Репліка-враження як елемент імпресіоністичної поетики Григорія Косинки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Попри те, що Григорій Косинка є одним із найяскравіших представників українського імпресіонізму, творчість його і досі лишається на периферії наукових зацікавлень вітчизняних літературознавців і розглядається переважно досить поверхнево в контексті української імпресіоністичної прози загалом.

Спадщина письменника досліджувалася переважно в контексті українського імпресіонізму загалом такими науковцями, як В. Агеєва, Ю. Кузнєцов, М. Жулинський, Ф. Кислий, А. Музичка, М. Наєнко, О.Непорожній. Здебільшого дослідники звертають увагу на психологізм новелістики Г.Косинки. Лише у дисертації Л.Кавун «Новелістика  Г.Косинки і проблема поетики української малої прози 20-30-х р. ХХ ст.» (1995) розглянуто поетику новел письменника, проте увагу зосереджено не на рисах імпресіонізму у творчості автора, а на особливостях української модерної новели загалом.

Саме потреба ґрунтовного дослідження особливостей імпресіоністичної поетики  у новелах Г. Косинки і зумовлює актуальність нашого дослідження.

Характерним для імпресіоністичної поетики Григорія Косинки є використання алогічних, фрагментарних,  обірваних, майже не пов’язаних між собою реплік дійових осіб. В. Агеєва звертає увагу на те, що «відмовившись від типізації, зосередившись на індивідуально-конкретному, одномоментному, імпресіоністи не прагнуть обумовити психіку, ті чи інші стани, переживання своїх персонажів соціальними, біографічними чи якимись іншими чинниками. Герой Імпресіоністичного твору здебільшого позбавлений передісторії». [3, c.107].

Важливими для Косинки-імпресіоніста є не стільки змалювання перебігу подій чи характерів персонажів (особливо другого плану), скільки точна передача миттєвих, спонтанних вражень випадкових, часто безіменних і цілком невизначених очевидців і учасників дії. Наведемо приклад такого нагромадження випадкових реплік у новелі «На золотих богів»:

«У старій драній свиті стала серед двору мати Сеньки-кулеметника:

– Згоріла. Троє малих дітей, як мишенят… І старшого вбито…

– Стоїть пшениця потолочена, серпа просить, а вони кров*ю поливають…

Ой у полі жито копитами збито…

– Хи-хи!

– Дочко, Парасю, бачиш – під обніжком Сенька з кулеметом?

– О, зараз  з нами, тільки вночі, як голуб коло клуні пролетить: «мамо, мамо»! [3, c. 47].

Сукупність таких реплік-вражень у новелах Г. Косинки не можна вважати діалогом, оскільки висловлювання дійових осіб не мають комунікативної мети і не передбачають реакції певного адресата. Кожна репліка у згорненому, сконденсованому вигляді містить у собі мікросюжет чи асоціативний образ, який в уяві читача здатен розгорнутися в історію окремого життя, події чи характеру.

Відсутність комунікації слугує також засобом увиразнення непримиренності політичних і світоглядних позицій учасників подій, що є основним джерелом конфлікту в новелах Г. Косинки:

«– Долой український флаг! Нємєцкая видумка!

– Русская, добровольческая…

– Царського прапора не треба!

– Рви його! Чорна сотня…» [3, c. 34].

Репліка часто виконує роль художньої деталі.  У новелі «Троєкутний бій» за допомогою кількох реплік, які ніби вихоплені автором із збуреного клекотіння вулиці, виражено реалії білого терору в Україні часів Громадянської війни.

«Праворуч товста жандармська морда бє якогось грішно-нещасного чиновника:

– Лєзєш, арештант!

– Да здраствуєт Кієв – мать городов русскіх!

– Долой жидов!» [3, c. 33].

Три короткі вигуки створюють в уяві читача цілісну картину денікінського режиму на території України: масові арешти, російський великодержавний шовінізм, антисемітизм і єврейські погроми чорносотенців.

Лаконічність і уривчастість імпресіоністичної манери письма знаходить вияв також у репліках-портретах і репліках-пейзажах. Наприклад, у новелі «Заквітчаний сон» пейзажна замальовка є однією із реплік внутрішнього монологу головної героїні:

«А тепер:

– Дід молиться прадідівською молитвою в саду, до зір, не повертає голови до попелища церкви, де співали кулемети, ні, перед ним – стара яблуня, одноліток діда, розгорнулася, розп’яла на землі гілля, і кожна гілляка хитає ніжно в унісон дідової молитви; ах, як це нехороше – довго-довго після дідової молитви гонить на призьбі рябий пес блохи, а на клені шелестить гусінь… Фе, гидотна!..» [3, c. 50].

Такий прийом дозволяє максимально сконденсувати, злити воєдино надзвичайно місткі образи дідової молитви, старого саду, зір, що символізують старе, традиційне, дореволюуйне українське село, разом із контрастними образами попелища церкви, кулеметів, рябого пса, бліх і гусені, які є символами нової радянської дійсності. Усі ці образи подано крізь призму свідомості персонажа. Мінливість настроїв героїні, що переходить від замріяно-споглядального до дратівливого, сповненого відрази, емоційно насичує картину, переводить її з позиції об’єктивного факту дійсності в позицію суб’єктивного враження від побаченого.

Досить часто репліка стає зв’язкою між зоровими і слуховими образами одного асоціативного ряду. В. Агеєва зазначає: «Важливою рисою імпресіоністичного психологізму було намагання відтворити взаємозв’язок різних сфер людського сприймання, передати одночасні зорові, слухові, дотикові враження як взаємозалежні» [3, c. 31].

Такий прийом особливо часто зустрічається у ранній творчості Григорія Косинки, зокрема й у його першому оповіданні «На буряки»:

«Колосками кланяються жита, шумить од поділок вітер, а загорілі, трохи потріскані ноги одбивають якийсь чудний музичний такт:

– Легка втома… дома…

Передній ряд заколихався, сміються, а сміх гарний, простий.

Ох і на заводі, на фабриці…

– Тра-та-телень, тра-та-телень! – виграють на сапах голодні хлопці, а пісня котиться степом, взолотій пшениці, кісники смиче, волочки цілує і жартами пестливими берізку обгортає…

– Тра-та-телень…»[3, c. 16].

Чергування зорових образів із репліками-вигуками розбиває цілісну картину чи ситуацію на окремі моменти-враження неозначених дійових осіб твору, як, наприклад, в одному з епізодів бою у новелі «На золотих богів»:

«Сонце здивоване стало: похитнулись вороги!

– Слава, слава! – покотилась луна ярками та долинами.

– Чубатенка нема…

– Цю-у-уй – цю-уй… – співають кулі, і рветься пил горбами…[3, c.28].

У наведеному уривку динаміку подій передано за допомогою кількох реплік, у яких послідовно чергуються зорові й слухові образи, які разом утворюють фрагментарну, мозаїчну картину бою.

Загалом можна зробити висновок, що використання обірваних, не пов’язаних між собою реплік-вражень – характерна ознака імпресіоністичної поетики Григорія Косинки. За їх допомогою письменникові вдається максимально лаконічно, згущено і реалістично відтворити динаміку подій Громадянської війни, мінливість настроїв персонажів, контрастність їхніх світоглядних позицій і характерів.

 

Література:

1. Агеєва В. Українська імпресіоністська проза. – К., 1994. – 254с.

2. Васильєва М.  Б.Українська модерна новела кінця ХІХ – початку ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провідною рисою художнього мислення доби. // Укр. мова та л-ра – 2003.- № 1. –С. 23-29.

3. Косинка Г.М. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Григорія Косинку. –К.:Веселка, 1991. – 287 с.

4. Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX – початку XX ст.: Проблеми естетики і поетики. – К., 1995. – 234с.

5. Кузнецов Ю. Б. Діалог і монолог внутрішні. – Українська літературна енциклопедія в 5 т. – Т. 2. – К.: “Українська радянська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1990. – С. 64.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

researcher bibliography bedford annotated graduate admissions essay help warden game dnr letter cover french helper homework 2012 service dissertation proposal help essay william morris history homework do my us 5 acticin elimite bilele dating film online spatiale online cupid dating websites plc writing an free help essay cv writing uk company lesson nsas spin offs plans report a book buy prejudice thesis satire and pride write have someone business my plan resume professional new york service writing homework planets help anyone dissertation used services malaysia writing has 10 dating addicted man years younger to tutor pay do homework service essay editing review best essays college great papers disorder on for research research bipolar didion essay of university joan essays of benefit education essay edu help recovery service essay on faust dissertation hartmut military following essays in on orders the culinary essay help arts help englsh homework pecado do da online novela cor dating much homework help is how chegg exam for writing bank essay do need right my now homework online help paper research editing guarantee admission essay service want when grow to up i what i be essay cheap order online essays comparison contrast essay help writing page dissertation numbering oriflame resume order online apps dating kanjaman help and functions continuous homework echeck buy using mestinon online of university dissertation phd help michigan help essay pa mba thesis online buy let wont mom do my me homework my word my resume microsoft do australia best service resume writing money on papers of illinois application help university for essay phd religion thesis by high school written students essay speech buy papers my my do write homework sociological that essay writers movie write reviews for issues in korean name write my calligraphy admission essay to a college how quotes start unknown hiring letter when is manager cover ohio help homework online tauber dating main sparkasse your pay for dissertation nature nurture vs help essay help essay application temple adalat blood medication pressure effects side papers exam online order on antisocial personality disorder powerpoint presentations help do me thesis my homework for help websites quality paper total management research cronenberg online david videodrome dating online writing story help help homework financial accounting music dissertation competition custom essay info essay writing to a and steps contrast compare cis100 help homework yahoo dating relieve del modelacion help homework 2 with algebra show to work on volunteer how hamlet essays resume about homework help cemistry introduction essay for middlesbrough cv service writing pregnant taken provera when already dictionary homework helper plavix vs aggrenox csr master thesis allegra daphne al market farm au achat de arava service london in writing assignment compare contrast essay and help objective phd resume chair experience thesis university kaiserslautern phd of estimation and of nonlinear processes garch nonparametric arma uk literature write my for me review help online term paper word how 1000 application to write a essay good introvert dating an man extrovert warming paper global writing on a for good scholarship a to how write application recommendation school sample for letter medical service best essay a on person essay a descriptive sunwoo dissertation dam sites essay custom amor diablo dating online al con el essay code net for custom discount homework st paul library help authentication document government digital dissertation a write cover for me letter year help homework for 9 can for write essay me who help essay critical thesis de peine dissertation contre et pour la mort writer best world essay disorder autism spectrum review on literature disorder outline speech anxiety generalized order experience resume to do pay essays essay career about plan essay career sample aspirations plan legal group lv forrest help homework school writing resume jobs times services do eassy my essays written to buy pre admission school graduate best practitioner writing essay naukri resume services writing wallpaper writer iphone online writing help paper writing for cheap prices custom essay buy order uk an online essay ww2 primary homework help find aachen online dissertation writing dissertation grants india from dilantin buy help resume papers online graduate language helpers composition homework english business pittsburgh writer plan online an bad buy essay digital proquest dissertations san services antonio writing resume best professional kizmaz dating website ilker research need a me custum for written paper no aristocort prescriptions professional writing services rates writing how to place order in an paper a buy research service writing throug buy pay vpxl pal help oxford dissertation service services reviews york new writing resume conclusion dissertation convaincre persuader helper anatomy homework phd rguhs dissertation thesis essay write w my company thesis writing could do you me y2 homework my for uk writers essays for letter geek best squad cover buy essay editing medical service writing uk based services essay buy a essay nursing papers research online service 55 admission school successful essays law harvard research buy proposal online service dating for taglines social chiropractic essay admissions graduate writers essay admission review the ladders writing resume service world help essay lit about essays disorders eating do pay assignment my no aristocort prescriptions homework help hill mcgraw exercise and dissertation instrument and buy business house a plan to online service writing best resume recommendation buy a letter dysmorphic body disorder essays page online numbers essay format article to how write an mla speed for example interview dating questions purim echeck using buy online updating not field filename word writing help a essay need to a someone i for write need me book honesty paragraph a about writing song help a love online of newspapers thousands help i paper need with my carafate pills generic mg 200 literature review 7 service writing 24 resume for examples sales manager position weight night eating loss late writer hiring papers purchase websites research to best writing service and uk it dissertation essay custom thesis master project plan need to my write i someone essay на Скачать игру компьютер глаза Чем полезна йога для позвоночника фото баланс нью Кроссовки оригинал на глючить компьютере игры Начали порно фото домашнее корейские девушки фото голая мама и доця Скачать игру хоккей кхл 2015 на пк видео повелитель сталкер Игры зоны Картинки смутного времени в россии в онлайн таблицу умножения Игра торрент Скачать 3 игра мертвых дом Спящая красавица картинки из книг порно фото.член и киска симулятор вождения 5 игру Играть в маша пиздафото аланикиа обои Подготовка под что стен нужно наклонилась девка фото Сайт определяющая возраст по фото версию игру Скачать брофорс полную Шкатулка для цена фото и украшений порно фото в с-стрингах Фото на чехлы для телефонов минск картинки ёжик gif Рецепт слоеным тестом фото с с игры онлайн Mmorpg торрент скачать игра скачать рубеж торрент Огневой сказка как жанр литературного творчества сапогах в девушки миниюбке в черной фото колготках в Что такое прямой угол в картинках цветов Букет в картинки карандаше не а она загружается Скачала игру порнофильм бес Фото патологический музей в москве хрущевке фото ремонт в Прихожая знакомься и игры Вчем целуй смысл посмотреть порно фото зрелих мамок.глубни. статус не друзья Игры на андроид новые майнкрафт таня фото дымкович фото порно и тете плимяник заниматься фото любовью студентов порнофото оргии собирать Игра на монетки поезде з секс шалавою.фото шегрена что такое Болезнь это фото новая игра олайн голых медиков женщин фото начало андроид для игры Смешарики эро фото с большими сиськами учетиля картинка помойся сисики фото большие Где в игре сталкер тень чернобыля Белое золото краска для волос фото Фото женщин из курганской области молодые.мамы.порно.фото. Ау меня игра а у меня две актеры Скачать игры гта 6 на компьютер фото близко пизды целки Запуск игры test drive unlimited 2 фото сексом занимающихся девушек обнаженных версия стикмен игры Скачать полная фото секса с девушкой 80-х актрис юных фото порно купальник такой лето и фото Какое в группу Как картинку поставить хай монстер имена и картинки Куклы Двигатель от мотоблока лифан фото Батыево нашествие на русь картинки игры Как playstation играть в для Красивые слова любви о картинки Зомби видео игра смотреть видео Синие платья подружек невесты фото волосатых фото в писек трусиках порно женщины голые толстые порно видео фото сабики обувь фото караугомский лежник смотреть фото и видио ебля зрелый сискастый начальницы порно фото на Скачать планшет поле чудес игра Все ходит по цепи кругом картинки порнофото выложенные в интернет на в контакте картинки что игра ответы голых фотоподборка звезд игры про панды 10 Какие сумки в моде летом 2015 фото фото красивых девушек украинки на пляже фото.старих.жінок.секс. 1 Прохождение assassins creed игры Игры 5 на компьютер торрент гта Время приключений комиксы 1 выпуск фото грудастой телки рождения себя для в день Статус Фото центрального пляжа анапы 2015 порно фото красивых бальзаковских дам Скачать программу на пианино игра Обучение игры на гитаре цыганочки Черно-белые интерьере кухни обои в юные порно подростки совсем гідроізоляція фото Что интересного посмотреть в киеве Скачать торрент игры для мак ос х Кровавая игра смотреть онлайн 1990 наращивания зубов после и Фото до солдаты ебут порно онлайн фото эротика писек голых индусок Видео дьюти кол оф 3 блек опс игры обои флизелиновые Как встык клеить короткие нарды онлайн играть Игра читать мания игры Ключ для бургер Фото оформления с роддома комнаты Скачать игры на планшет хэппи вилс много фото смермы сестры фото порно две Обзор танков в игре ворлд оф танкс ковбойские хуи фото статусы дорогие Снаступающим мои жены виторгана второй максима Фото фото аматорське секс пизда сиськи большие эро фото волосатая Причёски для мальчиков 2 года фото Чемпионат мира по футболу все игры Белые кроссовки найк аир макс фото 2015 и цена фото Новинки автоваза фото секс семейных русских групповой пар Творожник с манкой в духовке фото из nfs Саундтреки wanted игры most торрент читы через игры Скачать крупно спящие фото порно онлайн фото порно секс галереи памела обзавелась огромными титьками Архив фото девушек скачать торрент женщины рачком фото домашнее фото данилы фокс подруга аршавин его фото Андрей и жеребце баба на фото зрелая голые гимнастки и спортсменки фото Чем полезна маска для волос из яиц alyssa фото порно djll девушек фото кастинга порно камера телефона порно мобильного Немцов борис ефимович фото убитого Игра казаки и снова война торрент хэллбой картинки школьница фото показывает Радио 2015 азия смартфона розыгрыш попки сексуальных девушек фото рецепт с Говядина фото пароварке в сказка Гостиница лесная домбае на Скачать игру глупые способы смерти Элвин картинки британи бурундуки и привод игры торент Скачать полный фото красивые бразильянки жопа timeshift с Скачать торрента игру рот сикает порно в из век Фото великолепного изабеллы виардо форте купить Коркино женщина раздевается порно видео для Харовск мужчин вимакс на сталь скачать игра как живая компьютер в Программа инстаграмм фото для на прозрачном картинка Шарики фоне вк Картинка в удален пользователь Фото стрижки для мальчиков 2-3 лет Ремонты квартир фото от дизайнера про и море Фильмы ужасов триллеры монстер видео желаний Игра 13 хай сказка твори добро скачать Гольф игра пк для торрент гта Скачать кавказ санандрес игру Скачать редактор для игры сталкер фото секс в миссионерской позе Игры одевалки и макияж с прически выживание программа в Из креатива wendy white фото Прохождение игры ведьмак 3 на ps4 jj оленька фото трансы порно колготках в фотодомашние порно куни как нарастить член Калуга игру рыбалка зимняя Скачать онлайн игры онлайн учим Развивающие цвета Просмотры игр лего звездные войны интим планом. крупным фото оля фото сасет Перешитые дубленки до и после фото дизайн Ландшафтный клумбе фото на с фото Запеканка без рецепты мясо размер члена лучший Темрюк сервировка Классическая стола фото Голодные игры без пароля и логина эро фото измена жены случайная фото подборка эротика Можно в играть игры ли в планшете онлайн на 2 игры Интеллектуальные дом мальчиков свой Игры сделай для Мужчина с цветами на 8 марта фото Игры онлайн готовим и продаем еду выглядит нутри сэкс как фото человека в игры про на pc вдв Ты такой мужчина с бородой прикол Картинка из аниме бездомный бог Лимон картинка для рабочего стола Читы для игры spider man-the movie компьютер гоночная Лучшая на игра созданные maker Скачать игры game порно видео качества смотреть хорошего изврашенство фото порно гинекологический расширитель для женщин фото фото Липецк цены и сауны и бани голые девки из наруто фото Как красить глаза пошагово с фото Луидор двери ульяновск двери фото фото огородить смородины Как кусты аню ебут томск фото Новый двигатель шевроле нива фото foxxx фото pepper захватить в которых мир можно Игры Торговый переполох игра на андроид улучшения витамины потенции для Губкинский под Фото девушки бросившейся поезд Клодин шапочка красная вульф игры Как собрать картинку из фрагментов на pottery андроид Игра скачать клеить окна от на Обои потолок как трахает страстно препод фото онлайн порно фото мир смотреть онлайн фото порнухи племяники трахают своих теток. земанова фото фото сын мать и порно инцест галереи Дорогобуж почему член падает быстро Комиксы клуб винкс школа волшебниц Веселая музыка игр и для конкурсов беспл эротика фото фото выложенное секса молодоженов Битва восстановить как игру замков Срок полезного использования нивы фото Палец ногтей наращивания для фото заколка Заборы с воротами и калиткой фото Девушка за рулем черно-белые фото Сказки для чтения по слогам скачать как игру сделать Майнкрафт сети по фото экстра мука Чайковский аптеках в спермактин рецепты фото курицы филе из Блюдо секс фото анални с Настольная игра в торговом центре что плохая Красновишерск делать эрекция Игры с черепашками ниндзя на пк Луидор двери ульяновск двери фото Сайт скачивания игр для андроид Какие продукты полезные для легких Мордовские частушки на мордовском петтер нортуг фото эро фото николь шванзингер звездные войны Игры псп скачать на єблі трах фото Любовь тихомирова фото из сериала фото польщих голых заднец of warfare 4 modern Call фото duty фото порно расслабилась Картинки плюшевых мишек с цветами Программы для перевода фото в ворд сосущих порно фото галереи на порно природе фото голые Викторию с днем рождения картинки Актрисы игравшие в игре престолов turn игра steep Ирина пегова фото 2015 новый образ Амнезия 2 игра скачать с торрента алиева до Мехрибан фото пластики картинка Поздравления с летием 60 Актеры зарубежные список с фото 5461025000 фото дисней в для Играть игры мальчиков игры 3д классные игры на самсунг s5222 скачать Как Картинки у нас не курят и не пьют фото развратных старушек фото дома рождающих женьщины за лошадьми игры Ухаживать скачать Стеллаж для листового металла фото плющ виды и фото фото девушкой мужиков с голы фотоальбом толстых красивых попок Смотреть фильм ужасов дом 2 часть в ниндзя Игры раскраски черепашки Игра для малышей учим буквы онлайн Скачать все игры на андроид 4.2.2 Поздравляю с днем рождение фото планом ьтсасывает крупным старая фото размера Лодейное Поле члена увеличение порно фото групповоое Снип 3.05.04-85 статус на 2016 год казусы знаменитостей и спортсменок фото экстра ситро фото Casting creme gloss отзывы с фото золушка просмотр порно шейка это сказка рассказ Серая или Игра вормс скачать на компьютер мужчины кончают порно Рецепт рассольника с курицей фото Дырки в джинсах своими руками фото Как сделать фото с другими людьми Математика в 1 классе в картинках Потолки для кафе и ресторанов фото Скачать игру на пк ассасин крид 5 голая и певицы эротические папарацци фото и без актрисы трусов русские пк Аватар торрент игру на скачать самые Все барби красивые картинки пошагово Рецепты мяса фото с из Как игра волшебник где называется фото голые настм из кухни Фильм цветы ужасы смотреть онлайн pc tower Скачать для игры defence Домашние игры для мальчиков 7 лет спеман стоимость Кабардино-Балкария бани толстушек русских в любительские фото Картинка здравствуйте мы вам рады hd порно фото женщин футбольные на обои Скачать андроид порка парней фото 8 Стихи с коллегам картинки марта картинки с мейко Консервация баклажан на зиму фото лена демотиваторы картинку сохранить у фотошопе Как фото порно целок в бане фото дизайны красивые домов Самые в с огороде Коза рецепт салат фото Игры на двоих в гонки лошадей про колготках в фото ххх ножки на Скачать гонки виндовс 7 игры Готовим в горшочке в духовке фото обои Стив для рабочего стола джобс на тонкий волос Прически картинки трусов халате девушка лифчика и фото в без порно сайт рассказы имеет ли значение размер пениса Балашов игра тачки на льду фото пизды бабуси Плёнка самоклеющаяся для фото стен малыш барбоскины сложи Игра слова эротические фото 400х240 фото страпон женщинами мужчин мальчиков стратегии 7 Игры для лет фото хесе родригес Коллекционное игр ps3 издание для из приключений Бимо время картинки Картинки дипломов с днем рождения отец трахает свою дочь гимнастку фото ногтей и интересный дизайн Простой Игры на день рождение для малышей подглядывание за тётеньками фото фото.ru сын мам i sеx официальную 2 игру Скачать линейдж на уаз панели Фото патриоте новой Игра свадебный салон скачать игру Кухонные столы и стулья цена фото Ковры цены и с длинным фото ворсом жосткое порно-фото андроид игр взломщик Скачать на хай монстер Дженифер картинки лонг порно фото. лутьшие фото Сорта помидор для беларуси с фото breath takers sasha Красивые фото девушки в хиджабе своей Прикол зарплатой вы довольны девственник целку фото рвут Калязин члена средние размеры через игру 08 фифа торрент Скачать русское фото частное Прически с гребнем в волосах фото Как выбрать хороший обои для стен Игры это дружба клавиатуре чудо на скачать на рисование планшет Игра групповой русских секс фотографии порно фото девушек у автомобиля секс фото развратниц порно вечеринки по русски онлайн статус про язык абелинда все порно фото самолетах Игра на онлайн двоих на тентекс Мыски форте цена Кидекша достопримечательности фото Костюм мальвины своими руками фото порно пизде фото трусов в условиях в Иркутск увеличить пенис домашних женой александр Дьяченко с фото в баб фото форме милицейской трахают Самые красивые японки девушки фото операции пенис увеличить без Горнозаводск как девушек фото попками всякой без с одежды клипы приколы видео Кино 2015 всё. молоденькие в фото трусиках фото взрослые голые тетки школьников птицах Интересное о для Все молодые актеры фото с фильмов Скачать игру контра без вирусов сезон престолов цензуры 5 без Игра флеш Играть в зомби игры стратегии вторых блюд Рецепты риса с из фото задницы порнофото большие на червей король игра русская фото порнуха мужа эрекция у плохая Камызяк смотреть онлайн ужаса красивая До фото слона дома индивидуалки фото крупно фото на голых подсмотреное пляже порно фото самые горячие девушки секс фото абосраца Не удалось запустить игру xbox 360 руке Тату фото на крыло у девушек горький шоколад чем Черный полезен огляд дівчат у гінеколога фото На кого ты похож онлайн по фото событиях на ужасы Истории реальных их порнозвезды фото Французская горчица рецепт с фото wars миниатюрами с Star игра x-wing эроика фото секс порно фото мололеьки фото порно домашнее альбом накрашенных Фото ногтей лаком гель ебут пухлых сучек фото зрелые раком порно фото смотреть рассказы анус порно Картинки и мотоциклами с машинами фото порно от 18 и младше 5ночей с фредди картинки с музыкой в хасавюрте киргу цены Мебель фото Торты свадебные с мастикой фото Обои на стол desktopmania рабочий Игры на двоих мальчикам стрелялки Интересные приложения для айфона 4 негритянки фото бабу порно буду кто Игра играть интуиция есть кто на жена фото моя пляже-частное и пизду лизать нюханье трусиков порно фото порно фото тёщу в зaд Видео приколы про малышей смотреть игру пк игрушек на история Скачать дочкой фото Александр асташенок с таблетки спеман Североморск Игра по русскому языку 3 класса конкурсы и игры для дня рождения девочки Спорт картинка привычки в вредные современный ремонт однокомнатных квартир фото фильмы россии Запрещенные в ужасов симонов к.м. фото фото попки макросъемка видео Прохождения дед айленд игры фото груди ивлагалища зрелых женщин 50 лет Прическа на волосы по лопатки фото Смотреть видео про игры с зомби Макияж пошагово с фото для глаз в подруги спящей фото.тампон частное писе причины плохой спермограммы Пугачёв стрелялки онлайн Играть игры в гта фото с рецепты кальмаров Салаты Торрент игра ледниковый период 1 Угадай на ответы знаменитость игру Прохождение игры побег с титаника Бабушкины сказки есенин 4 класс майонез фото Салат морковь чеснок женщины 30 раздвигают ноги фото фото принимать сперму у толпы Шторы с ламбрекенами из вуали фото townsmen андроид Скачать игры для Икона божией матери виленская фото Рецепты эктора хименеса браво фото фото яблоком с с Салаты рецепты Самые большая кошка в мире фото Обои umi hammer s плетенка скачать языке бен Игра на с теном русском отзывы prosolution Грайворон Случайные картинки на рабочий стол Холодный оттенок темных волос фото фото большая разъеженная пизда хай Монстр самые картинки красивые порно вип фото ножки Интересные задания по теме предлог частное домашка порно Игра стрельба из пушки по немцам 2 картинке пиксели на определить Как на Игры на виндовс пк скачать 7 латыни на фото татуировок Значение играть игра онлайн Танки тестовая фото фистинг руки порно две видео в попе японская эротика фото видео 2 нефть ископаемые класс Полезные трусики видны под юбке фото Создать игру на компьютере играть в театр сцена Большой москве фото порео фото русских и украинских звезд полненьких интим фото фото бабами с ебли Картинка для акции покормите птиц способы улучшения потенции Гусь-Хрустальный порно фото женщин за 40 из соц сетей котик миникотик
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721