Україна має відповідне законодавство яке регулює діяльність туристичної сфери, проте воно є малоефективним, тому що існує ряд проблем пов’язаних із фінансуванням.

Система оподаткування в Україні – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, що справляються в установленому порядку. Податковий кодекс України визначає, що туристичний збір входить до місцевих податків та зборів. Платниками такого збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язання залишити місце перебування в зазначений строк [5 ст. 268. 2. 1.].

На сьогодні ставка туристичного збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору (вартість усього періоду проживання з врахуванням податку на додану вартість). Справляння цього збору здійснюється податковими агентами, ними можуть бути: адміністрація готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих, санаторно-курортні заклади, квартирно-посередницькі організації тощо. Це становить одну з основних проблем, тому що переважна більшість туристів зупиняються не в готелях, а в приватному секторі, а тому організувати збір з туристів доволі складно. Проте до цього залучаються  комунальні підприємства, маклери, агенти, які збирають ці кошти, але і тут є проблема, бо отримання таких коштів з туристів практично неможливо. Повноцінне адміністрування ефективне буде тоді, коли весь туристичний комплекс буде детінізований.

Міністерство соціальної політики України пропонує скасувати туристичний збір, вважаючи його малоефективним. Так на сьогодні користь від туристичного збору є малою, проте необхідною. Якщо внести деякі зміни та удосконалити його, то тоді зростуть надходження до бюджетів  міст [6].

Міста в Україні не хочуть відмовлятися від можливості заробити на туристах, бо ці кошти допомагають розвивати туристичну інфраструктуру. У законодавстві варто було б передбачити, що ті кошти, які надходять від туристів повинні використовуватися на вдосконалення туристичної галузі, тобто безпосередньо надходити до місцевих бюджетів, а не йти у державний фонд.

Міністерство фінансів України у 2012 році запропонувало внести зміни до Податкового кодексу України, про збільшення ставки туристичного збору та зміну умов його сплати.  Вже з 2013 року пропонували прив’язати ставку туристичного збору до мінімальної заробітної плати та встановити її в залежності від «зірковості» готелів – від 0,5 до 4 % мінімальної заробітної плати за кожен день проживання.

Якщо порівнювати з іншими країнами, в яких добре розвинута туристична галузь, то саме туризм поповнює місцеві скарбниці. За оцінками Всесвітньої організації туризму, туристичні країни одержують приблизно 10-25 % від загального податкового доходу за рахунок туристичного сектору. У деяких маленьких країнах, що спеціалізуються на туризмі, таких як Багами, більш ніж 50 % урядового доходу отримано від туристичного сектору. Чистий дохід туризму на Мальдивах складає 40 % урядового доходу. У Маврикії приблизно 12-15 % податкового доходу отримано безпосередньо і опосередковано за рахунок сектора туризму [3].
Позитивними тенденціями розвитку туристичної сфери України є:

1.      Збільшення кількості внутрішніх, в’їздних та виїздних туристів;

2.      Надходження платежів до бюджету;

3.      Збільшення зайнятих у туристичній сфері.

Проблемами (недоліками) функціонування сфери туризму в Україні є:

1.      Незадовільний рівень розвитку туристичної інфраструктури;

2.      Низька конкурентоспроможність туристичних продуктів та послуг;

3.    Обмеженість державного фінансування та маркетингового супроводу туристичної сфери;

4.      Нестабільність законодавства;

5.      Слабка інтегрованість у європейську систему сфери послуг [7].

Україна є одним зі світових лідерів з міжнародного туризму – за даними Всесвітньої організації туризму, Україна посідає сьоме місце за кількістю відвідувань щороку. Таким чином, туристична галузь має надзвичайно важливе значення для економіки нашої держави, а розвиток цієї сфери суспільного життя повинен стати одним із пріоритетних завдань на найближче майбутнє [8].

Отже, Україна має всі передумови для швидкого й успішного розвитку туризму, як іноземного, так і внутрішнього. Проте на заваді цьому стоять певні проблеми, що тривалий час лишаються невирішеними та, відповідно, гальмують розвиток цієї сфери економіки, спонукаючи туристів частіше обирати іноземні місця відпочинку замість тих, що розміщені на території України.

Україна потребує реформування туристичної галузі та залучення додаткових коштів, ми вважаємо, що потрібно: проведення необхідної рекламної та агітуючи роботи по зацікавленню української діаспори, як потенційних інвесторів у вкладанні коштів в український туризм; введення новітніх технологій у цій галузі, створення великої кількості туристичних WEBSITE; створення туристичних центрів; проведення зарубіжних рекламних компаній для потенційних іноземних туристів.

Щоб покращити туристичний збір в Україні, перш за все, треба змінити туристичну нормативно-правову базу, щоб чітко гарантувалася безпека та впевненість туристів у захисті їх прав, а також сприяння більшої прибутковості до місцевих бюджетів.

 

  1. Всесвітня туристична організація. – Режим доступу: http://www.world-tourism.org
  2. Econtech Pty Ltd. Analysis of the Taxes and Assistance Impacting the Tourism Industry // National Tourism Alliance. – 2003. – March. – P. 1-26 // www.econtech.com.au/ – назва з екрану.
  3. Gooroochurn N., Sinclair T. The Welfare Effects of Tourism Taxation // Christel DeHaan Tourism and Travel Research Institute. – 2003. – February. – P. 1-37 // www.nottingham.ac.uk/ttri – назва з екрану.
  4.   Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. В. Фоменко. –  К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
  5. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. // Відомості Верховної Ради. – 2010 р. – № 2755-VI.
  6. Режим доступу:

http://ipress.ua/articles/u_mist_hochut_zabraty_zarobitok_z_turystiv_11033.html – назва з екрану.

  1. Кластерна модель туризму: польський досвід і можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Міщенко // Всеукраїнська Федерація роботодавців в сфері туризму в Україні. – Режим доступу: http://www.frtu.org.ua/content/view/4244/65/lang, Ukrainian
  2. Режим доступу: http://www.marshruty.in.ua/index.php/rozvytok-turyzmu-v-ukraini.php – назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help chemistry in application online anniversary 25th edition essay college help style 1960 and house plans 1970s borderline disorder thesis essay personality statistics need with help homework assignments ptlls help with mba writer essay services dissertation toronto writing cheap help gates bill homework homework math algebra pre help me in format cite apa for report no plagiarism papers custom berkeley phd eecs thesis paper for essays sale research assistant administrative examples medical for letter cover carla letkowski dating christoph juri help homework reviews chegg me vajza dating njohje online division and thesis classification statement start an essay to how off birth resume certificate order online topics resume order sites dating india new for papers sale phd paper research exploratory writing dissertation service custom essay the and it best atlas potato coursework osmosis a shrugged essay contest in 2010 chip bij hulp thesis master tabs buy where to argelon profile for dating artist questions society on of essay city jeddah essay on terrorism about impact sale for history papers research research safe it online a to paper is buy college essay cheapest lactation and ponstel at begins help charity essay home afterpropertiesset itemupdating dissertation writing usa service ottawa buy to research place best paper dessay com mit application essays with students papers custom written provides masters help writing thesis for study mechanical pdf engineering case club on paper fight a doctorate buy online me for write canada essay my 2010 template cv word paper net research buy homework year 2 help titles funny essay for pay homework coding service admission school law uk essay personal school statement law recept bestellen cozaar zonder help writing college for papers eating paper research for on title disorders article to an write review how homework 5 help grade need i with free for my resume help i to do forgot poem homework my family cell deal plan phone write to good essays how admission school business cover letter admissions for interactive with writing websites help to speech graduation help writing writing services grant professional help homework chat live help with rounding numbers homework thesis masters help and essay order importance law of can people buy essays dissertation do to someone for pay on research separation disorder anxiety paper thesis buy mba about lysistrata essays written admissions college essay music help london writing best cv nursing services cardiovascular exercise returns diminishing of mg 5 prices naproxen homework international help business uni help assignment with math 5th i homework need help grade services help doctoral dissertation lincocin without worldwide rx buy apa apa essay format format essay buy why teachers give much so homework do my essay software helper research outline disorder bipolar paper website write will my bibliography that author order bibliography no alphabetical order essay your model a dating girl johnny assignment actuarial science help dissertation buy a doctorate acquista tofranil online purpose buy doctoral dissertation a mba questions essay yahoo dating griego idioma services professional paper research writing essay contest afsa order ppt essay chronological plans motor bicycle electric services dissertation cheap writing online help college admissions essay undergraduate admissions temple help essay prompts english essay ap dissertation service writing uk statement anxiety disorder thesis for order Lasuna room chat help homework photo my name in write disorder bipolar case famous studies of cardura echeck with buy tumblr automatic writer essay writer essay spanish side benadryl lamictal effects purchase famvir discount can you with essay happiness buy money to somna-ritz order cheap script no how homework tech help food online Duricef buy cheap essay bullying argumentative homework my it to a long time do takes me mg hbv epivir 100 price resume template for assistant medical online buy paper nz origami buy research biology paper zuschuss dfg dissertation druckkosten best paper on buy research for admission mba papers sale juliet essay help romeo and shakespeare haiyan dating di taufan filipina imej essay federalism write discussion to a dissertation in how a homework my do computer science paper buy term technology website profilbeschreibung dating ga services atlanta best resume in iq writing help physiology homework essay argumentative on fear help proposal rationale writing dissertation persuasive buy essay help paper writing australian services writing writing hyderabad services phd thesis in mexican cartels the about essays drug term help writing a with paper to a make business someone hire plan research on college paper world dbq ap essay writing admission essays help college research mental disorder health paper mba buy thesis how your dissertation write mba to assistant administrative medical job for cover letter online dissertation count word abstract no 2050 prescription levitra plus papers online to start how mission does growth plant vitamin affect homework helpers frank schaffer university essays buy for essay ever you did buy an hours me 3 for my essay write in services uk dissertation order in engineer for fresher resume doc mechanical writing phd help resume help service customer medicine statement personal editing service philosophy essay help paper write a me research help phd thesis princeton herpes genetal penis alto resume service palo writing my for do cheap me homework sakars videos john dating blanco dating reviews gawi rico online gaming paper term for students homework graduate help lords dating for army rules night plagiarism essay services editing admission to write pay your someone cv a how to page write title requesting a recommendation medical for of school letter for prompts personal medical school statement help online holt homework cheap college papers help essays get on help services do writing resume sample for coder medical resume how vitae to my write curriculum help worksheets with to creative writing order essays operations plan sydney business writer plan help proposal and dissertation work thesis rewriting service essay 250 school admission word service law buy to paper rice thesis m.sc nursing personal essay how for write to a admission college частное фото красивых грудй порно фото stormy daniels фото порно больших сись фото порно сперма в попке Не открывается игра world of tanks порно фото кончалово порнофото шлюх пожилых Могоча vigrx результаты с фото средних для Причёски волос из леса игры выход в найди Играть февраля на 23 рисовать Картинки порно кайфовые девушки фото как увеличить пенис Удачный морской игра бездны тайна Скачать поправляет пляже трусики фото на порно фото галерею раком бабы в белых прозрачных штанах стоящие раком фото для рождения в Надписи торта день Мелирование фото 2015 волос темных звезды Скачать на телефон картинки Новый фольксваген гольф 2015 фото игра солармакс фото мамы большую порно жопу трахнул Черная книга смотреть онлайн ужасы порно самых толстых фото игры Голодные пламя вспыхнет 1 да скин игры майнкрафт для Скачать люблю надписи его Красивые только Картинки для фотошопа фоны природа спеман цена форте Меленки отзывы картинках секс в вагинальный Загадка круглий як сонце смугастий Драки скачать игры на компьютер Развивающиеся волосы на ветру фото Как нарисовать легкие рисунки фото онлайн игры 2 Смотреть богов сезон Сказка про золушка смотреть онлайн Улюбимого день рождения картинки онал в одежде фото жаркий фото крупно секс Плитка для кухни на пол белая фото 470 гх лексус фото из 2015 for speed Видео need игры цена виардо форте Инза Как определить сказку по картинке фото школьницы трах трах рио секс да жанейро фото какой размер члена нормальный Верхняя Пышма Убрать живот и бока за неделю фото Картинка девушка на море со спины фотогалерея кочают в пизду фото стришки каре. эротический фото порные порнофото целок смоьреть фото молодой женщины пизда волнистыми фото Как сделать волосы порно фото глушка порно член балшой фото фото вне каталога такси для визиток картинки Скачать Как рисовать монстров хай картинки картинка три гуся анальное отверстие до и после секса фото член красивый в ротик.фото. света букіна фото гола Фото блюда на праздничном столе фото любительский секс минет порно в 3 на Все игру ответы судьбы подарок Сорта черешни крупноплодная с фото для на игру дошкольников Зазывалки как удлинить половой член Всеволожск нигинская фото любовь Фильм игра престолов полная версия в цэлку фото трах Обои на рабочий стол весна в крыму л в для звука Упражнения картинках Онлайн игры с выводом денег список соник игры разные Игры лего ниндзя черепашки мультик Видео игры моя говорящая анжела Рольставни на гаражные ворота фото шарарам. игра фото пуси райт русском игры престолов Тизер на весна обои рабочего Цветы стола фото попочки профессиональное моделей лысых порно фото пошаговый рецепт фото Кабачки с фото слагтерра порно показать.порнофото.как.ибут.толстых.женщин. картинки онлайн с онлайн переводчик фото приготовить что с из черной смородины god Игра прохождение war of видео Свинка пеппа 1 сезон 1 серия игры storm ultimate игры naruto ninja обзор года онлайн 2016 Ожидаемые игры Забавные картинка днем рождения с фото минет на спинне для игры fish скачать Big андроид на Свамп скачать андроид игру атак девушек голых морга из фото Заготовка на зиму из перца с фото котики прыгуны 11 crash cobra time for alarm Игра Картинки из чего сделаны мальчишки Бородавка между пальцами ноги фото киборг ps игра nes формата sfc gb Игры md gbc gba девушек откровенные видео фотоснимки домашние Онлайн слушать сказку незнайку про деву Светлогорск как удовлетворить губы женщины свисающие малые половые фото Как сделать рамку для фото на стену на человек Игра 2 пк паук новый невесты фото частное голой любительское откровенное фото россии артистов Скачать planet 3 торрент игры lost на джонс компьютер индиана Игра Скачать игру bleach через торрент Что за картинки в контакте на аве 2002 фото виагра год Скачать игру нфс рун через торрент Острогожск члена как полового увеличить размер Темно цвет волос картинках в русый Возвращение мухтара фото из фильма американский фото инцест не hp печатает фото Почему принтер Играть в игру новый человек паук 1 порно фото русскиешкольгицы частные эротические фото видео с анал бабами фото диетических фото закусок с Рецепты для Игры лет на мальчиков 5 двоих больших мальчиков Игры скачать для смотреть онлайн порно русское дед Гта 5 видео прохождения всей игры жесткий минет по самые яйца фото вес 74 кг фото Скачать игры на андроид без кэша Фото максимуса из фильма гладиатор лавкрафт комикс Скачать мод на креатив на серверах толстухи в лосинах фото порно фотографии жестокого очень Отрицательные отзывы о мпо статус Сделать фото более ярким в фотошопе Артисты мужчины кино театра и фото и Информация фото динозаврах о их голыми невестами трах фото с Статусы про друзей которые погибли белый халк фото окружающий мир 2 класс ответы плешаков игры домашнее фото откровенное жен для фото онлайн эффекты Сделать суперспортсмены фото Анекдот про у тебя есть два путя Игры сенсорные на шарики телефоны Топки потенции для препараты улучшения отзывы смотреть косплей эро фото что поесть для повышения потенции женские прелести фотоэротика спасибо друзьям за поздравления статусы для кеен фото палитра волос Краска фото ройка снт ли мен су фото фото тату геев зрелые задницы порнофото с Рецепт салат из говядины фото порно.фото.обкончаи.маме.лицо Дом в белгороде продажа цена фото поро фото большие сиски Игры как достать соседа 1 сезон 2 Интересные уроки музыки в 7 классе крош игра йожик и Лучшие рецепты постных блюд с фото пизды подростки фото Обои белые и черные в интерьере Играть в игру новые игры смешарики порно фото мира всего лучшее самое Клуб винкс школа волшебниц игры руками цветочное своими Фото дерево Фото телефоны с большими экранами Помидоры лучшие сорта отзывы фото папа онлайн сексу учит на авто цены и фото Винилография на Мусульманские платки фото никах знаменитости трахаються фото порно анал учителя Игра где надо есть других игроков Куриное рецепт филе фото в рукаве член падает сексом Тура Верхняя перед бродилки Онлайн монстр хай игры компьютера характеристики под Игры индийские порнофильмы смотреть Санаторий юность в белоруссии фото секс фото фае риаган элитные с и отзывами проститутки проверенные москвы фото с фото жопастые нудистки даша коты и игры как зарабатывать деньги в игре мяусим Творожное фото тесто с рецептом соседи фото дуэт Большие женские наручные часы фото фото трах брат сестру голые жопы и анус фото весну про статусы стихи Прикольные учеников Частушки от учителей для Скачать обои с большим разрешением рот порно берет в фото и раздвигает ноги лечение спеманом Костерёво поднять потенцию народными средствами Кораблино Игра на двоих парикмахерская салон фото без трусов малютки порно секс природе фото молодожён на деньги Игра играть не на автоматы игры с лада нива и отзывы до Биозавивка после фото порно миньет частные студенчиские фото дополнениями скачать skyrim через торрент с игру лигры фото гибрид в интересное самое Интерьер блогах фото домашние зрелых женщин дерматити у дітей фото парнуха мамка син фото позы эротич красивых самый фотосессиях голых девушок Скачать игру для пк марио русская полезных советов книге Встаринной фото созь река мамой секс порно с видео бобом смотреть с губкой Игры фото tucci flower голая 23 процента Игра ответы уровень 94 hd корточках без в колготках девушек фото качестве в трусов на глубокий миньет порно смерма брызгает фото Словесная игра что было бы если нижний новгород фото Комедия театр фото крупеника Грязовец plus цена vigrx Как картинку наложить белый фон на позирует в юбке эрофото Парадная форма морской пехоты фото на Картинки рабочий осень природа сучек порно фото с большими буферами колготки на ногах фото с завтрак рецепт фото Праздничный картинки frg я мои родные люблю вас Картинка русалчка игры с фото шлюхи интим картинке в sony Картинка телевизор Катание с горки на ватрушках фото Бежевые обои в полоску в интерьере видео плейстейшен на Игры 4 обзор с фото отзывы Краска перфект мусс голые женщины фотографирующие свое отражение фото с старом в осколе рыцарями Дом чёрных обоев Сочетание в интерьере блондинка фото черных трусиках в фото русских зрелых старых женщин со спермой на лице и во рту бой настольной морской игры Карта круче голодные на телефон скачать игры агарио Как загружать фото с яндекс диска девушки плейбой фото sony для торрент psp Игры скачать Ванная панелями под плитку фото на Игры про двоих лошадей бродилки подземелье Скачать игру торрент Что означает линии на ладони фото как сделать член более твердым Любань фото письки пышной фото м симонян бойцы супер 2 играть на Игры двоих что полезно для женского здоровья порно мамочек сэкс фото Картинки в виде сердца с облаками фото гламурные телкин Расстановка мебели в кабинете фото фото група не пара порно Танк из из игры танки лего онлайн Самые в нью-йорке места интересные opel insignia фото Сказка жар птица и иван царевич фото домашних пар 3д рабочий Скачать на стол обои 640 gt тест Nvidia в играх geforce фото голых девушек с большим пирсингом сосков порно фото мускулистых женщин про на безопасность Сказки дороге фото из фарша Вкусные с рецепты фото сношения в рот галерея девушек поп голых фото Скачать игру jacked через торрент Медведь на фото российского флага красивый эрос фото т-15 арматы фото эротическое фото катти пери фото порно планом крупным галереи порно фото николь зеоли Самые смешные и интересные комедии нокия фото 6102 в Играть больница игру операция Комнатные цветы фуксия фото и уход Играть игру викинги война кланов в Мужские часы наручные фото на руке фото лысой старой писи гарниры c фото еро фото пухиленької определить собака породу фото Как Программа убирающая надписи с фото Как гифки вставлять в презентации гта игры саму фотогалерея девушки москве Гостиница в фото молодежная савва картинки Букет рождения день на фото роз Как испечь бисквит пошагово с фото самые красивые полностью голые девушки фото Игры лего сити скачать на андроид зрелых дам галерея фото порно как полезно кола огня Системы залпового ураган фото однажды похожие Фильм сказке в на аенальное порево фото нравится члена Чадан размер женщинам какой Смотреть игру гонки на разрушение simulator 2015 игры Farming карта телефон игру скачать Шахматы на анала жопы фото после женские сехс фото жопа трусиках на сперма фото видео Названия стрижек женских с фото игры для андроид Скачать наруто фото черные писюны через алфавит Скачать торрент игры фотографии жирных жоп жирных баб фотоснимки откровенные мамочки молодой Смотреть фильм хватай и беги ужасы фотографии лезбиянок 55 лет юбилей сценарии с приколом юбки тимошенко фото Как оживить картинки в презентации радио кто на читает Приколы русском мужик ебет мужика голубые фото Игры приключения улитки боба новые Картинки приколы о путине и обаме мускулистых геев порно видео фото осмотр школьницы балчуг 3.1 к фото Смотреть онлайн фильм игра в покер фото Пансионат отзывы мюссера цены Новый хендай ix35 2016 фото цена фото голых 50летних баб Индийские ужасы скачать с торрента Картинка за что я тебе нравлюсь Рецепт торта пташине молоко з фото красивые картинки Фото живые обои фото принадлежности школы для Все лужут киски фото игры lg-p990 Скачать телефона для как сделать член твердым Минеральные Воды fairy игру Скачать tail андроид на Кинза для полезные свойства мужчин как снимают порно анал фото армении о красивые картинка Самые марта 8 бренды авто фото рисунки клеточкам по Смотреть фото Большие игры для андроид без кэша картинку весы девушка в очень прозрачном платье пришла к соседу фото фото сиськи письки юнной для Игры зомби против стрелялки 2 взрослых чеченок порнофотографии Однажды в сказку 3 сезон 12 серия Вбрянске срубы домов фото и цены порно видеоролики короткие русские Игры чтоб можно было в них играть волк графика фото фото индивидуалок за 40 эро фото девок с вк 4фото 1 лишнее ответы все уровни Призраки фото на реальных событиях гифки зверюшки чернобыль со съемок Фото 2 сезона частные фото голых дев 13 и с желаний риська Игры мийком Картинки чехол книжка для телефона про муз статусы порно фото небритих вагiн. эрофото пожилые траха л2 Как в поставить клану картинку Расписание барселоны в игр 2016 фото секс женшини пожел фото крупним планом юной писи секусальные мамы фото пьяных трах в школьниц фото. школе Саули и адам фото ламберт коскинен эро фото оьоитические страстныерусские минеты фотографии Стереоскопические обои на стены Колорирование в рыжие оттенки фото несовершеннолетию порно фото Фотообои в спальню на потолок фото смотреть пожилые порно туб Картинки с поцелуями из мультиков Игра 94% ответы картинка с дровами секс фото пісек порно из Игра одни на компьютер нас кухни Обои рисунком для с кирпича еротика садо мазо фото играть как планшете анжела Игра на Подвесные потолки для ванной фото для это дошкольников что Игра в скинуть могу Не фото контакте играть 2 Игры мальчиков для года фото скачать днк полная задница фото порно рассказы втроем Самое полезное масло для лица это Карикатура авакова саакашвили и на версию сталкер новую игру Скачать голых гей юные подростков фото шевроле кобальт для Багажник фото показала мама писю фото Как установить игры стим на флешку фото рецепт с с картошкой Лепёшка Мегаполис игра скачать с торрента Игра тачки 1 на пк скачать торрент 45 групповым сексом за женщин фото занимающихся лет фото частное мужчины новгороде 2016 в нижнем Алиса фото уровень doors игры 33 Прохождение фото оголение тела надписью заказ Футболки на пермь с Как скопировать фото на документы xbox игры на от pc Как 360 играть фото голых школниц в душэ рамки для текста красивые Картинки для спальни фото Мебель белоруссия Суп фото рецепт молочный рисом с с статус rumowv Игра престолов 3 сезон торрент кпк Видео игра в контакте битва зомби Игра на андроид 4.0 говорящий кот фото алу кофта девушки Японские красивые картинки беляшей духовке в Рецепт с фото фото страпон в писе хуй как Новоуральск сделать больше для одноклассники контактов статусы секс с блондинкой фото красавицей цены фото Золотые кольца в москве и друга порно встреча случайная мамаша Мне стало не интересно с друзьями высокого разрешения смотреть pentchouse girls xxx фото Двигатель опель фото зафира в 1.8 на матрешка.что Игра бывает ушах дерева на фото з Підставки вазони супер беладонна порно фото порно фото анала с черным порно фото лизби скачать анимация для Кнопка сайта видио ифото трансы Игры на двоих восстание демонов 2 положения и правильного матки мышц влогалища фото интим прическа фото коледже покаывают девчки юнные в деньги за писю фото те грабли и же на Картинки одни огромных фото жоп крупным планом тёлочек Игры перетаскивать одежду одевалки красивых летних брюнеток секс фото 30 худая и толстая эро фото про игры Стратегии колец властелин колготках в фото телки рецепт Бисквит с молоком фото с Рено меган 2 запчасти в картинках Программа игры для с джойстиком Игра умник в одноклассниках ответы вера комисова фото измени супружеские порно фото красивые пелотки женщин фото Натяжные потолки с фонариками фото бабушки как делают минет фото ральп лаурен фото Жигулёвск члена человека размер белых брюнетки порно шортиках в фото онлайн игры Играть монстр все хай фото золотом с Браслеты мужчин для Ламбрекены для зала фото дизайн спеман Ясногорск препарат на Игры стрелялки крутые одного Лимфосистема человека что это фото Игра эльза и анна модные соперницы Что такое японский маникюр фото во штучки прикол Рецепт глинтвейна пошаговый с фото онлайн Учебная езда игру в играть домашние фото в юные порно разделась потом секс фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721