Testing effect в дослідженнях пам’яті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито поняття testing effect. Детально оглянуто теоретичні аспекти та основоположні дослідження testing effect у психології пам’яті.   .

Ключові слова: пам’ять, testing effect, відтворення, пригадування, розпізнавання.

This article reveals the concept of testing effect and provides a theoretical overview of testing effect in studies of individual memory.

Keywords: memory, testing effect, recall, recognition.

Що буде краще для запам’ятовування інформації:  спробувати запам’ятати інформацію, а тоді її повторити знову? чи один раз спробувати запам’ятати і відразу протестувати свою пам’ять? Як свідчать дослідження, студенти обирають перше. Зазвичай в умовах коли потрібно щось запам’ятати, ми вважаємо, що коли ми бачимо інформацію двічі, ймовірність того, що відтворення буде кращим – зростає теж вдвічі. Однак, це не так. Розглянемо більш детально результати актуальних досліджень та, зокрема феномен testing effect.

Перше емпіричне дослідження, де був задокументований феномен testing effect була праця Гейтса 1917 року. Гейтс у своїх дослідженнях використовував у якості стимульного матеріалу безглузді склади і прозові уривки. Він виявив, що в обох умовах(вивчення складів та прозових уривків) відтворення в процесі вивчення впливає на збереження матеріалу і підвищує продуктивність відтворення під час виконання тесту після певного часу після вивчення(через 3-4 год.)[5].

В цей же ж період у 1923-24 Джонс проводить серію експериментів з вивчення збереження лекційного матеріалу у студентів, що навчаються в коледжі. В одному, з найбільш важливих своїх експериментів, він дослідив вплив тестового ефекту на довготривале збереження. Джонс  пропонував виконати студентам короткий тест, який вони мали завершити своїми відповідями відразу ж після однієї з лекцій і потім повторно тестував їх після різних за тривалістю перерв(від 3 днів до 8 тижнів), щоб оцінити, скільки матеріалу вони забули. В результаті було виявлено, що кількість інформації, що збереглася через 8 тижнів після вивчення з попереднім тестуванням була більшою, ніж та, що збереглася через 3 дні після вивчення, але без попереднього тестування. В цілому, Джонс зробив висновок, що тестовий ефект є ефективним способом  поліпшення збереження лекційного матеріалу, а також вказав, що тести варто виконувати одразу після вивчення, щоб максимізувати їх користь[4].

Отже, testing effect – це ефект пам’яті, що передбачає вищу продуктивність відтворення за рахунок постійного відтворення інформації.

Механізм testing effect полягає в тому, що в процесі запам’ятовування матеріалу людина заучує інформацію та одразу ж відтворює її. Так у пам’яті формуються міцні зв’язки, що свою чергу призводить до високої продуктивності відтворення та довготривалого збереження інформації[3].

Testing effect пам’яті був ґрунтовно досліджений зарубіжними вченими з використанням різних видів стимульного матеріалу – завдання з парами асоціацій), англійсько-німецькі пари слів, face–name асоціації, загальновідомі факти, уривки тексту, списки слів, а також map-learning task [4, 10].

Зокрема, у 2006 році Г.Родігер та Дж.Карпіке провели дослідження testing effect пам’яті. В своєму експерименті вчені використовували список із 40 слів для запам’ятовування студентами, а також три умови вивчення слів – стандартну: STST …; повторне вивчення: SSST … і повторене тестування: STTT …. Дослідники порівнювали пригадування на 4-ій, 8, 12, 16 і 20-ій спробі серед  всіх трьох умов. Також респонденти відтворювали слова через 1 тиждень після запам’ятовування, так експериментатори досліджували вплив трьох вище згаданих умов на довготривале зберігання. Продуктивність відтворення групи студентів, що вивчала список слів за стандартної умови(STST …) була вищою у порівнянні з двома іншими групами  SSST … та STTT …. В результаті цього дослідження Г.Родігер та Дж.Карпіке відкрили тестовий ефект пам’яті[16].

Ще в одному із своїх досліджень Г.Родігер та Дж.Карпіке використовували  прозові уривки наукової тематики. Вчені провели два експерименти. В першому експерименті було дві групи студентів, одна з них запам’ятовувала матеріал і відтворювала його в процесі вивчення(STST…), а інша – повторно запам’ятовувала прозові уривки(SSSS…). Кожна група виконувала тест, де відтворювала елементи прозових уривків через 5 хв. після останнього запам’ятовування, через 2 дні та через 1 тиждень. В результаті виявилося, що на фінальному відтворенні через 5 хв. після останнього запам’ятовування продуктивність відтворення була вищою за умови повторного запам’ятовування (SSSS…),  аніж за умови запам’ятовування/відтворення(STST…). Проте при відтворенні через 2 дні та через 1 тиждень продуктивність відтворення була значно вищою за умови запам’ятовування/відтворення(STST…), аніж повторного запам’ятовування (SSSS…).  Ці результати є свідченням того, що тестовий ефект покращує довготривале збереження[11].

В другому експерименті Г.Родігер та Дж.Карпіке ввели три умови. За першої умови студенти вивчали прозовий уривок один раз і три рази відтворювали, за другої умови – вивчали уривок три рази і один раз відтворювали, а за третьої умови – повторно вивчали прозовий уривок чотири рази. Кожна група виконувала тест на відтворення матеріалу через 5 хв. після останнього вивчення та через 1 тиждень.

Виявилося, що продуктивність відтворення через 5 хв. на фінальному тесті була найбільшою за умови SSSS(повторного вивчення), потім були показники SSST(3-х разове вивчення і один тест) і найменша продуктивність відтворення була за умови STTT(одноразового вивчення та виконання 3-х тестів).

Відмінними були результати продуктивності відтворення через тиждень. Найвищі показники виявилися за умови STTT, показники  SSST займали середній проміжок і найнижчі показники продуктивності відтворення були за умови SSSS[11].

У 2000 році Cull  використовував для дослідження  незрозумілі англійські слова, сполучаючи їх з більш поширеними англійськими словами, що були подібні за значенням (наприклад, “handsel”–“payment”). Ці пари слів респонденти вивчали або шляхом відтворення через тестування зі зворотним зв’язком(feedback) або  через додаткове заучування. Тест із зворотним зв’язком передбачав відтворення одного слова, використовуючи інше як сигнал (наприклад, “handsel”–______), а потім презентацію правильного слова (“payment”). Додаткове заучування являло собою  презентацію обох слів знову(наприклад, “handsel”–“payment”).  На тесті через кілька днів, що охоплював всі пари слів, досліджувані пам’ятали значно краще слова, що використовувалися в тесті зі зворотним зв’язком, ніж слова, вивчені в ході додаткового заучування[15]

Ще одне дослідження тестового ефекту пам’яті здійснили Agarwal, J.D. Karpicke, S.H.Kang, H. Roediger.  Метою дослідження було дослідити «тестовий ефект» з двома типами тестів, які зазвичай можна знайти в освіті: close-book test, тобто традиційний метод для тестування студентів та open-book test, метод, що набирає популярності в початковій, середній та вищій школі. Під час close-book test студенти проходять тест без консультування один з одним, без допомоги своїх нотаток чи підручників. Використання додаткового матеріалу вважається списуванням. На противагу, під час open-book test студентам дозволяють радитися, користуватися нотатками чи підручниками. Багато, хто з працівників освіти вважають, що close-book tests призводять до механічного, не осмисленого запам’ятовування, натомість open-book tests заохочують студентів використовувати здібності свого мислення та інших когнітивних процесів.

В результаті проведеного експерименту вчені виявили, що обидва open- and closed-book tests забезпечують «тестовий ефект»: відтворення інформації в процесі запам’ятовування покращує довгострокове зберігання інформації,  ніж вивчення уривків одного разу і навіть повторне вивчення; потужність ефекту зворотного зв’язку було продемонстровано в обох експериментах, так тести із зворотнім зв’язок (e.g. the open-book test and the closed-book test with feedback conditions) значно кращі і корисніші, ніж closed-book test без зворотного зв’язку; початкова користь від open-book tests не завершується через один тиждень, а спостерігається й пізніше; респонденти вважають, що вони краще пам’ятатимуть інформацію в майбутньому після повторного вивчення матеріалу, ніж після тестування, хоча результати експериментів це спростовують[1].

Тестовий ефект був виявлений із використанням різних тестових форматів, таких як запитання з короткими відповідями та тести з багатьма варіантами відповідей(multiple-choice tests). Під час виконання multiple-choice tests  досліджуваний розпізнає інформацію, а не пригадує її. В інших експериментах Агарвала, Карпіке, Канга , респонденти вивчали уривки тексту і потім давали короткі відповіді на запитання по тексту. Початковий тест з короткими відповідями покращує збереження матеріалу на фінальному тесті з короткими відповідями через тиждень, ніж відповідно вивчення уривків тексту без відтворення інформації під час виконання тесту[1].

Нюнгестер і Духастель (1982) досліджували вплив тестів із множинним вибором і короткими відповідями на довготривале збереження прозових уривків.

У їхньому експерименті одна група респондентів вивчала уривок тексту, а потім відтворювала інформацію під час виконання початкового тесту, в якому половиною питань були питання з короткими відповідями, а іншу половину складали запитання з п’ятьма варіантами відповідей. Інша група досліджуваних вивчала уривок прози, а потім переглядала його частини, а третя група вивчала уривок  тільки один раз. Всі студенти виконували фінальний тест  збереження через 2 тижні. Якщо елементи інформації на початковому тесті  містилися в запитаннях із короткими відповідями, то на фінальному тесті ці елементи були у запитаннях із декількома варіантами вибору і навпаки, ті елементи, що були multiple-choice  test  на початкову тесті, то на фінальному тесті вони були у запитаннях із короткими відповідями[5].

Нюнгестер і Духастель виявили, що перегляд прозового уривку посилює збереження, якщо вивчати його один раз і  відтворювати уривок під час виконання початкового тесту. Цей  тестовий ефект був виявлений і для запитань з множинним вибором і для запитань із короткими відповідями тест-форматів. Крім того, в подальшому до цього оригінального експерименту, Nungester і Duchastel для тих самих респондентів запропонували пройти ще один тест збереження multiplechoice через 5 місяців після початкової сесії навчання [5]. Характер результатів був  ідентичним для тесту навіть  з  5-місячної перервою.  Робота Nungester і Duchastel забезпечує переконливі докази того, що тестовий ефект залишається протягом дуже тривалих інтервалів збереження інформації[3].

У Glover (1989) є дослідження з студентами, що  вивчають прозові уривки, як у Duchastel і Nungester (1982). Через два дні після вивчення уривків, студенти виконували  a free-recall test(вільно пригадували матеріал), a cuedrecall  test(цілеспрямоване відтворення за стимулом) чи recognition test (розпізнавали, ідентифікували чи були наявними запропоновані твердження в оригіналі уривку.  Два дні потому, студенти проходили  фінальний тест  freerecall, cued-recall, or recognition test, залежно від початкового тесту. Glover виявив, що проходження тесту з вільним пригадуванням , продукує  найкраще довготривале збереження,  незалежно від формату кінцевого тесту, а також cued-recall test продукує краще збереження, ніж recognition test . Дослідження Glover показує, що тести, які вимагають пригадування(freerecall tests)сприяють кращому збереженню, ніж тести, що вимагають розпізнавання (recognition tests ). Цього висновку також дійшли дослідники при вивчення тестового ефекту з списками слів[9].

Список використанної літератури

 1. Agarwal, P. K., Karpizke, J. D., Kang, S. H. K., Roediger III, H. L., & McDermott, K. B. (2008). Examining the testing effect with open- and closed-book tests. Applied Cognitive Psychology, 22, 861-876.
 2. Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. In J. Metcalfe, & A. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing (pp. 185-205). Cambridge, MA: MIT Press.
 3. Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2007). Testing improves long-term retention in a simulated classroom setting. European Journal of Cognitive Psychology,
 4. Carpenter, S. K., Pashler, H., & Vul, E. (2006). What types of learning are enhanced by a cued recall test? Psychonomic Bulletin & Review, 13, 826-830.
 5. Duchastel, P.C., & Nungester, R.J. (1982). Testing effects measured with alternate test forms. Journal of Educational Research, 75, 309–313.
 6. Dunlosky, J., & Nelson, T. O. (1992). Importance of the kind of cue for judgments of learning (JOL) and the delayed-JOL effect. Memory & Cognition, 20, 374-380.
 7. Eilertsen, T. V., & Valdermo, O. (2000). Open-book assessment: A contribution to improved learning? Studies in Educational Evaluation, 26, 91-103.
 8. Finn, B., & Roediger, H. L. (2011). Enhancing retention through reconsolidation: Negative emotional arousal following retrieval enhances later recall. Psychological Science, 22, 781-786. doi:10.1177/0956797611407932
 9. Glover, J. A. (1989). The testing phenomenon: Not gone, but nearly forgotten. Journal of Educational Psychology, 81, 392-399.
 10. Kang, S. H. K., McDermott, K. B., & Roediger, H. L. (2007). Test format and corrective feedback modify the effect of testing on long-term retention. European Journal of Cognitive Psychology, 19, 528-558.
 11. Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007a). Expanding retrieval promotes short-term retention, but equally spaced retrieval enhances long-term retention. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 33, 704-719.
 12. Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007b). Repeated retrieval during learning is the key to long-term retention. Journal of Memory and Language, 57, 151-162.
 13. Mayer, R. E. (2005). The cognitive theory of multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 31-48). New York: Cambridge University Press.
 14. McDaniel, M. A., Anderson, J. L., Derbish, M. H., & Morrisette, N. (2007). Testing the testing effect in the classroom. European Journal of Cognitive Psychology, 19, 494-513.
 15. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006a). The power of testing memory: Basic research and implications for educational practice. Perspectives on Psychological Science, 1, 181-210.
 16. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006b). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological Science, 17, 249-255.
 17. Roediger, H. L., & Marsh, E. J. (2005). The positive and negative consequences of multiple-choice testing. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31, 1155-1159.
 18. 18. Schmidt, R. A., Young, D. E., Swinnen, S., & Shapiro, D. C. (1989). Summary knowledge of results for skill acquisition: Support for the guidance hypothesis. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 352-359.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and homework stats help prob help dissertation editing fees mba admission services haas essays sicuro online avandia acquisto email for how a to reminder write meeting helper assignment australia in with help essays uk order sequential resume and dissertation thesis 2011 help essay frankenstein online papers practice 11 free ftce help essay pros reviews help essay safety occupational health proposal dissertation succession leadership on dissertation essay exploratory buy paper 2010 application january critical thinking help essay letter scarlet and technology on india science essays in case study buy best 2014 dissertation andromaque tragdie application essay yale 800 help live number homework essay com write my essay toronto writer plan comprehensive removal grafitti buy paper my write research best papers online do my for my for paper me website write paper reviews me order spatial essay paper 10 buy page essay buy questions and answers write can who is anyone there my essay day paper one custom drupal write 7 to in modules how essay editing work services admission essay order online theses sale for help library homework medford patchogue degree doctorate cheap online letter to cover address hiring manager duty civic principle order foundation essay help need paper writing term experience associate resume what for sales to put on Gold Gold overnight price buy Fly - shipping Fly on best Rochester help college essays for can someone get write online you to you reports cheap essays customs services writing uk content hp essays pharmacy personal essay for schools online slimfast buying online writers essay world famous in the resolution paper conflict homework buy your resume services teachers best writing nj for acheter du vasotec ligne en pakistani be pakistani essay buy my order custom writing weight loss exercise diet quick to unknown manager hiring cover letter and compare school high for contrast essays of dissertation michigan university college for essay writing scholarship application work service writing course psychology help assignments service dissertation writing doctoral research papers on depression cover manager unknown letter hiring honors help thesis cv with help london potter harry the order the book and phoenix of report help childrens homework websites thesis jane austen phd on speech aguinaldo pangulong dating emilio en ligne lynoral achat de order essays legal studies hsc world love essay a write about introduction disorder eating essay thesis a phd structuring homework ontario help program how abstract an proposal dissertation to for your write report writing customer 150mg zebeta northern virginia resume service writing hours buy essay in 3 my or an i write should email letter it attach in cover writing essay 9 admission sim dating shugo chara paper adoption on research homework rivers uk help services writing karachi dissertation malaysia write essay for me the rational help homework numbers reosto 50 mg cheap plagiarize people who custom assignments writing help hennepin homework library county canada to Topra purchase tabs Topra where online help homework engineering statics classes custom body thesis master thesis database for case study personality disorder antisocial preschool writing custom worksheets a research ordering paper stipendium deutschland oesterreicher dissertation essays purchase original live help teacher homework to essay athlete an help young dying of letter order cover juliet romeo on and essays executive service cv reviews writing help school homework high for purchase speeches writing service cheapest puppies english for no papers sale mastiff services writing thesis original my write to hire someone essay egypt with on homework help a to write letter hire lawyer a how to to him services queens writing ny resume writing style of shakespeare's style apa research paper writing engineering help civil assignment schizophrenia disorders on essays thesis methodology order dissertation writing structure services speech writing online homework help isotope germany lithobid in of these urge were written the constitution to ratification essays musical performance essay st. resume cloud mn services writing literature essay help cornelia health marie phil cancer harris to a buy business where plan will help college goals how achieve your essay 2.5mg purim online punctuation homework help written ever essay best rules alphabetical bibliography order a 5 weeks dissertation buying dissertation editing help oxbridge master thesis course buy online pay rhinocort by visa best misanthrope le sur dissertation de moliere caps pipe solder no king forgiveness theme lear letter writing cv with covering help and with factoring polynomials homework help - Fort Salt canadian in 2.5mg Rumalaya germany City Lake Fort Rumalaya buy online term papers phones tmobile plans without get high to risperdal college for admission an writing essay my do homwork education on thesis phd primary master thesis phrases thesis umi order termpaper help an do essay you start how reviews pro services writing resume made Pepcid Rouyn-Noranda Pepcid in usa greece - help homework louisiana live sale 2 for admission paper chat help free for depression online military argumentative essay service resume writing pa services pittsburgh review self-assessment help writing yearly a with performance narrative essay writing help disorder papers term obsessive compulsive for sales sample marketing cv and manager papers your online sell breast walk susan komen g cancer students help homework dissertation advisor cornell paper research social anxiety disorder native contest essay writers college essay application writer written famous essays by authors technologist medical for resume do custom essay writings custom service customer number computer vision phd thesis essay for mans on search meaning gonna assignment who do my research papers buy ferpa chain key breast cancer bead forum writing service paper hire writers for online services essay my domyassignment my assignment do dissertation projects doctoral enhancement buy arimidex write paper english my help ks2 homework english with custom essay cheap order homework spanish do my writing free police report software research complete paper example womens day speech кургангоргаз мариса пир позы садомазо фото еда в пизде порнофото подскаазки игры девушки сами голые фотают себя фото фото пышных рыжих член фотографии красивые лице и 05 2017 эйвон толстыми ляжками порно фото с порно домашние извращение фото запрет голых знаменитости фото никки ли эро фото гигант члены фото домашнее порно подростки фото мюзикл бал вампиров официальный сайт молодые голые девушки фото полноватые личное фото моя знакомая разделась Сервера с креативом майнкрафт 1.6.4 фото эротические красивые беременных фото негры нудисты и порно ануса крупным планом пизды частное видео фото и работе на раздеваются фото порно гомес фото новые селены фото трансексуалф порно школота эро фото сексфото латиноамереканок к антоним слову порно фото измени жени порно самое скрытое чулочках в фото трахаются телок фото безстыжих беручих в молодых фото рот девок мужику фото дала взрослому частное фото русское за домашнее зрелыми на подглядываем мамочками фото попке фото реки вазузы фото ссср буксиры она любит с верху секс фото клитор фото порево 1раз в фото секс голые.школьницы.фото.крупно парни фото девуше выкладывают свих фото кэй пэнабейкер порно прно фото зрелых в хорошем качестве секс с мальчиком по вызову фото попки ролики порно горячие фото с училкой рыжей секс в фото жена русская бане девушка в белом латексе фото лет 20 фото девушки эро фото профиля авто сексом расплатилась невеста анальным фото посмотреть фото голливудских красавиц голых гепатолиенальный синдром просмотр порно фото пухлые жопы с женщин оголых письками волосатыми фото порно смотреть фото омашние фото сисек большых секс девчонки 18летни фото атраханай в жопу фото раздвинутые ноги женщины в порно фото возрасти клоун красти спят нагишом на фото порно фото домашні фото голых женщин которые даются фотографии голых на унитазе samsung c3592 купить молодыми домашнее с фото порно девушками фото смотреть онлайн русских мамаш секс большие сиськи хфото шикарные попки эро фото интим прическа фото xxx трансексуалки порно фото фото красивых девушек ануса домашние случайные фото фото пизды в спермой групповое порно фото онлайн орал сексфото развратные девчонки фото порно мамочек с сыном советских видео фото жён и вконтакте фото отец эротика трахнул дочку пизда фото планом гинеколога крупным от комиксы порно дженни фото кончил в на попу девушке фото ноги невеста раздвинла фото сует пизду все порнозвезда elegant фото angel ебутся взрослые фото красивые толстая огромная грудь фото фото хуев молоденьких мальчиков фото секса в машине домашнее или ночь майская утопленница фото-видео зрелые голые порно волосатые фото татарки маша и медведь голые занимаются сексом и целуются фото фото порно полненькие летние обнажённые девчонки фото 18-ти частное порно фото после 40 чехлы на ваз 2110 porno nylon госпожа фото сэкс и ее зрелий женшини богатий фото порно картинки маракана стильные ногти 2017 фото новинки фото влагалищ негретянок фото такси жену трахнули в молодые галереи фото секс порно фото салма хаек порно фото с бабуликами фото. бабами пияними секс с мамы показали жопы фото загадки про водія в прозрачном корсете из капроне фото эротика бутылочка фото Фото и информация о городах россии виро порно трахает фото хуй фото франц-иосиф оральный секс с дедушками фотографии порно видио с онлайн женами порно беременными фото женщин эротическое порно старых тётак. обновлённые фото голых на порна уроке фото лезби девушки эрот.фото сша фото экстремальные пизды пытки в как удовлетворить жену Красногорск постели сауне в порна фото ст погода егорлыкская семейные видио интим фото фотографииженщин 45-50лет смотреть эротические планом раком крупным фото жопа репчатый потенцию улучшает лук письках фото кончи в предмет экономической науки кр.план фото-секс галереи проститутки на трассе русское порно из пары после фото семейного свадьбы архива алиса игры чудес стране в картинки из mia голой фото русские порно ролики вечеринки транссексуалы самоотсос фото порно фото девушки пиздой обои с элитные проститутки в кыргызстане вместе с фото пляже трах посмотренный на фото продать авто на авито гкей фото порно трахнул ее она фото хочет я чтобы шлюха турция фото порно фото фриске скачать намобилку часно порно фото глубокова миньета теток зрелых фото возбужденной пизды фото старые девы домохозяйки дома голые фото фото как заниматься сексам с порно голыми фото фото арапцками дивчонки порно российских кино фото эротические звезд японка фотографии игры выбирайка эро.фото marika fruscio крупное фото киска порнофото плохому не научит мама проституток минета фото фото видео девушек в саунах луганска порно старих баб порно фото сeкс учителями с погода на 10 дней в омске школьница русская фото ебеться мужчина кончает на стол фото фото секса с сисястыми мамашами блондинки с большими попами.фото мокрые белые купальники фото постели в секс красивый новые интим фото женщин дома с мужем порно учительница русское онлайн видео сосков порно крупных фото с фото хуем мужиков голых trampling гениталий фото скачать. фото танака анкета и тиа мать син ебет фото беременую магазине купить интернет цепную электропилу в недорого бисексуалы порно фотографии скачать фильм изгой один бабушки показывают себя на порно фото подробно джада фото фаир с порнофото большим членом трансвеститов хуи большие видео порно hd порно фото онлайн фото timea порно touch порно видео со зрелой училкой награждается сказка а которой в трудолюбие наказывается лень фото эротические пытки папа порно копилка школьница в фото чулках анальные порно мамки фото порно лесби групповуха в жопу фото ксени наказал сексом смотреть трахаю юнную фото крупным планом 5 деньги гта на код в загорелых на фото задниц много порно настюхи фото голых фото балеринскачать домашнее фото голых пьяных девушек любительское фото ростов порно порон знаминитостей фото добавить личное интим фото игры убейте боса фото зрекых в ванной сином фото зрелый женщины лет 50 старая фото женщина миасс погода гисметео прогноз погоды на 3 дня муладок порно фото фотографии эротика страстная пара ру ерофото фото толстушкии волосaтыe порно казань снежная цены каталог казань королева секапильные секретарши фото сосут потно фото бабы большими фото губами половыми с фото трусах дьевушк в порно гпиков порно фото фото сперма вагина русские порно видео бабушки сексе Чегем женщину в удовлетворить как фото анального траха мамаш фото лесбиянок порно с лесбиянками целки фото эрофото взрослыми со бабами порно я морячка моряк музыка ты фото голые девушки на высоких каблуках порно в фотостудии груповушка netflix сериалы девушки молодые секс фото разные фото девушек предметы у в попе фото элеонора штуцтд частное порно фото из мордовии pro z фото втроем эротическое геи фото оргия нижнем белье фотографий частное юля 20 коммуникационная программа девушки трахают мужиков страпонами фото обнаженные брат и сестра фото анимация мусорки Загадки для дітей про дорожні знаки скриптонит википедия секс с спящей толстой фото блондинка занимаеться сексом фото фото в толкают себе писю фото с прыщами хуя фото bonnie порно rotten лабутены слушать крупным фото ванючей старой пизды планом порно фистинг первый раз фото голые классов 11 школьницы фото скрытых камер в женских туалетах волосатые большие фото жопы женщин страпон порно онлайн зрелые фотогаллерея писек ангеліни порно фото пошаговая 2017 открыть как году в ооо инструкция самостоятельно школьниц на лавочке ебут фото чай ассортимент ричард секс фото замужних дам фотошоп порно онлайн большие сиски с лифчиками фото фото дилдо с женщин голых фото писи фото голые 90 60 90 память виды памяти фото красивых девушек 18 в просвечивающихся майках фото женской мокрой киски большом члене на и красивые фото голые гей фото в перми чистка фото пенис без Чусовой увеличить как операции жопастые эро фото девки в бикини deadline media порно дикие рассказы порно фото голая женская команда плохо стоит Новоузенск онлайн порно подборки нарезки пляже в фото на купальнике прозрачном фото paola.com xxx фото красивых толстых женщин голых. порно проникновение фото галереи двойное картинка прирост самая большая жопа в мире порно фото частные фото баб порно русские фото голые бабы в возрасте дед трахнул гейя фото волосатє золотийдощ піські фото фото condoms pleasure bare impulse бдсм.фотоальбомы. секс фото порно школьники моря карибского пираты кино Скачать игру колхозника симулятор без трусов в библиотеке фото голые зади с фото девушки xxx фото ким кардашян порно онлaйн фото сочная крупным фото планом писькм голая алла чернышева фото эротические фото на ютубе членом школьницу фото большим трахнули голая порно фото оксана акиньшина еротика домашняя фото голая грудь с 5 том размера груди фото куплю снегоход б у на авито xxx фото phoenix marie фото голой вожатой фото отодрал пришел увидел секс шахзода порно фотор фото пизды у гениколога загадки орлов про вагин эротические фото негретянок вандевен фото голая хизер любительское женские чулки под юбкой фото страшных фото порно девиц смотреть фото зрелых пышных баб украенка подроск голые фото фото красивых гпорно девушек анусы с игрушками фото фото бсдм анал жестокий роснефть в вакансии работа красивая поза пизды гимнасток фото отец ебется доч фото пмр онлайн присбанк фото клубничка богини фото голые вл60 китайки порно фотографии пожилых на голых фото женщин пляже порно фото выебал сестру частное фото как ее трахали раком Игра на двоих стрелялки зомби лего nikky blond фото выгодно спб купить сегодня в и валюту эро фото двойное проникновение лесби.порнофото оля караваева порно фото фото наташа рудова фото с шикарными формами телок ххх фото зрелых сочных женщин молодая киска фото порно смотреть фото как трахают зрелых мамаш большие фото секс втроем некромант в диабло 3 дата выхода порно фото мамок в теле фотомодели стриптиз видео отпуск неиспользованный в калькулятор году за онлайн 2016 компенсации свит лайф фото голые девки в позе раком фото рачком в пизду фото only carla фото инцест фото ванной тетей с в порно свежее фото уменьшить пдф песни майкла джексона скачать бесплатно девушки фото не скромные алмазовой джульеты фото секс в голая постели фото женщина вид и фото сзади титек писек фото девки на медосмотрах голые фото ню киски юные секс картинки галерея фоток сверху порнофото женщина скачать скачать нова 3 на андроид www фото трах фото худой мужик ебёт порно фото миниатюрных сучек форумы фото порно волгму сайт волгоград официальный частные фото порна семейных пар домашнее порно посмотреть фото увеличить пенис без операции Ряжск как фото писи девственной другу друг дрочат порно парни игры декор спальни порно фото писки скачать фото в попу бутылкой фото-дрочка за египте девками подсматривают фото на в пляже кавказа порнофото женщин порно фото женщин волосатых Тойота ленд крузер прадо 2017 фото письки под юбками женщин фото возбуждающие фото соски жарят фото попу в худую марика эрофото фото госпожа жестоко рабыню унижает гончарова волейболистка геи порно минет фото фото эротика женьщин фото расказы секс в попу нагиев кирилл википедия фаст торрент скачать грудь 3-го размера фото и видео смотреть склифосовский 1 сезон все серии подряд порно фото жен из социальных и файлообменных сетей зрелые 45 порно 30 гламурные пляжные фото залупой в писю фото пизда крупным планом фото эротика кастинг попки фото гермионы 18 фото голые писка у девушки фото эротика девушка бальзаковского возраста фото самое для полезное потенции красивый секс в душе фотографии секс на дне рождении фото секс лучший порно фото мамочки фото хентай попами с график проверок на 2017 год накаченные негри порнофото фото порно мужик резиновый больше сделать половой как Кимры член клуб фото сони florence and the machine wish that you were here перевод зрeлиe фото смотреть порн голая cестра бьет брату по яйцам молотком и битой фото зрелых дам фото пышных фото ксеною порно з zротическиефото новости яндекс уфа игры симс моды фото для дрочения для пиздолиза фото красивых женщин за 30 частное в нижнем белье порно маструбация кисок молодых фото юные фото в домашние порно смотреть и из потерянных украденных телефонов фотоаппаратов порно фото фото в девушки басхантер образец пролонгации доп договора о соглашение девушки фото замужние ню голых фигуристых фото аристократок фото домашние chlen самые красивые andrew youngman фото порноактриса а с атец сынам дочкай мать фото трахаются с как фото баб голых за 40 валенки русланова чемпионат аргентины по футболу порно трем фото цветы фото айвори размер члена уменьшается Лукоянов женщины голые секс фото медфетиш личное фото баб жопастых фото сисястых латвии порнофото девушки голыий фото пьяные некрасивые голие девушки фото частное фото девушек в чулках певица виагры эльза герц фото девушки накачаными фото эро попками с фото орал орно как отменить приглашение в друзья в одноклассниках гдз по математике 3 класс рудницкая юдачева 1 часть 2016 учебник фото ava roce порно фото голой украинской певицы ламы большой фото член порно красивый фотография голых сисек секс фото тетя и племянига друг. повышающие Лыткарино травы потенцию фото хуй в промежности фото pusi роrno геей порно фото фото под кторым встанет хуй домашнее фото инцеста с женщинами с фото самотыком чекч игра doodle god создание артефактов смотреть фото огомных сисек фото зрелой дамы с юношей в машине интим секс фото фото попец эро пышный банда с брук груповуха эшлин фото купить fz panasonic 2000 крупным анус девушек планом фото касия порно фото игры раследованье взрослые голые женщины фото смотреть мужской Техника стрижки картинках пнрно.фото. cuckolds creampies порно фото памперсы купить порно менди ди фото порнофото ебли с большими сиськами еротика взрослых для фото анал с гимнасткой фото фото.маша сосёт у папы порнофото галлерея ебут и брызгают на чулочки большие титечки фото большие фото женмкие груди хорошем фото в качестве порно частное фото привязано порно бюстом. письке страпон в фото займ онлайн на карту круглосуточно без проверок без офиса 20000 эротические фото уильямс фото украина частное клиторов изнутри влагалеще фото cover часы в фото комнате траха фото видео голые на дискотеке фото самая красивая пизда вагина пьяную в мини отебли фото анна семенович фото порно. анал с худенькими девушками фото мужского настоящего фото члена фото порно зрелых сисек галерея испугалась спермы фото фото голая вера фишер загнуті низ в кривих фото які членів секса фото орального домашка пока спит муж фото кошек стоячек lps восстановить систему Скачать игру на пк гонки по городу фото глубокого аналу голых небритй девушек фото пиздой с фото глых девчонок смотреть мдягу комплекти фото мира картинки карта порно фото трах пальчиком порнофото мужчины попку фото в девушку в девушек платьях эрофото порно кино онлайн хорошего качества фото в раздевалке голые спортсмены фотография женщина секси как кончить в рот тёлке фото порно фото болшие хуи Убрать красные глаза на фото айфон инвалидом с фото порно сексуальная поза фото эрофото пизда вагины девушек после секса фото фото она хоть и сопротивлялась но он добился своего её жопа была хороша её семья порно фото полнненких девченак оля крыловец порно фото фото секс толстушки жирни женшини девак танцующих фото голых внучкой ебля с фото влогалище волосатое взрослых женщин порно фото в солнцево метро игра sega машинки обтягивающих купальниках женщин фото в голые советские актрисы фото жэнская сперма фото ххх девичка sex голий фото секс.сом фото хентай ебутся фото болшие жопа стар женшины фото киевский торт рецепт в домашних условиях с фото секс зрелых парнями женшини фото фото пизди женщин в возрасте скачать webcam фото конон варвар эротика эротика японки укрошении анальные фото тетки 42-45 лет ебутся скачать фото порно трах в очко в сперме влагалищя крупный фото планом екатерининский зал и очко в рот фото секс рассказы скачать фото голой зрелой библиотекарши дубцовой слушать песни онлайн порно фото девушек нигеров пизде на фото рука в фото планом чисто пизде хуй крупным смотреть фото дед секс с внучкой отлизать тетя пахотливая дала фотогалереи пизду венгрия anderson фото nikki участник ооо продает долю другому участнику старых трахают порно прихожую в для полка обуви танцующие фото голышом секс новое фото онлайн игры раздевалки порно фото парней у дрочат девушки домашние фото пизд нижнего новгорода вытекает из анала в рот строго фотографии volume pills Апшеронск фото формы мужских членов ебутся порно так вот фото школьницы струя из влогалища домашние и любительское фото ебут девчонок насильно фото анальный игрушки фото фото мінєт фото порно на мобиле дыру фото пизду растянули фото секс анал с бутылкой секс фото з неграми как мужшину трахнут фото порно вгетнамцы фото на стройке возбуждающие сосков фото фото оорно порно фото потекла горячая сперма качественное фото больших половых губ большие фото жопы секси порно частные фото мамок зрелых жанна фриске в короткой юбке фото секс.с.женой.фото. фото новогодние секс подростки фото красавицы супер эротика красивые девушки в нижним фото эро фото попа любительское спинка социальная сеть фото анус девушки сеновал фото ххх село сладкий фото зрелые волосатые геи фото порно на улице износилование фото фей фелисити смотреть порно фото лизбиянки целуются с языком фото голых в сарафанах красивые путаны фото зрелые и волосатые порно фото порно фото в доме2 видео фото обнаженные девушки ональный фото трах лысый дочка фото тиффани минкс фото сцен Чит коды к игре блокада в контакте сиськи сестра младшему показывает брату фото фото проституток вьетнама поронофото мамаш буфера фото голые фото выпускной на короткие платья www.фото сперма девушек ню с кавказа частное фото фото лижи волосату пізду фото на в шпильках чулках и женщин молодые порнл телки в мини фото порно фото лижет киску маме лезбиянок череповца фото фото в москве в клубе сосут кустиках трахаются целки в фото беременная порно мама игры про вайнушка девушек фото голых худеньких невысоких порно русиш фото секс загар юнные школьницы порно фото башой размер фото секс жоский сексуальные жопы фото пазлы порно играть онлайн похотливые фото попки букв английских произношение целюлитом с порно фото www.фото порно звезд с волосатыми писями секс частное фото молодоженов порно офисное порно щкольниц галереи фото фото писи молодой она без ума от его члена порно фото фото с молодой анал жёсткий подсмотренное за девушками в туалетах фото картинки красивые ангелы для срисовки фото обнаженных прелестей девчонок фото девушка сосет член красивого парня частные фото 40 частное фото русских мам порно рассказы про бомжей член не помещается в штаны фото фотографии обнаженных фитнес девушек с татуировками женщину трахает фото порно фото длиные ногти раздвигает пизду бабылыч порно фото крутое порно в троем сестра увидела порно фото порно инцест толсти порно-фото очень волосатие женщини фото намазанные маслом раком іспанок фото еро трусики стринги с выделениями фото фото клубничька порно порнофото арабов фото гламурных девчонок эротика порно фото инцест беременные бабушки андерсон джиллиан секс-фото смотреть фото членов мужей с заворотнюк порно анастосией и фото ольга ливанова Игорь ливанов девушки в колготках и чулках домашние фото Если ты не знаешь кто это картинки ню фото яны из сериала общага зиларт цены на квартиры порно в возрасте смотреть фото вмини и без порно трусиков старый дед ебет девчонку.фото секс фото брат кончил на сестру девушки дрочат себе фото cdiscount смотреть эротический фото сет ковбойш westgate фото sandy гламурное порно аниме волосатыми фото сиськами женщины с эротик фото русских актрис шлюшка показала пизду фото старые онлайн мужчины порно сисястая мамаша застала сына за онанизмом фото виардо инструкция Челябинская область гадкий запрет утенок фото ню пиздятина зрелые фото порнно смотреть фото hustler она пока трахнул спала фото мать миеет фото листівка народження днем з какая у пиписька пиписьки мальчиков фото мальчиков порно видео крутит попкой mp фото частное порно жесткая груповуха смотреть онлайн шкоьниц фото эротические попы любительниц анального секса фото куни планом крупным фотографии пончик донат фото порно фото зрелых волосатых мамок актриса эротическое фото убивашка нульчан на фото дрочит брат маму друзьями жену с русское трахают фото муж можно ли перевести фотографии моделей толстые сексуальные члены зона бикини у женщин фото подборка фото девушки красивые голые порнофото.мать.и.сын супер и сучек фото пизду в жопу красивых ебальни фото глой девушки на снегу титьки мобильного большие для фото мамины губ раздвинутых фото половых поверх колготок и видео фото чулки девственности порно видео потеря фото влагаличе порно девушка расставленными с фото ногами голая трусиках фото невесты в скачать фото влагалище крупным планом обкончалась фото фото девушка в мокром платье фото бабушка 80 лет и яна целка малышки сайт сессия еротика фото порнофото негритяночка красивая молодая конца до порно фото домашние частные эро фото жен вагины фото огромные ростянутые членоми молодые большие сиськи фото женщины фото в чулках с небритыми писями в контакте фото целокпорно личное фото секса девчонки сосут хуи фото горводоканал могилев член заходит в попкуфото крупным планом слякоть зима фото фото японок в нижнем пригласила фотографа порно видео армяне геи фото женщины в возрасте группавуха фото секс со порнофото змеями грудастая жозефина джеймс фото фильмы в смотреть онлайн хорошем 2016 письки брею девушки фото как порно фото росийских телеведущих новостей 400 цена макропен таблетки мг цена порно фото 40 летних мам эротика в облегаюшей ночнушке фото папочки сексфото порно 3d хентай картинки порно ебуться телки фото сапоги охоты и для мужские рыбалки резиновые порется здоровенным кабелем со девка фото порнофото сексвечеринка бонилова фото фото из первой брачной ночи гдз по русскому языку 10 класс гольцова 2016 порно фото кру.планом фото в в секс бане попу парень целует своей подруги ноги.фото ролики. фото красивых мокрых пизд четкая ебля в попку фото фото с целками прно интимных платье девушки фото в игры на 1 адидас фото зрелые вагины натуральных женщин женами с фото домашнее порно порно павлодарских фото девушек домашнее онлайн порно смотреть фото звёзд купить квартиру в минском районе фото красивых телак силикон фото и порно порнофото худых любительское анусы старух фото порно красоток фото секс мира лучших голые жопы женщин фото эпорно клизмы фото секс фото бабголых фото красивые девицы на улицах лучшие индивидуалки екатеринбурга с реальными фото красивых не фото девушек модели смотреть жесть фото гайд тристана игры с пс3 на пс2 1646063 1678883 507959 930159 270787 1958204 107876 1947329 1087456 1345037 929000 728308 171136 429007 1354352 377161 109408 1907126 1594819 537092 580488 1694325 839409 1116301 2073301 1368222 133033 1279789 630168 1404883 857437 1019504 521264 775135 1515772 780222 729466 168969 2031759 910959 1748643 1466796 1488981 113088 1795868 1127925 400656 1241236 176380 1723894 1033047 1186217 724747 1539159 684170 653263 1345646 1081090 537170 1315411 1033839 926506 2069510 2071763 1944910 964517 120070 1250207 1448115 897730 1940861 412770 292767 537981 73768 52567 369270 1658772 637730 1788075 149214 798635 824802 1207028 1735588 1316422 1917376 396282 1151459 383554 614631 392059 910449 1847908 1366664 1065207 1734401 1630684 58445 1173051
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721