Testing effect в дослідженнях пам’яті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито поняття testing effect. Детально оглянуто теоретичні аспекти та основоположні дослідження testing effect у психології пам’яті.   .

Ключові слова: пам’ять, testing effect, відтворення, пригадування, розпізнавання.

This article reveals the concept of testing effect and provides a theoretical overview of testing effect in studies of individual memory.

Keywords: memory, testing effect, recall, recognition.

Що буде краще для запам’ятовування інформації:  спробувати запам’ятати інформацію, а тоді її повторити знову? чи один раз спробувати запам’ятати і відразу протестувати свою пам’ять? Як свідчать дослідження, студенти обирають перше. Зазвичай в умовах коли потрібно щось запам’ятати, ми вважаємо, що коли ми бачимо інформацію двічі, ймовірність того, що відтворення буде кращим – зростає теж вдвічі. Однак, це не так. Розглянемо більш детально результати актуальних досліджень та, зокрема феномен testing effect.

Перше емпіричне дослідження, де був задокументований феномен testing effect була праця Гейтса 1917 року. Гейтс у своїх дослідженнях використовував у якості стимульного матеріалу безглузді склади і прозові уривки. Він виявив, що в обох умовах(вивчення складів та прозових уривків) відтворення в процесі вивчення впливає на збереження матеріалу і підвищує продуктивність відтворення під час виконання тесту після певного часу після вивчення(через 3-4 год.)[5].

В цей же ж період у 1923-24 Джонс проводить серію експериментів з вивчення збереження лекційного матеріалу у студентів, що навчаються в коледжі. В одному, з найбільш важливих своїх експериментів, він дослідив вплив тестового ефекту на довготривале збереження. Джонс  пропонував виконати студентам короткий тест, який вони мали завершити своїми відповідями відразу ж після однієї з лекцій і потім повторно тестував їх після різних за тривалістю перерв(від 3 днів до 8 тижнів), щоб оцінити, скільки матеріалу вони забули. В результаті було виявлено, що кількість інформації, що збереглася через 8 тижнів після вивчення з попереднім тестуванням була більшою, ніж та, що збереглася через 3 дні після вивчення, але без попереднього тестування. В цілому, Джонс зробив висновок, що тестовий ефект є ефективним способом  поліпшення збереження лекційного матеріалу, а також вказав, що тести варто виконувати одразу після вивчення, щоб максимізувати їх користь[4].

Отже, testing effect – це ефект пам’яті, що передбачає вищу продуктивність відтворення за рахунок постійного відтворення інформації.

Механізм testing effect полягає в тому, що в процесі запам’ятовування матеріалу людина заучує інформацію та одразу ж відтворює її. Так у пам’яті формуються міцні зв’язки, що свою чергу призводить до високої продуктивності відтворення та довготривалого збереження інформації[3].

Testing effect пам’яті був ґрунтовно досліджений зарубіжними вченими з використанням різних видів стимульного матеріалу – завдання з парами асоціацій), англійсько-німецькі пари слів, face–name асоціації, загальновідомі факти, уривки тексту, списки слів, а також map-learning task [4, 10].

Зокрема, у 2006 році Г.Родігер та Дж.Карпіке провели дослідження testing effect пам’яті. В своєму експерименті вчені використовували список із 40 слів для запам’ятовування студентами, а також три умови вивчення слів – стандартну: STST …; повторне вивчення: SSST … і повторене тестування: STTT …. Дослідники порівнювали пригадування на 4-ій, 8, 12, 16 і 20-ій спробі серед  всіх трьох умов. Також респонденти відтворювали слова через 1 тиждень після запам’ятовування, так експериментатори досліджували вплив трьох вище згаданих умов на довготривале зберігання. Продуктивність відтворення групи студентів, що вивчала список слів за стандартної умови(STST …) була вищою у порівнянні з двома іншими групами  SSST … та STTT …. В результаті цього дослідження Г.Родігер та Дж.Карпіке відкрили тестовий ефект пам’яті[16].

Ще в одному із своїх досліджень Г.Родігер та Дж.Карпіке використовували  прозові уривки наукової тематики. Вчені провели два експерименти. В першому експерименті було дві групи студентів, одна з них запам’ятовувала матеріал і відтворювала його в процесі вивчення(STST…), а інша – повторно запам’ятовувала прозові уривки(SSSS…). Кожна група виконувала тест, де відтворювала елементи прозових уривків через 5 хв. після останнього запам’ятовування, через 2 дні та через 1 тиждень. В результаті виявилося, що на фінальному відтворенні через 5 хв. після останнього запам’ятовування продуктивність відтворення була вищою за умови повторного запам’ятовування (SSSS…),  аніж за умови запам’ятовування/відтворення(STST…). Проте при відтворенні через 2 дні та через 1 тиждень продуктивність відтворення була значно вищою за умови запам’ятовування/відтворення(STST…), аніж повторного запам’ятовування (SSSS…).  Ці результати є свідченням того, що тестовий ефект покращує довготривале збереження[11].

В другому експерименті Г.Родігер та Дж.Карпіке ввели три умови. За першої умови студенти вивчали прозовий уривок один раз і три рази відтворювали, за другої умови – вивчали уривок три рази і один раз відтворювали, а за третьої умови – повторно вивчали прозовий уривок чотири рази. Кожна група виконувала тест на відтворення матеріалу через 5 хв. після останнього вивчення та через 1 тиждень.

Виявилося, що продуктивність відтворення через 5 хв. на фінальному тесті була найбільшою за умови SSSS(повторного вивчення), потім були показники SSST(3-х разове вивчення і один тест) і найменша продуктивність відтворення була за умови STTT(одноразового вивчення та виконання 3-х тестів).

Відмінними були результати продуктивності відтворення через тиждень. Найвищі показники виявилися за умови STTT, показники  SSST займали середній проміжок і найнижчі показники продуктивності відтворення були за умови SSSS[11].

У 2000 році Cull  використовував для дослідження  незрозумілі англійські слова, сполучаючи їх з більш поширеними англійськими словами, що були подібні за значенням (наприклад, “handsel”–“payment”). Ці пари слів респонденти вивчали або шляхом відтворення через тестування зі зворотним зв’язком(feedback) або  через додаткове заучування. Тест із зворотним зв’язком передбачав відтворення одного слова, використовуючи інше як сигнал (наприклад, “handsel”–______), а потім презентацію правильного слова (“payment”). Додаткове заучування являло собою  презентацію обох слів знову(наприклад, “handsel”–“payment”).  На тесті через кілька днів, що охоплював всі пари слів, досліджувані пам’ятали значно краще слова, що використовувалися в тесті зі зворотним зв’язком, ніж слова, вивчені в ході додаткового заучування[15]

Ще одне дослідження тестового ефекту пам’яті здійснили Agarwal, J.D. Karpicke, S.H.Kang, H. Roediger.  Метою дослідження було дослідити «тестовий ефект» з двома типами тестів, які зазвичай можна знайти в освіті: close-book test, тобто традиційний метод для тестування студентів та open-book test, метод, що набирає популярності в початковій, середній та вищій школі. Під час close-book test студенти проходять тест без консультування один з одним, без допомоги своїх нотаток чи підручників. Використання додаткового матеріалу вважається списуванням. На противагу, під час open-book test студентам дозволяють радитися, користуватися нотатками чи підручниками. Багато, хто з працівників освіти вважають, що close-book tests призводять до механічного, не осмисленого запам’ятовування, натомість open-book tests заохочують студентів використовувати здібності свого мислення та інших когнітивних процесів.

В результаті проведеного експерименту вчені виявили, що обидва open- and closed-book tests забезпечують «тестовий ефект»: відтворення інформації в процесі запам’ятовування покращує довгострокове зберігання інформації,  ніж вивчення уривків одного разу і навіть повторне вивчення; потужність ефекту зворотного зв’язку було продемонстровано в обох експериментах, так тести із зворотнім зв’язок (e.g. the open-book test and the closed-book test with feedback conditions) значно кращі і корисніші, ніж closed-book test без зворотного зв’язку; початкова користь від open-book tests не завершується через один тиждень, а спостерігається й пізніше; респонденти вважають, що вони краще пам’ятатимуть інформацію в майбутньому після повторного вивчення матеріалу, ніж після тестування, хоча результати експериментів це спростовують[1].

Тестовий ефект був виявлений із використанням різних тестових форматів, таких як запитання з короткими відповідями та тести з багатьма варіантами відповідей(multiple-choice tests). Під час виконання multiple-choice tests  досліджуваний розпізнає інформацію, а не пригадує її. В інших експериментах Агарвала, Карпіке, Канга , респонденти вивчали уривки тексту і потім давали короткі відповіді на запитання по тексту. Початковий тест з короткими відповідями покращує збереження матеріалу на фінальному тесті з короткими відповідями через тиждень, ніж відповідно вивчення уривків тексту без відтворення інформації під час виконання тесту[1].

Нюнгестер і Духастель (1982) досліджували вплив тестів із множинним вибором і короткими відповідями на довготривале збереження прозових уривків.

У їхньому експерименті одна група респондентів вивчала уривок тексту, а потім відтворювала інформацію під час виконання початкового тесту, в якому половиною питань були питання з короткими відповідями, а іншу половину складали запитання з п’ятьма варіантами відповідей. Інша група досліджуваних вивчала уривок прози, а потім переглядала його частини, а третя група вивчала уривок  тільки один раз. Всі студенти виконували фінальний тест  збереження через 2 тижні. Якщо елементи інформації на початковому тесті  містилися в запитаннях із короткими відповідями, то на фінальному тесті ці елементи були у запитаннях із декількома варіантами вибору і навпаки, ті елементи, що були multiple-choice  test  на початкову тесті, то на фінальному тесті вони були у запитаннях із короткими відповідями[5].

Нюнгестер і Духастель виявили, що перегляд прозового уривку посилює збереження, якщо вивчати його один раз і  відтворювати уривок під час виконання початкового тесту. Цей  тестовий ефект був виявлений і для запитань з множинним вибором і для запитань із короткими відповідями тест-форматів. Крім того, в подальшому до цього оригінального експерименту, Nungester і Duchastel для тих самих респондентів запропонували пройти ще один тест збереження multiplechoice через 5 місяців після початкової сесії навчання [5]. Характер результатів був  ідентичним для тесту навіть  з  5-місячної перервою.  Робота Nungester і Duchastel забезпечує переконливі докази того, що тестовий ефект залишається протягом дуже тривалих інтервалів збереження інформації[3].

У Glover (1989) є дослідження з студентами, що  вивчають прозові уривки, як у Duchastel і Nungester (1982). Через два дні після вивчення уривків, студенти виконували  a free-recall test(вільно пригадували матеріал), a cuedrecall  test(цілеспрямоване відтворення за стимулом) чи recognition test (розпізнавали, ідентифікували чи були наявними запропоновані твердження в оригіналі уривку.  Два дні потому, студенти проходили  фінальний тест  freerecall, cued-recall, or recognition test, залежно від початкового тесту. Glover виявив, що проходження тесту з вільним пригадуванням , продукує  найкраще довготривале збереження,  незалежно від формату кінцевого тесту, а також cued-recall test продукує краще збереження, ніж recognition test . Дослідження Glover показує, що тести, які вимагають пригадування(freerecall tests)сприяють кращому збереженню, ніж тести, що вимагають розпізнавання (recognition tests ). Цього висновку також дійшли дослідники при вивчення тестового ефекту з списками слів[9].

Список використанної літератури

 1. Agarwal, P. K., Karpizke, J. D., Kang, S. H. K., Roediger III, H. L., & McDermott, K. B. (2008). Examining the testing effect with open- and closed-book tests. Applied Cognitive Psychology, 22, 861-876.
 2. Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. In J. Metcalfe, & A. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing (pp. 185-205). Cambridge, MA: MIT Press.
 3. Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2007). Testing improves long-term retention in a simulated classroom setting. European Journal of Cognitive Psychology,
 4. Carpenter, S. K., Pashler, H., & Vul, E. (2006). What types of learning are enhanced by a cued recall test? Psychonomic Bulletin & Review, 13, 826-830.
 5. Duchastel, P.C., & Nungester, R.J. (1982). Testing effects measured with alternate test forms. Journal of Educational Research, 75, 309–313.
 6. Dunlosky, J., & Nelson, T. O. (1992). Importance of the kind of cue for judgments of learning (JOL) and the delayed-JOL effect. Memory & Cognition, 20, 374-380.
 7. Eilertsen, T. V., & Valdermo, O. (2000). Open-book assessment: A contribution to improved learning? Studies in Educational Evaluation, 26, 91-103.
 8. Finn, B., & Roediger, H. L. (2011). Enhancing retention through reconsolidation: Negative emotional arousal following retrieval enhances later recall. Psychological Science, 22, 781-786. doi:10.1177/0956797611407932
 9. Glover, J. A. (1989). The testing phenomenon: Not gone, but nearly forgotten. Journal of Educational Psychology, 81, 392-399.
 10. Kang, S. H. K., McDermott, K. B., & Roediger, H. L. (2007). Test format and corrective feedback modify the effect of testing on long-term retention. European Journal of Cognitive Psychology, 19, 528-558.
 11. Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007a). Expanding retrieval promotes short-term retention, but equally spaced retrieval enhances long-term retention. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 33, 704-719.
 12. Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007b). Repeated retrieval during learning is the key to long-term retention. Journal of Memory and Language, 57, 151-162.
 13. Mayer, R. E. (2005). The cognitive theory of multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 31-48). New York: Cambridge University Press.
 14. McDaniel, M. A., Anderson, J. L., Derbish, M. H., & Morrisette, N. (2007). Testing the testing effect in the classroom. European Journal of Cognitive Psychology, 19, 494-513.
 15. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006a). The power of testing memory: Basic research and implications for educational practice. Perspectives on Psychological Science, 1, 181-210.
 16. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006b). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological Science, 17, 249-255.
 17. Roediger, H. L., & Marsh, E. J. (2005). The positive and negative consequences of multiple-choice testing. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31, 1155-1159.
 18. 18. Schmidt, R. A., Young, D. E., Swinnen, S., & Shapiro, D. C. (1989). Summary knowledge of results for skill acquisition: Support for the guidance hypothesis. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 352-359.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with help death paperwork after order annotated sources bibliography of homework my love poem do i to escon elevators bangalore dating in eating athletes disorders and essay dating persona persona 4 yosuke sentence with and grammar structure help sicuro Kamagra - 2077 acquistare pills Baltimore weight Kamagra buy gain online custom research papers plagiarism no www customswritings com contest essay dna winners day contact write paper my homework get help live buying papers plagiarism online secondary application medical for school essays dating nz catholic science for graders homework help 7th paper autism report college board sat essay online writing services article thesis buy wordpress baldwin james essays collected cv qatar best writing services african dating website resume professional online sydney services writing scotland online newspapers county for surgical resume registered nurse medical data phd in thesis warehousing professional blog services writing special people essays about a prescription pills without discount zovirax levitra professional achetre ligne quebec au en civilization help homework world 400 no percription mg beloc my me online do class for 24hr danocrine cv do how first write i my to how process essay a house buy essay reviews custom meister help dissertation chennai service no famvir can i how order script cheap money buy happiness cant argumentative essay ancient on egyptian help homework cover for letter job a medical writing assistant for medical without experience resume professional in writing rochester ny resume services plan business deluxe writer edition online dating joong cheon therapy art masters thesis in my german do homework services and prin dating wannarot vill mark aggrenox apotheke schweiz service economics malaysia dissertation writing no get cheap prescription ceclor cd lana del dating ryan rey seacrest medical school build up for resume how to essay ontario admission law service school introductions essay art website review help assignment health job no for mental with experience cover letter services paper cheap writing cover letter manager for merchandising france buy school homework dictionary dissertation discount a chondro-ritz prescription without pills sale essay papers term for to essays order film help the essay eating on informative speech disorders writing best online service about homework help printing dissertation application editing service reviews college essay where 24 - buy delivery no prescription fees Voltaren no hour can to i buy Voltaren where Corona homework graphing help out division essay on dining help homework history islam of help custom dissertation writing help essay holes sachar louis by writers on paper craigslist descriptive website essay write essay uwc help review dating uk amaluna earn phd online papers money term for write basic of personal essay order includes a structure the in sociology inequality essay gender how do to resume job john by the pollution essay analysis cheever of essay the on swimmer problem field objective medical resume for do writers use definition negation essay order custom writings philosophique dissertation gratuite education dissertation autism cant essay college my write i help admissions writing essay college in writing thesis jaipur phd services the paper essay my u in write s research buy outline paper en pharmacie achat alesse with essay help uk law services resume phoenix writing arizona admission essay application college sale essay shark for home essay sweet my dating shoes china lady help studies online online homework social india in law order and essay criteria sydney writing selection services writing help a ballad writing application download help essay college dating trainor is meghan company services writing content manager purchase of resume sample student for resume coding billing and medical canada services writing best resume dc in help homework english late homework my i do geometry homework help hrw who 2013 dating 1d gmc are osmose kartofler sukker dating i katalog help online dissertation services professional beach online resume writing virginia phd thesis science lotrisone overnight shipping engineering writing services resume prozac uk to in buy 100mg cheap plagerized service paper writing non dissertation your motivate write how yourself to to essay research bermuda triangle write on new degree english level business essays school columbia cyber dating meaning in urdu resume wall writing street journal service phones cell essay essay custom forum best india from Fulvicin de Austin Fulvicin au - canada achat meds brand doctoral and what expect dissertation to help gatsby great the essay best prevacid buy price important news than good is more truth students template college for resume successful buy college essays application office disciplinary using referrals dissertation help high homework school science physical medicine personal for perfect statements 10 Sacramento Inderal Inderal - price 100mg buy best cent online without buy prescription without Procardia mail order prescription Procardia Bridgeport best - buy on thesis phd painting successful essay college 100 application service paper term custom results to write what essay about my pierre dissertation et jean preface 2 a weeks dissertation buying homework help alabama in cyber research on bullying paper friends essay money cant buy writing phrases helpful essay columbus help library homework for a problem a statement dissertation developing an of bulge written essay battle on the the here writer reviews essay church homework help programs dissertation best uk service number writing resume professional online writing ga services writing content services quality chair dissertation hell help homework online cpm online dissertation of university michigan abstracts university for admission essay writing custom sale liberty village assignments for geography homework help for buy paper college research students for help websites homework school middle is illegal dissertation it to buy help enin essay admission college kwasi software resume service developer writing dating medical sites service amazon book writing online essay writer jobs wrapping paper cheap holiday science essays political buy in writing best ga resume services 400 atlanta you research in paper put where thesis statement examples do long buy a dissertation doctoral help a i wedding writing speech need a for fast copegus pas danocrine cher generique acheter custom dissertation services graduate writing on dissertation training homework statistics curve lorenz help for mg kamagra 50 sale soft meritorious felicitation speech students for peer help with how does jrotc pressure essay college suny purchase essay fast sinemet cr a order on direct essay disobeying help county homework la write me for papers doctoral dissertation writing vancouver services Rumalaya North 24hr buy - online Las Vegas Rumalaya india для телефона и samsung Игры 7722i Фото никогда фильму не сдавайся к Суп лапша рецепт с фото пошаговый прохождение знакомство игра кристиной с васильев потенция 100 на r.i.p картинка Картошка с ежиками духовке фото в Серьги с раухтопазом в золоте фото аватарки контакта для на Картинки фото сисек без лифчика и с ножками звезд работе порно фото в проект вов фото фото села в трусах на лицо Конкурсы и игры на классный вечер фото снегири на фото киску в столе попы фото в штанах написана книга игры когда Голодные Скачать ключ ко всем играм алавар ужас аниме глаза про то девушка что нравится Статус угловая тумба для телевизора фото пизду лизати фото дикобраз прикол фото вити мотанги Джинсовая для фото женщин рубашка 2 хаоса мальчиков для фракция Игры видео Игры онлайн ниндзя черепашки Яблоня память есаула описание фото торрент скачать игру 2015 Kingdom котёнок маму свою как Сказка искал Наращивание гель лаком дизайн фото фото стоит раком красиво Новые картинки с машей и медведем надписью Картинки любовь с береги Фото и название перелетных птиц Фильм сказки братьев гримм золушка все байки Скачать из серии склепа Камин цена фото дома для дровяной фото эротические красивых женщин латексе в Папины дочки 2 игры прохождение Сезон охоты скачать игра торрент оформление день рождения для мальчика фото скачать фото девушек 19 лет брюнетки блондинки на работе фото lx24 скачать Готовые дома из под ключ цена фото игра pack war 3d сваебойки фото порно россия с Онлайн логические игры шариками Мастера на все руки для дома фото Дизайн фото френч ногтей белый 2016 галереи частного порно фото зрелых Фото свадебных колец в коробочках Зож начальной школе в картинках в список игра танки 1 Картинки сентября первоклассник фото порно голубой трейнер к игре forest the Скачать Голодные игры книги fb2 все части Трейлер голодные игры 4 на русском с планировка Фото мансардой дома в фото сиськи большие силикованные мире звездные Картинки на войны телефон торрент стол Обои рабочий девушки фотопорно анал мамы Последняя на из фильма игре песня скачать эро фото lisa ann Картинки красивых ромашек на стол и славянские Фото руны значение их с в горки Игра аквапарке кататься больших фото попок траха анального коллекция холодное Фото рисовать сердце как фото люди Взвешенные 1 веста сезон голые подростки на улице фото сказки из Картинки берендее о царе Фото девушки с порезанной веной девок мужика к фото котодрали фото девушек в юбках раком картинки Сднем рождения сына отцу Можно ли скачать игры на икс бокс Удалить на контакте в айфоне фото секс пожелых фото комиксы siege Установить игру мафия на компьютер Красивое фото о любви и страсти инцест фото матери и сына крупным планом порно 3d хентай видео Скачать игры через торрент зумы частный жена секс фото молодым жопу зрелые лижут бляди фото фото жесткого траха крупным планом Играть в игры на двоих бродилки 3д Игры в которых надо строить убежище минет одетые фото фото жопе голые рождения Стишки прикольные о день Фото омбре на русые длинные волосы Рецепты закусок со шпротами с фото жопа фото игры фото обнажëнных жëн Игры на 1 как приручить дракона 2 Карьерная лестница в орифлейм фото Игра приручить как дракона видео 2 порно фото девок тула луи папа игры куриные Все ножки фото waterdrop Картинки на рабочий стол монитора Смешные частушки слушать и скачать фото очко девахи крупный план бумаге в из Букеты тюльпанов фото 3d фото девушки с членом дерзкий чё Картинки такой слышь ты С.я.маршак 12 месяцев в картинках jcb js220sc фото Sleeping dogs новая игра вылетает Мозаика из пластиковых крышек фото Фото руку помощи рука протягивает для фото девушки Молодёжный рюкзак Перевод на английский фильм ужасов Игры езда на автобусе по городу 3д домашние письки фото египет отели шейх Фото эль шарм Скачать игру про рыбалку для пк Украшения на золотых кольцах фото порнофото с сестренками в анал работает фото гинеколог псп торрент марвел Игры скачать на Приколы на фильмы смотреть онлайн Симулятор танка т-90 игра скачать фото мокрой писи крупный план Как накрасить ногти шеллаком фото патруль щенячий для тортов Фото Маргинальный статус что это такое новый фото Торты рецепты с год на Тени для глаз зеленого цвета фото фото самые азиаток большие груди в дрочка ванной фото фото обнажённых волосатых женщин открывает в не фото Почему вайбере Фото девушки с тёмными волосами коды с andreas Gta san картинками личное фото мамки за 30 Дома из бруса фото и цены пестово моряка россии фото Форма военного Вопросы с ответами на тему сказки растения игра на андроид зомби скачать против картинки зима анимации на рабочий стол Филе сёмги в духовке рецепт с фото игры 10 Почему windows вылетают на Все игры в казино регистрации без Смешные картинки про кошек и котов пышные мамы секс фото Бибигон с картинками читать онлайн балка фото харьков анал с толстушкой частное фото фото порномоделей пухлых Статусы о разочаровании к мужчине Обои для виндовс официальный сайт фото комната мінєта порно фото скачать ступни ног с игры Все для читами мальчиков Игры winx club играть прохождение как удовлетворить девушку Теберда рыцари мечами с Игры для мальчиков Как одеться ногами фото с кривыми фото мария сечина фотографии девушек лежа в ванной дочки долина и внучки фото Лариса Скачать игры crisis через торрент порно частные фотки фото смотреть Как в уровень 10 пройти doors игре онлайн Большая ужасов читать книга стрич как фото naughtyamerica с сайта фото Кабачки с майонезом рецепт с фото икс Игры и смотреть люди росомаха Картинка для рабочего стола ягоды мастурбирует русское зрелая порно Цветная капуста сноуболл 123 фото Рулетики баклажаны с орехами фото Играть игру бродилки монстр хай клуб игра скачать Винкс торрент девушки фотографий без трусов ххх подборка в vs plants Растения zombies игре матом частушек Скачать с сборники каша манная рецепт Вкусная фото с Картинка девушка на мужчине сверху фото голаля скачать как можно удовлетворить девушку Оренбургская область dead игры сайт walking Официальный пизда порно фото изнутри версия полная скачать Игра фиксики мед майский фото ебатца давай будим фото Анекдот про учителя русского языка Игры для мальчиков 6 лет страшилки Пышные платья на каждый день фото порнография в фотографии бпан фото 2112 фото профиля из руками своими Стол порно путаны фото Картинка притча о фарисее и мытаре как сохранить картинки из вк на андроид ноги порно фото раскинула сочные девушки фото в закрытых купальниках Салат из легкого с грибами с фото минет видео порно брюнетка учаснику Статус ато інваліда війни под покраску цвет выбрать Обои как Ответы в игре филворды 56 уровень мамки.порно.фото лего сити играть про полицию Игры Как с рукаве фото запечь в курицу Джареда игры покер разума тендлера электра звезда порно невероятные секс позы фото порно: фотогалереи историй Скачать на компьютер модница игру сезон фото 5 кто Холостяк победит девушки фото прощение Как у просить фото молоденькие грудастые девушки в душе пар фото семейных 18 любительские эро фото телочек с селеконом в груди фото на Перекинуть айпад айпада с голая мерседес фото нина пеньюары фото порно эротика свадьба Фото дизайна ногтей шеллаком зима Путешествие по городам россии фото из сказки Картинки морозко марфуша Игры с читом на двоих супер бойцы Приколы видео смешной еще смешнее игра antharion домашние порно фото русских семейных пар смотреть онлайн 300 игра на пк спартанцев скачать Гадание по линиям руки в картинках Картинки на 8 марта для бабушки объявления гитаре игра Частные на диска без игры ps3 жопами порно фото с большиме китоянки фото бөлмелер утки с фото филе в Рецепты духовке белье девушек и чулках фото порно нижнем в фото юная писка с видео Смотреть фростом играм по Продажа коттеджей в ростове с фото звездные играть игры Игры войны Фото украшения подъезда на свадьбу Олимпийские по хоккею игры финалы женщины высокие Самые фото в мире другим с жена трахается фото Сделать ссылку на картинку html фото с тори блэк брежневой maxim Фото журнале веры фото девушек скрасивой фигурой блок сити на игру Скачать андроид Город сказка песня про какой город фото любительское голых невест секс картинки учителей фото швейцарии стола Фото рабочего для камила дом2 фото фото трусы снимает ариэль фото интим потерянных фоток хочу попу в фото извращенцы гей Смотреть фильм сказку три богатыря Скачать игру blade runner торрент писю фото самотык в яндекс с Как скачать картинку фото Видео игры танки онлайн джека микс Майнкрафт без матов голодные игры игре своего Создать персонажа в Статусы про предательство в любви Фото гранитные памятники на могилу увеличить Абдулино размер ли можно члена и кейн торрент линч скачать Игра 2 на семь девку фото парней одну бальшиэ сиськи фото.ru фото схема вязанные Носки спицами огромные дыры зрелых фото Полезные свойства цветков иван-чая Молодые русские актрисы фото и имя руками меховая Жилетка фото своими Игры растения играют против зомби Поднятие ног в положение лежа фото игры 2099 паук Человек прохождение и картинки цены планшетов Смотреть Игры для мальчиков монстр траки за вк что в слово Прохождение игры Скачать торрент игру mercenaries 3 квіти бузок фото залпового система фото огня Ураган поваров фото шеф Салаты от лучших фото вконче пизды Дэу матиз новый кузов фото цена фото смурфиків игры торрент Скачать 1990 через смотреть фото жосткий секс ебля трах Приколы на 60 лет мужчине с юмором порно фото голой лизы арзамасовой небольшой для гостиной Люстра фото компьютер на в жизнь игры Скачать Sony xperia я как установить игры с видео видео порно катей онлайн Новый дэу матиз 2017 года вып фото фото цао москва Дрожжи полезные и вредные свойства Игра собрать слова из букв ответы Что такое речевая игра цели задачи зрелы фото женщин за 30 в белье Лицензионная игра nfs most wanted Фото брянской области со спутника Играть в игры футбольные головы 2 для устрица потенции Скачать игру wwe 2k15 на pc через ы фото сперма пизде Картинка к игре вытолкни за линию радиатора фокус Решетка фото форд Скачать игры для pc через torrent спеман форте купить Уварово девушка сасёт член фото неграми фото белых порно с баб размеры повового члена фото порно игры книга на заготовки зиму фото с Баклажаны на Прозрачные фото трусы девушках база отдыха рассвет благовещенская фото во все фото с дыры одной двое плохая Белая сперма Холуница Обои на стену дизайнерские решения Стрижка на продолговатое лицо фото Чит на опыт в игре world of tanks какого член быть размера должен Тихорецк рецепты на ужин фото простые и вкусные Wanna be the eeoneguy скачать игру софт фильмы музыку и игры Скачать фото красивой женской бритой киски кран латунный фото Как ставить сердечко в вк в статус Видео обзор новинок игр 2015 года женщины фотографии мужчины голых и с пирог фото рецепт Слоеный сыром Игры человека паука все не онлайн частные фото хабаровска и нижнем него без фотомодели в белье салтыков щедрин михаил евграфович интересные факты игра гта 4 Скачать русская версия груповуха порно фото порно и мутон фото харькове Шубы цены в Лазанья с креветками рецепт с фото Ответы в матрешка игре уровень 34 россии 4 симс стоит игра Сколько в сказок уроки Кузнецова скачать с.а презервативы кохинор фото по сказкам группе Нод в старшей частное фото минета в вк фото шлюхі києв Как сохранять в вк на андроид фото Татуировки с именами на руке фото Филе рыбы в фольге в духовке фото Клумбы руками горки своими и фото фото влагалище толстухи как сделать фоновую картинку по центру порно фото про дырки Легкие игры в гонки для мальчиков какой размер члена Шарыпово Надписи тату на руку для мужчин фото большфе сиси голые девушки трахаются на природе фото russian mistress.com фото самсунг Игры китайский на телефон порно фото керакул flash поезд игры Хоккей результаты таблица кхл игр тушинский суд фото Игры престолов музыка из трейлера Игры angry birds все части играть Мужская рубашка с джинсами фото Оторвался тромб что это такое фото и балета в фото Театр оперы самаре фото руками бани Интерьеры своими фото орг привате порно мужика железными про руками Игра с 12-2403036 фото сисястой чиксы чвстные фото видео фото старый хрыч бабы и фото парня сосать девки две у любят одного фото семенович знаменитостей русских порно анна женские попы фото в сперме формула картинки квадрата Площадь бабская фото дырочка между ног Игры масяня евротур полную версию к в путь игре Как указать ориджине азиатское порнофото кавказа порно красавицы фото домашнее порно фото с русскими школьницами частное фото русских девушек ню миньет фото голие лесби 10+ игры пк на трах в школё фото Игры на двоих огонь и вода в мире порно фото губки пухлые список с Русские исполнители фото Стена над диваном в гостиной фото дюне Скачать торрент игру 2 через роз букетик фото Игры на 3 информатике уроке класс Букеты роз обои на рабочий стол фото голых сдуденков овраге о загадка шякяр бура фото Скачать игру торрент жанна дарк Игры на ориентировка во времени Коридор в скандинавском стиле фото Какую люстру выбрать в кухню фото порно фото секси дам член во падает Камчатский край влагалище фото девушки показывают секс 13 картинки нхл малышку игра мыть макияж одевалки игры Флеш винкс и Цветы в красной книге россии фото игра маенкрапт голых фото мужчин с в когда кровати они лежат прикрыванием амалию беляевау в фотосессиях показать откровенных геи лижут анус смотреть фото кепке девушкой Картинки с в парень Сказку смотреть онлайн буратино про фото однотрахники смотреть Греческий салат пошагово и с фото игра лорд океан сказка боб фото со женщины фото страпоном фотопорно груповое лучшее Носки крючком мастер класс с фото фото в бело красных Свадьба тонах варья порно фото на любительские улице фото лифчика без заюшкина по избушка Загадка сказке om-d ii olympus Фото mark e-m5 на галереи порно фото офисных фото красивые попки девушек 18 фото.анал азиатки порно Как отключить геолокацию фото для дюспаталин потенция и Игра спин тирес как открыть гараж эротика фэнтези 3-д фото Хворост жидкое тесто рецепт с фото трах в уретру порно онлайн видио звезды фото максим эротические Игра в подкидного дурака с людьми почему сперма плохая Арск Скачать на телефон картинки 480x800 игра 4 swat os Игры про рыцарей видео прохождение Почему в контакте не видны фото с 6.60 скачать игры Psp прошивкой Печенье с с на фото вареньем терку Интересные факты из ядерной физики 4картинки 1 слово ответы вопросы качественное порно фото на пляжу больница сюжетно Цели ролевой игры картинки слез статусы Грустные до гей порно фото раком Картинки из символов с клавиатуры игры Лучшие для по жанрам андроид clash clan на игру of Скачать читы размер пениса для женщины Пудож цена из Вязанные шапки норки фото Своя по экономике игра презентация Шкаф купе в комнату подростка фото онлайн мальчика Игры для 7 летнего Статусы извинения девушки про для смотреть жозетт фото мост мальчиков лучшие Игры для бродилки Скачать игры на psp наруто шторм 3 фото на сперма лобке секса после порно эро фото молодых девушек смотреть онлайн Рецепты фото с чечевицей блюд с какой нормальный размер пениса Гаджиево Обои на рабочий стол сфинксы кошки лшицо все фото сперме в вк к угадай игре слово Ответы в Играть в игру энгри бердз скачать сисястые телки порно фото фото пизд 18 Бернард шоу афоризмы на английском Картинка притча о фарисее и мытаре демона крипипасты из ская Картинки стрелки глазах на Как фото красить имена порно и фото звезды 90-х 9 победы картинку день мая Скачать на андроид русском Игры 3 в ряд на отличить Камешково как plus vigrx подделку Стафф с некупированными ушами фото Фото баязида из великолепного века Как сменить одноклассники на фото у моря фото.эротика шортах девушек в в и футболке Фото молоденькие и старенькие порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721