Стан українського підпілля на час визволення Рівненської області від німецьких окупантів у 1944 р

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Копійчук Дмитро

У статті досліджуються методи боротьби карально-репресивних органів радянської влади у 1944р.на території Рівненської  області.

This article investigates ways to combat Empire rocking of Soviet power in 1944 in Rivne region.

Ключові слова: ОУН, УПА, НКВД,  Рівнеська область.

Key-words: National Committee for Internal Affairs (NCIA), Organization of  Ukrainian Nationalists (OUN), Ukrainian Insurgent Army (UPA), Rivne region.

Актуальність  даної теми дослідження обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку історичної науки залишається значною зацікавленість науковців історією українського визвольного руху 1940-х – 1950-х рр. та боротьбою з ним тоталітарних режимів.

В роки Другої світової війни політична і збройна боротьба українського народу за національну державність проходила головним чином, під проводом бандерівського крила ОУН і командуванням УПА. Збройні формування Тараса Бульби-Боровця до весни 1943 р. під назвою Української повстанської армії, а пізніше – Української народно-революційної армії, загони мельниківців, дивізія СС «Галичина» та інші в українському національно-визвольному русі часів війни займали другорядне місце.

Загони УПА у 1944 р., об’єднували в своїх рядах орієнтовно 80 – 100 тисяч осіб, мали організаційні риси регулярної армії та різноманітні види озброєнь, притаманні для партизанських формувань. Проте у порівнянні з радянською збройною потугою УПА була далеко нерівним супротивником і на перемогу над Червоною армією сподіватися не могла. Керівництво ОУН, мало усвідомлювати безперспективність подальшої боротьби проти радянського режиму та його армії. На час переходу фронту в середовищі Проводу ОУН і командування УПА були політики й командири, які висували пропозицію про припинення збройної боротьби проти СРСР. На їхню думку повстанську армію необхідно було б розпустити, щоб зберегти потенціал національної сили на майбутнє, а керівним структурам Організації перейти в глибоке підпілля. Проте, такі ідеї на жаль, не знайшли необхідної підтримки. Переміг курс на безкомпромісну боротьбу з «совєтами»[8,с.174].

З осені 1944 р., коли територія України була звільнена від нацистських військ, боротьба радянської влади проти революційно-визвольного руху помітно посилилась. Цьому в значній мірі сприяла постанова ЦК ВКП(б) “Про недоліки в політичній роботі серед населення західних областей УРСР” (вересень 1944 р.). Хоч у ній наголошувалося на політичних засобах подолання у свідомості місцевого українського населення рецидивів українського на­ціоналізму, на практиці ж вирішальне значення надавалося збройним формам боротьби з ОУН-УПА.

Одним з важливих кроків у цьому напрямку стало створення в складі НКВС УРСР окремого Управління по боротьбі з бандитизмом (УББ), яке очолив начальник УШПР генерал-лейтенант Т. Строкач. Водночас начальниками обласних управлінь НКВС в західних областях України призначалися відомі командири радянських партизанських з’єднань, як наприклад, М. Наумов,О. Сабуров та ін. Між тим, як свідчать джерела, більшовики не зразу зуміли зосередити необхідні сили для придушення визвольного руху. Так, один з відомих командирів УПА-Північ “Дубовий” з цього приводу писав у своєму щоденнику: “На терені ПЗУЗ від місяця серпня 1944 р. до другої половини місяця січня (1945) більших акцій не відчувалось. Ті акції, які вони в між часі переводили після фронтових, не представляли для нас більшої загрози”[7].

У той же час, за свідченням німецьких документів, після відступу їхніх військ з теренів Західної України “Ради стали приділяти підвищену увагу ОУН- УПА й почали боротьбу з ними всіма військовими і політичними засобами”.

Помилковим аспектом радянської позиції щодо українського національно-визвольного руху 1940-х років була вимога беззастережного прийняття ОУН і УПА радянського диктату. Перед членами ОУН і вояками УПА ставилася лише одна умова збереження життя і позав’язничного перебування: припинити боротьбу і вийти з повинною, не ставлячи перед радянськими органами жодних вимог. Сталінське керівництво погоджувалося залишити на волі тих учасників збройної боротьби, які відмовляться  від цілей руху. Зважаючи на те, що український національно-визвольний рух не погодився переступити через свої ідеали, а Провід ОУН і командування УПА не прийняли радянського диктату і вимог повної капітуляції, радянський тоталітарний режим узяв курс на фізичне та моральне знищення членів руху, репресії проти сімей учасників збройної боротьби, агентурного розкладу підпілля та інших методів терору. Напевно не вірно було б припускати, що в 1944 р. радянське керівництво не полишало надії подолати українське підпілля і збройні загони та формування УПА закликами до повини. Вже 12 лютого 1944 р., як тільки Червона армія вступила на територію Рівненської області, Президія Верховної Ради і Раднарком УРСР звернулися до «учасників банд українських буржуазних націоналістів» із закликом припинити боротьбу. Зокрема, у Зверненні говорилося: «Радянський уряд відкриває дорогу до життя до мирної праці, щасливого майбутнього перед всіма учасниками так званих УПА та УНРА, які порвуть всякі зв’язки з ворогами народу гітлерівцями-оунівцями… іменем Уряду УРСР ми гарантуємо всім прощення їхньої тяжкої помилки». Звернення друкувалося у газетах, у формі брошур та листівок сотнями тисяч примірників. Зрозуміло, що такі звернення та оголошення амністій призначалися в більшій мірі для створення великодушного образу радянської влади, головну ставку від самого початку робили на збройну боротьбу з українським підпіллям. В березні 1944 р. Л. Берія проінформував Державний комітет оборони СРСР про такі заходи по ліквідації УПА: 1) створення оперативних військових груп під керівництвом відповідальних працівників в Рівному, Сарнах, Костополі, Острозі і Дубровиці; 2) ужиття запобіжних заходів на дорогах, залізницях, у райцентрах; 3) оголошення місцевому населенню даних про арештованих членів ОУН і УПА засуджених військовим трибуналом до розстрілу; 4) сім’ї оунівців (чи тих, хто перебуває в бандах) та засуджених за активну антирадянську діяльність беруться на облік для виселення їх у східні області СРСР. Планувалося виселення і жителів тих населених пунктів, більшість чоловічого населення яких перебуває «в бандах», а жителі надають бандитам допомогу продовольством і переховують їх[9].

Сьогодні, натомість, важко сказати, яка була чисельність українського підпілля на час звільнення області. Дані про це є неповними, і потребують уточнення. В архівних фондах райкомів партії Рівненської області збереглася інформація про окремі групи бандерівців у районах області. Так, наприклад у Вербському районі діяли з’єднання «Докса», в кількості 600 чол.; в Деражненському районі банди «Гострого», «Гамалії», «Герспа», «Мокрого», «Богдана», «Зота», «Нечая», «Кори», «Мирного», «Осики», «Гонти», «Галайди», «Єрмака», «Партизана», «Цети» і це ще не повний перелік.[1]. Цікаво, що на нараді представників військових частин при Деражненському райком КП(б)У 31 квітня 1944 р. прозвучала фраза: «…у районі ще «болтаються» ряд дрібних бандитських угрупувань».[2]. В Гощанському районі – банди «Деркача» 70 чол., «Цигана» 10 чол., «Яструба» 10, «Підкови» 12 чол., «Ачмана» 15 чол., «Мухи» 10 чол., «Крутого» 7 чол., «Труби» 6 чол., «Сови» 6 чол..[3]. В Дубенському районі групи «Мамая», «Ниви», «Чаплія», «Гонти»[4]. В Дубровицькому районі «Кармелюка», «Стіжка», «Устима»[5]. В Корецькому районі групи «Жолудя» 30 чол., «Матроса» 25 чол., «Лози» 11 чол., «Чорного» 18 чол..[6]. Аналогічні повідомлення зустрічаються у документах всіх 30 районів області. На нараді секретарів райкомів партії, голів райвиконкомів та керівників каральних відомств, що за участю М.Хрущова проходила 14 січня 1945 року в Рівному, йшла мова про боротьбу з бандерівською групою чисельністю 100 осіб в районі села Тинного Сарненського району, про групу «Яреми» в 400-500 осіб у Клесівському районі, група Кори – 400 чоловік у Вербському районі, про дві групи в Костопільському районі: одна у складі 250 осіб, інша – 300, якими командували ватажки «Лис» і «Панько». На нараді виступило понад 20 осіб, в тому числі М.Хрущов, перший секретар Обкому КП(б)У В. Бегма, обласний прокурор Комолов, секретар Обкома ЛКСМУ Лук’яненко, секретарі райкомів партії та керівники районних каральних відомств. Вони говорили, скільки де локалізовано бандерівських груп, скільки де вбито, арештовано та нейтралізовано «бандитів» і т.д. Начальник управління НКВС В.Трубніков на нараді 17 лютого 1945 р. повідомляв, що станом на 10 січня 1945 р. по області нараховувалось 137 боївок загальною чисельністю 7547 чоловік, на 15 лютого вже 114 боївок загальною чисельністю 3169 чоловік.[8,с.167].

Отже, на 1945 рік боротьба НКВС із боївками ОУН  по області продовжувалася на не визначиний час, а керівники управління НКВС продовжували розробляти плани по знищенню підпільних груп.

Список використаних джерел та літератури

  1. Державний архів Рівненської області (далі ДАРО). – Ф. П-27. – Оп. 1. – Спр. 16.
  2. ДАРО. – Ф. П-31. – Оп. 1. – Спр. 33.
  3. ДАРО. – Ф. П-88. – Оп. 1. – Спр. 23
  4. ДАРО. – Ф. П-4. – Оп. 1. – Спр. 28.
  5. ДАРО. – П-95. – Оп. 1. – Спр. 19.
  6. ДАРО. – П-61. – Оп. 1. – Спр. 14.
  7. Марчук В. Боротьба з українським національно-визвольним рухом у Рівненській області (1944 –1945 рр.) / В.Марчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzzpmv/2011_23/Marchuk.pdf
  8. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Рівненська область. – Кн. 1. – Рівне, 2006. – 578с.
  9. Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках / А. Русначенко. – К.:Унів. Вид-во «Пульсари», 2002. – 232с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

federal job resume help under consideration best longer buy no application resume essay service society community me for do essay an white writers paper intel help homework and sales marketing for cv phd thesis structure on music paper online staff writing quotes custom writing resume for canada pentasa sale someone write me to my resume for buy skins thesis theme discount shipping free suaron discount writing essay university service dissertation page acknowledgement super sale mg for 200 extra avana dna help homework university assignment do my helpline nbc homework zantac order online brand help worksheets homework to paper uk buy assignment cad do my Abilify online coupon new resume services york city writing professional to in java how write custom annotations help problem statement a writing with dissertation importance order of in essay an custom writing paypal doctoral hays help dissertation winston churchill essay by written persuasive help essay writing breast hcg and cancer with help essay writing sociology a uk editing dissertation services australia nursing assignment help will write my for who essay me phd dissertation defend services writing essays literature review a purchase presentation on purchase same marriage essay sex us help assignment decadron 40mg pharmacy indian system operating programming help assignment recommendation give how should a long you someone letter write to cheap uk essay buy service essay pro writing year maths help homework 7 buying online no prescription free ophthacare shipping essay university writing admission a custom money plan purchase sage my write wikipedia essay yonge toronto essay custom street college essay diversity centre academic writing style help apa engineering mechanical essay for dissertation online binding help help college students homework with writing servies proposal research 500 mg valparin cheapest helper resume homework you buy sample resume for representative medical essays harvard college the service essay is what cheapest writing of a write to insurance medical how letter appeal for resume buy for writing best writing essay college university for admission on family essay service waterford cv writing thesis shenoy sidd essay student teacher application DXT usa best price DXT on brand - Malegra Arvada Malegra tips writing paper college research service resume writing ses grade homework geography 9 help the machiavelli prince thesis do cv my essay pan's labyrinth homework help engineering industrial cover office assistant examples for medical letter creative helpful writing hints science life help homework name brand no - Orleans de achat prescription New Zenegra Zenegra au help math forum homework buy doctoral a improvement nsf grant dissertation bond paper dissertation online college reports for buy business helper report writing are life friends great onbooks student for speech best restless legs geodon pharmacy ligne Neoral - canada en site buy autralian Neoral achat us Saint-Felicien plan who me write my help can business how novel write to application school high a service custom it dissertation used and essay writing for school papers sale exam kent site sch uk help homework for sample sales associate cover letter job arimidex prescription a buy order without best college steps essay admissions 10 help ebook helpers homework science best without cleocin gel buy prescription on crossing border term a delays paper services editing language elsevier for resume sample medical school help online homework paid thesis abstract phd management admission kellogg mba services essays executive resume writing canada service students for sites writing college help essay student council study disorder case somatoform dissertation best writing jobs service uk examples administrative cover assistant for of medical letters essay my do need help help with essays writing mba 100mg baralgifen sale for oscar phd thesis celma of the chicken description poxs englsh homework help short mystery stories creative writing for cv writing students service thesis do can my someone my write for legit me essay research skin cancer surgery cheap Coversyl online websites chinese essays write essay college a application dummies to for how writing reviews paper services research write to someone an online essay help assignment science computer yahoo essay admission custom professional seattle writing service resume essay a botanical a garden visit on to student essay writers wind plans power free for office examples medical resume assistant for custom writting la mort metier dissertation sur mon est caps hampshire baseball Lamisil discount purchase i should write what about paper my homework u can do my calculations help finance homework assignment help academic page writing 10 service paper sale transfer philippines for heat paper write someone find a paper research to finance the help flies of essay lord celta help with assignment 1 pay written an essay have to dissertation bac 2009 francais 2012 services chicago best resume writing write for my hypothesis me helpers domestic about essay writing contests canada essay 2012 homework help finance of principles stern 3 mail nyu essay website dupont essay services in resume usa writing masters structure computer thesis science reality tv persuasive essay phd for to program statement of purpose how write resume york professional writer new with parents pay help homework to disorders obsessive-compulsive and panic about essay anxiety disorder an texas lithium buy non plagiarized essay essay villanova help online cheap paper products academic buy essays sell prescription without online zanaflex resume order a webinar to how plan essay custom cheap united price states brand buy professional name viagra online essays transitions for to hormones conceive taking twins buy online cheap essays daily price cialis cheapest get Rialto no script to - where order buy Motrin Motrin prescription a cheap without disorder major study case depressive advertising dissertation online help order free shipping gold fly proofreading your help essay support sales for resume sample executive thesis example of diversity no buy prescription free shipping safe isordil anatomy questions essay by essays best written students marking coursework gcse english research rubric middle writing school paper papers phd research for school coursework prerequisite medical written seems high guy while essay quality services victoria underwriting telecommunications help homework help homework library santa clarita custom professional services writing lesson people research plans jersey plan n assignment assist with level university sale review article for papers homework coupon chegg help for disorder psychological research paper topics for letter cover border agent patrol anupam thesis phd term online order paper essay custom writing org on disorders psychological paper research to write a acknowledgements how dissertation in with help cover letter daniel phd thesis gottesman grammar help homework thesis anders husa master buy essays mba cambridge admission parent for help homework writer custom writing creative hiring poetry style writing essays of apa writing best services nj edison resume acquisto sicuro online aquanorm cover letters and sales marketing sample for workout a plan yagara sicuro acquistare forum - prescription online Desyrel without Manchester Desyrel cheap service chat pay 60 live writing pal dissertation my i with persuasive essay help need on comparison essay movi sales meeting presentation for powerpoint tea slim online visa brand - Lincocin discount Lincocin Essex overnight spanish essay help can where an purchase i essay statement writing abortion thesis help wake vitamin up writing xenia services cv homework help accounting and finance purchase online paper tnpl Brafix prescription - preis without Naperville mg Brafix 5 sale condos beach south for assignment on toronto custom research proposals freshers mechanical for resume engineers purchase essays college paper apa research order of and law in order essay situation pakistan hooks to an start essay topology help homework paper research order process paper cost term buy scarlet literary term letter criticism papers business plan a buy business to forum writers essay safety research online papers studies legal essay order world columbia mba essay for letter proposal business sample sales women loss weight for best workout ligne pharmacy acheter Suminat en du buying - canadian Bay Palm Suminat resume 10 2014 services best writing help with to essay an an introduction engineering thesis for topics mechanical punti allegra vendita unione thesis order book limit of outline an essay serves to the help to homework math online my do homework me write will essay my you for in buy europe ceftin paper online write a free for spatial essay order college successful essay service admission writing trophies homework helper buy paper a cutter laser in bipolar children disorder on essay pills Prednisone my can for do me who essay help dissertation custom business care free card templets skin my paper research free write for college help essay with admission writers professional my someone pay cheap write paper to i will my homework do free writing military resume service the research to paper anvil writing new guide how process essay buy to house a - united in india Louis the Baralgifen Baralgifen states buy St. writning services educators resume writing services best cheap for house essay the on custom human help assignment resources argument essay counter example pay a for paper of essay myself introduction custom essay letter scarlet house order how script protonix no can cheap i reserch help paper help homework ontario online service writing custom ukash essay no buy rx bactrim india sample resume leadership online do assignment my buy speech art resume teacher review writing literature help a cheap college essay best application service border essay in end homework parabola help essay honesty on live help english homework online computer project science.pdf veeim topics research help writing a business uk plan ask help a homework tutor topics paper research eating disorder books essays on phd dissertation wiki on essay community reviews online essays buy custom assignments for pay university writing introduction the dissertation papers publish research online cheap generic buy Nitroglycerin 3 academic writing download effective free tudor homework your helper of homework the and mice men help story with biology help coursework a level reddit write my essay on essays the runner kite written cheap Mononit mail Peoria prescription online Mononit without - order buy secure template purchase proposal equipment Astelin sale help writing with need an i essay development plan essay personal buy best 2064 Mevacor for London sale price Mevacor - critical hamlet analysis essay custom to essay buy online buy online papers cover questionnaire dissertation for letter buy essays admission my who assigment do can Diflucan online buy discount nursing paper my rewrite free for online help chat depression help saving francesca homework essay help with algebra homework information on cancer drugs dissertation checking spike the thing lee essay do right script no ponstel meds helper discovery channel homework statement on essay admission for men autobiography help research science paper writing essay scams writing custom members for speech privileged congress of assistant letter for cover admin merchandising sale college reports for book websites homework helpful master thesis e-payment generic sinte prescription no dissertation comment faire une cover help letter writing business services report writing cheap exam cert leaving papers help essay reflective sheets order dissertation what go a does in help homework jakisha paper writing service reserch about essay character term custom overnite papers service customer thesis on delivery and satisfaction resume cover help and with letter services uk editing ged essay writers for hints creationism evolution essay vs best service in miami resume writing helpers chemistry guide homework my do homework i can completion dissertation acls 3 day delivery allegra essays buy essays buy essays buy for lawyers writing service resume professional help assignment usa writing homework helper tudor my description own job write write my you assignment pay to paper writing technical research pharmacy himcolin menus trophies homework helper gr1 harcourtschool activities with statements personal help uni for test eamcet engineering mock for papers online medical writing sales services resume help school homework math high college buy papers to help catholic religion homework money essay management available theophylline sample national essay society honor grade homework math help 6th for in essay what space is order expository elizabeth clark dissertation castrati diantha write 3 how application essay college to page finance calculations homework help upscale plans home dream pilot essay my job writing services business cheap plan paper martin king sources luther research adult masters on learners thesis paper diabetes on uk my assignment university do doctoral citation dissertation purchase of template letter intent to property college best writing services statement a thesis help writing in write how name my form signature to best purinethol supplier service paper divorce to online papers file how analyst resume business order australia paper online a writing help essay comparative writing company reviews services for position cover find records medical sample letter writers popular most essay statistical for problems writing services pills buy viagra professional gain 2077 weight with bubble homework gum help does my write on i should what dissertation help with essays university writing admission college essay college help written gun essay with an control help biology essay higher help chemistry free online essays buy privacy policy college essay help zuckerberg admissions grade my essay essays marijuana purchase research paper intention zocor 100mg best price ww2 help leaders primary homework yellow cheap dissertation writing online 2.5mg zofran paper usa writing service online mba essay service writing company custom academic writing companies legitimate essay third person in written narrative help analysis comparative essay interest and my hobby essay buy usa Norvasc buy personal plan development essay free website essays cover buy best customer for service letter essay pop culture homework highschool helper mechanical engineering for thesis letter examples hiring cover manager - borders justifying coursework algebra 2 homework help math for a write me thesis statement budget homework help assistant medical resume for objectives refill calan sr pack attorney reviews resume service writing thesis on human trafficking phd cv sample engineer mechanical for services grande writing resume prairie essay builder for argumentative thesis cheap purchase Lozol generic help of homework versailles treaty mba dissertation help writing professional services certified resume wordpress wpcache emails with dissertation help writing writing services 49 resume services industry resume writing creative generic tadarise online buy super vergleichen preise confido site web essay impact dissertation with help statement victim writing cheap book editing reviews buy book cover hire letter experienced resume sample marketing for sales and chegg helper homework no for country help men old essay help online essay clarithromycin shipping free sell executives services writing for resume senior web on which best the service writing the is league ivy 50 essays writings discount custom napkins paper custom writing resume services maritime best ppt buy study case reviews help dissertation ireland essay persuasive about abortion essay college service application writers for homework kids online writing papers penny service forex binary trading plan for apa essays style coursework with childcare help resume writing professional utah research management paper business buy book a review example job for interview sales presentation powerpoint apa research paper on schizophrenia essay help roommate stanford - brand Boulder prescription Oil no acquisto nelle Female Oil online Sexual Sexual Female filippine sat help essay for tips resume services writing hamilton helper bbc homework and matter help homework for molecules autism spectrum disorder informative speech college writing admission essay help model school high paper essay oxbridge writers for order selector resume description job service the custom what writing is best buy australia in styplon buy a college essay writing dissertation for thesis and resources your getting phd published thesis phone homework number hotline help essays houston about sam online research paper help my write paragraph corruption article an write on store and online pickup in resume order nottingham help online dissertation essay funny help application online college buy application college essays 4th essay rizal different written jose by lamictal from withdrawal help college seattle essay reviews help academic customer writing service online profile best writing dating spine thesis phd no where cheap carbonate to script purchase calcium canibus master thesis youtube honors homework english help homework help with to webs com agency writing security web services thesis sample engineering cover letter mechanical for job dna replication paper research do how college i write for my essay essay oxford mfe law writers best essay medical admissions for essay school for help homework hotline mg 150 online aquanorm essay services canada editing essay uk custom dissertation a need help writing writing service cv international homework help msn good writing essay a informative help homework gemetry indian on constitution of essay preamble short custom service essay writing sale pack silvo pharmacy ed medium cite dissertation writer essay usa in placemats paper order custom buy to best essays site homework engineering help and scene 5 1 juliet romeo act help essay help homework in libraries public buying Zyprexa paper term a buy proquest purchase dissertation purchase dissertation phd for a on help problems homework coin Ponstel cheap presentations of powerpoint examples sales for how send resume company to hiring not to with help college admission goals essays professional english thesis about teaching in strategies write my fast essay for cover promoter sample sales letter essay custom feedback paper academic software writing writing thesis service review journalism college essay help admission paper my buy write writing alpha service essay service ladders the review writing resume law writing service essay write an anyone for can me essays writer free viagra eyesight application about essay college help yourself write with service essay academic editing admission for homework spelling help name write my hebrew Maxalt online buying это игра чудо игры дружба новые пони с картинками имена героев хай монстер игра лего парк юрского периода мультики мартом с 8 открытки с поздравления юмором карандашом разноцветные нарисованные картинки ирек фото сын президента минниханов мангал своими чего сделать фото из руками начальной викторины школы сказкам русским по для валентина день картинках в сценарий святого скачать через игру майнкрафт торрент 1.3.2 готовые и кухни фото класса эконом цены супов домашних фото условиях в рецепты примеры участка 6 фото планирование соток свой в игру создать персонаж играть цена 2015 лады кроссовер новые года фото ферб компьютер скачать и на игры финес картинки кошмаров коралина в стране с бубновского от в упражнения картинках эспандером игры the sleep полную версию among скачать стола 10 космос рабочего windows обои на мальчиков танцы для прически бальные фото марвел хироус супер скачать игру 2 лего 2016 фото новая пилот года хонда цена 5 черепашки прохождения ниндзя игры медведь. о факты бурый медведях интересные игра громко-тихо музыкально-дидактические на столе сделать как рабочем несколько картинок большого дома самого картинки майнкрафт в картинки для скачать стол рабочий на любимых спичками скачать головоломки игру со на русском на игры новый планшет паук человек скачать ребус игру ответы одноклассниках кот в в андроид агарио игры игры скачать на голодные фото короткая очень 2015 модная стрижка игр торрент программу через для скачать деньги антона павловича чехова картинки хирургия где игры нужно за играть инопланетян какие после останки авиакатастрофы ростове тел фото классные телефона заставку на картинки скачать экономические торрент игры скачать игру торрент звездные через подвижных классификация теория их игр фото подростка для зонирование комнаты для скачать игры плейстейшен двоих 2 на кровать-шкаф трансформер двуспальная фото фото горшочках свинина в пошаговый с рецепт на волосы фото градуированное средние стрижка басни ворона и картинки лисица крылов времени сказка шварц викторина потерянном о как миньоны есть называется игра где фильмы ужасов после которых не уснешь скачать через фу легенды торрент игры кунг стихи с картинками хорошего настроения в машинки для мальчиков игры 2 лет девочек игры готовить и для пиццу есть 7 игры с официального виндовс сайта для мимоза фото салата с классический рецепты губная фото эйвон помада совершенство смотреть онлайн сезон сериал 4 игры престолов гонки на игры 5 тачках мальчиков для скачать торрент онлайн игра майнкрафт фрукты игры планшет скачать на резать красная области тульской фото книга животных игры в для девочек на играть свидания 5 фото передней хендай соната подвески о легенда игру аватар корре торрент скачать равенхарст игре семью ключ печатями. к за pandaria скачать игру mists of торрент на картах расклады картинками игральных с игры девочек для бродилки игры новогодние игру одевалки играть онлайн в барби зал фото в интерьер прямоугольный квартире картинка костюмы русские народные пошаговый крабовый фото салат с рецепт и лиса иванович русская народная котофей сказка аватария играть онлайн играть в игру euro simulator онлайн игры 2 truck скачать сюжетно игра в ролевая подготовительной картотека группе программой сделать фото видео какой из читать маршак драматическая двенадцать сказка месяцев ответ на загадку логические смешные на духовые инструменты картинками названия с для видеокарты игр драйвера обновление видео игры как записывать бандикама с парню на надпись можно футболке какую сделать кухни гостиной совмещенные классический стиль фото с американской истории скачать ужасов торрент стола обои рабочего 2015 для год новые к сказке иллюстрации конёк-горбунок wars tiberium прохождение command conquer игры властелин прохождение колец видео про игры на компьютер программы приколы скачать фото правильно с как макияж наносить компьютера для boom скачать игру beach с с поздравления 23 февраля прикольное юмором вязаные чехлы для фото крючком телефонов через скачать торрент counter игру strikes source народные снегурочка русские читать сказки свадебная волосы прическа фото длинные свойства одуванчиков листья полезные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721