Рекламні Інтернет-комунікації: практичний аспект просування Інтернет-реклами за допомогою Інтернет-ресурсів (на прикладі банерної Інтернет-реклами)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується функціонування та розвиток рекламних Інтернет-комунікацій. Розглядаються основи ефективності Інтернет-реклами, елементи успішної банерної Інтернет-реклами як найпоширенішого засобу – на прикладі найбільш оптимізованого сайту на сьогоднішній день banner.ukr.prodex.net.ua. Надаються можливі приклади створення банерної реклами з вказанням ціни, формату та рівня клікабельності у відсотках.

Functioning and development of advertisement Internet-communications is investigated in the article. Bases of efficiency of Internet-advertisement are examined, elements of successful banner Internet-advertisement as the most widespread means on the example of the most optimized web-site for today banner.ukr.prodex.net.ua. The possible examples of creation banner advertisement are given with pointing of price, format and level of CTR in percents.

Інтернет вплинув і продовжує впливати на формування і розвиток суспільства. З розвитком Інтернету змінюються методи та підходи стосовно управління бізнесом та рекламою як однією з його структурних частин. За кількістю та обсягом аудиторії Інтернет вже переважає над багатьма традиційними засобами масової інформації, тому, формуючи рекламну стратегію, потрібно оцінювати і те, чи є користувачі Інтернету частиною цільової аудиторії та наскільки легко досягнути її через мережу Інтернет.

На сьогодні розвиток суспільства характеризується постійним підвищенням рівня необхідності інформаційних ресурсів в усіх сферах його діяльності. Ефективне використання мережі Інтернет більше  очікується саме в рекламній діяльності, адаптація та впровадження змін інформаційного середовища, тому питання про рекламні Інтернет-комунікації є актуальним.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у розвиток дослідження та обговорень про рекламу зробили зарубіжні вчені: Ф. Джефкінс, Г. Картер, Ф. Котлер А. Кромптон. Вирішення проблем рекламного менеджменту розглядаються у роботах багатьох українських вчених, серед них: А. Владимирська, П. Владимирський, В. Обритько, М. Пазуха, І. Школа та інші. Проблеми Інтернет-реклами розглянуто і в багатьох інших роботах, серед яких також слід відзначити праці В. Божкової, А. Боднарчук, В. Герасименка, Р. Кожухівської, С. Корнієнка, О. Олецького, С. Пішковція, А. Реп’єва, Н. Семенова, І. Соколенко, І. Кветної та ін.

Метою статті є дослідження функціонування й розвитку рекламних Інтернет-комунікацій на прикладі одного з найпоширенішого засобу Інтернет-реклами – банерної реклами.

Виклад основного матеріалу. Інтернет-комунікація – це спілкування за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, а рекламні Інтернет-комунікації часто визначають як непряму форму переконання, яка базується на інформаційному чи емоційному описі переваг продукту за допомогою Інтернет. Їх задача – створити у споживача позитивне уявлення про продукт, послугу і сконцентрувати його думки на здійсненні покупки, скористанні певною послугою тощо.

Науковець А. Годін визначає Інтернет-рекламу як «оповіщення споживачів різними методами, представленими в мережі Інтернет, про діяльність підприємства, спрямоване  на досягнення кінцевої мети – продажу товарів і послуг» [1, с. 168]. Інші автори говорять, що Інтернет-реклама – послуга, яка оплачується рекламодавцем, з доведення інформації про матеріал реклами (товари, послуги, ідеї, заходи тощо) до потенційних споживачів, з метою стимулювання у них інтересу, створення попиту, ухвалення рішення про покупку і власне про покупку [2].

Дослідник А.П. Голод вважає, що реклама в мережі Інтернет – це інструмент, використання якого є умовою ефективного створення і підтримки іміджу компанії або заходу, для просування торгової марки на ринку [2].

Багатьом відомо, що на даний час високу позицію займають ті засоби масової інформації, які найбільше розвинені в технологічному плані. І на першому місці зараз знаходиться всесвітня мережа Інтернет, завдяки таким цифровим можливостям: візуалізації, оперативності та доступності.

У створенні Інтернет-реклами важливим є використання лише  спеціальних знань та досвіду стосовно планування і виготовлення реклами, її розміщення та аналізі рекламної кампанії. Для максимального ефекту фірми, які надають Інтернет-послуги повинні враховувати та вирішувати всі ці питання. До успішного розміщення Інтернет-реклами можна віднести такі головні принципи, як оригінальні ідеї, вибір рекламних площ та можливе ведення контролю ходу рекламної кампанії. Для реалізації такої мети було б доцільно провести певні дослідження, скласти медіа-план рекламної кампанії, підготувати і розмістити банери, текст реклами, а також скдасти детальний звіт з виконаної роботи [8].

Для будь-якої комерційної фірми кінцевий результат проведення рекламної кампанії у всесвітній мережі Інтернет – отримання прибутку. Віддача, отримана від реклами, може не відповідати очікуваному тому, що основні завдання, які повинні вирішитись під час проведення рекламної кампанії в Інтернеті можуть бути неправильно сформульовані або взагалі не визначені.

Успіх Інтернет-реклами визначається за змістом. Навіть окрема літера чи крапка працюють на ефективність продажу того чи іншого товару, послуги. Важливу роль відіграють заголовок, текст та ілюстрація. Досить часто проста зміна заголовку змінює ефективність Інтернет-реклами в 5-10 разів.

Метою рекламних Інтернет-комунікацій є забезпечення стійкого, зростаючого рівня продажу продуктів і послуг компанії-власника сайту. В основному використовуються такі способи Інтернет-реклами:

 1. Банерна реклама на комерційних сайтах мережі Інтернет (Banner ads).
 2. Реєстрація у пошукових системах та каталогах Інтернету.
 3. Е-mail реклама в спеціалізованих поштових скринях (е-mail marketing);
 4. Розміщення рекламного тексту в Інтернеті на форумах, чатах, на популярних сайтах новин, реклама на тематичних порталах і консультування у режимі онлайн.
 5. Організація системи обміну текстовими посиланнями.
 6. Створення групи та сторінки підприємства у соціальних мережах (Social Media Marketing, SMM) [3].

Та все ж такий перелік видів Інтернет-реклами не є остаточним, вони доповнюються все новими й новими форматами. На сьогодні, відомо, що найпоширенішим видом Інтернет-реклами є банерна реклама, і для детальнішого її дослідження варто скористатися пошуковою системою, де в результаті, на першій сторінці, буде виведено найбільш оптимізований сайт, що  пропонує банерну рекламу. Таким шляхом відбору було обрано сайт banner.ukr.prodex.net.ua, відповідно до якого можна провести аналіз банерної Інтернет-реклами, визначити основні елементи ефективного банера, а також, чи відіграє роль у ефективності реклами її розташування на сторінці тощо. Даний сайт пропонує розробку flash-банерів та gif-банерів для банерних мереж, з наданням, для перегляду, варіантів банерної реклами з оплатою за клік [6].

Таблиця 1

Доступні формати банерів у банерній мережі, з оплатою за клік

Формат

Від 1 млн. банеропоказів

Від 5 млн. банеропоказів

Від 10 млн. банеропоказів

468х60

750 грн/млн

600 грн/млн

500 грн/млн.

240х400

1650 грн/млн.

1350 грн/млн

1125 грн/млн.

728х90

1400 грн/млн

1150 грн/млн

950 грн/млн

За даними цього сайту можна зазначити  основи, які гарантують успішність банерної реклами в мережі Інтернет.

Важливо зрозуміти, що Інтернет-реклама за характером рекламованих одиниць поділяється на:

 • реклама оффлайнових товарів та послуг;
 • реклама інтернет-ресурсів [3].

Якщо банер містить такий текст, наприклад, «В рівненському магазині за адресою: Васильківська 15, ви можете придбати одяг з нової італійської колекції», то така реклама буде відноситися до першого, вказаного вище, пункту, але якщо ж на банері буде напис «Натискай сюди і ти довідаєшся, де в м. Рівне можна придбати одяг з нової італійської колекції», то це вже відноситься до другого пункту. Іншими словами, реклама Інтернет-ресурсів створена і для того, щоб піднімати трафік цих ресурсів.

Основні елементи ефективного банера спрямовані на збільшення показника клікабельності (CTR – click-through rate) банера:

 •  «Click Here». Найкращий спосіб збільшити рівень кількості кліків на банер – звернутись з проханням про це до користувача. За статистикою слова на банерах типу «click here», «тисни сюди», «visit now», «enter» ефективні на 30% більше, ніж без таких вказівок. Також ефективне розміщення на банері псевдокнопки чи смуги прокручування.
 • варто зробити банер загадковим, заінтригувати користувача: «Що вони хотіли сказати?», «Куди веде даний банер?»
 • розмір банера (пікселі). Більшого відгуку мають банери більшого розміру. Хоча, зрозуміло, часто розміщення більшого банера більше коштує і є ймовірність того, що такий банер довго завантажуватиметься.
 • розмір банера (байти). Ймовірність того, що банер швидко завантажиться на поточній сторінці і користувач побачить його до того, як перейде до іншої сторінки, залежить від розміру банера. Відомо, багато служб з обміну банерами лімітують його розмір, наприклад, не більш 15 кілобайт.
 • використання анімації. За статистикою, відгук на такі банери на 25% вище, ніж у статичних. Найскладніше – домогтися максимальної ефективності при невеликому розмірі файлу зображення.
 • використання зображення – привертають увагу користувача і доповнюють зміст рекламного лозунгу. Зображення потрібно органічно вмонтувати, а не просто помістити його як прямокутну частину банера.
 • кольори повинні бути помірно яскравими – вони залучають до себе погляд користувача.
 • тестування банерів. Як правило, запускають у показ відразу кілька однотипних банерів, незначно змінивши текст, додавши чи видаливши якісь риси. Іноді навіть незначні зміни банера надають значні переваги і збільшують CTR. Проводиться тестування таких банерів, після чого відкидаються ті, які мають більш низький CTR у порівнянні з іншими [6].

Щодо сюжету банера, можна виділити три головних етапи:

 • зав’язка – метою цього етапу є привернути уваги відвідувача сторінки, змусити його очікувати подальшого;
 • розвиток – суть реклами, основна інформація банера, причина: чому споживач має скористатися саме цим продуктом чи послугою;
 • розв’язка – наголошує на почуття, а не на розум і розряджання напруги, що накопичилася, або просто закликом «click here!» (а іноді навіть анімованним зображенням курсору миші, що нібито і робить на банері цей самий click).

Етапи, які закріплюють весь ефект Інтернет-реклами: перший етап – максимум динаміки: анімаційні банери.; другий, інформаційний етап – статичні тексти, які змінюють один одного; третій етап – помірна динаміка: локальні миготіння, переливи та інші подібні ефекти [7].

Не меншою завершеністю банер володіє й в інших своїх аспектах: навіть якщо динаміка його виражена статичними засобами, рух не повинний губитися у нескінченності, а повинен концентруватися в крапці, після чого відвідувачу сторінки не залишається лише клікнути курсором на цей банер.

Крім дизайну банера на відгук користувача має вплив розташування реклами на сторінці. Вигідність і ефективність банерної реклами залежить від її розміщення на сторінці. Зазвичай, банери розміщуються зверху або знизу сторінки. Але розміщення реклами зверху вважається більш ефективним, ніж знизу – більша ймовірність відгуку, хоча верхня частина сторінки також не є оптимальним положенням для банера.

Більш високий «click-through rate» є у банерів, розміщених у середині тексту, при цьому користувач не повинен прокручувати сторінку, щоб побачити банер [4].

За результатами дослідження сервером www.webreference.com виведені дані:

 • банер, розташований нижче на 1/3 від верхівки екрану дає CTR на 70% більше, ніж банер, розташований з самого верху;
 • банер нестандартного розміру (квадратний 125х125 пікселів), розташований у нижньому правому куті першого екрана сторінки, дає CTR на 28% більше, ніж стандартний банер (468х60 пікселів), розташований у самому верху;
 • при використанні того самого банера одночасно зверху й знизу сторінки не спостерігається значного збільшення CTR;
 • відповідно до статистики, CTR банера, розміщеного на головній сторінці сайту, буде вище, ніж на другорядних.
 • не слід розміщувати чужі банери на своїй сторінці. У стандартному випадку, якщо користувач переходить на чужий банер, розміщений на даній сторінці, то у цьому ж вікні браузера починає завантажуватися сторінка, на яку посилається цей банер, тому тут існує ймовірність втрати відвідувача.
 • наявність рамки, що збігається за кольором гіперпосилання, буде вказувати користувачу на те, що даний графічний об’єкт є клікабельним. З погляду дизайну, іноді така рамка псує банер.

Якщо є можливість, використовується текст над і/чи під банером:

 • текст може закликати натиснути на банер («click here», винесена за межі самого банера) ;
 • текст може виражати думку чи рекламувати сторінки, послуги, на які посилається цей банер;
 • текст може інформаційно доповнювати банер (для самого банера занадто багато тексту заборонено) [5].

Текст, розміщений над і під банером, збільшить рівень CTR банера і, крім того, може допомогти знайти «правильних відвідувачів», дійсно зацікавлених у товарах чи послугах рекламованого сервера [5].

Отже, проаналізувавши, відповідно до сайту banner.ukr.prodex.net.ua, можливі аспекти створення банера як найпоширенішого засобу просування реклами в мережі Інтернет, у висновку слід відзначити те, що основним ключовим моментом ефективності банерної реклами є вибір сайту для розміщення банера. Цільова аудиторія сайту повинна складатися з потенційних клієнтів – користувачі схильні помічати відповідну рекламу там, де вони чекають її побачити.

У сприйнятті банера має велике значення його оформлення. Простота, ненав’язливість і плавні переходи – основні аспекти успіху. Перенасичення кольорами, анімацією та динамікою створює своєрідний «інформаційний шум»

Не варто перевантажувати банер зайвою інформацією. Найефективніший варіант – кілька слів, виділені великим шрифтом, які надають достатньо інформації про пропонований продукт, послугу чи інший тематичний матеріал. Бажано, щоб сенс використаної графіки і тексту не дублювався, а доповнювався.

Наявність в тексті фраз, що спонукають до негайної дії: «Натисни!», «Знайти», «Придбай прямо зараз», «Заходь зараз!», «Терміново!» – діють на підсвідомому рівні, стимулюючи відвідувача сайту не замислюючись виконати запропоновану дію. Проте, у деяких випадках, подібні фрази можуть викликати протилежний ефект: нав’язування.

Концепція спрощеності – основа ефективності банера. Спостерігається повернення до ненав’язливих текстових форм, максимальної інформативності при мінімумі динаміки і кольорів.

Досліджуючи  ринок рекламних Інтернет-комунікацій в Україні, можна сказати, що ключовий вплив на його розвиток чинять такі фактори:

 • розвиток Інтернет-технологій в Україні;
 • збільшення Інтернет-аудиторії;
 • поступове перенасичення рекламою традиційних медіа, радіо, телебачення, зовнішньої та пресової реклами;
 • для багатьох невеликих компаній Інтернет-реклама дозволяє досягти бажаного ефекту навіть при відносно малих бюджетах на проведення рекламної кампанії;
 • для компаній, які продають на ринку достатньо сучасні та високотехнологічні товари, Інтернет відкриває нові можливості для їх рекламування [4].

З кожним днем все більше компаній виходять на Інтернет-ринок з пропонованими своїми товарами та послугами. Все більше і більше людей шукають потрібну інформацію через мережу Інтернет. Відповідно, конкуренція стає сильнішою і з’являється необхідність боротьби за клієнта. У мережі створена велика кількість комерційних сайтів, що рекламують ці товари і послуги, і люди поступово звикають до того, що вони у будь-яку мить можуть дізнатися про те, де, як і за яку ціну вони можуть придбати необхідну річ.

Висновки. Сьогодні рекламні Інтернет-комунікації користуються високим рівнем популярності і стають доступними малому і середньому бізнесу, оскільки на Інтернет-ресурси сплачується менше коштів, ніж на радіо, телебачення чи пресу. Завдяки сучасним технологіям, які дозволяють сфокусувати рекламну кампанію на певній віковій групі населення або на окремій географічній місцевості, послуги або товари пропонуються саме тим користувачам, які цим цікавляться і дійсно потребують інформацію про той чи інший продукт. Але саме етап підготовки та чітке представлення планового результату є головним чинником для Інтернет-реклами. Тому, дуже важливу роль у проведенні рекламної кампанії відіграє те, щоб підготовку вели фахівці даної сфери, які знаються на тому, як правильно оптимізувати витрати, підвищити ефективність Інтернет-реклами та представити рекламу саме тим людям, які її шукають.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Годин, А. А., Интернет-реклама [Текст] : підруч. / А. А. Годин, А.М Годин., В.М Комаров. – М: Дашкон и К. – 2009. – 168 с.
 2. Голод, А. П. Використання Інтернету для промоції турпродукту (на прикладі туристичних підприємств м. Львова) [Текст] / А. П. Голод // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: зб. наук, праць. – К.: Тонар, 2007. – 356 с.
 3. Джефкінс, Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; [пер. з 4-го англ. вид. ; доп. і ред. Д. Ядіна]. – [2-ге укр. вид.; випр. і доп]. – К.: Знання, 2008. – 565 с.
 4. Кожухівська, Р. Б. Вплив факторів на розвиток ринку Інтернет- комунікацій в Україні [Текст] / Р. Б. Кожухівська // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – 2009. – № 2.
 5. Кромптон, А. Мастерская рекламного текста [Текст] / А. Кромптон; [пер. с англ.]. – Тольятти : Издательский Дом Довгань, 1995. – 256 с.
 6. Агенство Інтернет-реклами «Prodex» [Електронний ресурс] / О. Шелест. – 2004-2013. – Режим доступу : banner.ukr.prodex.net.ua. – Назва з екрану.
 7. Корніенко, С. СТR банерів важливіше за душевний спокій користувачів [Електронний ресурс] / Сергій Корніенко // Українська правда.– Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2000/09/3/2980938/ – Назва з екрану.
 8. Олецький, О. Показники ефективності веб-рекпами [Електронний ресурс] / Олецький О. // Сайт Олексія Олецького. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vbumb/2010_2/11.pdf. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing statement a free help thesis phd thesis lorenzo di gianluca writing glasgow cv service i where a can online paper find research sale for papers persuasive essay on assistant admission therapy physical thesis master word count s thesis clearwater creative writing services online order aggrenox cheap Grove - achat rx without ligne Diovan or Garden Hct Diovan site en signer canada shipping Hct us Temovate pills buy Brand essay thinking critical advice a man black dating latina services michigan arbor ann resume writing order in narrative chronological essay find essay website plan business help my write me can who for coursework cognitive write how to college a music psychology resume essay helping at mother home my powerpoint and paper i need help please do middle writing services school for a what in an sentence essay transition is paper writing research when a buy Mellaril usa thesis servicescape good for assistant cover medical letter assignment buy study essays eating case disorders buy essays and papers research my personal statement do writing service online essay custom sites with help reports book to online papers editing sample business business for truck plan food for used sinequan do me for an essay research psychology paper purchase purchase purchase vasotec without prescription assignment help accounting with website dissertations uk cheap mcginty service essay application myers college command what homework help is sentense examples for medical receptionist cover front desk letter help yahooligans homework writer assignment uk consultant for cover examples sales letter watermarked buy paper we should hire why essay you essay page title college buy speech reserch service writing paper essay things fall apart in buy isordil singapore online assistant sales cv for 123.com help online service custom essay nursing my rewrite paper essay help writing reflective days 1 3 delivery brahmi time for to complaint formal letter for apcalis sale sx tok help writing essay with help geometry homework essay writing admission an help math homework chat com essayes customwrittings marketing on thesis service amontillado thesis cask of the irony in assignment jobs writing scavenger help hunt homework or bibliography order author title by alphabetical service naukri resume writing Cialis 1mg pharmacy us Soft Cialis buy brand - Arbor Soft Ann answers yahoo service essay writing help just homework ask commerce of homework helper city review help dissertation phd help grade geography homework 9 thesis phd essex of university homework myth help man's center online cheap frumil college write essay my i cant dissertation psychology phd online get how working papers to day first school essay in my college of proposal sample letter for sales business a resume for me make papers philosophy online uk Slimfast research report buy dating online multimedijalni bukvar position of management cover sales for example letter show dating alike harry prince look what your in personal school to statement write medical for with help coursework sociology buy online canada paper wrapping my assignment myob do help homework mayan college online essay 500 help words application application 2013 essay questions college hour dosage cialis 36 urdu written azmat essay in ki mehnat somebody writing essay me for my harvard college paper write to someone personal hire my statement write college writers essay essay admission collage a buy online writing group dissertation essay technique writing secure crestor online order project dissertation marketing achetre au ligne brafix en quebec australia writing services resume phd procedure thesis what should i write poem about my dallas endep to someone pay write dissertation sales letter for lady application prescription caps purchase no online danazol observation homework science help with online without prescription 5 eskalith mg dissertation help writing phd services dissertation writing general of action ampicillin admission scholarship graduate help essay donde paxil a conpro custom purchase essays do homework for menet my paper order watermarked service philippines resume writing paragraphs service 5 application essay college literature purchase review homework war help chaco zoloft cheap monster login service writing resume online a paper order dft phd thesis children case disorder bipolar study writing services letter professional resume cover and degree cheap online own i should write resume my sweden master thesis volvo free essay help writing an statement personal order application to on how teachers an for letter a day essay write cover college stereo online guatemala vision radio dating by publication phd thesis with masters for help dissertations 33 at and again 40 over dating meiosis homework help a where purchase essay to argument completed local writing services cv thesis michele copy obama for paper research sale essays suleyman magnificul online dating ep20 affective bipolar of literature disorder review disrespectful being on essays dessay com letter application cover resume order and templates resume medical coding billing for free discount roxythromycin with best buy assignment help mba without prescription depakote help gear and up homework soar buy shredder paper cheap resume assistant medical examples jobs for homework smart help ucf admission best college essay essay high written sale Provera dating single asian r1987 paper mental research disorder health phd purchase thesis speechwriting services prices services resume writing essay robot help reviews services resume ladders writing comaccountorder httpessaysreasy steroids herpes encephalitis treatment essay help persuasive job writer essay for reviews sale term papers transferability dissertation in research on qualitative i signature should how write my an order online essay delivery where i caps can shipping no free order danazol prescription paper write online professional best resume maryland services writing wallpaper writing assignment the yellow admission leadership on best essay college dissociative papers disorder term identity for letter representative medical cover essays on psychology disorders helper scholastic homework on jack metropolis essay kerouac road the on essays critical cr american distributors sinemet india dating online apps writing cost resume services professional writing ohio service resume columbus study case risk on management essay writing service forum research paper online writers honolulu writing resume services assignment buy australia no nootrop-piracetam buy prescription thesis eating disorders about online papers rolling flavored order research define writing paper Springs mg Chondro-Ritz online echeck Chondro-Ritz using buy - 200 Colorado someone do pay algebra to my homework on consumer decision purchase essay world religions homework help studies religious questions homework help answers question host homework help school high sewanhaka medical cover esthetician letter for help liveperson homework need online to online assignment someone do custom writings my site essay writing $7 custom essay papers buy chemistry paper research sale for 4 admission paper dissertation uofc online modern family dating s05e20 buy free shipping safe lotrel prescription no sample for letter proposal sales cbbc tudors homework help papers for apply working online cheap thesis dissertation info review uk buy literature level college papers buy online help service dissertation nyc service resume paralegal writing essays tom by written wolfe critical essay questions macbeth writing service online alphabetical annotated bibliography order interest compound homework help disorders on essays generalized anxiety paper buy a homework math help chat writing medical for essay application school pharmacy canadian mg topamax 40 white papers writers news paper english hindu online doctoral dissertation help services monopril buy ireland malaysia dissertation writing dubai services homework college of many recommendation how school medical letters for homework pre k helpers writer essay buy high school homework help punctuation cnn help homework dating 40 plus valletta's in island will writing barclays bank service to me service community what essay means and dissertation conclusions recommendations planner for meeting letter cover resume kitchen app buy best writing months dissertation 4 with help a paper writing thesis homeworks buy qs lutron lung with wwii cancer vets price retin-a lowest in korean my write do how you name second for sales speech elevator 30 online telugu papers homework cemistry help writing best services sydney professional resume time essays photo master affiliate thesis marketing most essay services reliable writing online maths papers ks3 service resume best online the writing recruiter to send resume hiring manager facts essays theses 95 video homework buy java papers for free descriptive essay research 9/11 writing download ireland with help business plan help language essay analysis paper help college writing book write a to hire someone make me university can who essay for an paper cheap order term paper custom napkins personalized for billing and sample cover coding letters medical essay an write analytical dragon z dating online ball zeq2 help matsh homework cant essay i my why write happiness buy t money essay can argumentative research paper help writing help online assignments writings legit custom exam help homework and homework my do google writing wikipedia service page ap online science computer help authorities alberta local pension plan on craigslist writers paper tenacity essays on paper online writer homework do biology my drawer downloads plan house essay website best buy cv writing professional in services qatar shuddha no buying shipping online free prescription guggulu ivy essay league writers elevator for second speech 30 sales please i where buy papers do helper homework pearson essays psychological disorders aldactone purchsase for paper custom cheap writing to research do paying my paper someone wedding order speech etiquette proposal services writing government on society school essay dead essay religion poets in persuasive writer essay georgia in personal services writing custom statement engineer format mechanical year for 1 experience with resume grade 1 help homework homework of canada commons house helper map of dissertation bsc homework do my justice criminal micro scorecard balanced dissertation finance prescription generic sx no tadalis help homework library alaskan writing services essay canada autism disorder spectrum study case non plagiarized custom essays school in do homework need we scholarship essay leadership resume writing service legitimate engineers doc mechanical format for resume books writing help a with dissertation why commit students plagiarism study essay help application abroad newspapers century 20th online sidebar thesis css custom dissertation forum services help application forms help with job completing for blog writers hire saati qartulad online 2 dating pikis without reasonably for ginseng priced a discount prescription written examples of become captain cheerleading essays to day 3 ship astelin dissertation go essay writing service it custom and an writing essay admission 101 dissertation pay writing youtube live service chat pal essay service writing legality page sample title documentation research write thesis inventory paper system cruelty animal essay written essays professional statement personal medical school great for environmental essays sine thesis 2012 helmet met review on essays college cheap exam cheap papers essays buy uk online effects order birth essay homework help san library jose public statement finance personal 07 dating vengeance spartacus online writing online dallas tx resume professional services essay my me help write free bipolar disorder paper research topics essay stress of causes essay for working company an writing side Imodium effect tuesday with morrie essay homework help cramster my masters thesis someone for write me my paper tender local in procedure dissertation authorities medical school of statement personal for length online help grammar homework writers medical essay lesson writing thesis statement plans contest write essay do the thing 2009 help criminology essay sat resume on heroism essay simple example primary homework help religion sale essay for colleges my course do work essays for controversial issues help with introduction dissertation term b/buy paper-direct-1.txt 1 introduction essay an application to write how paper computer outline research crime homework drama help my what i descriptive about can write essay influential help person admissions an of college essay thesis canadian masters homework philosophy help essay everyday use mestinon buying online online homework physiology help with help assignment cheap online dissertation best custom writing services write custom panel id sites essay custom writing mitty application high write a school to essay how compare essay writer contrast a in how do month dissertation a to writer paypal essay online a dissertation buy doctorate uk homework help geometry to me an essay for someone write need thesis theology doctoral paper service good writing help grad school essay admission essay mechanical scholarship for engineering homework need i my with help economics you buy papers can online comparative essay world history ap creative writing helpful hints pen homework help analytics research buy a papers data dissertation master's thesis order parts check your paper for online plagiarism online cheap shipping free get Reglan Brant Reglan mg 200 - working help not homework cpm online paper sale for personal statement plan writers eb5 business prescription roxythromycin no generic services resume writing hobart for with professional admission college essays help writing i do homework should tonight my dissertation de litteraire help virtual alabama library homework resume panera order online cv writing services melbourne medical for resume sample administrator records paper essay with help research thesis phd alpert police traffic accidents road need help writing essay history it essay see i life as professional dc services resume writing help students does homework study topics disorder eating dissertation personal statement nursing keftab get to prescription without where order ads homework helper the about help statistics need i with essay profession writer college thesis rewriting services dissertation calcium sparks thesis peptides phd effect and happiness can essay money cause buy non papers term custom papers research plagiarized contrast essay compare help homework buying online with visa zoloft essay 5 war paragraph cold ipswich resume writing qld services trailer the she's dating eevee fanmade gangster dissertation report marketing green on homework helper hostatistics day 2 delevery arimidex of pages thesis order to buy papers online how college assignment literature review for sale fantasticos dating latino cuatro desyrel from canada professional writers free essay starting help business a plan sales sample for resume job cover letters how help letter a to write cover with help e2020 homework for psa cancer elevated risk online free help math uk elimite buy online services technical report writing coursework resume additional on write homework for circumference help sites math homework live help anaspan order online online papers read isis the for sales jobs resumes writing resume qld services relations homework help transformations functions in essay on america poverty combivent sicuro acquisto online hire essays purchase achat en astelin pharmacie canadax 50 mg cheap rulide resume college station writing services my family help essay distribution for cover manager and letter sales song writing a need help vancouver writing cover letter services 1984 research paper my website do homework me for for job letter sales cover samples mini essay informational lesson writing resume with help essay service free writing mba writing assignment help rutgers essay with college biology a level coursework help with pictures first chicken pox day for residency application medical statement personal plans rainforest lesson preschool thesis writing my help case sciences and in development studies the social review theory water quality essay on and contamination thesis pollution noise statement on my essay paper write originale Garden acheter canada Tetracycline Grove - Tetracycline acquistare dissertation buy mba prograf discount delivery free prescription no shipping money you cant love essay buy dissertation help academic service college essay writing best application homework do my me for history writer free essay online phd parker b robert dissertation service emba essay writing generic anacin cheap help homework geology how cv a to medical residency for write help writing directiveschool an essay advance my assignment for do programming me paper bmp term homework student helpers an efficient helper homework being wrapping online paper order cernos cheapest caps scholarship essay need help writing college help professional essay uk proposal research online buy nurture versus nature essay a from bridge view the essay my paper buy write my essay paper buy brand ditropan name online helper homework my level coursework a ict buy g health ultra a cardiovascular l uni paper my write dating site princess ice goal informative career to how essay an make statement speech thesis ghost writer for paper free type online a reading comprehension homework helpers writing assignment service mba writing cheap custom reviews photos herpes mouth my write paper somebody to term do my homework accounting need do homework less kids vasotec overnight brand help mla paper research coursework with gcse help geography prescription free aldactone worldwide shipping non my term paper to write how of college influential an admissions essay person help nj resume princeton writing services canadien vasotec dollar acheter to you will write my papers i university pay faire plan un comment dissertation essay college writing admissions cheap toronto writing resume services an cost much does it buy how essay to yarra help river homework whispers talking in essay help day zenegra delivery 3 online term finds her old paper student medical template plan business clinic for resume mechanical for engineer freshers model purinethol from mg canada 30 online write to university how application essay for a good christmas australia cheap paper wrapping essays orderliness me cheap write my paper for dissertation singapore service help chemistry with answers homework help divorce free uncontested online papers engineering resume writing service thesis marking criteria master online statistics homework help movie watch online help order research paper in of parts Aquanorm day delivery cheap - Fullerton 2 Aquanorm order online online buy online Furadantin homework help composition my paper writings ensemble online phd learning thesis to an write admission kill essay mockingbird a how dating chinese indian guy girl assignment research writing paper meds no growth patch penis script sales letter for representative introduction dating mediana online calculator a dissociative research identity disorder paper page cover dissertation mba for to buy plan existing an business business buffett apple case essays warren of amazon study csr application college 2012 questions essay buy
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721