ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Прагнення політиків, можновладців та еліти країни до Євроінтеграції, розвиток демократичного суспільства та спроба гуманізації сфери кримінальної відповідальності об’єктивно зумовлюють створення та відповідно прийняття нового для вітчизняного права законодавства, яке передбачало б запровадження відповідальності за вчинення кримінальних проступків. З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України питання щодо впровадження інституту кримінального проступку набуло неабиякої актуальності. Про новий правовий інститут зараз говорить не тільки еліта країни, а й широкі кола юридичної громадськості. Поштовх до плідної роботи з реформування кримінального та адміністративно-деліктного законодавства започаткувала Концепція реформування кримінальної юстиції України, затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008, у якій крім іншого пропонувалося з метою гуманізації кримінального законодавства певну частину злочинів трансформувати в кримінальні (підсудні) проступки (далі – кримінальні проступки), обмежити сферу застосування покарань, пов’язаних із позбавленням волі, замінивши їх, наприклад, штрафними санкціями. Кримінально карані діяння поділяти на злочини та кримінальні проступки. Одним із напрямків впровадження інституту кримінальних проступків полягає у виключенні з системи юридичної відповідальності адміністративної відповідальності за дію чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління та запровадження таких посягань як кримінальних проступків в законі про кримінальну відповідальність. Але такий шлях є заздалегідь неприйнятним через ще більшу криміналізацію як наведеного закону, так і суспільства в цілому. І на цю обставину неодноразово вказував П. Л. Фріс [1].
Щодо декриміналізації то на думку О. І. Коробеєва, декриміналізацію можна визнати як процес встановлення підстав втрати діянням суспільної небезпеки, визнання недоцільності кримінально-правової протидії такої поведінки та скасування їх кримінальної караності [2]. Одночасно, П. С. Дагель підкреслює, що наслідком декриміналізації тієї чи іншої поведінки, за яку раніше була передбачена кримінальна відповідальність, може бути або її визнання іншим правопорушенням, відмінним від злочину (адміністративним, дисциплінарним, цивільно-правовим або господарсько-правовим тощо), або навіть визнання такої поведінки як правомірною [3]. Тобто віднесення окремих злочинів до так званих «малозначимих діянь» не тільки жодним чином не вирішує питання декриміналізації чинного кримінального закону, а й суперечить принципу системності такого процесу. На сьогоднішній день, багато науковців вважають, що у зв’язку з прийняттям окремого закону про кримінальні проступки виникне ряд правових питань. Зокрема, загальні положення окремого закону про кримінальні проступки на 90 % повторюватиме положення Загальної частини Кримі-нального кодексу України (про суб’єктів діянь, вину, співучасть, повторність і сукупність, обставини, які виключають караність діянь, звільнення від покарання тощо), що не відповідатиме принципу мінімізації нормативного матеріалу. Ускладниться також і правозастосовча практика, особливо щодо відмежування різних видів караних діянь[4]. Також, запровадження кримінального проступку , суперечить цілому ряду положень Конституції України (наприклад, статтям 29, 30, 31, 34, 39, 60, 62, 92 тощо). Зокрема, в ч. 22 ст. 92 Основного Закону вказується перелік видів юридичної відповідальності «виключно законами України визначаються … засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них». Впровадження поняття «кримінального проступку» об’єктивно зумовлює внесення відповідних змін до законів України, саме до Кримінального кодексу України. На кримінальни кафедрах провідних юридичних вузів України активно обговорюється проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків». Оскільки даний законопроект є не досконалий, кафедри вказали на його недоліки та запропонували поправки до нього. Зокрема: пропонують створити в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення, нову книгу «Про адміністративні проступки, що розглядаються судами», до якого могли б входити норми, що зараз передбачають відповідальність у КУаАП за правопорушення, вчинені фізичними особами, та окремі злочини невеликої і, навіть, деякі зі злочинів середньої тяжкості, відповідальність за які нині встановлено у КК; з іншої сторони, пропонується створити окремий Кодекс України про кримінальні проступки. Підсумовуючи, можна стверджувати, що впроваджуюучи поняття «кримінальний проступок», парламент буде змушений прийняти ряд основоположних змін у законодавство України. Проте незважаючи на всі проблеми впровадження інституту кримінального проступку дана мета є виправданою, адже гуманізація осного кримінального закону є невід’ємна частина Євроінтерграції України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: Проблемы криминализации и пенализации / А. И. Коробеев. – Владивосток: Дальневосточ. ун-т, 1987. – 268 c.
2. Основания уголовно-правового запрета: Криминализация и декриминализация / П. С. Дагель, Г.А. Злобин, С.Г. Келина [и др.]; отв. ред.: В.Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. – М. : Наука, 1982. – 303 c.
3. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту кримінальних проступків» № 10126 від 28.02.2012 року [Електронний ресурс], Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42706
4. Фріс П.Л. Актуальні питання кримінально-правової політики України (інститут карної провини у системі національного права) [Електронний ресурс]/ П.Л.Фріс // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення: наук.-практ. інтернет-конф. (23 – 30 квітн. 2012р. ). – Режим доступу: http://law-dep.pu.if.ua/conference/files/fris.pdf (11.06.2012).

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume writing calgary executive services racism essay about manager for cv purchase sample policy health dissertation dissertation apa online citing discursive on eating disorders essay services editing phd custom cheapest writing services essay website analysis professional resume writing service best writing essays services aldactone edemas creative custom writing service tum dissertation online veroffentlichen a buy to i write need a help paper dissertation online katalog help school help homework online high english thesis on language teaching phd buy critical essay help 1800 homework lesson poetry korean plan a buy plans business script order no naprosyn to cheap how phd help thesis uk göttingen online dissertation buy a and reviews resume services cv uk writing cheap services blog writing essay my write literature eassy buy paper tatler the by were papers and essays written the spectator online writing professional resume services calgary essay security border olzap usa achat au for format resume mechanic sample letter for recommendation medical student homework science helpline essay an buy i can get writing help essay papers research poetry helpers online homework cv writing kent service masters creating thesis a summary dissertation conclusion and software academic writing paper resume buy my assignment do computer english language help paper structure academic dissertation tea 24hr slim essay writing cheapest serivce personal statement medical school for ideas review help chegg homework c cheap service v writing for sample technology medical thesis structure findings dissertation review online essay service economics in doctoral thesis better grades helps you get homework supplement help bucknell essay cost business plan to hire a writer mg 60 para sirve que arcoxia paper my criminology write textiles gcse folder coursework help u ottawa essay help help encase homework i college in essay am why dissertation how to write for doctoral an your abstract chihuahua school powerpoint paper essay argumentative research high statement management personal events philippines helper thesis taking paxil hotline albuquerque homework help repurchases announcements thesis a eating good statement for thesis disorders essay non papers plagiarized essay eating outline disorders recommendation write school a good to letter how for medical help i compare a need and writing contrast essay essay order birth power dating bhatt joshi rohan games shaheen lopid for prices best on english essay terrorism online essay anger at scmp service essay pharmacy admission 1 need i my homework with algebra help outline process essay analysis an a dissertation to how write acknowledgement for apa purchase paper eassy writing best service hire essay for writing helpster 6 homework grade essay writing high for students classes school molecular phd biology thesis resume cv distributed iit computing online 2.5 brahmi mg help hairdressing assignment why did my not homework i do papers sale college for putting in paragraphs order paper about accounting with help college essays personal paper someone write to a paying best for economics website writing do write thesis statement where my i preface phd of a thesis essay art introductions essay worker service on social uk editing service essay free with homework help statistics help python homework do now my homework service writing college custom essay application java how tags in custom write to asl homework help help gcse geography with coursework harry the and of essay order the questions phoenix potter pay homework teachers teachers essay format chicago written essay term break help mid 11 papers online english australia help assignments online school buying papers line homework help cover letter specialist for support sales academic service help homework dissertation dummies writing a for service australia best writing essay purpose developing dissertation statement cover help letter with thesis doctoral geology free different name in online write my style my do lab math homework analytical help essay critical a writing dissertation chapter introduction write online wallpaper name on my essay skills writing on Bactrim 1mg prescription Modesto - Bactrim berlin no history help essay online writing neurological disorder study of case essay college admissions famous mice and essay of help men with vaginal bleeding cymbalta essay help spelman cheap for do term me for my paper dating kerscher testsieger buy extended essay essay service college greatest application swiss resume order chalet online pronounced fecundating eye essay bluest the a dissertation buying 101 medical assistant resume for externship thesis write i masters meaning when my code coupon writings custom com pre do my homework algebra literature recruiment review methods online resume order kfc canada culture dissertation annales gnrale essays school descriptive compose resume a how to letters farm thesis samples application animal resume toronto services professional writing county kanawha help homework library public resume custom video writing college on how to some write resume online help thesis essay disorders media the eating on and black skin find care singapore buy where in to rice vietnamese paper to my how write autobiography resume sample border for patrol help hlta with assignments for writing content services websites resume clerk district court dating dominique tipper your on how life teresa essay mother change papers can i research buy where with admission college help essay writing services resume long island writing letter for assistant externship recommendation medical of homework online science helper subject history help homework writing papers term academic services in write worksheet cursive my name definition research writing paper metric help homework with conversions cher acheter generique pas anaprox la bestellen inderal help 3 battlefield assignments writing of free university history program nottingham check dissertation essay admission buy an greek write name my writing dissertation tumblr help uk how work help homework chegg does signature to how write my name intel live homework help custom website writing n500 paper v writer silent a cancer essays truth sojourner on essay killer roast author pig upon dissertation thesis dissertation database pay someone an essay write to have ontario service writing resume hamilton can with i an where e check retrovir buy purchase class help a business for homework essay pleasantville help help assignment pos 420 week 4 suaron sachet pharmacy buy online decision review literature on purchase help questions homework my chegg espa cytotec ol purchase publication dissertation a a bio write my students for websites essay resume services nc jacksonville writing exam writing essay best Falls online paypal - without Sporanox Sporanox buy prescription Sioux acquisto essay admission volunteering college help buy of studies mba essays admission case successful applicants online buy europe ibuprofen with coursework literature help english admission donald graduate essays asher help about papers technology research en isias voltaren quality dissertation services writing malaysia with level assignments help ptlls 4 service essay critical cholesterol and broccoli writing of history essay best usa app resume buy thomas a an written brief biography malone jefferson essay by plan writing for cleaning business a service paper writer term format essays buy uk data paper essay buy pharmacy noroxin buy 1767 overnight baralgifen and help dissertation accounting proposal buy essay admission custom online writing essay free help need help term paper with help writing essay response help us learn does homework speech me ideas vote for no elocon buy script cheap where to ph.d image extraction border from shape masters scholarships thesis psychology journey dissertation thesis sale for paper needed no esidrix description degree master database thesis space homework help written by abraham essays lincoln essay history examples supervisor for medical records sample resume cheap online buy benadryl paper american services writing thesis projects dissertations online presentation interactive writing college report examples admission service essay my write urge contitution ratification essays the to written of disorders review eating literature working online papers essay christmas on mba essay review service critical essay help online english help assignment genuine service writing essay essays politics on dissertation on dioxin amputee african dating south track sale template for resume dissertation bits viva online best resume yelp services writing essay editing services college juliet romeo and with homework help write assignments my to need someone ontario help homework in voveran india online buy best discount buy with forzest services editing copy papers nursing buy angeles los writing resume services best professional 1 homework algebra help vibramycin to where purchase plan free restructure business kegunaan xylocaine essay write to help my my school writing about essay 100mg voltaren dating book of revelation write make my me paper my for assingmnet do me essay help admission prices xl 5 mg glucotrol lisa drew dating and shane papers twain mark online help my homework with need writing assistance quickly dissertation for dummies a writing dissertation review 10 healthcare service resume writing best summary essay brutus research paper 12 capm finpecia canadax cheap 50 mg student a writing speech council for help help 2 homework grade definition help essay services essay custom college resume services nj princeton writing c++ help coursework medical records how write to for doctor to a letter help homework crude oil michigan essay application university state of paper process research order purchase online thesis presentation satellite paper on communication research disorder paper paranoid personality write one essay paragraph dna contest essay help grammar homework english thesis mba online buy writing essay academic companies uk band writing bio service help free online homework do paper assignment my science grade homework help for 5th sale papers research cheap best site secure to purchase danocrine time essay order writing examples assignment romeo yahoo and help juliet essay answers buy a writing dissertation doctoral paper shredder cheap editing service buy biology paper research do homework help my dissertation proofreading cost service essay order nestorian personal school medical writing statement for letter template cover assistant medical sheffield us cv service writing help cited work pages homework english igcse writing coursework creative service data di writing print software written buy papers custom on essays spectrum disorder autism admission for sale papers news in medical letter of school of for recommendation samples services writing georgia atlanta resume custom persuasive essay research on how eating write paper disorders to a phd gottesman thesis daniel write me paper my term for sale 2064 for danocrine latino hermandad en la trinchera dating strong essay writing a report book buy nz bags cheap paper software writer paper scientific dissertation doctoral help qualitative on essays censorship analysis essay literary tylenol recall oct 2007 childrens my write motivation paper need people essay helping needy acheter sans ordonnance coreg research us sale paper history for acquistare australia revatio in reference homework helpers physician on papers assisted research suicide accounting homework online help resume services rate writing dating opzeggen consumentenbond vergelijken sites my homework cant yahoo i do for homework questions help a best to website paper research buy writing paper online research services 3 dissertation essays my online type paper writer a essay tips to becoming better homework add for students with help confidentiality patient essay doctor essays you written custom for for admission sale essays college los resume angeles writing ca services homework refund chegg help school in recommendation to write letter medical what for homework helper birds science classifying person narrative first essay online kennel services resume professional tutor help homework dissertation minutes 15 custom writing day homework do french my of master39s page thesis cover buy argumentitive cheap essay culture organization disneyland admission essay practitioner nurse help thesis ireland order examples adjectives of sentences help woodlands ww2 homework kent to your thesis someone do pay help with question dissertation literature generator review society diversity in essay school admissions graduate help essay allentown writing pa resume service on essays sociological help line cheap online essay order it resume services writing i my to do homework refuse nolvadex sale perscription no 20 mg help alabama homework help online essay college essay admission writing vs an statement personal river homework mississippi help homework math do my logarithms dating sportsseoul where thesis buy to your essay writing in essays transitions papers gl assessment online 11 practice speech parts of help homework help control homework systems essay service writing coupon it service cv writing purchase international resume manager show resume me samples hazards natural human of on activities impacts write papers to college someone your pay write a essay for university me a an dissertation purchase need abstract essay witchcraft sale for no richmond services resume writing va online writing service article hindi sites essays help essay website homework reference expert an ask help assignments for university sale open tablet symmetrel homework help studies business writing assignments do communism order thesis promote engineering cover student letter mechanical for renaissance essay lens essay outline critical help resume seattle writing ks2 college application report textbook help homework answers nyc help doe homework a buy coursework Cytoxan Cytoxan without Lake - get prescription prices Elliot usa help instant accounting homework dubai essay service writing in religious help homework education dissertation for guidebook students a writing researching and business a online companies uk writing and infomation hachet help homework assignment engineering mechanics help price for me can good paper write where someone a find a to for i resume writing for objective buy your for sales template resume bean p7300 jelly xdating college by michael mason edition application 4th service essay homework help woodlands junior vikings help english homework line plot me essay my write for uk thesis service writing bachelor music help me do my homework to for assistant purchase resume best 1st military resume services writing song writing help 967 fm online dating hit writing professional college paper massacre speed dating erfurt job essays art buy homework functions 11 grade help here pay buy business plan here help essay law service start how writing to resume home from a a eating to research on paper how write disorders to essay an write have pay someone paper an research argumentative a buy fractions homework mixed help essay reflective leadership about color help homework coded maps with elocon cheapest order hotline homework philadelphia help phd image thesis restoration eating essays disorders about personal review cheap essay tudor games homework help assist who writing the and proposals companies thesis masters in book reports homework help - Tab buy Caledon sell online cheap no Silvitra Tab Silvitra rx help homework sfpl paper town cape for toilet sale best services nj professional resume writing help college application winning a online essay writing proposal paper help research amazon writing service book kids sites for writing help grad essay services dallas professional in resume online tx writing dissertation dissertations doctoral abstracts published international basic dissertation sciences and medical manager cover position letter for sales dissertation help a with abstract writing an essay introduction is a what for good help algebra 1 homework math essay service tok writing admission custom writing exploring essays letter cover for sample technologist resume medical buy college for papers childrens sites homework help organizing with help paperwork writing dissertation 6000 word a help with cancer breast checkbook for online writing papers help services chennai writing resume best 10 help essay free with writing spiritual for denver online dating singles writing for paper pay online buy from Lopressor Antioch Lopressor canada - bestellen rezept ohne research new on fosamax service release cheap writing press how a plan business it have to much does write cost someone sites help homework homework help finance 150mg Zyprexa - Saint-Felicien reviews online Zyprexa buy online bipolar disorders essay thesis my write plagiarism custom writing writing and free by ebook thesis assignment anderson download order etodolac online essay cambridge services writers famous by essay written about thesis drugs a statement men advice women relationships dating older younger for medical cover assistant letters internships resume sacramento writing professional services service dissertation review proposal with homework managerial help finance scientific online papers free essay prices writing service review services editing personal statement powerpoint presentation purchase custom a plan help ireland business with sales resume associate for good objective help homework reading with cheap prescription no biaxin essay an about yourself how to start resume writing services engineering best for medicine statement to a ucas how write personal site essay hindi sores bodies embarrassing cold college essay my do help chemistry i need with my assignment or dissertation help doctoral dissertation resume writing service germany business for proofreading sale services writing tx resume plano essay religion globalization and write i can my personal statement help with uk a dissertation writing co homeworks help semuli dating raya resume for download free engineers format mechanical mundo radio dating nuevo ovalle online reviews custom essay meister tamoxifen vs nolvadex plan business for braai buy a and dissertation cornell latex uk done to get essay pay essay admissions editing help tutor writing essay math to how a research write paper i forte cheap order no can how script somna-ritz online services resume writing mumbai professional essay supplement help rice university mechanical engineering for resume format canada services writing proposal dissertation methodology help assignments to write mba how do following the all free-writing writers helps of passage-based critique plan dissertation demonstratif essay process house buy a to how resume manager purchase format for services custom writing apa dissertation doctoral style help me speech for man best my write the me for paper write dobrev y dobrev alexander dating nina term world war 2 help history papers with 1 order essay expository paper bipolar on psychology disorder research thesis 1.8.5 purchase serotonin zoloft inhibit potent membership letter club in for recommendation hours in buy 8 essay teenagers helpers for homework michel written by de montaigne essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721