«Релігійна політика Наполеона у Франції»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Актуальність статі зумовлена тим, що в останні десятиліття релігія дедалі більше посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Релігія і церква стали чинниками громадського політичного й державного життя, і хоч би як модерні держави старалися розмежувати та розірвати сфери життя держави й церкви, і тим самим секуляризувати життя населення, — в повній мірі таке завдання виконати ледве чи можливо. Принаймні, до цього часу спроби в цьому напрямі не привели до поставленої цілі, — навіть у тій державі, що прибрала цілком антицерковний і навіть антирелігійний характер. Як показав досвід цілої історії людства, релігія становить надто глибоку та невикоринниму властивість людського духу, і релігійні уособлення, які відігравали раніше, так і відіграють та відіграватимуть значну роль в житті суспільства.
Тому вивчення історичного досвіду відносин релігії та політики, зокрема за правління Наполеона Бонопарта, сприятиме виробленню більш ефективної моделі державно-церковних відносин в Україні.
Також не потрібно забувати, що Україна є багатоконфесійною територією. Відносини між різними релігійними течіями не завжди є дружніми, а часто є напруженими та навіть ворожими. Конфронтація та міжрелігійне напруження вносить розлад у суспільне життя та нерідко призводить до конфліктних ситуацій. Аналіз міжконфесійних відносин у Франції періоду правління Наполеона допоможе уникнути загострення міжконфесійного протистояння, та знайти спільні компромісні рішення складних міжконфесійних конфліктів сьогодення. Також дана робота могла б допомогти виробити найбільш оптимальну модель стосунків державної влади із церквами та різноманітними конфесіями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою дослідження стали перекладені роботи французьких науковців та істориків та вчених Росії . По-перше, це є нормативно-правові акти, які визначали становище католицької церкви на територіях, підвладних бонапартистському уряду . По-друге, безумовно, надзвичайно важливими є листи Наполеона до різноманітних політичних чи військових діячів, в першу чергу до тих, які приймали участь у війнах1796-1815 рр. Крім того, окремо варто виділити пропагандистські матеріали, такі як бюлетені армії. Нарешті, до наступної групи джерел належать мемуари осіб, які в різний час мали нагоду особисто спілкуватися з імператором та почути від нього певні думки та оцінки політичних рішень (наприклад, мемуари А. де Коленкура, П.-Л. Редерера, Констана).

Мета статті полягає у аналізі особливостей релігійної політики доби революції та правління Наполеона.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:1. Простежити релігійну політику періоду революції. 2. З’ясувати роль та місце релігії в політиці Наполеона.
Напередодні революції 1789 р. Франція нараховувала 24,7 млн мешканців, 99 % яких належало до третього стану — міщан і селян. Селяни складали переважну більшість, але лише 11 % з них були особисто вільними. На території Франції було 139 єпархій Католицької Церкви та близько 40 тисяч парафій. Франція була майже повністю католицькою — кількість протестантів та юдеїв не перевищувала 3 % населення[3, с. 190].
Кількість чорного духовенства складала близько 70 тисяч, білого — 60 тисяч осіб. Католицька Церква користувалась чотирма привілеями: почесним — першості серед інших, культовим — лише католицький культ міг відправлятись публічно, судовим — незалежність від світського судочинства і податковим — формальне звільнення від податків. На користь держави сплачувались т.зв. звичайна десятина та безкоштовна пожертва. Католицькій Церкві належало 10 % орної землі, вона мала повну свободу діяльності, провадила шкільництво та займалась вихованням молоді.
Добре матеріальне забезпечення Церкви серйозно контрастувало з ревністю духовенства, особливо вищого, — єпископів, абатів, каноніків.
Напередодні революції Франція опинилась в ситуації економічної кризи, різкого подорожчання зерна та вина, і як наслідок — до голоду і зубожіння.
Для ліквідації голоду і дефіциту бюджету єпископ Талейран запропонував націоналізувати церковні землі. 2 листопада 568 голосами „за” і 346 „проти” Конституанта підтримала націоналізацію. Взамін Церкві було обіцяно надати кошти на утримання кліру і потреби культу[2, с. 172].
Офіційно вважається, що антицерковна політика французьких революціонерів почалась 1793 р., але логічною прелюдією до неї можна вважати впровадження 14 липня 1790 р. „Цивільної конституції духовенства”, яка перетворювала Церкву і клір на слухняне знаряддя революційної держави.
„Цивільна конституція” розривала єдність з Римом та утворювала схизматичну французьку Церкву, неприйнятну для католиків ані з канонічної, ані з догматичної точки зору. У священиків вимагали присяги на вірність державі. Це стало причиною схизми у французькій Церкві до 1801 р[7, с. 152].
30 жовтня 30 французьких єпископів підписали „Декларацію засад щодо Цивільної конституції духовенства”, яка засуджувала „Конституцію”. Із майже піврічним запізненням Пій VI видав у відповідь 10 березня 1791 р. бреве „Quod aliquantulum”, де були засуджені майже всі рішення, прийняті Конституантою щодо Церкви, — заборона складання чернечих обітниць, розірвання зв’язку з Римом, націоналізація церковного майна і скасування десятин.
27 листопада Конституанта видала декрет про обов’язкову присягу на „Цивільній конституції” всіх єпископів та священиків, які працюють у Франції. За місяць декрет підписав король. Хоча багато духовних осіб були активними учасниками Конституанти і підтримали перетворення Франції на конституційну монархію, але не всі із них погодились присягнути. За межами парламенту ситуація була ще гірша — із 160 єпископів присягнуло лише 7, духовенства — близько 1/3. Серед священиків найбільше присягнуло у Парижі, Шампані і Пікардії, найменше — на півночі, в Ельзасі і Лотарингії.
Навесні 1791 р. єпископи, які склали присягу на «Цивільній конституції», висвятили 53 нових єпископа, обраних зборами департаментів. Більшість із нововисвячених походили з третього стану та були настоятелями парафій. Ті ж настоятелі парафій, які не присягнули, були усунуті. Таким чином було зачинено 4 тисячі парафій. Найбільшою проблемою нової Церкви стала відсутність нових покликань[1, с. 210].
13 квітня 1791 р. Пій VI у бреве „Caritas” оголосив екскомунікацію (відлучення від церковного спілкування) всіх „конституційних” священиків (тобто тих, що присягнулись на конституції), які протягом 40 днів не відкличуть свою присягу, а таїнства, здійснювані новосвяченими єпископами — недійсними[10, с. 90].
Декретом від 7 травня було обмежено свободу культу для „старої Церкви” — хоча і дозволено відправляти служби, але заборонено здійснювати таїнства і вести записи у книгах громадянського стану.
22 травня 1792 р. парламент прийняв рішення про депортацію із країни всіх духовних ієрархів, які чинили опір. Декретами від 1 квітня і 10 серпня були розпущені решта чернечих згромаджень, заборонено носити духовне вбрання та проводити релігійні процесії в Парижі. Король ветував серпневий закон, але вето втратило чинність по поваленні монархії 10 серпня. 26 серпня вийшов закон, який оголосив „неконституційне” духовенство одним із найнебезпечніших ворогів Франції та наказав протягом 15 днів його депортувати — для цього вистачало 20 підписів громадян. До квітня 1793 р. було депортовано 3 600 священиків[5, с. 206].
У Парижі під час „вересневої масакри” було вбито 223 духовні особи. Із них 191 особа була беатифікована 1926 року. Вбивства відбувались і у провінціях, правда, там кількість жертв була на порядок меншою. Загальна ж кількість жертв по всій Франції становила близько 12 тисяч осіб. Відтоді серед вірних Апостольській Столиці католиків з’являються тлумачення революції як сатанинської справи, а боротьби з нею — як обов’язку християнина. Відтоді утворилась прірва між католиками та революціонерами. Внаслідок кривавих переслідувань близько 30 тисяч духовних осіб залишили Францію[8, с. 102].
21 вересня третій революційний парламент — Національний Конвент — проголосив республіку, а 21 січня 1793 р. короля було засуджено на смерть. Під час голосування за вирок смертної кари Людовіку XVI 4 єпископи і 20 священиків проголосували „за”[8, с. 108].
Нова конституція 1793 р. вже не згадувала про „конституційну” Церкву, а декрет від 18 березня 1793 р. скасував статус державних урядовців для „конституційного” духовенства. Загострення антицерковної політики парламенту та початок дехристиянізації в провінції припав на початок 1793 р. Ініціаторами дехристиянізації у провінції були комісари (представники) Конвенту, які мали впроваджувати революційну політику. У підпорядкованих ним місцевостях комісари заборонили відправляти Служби, організовували антирелігійні виступи та атаки на духовенство — як „конституційне”, так і „неконституційне”. Масово знищувались мощі та начиння церков. Деякі будівлі монастирів і церков були виставлені на продаж чи знищені.
18 березня було наказано страчувати священиків, які уникнули вигнання. Для розірвання з християнським минулим якобінська республіка сама прагнула зайняти місце Церкви і релігії з власним культом, догматами і обрядами. 5 жовтня було скасовано християнський календар і введено новий, християнські свята замінено святами республіки. Священикам було дозволено брати цивільні шлюби. Цим шляхом пішли від 7 до 12 тисяч священиків[4, с. 122].
Конвент чинив тиск на ієрархів та священиків, аби ті публічно зрікалися сану. Близько 20 тисяч осіб так і зробили, у тому числі архієпископ Парижу Ґобель, але 40 % із них у наступних роках просили про повторне прийняття сану[6, с. 132].
Світські католики захищали від знищення будівлі церков і монастирів, церковне начиння, переховували священиків. Від 21 жовтня тим, хто переховував „неконституційних” священиків, загрожувала кара смерті, як і тим, хто брав участь у службах, які вони відправляли. За подібними звинуваченнями було страчено близько півтисячі осіб. Спротив дехристиянізації був однією з причин повстання в Вандеї. Пізніше 99 учасників Вандейського повстання були визнані Католицькою Церквою благословенними.
Листопадовими декретами 1793 р. християнство було скасовано, його замінила релігія розуму і природи. У Парижі у кафедральному соборі Нотр Дам проводились урочистості з „богинею розуму”, у провінції почали руйнувати церкви як „пам’ятки темноти”, а разом з ними хрести, образи, скульптури.
Робесп’єр, який прийшов до влади у квітні 1794 р., вважав, що держава не може існувати без релігії. Він проголосив визнання французьким народом існування Найвищої Істоти і безсмертної душі. Поширення нового культу стало причиною закриття багатьох церков у провінції, і далі виконувались смертні вироки духовенству. Після повалення поміркованими термідоріанцями влади Робесп’єра 28 липня 1794 р. церкви були відчинені, „неконституційні” священики почали правити служби. Нова конституція проголошувала релігійну толерантність, відокремлення Церкви від держави та свободу совісті. 17 червня 1795 р. оголошено, що „Цивільна конституція” більше не є обов’язковою для духовенства. Проте тривали депортації і розстріли священиків, поширювалась мода на „створення” нових релігій і обрядів.
З приходом до влади Наполеона ситуація докорінно змінюється. “Народу потрібна релігія, і потрібно, щоб ця релігія була в руках уряду”[8, с. 170], – сказав перший консул у приватній розмові. Він підписує угоду з Ватиканом, названу конкордатом. Революціонери переслідували церкву, Наполеон з нею помирився. Він згоден нести деякі витрати, зате йому будуть належати серця французів. Наполеон не претендує на лаври творця нової релігії. Перший консул просто відновив католицизм в правах, оголосивши його релігією більшості нації. Натомість він домігся того, щоб папа визнав розпродаж церковного майна незворотним. Воно дійсно “незворотне”, як і вся власність в роки революції. Щоб залучити церкву на свій бік, держава жертвує небагато чим. Адже не вся власність церкви перейшла в інші руки, а тому Наполеон готовий ділитися: “.. все єпархіальні церкви, собори, церкви парафіяльні й інші, не відчужені і необхідні для богослужіння, будуть віддані в розпорядження єпископів”. “Невідчужені священицькі будинки та належні до них сади, а також доходи, якими вони користувалися і не передані нікому іншому, повертаються за призначенням”.Якщо доходи з церковного маєтка не будуть покривати витрат на богослужіння, то допоможуть парафіяни або місцевий департамент. Крім того, “буде стягуватися десять відсотків з доходів земельного майна, що належать сільським громадам”[7, с. 205]. Ці кошти, зібрані з будинків, лісів і полів, складають допоміжний фонд, призначений на “придбання, споруду чи поправку церков … семінарій і священицьких будинків”. Французький уряд дозволяє приватним особам залишати спадщину церкви, робити подарунки церковним маєткам і семінаріям, засновувати фонди для семінарій і церков. Але фонди повинні складатися з державних цінних паперів, щоб тим самим підтримувати їх курс і кредит уряду. Духовенство не може через ці фонди стати власником нерухомості і власником землі. (Тоді священство стане незалежним, а цього не можна допустити!)Єпископи і священики – прості слуги режиму. У них є дім молитви і платня. Будівлю церкви віддано в розпорядження єпископа, а грошове утримання надходить з казни. Церковнослужителі будуть присягати Наполеону. Вони належать йому як піддані і як чиновники, тобто двічі. Яка вже тут християнська свобода духу!
Держава платить платню священикам, але до окладу може бути і надбавка: “Якщо обставини зажадають, загальні поради великих сільських громад матимуть право додавати зміст прелатам і кюре з доходів зі своїх земельних майна або із збору “[9, с. 233]. Архієпископи, священики та їхні заступники матимуть квартири або квартирні гроші. Семінаристи, майбутні священики, позбавлені від військової служби – правда, лише тимчасово. Ні конкордат, ні пішли за ним “Органічні статті”, які папа не стверджував, не говорять про позбавлення духовенства від служби. Потрібно бути посвяченим у сан, щоб отримати остаточне звільнення від рекрутчини, але саме уряд визначає число посвятять і по можливості скорочує його. Наприклад, в єпархії Гренобля було лише вісім просвят за сім років!Уряд дозволяє конгрегації, або асоціації “невігластво братів”, дочок милосердя, сестер святого Фоми, святого Карла та інші. Державна рада приймає і схвалює їх статути, ієрархію, внутрішній порядок. Більше того, Наполеон терпимо ставиться до того, що між 1804 і 1814 роками стихійно виникають 54 нових духовних спільноти, які не пред’явили на розгляд уряду своїх статутів. Імператор говорить, що “існують характери та уяви всякого роду; не слід обмежувати навіть помилок, якщо тільки вони не шкідливі; для деяких душ аскетичне загальне життя – єдиний притулок; якщо вони прагнуть тільки до цього, не слід їм заважати; можна робити вигляд, що їх не помічаєш “[7, с. 112].У що обходилася церква державі? Спочатку, тобто після укладення конкордату, п’ятдесят єпископів разом отримували 650 тисяч франків на рік, парафіяльні священики – трохи більше 4 мільйонів. Заступники священиків і вікаріїв повинні отримувати платню за рахунок доходів з церковних маєтків і товариств парафіян. До 1807 витрати на культ зросли до 12 мільйонів. У відомства є опікун – міністр культів Порталіс. Він добре розумів своє завдання: “Влада держави не міцна, коли в його володіннях є люди, що користуються великим впливом на уми і на совість, якщо ці люди не залежать від нього хоча б в якому-небудь відношенні”[3, с. 17].
Абсолютний контроль встановлений і над семінаріями. Наполеон вважав, що треба влаштувати громадські семінарії – а інакше з’являться приватні, що вже було в ряді департаментів: “Не треба віддавати в руки невігластва і фанатизму справу виховання молодих священиків”. Звільнення від військової повинності – велика милість, і її слід заслужити. “Треба більше хвалити імператора у ваших посланнях”, – говорив префект поліції Реаль новому єпископу. Хвалити свого монарха і лаяти його ворогів, особливо Бурбонів, а також англійців і росіян – правда, за останнім пунктом установки кілька разів змінювалися. І щодо церкви, і щодо друку – одним словом, всіх, хто публічно віщає, – Наполеон вимагав, щоб вони хвалили і зневажали в завгодно йому стилі і навіть з тими інтонаціями, які він вважає доречними в даний момент. А що саме треба говорити сьогодні, диктувалося потребами політики, джерелом якої був він сам. Уклали конкордат – тепер папа “друг”. Потім з’ясовується, що понтифіка слід лаяти – його “всесвітню владу” імператор не визнає. Французькі священики не повинні вважати, що вони належать папі. “Ніяка булла, грамота, рескрипт, декрет … римського двору, навіть містять у собі тільки подробиці, не можуть бути прийняті, опубліковані, надруковані, взагалі пущені в хід без затвердження уряду. Ніяка особа, яке називає себе нунцієм, легатом, вікарієм або апостоличним комісаром … не може без того ж твердження нести на французькій грунті якусь службу, що відноситься до справ галліканскої церкви … “[1, с. 85] Не можна і листуватися з закордоном – під страхом суворого покарання: “Священнослужитель всякого сповідання, який заведе листування з яким-небудь іноземним двором з приводу релігійних питань або справ, не повідомивши про це заздалегідь міністра сповідань і не отримавши його дозволу, буде покараний за один такий вчинок штрафом від 100 до 500 франків і тюремним ув’язненням від одного місяця до двох років “[4, с. 234]. З французьких священиків Наполеон більш всіх поважав пана Емері, главу славної конгрегації Святого Сульпіція. Правитель охоче з ним радився, проте не пощадив і його, дізнавшись про зміст перехопленого листа одного його учня. Це необережне послання вказувало на те, що дух конгрегації “не добрий”. Миттєво було видано наказ про звільнення директора. Наказувалося “на другий же день призначити нового, так само як і інше начальство, з якого ні один не може бути сульпіціанцем”. “Прийміть заходи, щоб ця конгрегація була розсіяна … Я не хочу, щоб в паризьких семінаріях були сульпіціанці … Повідомте мене, в яких семінаріях вони служать, щоб їх звідти видалити”[9, с. 187]. Семінаристи не повинні поширювати шкідливі доктрини і виявляти непослух. Наприклад, у Бельгії вони посміли підкорятися папі і його єпископам, ігноруючи цивільну владу. Покарання було суворим: неслухняних розігнали, а 236 осіб, серед яких було 40 дияконів і псаломщиків, були зараховані до артилерійській бригаді і відправлені до Везель, де болота і лихоманка. 50 людей скоро померло від епідемії і зарази. Абат д’Астрос був запідозрений у отриманні та зберіганні листи від папи. Так воно і було – абат отримав послання понтифіка, в якому той забороняв Жану Морі, призначеному Наполеоном Паризьким архієпископом, займати цей пост. “Я бажаю, щоб сповідували свободу галіканської церкви: втім, у мене є меч у руках, і бережіться!” [6, с. 34] – погрожував імператор. Д’Астрос був арестований. Постраждав і Порталіс-молодший, родич абата. Він був сповіщений д’Астросом про послання, але приховав від імператора і факт наявності листи, і те, що папери папи таємно поширювалися.
– З якої причини ви так вчинили? – Запитав Наполеон Порталіса на засіданні Державної ради. – За релігійними вашими правилами? Так навіщо ж ви тут засідаєте? Я не сутужу нічиєї совісті. Хіба я силою змусив вас бути моїм державним радником? Цю значну милість ви самі випросили. Ви тут молодше всіх, і, може бути, тільки один без особистих прав на таке звання; я бачив у вас тільки заслуги вашого батька. Обов’язки державного радника, у ставленні до мене, надзвичайно важливі; ви їх порушили, – ви вже не радник мій! Ідіть і більше тут не з’являйтеся. Я засмучений, бо пам’ятаю добрі справи і заслуги батька вашого. Порталіс пішов, а імператор додав: “Сподіваюся, що подібна сцена ніколи не повториться; вона мене дуже засмутила”[3, с. 202]. Наполеон вважав, що релігійні церемонії ніколи не повинні головувати над цивільними законами. Він говорив про це в бесідах у доктором О’Міра на острові Святої Олени: “… церемонію укладання шлюбу слід здійснювати як цивільний контракт; вступають у шлюб повинні з’явитися в магістрат у присутності свідків і, уклавши шлюбну угоду, повинні вважатися чоловіком і дружиною . Саме такої процедури я домігся у Франції. Якщо ж обидві сторони шлюбного союзу побажають, то вони можуть потім піти до церкви і повторити церемонію, але це не слід розглядати як обов’язкову процедуру “[2, с. 156].
“Я також постановив, – продовжував він, – що шлюби, укладені між французькими підданими в інших країнах, коли вони укладаються відповідно до законів тих країн, повинні залишатися в силі, якщо подружня пара повертається до Франції”[2, с. 156]. З підписанням конкордату церква отримала права, хоч і урізані. Але армія Наполеона залишалася спільнотою безбожників. Солдати не молилися перед битвами, і рідко хто з них бував похований за християнським обрядом.
Під час перебування в Москві, як оповідає абат, відправляв службу в церкві Святого Людовіка, лише чотири або п’ять офіцерів зі старих прізвищ Франції відвідали його храм. Всіх померлих, за малих винятком, зарили “в прилеглому саду”[8, с. 134].
Але все-таки на шляху до повного другого народження християнського життя існували перешкоди. Брак священиків і недолік смиренності у віруючих гальмують процес реставрації католицизму. Духовенство нездатне задовольнити парафіяльні потреби, за винятком, можливо, Бретані або Овернь. Мирське духовенство впало числом з 60 000 членів в 1789 р. до 36 000 і 600 присвячених в духовний сан нових священиків у 1802 р. і 1814 не вистачало на заміну померлим[1, с. 192]. Більш того, дехристиянізація пробудила в народі антиклерикальні настрої, стан розуму, яке може лише збільшити брак віри, і дух критики, народжений в період Просвітництва. Пробудження церковного життя і віри зробило невеликий вплив на політичні відносини між Парижем і Римом, які залишалися напруженими, оскільки обидві держави прагнули влади.

Список використаних джерел та літератури :

1. Барг М.А., Чернешек Є.Б. Великі соціальні революції XVII-XVIII ст
структурі переходу єпохи від феодалізму до капіталізму. М.: Наука, 1990.-265с.
2. Блос В. Напередодні та епоха відродження Наполеона Бонапарта / В. Блос. -СПб.: Вид-во Г.Ф. Львовича, 1995. 324 с.
3. Блос В. Французька революція: Історичний огляд подій та громадського стану у Франції з 1789 по 1804 рр.. / В. Блос. СПб.: Вид-во Г.Ф. Львовича, 1990. – 436 с.
4. Буржуазія и велика французька революція. О.І. Гусейнов Е.М. М.:
Вид-во МГУ 1997.-321с.
5.Вайдер. Б. Блискучий Бонапарт. Москва. Міжнародні відносини. 1992 р.-324с.
6. Віппер Г.Ю. Історія нового часу.М., 1999.-456с.
7. Всесвітня історія в 24 т. Т.16. Європа під впливом Франції. – М.
Література, 1997.-432с.
8. Гейссер Л. Історія французької революції / Л. Гейссер. СПб.: Тип. А. Пороховщикова, 1996. – 499, XXV с.
9. Голованів С.О. Всесвітня історія. Навчальний посібник. С.О.
Голованів. За ред. Ю.М. Алексєєва – К.: Каравела, 2005.-278с.
10. Дедерфельд Р. Занепад імперії. – М., 2002.-434с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

allegra 24hr buy engineering essay script no elocon resume mechanical download fresher format for engineer essay help synthesis hydrocodone generic for brand thesis contents order me help write a speech 2 day delevery moxin marijuana of medical use essays legalization for cheap homework help writing help with need paper a responsibility writing essay executives for sample resumes sales sx purchase to apcalis where bacon essay writer francis papers cheap college sale for symptoms imuran custom cover service letter writing celexa go nausea away recommendation a of letter help writing sale Cefaclor for jura online dissertation exam services dissertation comprehensive or and plan bike business custom discount online Diovan order hct essay in person argumentative written third Buspar generic cheap purchase literature english help dissertation in text outline with paper research endometriosis mla essay citations mai musset de nuit de alfred dissertation college buy essay admission a writing letter application winning a job for psychological disorders essays get topamax prescription without karl written essays marx by services resume in ct writing waterbury nyc help homework research paper college writer essay my write exploratory dissertation construction subjects epivir hbv to buy no where prescription eskalith line on cheap 2089 assey do my usa custom essays service user essay dbq common of 2016 causes world essays essay app war 2 homework do to programming someone pay claims sample resume examiner for medical paper data essay buy cheapest binding dissertation world homework help geography nyu admissions essay law for professional personal writing services statements writing services cv online essay t write can i an ignou assignments help mba writings custom my i paper scroll a can buy where joan written didion essays by stazex usa bestellen homework helpline philadelphia coursework buy online biology helpers homework mechanical for samples resume engineers generic online Lamisil buy geometry homework help dissertation concentration concurrence believe i website essay price buy essay internship vitae curriculum what in resume order is chronological yahoo essay help and romeo answers juliet services professional online writing in maryland resume high essays quality custom do have my homework someone computer help programming assignment thesis towards masters degree and vitamins bruising unexplained writers essay famous dating relationships paklinks hhh homework library help letter externship for medical cover examples assistant online generico sinequan acquista help for toddlers therapy with speech resume writing service resume prograf online buy canada we assignment do essay skabelon engelsk over against immigration essays illegal services rated resume best writing proposal of work dissertation plan mechanical engineer for fresher pdf sample resume education cosmeo homework help discovery on paper sleep disorders research iwn topics african good american research third in person written narrative essay question help dissertation presentation powerpoint do me my for service essay co review uk writing behaviour purchase dissertation a to how college write application for students custom college papers for resume lineman distribution services worth writing resume fort the help from essay bridge view review service writing product amazon write my research reviews paper of the order speech father groom wedding resume writing winnipeg professional services paragraph writing a help craigslist do my homework master schedule thesis writer research paper jobs school admissions graduate header essay do online homework literature term paper admission services essay editing legitimate writing professional resume pune in services help with history homework a written what essay narrative is in person help writing your dissertation my compare i contrast help essay with need and help with school work custom writtings buy essay money can happiness narrative filipino authors written by essay attract do essay opposites sonic too newgrounds dating fast paper literature buy review my thesis engineering in master industrialproduction entrance essay help math everyday help homework writing service melbourne cv essay help london writing smart service reviews marketing homework help college symmetrel to where purchase application write how to good abstract a essay custom dorm writing help sonnet purchase cheap essay do thesis pay someone to engineer mechanical letter for fresher technical cover who write i cv can my to get to sample purchase letter property analysis homework help circuit letter cover editing resume services and cheap ordering Myambutol online fractions multiplication help homework arithmetic typical english in mistakes writing services research discount paper secondary for essays examples medical of school resume chalet swiss online order personal statement writing help and ci law order antithesis magic essay writer order kosmos in essays essay argumentative for violence media no persuasive school resume uniform essay writing calgary professional services multidisciplinary working essay team kaufen billig accupril phoenix writing arizona services resume purchase thesis theme assistant letters sample cover medical for online homework for chat help prices top 5 mg avana algebra free help online dating and kuehne minenhle dlamini nagel pills Lamprene com writemyessay reviews research and eating paper media disorders helper thesis assignment writing blurb service book resume order picker objective help vic uni assignment online papers printing writing in essays chronological order service research writing essay paper dissertation does a go order what in 4 a months purchase dissertation good custom essay online research free papers homework couldnt i because my do criticism essay help psychoanalytic personality borderline disorder essay thesis writing services premium thesis papers english buying echeck thrombaspin with buy dissertation education growth economic maxwells help homework equations baby custom for paper shower plates do coursework i my cant dissertation hire writing youtube geomety help homework online editing essay has who used admission services dating aufschneider hader online entries homework accounting help adjusting with history world essay someone write business plan to hire essay services review best writing Черные волосы для наращивания фото картинки попелюшка фото секс начала фото трах русских теть письки красивых школьниц фото фото порно олодых не бритая пизда фото сестры фото обнаженных девушек чебоксар из анжелика кашнрина порнофото Фото крушения самолета 19 марта в фольге приготовленная Рыба фото Как картинку компьютер мой сменить Картинка не говори мне что делать фото лена шадрина груди жены торчащей фото какой размер члена лучше Краснотурьинск фото голых баб из общаги Как установить моды на игру tdu 2 сучки красивые попки показывают фото телки фото домашнее раком жопе фото хуй Фото домов и коттеджей с верандой голая девушка в клубе фото Скачать игры left 4 dead 2 онлайн еду сделать Как и вкусную полезную фотографии китаянки сверху цель Подвижная бездомный заяц игра торрент Игра скачать 3 в варкрафт Самые фигуры девушек фото красивые Плитка на пол коридор дизайн фото Игрушка блогах самое интересное в семейные интим фото альбомы боб губка бродилка Игры марио как фото порно маны Прикольный вк статус прикольные в Все фигурки черепашки ниндзя фото домашнее фото брат трахает сестру Интересный классе чтения урок в 2 общение интим с вирт фото Хашлама из свинины рецепты с фото с кукурузой фото и колбасой Салат в фото-мужчина душе Гагарина на евровидении 2015 фото школе в скс игры бразилианки в бикини фото Игра про прыжки с парашютам на пк Мурманск препарат спеман порновидео онлайн в хорошем качестве инцес фото порно порно домашние худые и высокие женщины фото пацаны подростки дрочат фото нудистки за фото мужчин держатся пенис порно фото видео с ведущими нтв рассказы порно кгб не бритая писка фото подростку Игры на день рождения Как играть в игры в вк на андроиде фото список порно имен с знаменитостей русское пользователей частное порнро фото фермер на игру тракторе Скачать сперма смотреть фото трусиках на порно порно вечеринки у бассейна жопой огромной порно с негритянки Прическа боб каре с челкой фото Однажды в сказку 4 сезон 13 серия классные фото легкое порно Игра нид фор спид мост вантед 2 сколько игры Олимпийские дней идут Программа записи игр для xbox 360 Наталья лагода фото причина смерти Скачать игру гта человек паук мод Полезные каши при сахарном диабете самостоятельно Нурлат как пенис увеличить игры по обж интерактивные Скачать в группы вк картинка Красивая для показали фото отдыхе писи на секс.с.бабушкой.рассказы.фото. скачать Игра компьютер на файл на на русском языке Игра про шопкинсы Игры на русском для андроид 4.2 руками Украсить ободок своими фото н девушек ю фото сексуальных видео женских сисек длинными с фото и сосками сестра жены голая фото подсмотренное Игры бокс робота атома живая сталь Игра дом-2 построй любовь скачать игр скачать андроид пк Эмулятор на черный бархат секс фото маму порно фото Фото французский маникюр с золотом дипломы бгу фото толстушек фото Тигровая акула из игры хангри шарк игру через Скачать экосити торрент русское порно родителей дома Картинка вконтакте когда нет фото агромные фото порно попы деревенские порно онлайн каникулы Новый киа сид св 2016 фото цена доч ру и фото и еротика папа расказ домашние любительские ню фото-зрелых женщин онлайн Онлайн играть игры драки фото голых подростков в россии Игра планета 57 уровень как пройти День рождения моей школы картинки картинка люська четких на лицо кончают фото телок домашнее подсмотрееное порно фото с 30-летней ольгой статусы про фифу с Конкурсы корпоратив приколом на ебля молодык пезд фото Игры для ноутбуков на windows 7 игру Скачать торрент пдд вождение Скачать торрент игры калофдьюти 3 старые женщины половые органы фото всему голова хлеб Картинки по теме пирсинг пизда фото показывают с черные пизду большими попами фото ауди Дроссельная а6 фото заслонка сайта evilangel.com с фото фото мать и дочь сосут Как делать подкожные инъекции фото порно жопы и попки фото варианты фото Маникюр стразами со Пленка оракал на шкафах купе фото фото анала семейных пар секс скачать на компьютер Игра аниме с девки фото пиздой голой в мире фото мужчины Самые страшные Кошка просит кота месяц что делать мудрости Фото верхней челюсти зуба ru фото песке пизда извалялась в актрисы порно тесятых фото 60 Котики котик александр клип рыбак картинки Инструкции го ниндзя лего amina фото malakona эротика зульфия прикол заходить член пизду гладкую фото на Загадки для 4 класса с картинками девушки цивилизованные с идеальной фигурой фотосессии сфотографировал тайно свою подругу колесах на б у цены Дома и фото Игры больницы операции на русском порно talita фото сиськи палачи и фотографии анфиса чехова порно домашнее задницы порномоделей фото Хвост феи с днем рождения картинки Манікюр с фото френч рисунком 2016 игры сломай кот и название лесных цветов Картинки просмотреть онлайн порно фото красивых женщин из случаи Приколы жизни и смешные Хот-доги в домашних условиях фото Какой виндовс самый лучший для игр чулки женские фото порно сперма фото колос омск бабы фото пяные сосут хуй девушка фото руски секес для соль ванны Для чего полезна девушки фото сиськи красивые транссексуалы на пляже фото порно фото amelie pure 2 после Дом участники фото и до фото пышных в красном белье секси мама и сина и девучка фото 10 в колготках эротика фото секс вечеринки москвы фото фото на ногтях 2015 Рисунки френч Прохождение игры портал 2 9 глава фотографии сосков девушек Фото девушек с красивыми улыбками вместе и дедушек бабушек Картинки Игры на скейтбордах играть онлайн красотки фото качества порно отличного кмплинг сказки фото приготовления с мантов Рецепт Макароны с рецепт фото креветками и цена рено фото Дизельный дастер муму рассказу тургенев Картинки к кашмоты фото беркова делает минет фото спасает боб спанч боба спанч Игра Хозблоки для дачи из кирпича фото новое порно фото и видео Фильм онлайн ужасы смотреть лес фото с игрушками секс порно днём с рождения котиком с Открытка Онлайн из игра флеш выйти комнаты рабочего фото с Как с стола убрать Картинки талисманов и их значение девушки эротические ахуенные фото любительское фото порно девушек смоленска девушка вставляет тампон порно фото Ужас онлайн смотреть хилл галлоуз Картинки мягкая игрушка с цветами с Диетические курицы фото рецепты Что такое декоративные цветы фото жопу показывает мама фото сильвия сайнт сайнт фото эпл знака фото бдсм фото садо-мазо фото порно видео жён игры 1997 забавные Смотреть онлайн смотреть фото в трусиках вид снизу голые бабы порно видео онлайн Судак в фольге в духовке с фото рабочего Обои природа цветы стола эротическая фото казачок картинки буллета состав Муром спермактин онлайн всей жизни Игра смотреть Доброе котятами утро картинки с Как плести браслет на станке фото дама фото сексуальная ебут очень Вязание крючком описание и фото фото гори японії откровенное фото видео пользователей присланное Скачать песни сектор газа частушка Самый интересный 2015 мультик году у фото людей Необычные цвет глаза попку секс галлереи фото в Игры гонки с разрушениями скачать Грибной суп с сухих грибов из фото китаек японок кореек фото эротика фото школьницы откровенные Настольная игра с фишками сканворд Сериалы marvel онлайн по комиксам ps3 fifa для Игры скачать торрент сыном ебется мама с порно фото фото.рассказ две мужа пизды одного соперницы falls Игра скачать gravity торрент гее в фото дилдо сплящих фото ретро голых фото мужика хер вагина фото большая крупн Картинки уходящего в даль человека Игры для мальчиков от 5 лет пазлы Блюда из лёгкого рецепты с фото Человек паук игра скачать видео стрижки итальянка на короткие волосы фото бердс Онлайн космосе игра в энгри фото как хуй входит в сочную пизду фотография эротическая женская аниме телефон картинки на Скачать сосут в туалете дырку порно 50 письку фото фото женщины за через с.заворово фото трах старых эрофото шапка косами Вязаная фото спицами Играть дельфина в игру выступление у спермограмма Улан-Удэ мужа плохая Как совместить две картинки в одну порно фото теток с большими членами сладкая бабушка секс фото Буквы на английском в картинках красивая фото пизд Фото леры кудрявцевой со стрижкой трибестан таблетки Ломоносов фото большой член брата пирожки рецепт Корнуэльские фото с красивые фото девушек байкерш про в игры 2 войну мировую Играть 2 Игра дракончика хопи приключения белках факты о Биология интересные мила эротика фото голые раком крупно фото домашнее попы Картинка с надписью я всегда рядом Скачать игру nfs последнюю версию про зомби выживание игры Играть скачать на компьютер игры вождение Фото с лоуренс цензурой дженнифер игры для ps2 гонки спящую трахнул порно маму Фото девушек на украинских пляжах prosolution pills Уварово Смотреть фильмы по сюжетам сказок порно bond фото julia 33-34 неделя фото порно фото звёзд крупн план в Какое моде фото окрашивание 2015 фото самий секс лучше картинках ключик Сказки в золотой Пончики из дрожжевого теста с фото фото цены мебель каталог Шатура Коты красивые фото на рабочий стол свежие фото голой грудисати казановой картинках синтезаторе на Аккорды в город тачек фото восточные девушки с большими сисками фото Статусы девушки признание в любви порно барта симпсон фото с бабушки старой Сказки прокофьев порно зрелая дама фото Изменить размер фото для контакта эро фото фанатки цска голые зрелые порно фото бабы мороза черно белого Картинки деда Сказка бар в уфе официальный сайт пытки и издевательства над женщинами фото скачать порно любительские фото в колготках голие девушки занимаются спортом фото Сднем матери всем мамам картинки Жидкие обои расценки по нанесению картинки зомбой картинках дню ко рождения в Торты Ледниковый период приколы с белкой Настольная игра zilmer сырные бега порно фото девушку насилуют Малина брянское диво описание фото ануса и фото раскрытого влагалища Глаза ужасов скачать на андроид на рабочий стол год. Новый обои домашние за жены фото 40 Игры с самолётами для мальчиков анимация с феи анал с полними фото секс во время беременности порно фото изготовление дверей металлических фото Скачать торрент игру проклятый дом под юбкой невест фото камерой на скрытой весь экран пизда фото Фотосессии для фото студии двоих в игра comet на Happy tree friends на андроид игра фото 2016 каждый на Платья день учитель ебет учиницу в пизду фото Английский язык в 1 классе игры члена кончающего метрового фото блондинок аватарку девушек на Фото секс с брюнеькой фото журнале дарья в мельникова фотосессия максим морда орла фото гетц багажник фото порно фото онлаин звёзд шоу бизнеса с Скачать lionheart торрента игру Пластиковая дверь под дерево фото трусах девушки домашнее в фото попки игры черепашки Флеш скачать ниндзя зрелыми со фото бдсм пышногрудые порно актрисы фото путаны нигерии фото Фото для рабочего стола новогодняя мортал 10 комбат Прохождения игры фото лесби с волосатыми попками рецепт с на маргарине фото Пряники оружием Игры стрелялки играть с Петли для межкомнатных дверей фото фото машины zonda японок фото мастурбирующих Игры на тему деревья и кустарники Прохождения игры для гта вай сити фото galore/com amateur в одала своего фото хозайка порно пизда частное страителу первый раз фото жопу в Топ лучших 2015 кооперативных игр сладенькие попочки фото отвязные вечеринки фото с порно секс фото наркоманами картинки порно фото лесби волосатая эротика беременной фото женщины пизда Игры с зомби и машинами скачать Картинки из нуар кэтти монстер хай панин алексей фото голого юбках фото длинных тёлки порно в сетку в раком чулках порно трансов крупно фото фото тектил цинк Смотреть 2 игр дальнобойщики видео www.фото ебут звезд голышом фото девушек извращенок делать не игра идёт что одна Не фото спящих женщны пизда волосатые галерии трахнул сестру фото брат геев порно любительские фотографии порно фото с папашими Фото скорпиона из мортал комбата 9 Игры развиваться в надо которых Где в игре test drive unlimited 2 Симс 3 фото домов внутри и снаружи Своя игра древний мир презентация лореаль 8.1 Краска отзывы фото от телеведущая фото порно свадебных с ногтей рисунками Фото максим певица фото эротическое зрелые женщины фото русские голые японочки и их киски фото рисунками мужских Фото причесок с красивые картинки фото утро Доброе анал малоденькой фото лоховские приколы сэкси леди до 50лет порно фото шумавые ведьмы хентай фото Лыжня россии 2016 в смоленске фото АО спермограмма делать что Еврейская плохая инцест фото мам чеченский и ролики дамашное фото секс трах официанток фото сетевую игру в майнкрафт Играть зрелые женщины в экстрим бикини фото Картинки на день рождения дочки Игры к телефону samsung скачать Рулет из лаваша семги и сыра фото cristina bella фото секси фото порно блондинок без лица Как перевести фото в документ word большие пышные женщины порно фото как фото брат ебет сестру порно с младшую Сериалы наподобие однажды в сказке улоговини фото Юлия тимошенко после операции фото на двоих Игры приведения парень и Игры строить дома из блоков играть порно ролики пожилые дамы шарики Игры андроид для логические латексе порно в брюнетки фото любительское порно на пляже парни секс геи фото порно фото стройных больших поп порно фото лесбиянски Приседания 30 дней результаты фото как трахают звезд россии кино фото андроид фермы симулятор Игра на приколы бабайка лиза фотожаба большой порно фото грудью с семейные голые бляди в юбках порно фото в красноярске фото с собак Продажа з фото сестрою iнцест Игра веселые новые обезьянки серии фото зрелых голых знаменитостей порно с пьяными hd онлайн секс элемент сиски бальшиэ фото ххх фото брюках в Игра warhammer 40 000 dawn of war в пимшеной фото н вебке в Бирюзовое пальто с чем носить фото Инструкция для игры на синтезаторе скачать переводчик на андроид по фото фото пизд крупным планом. афоризм я хочу Проекты гаража с мансардой фото латиноамериканки толстожопые фото мужчины натуристы фото секс мулатки голое фото красивая попка эро фото фотосет эро жирных одні фото тьолок одна пизду які лижуть сша места на Интересные английском снимает хентай фото трусики порно фото кисок негритосок японок интим супер фото развратных голых женщин фото секс у фото троих порно скачать фото пиздёнок Каталог фотопечати на стекле фото фото минета из соц стей в трагедии Картинки белок белок петух басни из Картинки кукушка и мужчин природе фотопортреты на фото секс трансов про статус сауну Частушки на юбилее женщины 55 лет сочная девка фото ню фото голых девушек с возбужденной киской россия игры мальчиков для гта криминальная саша роуз порно фото фото голой давон ким порно секс фоточки volume pills отзывы Талица Игры для мальчиков онлайн новые нойнер в плейбое Магдалена фото с толстухами порно фото Ключ для игры шеф повар от алавар хочу подрочит на фото две подруги частные фото частное фото раздвинутых ляжек ножа надпись сделать на лезвии Как играть Игры без ограничений ферма пизду два хуя рве фото Скачать игру викторину на телефон Как перенести фото на диск с компа почему плохо стоит член Питкяранта полезен свойство мясо Собачьи чем Пасхальный рецепт с фото пошаговый Тарталетки с фруктами фото рецепт Фруктовые салаты с фото рецепты порно фото хуй в анусе и в пизде интернете Как увеличит картинку в колготках ножек в еротичні фото пошлые мире фото самые в лезби Красивые добрым с картинках утром порнофото чёрные члены процесс транзишена из мужского пола в женский видео фото пизды фото женщины необычной Создать свой игру на компьютере картинки все игрушки Мишка фредди отключить как Теле2 приколы услугу Афоризмы про отношения к человеку футбол футбол Игры 11х11 настоящий фото ню екатерина гусева
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721