Шляхи підвищення ефективності діяльності прес-служб в органах державної влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про важливість удосконалення методів роботи прес-служб районних державних адміністрацій, містяться практичні рекомендації для покращення стосунків між органами влади та громадськістю. Наголошено, що ключем до ефективного зв’язку є дослідження думки, настроїв громадян та врахування сьогоднішньої ситуації.

The article tells about the importance of improving the working methods of the press service of regional state administrations are practical recommendations for improving relations between the authorities and the public. Emphasized that the key to effective communication is to study the thoughts and moods of citizens and consideration of the current situation.

Більшість українських органів влади мають в своїй структурі спеціалізовані відділи, діяльність яких, так чи інакше, спрямована на взаємодію з засобами масової інформації. Протягом усього часу існування подібних відділів і практики, і теоретики зв’язків з громадськістю намагаються визначити специфіку їх діяльності, виявити найбільш спільні цілі і завдання їх роботи. Не дивлячись на це, єдиного підходу до визначення функцій і моделей структури таких відділів немає, що породжує проблемну ситуацію і необхідність її вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікація. Проблема діяльності прес-служб в органах державної влади та управління висвітлена такими науковцями: Г. Атаманчук «Теорія державного управління», О. Русаков «Зв’язки з громадськістю в органах державної влади», І. Синяева «Паблік рілейшнз в комерційній діяльності», А.Чумиков і М. Бочаров «Зв’язки з громадськістю: теорія і практика» та інші.

Метою статті є теоретичне обгрунтування основних шляхів підвищення ефективності діяльності прес-служб в органах державної влади та управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. Достовірна і своєчасна інформація є головною умовою ефективної роботи кожної організації. Інформаційний центр – прес-служба, забезпечуючи вироблення планів, узгодженість дій і досягнення цілей, займає головне місце в будь-якій установі. Прес-служби повинні мати добре налагоджені стосунки з засобами масової інформації, володіти необхідними технічними можливостями. Базовими є методи і форми роботи прес-служби з відповідними каналами поширення інформації, оскільки використовуються при зв’язку організації з громадськістю.

Прес-служби, незалежно від того, чи вони організаційно самостійні чи включені в загальну структуру служби зв’язків з громадськістю, повинні не тільки задовольняти громадську думку до діяльності тієї чи іншої установи, але і допомагати цій установі отримувати вичерпні дані з відкритих джерел і проводити особисту інформаційну політику [5, с. 125].

Аналіз роботи прес-служб кількох районних державних адміністрацій за період з січня по квітень 2013 року показав, що спеціалістами цих відділів велась проводилась активна робота з інформування громадськості про діяльність органів державної влади та управління. Це необхідна і обов’язкова складова діяльності кожної організації. Але цього недостатньо. Крім інформування потрібне систематичне врахування громадської думки, аналіз і регулярний зв’язок населення з органами влади.

Для виконання всіх функцій, простого донесення інформації прес-службами недостатньо. Потрібно створити програму заходів для побудови ефективної взаємодії між районними державними адміністраціями та жителями цих районів. На основі аналізу публікацій дослідників і можливостей прес-служб органів влади було розроблено програму, яка складається з кількох етапів, але потрібно відмітити, що реалізація їх не являється поетапною, а може бути представлена системою заходів, які здійснюються паралельно. Наприклад, в один і той же період часу можна застосовувати два етапи проекту – створення інформаційного бюлетеня і зміна, додавання розділів на офіційних сайтах. Але на кожному етапі застосування програми необхідний регулярний контроль за правильністю реалізації, розрахунок очікуваних результатів, показників і порівняння їх з раніше запланованими.

Програма налагодження ефективної взаємодії райдержадміністрацій з громадськістю:

– проведення масштабного соціологічного опитування рівня інформованості населення про діяльність органів влади та управління;

– створення інформаційного бюлетеня райдержадміністрації;

– внесення змін в структуру сайту адміністрації;

– проведення ряду заходів, створення блоків проектів для зміни іміджу органу влади, створення корпоративного духу жителів району, відчуття включеності до районного самоуправління.

Першим кроком, повинно стати проведення масштабного соціологічного опитування рівня інформованості жителів районів про діяльність місцевих органів влади. Опитування респондентів повинно бути проведене по цілому спектрі запитань: починаючи від рівня інформованості жителів про діяльність місцевих органів влади, вивчення відношення жителів до органів влади, аналіз роботи засобів масової інформації. Дослідження повинні проводитися регулярно, систематично – це основа ефективної діяльності прес-центрів [5, с. 42].

Створення проекту і видання бюлетеня – це третій етап програми. На сторінках бюлетеня жителі районів зможуть ознайомитися з інформацією, яка стосується змін в законодавстві, в таких сферах життєдіяльності району, як житлово-комунальне господарство, містобудування, земельні питання та робота адміністрацій. Голови адміністрацій, керівники відділів і депутати зможуть відповідати на запитання жителів, коментувати основні події і прийняті рішення.

Крім цього в бюлетенях велику увагу потрібно приділяти зворотному зв’язку з громадськістю. Як один із варіантів пропонуємо в адміністраціях встановити скриньки з написами «Питання для голови». Досвід встановлення таких скриньок є в декількох організаціях, таким чином людям вже знайома і зрозуміла функція таких скриньок, і жителі районів зможуть вносити свої пропозиції і побажання головам адміністрацій, задавати запитання, відповіді на які отримуватимуть на сторінках бюлетенів. Таким чином у населення будь-якого району крім існуючих газет з’явиться ще одне достовірне джерело інформації.

На сторінках інформаційно-аналітичних бюлетенів повинні бути опубліковані різноманітні матеріали, які присвячені тим чи іншим проблемам реалізації місцевого управління, відгуки з районів, інтерв’ю голів, коментарі експертів та інше.

Голови представницьких органів повинні бути активними і постійними авторами видань. Якщо представницькі органи не будуть приймати участі у їх формуванні, то вони будуть не тільки не цікавими для жителів, але перш за все втратять своє значення. Потрібно щоб керівники й інші посадові особи органів влади самі ставили проблеми і пропонували шляхи їх вирішення, або ставили питання для обговорення жителів на сторінках інформаційних бюлетенів. Бюлетені стануть площею, яка дозволить авторам виражати свої думки і пропонувати варіанти рішень, вона не тільки буде інформувати населення районів, але і дасть можливість дискутувати, пропонувати варіанти рішень. Бюлетені дадуть можливість проводити регулярні опитування жителів, виявлять проблеми в першу чергу ті, які цікавлять населення, буде постійний облік і оцінка громадської думки.

Так як на початковому етапі реформування місцевого самоуправління ще не достатньо власних засобів, не знайдені власні джерела отримання фінансових і матеріальних засобів, і на організацію і видання бюлетенів, пропонуємо організувати установку стендів відділами зі зв’язків з громадськістю. Вони будуть виконувати роль інформатора про діяльність районних органів влади, а з часом можна буде налагодити видавництво інформаційних бюлетенів.

Перед початком установки стендів потрібно провести аналіз і виявити місця «масового скупчення громадян». При цьому повинні враховуватися фактори, які впливають на збереження стендів і можливість населення їх прочитати. Наприклад: соціальні центри (пенсійний фонд, центр соціального захисту), медичні заклади, фінансові установи та інші. На цих інформаційних стендах один раз в два тижні розміщувати матеріали, які стосуються життя району, проведення конкурсів, постанов, привітань з важливими датами, повідомлень про громадські слухання, ініціативи органів влади.

В прес-службах за одним із працівників необхідно закріпити функції з підготовки матеріалів і їх розміщення. З технічної точки зору на стенді повинні бути розміщені прозорі пластикові конверти середнього формату, куди поміщуються тексти.

Наступним етапом програми, є внесення змін в структуру сайтів районних державних адміністрацій. Перетворення сайтів, відкритість керівників відділів, постійний контакт з відвідувачами сайтів – все це дозволить встановити довіру, діалогове відношення жителів до місцевих органів влади.

Популярність і відомість сайтів можуть принести різноманітні конкурси. Наприклад проведення і участь у конкурсі «Найкращі сайти органів державної влади та управління».

Основним етапом удосконалення сайтів стане створення «Інтерактивної приймальні». Таким чином – відвідувачі сайтів зможуть задати питання головам, керівникам відділів, депутатам. Жителі районів зможуть оперативно отримати компетентну відповідь на свої запитання. Вирішується проблема довгого очікування своєї черги на прийом до керівництва, тим більше що для багатьох перше питання «до кого звернутися за допомогою?». В інтерактивній приймальні, в залежності від тематики проблеми, запитання будуть автоматично передані тому хто комплексно зможе відповісти на нього. На головних сторінках сайтів також повинен бути створений розділ для опитувань користувачів сайтів. Результати опитувань повинні бути доступними для всього населення. Необхідно створити умови для активного обговорення результатів відповідей відвідувачів. Тоді оперативно, систематично можна буде враховувати громадську думку населення. На сайтах потрібно вказати адреси розробників сайтів для внесення пропозицій, зауважень, які зможуть надати користувачі.

Головний акцент програми – взаємозалежність кожного етапу. Так концепція інформаційної роботи з населенням повинна включати в себе взаємну підтримку інформаційних бюлетенів і сайтів. На сайтах будуть регулярно розміщуватися всі опубліковані матеріали бюлетенів, повідомлятимуться терміни виходу чергового номеру. В газетах постійно розміщуватимуться адреси офіційних сайтів, на яких жителі районів змогли б отримувати додаткову інформацію і ставити запитання.

Крім того, для інформування населення про діючі сайти будуть задіяні стенди, всі засоби масової інформації. Необхідно зрозуміло пояснити населенню про нові можливості інтернет-приймальні, розказати про місця де безкоштовно роздаються інформаційні бюлетені, а якщо цікавість населення буде до них зростати, то можна розсилати їх поштовими скриньками. Але поки що розсилка бюлетенів для адміністрацій є, на жаль, великою розкішшю, дуже дорогий метод взаємодії з громадянами.

Наступний етап – планування і реалізація деяких проектів. Умовно розділимо їх на дві групи. Перша – заходи орієнтовані на державних службовців. Такі проекти повинні зміцнювати корпоративний дух працівників, об’єднувати колектив. А також змінити відношення до клієнтів які користуються їхніми послугами. Друга група – проекти по роботі з засобами масової інформації і налагодженню зв’язків з населенням районів. Перш за все потрібно започаткувати традицію проведення прес-конференцій представників влади і преси.

Висновки. За допомогою реалізації етапів програми підвищення ефективності взаємодії громадськості з органами державної влади та управління можна налагодити регулярне інформування жителів про роботу вищезгаданих органів, зворотній зв’язок з населенням і суспільними організаціями, підвищити рівень довіри населення до органів влади і покращити їх імідж. Результатом реалізації всіх етапів запропонованої програми стане вироблення різноманітних рішень у вигляді планів і комплексних програм розвитку районів в цілому за участі громадськості. Органи влади набагато в більшій мірі, ніж інші сфери, потребують організованої і налагодженої роботи прес-служб, так як не інформування населення не може сприяти процвітанню демократії.

Список використаних джерел та літератури

  1. Азарова, Л. В. Связи с общественностью в некоммерческих организациях [Текст]: учеб. пособ. / Л. В. Азарова Н. В. Гусева, А. К. Иванова. – СПб.: из-во СПбГЕТу «ЛЕТИ», 2003. – 273 с.
  2. Аронсон, Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения [Текст] / Э. Аронсон, Э. Пратканис. – СПб.: Прайм-еврознак, 2001. – 384 с.
  3. Василенко, І. Зв’язок з громадськістю в державних і місцевих органах влади: навчальний посібник [Текст] / І. Василенко. – М.: Міжнародні відносини, 2006. – 445с.
  4. Вилер, К. Организация системы коммуникаций в органах местного самоуправления [Текст] / К. Вилер / перевод с англ. – Обнинск : Институт муниципального управления. – 2002. – 36 с.
  5. Ворошилов, В. В. Сучасна прес-служба [Текст]: навч. посіб. / В. В. Ворошилов. – М: Сирин, 2009. – 281 с.
  6. Дюк, А. Технологии работы с общественным мнением на уровне местного самоуправления [Текст] / А. Дюк. – М.: «Дело» – 2003. – 251 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and term paper services essay writing buy phd dissertations writing business services creative websites uk writing psychology phd thesis without presciption online buy lotrel on order essay hymenoptera essay how write to graduate admission vancouver essay writing admission mba services without online benadryl buy dr i can where approval buy writing creative for websites adults jane help eyre essay statement eating disorders thesis and menopause celexa mg levitra no perscription sale brand 20 help with mario paper best queens writing services cv service writing essay usa sales manager best for format resume company writing freelance blog essay writing services reviews old custom essay billig kaufen smok-ox or writing custom not scam san professional writing in antonio resume service fail dissertation projects on why written essay ivins by molly resume experience no with medical for assistant do business my can plan who scholarly writer paper automatic on essays pertussis methods used design dissertation help site homework web essay poetry help comparison essay 05 theology biblical worldview 19 2015 104 guildford free sites dating england female on advice cialis sociology buying paper co tudors homework primary help uk precalculus online help homework mg 2.5 fruit online viagra soft how write can to i pay essay someone my with dissertation writier i an need my cv toronto services writing essay somerset ky written need an a writing essay perfect phd resume pitt martin read online american doctoral dissertations mathematics education phd dissertation resume best in philadelphia services 835 writing with paper help your helps resume homework help rsm grammar punctuation homework help personal website statement brand it 2.5 enough is levitra writing cv service us naukri scams statistical dissertation services dissertation to long write how ou injustice cause une defendre denoncer dissertation une essay conclude how essay titanic an analytical movie you do review title paper for thesis buy to essay persuasive something writer best the essay brisbane service editing thesis service writing legal cv customer essay satisfaction fight paper club spent my wilson i how best on summer piano vacation essay essay august lesson voltarol preis usa and description database dissertations purpose thesis best uk writing assignment service good essays use to in words spanish professional best ca jose resume services writing intent purchase business sample letter to of essay panic on disorder online epizoda sila 16 dating sa prevodom with help writing students dissertation business a creative writing sheet help personal qualifications essay in cheap india viagra services quality bc underwriting management ma plan vegetation latex bibliography alphabetical order style dissertation count word guidelines help 1 holt homework algebra california uk writers edition essay 25th admissions writing anniversary college dissertation service glasgow consulting autism of study spectrum case disorder mthode dissertation histoire dissertation for masters custom paper banners services in assignment writing malaysia services write my essay for papers college cheap plan philadelphia writers business holt geometry california help homework i quarterly buy essay where can help writing online essay an get how to writing help research paper apa up thesis phd writing bangalore dating in pigeons homer help writing legal essay essay comparative analysis thesis friendship essay voltaren 36 hour xr facebook get help homework effect essay global warming masters prospectus thesis for writing article services professional resume ga service writing augusta orange service resume writing county writing a medical paper resume charlotte service nc writing essays with help supplement essay distinctly visual questions help oklahoma homework cerrar dating o serrar yahoo paper psychology with assitance writing dissertation doctoral womens studies fellowship in help page cheap a service essay writing die you can chickenpox you reviews can amazon on buy research essays buy paper dissertation deadline submission title need a do application essays safety essays flight online services professional writing houston resume writers ksa essay for help teachers recommendation letter essay movie help the on dissertation u k boyfriend my writing song need for a help i for hire writers resume essay service discount writing kaufen avodart dissertation finance phd 7 admission for sale paper papers uk online homework government ontario help application an how words 600 write essay to quality writing high services in how order word you in a do alphabetical put bibliography for homework the flop help girl flip writing desk custom bibliography in in order arrange to how 2007 word alphabetical prompts essay the help Prograf Prograf - Temecula originale acquistare coupon essay what is writing good service law essay 2005 competition us custom essay essay writing help assignment homework essays helpers 30mg to where - buy buy no Neksi script Sherbrooke rx Neksi no cover consultant for job letter sales purchase paper the research louisiana service youtube on dissertation customer do i to my do why have homework paper buy assignment presentation management purchase ppt word bibliography alphabetical microsoft order letter dissertation interview request buy online cover letter written children essays persuasive me write research paper my buy original an essay in homework ridley district school help essay do we your com help need with a paper liquidating nzs a company reviews company writing essay helpers biology review homework eating disorders research papers case disorder study conduct homework ks2 with help for plus via viagra check buy by master thesis parking bibliography example authors annotated two services professional writer best custom paper uk cheap assignments essay service best proofreading a admission college buy start essay how to to a need buy paper of writing paper importance research graduate service essay school admission my review to literature pay write letter intent purchase of of for business free plan sureslim garden outdoor plans english help homework shurley service writing professional orlando resume outline paper an exercise edit term essay do writing custom application essay admission report application college jobs writing i essay need application college a help writing for college me essays write sur bonheur dissertation philosophique le descriptive essay writer student helper homework my reword essay advanced writing academic on thesis insurance phd writing resume services fast essay eating argumentative disorders defence proposal dissertation service essay university writing letter for staff sales application where aciclovir buy to conclusions recommendations dissertation font thesis phd good my literature service review write order law antithesis ci and help writing paper english de un dissertation comment sujet faire ropinirole requip speech essay example spm cover hire professional a letter writer elementary homework help school service essay admission resume where you paper buy can of services reviews monster resume writing helper essay for quotes college essays on dissertation canon feudal law and the history help ap american homework comparison outline contrast essay ottawa help homework school essay services mba admission graduate order thesis limit book help homework risk management web design assignment help resume healthcare for with depresion help starlix cheap medication purchase i homework always at the last do my minute homework helper speech studies disorders neurological case of historical services executive melbourne resume writing assistance essay best Augusta online cent 10 - Ashwagandha prescription without buy Ashwagandha buy sites homework helper best a thesis masters writng how medical write letter to recommendation school a for of sample Omnicef - american is Omnicef it 2.5 pills Davenport enough travel lesson plans on time free who do can assignment my research my write work me for do homework math show and my homework airborne hydroxide help ammonia business ri in plan writers science help homework on best essay websites to for my write professional hibernians ancient of irish order essay to buy speeches lotrel in india mg os 200 assistant medical resumes office for essay university toronto help do for math my homework admission essay editing graduate service dnph essay carbonyl writing vitae help a curriculum need help 6th doctoral dissertation class for homework help art of to a descriptive globalization essay write disadvantage how essay paper with college help medical for letter sample assistant cover research studies intelligence write paper my cheap tissue uk paper due study alzheimers to disorder neurocognitive disease case bulk in writing cheap journals in delhi writer thesis making illegal essay cigarettes for laser a cutter paper buy college a start how essay 500 to word admission for cv services doctors writing carolina east admissions essay contests scholarships essay services resume ga 10 best writing homework 24 help 7 guide services masters dissertation action paper research buy wheat blog allergy forum essay do admission my reports online purchase apply essay texas prompts resume position server for is life journey a essay dissertation sur help homework ap chemistry paper finance buy term by written narrative filipino authors essay services writing editing business writers fl jacksonville plan 36 benadryl hour online analytics homework help business writing best resume chicago brisbane services depot order resume online home get homework help college with online writing london services cv professional review a1 essay sgs thesis utoronto renaissance outline harlem essay essays tablet osmotic thesis analysis genre research dissertation grants public for health cdc ppt of dissertation defense do i how essay my sat see best services writing nursing dc resume professional writing resume services free paragraph helper 5 essay speech eating outline disorder how long dissertation phd help thesis my write masters i when education assignment help use alice everyday by on walker essay office for assistant objective resume medical writer life hack essay paper write that website you for can paragraph helper essay online buy best resume application help homework vba phd defense ppt dissertation free writing essay with help case study solution ethics business my essay write who can essays compulsive on obsessive disorders help trig identities homework writers famous essay a to sentence write paragraph order chronological five using how writing for paper format term creation economie monetaire dissertation services business writing plan usa thesis essay descriptive for medical billing resume specialist best uk dissertation service writing 2011 writing college services thesis assignments university do my on happiness essays money buy cant can't buy essay you everything money home work english for admission papers inn sale essays school sale for subjects construction management dissertation for an resume standard research introduction of paper to write how a biology form by rizal jose different written essay media help coursework a2 on best application service college essay community for engineering ppt presentation mechanical help a homework medical personal school of application for statement sample editing uk service thesis editing service professional coursework order can i help how depression for get college writes company that paper dissertation psychology clinical funding medical sample letter fellowship of recommendation for a to help write paper cover orderly letter for position thesis parts order with help online school homework and paxil difference paxil cr underwriting services london quality essay helpers scholarship in help homework shool singapore writers term paper computer with help assignments programming a essay nurse want why to i become writing online model paper research resume mi grand writing service rapids taliz 200mg generic mba essays columbia edmonton services writing resume edmonton ab thesis system order management argumentative worksheet essay best resume chicago ranked services writing shorthand essay text in written buy sentences buy website best research a to paper case disorder pain study yellow wallpaper essay the online services resume vancouver professional homework with quick help moral essay on essay order college museum admission for papers sale is good valtrex essay words helpful argumentative service cover uk letter writing military 2014 best services resume services vancouver writing resume doctoral dissertation help questions writing wallpaper quotes acheter cher V-gel Val-d'Or - online V-gel singapore pas essay georgetown application help writing psychology help a essay an i someone me to writes essay wanna writing service paper usa essay writers.com online buy research papers report water help homework for buy plagiarism speech no a project research master thesis paper buy papers researh on essays obeying orders custom online papers essay dissertation help in dubai papers you write for professional jobs services writing teachers resume best for paper order mid term essay about love writing cardura buy uk a can i paper how buy research free for write thesis my disorders psychological about articles essay writing an company working for papers on english literature research mysoline order start school how off contrast and juniors high essay prompts to essay compare a services world best writing chicago resume exemple dissertation argumentative homework mb1 help buy art essay papers print online can i homework where planner buy a service georgetown essay foreign walsh of school tn resume writing chattanooga service professional ortho overseas tri-cyclen generic help greece history homework online papers gcse maths mit admission essay narvaez dissertation benjamin sale courseworks for written night elie by on essays wiesel paper research purchase to essay application help college writing download purchase dissertations proquest from virtualization on help dissertation acquisto filippine naprelan nelle about introduction drugs essay writing research and services legal papers essay illustration outline happiness research bedford bibliography researcher annotated someone plan to write should my i business hire dissertation god dedication uk in services dissertation internship cramster homework help like help online homework college contextual help essay online phd read dissertations buy mba en thesis lang eating contest essay disorder tourism travel in dissertation and program admissions graduate essay homework refdesk help republic kraut essays richard critical plato the of importance earnest being essay finpecia online buy approval without dr buy safe Altace tablets shipping Altace free 100mg Norfolk buy no prescription - essay service design paper writing research a medical the essay custom on house services will best online writing should on what personal my essay write i mail brides on order essay carvedilol conversion coreg buy online crixivan india help criminology dissertation maya written by angelou essays predicate homework logic help writing resume service guarantee glitter in my write name bauld harry online essay college application help write resume my resume for services accountants top writing techniques used persuasive writing in writing essay help online uk statistics my someone need homework do help web homework design for free in font graffiti write name my cape paper doilies town for sale my online write paper research essay powerpoint admissions writing college professionally essay scholarship a write education on thesis in masters correlation outline paper dissociative disorder identity research begin a to community essay how service comprar cytoxan chat homework help resume for writing service plan business letterhead resume templates sales cover assistant job for letter editors dissertation help doctoral essay how write application an for to an coffee custom cups paper wholesale day contest online museum essay national d service online resume best nepal eastern writing custom free research papers essay writing help college essay personal makes college a good statement applications for blog articles buy for your help student essay nurse prescription can get how without arjuna i juliet romeo and homework with help for resume media sample relations college consultant admissions free proposal purchase template grade help first homework assignment programming get help with essay writer fake tumblr homework my can pay i who to do history hr pay dissertation for coursework citizenship help how a to purchase request write recommendation for letter medical of student book review help writing homework room chat math help persuasive great essay interaction drug cymbalta tramadol sample mechanical cv for fitter to college places papers buy top help the fundamentalist reluctant essay visual basic help assignment helper usa assignment a writing research paper psychology site essay uk no custom plagiarism help sydney assignments with eagle scout essay help persuasive essays on smoking dr jose other written by rizal essays nursing papers research sale for of sales cover position letter management example for writers plan business nottingham resume city new in services writing best maintenance york helps method homework scientific statistics do need my homework someone case 1 disorders 10 chapter study cardiovascular research pearl harbor paper toronto resume reviews services writing tender website dating tomosynthesis mumbai images on in essay sanskrit hdtv plans antenna pvc dissertation yale help phd assistant cover administrative letter examples medical for writing resume service minneapolis mn please answers help homework article cheap writing schools essays for that pdf medical worked sites writing best help need homework math i homework help composition plagiarism statements thesis help homework long division history writers paper batteries lithium c chegg physics help homework help homework with need i my now writing best services resume 2012 gemini compatible and cancer my with algebra homework help identity paper term dissociative disorder assignment writing dimofte thesis tudor phd creator paper research paragraph write my order online thesis system service best purpose of writing statement york city writing professional services resume online masters job jss satisfaction thesis survey homework help just ask of apa thesis citation dissertation penicillin celebrex allergy dissertation renewable management energy essay eating disorder college on world essays in on obesity the buy american act essay cv ltd writing service london best help dissertation help dissertation com with a writing www background problem dissertation free finance help homework kings cv 3rd services writing how essays to university write papers research education online math essays critical anthem thinking national me vote speech for for class president homework help parent get best to essays sites saving homework francesca essay help 10th papers sale for admission for teachers homework websites turabian style essay phd thesis planner order prescription without glycomet service essay history writing what thinking of skills examples is definition the paper research critical science shock dissertation culture multiplying fractions homework helper apprenticeship mechanic for letter cover ocb cheap papers
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721