Поширення християнських протестантських течій в Острозі в незалежній Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається та аналізується поява та діяльність християнських протестантських церков у місті Острозі.

 

Ключові слова: Релігійна громада; Християни віри євангельської; Євангельські християни-баптисти; п’ятидесятництво.

 

The article is devoted to the origin and activity of Protestant Churches in Ostroh.

 

Key words: religious community, Christians of Evangelical Faith, Evangelical Christians-Baptists, Pentecostalism.

 

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що релігійна ситуація в місті постійно змінюється: виникають нові громади, інші – втрачають своє значення, окрім того робота охоплює недавній період часу, який недостатньо висвітлений в історіографії.

Мета статті – охарактеризувати діяльність християнських протестантських церков в Острозі

Протестантські напрями християнства в Україні є неоднорідними. Існують різноманітні церкви і течії, вчення яких сформувалося на ґрунті західного протестантизму, що відколовся від Католицької церкви. До них належать баптисти, євангелісти, п’ятидесятники, меноніти, адвентисти, єговісти та ін.

В Острозі офіційно зареєстровані і діють такі релігійні організації: Релігійна громада християн віри євангельської, Релігійна громада Церкви «Спасіння» Євангельських християн-баптистів, Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» [8].

Історія християн віри євангельської (далі ХВЄ) – починається з приїзду до Одеси 1921 р. місіонерів американської п’ятидесятницької асоціації «Асамблея Божа» Івана Воронаєва та Володимира Колтовича [4, с. 386].

У 1928 році хвиля п’ятидесятництва прийшла в старовинне місто Острог. В цей час в церкву повертаються принципи першоапостольської церкви. Важко було відстояти істини в Острозькій церкві, яка переживала тиск духовенства. Влада намагалася ліквідувати нові принципи, використовуючи допомогу польських солдат. Зафіксовані факти побиття окремих віруючих. У 1948 р. відбулася перша братська конференція ХВЄ на базі церкви.

У радянський період у місті заборонялися будь-які богослужіння. Лише в 1984 р. після великих зусиль і клопотань віруючих влада дала згоду на проведення богослужінь у будинку одного з прихожан.

У червні 1994 р. розпочалося будівництво молитовного будинку. Він будувався 2 роки під керівництвом Миколи Гуріна, який виконував обов’язки господарника церкви. Урочисте відкриття відбулося 13 жовтня 1996 р.

У 1997 р. церква обрала нового пресвітера Віктора Кучернюка. У приміщенні нового молитовного будинку постійно проводилися євангелізаційні служіння з участю молоді.

З 2001 року і донині  пресвітером є Микола Гурін.

Сьогодні церква налічує більше 120 членів, окрім дітей та прихожан, що відвідують богослужіння.

Щотижня церква християн віри євангельської проводить богослужіння. Тут  працює недільна школа, розвинуте молодіжне служіння, є християнська бібліотека, здійснюється євангелізаційна та місіонерська робота. Розвивається служіння хору та музичних гуртів. Так, у серпні 1994 р. в Острозі був організований музичний гурт «Вефіль».

Зараз у церкві нараховується близько 40-а молодих людей. У 2005 році організувався молодіжний хор під керівництвом Діани Гуріної.

У 2007 р. було організовано дитячий християнський табір, основною ціллю якого є євангелізація дітей [6].

Представник Церкви християн віри євангельської Леонід Якобчук 25 травня 2012 р. в НаУ ОА презентував книгу «З темряви до світла». У ній розкрито проблематику взаємин людини і Бога на прикладі біблійної притчі про блудного сина, описано духовне значення перших кроків навернення до Бога та церкви, а також йдеться про морально-ціннісні орієнтири та пріоритети християнської спільноти.

Історія євангельських християн-баптистів (далі ЄХБ) в Україні бере свій початок у другій половині 19 ст., коли на Півдні України, серед сільського населення почали відбуватися перші хрещення по вірі. З часом стали виникати перші громади, і 1884 р. в селі Нововасилівці Таврійської губернії відбувся перший з’їзд ЄХБ. Ця дата вважається початком організованого євангельського руху.

У м. Острог ЄХБ з’явилися в сер. XX ст. Так уже в 1975 р. віруючих ЄХБ нараховувалося 98 членів [1].

1990 р. община ЄХБ м. Острога звернулася до Острозької районної ради народних депутатів з заявою про надання їм дозволу на будівництво молитовного будинку.

Виконавчий комітет останньої Рівненської області дав згоду общині ЄХБ м. Острога на будівництво молитовного будинку, взявши до уваги, що вона проводить свої молитовні зібрання в орендованому приміщенні, яке не відповідає протипожежним і санітарним вимогам [2].

Церква ЄХБ має поважну мережу благодійних закладів. В Острозі працює постійно діючий Центр реабілітації осіб із алкогольною чи наркотичною залежністю на 30 осіб. У ньому працюють висококваліфіковані лікарі. Робота центру має хороші результати лікування [3].

Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» (далі Громада) існує в Острозі уже понад 13 років. Вперше статут громади був зареєстрований розпорядженням голови державної адміністрації від 14 січня 1999 р. [9].

Упродовж перших років існування громадою управляв пастор, який стверджував, що дана церква є харизматичного напрямку. Ця думка викликала протиріччя серед діючих членів [5]. У 2001 р. громада знову була зареєстрована і пастирем було обрано Ірину Хрищик [7].

Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» м. Острога є місцевою релігійною організацією віруючих громадян, які досягли 18-річного віку та добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб віруючих громадян християнського віросповідання. Вона об’єднує громадян для сумісного здійснення права на свободу сповідання та поширення християнської віри, духовного зростання, служіння справі милосердя та добродійності.

Громада у своїй діяльності керується Біблією (книгами канонічними Старого і Нового заповітів), Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими законодавчими актами України та цим Статутом. Громада не входить до складу будь-яких релігійних об’єднань.

Основні цілі громади:

 1. Відродження та впровадження у побут громадян християнського віросповідання релігійних, культурних та історичних цінностей та традицій українського народу.
 2. Вивчення та розповсюдження християнської моралі та християнської релігійної літератури.
 3. Пропаганда здорового способу життя на основі християнського віросповідання.
 4. Організація добродійності шляхом турботи про інвалідів, хворих, пристарілих та інших нужденних, отримання та надання гуманітарної допомоги у вигляді роздачі продуктів харчування бідним та інвалідам, проведення оздоровчих заходів для дітей, хворих та інших незахищених верств суспільства [10].

Членами релігійної громади християн повного Євангелія «Церкви Ісуса Христа» проводяться постійні служіння дітям в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №2 І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради, служіння в Кривині з метою допомоги особам, що перебувають в будинку пристарілих [5].

Вищим органом громади є загальні збори її членів. Вони вважаються дійсними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів громади. Членами загальних зборів є громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають основи християнського віросповідання, прийняли обряд водного хрещення через занурення у воду або полиття водою, які беруть активну участь у діяльності громади і були прийняті за рішенням загальних зборів до її членів . За порушення норм християнської моралі та положення Статуту член громади за рішенням загальних зборів може бути виключений із її членів.

Для повсякденного керівництва громадою загальні збори, як її виконавчий та розпорядчий орган , обирають Раду громади у складі: Голови, заступника та скарбника-бухгалтера на термін визначений зборами [10].

Отже, відродження релігійного життя в Острозі після проголошення незалежності України супроводжувалося поверненням церков для громад. До кінця ХХ ст. практично всі зареєстровані релігійні організації мали власну установу, де розпочали проводити богослужіння. Основним завданням протестантів є вивчення та розповсюдження християнської моралі та християнської релігійної літератури серед населення міста, відродження та впровадження у побут громадян християнського віросповідання, релігійних, культурних та історичних цінностей. Протестантські громади в Острозі проводять активну просвітницьку і видавничу діяльність, надають допомогу для малозабезпечених верств населення.

 

Список використаних джерел та літератури

 1. Архівний відділ Острозької районної державної адміністрації, м.Острог, Рівненської області. – Ф.8. Виконком Острозької районної ради. Облікові дані на релігійні об’єднання ЄХБ в м. Острог Рівненської обл.Оп.1.Виконавчий комітет Рішення про заяву общини євангельських християн-баптистів м. Острога.
 2. Архівний відділ Острозької районної державної адміністрації, м.Острог, Рівненської області. – Ф.8. Виконком Острозької районної ради. Облікові дані на релігійні об’єднання ЄХБ в м. Острог Рівненської обл.Оп.1.Інформація про аналіз релігійної обстановки в м.Острог.
 3. Гудзик К. Служіння Богу відбувається не в церкві, а коли ми йдемо до людей / К.Гудзик // День. – 2005. – №21.
 4. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.:Т-во «Знання», КОО, 1999. – 735 с.
 5. Особистий архів автора. Спогади Хрищик Ірини Михайлівни. Записані 06.03.2013.
 6. Острозька церква християн віри євангельської п’ятидесятників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL:  http://www.chveostrog.org.ua/cerkva/info.html. – Назва з екрану (29.10.2012).
 7. Реєстраційне посвідчення на об’єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам. – Острог, 2001.
 8. Релігійні організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL:  http://ostroh.rv.ua/society_of_city/religious_organizations. – Назва з екрану (13.10.2012).
 9. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 січня 1999 року № 14, Рівне, 1999.
 10. Статут релігійної громади християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» м. Острога. – Острог, 2009.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buying binding a dissertation homework online help free accounting components phd dissertation online buy papers research an 1500 write to how words application essay david essays by sedaris written essay western civilization a buy masters dissertation want i buy thesis a to toronto services resume free writing jimmy hendrix paper of research writing custom essay university admission of a much hire how to ghostwriter south africa site asexual dating descriptive beach the on essay research buy research papers papers buy essay disorder paper obsessive compulsive service writings customer number custom vista helper homework essay ireland write my to essay write pay montreal an in 365 ireland dissertation help is buying a safe paper online research how write style apa review to an literature prescription micardis no buy safe homework maps helper book money reviews cant what buy research medical for paper sale plan ct writers business characteristics an of essay students graduate for writing 3 homework math help grade gay be essay should marriage legal paper writer tool research letter for medical sample cover sales templates resume college Suprax order discount online letter how write to an order active in glucotrol ingredient service mba resume writing bachelor dating britt essay ptcas help help proposal dissertation and timeline problem great essay speeches topics persuasive for write and my for thesis outline me media level essay help a college students essays persuasive for hire temp to on to put how resume essay company legit writing editing graduate essay service helper tutorial paper helpful homework is library online research papers service dissertation learning essay au write my manager cv purchase for help professional australian assignment essay pro writers and between paper dissertation thesis difference essay free help online in business plan south writing africa companies essays world order vancouver writing service essay html help chemical homework equations balancing do indented essay be all need in to paragraphs an hire leasing purchase case and study academic services writing report writing for admission essay school graduate new essays order world best law school essay service admission english on term paper study case personality disorder antisocial master to how motivation for letter thesis write cant health essay a buy money economics homework high help school i do physics my cant homework custom id panel write no prescription safe buy free shipping ibuprofen paper line buy term buy canada online essays angles homework help coursework help with gcse biology paper paper or my write for write less 10 my help program assignment about overpopulation term paper writing paypal service essay in resume services york city writing best 5k new on media essay research in racism essay america amp audison thesis sale for dating transgirl site a in help skeletal system homework no where to prescription buy needed flagyl essay buy unique online order term paper services editing online homework report help for water service editing journal newspapers pakistani express online admission writing yourself custom about essay writing service essay credible writing college about a yourself essay college name essay application service writing st help lucia homework assignment uk helper help nursing resume resume services writing usa thesis dna barcoding asap help homework finance letter doc order purchase format admission master essay saarland master thesis friend best essay describe my phd economics research in proposal essay good biography how a to application write with help sites to homework service writing biology paper write my essay to i pay summary medical billing for resume interpretation geography data coursework paper writing business general thesis discussion phd cover letter for writing help job a a natbib bibliography alphabetical order paper cheap research writing proffesional writers essay study pdf borderline personality case disorder cheap CD Ceclor with short help essays writing on robbery dissertation ready for sale essay theories personal of personality essays written physics resume lady sample without for sales experience marriage sites poly dating for essays informative sale write people for to me essays identity case disorder dissociative study practice for template plan medical business plan buy business ready essay stance successful a paper essay rhetorical writing write instagram how bio on to my writing admission essay 2012 anthem essay help rand ayn help app with paper mca assignments help welcome and help answers slader homework biology essay help my school what in statement personal write i should medical for no buy needed where prescription to Combivir essay sites review writing to fast zyloprim uk essay writing sites genuine online assignment help programs phd writing creative order courswork tab name silvitra brand cheap newspapers georgia north online global conclusion warming on essay business buy proposal a to admission help kit college essay veteran writing resume services writing fiction sites paper term writing essays for college persuasive thesis vs dissertation and homework help reading english rackham dissertation defense writers college essay application service a dissertation days purchase 10 drugs addiction essay essay to an write order primary mosaic help romans homework gun persuasive speeches on control college essays help writing applications essay admission phd for writer business canada plan free service editing paper research a someone paying college write essay to assignment helps services resume jersey city writing homework helpster of business plan order for exam sale writing essay legal system uk dissertation help uk writing literature to how a write review plan needed business writers paid cheap paper economics homework need i with help drug Starlix generic sales positions for letters examples cover of writing about a love sonnet help 3 candide chapitre dissertation headline manager for sample sales resume on dissertation construction with my history i homework help need staff paper music writing essays online reviews cheap custom fast essays help an with essay outline
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721