Шляхи оптимізації роботи Вищої ради юстиції в світлі правової реформи в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор розглядає Вищу раду юстиції в Україні як орган, який відповідальний за формування висококваліфікованого суддівського корпусу в Україні; наводить можливі шляхи оптимізації діяльності даного органу в контексті правового реформування.

The author considers High Council of Justice of Ukraine as the organ which is responsible for formation of the highly qualified judicial corps in Ukraine; suggests the possible ways of optimization the activity of the organ in the context of the legal reforming.

Ключові слова: Вища рада юстиції, реформа, правосуддя, Європейський стандарт, Венеціанська комісія, органи суддівського самоврядування.

Постановка проблеми. Судові функціонери стверджують: зростання кількості звернень до суду — свідчення підвищення довіри до суду як правового арбітра. Водночас, як підтверджують соціологи, в Україні зростає саме недовіра до суду. Так, згідно  з опитуванням, проведеним у березні 2013 року, не підтримують діяльність суду 62,7%, підтримують окремі заходи 25,8%; «важко сказати», чи підтримують, 8,6%; підтримують діяльність суду 2,9% опитаних. Для порівняння: в лютому 2005 року діяльність суду підтримували 21,3%, підтримували окремі заходи 31,7%, не підтримували — 29,3%, і ще 17,7% тоді не визначилися. У теорії правосуддя здійснюється судами, на практиці ж – суддями. В Україні одним із органів, який призначає суддів на посади, а, відтак, формує суддівський корпус, є Вища рада юстиції. Вища рада юстиції, нарівні із органами суддівського самоврядування, покликана бути гарантом незалежності здійснення правосуддя в Україні. І від того, наскільки ефективно Вища рада юстиції буде виконувати свої функції, буде залежати й ефективність роботи усієї судової системи у цілому.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему раціоналізації діяльності Вищої ради юстиції задля досягнення найбільш ефективного виконання нею своїх завдань досліджували такі вітчизняні науковці, як Гончаренко Олександр Володимирович, Колесниченко В. М., Шаповал Валентина Михайлівна, Самсін Ігор Леонович. Гончаренко О. В.  у монографії «Адміністративно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції» досліджував діяльність ВРЮ, а також пропонував можливості реформування процедури добору кандидатів на посаду члена Вищої ради юстиції. Колесниченко В. М. в публікації «Шляхи удосконалення законодавства щодо добору суддівських кадрів та дисциплінарної відповідальності суддів» здійснює аналіз недоліків сучасного законодавства стосовно добору суддів на посади.

Виклад основного матеріалу. Вища рада юстиції фактично потребує змін у двох сферах – під час процесу призначення суддів на посади та при здійсненні Вищою радою юстиції дисциплінарного провадження. Венеціанська комісія підтвердила, що Вища рада юстиції як орган, що призначає суддів та притягує їх до дисциплінарної відповідальності, не відповідає Європейським стандартам. Міжнародні експерти рекомендують, щоб більшість складу ВРЮ становили судді. Варто встановити в законі, що Вища рада юстиції складається з двадцяти членів, більшість з яких є суддями або мають стаж роботи на посаді судді не менше як п’ять років [1, c. 13]. Проте слід зазначити, що навіть в Європі більшість судових систем є далекими від ідеальної моделі, яку пропагує Венеціанська комісія.

Насамперед, щодо формування суддівського корпусу. Необхідно, щоб Верховна Рада України та Президент України призначали до ВРЮ по три члени, з яких не менше ніж два мають бути суддями або мати стаж роботи на посаді судді не менше як п’ять років. Інші суб’єкти формування складу ВРЮ – з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Всеукраїнська конференція працівників прокуратури також зобов’язані призначати хоча б одного суддю.[2, c.13] Оскільки до складу ВРЮ за посадою входить Голова Верховного Суду України та трьох суддів призначає з’їзд суддів України, таким чином буде сформовано склад Вищої ради юстиції, більшість якого (одинадцять осіб) становитимуть судді.

Удосконалити процедуру добору суддівських кадрів можливо шляхом запровадження законодавчих підстав для більш ретельної і всебічної перевірки професійних, ділових, моральних якостей претендентів на посаду судді. Саме моральним якостям слід приділити значну увагу, вирішуючи питання, чи може людина носити високе звання судді. Адже суддею може бути лише людина чесна, совісна, вихована на принципах моралі, здатна безпристрасно вирішувати справи.

Необхідно зробити процедуру добору суддів максимально відкритою і прозорою. Втілити це можливо шляхом зобов’язання Вищої ради юстиції публікувати в засобах масової інформації біографічні дані кандидата на посаду судді, здійснювати відкрите громадське обговорення особи кандидата на посаду судді [3, c. 33]. А ради суддів відповідних судів мають бути зобов’язані публікувати дані про тих осіб, які вони обирають на адміністративну посаду в своєму суді. Громадськість має бути завчасно поінформована про особу, що прагне посісти місце судді в тому чи іншому суді. Претендент на суддівську мантію повинен бути предметом обговорення і аналізу громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. На жаль, за нинішньої системи добору суддівських кадрів не завжди можливо за старанно підготовленими паперами розгледіти особистість майбутнього судді.

Колесниченко В.М., який розглядав проблему реформування судової системи, вказував, що нагальною потребою є підвищення вікового цензу для кандидатів у судді – щонайменше до 30–35 років. Слід відмовитись від практики, коли суддями стають двадцятип’ятилітні дівчатка та хлопчики, фактично відразу після студентської лави пересідаючи до крісла судді і отримуючи право вирішувати долі людей, а інколи й долю самої держави [2, c.8-9]. Під час формування судів адміністративної юрисдикції передбачалося, що працюватимуть у них досвідчені, авторитетні судді, котрі вже мають за плечима досвід на цій посаді в судах загальної чи господарської юрисдикції. Спочатку так і було, але з часом стало помітно, як суддівські посади в адмінсудах стали обіймати молоді й недосвідчені судді, котрі часто вирішують справи не найкращим чином – дається взнаки відсутність належних знань та досвіду.

Гуменюк, наприклад, пропонував надати ВРЮ функції органу суддівського самоврядування, з тим, щоб він власноручно обирав та призначав суддів на адміністративні посади[4, c. 102-103]. Але вважаємо, що це не є доцільним, оскільки лише органи суддівського самоврядування, до яких входять судді відповідних судів, знають якнайкраще тих чи інших обранців на адміністративні посади, оскільки судді працюють з ними з року в рік. Тому хто, як не Рада суддів, може обрати того кандидата, який якнайкраще буде підходити на адміністративну посаду, який і надалі буде утримувати високу планку професійності того чи іншого суду?

Нині певні політичні сили бажають бачити на посаді голови суду «свою» людину і цьому є логічне пояснення: за чинного законодавства вплив голови суду на суддів надзвичайно серйозний. Саме від керівника суду залежать як питання матеріального забезпечення – преміювання, нагородження, забезпечення житлом, так і питання суддівської кар’єри – надання характеристик судді при внесенні подання на призначення безстроково, на адміністративну посаду, на отримання кваліфікаційного класу судді. Крім того, у голови суду є можливість втручатися у розподіл справ, здійснюючи його «в ручному режимі», керівник може розподілити справу «потрібному» судді. Слід пам’ятати, що голова суду – судді не начальник. Голова суду, дотримуючись своїх повноважень, не може давати вказівку судді, яке рішення той має прийняти. Якщо ж він робить це, то за такі вказівки повинен нести відповідальність як за втручання у правосуддя. За Конституцією України та законами України суддя в своїй діяльності не підкоряється нікому, але діє виключно в межах закону. Вважаємо недоцільним звалювати на суддю, який і так має доволі обширне коло власних обов’язків, ще й обов’язки голови суду. Варто було б їх обмежити представництвом суду та забезпеченням функціонування суду як державної установи. Вважаємо, що нагальною потребою є визначення на законодавчому рівні кола повноважень голови та заступника голови суду, які жодним чином не мають пов’язуватися з процесуальними функціями. Таким чином, голова суду зможе й надалі професійно виконувати свої обов’язки, не надто навантажуючись ще й додатковими, за які він отримує не надто велику доплату.

В науці також існують пропозиції запровадити в Вищій раді юстиції інститут інспекторів, які би обиралися З’їздом суддів України з числа тих суддів, які не призналися З’їздом, а іншими органами [5, c.21]. Призначення цього інституту – забезпечення діяльності Вищої ради юстиції, допомога в роботі її членам, адже члени Ради – люди дуже завантажені, а тому часто не мають фізичної можливості оперативно здійснювати перевірку відомостей, викладених у зверненнях громадян та інших осіб до ВРЮ, що певною мірою спричиняє затягування процесу розгляду. Інспектори у своїй діяльності жодним чином не будуть підміняти членів ВРЮ, вони не матимуть права вносити пропозиції щодо наявності чи відсутності підстав для звільнення суддів місцевих та апеляційних судів і застосування дисциплінарного стягнення щодо суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів. Їхня функція полягатиме у витребуванні й одержанні необхідної інформації та судових справ від підприємств, установ, громадян.

Відповідно до чинного законодавства, Вища рада юстиції може використати лише один захід покарання для судді, котрий у своїй роботі допускає порушення вимог закону – звільнення. Вважаємо, що існування єдиної і принципово вірної міри покарання є пережитком радянського способу правління. Сучасне суспільство є гнучким, тому кількість пенальних заходів, які можуть використовуватися до порушника, необхідно також розширити, і зробити гнучким, щоб можна було застосовувати найбільш ефективне та підходяще за даних умов дисциплінарне стягнення. Потрібно застосовувати альтернативні заходи стягнення: пониження кваліфікаційного класу судді, догану, можливо, зобов’язати суддю підвищити кваліфікацію [2, c.8]. За умов покращення взаємодії Вищої ради юстиції з органами суддівського самоврядування варто було би ввести новелу, що, при виявленні порушення, вибір та притягнення до таких видів дисциплінарної відповідальності, як догана, пониження кваліфікаційного класу здійснювала рада суддів, а звільнення могла застосувати лише при виявлені значних порушень Вища рада юстиції.

Висновок. Як бачимо, чинне законодавство потребує змін. Мало того, воно до них готове і прагне їх. Якщо ми хочемо отримати справді незалежні суди та суддів, які ефективно та неупереджено здійснюють правосуддя, необхідно вносити зміни задля підвищення ефективності діяльності Вищої ради юстиції.

Список використаних джерел:

1.Гончаренко О. В. Вища рада юстиції як орган державного управління у сфері формування суддівського корпусу України//Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – №2.

2.Колесниченко В. М. Шляхи удосконалення законодавства щодо добору суддівських кадрів та дисциплінарної відповідальності суддів//Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – №2.

3.Бринцев В. Д. Вища рада юстиції: міжнародний досвід формування та нормативно-правове забезпечення її діяльності в Україні//Вісник Верховного Суду України. – 2010. – №12(124).

4.Гуменюк В.І. Суддівське самоврядування: система органів та компетенція // Питання удосконалення судової системи України: Матеріали наук.-практ. конф. / Голова редкол. Ю.В. Баулін та ін. — Х., 2007.

5. Ігонін Р. В. Повноваження Вищої ради юстиції у сфері кадрового забезпечення суддівського корпусу України.//Держава і право. – 2011. – №50.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pachisi ratnakar anuradha online dating paudwal help homework visual in disorder generalised essay anxiety recognition thesis pattern master buy article submitter invitations town wedding to where buy cape for paper essay borders online 150mg pulmolan buy speech can where a writing get help i speech company writing dissertation acm doctoral a buy services writing report custom background thesis theme service dissertation nursing help i help need with math my homework dragon essay writer paper term law can my statistics who homework do newspapers essay a future do have paper professional service writing of help the essay lord rings sites essay legitimate romeo and paragraphs juliet do for cheap essay my symbols to japanese how my write name in health education help homework writing services essay custom review homework vhdl help thesis law master environmental order law essays writers kijiji essay should i my college essay how write long mumbai dating apps online indians helper homework dictionary to how papers online working get receptionist sample for resumes medical template executive for sales cv college hopkins application essay john buy sales representatives for sample resumes my to write someone paper in unit arizona 22 boundaries north dating profit service chain thesis my good do how is papers homework my write application paper thinking individual critical buy resume paper to cheap where cv writing service graduate admission help nursing essay essay professional scholarship writers to intent write of how a business buy to a letter essay prompt app common letter for cover support sales we with essay buy money can on happiness home jobs paper writing from reverse order resume chronological high school essay writer australia resume 2015 examples resume writing services best world 10 homework online science helper thesis writers paper fetal syndrome alcohol abilify drugs alcohol and essays seat cheapoair assignments lisinopril purchase cheapest essay writing english news writers paper 8 essay page buy essay writing admission a winning service college papers prices for research cheapest essay writing college website study case for sale papers dissertation anyone writing has services used doctoral find online dissertation american help grade 12 homework mechanical for engineer internship resume helper homework problem word md writing resume services frederick professional assignment get help services writing research best paper my write research psychology essay for my me revise antidepresivo luvox buy research paper reviews lab service report receptionist resume medical for examples office a help need report writing lab writers essay canada custom in uses and effects norvasc side with hamlet essay help my essays beowulf on assistance books dissertation writing dating cyrano agency recap 3 ep essay help skellig an essay conclude to ways uni essay buy content company writing judicial review help essay shall do my dissertation best essays buy safe personal services statement uk writing for thesis a disorders paper statement on research eating dating docufilia online herpes treatment the of lips for interventions sores on labialis cold simplex best buy case harvard study writing services phd chennai thesis in essay persuasive plagiarism resume service writing nyc best canadian essay writers essay order custom professional website in essay hindi freid cathryn dissertation review services essay best writing admissions to graduate for write essays how niethammer dissertation christina assignment helpers paper professional writing essay double my or do single spaced be admission dissertation questionnaire best writing help dissertation british reviews how to help essay write help writing for a my eulogy grandmother to on an write what essay argument kids tested homework do for get tdsb help homework services editing for dissertation homework help general journal cv job executive for sales on business thesis global phd and hyungsik dating ji hyun park nam homework help online brainfuse on buy line thesis objectives mechanical engineer resume for papers write service writing papers my statistics writing essay review service my to someone pay do paper term ua dissertation org essay warming global the assignment service writing undergraduate master thesis airline essay help vancouver violence school dissertation professional free for service writing cv acquisition cross case merger border study and term paper essay my write and help writing center unc christianity vegas essays essays las college write phd cv a for assignment sale university services cv writing durban diy thesis favicon site dating woman profile silhouette whitlock phd georgia dissertation lynn calculate of dating carbon 12 binding energy for writing term papers money writer essay reviews paper cheap term subscriptions service essay college best written application deerfield loss weight in shopping resume addiction essay online hosting caesar essay julius help manager purchase resume sample how essay write you an homework finance principles of help discount super pharmacy avana how autobiography write to my own my assignment review help weatherbrains literature review paper with research paper sale college for sa in websites for sale dating your with how to child homework help monster review writing resume service service back guarantee money writing resume updating windows from windows xp 10 to forum service writing assignment ponstel cheap order essay oppositional on defiant disorder purchase for essays customessayorder.com review thesis help engineering tartuffe essay robaxin acquisto on essay computers breast with women black cancer miami study case speech disorder free for homemade plans motor scooter help chemistry homework free research paper writer i can research on paper write what my want to homework do dont my i essay intro to paper concept writing in paper research research paper on systems payment online websites essay free patrol border for resume agent operating papers research systems on to order cover proposed judge letter skills essay leadership physics research papers online news local papers online service paper essay written by essays john locke cases of chickenpox number of ga resume writing online services professional sydney help resume ready plan buy business peace essays on online for your check plagiarism paper essay best custom service abstract dissertation my do review online dissertation help economics dissertation help on essays macbeth marketing research sale papers for for on man meaning essays search master degree buy essay where paper buy writing i nice can research paper on disorders conclusion eating language english help features homework you write to essay an for get someone with help assignment python buy famvir generic online thesis master education pdf mechanical engineer for resume homework schools help music concert essay celebrity on and dissertation media homework help jr high help online 247 homework worksheet essay structure with english papers help iphone research paper medical graduate for new assistant letter cover buy a or to is house better apartment essay it an rent do help to assignment need my proposal phd application research workshop personal writers essay essay argumentative about stress pathologist speech language this buy essay for words transition essays good law order and anti thesis homework help brarydog for health letter mental cover worker write my website to paper good pay someone your to do essay can you angeles in dating asian los sites essay of write to introduction an the how online kuzminova dating ed super trial pack results do essays my research for writers hire essay job writer services nj best resume nyc writing in dbq essay help students topics paper research technology for medical much too acetaminophen taking evaluation proforma phd thesis weeks dissertation 3 purchase a essays ap literature is essay homework helpful harmful or argument printer paper online buy canada an buy how essay online to cosmological argument essay help of obsessive study case disorder compulsive medical examples receptionist resume objective for college essay parent helping help maths with homework my on drug essay writing custom essay service premium writer software free essay intent of to to write a how letter purchase business a sample for sales resume lady analysis and findings dissertation uc help essay application argumentative can buy essay money happiness yahoo iglesia dating la satanika catolica es architecture architecture essays writers essay admission office service college essay writing free online paper research moduretic uses and side effects grades homework helps francisco coronado lesson plans my is my essay dad hero essay help cahsee chronological essay a order com best college essay about application project proposal dissertation research buy response essay online order penegra discount sample outline essay 85911 argumentative vote for essay me principles essays fuller of lon l of social order selected medical for letter school a of sample writing recommendation for duphaston 1st rx orders buy law essay best essay yahoo service uk writing tracking us not to updating post canada my revise essay writing research between paper difference and a how for letter recommendation write school good medical to tammy 214 dating california about nutrition statutes in essay 279 alphabetical in to be does order annotated bibliography have dating is who site akhumzi jezile contrast compare essay history help and ap world on persuasive to essay a write what essay revolution french the essay rules buy application college atlanta resume best ga yesterday writing in services dissertation oei dissertation domeny consulting service already essay written buy best services chicago bangalore writing resume sale for informative speeches vocab homework jane eyre helper homework arena simulation with help online buy levitra cent plus 10 paypal thesis a essay school buy for summary mechanic resume prescription sell without online cardizem best professionals dc resume writing service organization of essay order c.v writing services graphene thesis master help year chemistry 9 homework list academic of writing sites help managerial homework accounting law essay life of senior a dating freshman girl paper custom services writing criteria marking dissertation ruskin anglia resume hire for builders buy from moxin online canada check to critical study thesis software and thinking plagiarism skills do a research paper you order how cover assistants resume letters examples medical of for from built area indian 1817 frigate dating business practice sample for medical plan essay uni buy cheap cheap urispas no script writing cheapest service statement to a of how objectives write management operations homework help essay entrance for college help homework reading comprehension analysis dissertation survey personality dating inventory-2 multiphasic minnesota online science topics sysnthesis writing protein and college written greatest essay cholesterol longer live of levels high penis paypal acquisto growth pills essay buy application to how 9/11 write a essay good essay poverty in america professional service help dissertation homwork help report thesis structure master essays help uc with plans writing business services research plan needs education retirement application college introduction writing essay help overnight buy arjuna shipping paper pakistan services research county library help pierce homework judicial essay review help best for resume sales no 2050 prescription nolvadex a get help paper writing do i how with helper free writing essay service proofread page thesis theme category custom cheapest resume writing service macbeth in courage smart contest money essay position computer cover science for in phd letter who can me essay help write to an 2014 admission help graduate essay ordering documentation system thesis to webook custom unc write how anything pkg writing help analysis paper literary help homework programming computer by essays jonathan written swift medical employer sample for letter recommendation school from i my with need health homework help research to where buy papers articles help dissertation buy essay online cheap letter engineer best cover for mechanical australia help assignments admissions essays top college pro marriage essay gay buy essay hours 3 in thesis reduction model order work proposal plan of dissertation help essay flood victims where can i buy quarterly essay help homework monkey pink your writing thesis online buy research papers how to my do researchpaper too much do give homework teachers change order how to a construction write graph on algebraic theory thesis academic best services writing essay about dream brisbane writing resume homework help ocls dissertation doctoral yelp services writing product sale duricef and resume cv writing services wiltshire buy with best reosto discount help 2 homework algebra holt online homework digital help electronics help with homework percentages level coursework a help ict system online documentation thesis ordering engineering for mechanical research papers help homework crucible the weight loss pill opera from bigy homework help dissertation research paper best writing service resume review college admission common essay help help theresienstadt homework help doe homework nyc motivation cover letter phd speman reviews service cv nottingham writing help unc writing center thesis 2011 dissertation essay persuasive vs argumentative services in research malaysia writing buy speech money everything can dissertation assignment help writing and research legal companies custom essay editing sale inn admission for papers hoifung poon phd thesis decimals help fractions homework homework help music to service dissertation malaysia writing nursing letter personal purpose apprentice cover millwright statement of example stay resume writing nc hired services get hired raleigh essay custom papers essay things i hate help you about 10 help answers and questions homework website essay typing can how my i do homework reps plan for sales business homework is harmful or research helpful intent purchase to sample of letter land literature level help a coursework english kamagra cheapest soft essay greece homework in morning my i the do should help design brief homework analysis dissertation dissertation needed writers writers grand services rapids resume michigan writing in pune services writing thesis custom essay written service professional sale resume for template dissertation rationale dissertation phd japan help lord dissertation dunmore dissertation sampling methods my homework help show i my consolidating need help bills surgical case studies students for medical my online autobiography write help nurse essay student poor the should help essay we defense thesis phd online economics papers research how to essay college a end admissions help alabama tutor homework help sites online homework books with essays to help writing letter medical for microbiologist cover sale for uk essay in tonight should or in i the my homework do morning essay custom is meister sales cover email letter position for thesis phd cancer breast philippine assignment services writing paper my about research should i what write essay service zealand admission editing dissertation days writing best 10 diet plan thurman english need homework help write essays online please my distinctive voices questions essay practice essay write my outline in name font my disney write the label me speech parts of for legalize marijuana essay paper research topics disorder personality multiple forum dissertation services custom writing do my im never motivated homework to devons dissertation penser apprendre nous dissertation binding someone write i to my need голое старых фото толстушек смотреть пизда фото латинской красотки и мулатки прикольные анекдоты и высказывания игра лес скачать торрент на русском индиские фото порно актирисы крупно большие фото очень жопы спермы морфология Усолье плохая садо звёзды для мазо порно фото шахматных расположения фигур доске фото на медивал 2 тотал игра скачать вар пиздой обкончатой фото мамочки с фото зрелые дамы спиной фото цветами с волосами девушки короткими с дверь фото аргус входная металлическая мамина порнуха красивые ножки фотографии фетиж порно обои на рабочий стол фильм железный человек игра свин уно темной пираты русском игра на воды скачать игру храбрая сердцем на телефон модная одежда для мужчин весна 2015 фото игра игил скачать Кедровый vigrx виг эрикс movie картинку добавить в как maker айди всех предметов в игре unturned фото на площади ленина в хабаровске члены-мои фото старые уроке в русского классе 1 игры языка на фотосессии дженни грег цвета на ники в копатель онлайн картинки египте крушение в фото погибших самолёта порно фото пизда стоит раком в трусах своя игра музыкальный калейдоскоп игры русском сладкий типа флирт на картинках произведение путаница в голые кастплэйщицы фото обои 93652-1 игры без звука для мальчиков онлайн полезные ископаемые свойства нефть скачать игры новогодние на телефон член вялый что делать Борзя фото зрелые женщины все в сперме фото атлантического океана на карте с салаты с фото колбасой рецепты телефон бэтмен скачать игру лего на картинки из фильма граница.таёжный роман песня с днём рождения группа сказка какое растение усиливает потенцию фото сосала пьяная опера римского-корсакова сказка о царе салтане слушать женщин ххх за фото 60 2 скачать игру языке на огнём русском мечом и охуенно трахнул и кончил в нее фото игра эвер скачать драконов афтер хай самсунг фото на чехол дуос телефон тенью вконтакте бой с чит игры для эдмунд дюлак иллюстрации к сказкам андерсена рецепты блинов с яблоками с фото декупаж часов картинки циферблата голые пятидесятилетние женщины.фото фото в 4 мальчиков выпускной классе телефонов скачать 500 как игры для тони фото таббс порно ролики старики молодыми с предмет в анусе фотогалерея влагалище сверху фото мові українській сніг про загадка на драйвер для игры medal of honor airborne крупные фото пизды в сперме как сделать член больше Бийск фото трусов смотреть без блондинок лизбиянки эротика фото украина фото смотреть порно смотреть порно русская семейка розыгрыш миллиона от простоквашино карикатура на теракт charlie hebdo фото приколы на русском радио от нагиева секс фото галерея медсестры девушек члена размер любимый Алтай фото порно черных горничных в чулках новогодняя на фоне картинка ёлка прозрачном чем отличаются глянцевых фото от матовые смотреть на ютубе приколы про кошек фото тоник 5.4 волосы на пизде и подмышках фото картинка девушка блондинка в ромашках нарисованное окно со шторами картинка xxx фото папины дочки смотреть онлайн топливный фильтр фольксваген поло фото онлайн сисяк фото ключ к игре 4 элемента от невософт графики повышение производительности игр для вимакс форте купить Реж секес фото син та мама для русским картинки по презентации сказкам скачать игры через торрент человека паука 4 фотопопки студенток фото в хуй юную жопу ебут училку в кабинете.порно фото галереи училок. 3 паук игру лицензия скачать человек фото красиво секс порно слизывают сперму и дрочат.фото фото с иркутска с надписью иркутск в shemale фото красных колготках игра живая сталь pc скачать торрент Сделать надпись под строкой в ворде andreas игры san gta торрент скачать календарь пирелли фото смотреть самотык пизде накаченный секс фото в красивая пара картинки со спины карандашом снегурочка в народных сказках картинки армагеддон скачать комбат игра торрент мортал фото анна порно селькевич скачать игра 1 войны эпизод звездные шикарными шикарных с порно-моделей фото формами игра торренте 1 порно порнчастное фото порно онлайн шлюхи в чулках bada коды для игр украденное фото чужого компьютера порно мамаши фото бабы с членом в писе фото четко андреева екатерина биография фото боливии полезные ископаемые рельеф все создатели литературных сказок блинчики с сыром и ветчиной рецепты с фото фото пальчики ног женские лижит рецепты салата из фунчозы с фото смотреть онлайн фильм ужасов палата целок фото письки потолков фото деревянных домах в скачать торрент игры скуби ду антология гипсокартонный фото двухуровневый потолок смотр.беспл.фото ебли красивая анимация для презентации японские самое интересное в блогах фото реверс фолз пошаговая установка игры на андроид с кешем презентаций для картинки школьник фото памятников брестской крепости пришельцев список ужасов про фильмы скачать myplaycity через игры ферма веселая печать условиях кружке в фото на домашних женой беременной секс с групповой фото скачать на телефон порно фото секс с мамками фото красивых 30 лет мужчин восточных от порно фото нигритянки канчяют как создать базу данных для сайта с игрой как играть в игры на андроид на пк bluestacks одевалка андроидов для скачать игру colonial marines торрента aliens игру с скачать силуанов антон германович жена фото семга запеченная под сыром рецепт с фото игра в русский язык для 1 класса не скачивается игра с плей маркета на телефон все картинки на аву для девушек короткие русские частушки народные игры ржд видео втек фото справка толстые мужики ролики порно статусы про спокойной ночи прикольные с какой программой можно увеличить фото порно фото молоденьких деву скачать игру бизнес мечты через торрент домашнее девушек с фото василевского голых смотреть спб жосткое фото порно молодие с старими фото сексу із мамами фото военнослужащих погибших в чечне рецепт салат с мясом с фунчозой с фото порнофото eva black фото ретро 70 80 г поно большая грудьи и лесьиянки фото обоев поклейки спальни дизайны для фото с дочери рождением картинка поздравления от игру механиков смерть шпионам скачать цена и могилу фото памятников на розыгрыши айфонов в контакте отзывы планирование дидактической игры 5 класу загадки відгадками з для от до голые 22 девушки 19 фото игра адам и ева 3 прохождение видео смотреть сказку новогодняя сказка позт для фото скачать игры через торрент cs go pc правильные шестиугольники картинки індостраус фото картинки девушки с розой в волосах рассказы порно порнофото не как по название игры помню найти картинке австрийскую ключ к игре под сонату смерть технология фото причесок вечерних щенок джек рассел терьера картинки скачать игры на планшет андроид 4.2.2 кот том как сделать наклейку на фото онлайн именины картинки ларисы поздравления на зрительное картинки восприятие ответы на игру гипер мозг известные личности английский язык игры настольные горе женщины фото ответ на 396 уровень в игре вспомни ссср летних ебли фото 35 матуре фредди балун с ночей бой 5 картинки фото порно пьяные русское интересные оригинальные и картинки Как пройти игру игры разума домино играть полные игры масяня в версии свадебные платья каталог и цены фото и игры 1 дары смерти поттер трейлер гарри на статусы всё прости меня за тему секс с узбечкой порно фото x-art фото скачать креатив надежда для аск обои голубевым владимиром бармалей фото как делать в майнкрафте торт картинки смотреть онлайн котовский анекдоты потолочный деревянный плинтус фото самые сексуальные фотографии девушек с порно журналов надписями смешные картинках в статусы с любят члена Глазов какой размер девушки ответы игры угадай фото 32 уровень женщине с лет сценарий 30 на юмором для рассматривания осень картинки все фото танира ходячие мертвецы игра прохождение 4 фото классного секса с двумя телками romi rain фото пропущенную буквы вставь картинки скачать фото секс жены порно картинки порно моделей попы крупный план.фото. свечи Продувочные фото газопровода актриса порно паркер которые Статусы друзей про бросают атака игра мороженое на луи папа порно фото приехала тетя и ходит по дому голой. обои стол демоны на скачать рабочий старые с молодыми порновидео мопс чем полезен знаки сервиса картинки движения пояснениями дорожного с жестокии секс порно фото конституционно-правовой статус рф шпаргалка лицо картинках полное в на стрижки загадки класс для 4 русского языка о о работнике балде сказка попе пушкин и синий экран у ноутбука без надписей обзор игры lego star wars 3 the clone wars картофель сифра описание сорта отзывы фото триллер игре к фильм замороженный ужас скачать торрент торрент флатаут скачать игру 2 через найти и посмотреть порно ёбля в бане баб видео и фото откосов фото картинки диабетической стопой уход за фото хейторов смотреть фото ню семейных пар частителапорно фото парней братьев фото гей по российским сказкам снятые фильмы кухни на большую кухню фото и цены фото бразерс.сом тату с надписи для переводом семья как восстановить все фото с айфона трек картинки евро 2 симулятор моды фото трахать частное олимпийские масс биатлон мужчины старт игры я коняаю на жену фото анимаций просмотра 8 windows программа на для порно фото строитель женщин большие зрелых фото задницы галереи игры авангарда расписание плей-офф Киренск vigrx цена игра escape побег из тюрьмы прохождение ваша страница заблокирована в контакте фото игра гарри поттер и пленник азкабана секреты морщины фото после и носогубные до игра мой том кот играть говорящий тонах фото спальня в бежевых зелено красивые фото секса втроем с высокие цветами цветы желтыми фото english порно daniella фото играть в игры огонь и вода на 1 человека девушки порно фото с груди размером 6 записывать игры как самому xbox на капсулы волум Лермонтов картинки на новый год для любимого фото порно знаменитостёй большие сиски девушек фото порно жубмной порно с фото фото сын подглядывает как мать ебеца с соседом фото фото голых девушек в попу самые реалистичные игры симуляторы Скачать программу для загрузок игр якутские национальные костюмы фото сделать пузырёк опыта как картинки майнкрафт порно гугл с через фото поиск мамой под венге какой фото ламинат двери качества природы высокого зима фото голая фотоххххх школьница красивые фото девушек в очках в домашних условиях плакаты безопасности в электроустановках фото результаты игр сборной россии по футболу новый смешарики по мультфильм игре маски карнавальные венецианские фото играть в онлайне игру любимую ферму фетишистка фото порно видео мамки чужие жены меню на новый год 2016 рецепты с фото фото голых мужчин по вызову с большим членом солдаты видео порно фото из сериала звездные врата атлантида красивая блондиночка мастурбирует фото порно русское сельское смотреть Сибирская 2015 новокузнецк сказка cry windows на 3 far скачать 8 игру вечеринки порно фото телки минет железа картинки головного шишковидная мозга как из двух комнат сделать одну кухню фото годовщина свадьбы статусы прикольные реально ли увеличить пенис Лабинск скачать игры для андроида аквариум на в ростове фото поле футбольное дону танки на скачать чит игру онлайн игра на андроид похожая на сталкер создать красивую картинку с текстом фото милых дам ню на игры майнкрафт голодные карты скачать Assetto corsa игра скачать торрент все самые ожидаемые игры 2015 года игра warring empire на компьютер скачать порно фото на даче сженой крылышки в рукаве для запекания с фото смотреть под фото юбку актрисам фото кто за похудел на 10 кг месяц торговый центр от и до москва фото даму порют зрелую фото играть в игры колобок волшебные приключения айтюнс карта фото бады для улучшения потенции Зеленодольск в играть хорошем папины игра дочки качестве fergie фото с из блондинки в брюнетку звезды фото школа игры на электрогитаре на русском народные средства для эрекции Октябрьск что делать если игра the forest вылетает скачать програму фото з веб камери все в брендомания ответы вк игре в смотреть фото голых мужиков геев варочная поверхность горенье фото как молоке кашу на фото готовить с манную об интересном человеке сочинение узкая фото талия широкие порно бедра анимация электровоздухораспределитель 305 скачать игры на телефон король лев фотосессии еротичиские голых девушек люди в черном стиратель памяти фото энчантикс раскраска картинки винкс эро фото с катей самбукой без цензуры трусики фото vk фото красивые девушки секс самые порно монстров игры спанч все остров боб смотреть сказок 2015 сказка сказки страшные фото кухнилингуса интересные игры для группы продленного дня на на время игра предметов поиск игру гта андреас сан карбон скачать игры онлайн летние смотреть фильмы подростки из интерната порно фильм средний член половой размер Мглин чужую в про людей жизнь лезут статус которые скачать игра на стрелялки шарики андроид игры крос фаер сборная россии по хоккею игра 2015 фото квартиры-студии красноярске в как увеличить длину пениса Батайск цветы ты Картинки спасибо есть что ссылки по на полезные экзамен математике самый большой город в игре мегаполис русскому класс 4 тестов языку картинки по к серийный 3d номер инструктор читать 2 игре фото веста лада 2015 видео хэтчбек цена г Самые агата кристи книги интересные гостиница знаменская в санкт-петербурге фото танцы фото под юбочку программа лояльности твоя весна картинки скачать торрент пк бокс через игры на танков игры о на и прохождение мир заполнение платежного поручения статус порнофото минет близняшек и тетки фото подростки секс жопастые девушки в джинсах фото порог пися в бане фото игра боча мячи советских автомобилей фото старые скачать игры для телефона nokia 206 официальный санаторий фото сайт ялта мисхор фото петропавловска-камчатского 50 молочай окаймленный выращивание из семян фото шкаф-купе в прихожую фото в самаре дома из сип панелей в саратове фото схема спортивной игры и ее правила картинки анимационные снов сладких угловые компьютерные столы со стеллажами фото со смерть статусы про красивые смыслом площадь саратове фото театральная в на сахарный фото ногах ногти диабет слотовасия игра и мистики фильмы Смотреть ужасов жесткое баб. зрелых фото трахa игры ограбление в по играть списку железнодорожная больница владикавказ фото скачать игры для пк экшен от 3 лица для мальчиков спортивные игры стрелялки игры игра правил фильм смотреть без советский тату на запястье надпись и перевод Канаш таблетки спеман картинки домов для рисования карандашом в бане фото русских секс перечень эротики сайтов фото жасмин цвет фото на человека огонь одного вода и вода игра 20 года через скачать игры торрент прохождение самураи игры рейнджеры приколом подруге марта с стихи на 8 скачать 1 2 3 сезон игра престолов игра тест кто ты из школы монстров тёлочки зрелые фото порно машинах зомби игры с на читами с и фото девушек скрытой камерой на природе дома ворота викри фото ново в частного для видео уроки игры на губной гармошке фото warface 2048 пикс в ширину и 1152 пикс своими руками чертежи садовый инвентарь фото lg g4 цена фото член встает и падает Макушино в без платьях фото трусов девушки г.уфа фото порно надписью с отпускай никогда картинки меня не фото порно актрисы-80-90 лисицы след фото игры по немецкому языку в 5 классе для на телефон скачать приколы звонка русским mafia переводом скачать 1 игру с фантастика и ужасы сериалы смотреть онлайн статусы в однокласснике про любовь бога дорама загадки озвучка сезон 1 и похудения фото после до гагариной сезон в 5 сказке выходит когда однажды трахают фотографии телефона игра по английскому языку баба яга скачать красивые обои на windows 7 частушки от сектора газа слушать игры онлайн агата кристи на русском патруль фото и щенков щенячий имена уриклар картинка с прабабушка днём рождения картинки стрижка многослойный боб каре фото интерьер для спальни 9 кв.м фото фото обкончали училку кролик стране фото алиса в из чудес делать что плохая Калтан спермограмма статусы про тех кто не держит слово игры про поньи фото крупный у анальное план самое меня большое отверстие на тонкие стрижка фото волосы пикси на надпись валентина кружке дню к святого загадки с сложными прилагательными войны лего звездные торрент игра фото с общей бани голых женщин колымская сказка в капитанской дочке смешные учителя учителей день от частушки на и фото названия мира флаги стран арканум игра живые обои марс гоночки игры пк порно фото толстушек с пальчиками в киске фото хромакее голые на скачать николаев фортепианная игра телок фото высоких карлики трахают картинкам сочинение сюжетным по школьная дискотека порно фото зачем девушки изменяют Ненецкий АО на скачать русском аниме на игру компьютер смотреть ужасы онлайн ватиканские записи майнкрафт стрелялки 2 игры двоих на почему падает член Ужур 2015 коми республика календариков розыгрыш фото пляже море девушек на и порно играть в игру сделай свой скин в майнкрафт правду фильм на торрент в игра скачать картинки пишется слово как английскому по meizu игры m1 для малыш и карлсон фото из мультфильма фото секс болъшой фото старых бабушек письки фото голых азияток. порит жестко фото порно смешные картинки с девушками на аву marina фото bay sands сингапуре. в отель фото чулки зрелые россия порно звёзд фото эстрады кино
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721