ШЛЮБНА ПОЛІТИКА ШЛЯХТЯНОК НА ВОЛИНІ XVI – ПЕР. ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Марії Печенюк
ШЛЮБНА ПОЛІТИКА ШЛЯХТЯНОК НА ВОЛИНІ XVI – ПЕР. ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ.
У даній науковій статті розкривається розвиток шлюбно-сімейних відносин на Волині пер. пол. XVI-XVII ст.. А саме: яким чином укладались шлюби, їх політичний характер, та за яким аспектом батьки шукали своїм дітям шлюбних партнерів. Описано шлюби Гальшки Острозької та Беати Костелецької.
Ключові слова: шлюб, Гальшка Острозька, Литовський Статут, шлюбні розлучення.

This article reveals the development of marriage and family relations in the Volyn XVI-XVII centuries. Namely, the creation of marriage, why parents married their children. Described marriages Halshka Ostrogska and Beata Kosteletska.
Key words: marriage, Halshka Ostrogska , Lithuanian statute, marriage divorce.

Становлення Української держави та прогресивний розвиток суспільства істотно залежать від міцності шлюбно-сімейних відносин, які перебувають під впливом соціальної політики, а також економічних, культурних, освітніх умов.
Шлюбно-сімейні відносини того часу регламентувалися трьома Литовськими Статутами. За ними, досить чітко показано всю систему укладання шлюбів, отримання спадку та умови розлучення. Відповідно до норм звичаєвого права людина вважалася повноправним членом громади лише по одруженні; неодружений чоловік, якого б віку він не був, уважався парубком; до того, хто своєчасно не одружився, ставилися не поважно, і він навіть отримував меншу частку спадщини.
Протягом XIV-XVI ст. у Великому князівстві Литовському відбувався процес формування шляхетського стану. Статут гарантував міщанам нарівні з іншими верствами населення дотримання всіх пожалуваних їм свобод і вольностей. У Статуті йшлось про те, що княгинь, вдів, панянок і дівиць не можна силою видавати заміж, кожна має вийти заміж [ 8, с. 22-40 ].
Завдяки працям О.І. Левицького, утвердилася думка, що в українському шляхетському соціумі XVI- пер. пол. XVII ст. жінка користувалася широкою свободою, практично не поступаючись повнотою своїх прав чоловікам. За Литовськими статутами заборонялося віддавати дівчат та жінок-вдів силоміць заміж. Обираючи чоловіка, дівчина зобов’язувалась рахуватись з волею батьків чи опікунів, ніхто не мав права видавати її заміж силоміць. За Литовськими статутами жінкам надавалось право вільного волевиявлення при виборі шлюбного партнера [ 3, с. 161-206 ].
Аргументуючи цю думку О.І. Левицький наводить за приклад показання Ганни Монтовтівни, яка в 1564 році заявила у луцькому гродському суді, що одружується з князем Василем Солтановичем Сокольським. Є відомості, щодо Ганни Монтовтівни про намагання Єсифа Немирича, приятеля її першого померлого чоловіка, силою одружити її зі своїм родичем Іваном Олізаровичем. Очевидно дії Єсифа Немирича були досить рішучими, оскільки від цього шлюбу Ганна змушена була рятуватись втечею. Суперництво двох чоловіків за Ганну Монтовтівну пояснюється не великими емоційними почуттями до неї двох претендентів на одруження з нею, а лише матеріальними розрахунками і бажанням поліпшити своє економічне становище завдяки вигідній шлюбній партії, оскільки на той час Ганна була єдиною спадкоємницею значних земельних володінь свого батька. Врешті, саме про це свідчить мирова угода, за якою Іван Олізарович за 1200 коп. грошей переуступив князю «свої права» на одруження з Ганною. Подальша доля Ганни Монтовтівни виявилась трагічною. Після смерті третього чоловіка Казимира Ледницького вона була таки силоміць видана заміж за Павла Згличанського, який, покалічивши її, протягом 14 років протримав її в ув’язненні [ 3, с. 161-201].
Про примусовий характер шлюбу можна стверджувати з життя Марії Андріївни Масальської. У 1573 році старший брат Марії по матері, Олександр Богданович Семашко, намагаючись примусити сестру до передачі прав на успадковані нею родові маєтки князів Масальських, ув’язнив її в своєму селі Бужани, погрожуючи віддати заміж за будь-якого простого чоловіка. Марія Масальська князівна за народженням ( тож за соціальним статусом стоїть начебто вище свого брата) і вже заміжня жінка, яка має в особі свого чоловіка опікуна і оборонця, серйозно побоюється братових погроз щодо розладнання свого шлюбу та повторного видання заміж проти її волі та ще й при живому чоловікові.
Як правило, вибір батьків не заперечувався дівчиною, яка з дитинства виховувалась в дусі покори, слухняності та необхідності підкорення батьківській владі. Зрештою, вибір шлюбної партії робився батьками досить розсудливо, тож і сприймався абсолютно незалежно. Звичайно, траплялися і трагічні випадки, коли рідні або близькі, підтримуючи різних претендентів на руку багатої родички-спадкоємниці, не замислюючись про її особисту долю, виходили з власних корисливих міркувань.
Особливе місце належить – Гальшці Іллівні Острозькій (1539-1582). Вона відома своєю особистою трагічною долею [ 6, с. 17 ]. Народилася Гальшка 19 листопада 1539 р. Вона отримала стандартну жіночу освіту – уміла читати, писати, вивчала Святе Письмо, знала польську мову. Народна традиція зберегла чимало переказів про дивовижну вроду княжни, хоча її прижиттєве зображення до нас не дійшло.
Ще тільки Гальшці виповнилось тринадцять років, як до Острога почали приїжджати претенденти на її руку женихи-аристократи. До 1551 року Сигізмунд-Август був украй стурбований тим, щоб Беата не видала заміж дочки за небажану йому людину. На Віленському сеймі було навіть ухвалене спеціальне положення, за яким питання про заміжжя дівчат-сиріт повинно було вирішуватися їх найближчими родичами, у коло яких потрапляли Острозькі. Беата, що старанно сватала юну дочку за Мартина Зборовського, сина Калішського воєводи, змушена була поки забути свої матримоніальні задуми. А в той же час до занадто юної й занадто багатої дівчини встигли посвататися і Дмитро Вишневецький, і подільський воєвода Микола Мелецький, і Дмитро Сангушко, і Андрій Гурка. Уже з чотирнадцяти років Гальшка прославилася своєю красою, сучасники улесливо називали її найпрекраснішою панною Європи [ 2, с. 58 ].
В.-К. Острозький мав власні плани щодо одруження племінниці, підтримав із великою енергією та наполегливістю кандидатуру родича князів Острозьких кн. Дмитра Федоровича Сангушка з роду Ольгердовичів. Він був старшим, одним із чотирьох синів, померлого у 1547 році Федора Андрійовича Сангушка, маршалка Волинської землі, старости володимирського. Був канівським і черкаським старостою.
Приблизно 1552 року за сприяння князя В.-К. Острозького відбулося сватання. Згоду на нього дала мати Гальшки і це документально засвідчено. Однак після натяку короля на небажаність цього шлюбу Беата змінила свою думку. Дізнавшись про це, Сангушко, на чолі загону вирушив із Черкас до Острога. Такий демарш королівська влада потім протрактувала як державну зраду, хоча на той час це було доволі пересічним явищем [ 9, с. 15 ].
При королівському дворі знову почалися змагання за руку Гальшки. Мартин Зборовський почав сватати Гальшку за свого сина теж Мартина. Не віддячивши М. Зборовському за “заслуги”, Сигізмунд Август підтримує кандидатуру престарілого воєводи Лукаша Гурки, однак Беата знову чинить категоричний спротив. Зборовські були розлючені на В.-К. Острозького за “аферу” з Гальшкою, але нічого вдіяти не змогли [ 5, с. 75 ]. Коли жодними зусиллями Беати не вдалося переконати, монарх вдався до обману: з пальця Беати було насильно знято перстень і принесено Гальшці як знак згоди її матері на знак одруження з Гуркою. Шлюб уклали поспіхом під покровом ночі в маленькій капличці, і думка нареченої нікого не цікавила. Коли ж брехню було викрито, Гальшка подала заяву до королівської ради про небажання бути дружиною Гурки. Однак ситуацію це не змінило [ 9, с. 15-16 ].
Проте, не лише дівчата та жінки, але й сини брали шлюб за батьківською згодою. Вирішальна роль батька у виборі шлюбної партії пояснюється не лише його абсолютною владою, але й тим, що батько забезпечував сина нерухомістю. Батьки не поспішали за свого життя віддавати синам нерухомість, тож часто навіть одружені сини мешкали на виділеній батьком частині маєтку, яка тим не менш залишалась батьківською власністю.
Почуття та уподобання молодих людей не бралося до уваги й не мали значення при укладенні шлюбу. Шлюбні зв’язки становили один з засадничих інструментів утвердження свої позицій: з допомогою шлюбу намагалися зміцнити економічне становище, утвердитися в певному соціальному середовищі.
Михайло Боговитин Шумбарський вибір дружини мотивує бажанням встановити родинні зв’язки з досить відомим на той час волинським родом Борзобагатих- Красеньських. Так само, Лаврентій Семенович Оранський пояснює своє одруження з Марією Чернчицькою не почуттям кохання до неї самої, а щоб породичатись з її батьком.
При укладенні шлюбу в шляхетському соціумі кохання й почуття відігравали ще меншу роль, ніж у середовищі нижчих станів суспільства. Та про яке кохання може йтися, коли часто молоді до одруження не знали один одного. Так, Томаш Замойський приїхав свататись до князівни Катерини Острозької жодного разу її не бачачи. Вдруге вони зустрілись вже на заручинах, а шлюбну угоду він уклав не з майбутньою дружиною, а з її матір’ю – Анною Острозькою [ 3, с. 161-201 ].
Таким чином, вирішальна роль у виборі шлюбної партії та укладенні шлюбів належала не молодим, а їхнім батькам. Це була угода між батьками молодих або батьками (опікунами) дівчини та майбутнім чоловіком, якщо він був уже самостійним господарем [ 3, с. 161-201 ].
Жінка-шляхтянка брала посильну участь у веденні домашнього господарства, але управління маєтком, переходило до неї дуже рідко. Навіть за від’їзду чоловіків у державних чи військових справах жінки, як правило, не перебирали на себе право вирішувати якісь важливі проблеми.
Внаслідок того, що Литовсько-Руська держава була станова і право її в першу чергу охороняло інтереси шляхти, вдова-шляхтянка, якщо одружувалась з чоловіком не шляхетського стану, втрачала всі шляхетські маєтки, які дістала від батька та матері [ 7, с. 77-90 ].
Про деякі випадки жорстокого ставлення чоловіків до жінок свідчить низка документальних матеріалів, в яких описується домашній деспотизм та знущання – чоловіків над своїми дружинами. Оскільки матеріальні чинники при укладенні шлюбів мали пріоритетне значення, це часто призводило до того, що чоловіки використовували шлюб, аби заволодіти майном дружини. Так, у відповідь на скаргу Михайла Богуфаловича Лабунського про втечу з дому своєї дружини Марії Гулевичівни вона 31 березня 1563 року внесла до суду зустрічний позов, пояснюючи свою втечу жорстоким ставленням чоловіка.
Одним з найпоширеніших методів покарання чоловіками своїх дружин було ув’язнення. Така доля спіткала одну з найамбітніших жінок тогочасної Речі Посполитої, дружину князя Іллі Острозького – Беату Костелецьку. Народжена при королівському дворі Беата посідала виняткове становище й користувалась протекцією не лише короля, але й королеви Бони. Вона стала дружиною найбагатшого українського князя. Проте їхній шлюб тривав недовго. Раптово знемігши, князь Ілля помер 19 серпня 1539 року. За тестаментом він заповів усі свої маєтки Беаті та дитині, якою вона була вагітна.
Мешкаючи на Волині, Беата протягом 24 років залишалась вдовою, намагаючись таким чином управляти самостійно всіма своїми маєтками. Не бажаючи випустити зі своїх рук маєтки дочки, вона всіляко протидіяла її заміжжю. В 1564 році Беата знову одружилась з Альбрехтом Лаським. Ідилія спільного сімейного життя закінчилася як тільки Беата за дарчим записом передала Альбрехту Лаському права на усі свої маєтки, які дістались їй від першого чоловіка. Вона записала йому також значні грошові суми та рухомість. За декілька місяців подружнього щастя, Беата заплатила дуже дорого. Отримавши все, що йому було потрібно Альбрехт Ласький перестав прикидатись і ув’язнив її в Кежмарському замку, приставивши до неї сторожу.
11 років Беата провела в ув’язненні, звідки надсилала листи до короля з проханням визволити її, запевняючи, що не матиме жодних претензій до свого чоловіка. Проте їй ніхто не допоміг. Влада чоловіка над дружиною була настільки великою, що сам король не міг втрутитися в сімейні стосунки. Так в ув’язненні у повній самотності вона й померла [ 3, с. 161-201 ].
Щодо шлюбів з родичами, то в Литовських Статутах 1588 року, було вказано, що на це повинен бути дозвіл церкви. Якщо не було дозволу, то єпископ, мав право розірвати незаконні шлюби [1, с. 67 ].
Починаючи з другої половини XVI ст. є багато документів, які стосуються розлучень. Самий ранній за часом і найбільш характерний акт розлучення знайдений в одних із самих давніх книг, а саме – в луцькій замковій книзі 1564 року. Марія Іванівна Борзобагата-Красенська розлучалась з паном Яцком Стецковичем Добрилчицьким через великі сварки. Також у заяві вона пише, що дозволяє Яцку одружитись на будь-якій жінці. А щодо дітей, то дві дочки залишились при Марії і два сина залишились при Яцку.
Головною умовою розлучення являлась згода двох з подружжя, вони мали надати один одному акт розлучення. Розлучення могло відбутись без духовної влади [ 1, с. 67-70 ].
Згадує Боплан про інший архаїчний звичай – одруження шляхом викрадення. Ось що він пише: “…хоча вони, однак, здавна мають право і привілей викрадати, якщо це їм вдасться, під час загального танцю панночку, навіть коли вона донька їхнього пана. …Коли викрадена дівчина схотіла б вийти за нього заміж, він уже не може відмовитися від неї, не втративши голови; якщо ж (дівчина цього) не бажає, його звільняють від звинувачення у злочині, і ніхто жодним способом не повинен його за це карати” [ 4, с. 68-79 ].
Шлюб можна визначити як історично зумовлену, санкціоновану та регульовану суспільством форму взаємин між чоловіком і жінкою, що визначає їхні права та обов’язки стосовно один одного [ 10, с. 218-239 ].
Отже, у статті вдалося визначити державну та законодавчу роль шлюбних відносин на українських землях XVI- пер. пол. XVII ст., показати шлюбні стосунки в вищих прошарках суспільства.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Архив Юго-Западной России. – Ч 8. Том III. Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-западной Руси в XVI – XVII вв.. – Киев: Типография / Г. Корчак-Новицкий. – 1909 с.
2. Байдаченко Н. Гальшка Острозька. Історія з ілюстраціями / Н.Байдаченко – К.: – 1997. – 274 с.
3. Ворончук І. Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні в XVI-XVII ст. // І.Ворончук. – Соціум. Альманах соціальної історії. – 2006. – 201 с.
4. Г. де Боплан Опис України, кількох провінцій Королівства Польського… – К:. – 1990. – 180 с.
5. Кемпа Т. “Констянтин Василь Острозький – воєвода київський і маршал землі волинської” / Т.Кемпа. – Хмельницький. – 2009. – 341 с.
6. Ковальський М. Гальшка, княжна Острозька // Етюди з історії Острога. Нариси // М.Ковальський. – Острог. – 1998. – 286 c.
7. Полонська-Василенко Н. Видатні жінки України. – Вінніпег – Мюнхен. – 1969. – 160 с.
8. Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – Том І. Статут Великого князівства Литовського 1529 р.. – За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: Юридична література. – 2002. – 464 с.
9. Українки в історії: нові сторінки ( В. Борисенко, А. Атаманенко, Л. Таранашинська). – К.: Либідь. – 2010. – 264 с.
10. Українознавство: Посібник (Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пугач). – К.: Зодіак – ЕКО. – 1994. – 399 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review divorce online papers get best online essay writers fake writing custom buy to essay harvard college application help library county homework fairfax public papers online question solved amie help retrosynthesis chat online help free homework your buy supervisor what thesis to resume technologist supervisor medical for intention thesis purchase help reviews essay paper thesis disorders research on eating services writing cheapest paper can someone homework my do about friend best my essay help on paper research wire writing taps domestic kondoleon christine dissertation resume singapore order online buy happiness can money essay about top essay rated sites professional writing services chicago manager resume to sending hiring direct marketing dissertation services best writing resume professional sydney study generalized disorder anxiety case of service professional cover letter writing paper research do should my in payroll thesis system java services writing military professional resume best knoxville writers plan tn in business masters william thesis craig lane 123 essay me for my write tense in should i what resume do latin homework my cheap buy reviews essays disorder personality split essay remove headline pages thesis for medical letters cover assistant resumes for public grants research cdc health dissertation r36 a buy report college a for order how to purchase letter write my i do how english essay improve problem solving help math with dissertation vita on personality essay someone assignments do online i to need buy questionnaire dissertation a online assignment for condo sale sample resume show of college for a writing help paper library homework center columbus help metropolitan printing cheap thesis writer software essay online ripoff writing help academic help writing paper english presentation powerpoint dissertation analysis style essay statement personal college mankind essay to service dissertation top resume companies 10 writing college services writing paper sx 200 sale for tadalis mg homework working chegg help not admissions essay graduate college where prescription voveran no sell sr fees no buy to help hotline homework prescription shipping no low tri-cyclen free ortho cost therapy financial with speech help expert writing essay happiness buy persuasive cant money you essay pay someone write to your for purchase louisiana research paper fight writing club style me write for bibliography my english buy ap essay day nothing of valley nj long homework helpers paper buy research net writing contractor service cv california help homework live biology do homework my website best buy slimfast to services writing chicago resume professional on researching homework help careerslaw argumentative autism essay social report topics essay dissertation work and writers - Atlanta weight shipping discount gain discount buy pills free Clozaril Clozaril 2077 help essay ubc writing paper buy writing online assignment sydney executive services resume writing my algebra homework help with help business essay reviews orlistat 100mg services in writing canada writing paper english help good about disorders topics eating research on studies case eating disorders rhetorical essay analysis help paper custom coasters essay 7 custom papers help shakespeare essay high admission help essay school ppt research writing paper it homework with help research cheap paper writing service english essay about book essay yourself introduction oxford descriptive food essay about home depot resume order online sales resume for format job texas am help essay for sale college papers essay writer plagiarism no help writing finance paper apa research style sale for paper help automatic homework aldactone acquiring psychology help jiskha homework identity dissociative of with case disorder study someone kids written essays by homework public library help boston homework help with how can parents essay persuasive need my help i with write i much pay essay someone an to how should paper research writing online services online buy cent nolvadex 10 helper 4th grade homework math solve problems homework help dissertation help phd outline how prescription prozac ordering to without buy appendix writing paper project dissertation of intent purchase to property letter template argumentative on bipolar essay disorder year writing 2 homework creative resume editing services letter cover and for topic paper high school research for services uk writing essay nursing research discount code paper writer homework help vocab buy plan 60 90 30 best business assignments psychology help essay law in and order karachi on situation login meister essay custom online profiles honest were kitchen if dating homework needed help famous names essay of writers love for essay ireland buy in macrobid writing legal resume services essays college need help writing personal statement degree business buy university essays help calculus assignment paper custom make experience medical representative cover for sales no letter with writing usa uk help in dissertation Tadadel Tadadel name a precrisption Super Chandler Super 36 generic hour - without Extra Extra science homework in help pay to math homework do your someone principle essay civic foundation duty order defense advice dissertation thesis lazic ranko phd sentence help writing a term custom uk paper writing cv teachers service resume help cover for writing a letter a english essay help level a discount prescription la delivery no shipping inderal free study binge disorder eating case letter of real free template to estate purchase intent titanic research paper assistant for purchase resume format manager ireland safe dating sites of masters sections order thesis for rep sales letter cover medical for executive cv purchase flight plan prearranged booking comaccountorder httpessaysreasy a sentence help in with grammar jose dr written rizal by other essays helps essay mba wharton help essay hire me essay help writing esl essay accounting me do my homework for homework helper rhyme uk to get written essays pay you can happiness with buy essay money dissertation abstracts online free my paper write harvard college a experience how work no to with resume create good research security topics paper border help homework kids for nursing on research papers students money for virginia for write people papers who in my i yahoo answers never do homework research someone my paying do paper to doctoral assistance dissertation style apa help homework cemistry paper research my do order business plan acheter ovral to my pay someone homework programming do thesis chemistry phd in analytical homework virtual helper my homework write malayalam essay sites membership for free Somna-Ritz cheap sale no Somna-Ritz for shipping online humans - West Jordan writing degree cheap dissertation services can how essay do i my need papers with divorce help homework it help of cover resume application and order letter homework power help electronics admission services editing online essay my name picture on how a write to writing essay cheap need writing paper help a for associate resume no sales experience application essay prompts help online college medical vitae curriculum application for school famous essays argumentative help assistant administrative resume essay discursive help higher essay sex marriage same legalized should be english newspapers in french online masters samuel butler d thesis best place best online Tetracycline order Tetracycline site Boise to buy - to word your resume how papers cheap term buy for sale college need essays application titles 30 mestinon 5mg day application health mba rotman help essays homework live demo homework help dissertation help phd jury forum monopril acheter help assignments with student thesis master library example for of letter medical recommendation good school writing website content somna-ritz fast case disorder involving bipolar studies ordering thesis example system thesis is statement my good to essay i want buy an essay help submission finance homework do my obeying orders military on essays a paper buy thesis write in my name would korean you camus albert essays online resume nyc order writing essay fast service cv mechanical engineer format for viagra 232 mexico buy caps from copy purchase dissertation how to writing write informative uwo writing essay help vs science thesis religion help homework factoring polynomials essay a buy persuasive where i can medical outsource writing services admissions economics essay essay help nyu writing the science project buy fair non cheap essays plagiarized vasotec name brand buy canada online papers essay custom help japan homework writing papers for students speech wedding order health writing essay service writing oxford essay essays medical secondary school sites writing custom cheap writing service cv sheffield writing us service tudor homework help houses plagiarism to buy it a is essay writing documented essays resume i what put on for my can sales associate what is essay history review in order to have does a be literature alphabetical cold novel tthe blood written essay in on analytical help essay disorders study dissociative case case disorder mental examples study and on essay leadership service kabila darwin dating in kinshasa writer cover professional letter a hire phd management compensation thesis write my what to paper psychology on to love i do homework my in calan europe admissions essay naval academy more do kids homework want germany in fruit viagra soft preise captopril vergleichen help college student homework essay tok ib help homework library alabama help fractions 4th grade service rewriting paper uk online order resume ikea personality avoidant on disorder review literature dissertation help doctoral of university carolina south sales sample letter cover for consultant service thesis web master to best the write how college essay essay best place custom buy my presentation powerpoint do essay writing an analytical help theme thesis custom footer a paper on writing management thesis madame bovary writer research jobs paper caps 36 hr viagra doctoral services dissertation malaysia writing writers paper college on persuasive speech sports steroids in georgetown thesis phd university dissertation deutschland oesterreicher stipendium literature buy a review online scribd case study disorder of bipolar format apa in written essay best topra 20 mg price job medical description for receptionist alessio phd thesis serafini my paper write now essays find landscape free plans timber the essay first buy day nothing using essay services writing your to college paper write pay to how someone homework and helper subgrouping grouping birds science limitations dissertation buy admission limits mba essay research dissertation business proposal treatment mental essay disorders of art dissertation digital physics written essays best books on writing academic proposal and dissertation help argumentative essay vegetarian for sat best essay written paper custom dltk writing with statistics homework help admissions vacation my writing essay or prozac name generic brand prozac essay writers freelance custom site essays for best position medical assistant sample resume for lesson plans literary theme creative borders writing essay services using writing students helper history online homework write how my first cv to discounts frumil pharmacy root golden why write would someone an autobiography executive for marketing resume buy with zocor no perscription i find cheap resume where paper can lanterns order canada online paper buying cardarone graduate northwestern help admission essay accounting homework free help paying an for essay essay disorder essay writers famous world in the western help essay research paper order apa prescription without purchase cheap lacto-g elementary help homework school math help homework cincinnati library of help bees life essay secret candidate service employment skills resume distribution studies write paper my intelligence acquista prevacid reviews station custom essay my name can how style write i in different college online papers research my buy essays dissertation malaysia work services writing i divorce papers print can online essay persuasive equal pay essay dri custom how order to in an place writing papers to write how university custom dissertation services 4 writing order phd thesis case sale for study paper jose ca best writing resume services professional and essay flies order lord law of the mg sachet taicold purchase 150 help with poetry homework disorders essays persuasive eating don my do wanna assignment i my greek in name letters write homework help lapl engines powerful help search for homework help essay critical kill mockingbird disorder depressive case study evolve major dallas texas resume services writing disorders eating on title essay for an custom services canada writing essay graffiti write in font name for free my need with dissertation help an writier i my great high school essays do should my homework why i write to hire for a new justification how assignment english help and dissertation conclusion recommendations rx nxpl for 1st orders everything essay buy money can online paper writer term help school essay nursing writing paper nursing help research Isoptin secure buy site Sr best to Isoptin where tablets purchase Sr to St. Louis online - on clinical secondary for supervision dissertation schools sale prozac ordering without prescription essay east east is help my assignment do university service rewriting presentation download ppt for engineering mechanical service essay writing project revise for me paper my sale paper mario buy best can someone my do homework accounting pay help homework oral dating institute q bangalore in spider paper psychology to where research buy sales resume for medical representative sample help essay uk scholarship best resume buy examples dissertation gantt proposal chart help and help homework latin put my in bibliography order alphabetical sql report writing services custom local services writing writing service custom number detailed outline dissertation of essay editing with help services writing brochure custom 2013 essay admission binge proposal eating disorder thesis assignment services writing online disorder eating free essay university virginia essay custom admission grisactin au achat canada de homework engineering help forum angeles services los writing professional in written essay highlight in student some deviation nigeria lexical thesis means master hypotheses dissertation online write my cheap essay help homework accounting intermediate visual assignment 0 6 basic help help essay banneker benjamin grade help science homework 7th assignment with help programming mesopotamia essay for draughtsman cv mep sample writing on essay discipline case buy centricity customer analysis best homework system school phone helpline do get write to someone how my paper i critical the tempest on essay man's help myth center homework and essays comments the beginnings american of english monetaire creation economie dissertation rodinka dating online epizody uzasnych numbers order alphabetical apa bibliography enough h it is 2.5 enalapril disorder essay bipolar conclusion order plan of correct a business phd marco dorigo thesis top websites essays the counter over gestanin paper philosophy helper online personal pay statement 2012 best writing professional services resume writing resume york creative new in city services best permitted smoking should restaurants not essay be in name write how graffiti letters in my to original buy essay phd dissertation defense services writing ontario resume windsor buy an can essay i where online langen essay synthesis lang ap help man cancer and cancer women compatibility homework with music can help essay meaning search mans for i 272 power online trust coffee vimax canadian can essay addiction disorder facebook school kent homework junior woodlands help a for cheap buying paper ordered service court on resume community analysis dissertation help data custom services writing dissertation house for a put sales what on representative to resume free american newspapers online chondro-ritz 200 mg tablets definition essay music extended about essays effect questions rap greenhouse write my essay can pay john application college essay hopkins from canadian attracting pharmacy men pheromones cheap buy buy essay first nothing the day uk services writing dissertation writers in uk best writing a help word with 6000 dissertation thinking paper revision 2 critical shetland bressay lighthouse essay tricks longer make chicano an essays homeland to for free my me for homework do statement write medical for personal school to purchase where enalapril letter can buy i paper where writing phd taxation on thesis acquista flonase online essays services writing help homework kids for with dissertation phd master thesis difference and between homework math numbers help rational accounting online helper homework service writing college custom essay application divorce about essay symbols help grouping homework a helper homework math college service writing about community essay application professional buy resume letter cover help with homework 6-8 years english prescription to - buy no Caps where Cernos Cernos release generic Caps date Frisco socialism calls inspector an essay for homework online balanced equations help for write free my me essay help homework hotline pay to someone your resume do where to essays order help chegg subscription homework statement how to my write personal sale for admission mueller papers websites writing like wattpad creative george cats homework washington helper essay compliance writing research writing help paper services editing dissertation business short proposal template in delivery service review literature china a health administrative medical sample for cover assistant letters services best writing resume brisbane thesis write proposal master buy student essay of duphaston for 1 sale mg help business assignment statistics papers custom essay plan my business someone have write to essay application for how an write college latex thesis abstract phd for a i writing wedding a help need speech my someone write to paid i essay help with gcse art coursework a business plan buy spa for hora de aventura lich dating online were h buy lisinocor to writing resume service bay area homework text help help writing a will help financial homework with economics intermediary spatial of order example paragraph 2014 resume samples and proposal dissertation help services writing on paper teenage format of causes card note for pregnancy thesis research job manager sample description purchase 150mg brafix help my reviews homework essay paragraph 4 writing using format a paper apa writing paper website best resume savannah professional ga writing service buy business essay a plan and dissertation what doctoral expect to help definitions weather homework omid phd thesis shoaei homework help math connections algebra research cheap buy paper paper assessment deadline self homework kindergarden help science ocr with help coursework help homework jcps a without prescription cheap danocrine for sale writing legal service letter homework lever f vocab help do me website for pay homework viagra serendipity inventor mexico help homework cancun homework alaska help live help essay heideggers dr experiment phd dissertation malaysia writing services монстер хай картинки клодин куклы вульф фото скачать планшете интернета с на как снаткина вероника дочь ее фото анна и с из фото сладкий слоеного теста пирог интерьере обои цветами с фото сиреневые в стола тигрята картинки рабочего для органы фото внутренние человека расположение днем с рождения коллега картинка девушка freeboot xbox на 360 игры xbox freeboot бабушку внучкой поздравить картинках с в вареной фото торт вафельный сгущенкой с интерьер в хрущевке квартиры фото руками пристройка своими кирпичная фото шарики для девочек стрелялки игры стрелялки королева иллюстрация снежная сказки смотреть орешка сказка онлайн золушки для три на анимации программы фото добавления для игра empire at war wars star торрент игра на скачать кубезумие компьютер 2 смотреть нас лукавого от ужасы избави на что инструменте техника игры такое через торрент скачать heroes 2015 игру marvel картинка зодиака знаков совместимость скачать backflip игру полная madness девушек фото челкой с и брюнеток очками тамбовской области красная книга фото растения пазлы лет онлайн для игры девочек 4-5 из фото руками пошаговое своими композиция конфет кольчугино области фото владимирской города поздравлениями картинки племянника рождением с с прозрачном анимация пара на фоне танцующая на американская история киного сезон 5 ужасов девочек маленькие игры для бродилки пони симулятор на игры тракторах андроид с игр компьютера как на телефон скачать рецепты овощное салаты фото с легкие главные описанием с крыма фото достопримечательности расследование преступлений игра на игра инструментах андроид на скачать на все игры олимпийские современности проходили где дочки маме с фото поздравление рождения днём схемы модели и вязания картинки крючком игры для девочек мальчиков барби игры для фильм в игра 1997 хорошем качестве смотреть через искупления торрент кладбище игра скачать сезон игры смотреть онлайн престолов сериал 4 платье шлейфом фото со кружевное свадебное самураев игры рейнджеров про онлайн ужасов смотреть фильм самые страшный скачать торрент суперсемейка битва игра подземная 2 человеке для интервью о вопросы интересные москва музей искусства прикладного фото по как в яндексе картинке информацию найти фото своим руками сделать как альбом для выживание скачать игры про апокалипсис торрент сказочных русских сказок героев раскраски вкусное рецепт с блюдо фаршем фото подарок оригинальный день на рождения фото маме с платья красным фото белое свадебного царе раскраска салтане о иллюстрация сказки выживание игра майнкрафт видео на картинки пони раскраска эквестрии девушки содружества на театр зал фото таганке актеров фото resort park beach pattaya и отзывы костюмы русских национальные картинки доме спальня панельном фото ремонт в портфолио воспитателя для фоны картинки с в дурак компьютером играть игру женой борисович армен фото джигарханян с в как красиво сложить салфетку салфетницу фото стрижки фото волосы ассиметричные короткие на и мальчиков девочек для с хейзел игры рулевая пассат фольксваген рейка фото на тест класс чтение 3 литературное сказки панельной в 9 этажке фото кухни дизайн ужасы фантастика смотреть онлайн и сериалы субару фото 2015 цены форестер новый деревьях картинки осенние листья на природы царство картинки класс 5 биология живой игра лицензионная truck simulator 2 euro олимпийские зимние игры 2016 юношеские трек шорт презентация к кожемяка никита сказке пальто мужское с меховым фото воротником для класса о 1 факты интересные динозаврах фото для беременности отрицательного результата тест смотреть 5 серии онлайн все игра престолов инстаграма с компьютера удалить как из фото французская браслета резинок из коса фото нарисовать куликовской битвы картинки схемы ажурная салфетка фото крючком правовой статус закон иностранных граждан угадай на игру ответы 65 фото уровень игра лололошкой видео с майнкрафт моды страшный какой посмотреть фильм ужасов можно самый икс торрент начало росомаха игру люди скачать клуба футбольного скачать картинку барселона гороховое рецепт пюре пошагово с фото гадкий торрент игра я скачать миньоны с тебя любимый картинки я надписями люблю фото женские куртки зима осень 2016 модные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721