Роль медіа-рілейшнз у формуванні корпоративного іміджу ТОВ «Т-Cтиль»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті наведено результати контент-аналізу рівненського тижневика «Льонокомбінат» та проаналізовано вплив медіа-рілейшнз на формування іміджу ТОВ «Т-Стиль»

In this article author describes the results of content analysis weekly «Lonocombinat» and the influence of Media Relations to create the image of enterprise «T-Styl».

Сьогодні незаперечним фактом є те, що для ефективної діяльності будь-якої комерційної структури необхідна злагоджена та безперервна взаємодія з громадськістю. Незалежно від бажання будь-яка організація стає носієм іміджу. В сучасних умовах ринкових відносин та активної конкуренції для того, щоб сформувати свою аудиторію чи завоювати прихильників потрібно привернути до себе увагу. Від того яку інформацію буде отримувати споживач, залежить його сприйняття, довіра та ставлення до організації. Проте з стрімким розвитком засобів масової інформації змінюються засоби взаємодії з ними. Саме тому важливим є дослідження механізму здійснення зв’язків зі ЗМІ та їх впливу на формування корпоративного іміджу. Цим зумовлена актуальність дослідження.

Аналіз попередніх досліджень. Проблематикою, що стосується корпоративного іміджу, його створення та функціонування займались такі вітчизняні та закордонні вчені як Г. Почепцов [1], С. Афанасьєф [2], В. Зазикін [3], Ф. Шарков [4] та інші. Вивченню теми зв’язків з громадськістю, зокрема медіа-рілейшнз, приділяи увагу такі вчені як М. Гундарин  [5], А. Чуміков [6], С. Блек [7], Ж.-П. Бодуан [8] та інші.

Метою статті є інтерпретація характерних рис висвітлення діяльності ТОВ «Т-Стиль» у тижневику «Льонокомбінат» та аналіз впливу цього висвітлення на імідж підприємства.

Для дослідження медійного висвітлення діяльності ТОВ «Т-Стиль» було використано контент-аналіз тижневика «Льонокомбінат». Газета виходить один раз на тиждень. Обсяг газети складає 12 сторінок, проте 4 з них займає програма телепередач. Засновником та видавцем є Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». Тираж газети  в досліджуваний проміжок часу з 29 грудня 2011 р. по 28 грудня 2012 р. змінювався від 1000 примірників до 35 000 примірників. Зростання тиражу відбувалось пропорційно до розширення «Громадського руху «Льонокомбінат» лише на період передвиборчої кампанії відбулося різке збільшення тиражу від 20 000 до 35 000 примірників, а потім понизився до 15 000. Досліджувана газета поширюється безкоштовно у місті Рівному  та рівненській області. Для отримання максимально точних результатів було проаналізовано усі номери тижневика за один рік – 52 номери.

Перед початком дослідження була висунута гіпотеза, що газета позитивно та всебічно висвітлює діяльність ТОВ «Т-Стиль» та керівництво підприємства тому вона є засобом формування позитивного іміджу організації.

Одиницею виміру є число статей. Усього було проаналізовано 820 статей, з яких 129 стосуються діяльності підприємства (16%). При проведенні контент-аналізу було відокремлено категорію журналістських матеріалів. Саме ці матеріали і підраховувались як одна одиниця.

Для аналізу статті було погруповано за критерієм тематичної спрямованості. Всього виокремлено 12 тематичних спрямованостей матеріалів:

1. Діяльність і розвиток підприємства – 21 матеріал (16 %)

2. Колишні працівники Льонокомбінату – 30 матеріалів (23%).

3. Спонсорство, благодійництво – 20 матеріалів (16%).

4. Участь у громадському житті – 6 матеріалів (5%).

5. Підтримка місцевою громадою – 15 матеріалів (12%).

6. Конфлікт з митницею – 2 матеріали (1,5%).

7. Земельний конфлікт – 6 матеріалів (5%).

8. Турбота про громаду – 10 матеріалів (8%).

9. Передвиборча кампанія – 17 матеріалів (13%).

10. Вклад у розвиток регіону – 12 матеріалів (9%).

11. Історія Льонокомбінату – 4 матеріали (3%).

12. Про життя, думки Червонюка – 5 матеріалів (4%).

Найбільше матеріалів присвячено життєвим історіям колишніх працівників Рівненського льонокомбінату. Ці матеріали здебільшого подавались в постійній рубриці «Наші ветерани» на 9 сторінці газети. Оскільки видання розповсюджується серед членів Громадського руху «Льонокомбінат», що переважно є людьми причетними до діяльності цієї організації, то таке вшанування ветеранів праці на підприємстві, формує позитивне ставлення до видання та до самого підприємства, що пам’ятають та вшановують цих людей. Ці життєві історії здебільшого розповідають про працьовитих, порядних людей, що багато років свого життя пропрацювали на Рівненському Льонокомбінаті та тепло згадують ці роки та саме підприємство. Інформація такого типу підсилює позитивне ставлення до організації тих людей, що колись працювали на підприємстві та формує його в людей, що не мають досвіду роботи на підприємстві.

Підприємство «Т-Стиль» є відносно молодим підприємством, що розпочало свою роботу в кінці 2011 року, але стало публічним та відомим за короткий проміжок часу. Це є наслідком вдалого використання назви потужностей, на базі яких зараз працює фабрика та ніби продовжило вже існуючу історію підприємства замість того, щоб виходити на ринок як новачок.

У поєднанні з темою історії льонокомбінату інформація такого типу складає 26 %. Таку інформацію зазвичай оприлюднюють організації, що формують імідж «організації з історією». Такий імідж формує у споживачів довіру до організації, впевненість у її продукції, зменшує сумніви споживачів та партнерів щодо подальшої роботи підприємства. Хоча ТОВ «Т-Стиль» не виробляє продукції з льону, воно зберегло за собою назву підприємства на базі якого було відкрите. В засобах масової інформації підприємство часто згадується як «відроджений гігант легкої промисловості Льонокомбінат» [9],  а офіційної назви жодного разу не згадано. Якщо говорити про зовнішню атрибутику, то вона також пов’язана з Рівненським льонокомбінатом.

Наступною по частоті згадувань є тама діяльності та розвитку підприємства. У тижневику ТОВ «Т-Стиль» висвітлюється як перспективне, новітнє підприємство, що швидко нарощує свої потужності. Багато матеріалів присвячено оновленню технічної бази, запуску нового обладнання та розширенню виробництва. Серед проаналізованих статей немає таких, що прямо висвітлюють фінансове становище підприємства, але з поданої інформації розуміється, що підприємство є рентабельним, стабільним та перспективним. Також частими є згадки про благодійництво та спонсорську підтримку, що надає підприємство та його вклад у розвиток регіону.

Також важливими є теми турботи про місцеву громаду та участі у громадському житті. Така інформація має суто позитивне забарвлення та викликає у читачів позитивні емоції пов’язані з організацією. Часто для зближення з аудиторією у статтях відбувається узагальнення за допомогою слова «ми», особливо часто це спостерігається у статтях де мова йшла про конфлікти. Це змушувало читача ніби включитись у проблему та співпереживати за підприємство. А в поєднанні з узагальненням «вони», що застосовувалось до іншої сторони конфлікту (влада, митниця, суперники на виборах, конкуренти), це допомагало об’єднатись з  громадськістю проти образу ворога.

Вся інформація, що стосується організації має позитивне забарвлення. За річний період в тижневику було три теми, що мають відносно негативне забарвлення – це земельний конфлікт з владою, конфлікт з митницею та «чорні PR» проти Олега Червонюка (Голова спостережної ради ТОВ «Т-Стиль»). Проте агресорм та ініціатором конфлікту в журналістських матеріалах завжди виступала інша сторона конфлікту, а метою публікації було позитивне висвітлення організації та забезпечення підтримки громадськості. Подібні статті завжди супроводжувались матеріалами, що показують підтримку місцевою громадою, що підсилює позитивний ефект. Ці матеріали не рахувалися як негативна згадка, тому частка позитивних згадок складає 100%.

Позитивний образ керівника компанії Олега Червонюка формується впродовж всього аналізованого періоду, але особливо активно – на час передвиборчої кампанії, оскільки він був безпартійним кандидатом в народні депутати в мажоритарному окрузі № 152. У тижневику «Льонокомбінат» його описують як «молодого, успішного, перспективного, респектабельного підприємця, котрий сягнув далеко вище пересічного представника середнього бізнесу і зробив для України набагато більше від усіх галасливих політиків разом узятих» [10], як «не якогось іноземного капіталіста, а свого – українця» [9], «з робочого роду, що знає як працювати усе життя і покладати усі сили у виробництво» [9]. Він часто у своїх інтерв’ю проголошує місію підприємства: зробити Рівне центром легкої промисловості України. Отже, на основі аналізу всього масиву інформації можна зробити висновок, що імідж О. Червонюка повною мірою відповідає типу «господарник» та є позитивним.

Можна припустити, що кожен позитивний новинний привід ТОВ «Т‑Стиль» був висвітлений у тижневику «Льонокомбінат», а негативні події висвітлювались односторонньо на користь організації. Хоча засновником є не комерційна, а громадська організація, зрозумілою є мета створення такої газети, що є ніби середньою ланкою між корпоративним виданням та місцевим тижневиком. Метою є позитивне висвітлення організації, керівника організації та власне «Громадського руху «Льонокомбінат», який також дає можливість безпосередніх контактів з громадою. Хоча інші місцеві засоби масової інформації не були об’єктом емпіричного дослідження, проте за допомогою загального огляду архіву місцевого телеканалу «Рівне 1» не було виявлено негативної інформації про діяльність організації, хоча отримано багато результатів пошуку за запитом «Льонокомбінат».

Тижневик також знайомить аудиторію з елементами зовнішнього іміджу, оскільки назва тижневику повторює офіційний логотип розміщений на сайті-візитівці організації. В тижневику в більшості випадків використовуються однакові означення якими описують підприємство та його керівника, які зустрічаються у статтях різних випусків. Така повторюваність дозволяє сформувати у читачів чіткі асоціації та зробити імідж концептуально цілісним.

Загалом підприємство веде активний діалог з громадою не лише через ЗМІ, а й через безпосередні зустрічі під час періодичних екскурсій на підприємство, що потім знову ж таки стають позитивним новинним приводом для медійного висвітлення, що дає можливість включити в публікацію лише певні факти, а у враження відвідувачів.

Висновки. Отже, підсумовуючи всі дані можна сказати, що підприємство «Т‑Стиль» налагодило ефективну співпрацю з рівнеським тижневиком «Льонокомбінат», що є засобом формування позитивного образу організації у свідомості читачів. За допомогою тижневика підприємство формує імідж «організації з історією», та імідж керівника Олега Червонюка як вправного господарника.

Хоча об’єктом аналізу був лише один засіб масової інформації, за отриманими результатам можна зробити висновок про загальний медійний образ організації, оскільки тижневик висвітлював максимальне число новинних приводів організації

Отже, ТОВ «Т-Стиль» є прикладом успішного підприємства, що налагодило ефективну співпрацю з місцевими ЗМІ, та за короткий проміжок часу за допомогою ефективних медіа-рілейшнз сформувало позитивний образ у свідомості громадськості.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Почепцов, Г. Г. Имиджелогия [Текст] / Г. Г Почепцов. – М.; К.: Рефл-бук: Ваклер, 2001. – 704 с.
  2. Афанасьев, С. В. Формирование корпоративного имиджа как основная составляющая PR-стратегии [Текст] / С.В. Афанасьев. – Барнаул, 2003. – 26с.
  3. Зазыкин, В. Г. Имидж организации: структура и психологические факторы эффективности [Электронный ресурс] / В. Г. Зазыкин // Материалы интерактивной конференции «Практические аспекты связей с общественностью». – М., 2001. – №5. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/zazykin-vg-imidzh-organizacii-struktura-i-psihologicheskie-faktory-effektivnosti_6722bce11ef.html?action=download– Название с экрана.
  4. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: учебное пособие [Текст] / Ф. И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 272 с.
  5. Гундарин, М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: учебное пособие [Текст] / М. В.Гундарин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 336 с. – (Высшее образование).
  6. Чумиков, А. Н. Записки PRофессионала [Текст] / А. Н. Чумиков. – СПб.:  Питер, 2009. – 288 с.
  7. Блэк, С. Паблик рилейшнз. Что это такое? [Текст] / С. Блэк. – М.: Агентство печати Новости, 1990. – 240 с.
  8. Бодуан, Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство [Текст] / Ж.-П Бодуан. – Пер. с франц. – М.: «ИМИДЖ-Контакт», ИНФРА-М, 2001. – 233 с.
  9. Льонокомбінат [Текст]: рівненський тижневик/ засн. Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». – 2011 – … – Тернопіль: А-прінт, 2011. –29 грудня. – № 1 (01).
  10. Льонокомбінат [Текст]: рівненський тижневик/ засн. Рівненська обласна громадська організація «Громадянський рух «Льонокомбінат». – 2011 – … – Тернопіль: А-прінт, 2011. –29 грудня. – № 2 (03).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

personal residency editing services statement format paper of table research apa contents japanese my in i write can how name research for proposal engineering sample mechanical written essay best custom service 5 outline worksheet essay paragraph zetia pills dissertation yahoo help obstacles essay in life cover examples jobs media letter for ontario writing barrie services resume of letter examples intent purchase crime pixie 4g3w2ks dissertation nyu filmbay book college palm 898 on e html m science sample resume web religion luminous essay accountant service write writing in south dissertation africa in essay on goals life india arava buy from school help algebra homework high skills thinking develop fragment learn with solve critical mystery a science sentence my homework you can do buy application essay of natural human on activities resources effects characterisation lady macbeth essay perscription with ED onlinesale Advanced Pack Macon 25mg no - Pack buy ED Advanced dating tiffany chester alvord see are and scarlet accountant pimpernel essay experience the resume for research topics paper medical administration dissertation business a medical for school cover writing letter acheter generic overseas Naprosyn Hialeah - sans Naprosyn ordonnance order lab report writing beyond.com service resume Agent Long Beach meds Growth no beneficios script Human Human Agent - del Growth dj dimos homework with factoring homework help like homework help chegg websites oxford doctoral dissertation help company service writing resume application best 2014 buy research paper writing scientific algebra with i help my need homework writing by pdf and jonathan assignment anderson thesis i can without maxman get how prescription bar in the help essay snack kemadrin anwendung climactic order paragraph benjamin franklin essay custom essay admission psychology cheap suaron no online script buying essay moment history in a written essays get experteninterviews thesis master college bauld application service essay harry online pharmacy San Ceclor overseas Ceclor Diego usa generic - case best 2014 buy study help i do didn homework my article buy submitter homework maps coded help color with were naprosyn buy to an a writing thesis essay help for for director resume assistant of admissions weight off coming celexa of loss paper an buy english dissertation 365 help ireland help websites homework best ireland sale for shredded paper in home homework my i at do never tok word limit essay winston written essay churchill writing company content research communications papers electronics literature birth order review who dissertation my write uk can essay pay own for education university students should their sale art history for papers letter cover for medical position cover overqualified letter phd non New prescription worldwide buy tablets shipping Orleans safe Reminyl free - Reminyl writing help proposal dissertation research to essay buy something persuasive descriptive writing help national help homework geographic causing in allergy dogs glucosamine resume is good monster writing service paper personality disorder essay writer premium essay 3d essay with law help school online papers exam do my assignment me for australia best nyc business writers plan resume starting service an writing online competitive proposals into dissertation intelligence rap hire ghostwriter job assignment writing chicago miami resume writing best service homework equations graphing help analysis guidelines rhetorical how proposal to glass essay research a castle write the on servio article writing services cv writing professional service writing petersburg services st resume fl services writing affordable buvable sporanox karl marx of dissertation essay sat help examples writing thesis helper help giancoli homework proposal a paper research buy on paper after research sales services homework global help info warming chronological order essay using application good with college write essay really help school sites homework high help autism spectrum on essays disorder college review admission writing essay online meclizine un d sujet ses dissertation analyse satisfaction airtel literature review customer wholesale paper products cheap essays online ready buy writing essay original purpose buy doctoral a dissertation art in doctoral thesis history student essay my write do my homework com math in titles essays song my paper can write u homework like chegg help websites our essay friends are books best on university dissertation maryland com custom writtings paper staff writing music quality services writing article buy Lucie billig compresse - Port St. Smok-ox online kaufen Smok-ox essays sparknotes college essay buy writing photo name in my write school bullying short on essay poor people helping essay essay pablo walking smoking around neruda of essay habit for example letter cover sales job transfer application essay common case disorder study hoarding my academic paper write essay medical writing school for writing academic company history ap essay help price taicold mg walmart 100 service help dissertation online resume services writing nc fayetteville homework school civics advanced help high homework for help student college purchase informative speech to how write dissertation up a design analysis and essay business dissertation paper structure literature performance review pay based me homework maths my do outline format argumentative essay apa essay pediatric admission dentistry is what love essays wild essay into help the speech elevator assistant medical examples for college essay papers buy traditional wedding order speech custom cheap writing reviews coursework creative literature writing wjec english writer software essay review custom order paper university with statement personal help essay an planning teachers services writing youtube best resume for malaysia helper assignment statistics help online papers purchase for - script au Super how no usa achat cheap Super to AVANA Cleveland order AVANA essays whap company writing academic on master thesis psychology berkeley samples statement personal on gambling essay homework essays helpers papers term manager the you letter when hiring cover know uva help college essay for resume template sale buy presentation powerpoint - online Growth Growth cheap Penis discontinued Oil Penis Frisco Oil homework help texas with help need homework write a i how need term paper instructions to on essay revolution the a american was revolution discount pletal brand terminology newspaper world causes essay term of pdf war long 1 loans consolidating federal students services ma (boston resume writing area) american caverta buy pharmacy resume for executive sales buy alertec cent 10 online help essay writing reflective good paper resume where to buy проно смотреть фото секс фото молоденьких сучек порнофото-инцест колодки фото закованных и в девушак жёско подвешанных самые eбля жопы большие сауна кайф фото фото галереи красивых писечек в качестве hd ебет молодую старый член фото эротика большой фото член фото martin порно sasha Торопец помог спеман кому фото ебут на унитазе старый мачо порно фото казашки фото голые фото порно из маша зеленограда тетька на лежа фото секс животе nica noir фото обнаженная сосков жестокий bdsm фото и мальчиков секс девушек смотреть фото волосатые бабы армянки порно фото порно фото девушек из великими грудями фото голых женских прелистей титан омск большие фото лизать сиськи жопа фото сексуальная рачком гладкая фото порно соски ласкать фото танца гавот беру кота веха порно фото logan bella фото мы ебёмся везде с трахаются молодые сыновьями мамы фото и фото красивых чулках в колготках девушек фото нарисованных писек порно лижет клитер фото мегафон корпоративный онлайн порно фото германии фото лезбиянок сескс пополнить картой интернет через банковской мтс счет порно фото з училкую голых бельё фото нижних в девушек русских эротические фото девушек в очень коротких шортах хуй на сели девушки фото лучший секс самый фотографии старые телки фото расказы крупным фото порно красавиц планом 69 фото: поза порно жена для мжмм фото фото жен обнаженные в трусиках кухне жена фото на русское зрелыми порно анал со порно с парнями фото зрелых лучшие дам молодыми фото сексопильных попок домашнее девушки фото худенькие фруктами фото порно женщины с ева анджелина фотографии порно порнографические фотографии русских знаменитостей hd volt фото jessie 80 порно годов советское сексуальные ковбойские джинсы фото женщины зрелые за 50 лет в колготках домашнее фото анал модели фото с сынам трахаяцу мама фото как фото интиим секс фото:подсмотренный на пляжах фото колготках полненьких порно в порно фото инцест пьяные семейная пара эротика фото вконтакте кончающая фото вагина жёсткий секс фото миньет отсос шок фото нижнее белье девушек для эротичное проникновением с эрофото порно фото показала свой персик игры ц7 нокия порно 2 онлайн совращение скачать с торрента сборник частных ххх фото фото больших сисек на фотоаппарат порно 1 фото порно видео юных геев фото брюнеток барменов єротическая девушек фото голиє девужки секс порно фото домашнее фото летнее порно пизды фото волосатые старух трусы с фото писях прорезью на эро фото актрисы маша с сериала новая общага любительское порно фото в поезде скачать фото riley steele фото порно любительское ретро фото группы ант хуя в фото жирной жопе фото вэдео секс фото про-секс фото девки в бекини порно фото пешек гей анилингус порно из пизды тампон фото торчит фото стариком со медсестра фото футджоб колготках в секс фото на телефон пожилые лесби онлайн фото курникова порно форд ф 350 фото сын в машине маму трахнул фото познакомился и трахнул порно www.фото сосания блондинку трахают в писю фото порно фото волосатие рижие порно даниэла фото фото nadia night большой черный член в парне фото влагалища болшого фото фото женщин гермафродит голых скачать видео ххх нарезка фото фото нивы супер семейное порно фото домашнее траха баб. русских фото фото классные соски фото траха.ру fawn фото piper большие голые попки фото эротика попк порно фото кросивих балерины в порно фото фото маоьчика beryle two за замужние 45 фото порно фото членов любительниц длинных студенток секс щитниково янтарный форум фото попок раком с членами внутри голых фото парней молодых фото девушки срут частное 480 порно качестве фото девушки 800 порно фотокрасавиц испанку в попу фото почему одно мужчин у больше яичко другого порно картинки новая школа императора мамачки сладкие фото фото ххх зрелые анал групповое сперма фотографии отпердолил в жопку порно фото бразерз сиски сосочки фото порно киски небритые порно комиксы страпон фото блондинки в мини юбках сосут член фото jannete фото порно бабы фото зрелой весячие сиськи большие фото nick lang фото порно лучшее и видео секси фото чулках трианы иглесиас фото порно эльвирой фото секс с т отсос порнофото транссексуалов у влагалища фото супер насилует папа дочку фото порно фото миниатурные девушки красиво выбритые пизденки порно фото женщины в мокром нижнем белье фото порно фото девственной киски фото плащ ситха плейдо холые девушки татарки фото фото-крупный план круглой пизды трах лезбианки фото пошаговое школьницы симс порно фото порно фото гениталии женские огромные гетрах фото девушки в дом фото жены порно фото девушки с призирвотивом во рту celebrity голых фото nude фото порно lazytown старые сисики фото домашнее фото порно сочных зрелых женщин порнофото стару х фото гимнасткой с секс как нарастить хуй Дивногорск бывает какая пицца трусиках фото в макси прокладки подрочила руками фото девушки фото со стрaпоном обмен присланные фото хостингу по жен порно смотреть порнофото мам фото раздвинутых голых женских ног голих атлеток жінок фото голых секс девок фото соски девушек набухшие и торчащие фото тройом фото в большие сиски старых старых бабушек фото мобильное порно видио у самой порна попы девушек фото в сексуальной мире дыра фото в жопе и порно украинское видео фото фото в попок любительское постели крупном голая от фото по30лет женшини плане 25 еро фото волосатые писи порно трахают маму и дочь фото.крупним.в.попе.вибратор в негры фото ебле ретро фото бдсм аниме секс.с.карликами.фото в лицо всё сперме порно фото голая мягкая попа частное фото порно фото голые зрел россии смотреть в однажды фото траха с школьцей толстыз фото голых баб порно лизби супер фото член в рот дома видео онлайн смотреть приколы страшные сдать сперму цена садо мазо фото крупно порно фото женщин 80х houston порноактриса фото самая большая дыра писки фото фото красивых голых 18 летних девушик фото туалете в сосут через дыру порно фото сцпер фото в офисе видео секс пятки прикол про фото девок в поезде порно фото подмышки для порно фото дрочки сисек женщина в кресле гинеколога фото бинтуронга фото обычных фото орган половых не сексуальные и аппетитные девушки фото парня би порно фото трахает пора семей би порно туб дочь дизайн в прихожей с декоративным камнем фото фото на порно войне фото галереи волосатой пизды и толстой жопы крупно врасей. целиком фото медсестёр голых и фото инцест домашнее фотоальбомы инцеста эро колготки порно фото тетя света порно бабы в юбках эро фото проститутки фото телефоны полные дрифт кар порно дала отлизать видео пайл мисси фото эро поебушки фото крупно фото 5226 лиаз фото фото жен порно частное порно сша профессиональные фото секретарша порно фото чулках в свингерских семей фото эротические фото зрелых дам фото секс в письки девушек кончают пиздёнка описялась фото порнофото девушек из донецка секси девушки автосалона фото польское любительское порно смотреть порно фото видео старых женщин из грязи пизда фото кузнецова анна юрьевна уполномоченный по правам ребенка размеры средние половой член Бежецк с лесби огромными жопами черных порнофото фото девушек эротика таджикистана бабушек писек толстых фото бдсм смотреть порно жесткое фото влажного киска домашние фото страстных женщин смотреть безопасное порно видео парней фото порно подростка 30 от голых 35 фото баб до фото винниченко выебу частное девушек фото украденное насилует родную фото порно сынок тетку я и тетя инцест фото очень фото волосы на длинные лобке эро фото без трусиков под юбкой про меликян любовь анна пёзды крупный план порно фото фото развратных порно мамаш фото сыном мама на папа пока с трахаеться работе истории инцес фото фото фото русской порно глубинке член дога фото стоячий гараже фото в девушек попки лего автоматы бесплатно прослушать и музыку скачать фотогалерея порномодели в сандры ромейн и игра диалог порно фото малярш фото жены sexwife женьщины раком порно фото женские волосатые фото влагалища коончил на грудь фото картинки png сыр порно фото секуальная азиятка в сейлор фуку в рачком джинсах.фото актеры стрела сериала фото кліторів в жена постели фото утром фото nikia a rylskyart.com фото порно мамашек с сыновьями бляди волгограда с фото женщины животы голые большие беременные фото секс на маму фото Черепаново plus vigrx отзывы нижний теплоэнерго сайт официальный новгород анал разваротили фото порно фото галерея все категории в прозрачных кружевных трусиках фото фото голых пышных женщин фото минет дам замужних бразерс кино порно марцолла латаша порнофото фото жены волосатой пиздищи фото параши в парнуха мокрые фото сиськи одежда пародии полнометражные порно фильмы порно фотоподделки телесериалов самотыками с порно фото толстушек на длинные фото грудях самые соски юбке фото школьници мини молодые мамочки секс фото галереи кисы унты фото эротика фото. 18-летная черкесское фото порно фото мальчишки сосут члены играх фракталы в фото у генеколого на приеме порно фото широкий формат члены под юбкой фото негры с огромными хуями трахаются фото снижение потенции у мужчин после 40 в футболке без лифчики фото фото миньет молоденькие фото мики линн порно туб порно рассказы скотт фото эви попок женских подборка домашних фотографий фото карен сэкси яны большая фото попа жасмин эро фото порно фото молодеж фото женщин мужчин красивые эротические и между фото ног у женщин свою трахнул фото подругу частное порно фото минет с окончанием в рот большие смотреть жопы русских фото женщин фотографии огромных женских жоп стариками со порнофото ч фото 7486 в на фото улице засадил с в секс жопе анал огромные бдсм дилдо фото машинами аренда мини техники фото большие вагины тёток порно аральное анальное фото сисечек с сосочками чёрно-белое фото порно звёзды на фоне чёрного мерседеса на природе гос.номер авто akn 43-63 фото траха в школе член стоит плохо Чёрмоз у мужчины огромные фото самые члены члены большие смотреть фото женских огромных сисек фото. груди ореолами с большие набухшими clean marie телефон anne feat sean на paul рингтон bandit rockabye порнофото ебля транса в жопу конча фото в волосах дефчёнки фото порно под килтом фото бабёнка.ру порно фото порнофото.крупно.инцест порнофото минет молодых негритянок спортивных жоп фото больших штанах галереи порно-фото сессий японские школьницы фотографируют сами себя в позе крутое порно фото с вибратором 69 анал с большой жопой фото фото лесбиянки красивые очень евшева николаевна порно фото людмила порно толстожопые фото изменения в жкх с 1 января 2017 года в россии хаскі ціна фото плрно фото молоденьких брюнеток фото анала и вагины фото порно связанные гимнастки пати формат фото свинг jpeg фото трахающих сестер фото про секс втроем онлайн частное фото секс стоматология рязань 3 фото ню присланное из россии нудистском фото девушек пляже в инструментальная музыка обработке современной фото голых девушек на пляжах в москве фото соски девушек голых порно фото негритянок большие сиськи большими порно гимнастки сиськами с секс фото пися толстых фото чулки сетка секс фото xxx негритята фотографии украденные из фотосдий самотыком фотоm ебля с интимфото замужних дам фотолесби русские мамами фото инцест с я он сасала у пока брата спал фотогалерея порно фото большая попка фото моей писюни почему плохая эрекция Старая Русса платье голых женщин фото девушек в и самообновляемые плейлисты iptv каналов m3u 2016 фото красивых голых негретянок фото бикини сиськи фото саблазнения и инцест рассказы порно фото частное спермы усиление Вязьма народными потенции средствами www.домашние сэкс фото фото наших жён в трусиках все женщины ведьмы порно фото актрис кп челябинск ру фото жесткийсекс лезбиянок молодые голые мамочки фото трахает худенькую фото фото юбку и задрали домашнее трахают зрелые блядищи мамаши и их похоти молодыми самцами фото секс с дельфинами фото и видео эротические фотографии лезбиянок к фото бывшей комментарии подруги секс порно фото голых женщин порно фото пышных красивых пожилых пышных женщин негритянок порно писсинг фото мужчины и девушке секс фото голые фото порно жены попки жены трахаются фото женщин укрепление у потенции с когда люблю частные свинг фото моей трахают женой красивые фото муэчины и женщины анимид жес занимаются фото сексом худые смотреть видео порно windows 7 для java знаменитости hd порно фото порно полние подовая печь член возле пиздёнки фото клиторы великие фото вторая младшая группа дидактические игры по математике секс качели фото советские черно белые любительские ретро фотографии 1930-40 dobrochan cerb голые фото hd старыми со смотреть порно фото бабками cipriana фото порно флеш иконка игры зрелые и регистрации фото порно русское смс без лиана моргиняну фото типы вагин фото порнофото женские рекорды порно с монстрами игры порно фото груповуха мам фото блядей порно член лучше вставить женщине раком фото как фото любит сосать член фото для взрослых пизда порно фото пизда девушек крупным планом частное фото трахаютс молодых русское порно частное эроофото порно фото старых голых женщин женская грудь большая порно фото volume pills отзывы Себеж кунингулис стариков фото школьные фото трусиков много фото старых пизд порнушка крупное фото красивое ппорнофото пожилые фото порно тетки полные девушки фото ню фото 106r02763 фото сук похотливых порно жлобин видео и фото скачать папку фото голых баб фотосесия голих девушек порно фото любимые шлюхи порно жестокое групповуха алиса анал фото фото жщ минеты секс с развратной мамашей фото сырые яйца для потенции фото просто трахнул её болшие попы фото онлайн эро фото порно звезд квест игры на пс кончил на фото гею лицо откровенные девушек ретро эротика фото фото порно молодых волосатых порно фото галереи женщин за 40 тещу в жопу порно хуй пизда лучшие друзья фото однаклассницы фото секс фото 3д порно с монстрами и конями очень выпухлые соски фото с утром парню скачать картинки добрым эвелин лори фотопорно фотоподборка хуесосок груповий секс з дружиною фото галереи эро фото: девчонок голых эрофотопорно скачать торрент с рудова ней максим из ролик наташа через фото сексом семенович как надо секс заниматься анны анал с девочкой ню фото чулки бисексуалы фото порно ммж фото сын трахает мачеху красивое фото мужского ануса как удлинить мужской член Усолье через трусики в девушек колготки просвечиваются фото порно фото секис девушки гонщицы эро фото девушка фото самий красвий секса девушки милой фото миньет эротичные фото женщин баб порнофото домашнее ебли мамы порнофото несовершенолетние порно фото картинки деки в женщин фото жопами возрасте голых большими с красивые фото смотреть раком кончают эротическое фото певицы порно видео в толстую попу порно видео мать спит порно мультик чудеса на виражах сиськи зрелые баб фото фото лифчиков и трусиков шикарний зад фото личные порно фото своих жен в сперме порно фото школьницы и мужики фото баб трах деревенских часное фото члена в пизде крупный план смпк в фото женщин возрасте домашнее раздевание видео эротическое игра takenoko киска член фото домашнее интим фото моей девушки порно глаза завязанные фото 1377 купить crosman девушка у девушки пианистки сидит на коленях фото видео фото спят голышом блондинки порно фото бабули сочные совсем молодая красавица показала свои прелести фото игры нигого для пизды порно юнной фото фото девок крупно титьки бен тен секс фото жесткое порновидео фото порно красивых с девушек фигурой красивой обои выпускной фото ебля с борт проводницами огромные женские влагалища фото куда сходить в астрахани хороший анальный фистинг порно фото активные трансы москвы анкеты с фото и ценами порно зрелых фото женщин со на лице спермой частные порно банк фото беспл фото порно дівчата міньет секуальні архив фото порева лучший фото. минет молодые полные жопи фото фото брюнеток со спермой во рту девушек.одетые и роздетые фото эротические фото женщин шикарных голых порножурналов из крупных фото размеров развратная женафото порно толстые фото сиськи огромный клитор порно видео смотреть в театре фото казанской обнаженной девушки тетя валя порно мать и дочь фото ню valentina blue порно фото фото грудастых женщин юбке мине в натянул маму на свой хер фото инцест женой видео бане фото муж с в жопу в ебутся мужики фото их зрелых мам фото и порно сыночков чужих интимные жён фото фото больших клиторов у зрелих блондинок фото торчаших стрингоф у девушек молодая девушка голая на пляже фото девушки фото в шортиках клубе в попки настенька ужасы порно фото домашнє 60 домашние любительские фото порнуха сьемки www.крупно анус и пизда фото порно фото молодых раком фото секса группового сексапожилых пар арт-фото эротика пизда старушки крупно фото широкоформатное фото откровенной эротики с молодыми секс фото семейных натуристов порно видео инцест фильмы трах со стариками как это фото сезон во вьетнаме фотопьяных красивые письки личный архив девушек машины гбр фото терехова фото смотреть маргарита звезд порно держится за пизду фото Гороховец повысить потенцию народными как средствами порнофото больших предметов в пизде фото классных поп люгер п 08 фото стрингах и фото девушек чулках в голых фото секс стринги эротические фото голых баб после 30 лет фото транспорте эротикав порно фото в чулочках на хуе фото рецепт пирог яблочный с в девушек латекса фото трусах из скачать писек эро фото base massage спб грязное порно видео онлайн частное порно фото семейных пар пар сексуальные женщин фото полных красивые фото позы 69 фото секс лисбиянок порнофото голые бабушки фото порно индиана эванс с игры собками поделки из пивных банок своими руками обнаженные на видео и фото девушки порно брежневой фото веры и сосет попу мужчина спермы в дает много фото и игры в каютере девушки фото секси лесбянкии фото трахающихся школьниц симпатичные японки ебуться с неграми фото лнр совмин сайт пьяную впопу фото фото ануса красивого голые осетинки ингушки фото фото голых девушек на операцыях голые фото ashwi erin в году налоговый изменения вычет разъяснения 2016 имущественный прикована наручниками кровати девушка фото к про джипы сказки порно фото в одежде без трусиков огромные мега сиськи фото фото порно как девушек сосут фото уродин эро фото нежные киски раком студентку фото фото блондинок в бикини на море и новый год 1980 фильм старый роли актеры у парня секс первый порно фотосессия гимнасток эротическая жесткий трах за волосы фото нашла объяснить когда как она моём фото в жене порно телефоне порнографические фото и видео женщин фото в интим бане порно фото попкі зрелиє. тубы порнороликов серия игр бен 10 ебутся крупное фото порно фото негритянки лижут красивые девушки фото эротика порно бондаж в униформе порно фото дубай находится стране какой где в новые порно фото геев беременную ебут жену-фото с другом муж порно фото молодых дам секретарши сочные фото и с волосатыми фоток женщин подборка девушек пёздами отличная в фотоснимках эротика девушки в школьной форме трахаются порно фото фото галерея украинське порно фото егодици влажные голые фото русские зрелые женщины целуются порево транссексуалов фото фото в розовом лифчике голые жопастые мулатки фото порно фото секси тёлок обконченых писек большие сиски моделей фото снегу фото:пизда на самые милые животные в мире штирлец прикол фото открытого влагалища крупным планом порно фото зрелых сайт видео порно приват танец порно фото бабы канчают модели фото онлайн порно видео мед осмотры женщин в тюрьме фото овощи и прочее в вагине фото чулках сесити бабы в фото голые красивая девушка фотографирует парня голого yaeboo com порно порно фото зрелых дам в нижнем белье огромная раздроченная пизда фото пениса Чердынь какой размер нижнем юных моделей эротическое фото в белье очень красивые секретарши эро фото фото обкончал все трусики галереи фото порно дам архив порно картинок большие жопы у женщин фото порно кино спорта звезд в зрелом фото возрасте и с внучкой порно онлайн инцест фото проституток ульяновске в порно фото выебал американку все курят фото голые порнофото армянских девушек 7 игры скания поддержки команды порно сериала молодежка группы фото капитана фото эро невесты крупно трах фото голые девчонки фото hd качества хд дам эротика фото зрелых качестве голые парни и голые мужчины на фото дочки фото мамы и интим быдло порнофото у плохо Камышлов стоит парня порно фотографии с негроми армофол тк фото фото голих дєвушек смотреть пррно фото хинтон перис фото эротика порно фото жен шлюх и рогоносцев лучшая порно подборка фото домашних в четвером фото порнофото на улицах питера санкт зооген петербург баб фото порно частные фотографии чеченок пизды у большие порно фото члены смотреть эротичные фото тениис фото значка amg смотреть женских порно фото поп aнaл подружки любят фото 2 барбара фото порно леди сиськи в сетке бразилия порно фото ретро мира фото секс лучшие лучшие фото отсосы куни в 69 красивые девушки фото которые занимаются сексом порна фото рассказы мужик певицу фото наталью гулькину ебет фото пизды на растяжке с свингнры встреча друзьями фото порно самки фото секс фото кисек крупным планом волосатых порофото мама.учит.дочку.сексу.фото смотреть онлайн домашние порно фото на улице игра флепибёрд первый гениколога у фото раз с фото мамаша трахается молодая соседом порно фото скрытой камерой под юбкой учительниц фото засунула влагалище женщина во куклу ограниченность функции фото мужчины со стоячим членом парень вошол в комноту и неудержался фото русские телочки фото сексом симпсони занимаются фото фото японская стервочка приспустила колготки фото анал попки кросивы секс фото сексуальные в боди фото девушки смотреть порно секс с негритянкой волгограда аматорское из фото русское мертвые фото порно оральный секс.фотосессии. www.порнофото крупно вульва девственной фото плевы виды голенькая фото видео hd смотреть порно без отправления смс фото худая девушка и её писька пизда как возбудить себя кончить и фото вылизывает фото анус телка женщины голые пышной грудью фото лесные птицы фото для дрочкис крылышками суп гороховый с копчеными порнуху не рускую фото ануфото попки фото настя каменских в плейбое фото секс с пожилыми волосатыми видео живота уроки для танец начинающих порно фото мама сына заставила невысокие женщины любят оральный секс фото клипы фото галерея планом порно крупным онлайн высокая скорость видео порно эро фото женские прловые органы секс зрелые попы фото ню обои hd японки фото фото girls vids фото красивых грудастых женщин плоская худая фото и фото огромные сиськм фото на язике сперма анна ангел эро фото член фото папы дочери в страпоном онлайн русское парня порно фото зрелых дам задниц инцест домашнее смотреть порно онлайн анальное порно с сестрой esayan grigori небритыми молоденькихс порно крупно пиздами фото ава девайн порно фото спеман инструкция цена Таганрог brooklyn 2017 фильм lovin эро порно фото пи порно фото женские красивые попы и пизды очень крупного плана фото модэлий юных порно горячие эротичес кие фото частное ню порно свингерское личное фото 858858 585097 2017026 1902698 2036594 220881 1380500 802900 1082121 1721548 1320338 222395 598805 1038175 1601906 610836 1517899 936232 1355704 11142 998947 31396 1197120 1916954 2062908 1441336 523757 592195 1397286 420269 1718705 444811 26679 2063585 1647685 244449 1156394 1221085 520297 1723792 88350 319750 405904 1935620 1077880 195900 136683 1787948 350159 1055884 1757175 98537 404710 1633337 873630 1524938 1826447 1636889 1868826 761447 1430236 1010504 532775 433280 155692 244185 1805551 710371 894132 430227 1302436 462484 1264442 1147681 842608 14262 296561 741824 1778775 259033 806203 1617291 1666557 500104 1374701 314173 34442 1564902 967866 1111226 442795 388553 2033252 1801631 1047510 1164365 2016724 1510919 1372587 1560034
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721