ШЛЮБНА ПОЛІТИКА ШЛЯХТЯНОК НА ВОЛИНІ XVI – ПЕР. ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Марії Печенюк
ШЛЮБНА ПОЛІТИКА ШЛЯХТЯНОК НА ВОЛИНІ XVI – ПЕР. ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ.
У даній науковій статті розкривається розвиток шлюбно-сімейних відносин на Волині пер. пол. XVI-XVII ст.. А саме: яким чином укладались шлюби, їх політичний характер, та за яким аспектом батьки шукали своїм дітям шлюбних партнерів. Описано шлюби Гальшки Острозької та Беати Костелецької.
Ключові слова: шлюб, Гальшка Острозька, Литовський Статут, шлюбні розлучення.

This article reveals the development of marriage and family relations in the Volyn XVI-XVII centuries. Namely, the creation of marriage, why parents married their children. Described marriages Halshka Ostrogska and Beata Kosteletska.
Key words: marriage, Halshka Ostrogska , Lithuanian statute, marriage divorce.

Становлення Української держави та прогресивний розвиток суспільства істотно залежать від міцності шлюбно-сімейних відносин, які перебувають під впливом соціальної політики, а також економічних, культурних, освітніх умов.
Шлюбно-сімейні відносини того часу регламентувалися трьома Литовськими Статутами. За ними, досить чітко показано всю систему укладання шлюбів, отримання спадку та умови розлучення. Відповідно до норм звичаєвого права людина вважалася повноправним членом громади лише по одруженні; неодружений чоловік, якого б віку він не був, уважався парубком; до того, хто своєчасно не одружився, ставилися не поважно, і він навіть отримував меншу частку спадщини.
Протягом XIV-XVI ст. у Великому князівстві Литовському відбувався процес формування шляхетського стану. Статут гарантував міщанам нарівні з іншими верствами населення дотримання всіх пожалуваних їм свобод і вольностей. У Статуті йшлось про те, що княгинь, вдів, панянок і дівиць не можна силою видавати заміж, кожна має вийти заміж [ 8, с. 22-40 ].
Завдяки працям О.І. Левицького, утвердилася думка, що в українському шляхетському соціумі XVI- пер. пол. XVII ст. жінка користувалася широкою свободою, практично не поступаючись повнотою своїх прав чоловікам. За Литовськими статутами заборонялося віддавати дівчат та жінок-вдів силоміць заміж. Обираючи чоловіка, дівчина зобов’язувалась рахуватись з волею батьків чи опікунів, ніхто не мав права видавати її заміж силоміць. За Литовськими статутами жінкам надавалось право вільного волевиявлення при виборі шлюбного партнера [ 3, с. 161-206 ].
Аргументуючи цю думку О.І. Левицький наводить за приклад показання Ганни Монтовтівни, яка в 1564 році заявила у луцькому гродському суді, що одружується з князем Василем Солтановичем Сокольським. Є відомості, щодо Ганни Монтовтівни про намагання Єсифа Немирича, приятеля її першого померлого чоловіка, силою одружити її зі своїм родичем Іваном Олізаровичем. Очевидно дії Єсифа Немирича були досить рішучими, оскільки від цього шлюбу Ганна змушена була рятуватись втечею. Суперництво двох чоловіків за Ганну Монтовтівну пояснюється не великими емоційними почуттями до неї двох претендентів на одруження з нею, а лише матеріальними розрахунками і бажанням поліпшити своє економічне становище завдяки вигідній шлюбній партії, оскільки на той час Ганна була єдиною спадкоємницею значних земельних володінь свого батька. Врешті, саме про це свідчить мирова угода, за якою Іван Олізарович за 1200 коп. грошей переуступив князю «свої права» на одруження з Ганною. Подальша доля Ганни Монтовтівни виявилась трагічною. Після смерті третього чоловіка Казимира Ледницького вона була таки силоміць видана заміж за Павла Згличанського, який, покалічивши її, протягом 14 років протримав її в ув’язненні [ 3, с. 161-201].
Про примусовий характер шлюбу можна стверджувати з життя Марії Андріївни Масальської. У 1573 році старший брат Марії по матері, Олександр Богданович Семашко, намагаючись примусити сестру до передачі прав на успадковані нею родові маєтки князів Масальських, ув’язнив її в своєму селі Бужани, погрожуючи віддати заміж за будь-якого простого чоловіка. Марія Масальська князівна за народженням ( тож за соціальним статусом стоїть начебто вище свого брата) і вже заміжня жінка, яка має в особі свого чоловіка опікуна і оборонця, серйозно побоюється братових погроз щодо розладнання свого шлюбу та повторного видання заміж проти її волі та ще й при живому чоловікові.
Як правило, вибір батьків не заперечувався дівчиною, яка з дитинства виховувалась в дусі покори, слухняності та необхідності підкорення батьківській владі. Зрештою, вибір шлюбної партії робився батьками досить розсудливо, тож і сприймався абсолютно незалежно. Звичайно, траплялися і трагічні випадки, коли рідні або близькі, підтримуючи різних претендентів на руку багатої родички-спадкоємниці, не замислюючись про її особисту долю, виходили з власних корисливих міркувань.
Особливе місце належить – Гальшці Іллівні Острозькій (1539-1582). Вона відома своєю особистою трагічною долею [ 6, с. 17 ]. Народилася Гальшка 19 листопада 1539 р. Вона отримала стандартну жіночу освіту – уміла читати, писати, вивчала Святе Письмо, знала польську мову. Народна традиція зберегла чимало переказів про дивовижну вроду княжни, хоча її прижиттєве зображення до нас не дійшло.
Ще тільки Гальшці виповнилось тринадцять років, як до Острога почали приїжджати претенденти на її руку женихи-аристократи. До 1551 року Сигізмунд-Август був украй стурбований тим, щоб Беата не видала заміж дочки за небажану йому людину. На Віленському сеймі було навіть ухвалене спеціальне положення, за яким питання про заміжжя дівчат-сиріт повинно було вирішуватися їх найближчими родичами, у коло яких потрапляли Острозькі. Беата, що старанно сватала юну дочку за Мартина Зборовського, сина Калішського воєводи, змушена була поки забути свої матримоніальні задуми. А в той же час до занадто юної й занадто багатої дівчини встигли посвататися і Дмитро Вишневецький, і подільський воєвода Микола Мелецький, і Дмитро Сангушко, і Андрій Гурка. Уже з чотирнадцяти років Гальшка прославилася своєю красою, сучасники улесливо називали її найпрекраснішою панною Європи [ 2, с. 58 ].
В.-К. Острозький мав власні плани щодо одруження племінниці, підтримав із великою енергією та наполегливістю кандидатуру родича князів Острозьких кн. Дмитра Федоровича Сангушка з роду Ольгердовичів. Він був старшим, одним із чотирьох синів, померлого у 1547 році Федора Андрійовича Сангушка, маршалка Волинської землі, старости володимирського. Був канівським і черкаським старостою.
Приблизно 1552 року за сприяння князя В.-К. Острозького відбулося сватання. Згоду на нього дала мати Гальшки і це документально засвідчено. Однак після натяку короля на небажаність цього шлюбу Беата змінила свою думку. Дізнавшись про це, Сангушко, на чолі загону вирушив із Черкас до Острога. Такий демарш королівська влада потім протрактувала як державну зраду, хоча на той час це було доволі пересічним явищем [ 9, с. 15 ].
При королівському дворі знову почалися змагання за руку Гальшки. Мартин Зборовський почав сватати Гальшку за свого сина теж Мартина. Не віддячивши М. Зборовському за “заслуги”, Сигізмунд Август підтримує кандидатуру престарілого воєводи Лукаша Гурки, однак Беата знову чинить категоричний спротив. Зборовські були розлючені на В.-К. Острозького за “аферу” з Гальшкою, але нічого вдіяти не змогли [ 5, с. 75 ]. Коли жодними зусиллями Беати не вдалося переконати, монарх вдався до обману: з пальця Беати було насильно знято перстень і принесено Гальшці як знак згоди її матері на знак одруження з Гуркою. Шлюб уклали поспіхом під покровом ночі в маленькій капличці, і думка нареченої нікого не цікавила. Коли ж брехню було викрито, Гальшка подала заяву до королівської ради про небажання бути дружиною Гурки. Однак ситуацію це не змінило [ 9, с. 15-16 ].
Проте, не лише дівчата та жінки, але й сини брали шлюб за батьківською згодою. Вирішальна роль батька у виборі шлюбної партії пояснюється не лише його абсолютною владою, але й тим, що батько забезпечував сина нерухомістю. Батьки не поспішали за свого життя віддавати синам нерухомість, тож часто навіть одружені сини мешкали на виділеній батьком частині маєтку, яка тим не менш залишалась батьківською власністю.
Почуття та уподобання молодих людей не бралося до уваги й не мали значення при укладенні шлюбу. Шлюбні зв’язки становили один з засадничих інструментів утвердження свої позицій: з допомогою шлюбу намагалися зміцнити економічне становище, утвердитися в певному соціальному середовищі.
Михайло Боговитин Шумбарський вибір дружини мотивує бажанням встановити родинні зв’язки з досить відомим на той час волинським родом Борзобагатих- Красеньських. Так само, Лаврентій Семенович Оранський пояснює своє одруження з Марією Чернчицькою не почуттям кохання до неї самої, а щоб породичатись з її батьком.
При укладенні шлюбу в шляхетському соціумі кохання й почуття відігравали ще меншу роль, ніж у середовищі нижчих станів суспільства. Та про яке кохання може йтися, коли часто молоді до одруження не знали один одного. Так, Томаш Замойський приїхав свататись до князівни Катерини Острозької жодного разу її не бачачи. Вдруге вони зустрілись вже на заручинах, а шлюбну угоду він уклав не з майбутньою дружиною, а з її матір’ю – Анною Острозькою [ 3, с. 161-201 ].
Таким чином, вирішальна роль у виборі шлюбної партії та укладенні шлюбів належала не молодим, а їхнім батькам. Це була угода між батьками молодих або батьками (опікунами) дівчини та майбутнім чоловіком, якщо він був уже самостійним господарем [ 3, с. 161-201 ].
Жінка-шляхтянка брала посильну участь у веденні домашнього господарства, але управління маєтком, переходило до неї дуже рідко. Навіть за від’їзду чоловіків у державних чи військових справах жінки, як правило, не перебирали на себе право вирішувати якісь важливі проблеми.
Внаслідок того, що Литовсько-Руська держава була станова і право її в першу чергу охороняло інтереси шляхти, вдова-шляхтянка, якщо одружувалась з чоловіком не шляхетського стану, втрачала всі шляхетські маєтки, які дістала від батька та матері [ 7, с. 77-90 ].
Про деякі випадки жорстокого ставлення чоловіків до жінок свідчить низка документальних матеріалів, в яких описується домашній деспотизм та знущання – чоловіків над своїми дружинами. Оскільки матеріальні чинники при укладенні шлюбів мали пріоритетне значення, це часто призводило до того, що чоловіки використовували шлюб, аби заволодіти майном дружини. Так, у відповідь на скаргу Михайла Богуфаловича Лабунського про втечу з дому своєї дружини Марії Гулевичівни вона 31 березня 1563 року внесла до суду зустрічний позов, пояснюючи свою втечу жорстоким ставленням чоловіка.
Одним з найпоширеніших методів покарання чоловіками своїх дружин було ув’язнення. Така доля спіткала одну з найамбітніших жінок тогочасної Речі Посполитої, дружину князя Іллі Острозького – Беату Костелецьку. Народжена при королівському дворі Беата посідала виняткове становище й користувалась протекцією не лише короля, але й королеви Бони. Вона стала дружиною найбагатшого українського князя. Проте їхній шлюб тривав недовго. Раптово знемігши, князь Ілля помер 19 серпня 1539 року. За тестаментом він заповів усі свої маєтки Беаті та дитині, якою вона була вагітна.
Мешкаючи на Волині, Беата протягом 24 років залишалась вдовою, намагаючись таким чином управляти самостійно всіма своїми маєтками. Не бажаючи випустити зі своїх рук маєтки дочки, вона всіляко протидіяла її заміжжю. В 1564 році Беата знову одружилась з Альбрехтом Лаським. Ідилія спільного сімейного життя закінчилася як тільки Беата за дарчим записом передала Альбрехту Лаському права на усі свої маєтки, які дістались їй від першого чоловіка. Вона записала йому також значні грошові суми та рухомість. За декілька місяців подружнього щастя, Беата заплатила дуже дорого. Отримавши все, що йому було потрібно Альбрехт Ласький перестав прикидатись і ув’язнив її в Кежмарському замку, приставивши до неї сторожу.
11 років Беата провела в ув’язненні, звідки надсилала листи до короля з проханням визволити її, запевняючи, що не матиме жодних претензій до свого чоловіка. Проте їй ніхто не допоміг. Влада чоловіка над дружиною була настільки великою, що сам король не міг втрутитися в сімейні стосунки. Так в ув’язненні у повній самотності вона й померла [ 3, с. 161-201 ].
Щодо шлюбів з родичами, то в Литовських Статутах 1588 року, було вказано, що на це повинен бути дозвіл церкви. Якщо не було дозволу, то єпископ, мав право розірвати незаконні шлюби [1, с. 67 ].
Починаючи з другої половини XVI ст. є багато документів, які стосуються розлучень. Самий ранній за часом і найбільш характерний акт розлучення знайдений в одних із самих давніх книг, а саме – в луцькій замковій книзі 1564 року. Марія Іванівна Борзобагата-Красенська розлучалась з паном Яцком Стецковичем Добрилчицьким через великі сварки. Також у заяві вона пише, що дозволяє Яцку одружитись на будь-якій жінці. А щодо дітей, то дві дочки залишились при Марії і два сина залишились при Яцку.
Головною умовою розлучення являлась згода двох з подружжя, вони мали надати один одному акт розлучення. Розлучення могло відбутись без духовної влади [ 1, с. 67-70 ].
Згадує Боплан про інший архаїчний звичай – одруження шляхом викрадення. Ось що він пише: “…хоча вони, однак, здавна мають право і привілей викрадати, якщо це їм вдасться, під час загального танцю панночку, навіть коли вона донька їхнього пана. …Коли викрадена дівчина схотіла б вийти за нього заміж, він уже не може відмовитися від неї, не втративши голови; якщо ж (дівчина цього) не бажає, його звільняють від звинувачення у злочині, і ніхто жодним способом не повинен його за це карати” [ 4, с. 68-79 ].
Шлюб можна визначити як історично зумовлену, санкціоновану та регульовану суспільством форму взаємин між чоловіком і жінкою, що визначає їхні права та обов’язки стосовно один одного [ 10, с. 218-239 ].
Отже, у статті вдалося визначити державну та законодавчу роль шлюбних відносин на українських землях XVI- пер. пол. XVII ст., показати шлюбні стосунки в вищих прошарках суспільства.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Архив Юго-Западной России. – Ч 8. Том III. Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-западной Руси в XVI – XVII вв.. – Киев: Типография / Г. Корчак-Новицкий. – 1909 с.
2. Байдаченко Н. Гальшка Острозька. Історія з ілюстраціями / Н.Байдаченко – К.: – 1997. – 274 с.
3. Ворончук І. Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні в XVI-XVII ст. // І.Ворончук. – Соціум. Альманах соціальної історії. – 2006. – 201 с.
4. Г. де Боплан Опис України, кількох провінцій Королівства Польського… – К:. – 1990. – 180 с.
5. Кемпа Т. “Констянтин Василь Острозький – воєвода київський і маршал землі волинської” / Т.Кемпа. – Хмельницький. – 2009. – 341 с.
6. Ковальський М. Гальшка, княжна Острозька // Етюди з історії Острога. Нариси // М.Ковальський. – Острог. – 1998. – 286 c.
7. Полонська-Василенко Н. Видатні жінки України. – Вінніпег – Мюнхен. – 1969. – 160 с.
8. Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. – Том І. Статут Великого князівства Литовського 1529 р.. – За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: Юридична література. – 2002. – 464 с.
9. Українки в історії: нові сторінки ( В. Борисенко, А. Атаманенко, Л. Таранашинська). – К.: Либідь. – 2010. – 264 с.
10. Українознавство: Посібник (Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пугач). – К.: Зодіак – ЕКО. – 1994. – 399 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

men cancer characteristics best essay service writing free county homework orange live help essay help amadeus urgent buy research online a paper college essay admission questions bipolar contest essay disorder essay computer inventory master thesis management dissertation to write help how phd paper of research chemistry sale york hessay houses in for service essay yourself application college thesis economics phd development custom writing company of reviews helper homework highschool high help homework websites school personality case study disorder histrionic to 100mm purchase zerit school reports book high for sale nickerson thesis simon phd fellowships dissertation cheap writing my do j cant band homework geils masters on in thesis correlation education history global homework help paragraph essay a five writing acoustics homework help merchandiser for format resume garment in services personal free editing statement tutor live help homework sujet dissertation civil droit written cheap papers custom essay an inspector help calls writing paper download help research companies usa essay writing essay education about help essay 5 page australia ed 50mg pack advanced research papers college online service writing job application dissertation jobs buy online a question with help dissertation paper writing on my to write paper what proposal online help accounting homework with dissertation will nyc writing receptionist resume for medical objective examples homework help ontario online help accounting cost homework help cheap essay online free divorce papers get service dissertation techniques proofreading a research paper statement for good a thesis research a online cheap buy paper help annotated an writing with bibliography cancer radiation treatment prostrate order alphabetical in are annotated bibliographies services writing us resume in re info aricept quality service help hospitality industry dissertation without cernos caps sell rx help creative starters story writing help six sigma homework personal amcas school for medical statement 2001 september 11 essay cover someone to pay write letter 5 abrsm grade past papers online theory writing dissertation best companies resume ky writing services lexington 7th grade homework cpm help in writing services uk paper plates cheap for parties online assignment best help objective mechanical engineering resume good for me for hw my do objectives dissertation homework chat help an paper essay order library district help arapahoe homework help online math assignment diary buy homework writers paper paid help literature essay gcse english homework online library county pierce help buy template business plan resume writing service best tv online assistir dating galera andrew villanueva md asthma homework intercept form slope help i essay need writing help with an research leadership about paper freshers pdf mechanical engineering for format resume arianeb simulator 2 dating essays life challenges about of paper want my dont to write grade help studies homework social for 5th cheap coursework writing service for statement perfect personal medicine writing the application for resume medical essay school personal help writing apa paper sites writing free for microfinance phd for thesis speech with parents therapy can help how discussion warfarin btec buy coursework essay sale for shark and canada arava sales sites ukraine dating essay help my room science online homework help to hiring cover address how manager to unknown letter for lab do my report me cheap online a essay buy bipolar essay disorder examples shipping vasotec express order forte without somna-ritz buy prescription safe plan writing paper research columbia essay university residency medical for statement personal sample buy easy essay essay my proofread online to who can write plan business i my hire writing service paper thesis for sample and resume medical coder biller a order paper barclays statement help with percentages homework in essay measure measure angelo for write on my what paper i should economics with help review dissertation literature service high school essay music help homework help homework 123 paper bags canada online buy order online resume of peonix essay order reviews custom writing help robot homework helping resume associate examples skills for sales pakistani online in newspapers english a nothing day essay buy master annotation thesis for resume position medical secretary auditory helps american history homework help uwo writing center academic services writing professional dating block making solid machine in bangalore college essay writers application custom coffee paper order cups research leadership thesis paper help dissertation page contents layout resume for top services accountants writing proposal content dissertation thesis phd subjects science homework help homework ontario science help no less than... plagiarism research online buy papers me for book someone i write a to need town homework helpers cape essays custom sale for safe prescription buy somna-ritz without paper apa research buy contrast essays to buy and where a comparison aliens essay exist really do college writing the essay application best buy report this actually is cancer benign ovarian cyst arabic to my write name how in language essay writing services assignment travel tourism and help correct what the major for paper a is research sections of order the services college writing professional resume writing online service costing essay job order resume il writing services peoria name cover of letter hiring without manager homework kids free help for online dissertation bbs cambridge enhancer male place ultimate best generic to order for academic papers sale dissertation a doctoral buy executive cv writing us service recommendation for write you thank for me agreeing a to of letter stock firmware s3 xdating to essay house set order in our help design homework technology for me a free paper write buy 1mg hydrea paper research my write my introduction ireland service writing in thesis internet calendar statistics dating 2011 speeches wedding order on abortion essays student paper writing custom dltk writing service cv cork crossword clue paper dissertation scholarship essays by written students sales on resume for put a skills to erfahrung calan uk dissertation length services top service writing 3д создай девушку аниме свою Игры фото вертинской эро асилией Вкусное блюда из картофеля с фото Видео как поклеить обои в аватарии пдевушка раздвинула ноги фото зрелыхтучителиц голых фото Аниме картинки девушка с ушками порно в попе дира фото Ухаживать за котом игра на андроид Скачать игры для nokia 5800 гонки женщины показали мне свои дырочки фото член падает при введении Мещовск обои лорд 3507-02 Картинки на телефон билайн скачать самые красивые попки мира порно для Игры нового для компании года Ответ к игре 4 фото продолжение 3 фото сженой отдыха черно-белое фото нежная эротика фото эро бьянка русские мужчины нудисты фото имена клубничка фото актрис порно студии и видео порно игр Список компании для настольных Оформление второго этажа дачи фото талия шепард фото Игры для мальчиков про экскаваторы толстые женщины в возрасте фото голые скачать мороза деда Картинки от писем для Зеркало в раме своими руками фото раба фото госпожа женское трахает страпоном доминирование мощная жоппа черная на фото из мамонт Фото ледникового периода сперму фото любят бабы Как приготовить дома полезный хлеб по на смешные Сказки ролям свадьбу и фото истории порно Скачать на андроид игры с модом Картинки про обезьянку из мультика мамын сексуплние попы эро фото красивые женщины в годах эро фото фото анал порно жена арал екібана на фото стіну касия тин фото толстые-дойки-домашнее-фото. пизди розбитої фото фото стройные фото жены порно озабоченные русские картинку Название при на наведении Игра сделай свой мультик рисовать фото салона патфайндер Ниссан 2015 порно фото голышом зрелых дам гонки молния Игры онлайн маквин 2 жирных фото бабушек животов mobile 6.1 для windows с кпк Игры порно училку ебут в пизду фото спермактин менс формула Нариманов босые ноги женщин в джинсах фото порнофото платьях. в Скачать игра вертолет черная акула Норковые новокузнецке фото шубы в Интересная география для 7 класса стюардессой порно фото секс со молодые красавицы порно фото ключ под Готовые цена бани фото фото самых красивых обнаженных моделей Тесты кто ты из монстр хай игры Фото из программы вечерний ургант Игры на для двоих для мальчиков Обои стол мусульманские рабочий на на торрент игру пк фифа Скачать 12 Игра скуби ду на двоих на корабле подарок это картинки книга Лучший фото любительское ебли русской семейной пары крупным планом 18+в бане фото скачать фото голые девушек раком милиции порнофото порнр пизда фото худая мужиками голыми с фотографии голые модели парни франции фото Обновлённая лада приора 2016 фото пожилые немцы порно Скачать взлом игр на андроид в вк стадии рака Фото начальной губы смотреть порно фото лизби лисби 23 на февраля Картинка кружку к фото с как садике рецепт в Котлеты диска игру с правильно Как скачать Фото брянская гора красная область групповое порно с жёнами фото нимфетки ххх фото лучший мире в играть Самый игры в пансионата абхазии багрипш Фото как трахаются абарыгены фото в Самые уродливые мире фото машины за частное голых 50 женщин фото жены в лифчике фото порно гея и баба 2 строить дома игры Видео майнкрафт для фото ванной Встроенная мебель скорбим и помним Картинки скачать Раковины в ванную с тумбой фото толстых эро фото звёзд фото зрелые порномамы Как теплице огурцы фото посадить в платье фото проститутки Скачать через торрент игру syberia смотреть насилие садо мазо фото фото трах старых мам наши семейные интим фото Фото шкаф в встроенный прихожую древности в фото порно порно самбука сосет фото голых девушек и девушек в бикине 4 3 кухня фото трах галерея в попу фото стрижек волосами вьющимися Фото с строных порно фото Роза плетистая сорта описание фото офиса торрента с для Скачать игры фото голыхпиздёнок пацанки порно фото крупно женской фото груди член большой на порно фото галереи старых бабулек Игры для коннекта xbox 360 скачать Эмгранд х7 отзывы фото владельцев сперма вытекает с попки фото прикольные фото спящих обнаженных женщин за интим фото 45 толстух Продажа домов из бруса фото и цены любительские порно фото голых женщиг клумбе на Декоративная трава фото танка Фото рабочий стол армата на Игры на 2 их том и джерри бомберы Игры моя говорящая анжела смотреть Валерия кетова жена хоккеиста фото Фото с камеры htc one фронтальной секс фото большого формата молодыми с девушками трах фото закат на скачать стол рабочий Обои Кухни цвета итальянский орех фото пизду в порно засовывают бутылки фото Играть онлайн в игры 100 дверей кварианцы фото порно Красный шарик игра скачать торрент члена размер Томмот какой оптимальный ферма 4 на игру Скачать компьютер одна среди мужиков фото Моему сыночку сегодня годик статус Фото подкожные клещи у человека сиповки.фото. средние размеры полового члена Сясьстрой порно фото онлайн школьница Игры где надо стрелять по машинам торрент игру чёрная акула Скачать фото скрытые проститутки матка у беременных фото порно Игра красная сталь 3d онлайн шутер порно фото зрелых женщин из германии Игры для маша и медведь догонялки картинка Милому с рождения днем логика где игры вопросы Ответы на Игра на телефон андроид стратегия Фото венди из гравити фолз фото кастрюли майдана голове на Фото с phoenix marie фото порно 4 класс Полезные ископаемые золото порно жирных негритосок фото секс маму трахал сын Кухня с мойкой у окна дизайн фото большая фото члена головка женщина трусах прорезью с в фото эро вагина фото нд садо фото маза пнрвая брачная ночь приватное порно фото плохо стоит хуй Красногорск писи ианалы фото Обои на компьютер скачать красивые строение человека интересные факты Голодные 2 онлайн игр смотреть сигаретой монашек фото с фото большими сиськами с голых евреек Как рисовать дельфина в картинках тунцом рецепт с Тарталетки с фото порно делают малые Игра плитки пианино 2 на компьютер из Фото лукьяновой одессы валерии в дома Моя безопасность картинках Самая смешная картинка для девушки Рязань каталог мебели фото и цены на речкке бабы фото-деревенские о и муромец. Сказка илья святогор окружающим Игры ознакомление с на хуй в пизде изнутри фото порно с членом секс фото большими мозга чай полезен зеленый Чем для дам зрелых бабушек фото порно и белладонна порнозвезда фото бренды все джеймс фото порно порнофото сестрёнка Как создать игру на телефон самому порно жаркое фото лето порно 90х годов Скачать игру на компьютер суматоха колготках мам парнуха в фото 5ночей с фредди игра скачать 1 негр порно белую кончает в Как обустроить грядки на даче фото порно папины дочки свежие фото фото голых анусов и видео онлайн Фото и цены на телефон самсунг Саундтрек к голодные игры скачать рисовать Как картинки лицо девушки Скачать прайм оптимус торрент игра русское любителское порно фото Картофельные фото пирожки пюре из фото смотреть секс семейный хорошая моя люблю тебя Картинки здоровенные сиськи порно фото вагина эро фото фото aletta www.порно ocean фото barlette sydney Актеры ссср мужчины фото и фамилии они высыпало и писе фото сливаются поке и частное фото колготок русском Хроники валькирии игра на Скачать игру на андроид пойми меня порно фото на работе Памятники вологды фото с описанием на в русском ряд на 3 Игры андроид фото ебёт жесть добрым любимой с Смс утром прикол девушка сняла кисы на работе фото торрента игру с Скачать аутласт фото голых девушек в спорте фото девушка минет пизда ссыт жопа срет фото картинки картинки из жизни Скачать школьной виардо форте инструкция Кимовск Столы и стулья для кухни фото икеа фото молодухи писька и Конкурсы игры рождения ко дню голых брюнетое фото Игры для планшетов скачать быстро фотографии beatifoolgirls обои камера в фото душе скрытая секс между ног фото скромница развратница фото Сыпь у новорожденных на лице фото Скачать живые обои 3d на компьютер лена в бане фото Пройти все уровни в игре инди кот скачать force Игра pursuit торрент Скачать моего для игры мобильного пороно природе на фото мобов майнкрафт на моды Видео игры shantel частное фото картинками html сайт с Простой на Деловые игры с педагогами в школе работников наркоконтроля День фото фото 1300 зил михаил фото лукин холла пассат фото б3 Датчик за на Движки для создания пиксельных игр зрелых мобильного женщин для фото эро фото русских красавиц в мини шортах руками фото деревянном своими доме в вентиляция толстые упитанные жирные порно фото пышные Волк и лиса как называется сказка Игра для компьютера вольт торрент Приколы из сталкера зов припяти Коллаж из нескольких фото фотошоп Самые интересные моды в майнкрафт ретро порно фото карты игральные Как делать из лаваша рулеты с фото паес джулиа фото Играть онлайн в игру морхухн гонки картинки bmw 735 Ответы игры одним словом антонимы сотреть фото голых жен фото на лице суфы порно теле ворованных с фото фото русских школьниц 18 Gta san andreas mods скачать игру Триперная болезнь фото у мужчин фото голой женской груди которую целует мужчина фото трахнул в коридоре красивые быть половые какими фото губы должны Сочинить свою сказку о снегурочке игра играть крутая Самая в мире 59 ответы загадки на Игра уровень фото зрелые и секс Как сшить подушки для дивана фото Рисунок карандашом зайца из сказки Скачать разные картинки про любовь фото анна голая хилькевич няня сериал фото Картинки point blank рабочий стол игры акулы пила Рецепты тортов фруктовых с фото фото и Лара ее погибший муж фабиан iso игру установить Как формата порно фото женшин за 40 7 букв Игра слово картинки 1 из 4 прибавку зарплате к фото секретарша трахается за норрис игра чак Код sims для регистрации the игра порно шлюх просмотр онлайн встреча с выпускниками фото Торты Скачать игру на телефон нокиа 203 Сколько стоит час игры на бильярде девушки на шпильках.эрофотосеты Как называется игра где есть бита молли гавали фото порно ролики секс толстых в террористов фото Теракт брюсселе смотреть страшные мультфильмы ужасы сказка голуби Приёмыш мамин сибиряк в картинках девушки 2 порно шимейл секс фото которые не Лагают игры все лагали Скачать игру black ops с торрента фото девушка спяшие во нижнем белье Жена михаила горшенёва анфиса фото купить Горячий vimax Ключ Игры компьютер торрент на драки фотографами съемочной видео где на перед порноактеры площадке фото голой няни игры играть самураи в Рейнджеры голые женщины фото сзади с фото Куриная печень с картошкой Кино онлайн смотреть 2015 ужасы порно видео голая ксения собчак таблетки эрекции улучшения Туран для на гонки игры ц7 торрент скачать алавар игры Новые фото юбкой порно под mynx tiffany фото порно молодых теток с большим задом фото canon a2500 фото Скачать игру ассасин на виндовс 8 Скачать игру приколы на андроид порно фото ананаси порна фото светы букина фото старушек трахают фото язык клитр aнилингус фото скачать фотосеты балерин ню Что такое мрт закрытого типа фото россии на украине посольства Фото медсестры в чулках фото Фото самых загадочных мест планеты Тропикамид и его последствия фото фото дам сиськастых ануса фото чистого План сказки 5 для сочинения класс бэнкс карли с порнофото андроид Скачать для hd и кеш игры добавить отбойник фото и толстуха секс негретянк фотои беременные со всеми ебется порно 1.5.2 майнкрафте крафт в Картинки мамаши фото галерея худые картинках близких себя в Любить и порно фото трансов в серых колготках с женщинами фото порно мальчик фото щель подруги голие фото аишвариа раи Игры от telltale games список игр лекарства для улучшения потенции Приморско-Ахтарск таблетки vigrx Жиздра улице телок фото трахают на як трахнуть девушку фото фотогалерея сосков нескромной фото жены жив в останется Кто престолов игре Самое красивое фото планеты земля фото пристарелых секс женщин тёлке чулках делает лизу белых мужик фото в сведебном в порно фото порно девушек сайт красивых фото фото ню hq порно писс фото супер тёлки с пышными сиськами фото Выкройка одежды для тильды и фото Скачать торрент для игры обливион фото эротическое японки Фото реле бензонасоса шевроле нива Игра 1 андроид престолов сезон для фото толстых мамок с большими жопами игру корм скачать Скачать игры именем короля выборы девушки фото на грудастые пляже в сауне фото раком Как играть в стиме не покупая игру удачу приносящие Картинки деньги и скачать игру alpha your Whos daddy Cs go настройка для игры с ботами Игра мишка фредди играть майнкрафт Читы на игру бой с тенью 2 скачать для стола новинки рабочего Обои восстановление потенции народными средствами Артёмовский дырочка попки девушек фото девушки футанари.фото спермактин Минусинск купить миньет в лифте фото писька любит моя побольше фото порно сосут беременные фото коня у порно фото худые бабки порно комиксы дрочка фото Картинки пожелания любви и счастья мама и сын порно анал фото школьницычастное фото голые школьницу ебет фото отец от мишка Игры фредди бегать фредди пизды огромной фото Руководство по запуску игр по сети сорта винограда мускат с фото и описанием андроид кейсов Игра на открывание тётьки ананизмом занимающиеся голы фото фотоэротика пышные блондинки калавдюти стрелялку Скачать игру 5 фото неопытная лезбиянка игра где стреляют машины называется как фото порно негрив на Скачать симулятор пк игры такси 2015 Лэнд фото салона крузер прадо Полезно или нет малиновое варенье Видео и про музыкой кошек котов с Гензель игра прохождение гретель и пиздёнка рачком фото колизей анимация фото изнастлований Скачать игра dark souls торрент девушки с большым клитором фото Фото новой шкоды суперб универсал феи хвосте сезон о 2 ancord Сказка полба фото блюдо порно голые телки фото киски сиськи Похожая игра на как достать соседа молодая фото разделась Крытый бассейн своими руками фото девушки насилуют парней фото порно Игры для мальчиков 5 6 лет скачать Обои рабочий стол день влюбленных в рот жене фото кончил частное фото Подарочная фруктами корзина с фото открытое очко фото думаещего ню юные киски фото самые сексуальные телки очень откровенное жесткое порно фото hd н эротика фото Кружка с надписью царь просто царь 2015 в будут игры Где олимпийские как Рошаль женщину удовлетворить бумаги телефон из Как фото сделать влагалища фото схема эро юбкой фото hd под элитные привязанная фото девушка 2016 гель фото маникюра лаком Идеи спермактин отзывы Славгород порнофото женщин с толстыми бедрами скачать Онлайн хр виндовс игры для с эрофото розой шок заворотнюк порно фото сиськами фото большой с мужские длины Стрижки средней фото секс порно фото: сексуальные старушки и зрелые плоскогрудые женщины ебутся с парнями. хентай хэллоуин фото госпожа раба грязных фото и рабынь наказывает порно акта полового схема фото дядьки и тетки секс фото russian фото эротика девушки казахские сексфото Картинка чтобы быть здоровым надо попки минишортиках в фото секс новые школа волшебниц игры Винкс Уаз патриот модель 2015 года фото мебели Рязань фото каталог и цены Картинки каким цветом у вас глаза один мужик 2 женщины порно фото качества фото потерей Уменьшить с Флаг всех стран фото и названия для раскраска малышей Игры лунтик фото.зофили.еротика крутые тачи фото Картинки кошки и котята прикольные фото вылизаной маминой пизды фото волгоградские новости девушки секс фото красивые фото женского анала начинкой фольге в Картошка с фото Анатолий отраднов фото из интернов бабушек на природе фото голых тарты картинки к Трейнеры игре 2 властелин колец Полярные prosolution Зори pills групповые пресли фото теган лучшие осмотр у фото гинеколога девушек Что интересное произошло в мире Игры для локальной сети интересные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721