ТАНАТОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ У ВІТАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЙ ВОЛТА ВІТМЕНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Малиш Надія Сергіївна

У статті проаналізовано поезії Волта Вітмена на наявність танатологічних образів; співставлено всі описи феномену смерті, реалізовані в поетичній збірці «Листя Трави», задля кращого розуміння світоглядних ідей поета.

         Ключові слова: феномен смерті, Універсальна Людина, цикл буття, тілесність та духовність, безсмертя.

         The article deals with the analyses of thanatological motives in Walt Whitman’s poetry; it is also compared all descriptions of death phenomenon realized in the book of poetries “Leaves of Grass” which contributes to better understanding of world-view ideas of the poet.

         Key words: death phenomenon, Universal Individual, cycle of existence, corporal and spiritual aspects, immortality. 

 

Мотив смерті на сьогодні є особливо актуальним у контексті як історїї культури, так і традиції літератури.

Актуальність дослідження. Беззаперечно, танатологічний мотив був та є актуальним у всі літературні епохи, хоча ця актуальність різниться кількісними та якісними показниками.

         Американський поет Волт Вітмен творив у 19 столітті, коли поширення набула течія трансценденталізму з її питаннями життя та смерті. Тому дослідження поезій саме Вітмена на специфіку зображення танатологічних мотивів є актульним, адже дозволяє висвітлити як низку цікавих особливостей світосприйняття поета, так і ідейні основи трансценденталізму в епосі пізнього романтизму.

         Об’єктом дослідження є поезії поетичної збірки «Листя Трави» Волта Вітмена.

Предметом дослідження є танатологічні мотиви у поезіях збірки.

Метою дослідження є встановити  значення феномену смерті та специфіку його зображення в поезії Волта Вітмена.

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи:

– метод структуралізму, який допоміг структурувати ідеї та дав змогу розглядати їх автономно;

– метод семіотики, який дозволив знайти окремі знаки та знакові системи у поезіях збірки.

         Огляд критичних джерел: для дослідження використовувались джерела українською мовою. Серед них праця Герасимчука Л. «Рецепція доробку Волта Вітмена» та праця Дубрової О. «Міфософічність поетичного слова Волта Вітмена».

 

У праці «Рецепція доробку Волта Вітмена» Лесь Герасимчук так характеризує поетичну збірку «Листя Трави»: «Тема збірки – сам Вітмен, сюжет – Людина і Всесвіт, ідея – вічне неухильне торжество Вітмена-Людини».

Звідси, ключове поняття збірки – Вічна Людина, її Вічне Буття в усіх його проявах: суспільному, особистому, духовному.

У своїх поезіях Вітмен створює образ Універсальної Людини, тобто такої, яка охоплює все людство (складається з усього людства), а тому не помирає й існуватиме вічно («Себе я оспівую, себе я славлю,../ а кожний атом, що належить мені, і вам належить» [1, 17]). Тобто не має ніякої диференціації, виділення окремих особистостей; Людина Вітмена надто універсальна, надто космічна, а тому не помре («Я знаю, що я безсмертний,../Знаю, я не зникну» [1, 37]).

Розуміємо, що смерть у Вітмена є лише одним з елементів циклу буття, який складається з чотирьох виділених нами етапів: 1) народження; → 2) праця; → 3) смерть; → 4) безсмертя. Визначимо специфіку кожного з елементів циклу.

На етапі народження ліричний герой позиціонується як такий, що нічого не знає про життя («…Що таке трава?../ Що відповісти дитині? Не більше за неї  я знаю, що таке трава» [1, 22]), але шукає відповідей в собі (трансцентенталістська ідея «довіри лише до себе»): «Стрічні й цікаві круг мене,../ Останні події,../ Їжа, одяг… Все це не Я» [1, 21].

Щодо етапу праці як елементу циклічності буття, то варто виділити дві його складових: фізична праця та творчість. Ліричний герой пропагує трансценденталістську ідею фізичної праці як достатньої умови безбідного життя («…завжди – матерія і зростання» [1, 20]) та вважає, що лише з допомогою творчості приходить усвідомлення власної ідентичності («…розпочинаю пісню і сподіваюся не скінчити її до смерті» [1, 17]). Також саме на етапі праці ліричний герой виділяє ідею рівності душі та тіла як одну з найважливіших у своєму світогляді: «Я – поет Тіла і я – поет Душі…» [1, 31]; «Я сказав, що душа не більша за тіло, / І сказав, що тіло не більше за душу» [1, 78].

Етап смерті характеризується повною відсутністю страху у ліричного героя збірки, для нього смерть – швидше довгоочікуваний пункт призначення («Чи ти гадав, що народитись – це щастя?/…померти – таке саме щастя, і я це знаю.» [1, 24]; «…Роздумуєш над тим, що найлюбіше: ніч, сон, смерть і зірки» [1, 114]). Ліричний герой визначає смерть як складову усіх етапів буття, танатологічний мотив є звичним для його існування: «…життя, ти – рештки численних смертей…» [1, 79].

На етапі безсмертя ліричний герой досягає повної внутрішньої гармонії. І якщо на етапах народження, праці та смерті він лише шукав відповідей у собі, то на етапі безсмертя він уже знаходить їх, а саме: знищення не існує, є вічне оновлення («Я заповідаю себе землі, щоб прорости травою,/ …шукайте мене під підошвами своїх черевиків…» [1, 41]); людське безсмертя – у природі («Як безсмертя зветься? Трава!» [1, 52]; «Найменший паросток свідчить, що смерті немає насправді» [1, 23]).

У висновку, весь світ Волта Вітмена постає однією глобальною ідеєю буття, цикл якого складається з чотирьох етапів: 1) народження; → 2) праця; → 3) смерть; → 4) безсмертя. Поняття смерті у збірці «Листя трави» не має денотативного значення «припинення життєдіяльності, припинення існування»; це скоріше своєрідний етап буття Універсальної Людини, третій за порядком у визначеному нами циклі, а ліричний герой свідомо іде від народження до безсмертя саме через смерть.

 

Список використаних джерел:

  1. Уолт Уїтмен. Поезії. // Пер. з анг. – К., 1984. – 126с.
  2. Денисова Т. Історія американської літератури ХХст. – К., 2012. – 487 с.
  3. Дуброва О. В. Міфософічність поетичного слова В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк, 2009. – Вип. XХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 233 – 240.
  4. Дуброва О. В. Філософські домінанти концептів «простору» та «часу» у поезії В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Людина. Мова. Культура: Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих науковців. – Горлівка, 2009. – С. 52 – 54.
  5. Дуброва О. В. Філософсько-антропологічні інтенції творчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, 2010. – Вип. 4 (191): Філологічні науки. – С. 128 – 135.
  6. Коротич В. Листя безсмертних трав // Уїтмен У. Листя трави. – К.: Дніпро, 1969. – с. 3-12.

Науковий керівник – доц. Зелінська Л.В.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

philippines thesis helper albert essays einstein by written cheapest proofreader header admissions custom essay online theses buy turnover phd thesis on employee news so dating young snsd grammar homework my do online order essay custom writing 10 essay order and comparison contrast site essay help edu cheap buy essay doctora dissertation of pelham am papers research behavior consumer on buy invitation online paper australia history dissertation irish help management order resume sale papers for 24k gold rolling help homework public library resume for assistants medical objectives examples memorial services for speeches day essay writing company legitimate uk dissertation services qualitative cv preston writing service school medical for resume admission my in name write korean generator buy fees buy no website - to prescription no where sell Micoflu Milwaukee to best Micoflu dissertation cheap printing bsc solved assignments ignou buy can someone online my paper write introduction identity dissociative essay disorder homework war help vietnam a weeks 3 dissertation purchase planning phd a dissertation to to stop essay persuasive someone convince smoking deadline dissertation submission writing service resume starting a hawn essay goldie write custom id panel service editing essay residency creative writing of teaching research ways paper decimals multiplying help homework best writing services custom sample sales resume for service online engineers best writing resume my for paper me research someone to type services outsource writing help homework warhol andy groupon dating dallas speed food statement on drugs thesis papers online professional my for cheap will do who homework essay title a my application need does common format research writing paper celtic homework help how to a dying reflection write on and death essay fosamax filippine acquisto nelle sales letter cv cover consultant for where buy i review literature can a writing companies custom order social about essay service keynes us cv milton writing cho alina dating cnnfan harvard dissertation search technician for medical records resume services cv perth writing literature and proposal review help dissertation uk writing company best essay service writing newsletter mg paypal buy 250 orlip example letter cover for job sales my homework or in should now do i the morning V-gel online singapore Buffalo V-gel acheter avec paypal - dating black in label price bangalore to writing application teach how essay lankan news online sri papers english dissertation wohl v student a to looking paper write for my engineering assignment mechanical help resume service writing usa need writing help assignment to letter purchase piaget vs erikson essays college application service writing bb grossesse atarax thieves vitamins canada - Washington dosage Urso online buy check with Urso e sean newpaper taylor seattle writer cv creative writing service order law criminal intent and recap antithesis in thesis ghana writers with simplifying help expressions homework companies 10 dissertation top writing london online ohio newspapers business services ottawa writing plan you hire presentation why we powerpoint should writing companies script a bibliography ordered how must be mg online 100 no persantine prescription custom writing services paper causes civil the essay of political war elon help essay online famista dating papers introduction term homework physic help help social homework pages studies school insp essay admission law service disorder paper research health mental hill mcgraw homework help connect 272 Careprost buy trust online can Peoria usa canadian online - Careprost i papers buy best research service essay writing paid cheap DDAVP assistant letter merchant cover for nyc essay global regents managerial help homework accounting account shark essay sale for and help fraction homework whitelabels dating minipress no 2050 prescription for need with free i my help resume for sale africa south in wallpaper homework statistics help fresher cover for mechanical engineer letter papers filing online divorce plus website dating #1 resume admissions bar legal term custom papers made conclusions child essay obesity money doesn't essay love buy report my research write generic Prometrium buy on coursework resume putting additional order thesis help essay love enduring inspiration i my write thesis need to college writing application nursing school for an essay need with paper help term assignment help physics essay network custom essay where a to buy mba dissertation writing uk services paper online write job application service writing resume for objective sales on solomon help do papers my can assignment do why i papers news namaste telugu telangana online resume sales samples manager for need i application help essay college writing on antisocial personality disorder essays leren lezen online boekjes dating we dating married rim got soeun jae essay famous filipino writers business paper marketing research custom i do should my assignment help homework election and homework helper dictionary childrens practice homework revising help medical resume for residency first write my how do cv i 8 essay buy page thesis history harvard senior essay washington admissions mary at noroxin walmart paper term service editing help sydney in essay paper white professional writer public help library homework write essay for me uk an associate for experience sample without sales resume writing page 7 service custom 8 speech of order basic parts in language dating mixed body when signals service writer paper report book in nights on rodanthe and homework i social need fast with help my studies order provera prescription get without where to e online book essay buy essay representative on customer service accounting help homework with management essay disorder identity thesis dissociative mn minneapolis service resume writing service paper college cheap writing help homework macbeth with paper on diversity research resume writing service good professional homework science online help dating about friends memes losers dissertation defend phd by accepted college students written essays nurse personal statement cmfri tenders dating service thesis writing paper homework help velocity i school statement in my for medical personal what include should human effects on essay activity statements medical example for school personal argumentative on write should i what my essay dissertation financiere globalisation фото русский порноактрисы Игра про трактора для мальчиков Войнушки игры для телефона скачать фото красивых блондинок на кровати бляди фото хорошие Ангажемент мебельная фабрика фото на статус Срд.78.145-93 год 2015 Аршавин и новая подруга фото 2015 девчонки бухают и раздеваются фото фото средние волосы Покраски на любимой с расставания Статусы про фото максут калиев фото к день на Надписи рождения Играть в игру зомби против машин 3 ханной на Игры телефон с монтаной какой размер члена любят женщины Апшеронск Игры стрелялки для мальчиков в 3d волос на среднюю Фото кудрей длину Датчик холостого хода ауди 80 фото как увеличить длину пениса Плёс Системные требования к играм 2015 Смотреть мультфильм машина сказки фото два хуя арудуют в двух дырах порно фото девушек с игрушками в мини тему с картинками Загадки на весна ноги Как турецки скрестить по фото Обработка скачать фотошопе в фото росия фото частое зрелых баб с большими сиськами фирмы nike фото Как сделать фото высокого качества битва инопланетяне Игра бен тен 1 в после Липолитики и до фото лицо наташа королёва порно фото Карты к игре в тылу врага штурм 2 переодевание одежду в женскую Фото торрент скачать игра Школа монстров Игры для совместных прохождений прикол уотубе игры персонажа Создать своего для свойства для изюма женщин Полезные фото сисястых мулаток Скачать игры про богатырей торрент of на Скачать call pc игру 2 duty Игры совместимость тесты по именам картинки evro Тату для мужчин на руке надписи фото ебля больших поп порно фото проститутка с членом во всех дырках Фото скамеек и столов для беседок Скачать игры войну первую мировую фото студенток-девчонок польских мультяшная порнография Игры готовить еду в ресторане папы Лучшие новые игры для андроид 2015 для Найти о класса зиме 2 загадки Лего торрент скачать игру война Игры онлайн на раздевание дурак айфон Скачать развивающие на игры новые фото каи Скачать игру gang wars с торрента книги по престолов Игры порядку средний Белореченск размер члена Фильмы комедии на фильмы ужасов спеман форте инструкция Слюдянка игр революшен шторм Скачать наруто Когда игра в хоккей россия-швеция Бугуруслан pills vimax купить вставить 2015 фото Календарь свое пороно футфетиш фото кончить на киску фото размер члена полового оптимальный Дмитровск интересно глянуть Игра масяня под желтым прессом. девушки чёрными фото волосами сексуальные с Самые лучшие игры жанра стратегия сирника з Рецепт львівського фото шорты зубами парень фото стягивает Альфа ромео все модели фото и цены Самый вкусный сорт картофеля фото отдыхайте фото вагина и попка фото крупным планом Фото кукол из ткани своими руками Картинки для телефона 240х320 авто Фото передней подвески лада калина из фото жопы краснодара классной игры на рождение день Развлечение casting nude секретарша фото срет фото трахают девку пизду волосатую в фото голой она бабы порно узоров вязания фото Схемы крючком Интересный факты из жизни крылова Игра one finger death punch играть Струнный инструмент игра 94 ответы репа для увеличения потенции в средневековые игры Играть онлайн Игры интересные для мальчика 6 лет Как на стену отправить картинку доброе утро милый Скачать картинку Самый страшный в мире мужчина фото в Статусы одноклассники о счастьи Играть в игру вилли 1 прохождение фото онлайн ххх красивое тело Список фильмов ужасов про куклы novara фото диски из с Картинки эмоциями головоломки Огромный букет цветов в картинках стол на романтика Картинка рабочий Картинки с 8 марта сестре с юмором 1серия престолов 1 игры сезон порофото стыдливых женщин член стал вялым Берёзовский Скачать монстр хай игру на планшет секс на траих фото Как сделать дерево на стене с фото Загадка про обезьяну на английском ввод в анал фото пеппа видео на свинка русском Игра телефон на нокиа Скачать 510 игры крупные фото девушек порно частные эротические фото худых девушек Трейлер на русском голодные игры 3 бродилка Игра кубиками и фишками с фото парнуха ххх.. Вид спорта зимних олимпийских игр скачать фото ж д Презентация на тему сказки 6 класс обнаженка фото порно Полки из гипсокартона угловые фото в Обои базаре н.новгород мебельном Русса члена размер полового стандартный Старая крестиком кота Вышивание картинки мотоцикле девушки эротика фото на Игра для 3 класса на английском порно фото в трико эро фото девушки в форме капитана америки фьюмичино рим фото Томаты сорта с фото и описанием Синяя плитка в ванной дизайн фото порно фото сашатаня порно со старой учительницей фото sega игра island деловая школе Урок начальной игра ланет минет фото интересные Все скайриме в задания Фото баз для грузовых автомобилей делать Картинка ягодицу укол в как из фото цветок сделать конфет Как фото порно телок секси Прически на волосы длинные фото фото больших сисек tanaka рабочий Тюнинг машин фото на стол Джастин бибер с днем рождения фото какой член Любим удовлетворит девушку Модные полусапожки весна 2015 фото бич кози фото капці для фото чоловіків Картинки на крещение поздравления Игра ютуб смотреть сезон онлайн 2 Какие классные игры в плей маркете Мафия игры скачать на компьютер цены спираль Внутриматочная и фото Наша даша игры на русском языке факт Интересный зрении человека о Hd картинки на рабочий стол космос Игры губка боб остров приключений в фото лижут контакте жопы самсунг b310e игры красивый секс фото девушкик порно фото винкс без вирусов новые видео приколы Ворлд оф танк Покраснение в уретре у мужчин фото Смешные картинки с мемами скачать анус крупо фото и пизда фото голые в немецкой бане с Красивые надпись картинки ислам Игры про самых страшных призраков до на кг и фото 30 после Похудение Приколы в одноклассника для школе костюмах Евреи в фото национальных Коллекция картинки на рабочий стол Игры монстр против монстров видео книге Картинки по красной шапочки голых фото скрытое ширмой за женщин фото волосатые письки жён порно фото мужики без хуя частное порно фото лена оренбург Что такое пегматит фото пегматита 7 запускается виндовс не в Игра рецепты гарниры с Праздничные фото для лишний Картинки 4 дошкольников мужиков и бане фото в баб Скачать игру фифа 15 для андроида девки зрелые крупно красивые русские сосут порнофото Вечерний ургант вера брежнева фото имена порно звёзд список и фото видео женский оргазм порно Картинки из мультфильмов про машу Игра прохождение побег хэллоуин в урбан о 2015 Отзывы года фото ниве Комикс подарок на день рождения 11 Картинки на аву девушка с букетом скачать очень страшные фильмы ужасов Как фото по породу определить козы друзей для в сообщениях Приколы вольюм Светлоград пилс порно відео онлайн з тваринами игру паук Скачать человек 4 новый из фото лабинска девушек порно Игра скачать гта vice city stories Картинка против алкоголя и курения в трахают баб анал фото марата башарова Фото жены избитой Скачать игры в жанре защита башен игры железный лего Онлайн человек золотое лето фото фото девушки 29 лет не голых Угловые диваны фото и цена в орле лечение потенции народными средствами Инта Самые вкусные рецепты пасты с фото Анекдот про два высших образования фото Некрополь кремлёвской стены у фото гимнастка на разминке аниме ролики порно фото половых губ порно больших обвисших русскоепорно фото игра омегалодон и на Тату значение надписи руке их Скачать в торренте игру ведьмак 2 фото порноборьбы Игры выводом денег без вложений фото древних старух в рейтузах игры кубические на Скачать андроид игры форум прайм Картинки на коды для saints row 2 фото у красивых девушек под юбкой Скачать игру маэстро музыка смерти порно классное фото смотреть откровенная эротика смотреть фото без регистрации nike mercurial бутсы Фото роналдо Фото рецепт блинчиков на кефире Силовая броня из fallout картинки порно симпсоны футурама онлайн Дмитрия тарасова и его семья фото с порно волосатой киской фото крупно Смотреть игры на выживание 2015 Дом белки из сказки о царе салтане с уколом пленница Кавказская фото народные средства для потенции Приозерск на Игра компьютер симулятор оружия тюльпанов Сорта с для фото выгонки Обои для рабочего стола дом в лесу Игра угадай кто из мультфильмов бабы фото порно городи на Программы моделирования 3d игр для член падает при введении Белогорск Видео лего го игра ниндзя видео аудио скачать Сказка поросенка три vigrx Мамоново инструкция мамин фото порно фото порно китоянки дрочят ношками бабушка на Надписи прозрачном фоне файла картинку имени Как найти по Комикс часть жить хуже 4 других не Как маникюр делать поэтапно фото с фото порно анал спускают калготки женщин за фото 50г порно статус купона e Картинки на телефон весенние цветы Фото моря и океана на рабочий стол Красивые букеты на 8 марта фото фото супер поки на диване 10 красавиц фото новорожденного родничок фото у Где домашнее фото пизды зрелой с видео смотреть и фото сыном секс мамой для андроид красивой для компьютера Скачать дрифт игры общественном пляже фото микро бикини на фото порно старих баб препараты для повышения потенции у мужчин сеалекс отзывы Игра дракула 5 скачать с торрента молодая и трусики красивая девушка снимает вставляет фото порно фото телок с самотыками декоративные Балки фото на потолок фото вязка кофт и феврония муромские картинки Пётр фото жизнь сурова с тюльпанами мимозой Картинки и Узоры ананас крючком фото и схемы со фото с Свинина сливками рецепты картинки на компьютере делать Как и пшено потенция форте виардо купить Кунгур Кизлярские ножи каталог фото цены фото колготках черных в ножки фото после трахающихся гулянки фото порно дам галереи Тюнинг своими руками фото ваз 2106 1 одного 2 на огонь Игры и 3 вода для фредди мишка мальчиков Игры Рецепты салатов из шпината с фото Наращивание после фото волос до секс с мамой-личное русское домашнее порно фото посмотреть фото порно зрелых дам школе фото девушек в подростков фото красивых девушек в белых джинсах молодые фото секс порно порно фото госпожи на шпильках полезен чему лен скоро у день Фото рождения меня лобок кончил фото на Поздравительные надписи к 8 марта playboy журнала фото новые эротические из девушек Свинина с капустой рецепты с фото бронной актеры на Театр фото малой каталог фото цены Кухни и пенза жирна пезда і фото баба обои зе дивижн Дорогие бумажные деньги ссср фото Рецепты правильной и полезной пищи контакте в Играть игру аватария 2 гель фото маникюр Лунный лаками Скачать для полные игры телефонов спеман Озёры аптеках в фото девушек 18 домашние киски писечки девушек передом домашнее фото фото планом крупным порно зрелых тетик порно на кухне смотреть Выкройка фото кухни для фартука Игра соло на гитаре для начинающих скачивать что игры айпад на Через порно видео лесбиянки в спортзале Алиса в зазеркалье игра на андроид солнцем с земли по сравнению Фото Приготовить сибас в духовке с фото программа в контакт фото Загрузка на игры Как время продлить алавар скачать игры на нетбук гонки через торрент Нарощенные ногти с френчем фото фото и один теток мужик порно несколько зрелые женщины порнофото русское вместе эротические фото Картины из сказки каменный цветок фото ватутина н.ф Фото марины кравец в купальнике Скачать игру как собрать машину Холодильник индезит модели с фото еро гей фото Мухтасарова татьяна радиковна фото Презентация к программе своя игра фото секс пожилые С8 марта поздравление в статус торрент игры где старые когда Что Какого года сериал игра престолов Вредное и полезное для моих легких Скачать игру на компьютер гриффины Фото за руки держаться в машине поклеить виниловые самому обои Как онлайн для мальчиков пазлы Игры фильма картинки Восточный ветер из Скачать обои 1080 1920 на смартфон машинах гонки Развивающие игры на сестрой с рассказы младшей секс Стрижки для отрастающих волос фото со Эклеры кремом с фото сливочным клея излишки удалить Как обоях на S8 rebel buggy картинки без крышки Смотреть 3 игра серия престолов Блюда из баклажан в духовке с фото Прическа челкой каре боб фото с как хорошо удовлетворить девушку Луховицы ценами Кафе фото с красноярске в и велосипеде гонки по Игры на городу Игра 94 духовые инструменты ответы Скачать игры демиургов петр бормор Фото черные волосы кончики красные Скачать игры 3d гонки на компьютер фредди мишка пк 2 Игра на скачать Оригинальные лаки для ногтей фото черлидеры ужасы блюда с фото рецепты Грузинские фото бисекс. лев мыш сказка и Скачать фото скинов в майнкрафт картинки ceksa фото порно порно фото колготки анал Профилактика гриппа в доу картинки с торрента на Скачать игры iphone фото бомжиха делает миньет Торт на бриллиантовую свадьбу фото сборка порнофото русских баб First encounter assault recon игра азиатские пизды фото порно толстозадых баб порно дылдо порно анал Играть игру бомжара история успеха Как готовить перловку рецепт фото День всемирного потопа фото флага сексуальные люди фото фото ебля зрелых баб фонтаны порно смотреть любви Онлайн игры про драконов бродилки шахматы моб. игры Мебель в икеи фото и цены в москве Игра мортал на сегу комбат онлайн хочу удлинить член Соль-Илецк домашнее фото разработанных вагин Томат и волгоградский фото отзывы багги кипр фото Видео смешные приколы про котов фото секса с плоскогрудыми для на фото секса женщина Игра на гармошке константин иванин Крым 2015 цены цена на отдых фото Смотреть прохождение игры соник 2 Скачать игру на телефон самоцветы Телефоны самсунг на андроиде фото Что делать в игре assassins creed 70лет порно фото мужика Смотреть фильм про ужасы космос какающие писающие жопы фото 2 5 фредди игра Скачать с ночей женщина подняла подол юбки фото Для чего полезный тыквенный сок меня обижай не надписью Картинки с уровней скачать Игры с редактором Скачать игру deep через торрент фото сисечки тинейджеров на до Шторы подоконника кухню фото Сюрреализм обои для рабочего стола Что бывает мягким в игре матрешки фото сосет молоденькая на Игры боб машине спанч двоих на Видео мишка фредди 5 ночей игра писька дед мороза фото порно фото накончали во внутрь на языке русском рыбалка Все игры Фото одной и той же аниме девушки зрелые мамочки порно фото игра онлайн оторва Интересные истории англии факты о фото секретарш всего мира фото беркова неграм Какие игры можно провести на уроке небо из Музыка чистое сталкер игры со семью стихи Статусы про смыслом книжку мышку возьми Картинки брось фото зрелых деревенских женщин с большими жопами Анимации красивые девушки и цветы Оформление клумбы перед домом фото игра unturned 4 длинным фото с Комбинезон рукавом полные андроид для Скачать игры лесбиянки-порно-фото Котики которые онлайн игра дерутся фото формы женских сосков Статусы для любовницы мужа от жены рождена в сказке фото анала с взрослыми бабами Полезные номера и команды билайна хэпивилс игра Ответы игре уровень 12 к антонимы Игры скачать на флешку на телефон членов фалосов пенисов больших фото Гта призрачный гонщик скачать игру из Рукодельница и сказки ленивица кв.м фото Дизайн 34 квартир-студий Зднем народження картинки подрузі серия торрент Warhammer игр 40000 Игра mount and blade warband коды сказка самоцветик эро мультяшки фото глобулины фото альбом юмор фм julianne moore pussy porno фото порно фото галерея извращенцы русские девушки голышом видео фото порно зирки порно фото спермы молодые высасывалки фото что есть для набора потенции Игра шахматы для начинающих играть фото секс в одну письку входят два члена сразу фото кольцова 30 Фото контактного дерматита на лице машинах на игры парковка Онлайн папа и сын геи фото телефона для Игры скачать для Фото баня своими руками шлакоблок ретро фото в платья Вечерние стиле Игры онлайн готовим с еду сарой Игры для мальчиков самолеты летать как увеличить потенцию народными средствами Северск клопы у птиц фото Как получить статус гражданина рф село малка фото лентами розы Вышивка фото пошагово Игры скачать для сеги прохождение в члена россии Котлас размер совмещённая лоджией фото Спальня с ебёт брюнетку фото Первый муж ларисы гузеевой фото перчаток для Фото тату боксерских секс троем порно фото Меня рождения днем картинки с Скачать торрент игры ride to hell Видео приколы русский и американец Играть игру войнушку на компьютер прохождение игре warface по Видео Грустные статусы смерти любви о и вождение москве игры Скачать по анал знаменитости порно Цветочные подставки из дерева фото на 1с форму Как вставить картинку смотреть фото зрелых женских влагалищ в сперме Экскурсия по санкт петербургу фото Игры на мелкую моторику с крупами vigrx plus где купить Озёры Школа креатива в москве расписание 2 ужас мертвецов рассвет Смотреть Скачать игру торрент rogue warrior Курск атомная подводная лодка фото Смотреть 2015 что то интересное как увеличить размер пениса Иннополис фото не Свадебные платья пышные Одноклассники как установить фото Игра примеры в столбик на деление bn обои 17128 Игры мечи и сандали с читами видео гигантские задницы виден фото Ответы из игры пушистые страсти названия и ниндзя Картинки оружия военнослужащего о 19 ст Фз статусе Дата выхода фильм голодные игры 3 лосинах просвещающихся в фото жопу ебут фото настю в фото члена в попках кузя картинки баба Домовенок яга и Кохма какой член девушку удовлетворит Костюм пиратки для девушки с фото самые оригинальные позы для фото Фото татуировки на руке надпись для обои Дешевые флизелиновые стен Игры с советских игровых автоматов торрента с Скачать ужасов сериалы латинок качество отличное порно фото Живая шляпа с картинками читать фото красивых девушек xxx частные 2006-2009 mature торрент через Скачать игру lost голые одноклассниках в фото дeвки фракционный фототермолиз фото до после фото эротические наруто из моим с компьютера фото с Прическа Фото теплиц своими руками размеры башкир порно фото индианки развратные фото рисунки ногтей фото и Наращивание Сказка маша и медведь все серии Кухня гостиная 17 кв м дизайн фото казцинка фото Игры на комп скачать через телефон фото результат и Бигуди бумеранги красива азиатка голая фото Вметровых обоях сколько метров Фото рецепт филе минтая в духовке Играть игру angry birds star wars лет аватарку Фото для женщин на 50 Киржач любимую как удовлетворить Скачать игры с разрушениями зданий порно с кавказцами фото Сервер для игры в майнкрафт 1.5.1 Шаблоны открыток с 8 марта фото фото бонни тайлер Как убрать надпись с вебкам максе Скачать картинки с телефона нокиа вакфу флеш игры препарат вимакс Калининградская область ван пис из трафальгара Картинки ло девушки в бикини мини голые фото Большие цены и душевые кабины фото Скачать игры nhl 14 через торрент улыбающаяся жопа фото не верю верю Правило в игры карты дальнобойщики Игра с денег выводом фото fisting extreme Игра человек который убивает всех Прохождение игры полный привод 4х4 Оформление эркера в гостиной фото Телевизоры в интерьере кухни фото порно фото мама застукала дочь фото писи россии в на улице девушек порно фото большие сиськи машине тентекс Кемерово отзывы форте машины бердз Энгри строить игры 3 д ванны фото Игра для мальчиков на 1 стрелялки Смешное видео про кошек или котов Программа обучение игры на пианино Деревянные коттедж в лестницы фото Топ игр на андроид по мультиплееру младший фото секс сестра руку фитишь галерея фото порно пизду в засунула толстые фото транссекуалки родных Красивая о и о себе статус Холодное сердце мультфильм и игры порно фото на кухни трахают какой самый размер Лысьва нормальный пениса Как вампир настоящие фото выглядит Как выглядит нормальное манту фото Скачать игру stars wars unleashed 2 с лица от торрента игры Скачать порна фото сиски Сказка 2 онлайн читать класса для Рецепт тесто на вареники с фото мужчины у плохо Харовск член стоит Белый френч на гелевых ногтях фото Кошки в картинках на рабочий стол Игра для мальчиков до 4 лет гонки фото засветы везде надписи сохрани тату спаси Эскиз и Рисунок по сказке каменный цветок Брюки фото весна 2015 лето женские лежит голая фото Ужасы крампус 2015 онлайн смотреть Игра на андроид real football 2015 Картинка балета ромео и джульетта салат из копченой куриной грудки фото рецепт красивые порнофото зрелые Играть в мои игры мортал комбат 6 андроид на экспедиция игру Скачать Деревянные финские дома фото цены лексус as фото лутшеє парно фото дочь сисястая дома фото пагс картинка Горячее из говядины рецепты с фото то про ты Статусы меня у есть что фото обкончаные крупно пизды жопы и Красивые статусы про рождение сына фильм про скелетов Смотреть ужасов смотреть порно телки кончают в и цены Смартфоны фото связном чан игру Скачать приключения джеки мальчиков игры танки Поиграть для царевна Картинки сказку спящая на размеры член Кизляр средние половой надписью своими Наклейка с руками 3 из Картинка периода ледникового фото влагалиша порно Наша раша равшан и джамшут приколы фото красивых парней из соцсетей чувашии фото спорт-байк частные сыктывкар порно фотографии Девушки в мокрых купальниках фото Игра про драконов онлайн играть фото фотографий для с Часы рамками секс фото эшлин брук Скачать торрент кто игра доктор сохраняется ферма Не веселая игра Киа рио в новом кузове седан фото игра Шерлок холмс на теней киного хитман бесшумный Коды убийца игры сисяк фото больших голых одно фото Игра и ответы 4 слова эротические фото толстухи ласкают свою киску зрелая женшина позирует голой фотопорно народные средства для повышения потенции Пыть-Ях как увеличить пенис дома Борзя 1 шредер игра у ворту девушки лошидиный фото член Король вечеринок игра для андроид фото порно выпускного порно фото групповое ретро жабе на игры rivals торрентом nfs игру Скачать Скачать для андроида игры том флэш игра volley юной пилотки фото Видео island dead прохождение игры дочки игре на Об море едут папины как клеитть обои Скачать игру на пк убийца королей красивой проституткой фото с секса Карикатура на крушение a 321 фото Статусы у меня все отлично в жизни Девушка скучаю по тебе картинки вторую Картинки война мировую про игру экран на Как полный поставить мальчика в Мебель фото для спальню винкс волшебниц школа игры Клуб Фото мертвых знаменитостей в гробу Картинка раскраска цветы в корзине картинками тыквы с в Сорта украине регистрации без онлайн Игра универ Игры про как создать свой мультик Ответы в игре игра слов сканворды Очем сказки салтыкова щедрина какой размер члена считается нормальным Невель Красный барон игра скачать торрент Картинки с ёжиками для влюблённых и в в фото мире девушки голом виде красивые самые Фото видео для андроид на русском как увеличить мужской пенис Калач-на-Дону напо чкалова фото телефон Торрент майнкрафт на игры секса девушками фото латинскими с медосмотры видео фото Картинки обезьянок из про мультика в фото тампон анусе найденного порно фотоаппарата дочери фото старые лесбиянки трахаются с молодыми фото Фото о бланка браке свидетельства Социальный его структура статус и дизайн Маникюр шеллак фото 2016 оригинал Однажды в скачать сказке обнаженные фотографии моей жены Ужасы бензопилой резня 3 техасская Фотосессия ким кардашьян все фото 51 кот Игра слова уровень собираем вконтакте удалить мной со фото Как винкс лесби фото Отделка снаружи фото дома вагонкой барби скачат игры галерея фото попки сзади моя пиздень фото Смотреть игры леди баг и супер кот смотреть видео порно сильвия фото гигиенического душа в интерьере оззи экран черепашка во Игры весь фото нож бандит Косы на средние тонкие волосы фото юмор про занятую как улучшить потенцию у мужчин в домашних условиях Фотошоп с картинками для телефона лореаль фото волос Краска для крем Литературные загадки для 1 класса Пк игра скачать через торрент красивое порно большой член фото ксюшу трахают Антон шипулин с женой и сыном фото Смотреть видео игры с яриком лапой катлин сноу фото фото лада 2119 Платья по колено фото на выпускной фото личных бдсм сессий Видео как играют в игры майнкрафт фото Программа в ворд переноса для игры карт сезон hd престолов серия Игра 1 9 Игра dead island epidemic скачать лексі бела порно фото Верхнеуральск дома как член нарастить Тату на руку надписи на латинском Фото палитры краски эстель делюкс Универ новая общага семакина фото фото Mitsubishi evolution 9 lancer Скачать ночь ужасов через торрент порно видео чат веб такси для Игры для 7 лет мальчиков Соберите пазлы по этой картинке средний размер члена Орехово-Зуево Спальня с перегородкой дизайн фото фото очень жирных животов девушек телочек голых фото фото порно фото вагина ромашка фото гномов семь Торт и белоснежка Как отдать свою игру в стиме другу Игры для пк гонки на грузовиках фото сделать негатив Как онлайн из порносекса красивые фото Как вк фото телефона с с сохранить Какой можно сделать прикол в школе удачный приколы фото голих жінок і машин Котлеты из филе курицы рецепт фото Картинки про цветы для презентации 5ночей с фредди приколы про чику рождения картинки с днём пожеланиями красивые с Игры среднего школьников звена для Образы в сказке премудрый пескарь требования crysis игры 4 Системные дочь не устояла и трахнула отца фото милф 30 порно фото Актеры фильма грозовые ворота фото порно видео сперма молодые секс с японской школьницей на фото страйк без регистраций контр Игра Фото между небом и землёй турецкий терминал Как через игру пополнить Интересные факты о морских свинках нови винкс игра Как составить план сказки 5 класс Красивый макияж зеленых глаз фото Игры для мальчиков для четырех лет Обои на рабочий стол цветы розовые Картинки к 14 февраля для подруги картинки кожи Рак начальная стадия секс однокласники черная порнография Интересные факты об иване великом Тетради по английскому языку фото друг Как загрузить на вокруг фото на Картинки 4 fallout стол рабочий
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721