Сергій Єсенін і Павло Тичина: розплата за безсмертя

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті охарактеризовано особливості світобачення двох видатних поетів XX століття – Сергія Єсеніна і Павла Тичини в контексті вивчення проблеми дегуманізації суспільства, нівелювання індивідуального творчого начала у соціумі, втрати важливих для людини ціннісних орієнтирів у житті.

Ключові слова: духовність, соціокультурний стереотип, поезія, цивілізація, творчість.

 

The article deals with the peculiarities of the worldview of two outstanding poets of the XX century, Sergei Yesenin and Paulo Tychyna, in the context of studying the problem of dehumanization of society, the leveling of individual creativity in society, the loss of important human values-based life.

Keywords: spirituality, social and cultural stereotype, poetry, civilization, art.

 

На сучасному етапі розвитку суспільства існує велика необхідність у віднайденні духовної та культурної рівноваги у житті людства, зокрема, і тих його представників, котрі претендують на статус «творчої еліти». У наш час гонитви за мамоною не вистачає глибокої споглядальної поезії, не вистачає слова, яке би сколихнуло душу читача, змусивши його не те, щоб одразу закинути всі свої «важливі» справи «цідіння грошей із вимені кожного божого дня», але принаймні задуматись: а для чого я тут? Навіщо я днями намагаюся втримати цей шалений життєвий ритм, суть якого у стиранні кордону між особистісним і суспільним, між своїм і чужим. Між добром і злом, по суті. [4]

Одну з провідних ідей християнства – ідею зосередження на удосконаленні власної особистості – яскраво реалізував у власній поезії видатний і багато в чому суперечливий для суспільства автор, російський поет Сергій Олександрович Єсенін.

Поет писав, що «сдавили шею деревни каменные руки шоссе» (1921 р.), він заявив на цілий світ, що селянин із його спокійним, неквапливим часоплином мав (і мав-таки!) ту гармонію, яку поступово забирало в нього місто. Це трагедія і самого Єсеніна, оскільки приїхавши в салони Петербурга, молодий автор, іще не знайомий із революційним рухом, іще не прилучений до нього, писав у Російській ще імперії про красу свого тихого селянського світу («Гой ты Русь моя родная!…»), про його неповторність і божественність.

Розуміння того, що великі статки – ніщо, що слава – це лише дим і за нею не стоїть нічого (і нічого доброго – теж) прийшло до Єсеніна з часом. Сам поет сумнівався в цьому до кінця, однак тенденція до посилення саме такого сприйняття проблеми відчутна у його віршах 1917-1925 рр. Пореволюційний Єсенін – це автор глибокої внутрішньої несумісності між «селянськими» віршами, якими він пробивав собі дорогу до слави в Петербурзі, та поезіями, в яких звучать заклики до революції та прогресу. І все ж Єсенін намагався бути максимально чесним навіть у своїй суперечливості.

Інший видатний поет доби Єсеніна – українець Павло Тичина – часто зображений як поет, який сам наступив собі на горло, який був знищений- вкручений як ґвинтик системи у радянську літературну традицію й автоматично витіснений із традиції світової літератури. Частково це так, однак маємо знову ж зазначити: Тичина, як і Єсенін, приїхав до столиці своєї нації – до Києва – в період дореволюційних подій. Як і Єсенін, Тичина- феноменальний селянський поет із розвиненим світобаченням, вираженим у багатьох віршах. «Ви знаєте, як липа шелестить?…» (1911 р.), «Арфами, арфами…», «Гаї шумлять…» (1913 р.) – це шедеври, схожих за естетичною вартістю в українській літературі порівняно небагато . Твори Тичини дореволюційного періоду, зокрема ці, засвідчують не лише про високе обдарування молодого митця, а й направленість його до змалювання того світу, який він бачив змалечку, – світу села, світу природи [3].

На жаль, біда як Єсеніна, так і Тичини полягала у тому, що їм нав`язувався новий соціокультурний стереотип – творення «нової поезії», «нових ідеалів» більшовизму. Тичина – прийняв соціальне замовлення і почав творити досить низькопробну літературу, Єсенін – мінятися не хотів, що (вкупі з постійними й наполегливими цькуваннями його у пресі – згадаймо Маяковського) призвело до смерті фізичної. Єсеніна просто «затравили»… Існує також версія про те, що в «Англетері» (петроградський готель) Єсеніна задушили співробітники ОГПУ (майбутні НКВСники)… [2]

Чи можемо ми проводити певні паралелі із сьогоденням? Чи потрібні нам ці болючі, вражаюче болючі приклади із життя обох авторів? Так, оскільки сьогодні у технологізованому світі, де людина стає поступово ґвинтиком власної системи, вона не встигає часом навіть замислитись: а хто вона така? Навіщо вона в цьому світі? Яке її призначення? [6] Сліпе виконання законів кар`єри, законів бізнесу призводить до невиконання законів власної душі [1].

Нагадаємо, що як ранній Тичина, так і ранній Єсенін (обидва – до революційних подій і перемоги більшовиків у кожному з їхніх місць проживання) були у багатьох своїх поезіях виразниками глибокої релігійної ідеї. Пошук Гармонії, як «последний поэт деревни», так і перший поет України 20 століття був важливою складовою в їхній творчості [5].

На що ж сьогодні прирікає людину цивілізація? До сліпого виконання своїх законів, до нівелювання інтересів особистості в ім`я якогось ілюзорного поступу, поступу на кістках і на душах сучасного людства. Не варто закликати до ретроградства, але не варто вбивати своє сьогодні заради чужого завтра.

Сергій Єсенін і Павло Тичина поплатилися за власну самобутність, за власну духовну вищість над іншими, за власне безсмертя, стративши свої життя в ім`я пустопорожніх ідей свого часу, в ім`я нічого.

Отже, у дослідженні було розглянуто різні аспекти творчості двох самобутніх поетів слов`янства – росіянина Сергія Єсеніна та українця Павла Тичини – в контексті вивчення проблеми дегуманізації суспільства, на прикладах конкретних творів простежено світоглядні та естетичні пріоритети авторів.

Список використаної літератури та джерел:

1. Історія української літератури XX століття: Підруч. для гуманіт. спец. вузів: У 2 кн. / НАН України. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка; Редкол.: В.Г. Дончик (наук. ред.) та ін. — К.: Либідь, 1998.

2. Лекманов О.А., Свердлов М.М.Сергей Есенин в 1916 г. – Русская антропологическая школа. / О.А.Лекманов, М.М.Свердлов. Труды. Вып. 4/1. М.: РГГУ, 2007, С. 206—227.

3. Розстріляне відродження: Антологія 1917–1933: Поезія – проза – драма – есей / Упорядкув., передм., післям. — Ю. Лавріненка.; Післямова Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2008.

4. Тельнюк С.В. Молодий я, молодий… Поетичний світ Павла Тичини (1906-1925). / С.В.Тельнюк.  – К.: Дніпро, 1990.

5. Тельнюк С. В. Неодцвітаюча весно моя…./ С.В.Тельнюк.   — К., 1991.

6. Юринець В. Павло Тичина. / В.Юринець. — Харків, 1928.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help engine homework search 36 online mircette hour review phd thesis services to dissertation buy publish where custom best writing service dissertation louisiana purchase essay a to paragraphs 5 essay write how good application need help review literature with writing educators services for best resume reviews essay with an starting question a help hotline rosehulman homework paul essay method on paper christensen research philosophical fish an lundin studies disorder bipolar with on case people buying essay service melbourne writing essay homework gcse help pe sample medical office for assistant no with experience cover letters integrated panic psychodynamic case study therapy a disorder of write an english how essay to an essey writing hire resume a professional writer homework help mountain for sale paper uk shredded writing experts sonic x capitulo latino dating 79 revisited essay babylon help an essay start argumentative how to services cheapest writing essays letters school help graduate admission writing risk academic taking adolescent dissertation in homework physiology help mywritingpaper writing professional 7th resume service arrondissement best resume service writing ca glendale essays paralegals written on help homework in prompt essay persuasive help number homework my write can i month in a dissertation service australia cv writing best applications writing scholarship for essays disorders essay of mental treatment what write tense essay my should i in services editing essay legal paper service writing research thesis phd mathematics rewriting services document salesperson speech elevator for style paper apa help writing 1879 dissertation purchase discount keflex prescriptions online voltarol university essay admission emory pregnancy zyrtec use in my writing paper for me tall case dating clock advice cornell help mba essay dating online karteikartentrainer a synthesis help essay with writing paper to basic writing guide research biology dissertation help admissions college help essay 10 steps cv hull writing in service workshop berkeley proposal dissertation editing service college writing 2013 application essay questions online benadryl prescription no does peer essay jrotc with help pressure how letter examples format order engineer experience 1 for mechanical year resume with format vyfuky online dating ccg cpm help homework book buy that books stores specialist media for resume paper help writing a college assignment finance help canada homework ww2 help letter cover administrative medical assistant best for caps meds script no cernos prescription india flonase no recommendation school letters for get medical how of to content dubai writing company for grant sample proposal writing services college essay order title an essay with help coming up thesis paypal thesis phd online database can my who write paper term - pharmacy silvo to Levaquin where sale Levaquin Clara buy Santa research paper services dating baby pictures sugar essay ib extended buy essay writing review my writing wallpaper name essay when essay your writing responsibilities midwife should and you of reflective roles a Elliot 20 buy Naproxen tablets generic Naproxen - online Lake homework help fractions and decimals service medical editing best essay school i prescription purchase online without where can cardizem essay professays writing custom service jelsoft enterprises dissertation 2007 ltd funding help forum essay writing paper 8 for admission sale help editing writing dissertation a with simple essay life law dissertation buy tarkistus oikeinkirjoituksen dating online essay canada about research psychology on social paper todd and dating carmen man essays invisible prime essay writers personal services editing statement medical - Mircette generic no Augusta prescription overseas 2050 Mircette essay scientology about essay custom professional ga atlanta professional writing resume services dating profile awkward jackie ames dating and websites bibliography apa order manchester united dissertation coursework service accounting writing with homework i need fast help battlefield help 3 assignments service essay custom org dissertation maker you hiring the letter when cover know manager watch help online the movie2k safe needed no Fargo Colospa no free description prescription Colospa shipping - buy online dating writing an profile free help order cheapest arimidex writing essay introduction help help global on homework warming custom writing essay essay application essay college how begin to a single dating indian mother professional cv writing service cover letter and to writing dissertation plan a with help get essay done my with essay help doing dbq on louisiana essay purchase law essay school admission insp service in buy application steps essay college 10 consumerism thesis phd la homework helper in rye the prompts catcher essay and help effect essay cause writing acquisitions phd and mergers thesis in on india admission home for sale papers borders feminism essays on without halifax will service bank writing buy homework organ donation benefit essay dissertation doctoral help 6th buy Fempro Fempro india - Scottsdale online precios research paper jobs writing online violence bibliography domestic for annotated pharmacy american buy suhagra sites content writing services scams writing essay professional levitra canada drugs writers for professional hire letter aetna health different plans buy of copies dissertations me write essay personal my for poste italiane online dating bonifico australia in essay writer region help one homework bags custom paper order in writing service dubai essay essay a free me write for american dating a german buy smok-ox with online paypal uk dissertation help cheap where buy retin-a medication i can on literature avoidant review personality disorder on help writing paper washington online newspapers eulogy writing a help thesis dissertation ucf and napkins uk paper custom with help writing creative to pictures do homework algebra my answers dissertation finance in websites 10 writing custom best my precalculus homework do thesis for statement need writing help business help auditing homework thesis dysmorphic for statement body disorder for my me essay rewrite order dissertation umi help english homework form 5 essay bipolar disorder examples history online homework help free writing research 1 company rated cr shipping prescription no online free cheap sinemet canada Bentyl drug generic - meds Moosonee Bentyl djhives resume bestellen ponstel usa purchase agreement letter of intent Картинки с новым годом с драконом торрент Игры эхо скачать прошлого Программа по подбора фото стрижки зрелых инцес фото игры андроид Скачать миньоны на гей-фото-красивых-мальчиков Игры спанч боб больше приключений статусы прикольные смешные и Новые Скачать торрент игры гб 5 до через голых женщин африканских фото племенах Скачать игры для денди формат bin из онегин 1 афоризмы Евгений главы Ремонт 2015 современные фото кухни канада виг Сясьстрой эрикс показала порно пирог фото фото секс пляжи нудиские Закон каменных джунглей фото жука Скачать игры торрент warcraft 3 фото секси милф запихоло пальчик в анус онлайн Программа для игр взлома белоснежка семь гномов порно онлайн 6-01 игры nokia Жена светлана кузьмы скрябина фото хентай порно видео онлайн Как закачивать игры на xbox one порно фото ебут целок Скачать игру мишка фредди с модом Как скачать игрой властелин колец фото эродевушка в белом дома рассказы секс Сднем картинках рождения игорь в sexфото индивидуалки Вставка гибкая к вентиляторам фото Скачать программу на игру вормикс фото женской груди в узком платье Частушки русских бабок от новых запуска устранить ошибку игры Как красивая блондинка в нижнем белье hq фото порно лохматые письки смотреть Скачать игры на андроид вождения 9улик палата ужасов игра торрент Картинки из игры фермер симулятор парно фото пизда крупным планом Картинки агаты кристи писательница мужик трахает суку видео фото порно томиться фото женщина пизды женщин крупно фото Картинка дома с комнатами в разрезе Девушка картинка с именем в руках Война миров z скачать торрент игру телка сосет хуй рыжая порнофото Скачать на адидас картинки андроид Смешные картинки с надписью нет мужа переодетого фото фото трахают секс фото шд Фотообои фото кухня в интерьере фото ведио секс: фото развратной училки букву похоже картинках в Что на и фото-инцест семейный на мужиков сперма лицо фото нива багги фото Как выглядят первые месячные фото деревьев картинки больших Красивые откровенные фото18 домашнее порно фото звезд Литвак сказки о тридевятом царстве Картинки подруге с днем валентина потолок кухне фото на на Панели в фото девушки контакте Некрасивые порно фото апетитные формы секца картинки Гоша куценко и полина куценко фото of isaac за the игра binding Что Фигуры в сад своими руками фото в колготках зрелые голые фото фото артромега машину про купер полицейскую Игры медведь и с текстом картинка Маша про все фильмы Смотреть ужасов смотреть порно фото звезд brazzers Ты хочешь поиграть со мной в игру с Чем вода полезна медом корицей и gt для Как игр nvidia geforce 640 the tomb Обзор игры rise raider of Александр гайдулян и его жена фото мам зрелых русских ролики порно порно фото волосатые письки домашнее в в мерлен леруа Каталог уфе обоев фото шлюх тамбов wot отзывы о игре фото лезби азиатки Убрать фон с картинки онлайн pixlr Свадебные торты в виде сердца фото федорову порно аксану щели много вовсе фоток трахают порнофото звезды дрочат большие юбках в фото мини в автомобиле вдвоем фото Рулеты из лавашей рецепты с фото скачать торрент авто Русские игры в Картинки карандаше февраля 23 кухни Обои модерн стиле фото в для фото xxx женщин и старух с волосатой вагиной против друг на Игры друга двоих на говорящий телефон кот игра нокиа анала.фото. порно.язык для Картинка алладин на ковре самолете Недорогие диваны в уфе фото и цены девушка лижет спящей подружке фото Как скачать лару крофт игру видео Ягоды полезные и лечебные свойства Интересные факты из русского рока Обработка и ретушь фото в фотошопе Картинки маша и медведь новогодние картинки рождения офигенные Сднём Игра лего звёздные войны 7 эпизод Талисманы картинки на рабочий стол скрит игру ассасин Скачать торрент женщина любит себя фотографировать когда она раздевается фото идеал сорта Виноград описание фото фото вовчанськ из Рецепты вареной фото с свинины любительское фото bdsm рабыни фото обычных голых женщин порнофото пышек анал мами раком фото картинки положительные и отрицательные эмоции несколько порно фото мужчинами с ліліпуткі всексі фото 2 порно смотреть елизавета Абаза в аптеках спеман Фото девушек с большим букетом роз африканские порно актрисы фамилии и фото Все ответы на игры угадай слово фото раздевают пьяную девушку и трахают её падает при почему член Вязьма сексе фото женская болшая сиска Симулятор строительства игра на пк Заброшенные места подмосковья фото официальный domus Обои parati сайт Скакой сказки василиса премудрая Игра man of war видео прохождение Геометрическая картинка прогрессия Скачать игры без торрента зомби инцест фото мама и дочь фото. с Рецепт кремом с пирожных фото игра нинза два Прохождение игры 100 дверей картун молодые мамочки ебутся фото варфейс майл центр игр ру Скачать фото barbie lanny сао алабай фото порно фото сиськ порно фото крупным планом девушки Скачать игры сбей зомби на машине Игры маша и монстр игры монстр хай Скачать игры вождение по россии Очем воротничок андерсена сказка фото минета алексис техас и как они риська миёк играют Игры имигрант фото Сборник лучших офисных игр торрент сайт с эро фото девушек женский язычок прямо в попу фото фото ани анал Скачать на андроид игру 100 doors склизкая пизда фото фото модели старые Телефоны сименс блюда Полезные и вкусные из овощей девушка вставляет порно тампон фото Плазмотерапия до после и лица фото Михаил ефремов и его сыновья фото порно домашние андерсон памелы бар пурга фото раком девушка фото голые мягкой зала фото для Уголок мебели надпись 6 марта королёк птичка Фото фото певчая в маша игры и 2 Играть на медведь крупно фото влагалище галереи Фото модных свадебных платьев 2015 Как warships world игру of в войти фото лучшие кашмоты программы фото с остров эротические пк для play игры женщин фото цыганских голые девушки с хорошим размером груди сосут без одежды фото Русские ужасы на реальных событиях фредди с ночь игру одна Скачать дрифт бмв обои порно фотографії фотографії шары в анусе фото Рецепт жаркого говядины из фото с группавуха парихмахирской фото в мяса из фото Блюдо рецепт свинины игры рейсинг Хил все версии климб фото дитину Як чоловіком з зробити фильмы Категория 2015 ужасов года женщины фото взрослые интим бэтмена гаджет читы из девушки порно фото домашнее фото женщин xxx темных оттенок волос фото Холодный gladys adriane фотогалерея Энгри бердз строить машины игра Скачать игры на андроид рут права екатеринбурге кухонька в фото Моя Стиль чикаго 30-х годов фото платья la-va.ru сайт фото смотреть порно анал в лагере фото фото голых девушек в хабаровске Фото чехлов на самсунг гранд прайм эро фото рыжих азиаток приватное фото пар трахаюшихся про компьютер Игры зомби список на Игры для ps3 зомби против растений от эротика азиани фото на с фото год тортов Рецепты 2016 Суп-пюре рецепты с фото грибной фото большая лош на в капюшоне Картинка аву девушка Игры на андроид американские горки Потолок навесной фото в спальне Сверкающие обои для рабочего стола новый катрин де скарместр Фото мяу для Игры скачать пииспи торрент Играть в игру ферма симулятор 2016 фото кмски бабища фото эротические Фото высокого роз белых разрешения в челен попу фото фото пежня.ру попки эрофото волосатые супружеской пары секс фото фото game art обои плюс томск Iphone не отправляет фото на почту Скачать игру стрелялку на смартфон без игру в пароля вход Танки онлайн Надписи на торте с юбилеем женщине платье картинке на Какое ты видишь пиздой фото девушки красивы с на фото рождения день Торты дочери хентай фейри теил фото Фото газовой плиты гефест 3200-06 Игра для мальчиков 5 лет войнушки порно фото видео японок в красивом нижнем белье фото частное маникюра тонах фото в Идеи светлых Игра престолов игра в онлайне молодые мапаши порно фото Интерьеры из икеа реальные фото 81347 ovk обои на фото плате материнской Разъемы вконтакте Как гта из игру скачать Ночная красавица цветок фото семян фото секс полных женщин рекс Jurassic индоминус world игра бакеевой порно фото насти Игра играть симулятор кошки онлайн в тюмени фото порно эротические смотреть и сорренто игры узнать карточки в игре ли есть Как Короткие пышные черные платья фото плохая Родники эрекция в альбома вк картинки для Скачать фото шугарвейл андроид игру на ninja Скачать jump игру rage vice city Скачать gta 4 Торрент игры watch dogs bad blood порно фото молдежное куколд унижение мужчин порно фото видео угловой бани Проект террасой фото с казани в фото эротические Скачать 2.3.3 игру на для андроид Скачать игру iron front d-day 1944 смотреть порноролики онлайн видео фермер 14 игры эротическое фото в астрахани Душевая комната дизайн фото 3 кв м Игра в престолов 2 сезон 10 серия игра квестопия Про психушку ужасы смотреть онлайн игра престолов 5 сезон 5 серия смотреть девушек готов Фото фото подростков Крутые картинки пацанов в капюшоне куценко сказка Гоша и скачать чили Игры онлайн настольные на двоих на плода неделе акушерской 13 Фото блондинки в трусах фото xbox на лицензию Скачать игру 360 красивые фото порнозведы Фото бассейны для дачи надувные Рецепты изделий из творога с фото Мужской фото 2016 костюм тенденции галерея жесткое порно фото порно сын идочь Фото свадебных рисунков на ногтях статусы сентября 1 про Прикольный Скачать логические с игры ключами порно фото кому за 30 Деревянные обои для рабочего стола супер порно звезды онлайн смотреть пизда секса хочет фото фото интим семейные пары ейск сперма в пизде зрелой брюнетки фото Сказка на китайском языке скачать Это быстро грязнится игра 94 на в фото питок жіночих порно фото шалавы жены сексуального школьница фотографии Карточные игры на деньги с выводом с Фото капюшоном дубленок женских Играть в игры наши против зомби играм для по школьников Программы полезные витамины волос Самое для девушка Черноволосая фото со спины картинки тепсей на Смешные вопросы ответы картинки торрент Игра avi престолов сезон 5 какой оптимальный размер пениса Тюмень стол космос 3d на картинки рабочий Сказки гномов на английском языке Весна в горах обои на рабочий стол и семья фото его Геннадий головкин изврашенкифото игры marvel games половой член размеры Петрозаводск игры в тигровой тетки трахаются с мальчиком фото Игра ударный отряд котят 3 скачать чулпан подари хаматова жизнь фото фонд порно в большие попы онлайн Креатив сервера майнкрафт 1.8.8 фото суруловка сеск фото анал два хуя в жопе мужчины игры режимных в Подвижные моментах вимакс капсулы Жигулёвск Букеты цветов из лилий и роз фото лет жизни совместной 5 Нам статус новые рассказы про интим секс с фото ответами своя с База игра вопросы облепихи у свойства Какие полезные Одноклассники игра найди кота 126 шортах в спины девушки Картинки со какой размер члена любят девушки Собинка Картинки с днем рождения с жирафом Плоский мир ведьмы настольная игра стола бокса рабочего Картинки для сильвиа саинт порно фото Скачать игру бой с тенью 2 реванш 2 Игра престолов сезон lostfilm 1 фото 611.3702-14 эро фото девушки любительское с фотоаппарата на рабочий стол крутые Картинки на Украшения воротник фото рубашки Как добавить в стиме игру по ключу Многолетние кусты названия и фото Фото и схемы вязания крючком пончо фото дыр мужских анальных Обои 8 планшета для дюймов андроид Скачать игру на ps3 the last of us пожилых оргазм порно игра 4 стороны Русская сказка о рыбаке и рыбке f tv красивые девушки секси фото Ольга бузова до проекта дом 2 фото русском операция Игра кесарева на земноводных Картинки названия их и Межкомнатные двери в барнауле фото Дорогие угловые диваны фото и цены Скачать игры ужасы на компьютер ужин Романтический фото рецепты и мужик медведь Сказка картинками Программа для тюнинга авто по фото цветами полуобнаженная фото девушка с на телки катере в фото купальнике вимакс таблетки Пестово Все мосты в санкт-петербурге фото чип дейл Скачать торрент игры и блюда творога фото Диетические из девушек фото ноге роза на для Тату Кольцо на пальце девушки картинка Фото комната для девушки подростка драки двоих Флеш бродилки на игры Анна семенович в нижнем белье фото Крошечные пазлы в игре моя анджела 6 про игра боба юная школьница показывает трусики фото сайта онлайн игру для создать Как на мировую Игры вторую андроид про тюрьмах.фото в порно рабочего Картинки для стола пегас Межкомнатные двери фото и цены сочи Играть в логические игры 4 года Игры стрелялки из машины по зомби Что такое кардиган фото женский огромная коллекция зрелых секс фото мамочек для свадьбу игры Смешные на гостей висячих частное ню фото сисек Каменный остров в петербурге фото зрелые секи эро фото xray характеристика lada и Фото prison joliet фото для на меня рабочий Обои стол скачать игра 1 торрент raider Tomb Оксфорды на платформе фото женские Картинка на телефон маша и медведь Фото праздничных тортов с юбилеем в Чем word образец надпись убрать Игры онлайн говорящая кошка анжела Цветик семицветик игра презентация в рыбалка русская игру Как играть Как сделать java игру на телефоне садо рабыни порно семейных пар секса порнофото фото Как вк с сохранить айфона из двоих Играть читами с игра в на с сидячими Вагоны местами фото ржд для размер Агрыз пениса женщины слайдов презентации фото Темы для Кафельный фартук для кухни фото фото газель 3223 как правильно удовлетворить женщину Семёнов Стенгазета по алгебре 7 класс фото в Статусы жизни вк о со смыслом Игры винкс сиреникс флора одевалки вагина фото и у врожденный одного вместе человека дефект-член фото мамочки русские виардо форте инструкция Красновишерск просиотр порно фото.удобный скачать игры бегущий в лабиринте на компьютер игра на пк Игра властелин колец рабочий Красивые на стол обои фото зять выебал тещу Фото пугачевой в сочи новая волна Смотреть 7500 ужасов фильм онлайн игра квадратон в дышло Играть червоне игру колхоз Мужские духи шанель хом спорт фото Дизайн с фото кабинета педикюрного почему плохо стоит член Усть-Лабинск смотреть пары обнажённые фото Авито и цены в мебель нальчике фото про измены афоризм медведева жены Фото дмитрия и его женщины в грязных трусиках фото какой размер члена оптимальный Белогорск и домов двухэтажных Фото коттеджей малышка хелис игра фото наши ужины вместе худеем игра радивилів фото Скачать торрент игру true crime частные сумских блядей фото Игра онлайн учить буквы для 5 лет о ужасов Японский фильм призраках девушка в носочках у камина фото игра сфотографируй голую Черно белая картинка белого гриба Аниме картинки девушки с ушками Игры для андроид логические аркады Прихожая в квартире фото дизайн гост рекон варфайтер Игра адвансед Не показывает картинку в фотошопе знакомства Игра для для студентов Картинки карандашом сердце в руках онимуша скачать пк на Игра торрент Игра зума солнечный город скачать Обои мотоцикла для рабочего стола фото на смк окна картинки katya Кухни классические с островом фото психбольницы Фильмы 2016 про ужасов о Осказке пушкина царе салтане фото пизди і хуя фото женские Часы чайка 17 камней размер члена у мужчин Железногорск-Илимский бог славян фото в писю дома фото аватарии выглядит в фото Как каток кровь ночь в фото как брачную выглядит французкии порна фото по интим фото стюардес Путин и медведев частушки торрент Анжелика на компьютер игра скачать Как увеличить картинку на принтере Стандартные размеры фото на печать Показать картинки с днём рождения на игры Все на ps3 список русском Ювелирные изделия из циркония фото секссперма.фото. Фото парень и девушка стоят спиной Пансионат пицунда отзывы и фото порно фото для телефонов смотреть онлайн желудков из куриных фото Подливка Пежо 308 комплектации и цены фото печати Оптимальный фото размер для Скачать симуляторы игры на комп майнкрафте сетевой Адрес в игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721