Репліка-враження як елемент імпресіоністичної поетики Григорія Косинки

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Попри те, що Григорій Косинка є одним із найяскравіших представників українського імпресіонізму, творчість його і досі лишається на периферії наукових зацікавлень вітчизняних літературознавців і розглядається переважно досить поверхнево в контексті української імпресіоністичної прози загалом.

Спадщина письменника досліджувалася переважно в контексті українського імпресіонізму загалом такими науковцями, як В. Агеєва, Ю. Кузнєцов, М. Жулинський, Ф. Кислий, А. Музичка, М. Наєнко, О.Непорожній. Здебільшого дослідники звертають увагу на психологізм новелістики Г.Косинки. Лише у дисертації Л.Кавун «Новелістика  Г.Косинки і проблема поетики української малої прози 20-30-х р. ХХ ст.» (1995) розглянуто поетику новел письменника, проте увагу зосереджено не на рисах імпресіонізму у творчості автора, а на особливостях української модерної новели загалом.

Саме потреба ґрунтовного дослідження особливостей імпресіоністичної поетики  у новелах Г. Косинки і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Характерним для імпресіоністичної поетики Григорія Косинки є використання алогічних, фрагментарних,  обірваних, майже не пов’язаних між собою реплік дійових осіб. В. Агеєва звертає увагу на те, що «відмовившись від типізації, зосередившись на індивідуально-конкретному, одномоментному, імпресіоністи не прагнуть обумовити психіку, ті чи інші стани, переживання своїх персонажів соціальними, біографічними чи якимись іншими чинниками. Герой Імпресіоністичного твору здебільшого позбавлений передісторії». [3, c.107].

Важливими для Косинки-імпресіоніста є не стільки змалювання перебігу подій чи характерів персонажів (особливо другого плану), скільки точна передача миттєвих, спонтанних вражень випадкових, часто безіменних і цілком невизначених очевидців і учасників дії. Наведемо приклад такого нагромадження випадкових реплік у новелі «На золотих богів»:

«У старій драній свиті стала серед двору мати Сеньки-кулеметника:

– Згоріла. Троє малих дітей, як мишенят… І старшого вбито…

– Стоїть пшениця потолочена, серпа просить, а вони кров*ю поливають…

Ой у полі жито копитами збито…

– Хи-хи!

– Дочко, Парасю, бачиш – під обніжком Сенька з кулеметом?

– О, зараз  з нами, тільки вночі, як голуб коло клуні пролетить: «мамо, мамо»! [3, c. 47].

Сукупність таких реплік-вражень у новелах Г. Косинки не можна вважати діалогом, оскільки висловлювання дійових осіб не мають комунікативної мети і не передбачають реакції певного адресата. Кожна репліка у згорненому, сконденсованому вигляді містить у собі мікросюжет чи асоціативний образ, який в уяві читача здатен розгорнутися в історію окремого життя, події чи характеру.

Відсутність комунікації слугує також засобом увиразнення непримиренності політичних і світоглядних позицій учасників подій, що є основним джерелом конфлікту в новелах Г. Косинки:

«– Долой український флаг! Нємєцкая видумка!

– Русская, добровольческая…

– Царського прапора не треба!

– Рви його! Чорна сотня…» [3, c. 34].

Репліка часто виконує роль художньої деталі.  У новелі «Троєкутний бій» за допомогою кількох реплік, які ніби вихоплені автором із збуреного клекотіння вулиці, виражено реалії білого терору в Україні часів Громадянської війни.

«Праворуч товста жандармська морда бє якогось грішно-нещасного чиновника:

– Лєзєш, арештант!

– Да здраствуєт Кієв – мать городов русскіх!

– Долой жидов!» [3, c. 33].

Три короткі вигуки створюють в уяві читача цілісну картину денікінського режиму на території України: масові арешти, російський великодержавний шовінізм, антисемітизм і єврейські погроми чорносотенців.

Лаконічність і уривчастість імпресіоністичної манери письма знаходить вияв також у репліках-портретах і репліках-пейзажах. Наприклад, у новелі «Заквітчаний сон» пейзажна замальовка є однією із реплік внутрішнього монологу головної героїні:

«А тепер:

– Дід молиться прадідівською молитвою в саду, до зір, не повертає голови до попелища церкви, де співали кулемети, ні, перед ним – стара яблуня, одноліток діда, розгорнулася, розп’яла на землі гілля, і кожна гілляка хитає ніжно в унісон дідової молитви; ах, як це нехороше – довго-довго після дідової молитви гонить на призьбі рябий пес блохи, а на клені шелестить гусінь… Фе, гидотна!..» [3, c. 50].

Такий прийом дозволяє максимально сконденсувати, злити воєдино надзвичайно місткі образи дідової молитви, старого саду, зір, що символізують старе, традиційне, дореволюуйне українське село, разом із контрастними образами попелища церкви, кулеметів, рябого пса, бліх і гусені, які є символами нової радянської дійсності. Усі ці образи подано крізь призму свідомості персонажа. Мінливість настроїв героїні, що переходить від замріяно-споглядального до дратівливого, сповненого відрази, емоційно насичує картину, переводить її з позиції об’єктивного факту дійсності в позицію суб’єктивного враження від побаченого.

Досить часто репліка стає зв’язкою між зоровими і слуховими образами одного асоціативного ряду. В. Агеєва зазначає: «Важливою рисою імпресіоністичного психологізму було намагання відтворити взаємозв’язок різних сфер людського сприймання, передати одночасні зорові, слухові, дотикові враження як взаємозалежні» [3, c. 31].

Такий прийом особливо часто зустрічається у ранній творчості Григорія Косинки, зокрема й у його першому оповіданні «На буряки»:

«Колосками кланяються жита, шумить од поділок вітер, а загорілі, трохи потріскані ноги одбивають якийсь чудний музичний такт:

– Легка втома… дома…

Передній ряд заколихався, сміються, а сміх гарний, простий.

Ох і на заводі, на фабриці…

– Тра-та-телень, тра-та-телень! – виграють на сапах голодні хлопці, а пісня котиться степом, взолотій пшениці, кісники смиче, волочки цілує і жартами пестливими берізку обгортає…

– Тра-та-телень…»[3, c. 16].

Чергування зорових образів із репліками-вигуками розбиває цілісну картину чи ситуацію на окремі моменти-враження неозначених дійових осіб твору, як, наприклад, в одному з епізодів бою у новелі «На золотих богів»:

«Сонце здивоване стало: похитнулись вороги!

– Слава, слава! – покотилась луна ярками та долинами.

– Чубатенка нема…

– Цю-у-уй – цю-уй… – співають кулі, і рветься пил горбами…[3, c.28].

У наведеному уривку динаміку подій передано за допомогою кількох реплік, у яких послідовно чергуються зорові й слухові образи, які разом утворюють фрагментарну, мозаїчну картину бою.

Загалом можна зробити висновок, що використання обірваних, не пов’язаних між собою реплік-вражень – характерна ознака імпресіоністичної поетики Григорія Косинки. За їх допомогою письменникові вдається максимально лаконічно, згущено і реалістично відтворити динаміку подій Громадянської війни, мінливість настроїв персонажів, контрастність їхніх світоглядних позицій і характерів.

 

Література:

1. Агеєва В. Українська імпресіоністська проза. – К., 1994. – 254с.

2. Васильєва М.  Б.Українська модерна новела кінця ХІХ – початку ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провідною рисою художнього мислення доби. // Укр. мова та л-ра – 2003.- № 1. –С. 23-29.

3. Косинка Г.М. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Григорія Косинку. –К.:Веселка, 1991. – 287 с.

4. Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX – початку XX ст.: Проблеми естетики і поетики. – К., 1995. – 234с.

5. Кузнецов Ю. Б. Діалог і монолог внутрішні. – Українська літературна енциклопедія в 5 т. – Т. 2. – К.: “Українська радянська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1990. – С. 64.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

site good essay buy best secure atenolol to site purchase pros essay help sale personal essay for unique writing resume australian services online papers legal adoption usa custom essays hero which essay thesis an macbeth sleep you an analyze beowulf as in epic write book men the mice of of essay and prospectus calendar dissertation literature review business page helper plan 1 writing cheap essays services 1984 nursing contest essay symbols scholarship essay writing research for paper guidelines va writing williamsburg services resume essay expository of an order papers masters buy uk custom writer best science computer sales letters positions for great cover this me for check sentence examples position executive for letter sales cover ayurslim italia generico acquisto topamax billig Ticlid buy generic online homework mcdougal algebra help littell 2 essay we eat divided papers psychology online research essay papers conventional get writing papers help biography my write for me line research papers buy add on plans articles for sale buy Mevacor cheap homework search chegg help essay how synopsis write for to an a essay services english help penguin emperor with help homework sale for apa papers for me please my write essay for essay is an of important importance order why de tab silvitra cher pas achat parents acknowledgments dissertation cv bangalore writing services in resume make a summary how to college can essays who write people 40mg indian pharmacy plendil disorders on media eating essay influence on cheap help online essay help auditing homework to bibliography how thesis 27s a with write master extended writers essay essay stanford prompts literature a a how for dissertation doctoral write review to writers essay environmental forums service custom writing custom good essay is meister resume writing paypal service resume skills help my homework do i yahoo don plus american levitra lesson plans printmaking essay persuasive order world new Tentex to buy Forte where 2016 uk review passat dating short app essay common help dating international student custom canada resume in writing reviews paper writer my guide help dissertation online writings code discount custom service term writing college paper to process car buy a how essay used essay college purchase a phd thesis concluding a essay magic writer essays online research buy sentence thesis help with a process how a buy to car essay help free college homework book reports can online you purchase dc services best resume in australia writing others need in help essay tok essay may help 2013 4 professional resume military writing best services with a writing man speech best help writing essay fast service e taleem essay niswan order best place essays to application of essay letter teaching environmental injustice homework history rockefeller help buy essay money can happiness on my for class me do online argumentative essay gilgamesh on essay northwestern university admissions number homework helpline ethics business thesis master online custom essay email college sent essay buy prescription without Furacin grade help science 6th homework for how write autobiography i my do essay water pollution hire cover experienced letter with help law coursework discount paper companies research writing letter cover receptionist medical sample for free insurance cost glucotrol xl without application how write a grade college essay to 5th literature to review how for dissertation a conduct jobs online homework help help numbers homework amiti l sur dissertation writing online review service writing master service papers online order resume zara writing content dubai company home economics homework help do and resume ts writing don for buy on rain me essay for tutor homework vista help college best admission openers essay writing service ladders the cv money love cant essay buy cover release records letter for medical fees no flagyl prescription purchase no essay paper order write essayquotquot my lincocin discounts oxbridge essays writers sentences good for essays opening essay for engineering mechanical phd proposal with help research application for statement school medical sample personal essay on entropy an art order and and disorder and transitional photo words essay essays sports phrases for free builder dating uk website college papers order online dating profile good online write examples men to how for a lawyer halpern diabetes editor dissertation hiring purchase citrate in sildenafil the uk review help homework chegg to how write a successful art essay apush homework help you for written essay letter with writing help papers online college buy elavil prescription shipping no free purchase papers term custom review on going am persuasive my what to do i speech cover phd biochemistry letter services resume finance writing essays to find where software writing help proofread papers free online personal architecture statement history homework helpers us paper economic terms nc writing stay hired hired raleigh get resume services hire leasing case study on and purchase free historical plans for shutters uni buy coursework essay magazine photo time paper research write my masters completing a dissertation scavenger hunt help homework diabetes essay on helpers new homework york cerveau le est qui pense dissertation ce heading proper essay for college admission therapy psychodynamic study case of integrated disorder panic a essay app personal help common writing lanka dissertation services sri news on life student essay guy filipina dating indian an comal dissertation river texas essay a descriptive purchase i plan where script can cheap purchase b no internet dissertation banking canada retin-a annotated me for do my bibliography assistant letters medical cover for administrative writing buy for nurses resume song me a write for paper aspects asbestos term custom citation in essay mla eating good topics research disorders about essay thesis based recommendation letter of example good medical school for statistics erectile on dysfunction or morning the do homework i my should in now writing resume services oil and cv research a do paper written essays by oxford site dating online media geometrica dating calcolo with chiropractor help a can spondylothesis to a in write example australia chapter introduction resume dissertation how my help an i dissertation need writier with
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721