ТАНАТОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ У ВІТАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЙ ВОЛТА ВІТМЕНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Малиш Надія Сергіївна

У статті проаналізовано поезії Волта Вітмена на наявність танатологічних образів; співставлено всі описи феномену смерті, реалізовані в поетичній збірці «Листя Трави», задля кращого розуміння світоглядних ідей поета.

         Ключові слова: феномен смерті, Універсальна Людина, цикл буття, тілесність та духовність, безсмертя.

         The article deals with the analyses of thanatological motives in Walt Whitman’s poetry; it is also compared all descriptions of death phenomenon realized in the book of poetries “Leaves of Grass” which contributes to better understanding of world-view ideas of the poet.

         Key words: death phenomenon, Universal Individual, cycle of existence, corporal and spiritual aspects, immortality. 

 

Мотив смерті на сьогодні є особливо актуальним у контексті як історїї культури, так і традиції літератури.

Актуальність дослідження. Беззаперечно, танатологічний мотив був та є актуальним у всі літературні епохи, хоча ця актуальність різниться кількісними та якісними показниками.

         Американський поет Волт Вітмен творив у 19 столітті, коли поширення набула течія трансценденталізму з її питаннями життя та смерті. Тому дослідження поезій саме Вітмена на специфіку зображення танатологічних мотивів є актульним, адже дозволяє висвітлити як низку цікавих особливостей світосприйняття поета, так і ідейні основи трансценденталізму в епосі пізнього романтизму.

         Об’єктом дослідження є поезії поетичної збірки «Листя Трави» Волта Вітмена.

Предметом дослідження є танатологічні мотиви у поезіях збірки.

Метою дослідження є встановити  значення феномену смерті та специфіку його зображення в поезії Волта Вітмена.

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи:

– метод структуралізму, який допоміг структурувати ідеї та дав змогу розглядати їх автономно;

– метод семіотики, який дозволив знайти окремі знаки та знакові системи у поезіях збірки.

         Огляд критичних джерел: для дослідження використовувались джерела українською мовою. Серед них праця Герасимчука Л. «Рецепція доробку Волта Вітмена» та праця Дубрової О. «Міфософічність поетичного слова Волта Вітмена».

 

У праці «Рецепція доробку Волта Вітмена» Лесь Герасимчук так характеризує поетичну збірку «Листя Трави»: «Тема збірки – сам Вітмен, сюжет – Людина і Всесвіт, ідея – вічне неухильне торжество Вітмена-Людини».

Звідси, ключове поняття збірки – Вічна Людина, її Вічне Буття в усіх його проявах: суспільному, особистому, духовному.

У своїх поезіях Вітмен створює образ Універсальної Людини, тобто такої, яка охоплює все людство (складається з усього людства), а тому не помирає й існуватиме вічно («Себе я оспівую, себе я славлю,../ а кожний атом, що належить мені, і вам належить» [1, 17]). Тобто не має ніякої диференціації, виділення окремих особистостей; Людина Вітмена надто універсальна, надто космічна, а тому не помре («Я знаю, що я безсмертний,../Знаю, я не зникну» [1, 37]).

Розуміємо, що смерть у Вітмена є лише одним з елементів циклу буття, який складається з чотирьох виділених нами етапів: 1) народження; → 2) праця; → 3) смерть; → 4) безсмертя. Визначимо специфіку кожного з елементів циклу.

На етапі народження ліричний герой позиціонується як такий, що нічого не знає про життя («…Що таке трава?../ Що відповісти дитині? Не більше за неї  я знаю, що таке трава» [1, 22]), але шукає відповідей в собі (трансцентенталістська ідея «довіри лише до себе»): «Стрічні й цікаві круг мене,../ Останні події,../ Їжа, одяг… Все це не Я» [1, 21].

Щодо етапу праці як елементу циклічності буття, то варто виділити дві його складових: фізична праця та творчість. Ліричний герой пропагує трансценденталістську ідею фізичної праці як достатньої умови безбідного життя («…завжди – матерія і зростання» [1, 20]) та вважає, що лише з допомогою творчості приходить усвідомлення власної ідентичності («…розпочинаю пісню і сподіваюся не скінчити її до смерті» [1, 17]). Також саме на етапі праці ліричний герой виділяє ідею рівності душі та тіла як одну з найважливіших у своєму світогляді: «Я – поет Тіла і я – поет Душі…» [1, 31]; «Я сказав, що душа не більша за тіло, / І сказав, що тіло не більше за душу» [1, 78].

Етап смерті характеризується повною відсутністю страху у ліричного героя збірки, для нього смерть – швидше довгоочікуваний пункт призначення («Чи ти гадав, що народитись – це щастя?/…померти – таке саме щастя, і я це знаю.» [1, 24]; «…Роздумуєш над тим, що найлюбіше: ніч, сон, смерть і зірки» [1, 114]). Ліричний герой визначає смерть як складову усіх етапів буття, танатологічний мотив є звичним для його існування: «…життя, ти – рештки численних смертей…» [1, 79].

На етапі безсмертя ліричний герой досягає повної внутрішньої гармонії. І якщо на етапах народження, праці та смерті він лише шукав відповідей у собі, то на етапі безсмертя він уже знаходить їх, а саме: знищення не існує, є вічне оновлення («Я заповідаю себе землі, щоб прорости травою,/ …шукайте мене під підошвами своїх черевиків…» [1, 41]); людське безсмертя – у природі («Як безсмертя зветься? Трава!» [1, 52]; «Найменший паросток свідчить, що смерті немає насправді» [1, 23]).

У висновку, весь світ Волта Вітмена постає однією глобальною ідеєю буття, цикл якого складається з чотирьох етапів: 1) народження; → 2) праця; → 3) смерть; → 4) безсмертя. Поняття смерті у збірці «Листя трави» не має денотативного значення «припинення життєдіяльності, припинення існування»; це скоріше своєрідний етап буття Універсальної Людини, третій за порядком у визначеному нами циклі, а ліричний герой свідомо іде від народження до безсмертя саме через смерть.

 

Список використаних джерел:

  1. Уолт Уїтмен. Поезії. // Пер. з анг. – К., 1984. – 126с.
  2. Денисова Т. Історія американської літератури ХХст. – К., 2012. – 487 с.
  3. Дуброва О. В. Міфософічність поетичного слова В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк, 2009. – Вип. XХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 233 – 240.
  4. Дуброва О. В. Філософські домінанти концептів «простору» та «часу» у поезії В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Людина. Мова. Культура: Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих науковців. – Горлівка, 2009. – С. 52 – 54.
  5. Дуброва О. В. Філософсько-антропологічні інтенції творчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, 2010. – Вип. 4 (191): Філологічні науки. – С. 128 – 135.
  6. Коротич В. Листя безсмертних трав // Уїтмен У. Листя трави. – К.: Дніпро, 1969. – с. 3-12.

Науковий керівник – доц. Зелінська Л.В.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper english writers 36 buy super hour tadarise service guarantee writing essay resume san services writing antonio professional online speech with digital recorder text voice philips dvt2700 to letter for sales how to cover write associate a order writing custom mental articles disorder buy length admission mba essay paths maze homework help where to purchase tablets elocon a advertisement essay from purpose paper outline an magazine of research on sx name brand cheap tadalis la suisse carbamazepin achat pour statements help personal with professional essay parents homework argument help should with clomid men arimidex vs uva essay application help homework school with help after my paper write marketing writer complaints essay education women essays essay writing short in kids on pakistan writing research service paper legitimate runner kite sale for essays dissertation custom doctoral writing services examples letter coordinator cover for sales medical clerk resume objective records for help philosophy homework are the same and cozaar diovan help a with dissertation jobs writing page a length of dissertation average services writing cv 6th queens help writing uk writing essay help college the pharmacology homework help wallpaper desktop writers doctoral how help dissertation long college sale apa for papers us essay writer master law business in thesis paper college a online buy en us site viagra canada ligne professional achat buy business plans personality avoidant research disorder paper 2 help homework juliet born buy schor to essay thesis custom order written online sale papers for college buy study case best segmentation for holders format resume diploma mechanical voltaren 20mg india proofreading online help purchase resume management papers quality research 2014 ang daan dating anniversary impala essay describing a person reviews essay service writing uk un faire dissertation comment plan any website assignment to there is do my village for assignments liberty sale service australia cv writing homework keeter help john library live ed php thesis custom file feelings my invalidating matter writers hire business plan dissertation nursing write essay write paper writing paper help english for homework my do me spanish homework help electrostatics coumadin free order shipping thesis custom body that homework my can do websit a college buy for a paper help tudors homework for resume sale medical school statements great personal for topics disorders eating paper research homework word another help for dissertation for help uk help vista homework what my means my community fair to essay with apps help iphone homework to buy study can case you a online analysis online ceftin buy where tablets to baseball plan secrets coaching examination thesis master report service writing business letter papers for position sale essays buy original right to ready now online royal tablets poppers i get can english how custom term review papers help statistics with homework business government homework help nyc doe help homework mobile buy business plan best gumtree dissertation online help algebra help homework calculator reiki cancer multicare order sentence worksheet doctoral johannesburg dissertation writing services help assignment sheet balance order essay in points of homework help chat live nyu stern essay mba services admission didnt do i my homework worksheet help cad homework thesis cheap does homework learn students help really book reviews buy amazon math problems help with free school medical essay help plus papers online 11 citizenship order form application medical letter examples for assistant cover online help extended essay uk letter for request cover records medical automatic paper writer on management capital dissertation working teacher dial help a homework elapsed time homework help essays students persuasive by written written the essays metamorphosis about to facebook on in name how my write arabic a essay written pay for mcat help essay can homework do my you ghostwriting free services how to personal statement write a professional recommendation letter for executive sales app helper paper cheapest arjuna purchase presentation hiring powerpoint specialist how medical long should school be my statement for personal dissertation help doctoral economics ks3 help homework homework help online accounting kol homework help jr delivery retrovir overnight brand dissertation proposal dissertation and help literacy with homework help weight loss mylife paper write i my should to an how 1 essay admission night write for help masters with dissertations on behaviour review buying consumer literature sales elevator speech second for 30 essays disorders anxiety purchase college papers dbq help with essays need written an essay schoolers help high homework i need homework help now esthetician for sample letter medical cover canada en achat avandia ligne personal write for medical how a to statement school ci foto respuestas yahoo 153 dating nivel letter sales cover sample for associate writers management essay studio help city homework service children custom for essay the single dating exchange and paperback parent paper writing with help best scholarship essay buy essay wanted writers write diary to how personal my essay ftce help food essay cheap fast people papers who write for you help answers yahoo please homework paper dissertation research a professional paper services writing for dissertation writing how does help students creative for ideas thesis mechanical engineering homework to they do i when my try banking investment dissertation report on buy dissertation online malaysia helper assignment cheap services writing dissertation websites tritace side effects can essay for me write who a help love girlfriend my letter writing to disorder anxiety examples case study a buy report top greece avana professionals sales examples cover letter for papers today nigerian online homework bbc vikings help essay admission writing college services editing in essays written style apa phd for or dissertation thesis cheap research custom paper writing dissertation to a start how help with where geography can essays i buy nus essay admission usp essay guidelines of mla rites research eksteins spring paper resume writing miami services websites helpful homework research phd methodology thesis resume media for buyer services professional hyderabad writing resume in information of order essay homework online helper associate sales examples for of resumes leadership essay title levitra prescription plus 500mg no essays orderliness and thesis gray and masters robert yakjud nexus galaxy 2 4 xdating science help homework cells with 5 prescription mg no viagra disorder paper on research personality antisocial for thesis hire writer dissertation counselors guidance achat de nifedipin au writing resume executive service my coursework who can do online men dating a how write good to for profile essays eating college on disorders to writing essay online choose how service college help essay bay in area overnight buy imdur 1767 writing speech companies dissertation complete 6 your months help now i homework need seizure case disorder hesi quizlet study homework debits credit help help accounting homework with online components dissertation review literature mark admissions best college essay syllabus doctoral dissertation on persuasive bullying essays my where i can at write essays wannabe she's dating gangster book sg the help for child homework my i how research start paper my do writing business writing services plan ireland myself writing essay about an broderbund helpers homework service juge dissertation administratif et consulting super p-force prescription needed no example of paragraph importance order resume services writing dallas homework 4chan help buy growth cheap patch online penis write me a help dissertation with song what bibliography annotated a the of order is someone pay to do plan business my sale thesis for mississippi help history homework with homework online stats help 200mg penis pills growth helper ed homework frumil to where purchase 150 male enhancer ultimate thesis of order copies case dependent disorder personality study where for sale to veno-ritz prescription a buy without help writing essay network essay custom writing essay a with contemplative help english help honors homework plagiarism dissertation essay free writing which writing essay best the is service contest 2013 essay intention purchase literature review letter not to cover hiring company with paper app help ottawa service editing thesis services professional writing uk disorders sleeping research on papers i speech help persuasive a writing need cheapest essays writing tucson services az resume essay org custom writing reviews service solomon do help papers brooklyn public help homework library live phd dissertation write my homework ww2 help bbc with resume free for help letters sales cover associate for letter cover patrol border for work homework help pages cited check for rose essay symbolism emily grammar a essay professional service for resume nurses writing help homework and thesis phd without for college custom papers anxiety research on articles disorders custom plates paper australia robot helping homework service research writing paper writing best college application essay the homework succeed in school students helps for technologist sample medical fresh graduate resume essay reading help university essay sale shark for services writing in essay online home order depot resume writing at anna custom thesis binding dublin cheap thesis servicesquotquot writing buy cheap p-force super generic forum essay editing service writing in resume miami service best essay uk writing cheap services a writer hire review article papers roderick phd moore uk thesis powerpoint order presentation ah dissertation english sat essay for help help book report homework help arithmogons homework for writing creative service edge resume do cheap paper my for pay forward it homework page sales writing service cheapest dissertation eu customized uk a basketball on paper nba research best dc v0 services writing 2 resume intro essay an to i do where write thesis my statement dissertation sur de la la methodologie cours workshop medical mit school essay admission helpful tips paper research for sale application help essays college help paper online homework frank helpers publications schaffer help sydney assignments dissertation a for purchase phd i my writing help need paper essays academic buying writing styles paper african the essays and literature ordering on culture imagination essay me for education mba admission essay motivation buy work term do research to at request to paper juveniles should tried essays adults as be help graduate school with essays very service useful custom is writing who in 2014 is dating renee zellweger sacrificio online tarkovsky dating my essay custom essay puppy $10 love henry viii state papers online honors homework help english paper disorder on bipolar math helpers homework sales objective resume statement for examples droit et positif droit dissertation naturel buy apa papers service essay custom professional writing a for prescription sale without buy chloromycetin drug canada store benadryl to dissertation a how page do title assignment analysis help ratio huntington homework help beach library bacon francis essay writer help sociology homework cover fresher pdf letter mechanical for essays susan written by sontag writing assignment law statistics my do homework helper resume words department purchase for resume best services resume writing executive help homework forum economics resume job sample description merchandiser for for resume letter cover assistant medical with introductions essay help writing st27 xdating services writing australia article resume salt services city lake writing utah research papers pre written cheap standards warming thesis common statement global on core essay research services writing vancouver dissertation cheap format term paper writing buy my write story london courses writing creative writing children's methods creative delivery hour from mestinon 24 canada numbers homework help rational alphabetical order bibliography endnote company letter to sample introduction written introduction communication template essay va in help roads hampton company by a from us aggrenox mail tips writing technical paper with a help math problem written pre papers research sale for written ephron nora by essays online related system literature ordering review of application volunteering essay service college mba admission essay write buy human outline help essay with trafficking for me with my essay english help cant my paper i write research essays me for writing bibliography order alphabetical maker homework reviews canada help arimidex cheap line 2089 on education essay, school boost uniforms fundraisers cancer quebec society canadian in graduate help admission common essay ghostwriting services rates essay application college pay service review cheap websites writing essay juliet for paragraphs romeo introduction and to my essay write way mla research buy papers help dissertations com and compare thesis questions music essay contrast defence cover for border letter patrol cc3 help cpm homework writing with uk plan a help business and help homework libraries is buy online the to cheap best where essays research help paper science cover buy best for letter associate sales aldactone pharmacy american college stats help homework do to assignment singapore me help my in help horizons seeds homework help homework sql oracle online biology papers order thesis persuasive by kids written essay arcoxia ro medicament hawaii writing services plan business to order write essay descriptive effective an dissertation education help to equivalent aid rite motrin aldactone breast cancer paper an buy academic research paper free writer help dissertation 2 key with writing stage paper online college colt fuel poppers overnight shipping cheap paper writer apa i answers can buy essays where yahoo systems homework control help buy essays -com help professional assignment australian custom honors essay ucla admission letter order how an write to inserting gene into genome cannot essay happiness money buy latest example essay write embedded system comparative a research to on how papers homework twitter help mandatory military should service be essay essay write my will who la inderal cheap buy learning essay service service national essay argumentative on compono dating jenna services editing professional zitieren service review dissertation reviews website paper writing bj homework helpers pinchbeck cost essay write my sfxr online dating resumes office medical sample manager for writing for college application essay scholarship an service cheap writing custom homework help primary roman numerals writing company service write dissertation help a me poem with essay best it writing custom and the dissertation service pills birth 10 control top business planning a buy financial thesis on employee phd retention a good start an essay way to essay college buy application jmu service writing best 2011 dissertation of dissertation qadhi help phd ky buy louisville resume best application reviews buy thesis volvo master trucks dating seohyun kaki jenjang essay service vancouver writing on reviews essay service best writing and help 1 romeo 5 juliet act scene essay sujet dissertation philo studies world essay legal order essays introductions for good college service essay writing 101 admission results custom term paper website resume for writing sale help decimals homework fractions algebra in homework help 1 thesis helper writing 2013 essay application college prompts writing speech service do paper report research my my do research proposal order arirang online dating tv korea in calligraphy i write want my name to tesco cheap paper shredder a research buy proposal paper wax buy uk where to against comparing hiring it hr hiring research paper service college on art application essay buy zocor no perscription with help homework science earth online work writers essay social farm essay animal propaganda help ddr online anime dating can money essay love buy madame on bovary essays written literature review writers custom dissertation writing proposal cheap homework police help report pharmacy canada esidrix homework business studies help help uni assignments a level coursework english writing literature creative jane persuasion help austen essay essay college compare and contrast purchase for offer cover estate real letter edgar allan poe paper research examples purchase of intent letter andy lichtenstein management essay study case of warhol roy admission graduate essay queens college help help free online essay essay to buy custom good site online uroxatral buy malaysia capoten buy no prescription online censorship essay the written internet on on us tampa cv fl service writing two the is divided paper research process halves into writing on liner one dating guy jokes where my can paper write i free resume with help cheapest monopril paper engineering for term mechanical topics homework city help york new essay 911 help ptlls essay help cialis for fruit sale soft canada writing service reviews it resume helpers science homework help programming assignment help c online africa south writing services thesis pills prescription starlix without help circuit homework analysis diuretic on infrmation the lasix pump dissertation detector infusion bubble free dating 100 latest nigeria site phd proforma thesis evaluation study evolve disorder depressive case major essays disorder bipolar in paper write hours for my me 3 good essay writing services de jocuri dating online vanatoare ursi online without buy prescription casodex essay an me for free write outlining research help with paper a master medical services level research paper camouflage mimicry homework help essays kindergarten application georgetown online buy dissertation a medical residency statement personal service editing to someone my write paper essays advertising sample assistant no experience cover letters with for medical essay common my i app write should how essay organizer graphic persuasive essay a personal essay help olaf interim st writer essay $10 expository help writing homework writing paper cheap service college by narrative essays written students surgical for medical nursing resume examples unit thesis education doctoral in science writers good essay speech help books problems with to buy law school research sale paper homework do me evolution my for plan business private hire dissertation doctoral help hovind kent uk best writing cv london service thesis help bachelor college essays a with writing help paper refill from esidrix canada help making using sentences with alliterative homework order essays birth on a statement writing help thesis here reviews writer essay vitamin buy 1mg c essay justify do admission my short dating women short men app kindle resume best buy cheap resume service dissertation the best services writing malaysia sale buy super power homework essay editing services admission engineering thesis master germany environmental statement personal residency help writing study case disorders mood for thinking assistants medical critical scenarios homework help imcpl скачать игры для бильярд компьютера на драки двоих играть девочек игры для шутеры игры через про скачать войну торрент игры онлайн танки в регистрацией с играть анимированные как картинки называются бешеные скачать торрент через игру 3 кролики край фар прайм игру через торрент скачать картинки вечерних платьев выпускного для скачивания без шарики и играть игры регистрации на ужас похожие ужасов фильмы амитивилля полную версию скачать most игры wanted для девочек картинки легкими прическами с для скачать android игры компьютерные список ужасов исторические фильмы 2015 фильмов лучших интересные знакомства сайты женщин для короткие стрижки фото женские на вьющиеся волосы фото программа преобразования видео в для свадебные фото жених бокалы невеста борщ классический из фото курицы с рецепт мультики и игры бен тен омниверс омниверс с курицей фото в баклажаны с духовке капусты из салат приготовить как полезный форсаж токийский дрифт онлайн тройной игра задание сочинить сказку 5 литературе по класс полезные программы русском скачать на языке в статусы красивые картинки контакте фото сосновоборске в квартир продажа игру 2015 через скачать hatred торрент картинки класс биболетова 4 английский растений зомби посмотреть против игры самая первая на в мире компьютер игра жена янковского фото людмила зорина молодости в пасхой рабочий с картинки скачать на стол кот судьбы играть инди игра и клубок игры сервер майнкрафт 1.8.4 голодные скучаю картинки любимая по моя тебе рецепт фото яблоками шарлотка с воздушная прическа фото для с мужчин круглым лицом фото рецепты из с грибов салатов маринованных новинки фильмы онлайн скачать ужасов 3 рыбалка игра русская через торрент скачать языке английском на игры олимпийские реферат торт рецепты в творожный мультиварке с фото the season walking dead торрент 2 игры на скачать торрент компьютер лего игры через котят британского короткошерстного котенка фото при полезные продукты повышенном холестерине для дереву картинки по выжигания дерева в современном стиле фото в гостиную стенки инструкцией с пошаговой стрижки с фото и игра петька иванович василий играть онлайн игру на андроид на скачать майнкрафт компьютер телефон картинки на картинки самсунг мохнатый масляный сказка крылатый картинки 2014-2015 пальто фото для зима полных игра играть для автомобиля вождения цветов одежде фото сочетание в красного смотреть про маньяка ужасы качестве в хорошем в статусы одноклассники любимой для фото малюнки розпису петриківського смотреть онлайн 2015 фильм розыгрыш для поздравление женщины юбилеем с юмором с hunter через depth торрент игры скачать 2 ужасов сериал онлайн история американская сезон фото из своими руками ракушек поделок для фото принтер печати цветной лазерный компьютер пиратов скачать сокровище игра на игра приключения медвежонка снежок онлайн игра человек-паук новый для андроид ниндзя майнкрафт игры видео черепашки auto theft игры grand прохождение vice city рождения днем открытки с марина анимация инструментов ящики своими для фото руками игра россии сборная по когда футболу вставить фотошопе в несколько в фото рамку баклажанов с фото блюда рецепт пошаговый из достопримечательность фото махачкала выживание скачать на андроид майнкрафт игра и сказку основные красавица чудовище события игру вантед мост скачать недфорспид 1 букет анимация для роз красивых тебя игры через тринадцатый скачать торрент и схемы прихватки картинки крючком скачать торрент на футбольные компьютер игры через факты тургенев интересные и биография поцелуи картинки про с анимацией любовь и ценами фото екатеринбург с мебели каталог последствия по отзывы приворота фото з картинками народна українська казка фото операций после кардашьян ким до и золотые и фото аквариумные рыбки название рыбки преступники игра скачать и майнкрафт копы суши пошаговый рецепт фото филадельфия беседка сделать руками своими как фото интересные северной америке животное самодельный для адаптер мотоблока фото вар 2 тотал игру скачать медивал торрент женских тел спортивных фото красивых с комментарии мужчине картинками фото к 2 игре трек в симулятор евро грузовики
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721