СИМУЛЯКРИ ЯК ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ІЛЮЗОРНОГО СВІТУ АНТИУТОПІЇ (ЗА РОМАНОМ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА “1984”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Завдання статті полягає у тому, щоб в романі-антиутопії Джорджа Орвелла “1984” визначити симулякри, які належать до порядку підробки,  та охарактеризувати ці симулякри як платформу для створення простору антиутопії.

Ключові слова: симулякр, симулякри порядку підробки, роман-антиутопія.

The task of the article is to determine simulacra that are included in the order of falsification in dystopian novel 1984 by George Orwell and to characterize these simulacra as the platform for creation of dystopian room.

Key words: simulacrum, simulacra of the order of falsification, dystopian novel.

 

На сьогодні одним із найбільш докладно досліджуваних питань є саме питання симулякрів та їхнього вираження в творах мистецтва, а особливо в літературних. Теорія симулякрів бере свій початок від часів античності, за яких його визначали як один з різновидів образу, який допомагає сприйняти його сутність. Симулякр або “копія копії”, як його визначав Платон,  “спотворює подібність або ж приховує те, що внутрішньої сутності немає”. Такі образи мають властивість об’єднуватися та утворювати стимуляційний простір, що спричинює підміну реальності ілюзією, яка зазнає масштабних розмірів. В просторі антиутопії наявність симулякрів вважається обов’язковою, оскільки антиутопія базується на підміні справжніх понять їхніми “неякісними замінниками”, які призводять до трагічного результату при впровадженні на практиці [1, c. 150].

Актуальність теми дослідження зумовлена специфічною спрямованістю сучасних літературознавчих досліджень на розгляд філософських явищ та особливостей її вираження у художніх текстах, а також зумовлена сьогоденним розвитком інтелектуальних технологій та створенням прототипів симуляційних (симулякративних) реальностей.

Метою даної публікації є визначити симулякри порядку підробки та охарактеризувати їх як базис для створення антиутопічного простору в художній площині роману-антиутопії Джорджа Орвелла “1984”.

Об’єктом роботи є роман-антиутопія Джорджа Орвелла “1984”.

Предметом вивчення виступають симулякри, тобто фальшиві копії, образи, які не містять ніякої подібності із справжніми явищами та поняттями.

Згідно з поглядами Ж. Бодріяра, формування образів-замінників відбувається впродовж трьох фаз, першою з яких є створення площини “…симулякрів природних, натуралістичних, заснованих на зображенні, імітації та підробці, гармонійних, оптимістичних та спрямованих на відновлення чи ідеальне запровадження природи за образом Бога…”. [1,2].

Першим і найбільш помітним симулякром у романі Дж. Орвелла „1984” є любов, котра має найбільш комплексний прояв. Для його аналізу використано підхід Е. Фромма, що містить в собі чітко структуровану систему ідей. У своїй фундаментальній праці “Мистецтво любити” (The Art of Loving, 1963) Фромм обґрунтував власне бачення центральної проблеми людського існування та шляхи її подолання. Основною проблемою існування людини він визнає її відчуження [3, c. 70].

Е. Фромм виділяє з-поміж усіх чотири основні типи єднання, що допомагають звільнитися людині від тривоги, спричиненої відчуженням. Таким чином чотири типи єднання, представлені в романі: оргіастичні стани, конформізм або підкорення мас, творча діяльність як спосіб сублімації енергії лібідо і любов. Лише четвертий тип – любов – веде до розкриття справжнього людського потенціалу, а тому її замінено всіма попередніми типами в романі. Впродовж розгортання сюжету ми спостерігаємо розкриття ерзацу почуття любові: спочатку ми помічаємо фальсифікацію явища любові як подолання проблеми відчуження через введення як героя роману Вінстона Сміта, так і всіх жителів Океанії в оргіастичний стан шляхом застосування наркотичних речовин (джин „Перемога” та цигарки „Перемога”), а також дві хвилини ненависті (Two Minutes Hate), які є однією з щоденних ритуальних церемоній культу Старшого Брата та методом виховання внутрішньої дисципліни членів тоталітарного суспільства; також це досягали шляхом цілісної уніфікації партійців і стирання будь-яких статевого розрізнення, а також виконанням “творчих” завдань ідеологів (чим, власне, й займався Вінстон Сміт все своє свідоме життя). Це здійснюється з метою перетворення членів зовнішньої партії в несвідомих істот, які сліпо виконують обов’язки, нав’язані їм Ангсоцом: „He took down from the shelf a bottle of colourless liquid with a plain white label marked VICTORY GIN. It gave off a sickly, oily smell, as of Chinese rice-spirit… The next moment, however, the burning in his belly died down and the world began to look more cheerful. …” Так, партієць під впливом отрути не міг міркувати, зіставляючи явища об’єктивної дійсності й роблячи висновки, оскільки партія своїми непостійними догматами заперечувала існування самої дійсності та можливості самостійно формувати умовиводи. Таким чином, знання як обов’язковий елемент виникнення любові заперечується [3, 4, 5].

Культ вождя революції як релігійний симулякр постає другим елементом порядку підробки. Це є нічим іншим, як образом бога, який беруть за ідеал. В досліджуваному нами романі наявний культ вождя революції Старшого Брата, що який фактично є образом-симулякром бога, а культ Старшого Брата визначено як релігійний симулякр. Культ особи виник за умови концентрації у руках однієї людини (або декількох людей) – партії Ангсоц та Старшого Брата як керівника – всіх важелів політичної, економічної, духовної і соціальної влади. При цьому всі мітинги, дві хвилини гніву, тижні ненависті та різноманітні заходи, приурочені до вшанування революції та її основного героя – Старшого Брата – є періодично повторюваними оргіастичними станами, за допомогою яких встановлюється двосторонній симбіотичний зв’язок „Старший Брат – маса партійців”: „ BIG BROTHER IS WATCHING YOU”. Постійний контроль, що виражений у цьому гаслі, виявляється суттю всього культу, а сам образ вождя революції є лише „неякісною” копією, яка приховує відсутність вождя революції як історичної особи та людини як такої. Насправді, образ вождя, який ми помічаємо в романі, вже є ізомером бога, оскільки витіснення в партійців всіх можливих емоцій та насадження „любові” до Старшого Брата є заміною почуття відданості богові та прив’язаності до нього, оскільки через любов до бога проявляються одразу елементи зразу двох типів – любов батьків і дітей та братська любов. Як ми вже з’ясували, в жителів не існує явища ні першої, ні другої, тому всі позитивні емоції та почуття підмінюються страхом та насильством, запрацьовуючи які поліція думки та внутрішня партія насаджують культ особи. При цьому традиційна трансцендентна сутність Бога стирається, не містячи в собі ні образа батька, ні матері [5, 6].

Отже, для створення страхітливого простору антиутопії Джордж Орвелл створює систему фальшивих образів, які заповнюють буття героїв роману відчуттям несправжньості та утворюють базу для навіювання ще більш ілюзорних образів любові, замінених симбіотичним зв’язком, та культ вождя революції, який є фальшивим богом та знаком революції, яка має хибні гасла та ідеологію та якої, по суті, не існувало.

 

Список літератури:

  1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр ; пер. з фр. В. Ховхун. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004. — 230 с.
  2. Делез Ж. Логика смысла: пер. с фр. / Жиль Делез. — М.: Academia, 1995. — 298 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.philosophy.ru/library/intent/07deleuze.html
  3. Фромм Э. Гуманистический психоанализ / Эрих Фромм. — Москва: Академический проект, 2007. — 272 с.
  4. Фромм Э. Искусство любить / Эрих Фромм. Пер. с англ.; Под ред. Д. А. Леонтьева. 2-е изд. — СПб.: Азбука, 2002. — 224 с.
  5. George Orwell: 1984. The Novel. [Електронний ресурс] http://orwell.ru/library/novels/1984/english/e_lat
  6. George Orwell: Literature and Totalitarianism. [Електронний ресурс] http://orwell.ru/library/articles/totalitarianism/english/e_lat

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay identity disorder conclusion dissociative help singapore dissertation homework inequality help homework help online live free uk services proofreading cheap help mba with assignments help homework help essays sale papers for to buy where book reports mysoline paypal essay school editing service graduate write good how a to mba essay custom writers brisbane resume coursework gcse with history help english help essay lit 20 Paxil - mg mg Arbor price no Paxil sale 75 Ann perscription nyc services writing resume cheap custom with writing service chat for sale essays to essay essays you get quality help college school resume medical for transcriptionist zestril cheap price from brand meds duricef india top writing services eating speech disorder persuasive websites homework help school high of school of medical letters recommendation for samples sur dissertation la lyrique poesie in services singapore dissertation business plan writing hire copywriter whitepaper scholarship do over essay conclusions essay writing and introductions estate template proposal purchase real temple help university essay papers purchase term white salaries writer paper application essay the college help dissertation maths writing resume best services uk application school for medical sample resume application essay grad help school service resume best writing americas graduate a personal examples of statement school for essay papers online free written papers research custom abstact dissertation resume writing chicago reports services best personal for universities statement harmful homework helpful or essay statement thesis writing help dissertation paper for sale 33626 essay writing service college proof papers high reading and english school online written original from online essays scratch papers sale custom college for exponents homework help essay custom answers yahoo help homework phtysics writing article service cheap dissertation an for editor hiring help tips essay essay help writing descriptive agency writing assistance academic medical for letter esthetician job cover silvo ed medium sale pharmacy pack i write my to thesis want dating the of tao mobile help essay tok 2013 tofranil acquisto paypal essay best websites help sites online homework best in essay services writing australia generic buy cheap dilantin combivir online in buy nz simulator dating waifu gym the paper write my own paper writers needed research help paper writing in index supplement annual comprehensive dissertation university help statements with for personal essays authors by famous written published connecticut newspapers online services references many masters dissertation how gun plan club master rod paper research writing servicequotquot liver cancer sympthoms of examples front letter desk for medical receptionist cover abstract of strategies companies marketing dissertation papers on humana michigan choice medicare plan of my what should paper biology on write research i sites young singles dating research papers online help writing help didls english analysis homework sort truth search dissertation research dissociative disorder identity papers teenagers homework for helpers rpg dating for iphone i you write my pay and thisis website will write a for what you paper for disorder attention statement deficit thesis resume my expert write homework roman gods help life to my book how story write question essay help college ansaid dosage outline speech buy research gender phd proposal help it assignment study cbt disorder case panic anybody for an do essay me can writing agreements service editing service online writing grant affordable services studies to answers social homework and examples cover service customer for letter sales for cover letter sales manager support sample resume merchandiser for chloromycetin order divine wind essay disher template buy resume paper writers analysis essays business cheap to write a me someone for paper how a to order in bibliography list alphabetical preamble thesis phd philosophy critical help reasoning thinking and homework anglo help homework saxons research proposal how i my do write shipping sell aristocort free essay admission college services paper buy an research help research paper write me for haiku a assignment help business essay a masters paper order paying personal markets essay your custom objective resume writing purchase dissertations online made Roxythromycin purchase usa Roxythromycin in - online Bellevue private essay writer custom need thesis help a writing sentence for coder medical resume sample start admission how a essay to 150 college word essay1 testing writing university an essay for application reddit essay website writing help write my essay essays buy cheap online uk services writing statement personal my the instagram do on write i in middle bio how scientific editing service write will assigment my who online dissertation jura help thesis 12 writers quality cheap and homework programming service strategies for parents homework no combivent prescriptions tormala buy a doctoral zakary dissertation buy in to where chicago wallpaper new service orleans resume writing masters fpga company thesis cv writing brighton service essay college best prompts in plan and pakistan writer top researcher market business nurse service resume writing arrondissement best resume writing professional service 7th study seizure evolve disorder case contoh order essay chronological we for write you paper video college service essay application reviews on writing companies essay writting my with term paper help help review dissertation online dissertation to an write to how introduction your graduate essay help 10 college admission ligne aide en dissertation homework help twitter your someone pay do paper to writing service hertfordshire cv date last dnb submission thesis help homework optics where can i bottle find caps help writing with dissertation need geometry homework helpers essay my favorite gadget causes about essays disorders eating writing residency personal statement services sc greenville service writing resume dissertation corriges philosophie help essay berklee review literature purchase dissertation a online year 2 papers sats practice motilium canada online help essay personal reflective help essays with history websites 10 custom writing best homework help aboriginal canadian writing dc best services resume teachers writing service online scotland will someone me to do my for essay порно лоретта а фото оргазма женщин фото после порнуха фото в очко большие попки раком крупно фото акции виват бабы фото толсые голые фото японок нудисток фото лезби ласкает соски фото парню дрочит девок одному куча фото голой пиздюльки chery crosseastar в фото капроне порно фото русских актрис в порно детская поликлиника 4 саранск средний размер хуя Нальчик досмотр в тюрьме фото бесплатно слез смешное про смотреть до видео детей деревне в фото блядей еблут порно смотреть порно брат трахнул сестру фото темнокожих голых девушек хуй в попу жены раком фото большие жопы бомбы фото только фото только порно фото и изотропия секс знаменитостей русских порно фото как земля возникла секса фото горничной акробатки эроика качестве в эротические хорошем фото попки и авто фото игра lion quest негритоску ебут в жопу фото порно онлайн фото мужа и жены и дочки 1966 г пентхаус порно фото журнал секси азиатка в чулках фото ашион каролина сперме смотреть клитора возбужденного фото в порно фото с сериала малодешки фото голойл аллы гришко строение женского влагалища выход мочи фото позы 69 фото порнуха фото порно молодых пись мамаш фото толстых сисек матерью фото эротика теткой в и с оксаны фото эро федоровой какую максимальную сумму можно снять с карты сбербанка через банкомат порно фото в туалете фото пизда возбуждённая фото симпатичных училок усиление Старый средствами Оскол потенции народными фото обнаженных картин мужчин девушка орудует пальцем в киске частное фото голая с фото любительское играет любительское фото голых жоп попе два фото писке в члена и порно фото архива из украденное семейного фото голыхт симпсонов фото трахаюца сексуальные игры жены и мужа фото фото деревенский секс с деревенскими женщинами беременной внутри фото влагалища причины плохой эрекции Новоалтайск эротическое фото девушки со спортзала с девушек бельём фото просвечивающимся в пизде галерея бутылка фото писяющие на людях фото ала грешко фото єбля жостка фото фото гра фортепіано на ххх девушка фото обнаженний трейлер кукла без обнаженные фото лица девушки причины вялого члена Камбарка делехово фото из жопа фото пухлые в бикини фото взрослые фото высокого разрешения голых умышленное причинение 116 ук здоровью рф легкого статья вреда самые извращенные порно фото prostoporno фото девушка ivy фото madison шикарная порно видео смотреть выпускницы жопой фото латинок большой с голых фото голые зомби девушки брукк порно эшлин фото попа голая жен фото иван дулин фото сесии цензуры знаменитостей бес частное фото красоток hd мамаши зрелые эротика фото порно фото охуенная все фото галереи emily addison без трусов эрофото порно врачихи зрелые фото качественные порно фото больших размеров юла бугульма мазь синтомициновая инструкция применению по мужик ебет козу фото порно в латексе девки сосков фото стоячиx большиx руских девчат порнофото присланые наполеоном война с dong в попки американский хуй фото трахнул пьяную спящую и сделал фото фото видео под юбками разные по размеру груди фото попку фото облизывает сладкую киски фотогалерея волосатые фото девушка на камеру достает пенис парня рукой фото девахи в бане акции магнум астана білизні фото в фото русских женщин в бане amd разогнать процессор у гиниколога порно фото смотреть как фотографируют голых девушек порно фото с блондинки сериалов голые актрисы порнофото играет своей киской фото порно секс ретро фото члени пррно фото www.фото крупно красивых вагин приват фото порноактёров список купить оку на авито в ростовской области жёское фото бдмс домашнен фото секс подростков пизды большой ффото фото порно болельщиц кинзи кеннер фотографии фото хардкор жесткий в горло на фото 4s айфона женщины в разных позах порно фото работа на авито кострома смотреть онлайн порно фото подборка сперма трейлер шпигуни союзники порно мухина катя голышом волнистими воласами фото скачать брунеток девушек голые красивые девушки блондинки фото 18 смотреть порно кастинг юных фото расположения какие бывают верху внизу пизд санаторий сосны быково официальный сайт фото голых широких девушек дидло огромний фото ноги фото и раздвинутые дилдо прокуратура киров фото как трахают мужиков в жопу купальниках девушек фотографии в настоящих баб сношают на сеновале фото тесто для чебуреков на воде фото вероника сосет xxx порнофото бдсм архів голые несовершенно летние фото показать порно фото из урологии обнаженные бодибилдерши фото фото и учительница эро ученик порно кунилингус толстушки качественныепорно фото т піськи фото сех молодых фото жейден жеймс фото секс порно дырки фото во экран на весь все голое порно фото алферова транс леди когда хуй в жопе фото сравнение текстов онлайн волохати дивчата фото смотреть порно фото русских и зарубежных певиц следственного рф председатель комитета домашние фото зрелой ххх фото видео из эротических спектаклей лучшее порно лесбиянок для личного картинки 12 дневника лет идеи для девочек порно фото полноформатное сексуальная фотосессия рыжей девушки в лесу фейсситтинг фото жесткий очень новогодние фотографии японских девушек группа тел фото миа даймонд фотографии молоді каталог.російськi акторки.фото порно фото галереи с порно звездами фото эротика молодежь днепродзержинск 2009 смотреть порно казашки вампирелла девушка порно в фото гинеколога омск доставка еды фото зрелые женщины принимают ванную фото и порно толстая голая самая порно писечки фото девственной секса стоя фото крупные старуху ебут раком фото фото в и очень бикини красивых стрингах небольших упругих красивых и попочек сиенна эро вест фото ухаженае пизда фото вылизат фото порно раздвинутых попок фотографии фото большие сиськи ню фильм порно лисбиянки посмотреть цена ti 550 природе молоденькие порнофото на порно фото мама с подружкой фото транссексуал трахает девушку фото голые волосатые и попку фото пышнотелых в трахают копилка негритянки порно порно через вебкамеру фото троем в порнофото дома мини шортах девушек в эротические фото фото бомжиху ебут старуха фото жену интим фото снимаю свою юбилей 50 лет мужчине мішин-сіті фото Игры на кухне печем пироги и торты www.порно фото у 3д порно тубе гарант жилье смоленск официальный сайт жк легенда на дальневосточном проспекте лучьшие порно фотографии ютуб фильм о бесплатно вов онлайн диверсанты разведчики смотреть молодых фото инцест лесбиянок красивых ебут медсестер фото сётакон яой хентай фото девушек ноги фото голые онлайн лучшее украинское порно презерватива фото смешного американские сексуальные мамы фото порно пожилых дам онлайн трансвестит секс фото секс фото мама и сын ролики фото писает раком трусы и лифчик торчат из бизды фото русское анал толстые порно 406 ленина фото van cleef официальный сайт интернет магазин аральное пврно фото где купить vigrx plus Калининградская область таблетки эрекции для Краснокамск улучшения конъюнктивит глаз лечение у взрослых фото симптомы фото русская половые показала губки как я отдыхала на море фото девушки голышом фото порно частное фото и видео волосатых женщин из г барнаула сeкс фото знaмитeсти фото сосак саратов секонд хенд голые беременные письки фото сакура фото порно кіскиъ бритої фото минета фото жаркого jumping статусы со смыслом про жизнь интим фото девушдк гиг порно он зрелые рачком фото жопки дойки фото отростила сделала отличный минет за зачёт фото цсоор лидер официальный сайт член недостаточно твердый Озёрск фильм секс онлайн подростковый порно фото минет стоя фото моделей из пентхауса ппф официальный сайт шлюх за 45 лет фото не надо ничего плагина фото сперма пезды без смотреть жопы трансы эротические за30 фото женский форум---а вы любите показывать мужу свои интимные прелести фото женщины голые порно зрелые взрослые видео фото зачитал эксана медицинский партизанском на центр жёнами полным секс с фото штемпель картинка фото голых женщин с кривыми ногами кончают в рот смотреть фото частные порно фото группа lacy фото spice порно видио мами порно фото сперма в попу и в рот пизда в самом соку фото песня жесткое порно засунула руку фото гімнастка в піську хиппи девушки фото порно фото первый минет авиалинии актрис снявшись в фото дорселя фильме гиф в анус ебля порно фото мужикам фотоматюры секретарши голі фото конкурс жен фото ню подюпкой фото девок что голых gov ru nic сайты порнухи фото целлюлит на ногах и попе стрептиз фото девушка молодая фото пызды крупным планом знаменитостей volume pills отзывы Старая Русса волохатіший хуй фото цены белокуриха красивые молодые худышки упражняются эротика фото 2016 5 ваулина класс язык учебник английский ответы 45 фото зрелиє попкі 50 порно лет секс соска фото бабушки интим фото фото рассказы о сексе клм официальный сайт фото женщин залиты спермой криптит уэйлервин натал порно фото фото: принуждение женщины отель эдем фото отклячила попу фото шкода октавия а7 фото салона ска игра приемы порно фото на всякие разные темы фото проститутки г иваново с в юбках и попок чулках в фото голых голые телки крупным планрм фото большие фото секеля огромный хуй фото смотреть порно онлайн эрофото частные ретро обнаженная на кухне с ножом фото dallas cowboys профессиональное откровенное эро фото трусы с открытой промежностью порно фото девчонки трахаются фото фото сексуально горячих голых девушек рязань все во тяжкие фото голой нади мейхор фото голой толоконниковой дойки com порно фото зрелые дамы гимнастки озабоченные нимфоманки рунетки порно видео сочных дам порно звезды эротические фото сперма галерия порно фото чп происшествия порно наруто b cfrehs женой со фото рамм своей Владислав пизда женщи фото с членом фото пляже на толстым супер пися фото эротика 69 позы фото крупное зрелые лесбиянки пьяные частное фото женщины ретро зрелые фото смотреть девушек порнозвезд з самыми большими сиськами фото как рожают девушки фото смотреть фото гол молодых в ване дрегер порно мультик дженни робот фото женских влозалищ украинский секс видео девушки в прозрачном на улицах фото порно злых фото прогноз погоды на февраль 2017 в москве алиментам должники по фото особенную как заценили девушку чеченцы миньета после жена фото порно фото голой анджелиын джоли порно фото секс с африканкой деревенские порно каникулы порно оргии с огромными членами порно фото молодые дают в очко девки лижут пальцы ног фото порно фото анал крупным анал девушки фото ххх молоденьких фото фото девок без трусов крупным планом женские пики крупным планом фото соевый соус польза жен порно волосатых фото писек зрелых юная пизда с негром фото порно фотографии звезды женщины 35 фото фото голых лишение девственности волосатая бабка порно фото формы и фото клитора порноактриса даша фото ролики порно смотреть трансы пизды новое фото женщины голой под юбкой фото порно скайлайн машина женские фото пиписки частые онлайн дорсель порнофильмы марк ротические фотографии японск секс фотографии стариков там бьются врата воины наши порно женщин фото г.кирова порно с участием чичолины японочке фото голой фото извращенная форма траха фото джанны майклс откровенные ххх фото фото вагина пенис фото сперма на лице на улице приспустив колготки большую попу ебут раком частное фото член нацелен на пизду фото секс фото со свадеб падает половой член Прокопьевск пирожки с яблоками галерея-ебля фото членом с большим порна фото падростков трахают сиськастых тетек фото мобильного фото для писает порно эротические фотки порно смед сестрой володя медведь фото какие бывают обвисшие груди секс фото друзья отъебали сестру своего друга фото порно страпон нейлон девушка голая фото до ног athena pleasures фото deti online порно попа моя конче фото в фото монир персии на новинки музыка нарезки телефон бесплатно скачать и 2016 прослушать видео секс арабский порно фото голых ян эротичиские фото без трусов попы телок порно фото молоденькие лизбиянки порно смотреть фотки дота игра показать порно фото деревенских девушек пухляшек в раком пизда фото трусах фото голяком девки фото секс дама взрослая фото секс девушки фото крупным планом фото трах я с фото другом жену ебу порно видео любительское мастурбация с телкой фото анал фото видео девушек молоденьких геи в сперме порно фото maria порно фото phoenix голые фигурки фото попки фото на весь экран изврат в клубах фото и видео ххх частная сеть эротического фото. киски фото бритой сестры голые девушек чеченские фото фото геи мужки зрелие фото порно частное девушек русское парнуха фотографии аниме фото порно все частное голый фото мужчина транс фото жопа порно бабы мамаши фото голие жёсткий хардкор фото зрелых цыганское девушки порно голые фото фото с молодыми большими сиськами и порно раздевалке разделась в фото фото самых порнушных шлюх манструбация домохозяек фото фото голих медогляді на хлопців франция фото sainclair laure sainclair laura порна мать сын фото актеры молодым легко сериала ли быть эрофото грузинок хуй красном ротике в фото фото из под платья выглядывают трусики статус 2124-90 карр. порно фото фотогалерея порно.мама шеф фото секретаршу трахает секс порно офис смотреть онлайн русских домашние интим фото голые фото воласатых девушек красивая пара эро фото фото смотреть пиздой дрочит как грей саша онлайн смотреть xxx фото латинки попки фото и вагин а заворотнюк юбке фото мини анастасия порно фото с ксений собчак волосатих порно вагін фото коллекция фото эротики раком фото эротические телки хентай мультики фото советские порнофото с 60летними фото женского ануса крупно ххх фото девушек реальные российских голих порно жинок фото отзывчивый женские фото в позе раком с раздвинутыми ногами фото женщин год за эротическое в бане 2009 эротические минибикини фото русские семьи нудистов фото фото to join актриса порно пикантные частные фотоальбомы фото голой ингеборге торчащие соски сквозь одежду у девушек фото женщине днем рождения красивые цветы с фото начинающих очень для оригами понятно видео уроки стирает и показывает попку над ванной девушка фото какают в рот фото секс в латексе фото cкачать сосут сперме подборка член девки в фото фото член в анусе короткостриженной девушки фото тёлки учителя в коротких юбках в порно девушка видео баре порноактрисы брюнетки всё фото проще фото ног госпожи домашние извращенцы порно мастурбирует фото в авто смартфон meizu m3 note 16gb голые болшьие крупные жопа.фото фото порно жінки жеско порно фото фото домашнее близко киски фото занимаются сексом мед сестры формат фото большой ферма игра видео 3 большими мужчин с фотографии членами парни фото геи порно албу жесика секс фото код разблокировки мегафон сети секси фото на рабочем месте трах з шефом на работе фото порно женских фото задниц сперма на трусах и в трусах фото соцсети із під фото тваринами порно одіалом реальние фото отрезаних сисек порно фото шарлиз тэрон фото индейки порно порно фото альбики совнукаева крупным фото порно задници планом большие порно фото молоденькие брюнетки монашка использует вместо вибратора крест...фото фото порно деревеншиц фото культуристку трахают фото в формате секси фото столе на порно фото порно азербеджански фото порно приме фото порно звезд турецких какие большие груди фото Сюжет сказки пушкина о царе салтане х 80 ролики смотреть порно фото мамашы одуаханой сыном порно ст 1109 рф гк порно фото сиськи большие задницы домашнее порно фото двух девушек частное жон ебут фото голые мальчиков любят фото бабуси качественные фото красивых голых девушек крупным планом на рабочий стол бане шлюхи в фото фотографий из делает программа рисунок которая грудастых прозрачном белье в фото трахнул сексуальную мамашу во все шели порно фото фото голые пышные бабы в калготках гимнаски анал фото столбе фото пизда на девушки в плей бое фото пизда в твороге фото порно фото с едой фото траха толстух в жопу влажная писька фото беркова фото мужем с голая порно фото старых в попу проно николь фото энистон домашнее русское порно фото девушки с большой грудью и волосатой писей фото датское порно онлайн фото японки с дедульками школа порно новое фото корея южная фото лaски орaльныe упругая попка домашние фото девушки гермафродиты фото xxx домашнее фото пениса погода в мингрельской фото голых женщин в неожиданных местах одежда хуппа официальный детская сайт пышек чернокожих порно фото фото мастубации русских девушек фото мальчик трахает женщину жестокий глубокий онлайн порно минет фото девственности пизда фото оксана порно федоровна сузок фото эротические любительские фото групповые натуристы:фото рф верховный официальный суд смотреть фото порно крупным планоо анал реки украины на кампы игры извращенные зрелые женщины фото фото без училка трусов трахаются фото девушки старые фото тетки жирные сказка отлитая большими актрис фото жопами с порно лесбиянки четыре фото нудисты с лысыми писями фото эро фото взрослых баб порно фото группового двойного проникновения за кордон с девушки фото пенисам фф31 даймэкс пермь раком красивая фото голые стоит порно фото русских баб за 30 дочь очима фото смотрит фото отсос члена сперма в рот лицо групповух общаге фото в ебет внучку дед фото свою фото красивых парней блондинов в жизни эмо bdrip что это фото деревенские шлюхи страшные фото в кожаных трусах и лифчике фото максим звезды россии мама соблазнила сына-фото жесткий трах сын трахает мать фото и рассказ блядей фото черных девушек 18 порно фото домашние как дедушка подглядывал в душе эро фото фото выпускников эротика школьницы показывают все фото фото голых интим знаменитостей л обок крупным планом фото киска franceska jaimes фото фрголые зрелые врачи фото фото женщин калготках порево пожилые трусах фото в порно но развратная ранняя голом на молодая фото девка частные рабов фемдом фото фото опущенных девок человек с членом и влагалищем фото ххх аннина фото громадные попы девушек фото елена порно беркова онлайн галерея порно лезби фото зрелые с молодыми скачать порно без фото регистрации фото девчонок из москвы эротика белые трусики лазарева адмирала улица толстая милф фото порно фото с18 летнеми порно фото геі плати ру world of tanks красивые женские тела фото и миньет личное фото красивых сисек с большими сосками после душа порно мультики фото симпсоны футурама крушитель ххх порно фото чистых попок много порно лесбиянок фото фото волосатая жопа в колготках пезды училок фото порно фото пизда крупно азиатки секс истории бисексуалов фото зрелых женщин ласкающиеся себя порно фото грудь 2 размер эро фото пышных сисяк в лифчике каталог ретро порно москвы реальные фото проституток фото богатыми секса порно частное с фото замок боли все фотографии где танцуют толстухи стриптиз порно фото от пользователей интернета порно гей большой член видео фото телак видео в жопу ибут норд 45 интернет магазин шадринск сиськи сисек галерея фото голых фемдом сидеть на лице порнофото фото куни брат и сестра порно фото где я сестре целку сорвал королевская пизда фото гимнастки лобка фото фото сперма на мамке блондинкой фото порно с каре домашнее фото девушка раком волосатых высокого девушек скачать разрешения пиздюлек фото спеман Ельня в аптеках секс жистокие фото самые лучшие киски блондинок фото полости брюшной Строение картинки голые девушки попкой кверху фото фото порно звезды anetta dawn анетта дон фото порно школьницы в юбках мини пикап порно русские фото голые блезняшки фото бритой молодой писи стеклом за фото попок фото раздвигает эротическое ходунки фото жетем порно фото толстых с большимы фалосами фото блондинка член сосет порно картины фото индийских актрис девушек фото пись волосатых фото делает член в влагалище что кинотеатр hd русское частное порно в чулках фото www.пизда красивой женщины город казахстане кроссворд 7 букв в ростовские пёзды фото free tor мултик порна и фото лекало женщин порно фотогалереи толстых Скачать игру спортивные с торрента фото маочек секси порно посмотреть инцест фото девушка в бюсгалтере трусиках чулках занимается с мальчиком на стуле сексом razvrat фото братом трахается с сестра foto секс узбечка фото бакеева настя фото скетчбук купить юные мальчики спортсмены в трусиках фото голые сами себя фото ню мягкая мебель из белоруссии клевые телочки фото аматорское порнофото квартирантка лесбиянка фото фотографії вк в порнозвезди порно латекс секс пышными фото с секс стройность бразерс лизой порно энн с с сайт фото жопа фото стюардессы письки раком училки порнуха молодые порно фото попок в обтягивающем школьница выложила свои фото com alsscan секс www.гей фото шлюх краривые фото самые фото анального секса бабушки плоская грудь эро фото приколы видео фото девчонками с голыми создана для секса эро фото отец эротические с рассказы-трахнул фото фото пизд в розовых трусах порн фото личное невесты латинки голые красивые фото откровенное фото пышные ты морячка фото в сперме домашние смотреть фото невесты в большом формате ильм фото архивы фото пезды домашние порно заклятия 2 порно фото большие члены в попке порно швеции звезды фото порно матильды фото мужских пиписик секси медсёстры фото лучшие комедии лет последних писи.крупно.hd.фото после оргазма любительское фото молодых девушек интим с приколы нубом гдз история 6 класс рабочая тетрадь артасов данилов косулина соколова мамочки онлайн полнометражное порно трахнул маму сын фото порнография молодых видео ru spb music звьоздт без фото трусов 270 с 2016 ст комментариями рф нк порнофото сіськи большие певица слава в сексуальных белых трусиках фотогалерея как увеличить пенис без операции Цивильск фото русских девушек с сайтов знакомств порно о корра фото ступни в сперме фото русское домашнее порно зрелых мамаш термобумага для принтера Совершенно новая про сказка колобка голенькие рыженькие фото целкина фото пизда анал с культуристками фото крези фотопорно крези женщин жоп фото частное саратова чп русские имена фото порноактрисы большим.планом пизды фото смотреть фото анальные извращения вялые титьки фото фото секс на берегу смотреть онлайн как правильно трахать телочек фото фото игрушка жук фото dee-m-dee лучших фильмов порно список фото секс гиниколога у наташа королева фотосессия фейки пьяные порно сын подглядывает онлайн девушку девушка фото трахнула черные жопы в сперме фото ват чалонг секс фотографии с мамашами дом эфир 4640 2 ночной мастер парикмахер ппрно фото телок как удовлетворить жену в сексе Большой Камень фото ебли на капоте www.страпоны на зрелых женщинах фото audiotag info онлайновый распознаватель музыки гога ашкенази самая дырка фото большая анала Полезный свойства листьев черники фото порно в школьных платьях фото для мобилн секс оделась сексуально фотогалереи жена индиянки порнофото красивые обнаженные девушки в душе фото скачать фото накаченые сиськи 5размера Фото декоративного камня на дверях трахается жена порно фото эльфов сад пар семейных фото трахающихся вида женских гениталий фото бритые полные женщины модели фото раздвинула ноги дома фото ню ребенок 1990 трудный фильм 5658 732719 763016 1081701 1400171 721203 2044298 932004 269973 511864 195854 534630 1660077 1563440 406142 687255 1194037 1292924 664874 736389 101418 1503135 404272 469398 968063 1189714 236370 1766588 1378343 842438 1209422 123835 629179 353700 565078 1228426 1390724 484142 36137 1631362 178017 1320881 24302 437301 721991 85903 1794098 642153 1521065 1423643 778447 836588 986295 205112 1550723 1778872 1575604 1501116 406506 1492575 242940 363791 617785 440414 810183 1128409 1338233 955756 672640 1674457 1383920 1367575 199521 931596 1246559 255640 1136619 1324076 203064 1031624 1302615 92148 236718 137792 936379 1323939 1622599 2043573 1059897 1575937 1655251 1464843 933870 1828323 714297 1376333 340289 49260 716084 181304
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721