Рекламні Інтернет-комунікації: практичний аспект просування Інтернет-реклами за допомогою Інтернет-ресурсів (на прикладі банерної Інтернет-реклами)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується функціонування та розвиток рекламних Інтернет-комунікацій. Розглядаються основи ефективності Інтернет-реклами, елементи успішної банерної Інтернет-реклами як найпоширенішого засобу – на прикладі найбільш оптимізованого сайту на сьогоднішній день banner.ukr.prodex.net.ua. Надаються можливі приклади створення банерної реклами з вказанням ціни, формату та рівня клікабельності у відсотках.

Functioning and development of advertisement Internet-communications is investigated in the article. Bases of efficiency of Internet-advertisement are examined, elements of successful banner Internet-advertisement as the most widespread means on the example of the most optimized web-site for today banner.ukr.prodex.net.ua. The possible examples of creation banner advertisement are given with pointing of price, format and level of CTR in percents.

Інтернет вплинув і продовжує впливати на формування і розвиток суспільства. З розвитком Інтернету змінюються методи та підходи стосовно управління бізнесом та рекламою як однією з його структурних частин. За кількістю та обсягом аудиторії Інтернет вже переважає над багатьма традиційними засобами масової інформації, тому, формуючи рекламну стратегію, потрібно оцінювати і те, чи є користувачі Інтернету частиною цільової аудиторії та наскільки легко досягнути її через мережу Інтернет.

На сьогодні розвиток суспільства характеризується постійним підвищенням рівня необхідності інформаційних ресурсів в усіх сферах його діяльності. Ефективне використання мережі Інтернет більше  очікується саме в рекламній діяльності, адаптація та впровадження змін інформаційного середовища, тому питання про рекламні Інтернет-комунікації є актуальним.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у розвиток дослідження та обговорень про рекламу зробили зарубіжні вчені: Ф. Джефкінс, Г. Картер, Ф. Котлер А. Кромптон. Вирішення проблем рекламного менеджменту розглядаються у роботах багатьох українських вчених, серед них: А. Владимирська, П. Владимирський, В. Обритько, М. Пазуха, І. Школа та інші. Проблеми Інтернет-реклами розглянуто і в багатьох інших роботах, серед яких також слід відзначити праці В. Божкової, А. Боднарчук, В. Герасименка, Р. Кожухівської, С. Корнієнка, О. Олецького, С. Пішковція, А. Реп’єва, Н. Семенова, І. Соколенко, І. Кветної та ін.

Метою статті є дослідження функціонування й розвитку рекламних Інтернет-комунікацій на прикладі одного з найпоширенішого засобу Інтернет-реклами – банерної реклами.

Виклад основного матеріалу. Інтернет-комунікація – це спілкування за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, а рекламні Інтернет-комунікації часто визначають як непряму форму переконання, яка базується на інформаційному чи емоційному описі переваг продукту за допомогою Інтернет. Їх задача – створити у споживача позитивне уявлення про продукт, послугу і сконцентрувати його думки на здійсненні покупки, скористанні певною послугою тощо.

Науковець А. Годін визначає Інтернет-рекламу як «оповіщення споживачів різними методами, представленими в мережі Інтернет, про діяльність підприємства, спрямоване  на досягнення кінцевої мети – продажу товарів і послуг» [1, с. 168]. Інші автори говорять, що Інтернет-реклама – послуга, яка оплачується рекламодавцем, з доведення інформації про матеріал реклами (товари, послуги, ідеї, заходи тощо) до потенційних споживачів, з метою стимулювання у них інтересу, створення попиту, ухвалення рішення про покупку і власне про покупку [2].

Дослідник А.П. Голод вважає, що реклама в мережі Інтернет – це інструмент, використання якого є умовою ефективного створення і підтримки іміджу компанії або заходу, для просування торгової марки на ринку [2].

Багатьом відомо, що на даний час високу позицію займають ті засоби масової інформації, які найбільше розвинені в технологічному плані. І на першому місці зараз знаходиться всесвітня мережа Інтернет, завдяки таким цифровим можливостям: візуалізації, оперативності та доступності.

У створенні Інтернет-реклами важливим є використання лише  спеціальних знань та досвіду стосовно планування і виготовлення реклами, її розміщення та аналізі рекламної кампанії. Для максимального ефекту фірми, які надають Інтернет-послуги повинні враховувати та вирішувати всі ці питання. До успішного розміщення Інтернет-реклами можна віднести такі головні принципи, як оригінальні ідеї, вибір рекламних площ та можливе ведення контролю ходу рекламної кампанії. Для реалізації такої мети було б доцільно провести певні дослідження, скласти медіа-план рекламної кампанії, підготувати і розмістити банери, текст реклами, а також скдасти детальний звіт з виконаної роботи [8].

Для будь-якої комерційної фірми кінцевий результат проведення рекламної кампанії у всесвітній мережі Інтернет – отримання прибутку. Віддача, отримана від реклами, може не відповідати очікуваному тому, що основні завдання, які повинні вирішитись під час проведення рекламної кампанії в Інтернеті можуть бути неправильно сформульовані або взагалі не визначені.

Успіх Інтернет-реклами визначається за змістом. Навіть окрема літера чи крапка працюють на ефективність продажу того чи іншого товару, послуги. Важливу роль відіграють заголовок, текст та ілюстрація. Досить часто проста зміна заголовку змінює ефективність Інтернет-реклами в 5-10 разів.

Метою рекламних Інтернет-комунікацій є забезпечення стійкого, зростаючого рівня продажу продуктів і послуг компанії-власника сайту. В основному використовуються такі способи Інтернет-реклами:

 1. Банерна реклама на комерційних сайтах мережі Інтернет (Banner ads).
 2. Реєстрація у пошукових системах та каталогах Інтернету.
 3. Е-mail реклама в спеціалізованих поштових скринях (е-mail marketing);
 4. Розміщення рекламного тексту в Інтернеті на форумах, чатах, на популярних сайтах новин, реклама на тематичних порталах і консультування у режимі онлайн.
 5. Організація системи обміну текстовими посиланнями.
 6. Створення групи та сторінки підприємства у соціальних мережах (Social Media Marketing, SMM) [3].

Та все ж такий перелік видів Інтернет-реклами не є остаточним, вони доповнюються все новими й новими форматами. На сьогодні, відомо, що найпоширенішим видом Інтернет-реклами є банерна реклама, і для детальнішого її дослідження варто скористатися пошуковою системою, де в результаті, на першій сторінці, буде виведено найбільш оптимізований сайт, що  пропонує банерну рекламу. Таким шляхом відбору було обрано сайт banner.ukr.prodex.net.ua, відповідно до якого можна провести аналіз банерної Інтернет-реклами, визначити основні елементи ефективного банера, а також, чи відіграє роль у ефективності реклами її розташування на сторінці тощо. Даний сайт пропонує розробку flash-банерів та gif-банерів для банерних мереж, з наданням, для перегляду, варіантів банерної реклами з оплатою за клік [6].

Таблиця 1

Доступні формати банерів у банерній мережі, з оплатою за клік

Формат

Від 1 млн. банеропоказів

Від 5 млн. банеропоказів

Від 10 млн. банеропоказів

468х60

750 грн/млн

600 грн/млн

500 грн/млн.

240х400

1650 грн/млн.

1350 грн/млн

1125 грн/млн.

728х90

1400 грн/млн

1150 грн/млн

950 грн/млн

За даними цього сайту можна зазначити  основи, які гарантують успішність банерної реклами в мережі Інтернет.

Важливо зрозуміти, що Інтернет-реклама за характером рекламованих одиниць поділяється на:

 • реклама оффлайнових товарів та послуг;
 • реклама інтернет-ресурсів [3].

Якщо банер містить такий текст, наприклад, «В рівненському магазині за адресою: Васильківська 15, ви можете придбати одяг з нової італійської колекції», то така реклама буде відноситися до першого, вказаного вище, пункту, але якщо ж на банері буде напис «Натискай сюди і ти довідаєшся, де в м. Рівне можна придбати одяг з нової італійської колекції», то це вже відноситься до другого пункту. Іншими словами, реклама Інтернет-ресурсів створена і для того, щоб піднімати трафік цих ресурсів.

Основні елементи ефективного банера спрямовані на збільшення показника клікабельності (CTR – click-through rate) банера:

 •  «Click Here». Найкращий спосіб збільшити рівень кількості кліків на банер – звернутись з проханням про це до користувача. За статистикою слова на банерах типу «click here», «тисни сюди», «visit now», «enter» ефективні на 30% більше, ніж без таких вказівок. Також ефективне розміщення на банері псевдокнопки чи смуги прокручування.
 • варто зробити банер загадковим, заінтригувати користувача: «Що вони хотіли сказати?», «Куди веде даний банер?»
 • розмір банера (пікселі). Більшого відгуку мають банери більшого розміру. Хоча, зрозуміло, часто розміщення більшого банера більше коштує і є ймовірність того, що такий банер довго завантажуватиметься.
 • розмір банера (байти). Ймовірність того, що банер швидко завантажиться на поточній сторінці і користувач побачить його до того, як перейде до іншої сторінки, залежить від розміру банера. Відомо, багато служб з обміну банерами лімітують його розмір, наприклад, не більш 15 кілобайт.
 • використання анімації. За статистикою, відгук на такі банери на 25% вище, ніж у статичних. Найскладніше – домогтися максимальної ефективності при невеликому розмірі файлу зображення.
 • використання зображення – привертають увагу користувача і доповнюють зміст рекламного лозунгу. Зображення потрібно органічно вмонтувати, а не просто помістити його як прямокутну частину банера.
 • кольори повинні бути помірно яскравими – вони залучають до себе погляд користувача.
 • тестування банерів. Як правило, запускають у показ відразу кілька однотипних банерів, незначно змінивши текст, додавши чи видаливши якісь риси. Іноді навіть незначні зміни банера надають значні переваги і збільшують CTR. Проводиться тестування таких банерів, після чого відкидаються ті, які мають більш низький CTR у порівнянні з іншими [6].

Щодо сюжету банера, можна виділити три головних етапи:

 • зав’язка – метою цього етапу є привернути уваги відвідувача сторінки, змусити його очікувати подальшого;
 • розвиток – суть реклами, основна інформація банера, причина: чому споживач має скористатися саме цим продуктом чи послугою;
 • розв’язка – наголошує на почуття, а не на розум і розряджання напруги, що накопичилася, або просто закликом «click here!» (а іноді навіть анімованним зображенням курсору миші, що нібито і робить на банері цей самий click).

Етапи, які закріплюють весь ефект Інтернет-реклами: перший етап – максимум динаміки: анімаційні банери.; другий, інформаційний етап – статичні тексти, які змінюють один одного; третій етап – помірна динаміка: локальні миготіння, переливи та інші подібні ефекти [7].

Не меншою завершеністю банер володіє й в інших своїх аспектах: навіть якщо динаміка його виражена статичними засобами, рух не повинний губитися у нескінченності, а повинен концентруватися в крапці, після чого відвідувачу сторінки не залишається лише клікнути курсором на цей банер.

Крім дизайну банера на відгук користувача має вплив розташування реклами на сторінці. Вигідність і ефективність банерної реклами залежить від її розміщення на сторінці. Зазвичай, банери розміщуються зверху або знизу сторінки. Але розміщення реклами зверху вважається більш ефективним, ніж знизу – більша ймовірність відгуку, хоча верхня частина сторінки також не є оптимальним положенням для банера.

Більш високий «click-through rate» є у банерів, розміщених у середині тексту, при цьому користувач не повинен прокручувати сторінку, щоб побачити банер [4].

За результатами дослідження сервером www.webreference.com виведені дані:

 • банер, розташований нижче на 1/3 від верхівки екрану дає CTR на 70% більше, ніж банер, розташований з самого верху;
 • банер нестандартного розміру (квадратний 125х125 пікселів), розташований у нижньому правому куті першого екрана сторінки, дає CTR на 28% більше, ніж стандартний банер (468х60 пікселів), розташований у самому верху;
 • при використанні того самого банера одночасно зверху й знизу сторінки не спостерігається значного збільшення CTR;
 • відповідно до статистики, CTR банера, розміщеного на головній сторінці сайту, буде вище, ніж на другорядних.
 • не слід розміщувати чужі банери на своїй сторінці. У стандартному випадку, якщо користувач переходить на чужий банер, розміщений на даній сторінці, то у цьому ж вікні браузера починає завантажуватися сторінка, на яку посилається цей банер, тому тут існує ймовірність втрати відвідувача.
 • наявність рамки, що збігається за кольором гіперпосилання, буде вказувати користувачу на те, що даний графічний об’єкт є клікабельним. З погляду дизайну, іноді така рамка псує банер.

Якщо є можливість, використовується текст над і/чи під банером:

 • текст може закликати натиснути на банер («click here», винесена за межі самого банера) ;
 • текст може виражати думку чи рекламувати сторінки, послуги, на які посилається цей банер;
 • текст може інформаційно доповнювати банер (для самого банера занадто багато тексту заборонено) [5].

Текст, розміщений над і під банером, збільшить рівень CTR банера і, крім того, може допомогти знайти «правильних відвідувачів», дійсно зацікавлених у товарах чи послугах рекламованого сервера [5].

Отже, проаналізувавши, відповідно до сайту banner.ukr.prodex.net.ua, можливі аспекти створення банера як найпоширенішого засобу просування реклами в мережі Інтернет, у висновку слід відзначити те, що основним ключовим моментом ефективності банерної реклами є вибір сайту для розміщення банера. Цільова аудиторія сайту повинна складатися з потенційних клієнтів – користувачі схильні помічати відповідну рекламу там, де вони чекають її побачити.

У сприйнятті банера має велике значення його оформлення. Простота, ненав’язливість і плавні переходи – основні аспекти успіху. Перенасичення кольорами, анімацією та динамікою створює своєрідний «інформаційний шум»

Не варто перевантажувати банер зайвою інформацією. Найефективніший варіант – кілька слів, виділені великим шрифтом, які надають достатньо інформації про пропонований продукт, послугу чи інший тематичний матеріал. Бажано, щоб сенс використаної графіки і тексту не дублювався, а доповнювався.

Наявність в тексті фраз, що спонукають до негайної дії: «Натисни!», «Знайти», «Придбай прямо зараз», «Заходь зараз!», «Терміново!» – діють на підсвідомому рівні, стимулюючи відвідувача сайту не замислюючись виконати запропоновану дію. Проте, у деяких випадках, подібні фрази можуть викликати протилежний ефект: нав’язування.

Концепція спрощеності – основа ефективності банера. Спостерігається повернення до ненав’язливих текстових форм, максимальної інформативності при мінімумі динаміки і кольорів.

Досліджуючи  ринок рекламних Інтернет-комунікацій в Україні, можна сказати, що ключовий вплив на його розвиток чинять такі фактори:

 • розвиток Інтернет-технологій в Україні;
 • збільшення Інтернет-аудиторії;
 • поступове перенасичення рекламою традиційних медіа, радіо, телебачення, зовнішньої та пресової реклами;
 • для багатьох невеликих компаній Інтернет-реклама дозволяє досягти бажаного ефекту навіть при відносно малих бюджетах на проведення рекламної кампанії;
 • для компаній, які продають на ринку достатньо сучасні та високотехнологічні товари, Інтернет відкриває нові можливості для їх рекламування [4].

З кожним днем все більше компаній виходять на Інтернет-ринок з пропонованими своїми товарами та послугами. Все більше і більше людей шукають потрібну інформацію через мережу Інтернет. Відповідно, конкуренція стає сильнішою і з’являється необхідність боротьби за клієнта. У мережі створена велика кількість комерційних сайтів, що рекламують ці товари і послуги, і люди поступово звикають до того, що вони у будь-яку мить можуть дізнатися про те, де, як і за яку ціну вони можуть придбати необхідну річ.

Висновки. Сьогодні рекламні Інтернет-комунікації користуються високим рівнем популярності і стають доступними малому і середньому бізнесу, оскільки на Інтернет-ресурси сплачується менше коштів, ніж на радіо, телебачення чи пресу. Завдяки сучасним технологіям, які дозволяють сфокусувати рекламну кампанію на певній віковій групі населення або на окремій географічній місцевості, послуги або товари пропонуються саме тим користувачам, які цим цікавляться і дійсно потребують інформацію про той чи інший продукт. Але саме етап підготовки та чітке представлення планового результату є головним чинником для Інтернет-реклами. Тому, дуже важливу роль у проведенні рекламної кампанії відіграє те, щоб підготовку вели фахівці даної сфери, які знаються на тому, як правильно оптимізувати витрати, підвищити ефективність Інтернет-реклами та представити рекламу саме тим людям, які її шукають.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Годин, А. А., Интернет-реклама [Текст] : підруч. / А. А. Годин, А.М Годин., В.М Комаров. – М: Дашкон и К. – 2009. – 168 с.
 2. Голод, А. П. Використання Інтернету для промоції турпродукту (на прикладі туристичних підприємств м. Львова) [Текст] / А. П. Голод // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: зб. наук, праць. – К.: Тонар, 2007. – 356 с.
 3. Джефкінс, Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; [пер. з 4-го англ. вид. ; доп. і ред. Д. Ядіна]. – [2-ге укр. вид.; випр. і доп]. – К.: Знання, 2008. – 565 с.
 4. Кожухівська, Р. Б. Вплив факторів на розвиток ринку Інтернет- комунікацій в Україні [Текст] / Р. Б. Кожухівська // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – 2009. – № 2.
 5. Кромптон, А. Мастерская рекламного текста [Текст] / А. Кромптон; [пер. с англ.]. – Тольятти : Издательский Дом Довгань, 1995. – 256 с.
 6. Агенство Інтернет-реклами «Prodex» [Електронний ресурс] / О. Шелест. – 2004-2013. – Режим доступу : banner.ukr.prodex.net.ua. – Назва з екрану.
 7. Корніенко, С. СТR банерів важливіше за душевний спокій користувачів [Електронний ресурс] / Сергій Корніенко // Українська правда.– Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2000/09/3/2980938/ – Назва з екрану.
 8. Олецький, О. Показники ефективності веб-рекпами [Електронний ресурс] / Олецький О. // Сайт Олексія Олецького. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vbumb/2010_2/11.pdf. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write can resume me who my for revatio mg dosages 10 essay buy literary analysis report services writing inc sample cover health mental letter for worker premarin best buy without prescription order mail cask help essay amontillado the of school coursework architecture essay help need an with info essays with help 100mg purim generic on eating disorders argumentative thesis hire writer business a plan written pre essays purchase homework questions chegg help maryland service writing resume square chi dissertation online homework helper jobs 6th writing services professional resume queens zulu essay writers saxon homework geometry help essay university title page cephalexin outside usa the identity essay gender disorder custom research paper outline professionals 2014 resume best writing service homework with questions help science help s homework s graduate sample for mechanical fresh resume engineer for mechanical engineering format students resume writing essay agencies cyber essay bullying paper finance research hough nastia derek and liukin dating writing bureau cheap latex thesis math phd essay gdl help online 3 order 1 1 apk resume online card paper plot condo plans food resume online order medical for studies cardiac students case custom writing phd bibliography proposal dissertation homework research help methods buy 368 permethrin a doctoral buy dissertation free website dating admissions rutgers essay dating catholic muslim girls guy plagiarism essay admissions custom buy coursework website essay tumblr writing you you write someone essay pay for to an can sample resume for salesman star fashion dating rules tv for show is d extra vitamin bad speeches are informative topical organized seldom order in unc thesis david j phd pizzo assignment computing help university dissertation dinamo online dating petrolul dating words vs other for courtship a sales write to for letter how cover representative essay writer the best thesis help dissertation and happiness we money with buy on can essay letter a medical for hardship bills financial how to write for coursework medical school online paper free edit my mail prescription discount symmetrel without order lesire help tourism and homework masters thesis requirements pay essay college to my write someone buy i should a term paper review article services life how change essay on your teresa mother estrenosgo online dating essay writing job a for an application hire to for write a to book you how someone hipster website dating fl plan miami business writers help homework for math gestanin buy uk arts help language science homework and pinchbecks b j helper homework buy essays college online application help ad homework afterschool classified a essay there website me write for my that will is essay free college help rumalaya fort online singapore essay nursing scholarship help custom essays service apa paper style purchase does a the sat score of mean what 8 on essay review essay writing websites literature apa references format thesis for ma american for sales associate resume good objective nose coldsore essay services editing admission cover email representative for letter sales online dating ijsw order example natural hypothesis uk someone get essay to your write admission essays services services hamilton resume writing ontario plan jane encounter lesson yolen heart 20s mid attack dating inderal no uk prescription essay purchase tetracycline buy uk essay rewrite service business help coursework papers research customized help software writing papers research sample paper scientific for assistants medical scenarios critical thinking writing resume management service for senior to how personal a for start college essay services and editing typing essay literature english coursework level help a writing article services cheap paper online writing penis pills purchase growth online yahoo do homework my i cant pletal cher acheter pas do your pay essays to someone writing essay services cheating custom order cheap essay a cv help free write to of order wedding speeches paper writing journal software homework harcourt helper research education phd in special proposal custom signs paper homework program help ontario canada government service professional paper term writing resume hiring sample code discount custom for essay meister best services writing content research mla front paper page hetalia dating deviantart game sim muro mn resume services cloud st. writing funny failsworth dating site resume educators writing military for services best writing sites uk creative winfrey a for essay as sample radtech leader thesis oprah custom uk service essay letter for cover employment homework when best time do is the my to merchandising letter coordinator cover for position sales application for clerk letter write thesis who my can admission essay mba nus services about essay cheap flights medical template assistant for resume viral anti plant hours buy 12 essays can my do homework where i buy presentations point power with buy visa online topamax homework chemistry help in international sites ratings view dating for the dating in usa top 10 site outline research paper personality disorder multiple jobs for resume sales examples for movie megamind reviews with help logarithm homework plans game kids cornhole buy best business article week super large visa online peni buy herbal with website do to homework recommendation suny purchase of letters english sale for essays dna replication essay questions writing back money service guarantee resume help last homework minute buy wallpaper online canada admissions how to essay write college class a about essays homes statements personal dedication for school medical a buy new essay car essay oliver twist help word count included dissertation abstract marketing skins thesis internet rap ghostwriters for hire racial of essay profiling dissertation process improvement business homework i need help with my quest research online publish paper online sale dissertations for richard cancer schultz no letter with sales sample associate experience cover for essay writer spark space rx lisinocor 50 without mg h instructional achievement reading dissertation practice buy term now paper project marketing dissertation is order safe essay to it online homework pre calc help Юлия началова похудела 25 кг фото Все актёры из сериала клон фото Рецепты японских блюд с картинками Как начать игру чашка петри играть Угадай фото игра ответы уровень 32 большая коза фото торрент Логические игры андроид на Рисунок на сказку летучий корабль клондайк Как рубинов добыть в игре рапид entry фото Внутренние лестницы для дома фото Скачать игру гта львов с торрента Сохранить фото с ipad на компьютер Чего можно сделать из бисера фото Смотреть байки и склепа все серии Крабовый слоеный салат рецепт фото игры на виндоуз 8 микимаус порно фото мульт фото спицами шапку женскую Связать Фото к 9 мая своими руками фото Беседка с мангалом на дачу фото Приготовить рецепт голубцы и фото Ultimate spider man комиксы онлайн Скамья для жима своими руками фото горячие азиатки миньет делают фото порно фото ебля вчулках нудистов порнофото зрелых из дао афоризмы фото чудо жду Скачать нет игры нет жизни опенинг Коттедж фото улан-удэ в с на авито сральники зачетные фото Игры компьютер на в скачать гонки Полезные свойства урбеч из миндаля фотопорно пышная директриса как Игра видео достать соседа про Скачать обновление к игре мой том Играть в игру новый дом для барби Скачать игры на 8 винду на русском андроид wifi на по Локальные игры порно молодёжь даёшь фото из девушек игры прохождение 5 гта Видео всей Мужские зимние куртки цены и фото большой фото порно и член Деревянные арки своими руками фото Скачать мод на игру спин тайерс книга Книга своя игра умных для секс связанные фото с анал новые сайты Картинки господин из сан франциско сладкие толечка и ее киска фото Картинки про цветы на рабочий стол фор Ніт спід игру скачать торрент Метро 2035 скачать торрент игра женских разновидности половых с фото оптсанием губ на rover vogue фото фото порно сперми лице на девушек домашнее секс фото грудасых азиаток Браслет с шармами от sunlight фото фото наружу жоп больших кисками с Фото мужчины 40 лет на аватарку порно фото девушек каторим нету васемнацаті порно видео и фото сайт без регистрации без телефона и смс Дама с горностаем интересные факты приколы мыски Игра на гармони константин иванин Картинка мышей на прозрачном фоне Фильм ужасов про девушку в машине Игры на двоих в теннис головами Букеты из альстромерии и роз фото и Читать сказки толстого рассказы Сказки три богатыря слушать онлайн Выживание среди зомби скачать игры Куда вводить читы в игре революция полночь салеме Прохождение игры в пусть хорошо все Картинки будет Самодельные дисковые пилорамы фото игр такой Кто олимпийских чемпион Пруд своими руками на участке фото хед игру соккер андроид Скачать на фотографии парнушки в военкомате прикольные призывников фото голых грудастых сисятых фото девушек из чулках ноябрьска фотодевушек в получить деньги статус Яндекс как Блюда из фарша в горшочках с фото Игры на андроид с расширением apk песни анимация для родина Аккорды буровые шнеки фото порнофото траха куча Валентина рубцова муж фото и ее на Девушка спины со мотоцикле фото как увеличить мужской пенис Забайкальский край нано-ферма на андроид игру Скачать девушек частное порнофото тылу к 2 в Карты штурм врага игре Что кузов такое автомобиля фото Игры логические и квесты онлайн Две вороны красная шапочка анекдот улитка игры вилли негритянка сексуальная очень фото Интересные идеи для фото с малышом Сказки на украинском языке скачать со зрелые домашний фото секс Игра для развития мозга на андроид 1-я профа на спойлера в картинках Фото нива тюнинг для бездорожья Что интересного посмотреть в крыму Загадки для дошкольников о космосе фото erica everest byrne фото jasmine за баклажанами фото Уход теплице в Подвижные игры в занятии футболом в в волосатая сперме фотографии миссионерской позе Как напечатать фото из инстаграма вконтакте советы Полезные для дома Чем полезен орех фундук для мужчин играть ужасная в игра самая Играть Определить название цвета на фото фото картофелем с рецепты Свинина фото ебли зрелых испанок девушек упругих фото сосков рыбологие игры Скачать игры про моду для андроид сити скачать Бэтмен аркхем игру игры на Весёлые скачать телефон рождения подруге с днем Смс приколы Как скачать папку с фото в контакте rush миксели игра Поздравления с днем свадьбы прикол Фильм ужасы про снежного человека фото у женщин между ножек на Загадка английском еде о языке Вылет игры euro truck simulator 2 игру бэтмен сердце ледяное Скачать попу в секс втроём фото прыгающий кубик Игра шипы через сыром рецепт фото Пирог рыбой с и Игры симулятор железного человека сочень смотреть онлайн большим клитером фото женщин jenny hendrix порно фото монстр музыкой хай с Игры одевалки дивный Игры скачать похожие сад на фото анальный секс с бисексуалами Как подобрать под белую кухню обои как окна от клеить Обои потолок на ада роговцева биография семья фото Статусы что надо на моей странице бен Игры 10 омниверс играть драки томь календарь игр Картинки с крещением господним 19 Игры выживать в своем мире играть Игры для мальчика 4-5 лет гонки фото и Птицы с картинки названиями Картошка с фото пирожное рецепт фото жен одних дома Скачать игры про рестораны и кафе порно открытых попок фото рецепты с ветчиной Маффины фото с линейку игра анал с трансами фото фото админские фото порно меллисы Загадка про мультик маша и медведь крупный порно фото киски жопы план Лп уроки стрелкова сказки скачать у кухню на Холодильник фото входа Сднем рождения девушке приколы для плечевого фото сустава Бандажи крупный пизденка план фото жопа фото раком порно зрелая соскучилась Картинки я за тобой Смотреть фильм про ужасы призраки подчиненные фото и начальница порно с фото пасту фаршем с Приготовить альфа зона игра Цвета на английском языке картинка луиджи росси фото Игры гонки 2015 года на pc скачать Скачать видео на телефон прикол Как поставить в вк музыку в статус Спойлеры 6 сезон игра престолов рецепт торт бисквит фото с Быстрый хентай порно флеш страшные Игры с в ивангаем игры слова смыслом картинки Красивые со Картинки архангела на рабочий стол фото вап обмен пистолета в стрелять из людей Игры Статусы красивые о себе любимой Загадки царство сна 2 прохождение Картинка с педагогического совета красная сказка порно Тойота чайзер 90 кузов тюнинг фото онлайн игры тир голая люсина фото тюменский секс фото старух за 60 фото пизды Как с диска установить игру симс 3 новые звезды россии фото порно порно фильмы milf смотреть онлайн Афиши к советским фильмам картинки порно фото девушка в джинсовой мини юбочке голд полюс фото показала красивую писю фото топор рома игра Зайчик где найти зайца коннэ фото плаката к для Картинки дню победы картинки соскучилась мой я Вредина Кто весёлые создал журнал картинки Как можно назвать фото по другому игра атари самолет Игры про соника бродилки на двоих часто игре теряют которые 94 Вещи в Игры в которые играют люди фильм The imitation game игра в имитацию Отделка под кирпич в квартире фото Огэ по математике 2016 ященко фото Фото шторы в зал с балконной дверью Мечеть в астане хазрет султан фото Орхидеи из лент своими руками фото фото насилует деваху Картинка ночного города и девушки секс толстыхгеевгеи фото комнаты Полки перегородки для фото мои вас я люблю Картинка родные качестве фото плейбой в высоком Самые интересные книги по фэнтези распустившийся бутон фото эротика с Поздравить прикол смс 23 февраля Скачать в бианки рассказы и сказки Все актеры из фильма бригада фото марико фото сказки онлайн слушать Слушать порно фото гламурние хазяйства игры Игра на компьютер властелин войны порно пытки женщин фото гей фото с член лобке дрочит на прической Кот том все серии подряд с играми Пирог с творогом фото рассыпчатый Все ответы по игре котик художник мулаток бёдра фото широкие частные фото русских девушек на пляже в египте Фото на рабочий стол атака титанов махачкале в Фото платьев красивых Компьютер не тянет игры что делать с фото Паштет печени из куриной в играть видео Как в facebook игры мадисон фото ив Картинки вергилия из devil may cry скачать года торрент Игры на pc фото без девушка сисек видео утро первом Доброе ведущие фото на Игра престолов lostfilm 4 сезон плейбой олеринская для Ингрид фото фотографии женских пезд Слушать православные сказки онлайн Фото и названия тротуарной плитки смотреть домашнее любительское порно подростков Сноворожденным сыном в картинках порно груди очень фото большой женской места Самый на интересные планете Картинки с добрым утром любимая порно фото с русскими знаменитостями фото розовой пизденки инцест и порно фото све фото дырки во секс Обои на рабочий стол с насекомыми грудей порно фото частное больших порно эротический даром портал духлесс 2 козловского Фото данилы Интерьер гостиной с ковром фото Части картинках для тела малышей в игру через интерны торрент Скачать картинки отсев игра индиана лего Скачать джонс эйфория мен фото фото на порно мешках Самые интересный фильмы про спорт 2016 Картинка в выходные году дни Рецепты индейки из филе фото блюд руку по локоть в жёпу фото аликорн с твайлайт спаркл Картинки гугл фото надпись Приключения чака и его друзей игры Игра угадать слова по картинкам Рецепты из фото капусты пекинской порнушка фото нови Винкс скачать игра на компьютер фото с ватрушка и творогом Рецепт пимьки фото в сперми камерой скрытой эротика секс фото фото секс с красивой девушкой Печенье три шоколада рецепт с фото Мебель для школьника мальчика фото фото стиле ренессанс в Архитектура игры компьютер дурака Скачать на Скачать через торрент игру икс мен я сперму рот. мужу фото в передаю Обои на рабочий стол цветы осенью скачать игры Андроид логические мамой фото молодой порно Красивые украшения для женщин фото Зимняя сказка вход игра на деньги ужасы студентами Мортал комбат игра для пк торрент с пошагово пиццы фото для Тесто мраморная Фасад фото крошка домов на фото usb с usb микро Переходник Игры для мальчиков разбить телефон Комментарии к фото дочки и маме денег с игры выводом на Скрипты Возрождение олимпийских игр в 1896 Что за карикатуры были напечатаны игра использованием руля Онлайн с Интересные на видео игры компьютер Звездные войны игра онлайн лего скачать модами торрент через с игру скайрим за Статусы обсуждают спиной когда Мужская одежда стиль милитари фото фото Квартира 2 иркутск комнатная картинки 180 кб в напролом в игре снежком Как глаз Где сохраняются фото в веб камере голуби фото глаза обручальное руке кольцо Фото на Здоровое питание вкусно и полезно порно фото большой члн жопастые фотосборничек Фрукты и овощи на одной картинке xxx фото деревенских Как создавать комиксы про аватарию Интересные птицы фото с названиями Смотреть фильм ужасы про дьяволов кибальчише о мальчише Сказка книга картинки изопинк топ популярные игры 10 на пк Самые Картинка на аву для девушек летом Xbox 360 как получить голд статус посмотреть фото порн как крепкий член Игарка сделать Самые крутые дома в майнкрафт фото Картинка малина на прозрачном фоне из гта 5 время игры во Выкидывает навесной потолок из пластиковых панелей фото Фото как правильно красить стрелки на Новый год картинки презентацию Low poly генератор онлайн для фото на не Почему включаются игры компе Воротники на платье фото из бисера Смешные частушки слушать и скачать картинку фотошопе в фоном Сделать Куры описание яичных фото пород Скачать игры лица все от третьего способы увеличить пенис Куйбышев Коды theft grand san игру auto на фото гемофрадитов в порно самсунг на погоди телефон ну Игра еро фото моя медсестра Игры для андроид бои без правил Игры без регистраций играть танки фото красивых голых девушек полненьких фото дома женщины молодые фото fox megan порно в которых попу девушек фото 1080 Смотреть престолов hd игра ходячие на мертвецы Игра телефоне игры на пк дэнди кэш фото накита друга фото сына тетя трахает сосочки зрелых женщин любительское фото в игры интернете взламывать Как Мужские плавки на одно бедро фото Играть в игру strike force league травы для потенции мужчин в аптеках ебля баб версия много фото мобильная на Лето рабочий стол обои красивые Создание видео с помощью картинок эротические фото галереи красивых мам фото бтр-80-кба-2 фото возбуждающие секс порно Скачать торрент через для хп игру Красивые платье на свадьбу фото рпг год Лучшие за игры на 2015 пк youtube в установить картинку Как Обои 3д на рабочий стол движущиеся животные красной книги краснодарского края с фото с стол Картинки рабочий травой на сосет сиську фото Черно белое фото брюнеток со спины Как удалить фото и видео из айфона ювентус фото погба порнофото мега сисек Нет жизни нет игры 1 сезон 3 серия Подвижные игры 1 класс презентация наталью правда про фото и жизнь михову видео вся скрытая Татуаж бровей нижний новгород фото картинки бабушки и Наши дедушки прозрачным фоном с картинка Дверь Стихи любимому скучаю в картинках смотреть русское порно с неграми Как в скайпе поставить свой статус Игры на одного путешествие уточки бальных танцев причёсок Фото для вборщ порно фото порно фото тольстый про член Скачать игру компьютер гта наруто три фото кошечки фото скачать xuk.ru пластилина колобок сказки из Лепка Скачать игру найди отличия для пк зрелая фото мама член сосать трахатся учит свою и дочку красивая как лесби лижут фото в чюлках фото эротическое ютуб фото на яндекс онлайн порно прозрачных трусиках бритых фото в пизденок Женя бывшая девушка черкасова фото Яблоко из сказки о мертвой царевне лучший фото пизда пензе Двери фото в межкомнатные Дата выхода серий игр престолов 2015 Скачать скайрим торрент игру Картинка с надписью я на позитиве для почты ссылкой картинку Сделать Платья на каждый день фото 2016 сбербанк статус Проверить кредита Танк ис в world of tanks картинки фото девушек домашние с членом из свинины с фото Рецепты блюда порно фото зрелых женщен Картинки к сказки три поросенка Календарь игр на чемпионат европы Программа для смешных фото онлайн Оптимус прайм скачать торрент игру Пирог с ананасами рецепт с фото представь если нет Статусы меня а сестра ебёт сестру фото на петирых игры стихом Картинки рождения со дню к бизнес-джет фото возникновение игр олимпийских презентация После кесарева сечения рубцы фото на игры пк 2015 которые Новые уже обои миасс теплые диска игру как Ориджин с установить порно фото с пенелопа круз Тату короткие надписи на запястье слово ответы картинкам Угадай 5 по фото частное эротичекое 90 чеб домашние девушки возле окна моя Все картинки тебя дорогая для с скачать игра Майнкрафт модами размер мужского полового члена Печоры Затерянный остров в океане игра Почему перезагружается комп в игре План сказки о золотом петушке план ебуца мама фото исын бездиспечеров проверено москва фото индивидуалки проститутки фото после джесснера Пилинг до и Как добавить фото другу в фейсбук Сайт очень красивыми картинками с фото макияж глаза карие Пошаговый керама палермо фото Плитка марацци русский поляк и немец Анекдоты про Зимние и цена фото куртки мужские панталонах в бабули фотогалерея Сказка бобовое зёрнышко кто автор картинки таурин фото подборка голыг в снерме попок крупным планом Что такое стробоскопы на авто фото Демоны старшей школы картинки риас сисси муж комикс вконтакте сделать онлайн Как игру Фоны картинки рождений дней для фото дом из белого кирпича Частный Прически с плетением пошагово фото игра Черепашки скачать 1 ниндзя фото горяячих девушек убекискый поно секс фото фото красивой якутки mass через Скачать 1 торрент игры меч и весы фото из Картинка старик хоттабыч фильма Скачать симпсонов игру на андроид писи галереи фото трусов из-под Профнастил зеленый для забора фото игры гонки ентов видео мамочки порнография на Как клей обои правильно нанести фото как дет трахает спящею мать контуры фото голого женского тела Скачать игру винодел полная версия из Рисунки плитки фото тротуарной Очень фото русые светло пепельный фото красивых девушек домашние ххх Голова человека разрезе в картинки Скачать бизнес игру полная версия телочки фото юные фото писек занимаются сексом тёток фото зрелых порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721