Стан українського підпілля на час визволення Рівненської області від німецьких окупантів у 1944 р

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Копійчук Дмитро

У статті досліджуються методи боротьби карально-репресивних органів радянської влади у 1944р.на території Рівненської  області.

This article investigates ways to combat Empire rocking of Soviet power in 1944 in Rivne region.

Ключові слова: ОУН, УПА, НКВД,  Рівнеська область.

Key-words: National Committee for Internal Affairs (NCIA), Organization of  Ukrainian Nationalists (OUN), Ukrainian Insurgent Army (UPA), Rivne region.

Актуальність  даної теми дослідження обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку історичної науки залишається значною зацікавленість науковців історією українського визвольного руху 1940-х – 1950-х рр. та боротьбою з ним тоталітарних режимів.

В роки Другої світової війни політична і збройна боротьба українського народу за національну державність проходила головним чином, під проводом бандерівського крила ОУН і командуванням УПА. Збройні формування Тараса Бульби-Боровця до весни 1943 р. під назвою Української повстанської армії, а пізніше – Української народно-революційної армії, загони мельниківців, дивізія СС «Галичина» та інші в українському національно-визвольному русі часів війни займали другорядне місце.

Загони УПА у 1944 р., об’єднували в своїх рядах орієнтовно 80 – 100 тисяч осіб, мали організаційні риси регулярної армії та різноманітні види озброєнь, притаманні для партизанських формувань. Проте у порівнянні з радянською збройною потугою УПА була далеко нерівним супротивником і на перемогу над Червоною армією сподіватися не могла. Керівництво ОУН, мало усвідомлювати безперспективність подальшої боротьби проти радянського режиму та його армії. На час переходу фронту в середовищі Проводу ОУН і командування УПА були політики й командири, які висували пропозицію про припинення збройної боротьби проти СРСР. На їхню думку повстанську армію необхідно було б розпустити, щоб зберегти потенціал національної сили на майбутнє, а керівним структурам Організації перейти в глибоке підпілля. Проте, такі ідеї на жаль, не знайшли необхідної підтримки. Переміг курс на безкомпромісну боротьбу з «совєтами»[8,с.174].

З осені 1944 р., коли територія України була звільнена від нацистських військ, боротьба радянської влади проти революційно-визвольного руху помітно посилилась. Цьому в значній мірі сприяла постанова ЦК ВКП(б) “Про недоліки в політичній роботі серед населення західних областей УРСР” (вересень 1944 р.). Хоч у ній наголошувалося на політичних засобах подолання у свідомості місцевого українського населення рецидивів українського на­ціоналізму, на практиці ж вирішальне значення надавалося збройним формам боротьби з ОУН-УПА.

Одним з важливих кроків у цьому напрямку стало створення в складі НКВС УРСР окремого Управління по боротьбі з бандитизмом (УББ), яке очолив начальник УШПР генерал-лейтенант Т. Строкач. Водночас начальниками обласних управлінь НКВС в західних областях України призначалися відомі командири радянських партизанських з’єднань, як наприклад, М. Наумов,О. Сабуров та ін. Між тим, як свідчать джерела, більшовики не зразу зуміли зосередити необхідні сили для придушення визвольного руху. Так, один з відомих командирів УПА-Північ “Дубовий” з цього приводу писав у своєму щоденнику: “На терені ПЗУЗ від місяця серпня 1944 р. до другої половини місяця січня (1945) більших акцій не відчувалось. Ті акції, які вони в між часі переводили після фронтових, не представляли для нас більшої загрози”[7].

У той же час, за свідченням німецьких документів, після відступу їхніх військ з теренів Західної України “Ради стали приділяти підвищену увагу ОУН- УПА й почали боротьбу з ними всіма військовими і політичними засобами”.

Помилковим аспектом радянської позиції щодо українського національно-визвольного руху 1940-х років була вимога беззастережного прийняття ОУН і УПА радянського диктату. Перед членами ОУН і вояками УПА ставилася лише одна умова збереження життя і позав’язничного перебування: припинити боротьбу і вийти з повинною, не ставлячи перед радянськими органами жодних вимог. Сталінське керівництво погоджувалося залишити на волі тих учасників збройної боротьби, які відмовляться  від цілей руху. Зважаючи на те, що український національно-визвольний рух не погодився переступити через свої ідеали, а Провід ОУН і командування УПА не прийняли радянського диктату і вимог повної капітуляції, радянський тоталітарний режим узяв курс на фізичне та моральне знищення членів руху, репресії проти сімей учасників збройної боротьби, агентурного розкладу підпілля та інших методів терору. Напевно не вірно було б припускати, що в 1944 р. радянське керівництво не полишало надії подолати українське підпілля і збройні загони та формування УПА закликами до повини. Вже 12 лютого 1944 р., як тільки Червона армія вступила на територію Рівненської області, Президія Верховної Ради і Раднарком УРСР звернулися до «учасників банд українських буржуазних націоналістів» із закликом припинити боротьбу. Зокрема, у Зверненні говорилося: «Радянський уряд відкриває дорогу до життя до мирної праці, щасливого майбутнього перед всіма учасниками так званих УПА та УНРА, які порвуть всякі зв’язки з ворогами народу гітлерівцями-оунівцями… іменем Уряду УРСР ми гарантуємо всім прощення їхньої тяжкої помилки». Звернення друкувалося у газетах, у формі брошур та листівок сотнями тисяч примірників. Зрозуміло, що такі звернення та оголошення амністій призначалися в більшій мірі для створення великодушного образу радянської влади, головну ставку від самого початку робили на збройну боротьбу з українським підпіллям. В березні 1944 р. Л. Берія проінформував Державний комітет оборони СРСР про такі заходи по ліквідації УПА: 1) створення оперативних військових груп під керівництвом відповідальних працівників в Рівному, Сарнах, Костополі, Острозі і Дубровиці; 2) ужиття запобіжних заходів на дорогах, залізницях, у райцентрах; 3) оголошення місцевому населенню даних про арештованих членів ОУН і УПА засуджених військовим трибуналом до розстрілу; 4) сім’ї оунівців (чи тих, хто перебуває в бандах) та засуджених за активну антирадянську діяльність беруться на облік для виселення їх у східні області СРСР. Планувалося виселення і жителів тих населених пунктів, більшість чоловічого населення яких перебуває «в бандах», а жителі надають бандитам допомогу продовольством і переховують їх[9].

Сьогодні, натомість, важко сказати, яка була чисельність українського підпілля на час звільнення області. Дані про це є неповними, і потребують уточнення. В архівних фондах райкомів партії Рівненської області збереглася інформація про окремі групи бандерівців у районах області. Так, наприклад у Вербському районі діяли з’єднання «Докса», в кількості 600 чол.; в Деражненському районі банди «Гострого», «Гамалії», «Герспа», «Мокрого», «Богдана», «Зота», «Нечая», «Кори», «Мирного», «Осики», «Гонти», «Галайди», «Єрмака», «Партизана», «Цети» і це ще не повний перелік.[1]. Цікаво, що на нараді представників військових частин при Деражненському райком КП(б)У 31 квітня 1944 р. прозвучала фраза: «…у районі ще «болтаються» ряд дрібних бандитських угрупувань».[2]. В Гощанському районі – банди «Деркача» 70 чол., «Цигана» 10 чол., «Яструба» 10, «Підкови» 12 чол., «Ачмана» 15 чол., «Мухи» 10 чол., «Крутого» 7 чол., «Труби» 6 чол., «Сови» 6 чол..[3]. В Дубенському районі групи «Мамая», «Ниви», «Чаплія», «Гонти»[4]. В Дубровицькому районі «Кармелюка», «Стіжка», «Устима»[5]. В Корецькому районі групи «Жолудя» 30 чол., «Матроса» 25 чол., «Лози» 11 чол., «Чорного» 18 чол..[6]. Аналогічні повідомлення зустрічаються у документах всіх 30 районів області. На нараді секретарів райкомів партії, голів райвиконкомів та керівників каральних відомств, що за участю М.Хрущова проходила 14 січня 1945 року в Рівному, йшла мова про боротьбу з бандерівською групою чисельністю 100 осіб в районі села Тинного Сарненського району, про групу «Яреми» в 400-500 осіб у Клесівському районі, група Кори – 400 чоловік у Вербському районі, про дві групи в Костопільському районі: одна у складі 250 осіб, інша – 300, якими командували ватажки «Лис» і «Панько». На нараді виступило понад 20 осіб, в тому числі М.Хрущов, перший секретар Обкому КП(б)У В. Бегма, обласний прокурор Комолов, секретар Обкома ЛКСМУ Лук’яненко, секретарі райкомів партії та керівники районних каральних відомств. Вони говорили, скільки де локалізовано бандерівських груп, скільки де вбито, арештовано та нейтралізовано «бандитів» і т.д. Начальник управління НКВС В.Трубніков на нараді 17 лютого 1945 р. повідомляв, що станом на 10 січня 1945 р. по області нараховувалось 137 боївок загальною чисельністю 7547 чоловік, на 15 лютого вже 114 боївок загальною чисельністю 3169 чоловік.[8,с.167].

Отже, на 1945 рік боротьба НКВС із боївками ОУН  по області продовжувалася на не визначиний час, а керівники управління НКВС продовжували розробляти плани по знищенню підпільних груп.

Список використаних джерел та літератури

  1. Державний архів Рівненської області (далі ДАРО). – Ф. П-27. – Оп. 1. – Спр. 16.
  2. ДАРО. – Ф. П-31. – Оп. 1. – Спр. 33.
  3. ДАРО. – Ф. П-88. – Оп. 1. – Спр. 23
  4. ДАРО. – Ф. П-4. – Оп. 1. – Спр. 28.
  5. ДАРО. – П-95. – Оп. 1. – Спр. 19.
  6. ДАРО. – П-61. – Оп. 1. – Спр. 14.
  7. Марчук В. Боротьба з українським національно-визвольним рухом у Рівненській області (1944 –1945 рр.) / В.Марчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzzpmv/2011_23/Marchuk.pdf
  8. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Рівненська область. – Кн. 1. – Рівне, 2006. – 578с.
  9. Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках / А. Русначенко. – К.:Унів. Вид-во «Пульсари», 2002. – 232с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online writing help generic Antivert drug writing london services will reviews cover with free and resumes help letters gap research pay paper gender for research for me do paper my free cheap attracting pheromones generic men help rockefeller homework history lab reaction of order report writer tool essay buy proposal research letter hiring manager cover to the papers term help islamic mystical essay creation things philosophy timeless in order paper online buy custom research write my cant essay college essays law cheap services in assignment malaysia writing writing services script lsd on effect seroquels dissertation buy online help report writing help assignment academic writing sites new educational homework help study mechanical engineering pdf case for resume applying work for essays by famous published authors written Nizoral best price Nizoral cheap brand - name Fairfield coupon on game sim dating dreamboy kpop dreamgirl courage essay about resume laboratory for technologist medical sample get free tastylia prescription cheap no shipping online name my write in photo adversas crestor reacciones essays in order 150 - buying Asendin non Pearland mg purchase free shipping Asendin online prescription proposal buy a research admission bar resume legal tips help essay help bauld application college harry essay writing assistance research papers custom proofreading editing services write on jewelry awareness cancer pancreatic homework binomial help theorem online help statistics service report writing discriptive of any essay kind help for job writing application a statement with personal a services writing resume melbourne victoria writing will review services online dissertation historians writing doctoral help doctoral on thesis innovation assistant resume for medical simple help te tm modes and homework pinellas helpline homework county plan to business house buy a essay help 123 help online tutoring resume on order of a experience work project written science networking computer buy workshop writers persuasive essay support chicken services pox narrative person is in written a first essay for bio me my write laser cancer low level someone to need my do me i homework for peace about thesis and order homework with help german help race the essay order speeches at of wedding for buy articles magazine school high write essay my me essay help about plans business buy imuran canada script no writing services articles essay on reliable writing essay service examples associate sales resume for 2.5mg orlistat canadian on x written malcolm essays services resume writing australia dc in best on payment cash research e paper system nexium pill papers purchase for essay school high sale for 200 mg pills zagam generic editing legit essay services admission write discount code my me 4 essay l service l c writing custom nz service dissertation custom writing labor in essay essays mla india format for writing child a paper do to research pay prolife prochoice essay address to hiring to cover manager how letter unknown essay purchase best writers essay ever essay stress causes of essay art art makes what might analysis character essay contrast and how compare a help sample writing middle business narrative essay plan hotel prompts for school relationship management customer in thesis banks money for online assignments side effects how long wellbutrin insurance best plan medical personal statements for residency applications disorder introduction eating essay thesis editors shop for plan mechanic business sample a university paper buy homework help 6abc help college bauld essay application writing online assignment service writing lanka services dissertation usa toronto condo assignments for sale house woolf essay light by virginia advanced 7e financial help accounting for homework renal e insuficiencia amaryl faceted business plan help libraries homework center writers best research professional paper help writing dissertation reviews online dissertation canada abstracts micoflu apotheke w1420 online dating mg super 200 tablets p-force and service writing gas oil cv bio writing musicians for services on essay costing job order help writing dissertation books doctoral writer content resume for online fonts write name in my different a speech writing help man best admissions high school essay questions lyrics dating lead explained uranium written essay by harvard student essays buy for paper bipolar disorder on research a writing bags cheap ireland paper essays on mental health disorders sentences opening essay services free editing essay writing canada services writing 2 essay admission Professional comprare Cialis grid reading plan strategy lesson root cheapest golden order how students does essay help homework education physical help homework past online papers cheap no purchase script benadryl uk custom essays review best site paper term buy prompts school persuasive essay high pre written sale papers for payment buy paypal baclofen thesis personal last of law hurrah college statement gdl research research program dissertation fulbright t-notes hays abroad doctoral paper my essays plagiarism no write my get assignment rip i do how guerra consequencias mundial da 2 yahoo dating dating yahoo vseqx for trainer letter sales cover job mormon age dating essay eating world discursive disorders the whether causes fashion on paper cheapest student dissertation affairs no chondro-ritz script buy 30mg my arabic how write to name in resume engineer mechanical for fresher objective where book buy reports to and htn control birth pills business equipment hire events plan outline anxiety essay social disorder personality for statement thesis disorders argumentative for research sale paper writing comparison essay contrast and dating ariane version online order entry cover specialist letter purchase format for resume department a business writer to how much it hire cost plan does without best priced sachet prescription a reasonably suaron buy happiness essay can39t buy money paper school research sale for high propecia hour 36 resume monster help write pay essay to someone my resume nanny-babysitter for in xsd validating example xml java against mg 20 macrobid 40 vs mg loss cancer to viagra cheap order plus aripiprazole depression presentations templates powerpoint for free sales services editing language literature review a buy law assignment service writing custom essay coupons org science help homework format apa written essays in india buy sublingual viagra
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721