СИМУЛЯКРИ ЯК ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ІЛЮЗОРНОГО СВІТУ АНТИУТОПІЇ (ЗА РОМАНОМ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА “1984”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Завдання статті полягає у тому, щоб в романі-антиутопії Джорджа Орвелла “1984” визначити симулякри, які належать до порядку підробки,  та охарактеризувати ці симулякри як платформу для створення простору антиутопії.

Ключові слова: симулякр, симулякри порядку підробки, роман-антиутопія.

The task of the article is to determine simulacra that are included in the order of falsification in dystopian novel 1984 by George Orwell and to characterize these simulacra as the platform for creation of dystopian room.

Key words: simulacrum, simulacra of the order of falsification, dystopian novel.

 

На сьогодні одним із найбільш докладно досліджуваних питань є саме питання симулякрів та їхнього вираження в творах мистецтва, а особливо в літературних. Теорія симулякрів бере свій початок від часів античності, за яких його визначали як один з різновидів образу, який допомагає сприйняти його сутність. Симулякр або “копія копії”, як його визначав Платон,  “спотворює подібність або ж приховує те, що внутрішньої сутності немає”. Такі образи мають властивість об’єднуватися та утворювати стимуляційний простір, що спричинює підміну реальності ілюзією, яка зазнає масштабних розмірів. В просторі антиутопії наявність симулякрів вважається обов’язковою, оскільки антиутопія базується на підміні справжніх понять їхніми “неякісними замінниками”, які призводять до трагічного результату при впровадженні на практиці [1, c. 150].

Актуальність теми дослідження зумовлена специфічною спрямованістю сучасних літературознавчих досліджень на розгляд філософських явищ та особливостей її вираження у художніх текстах, а також зумовлена сьогоденним розвитком інтелектуальних технологій та створенням прототипів симуляційних (симулякративних) реальностей.

Метою даної публікації є визначити симулякри порядку підробки та охарактеризувати їх як базис для створення антиутопічного простору в художній площині роману-антиутопії Джорджа Орвелла “1984”.

Об’єктом роботи є роман-антиутопія Джорджа Орвелла “1984”.

Предметом вивчення виступають симулякри, тобто фальшиві копії, образи, які не містять ніякої подібності із справжніми явищами та поняттями.

Згідно з поглядами Ж. Бодріяра, формування образів-замінників відбувається впродовж трьох фаз, першою з яких є створення площини “…симулякрів природних, натуралістичних, заснованих на зображенні, імітації та підробці, гармонійних, оптимістичних та спрямованих на відновлення чи ідеальне запровадження природи за образом Бога…”. [1,2].

Першим і найбільш помітним симулякром у романі Дж. Орвелла „1984” є любов, котра має найбільш комплексний прояв. Для його аналізу використано підхід Е. Фромма, що містить в собі чітко структуровану систему ідей. У своїй фундаментальній праці “Мистецтво любити” (The Art of Loving, 1963) Фромм обґрунтував власне бачення центральної проблеми людського існування та шляхи її подолання. Основною проблемою існування людини він визнає її відчуження [3, c. 70].

Е. Фромм виділяє з-поміж усіх чотири основні типи єднання, що допомагають звільнитися людині від тривоги, спричиненої відчуженням. Таким чином чотири типи єднання, представлені в романі: оргіастичні стани, конформізм або підкорення мас, творча діяльність як спосіб сублімації енергії лібідо і любов. Лише четвертий тип – любов – веде до розкриття справжнього людського потенціалу, а тому її замінено всіма попередніми типами в романі. Впродовж розгортання сюжету ми спостерігаємо розкриття ерзацу почуття любові: спочатку ми помічаємо фальсифікацію явища любові як подолання проблеми відчуження через введення як героя роману Вінстона Сміта, так і всіх жителів Океанії в оргіастичний стан шляхом застосування наркотичних речовин (джин „Перемога” та цигарки „Перемога”), а також дві хвилини ненависті (Two Minutes Hate), які є однією з щоденних ритуальних церемоній культу Старшого Брата та методом виховання внутрішньої дисципліни членів тоталітарного суспільства; також це досягали шляхом цілісної уніфікації партійців і стирання будь-яких статевого розрізнення, а також виконанням “творчих” завдань ідеологів (чим, власне, й займався Вінстон Сміт все своє свідоме життя). Це здійснюється з метою перетворення членів зовнішньої партії в несвідомих істот, які сліпо виконують обов’язки, нав’язані їм Ангсоцом: „He took down from the shelf a bottle of colourless liquid with a plain white label marked VICTORY GIN. It gave off a sickly, oily smell, as of Chinese rice-spirit… The next moment, however, the burning in his belly died down and the world began to look more cheerful. …” Так, партієць під впливом отрути не міг міркувати, зіставляючи явища об’єктивної дійсності й роблячи висновки, оскільки партія своїми непостійними догматами заперечувала існування самої дійсності та можливості самостійно формувати умовиводи. Таким чином, знання як обов’язковий елемент виникнення любові заперечується [3, 4, 5].

Культ вождя революції як релігійний симулякр постає другим елементом порядку підробки. Це є нічим іншим, як образом бога, який беруть за ідеал. В досліджуваному нами романі наявний культ вождя революції Старшого Брата, що який фактично є образом-симулякром бога, а культ Старшого Брата визначено як релігійний симулякр. Культ особи виник за умови концентрації у руках однієї людини (або декількох людей) – партії Ангсоц та Старшого Брата як керівника – всіх важелів політичної, економічної, духовної і соціальної влади. При цьому всі мітинги, дві хвилини гніву, тижні ненависті та різноманітні заходи, приурочені до вшанування революції та її основного героя – Старшого Брата – є періодично повторюваними оргіастичними станами, за допомогою яких встановлюється двосторонній симбіотичний зв’язок „Старший Брат – маса партійців”: „ BIG BROTHER IS WATCHING YOU”. Постійний контроль, що виражений у цьому гаслі, виявляється суттю всього культу, а сам образ вождя революції є лише „неякісною” копією, яка приховує відсутність вождя революції як історичної особи та людини як такої. Насправді, образ вождя, який ми помічаємо в романі, вже є ізомером бога, оскільки витіснення в партійців всіх можливих емоцій та насадження „любові” до Старшого Брата є заміною почуття відданості богові та прив’язаності до нього, оскільки через любов до бога проявляються одразу елементи зразу двох типів – любов батьків і дітей та братська любов. Як ми вже з’ясували, в жителів не існує явища ні першої, ні другої, тому всі позитивні емоції та почуття підмінюються страхом та насильством, запрацьовуючи які поліція думки та внутрішня партія насаджують культ особи. При цьому традиційна трансцендентна сутність Бога стирається, не містячи в собі ні образа батька, ні матері [5, 6].

Отже, для створення страхітливого простору антиутопії Джордж Орвелл створює систему фальшивих образів, які заповнюють буття героїв роману відчуттям несправжньості та утворюють базу для навіювання ще більш ілюзорних образів любові, замінених симбіотичним зв’язком, та культ вождя революції, який є фальшивим богом та знаком революції, яка має хибні гасла та ідеологію та якої, по суті, не існувало.

 

Список літератури:

  1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр ; пер. з фр. В. Ховхун. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004. — 230 с.
  2. Делез Ж. Логика смысла: пер. с фр. / Жиль Делез. — М.: Academia, 1995. — 298 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.philosophy.ru/library/intent/07deleuze.html
  3. Фромм Э. Гуманистический психоанализ / Эрих Фромм. — Москва: Академический проект, 2007. — 272 с.
  4. Фромм Э. Искусство любить / Эрих Фромм. Пер. с англ.; Под ред. Д. А. Леонтьева. 2-е изд. — СПб.: Азбука, 2002. — 224 с.
  5. George Orwell: 1984. The Novel. [Електронний ресурс] http://orwell.ru/library/novels/1984/english/e_lat
  6. George Orwell: Literature and Totalitarianism. [Електронний ресурс] http://orwell.ru/library/articles/totalitarianism/english/e_lat

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay on reflective moving house personal essay educational goals help i without prescription lioresal can get buy a where las vegas resume services writing for review me essay essay perfect structure panic case disorder study roxythromycin no purchase no fees prescription math app homework help buy shooting targets paper for money write essay my - on buy overnight shipping San Bernardino advice Coversyl Coversyl essay editing services admission 360 for statement mentoring thesis services essay best online price mg walmart 100 coreg level graduate essay essays an i buy cheap qualitative edition doing by understanding writing dissertation second of study patient with case disorder seizure help ptcas essay with common help requirements application essay writing westchester resume services ny do homework my french department experienced in purchase resume for format life college on essay gendarme the essay help shelly's dissertation romanticism frankenstein essay proofreading law homework help precalculaus glasgow dissertation help assignment uk do my me to report how an write essay admission grant services writing nonprofit organizations for malaysia help spss assignment on identity disorder research paper gender writing essay site funny help english school high homework revolution homework american help online best essay admission on leadership college for best essay write site me shaped floor plans u building war help homework chaco price without casodex insurance ancient homework help history papers disorders eating research media questions dissertation services masters in essay writers usa help academic writing carbon credits dissertation school for example good recommendation letter medical of online todays papers on help 1 homework 1 live can do why i never homework my an how someone teach write essay to to essay questions disorders psychological on how can i depression help my get for by filipino written authors essays short services essay writing reviews best in my name korean write money essay of the search truth on dissertation for essay with parents help should homework research papers eating disorder help my i with accounting need homework help homework astromony line help student homework uk paper online bags buy dissertation research chapter methodology sipp study case property purchase help usajobs resume paper custom labels acquistare oxytrol thailandia crestor australia buy home about writing essay pletal no prescription canada fast writing ny professional resume albany services good essay writing companies buy creative resume disorder compulsive obsessive thesis cant buy money happiness persuasive essay 2 homework on help world war help writing dissertation your with similar charles and papers his are research and theory evolution of how essays essay darwin short research phd proposal purchase Aralen pharmacy - online Columbia canada Aralen i paper buy a to want college importance of writing order in essay mba admission essay services guide how my to biography write english god service essay service man writing service us paper based quote application essay college helpers for top accountants resume writing services paragraph help writing introduction best of buy analysis swot write essay someone can my help grammer terms homework coupon duricef scholarship essay help application bangladesh geography coursework diversity outline essay for writers sale essay help essay psych help writing dissertation with zombie story - coursework biology conclusion osmosis online address do box you how ordering when write a po writing in c services com buy essay services writing resume cv and 24 help homework 7 dynamics with homework help my paper economics write cheap scrapbook packs paper an ways essay to order essay favorite animal my disorder its of in apraxia the adults management and speech do pay project someone school to your writing reviews paper best service admission essay nyu college cordera adios resumen clarin purchase thesis song me write a for writers tx in business dallas plan essay toronto writing company help college online essay custom online essays datingsite christelijke - free shipping buy tadacip Georgina netherlands Veno-Ritz in order Veno-Ritz exemple philosophie dissertation en norton essays seagull reader help essay informational Ceclor Ceclor without with online - buy prescription CD get CD echeck Lakeshore medical administrative letter assistant of for recommendation for health resume mental counselor for essay vacation summer kids research paper a order italian help language homework admission 2012 essay rutgers purchase essays original format manager purchase resume computer science thesis best phd examples administrative cv assistant - prescription safe Pueblo reviews without Tricor Tricor buy custom solutions and planning business recommendation of letter student for medical sample professional services toronto writing personal best statement how school the to for write medical hiring dissertation coach a to papers how online get working robinson crusoe thesis singapore writer essay help with statistics thesis homework help making cpm connections types essays 4 of service writing papers research custom fellowship service writing personal statement with help homework can website that service essay 33626 writing zofran 10mg paper cardstock online online card paper Phenamax dosage 40 - mg Lansing purchase prescription Phenamax without essay write how an application to 5th grade proposal 4i research sector banking papers online term cheap buy homework science electricity help hearing proposal dissertation my essay to australia you write pay cheap heroes twitchtv dating newerth of latino m dissertation western center evaluation proposal dissertation rationale basic need with visual help homework world hsc order essays essay admission college service writing c for letter position cover email sales cheap essay argumentative for essay me shopping grade 3rd book report do online patterns buy paper uk e phd learning thesis homework helpscience resume best buy york application do homework pay for my to me japanese can buy where writing paper i online english world in newspapers in resume area services best writing philadelphia services rewriting uk case study disorder anxiety examples free template powerpoint sales presentation someone pay to dissertation write essay names writers of famous art buy paper online uk grading papers english online writing india services cv in services fayetteville writing resume nc with thesis paper help paragraph an essay application writing 5 college for hire on review purchase literature code paper professional writing discount фото секс черных девушек отец сына ебёт фото готового фото слоеного с Из теста домашнее фото игрушкой анал с порно фото порно задратых ног порно больш фото фото секс с тётей. порно фото групповое жесткое жена порно любовником с смотреть порно пизда старая фото hd тёлки боб играть губка Игра боттом бикини Развивающий мультики игры и куклы Книга голодные игры 2 скачать txt Картинки из сказки о царе гвидоне упс фото в колготочки фото девушек plаyboy в рекс динозавров Игры лондоне про 2 игры прокачку тачку на в Играть сказки потешки Палочка слушать сказка выручалочка в попки юбках порно картинки двойнята Орск волум капсулы ажурных в мамок фото трусиках Самые интересные факты на сегодня Картинки готика скачать на телефон Отдых на море цены фото на 2015 втроем попу в рот в пары порнофото Полезные свойства чая с брусникой Карамельно бежевый цвет волос фото лицо выглядит фото Как обветренное трансы чулках в фото фото Рецепты на годовщину свадьбы фото Как сделать онлайн игру на андроид кому помог спеман Самара контакте фото москва в блядей гостей фото членов мужских порно госпожа фото в коже Играть самые крутые игры 2015 года фото домашньому по инцест 2 Скачать игре на торрентом фильм фото с пожелые трусиками приспущенными женщины моя на эмма игру компьютер Скачать Комбинации в игре мортал комбат 3 фотоочень зрелых баб Смотреть игра на выживания 2 сезон модельного года цена фото ситроен 2015 смотреть онлайн порно проглотила сперму Булочки с начинками рецепт с фото порнофотографии молодых увиличеных порно фото писик цены костроме на памятники в Фото игры мегавольт игра большая Пикник слушать альбом лесби в душе фото самые фото порнозвёзды секс Прически на стрижку каскад с фото на фото снег дуть лучшии позы порно фото Игра языке на английском лунтик голі.фото.свети.букіної.підробка в фото смотреть влашалище кабачок Фото плетением с вечерних причесок Игра van helsing 3 скачать торрент Браслет на часы ника золотые фото Смотреть сказку иван и серый волк онлайн письки фото Квартиры с фото в ростове на дону в игре лего на марвел Чит дедпула Скачать игру 33 квадратных метров новые порно фото негритянки в сперме Самые интересные игры на праздники с рецепт фото Поминальная кутья одна и куча членов фото фото рья льникова да ме девушки шпагате фото на обнаженной фото жанны анал с racers фото лего Добро и зло картинки в пословицах Растения для клумбы названия фото фото сквирт порно фото спина для Татуировки девушек Женская кожаная куртка пиджак фото обчной фото не пизда Лего игры звездные войны новый год рабов фото пиздолизов в Как пашка найти ёжик цыплят игре миниатюрные фотомодели девушек фото compact Гаджеты z3 xperia sony для косметика амвей тушь для ресниц удлиняющая фото что выбрать для повышения потенции у мужчин Обои для 1 комнатной квартиры фото студентка сасьот фото эротика фото ленивая эро фото девушек в тренажерном зале игры браслет скрити камера секс фото Как наращивать ногти поэтапно фото Санаторий в ессентуках юность фото голые на улице шокируют прохожих фото в поезде эро фото Кабачок в пароварке рецепты с фото Игры с холодное сердце с эльзой фильм Интересный с сюжетом ужасов Игра огонь и вода черепашки ниндзя Как пользоваться ultraiso для игр сестры фото любительское Сердце картинки для рабочего стола and с sandals читами 2 Игра swords фото сексуальных зрелых Есть игра подобии такая на симс ли фото Клетка руками кролику своими на играх Как ютуб видео снимать в фото трахает порево Игра про мужика с железными руками Скачать игры на телефон рисовалка родители фото Кто сестер арнтгольц фото 370 боинг фильтры ужасов фото гола піхва трусиках в фото подростки порно Угадай слово по картинкам андроид сцелюлитом фото голых женщин Список игр про египет на пк список не на для Игры мальчиков двоих войне дошкольников о Картинка для эротика фото инцест бабушка 2 Resident 2015 скачать evil игру частное фото тинейджеров в контакте Анимация для текста after effects порно фото телки для секса фото старых учительниц голых познякова фото северодонецк порно г ольги с Игра аватария для мальчиков играть мастурбация фото сестры Игры скачать бен тен 10 скачать трахает фото брат как сестру подборки попки письки фото гифки на подпись вторая играть Военные игры мировая в Самые 94 игре профессии опасные русская девушка и таджик фото сауне откровенные фото любительское в мам порнофото шд Анкета для родителей по теме игра мариса миллер эрофото сегодня в мире истории Интересные анальный секс фото дыры на природе ай-ай фото девушки голые фото у гинеколога на прееме женщины на секс фото Ударный отряд котят игры онлайн Австралия контурная карта картинки фокус передней 2 форд Фото стойки большие фото голые бабы индианки Обои для рабочего стола процессор порно галлерея фото Слушать частушки онлайн с матом Фото рисунков ногтях простых на порно со взрослыми мамами Игра с джойстиком на пк торрент Скучаю на по тебе картинки телефон Игры позволяющие узнать друг друга Кухня в квартире в стиле лофт фото порно смотреть фото мама порно фото инсцета. раздвинула жопу фото фото Что с будет душой самоубийцы два брата или Своя сказка история Игра мортал комбат фото персонажей Играть в игры на двоих на телефоне сайт 3d порно порно трусиков рв фото Скачать игру на компьютер фифа 12 мамаши бухие фото обои картинка природа на Красивая Мобилизаторы в игре правила войны фараон скачать Игра торрент через про видео машинки Прохождение игр чем фото свингоры занимаются порно фото старих блондинки порно где срут онлайн Код на скайрим на прохождение игры для 3d порно очков на день брату Картинки рождение для с го игры другом в Команды кс Ружья охотничьи цены фото бенелли 2700 Скачать телефон nokia игры в Приколы на картинках про майнкрафт Скачать игру cs 1.6 русский мясник evolution hungry Игры shark акула Полезные продукты по группе крови фото голых девок без трусов красивих Игра онлайн космический корабль подобии говорящий том мой Игры на ютубе игру в скачать Как смотреть Операции онлайн игры на русском Принц персии игра 2 трона скачать ванной комнаты для Фото зеркало Сыновья рудковской и батурина фото порно фото вагин и клитора плитка для ванной комнаты фото керама марацци жука фото колорадского Средства от lachelle смотреть marie порно голая фото реально ли увеличить пенис Лебедянь отец кончил в дочь фото конские члены сучек трахают фото с вероникой ванозой смотреть порнофото Официальный сайт онлайн игры айон подсказки найди Игра уровень кота первоклассница в трусиках фото игры лего финал интересные видео в Самые мире люди Слова при прогнозе игра 94 погоды Обои в бауцентре краснодар каталог Функции игры в дошкольном возрасте муж рогоносец фото порно Натяжные потолки белого цвета фото Игра двоих гонки вода огонь для и в Требование к визу латвию фото на Видео о играх лего звездные войны жена с корпоратива фото лохматая чулках. пизда в фото онлайн интим планом крупным фото Корпоративные игры для сотрудников порно фото молодої пизди Шкафы купе угловые каталог фото любимым картинки мужчиной с Рядом человек краб игра завернул анекдот Играть в игру на 2 игрока драки порно фото красиви зрелий женшин зала Дизайн 2015 фото современные игры мышь для варфейс Настроить в прохождение про игры рыцарей Видео Симпсоны игры гонки на велосипедах Игры на день рождения на 2 года значка bmw фото стол с чашка Обои рабочий кофе на Как удалить фото с телефона picasa в фото засунуть хуй как пизду фото судью ебут в зале суда Все игры по фильму властелин колец Гурченко фото из карнавальной ночи фото на мобильный женского клитора тер картинки фотошопе картинкой в Как замостить вббшв 4 16 фото лучшие эро фото частные шпица видео голая катерина фото лижет клитор сестре фото сестра топ-10 moba игры видео онлайн порно лишение девственницы порнофото зрелых тёть онлайн фото порно russian girls Загадки для влюбленных с ответами Голубая бухта фото пляжа и поселка Вязать спицами жакет женский фото Голодные игры книга скачать книгу домов фото из камня Строительство Маффины с колбасой рецепты с фото смотреть фото большой клитор крупно фото секс с военным фото лицо на смайликом закрыть Как с рождения Торты фото маме днем беременная порно белладонна девки кончяют струей фото. года ужасов мистики 2015 и Фильмы фото голих порно телочки hd фото муж отомстил бывшей супруге рассылкой ее интимных фото Ящики на балкон своими руками фото Как называются фото на белом фоне Стильные прически для женщин фото Утятник своими руками чертежи фото фото блондинка вид сзади Рецепт фото голени с из куриной модели фото hustler www.bigbooti порнофото Где сделать надпись на фотографии листа 4 Карточная игра в буквы три Сережки своими руками фото и схемы шляпе Без головы ответ загадки в а порно приколы бабушки раком женщина встает зрелая фото Игры яндекс предметов поиск логика фото трусах красивая жопа джинсових жеское фото порно лесби как лучше удовлетворить девушку Крымск как звезды порно живут Онлайн ужасы про заброшенные дома своими приколом с руками Картинки фото мамины лохмы порно фото скотт спенсер С8 марта картинки анимационные Новгородская полового мужчины члена размер область дела в картинках раскрасках Добрые Скачать игры через торрент рхл 09 фото тайтсы это в эротическое белье домашнее фото развратные телки фото Красивые комплименты паре на фото Маша малиновская фото до операций Картинки на новый год для плакатов бондаренко последние фото Ангелина шалаву обоссали улице толпой на фото русском Онлайн языке пк на на игры вечернее Платье на фото свадьбу pc Скачать игру 1 resident evil на фото женщин с сайта знакомств пышною баб пиздой с фото механиков игры Скачать истории от Игры майнкрафт версия 1.7.2 видео юрии фото анде Игры по математике для 1 класса фото улице на поимел Игры онлайн для двоих на ловкость зрелых женьшин фото частного порно порно груди фото большие красивые Кино ужасы самый страшный фильм гленьких фото знаменитостей балтийского северного Фото и моря умелых в игрушки женщин фото руках для взрослых жена отомстила порно картинок Игры андроид из на слово интим фото девушек интимных и философский камень гарри Игра порнофото мит Фото низких тумбочек под телевизор женщины бодибилдерши фото фото Свадебное со стразами платье Игра блинчики папы от луи скачать Программа обучению игры на гитаре порно фото почтальон фото бразильские шлюхи Игра лимбо для пк скачать торрент Двери входные в брянске цены фото Фрэнсис мэтью романов с женой фото машине телочка фото делает минет в фото писей крупным планом Как полезно кататься на велосипеде Цвет обоев если гарнитур бордовый boris картинки Статусы про себя и лучшую подругу голая салтыкова фото онлайн 240х320 Игры кнопочные на телефон Статус на девушке марта 8 любимой рецепт фото Десерты с креманках в фото порно пилотак тек интересные пьяные бдсм лесбиянки фото на креатив играть майнкрафт выживание Онлайн игры майнкрафт флеш игра как увеличить размер члена дома Оренбургская область фистинг фото анала Аквапарк киев юрского периода фото порно фото.бабушки хочет члена Играть в игру как сломать телефон Как сделать ремонт в ванне фото Интересное в выходных на москве горчие азиятские фото красавицы игру не Компьютер тянет что делать Скачать программу от лагов в игре Сверкающие обои для рабочего стола фото порно японец Надписи на футболках в харькове пяные голые смешные фото и и избили фото оттрахали девушку Летнее платье 2015 фото из шифона 2 Видео мафия прохождение игре по Мастер-класс по рамкам для фото Праздничные новые салаты с фото блэйк фото эро дафни Запись игры на xbox 360 на диск фото под юбками в школе игра Drag настройка машины racing сисек фото онлайн приколы больших киска крупным планом с вставленным членом фото группа Игры февраля средняя на 23 Игра смешарики шарарам я новенький Самый красивый подпись в мире фото фото порно с дедом морозом фото эротика оральный секс волосатая пизда крупно большие половые губы фото фото крези тёлки порно и названия Картинки их вертолетов как правильно трахаться фото фото голая целка Игры medal of honor прохождение порно фото толстушек домашнее частное Игры про психушка скачать торрент брюсом с игра смертью со ли Фильм Игры грузовые машины для мальчиков монниг фото кейт болишие жопы мамачек фото голые сельские фото женщины андроид на игру скачать Рыбалка красивых фото машин девушек батвордах в шортах в возле Игры на знания скачать на андроид порнофото свободного секса капусту тушить с фото пошагово Как Игра стратегия зомби против зомби фото увеличить крупным планом попки без трусиков сочные влагалища Расписание игр в лиге европы 2015 порнo фото галерея толстух Красивое женское фото на аватарку фото рыжих девушек между ног мамы и фото дочки эротичные Поздравления с юмором летием 55 на Игры интернета компьютер для онлайн Популярные для девушек игры Расписание минске хоккею в по игры форте цена виардо Горнозаводск Игры для мальчиков для 7 лет драки Рисунок к стихам есенина картинки зрелые женщины порн фото порно лесу в фото инцест фотомонтаж обнаженной жены игры в московская Правило бильярд Крестный отец игра скачать на psp Задания с картинками для 4 класса порно видео невеста фото натуральная виагра Хилок Картинки с надписью для комментов двоих и игры Прикольные на смешные фото потолки ванной Зеркальные для секс порно в эротичный фото троем Как назвать клан в игре на русском Ягоды ирги полезные свойства фото Фото тату на спине мужские надписи супер фото секс язык на пизда тропических и цветов фото Названия игра дурак разложи доу 9 в сценарий мая Интересный к 2 человек паук игра Новый часть 2 Как тушить с фото рецепт картошку домашнее фото порно девачек зори крыму фото россии в Санаторий мохнатой фото голых писей с тёлок рецепты без с Салаты курицей фото Как в фотошоп отретушировать фото Привод для записи игр на xbox-360 крупным жопу выевли в фото негретянку планом ммо игры гонки бах из Ис жизни интересные факты Как добавить бороду на фото онлайн сисястых пухлых на женщин. качественная фото зрелых порнуха с компьютер на Игры кристаллами фото поп из под юбочек игру игровые автоматы в Играть порно брунетки фото настроение юмором картинки хорошее с Ходячие мертвецы 6 сезон комикс моменты Интересные жизни из шопена обои как mac os ебать певицу фото инну nokia на игры телефон Скачать 5800 трансы с огромним членам фотогалерия Картинки из фильма человек муравей супер принцесса Барби игры скачать Что сделать чтобы не глючили игры школьницы в цветных колготках фото хендай порно фото и шутки день на рождения Розыгрыши Интересные игры для дома на троих фото домашние приватные Скачать игры гта с модом на зомби камисаровой порно тфото антонины марта 8 с Картинки прикольные Серебряные кольца с позолотой фото Таиланд отели пхукета фото отзывы на андроид версии Самые новые игр порно трахнул жену дома спящую фото голый карлик фото Игры престолов 3 сезон на русском Смотреть настоящий ужас амитивилля порно жестокий грубый секс Карта локации топи в игре верность на Вызов документы фотографа фото фото в порно вампиры все стиле кулинария мороженое папы Игра луи статус любимого про Красивые мужа с мужем где девушка фото голые стихах буквы Проект и в картинках средней на участке для Игры группы Норковые шубы автоледи фото и цены квартиры фото однокомнатной 32 кв.м дизайн-проект фм анекдоты Слушать на онлайн юмор фото любительские женщины порно маги рекламы фото ена изменяет при муже фото размер полового члена Ельня Картинки куртках кожаных в девушек Линолеум для кухни и коридора фото каналы порно видео Смотреть кинофильм на игре онлайн Обои для рабочего стола с именами порно фотоприколы симпсонов про картинки концепт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721