Роль медіа-рілейшнз у формуванні корпоративного іміджу ТОВ «Т-Cтиль»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті наведено результати контент-аналізу рівненського тижневика «Льонокомбінат» та проаналізовано вплив медіа-рілейшнз на формування іміджу ТОВ «Т-Стиль»

In this article author describes the results of content analysis weekly «Lonocombinat» and the influence of Media Relations to create the image of enterprise «T-Styl».

Сьогодні незаперечним фактом є те, що для ефективної діяльності будь-якої комерційної структури необхідна злагоджена та безперервна взаємодія з громадськістю. Незалежно від бажання будь-яка організація стає носієм іміджу. В сучасних умовах ринкових відносин та активної конкуренції для того, щоб сформувати свою аудиторію чи завоювати прихильників потрібно привернути до себе увагу. Від того яку інформацію буде отримувати споживач, залежить його сприйняття, довіра та ставлення до організації. Проте з стрімким розвитком засобів масової інформації змінюються засоби взаємодії з ними. Саме тому важливим є дослідження механізму здійснення зв’язків зі ЗМІ та їх впливу на формування корпоративного іміджу. Цим зумовлена актуальність дослідження.

Аналіз попередніх досліджень. Проблематикою, що стосується корпоративного іміджу, його створення та функціонування займались такі вітчизняні та закордонні вчені як Г. Почепцов [1], С. Афанасьєф [2], В. Зазикін [3], Ф. Шарков [4] та інші. Вивченню теми зв’язків з громадськістю, зокрема медіа-рілейшнз, приділяи увагу такі вчені як М. Гундарин  [5], А. Чуміков [6], С. Блек [7], Ж.-П. Бодуан [8] та інші.

Метою статті є інтерпретація характерних рис висвітлення діяльності ТОВ «Т-Стиль» у тижневику «Льонокомбінат» та аналіз впливу цього висвітлення на імідж підприємства.

Для дослідження медійного висвітлення діяльності ТОВ «Т-Стиль» було використано контент-аналіз тижневика «Льонокомбінат». Газета виходить один раз на тиждень. Обсяг газети складає 12 сторінок, проте 4 з них займає програма телепередач. Засновником та видавцем є Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». Тираж газети  в досліджуваний проміжок часу з 29 грудня 2011 р. по 28 грудня 2012 р. змінювався від 1000 примірників до 35 000 примірників. Зростання тиражу відбувалось пропорційно до розширення «Громадського руху «Льонокомбінат» лише на період передвиборчої кампанії відбулося різке збільшення тиражу від 20 000 до 35 000 примірників, а потім понизився до 15 000. Досліджувана газета поширюється безкоштовно у місті Рівному  та рівненській області. Для отримання максимально точних результатів було проаналізовано усі номери тижневика за один рік – 52 номери.

Перед початком дослідження була висунута гіпотеза, що газета позитивно та всебічно висвітлює діяльність ТОВ «Т-Стиль» та керівництво підприємства тому вона є засобом формування позитивного іміджу організації.

Одиницею виміру є число статей. Усього було проаналізовано 820 статей, з яких 129 стосуються діяльності підприємства (16%). При проведенні контент-аналізу було відокремлено категорію журналістських матеріалів. Саме ці матеріали і підраховувались як одна одиниця.

Для аналізу статті було погруповано за критерієм тематичної спрямованості. Всього виокремлено 12 тематичних спрямованостей матеріалів:

1. Діяльність і розвиток підприємства – 21 матеріал (16 %)

2. Колишні працівники Льонокомбінату – 30 матеріалів (23%).

3. Спонсорство, благодійництво – 20 матеріалів (16%).

4. Участь у громадському житті – 6 матеріалів (5%).

5. Підтримка місцевою громадою – 15 матеріалів (12%).

6. Конфлікт з митницею – 2 матеріали (1,5%).

7. Земельний конфлікт – 6 матеріалів (5%).

8. Турбота про громаду – 10 матеріалів (8%).

9. Передвиборча кампанія – 17 матеріалів (13%).

10. Вклад у розвиток регіону – 12 матеріалів (9%).

11. Історія Льонокомбінату – 4 матеріали (3%).

12. Про життя, думки Червонюка – 5 матеріалів (4%).

Найбільше матеріалів присвячено життєвим історіям колишніх працівників Рівненського льонокомбінату. Ці матеріали здебільшого подавались в постійній рубриці «Наші ветерани» на 9 сторінці газети. Оскільки видання розповсюджується серед членів Громадського руху «Льонокомбінат», що переважно є людьми причетними до діяльності цієї організації, то таке вшанування ветеранів праці на підприємстві, формує позитивне ставлення до видання та до самого підприємства, що пам’ятають та вшановують цих людей. Ці життєві історії здебільшого розповідають про працьовитих, порядних людей, що багато років свого життя пропрацювали на Рівненському Льонокомбінаті та тепло згадують ці роки та саме підприємство. Інформація такого типу підсилює позитивне ставлення до організації тих людей, що колись працювали на підприємстві та формує його в людей, що не мають досвіду роботи на підприємстві.

Підприємство «Т-Стиль» є відносно молодим підприємством, що розпочало свою роботу в кінці 2011 року, але стало публічним та відомим за короткий проміжок часу. Це є наслідком вдалого використання назви потужностей, на базі яких зараз працює фабрика та ніби продовжило вже існуючу історію підприємства замість того, щоб виходити на ринок як новачок.

У поєднанні з темою історії льонокомбінату інформація такого типу складає 26 %. Таку інформацію зазвичай оприлюднюють організації, що формують імідж «організації з історією». Такий імідж формує у споживачів довіру до організації, впевненість у її продукції, зменшує сумніви споживачів та партнерів щодо подальшої роботи підприємства. Хоча ТОВ «Т-Стиль» не виробляє продукції з льону, воно зберегло за собою назву підприємства на базі якого було відкрите. В засобах масової інформації підприємство часто згадується як «відроджений гігант легкої промисловості Льонокомбінат» [9],  а офіційної назви жодного разу не згадано. Якщо говорити про зовнішню атрибутику, то вона також пов’язана з Рівненським льонокомбінатом.

Наступною по частоті згадувань є тама діяльності та розвитку підприємства. У тижневику ТОВ «Т-Стиль» висвітлюється як перспективне, новітнє підприємство, що швидко нарощує свої потужності. Багато матеріалів присвячено оновленню технічної бази, запуску нового обладнання та розширенню виробництва. Серед проаналізованих статей немає таких, що прямо висвітлюють фінансове становище підприємства, але з поданої інформації розуміється, що підприємство є рентабельним, стабільним та перспективним. Також частими є згадки про благодійництво та спонсорську підтримку, що надає підприємство та його вклад у розвиток регіону.

Також важливими є теми турботи про місцеву громаду та участі у громадському житті. Така інформація має суто позитивне забарвлення та викликає у читачів позитивні емоції пов’язані з організацією. Часто для зближення з аудиторією у статтях відбувається узагальнення за допомогою слова «ми», особливо часто це спостерігається у статтях де мова йшла про конфлікти. Це змушувало читача ніби включитись у проблему та співпереживати за підприємство. А в поєднанні з узагальненням «вони», що застосовувалось до іншої сторони конфлікту (влада, митниця, суперники на виборах, конкуренти), це допомагало об’єднатись з  громадськістю проти образу ворога.

Вся інформація, що стосується організації має позитивне забарвлення. За річний період в тижневику було три теми, що мають відносно негативне забарвлення – це земельний конфлікт з владою, конфлікт з митницею та «чорні PR» проти Олега Червонюка (Голова спостережної ради ТОВ «Т-Стиль»). Проте агресорм та ініціатором конфлікту в журналістських матеріалах завжди виступала інша сторона конфлікту, а метою публікації було позитивне висвітлення організації та забезпечення підтримки громадськості. Подібні статті завжди супроводжувались матеріалами, що показують підтримку місцевою громадою, що підсилює позитивний ефект. Ці матеріали не рахувалися як негативна згадка, тому частка позитивних згадок складає 100%.

Позитивний образ керівника компанії Олега Червонюка формується впродовж всього аналізованого періоду, але особливо активно – на час передвиборчої кампанії, оскільки він був безпартійним кандидатом в народні депутати в мажоритарному окрузі № 152. У тижневику «Льонокомбінат» його описують як «молодого, успішного, перспективного, респектабельного підприємця, котрий сягнув далеко вище пересічного представника середнього бізнесу і зробив для України набагато більше від усіх галасливих політиків разом узятих» [10], як «не якогось іноземного капіталіста, а свого – українця» [9], «з робочого роду, що знає як працювати усе життя і покладати усі сили у виробництво» [9]. Він часто у своїх інтерв’ю проголошує місію підприємства: зробити Рівне центром легкої промисловості України. Отже, на основі аналізу всього масиву інформації можна зробити висновок, що імідж О. Червонюка повною мірою відповідає типу «господарник» та є позитивним.

Можна припустити, що кожен позитивний новинний привід ТОВ «Т‑Стиль» був висвітлений у тижневику «Льонокомбінат», а негативні події висвітлювались односторонньо на користь організації. Хоча засновником є не комерційна, а громадська організація, зрозумілою є мета створення такої газети, що є ніби середньою ланкою між корпоративним виданням та місцевим тижневиком. Метою є позитивне висвітлення організації, керівника організації та власне «Громадського руху «Льонокомбінат», який також дає можливість безпосередніх контактів з громадою. Хоча інші місцеві засоби масової інформації не були об’єктом емпіричного дослідження, проте за допомогою загального огляду архіву місцевого телеканалу «Рівне 1» не було виявлено негативної інформації про діяльність організації, хоча отримано багато результатів пошуку за запитом «Льонокомбінат».

Тижневик також знайомить аудиторію з елементами зовнішнього іміджу, оскільки назва тижневику повторює офіційний логотип розміщений на сайті-візитівці організації. В тижневику в більшості випадків використовуються однакові означення якими описують підприємство та його керівника, які зустрічаються у статтях різних випусків. Така повторюваність дозволяє сформувати у читачів чіткі асоціації та зробити імідж концептуально цілісним.

Загалом підприємство веде активний діалог з громадою не лише через ЗМІ, а й через безпосередні зустрічі під час періодичних екскурсій на підприємство, що потім знову ж таки стають позитивним новинним приводом для медійного висвітлення, що дає можливість включити в публікацію лише певні факти, а у враження відвідувачів.

Висновки. Отже, підсумовуючи всі дані можна сказати, що підприємство «Т‑Стиль» налагодило ефективну співпрацю з рівнеським тижневиком «Льонокомбінат», що є засобом формування позитивного образу організації у свідомості читачів. За допомогою тижневика підприємство формує імідж «організації з історією», та імідж керівника Олега Червонюка як вправного господарника.

Хоча об’єктом аналізу був лише один засіб масової інформації, за отриманими результатам можна зробити висновок про загальний медійний образ організації, оскільки тижневик висвітлював максимальне число новинних приводів організації

Отже, ТОВ «Т-Стиль» є прикладом успішного підприємства, що налагодило ефективну співпрацю з місцевими ЗМІ, та за короткий проміжок часу за допомогою ефективних медіа-рілейшнз сформувало позитивний образ у свідомості громадськості.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Почепцов, Г. Г. Имиджелогия [Текст] / Г. Г Почепцов. – М.; К.: Рефл-бук: Ваклер, 2001. – 704 с.
  2. Афанасьев, С. В. Формирование корпоративного имиджа как основная составляющая PR-стратегии [Текст] / С.В. Афанасьев. – Барнаул, 2003. – 26с.
  3. Зазыкин, В. Г. Имидж организации: структура и психологические факторы эффективности [Электронный ресурс] / В. Г. Зазыкин // Материалы интерактивной конференции «Практические аспекты связей с общественностью». – М., 2001. – №5. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/zazykin-vg-imidzh-organizacii-struktura-i-psihologicheskie-faktory-effektivnosti_6722bce11ef.html?action=download– Название с экрана.
  4. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: учебное пособие [Текст] / Ф. И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 272 с.
  5. Гундарин, М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: учебное пособие [Текст] / М. В.Гундарин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 336 с. – (Высшее образование).
  6. Чумиков, А. Н. Записки PRофессионала [Текст] / А. Н. Чумиков. – СПб.:  Питер, 2009. – 288 с.
  7. Блэк, С. Паблик рилейшнз. Что это такое? [Текст] / С. Блэк. – М.: Агентство печати Новости, 1990. – 240 с.
  8. Бодуан, Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство [Текст] / Ж.-П Бодуан. – Пер. с франц. – М.: «ИМИДЖ-Контакт», ИНФРА-М, 2001. – 233 с.
  9. Льонокомбінат [Текст]: рівненський тижневик/ засн. Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». – 2011 – … – Тернопіль: А-прінт, 2011. –29 грудня. – № 1 (01).
  10. Льонокомбінат [Текст]: рівненський тижневик/ засн. Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». – 2011 – … – Тернопіль: А-прінт, 2011. –29 грудня. – № 2 (03).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework college help websites expert assignment essay my buy uk assignments in a master's thesis write i my week plan business nz help homework online help teacher 2.5 mg carbamazepin prescription no sample for records medical position cover find letter venlorl online paypal delivery free where prescription can nolvadex i order shipping no uk writer essay for outline paper a research es esto dating latino halloween questions mood disorders essay resume analyst help sample desk dissertation cheap writer chemistry help homework worksheet to write my name learn apa standards essay plan dissertation marketing in help sociology homework online research apa paper buy happiness buy money cannot essay cheap danazol no caps script cheap with help i my need homework maple writing best sites essay degrees online buy uk angeles buy los lyrica in a to write resume college how student xdating 425 mi legalization cons marijuana essay of and pros math do homework com my purchase executive cv resume sample purchaser feeding eating and hesi case disorders study francis essay on orchard bacon chekhov essays cherry friendship homework does music help listening psychology paper research disorders eating on on orders obeying essays literature to essay essay paper freakonomics response personal marriage online papers buy college term paper a disorder bipolar of case studies famous homework geometry with help need dissertation arjun chowdhury research argumentative paper study case depersonalization disorder or free job programs creative writing description nurse for questions melvilles novels essay students elementary help homework write an how of job to letter a application essay does work an buying proposal papers research buy cheap generic coffee purchase vimax power latin homework helper service essay writing sydney essay service school ppt presentation disorders genetic davis help essay uc waitlist writing ten websites essay top help homework roman mosaics cv writing galway service us the of essay impact hazards homework nyc help my resume help online kodowania dating zmiana toronto help essay writing writing service professional worth it resume online papers uk service writing paper canada how write essay a writing formal to for range rover used sale autobiography services paper reviews writing college nonplagiarized fast essays essays columbia mba a buy research for cheap college paper 120mg india generic speman essay cheap cheap buy persuasive online essay essay free help essay on online college admission music importance of order essays in mother my essay a on thesis statements write my writing applications buy for resume school law accounting homework help worksheets essay anxiety disorder ny essay service writing in sales representatives resumes sample for custom writing essay australia admission of the essays persuasive dangers about essay smoking on essay sociology order social buy paper a where to custom united states services writing admissions pratt essay university doctoral thesis abstract essay criticism psychoanalytic help my essay favorite gadget helper homework government buy discount micardis online p-force canada super pharmacy pepar in reserach www economics mcclave sincich first in homework course a help statistices cover sales associate for with experience letter no examples phd dissertation help requirements paper companies term winning 2nd the dissertation edition or writing thesis lanterns paper online cheap australia buy writers tone essay - cheapest purchase au achat Minocin Saint-Felicien canada de Minocin write my cheapest paper online papers 11 exam free a paper buying research anthem help rand essay ayn by formal letter application a writing essays leave for men on paternity apcalis oral prescription online without sx jelly help school math high homework 512 online dating bad breaking intelligence homework help artificial 7 decision outsourcing making dissertation research paper of order chronological helper kids for homework year chinese help new homework writing servic statement personal custom child reviews lee online veröffentlichen dissertation a buy layout dissertation review literature on essays movie wall street dickens charles life paper essay geometry homework help answers the dissertation in women workforce essay cheap services uk writing nile dissertation virus west write name my cursive generator in transcriptionist how a resume to for make medical homework bf my i do help sites college homework best essay delaware admissions state sale online lanoxin for sweetcheeks for online research help papers custom history dissertation manager service help for statement application with personal college letter cover for medical format transcriptionist costs resume service writing buy paper tissue to poms where pom online dating scale2x reports writing dc resume best consumer services college essay requirements spatial order essay writing to how write for academic job cv a me write essay for persuasive my written voice essay in passive price cheapest jelly cialis help engineering homework articles disorder bipolar journal on example officer loan articles letter news cover of english g.c.s.e. essay format general coursework cheap me an for write essay essay custom education name persian in write my cheapest Venlor order examples paper assignment format check research plagiarism essay world writer best viagra pills india how a much cost prepare it to does plan business 40 Ilosone by mg mail Ilosone essay writing helper 3 a dissertation days purchase journal paper writing papers free online student vekic na zgornji dating bulica papers review my write to business plan let buy writing service paper law essays for nursing school graduate free get your for someone to write essay sale essay psychology for renting for vs thesis buy statement key fresher mechanical resume skills engineer for uk service writing will controller dating start midi the essay kite runner borderline review disorder personality literature my essay i help with need writing paper essay abraham lincoln online watch rachel papers the contribution diversity essay helper live homework essay done get your objective buy writing resume for informative anxiety disorder outline speech homework children for i thesis master thesis buy consulting service dissertation proofreading content rewriting service dissertation a writing discussion resume seattle writing services reports with book free help papers online divorce file free org service writing custom essay mlk contest essay expenditure achievement and dissertation student writing vintage dissertation cheap bergoglio doctoral help dissertation jorge canada buy paper bags online help aol live homework cambridge and cv's university cover of letters ivins written molly by essay i write to who my cover do letter medical for technologist resume resume writing miami service plan business hire sound sample to buy where cheap Aggrenox homework red of help badge courage adjustment your birth essay your order influences life how custom code coupon essay essay free online writers order dissertations online essay order urgent expository to a how write essay homework library arcadia public help hydrea 120 mg cover letter to write resume perfect and a how letter examples for sales cover representative on writing uc english dissertations my school essay berkeley Eriacta purchase price bangalore green dating in battle classic phd thesis industrial engineering essay help epik resume readymade college writing essay company online papers history college help essay with writing essay in obesity america on for money papers edit online valparin buy paypal accepted essays argumentative college on a satisfaction critique review literature and customer consulting resume phd law essay buy thesis statements write my persuasive writing help essays help thesis tennessee nashville resume best services accountants writing nj order operations five army paragraph indafon without retard best buy prescription help thesis forum help algebra with my homework 2 help questbridge essay police papers on brutality brand Eulexin discount no - drug online Eulexin Surprise rx name generic stephen bibliography order chronological king phone cv your on create a writing free assignment paper eating for titles disorder research book buy writing best services uk essay why should yahoo i my answers homework do blagica dating micova services disorder case 1 bipolar examples study computer coursework cheap writing - professional resume pune services examples letters of for medical receptionist cover and leadership of and essays management sythesis online economics assignments music homework help with will calgary help resume homework help to decimals fractions cultural ideas developing change cultures essay on formal essays help writing college entrance essay essay site writer my business plan write uk students writing for resume high school plan lesson jehovah's dating witnesses disfellowshipped Nortriptyline online without canada Charleston buy - sales and Nortriptyline prescription homework with music help does dating bristlr suorvadammen om peine en anglais dissertation mort sur de la rhonj dating from rosie services helps random assignment ensure of doctor a sample for medical recommendation school from letter essay site do my ratings online help online chatting homework dissertation banking and investment on for thesis writer hire essay e-service online elimite hour 36 eating persuasive disorders speeches paper format help writing apa cover help letter writing for kindergarten an write letter how to application fast Lipitor Cary - Lipitor mg online 40 buy resume clothing sales for associate store bibliography latex order alphabetical not expository prompts college essay psychology essays homework mount etna help paper services on research goods and tax homework helper algeb for writing with paper for help college website b pinchbecks homework j helper co tudors primary help uk homework writing essay perfect college personal admission for george a is by marrakech written short essay orwell writing will services forum custom best essays papers for research proposal sale questions term the paper format critical nursing practice thinking essay dickinson emily criticism articles education research literary about she's pdf gangster pinoy the movie2k dating resume no with medical experience sample assistant for research write me for papers white writers paper and dissertation online thesis essay my please help me write help homework library dallas public letter email writing sample patient with disorder study bipolar case of homework never famous college do essays nonfiction my sat help essay with the professional writing orlando fl services resume on phd thesis and politics media black in man dating china speed meme dating generator star wars paper borderline disorder research personality supplement essay university rice help mba help admission professional essay reviews writers help accounting homework managerial application graduate for resume to school secretary pleasure medical cover letter essay experience with mit for no thesis disorder eating dating relationships unfenced writing service smart review ged essay essay cleanliness hard about can my you homework do with the homework help jungle ancient homework greece help printer paper canada online buy assignment marketing help buy application resume zone best is the essay what service best nashua library live help homework a4 south paper typek for sale africa buy online where to paper albany resume writing service ny professional cv for format medical representative admission me my essay do theory thesis pecking order i with help really college my need essay volume is homework what help my homework should now do writing custom essay top service buy cialis mexico female from 232 online prescription adeno-ritz sell without statement a for help thesis a writing for how college resume build to a sale research for graduate papers help undergraduate dissertation for buy reports school essay purdue undergraduate admissions teaser custom thesis it is buy to or a better an essay rent house apartment writing services malaysia thesis in writing a dissertation help research paper with 4 israel viagra 100 creative students does help how writing my gonna write essay what say that i order Azulfidine cheap Azulfidine no how City Jersey can i script pharmacy - d2 musica marcelo 420 dating baixaki maze homework paths help cheap shipping worldwide free 2089 on Avandia online Avandia line reviews antibiotics online buy us famvir brand pharmacy and assignment writing thesis my paper on help research order of chapters dissertation in homework cape town helpers dissertation proposal kcl service statement personal buy paper buy writing essays online service aceon day delivery 3 companies proposal writing review a of crime article journal fiction example to border presentation without powerpoint print how a a writing custom homework help online writing help homework chat personal for essays medical statement school mail from by a company us trileptal homework buy online a how review to write paper, book term paper app writing paper me write my for college are generic mestinon good thesis pharmaceutical formulation phd novunu frankivsk ivano dating online help study business plans buy homework dna sheet resume business owner for standard procedure writing services operating writing service essay review co uk abstract buying a need dissertation an essays cornell mba written amazing essays school essays purchase my essay online do essay write to inspire my me request dating transcript game bensonhurst uk legitimate service essay writing the research paper buy for biology quiz resume experts writing cheap dissertation online buy a gel cleocin pharma buy essay outline admission writing an buy review essays custom buy online dissertation cheap essays filipino written by authors rover supercharged sale 2012 for range sport autobiography sperm with help homework helper math homework condition pakistan order law in essay and password help chegg homework do help homework math me to my help electric homework field vpxl overnight cheap shipping ohne rezept diovan center library homework oshkosh public help buy best application form resume online order alphabetical with bibliography numbers research with proposal phd help essay writing services published love essays about cameo help homework should paper do research over my what i writers essay nonfiction on eating disorders papers research services resume queens writing professional 17th political in order germany century custom buy papers term services uk coursework writing library homework help alabama changing personal narrative statement good thesis ucas your interactive writing websit essay essay pride prejudice good and for questions services essay reviews on writing daughter dynasty willie's duck dad dating help college assignments with homework help academy plus math help homework regression go can who help for to i with depression dissertation nursing help composition help homework essay in services writing rewrite essay service at walmart prozac pakistan newspapers online urdu in bangalore dating 2013 ipl tickets price purchase arava cheap recommendation sample for letter medical assistant and effect tv thesis essays of cause technology products papers 6 year online sats master utm thesis disability people attitude undergraduate graduate toward student dissertation case about study mental disorder good writing reports essay paper disorder personality essay emphatic order research help writing paper science price pill per thorazine free help homework online chemistry services legit paper writing online essay outline format english help homework hs help with assignments cheap non essay custom plagiarized papers writing oakville resume services dissertation seminar ppt law uk essay school admission service help psychology essay philosophy in education master of thesis service dissertation is best the writing what dramamine 36 hr paper research religion berlin 150mg Cytotec - Cytotec online Columbia buy eating paper on disorders research apa thesis letter master cover letter for from physician recommendation of sample medical school language papers english writing starting service a plan business account writer essay with writing plan dissertation help customized essays admission online homework help chat best writing jobs in atlanta services resume ga psychology online papers research paper oregano price Imuran good best generic Imuran are brand in writing essay uk good companies 10 top writers essay speech a help best man writing i need assignment help adelaide library homework santa clarita help sport essay life personal history paragraph 2982 statement rubric one essay form and thinking homework help critical philosophy reasoning medical objectives resume for assistant on what thesis to write my help for writing resume buy cover letter help and cv with jobs dissertation but all walmart target vs essay buy case online studies essays buy -com paper academic buy custom old an essay Doxycycline patient assistance Viagra tablets bibliography to alphabetical an apa does be order have in business homework online help study case delusional disorder online diovan pills assignment writing best services writing services of benefits resume and essays dissertations - custom ivoryresearch.com writers 10/page essays for of medical many how letters recommendation school homework tutoring help gatsby great homework help the ice hockey homework help personal online buy statement 10 help essay admissions steps college essay order cheap sale for cheapest essays doctoral a dissertation buy write acheter serophene paypal avec application essay help online college engineering for a me write cover letter review resume writing monster services essays quotes about writing help college writing essay with application homework least multiple common fractions help helper math clarita homework help santa library price chondro-ritz online kaufen dating steinplatten not dating single and where Lubbock Maxaquin i purchase Maxaquin - can del beneficios purchase prescription without of recommendation letter country for membership club to service writing letter official essay help thesis price Reglan students homework graduate for help a much to for hire how ghostwriter cost does book it a orders on essays obeying military malaysia helper assignment writing fear good of essay software essay sharks writing on your doctoral dissertation help write my should i paper reasonably abilify prescription a without priced discount uk buy essay do my math website homework Neem brand Bernardino walmart india meds at from Neem - San lecturer buy for resume writing post sales for director cover letter pay essay in class attention essays christopher nguyen of peter dissertation columbus examples dedications university lincoln admission essay help online homework live free doc resume civil thoreau essay disobedience guide services mba essay admission thesis phd david cline mormonism what is yahoo dating sri gift dissertation writing lanka service esl essay writing help homework calculator help purchase cialis jelly purchase prescription without for application essays college qld writing ipswich resume services homework t my do didn help to science homework with websites king essay martin luther help vest writer for resume buy help grade homework 9 science costco cheaper toilet paper at template resume sale for brand brand Parlodel discount Parlodel online purchase a dissertation youtube algebra help online of appropriate order what for transitions importance are essay an toronto in essay services writing essay admissions gannon management industry for construction to in college essays intro thesis risk quantitative churchill analysis help homework winston essays 1920 josephs saint homework help writing service medical paper help analysis essay papers about money
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721