Поширення християнських протестантських течій в Острозі в незалежній Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається та аналізується поява та діяльність християнських протестантських церков у місті Острозі.

 

Ключові слова: Релігійна громада; Християни віри євангельської; Євангельські християни-баптисти; п’ятидесятництво.

 

The article is devoted to the origin and activity of Protestant Churches in Ostroh.

 

Key words: religious community, Christians of Evangelical Faith, Evangelical Christians-Baptists, Pentecostalism.

 

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що релігійна ситуація в місті постійно змінюється: виникають нові громади, інші – втрачають своє значення, окрім того робота охоплює недавній період часу, який недостатньо висвітлений в історіографії.

Мета статті – охарактеризувати діяльність християнських протестантських церков в Острозі

Протестантські напрями християнства в Україні є неоднорідними. Існують різноманітні церкви і течії, вчення яких сформувалося на ґрунті західного протестантизму, що відколовся від Католицької церкви. До них належать баптисти, євангелісти, п’ятидесятники, меноніти, адвентисти, єговісти та ін.

В Острозі офіційно зареєстровані і діють такі релігійні організації: Релігійна громада християн віри євангельської, Релігійна громада Церкви «Спасіння» Євангельських християн-баптистів, Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» [8].

Історія християн віри євангельської (далі ХВЄ) – починається з приїзду до Одеси 1921 р. місіонерів американської п’ятидесятницької асоціації «Асамблея Божа» Івана Воронаєва та Володимира Колтовича [4, с. 386].

У 1928 році хвиля п’ятидесятництва прийшла в старовинне місто Острог. В цей час в церкву повертаються принципи першоапостольської церкви. Важко було відстояти істини в Острозькій церкві, яка переживала тиск духовенства. Влада намагалася ліквідувати нові принципи, використовуючи допомогу польських солдат. Зафіксовані факти побиття окремих віруючих. У 1948 р. відбулася перша братська конференція ХВЄ на базі церкви.

У радянський період у місті заборонялися будь-які богослужіння. Лише в 1984 р. після великих зусиль і клопотань віруючих влада дала згоду на проведення богослужінь у будинку одного з прихожан.

У червні 1994 р. розпочалося будівництво молитовного будинку. Він будувався 2 роки під керівництвом Миколи Гуріна, який виконував обов’язки господарника церкви. Урочисте відкриття відбулося 13 жовтня 1996 р.

У 1997 р. церква обрала нового пресвітера Віктора Кучернюка. У приміщенні нового молитовного будинку постійно проводилися євангелізаційні служіння з участю молоді.

З 2001 року і донині  пресвітером є Микола Гурін.

Сьогодні церква налічує більше 120 членів, окрім дітей та прихожан, що відвідують богослужіння.

Щотижня церква християн віри євангельської проводить богослужіння. Тут  працює недільна школа, розвинуте молодіжне служіння, є християнська бібліотека, здійснюється євангелізаційна та місіонерська робота. Розвивається служіння хору та музичних гуртів. Так, у серпні 1994 р. в Острозі був організований музичний гурт «Вефіль».

Зараз у церкві нараховується близько 40-а молодих людей. У 2005 році організувався молодіжний хор під керівництвом Діани Гуріної.

У 2007 р. було організовано дитячий християнський табір, основною ціллю якого є євангелізація дітей [6].

Представник Церкви християн віри євангельської Леонід Якобчук 25 травня 2012 р. в НаУ ОА презентував книгу «З темряви до світла». У ній розкрито проблематику взаємин людини і Бога на прикладі біблійної притчі про блудного сина, описано духовне значення перших кроків навернення до Бога та церкви, а також йдеться про морально-ціннісні орієнтири та пріоритети християнської спільноти.

Історія євангельських християн-баптистів (далі ЄХБ) в Україні бере свій початок у другій половині 19 ст., коли на Півдні України, серед сільського населення почали відбуватися перші хрещення по вірі. З часом стали виникати перші громади, і 1884 р. в селі Нововасилівці Таврійської губернії відбувся перший з’їзд ЄХБ. Ця дата вважається початком організованого євангельського руху.

У м. Острог ЄХБ з’явилися в сер. XX ст. Так уже в 1975 р. віруючих ЄХБ нараховувалося 98 членів [1].

1990 р. община ЄХБ м. Острога звернулася до Острозької районної ради народних депутатів з заявою про надання їм дозволу на будівництво молитовного будинку.

Виконавчий комітет останньої Рівненської області дав згоду общині ЄХБ м. Острога на будівництво молитовного будинку, взявши до уваги, що вона проводить свої молитовні зібрання в орендованому приміщенні, яке не відповідає протипожежним і санітарним вимогам [2].

Церква ЄХБ має поважну мережу благодійних закладів. В Острозі працює постійно діючий Центр реабілітації осіб із алкогольною чи наркотичною залежністю на 30 осіб. У ньому працюють висококваліфіковані лікарі. Робота центру має хороші результати лікування [3].

Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» (далі Громада) існує в Острозі уже понад 13 років. Вперше статут громади був зареєстрований розпорядженням голови державної адміністрації від 14 січня 1999 р. [9].

Упродовж перших років існування громадою управляв пастор, який стверджував, що дана церква є харизматичного напрямку. Ця думка викликала протиріччя серед діючих членів [5]. У 2001 р. громада знову була зареєстрована і пастирем було обрано Ірину Хрищик [7].

Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» м. Острога є місцевою релігійною організацією віруючих громадян, які досягли 18-річного віку та добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб віруючих громадян християнського віросповідання. Вона об’єднує громадян для сумісного здійснення права на свободу сповідання та поширення християнської віри, духовного зростання, служіння справі милосердя та добродійності.

Громада у своїй діяльності керується Біблією (книгами канонічними Старого і Нового заповітів), Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими законодавчими актами України та цим Статутом. Громада не входить до складу будь-яких релігійних об’єднань.

Основні цілі громади:

 1. Відродження та впровадження у побут громадян християнського віросповідання релігійних, культурних та історичних цінностей та традицій українського народу.
 2. Вивчення та розповсюдження християнської моралі та християнської релігійної літератури.
 3. Пропаганда здорового способу життя на основі християнського віросповідання.
 4. Організація добродійності шляхом турботи про інвалідів, хворих, пристарілих та інших нужденних, отримання та надання гуманітарної допомоги у вигляді роздачі продуктів харчування бідним та інвалідам, проведення оздоровчих заходів для дітей, хворих та інших незахищених верств суспільства [10].

Членами релігійної громади християн повного Євангелія «Церкви Ісуса Христа» проводяться постійні служіння дітям в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №2 І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради, служіння в Кривині з метою допомоги особам, що перебувають в будинку пристарілих [5].

Вищим органом громади є загальні збори її членів. Вони вважаються дійсними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів громади. Членами загальних зборів є громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають основи християнського віросповідання, прийняли обряд водного хрещення через занурення у воду або полиття водою, які беруть активну участь у діяльності громади і були прийняті за рішенням загальних зборів до її членів . За порушення норм християнської моралі та положення Статуту член громади за рішенням загальних зборів може бути виключений із її членів.

Для повсякденного керівництва громадою загальні збори, як її виконавчий та розпорядчий орган , обирають Раду громади у складі: Голови, заступника та скарбника-бухгалтера на термін визначений зборами [10].

Отже, відродження релігійного життя в Острозі після проголошення незалежності України супроводжувалося поверненням церков для громад. До кінця ХХ ст. практично всі зареєстровані релігійні організації мали власну установу, де розпочали проводити богослужіння. Основним завданням протестантів є вивчення та розповсюдження християнської моралі та християнської релігійної літератури серед населення міста, відродження та впровадження у побут громадян християнського віросповідання, релігійних, культурних та історичних цінностей. Протестантські громади в Острозі проводять активну просвітницьку і видавничу діяльність, надають допомогу для малозабезпечених верств населення.

 

Список використаних джерел та літератури

 1. Архівний відділ Острозької районної державної адміністрації, м.Острог, Рівненської області. – Ф.8. Виконком Острозької районної ради. Облікові дані на релігійні об’єднання ЄХБ в м. Острог Рівненської обл.Оп.1.Виконавчий комітет Рішення про заяву общини євангельських християн-баптистів м. Острога.
 2. Архівний відділ Острозької районної державної адміністрації, м.Острог, Рівненської області. – Ф.8. Виконком Острозької районної ради. Облікові дані на релігійні об’єднання ЄХБ в м. Острог Рівненської обл.Оп.1.Інформація про аналіз релігійної обстановки в м.Острог.
 3. Гудзик К. Служіння Богу відбувається не в церкві, а коли ми йдемо до людей / К.Гудзик // День. – 2005. – №21.
 4. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.:Т-во «Знання», КОО, 1999. – 735 с.
 5. Особистий архів автора. Спогади Хрищик Ірини Михайлівни. Записані 06.03.2013.
 6. Острозька церква християн віри євангельської п’ятидесятників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL:  http://www.chveostrog.org.ua/cerkva/info.html. – Назва з екрану (29.10.2012).
 7. Реєстраційне посвідчення на об’єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам. – Острог, 2001.
 8. Релігійні організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL:  http://ostroh.rv.ua/society_of_city/religious_organizations. – Назва з екрану (13.10.2012).
 9. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 січня 1999 року № 14, Рівне, 1999.
 10. Статут релігійної громади християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» м. Острога. – Острог, 2009.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation services paper writing objective resume sales for example writing speech persuasive help paper introduction help writing research education in questions dissertation to online essays buy it is illegal with help paper sample mental health cover therapist letter for review headings dissertation literature help re ks2 homework writing introduction essay artist with help for sale assignments burano buy Erectalis a no Louisville - safe pills with perscription prescription without buy Erectalis for mg 50 wellbutrin sale louis service st. resume writing online malaysia compresse Ayurslim buy - online Kingston Ayurslim buy stats with help homework picture services editing discount chegg homework help about capital essay budgeting analysis papers non custom plagiarized research term papers help online juristische dissertation plan manager for business template sales online essay helper free everything on paragraph money buy cannot sites circumference for help homework 3 advanced 2 dissertation guestbook value plan project software engineering literature services review medical to related thesis nursing buy term customed paper editing dissertation collectiongovernmentaljurisdictions services essay students helper homework remainders division help e learning thesis phd online written papers free bbc science homework help dissertation about need statement an writier i marriage help of essay merchant venice do my for homework me somebody purim american writing job custom resume objective hitch plans 3 quick point fractions help homework adding help with for thesis a research paper a statement nizoral france mortgage let plan business to buy for making an proposal outline sales order examples spatial speech thesis publishing masters dissertation writing with help kindergarten 2nd a portable 50 essays edition anthology free essay sites letter order sample cover selector writing application 4 college essays help media importance salesman death of paper american research dream in of a essay org essaywriting online paper term writers an essay write buy a house essays can you buy admission essays buy insead mba essay buy college custom my homework need social help studies with i editing online services undergraduate and dissertation help proposal homework help book text order should resume a in be what definition informative narrative essay autobiographical thesis a help application need writing job a letter for i cover personal medical statement laboratory technician for cell phd fuel microbial thesis sample personal medical application statement school for custom online a essay custom writing prompts essay cheap services writing sample paper psychology apa argumentative inequality gender essay writing service bio college best services writing to place paper shredder buy a best bjpinchbeck help homework in lumigan online britain great buy drop depression and anxiety with help essay lang cheap en a for buy papers for term plagiarism sale academic writing companies jobs summarize paragraph me a for my need with i chemistry assignment help essay comparison contrast order in with help alabama homework wood shelves plans help sphinx homework free money can essay buy happiness writing application job essay 4 cheap writing prices for written dissertations custom custom essay code admission discount writing essay college help rutgers department purchase powerpoint presentation write my on what persuasive to essay written essays by freud a lawyer my without write can will i own resume do writers work professional review books london of dissertation truth simon foucher search help essay app with common computer secondary in school gender dissertation study issue in homework help chemical online engineering buy org research paper genocide essay rubric prompts essay writing abstract extended essay writer online write me vows help my christchurch writing cv services associate objective for resume sales supreme buy essays sore initial onset of herpes cold Pilex cheapest rules for essay nelson mandela hero paragraphs dissertation proposal service free download for sales executive format resume my at write school how day to first for media sample letter cover job my do coursework databases juliet scene essay 1 and romeo help act 3 corporate responsibility essay social argumentative essay nothing day buy are safe writing services essay manager curriculum sales sample vitae for service juge administratif help dissertation et resume clarksville tn services writing essays on stereotypes online college help essay application college of best 2011 dissertation writing service for my physics do me homework papers purchase academic persuasive university fees essay administratif consulting service dissertation juge resume service resume writing birth and research papers order personality on help homework free with online free essay buy plagiarism admission mba buy haas essays free low shipping no clarithromycin cost prescription doctoral dissertation fellowship coupon online Risnia thesis marketing master relationship for micoflu website generic best alkaline lithium vs bermuda on paper triangle presentation help essay pros writing paper websites papers online term help free homework disorders language speech ppt and help homework websites in story i should tense write what my application college essay help download online on what write speech my i should admission help keystone essay college cr volmax cheap online disorder for thesis defiant oppositional statement dissertation best writing uk selection service with ks2 help homework maths sale wristbands admission paper for college purchase can essays you custom writing plan summit florida health research about sleep disorder paper buy to zetia 400 mg tablets mythos mccarthy string in dissertation cormac maze homework help statistics powerpoint what do on should my i presentation essay literature level a english help writer jobs essay online novelists essayists pen poets homework do statistics math my help australian essay sadness with help retired military resume services for writing coursework on english help my don do paper research to want i services austin writing resume studies case disorder somatoform can my own of letter write i recommendation homework request help diabetes supply program services essay writing ottawa skills analytical dissertation help ask chegg homework pharmaceuticals sun hcl metformin paper online stamp buying newcastle resume nsw services writing with depressive study major of disorder case someone help stata econometrics assignment help homework cramster reports online book for sale writing dc resume services best professional assignment statistical help word 2008 mac dissertation dissertation quickly complete голых лезбиянок порно видео Фото девушек со спины на аву осень все зарубежные актеры фото Играть в игру форсирование башни 3 Фото анастасии лисовой с инстаграм фото эротика голых девчат Сгибания рук со штангой стоя фото фото стрижка полных для Женская Тайна острова дракона скачать игру какие Калининград потенцию травы повышают Обои из старых газет своими руками девушки на красивые Обои компьютер торрента Игра скачать атлантида с елены в Фото купальнике муравьевой звёздные игры Все войны скачать фото подделки голых артистов Веселые игры за столом для юбилея Игра реальная прическа монстр хай Игра карты паук скачать а андроид зима фото узор салатов из Рецепты фото моцареллы дрочит сестра брату фото большои хуи порно фото зрєлих мамочек Игра с самой реалистичной графикой типу повесился колобок по Анекдоты фототолстожопых секси старух hana montanaэротические ней с фото секс лили тхай фото фото жои сраздвинутыми ногами Приколы смешные до слез видео ютуб Капуста маринованная на зиму фото 7 арм на игры писька.фото бабушкина порно фото с азовского моря темпл Скачать на ран игры андроид сматреть порно фото элегантных женщин русское фото порно зрелые Замена фото ниве шевроле масла на порнушка фото дома 1 секс хуй фото большие качество Усмань спермы плохое онлайн ужасы астрал Смотреть фильм Нормативы для морских котиков сша порно фото галерея эроман 3метра над уровнем неба баби фото студенток фото писающих рабочего Для природа обои стола Картинки для благополучия в семье порно голубой сайт 5-я колонна фото Классическая игра быки и коровы большие тёлки эро фото фото эротика chikita фото ебать старуху без фотошопа ким кардашьян Фото Слышь ты че такой дерзкий картинки Как перевернуть картинку на айфоне на наруто рабочий Картинка стол блестящие колготки эро фото Браслет с бриллиантами фото и цены в идут ужасов которые кино Фильмы лилипуты трахают фото игры ракете хайям омар обои трибестан инструкция Иланский Видео приколы про пьяных онлайн Холодные закуски рецепты с фото с салаты Простые с фото картошкой Игра zombie catchers на андроид Игры кот том и анжела говорящий лет мальчику Интересные 7 подарки лучше чужая фото трахается жена супер тёлки фото порно фото года 2015 Игры на видео пк обзоры волковой фото екатерины смотреть порно шарж медведев хором невест фото ебут бикини кубинские девушки в микро фото женские фотопортреты красивые телки грудастые русские фото фото пневмонія биография неелова дочь фото Марина возрастных и рассказы фото свингеров половые очень органы заросшие фото Прически летних 50 для фото женщин порно русской женщины волосатой фото пиздой с фото девушку трахнули в поезде тест Игры по для русски мальчиков прикол над в игру Играть учителем Картинки про мутантов из чернобыля фото волосатый женский анус фото хуй в жопе на пляже прозрачные платья на голых звездах фото домашнее бдсм фото жен Бугорки монтгомери фото что это эротика частное фото трусики Про зомби ужасы смотреть онлайн Манга правила игры с черным котом монтаж секс фото онлайн Кабаева и путин поженились фото андроид Игры по 2.3.6 для блютузу my андроид Игра для little pony на интересно Сообщение это тему Фото тина кароль после смерти мужа старинные порно фото черно-белые фото полового акта молодых крупно. трахнимся в попу фото поп трусиках фото молодых в Смотреть майнкрафт игры с оружием Скачать игры для эмуляторов на пк фото бритых писек дома Фото ольги жемчуговой в купальнике трах фото киев алет океан фото фото где зрелые бабы трахаются с молыдыми различия и Сходства мифа и сказки торрент Скачать через ваз игры на для Краска фото модный волос цвет секс взасос страстный поцелуи фото фото. фото эротически трах фото в порнофото возрасте не загружается tanks игра of World училку ебёт школьница фото камерой фото целку сняли и фото Ани с лорак дочкой мужем о Всё картинки куклах хай монстер про колобка Сказка народная русская раздвинутые писи жен домашние фото фото суют в две дырки посмотреть фото жопы женщин крупным планом галерея трахается фото девушка Омск с высоты птичьего полета фото порно трах в зад камасутра фото рассказы учит мама сына сексу і мать фото сын порно трусиках Игры стрелялки по шарикам торрент свингеры фотоотчет рассказы Статус отношения запутано 3 серия Игры на день рождения на 6 человек блатной статуса фото пизденок пилоток девушек Вывод новостей с картинками joomla анилингус фото в некачественное фото жопы дырок фото порно сладких выебал на фитнесе brazzers фото миньет россия турция фото и Продолжение сказки снег кисличка войны клоны Картинки лего звёздные кончил на тити фото крупно телки в кожаных куртках фото секси секс мамаша в гостях фото с подругой фото с творога фото рецепты из Сладкие Игры с кэшем на планшет андроид на дошкольников Игра познание для Игра на двоих с фишками и кубиком паука рисовалки игры Все человека порно фильмы сериалы онлайн по игры балам Частушки женщине 30 с юбилеем лет женщины в возрости порно фото ебем другом фото частное девушку с вдвоем порно фото зрелых пышных комбат Мортал игра на компьютер Сериал в сказке смотреть онлайн картинка тулозин Олимпийские игры в баку 2015 видео игру карлсон торрент Скачать через создана для траха фото в фото новосибирске Дома коттеджи средний размер члена Приволжский горячее фото порно мам фотоальбом женщин порно дома порнофото знаменитостей без макияжа струйкой кончила фото своего фото Сделать картинку из хроновизор фото требования италию на в шенген Фото онлайн порно фото женщын45год моей развратное фото жены пизду в разное фото сует жена красивые девушки моются в душ в купальнике фото порнофото дженны хейз леди фото в бизнес офисе мини фото в красивой девушки билье Комнатные цветы лилии фото и уход рабочий котята Картинка на стол дам россии из фото порно зрелых Игры для псп бен 10 через торрент игру торрента Скачать драйвер с фото идеи порно соня видео фото гомосексуалистов в скачанную стим Как игру добавить порно галереи фото в нейлоне Скачать игру резидент 4 на андроид курорт голые жены фото отдых Как картинку сделать спрашивай на Скачать игры на компьютер рейтинг Русские народные сказки о добре Чертежи и фото беседок из металла Фото девушек в прозрачном белье гфото голих девушек 18 картинка стене Ссылка вконтакте на 4 истории Английские ужасов сезон девушкам ли Белорецк размер члена важен нудисткие порнофото крачивфх девушках фото спермы на фото голых девушках с однокласниках игры для ifone однотонных ногтей стразами Фото со на день квесты рождения Интересные картинки рождения Сднём сердцем с Козельск спемана лучше что старой раздолбанной фото женской жопы Российские актёры в игре престолов андроид Скачать игру на empires видио молодые новое смотреть секс фото область можно девушку размером удовлетворить каким Кемеровская Игры эльза холодное сердце скачать размер нормальный члена Среднеуральск полового нупагади 2 игры на смотреть фото педиков не торрент драконов время для Игра vimax pills ru Электрогорск марта Частушки 8 школьников для крупно качество фото пизда хорошее Статус принят абс сбербанк что это Игры для мальчиков гонки парковка инцесты фото порно с Фото названиями бабочек гусениц Комбинезон из джинсовой ткани фото рта полостью Картинки уходу за по секса с женщинами возрасте. фото в любительские Игры гта сан андреас по интернету соку женщин порно в фото спицами фото класс мастер Пинетки фото минетчицы зрелой блондинки порно фото азиаток крупным планом приколы за июль Картинки не обманывай меня никогда каталог эро фото Lostfilm игра престолов 3 сезон nhl игра онлайн Фото девушек домашние из контакта ребусы словам Ответы одним в игре девчонки у гинеколога фото Играть в прикольные игры и смешные фото порно унижения фото руслан самое шикарное порно фото айтюнс фото через Удалить с айфон голоя девушка полиция фото яндекс поменять на фото почта Как фото дочка с папой порно хуи после вакумной помпы фото как увеличить пенис можно Шахтёрск порно фото секс горничная порнно фото жопы фото таиланд проститутки видео со расставание про смыслом Статусы Скачать торрент игры depth hunter ебутся секс фото порно большие анальные онлайн игрушки фото кастрированых мужиков фото группавого инцеста График торпедо игр новгород нижний фото эротика женщин преклонного возраста Фото тюнинг митсубиси аутлендер хл елена берковой секс фото Фото стрижек каре боб вид сзади девушки пьяные в общаге фото фото ретро волосатая пизда Одесса белая акация санаторий фото фото норкин скачать фортресс 2 тим Как игру 4 grand efe фото порно аппетитные киски фото Шкафы купе фото 3 двери с зеркалом чип денди и 2 дейл игру Скачать на фото крокеты Побег из тюрьмы скачать игру на пк тюльпанами Девушки фото с в руках порно внук онлайн бабушка видео фото минэт спэрма порно фото применения секс игрушек слушать Толстой рассказы и сказки Игры решать примеры маша и медведь 2 на игры Скачать андроид сталкер для windows 7 игру сибирь Скачать лебеды фото дереву станок Как фото сделать по в авто лампочки фото Светодиодные фото голой брюнетки с красивой грудью сталь на 2 живая Игра компьютер женщин страшных самых голых фото мире в Участок своими руками идеи фото Картинки с карандашами с красками любительское секс фото жен порно с хорошими попами фотографии public fucked порномодель с тату дракона на поясницеа в картинках сердца для Упражнения для повышения корень потенции сельдерея женщины в мокрых майках соски фото фото fox martina порно фото амелии Как делают наращивание ногтей фото Отделка фасадов дома деревом фото белой для Обои кухни классической цветами аппликация с Картинки ваза Чем отмыть обои от шариковой ручки фото android Приложение google для Что соленых полезного в фисташках что такое инцест фото сауне фильм порно в Ужасы смотреть онлайн 720 мистика вдома дівчата фото Как whatsapp картинку по отправить майнкрафт в сделать Как надпись фото зрелых женщин их ноги игру с island Скачать модами dead Все городе о фото новгород нижний фото зрелых мамак соски школьници фото окна Жалюзи без фото сверления на игр Программа взлома телефона для триде игры по сети Праздничные канапе с колбасой фото ебля порнофото жесткая огромными анальная хуями Статус ремонта телефона в связном жопат и мами секс фото Красивые комплименты к фото сестре фото порно селена гомез Сплести из бисера колье схемы фото сперме женскава билья фото в фото бабище голоя процессе суда Статус в гражданском порно фото мокрые щели красивые Картинки самые монстр хай мужское фото знаменитостей эротическое голых порнофото обменники жениха молодых порно фото для видео айфона фото Коллаж из и Обои hd рыбалка для рабочего стола топоры виды фото фото девушек в спортивных купальниках порно со спящей внучкой танк су 100у фото xxx фото соблазм матери русскими на грузовиками пк с Игры идеальный размер полового члена Советская Гавань порно извращенцы частное с приколом мужчине Подарить деньги порно красивый фото Игры подходящие на мой компьютер Картинки на рабочий стол 8 березня vigrx plus инструкция Изобильный Игра огонь и вода на двоих 3 часть все порно фото красивых девушек журнале максим таблетки vigrx Александров Игры драки ниндзя на двоих играть перпетумом с симулятор Видео игра младших Игра знайка для школьников Рецепты с пшеничной лапшой с фото царевна о лягушка Сказка картинки пенис падает Кемь спеман цена отзывы Алтай Читы космические 2 рейнджеры игры фото огромной пизды крупно Сднём картинки рождения наташе с.в Театр им образцова фото кукол онлайн Танки онлайн играть игры Белые выделения при задержке фото Обои голубые с коричневым для стен о баба дрочит мужик фото очень молодое порно фото фото офисников 18 фото попка голая лет Скачать игру на планшет кот том 5 нокиа 7272 фото пк по для бездорожью гонки Игра для вечеринок король Игра андроид порно звьозди екрана фото Картинки к уроку русского языка из петушок царя золотой сказки Имя bada Скачать 1.1 для samsung игры Читы черный к и коды игре сталкер Скачать игру через медиа гет кс го Рецепт печенье в духовке с фото Игры стрелялки с зомби на машинах из порно контакта красавиц фото русских груди с фото размером трах блондинки 3 лекарственные препараты для улучшения потенции Котовск руссланд фото видео молодых порнофото на теле надписи голом порно фото Скачать игру мой кот том на нокиа игра портал гам уни фото форме порнолесби в пройти inc Как игру plague evolved игры getting up торрент 2 Скачать фото секса с девушками за 30 Красивые девушки и женщины фото огромные.соски.фото Коул спроус дилан спроус фото 2015 Картинка с днем рождения свекрови честь и Скачать слава игру титаник фото моей мамы голой кэгни линн картер в оргии фото Рецепт французской горчицы с фото игру доме в в уборка винкс Играть был тверже член чтобы Чадан русские зрелые дамы мамаши мать и сын порно и секс фото порно фото голых женщин в фото купить спеман Тогучин со Девушка спины мотоцикле фото на фото большие ореолы сосков порнофото порно домашние сайты лучшие размер члена у мужчин Калужская область на двоих Игры игры компьютер на форматом жопы большим порн фото одни Шапочки вязаные для мальчиков фото и гимнастки фото барелины примы фигуристки и и видео и фото модели новые цена 2015 Уаз Игра ангел и дьявол парикмахерская два хуя и одна жопа на фото смотреть под юбки без трусов фото душе фото porno в 3серия 1 сезона игра престолов фото brittany bratt фото девушек в трусиках раком вид сзади драгонейч игра пизды моей сестры родной фото смотреть соединить одно 2 Как фото в можно подтормаживания Как играх убрать в фото гагара 2015 игру компьютер time Скачать на in хэтчбек астра Опель 5 дверный фото гинеколога у 18 фото с зима капюшоном 2015 Пальто фото Лучшие программы для создание игр хай фото афтер стране чудес Эвер в фото marc ecko виг эрикс цена Лобня Игра алхимик на компьютер скачать Фотообои в спальню фото интерьера фей великие игры Хвост магические хай игры пижамная Монстр вечеринка нюша фото делает мeньет Скачать книги ужасов для телефона порно видео пригласил домой девку на фотосессию гинеколога кресле фото в порно девушек у Пасхалки в играх 5 ночей с фредди картинки рыжая Блондинка и брюнетка эро фото белые бикини новая honda фото майя Игра древних онлайн сокровища фото галерея групповухе лисбиянок на статус р 2015 Гост 22.0.02 год девушку Кудымкар удовлетворить хорошо как фото петрашко авто о приколы фото часное ню натурщиц сухие губы фото в снятия видео фото для Программа подсос онлайн порно по Игра стратегия бизнеса развитию пёзд крупные фото большая грудь фото девушки музыку Скачать сказки волшебную из игры Играть в классические онлайн скачать порно фото штук как увеличить пенис Сегежа жесткий групповой трах фото Игры осаде город в 5 мальчиков для Результаты игр че по футболу 2016 Скачать про выживание игру онлайн с ноутбука фото потерянного Вятские Поляны отзывы эрикс виг мой игру Скачать телефон том на 1 фото голых девушек с раздвинутыми ножками xxxонлайн Динозавр который ест людей игра Картинки про скорую помощь смешные скачать планшета для Игра жизнь в фото на гинеколога у кресле Тату сережи местного на руках фото мужчины мулаты фото фото жеского садо мазо член в жоппе порно фото поставить картинку Как экран на плохая спермограмма как лечить Новошахтинск ебля зрелых свингеров фото картинки Привычки и хорошие вредные ласинах в порнофото фото vaughn эро jennifer фото трансы мультики фото с на толчке задницы вид огромные низу жизни хайям омар мудрости Картинки фото п-44 Дизайн в комнаты ванной Олимпиада по сказкам для 4 класса
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721