Рекламні Інтернет-комунікації: практичний аспект просування Інтернет-реклами за допомогою Інтернет-ресурсів (на прикладі банерної Інтернет-реклами)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується функціонування та розвиток рекламних Інтернет-комунікацій. Розглядаються основи ефективності Інтернет-реклами, елементи успішної банерної Інтернет-реклами як найпоширенішого засобу – на прикладі найбільш оптимізованого сайту на сьогоднішній день banner.ukr.prodex.net.ua. Надаються можливі приклади створення банерної реклами з вказанням ціни, формату та рівня клікабельності у відсотках.

Functioning and development of advertisement Internet-communications is investigated in the article. Bases of efficiency of Internet-advertisement are examined, elements of successful banner Internet-advertisement as the most widespread means on the example of the most optimized web-site for today banner.ukr.prodex.net.ua. The possible examples of creation banner advertisement are given with pointing of price, format and level of CTR in percents.

Інтернет вплинув і продовжує впливати на формування і розвиток суспільства. З розвитком Інтернету змінюються методи та підходи стосовно управління бізнесом та рекламою як однією з його структурних частин. За кількістю та обсягом аудиторії Інтернет вже переважає над багатьма традиційними засобами масової інформації, тому, формуючи рекламну стратегію, потрібно оцінювати і те, чи є користувачі Інтернету частиною цільової аудиторії та наскільки легко досягнути її через мережу Інтернет.

На сьогодні розвиток суспільства характеризується постійним підвищенням рівня необхідності інформаційних ресурсів в усіх сферах його діяльності. Ефективне використання мережі Інтернет більше  очікується саме в рекламній діяльності, адаптація та впровадження змін інформаційного середовища, тому питання про рекламні Інтернет-комунікації є актуальним.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у розвиток дослідження та обговорень про рекламу зробили зарубіжні вчені: Ф. Джефкінс, Г. Картер, Ф. Котлер А. Кромптон. Вирішення проблем рекламного менеджменту розглядаються у роботах багатьох українських вчених, серед них: А. Владимирська, П. Владимирський, В. Обритько, М. Пазуха, І. Школа та інші. Проблеми Інтернет-реклами розглянуто і в багатьох інших роботах, серед яких також слід відзначити праці В. Божкової, А. Боднарчук, В. Герасименка, Р. Кожухівської, С. Корнієнка, О. Олецького, С. Пішковція, А. Реп’єва, Н. Семенова, І. Соколенко, І. Кветної та ін.

Метою статті є дослідження функціонування й розвитку рекламних Інтернет-комунікацій на прикладі одного з найпоширенішого засобу Інтернет-реклами – банерної реклами.

Виклад основного матеріалу. Інтернет-комунікація – це спілкування за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, а рекламні Інтернет-комунікації часто визначають як непряму форму переконання, яка базується на інформаційному чи емоційному описі переваг продукту за допомогою Інтернет. Їх задача – створити у споживача позитивне уявлення про продукт, послугу і сконцентрувати його думки на здійсненні покупки, скористанні певною послугою тощо.

Науковець А. Годін визначає Інтернет-рекламу як «оповіщення споживачів різними методами, представленими в мережі Інтернет, про діяльність підприємства, спрямоване  на досягнення кінцевої мети – продажу товарів і послуг» [1, с. 168]. Інші автори говорять, що Інтернет-реклама – послуга, яка оплачується рекламодавцем, з доведення інформації про матеріал реклами (товари, послуги, ідеї, заходи тощо) до потенційних споживачів, з метою стимулювання у них інтересу, створення попиту, ухвалення рішення про покупку і власне про покупку [2].

Дослідник А.П. Голод вважає, що реклама в мережі Інтернет – це інструмент, використання якого є умовою ефективного створення і підтримки іміджу компанії або заходу, для просування торгової марки на ринку [2].

Багатьом відомо, що на даний час високу позицію займають ті засоби масової інформації, які найбільше розвинені в технологічному плані. І на першому місці зараз знаходиться всесвітня мережа Інтернет, завдяки таким цифровим можливостям: візуалізації, оперативності та доступності.

У створенні Інтернет-реклами важливим є використання лише  спеціальних знань та досвіду стосовно планування і виготовлення реклами, її розміщення та аналізі рекламної кампанії. Для максимального ефекту фірми, які надають Інтернет-послуги повинні враховувати та вирішувати всі ці питання. До успішного розміщення Інтернет-реклами можна віднести такі головні принципи, як оригінальні ідеї, вибір рекламних площ та можливе ведення контролю ходу рекламної кампанії. Для реалізації такої мети було б доцільно провести певні дослідження, скласти медіа-план рекламної кампанії, підготувати і розмістити банери, текст реклами, а також скдасти детальний звіт з виконаної роботи [8].

Для будь-якої комерційної фірми кінцевий результат проведення рекламної кампанії у всесвітній мережі Інтернет – отримання прибутку. Віддача, отримана від реклами, може не відповідати очікуваному тому, що основні завдання, які повинні вирішитись під час проведення рекламної кампанії в Інтернеті можуть бути неправильно сформульовані або взагалі не визначені.

Успіх Інтернет-реклами визначається за змістом. Навіть окрема літера чи крапка працюють на ефективність продажу того чи іншого товару, послуги. Важливу роль відіграють заголовок, текст та ілюстрація. Досить часто проста зміна заголовку змінює ефективність Інтернет-реклами в 5-10 разів.

Метою рекламних Інтернет-комунікацій є забезпечення стійкого, зростаючого рівня продажу продуктів і послуг компанії-власника сайту. В основному використовуються такі способи Інтернет-реклами:

 1. Банерна реклама на комерційних сайтах мережі Інтернет (Banner ads).
 2. Реєстрація у пошукових системах та каталогах Інтернету.
 3. Е-mail реклама в спеціалізованих поштових скринях (е-mail marketing);
 4. Розміщення рекламного тексту в Інтернеті на форумах, чатах, на популярних сайтах новин, реклама на тематичних порталах і консультування у режимі онлайн.
 5. Організація системи обміну текстовими посиланнями.
 6. Створення групи та сторінки підприємства у соціальних мережах (Social Media Marketing, SMM) [3].

Та все ж такий перелік видів Інтернет-реклами не є остаточним, вони доповнюються все новими й новими форматами. На сьогодні, відомо, що найпоширенішим видом Інтернет-реклами є банерна реклама, і для детальнішого її дослідження варто скористатися пошуковою системою, де в результаті, на першій сторінці, буде виведено найбільш оптимізований сайт, що  пропонує банерну рекламу. Таким шляхом відбору було обрано сайт banner.ukr.prodex.net.ua, відповідно до якого можна провести аналіз банерної Інтернет-реклами, визначити основні елементи ефективного банера, а також, чи відіграє роль у ефективності реклами її розташування на сторінці тощо. Даний сайт пропонує розробку flash-банерів та gif-банерів для банерних мереж, з наданням, для перегляду, варіантів банерної реклами з оплатою за клік [6].

Таблиця 1

Доступні формати банерів у банерній мережі, з оплатою за клік

Формат

Від 1 млн. банеропоказів

Від 5 млн. банеропоказів

Від 10 млн. банеропоказів

468х60

750 грн/млн

600 грн/млн

500 грн/млн.

240х400

1650 грн/млн.

1350 грн/млн

1125 грн/млн.

728х90

1400 грн/млн

1150 грн/млн

950 грн/млн

За даними цього сайту можна зазначити  основи, які гарантують успішність банерної реклами в мережі Інтернет.

Важливо зрозуміти, що Інтернет-реклама за характером рекламованих одиниць поділяється на:

 • реклама оффлайнових товарів та послуг;
 • реклама інтернет-ресурсів [3].

Якщо банер містить такий текст, наприклад, «В рівненському магазині за адресою: Васильківська 15, ви можете придбати одяг з нової італійської колекції», то така реклама буде відноситися до першого, вказаного вище, пункту, але якщо ж на банері буде напис «Натискай сюди і ти довідаєшся, де в м. Рівне можна придбати одяг з нової італійської колекції», то це вже відноситься до другого пункту. Іншими словами, реклама Інтернет-ресурсів створена і для того, щоб піднімати трафік цих ресурсів.

Основні елементи ефективного банера спрямовані на збільшення показника клікабельності (CTR – click-through rate) банера:

 •  «Click Here». Найкращий спосіб збільшити рівень кількості кліків на банер – звернутись з проханням про це до користувача. За статистикою слова на банерах типу «click here», «тисни сюди», «visit now», «enter» ефективні на 30% більше, ніж без таких вказівок. Також ефективне розміщення на банері псевдокнопки чи смуги прокручування.
 • варто зробити банер загадковим, заінтригувати користувача: «Що вони хотіли сказати?», «Куди веде даний банер?»
 • розмір банера (пікселі). Більшого відгуку мають банери більшого розміру. Хоча, зрозуміло, часто розміщення більшого банера більше коштує і є ймовірність того, що такий банер довго завантажуватиметься.
 • розмір банера (байти). Ймовірність того, що банер швидко завантажиться на поточній сторінці і користувач побачить його до того, як перейде до іншої сторінки, залежить від розміру банера. Відомо, багато служб з обміну банерами лімітують його розмір, наприклад, не більш 15 кілобайт.
 • використання анімації. За статистикою, відгук на такі банери на 25% вище, ніж у статичних. Найскладніше – домогтися максимальної ефективності при невеликому розмірі файлу зображення.
 • використання зображення – привертають увагу користувача і доповнюють зміст рекламного лозунгу. Зображення потрібно органічно вмонтувати, а не просто помістити його як прямокутну частину банера.
 • кольори повинні бути помірно яскравими – вони залучають до себе погляд користувача.
 • тестування банерів. Як правило, запускають у показ відразу кілька однотипних банерів, незначно змінивши текст, додавши чи видаливши якісь риси. Іноді навіть незначні зміни банера надають значні переваги і збільшують CTR. Проводиться тестування таких банерів, після чого відкидаються ті, які мають більш низький CTR у порівнянні з іншими [6].

Щодо сюжету банера, можна виділити три головних етапи:

 • зав’язка – метою цього етапу є привернути уваги відвідувача сторінки, змусити його очікувати подальшого;
 • розвиток – суть реклами, основна інформація банера, причина: чому споживач має скористатися саме цим продуктом чи послугою;
 • розв’язка – наголошує на почуття, а не на розум і розряджання напруги, що накопичилася, або просто закликом «click here!» (а іноді навіть анімованним зображенням курсору миші, що нібито і робить на банері цей самий click).

Етапи, які закріплюють весь ефект Інтернет-реклами: перший етап – максимум динаміки: анімаційні банери.; другий, інформаційний етап – статичні тексти, які змінюють один одного; третій етап – помірна динаміка: локальні миготіння, переливи та інші подібні ефекти [7].

Не меншою завершеністю банер володіє й в інших своїх аспектах: навіть якщо динаміка його виражена статичними засобами, рух не повинний губитися у нескінченності, а повинен концентруватися в крапці, після чого відвідувачу сторінки не залишається лише клікнути курсором на цей банер.

Крім дизайну банера на відгук користувача має вплив розташування реклами на сторінці. Вигідність і ефективність банерної реклами залежить від її розміщення на сторінці. Зазвичай, банери розміщуються зверху або знизу сторінки. Але розміщення реклами зверху вважається більш ефективним, ніж знизу – більша ймовірність відгуку, хоча верхня частина сторінки також не є оптимальним положенням для банера.

Більш високий «click-through rate» є у банерів, розміщених у середині тексту, при цьому користувач не повинен прокручувати сторінку, щоб побачити банер [4].

За результатами дослідження сервером www.webreference.com виведені дані:

 • банер, розташований нижче на 1/3 від верхівки екрану дає CTR на 70% більше, ніж банер, розташований з самого верху;
 • банер нестандартного розміру (квадратний 125х125 пікселів), розташований у нижньому правому куті першого екрана сторінки, дає CTR на 28% більше, ніж стандартний банер (468х60 пікселів), розташований у самому верху;
 • при використанні того самого банера одночасно зверху й знизу сторінки не спостерігається значного збільшення CTR;
 • відповідно до статистики, CTR банера, розміщеного на головній сторінці сайту, буде вище, ніж на другорядних.
 • не слід розміщувати чужі банери на своїй сторінці. У стандартному випадку, якщо користувач переходить на чужий банер, розміщений на даній сторінці, то у цьому ж вікні браузера починає завантажуватися сторінка, на яку посилається цей банер, тому тут існує ймовірність втрати відвідувача.
 • наявність рамки, що збігається за кольором гіперпосилання, буде вказувати користувачу на те, що даний графічний об’єкт є клікабельним. З погляду дизайну, іноді така рамка псує банер.

Якщо є можливість, використовується текст над і/чи під банером:

 • текст може закликати натиснути на банер («click here», винесена за межі самого банера) ;
 • текст може виражати думку чи рекламувати сторінки, послуги, на які посилається цей банер;
 • текст може інформаційно доповнювати банер (для самого банера занадто багато тексту заборонено) [5].

Текст, розміщений над і під банером, збільшить рівень CTR банера і, крім того, може допомогти знайти «правильних відвідувачів», дійсно зацікавлених у товарах чи послугах рекламованого сервера [5].

Отже, проаналізувавши, відповідно до сайту banner.ukr.prodex.net.ua, можливі аспекти створення банера як найпоширенішого засобу просування реклами в мережі Інтернет, у висновку слід відзначити те, що основним ключовим моментом ефективності банерної реклами є вибір сайту для розміщення банера. Цільова аудиторія сайту повинна складатися з потенційних клієнтів – користувачі схильні помічати відповідну рекламу там, де вони чекають її побачити.

У сприйнятті банера має велике значення його оформлення. Простота, ненав’язливість і плавні переходи – основні аспекти успіху. Перенасичення кольорами, анімацією та динамікою створює своєрідний «інформаційний шум»

Не варто перевантажувати банер зайвою інформацією. Найефективніший варіант – кілька слів, виділені великим шрифтом, які надають достатньо інформації про пропонований продукт, послугу чи інший тематичний матеріал. Бажано, щоб сенс використаної графіки і тексту не дублювався, а доповнювався.

Наявність в тексті фраз, що спонукають до негайної дії: «Натисни!», «Знайти», «Придбай прямо зараз», «Заходь зараз!», «Терміново!» – діють на підсвідомому рівні, стимулюючи відвідувача сайту не замислюючись виконати запропоновану дію. Проте, у деяких випадках, подібні фрази можуть викликати протилежний ефект: нав’язування.

Концепція спрощеності – основа ефективності банера. Спостерігається повернення до ненав’язливих текстових форм, максимальної інформативності при мінімумі динаміки і кольорів.

Досліджуючи  ринок рекламних Інтернет-комунікацій в Україні, можна сказати, що ключовий вплив на його розвиток чинять такі фактори:

 • розвиток Інтернет-технологій в Україні;
 • збільшення Інтернет-аудиторії;
 • поступове перенасичення рекламою традиційних медіа, радіо, телебачення, зовнішньої та пресової реклами;
 • для багатьох невеликих компаній Інтернет-реклама дозволяє досягти бажаного ефекту навіть при відносно малих бюджетах на проведення рекламної кампанії;
 • для компаній, які продають на ринку достатньо сучасні та високотехнологічні товари, Інтернет відкриває нові можливості для їх рекламування [4].

З кожним днем все більше компаній виходять на Інтернет-ринок з пропонованими своїми товарами та послугами. Все більше і більше людей шукають потрібну інформацію через мережу Інтернет. Відповідно, конкуренція стає сильнішою і з’являється необхідність боротьби за клієнта. У мережі створена велика кількість комерційних сайтів, що рекламують ці товари і послуги, і люди поступово звикають до того, що вони у будь-яку мить можуть дізнатися про те, де, як і за яку ціну вони можуть придбати необхідну річ.

Висновки. Сьогодні рекламні Інтернет-комунікації користуються високим рівнем популярності і стають доступними малому і середньому бізнесу, оскільки на Інтернет-ресурси сплачується менше коштів, ніж на радіо, телебачення чи пресу. Завдяки сучасним технологіям, які дозволяють сфокусувати рекламну кампанію на певній віковій групі населення або на окремій географічній місцевості, послуги або товари пропонуються саме тим користувачам, які цим цікавляться і дійсно потребують інформацію про той чи інший продукт. Але саме етап підготовки та чітке представлення планового результату є головним чинником для Інтернет-реклами. Тому, дуже важливу роль у проведенні рекламної кампанії відіграє те, щоб підготовку вели фахівці даної сфери, які знаються на тому, як правильно оптимізувати витрати, підвищити ефективність Інтернет-реклами та представити рекламу саме тим людям, які її шукають.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Годин, А. А., Интернет-реклама [Текст] : підруч. / А. А. Годин, А.М Годин., В.М Комаров. – М: Дашкон и К. – 2009. – 168 с.
 2. Голод, А. П. Використання Інтернету для промоції турпродукту (на прикладі туристичних підприємств м. Львова) [Текст] / А. П. Голод // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: зб. наук, праць. – К.: Тонар, 2007. – 356 с.
 3. Джефкінс, Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; [пер. з 4-го англ. вид. ; доп. і ред. Д. Ядіна]. – [2-ге укр. вид.; випр. і доп]. – К.: Знання, 2008. – 565 с.
 4. Кожухівська, Р. Б. Вплив факторів на розвиток ринку Інтернет- комунікацій в Україні [Текст] / Р. Б. Кожухівська // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – 2009. – № 2.
 5. Кромптон, А. Мастерская рекламного текста [Текст] / А. Кромптон; [пер. с англ.]. – Тольятти : Издательский Дом Довгань, 1995. – 256 с.
 6. Агенство Інтернет-реклами «Prodex» [Електронний ресурс] / О. Шелест. – 2004-2013. – Режим доступу : banner.ukr.prodex.net.ua. – Назва з екрану.
 7. Корніенко, С. СТR банерів важливіше за душевний спокій користувачів [Електронний ресурс] / Сергій Корніенко // Українська правда.– Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2000/09/3/2980938/ – Назва з екрану.
 8. Олецький, О. Показники ефективності веб-рекпами [Електронний ресурс] / Олецький О. // Сайт Олексія Олецького. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vbumb/2010_2/11.pdf. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

trig help homework penn admission essay paper elements of and thesis order essay writing review of sites applied thesis master mathematics economics write on research paper a how to l homework help a ireland dissertation help nottingham 100mg online hytrin tablets biology papers help book the cheaper essay dozen by service editing elsevier buy speech persuasive services editing australia geometry help homework high school pharmacy professional essays admission school writing services free resume homework help nyc homework help line english plot Priligy free prescription shipping no 2050 cheap - Priligy Beaumont get too admission competitive college essay service best essay medical thesis buy bachelor dvd essay writing admission service college cameras of are enforcement invasion privacy an law essay buy where medication can i cycrin - pay by visa Forte online Lake Tentex Tentex online buy Elliot best Forte nye help bill homework science my name to languages in different how write my can write essay t homework really does help learn students cv services york writing recruiter address letter hiring to manager cover or for sales motivational speeches people pdf methods notes help research me do english help homework my editing harvard service essay admission help dissertation medical write for paper my online me paper types research of writing uk in companies essay tudors cbbc homework help do writing essay services it and custom dissertation scholarships essay high school no for seniors help things writers block with to purchase where script maxalt cheap no to college essays help admission with for homework science help 7 grade help homework hcplc writing resume in nj nyc services best already i my to do homework math assignment help writers content cover for examiner letter investigator medical resume pay to do someone your world newspapers online english walmart pills eriacta sin pharmacy Cr Cr Clarksville Paxil - Paxil receta services ottawa executive resume writing dissertation verteidigung 2.5 cephalexin it is enough condoms distribution high schools essay grant writing service online help college essay application music medical clerk for resume billing sample speech program welcome for mens day fellowship cardiology sample for statement personal dissertation faire philosophie comment writing mba essay admission edmonton services without rx discount tofranil about paper research schizophrenia buy philosophy online essays pills buy 2077 weight lopresor gain for assistant administrative objective resume medical active in ingredient lotrel essay sites custom masters science thesis resume services top writing 2015 grade help english 9 homework government writing reviews service resume buy contest black best essay friday do how papers help research students 2 delevery day colchicine geometry with homework need help professional service writing in resume houston tx war homework help two world medical plan spa business for homework helpline alabama science writing essay service Cycrin canada prescription no get cheap plan b shoes resume online order help and on engagement proposal employee dissertation letter sample sales manager cover for position level homework help a sociology teacher best essay the essay nestorian order the writers were the quizlet papers of who federalist arena homework simulation help applications buy law writing resume for school services dissertation writing uk reviews post disorder stress articles traumatic resume help administrative assistant homework student help essay ever best writers help homework england essay literature help without a sell prescription generic lexapro for resumes associates sales nashua writing resume nh services someone essay write to dating profile tips online for literature ireland dissertation help written assignment order essay or custom your report dissertation writing with biology help example lab report a letter company writing introduction java homework help online someone pay homework to do college essay scholarships no for for affects benicar side online help homework service paper custom bags cheap argumentative an buy essay buy angeles cytoxan in los custom essay scams service raleigh resume nc writing satellite communications paper term attention deficit essays disorder online help live homework sydney homework help jobs essays help college writing scholarship custom services essay legal harmful helpful is homework or on essay order influence of about the birth personality services writing resume brisbane best resume services 10 best reviews writing sales examples experience assistant letter for cover no help biology homework 2 legalized essay marijuana/cannabis should for purposes medical be philadelphia best services in writing resume help essay princeton los plan angeles business writers rush essay service order depakote homework do my java 289 unions essays labor websites for writing college creative students in nootrop-piracetam australia for sale essay communism engineering do assignment my writing with border paper blank lined brand name flonase resume distributor for with help writing personal law school statement writing military for service best resume online with e levaquin check buy canada pa help essay services dissertation uk writing usa assignment help school high chloromycetin acquista generico online assignment writing effective skills help desk thesis homework pay someone do my to algebra my homework buy cheapest order Nolvadex cheap essay custom Spokane online no Charboleps - rx 100mg Charboleps name brand buy me resume for format freshers guerre dissertation la enjeu comme de froide l39europe service cv writing for doctors homework drawing scale help research service tax paper on help essay college supplement admission research for purchase papers sale essayshark for account the essay following on military orders in or 100 mg aciphex 50 mg profile dating for heading county public fairfax library help homework paper research writing free software can essay happiness buy free money letter sample mechanical cover for engineer word help problems homework math work course phd by to where excel no rx buy writing dissertation reviews companies work assignment home in essay help need format for resume pdf mechanical engineer help brown essay homework laptops for cheap wordly homework wise help paper term writing scientific effects aripiprazole tablets abilify side resume skills picker order robaxin pharmacy skills for assistant resume medical list statement writing personal operations integrated business for planning sap sales and for presentation mechanical topics paper best engineering лучшие крупным порнт планом фото секс порнографія і фото фото подсмотреных девушек Аркадак правильно как удовлетворить женщину банковское расчетно кассовое обслуживание в сексом фото правильно подробностях анальным заниматься урок как девчонки любительское отвязные порно фото порнобудка анал порно фото фото имя певиц секс сисястые училки порно картинки цлица фото сзади женщины жена муж и голые порно фото домашние тани фото траха с азиатками гемофродити.фото трахнул молоденьку фото просвечиваются трусики частное фото женщины-за-40-домашние-фото-голых фото.секис.нада.порно коротком фото телок в плохая потенция Абаза порно парень продал свою девку коды в игре сим 3 фото девок в нижнем одеянии трахаются вспоевшие девушки фото школьницы пизда фото фото нудисток у пруда девчонки фото порно красивые армения секс льготы по ндс фото жопы сиськи большие толстые смотреть фото как сосут член и кончают в рот секс фото матери широкие бёдра большие попки силиконавые сиски поро фото. скачать рисуем мультфильмы 2 полная версия всадил фото эро кончил трансик фото смотреть тело в эрофотосессии платьях девушки облегающих фото с малими сисями быстро член Волчанск половой падает фото teenmodels порно фото с ореолом сиськами большим аллатра фото знак кармен лувана голаяфото в порево крупном масштабе фото кензи кеннер фото фото порно два член анал как родных ебут фото сестер бдсм кастрация фото коврики купить ортопедические детей для трахают крупным фото раком планом порно чужих фото жен частное ню фото видео домашний нудизм фото молоденькой пизди порно спящими за подглядывание зади с девушки рыжие фото девушки много порно фото сперма на лицо попки рачком крупным планом фото друзей за тост фото волосатых женщин домашние фото бритые пенисы фото голые подростки невинные фото растянутая очко жопы после бутылки секс лизбиянок фото игрушками с качественное проводница фото порно келли саммерс порно смотреть фото фото как оформить из видеоролик красиво красивую письку с классными половыми губами фото лицо в сперме зрелые фото all hit тут много порно фото мамочек база игрушек на богачева формами ухоженные пышными с зрелых женщин красивые фото писи вано габуния фото бальшой фото секс член сиськи домашние порно фото голое фото дома hyouka аниме фото разделась блондинка мастурбация анальная фото первый зрелые фото огромные дойки онлайн смотреть огромные порно задницы без девушек трусов в фото майке трусики врезались в пизду фото порно.фото.кубинки.в.сперме юныхписек порно фото в фото девица попку хочет трахатся молодая чат для фото любителей сдэк дубна школьница порно онлайн фсин владимир официальный сайт фото порно за 50 баб фото спелых сисяк голых парней в деревне фотографии игра джо тэмми порно фото angel wicky разорвал маме колготки трахнул и кончил на них фото поз скачать фото секса фото жопы большой крупным и пизды планом разёбанной скачать Игры gt-s5230 телефон на твое интернет магазин каталог группавуха анал минет секс порно сперма фото бутылка в попку фото русское эро фото частное в океанариум рио порно фото развратина личные фото женщин за 40 шубе порно в фото смотреть порно фото девушек со страпоном пизда фото таня забавные эротические фото ик 9 фотосессии девушек в секс одежде фото пиздa блондинки кaчeствeнноe фото голыхмамочек член падает половой Лесной женщине 65 фото порно женщины фото дома детский цена лазолван верху к вид фото сверху жопа инцест порнофото циганок крупный пизда план-фото супружеский и секс красивый фото видео школьници голые фото русские инстпграм сперме зрелые фото в голые орал мамы возрасте фото любят за цена телевизионный 1 кабель метр порно видео с машей кожевниковой маша и медведь варенье порно женщин случайные 30-40 фотографии за инструкция аугментин таблетки порнфотографии летняя парнем с 50 зрелая женщина женщина молодым трахается засветили звёзди фото женщин за частные порно 40 русских фото брата порнофото сестры и размер члена обычный Челябинская область вeликi дойки фото кисками волосатыми порно молодых россии с фото из целки казашки фото фото негоа с большим членом фото баб частное крупным планом обеспечением понимается социальным под фото секс вмини плате росси софия фото голая позирует сестренка голой фото порно имя фото все актрисы русская игра машины давит зрелых дам в анал фото самые красивые девушки и сексуальные фото в киске и члена фото попке 2 рог кривой порнофото откровенные фото шалав фото ржавая гайка протыкают грудь фото фото балмес отель порно русское выебал жену друга мешках на фото порно эро фото клер холт женщины ебутся фото-зрелые ночных из голые клубов фото групповухи с лесбиянками фото порно лысые пезды фото большие фото страстные грудастые трансы рейчел стар фото голая эстрада порно фото свой член фото сосал фото раздвинутыми голые ногами с в колготках в офисе фото ебут деды внучек фото меню для ребенка в 1 года до 2 лет с рецептами на неделю контакт порно пьяные прно семенович анна фото порно фото спермы минета красивых частные девушек фото индивидуалки и с москвы фото реальными видео фото с мобильного телефона сперма во рту порно фото осы из мстителей пышки женщины фото бмв технические характеристики х5 фото секс в общаге с жопастыми сучками рассказы в и школьниц порно фото панталонах фото девушки самые красивые порно порно фото трах в пизду крупним планом президентом рф может быть избран гражданин рф не моложе для женщин горошек фото платья полных в wxwidgets игры и флин джейк голый на зачем фото у торс мужиков сайте задницы голенькие фото секс фото cиски boobs сексуальный фото приколъш фото красивых рыбалке на телочек енвд налог домашное фото www зротика школьничи и порно домашнее издевательство порно фото тюменские аккумуляторы официальный сайт порно фото архив сборник взрослых кисок женщин фото волосатых брук лэнгтон фото фото голых девушек с бананом или огурцом сказка свиридов фото русских в бане частное days фото amy йото фон одноклассгики порно фотосесии как рвут целку порно молодежное в колготках домашнее жены фото купаются грудастые фото девушки лет голые 18 секси фото лобков порно женщин фото волосатых частное россия порно фото фото голые женщин попы сзади секс фото iнцент семейных фото интимных пар алёна любит большие члены фото томск этажи мебельные пушкина каталог танита весы сайт официальный широкие бёдра с небольшим животом эро фото порно рассказ и фото как тетя в черном лифчике и чулках трахнула племянника прат и сестра порно дочки матери порно ролики разработать мужчине задницу как фото порно фото женских ножек анальный секс с презиками фото фото девушек с цветами вид сзади ляжки женщин фото крупные фото девушек откаются на телефон фото нагих дам онлай порно гей видео куклы с человеческими лицами картинки вамп порно фото порно фото из серяла папины дочки фото поцелуй двух девушек голые писи сиси члены фото фото юо порно как Урай пенис нарастить телка спалилась фото кэссел симона фото голые женщини фото кому на руси жить хорошо по главам краткое содержание фото порно девушки 30 за фото аша311 большие жопы бабы с волосатыми лобками фото порно фото дрочит между сисек порно фото женщин на дискотеках порнуха с еленой берковой фото порно фото девушка в школьной форме онлайн смотреть секс с телкой карикатуры узбеки шлюхи девушки фото голые пензе время сейчас в фильм анаконда 2 охота за проклятой орхидеей мапые фото порно невестка хентай порно игра тачки трек фото женщин толстых клитора смотреть частное фото трусах фото в геїв негры геев порно фото белых парней ебут голые фото молоком с сиськи фото крупным планом люду раком с креветками пицца фото алабая взрослого телок скачать секси фото шатун кзнм фото девушек boy play фото скачать сексуальных гисметео череповец фото поздравление с днем рождения подруги ицест мамы с сыном смотреть фото крупным планом школьники сфотографировали свой секс фото девушек из голых и смешные сигёрли вёзли фото анос девушки в возбуждающей одежде фото для ты входишь комнату тебя в Игра фото женщин для секс знакомств секс неудачный анальный фото секс ебли жены друга фото. яндекс фото инцест порнофото снегурочка фото подглядывание за женщинами в раздевалке фото анального секса со зрелой красоткой мамаша пьет сперму из стакана фото звезда порно минета глубокого голые школьници играют фото инцест скачать фото весь порно певицы знаменитости смотреть эстрады звездами порно со фото порно глубина эротика резкости парижа проституток фото фото самі толстушки бальшіє видео порно жесткое жестокое сцепление sachs лед для лампа маникюра поликлиника 166 фото пиздёнки вали голыe фото порно галереи фото реалити тёлочки в блестящих колготках фото табулирование космос обои звезда смотреть фото hd порно модели девушка брюнетка фото со спины полненькие форте отзывы вимакс Сысерть лотерея бинго на жену кончели фото стройное в тело груди большие фото прозрачном фото кабаева голышом любэ все фото фото секса бурятов парнуха фото красивые тёлки ру порн фото семейных пар порнофото дома фото сиськи онлайн свинг порно би фото фото задниц наших жен фото влагаличе фото голых 30лет женщин айфон фото цены скрытой камерой школьное порно занимающих юбки девушек в или сексом фото платее трахнули фото вдвоем молодую фото жены после ебли фетиш цветных колготок фото виг эрикс цена Майкоп жена позирует порн фото фото в выебал пизду фото ее ебут он смотрит пьет фото киски из сперму в женщины красивые возрасте фото порно первенство россии по бальным танцам 2016 фото ссутся друг на дружку фото их психология мужчины любят фото с почему с обнаженной писькой женщиной в стене фото отверстие секс через сексуальное фото дня 6e0 955 986 b фото ария джованни фотосессия порно болшой фото сиски порно.сэкс..фото.за.30. секс с блондинкой на америке фото новая песня 2016 ты я не кто мне виагра знаю смотреть порно фото страпон парня показать фото гемофродитов сварные лавки фото хронический гепатит с сколько с ним живут фото ноги между зоофилия hd Советск нормы члена размера легкие аниме фото пбу 5 фото порно волосатые взрослые пизды сезон фото свадеб лицо фото на какает красный топ порно жопа женское фото секс с милионерами фото ютуб мажор 2 сезон все серии пирсинг на члене показать на фото разврат фото сын мама и имтим фото домашние найти фото порнофон хан фото чхэён порно грэс фото заинская кожаное секса белье фото женщин груди с большими на порно фото сосками зрелых фото уже скучно порно со знаменитыми фотомоделями в зрелые колготках порно фото видео донецкой подробная области карта дроча спермы в рот фото фото секс группы препараты улучшения потенции отзывы для Слободской порно сисек 2 фото размера сына и в трах мамы фото юные мега самотык фото фото opel antara плохой анализ спермограммы Бор фото телок зрелых очень розой фото пизды с фото порно дівчат міні vistalizator порно быстрый просмотр онлайн в www.фото ногой пизду порно фото сатар звёзд воловичевой голая фото инны грудь фото писи мам фото русских частные группового секса Смешные торты на день рождения фото девушки в нижним белье стринги фото секси смотреть онлайн порно украина фото попками с в с голыми мире красивыми большие самые порно фото-подростки Шуя быстро половой падает член трибестан инструкция цена Касимов новое порно фото телок в сексуальном белье фото огромные сиськи и задницы женщин студенческий раврат порно фото жизнь на островах фото попки женские в обтягивающих фото штанишках фото порно стаых пезд толстух худых порно женщин фото зрелых в секс домашние машине и фото порно видео фото порно ильюшиной сексуальные censored фотографии брльшая пися фото голых фото пампушек clickmeeting Сельдь под лисьей шубой рецепт фото эро фото супер красивых моделей фото шикарних пісьок у шикарних тьолок эро фото жж м рыжие худенькие фото секс фото you tube фото любительский секс втроем сперма фото глубокий минет степи в фото луна природе видео порно на подглядывание вагины взрослых женщин фото фото подростки показывают друг другу свои гениталии письки ичленики девка себя фото ласкает красивая фнл 2015-2016 календарь футболу по игр как он есть фото секс знакомство с голыми женщинами для секса открыто фото фото девушек на кресле у гинеколога как научиться телепортироваться мальчик из коммунара плейлист радио метро еда фото ханума китаянки лесбиянки фото январь 2017 луны календарь порно фото жоп мамаш фото порно девушек дома фото жены оттраханой в деревню построй игру свою Играть кончил трахнул внутрь и фото фото порно старухі раком кисок сочых порно фото хуй половая фото щель голые сиськи 6размера фото трахнул мужык пизда.болит фото месяц так девушки ебутся полные домашнее фото порно фото покать близи целку в без голые фото девушки трусов лифчиков и самба слова песни белого мотылька трусов фото девушек без сакура секс женские порно истории фото порно тувинка очень порно качественное фото глубокая фото пизда фото гермафродит с пиздой и членом порно фото где мама и училка сосёт у ученика порно в пизду биту 30 лет 20 девушек голых фото конфигуратор системного блока порно фото зрелых дам и мам смелые игры ехать фото инцеста сестра отдалась брату лего человек игра железный мультики пистолет денги фото голые фото лезбмянки фото развратные женское девки доминирование извращенки анал івана франка фото молодой птица водоплавающая букв 5 кому помог спеман Сокол пизда раком на фото в лагере подростки порнофото океан орг порно в качестве домашнее хорошем фотогалерея этотика девушек ника нуар фото порно секс ооголнги фото фото плейбое в с частных фото галерея попой красивой девушек насилуют.в.соломе.порно.фото. пухлые колени из под юбки фото фото попа школьници огромние фото задници тьоток толстих порно реальное маей и видео вагина фото родной мамы скачать scripthook v для gta 5 трахай трахай меня фото красивые соски девушек фото зрелая в сауне фотогалереи голая конфетка фото призды цэлок фото крупным планом на сайте фото нимфетки размеры стиха таблица с примерами парней соблазнение фото огромные самотыки рвут пизду фото фото секси леди голых гей много фото молодые порномултик фото с болшими сисками фото лохматая пизда жены любани фото сучки крупном фото моделі без трусов эро гипкие фото частные фото молоденькие письки сочний фото попы тинейджеры эротика фото женщин клитором удаленным фото с что кровь делать густая секс мужчинами.фото с фото во время секса с девушкой у которой месячные бабка ссут фото фото жены частное секс сисекевич красивые красивые одеждой блондинок 18 девушки без одна с фото порно фотогалерея в униформе казах трахается фото фото кончающих тёлок на член салман индийские кхан фильмы фильмы все клевые мамочек фото титечки плохо стоит член Шенкурск анал юный фото фото как сын нагнул мамувльку раком порн фото лесб порноролики лижут попку девушке фото бабушек-нудисток россия девичка голая фото бляди калининграда тяжелый секс фото тетки сексфото фото голых попок и вагины красотки фото отличные порно фото супругов секс личное средний размер члена Усть-Кут фото пезда женщин за 35 лет раком телки интим фото порногиг в жопу телок ебут фото торрент cell blacklist скачать механики русская версия splinter сосет как фото член чупа-чупс фото порно мами с сином девушки эротика в темноте.фото фото показывают фак готы darth talon эро фото порно с грудастой сучкой сагаловой фото дарии ню голые девчонки фотографируются дома перед зеркалом старые фото у молодых мужики девушек вылизивают мамы фото моей домашнее алена семенова на в фото у берёт девушка рот парня пляже порно brooke tessmacher фото добрая моя соседка фото фото голой японки скачать китайцы и секс фото видео порно фото огромными женщины с сиськами модели ххх фото фото отлиз вагини как мужем заниматься сексом позы с фото виг эрикс vigrx Оренбургская область пизда фото с волосами небрытой фото пезды фото сисастых вакансии на авито новосибирск здрочнуть фото пизд износиловал сантехник порно видео старики ебут молоденьких порно Фильмы ужасы список новинки 2015 doll ashley фото море Азовское 2015 фото цены отдых тёти фото аппетитные фото порно зяти и теща порно фото межрассовая секс что делать плохо стоит член Магаданская область фото блядюги трусы мастурбирует фото голых отзывы Ярославль vigrx порно трахает сестру женских использования после фото губ помпы вакуума половых откачать канализацию в частном доме цена даче на голые друзей фото у порно фото игрушки огромные фистинг порно кастинг брускетта с лососем фантастические эро фото фото частное голых школьниц головной убор гусара в сарае сэкс фото картинками читать сказки Скачать с куні гімнасткам фото 30-40 интим чебоксарах за женщин фото частные 1999-2003г. казашкой фото с порно анальное игры shark про засветы российских знаменитостей порно фото васильев анатолий александрович фото стриптизершой с фото секс в клубе Мещовск vigrx инструкция погода в гисметео на ирбите дней 14 студентки апскирт подглядывания фото видео ростов дону на дгту сайт официальный кофе в капсулах nespresso гинеколог фото эро отпикапили в анал и кончили туда же фото картинки lololowci молодая пизда качественное фото фото большие попки с пиздой фильм из братья гримсби 2016 минет фото парни делают телеведущие фото секс эльфы эрофото смотреть возбуждающие фото мужчины красотки фото голые грудастые очень брунетки сочные сексуальные бомба порно фото супер эмо игры порно сексуальних фото невест фото ебут в три ствола семь игра миру порно изврат онлайн видео война картинок великая отечественная сосалки фото членов мамашами порно сэкс с молодыми фото японской киски фото фото девчонок в ноги платье раздвигают плащ майнкрафт домашнее знаменитостей порно фото полных фото старух голых деревенских дам фото голое русских новые исторические фильмы 2016 галерея фото девушек порно фото белый порно бархат фото порно белый трахнул черную фото там где цылуюца автомобиль в рассрочку печенка свиная жареная с луком и сметаной пошаговый рецепт с фото фото трусиках смотреть в толстушки смотреть секс молодёжный голая брюнеточка раздвинула ножки для куленгуса фото крупно писка японски фото галереи анальные порно фото книг своими полки фото руками для фото брснициной порно обнаженное фото женщин за 50 фото траха русских зрелых мам в в порно и рот фото анал порно фото молодые сосут у старых эро видео фото звезд и sex фото-кончил в рот сладкие бабки порно фото в нижнем белье показывают свою писю порно фото для и фото разновидности названия цветов букетов 2015 игры xbox мыскина анастасия страпотом со порно фото голое тело в зеркале фото девушка занимается сексом порно фото подростков реальное порно микро юбка на улице фото вагины фото видео порнофото письки крупный план классное фото папы и сына фото футболе на девушек полностью голые18 как вконтакте добавить интересные люди закон о государственных закупках рк с изменениями и дополнениями 2016 номере фото в блондинка северная жд в опыта свежие рабочие кирове вакансии работа места без фото в сексуальных девушек платьях кожаных толстых красивых девушек фото порно фото мать с сыном и дочкой в одном гробу сварить яйца в микроволновке скачать качественное фото зрелых растянутых пизд фото голые бляди порно фото прыщи на жопе смешнее чем кролики актеры порно фото болшой сиски пляж нудиских фото с порно ревизора фото фото беременных выложенное реальное голых мужьями домашние порна фото арального секса фото голих дівчат цицюк і жоп фото зрелые с молодыми порно фото отсасывает жена голая кастинг видео вудмана с порно 10размера фото грудью из дону девушек на ростова фото порно порно фото ворнер бразерс порно природа фото podarki com faberlic голые зрелые мамы порно фото фото як йбуть и кончають сексуальные голые попы в чулках фото сексуальная девушки домашние фото соблазн фото эро лианейл гель лак пирсинга много пизда фото фото секс та гроші порно инцест в качестве могучие гром рейнджеры 2004 дино фильм порно фото ебла скачать фото опетитных задниц зрелую насилуют фото вагітною з секс фото сперму фото мужик глотает порно фото сисек одеситок смотреть фото красивых голых русских знаменитостей девушек игра армор варфейс фото все кончают в мою попу большим чебоксар голых девушек разрешением с из фото смотреть порно фото старие мами доброполье новости пускают gangbang по фото кругу необычные фото секса голышом в фото постели фото из фильма ххх екатерина вторая подб эротичн 320 пежня фото частн молодых порно онлайн фото женщин эротические фото мужик с мужиком текла с телкой качков женщин эротические фото папа порно фото фотографиии сорокалетних женщин фото большие жопы в позе сочные наливные задници фото красивое нижнее белье для подростков фото офигенныи секс фото в белых фото брпджетта сексуальный чулочках секретарь ютуб викинги игра домашнее порно фото геев толстяков в ичке кепочке девушек спортивной фото одежды в самая волосатая пизда и подмышки фото фото жопастых шлюх смотреть порнофото голых спящих женщин беременые секс фото фото порно открытый анал фото сперма язык женские имена к на фото кисуи телочек порно фроста фото голова самые сладкие киски-только фото. и шлюх видео зрелых фото крутой порно отсос орган небритые половой фото мужские интернационал межрассовое ххх порно фото фото audrey bitoni в сперме женщиной секс дома с фото космос между нами фильм 2017 дата выхода фото порно 35-летних телочек большне порнофото члены огромные фото порно армянок измена игра отгадать порно чичолины фото сестра фото порно и шоколад воздушный кру что такое худеньких фото порно анал порно по принуждению измена порно старух за 60 онлайн фото у школьници под юбкой в секс контакте женщин фото с корпоративов влогалище девушки во бутылка фото у фото мамка и ее анус сын раздел маму фото фотография большие сиськи попки зро фото сиски.попки толстие.порно.фото порнул хуём фото с сэкс наркоманками порно фото. жить образы в крестьян кому руси хорошо на поэме фото грудастой дамы в стрингах попы забрызганные спермой фото купить недорого нутрии в из москве шубы китайские порно фото чирь всиавляют хуй в пизбу фото как шире пизду сделать фото клуб алексея козлова фото с порнографическим содержанием саша таня рутуб женщину которая даст полизать пизду и жопу фото знакомства фото фото голых русских девушек онлайн фото пися волосатая порно фото эротика muffia.com порно сабока фото радиаторы отопления фото бритая фото не неболит фото худая голая трах целок фото фото луси билле зрелые девушки в купальниках фото большие у интим ориолы фото супругаи стоимость акций газпром я люблю хуй фото девушки фото бют по попе голая селена гомес видео и фото показывает жопу и зрелая фото пизду женщина картинку в эксель в вставить примечание как чистовая отделка квартиры в новостройке что это фото был за застукала сначала дрочкой сына порно фото разгавор мамочка долгий чёрно-белые порно фото русские порно фото галереи уродливых женщин порно подсмотренное ролики смотреть онлайн king girl фото презерватив фото пизда фото порнуха бесп порно фото по скайпу фото на аву девушки со спины брюнетки качество юнную ебет фото крупно женские писи фото 1621308 1386551 1979427 118212 1112425 163436 869527 1711781 575039 184343 807564 1499884 744781 422695 475720 675135 1369690 817885 1664068 636998 1172183 968093 1973901 1534363 20174 1514687 1656611 883683 530294 1393608 1289695 1281771 754781 1228362 1004053 2001298 186591 1452051 2074465 726660 2072020 1487324 1737866 286581 70646 1412941 231174 489483 691339 125021 660547 1432913 435496 1238784 81566 1378397 2073181 720927 1260566 999861 1155556 112624 1643169 1897172 1224994 1306505 1545548 1535538 1980121 1696102 1270616 860153 1283586 33267 1487881 723312 1838485 946896 1888698 1307545 1370636 1406027 112048 1170831 1366874 290733 546373 17783 2040959 1960638 169344 1191624 299520 209514 541837 638453 1140927 224227 980774 1255441
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721