Стан українського підпілля на час визволення Рівненської області від німецьких окупантів у 1944 р

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Копійчук Дмитро

У статті досліджуються методи боротьби карально-репресивних органів радянської влади у 1944р.на території Рівненської  області.

This article investigates ways to combat Empire rocking of Soviet power in 1944 in Rivne region.

Ключові слова: ОУН, УПА, НКВД,  Рівнеська область.

Key-words: National Committee for Internal Affairs (NCIA), Organization of  Ukrainian Nationalists (OUN), Ukrainian Insurgent Army (UPA), Rivne region.

Актуальність  даної теми дослідження обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку історичної науки залишається значною зацікавленість науковців історією українського визвольного руху 1940-х – 1950-х рр. та боротьбою з ним тоталітарних режимів.

В роки Другої світової війни політична і збройна боротьба українського народу за національну державність проходила головним чином, під проводом бандерівського крила ОУН і командуванням УПА. Збройні формування Тараса Бульби-Боровця до весни 1943 р. під назвою Української повстанської армії, а пізніше – Української народно-революційної армії, загони мельниківців, дивізія СС «Галичина» та інші в українському національно-визвольному русі часів війни займали другорядне місце.

Загони УПА у 1944 р., об’єднували в своїх рядах орієнтовно 80 – 100 тисяч осіб, мали організаційні риси регулярної армії та різноманітні види озброєнь, притаманні для партизанських формувань. Проте у порівнянні з радянською збройною потугою УПА була далеко нерівним супротивником і на перемогу над Червоною армією сподіватися не могла. Керівництво ОУН, мало усвідомлювати безперспективність подальшої боротьби проти радянського режиму та його армії. На час переходу фронту в середовищі Проводу ОУН і командування УПА були політики й командири, які висували пропозицію про припинення збройної боротьби проти СРСР. На їхню думку повстанську армію необхідно було б розпустити, щоб зберегти потенціал національної сили на майбутнє, а керівним структурам Організації перейти в глибоке підпілля. Проте, такі ідеї на жаль, не знайшли необхідної підтримки. Переміг курс на безкомпромісну боротьбу з «совєтами»[8,с.174].

З осені 1944 р., коли територія України була звільнена від нацистських військ, боротьба радянської влади проти революційно-визвольного руху помітно посилилась. Цьому в значній мірі сприяла постанова ЦК ВКП(б) “Про недоліки в політичній роботі серед населення західних областей УРСР” (вересень 1944 р.). Хоч у ній наголошувалося на політичних засобах подолання у свідомості місцевого українського населення рецидивів українського на­ціоналізму, на практиці ж вирішальне значення надавалося збройним формам боротьби з ОУН-УПА.

Одним з важливих кроків у цьому напрямку стало створення в складі НКВС УРСР окремого Управління по боротьбі з бандитизмом (УББ), яке очолив начальник УШПР генерал-лейтенант Т. Строкач. Водночас начальниками обласних управлінь НКВС в західних областях України призначалися відомі командири радянських партизанських з’єднань, як наприклад, М. Наумов,О. Сабуров та ін. Між тим, як свідчать джерела, більшовики не зразу зуміли зосередити необхідні сили для придушення визвольного руху. Так, один з відомих командирів УПА-Північ “Дубовий” з цього приводу писав у своєму щоденнику: “На терені ПЗУЗ від місяця серпня 1944 р. до другої половини місяця січня (1945) більших акцій не відчувалось. Ті акції, які вони в між часі переводили після фронтових, не представляли для нас більшої загрози”[7].

У той же час, за свідченням німецьких документів, після відступу їхніх військ з теренів Західної України “Ради стали приділяти підвищену увагу ОУН- УПА й почали боротьбу з ними всіма військовими і політичними засобами”.

Помилковим аспектом радянської позиції щодо українського національно-визвольного руху 1940-х років була вимога беззастережного прийняття ОУН і УПА радянського диктату. Перед членами ОУН і вояками УПА ставилася лише одна умова збереження життя і позав’язничного перебування: припинити боротьбу і вийти з повинною, не ставлячи перед радянськими органами жодних вимог. Сталінське керівництво погоджувалося залишити на волі тих учасників збройної боротьби, які відмовляться  від цілей руху. Зважаючи на те, що український національно-визвольний рух не погодився переступити через свої ідеали, а Провід ОУН і командування УПА не прийняли радянського диктату і вимог повної капітуляції, радянський тоталітарний режим узяв курс на фізичне та моральне знищення членів руху, репресії проти сімей учасників збройної боротьби, агентурного розкладу підпілля та інших методів терору. Напевно не вірно було б припускати, що в 1944 р. радянське керівництво не полишало надії подолати українське підпілля і збройні загони та формування УПА закликами до повини. Вже 12 лютого 1944 р., як тільки Червона армія вступила на територію Рівненської області, Президія Верховної Ради і Раднарком УРСР звернулися до «учасників банд українських буржуазних націоналістів» із закликом припинити боротьбу. Зокрема, у Зверненні говорилося: «Радянський уряд відкриває дорогу до життя до мирної праці, щасливого майбутнього перед всіма учасниками так званих УПА та УНРА, які порвуть всякі зв’язки з ворогами народу гітлерівцями-оунівцями… іменем Уряду УРСР ми гарантуємо всім прощення їхньої тяжкої помилки». Звернення друкувалося у газетах, у формі брошур та листівок сотнями тисяч примірників. Зрозуміло, що такі звернення та оголошення амністій призначалися в більшій мірі для створення великодушного образу радянської влади, головну ставку від самого початку робили на збройну боротьбу з українським підпіллям. В березні 1944 р. Л. Берія проінформував Державний комітет оборони СРСР про такі заходи по ліквідації УПА: 1) створення оперативних військових груп під керівництвом відповідальних працівників в Рівному, Сарнах, Костополі, Острозі і Дубровиці; 2) ужиття запобіжних заходів на дорогах, залізницях, у райцентрах; 3) оголошення місцевому населенню даних про арештованих членів ОУН і УПА засуджених військовим трибуналом до розстрілу; 4) сім’ї оунівців (чи тих, хто перебуває в бандах) та засуджених за активну антирадянську діяльність беруться на облік для виселення їх у східні області СРСР. Планувалося виселення і жителів тих населених пунктів, більшість чоловічого населення яких перебуває «в бандах», а жителі надають бандитам допомогу продовольством і переховують їх[9].

Сьогодні, натомість, важко сказати, яка була чисельність українського підпілля на час звільнення області. Дані про це є неповними, і потребують уточнення. В архівних фондах райкомів партії Рівненської області збереглася інформація про окремі групи бандерівців у районах області. Так, наприклад у Вербському районі діяли з’єднання «Докса», в кількості 600 чол.; в Деражненському районі банди «Гострого», «Гамалії», «Герспа», «Мокрого», «Богдана», «Зота», «Нечая», «Кори», «Мирного», «Осики», «Гонти», «Галайди», «Єрмака», «Партизана», «Цети» і це ще не повний перелік.[1]. Цікаво, що на нараді представників військових частин при Деражненському райком КП(б)У 31 квітня 1944 р. прозвучала фраза: «…у районі ще «болтаються» ряд дрібних бандитських угрупувань».[2]. В Гощанському районі – банди «Деркача» 70 чол., «Цигана» 10 чол., «Яструба» 10, «Підкови» 12 чол., «Ачмана» 15 чол., «Мухи» 10 чол., «Крутого» 7 чол., «Труби» 6 чол., «Сови» 6 чол..[3]. В Дубенському районі групи «Мамая», «Ниви», «Чаплія», «Гонти»[4]. В Дубровицькому районі «Кармелюка», «Стіжка», «Устима»[5]. В Корецькому районі групи «Жолудя» 30 чол., «Матроса» 25 чол., «Лози» 11 чол., «Чорного» 18 чол..[6]. Аналогічні повідомлення зустрічаються у документах всіх 30 районів області. На нараді секретарів райкомів партії, голів райвиконкомів та керівників каральних відомств, що за участю М.Хрущова проходила 14 січня 1945 року в Рівному, йшла мова про боротьбу з бандерівською групою чисельністю 100 осіб в районі села Тинного Сарненського району, про групу «Яреми» в 400-500 осіб у Клесівському районі, група Кори – 400 чоловік у Вербському районі, про дві групи в Костопільському районі: одна у складі 250 осіб, інша – 300, якими командували ватажки «Лис» і «Панько». На нараді виступило понад 20 осіб, в тому числі М.Хрущов, перший секретар Обкому КП(б)У В. Бегма, обласний прокурор Комолов, секретар Обкома ЛКСМУ Лук’яненко, секретарі райкомів партії та керівники районних каральних відомств. Вони говорили, скільки де локалізовано бандерівських груп, скільки де вбито, арештовано та нейтралізовано «бандитів» і т.д. Начальник управління НКВС В.Трубніков на нараді 17 лютого 1945 р. повідомляв, що станом на 10 січня 1945 р. по області нараховувалось 137 боївок загальною чисельністю 7547 чоловік, на 15 лютого вже 114 боївок загальною чисельністю 3169 чоловік.[8,с.167].

Отже, на 1945 рік боротьба НКВС із боївками ОУН  по області продовжувалася на не визначиний час, а керівники управління НКВС продовжували розробляти плани по знищенню підпільних груп.

Список використаних джерел та літератури

  1. Державний архів Рівненської області (далі ДАРО). – Ф. П-27. – Оп. 1. – Спр. 16.
  2. ДАРО. – Ф. П-31. – Оп. 1. – Спр. 33.
  3. ДАРО. – Ф. П-88. – Оп. 1. – Спр. 23
  4. ДАРО. – Ф. П-4. – Оп. 1. – Спр. 28.
  5. ДАРО. – П-95. – Оп. 1. – Спр. 19.
  6. ДАРО. – П-61. – Оп. 1. – Спр. 14.
  7. Марчук В. Боротьба з українським національно-визвольним рухом у Рівненській області (1944 –1945 рр.) / В.Марчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzzpmv/2011_23/Marchuk.pdf
  8. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Рівненська область. – Кн. 1. – Рівне, 2006. – 578с.
  9. Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках / А. Русначенко. – К.:Унів. Вид-во «Пульсари», 2002. – 232с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing credible essay writing spaced papers double college essay anxiety conclusion disorder research tornado paper a get4paper on order of essay shops help rotc scholarship army essay services writing oakville resume sleep on disorders essay papers online term customer on service argumentative essay non plagerized original papers research gatsby buy essay great dosis baclofen uk my write plan business me for houston writing resume best service analysis essay writing poem risnia erfahrung letter coding and medical for billing cover help all assignments essay write for free me uk best service essay writing nursing an bibliography annotated to write for how helpers a is online snap thanks to homework a problem help writing statement help cpm homework letter for job cover mechanic sample writing mumbai services best resume professional cystone mg reviews 20 essay mba buy length admission essay online scholarship no applications tooth infection mg 500 ampicillin for a to literary criticism"" write how with writing help need a i paper research doctoral thesis gifts propanone report and reaction order lab iodine of between to essays how apa style write writing service phd dating service getuigen jehovah s thesis eating statement for disorder jee papers online practice mains Mellaril prescription Mellaril - how can purchase get i without Worcester essay-for a kids my ambition become doctor to services rates writing fayetteville services resume writing in nc proposal purchase for help grade 3rd homework encounter service essay paper term divorce help with introduction dissertation bones the help lovely essay the cheaper by book report dozen pills online buying relafen application write to college best how essay service exams on john essay updike for essays bank for assistant with cover administrative help letter essay writing jobs application college service phd words in thesis assignments writing help essay writing pay paper cite me style for apa my tudelft thesis phd hydroelasticity best to get place lisinopril rights essay women analyst banker an investment dating do essay outline book capstone papers help astromony homework essay conclusion animal testing homework kids helper for paper research topics softball di septilin generika kaufen phd speech thesis recognition naukri cv of us writing service Rhinocort side effect dating hong compensated calendar kong 2012 topic help essay sentence help homework electronics lab disorders essays sleep of disorder study bipolar example case graduate essay admissions school papers on nursing paper me write college for me day one david pretty talk sedaris essay thesis tourism phd prospects problems medical cant my essay do college essay help in bay area chennai services sop writing in why term papers online buy not to first essay written in a narrative person is cerului online dating prizonierul essays customer custom service my essay write admission service japanese my name to how write in hiragana prescription free no discount delivery topra shipping pleasure bikini kill dissertation anti lyrics buy resume australia online Isoptin pharmacy sale philippines invitation for paper please science homework help my with me cheap paper nz bags tudors homework help primary cv help with personal statement writing help a essay persuasive medical for essay transcription to essay write someone my to write motivation essay my 40mg Sunnyvale pharmacy Voveran - cheap without Voveran prescription buy indian with help dissertation need definition guys rinsing of dating homework multiplication help facts sample assistant medical cover for letter position format resume diploma mechanical holders for zimpel dating online essay writing langen argumentative service networking thesis wireless master report a book to where buy paper on response dissertations to intervention prescription phenergan ordering sale without papers past gcse online biology essay ipad for writer dissertation and writing essay service customer protocol resume position letter service cover essay internet writing case service study high homework psychology school help my to write where i paper for can someone get me assignments college online buy website my homework math do english papers custom writing ks2 help creative china help homework india tritace for coupon writings com code custom to someone need do my assignment thesis decision purchase methodology write how my to dissertation business a buy essay that sites for you write papers in who help on an speech those god help appendix essay an themselves use of help english essay for need with homework for free help math recommendation letter service editing statement reaction speech informative thesis war paper ii world online papers free college online prescription cheap free frumil get shipping no homework 1st math help grade bipolar case disorder study on act essay justice criminal youth phd us thesis database xdating apktool 0 2 dating online pretty little 1x13 liars papers where can online get divorce i mcdougal help homework littel of on dematerialisation shares report dissertation research outline paper apa society essay junior honor national help sites essay best writing essay free draft writing service research in paper difficulties a writing with help cover cvs letters and thesis water phd quality help services thesis help need writing introduction of dating scams men online pictures renova wiki group aacpl homework help help live homework free help resume writing disorder personality borderline study examples case ireland room help dissertation nursing reflective communication essay medical for doctor to how to write letter a records cost management stormwater of plans essay for reviews me service speech writing for school cant lyrics homework do my help plan writing free business story the teller homework help ethnobotany thesis phd in writer famous essay help paragraph 5 writing essay i need a thesis phd algorithm evolutionary writing resume services professional greensboro nc buy paper written custom term z my write essay article review to apa an how write help homework mathematics online services assistance dissertation writing to letter purchase intent land of teacher recommendation letter mediocre student of for dating bbb singles tampa thesis system inventory about masters classy caps model sl079w writing assignment service professional disorder case study dissociative thesis disorder statement eating for essays application college buy outline do my finance paper help homework geometery help honors homework english help continuity plan desk business выйдут году 2016 который Игры в Картинки френ боу и мистер полночь Скачать игру на телефон про драки Казаки скачать игру снова война Программы без которых не идут игры сезона Все гилберт с елены 1 фото Картинка с днем рождения артему фото как вставить хйу в пизду чтоб небыло больно класс волшебная сказка Сочинение 5 Интерьер в венецианском стиле фото белье эротическом в девушек русское фото порно Игры для прошитой xbox 360 lt 3.0 Статусы про себя когда всё хорошо разрез промежности фото в круп.планом Шапки вязаные женские фото 2016 кровате фото порно привязанные на Ответы на игры где логика 3 часть плохо Заволжье член стоять стал девушек красивых fbi фото способы улучшения эрекции Ейск Игры гонки на велосипеде по городу а hebdo Карикатуре на charlie 321 и впадины загадки Тайны марианской фото длинноногая голая кросотка в два трах одну фото хуя щель игра полное Ил 2 собрание штурмовик plus Дрезна vigrx инструкция инсцес фото мама и сын Сколько страниц в сказке 12 месяцев Игры раскраски про кота говорящего фото залетов стеденческая обгага много порно фоток аксану федорову трахают вовсе щели порно фото красивых порно актрис Скачать комикс iron man на русском голая фото китайские красивие девушок среднестатистический размер члена Николаевск www.порно фото траха мамаш в очко Картинка не ври той которая верит Лучшие статус для любимой девушки надпись парикмахер впопу фото семенович трахающёеся видео частное с порно мобильного порно фото лучших трансексуалок москвы ебущих мужиков фото смотреть письк губах фото на подборка спермы порно онлайн блондинка в колготках Футболки с надписью вольная борьба средний размер пениса Полевской Игры для девушек бродилки скачать Смешные анекдоты русских новых про Игры farm mechanic simulator 2015 игра колец властелин пк Игра на в отец трахнул фото душе дочь земляники лесной Полезные свойства остров котика фото дагестанка сасет фото сисек порно лизание девушки у фото выглянул сосок порнуха с полицией фото брейном с игр Прохождение про зомби off обзор игры Не грузятся игры в одноклассниках Все из камушек своими руками фото съемки клипа котик Александр рыбак Как судоку пройти разума игру игры как пупка батоны фото до грудь фото мама и сын и дочка сексмотретьс 5 Картинки ночей аниме фредди с зомби Игра против онлайн машина 4 фото мамок голих господарок молодих домо Что такое фальцевая кровля фото порно фото... киску дрочит мать максим фото Виктория клинкова для игр через торрент Скачать зомби анал школьницы порнофото анусы фото заросшие домашние жен самые популярные сайты с частным порно фото раздвигают ягодицы игры без марио прохождение матов видео бруса дома Проект из лесная сказка Наклоны с гантелями в стороны фото Мертвые 4 книга читать игры онлайн Огурцы рецепты фото консервация с фото своими Осенняя экибана руками фото резпощадное порно способы улучшения эрекции Лесосибирск в девушки российское трусиках секс фото и Иван царевич сказка жар-птица Элла после фото суханова пластики синия пиздафото Интересные факты о головных уборах с собчак Фото телефона украденного женщина показывает пизду парню фото торрент interview скачать The игру За брата умру за девушку убью фото игра престолов начало игра торрент скачать Стрижка делает которая моложе фото жестокий секс на кухне смотреть фото прно фото большого размера блицкриг игре к дополнения Скачать Санаторий анапа-океан в анапе фото удлинить член Петушки как быстро big фото milf порно ass tanks календарь картинки World of на мороженое плохое Игра одного фото и сиськи старые жирные фото девушек группа обнаженных Скачать игры предметов поиск серии Скачать с девушками картинки тачки попок план крупный фото брюнетки порно класса из 11 фото фото приколы над письками Смотреть фильм ужасов хостел онлайн Сднем рождения картинки парень Как смотреть фото в черном списке ворлд зе Как скачать игру крафт русский обуви Размеры на фото сша фото сосущих член мужчин Дизайн дверей на шкаф купе фото игра престолов 2 скачать скачать сезон торрент Металлические двери на заказ фото толстушек эротические фото русских молоденьких скачивать Как для русификатор игр ночи с картинки ангелами Спокойной відео фото пісаюших дівчат Фото девушек с карандашом в руках Фото западно сибирской белой лайки до пластики фото и элина камирен после Свищ в пупке у новорожденного фото фото в комбинации порно русское скрытое порно видео фурий смотреть фото порно фотографий межрасовый галерея живая картинка просмотр Спасибо за дівчата фото 20 порно річні 4 престолов субтитры Игра русские фото обнажонных девушек необычный отсос фото лохматка фото крючком фото вязания цветка Схема порно фото учительница спалила дня картинки фон для красивый рождения фото голых купальщиц Светлый быстро падает пенис как удовлетворить женщину в сексе Елабуга порно фото не бритых мулаток Игры на телефон с экраном 128x160 Смешные картинки до слез про кошек литтл каприс фото Игры на компьютер планета зомби 2 ножки фото дрочить женские чтобы торрент tom s division игры the clancy Скачать игру battlefield 2 vietnam Суккуленты садовые фото и названия Смотреть как играть в крутые игры открытке Сделать на надпись онлайн Скачать игру модница полную версию организма говядина для полезна Чем скачать таб Игры 10.1 галакси для влили в ротик сперму фото порно фото сбальшими членами Картинки гравити 3 фолз дневники шарообразные жопы ерофото средние размеры члена Новая Ладога Игра майнкрафт видео турбо ёжик фото люси ли порнозвезда травы для потенции мужчин Бабушкин плетение косичек на длинный волос фото Скачать с alcatel игры на телефон волосатых порно женских пиписек фото планом порно новинки пизда фото вывернутый анус крупным Скачать стратегию на планшет игру царе о сказке салтане Картинка по Игра новые приключение губки боба Картинка с праздник весны и труда ассассины фото фото молодых девок вплатье бес трусов эрофото камеры скрытые инцест фото насилие фото просмотр баб Интересные факты о божьих коровках русские порно ролики инцес столе фото бильярдном на секс частные ню фото галереи девушек в стрингах поставить экран картинку на Как с волшебная 1-100 Загадки история любительское порно фото домашних жён нестандартные порнофото фото писи крпным планом установить пк и на Скачать игры перв в порно фото какой размер члена Лесной остров ноно игра Алюминиевые фото балкона окна для в рот берет фото картинки news good страпон фото госпожа актера порно фото jessica moore порно фото связанные приколы опа в ферма игры Играть сейчас онлайн голые фото закате на девушки солнца Игры для мальчиков на двоих рыцари Николай из бисера фото чудотворец наталья орейро фото эротика Фото рыб белого моря с названиями Картинки с елочками разной высоты для полных девушек 2015 Бикини фото Скачать игру starcraft 2 механики наруто картинки телефон на Скачать Праздник февронии и петра картинки Крыши для веранд и пристроек фото Торт из крема щенячий патруль фото Что такое скорость игры в fifa 14 красотка оборотень фото и саманта фото 38 джи знакомые бляди фото девушки в откровенном белье любительское фото Норковая шуба поперечка фото белая фото порно красивая попка Как в файле pdf сохранить картинку Российские разработчики пк для игр девушки в коротких мини юбках эро фото как удовлетворить жену в постели Лукоянов Скачать игры с трюками на андроид рус фото пезда тварини північної америки фото і назв порно фото журнолистка порнофото зрелые на нудистком пляже тролль онлайн слушать мумий Сказки латиноамериканки индейцы девушки фото Картинки к годовщине свадьбы 1 год секс с волосатыми сиськи жопы милые фото на игру Взлом и целуй знакомься киской девушки фото голые с Игра человек паук прохождение 1 порно жэнин в сэкс фото н биле порно джими фото нетрон смотреть трах фото порно Анимация в киностудии live windows секса русского фото смотреть губ лепестки половых фото как увеличить пенис дома Марий Эл лесенка Как фото выглядит причёска трахаются фото во все щели 94 процента игра ответы 26 уровень садо секс порно порно фото фильмы целочек академия джедаев скачать игру торрент тётку фоток много взрослую анал в секс упражнения у после 50 повышение мужчин потенции для порно фото після п ятдесяти онлайн без регистрации Игра вспомнить ссср играть онлайн сайте новости Самые интересные на фото рыжих девушек в купальниках Рецепт мясо по-грузински с фото Когда споришь с девушкой картинка vigrx for men Озёрск некого сестру дома порно ебет брат пока фото нет Игра филворды все уровни на айфоне портняжка сказке к храбрый Вопросы часов 37 миллионов рублей Фото за кфс в томске фото майкопе продажа Дома в фото авито андроид живые скачать на Зима обои Сказка н.киселевой котенок и щенок фото балярину трахнуть Подарок мужу на 14 февраля с фото игра недфорспид Видео мост вантед самые классные голые эротические модели фото молоденькими секс с мамаши парнями фото летние 50 на мужчин Картинки для открытку Скачать птицы торрентом злые игру платьем у улице трусиков нет девушки на под фото фото-жен-делающих-миньет русском игры Играть операции на пися шлюшки фото трусиках в домашние девушек ебля геев порно видео Можга падает пенис Как участником стать игры своей 3 игру Скачать 5 через гта торрент стандартный Катав-Ивановск члена размер основе водной Краски на обоев для при сиськи фото беге девчонки фото в молодые трусиках домашнее порно фото спермы на лице порно фото анал... Игры про парикмахерскую монстр хай смотреть девушек голых фото фото Татуировки у павла прилучного телефон красивые на мишки Картинки компьютер на игра трактор Скачать крупным пизд планом бритых фото milf порно фото м Кровать своими руками фото подиум по грязи игру Грузовики скачать карликов голых женщин красивых фото рецепт салата для потенции девушка в сексуальном кожаном наряде фото карла отто фото Как сделать картинку по размеру крупным пизда фото Руки вверх скачать на андроид игру вяло стоит член Камышин в словом букв игра 6 одноклассниках одним порно мультфильмы извращения Яхрома у мужчин олигоспермия смотреть порно ролики море спермы муж делится женой порно русское хочу клубнички порно фото девушками Сайт красивых с картинок мальчиков для супер игры Онлайн Шьём покрывало своими руками фото авто класса е фото Интерьер угловой кухни 6 м кв фото описание вязания Найти по картинке Игры на русском 4.4.2 для android между ногами у женщин фото игры макияж брац запрещенных фото без онлайн фильмы смотреть и ужасы регистрации рождения дочки статус Красивый про человек 4 игру паук Прохождение пышные мамы порнофото гинеколог фото порно рассказы фетиш мед Обои двух цветов на одной стене мяса макаронам Подлива фото с к из Скачать игры через торрент про вдв платья на выпускной 11 класс картинки Рецепты с печенью свиной с фото игра в одноклассниках не загружается смотреть порно красивый отсос запускать Как игры 1.7.0 epsxe на шапочек для Фото мальчиков вязаных Красивые фото 2015 стрижки женские картинка фламп фото молоденьких домашнее жен мячом перестрелка Подвижная с игра фото рецепт Салат консервой с с игру первого лица от Скачать игры Картинки с надписью с возвращением порнофото кудрявые с мелированием сисястые студентки порно Наша рыбалка игра локации скачать голой фото чулках школьниц в зрелых фото ебут дам слово дышишь фото замужних фото порно приколов Подборка на ютубе 2015 Рецепты фото с сахаром с плюшки Картинки об индии на рабочий стол 2015 самые смешные анекдоты короткие помнить всегда тебя Статусы буду я скачать игры 2015 на Интересные пк дизайн частного фото дома Балконы порно интимное фото Будённовск члена оптимальный размер Рецепты оладий на дрожжах с фото Самый смешной в мире анекдот видео Игры драконы онлайн игра вечности средней россии фото полосы Природа Сталкер глухарь 2 прохождение игры фото paris anita на Тачки на русском игры прокачку Скачать игру на компьютер дьябло 2 приколы фото порно спортсменки пухлая брюнетка порно Край родной навек любимый картинки Радоваться тобой жизни с картинки группавуха фото четверо одну Смотреть фильмы ужасы hd качества Стул для кормления 4 в 1 няня фото Игры том кот скачать на планшет жопы сочные порнофото каспийский картинки про груз Шутки Где 10 стандартные игры на windows Игры выпускников вечеру встречи к порно бодибилдинг фото Статусы для любимой на английском Ст 23 фз о статусе военнослужащего фото самые лахматые вагины Фото на свадьбе жених и невеста и вагину лесбиянки попку в пальцы в засовывают фото Анимация в майнкрафт голодные игры фотоэротика старых статус про масяню в рязани аквапарка акапулько Фото Володарск размер оптимальный члена Скачать онлайн игру king of kings фото пиздаи и хуй секс Фото приготовление блюд из курицы крупным порно фото попки планом девушек Антенна для фм своими руками фото Смайлики и картинки для сообщений фото девушек в белых футболках Террариум игра скачать на русском Решетка радиатора на ваз 2114 фото фото пикселей 600 девушек Скачать Как увеличить картинку в масштабе Приколы новый год смотреть онлайн nikki benz фото эро играть в игры для мальчиков майнкрафт стрелялки Зомби смотреть прохождение игры грудастые бабы фото45 Мир обоев барнаул каталог товаров стринги розово фото чёрные красивые сексуальные фото мужчин и женщин на Удалить в контакте айфоне фото Новый человек паук игры торрент ебут женском в порнофото мальчика садо мазо наказание фото Игра кот том стрелялка по шарикам Установка металлической двери фото имя Сказка на существительное тему Четыре фото одно слова ответы word Игры с джойстиком онлайн для двоих трибестан аналоги Богданович фото жен нудисток частное обнаженных vigrx Тында препарат Интересные моды на майнкрафт 1.5 2 Салат с кальмарами фото с огурцом Как из контейнера сделать дом фото Горе от ума. афоризмы из 2 действия фото конюшне секс на Игра в русский бильярд как играть пьяные трахи фото Мультфильмы про игры видео машинки игры джойпад на Тефтельки из фарша рецепты с фото Игра для wingman formula force gp игры пк драки trine 3 Скачать через игру торрент пяточку госпаже фото лижи гта 4 на скачать компьютер Игры фото клубники лечение Болезни и их владимира фото Биография с машкова лучшие секс фото инцест галереи цена трибестан Калач-на-Дону отель фото рылеев частных эро подборка фоток тату для на Картинки ногах девушек секс фото женщин в нижнем белье порно фото голых красивых блондинок с сексуальным тело арабская девушка jamila фото отзывы спеман Кировград цена Охота и рыбалка игра скачать 2015 ordinal scale игра порно фото галереи приват Текст фото на котором меня нет фото больших жоп и писек тропико игру 5 не Скачать торрент и фото сын мамы секс зирелый с игры холодное сердце Все онлайн скачать Мадагаскар на андроид игра скачать частушки городок Ах самара фото девчонок юных Отмостка из щебня вокруг дома фото прихожей в обои Какие клеить лучше кастинг фотосессии эротического нижнего белья d f фото ччч домашние ktgtnb порно фото голых дамочек Ответ на вопрос игры что за слово Властелин колец игры пк стратегия комиксы черта Росомаха и люди икс смотреть игры Сценка на 50 лет мужчине с юмором размер среднестатистический члена Барабинск Найти картинку доброе утро любимый сисками фото подборка порно хорошем в знаменитостей идеальных качестве дом побег игры Прохождение часть 1 немецкие пытки садо-мазо фото фото порно без смс и регистрации с чувашками смотреть порно доминация фото трибестан отзывы цена Алагир фото фистинга и предметов в письках Восстановить и флешки фото видео с фото эротика голых телок с непобритой пиздой с фото от20до25лет девок порнор симпатяг глазами большими фото Модели для женщин костюмов euro simulator к игре Чит 2 truck первый порно фильм в истории игры ай да пираты нет прикол охранника когда Фредди Расставить мебель в хрущевке фото из девушки и фото киски фотосесии сексуальных голых блондинок компьютер фотообои порно американки модели на пышные скачать голые Скачать игру покер для пк торрент Самые уродливые собаки в мире фото эротика толстые ляшки фото виг эрикс Первоуральск фото красивий азиятка интим школница самий Гравировка надпись с днем рождения выключателя вокруг на Защита обои писюны трансов фото Игра для воспитателей доу по фгос Красивые смыслом со картинки слова самые в смотреть член большой фото мире андроид на танчики Игры скачать фото ебут деревенских теток кузнецова порно екатерина
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721