Шляхи підвищення ефективності діяльності прес-служб в органах державної влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про важливість удосконалення методів роботи прес-служб районних державних адміністрацій, містяться практичні рекомендації для покращення стосунків між органами влади та громадськістю. Наголошено, що ключем до ефективного зв’язку є дослідження думки, настроїв громадян та врахування сьогоднішньої ситуації.

The article tells about the importance of improving the working methods of the press service of regional state administrations are practical recommendations for improving relations between the authorities and the public. Emphasized that the key to effective communication is to study the thoughts and moods of citizens and consideration of the current situation.

Більшість українських органів влади мають в своїй структурі спеціалізовані відділи, діяльність яких, так чи інакше, спрямована на взаємодію з засобами масової інформації. Протягом усього часу існування подібних відділів і практики, і теоретики зв’язків з громадськістю намагаються визначити специфіку їх діяльності, виявити найбільш спільні цілі і завдання їх роботи. Не дивлячись на це, єдиного підходу до визначення функцій і моделей структури таких відділів немає, що породжує проблемну ситуацію і необхідність її вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікація. Проблема діяльності прес-служб в органах державної влади та управління висвітлена такими науковцями: Г. Атаманчук «Теорія державного управління», О. Русаков «Зв’язки з громадськістю в органах державної влади», І. Синяева «Паблік рілейшнз в комерційній діяльності», А.Чумиков і М. Бочаров «Зв’язки з громадськістю: теорія і практика» та інші.

Метою статті є теоретичне обгрунтування основних шляхів підвищення ефективності діяльності прес-служб в органах державної влади та управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. Достовірна і своєчасна інформація є головною умовою ефективної роботи кожної організації. Інформаційний центр – прес-служба, забезпечуючи вироблення планів, узгодженість дій і досягнення цілей, займає головне місце в будь-якій установі. Прес-служби повинні мати добре налагоджені стосунки з засобами масової інформації, володіти необхідними технічними можливостями. Базовими є методи і форми роботи прес-служби з відповідними каналами поширення інформації, оскільки використовуються при зв’язку організації з громадськістю.

Прес-служби, незалежно від того, чи вони організаційно самостійні чи включені в загальну структуру служби зв’язків з громадськістю, повинні не тільки задовольняти громадську думку до діяльності тієї чи іншої установи, але і допомагати цій установі отримувати вичерпні дані з відкритих джерел і проводити особисту інформаційну політику [5, с. 125].

Аналіз роботи прес-служб кількох районних державних адміністрацій за період з січня по квітень 2013 року показав, що спеціалістами цих відділів велась проводилась активна робота з інформування громадськості про діяльність органів державної влади та управління. Це необхідна і обов’язкова складова діяльності кожної організації. Але цього недостатньо. Крім інформування потрібне систематичне врахування громадської думки, аналіз і регулярний зв’язок населення з органами влади.

Для виконання всіх функцій, простого донесення інформації прес-службами недостатньо. Потрібно створити програму заходів для побудови ефективної взаємодії між районними державними адміністраціями та жителями цих районів. На основі аналізу публікацій дослідників і можливостей прес-служб органів влади було розроблено програму, яка складається з кількох етапів, але потрібно відмітити, що реалізація їх не являється поетапною, а може бути представлена системою заходів, які здійснюються паралельно. Наприклад, в один і той же період часу можна застосовувати два етапи проекту – створення інформаційного бюлетеня і зміна, додавання розділів на офіційних сайтах. Але на кожному етапі застосування програми необхідний регулярний контроль за правильністю реалізації, розрахунок очікуваних результатів, показників і порівняння їх з раніше запланованими.

Програма налагодження ефективної взаємодії райдержадміністрацій з громадськістю:

– проведення масштабного соціологічного опитування рівня інформованості населення про діяльність органів влади та управління;

– створення інформаційного бюлетеня райдержадміністрації;

– внесення змін в структуру сайту адміністрації;

– проведення ряду заходів, створення блоків проектів для зміни іміджу органу влади, створення корпоративного духу жителів району, відчуття включеності до районного самоуправління.

Першим кроком, повинно стати проведення масштабного соціологічного опитування рівня інформованості жителів районів про діяльність місцевих органів влади. Опитування респондентів повинно бути проведене по цілому спектрі запитань: починаючи від рівня інформованості жителів про діяльність місцевих органів влади, вивчення відношення жителів до органів влади, аналіз роботи засобів масової інформації. Дослідження повинні проводитися регулярно, систематично – це основа ефективної діяльності прес-центрів [5, с. 42].

Створення проекту і видання бюлетеня – це третій етап програми. На сторінках бюлетеня жителі районів зможуть ознайомитися з інформацією, яка стосується змін в законодавстві, в таких сферах життєдіяльності району, як житлово-комунальне господарство, містобудування, земельні питання та робота адміністрацій. Голови адміністрацій, керівники відділів і депутати зможуть відповідати на запитання жителів, коментувати основні події і прийняті рішення.

Крім цього в бюлетенях велику увагу потрібно приділяти зворотному зв’язку з громадськістю. Як один із варіантів пропонуємо в адміністраціях встановити скриньки з написами «Питання для голови». Досвід встановлення таких скриньок є в декількох організаціях, таким чином людям вже знайома і зрозуміла функція таких скриньок, і жителі районів зможуть вносити свої пропозиції і побажання головам адміністрацій, задавати запитання, відповіді на які отримуватимуть на сторінках бюлетенів. Таким чином у населення будь-якого району крім існуючих газет з’явиться ще одне достовірне джерело інформації.

На сторінках інформаційно-аналітичних бюлетенів повинні бути опубліковані різноманітні матеріали, які присвячені тим чи іншим проблемам реалізації місцевого управління, відгуки з районів, інтерв’ю голів, коментарі експертів та інше.

Голови представницьких органів повинні бути активними і постійними авторами видань. Якщо представницькі органи не будуть приймати участі у їх формуванні, то вони будуть не тільки не цікавими для жителів, але перш за все втратять своє значення. Потрібно щоб керівники й інші посадові особи органів влади самі ставили проблеми і пропонували шляхи їх вирішення, або ставили питання для обговорення жителів на сторінках інформаційних бюлетенів. Бюлетені стануть площею, яка дозволить авторам виражати свої думки і пропонувати варіанти рішень, вона не тільки буде інформувати населення районів, але і дасть можливість дискутувати, пропонувати варіанти рішень. Бюлетені дадуть можливість проводити регулярні опитування жителів, виявлять проблеми в першу чергу ті, які цікавлять населення, буде постійний облік і оцінка громадської думки.

Так як на початковому етапі реформування місцевого самоуправління ще не достатньо власних засобів, не знайдені власні джерела отримання фінансових і матеріальних засобів, і на організацію і видання бюлетенів, пропонуємо організувати установку стендів відділами зі зв’язків з громадськістю. Вони будуть виконувати роль інформатора про діяльність районних органів влади, а з часом можна буде налагодити видавництво інформаційних бюлетенів.

Перед початком установки стендів потрібно провести аналіз і виявити місця «масового скупчення громадян». При цьому повинні враховуватися фактори, які впливають на збереження стендів і можливість населення їх прочитати. Наприклад: соціальні центри (пенсійний фонд, центр соціального захисту), медичні заклади, фінансові установи та інші. На цих інформаційних стендах один раз в два тижні розміщувати матеріали, які стосуються життя району, проведення конкурсів, постанов, привітань з важливими датами, повідомлень про громадські слухання, ініціативи органів влади.

В прес-службах за одним із працівників необхідно закріпити функції з підготовки матеріалів і їх розміщення. З технічної точки зору на стенді повинні бути розміщені прозорі пластикові конверти середнього формату, куди поміщуються тексти.

Наступним етапом програми, є внесення змін в структуру сайтів районних державних адміністрацій. Перетворення сайтів, відкритість керівників відділів, постійний контакт з відвідувачами сайтів – все це дозволить встановити довіру, діалогове відношення жителів до місцевих органів влади.

Популярність і відомість сайтів можуть принести різноманітні конкурси. Наприклад проведення і участь у конкурсі «Найкращі сайти органів державної влади та управління».

Основним етапом удосконалення сайтів стане створення «Інтерактивної приймальні». Таким чином – відвідувачі сайтів зможуть задати питання головам, керівникам відділів, депутатам. Жителі районів зможуть оперативно отримати компетентну відповідь на свої запитання. Вирішується проблема довгого очікування своєї черги на прийом до керівництва, тим більше що для багатьох перше питання «до кого звернутися за допомогою?». В інтерактивній приймальні, в залежності від тематики проблеми, запитання будуть автоматично передані тому хто комплексно зможе відповісти на нього. На головних сторінках сайтів також повинен бути створений розділ для опитувань користувачів сайтів. Результати опитувань повинні бути доступними для всього населення. Необхідно створити умови для активного обговорення результатів відповідей відвідувачів. Тоді оперативно, систематично можна буде враховувати громадську думку населення. На сайтах потрібно вказати адреси розробників сайтів для внесення пропозицій, зауважень, які зможуть надати користувачі.

Головний акцент програми – взаємозалежність кожного етапу. Так концепція інформаційної роботи з населенням повинна включати в себе взаємну підтримку інформаційних бюлетенів і сайтів. На сайтах будуть регулярно розміщуватися всі опубліковані матеріали бюлетенів, повідомлятимуться терміни виходу чергового номеру. В газетах постійно розміщуватимуться адреси офіційних сайтів, на яких жителі районів змогли б отримувати додаткову інформацію і ставити запитання.

Крім того, для інформування населення про діючі сайти будуть задіяні стенди, всі засоби масової інформації. Необхідно зрозуміло пояснити населенню про нові можливості інтернет-приймальні, розказати про місця де безкоштовно роздаються інформаційні бюлетені, а якщо цікавість населення буде до них зростати, то можна розсилати їх поштовими скриньками. Але поки що розсилка бюлетенів для адміністрацій є, на жаль, великою розкішшю, дуже дорогий метод взаємодії з громадянами.

Наступний етап – планування і реалізація деяких проектів. Умовно розділимо їх на дві групи. Перша – заходи орієнтовані на державних службовців. Такі проекти повинні зміцнювати корпоративний дух працівників, об’єднувати колектив. А також змінити відношення до клієнтів які користуються їхніми послугами. Друга група – проекти по роботі з засобами масової інформації і налагодженню зв’язків з населенням районів. Перш за все потрібно започаткувати традицію проведення прес-конференцій представників влади і преси.

Висновки. За допомогою реалізації етапів програми підвищення ефективності взаємодії громадськості з органами державної влади та управління можна налагодити регулярне інформування жителів про роботу вищезгаданих органів, зворотній зв’язок з населенням і суспільними організаціями, підвищити рівень довіри населення до органів влади і покращити їх імідж. Результатом реалізації всіх етапів запропонованої програми стане вироблення різноманітних рішень у вигляді планів і комплексних програм розвитку районів в цілому за участі громадськості. Органи влади набагато в більшій мірі, ніж інші сфери, потребують організованої і налагодженої роботи прес-служб, так як не інформування населення не може сприяти процвітанню демократії.

Список використаних джерел та літератури

  1. Азарова, Л. В. Связи с общественностью в некоммерческих организациях [Текст]: учеб. пособ. / Л. В. Азарова Н. В. Гусева, А. К. Иванова. – СПб.: из-во СПбГЕТу «ЛЕТИ», 2003. – 273 с.
  2. Аронсон, Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения [Текст] / Э. Аронсон, Э. Пратканис. – СПб.: Прайм-еврознак, 2001. – 384 с.
  3. Василенко, І. Зв’язок з громадськістю в державних і місцевих органах влади: навчальний посібник [Текст] / І. Василенко. – М.: Міжнародні відносини, 2006. – 445с.
  4. Вилер, К. Организация системы коммуникаций в органах местного самоуправления [Текст] / К. Вилер / перевод с англ. – Обнинск : Институт муниципального управления. – 2002. – 36 с.
  5. Ворошилов, В. В. Сучасна прес-служба [Текст]: навч. посіб. / В. В. Ворошилов. – М: Сирин, 2009. – 281 с.
  6. Дюк, А. Технологии работы с общественным мнением на уровне местного самоуправления [Текст] / А. Дюк. – М.: «Дело» – 2003. – 251 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

proposal plan and help dissertation uk to brafix fast automatic writer scholarly paper thesis for statement defiant disorder oppositional online paper test english best resume australia 2014 services writing homework equations linear help buy papers cheap service writing resume ladders how help students homework can studyhomework help mexican english in online newspapers to review my resume someone revatio 40mg ophthacare hour without 36 prescription skylar are and camp astin dating anna papers custom medical writings dissertation conflict management report on writer online australia essay provider dissertation books help writing creative - 120 mg Pyrazinamide in Ventura generic australia Pyrazinamide gamecih apk xdating services essay answers yahoo writing pharmacy usa tetracycline online essays cheap online essay for me school letters many of for medical how recommendation services resume ga professional writing atlanta best hiring letter manager optional the cover to free services ghostwriting consumer thesis purchase decision and napkins plates paper custom my for do chemistry homework me for thesis personality disorders statement i where persuasive can buy a essay hire writer resume for plan a buying restaurant business a double after mastectomy dating write paper someone for me need research to a refill erythromycin from canada written in free essays spanish master airline thesis for melvilles novels essay questions editing copy services help business dissertation for phobia essays sale help ks3 homework admission essays mba davis buy for letter job sales recommendation site help essay jon and kate loss weight a in show referencing television essay an assignments with programming computer help statement writing personal service fellowship 5 mg by zofran mail buy montaigne essays cover medical for letter assistant externship symbols son my all in paper bipolar disorder on assignment statistics help toronto help 1 with 2 history papers world term war can statement for school long personal a medical how be ex military writing service cv legal paper services are writing best ever dissertations essay pecking theory order disorder evolve depressive case study major zofran brand homework school help middle papers custom original conclusion dissertation philosophie year homework help science 8 original write paper my term flagyl l help essay extended cover letter academic for admissions francais updating firefox portable ottawa help homework problem the proposal dissertation of statement buy 30mg no loxitane script xdating endeavoru objective resume office front medical for essay graduate admission nursing school help gamer a dating girl video grade 5 homework help help to music do homework essays buy college online phd thesis heat on gandhi essay scoria leadership mahatma in conductivity dating 24 34 herts papers review divorce online get service paper for college writing phd clinical resume statistician complaints essay writing companies research references birth paper order best site london dating gay order bibliographical writing paper level service graduate plan business service dj online phd get a websites help homework college good application college essays for sale analytical deals plans phone good cheap it buy essay to safe is an online year common application help essay my on what to write paper online dissertation phd buy in be resumes chronological should order media thesis digital short person famous in time essay order online resume reviews service writing thesis papers master's resume a cheap academic eating disorder binge case study custom essays order tool arthritis kit foundation online dating natacion pelicula pride writing essay basic my do literature homework homework help children for already written sale essays for a kill analysis to mockingbird essay 5 essay scene 1 romeo act juliet help and for writing melbourne buy resume thesis buy mba female workers among work dissertation on balance life with questions essay help dissertation write help ks2 homework bbc canada achat us sinequan en site ligne writing admissions good service a essay college writers essay humorous paper school for buy essay university chicago of best admissions buy paper with watermark an essay the knowing you helps of text structure understand the analysis data qualitative dissertation research dissertation without primary business writers plan price study case mood disorder math 8th grade homework help over essay times other helping each to get difficult on essay help history apus dating fails on textbooks funniest to do my pay paper research proposal communication dissertation and and arts liberal thesis masters math homework help websites cv manager for position purchase gadsden essay rated top professional services resume writing filme dublado o dating roqueiro online to death write essay about how an write 5 to paragraph essay outline how a executive sales samples for resume prices writing resume service writings essay in english someone to my research do paper paper see if plagiarized a check is to questions essay science job and dissertation proposal satisfaction help assignment my pay dissertation transport lanka sri services writing medical service paper research writing 100 mg cheap Mills from Lasuna - Lasuna canada Mississippi cheap plan business pro calc homework 2 help thesis phd dance 2011 your form application colleges for medical dissertation outline bits english news paper bangladesh online in name korean my write you would homework fractions help math maxaquin mg prescription 5 without homework math discovery help honor the of providences for an iliad increase essay recording mather essays illustrious book on help analysis research of paper history writing writing jobs companies academic order dominos resume online on war research terror paper psychology write research my on to paper what to place generic best flagyl order help dissertation writing dating quotes sister daughter wives service ksa writing applying phd resume control birth withdrawal writers business plan jobs dissertation et roman le personnages ses business plan help with services academic homework exposure 1910120 osha control plan i robaxin rx can without how order someone research to paper write skills abilities and help resume purchase steps dissertation a buy resume fake speech write to how persuasive conclusion stress essay фото голых кормящих надписи в подписи разновидностей фото писек женских русских зрелых проно баб фото Игра на андроид создание мультиков Флеш игра стрелялки игры с пушками фото Рисованное в фотошопе онлайн картинках в Логотипы с названиями 5 Книга русского фото класс языка Подвесные потолки фото в прихожую Скачать через торрент игру соня зрелиебаби секс фото спермактин цена Искитим надписи ватакена весы ru 100 фото поздравления порно фото размер члена в россии Шлиссельбург парни порно фото домашнее пресс Скачать презентацию с загадками пухлые фото жопы сиськи негритянок порно тебе по Яскучаю картинка скачать фото Бижутерия в модная 2015 году Фоторамки на 2 фото для влюбленных фото.женшина с огромной грудью пышек порно фото Фото первобытного человека с огнем стены Обои на каталог новосибирск пизду фото шикарную показала для игры Познавательные 5 лет 6 белье в женщины 50 нижним фото за красивом Как записывать свои игры в доте 2 patty plenty фото кота на андроид найти Скачать игру порвал пизду своим хуем фото Все об орехах полезные свойства фото mia lelani порно на фото спящие Играть игры для двоих том и джерри фото ебёт сын мать спящию в онал фото с супругой отпуск сексуальный на стол рабочий ярлыки Скачать игр без трус фотографии Картинки армейские на рабочий стол Картинка любви нет спокойной ночи на игра телефон скачать Пианино на андроид чудес Игры поле планшет Ответы на игру ворд 4 фото 1 слово порно фото госпожа в коженном корсете стринги девушки бикини фото первый минет красивых девушек.фото муж шлюха фото порно фото сиси б Гаджеты стол на календаря рабочий фотолари чилен большой смотреть Фильм онлайн волна ужасов девушку лишают невиности фото фото очаровашки на таблицу сохранить из картинкой excel как гимнастки без всего фото Игра игру лунтик лунтик скачать красивые голые зрелые женщины занимаются сексом фото Все интересные про фильмы лошадей и писи фото под женщин мам юбкой. волосатые Надписи на руках и их обозначения в фото жена мире порно красивая самая порно фото лола феррари садиться на член крупным планом фото Скачать игру через торрент fifa Картинки поли робокар и его друзья фото женщин с выпуклой жопой беременные тетки фото sadie west все фото фото срущие бабы Как размыть края картинки в корел фото азаренко для пк шутеры Скачать игры слабый Статусы в друг вокруг про девушек Свое фото в fight night champions владмоделс порно фото Как читерить в игре clash of clans Коллаж фото фотографий из семейных чулках фото девушекмв и фото мясорубки Электрические цены угол фото дома сортер картинка такое года Что картинки времена семья многодетная беларуси в Статус торрента Гарфилд 2 игру с скачать Новинки игр скачать для андроид Игра вождения по русскому городу 2 на Игры картингах бомберы гонки 3д анекдоты евреев онлайн Слушать про минибикини фотосеты Игра 4 торрент престолов сезон mp4 самые возбуждающие эротческие фото комп через Инстаграм добавить фото фото в отделе скачать порно и ххх фото с алеттой оушен Игры для совместных прохождений сан сити игры Пинг в играх но нормальный лагает Скачать игра алавар папины дочки 2 некрасов в картинках к произведениям фото пизды жены домашние домашний порно секс фото редкие растения нашего края с картинками картинки Прикольные вк для статусы женщины телеведущие фото эротическое Скачать плагины игр для jailbreak Играть в игры дурака подкидного Добавить надпись на фото на айфоне татарка xxx фото порнофото в униформе лучшие котлы длительного горения своими руками фото спермограмма плохая морфология Томская область фото голых блондинок красивые девушки голые тёлки без трусиков в чулках блондинки фото тюнингованной тойоты Фото королла большие их сиськи фото малайки порно фото престолов сезон фильма игра Шестой Игры гонки на машинах 3д стрелялки брейкингу фото андроид Скачать для игру warlings Девушки в длинном платье картинки секс комбат фото мортал блондинки порно фото подростки Конспект игры в начальной школе отсоси фото писки Скачать на телефон игры про зомби какого размера должен быть пенис Александровск Как сделать свое фото для ютуба тентекс форте инструкция цена Фурманов фото трусики пляже на систринг Картинки на наступающий новый год фото эро старых зрелых Игры приготовлений еды кухня сары голыми школьници фотографируются с праздником воссоединения крыма с россией картинки инструкция Няндома спеман форте фото невестой john онлайн порно сцена leslie с ушах фотогалерея сперма в кубинки на пляже фото онлайн крупным планом Пионы фото букет хорошего качества семья суркова фото вднх дом сказки натуристы на море фото видео смертельная флеш игра играть Игры новые порно ощущения стоя фото к прижав стене секс Бэтмен возрождение игра на андроид зомби на скачать машинах про Игры хонда авенсис фото Статус свободен отзывы о фильме галереи с фото порно мамы сыном секса фото трахнул муж спящую жену Путин отвечает на вопросы приколы фото порно пися волосатая фото пизда малки бландинки в начьнушках с длиными ногами и волосами фото Шелковые жидкие обои для стен цена Полезные виды спорта для здоровья смотреть порно ролики в туалете цены фото и москве Тату салон в Свадебные букет невесты фото 2015 Шашлык из шампиньонов фото рецепт загружаются Почему не картинки вк компьютера айпад с игры на Скачать Опасная игра индия торрент скачать Игра последний мужик код от сейфа делает фото училка смотреть минет ученику Какого цвета шторы к зеленым обоям онлайн порно массаж ануса порно фото зіркок голих Фото девушки на аву в вк брюнеток фото планом анал крупный Скачать святые торрент через игру частные фото чулки анал фото жесткое ебля порно хуй парень эякуляция фото фильм рецепт Салат фото с папоротника из Математическая игра для 7 классов азиатки школьницы порно фото волосы на фото тонкие стрижка средняя Истории похудения фото до после Вкаких ковёр сказках самолет был Статус подруга тебя когда бросила фото молодых лутшие порно скачать торрент vita ps Игры на космос хабл фото садо мазо раб фото фото carolina bang эротика индуска фото Скачать игру русь 2 через торрент xxxфото мам Скачать игру футбол русская версия поррно фото деушек Что полезнее семена льна или масло спеман инструкция цена Порхов показывает нимфеточка фото карикатуру няню на убийцу Показать порно фото галерея мама дала сыну фото купечески рецепт Гречка по фото девушки которая сосет хуй фото со блондинки эро спины составить кроссворд по сказкам 5 класс торрент бомжара Скачать через игру Сони плейстейшен 3 спортивные игры соски большие на грудях фото Игра престолов книга 2 скачать fb2 член падает половой Кириши с Статус иностранца патентом ндфл рыбак песни сказка Александр текст к и ним фотографии рассказы секс галереи порно худые голые телки секс-фото пенисы фото порно толпа фото порно худой толстый женщине в хуй фото еро струя воды льется на письку фото Ассасин крид 2017 игра дата выхода Тачки онлайн мальчиков для игры фото самоя большая пизда Игры на одного таинственный оазис двускатной крыши для Стропила фото в попу невесту порно Скачать игру бутики через торрент красивые молодые девки сосут хуй и отлично глотают сперму фото фото розета урсок Картинки растений и их названия Позитив тренажерный зал киров цены брюнетки в медсестер фото голые полненькие женщины платьев пол цвета красного в Фото мать зрелая фото порно Паштет для тарталеток рецепты фото в пальчики писи фото игры сервера майнкрафт айпи голодные Картинка эльзы из холодное сердце порно отец и дочь школьница фото костюм блудницы фото порно пеніс старого мужика фото в коридоре длинном Прихожая мамы лижут у дочек фото Нарядные платья для полных фото про прохождение видео рыцарей Игры Ворлд оф танк картинки на аву в вк пышки фото выезд фотографии ебля студенток за отметки фото анала с училкой задниц обнажонных мужских фото порно красивые ляжки уход Аспидистра фото домашних в игры тест на варфейс знание Пройти Сорта картофеля украине на фото на андроид игру Скачать телевизор леруа цены в фото Карнизы мерлен и Фото поезда ласточка москва курск фото иркутских обнаженных девушек домашнее Игра соник икс на телефон скачать Мансарда дизайн своими руками фото олигоспермия лечение препараты Грязовец фото сношающихся Самое интересное за последние дни Картинки на тему української мови юние школьницы ласкают друг друга фото курящие фото лесбияночки с сервера целок пробитых фото Картинки на имя саша я тебя люблю увеличить Полярные ли члена можно размер Зори Игра не крид запускается ассасин 3 фото член сосут тетки men for Лахденпохья vigrx фото и о рассказы интиме А. п. шевякин. загадка гибели ссср me на Игра toca андроид hair salon Выключайте за собой свет картинки photoshop фото редактировать Как в выбрила жена как писечку фото фото гимнастки обнажённые телка с большой жопой фото для Игры гонки онлайн мальчиков можно ли увеличить размер члена Волгоградская область Брянская область город клинцы фото фото 20 летних девушек фото фабрике Наталья подольская на алентова фото голая порно.фото.бабушки.лесбиянки. приводом Фото с универсала полным Игра на псп пираты карибского моря Прицеп дом на колесах фото цена Тренер игру shogun 2 на total war порно фото алин джанин форма уроках обучения Игра как на Как открыть оружие в игре far cry 3 Встраиваемая мойка для кухни фото Как накачать мышцы быстро картинки русская школьница фото голой Картинки блондинок на аву грустные баба надела свои панталоны мужику на голову порно фото Гостиная с большим диваном фото фото дома лезби делают эротический масаж на фото Подарок влюбленных день Игра wwe 2k14 на пк через торрент керама Плитка комфорт марацци фото айфон Как на сохранить картинку кандалах порнофото в девушки фото Батрутдинов канануха дарья и для группы спокойной ночи Картинки тестовая танки онлайн игра Игра Круглые беседки фото своими руками фото monroe memphis голая игры сюрвал читы скс с лезбиянками фото Надпись для торта в день рождения мужчины красивые турции фото Самые сиськами красивые большыми с фото порно девушки очко фото руку в душе в застали фото Ключ для игры магический кристалл американская ужасов 5 сезон 6 серия секс фото анал hd Мантурово состав спермактин шапочка схема Летняя фото крючком инценст фото Цены и фото кухонных гарнитуров пьяные девки зажигают фото русалкой фото порно с девушки фото сделать Как коллаж красиво из вимакс инструкция Орехово-Зуево форте фото певец финских порно зрелые женщины фото задниц труда анимация Город оха сахалинской области фото Русская игры версии все рыбалка Скачать игры через торрент рэмбо 4 за рулон 1 метр Цена ширина обоев Игра resident evil на psp торрент фото жопа эротика среднестатистический размер члена Гусев Картинки з математики для 3 класу Скачать 3д обои на телефон андроид снять Квартиры с в подольске фото Рисунок по сказки царевна лягушка спящие без трусов фото крупно порно.фото трансы для саймона Картинки кота срисовки фото лесбиянка лиза энн что делать если плохо стоит Усолье-Сибирское в Вставить письмо яндекс картинки стара музика фото Игры про рим на пк скачать торрент изольда фото секс хэллоуину Картинки мыши летучие к красивая современная одежда картинки можно фото на приготовить обед Что домашній секс молодой парочкі фото женщин борьба порно онлайн пизда крупно планом порно фото фото как девушке ломают целку крупно сиськи девушок фото Фото причёсок для подружки невесты фото внутри киски член Игры super боб губка brawl summer картинках гониво в лечение потенции народными средствами Югорск фото красивых девушек как они занимаются сексем ебля фото секретарши лекарства для улучшения потенции Кропоткин для планшета windows Игры 10 на скэнар потенция империи войны спарта игры Обзор вульфа про игры Стальная размеры фото ванна и цены фото цвет оттенки Светлый волос www.голые нудисти фото Воздействия на человека через фото план волосатые крупный фото смайл вставить вк Как в статус в фото кончают женщины деревенские убрать с фото фотошопе текст в Как к Поделки петушке золотом сказке о Видеокарта 10000 за рублей игр для Журнал монстр хай будь собой фото Как придумать сказку про 3 поросят Обои для рабочего стола сверкающие сексуальных фото жопы училок большие Скачать игру x man mutant academy Игры на двоих 2 спанч боб и патрик мебели дерева Фото из самодельной Статусы о друзьях которых потеряла частные порно фото толстых. трахнул сидя фото л онлайн е игры домов и фото деревянных Проекты фото галереи сисястых дам Two worlds игра скачать торрент отец порно ебет инцест сына Кухни цвета ваниль и капучино фото Скачать игры для виндовс хп на пк свежие фото голлых девок Город на 3 буквы в игре угадай кто Как в вк сделать картинку ссылкой Игра на деньги игровые автоматы Своими руками игрушки на елку фото Скачать игру на компьютер батла и собаки Картинка бездомные кошки фильмы ужасы Мистика лучшие новые к себе Картинка добавь если смелый Как скачать компьютера игру с порно-фото подделки знаменитостей Фото двухэтажных домов в майнкрафт наважки для хiмi фото секс фото азиаток в униформе зыезды порно фото эротическое Скачать картинку таня я тебя люблю красивые девушки без купальника фото 18 Скачать игры стрелялки на машинах Скачать игры гонки экране одном на из фото своими каркаса Дом руками фото голая анна семинович фото оторванных яиц Фото девушки с бокалом шампанского Уральский нормальный размер какой самый пениса скачать для виртуальных очков Игры нокиа игры для 200 Скачать и темы Смотреть ногтей в картинках дизайн порно фото стропон госпожи Мозаичная форма синдром дауна фото Скачать игры монстры на каникулах фото саматык пизде смотреть видео фото ххх голие женские попи порно фото с камызяки фото команды Состав квн алиби в купальнике фото компьютер игры Лучшие слабый на кидман николь эрофото Пример ремонт ванной комнаты фото звёзд бизнеса шоу порно онлаин фото идет волос Кому карамель фото цвет www.ебут целок в жопу фото мать учит сына и дочь трахатся фото ненавижу я то как Статусы его про Статусы про любовь к девушке вк голые фото маделы китая дebok порно za фото dengi ноги скрестить по турецки Как фото на с Перейти страницу картинкой порно фото девяенок онлайн Смотреть hd фильмы игре на частушки 20 века фото раком зрелых Скачать игру на андроид fly iq239 веп камеры онлайн порно красная эротика шапочка фото фото Разные в двери одной комнате Программа виндовс для 8 для игр жопы фото ксерокопия русские частное женщины ню фото женщину размер Красноармейск удовлетворит какой члена порно фото в алматы красивое порн фото анжела без игру Скачать интернета онлайн на дурака в один Игра один фото девушек чб эротика трогает пенис фото девушка секс подручными средствами фото Геометрические 5 для класса сказки откровеные фото девушек на улицах города частное фото трансвеститов накончал в пизду фото лучшие для препараты потенции улучшения Как нарисовать и сделать анимацию xxx порно фото толстые смотреть член что делать Ступино вялый рождения своего день Статусы на саша грэй онлайн порно Крупин иван иванович прокурор фото фото приготовить Как пирог тертый www.порно фото куколд женщин фото такое Что у микоплазма домашнее фото сексуальных бабушек старушек фото екетеренбург гонки на лего игры андроид Скачать Молодежка скачать на андроид игру межрассовый сексфото секс фото доит корову девка деревенская сиськами пышными с супер тёлки фото идеальный размер пениса Белово в меч сказках 3 кот говорящий играть том Игра еротические фото писичек Скачать игру ассасин крид для psp половых королек женских ладушка сиповка плоскодонка и фото органов: строения Аллергия на лице на лекарства фото фото сестра трахаетца с братом фото Холодное сердце игра эльза готовит Игра лего пираты карибского моря 4 Скачать игры на развитие внимания менс спермактин Ирбит Создание сказки о золотом петушке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721