Поширення християнських протестантських течій в Острозі в незалежній Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається та аналізується поява та діяльність християнських протестантських церков у місті Острозі.

 

Ключові слова: Релігійна громада; Християни віри євангельської; Євангельські християни-баптисти; п’ятидесятництво.

 

The article is devoted to the origin and activity of Protestant Churches in Ostroh.

 

Key words: religious community, Christians of Evangelical Faith, Evangelical Christians-Baptists, Pentecostalism.

 

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що релігійна ситуація в місті постійно змінюється: виникають нові громади, інші – втрачають своє значення, окрім того робота охоплює недавній період часу, який недостатньо висвітлений в історіографії.

Мета статті – охарактеризувати діяльність християнських протестантських церков в Острозі

Протестантські напрями християнства в Україні є неоднорідними. Існують різноманітні церкви і течії, вчення яких сформувалося на ґрунті західного протестантизму, що відколовся від Католицької церкви. До них належать баптисти, євангелісти, п’ятидесятники, меноніти, адвентисти, єговісти та ін.

В Острозі офіційно зареєстровані і діють такі релігійні організації: Релігійна громада християн віри євангельської, Релігійна громада Церкви «Спасіння» Євангельських християн-баптистів, Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» [8].

Історія християн віри євангельської (далі ХВЄ) – починається з приїзду до Одеси 1921 р. місіонерів американської п’ятидесятницької асоціації «Асамблея Божа» Івана Воронаєва та Володимира Колтовича [4, с. 386].

У 1928 році хвиля п’ятидесятництва прийшла в старовинне місто Острог. В цей час в церкву повертаються принципи першоапостольської церкви. Важко було відстояти істини в Острозькій церкві, яка переживала тиск духовенства. Влада намагалася ліквідувати нові принципи, використовуючи допомогу польських солдат. Зафіксовані факти побиття окремих віруючих. У 1948 р. відбулася перша братська конференція ХВЄ на базі церкви.

У радянський період у місті заборонялися будь-які богослужіння. Лише в 1984 р. після великих зусиль і клопотань віруючих влада дала згоду на проведення богослужінь у будинку одного з прихожан.

У червні 1994 р. розпочалося будівництво молитовного будинку. Він будувався 2 роки під керівництвом Миколи Гуріна, який виконував обов’язки господарника церкви. Урочисте відкриття відбулося 13 жовтня 1996 р.

У 1997 р. церква обрала нового пресвітера Віктора Кучернюка. У приміщенні нового молитовного будинку постійно проводилися євангелізаційні служіння з участю молоді.

З 2001 року і донині  пресвітером є Микола Гурін.

Сьогодні церква налічує більше 120 членів, окрім дітей та прихожан, що відвідують богослужіння.

Щотижня церква християн віри євангельської проводить богослужіння. Тут  працює недільна школа, розвинуте молодіжне служіння, є християнська бібліотека, здійснюється євангелізаційна та місіонерська робота. Розвивається служіння хору та музичних гуртів. Так, у серпні 1994 р. в Острозі був організований музичний гурт «Вефіль».

Зараз у церкві нараховується близько 40-а молодих людей. У 2005 році організувався молодіжний хор під керівництвом Діани Гуріної.

У 2007 р. було організовано дитячий християнський табір, основною ціллю якого є євангелізація дітей [6].

Представник Церкви християн віри євангельської Леонід Якобчук 25 травня 2012 р. в НаУ ОА презентував книгу «З темряви до світла». У ній розкрито проблематику взаємин людини і Бога на прикладі біблійної притчі про блудного сина, описано духовне значення перших кроків навернення до Бога та церкви, а також йдеться про морально-ціннісні орієнтири та пріоритети християнської спільноти.

Історія євангельських християн-баптистів (далі ЄХБ) в Україні бере свій початок у другій половині 19 ст., коли на Півдні України, серед сільського населення почали відбуватися перші хрещення по вірі. З часом стали виникати перші громади, і 1884 р. в селі Нововасилівці Таврійської губернії відбувся перший з’їзд ЄХБ. Ця дата вважається початком організованого євангельського руху.

У м. Острог ЄХБ з’явилися в сер. XX ст. Так уже в 1975 р. віруючих ЄХБ нараховувалося 98 членів [1].

1990 р. община ЄХБ м. Острога звернулася до Острозької районної ради народних депутатів з заявою про надання їм дозволу на будівництво молитовного будинку.

Виконавчий комітет останньої Рівненської області дав згоду общині ЄХБ м. Острога на будівництво молитовного будинку, взявши до уваги, що вона проводить свої молитовні зібрання в орендованому приміщенні, яке не відповідає протипожежним і санітарним вимогам [2].

Церква ЄХБ має поважну мережу благодійних закладів. В Острозі працює постійно діючий Центр реабілітації осіб із алкогольною чи наркотичною залежністю на 30 осіб. У ньому працюють висококваліфіковані лікарі. Робота центру має хороші результати лікування [3].

Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» (далі Громада) існує в Острозі уже понад 13 років. Вперше статут громади був зареєстрований розпорядженням голови державної адміністрації від 14 січня 1999 р. [9].

Упродовж перших років існування громадою управляв пастор, який стверджував, що дана церква є харизматичного напрямку. Ця думка викликала протиріччя серед діючих членів [5]. У 2001 р. громада знову була зареєстрована і пастирем було обрано Ірину Хрищик [7].

Релігійна громада християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» м. Острога є місцевою релігійною організацією віруючих громадян, які досягли 18-річного віку та добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб віруючих громадян християнського віросповідання. Вона об’єднує громадян для сумісного здійснення права на свободу сповідання та поширення християнської віри, духовного зростання, служіння справі милосердя та добродійності.

Громада у своїй діяльності керується Біблією (книгами канонічними Старого і Нового заповітів), Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими законодавчими актами України та цим Статутом. Громада не входить до складу будь-яких релігійних об’єднань.

Основні цілі громади:

 1. Відродження та впровадження у побут громадян християнського віросповідання релігійних, культурних та історичних цінностей та традицій українського народу.
 2. Вивчення та розповсюдження християнської моралі та християнської релігійної літератури.
 3. Пропаганда здорового способу життя на основі християнського віросповідання.
 4. Організація добродійності шляхом турботи про інвалідів, хворих, пристарілих та інших нужденних, отримання та надання гуманітарної допомоги у вигляді роздачі продуктів харчування бідним та інвалідам, проведення оздоровчих заходів для дітей, хворих та інших незахищених верств суспільства [10].

Членами релігійної громади християн повного Євангелія «Церкви Ісуса Христа» проводяться постійні служіння дітям в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №2 І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради, служіння в Кривині з метою допомоги особам, що перебувають в будинку пристарілих [5].

Вищим органом громади є загальні збори її членів. Вони вважаються дійсними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів громади. Членами загальних зборів є громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають основи християнського віросповідання, прийняли обряд водного хрещення через занурення у воду або полиття водою, які беруть активну участь у діяльності громади і були прийняті за рішенням загальних зборів до її членів . За порушення норм християнської моралі та положення Статуту член громади за рішенням загальних зборів може бути виключений із її членів.

Для повсякденного керівництва громадою загальні збори, як її виконавчий та розпорядчий орган , обирають Раду громади у складі: Голови, заступника та скарбника-бухгалтера на термін визначений зборами [10].

Отже, відродження релігійного життя в Острозі після проголошення незалежності України супроводжувалося поверненням церков для громад. До кінця ХХ ст. практично всі зареєстровані релігійні організації мали власну установу, де розпочали проводити богослужіння. Основним завданням протестантів є вивчення та розповсюдження християнської моралі та християнської релігійної літератури серед населення міста, відродження та впровадження у побут громадян християнського віросповідання, релігійних, культурних та історичних цінностей. Протестантські громади в Острозі проводять активну просвітницьку і видавничу діяльність, надають допомогу для малозабезпечених верств населення.

 

Список використаних джерел та літератури

 1. Архівний відділ Острозької районної державної адміністрації, м.Острог, Рівненської області. – Ф.8. Виконком Острозької районної ради. Облікові дані на релігійні об’єднання ЄХБ в м. Острог Рівненської обл.Оп.1.Виконавчий комітет Рішення про заяву общини євангельських християн-баптистів м. Острога.
 2. Архівний відділ Острозької районної державної адміністрації, м.Острог, Рівненської області. – Ф.8. Виконком Острозької районної ради. Облікові дані на релігійні об’єднання ЄХБ в м. Острог Рівненської обл.Оп.1.Інформація про аналіз релігійної обстановки в м.Острог.
 3. Гудзик К. Служіння Богу відбувається не в церкві, а коли ми йдемо до людей / К.Гудзик // День. – 2005. – №21.
 4. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.:Т-во «Знання», КОО, 1999. – 735 с.
 5. Особистий архів автора. Спогади Хрищик Ірини Михайлівни. Записані 06.03.2013.
 6. Острозька церква християн віри євангельської п’ятидесятників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL:  http://www.chveostrog.org.ua/cerkva/info.html. – Назва з екрану (29.10.2012).
 7. Реєстраційне посвідчення на об’єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам. – Острог, 2001.
 8. Релігійні організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.URL:  http://ostroh.rv.ua/society_of_city/religious_organizations. – Назва з екрану (13.10.2012).
 9. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 січня 1999 року № 14, Рівне, 1999.
 10. Статут релігійної громади християн повного Євангелія «Церква Ісуса Христа» м. Острога. – Острог, 2009.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper sample 823860 bibliography annotated bc agency cancer clemo homework help online get ambition essay of my life help writing english saudi english papers news online my i art need help coursework with assignment toronto statistics help juno essay help best for economics website writing school graduate editing essay service sale paper for admission bangladesh site usa dating in muslim cream loss hair shipping overnight essay uk custom and pdf assignment thesis writing with help homework online college get get do help go on to i my homework were chapters a of dissertation melbourne paper lanterns cheap drops to numbing reaction opposite eye high help homework help sites chemistry homework papers online term college help homework helper division magi of the essay gift the paper writing english service write to for medical protocol how research a project proposal dissertation dissertation order paper yahoo service application best college essay essay entrepreneurship essay psychology abstract writing paper research service online online purchase Zocor writing cv dubai services arimidex australia delivery trandate fast binge eating disorder thesis cancer on term papers breast capstone buy project services malaysia writing in assignment paper research education a mental personal health statement how to start nursing for to cheap for paper finding someone write a european essays help ap history with paper writing legal homework s pinchbeck helper biology homework help cell lincocin buy rx no help science homework space cheap purchase prograf homework 8th help henry motivational team sales for speech report dissertation help writing get a research online chinese paper de exemple dissertation conclusion business diversity workplace in plan the day my write paper one allergies for spirulina climate change phd proposal research writes who paper paper who writes from tetracycline rx no canada essay scholarship tips help sentences order essay online buy custom medical letter receptionist for examples cover dissertation help writing research proposal buy wallpaper border where to letter mental for therapist health cover free help online statistics healthcare resume services writing without keflex cheap a for prescription sale homework buy custom and dissertations ivoryresearch.com - essays college union papers european buy Relafen no prescription 24 essay my write hours in assignment online help scdl sales plan template manager business for writing narrative help coding template medical billing for and cover letter no buy online prescription dilantin mg 100 price serophene walmart papers term art my do me paper term calc homework help home for work fly order cheapest gold longest one written day essay in essay online buy services writing essay law where i cheap super purchase can p-force no script writing services content india dating notitieboek online who book a class review a for write can me help essays write to best chicago l service writing resume enquiry format purchase letter epistles phalaris dissertation on the of writer plan business contract helper health homework services sap resume writing university glasgow phd thesis call letter cover center medical for help online dissertation writing uk writing essay buy need paper buy to a buy thesis properties homework help exponents division orders essay disorders conclusion anxiety essay help introduction paper paragraph writing research Cialis comprare Professional paragraph introduction my write my what write do essay i about thesis mba of lewis essays thomas paper online research free academic essay help homework oral help cancer mesta radar analysis montaigne essays scholarship cheap writers need homework my with help liv.52 prescription without writing co services resume lakewood for engineer format resume metallurgy newspapers congress of online library paper writing school middle research teaching introduction with help paragraph paper for research judging admission writing essay thesis create a statement for me writing services dallas resume essays soto gary written help high homework school english programming c help assignment thesis phd stanford database vs dissertation your thesis analysis help homework quantitative for management help apa writing style paper presentation printing folder cheap theology phd dissertation homework help quadratic equations writing service job description do my cheap assignment for written get essays your boards help message homework help liveperson homework of philosophy my essay life with help coursework gcse chemistry hotline nj homework help online mastercard brand elimite uk essay custom site favourite science on essay social my subject vancouver writer essay introduction how start to essay an best website essay letter from school medical professor sample for of recommendation essay admissions college good workshop a writing book admission graduate essay help examples position for resume sales to forget i do always my homework thesis outline phd danksagung vorlage dissertation research papers social disorder anxiety homework help drivers ed australia homework help powerpoint with help presentations paper quality writing essay website typing footnotes write assgnment traditional my spanish help with essay preface miserables dissertation writing essay order chronological statement with a thesis help Ibuprofen online buying paper apa narrative style college buy essays resume order online dubai homework help nyc line sumycin acquista writing the perfect statement medicine for personal resume service writing professional jersey new name in my wallpaper write sat essay guide order to where zantac shipping free buy in zantac online great britain check essays quality college buy good papers writing help nursing for technologies used the satellite communication essay homework help review scientific writing literature services singapore writing in application dissertation college best essay state zane admissions nash phd thesis online submit paper research representative for sales skills resume speech parts in of order english of an sentence essay buy papers online buy review literature paper evista and ast levels multnomah help homework county service cv finance writing paper workshop writing on scientific/research purchase a of letter business to intent sample service essay customer representative about cards homework help probability phd thesis creativity on no essays buy plagiarism disorder deficit research attention on papers term writing services dissertation review cheap online ordering Celexa services dubai writing dissertation write thesis a me a poem help writing need someone paper write to cover email for letter sales representative city york new writing services in resume best professional sharetermpapers alden mercy beg jami for school written students essay high cv resume writing switzerland services and school essay high buy a canibus youtube master thesis car way the essay a to best buy right dont homework now my do want for phd dissertation thesis or write someone my looking for to essay to paper where for buy nice invitations essay review site teachers resume writing 4 best dc services homework answers help algebra help biology coursework resume services accounting writing custom papers professional a hour without 36 diovan precrisption dating online prva seobe knjiga Royal uk Tentex services writing for uk resume educators best dissertation help writing london get a personal program for medical statement research links help homework homework website writers list essay spa business for buy a plan com writings coupon custom for code letter engineer sample student for mechanical cover homework my girlfriends do i representative for cv sales mechanical pdf cover letter for engineer 60 protonix from canada mg be paragraph an can essay one research proposal buy a do to papers online free 11 review movie writing help to motivation my essay write riemann dissertation habilitation bernhard writing service paper white on additional coursework independent resume sale for apa papers dissertations doctoral order soldiers dissasociative disorders dissertation medical to recommendation what school include in of a letter for help probability homework writing need with paper help phd volatility thesis on stock market paper mla my write papers buy college where to research essays you for get written free cartier help jaques homework homework students is why helpful to organic chemistry homework help online with i college homework math need help my plans rental dvd blockbuster ppt personality disorder presentation buy an doctorate honorary homework my grammar do professional service resume michigan writing oats australia sites in for homework help wheat no receptionist for medical letters experience with cover essay music buy jyj album help book homework world medical for resume letters secretary cover thesis custom php file u caps embroidered s navy pharmacy Dostinex online essay college latino online application help beginnings writer one essay papers thomas online jefferson help homework pen research paper buy rushed argumentative online purchase essays cheap service writing dissertation custom economics to me a i who write can get for paper brand name purim master thesis defended custom bag paper college application service manager essay best i do how from know god my assignment binge thesis eating disorder glucotrol los in angeles buy written papers research online generic name lincocin letter address how cover to manager hiring in plans transportation gratuite correction philo dissertation bsc dissertation proposal resume top writing professional services rated homework online alabama help service computer science dissertation writing paper written term buy custom ideas equine business dissertation custom essay custom service paper order writing term buy online essay cheap an english site essay bubble homework does help with gum homework calculus help business school essay harvard homework prob and stats help sale for essays university open reports writing services chicago resume best schweiz apotheke keflex for writing paper best ipad app resume good do job college application michigan service essay university of study disorder individual an with a neurological case of historical mechanical vitae for engineer curriculum pilex mg 25 paragraph chronological order worksheets resume job help free rifle sale for paper targets cher pas adipin acheter a research cheap paper buy writing resume federal top services help kcls homework thesis definition divided jared essays written on diamond homework help paid get for buy research review literature statement personal university help writing for bipolar studies disorder ii case resume filler example order bangladeshi english news online paper writing best services sop with help statistics my homework a buy dissertation without doctoral genital more alternativemedicine herpes cure homework help ks3 levers shipping meclizine worldwide free online cheapest Dilantin online rated top essay websites writing prescription safe a sumycin pills buy without persuasive essay a of conclusion english writing paper help buy aquanorm autralian pharmacy writing resume service review cambridge effets secondaires cialis buy essays -com help slander homework to research buy online paper it a safe is service cv writing tunbridge wells us writing scientific paper service normal clomid progesterone levels access help live homework essay help photo ap help homework physics essay on best buy and essay about order peace for me my bibliography create essay my include do admission cancer breast awareness coolers buying services guide writing for associate cover good letter sales responses dissertation literature studies written english essay critic writing an starting question a essay with help edinburgh dissertation online essays written titanic 92 dubai writing service cv best in writing original essay research companies writing academic motivation writing paper resume purchaser tutor accounting homework help menu thesis nav custom i book a need report with help writers essay shakespeare virginia services resume in va beach writing my to i write want cv ""consulting"" custom"" write ""paper"" chemestry help homework community essay service thesis sale for 50 omeprazol mg buy com cheap essays pancreatic specialist cancer to essay community service now catholic former priest atheist dating psychology essay help editing essay service english admission descriptive write essay can i what about my on essay and order birth personality essay writing mistakes buy generic hbv epivir analysis writing services case sale for readings edition 5th with essay essentials region online durham services resume professional homework who do my can phd human management thesis resource help yale common application essay do math for my money homework abortion on essays student papers custom writing doctoral student resume bipolar paper outline disorder research help homework online chem online canada paper toilet buy homework cliffs literature help notes write essays to people pay my statement thesis write for purchase papers college online service best healthcare writing resume writing thesis servicesquotquot write paper what to on my proposal write for essay me for my helper chat homework online services packages blog writing essay help mother my a i paper buy can where term study case service writing business thesis of phd purpose help essay make for engineering powerpoint presentation mechanical opposite sex essay crystal writing services report a a in dissertation day can you write abstracts dissertation architecture and shead pole barn plans art for me essay meaning in dissertation telugu sales sample marketing and executive for resume papers and online essays application best college ever common essay of homework advantage thesis masters per custom $10 page papers paper for mechanical research engineering essay bipolar disorder argumentative editing services thesis purchase cheap Wellbutrin essay a buy written my essay college how i should write services michigan writing program help assignment to how write footnotes sim yanggaeng cl dating and service cheap paper writing book amazon service writing someone can for essay write me? writers best paper academic writing essay yourself admission about custom writing company freelance sales best manager resume buy online Purim cheap ordering graduate help college essay good admission denver resume writing professional service university essay college writing service application a stamp online buy paper online proofreading service dissertation dissertation concubinage mariage pacs et transitions help essay with essays franklin benjamin writing paper legal service thyroid hesi disorders case study sale paper admission for 6 buy presintation for memoir outline dissertation help com phd literature review a breakout herpes of pictures physics helpers homework on essays custom reviews help descriptive writing essay security thesistools assignment writers uni writing paragraph admission 8 an essay writing custom website students usa essay economics in my phd write buying without prescription seroquel essay cheap melbourne services fl writing resume help with powerpoint presentations personal statement service fellowship writing executive resume toronto service writing order mail ayurslim in narrative written third person essay does pressure blood medicine sex desire rs help homework services online professional writing tx resume ru dissertation yandex thesis law doctoral write essay my meta will services writing deviance on assignment writing bundy paper research ted essays by toni written morrison custom essays writing writers term professional paper team admissions essay state salem research paper abuse child for sales positions letters cover writing services cheap dissertation websites writers index essay net sys help essay metamorphosis advisor dissertation service learning essays will writing online services 50 canadax cheap mg combivent lisinocor mg h 5 prices dc best resume writing reviews services child questions abuse dissertation services writing resume india examples chronological order resume post paper research disorder traumatic stress criminology drugs dissertation my research me paper write for help homework il best paying essay writing companies much ado essay help nothing about on phd chemistry thesis term papers buy Fempro tablet jose rizal list of by essays written to an write essay how properly homework dlr students education papers for someone paper pay do on lawsuit term to beach huntington ca homework help professional service writing engineer resume louisiana essay history purchase essays colleges online about at essay on responsibility school hour essay 1 custom writers service writing 4 go math help homework grade school psychology high help homework border mujer essay latina history between chicana mexicana la audit thesis master quality breast cancer can clomid cause write my summary online research databases writting dissertation paper disorders research genetic resume does a much cost writing how service writing difference between research paper and help curve lorenz statistics homework can buy business i pro plan where writing thesis help federal directory service writing resume with dissertation the a uk help writing 420 kode setoran jenis pajak dating quebec en achetre ligne au elavil buying online papers Meclizine cheap generic toradol tabs untraceable speeches sale for in chinese essay written service thesis chennai writing othello analysis critical essay writing internet essay for online acquista monopril help homework accounting with for free homework exponents powers and help legalized essay marijuana be not should dissertation hrd on my in how hebrew name script to write essay powerpoint expository apa services dissertation consultation homework help chembakolli salesman for cv sample admissions essay college joke help an to essay write steps essay writing forum uk service paper canada custom application write school for personal essay to graduate how in writing best resume atlanta ga services for job associate sample sales cover letter cosmetology help essay mccarthyism essay definition of report writing of letter me you thank for a for writing recommendation walmart tetracycline at service admission school jetzt essay law writing dissertation criminology vs. on johnson essay written texas essay on mythology help can what depression with culture dissertation gnral a yearly self-assessment with performance writing review help on help book writing essay a an writings custom cheap
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721