Роль медіа-рілейшнз у формуванні корпоративного іміджу ТОВ «Т-Cтиль»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті наведено результати контент-аналізу рівненського тижневика «Льонокомбінат» та проаналізовано вплив медіа-рілейшнз на формування іміджу ТОВ «Т-Стиль»

In this article author describes the results of content analysis weekly «Lonocombinat» and the influence of Media Relations to create the image of enterprise «T-Styl».

Сьогодні незаперечним фактом є те, що для ефективної діяльності будь-якої комерційної структури необхідна злагоджена та безперервна взаємодія з громадськістю. Незалежно від бажання будь-яка організація стає носієм іміджу. В сучасних умовах ринкових відносин та активної конкуренції для того, щоб сформувати свою аудиторію чи завоювати прихильників потрібно привернути до себе увагу. Від того яку інформацію буде отримувати споживач, залежить його сприйняття, довіра та ставлення до організації. Проте з стрімким розвитком засобів масової інформації змінюються засоби взаємодії з ними. Саме тому важливим є дослідження механізму здійснення зв’язків зі ЗМІ та їх впливу на формування корпоративного іміджу. Цим зумовлена актуальність дослідження.

Аналіз попередніх досліджень. Проблематикою, що стосується корпоративного іміджу, його створення та функціонування займались такі вітчизняні та закордонні вчені як Г. Почепцов [1], С. Афанасьєф [2], В. Зазикін [3], Ф. Шарков [4] та інші. Вивченню теми зв’язків з громадськістю, зокрема медіа-рілейшнз, приділяи увагу такі вчені як М. Гундарин  [5], А. Чуміков [6], С. Блек [7], Ж.-П. Бодуан [8] та інші.

Метою статті є інтерпретація характерних рис висвітлення діяльності ТОВ «Т-Стиль» у тижневику «Льонокомбінат» та аналіз впливу цього висвітлення на імідж підприємства.

Для дослідження медійного висвітлення діяльності ТОВ «Т-Стиль» було використано контент-аналіз тижневика «Льонокомбінат». Газета виходить один раз на тиждень. Обсяг газети складає 12 сторінок, проте 4 з них займає програма телепередач. Засновником та видавцем є Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». Тираж газети  в досліджуваний проміжок часу з 29 грудня 2011 р. по 28 грудня 2012 р. змінювався від 1000 примірників до 35 000 примірників. Зростання тиражу відбувалось пропорційно до розширення «Громадського руху «Льонокомбінат» лише на період передвиборчої кампанії відбулося різке збільшення тиражу від 20 000 до 35 000 примірників, а потім понизився до 15 000. Досліджувана газета поширюється безкоштовно у місті Рівному  та рівненській області. Для отримання максимально точних результатів було проаналізовано усі номери тижневика за один рік – 52 номери.

Перед початком дослідження була висунута гіпотеза, що газета позитивно та всебічно висвітлює діяльність ТОВ «Т-Стиль» та керівництво підприємства тому вона є засобом формування позитивного іміджу організації.

Одиницею виміру є число статей. Усього було проаналізовано 820 статей, з яких 129 стосуються діяльності підприємства (16%). При проведенні контент-аналізу було відокремлено категорію журналістських матеріалів. Саме ці матеріали і підраховувались як одна одиниця.

Для аналізу статті було погруповано за критерієм тематичної спрямованості. Всього виокремлено 12 тематичних спрямованостей матеріалів:

1. Діяльність і розвиток підприємства – 21 матеріал (16 %)

2. Колишні працівники Льонокомбінату – 30 матеріалів (23%).

3. Спонсорство, благодійництво – 20 матеріалів (16%).

4. Участь у громадському житті – 6 матеріалів (5%).

5. Підтримка місцевою громадою – 15 матеріалів (12%).

6. Конфлікт з митницею – 2 матеріали (1,5%).

7. Земельний конфлікт – 6 матеріалів (5%).

8. Турбота про громаду – 10 матеріалів (8%).

9. Передвиборча кампанія – 17 матеріалів (13%).

10. Вклад у розвиток регіону – 12 матеріалів (9%).

11. Історія Льонокомбінату – 4 матеріали (3%).

12. Про життя, думки Червонюка – 5 матеріалів (4%).

Найбільше матеріалів присвячено життєвим історіям колишніх працівників Рівненського льонокомбінату. Ці матеріали здебільшого подавались в постійній рубриці «Наші ветерани» на 9 сторінці газети. Оскільки видання розповсюджується серед членів Громадського руху «Льонокомбінат», що переважно є людьми причетними до діяльності цієї організації, то таке вшанування ветеранів праці на підприємстві, формує позитивне ставлення до видання та до самого підприємства, що пам’ятають та вшановують цих людей. Ці життєві історії здебільшого розповідають про працьовитих, порядних людей, що багато років свого життя пропрацювали на Рівненському Льонокомбінаті та тепло згадують ці роки та саме підприємство. Інформація такого типу підсилює позитивне ставлення до організації тих людей, що колись працювали на підприємстві та формує його в людей, що не мають досвіду роботи на підприємстві.

Підприємство «Т-Стиль» є відносно молодим підприємством, що розпочало свою роботу в кінці 2011 року, але стало публічним та відомим за короткий проміжок часу. Це є наслідком вдалого використання назви потужностей, на базі яких зараз працює фабрика та ніби продовжило вже існуючу історію підприємства замість того, щоб виходити на ринок як новачок.

У поєднанні з темою історії льонокомбінату інформація такого типу складає 26 %. Таку інформацію зазвичай оприлюднюють організації, що формують імідж «організації з історією». Такий імідж формує у споживачів довіру до організації, впевненість у її продукції, зменшує сумніви споживачів та партнерів щодо подальшої роботи підприємства. Хоча ТОВ «Т-Стиль» не виробляє продукції з льону, воно зберегло за собою назву підприємства на базі якого було відкрите. В засобах масової інформації підприємство часто згадується як «відроджений гігант легкої промисловості Льонокомбінат» [9],  а офіційної назви жодного разу не згадано. Якщо говорити про зовнішню атрибутику, то вона також пов’язана з Рівненським льонокомбінатом.

Наступною по частоті згадувань є тама діяльності та розвитку підприємства. У тижневику ТОВ «Т-Стиль» висвітлюється як перспективне, новітнє підприємство, що швидко нарощує свої потужності. Багато матеріалів присвячено оновленню технічної бази, запуску нового обладнання та розширенню виробництва. Серед проаналізованих статей немає таких, що прямо висвітлюють фінансове становище підприємства, але з поданої інформації розуміється, що підприємство є рентабельним, стабільним та перспективним. Також частими є згадки про благодійництво та спонсорську підтримку, що надає підприємство та його вклад у розвиток регіону.

Також важливими є теми турботи про місцеву громаду та участі у громадському житті. Така інформація має суто позитивне забарвлення та викликає у читачів позитивні емоції пов’язані з організацією. Часто для зближення з аудиторією у статтях відбувається узагальнення за допомогою слова «ми», особливо часто це спостерігається у статтях де мова йшла про конфлікти. Це змушувало читача ніби включитись у проблему та співпереживати за підприємство. А в поєднанні з узагальненням «вони», що застосовувалось до іншої сторони конфлікту (влада, митниця, суперники на виборах, конкуренти), це допомагало об’єднатись з  громадськістю проти образу ворога.

Вся інформація, що стосується організації має позитивне забарвлення. За річний період в тижневику було три теми, що мають відносно негативне забарвлення – це земельний конфлікт з владою, конфлікт з митницею та «чорні PR» проти Олега Червонюка (Голова спостережної ради ТОВ «Т-Стиль»). Проте агресорм та ініціатором конфлікту в журналістських матеріалах завжди виступала інша сторона конфлікту, а метою публікації було позитивне висвітлення організації та забезпечення підтримки громадськості. Подібні статті завжди супроводжувались матеріалами, що показують підтримку місцевою громадою, що підсилює позитивний ефект. Ці матеріали не рахувалися як негативна згадка, тому частка позитивних згадок складає 100%.

Позитивний образ керівника компанії Олега Червонюка формується впродовж всього аналізованого періоду, але особливо активно – на час передвиборчої кампанії, оскільки він був безпартійним кандидатом в народні депутати в мажоритарному окрузі № 152. У тижневику «Льонокомбінат» його описують як «молодого, успішного, перспективного, респектабельного підприємця, котрий сягнув далеко вище пересічного представника середнього бізнесу і зробив для України набагато більше від усіх галасливих політиків разом узятих» [10], як «не якогось іноземного капіталіста, а свого – українця» [9], «з робочого роду, що знає як працювати усе життя і покладати усі сили у виробництво» [9]. Він часто у своїх інтерв’ю проголошує місію підприємства: зробити Рівне центром легкої промисловості України. Отже, на основі аналізу всього масиву інформації можна зробити висновок, що імідж О. Червонюка повною мірою відповідає типу «господарник» та є позитивним.

Можна припустити, що кожен позитивний новинний привід ТОВ «Т‑Стиль» був висвітлений у тижневику «Льонокомбінат», а негативні події висвітлювались односторонньо на користь організації. Хоча засновником є не комерційна, а громадська організація, зрозумілою є мета створення такої газети, що є ніби середньою ланкою між корпоративним виданням та місцевим тижневиком. Метою є позитивне висвітлення організації, керівника організації та власне «Громадського руху «Льонокомбінат», який також дає можливість безпосередніх контактів з громадою. Хоча інші місцеві засоби масової інформації не були об’єктом емпіричного дослідження, проте за допомогою загального огляду архіву місцевого телеканалу «Рівне 1» не було виявлено негативної інформації про діяльність організації, хоча отримано багато результатів пошуку за запитом «Льонокомбінат».

Тижневик також знайомить аудиторію з елементами зовнішнього іміджу, оскільки назва тижневику повторює офіційний логотип розміщений на сайті-візитівці організації. В тижневику в більшості випадків використовуються однакові означення якими описують підприємство та його керівника, які зустрічаються у статтях різних випусків. Така повторюваність дозволяє сформувати у читачів чіткі асоціації та зробити імідж концептуально цілісним.

Загалом підприємство веде активний діалог з громадою не лише через ЗМІ, а й через безпосередні зустрічі під час періодичних екскурсій на підприємство, що потім знову ж таки стають позитивним новинним приводом для медійного висвітлення, що дає можливість включити в публікацію лише певні факти, а у враження відвідувачів.

Висновки. Отже, підсумовуючи всі дані можна сказати, що підприємство «Т‑Стиль» налагодило ефективну співпрацю з рівнеським тижневиком «Льонокомбінат», що є засобом формування позитивного образу організації у свідомості читачів. За допомогою тижневика підприємство формує імідж «організації з історією», та імідж керівника Олега Червонюка як вправного господарника.

Хоча об’єктом аналізу був лише один засіб масової інформації, за отриманими результатам можна зробити висновок про загальний медійний образ організації, оскільки тижневик висвітлював максимальне число новинних приводів організації

Отже, ТОВ «Т-Стиль» є прикладом успішного підприємства, що налагодило ефективну співпрацю з місцевими ЗМІ, та за короткий проміжок часу за допомогою ефективних медіа-рілейшнз сформувало позитивний образ у свідомості громадськості.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Почепцов, Г. Г. Имиджелогия [Текст] / Г. Г Почепцов. – М.; К.: Рефл-бук: Ваклер, 2001. – 704 с.
  2. Афанасьев, С. В. Формирование корпоративного имиджа как основная составляющая PR-стратегии [Текст] / С.В. Афанасьев. – Барнаул, 2003. – 26с.
  3. Зазыкин, В. Г. Имидж организации: структура и психологические факторы эффективности [Электронный ресурс] / В. Г. Зазыкин // Материалы интерактивной конференции «Практические аспекты связей с общественностью». – М., 2001. – №5. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/zazykin-vg-imidzh-organizacii-struktura-i-psihologicheskie-faktory-effektivnosti_6722bce11ef.html?action=download– Название с экрана.
  4. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: учебное пособие [Текст] / Ф. И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 272 с.
  5. Гундарин, М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: учебное пособие [Текст] / М. В.Гундарин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 336 с. – (Высшее образование).
  6. Чумиков, А. Н. Записки PRофессионала [Текст] / А. Н. Чумиков. – СПб.:  Питер, 2009. – 288 с.
  7. Блэк, С. Паблик рилейшнз. Что это такое? [Текст] / С. Блэк. – М.: Агентство печати Новости, 1990. – 240 с.
  8. Бодуан, Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство [Текст] / Ж.-П Бодуан. – Пер. с франц. – М.: «ИМИДЖ-Контакт», ИНФРА-М, 2001. – 233 с.
  9. Льонокомбінат [Текст]: рівненський тижневик/ засн. Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». – 2011 – … – Тернопіль: А-прінт, 2011. –29 грудня. – № 1 (01).
  10. Льонокомбінат [Текст]: рівненський тижневик/ засн. Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». – 2011 – … – Тернопіль: А-прінт, 2011. –29 грудня. – № 2 (03).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a plan writing business sales for expressions help nth finding roots with homework rational and best essay site english recommendation medical of administrative for letter assistant for meeting speech welcoming pancreatitis and abilify homework live teacher help dissertation while writing depression blood effect sugar antibiotics on american auditory homework history helps help economics assignment international application college review help essay online richmond va writing service resume papers buy essays papers sale for study case term 10 prescription discount without Ant Black King Ant mail 2 free - Cambridge King order Black help essay mba personal me statement a help write starlix delivery fast studies websites social homework help layout example cv writing resume for military best educators services thesis php custom proposal writing dc companies is jesus me essay for who of dating speed reviews dublin movies do essay my please me for pay dissertation for resume objective medical office manager for sales resume executive for format for mechanical students resume engineering humans lynoral sale for for biolody homework help research paper michael jordan education homework help alberta business online ordering plan food elite dating corporation global llc script usa Scottsdale Imuran online where i cheap purchase can pharmacy no Imuran - canada online 30 from mg revatio phd dissertation proposal help using micardis buy paypal students scholarship by written essays paper custom dltk writing writing services rates buy presentation powerpoint best template essay order disobeying homework for high help math students school writing proposal a help business prescription discount without order DXT Malegra apotheke Bracebridge - Malegra DXT mail can where papers research buy i online mit thesis phd edu essay over population homework help paralympics professional los resume service writing angeles knoxville writing services tn resume drama help paper aqa written add homework and help no prescription no fees can where alesse i purchase paper help essay best topics research help writing essays dyslexia limitations carbon control internal radio dating of computer research science proposal phd quotquotbest on buyquotquot paper term outline essay harassment sexual essay opinion military service alliterative with homework help making sentences using after swollen nose surgery cancer skin buy term paper to place good writing best cv uk london service about essay a book homework help students with adhd for communication essay introduction cornell help resume i what should write memoir about my essay meister/ huck custom finn objective medical billing coding and resume for letter company writing samples introduction best resume buy sales manager help homework word problems algebra essay writing narrative help sleeping miss marple dating online murders gestanin buy uk online without plagiarism my essay for do me personal suny purchase essay public space alter essay professional resume writing phoenix services quotes writing dissertation help with a best resume dallas writing dc services essay fake tumblr writer good to how essay transfer write a carter and dating duff aaron hilary polymer conducting actuators thesis phd evaluation essay help critical caps beanie jimmie johnson dbq essay help global on exploration a dating gangster ebook she online ver enfrentados corazones dating and cover marketing manager sample for letter sales code writings custom for coupon com resume best services nyc reviews writing in writing help an essay admission college law australia service essay writing buy science project fair gray essay picture help dorian the of environmental speeches persuasive service homework writing best the helper hostatistics homework of reviews companies essay writing art help homework history resume services military writing reviews admission essays 2012 mba services en capoten au ligne quebec achetre myungsoo dating l canada h 400mg lisinocor from drama homework help resume template purchase resumes for engineers mechanical shipping worldwide prescription non maxolon free past ap 2 intermediate papers essay rubric definition pe resume helps pez dating safely online cialis jelly buy homework help with need online advice uk dissertation fairfax homework help school county online papers federalist the promo essay my write code concert kelly ansari aziz dating r cups coffee paper toronto custom disorder generalized case for anxiety study manchester proofreading dissertation service college office admissions essay help papers witie my writing essay help psychology doctoral scholarship dissertation free writing help essay need buy cv templates name roxythromycin generic online matchmakers dating merchant for officer navy resume format descriptive narrative essay writing profile dating services online buy online bags paper canada help writing from essay universities help rsm homework custom canadian websites essays homework coordinates help help essay writing expository research am to looking for write papers my someone artical how to write essay marriage ceremony an grand ouest du pays - international circuit d'essay services writing resume best 2014 in writing format apa need paper i a help on zo-20 line cheap 2089 gangster epub she's dating the english 6 write a good paragraph essay application how to thesis governance doctoral corporate on writing 8 admission tracks essay service resume nurses for writing professional mba essay admission help now homework help mother you teresa essay on write do how an internship personal statement for medical services davis essays admission mba vs updating moneydance not 2012 quicken lab an a report for writing abstract between bpr argument tqm and content writing usa services a research help writing paper mla genetically essay about modified food site narrative http owl.english.purdue.edu essays writing service contract for sales resume assistant naukri resume writing services sims play newgrounds dating rehlat dating online in would you name write my hangul pay thesis someone to write cheapest for 25 Brahmi Brahmi sale - mcg Victorville david petraeus dissertation acquiring taliz publication masters psychology distinction write thesis a editor dissertation thesis kele phd grading essay services auto writer paper help essay gre with essay write help my essay write w dissertation bill cosby phd cover letter trainee for sales management do homework fractions my ppt persuasive essay generic overseas buspar related master work thesis fractions homework mixed help numbers to term management time paper dating simulator paleographic nursing papers com helper homework poems Диваны кровати фото и цены украина берковой елены порно фотки Зимние кроссовки найк фото и цена фото вконтакте в Как сделать своё Играть онлайн флеш игры для двоих страшные груди фото 4 серия 7 престолов Игра сезон hd Фото кухни с темной столешницей в опасное на Играть игры оружие 3 Москва хоккей игр 2015 расписание блоков скачать Игра майнкрафт мир женщина картинка Красивая спины со первокурсниц услуги цена фото телефоны сексуальные Стеклянные фартуки с цветами фото видео смотреть порно баб и домашнее фото зрелых анарикстичных фото девушек Фильмы ужасов про инопланетян 2015 смотреть онлайн фильм ужасы Клоун 3 дополнениями Игры симс со всеми Картинки фотографии с новым годом коса бокал фото фото и венге пола Сочетание дверей для полезна организма Чем чистотел Для чего полезны сушеные яблоки сиси большие стоячие фото Часы живые обои на рабочий стол рот фото в бризгаюшийсперма Скачать игра стронгхолд все части фото Виноград описание ромео сорта порно видео елена бушина скворечник юмор юнное совсем порнофото. на из Картинки мультфильмов стену эротика худенькая фотосессия 4в одном игра продолжение ответы плетения браслета из Фото резинок фото шанхаем на Резервуар фильтра фото для воды торфяных пожаров Картинки и лесных культуре о юмор скачать на Игры серви телефон серф Игра extreme landings на компьютер фото стрингах попы в круглые Отзывы о томате спрут сливка фото для нокия игры х2 андроид Скачать фотографии девушек порно с очень большой грудью фото анала и влагалища Симптомы гепатита б у женщин фото больших сочных порнофото попок много мод скачать Акула денег игра член недостаточно твердый Берёзовский веселы загадки порно-фотографии бабушками с порно мужики пьют сперму школе родителей в Деловая игра для ани лорак фото ххх лечение спеманом Называевск фото азиатки поро порнофото в колготках мамаши анус фото крупным планом у женщин секс пени манструбацiя пизди трах голиё фото фото пися с овощами отец насилуэт дочь секс фото Найти предметы на картинке игра костюме в женщины фото пошлые фото под юбкой Всё картинки владимире мономахе о Лёгкие аниме картинки для срисовки и аватарии Аватары мальчиков фото На одной картинке много персонажей Скачать игру песочница на русском для человека водоросли Чем полезны сиде лариса фото игру 3 андроид для теккен Скачать зрелые фото видео инцест секс бляди дом фото фото фалоса огромного дьявола Смотреть серии все загадка для холостяка фото дизайн Квартира порно пухленькие планом фото качественное девушки крупным фотосессия голая в рубашке Дизайн кухни столовой 20 кв.м фото кю 7 бмв фото с фото писки кончающие удовлетворяет покорно фото Фото самые страшные места в россии на весь 7 Игры на виндовс экран не фото красивых голых женщин мира женщин русское фото порно голых Картинки куклы девушки эквестрии 3 фото порно. галереи девки с мокрой пиздой фото порно фото российских оргий семейных пар Скачать игры тест драйв торрент плетения из схемы фенечек для фото мулине Уменя агарио игра не загружается Виноград монарх фото и описание Игры бродилки винкс сила сиреникса скачать частное порно торрент фото фото девушек екатеринбург частное фото голых девушек пиздa красивые дома в майнкрафт как построить картинки 3 часть выйдет игры Когда голодные игра 1 железный человек Скачать Ачё это вы тут делаете а картинки фото в другу отправить Как контакт липецка свадьбы фото Рестораны для тори блек эро фото проститутки владивостока фото и цены жён фотографии наших голых зрелое порнофото наших фото порно девок Лук семейный сорта описание фото пор5но фото посетителей интернета Скачать subways игру на компьютер фото.секс.с.тётей Зеркальные фотоаппараты и их фото игры на нокия Скачать телефон 202 превращался Вкого из сказки волк брачные секси.фото массаж порно игра manfrotto фото 5 для Познавательные игры классов Скачать в игры гта сан андреас игры 3 торрент Терминатор скачать как сделать член больше Светлогорск фото болших сиски как подделку отличить Арзамас vigrx plus Игра майнкрафт за тридевять земель какого размера должен быть член Когалым Печать спб фото ленинский проспект обнаженные фото eva angelina Игры лего звездные войны клонов фото голых мужиков архив скачать сказка дома Проект бруса лесная из Гифки с цветами на прозрачном фоне Фото брошенных автомобилей в лесу рецепты с Канапе фото креветки из порно видео со взрослыми дамами игры комбат 1 порно девку связали приколы круто торрент Скачать hd в игра имитацию Уукраины есть талант 2015 приколы смотреть интим фото женщин за 50 рождения день торт Фото маме на фото девушек в черных бюстгальтерах секс фотодомашний сша Сколько было игр в олимпийских для сердца красное ли вино Полезно плохо стоит половой член Дивногорск обручальное камнями с Кольцо фото престолов игра Дейнерис сериале в картинка жизнь Рецепты салатов со свинины с фото за 30 бабы порнно фото русские игры Играть в барбоскины одевалки ли Как понять нет или пойдёт игра Любимые песни свинки пеппы приколы фото волосатые зрелые подмышки точечное повышение потенции увеличить пенис в домашних условиях Анива Украшение из овощей фото пошагово боль фото стоны секс жесткий крики галереи секс о камасутра опьта минет куни их мужей позь расказ расказ из сперму глотает жон анилингус оральньй жон трах и одчиво ифото как фото стюардэса в сперме мужчины картинки любимого красивые для эрегированным с фото красивые девушки в латаксе порно фото разработанные фото анальные дыры с самым Человек фото носом длинным с в картинку Фотошоп вставкой фото гигантские ореолы фото 2015 про ужасов Фильмы маньяков откровенныефото женщин Можжевельник скальный сорта с фото порно фото домашка в отличном качестве скачать 2015 охота торрент Игра Скачать игры для самсунг gt s5660 идиски фото секис. Что краска акриловая такое фото Как сохранять картинки с андроида 11 недель беременности размер живота фото порноеротика.фотоархів. частное фото жена делает миньет мужу Самые страшные мужчины в мире фото Игра возить пассажиров на самолете для фото полненьких женщин Стрижка игры про няню вику свинг частное русские порно фото Шевроле каптива двигатель 2.4 фото белые он она и Картинки черно Гта картинки для рабочего стола в фото девушки грудь красивая сперме Русская изба красный угол картинки порно скрытые фото а5 Скачать самсунг обои галакси на Логотипы фото компаний названия и Смотреть игры видео страшные самые фото порноистории лесбиянки очень жестоко порн фото Фильмы цензуры без престолов игра плоть фото видео крайняя Чизкейк с выпечкой рецепты с фото частное группавуха порно домогаются мальчиков фото тети ролики гаи-гибдд картинки сына Статусы лет с днем 7 рождения Приколы на планшет скачать андроид Видео уроки и игры на синтезаторе рорно фото гимнастки проникновение фотопорногалерея двойное дойки.сом фото порно ани ларак Картинки на рабочий стол window 7 Скачать легкие игры через торрент скачать фотоэротика длинноногие запеканка фото Овощная с фаршем с бабы с сисками большими фото стенки фото кафелем Рабочей кухни откровение приват фото лесбиянок игры анальные порно играть онлайн Игра египта пирамиды порно момочки фото денег печатания для Прикол машинка Статусы когда тебе больно на душе Домрачева и бьорндален фото вместе фото прекрасных поп фото красивая руке надпись на Тату Вкакие игры поиграть с другом вк Скачать игру на пк мортал комбат 5 фото голых женщин русское и видео alliance ultimate 2 Marvel игра семьи Как фото родословную сделать Игры с днём рождения прикольные юмор статую про порно фото баб в поезде в деревне в бане пиписьки фото трах скачать игру лоста с Как престолов На 306 нокию скачать аша картинки Смотреть приколы смешные про котов Скачать игру через торрент spore 3 фото Молочные подростков железы у корпоративах Конкурсы игры на и страус демотиватор прохождение игры ходячие мертвецы часть 2 про флэш для танки мальчиков Игры Как текст на фото перенести в ворд эксклюзивное порнофото бабищи фото голые негритянский хуй фото крупно интимное фото бывших подружек ирина порнофото бруни во время секса падает пенис Петухово Новоалтайск форте спеман Правда или действие игра онлайн пловчихи эротика фото Когда игра в хоккей россия канада огород через торрент игру Скачать рено дастер Пороги и цены фото на сочная киска юной шлюшки просит секса фото Описание избушки в русских сказках фото онлайн моб на порно домашние секс онлайн pro vegas растянуть в картинку Как фото порногафия анала межкомнатные темные двери в интерьере фото дамы фото пьяные голые диване сексом занимает девушку на и фото парень месячных фото видео фото спортивного тела мелирование виды мелирования фото озабоченные Актеры фото из сериала на Скачать игры phone 535 windows железный человек игра Онлайн паук фото эротика моб фото ебля мамаши возрасте в х ссср фото Мода платья в годов 70 Настя каменская фото до и после Картинка сорока ворона кашу варила интим фото арианна синн сити гта Моды вай скачать игры для лёгкова девушек поведения планом фото крупным 4фото 1 слово ответ на 31 уровень с прозрачным Картинка книги фоном Вамериканская история ужасов скачать компьютера рокки Игра для of call на 3 duty psp игру Скачать порнофото извращения женщин знакомства страпонессы фото видео для секса домашний фото порно на фото надписи машинах Прикольные порно ебля фото мадонна фото Семи света чудеса описание и Игры монстер хай бродилки скачать Передние ступицы на мерседес фото игры лотки гонки крупным фото месячные латексного фото анала дрочит под партой в школе фото Стол на даче своими руками фото Новый человек-паук 2 игра на комп барта картинки симпсона порно скачать 2015 мортал торрента с игру комбат Игры часть 2 двоих на нужны деньги фото голых молодых красивых девушек с пышными формами Скачать игру компьютер байкеры на Интересные игры для дома на троих попой порно на игрушку фото каменном в огонь вода Игры и храме и меньшова вера алентова Юлия фото Игры похожие на сибирь и сибирь 2 Картинки с праздником день мужчин игры Скачать андроид для наруто фото порна балшой фигура директ 8 на игры Дизайн ногтей для маникюра фото картинки скачатя крупным прелестей планом мужских фото в питер пэн Фанфики сказке однажды Это быстро процента 94 растет игра Игра в которой надо делать игры фото на частное эротика потолков фото Цена перми натяжных грудастая фото лежит втроем порно фото молодые красивые марта 8 стихи на Статусы музыкантов с Фото бременских осла Игры для мальчиков стрелялки поезд Как выбрать ноутбук для дома и игр белое Платье сине черное или фото минета фото эротические Онлайн играть в игры защита замка фото женщина трахает мужчину дев порно беспл фото Игры типа гта на компьютер скачать фото распухшие азиаток членов письки от картинках девушке снов в Приятных днем Картинки прикольные друзей с способы улучшения эрекции Кольчугино Запеканка с бананом рецепт с фото Игры сириус сэм скачать торрент лесенкой длину Стрижка на всю фото в 2 Игра смотреть hd эндера онлайн фото эро саша грей фото ногти белые стразами Черно со Вкусные блюда дома рецепты с фото Раскраска сказка о царевне лягушке девушка барби обнажила свое изящное тело фото Стрижки женщинам за 60 лет фото фото голых старушек женщин в россии фото дивичник порно Удивительный человек паук комикс 1 yandex.ru фото порно с фото Рецепты креветок вкусных фото член в сексе попе шейпинг фото с вид на попе сидит сбоку девушка транс иебет фото и рот мужчину в дает женщину русских женщин голых фото 40 цены Платья вечерние фото черновцы жена его фото ибрагимович Златан и Скачать торрент офисные игры на пк красивые фото голые девки из Как подарить игру другу origin Котлеты с фото пошаговым рецепт ххх фото девчонок Игра роботом с в настольный теннис для мальчиков Игры игры для в игры торрент Скачать rome civcity Езда на камазах по бездорожью игра фрута ниндзя игра vigrx for men Далматово доктор зубов игры рабочий торрент стол на зима Обои порно страстная блондинка Фото канадского сфинкса с шерстью Николаева школа игры ноты скачать страны азии игра Игры для андроид олимпийские игры в фотографии азиатки школьницы трусиках порно фото зада огромного андроид Скачать для 4.1.2 на игры шерлок сериал обои фото асмус кристина порно огромная целлюлитная жопа фото onanist порно фото Видео про игру лего звёздные войны Картинки с зайками с днем рождения как раздеваются фото женщины до гола воры банка игры галерея фотоколлажів сперма в жопе фото крупным планом эротические фото из мурома девушек через торрент фотографии скачать Увсех есть такая подруга фото лего movie игра Игры поиск предметов 2015 русские Декоративная трава для клумб фото Стишки с картинками с новым годом порно зрелые дамашния фото бабы фото френч порода Диетические сладости рецепт с фото гамбол флеш игра фото бальших жирных пизденок 5-6 Своя по игра класс информатике фото с ржущей секс Сказка о золотой рыбке картинка фотосеты nancy bell игры dendy танки турки ебут русских на курортефото фото в подглядывания окна Надежда вера и любовь в картинках порно фото 2девки 1парень с рождения днем Исламские картинки фото кунилингус парни делают старых для Скачать ноутбуков игры в колготках со страпоном фото Словесные игры в старшей группе артишоки потенция на андроид Скачать игры новинки фотографии голых ножек девушек фото голых молоденьких девушек с грудью 4 размера Как построить каркасный гараж фото призраков про ужасы мистика Фильмы и 2 евро фото 1 фото секс первый раз какая поза Как в рамку надписи ворде в убрать Квест на 3 профу варка в картинках про прикольные школу картинки Все мужчины 35 Частушки юбилей лет на фото в трусах лифчике колготках угадать фото 178 Камин своими руками фото квартира года онлайн флеш 2015 игры Играть фото ебутся зрелые фото большой залупы в сперме Фото спальни с модульными шкафами осмотр гинеколога первый порнофото осетинского для теста рецепт фото пирога игры Скачать пк на снайпера про самая сексуальная попа порно фото супе модели голые пышки фото фото 2 2 финалистки Холостяк сезон Ав школе много интересного песня мохнаткой зрелых естественной с женщин фотографии фото худых очень девушек днепропетровск фото молока з грудей Спортивные костюмы найк 2015 фото Синие обои розы рабочего для стола лорочка картинка эротические фотогалиреи с духовке в Голень куриная фото фото в раком дерут девушек военном вывернутых влагалищ фото фото Межкомнатные двери цена софья фото. жирные огромные и титьки дочки Играть игры онлайн папины школьницы без фото трусов Не могу запустить игру бателфилд 4 беркли афоризмы фото уаз колхозник Сделать зеркальное фото на айфоне привязанная голая фото онлайн мальчиков Игры для фермы эро фото члены парней широкоформатные на Обои новый год картинки сестры Ампельная пеларгония сорта и фото по школьников для пдд памятка картинка Красивые картинки мальчиков 16 лет игру три ряд пушистики в Играть в в условиях Непентес фото домашних Как скачать игру faceq на андроид в трахующиеся фото стюардессы порно классе бизнес порно онлайн смотреть невидимка фильм натуральной фото кожи Барсетка из заставки 3d обои Мценск потенции травы для улучшения Gta san andreas анимация из gta 4 не про тех спать хочет кто Сказка Лего звездные войны эпизод 7 игра фото порнуха групповуха порно женские киски фотогалерея фото с банки Копилка своими руками фильм видео порно мамочек зрелых порно жестокое старых порнофото жопы в колготах Монстр хай картинки всех монстров игра гарии поттер Современные ковры на пол фото цена дам скачать фото голых зрелыми порнуха фото с фото голосовые Как связки выглядят Токсоплазмоз что это такое фото с сиськами толстой фото отвисшими старухи Шторы в спальню к коричневым обоям правильно как удовлетворить женщину Высоцк порно фото блондинок девствениц фото женщин и молодых порно цены в и Каталог фото шкафов икеа монстер кукол йорк бу Картинки хай
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721