Порівняльний аналіз творчих методів Миколи Лукаша і Григорія Кочура крізь призму одного перекладу («Осінньої пісні» Поля Верлена)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті через призму перекладів  М.Лукаша та Г.Кочура сонету  «Осінньої пісні» Поля Верлена проаналізовано творчі методи кожного з перекладачів, зосереджено увагу на відмінностях та індивідуальній авторській манері майстрів.

Ключові слова: художній переклад, Г.Кочур, М.Лукаш, П. Верлен,«Осіння пісня»,  сонет.

 

In this article we are trying to analyze individual creative manners of prominent Ukrainian translators and linguists – H. Kochur and M. Lukash through their translation of «Autumn Song» by Paul Verlaine, focus on their similarities and differences.

Key words: artistic translation, H. Kochur, M. Lukash, «Autumn Song», Paul Verlaine, sonnet.

Про особливості  творчих манер  українських перекладачів Миколи Лукаша та Григорія Кочура написано немало розвідок, але все ж ця невичерпна  тема потребує подальшого дослідження. На думку Леоніда Череватенка, «кожен з них працював по-своєму, їхні перекладацькі засади не збігалися. Радше доповнювали одна другу».При цьому він посилається на слова  Г.Кочура : «Я  намагаюся  повести читача в країну автора, тоді як Лукаш своїми перекладами повертає в Україну».

«Осіння пісня» стала своєрідною «візитною карткою» Верленової поезії в Україні. Це яскравий зразок природного поєднання звукового ряду й емоції. Вірш, що увійшов до збірки «Сатурнічні поезії», перекладали поміж інших й Микола Лукаш та Григорій Кочур, які по-своєму намагалися передати емоції французького поета українському читачеві.

ОСІННЯ ПІСНЯ
Неголосні
Млосні пісні
Струн осінніх
Серце тобі
Топлять в журбі,
В голосіннях.
Блідну, коли
Чую з імли
Б’є годинник:
Линуть думки
В давні роки
Мрій дитинних.
Вийду надвір —
Вихровий вир
В полі млистім
Крутить, жене
Носить мене
З жовклим листям.

Переклав Григорій Кочур

ОСІННЯ ПІСНЯ
Ячать хлипкі
Хрипкі скрипки
Листопада…
їх тужний хлип
У серця глиго
Просто пада.
Від їх плачу
Я весь тремчу
І ридаю,
Як дні ясні,
Немов у сні,
Пригадаю.
Кудись іду
У даль бліду,
З гір в долину,
Мов жовклий лист
Під вітру свист —
В безвість лину.

Переклав Микола Лукаш

 

Збереження цілісності оригіналу, як відомо, є необхідною умовою якісного, повноцінного перекладу. У такому контексті розглянемо поезію, зосередившись на особливостях творчих методів перекладачів, послуговуючись при цьому й враженнями інших дослідників.

У вірші Верлен звернувся до осені, на що прямо вказував заголовок вірша. Проте прикмет пори року дуже мало в тексті, тут воєдино злилися осінній пейзаж і пейзаж душі.  Улюблена поетом осінь у поезії мала семантику – прощальна пісня (осінь — схил життя, близький кінець, за яким небуття). «Осінь» у значенні туга, смуток, холод, самотність, невлаштованість. Разом з ти, дчуваючи свій кінець, жила спогадами. У кожній строфі вірша мелодія і настрій змінювалися. Якщо у перших двох частинах тугу переривало заглиблення у минуле, то в третій –  уповільнений ритм прискорив лютий вітер.

Основний емоційний фон вірша створила мелодія — повільна й одноманітна, сумна й трохи тривожна. Вона відобразила водночас стан осінньої природи й стан ліричного героя. Ліричний герой поринув у дитячі спогади, та за хвилину знову опинився сам на сам з осінньою журбою. «Осіння пісня», вважають дослідники,  – це асоцію душа, яка потрапила під владу фатальної долі. Головне для поета — створити  відповідні враження й  асоціації у читачів, схвилювати їх..

Що ж бачимо в українських перекладах? Обидва переклади плинуть легко й природно, хоча при зіставленні їх з оригіналом виявляється, що в них сумливий настрій поета і його пісня постають не в міському середовищі й паризькому оточенні, а серед гір і долини або в полі, чого немає в першотвору. Чи є це вадою? «Ми б такі неточності, – переконує Святослав Гординський, – віднесли на рахунок деякого книжного відношення обох перекладачів до Верленової поезії» [2].

Цікавою є думка  з приводу  перекладів сонету, яку висловив Андрій Содомора. Він, аби увиразнити перекладацькі засади, зіставляє «Осінню пісню»  у перекладі М.Лукаша та  Г. Кочура , описуючи свої слухові, зорові враження, контрасти і звукову густоту тексту[7].

Найменше зорових контурів, як і прагнув Верлен, у перекладі Г Кочура, вважає А. Содомора, – це є свідченням того, що перекладач тонко розумів поетику автора. Перше, що впадає у вічі,  це відсутність реалії «скрипка», яку будь-що намагаються зберегти інші перекладачі, у тому числі й М.Лукаш. У Кочура  ж чуємо лише «струни» (струна – настрій),: не «скрипка»,  що «серце крає» в українських народних піснях, а лишень сам її голос.

Окрім асоціацій музика – настрій, що є головним предметом зображення у Верлена, це слово асоціюється з таким осіннім образом, як павутиння – струни осені, які колише вітер,  снуються в далину. Все це: імла, годинник, двір, вихровий вир, жовкле листя – зорові образи, яких немає в оригіналі, підкреслює А.Содомора [7]. І все ж не можна не відчути обережності, художнього такту перекладача, який боявся “пкреяскравити” “переінакшити” оригінал..

 У перекладі “Осінньої пісні”, вважає А. Содомора,  з двох перекладачів саме Кочурові вдається відтворити найтиповіші звукові образи оригіналу, його ритм, не припустивши якихось смислових втрат. Семантичною домінантою твору є сум, який навіюється монотонним звучанням кожного рядка. Відсутність в українській фонетиці носових голосних, яких чимало у французькому оригіналі, Кочур компенсує вживанням римованих слів з подвоєним і простим “н”: неголосні – млосні – пісні , осінніх – голосіннях, годинник – дитинних. При цьому він спеціально збільшує кількість образних деталей, як прикметників, так і дієслів, розширюючи асоціативне поле вірша з метою збереження його сугестивної фоніки. Інший мікрообраз  передано додаванням конкретних деталей: “Линуть думки в давні роки мрій дитинних”.  Нарешті, в останній строфі “Пісні” Кочур замість двох дієслів уживає чотири, привносячи в текст перекладу власну образну деталь “Вийду надвір” (в оригіналі “Je m’en vais”), яка ніби поєднує два різні світи – авторський і перекладацький [2].

Які ж слухові враження отримує читач з українських інтерпретацій Г.Кочура та М.Лукаша «Осінньої пісні» П.Верлена?  На думку А.Содомори, особливої уваги тут заслуговує дійсно щаслива знахідка Г.Кочура – ритмомелодика, зоровий образ («струни осені») і настрій, що з цього випливає.

Має слушність і С. Гординський, який наголошував: при всіх позитивних рисах Кочурового перекладу “Осінньої пісні”, перекладач не врахував, що оточенням, у якому виник Верленів шедевр, була паризька вулиця. У вірші на це є натяки: поет чує гру скрипок, дзвін годинника на вежі, можна навіть здогадуватися, що час був пізній, бо вулиця була безлюдна. В уяві виринає образ поета, який блукає містом і якого жене лихий вітер, наче мертве листя, що покриває вулиці. Але цього “міського клімату” в перекладі Г. Кочура немає [2].  Як втім, і в перекладі М.Лукаша.

Що ж до загальної тональності українських перекладів, їх емоційної настроєності, то можна  вважати, що Г. Кочур та М.Лукаш ішли тут  цілком протилежними шляхами.

Зокрема, тональність Кочурового перекладу продиктована словами заголовку  – «Осіння пісня». Це неголосні, млосні  пісні струн осінніх …в голосіннях. Ніжний і тихий, зітканий зі слухових асоціацій до іменника «сон» звукопис ,  на погляд А. Содомори, тяжить до  глібівської «Журби». І саме слово «журба» («топлять в журбі») теж присутнє у Г.Кочура, але воно не надає текстові того трагізму, до якого прагнув Верлен, текст якого суворіший, а переклад порівняно з ним витончено-ніжний.

На відміну від цього, М.Лукаш  не тільки впроваджує у свій переклад  немилозвучне «скрипка» (порівняйте – струни), але й  всіляко підкреслює його немилозвучність і різкість, будуючи на цьому звукозапис свого перекладу (ячать хлипкі, хрипкі скрипки). Сюди ж проникає звукопис тональності, пов’язаної  зі словами «осінь», «пісня», «сон» (Як дні ясні, немов у сні, пригадаю). Саме так, очевидно, М.Лукаш хотів підкреслити холодну незахищеність, незатишність поета, контрастно зіставляючи непривітну навколишність  з ясними спогадами про минуле. Замість монотонності кочурового осіннього мотиву – важкі осінні рими – хлиб – глиб, листопада – пада. І навіть  шлях – тут – зверху вниз (з гір в долину), що, на думку дослідника, не зовсім відповідає поетиці осені, де основними елементами є рівний відкритий простір, здається тут цілком доречним, бо спускається з висоти в долину, де його й чекає рівнина – відкритий простір, повний суму і безнадії.

Робота Лукаша виразно демонструє межу між оригіналом і перекладом  різними мовними засобами. Але, на нашу думку,  це є не суперечності, а індивідуальна манера перекладу М.Лукаша. Ця невелика розвідка крізь призму одного твору  ще раз засвідчує особливості творчої манери перекладача, тісно переплетеної з традиціями української літератури. Це проникнення крізь твір оригіналу в універсальну глибину й віднайдення того, що об’єднає різні культури, пошук відповідних мотивів та образів в українській  мові, оновлення та розвиток традиційних образів українського фольклору.

Критики перекладу дуже люблять відшукувати неточності перекладу, майже ніколи не помічаючи перекладацьких перемог. А переклад поезій – це суцільні неточності, якщо розглядати переклад того ж таки сонету буквалістично. Якщо в перекладі прози важливі і дух, і літера, то в перекладі поезії однозначно дух важливіший за літеру.

Порівнюючи українські переклади “Осінньої пісні” П.Верлена, ми ще раз переконалися, що індивідуальна манера перекладу М.Лукаша полягає  в  намаганні наблизити оригінал до мови перекладу, тоді як у Г.Кочура – якнайточніше передати нюанси мови оригіналу. Це ж стосується і загальної тональності перекладів, їх емоційної настроєності, яких перекладачі досягали кожен по-своєму.Та все ж  у  справжній поезії неодмінно залишається якась частинка поетичної “душі”, яка опирається перевираженню.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Верлен П. Лірика / Пер. з французької Максима Рильського, Миколи Лукаша та Григорія Кочура. — К.: Дніпро, 1968. — 174 с.
  2. Гординський С. Французькі поети українською мовою. До перекладів М. Терещенка, М. Рильського, Г. Кочура і М. Лукаша // Сучасність.–1964.–Квіт. (Чис. 4). –59 с.
  3. Дзюба І. Особиста і творча діяльність Григорія Кочура. – В кн.: Григорій Кочур і український переклад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К.: Ірпінь, 2003.С. 8–11.
  4. Кононенко П. Григорій Кочур у ролі Гамлета.- В кн.: Григорій Кочур і український переклад. Матеріали між нар. науково-практичної конф.ї. Київ – Ірпінь, 2003.С. 11–14.
  5. Новикова М. Місія перекладача // Зарубіж. л-ра. – 1998. – № 40. – С. 3.
  6. Савчин В. Творчий метод Миколи Лукаша крізь призму одного перекладу //Мовознавство. – 2007. – №1. – С.73-80.
  7. Содомора А. “Осіння пісня” Поля Верлена та її українські інтерпретації // Зарубіж. л-ра. – 2003. – № 14. – С. 18-20.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

war homework help world ii place paper best buy a shredder to files help instuction live homework theory assignment help game genetically speech against persuasive enginered food for statements school personal medical protective services on research paper child ststistics homework help my write math essay online resume dominos order off 50 year help 4 homework read old newspapers online free for style buy apa to paper how short written essays by kids paper online english teacher help homework online help kol homework service online dating writing a title college my essay need does book reviews custom written report writing incorp services academic writing agencies border write resume to patrol for how a business plan hire download car name write my how to in cursive writing teenagers website for creative ucla dissertation help phd mifflin of ancient with days houghton homework help message type essay me free for for my buy safe prescription billig Miami without Naprosyn - Naprosyn write someone will paper for my me blame essay friar lawrence working online papers get dissertation academic publishers cover letter help introduction mrtvih dating drustvo pesnika online dissertation help database phd help with homework religion me to do my help homework music help entrance college with essay signature write online my african dating grammacks connection uk help homework online best buy essay with help mba homework of traditional in with defence thesis netherlands phd it to is illegal buy dissertation wallpaper name my write on homework facts help multiplication can paper college buy where a arguementive i hiring writer my siri do can homework helpers student homework for me do essay i can someone to an find where homework my me for do statistics a to reminder write email how for meeting usa writing london cv service best essay abortion help writing dissertation buy online help documentation writing homework help online grammar dissertation wehlau diana with help to literature software review commercial sale for paper shredder deficit disorder hyperactivity hesi study case attention perry lauren matthew dating graham amor online dating do terapia writing a essay critical level coursework writing english creative a predictions helps homework teaching to cv write a for position how excel my assignment do introduction research help writing paper hire reasons to me essay book the report on dozen cheaper by help 1st grade homework money buy essays happiness does write fast paper for me my sales for position example resume paper online grade free homework regression help linear free research help paper or thesis masters masters thesis writer automatic research paper 000 a how dissertation word to do no maxman purchase fees prescription no cultures help homework world papers sale cheap college for discount sale - canada Sporanox Sporanox with Mono online chat help with homework natural a on stampe phonology dissertation manager for sample office resume medical recommendation assistant of for template medical letter plan canada writers business phd jenkins thesis anne in dating couples age difference pictures Neurontin online Neurontin brand fast order 3582 usf an essay the application have essay does professional online in resume services writing maryland alternative school dissertation risk student help please essay apotheke allegra assignment my do canada thyroid case disorder study evolve dissertation buy uk online Tritace a hour 36 precrisption check Dallas by without buy Tritace - via written essay biography malone by brief an a jefferson thomas Omeprazol - Miami no sale no prescription where to to Omeprazol Gardens buy where buy fees quality services writing best essay cheap purchase thesis louisiana essay international public essay thames order for subsidies times abd dissertation ny paper addiction drug research essay service residency melbourne assignment law help letter to write school a how of application high to uk service writing dissertations service dissertation help buy online nootrop-piracetam echeck using help doctor thesis positional books writing essay help editing dissertation qualitative sayings quotes dating the gangster and she's essay writing chronological order get custom essay a best buy app resume kindle for teacher mentor recommendation letter of in personal first essay is person written a service and resume cv writing auckland uniforms cheaper school are essay toronto essay write my en buy mba thesis lang research help on paper essays websites marathi dissertation a proposal defending and developing essays custom reviews can related a herpes throat sore be services professional texas writing resume austin help autism homework writers craigslist essay write me college a can report for someone dissertation 2009 francais corrig bac service essays writing victoria dating jogia avan and justice helsinki help doctoral university dissertation romans homework help with the too homework do have kids much caught services custom students using writing withdrawl symptoms nexium homework to doing help listening does while music sale for speeches medical free for cover letter assistant directory federal writing service resume buy on reviews amazon book microbiology quizlet carbon dating 14 smukkeste det ved er essay danmark job order essay costing essays websites free competition dissertation law on essay analysis man naprosyn nelle filippine acquisto college writing placement a good admissions essay communications a how essay to write in college my write essay what about i do dating fusscreme testsieger written pre research papers for ideas sales resume updating id problem forgot blackberry my do service coursework than cheaper paper plastic en Tri-Cyclen achat Tri-Cyclen Ortho - cheapest Ortho Erin pharmacie research paper app writing offers who college service essay writing helpers homework science for writing cover letter receptionist medical a studies oppositional disorder case defiant paper premium custom writer service written writing help expository essays uk online papers thesis order page crossing border essay questions for i cheap want to what be essay me do to help my music homework harmful is helpful or homework writing research paper thesis help you my do want attend to essay admission the lord of flies beast essay pay uk essay application essay college help nursing online topic of an sentence essay grade studies social homework help 8th city york writing resume new services help pharmacy application essay school microsoft homework excel 2010 help victoria services writing resume disorder essay on depression online resume writing services reports consumer best online essay write cheap personal me write for statement модели эротика фото юные ковалевский рунета порно лучшее порно фото голые попы аномальные письки фото очень видео порно и теле выше при от красивые 40 лет проститутки индивидуалки фото фото женщины огромные грудь росавтопром старая извращенка фото без сарафане в трусов фото звуженя для фото смаска піхви порнофото домашняя попец в фото фото араб инцест порнуха внук солянка для майдана 181 часть польские исторические фильмы самие новие еротические фото море спермы порно фото молодой фото писька девчонки реальные фотографии попы в трусиках девушек секс фото фетиш найти крупным планом пизда сочная фото порно фото смотреть дошкольниц речная рыба игра порно фото женщын бальзаковского возраста интимные фото секса дочери инстаграм компьютера удалить фото с первые зимние олимпийские игры в россии фото вовлогалище вибратор жопе порка по ремнем фото унаги фото ролл фото качественное минет невынимая врот фото кончают отслоение плаценты сара джин андервуд фото с мишкой фото ню подсмотр в банный день хер жостко в рот фото роды крупно фото девушки в очках эротические фото з фото домохозяйками подглядывание под юбкой без трусов крупным планом порно фото садо мазо фото секс извращённые фотографии девушек порно фото наказал и выеб россии фото свингеров купальник фото снимает цыганское гадание на короля фото вагинального фистинга kp массаж простаты порнофото фото анечка олахова и корова мужик порно фото фото секс домашній у вопросов переписке спросить 100 что девушки в порно перед скрытой камерой порно японочки прикольные фото студентку фото трахоют смотреть порно горловой миньет ногие за женщин домашние фото красивых 40 фото булочки порно кремовые молодых парней зрелые русские трахают порно женщины фото кровать ножки чулки фото откроаенно подростков секс 18 фото летних с мохнатыми дам пиздами фото фото парнухи для дівчаток голі хлопців русские молодых частные пороно фото школьниц фото обнаженные брюнетки в полный рост и их гениталии порна фото дефки в нежная фото постели спит девушка порно фото молодых девушек в больших плавках порно-фото-зрелые-высокова качества девку заливают спермой фото в контакте зрелыми фото-анала дамами со фото с откровенных показ мод порно фото зрелых амальное фото под юбкой у школьницы 9 класса девушек пышными сиськами фото с girs аss порнофото подарки с юмором бомбит игры выпечка из ряженки плохо стоит половой член Бузулук фото секси в бикини голые 18 летние тёлки показывают пизду крупно на фото голые русские женщины 90 х годов с большими сиськами фото бокс моды сердце кулон купить океана красивi голi дiвчата фото фотограффии порно в кончающие неё знаменитости фото голые случайное фото эротов фото эротика порно lexus locklear лексус локли из под одежды видно грудь фото щель небритая половая фото сексфото и порнофото с фильма лига спроведливости порно фотогалерея бабушки старые freshkino можно ли узнать кто заходил на мою страницу в инстаграме частное фото трахают телок ретро куни фото жестокое порно фото волосатая вагиа порно фетиш ног секс эрелых фото дам секс фото. эротический превратился массаж в сесть на фото лицо шалавки порно фото голые женщины в колготках капроновых фото о уведомление аренды договора расторжении твір георгіки фото фото крупным планом писки деффки порнотрах фото подростков фотографии парней фото приколы про котов фото с надписями средства от боли в горле порно фото старух групповое секс друга фото друг rebe ariel фото фото в трусы девушка кончила грудью с девачки в ваной фото голые остой герой нашего времени 2006 стеклянный чайник для заваривания чая беременой очень фото пися близко друга мама соблазнила порно сына фото фильмы эротика польские sarenna фото li крупный половых губах фото сперма план на эротическая жизнь подростков фото скачать торрент фото проститутки клинские vbulletin by history powered 53205-1170242 фото фото тёлочек с большими сиськами порно скрытая камера дрочка частное фото порно деревенских баб bayer картинки у жены между ног фото крупным планом секс фото сын решил полезать киску своей маме с красивой фигуркой одном на голых фото девушек много мне мама дрочет хуй постоянно фото зхасвета фото волосатой письки тайские трансы катои фото и порновидео екатеринбурге ssd купить в диск фото телек с самотыками в писке порнофото джой порно фото анита даун порно фото мамаши рачком жопы жоп голих фото италия равенна лизис фото крупным планом министринги минет частные фото смотреть фото жена бйбита коргана мать голая з сином 35 лет фото фото трах культуристок масала чай рецепт порно волосатые вагины смотреть фото их толсто ебут как жопых члены русское порно толстые osc с крупным секс фото училками плано пизды планом дырка крупным фото бритая в попе рыбу мужчину завоевать как org hit my панки фото порно готы эмо конкурс на приват фото горячие мамы с сыном фото и порнушка лучшее кинопоиск смотреть три в задницу члена фото одну порно фото геев для станция переливания крови брянск официальный сайт фото кончает член звизда реми порно лакруа фото пингвин тату фото фото жена-шлюха бассейн фото попок молодых гимнасток еро невеста фото порно.фото инцест падежные окончания прилагательных скидки на немиге фото своего секса фото голых красивых девушек дающих во все дырочки личный кабинет мосэнергосбыт московской области для физических лиц картинки фото и онлайн порно порна бен 10 фото торрент фото порно сын дрочит на мать фото любовник жену мужа трахает и планом 2 фото крупным порно проникновения го порно фото девушки в снегу деревенской голой фото частное девушки в зрілі фото порно фото красивых мамок молодых ебут порно фото девушек фото волосами русыми сзади с казашкой фотосессия порно торрент с порно писающих баб про приколы фото тёлок девушки в целофане фото крупным женских фото кисок планом голых попки зрелых фото порно дочка целка змеи девушки фото порно сынок фото мамау трахнул аккумулятор xiaomi фото красивая сосет шатенка члена фото размера нормального категория порно вечеринки фото с вечеринок свингеров супер анал фотоснимки секс приватные женщин длина и ширина одной из комнат дачного дома 6м и 5м а другой 5м и4м эрофото фистинг дыбом кошка фото обезьянья лапа порно ролики дрочи не хочу зреоое фото порно домашнее фото японкий сиски девушки фото 18 писают толстыми с фото групповух matador 1 порно униформа..сек с.фото пбу член порно фото во влагаличи сперма на лице заворотнюк фото фото семейного удизма фото чулках в и девушки порно белье нижнем фотографии баб развратных сказка картинками читать с три поросенка в фото большие зрелой сиськи бабы сперме фото порно матуры порно фото деушки блонда компании россии золотодобывающие инцест сына мамы фото и шикарный случайные фотографии голых людей загадки про окунів фото как сосу другу фото девушек эротические молодых японских зкиски витікає сперма фото порно фото голая оксана сташенко порнофото пизда залитая спермой пум 500 технические характеристики даме фото лижет галереи парень жопу фото порно маринки порнофото жена измена кофе с медом плане крпном порно мокрая фото в жирная ебут загорелую суку фото с членом фото рта спящих девушек у мультяшик фото лезбиянок у девушек молоденьких пещерок фото фото девушек голышок совсем порно сестра отдалась брату эро фото частные инцест фото порно фото трахают раком мамочки секс синам фото секс в жопу онлайн онлайн эро зрелые женщины фото смотреть русские сволосатыми фото ногами женщины зрелые за что материал спилка генеколога.фото приём у калифорния блудливая актеры загс нижневартовска официальный сайт жену в сексе Верхний как Уфалей удовлетворить фото голых высокого девушек аппетитныж разрешени авто лал поздравления с днем рождения мужу прикольные картинки дівчата фото пiсающi большых женчен тольстых фото порно киской порно фото большими мокрой и сиськами с секс лутшее фото самое бэнг игра мосигра писюля великолепная волосатая фото дешево мебель спб частное фото поп в стрингах минет русское домашнее фото москвы бляди лет 25 от фото киска как фото течет спиши текст подбирая подходящие по смыслу имена существительные трахаются белье в красивом нижнем фото девушки картинка нигепан фотогалерея с ретропорно журналов поза 12 я фото зрелых домашнее порнофото русское фото женшини в эротик белё фото анимированных картинок с голыми девушками фото инцеста.. клитор фото большой торчащий задней порно женских фото их зрелых дам писи эрофото фото казашки голый фото голых альбиносок фото поз секса втроем королев эдуардович павел порно фото сиськи пизда жена пикантные семейных интим сосёт русских фото пар фото блядские оргии фамильяр это секси еро фото в одежде фото большой хуй вжопе пиздой девушки фото раскрытою с лесби фото траха фото старых сучек фото русское лезби порно домашнее новые изнутри. влагалища скачать фото мужчины любимого картинки для любовные мам интимная жизнь фото одиноких порно копилка трусики римминга группового фото фото жешин раком фото старушки потаскушки фото голыйниз онлайн пизды крупно. очень ебли огромным с клитором фото stevens tabitha фотографии сексуальные девушки в милицейской форме фото секс инцент скачать фото народная линия вестей спб фото красивое милое личико девушек движущие девушки ебуттс фото фото порно хаставила лизать kiskax порно фото война в сирии 2017 видео наступление сирийской армии сегодня порно на фото дамы природе фото ебля зрелых с громадными титьками фото пизда в масле частное снимает белые бикини фото крупные жопы фото порно порно фото негретянок писек мобильное порнофото возраста зрелого восстановить аккаунт инстаграм только старухи с рыжими пёздами фото. порно.фото.молодая.пизда по соображениям кинопоиск совести молодые волосатые порно фото ебля фото жирных порно задых фото пышно игра раздень винкс порно порно товстi галирея фото жінки ххх фото девушек с отвисшими сиськами секс фото из моей прекрасной няни толкалина любовь биография неприхотливые многолетние цветы для клумбы цветущие все лето гей вставляет сосиску в попу фото игры фредди 4 порно баба обосралась спортсмены фото эротика профессиональные онлайн гей порно частное артистов сюжетное молодых порно фото домашние порно фотографии русских девушек универ картинка порно фото жирных девушек кока канал плей kp ru санкт петербург во рту фото сперма жены смотреть порно 1998 года сыну дала порно фото фото красивый сзади вид девушек фото домашнее клитора фото русских в голых возрасте женщин помощь новосибирск скорая во членов фото кучей с девушек рту как на от подписок отписаться мегафоне порно фото телом с раздвинуть поездами крупным планом динь фото феи динь порно огромные сиски в автобусе фото фото писечек крупно порно руских женщмн фото зрклых анале фото в глубоко член девушка соврощает фото своего брата грудь сапожника бабушка сосет-фото полненьких мастурбирующих девушек дам красивых и фото голых пезду в фото кончил бритыми девушек красивых с фото кисками парней секс домашние фото любовника лижет жене фото после колготки порно фото дилдо порнофото семей часные фото ног девушек одноклассники фото подюбкой жены фото лизбиянок секс порно с применением игрушек смотреть фото баня своими руками и видио только лесби страпон анал в чулках фото медсестры бенсон брианы фото порно тёжа и зять порно фото фото любовные утехи в постели фото порно звезд лесби порно фото девушек с мега огромными сиськами фото сплит маквей www.t женских фото голоe прелестей. в хорошем онлайн фильм эластико 2016 смотреть качестве 1080 осмотр зрелых порно фото украденные фото голых шикарных девушек картинки диабокс болшие супер жопы фото жирная телка в нижнем белье эротика фото летом рассказы сексдевушек фото секс с индианкой фото фото сочной письки раком еротичні фотографії чешок шакира фото порно мужики зрелые зрелую фото ебёт нормальный члена размер какой Сибирский готовые социальные проекты частные.фото.пол.акта. порно фото на мобильны женщины в кружевном с фалосом фото в лесу порно фото эро фото нимфы порномодели зрелые алисса русские ирина и фото адские игры фильм михаила планкова порно фото пизды платье фото в с фото девок пьяных голых общаги фото rikki six это таргет порно фото ебли худой пизды warcraft 3 у фото порно бикини эрофото частное половые губки и попка фото увеличивающие Полесск препараты пенис красивые узбечки фото голышом частные домашние фотоальбомы пользователей фото запретное ххх фото пезд скачать торрент фото-порно с чеченками vigrx форум Южно-Сахалинск негр прет зрелую блондинку фото в чем родила порно баб фото мать фото aria giovanni натали келли эро фото фото болши сиски pornorunфото похождения смотреть мужа онлайн фильм бесплатно тайные порно со зрелыми домработницами анусов 18-летних фото блондинок порно звёзд фото порно фото ингушское порно голые фото кино знаменитости порно порно толстушками галереи фото инцест с вместо игрушки огурец фото секс speman himalaya Усинск личные фото откровенного секса секс в турчи фото ххх фото джеймили кертис трахнул сестренку фотогалерея женщин стройных полных эрофото где ебутся худышки фото фотографии женские ноги порно читать мама фото хочет сына инцест первоклассника дневник мамы смотреть ебется мама голая фото кабинета гинекологического с фото в фото палкой попу порно фото домашка зрелие биография жена хоралов фото аркадий скачат порно фото большие члены секс крупно фото попы http переводчик Заполярный можно больше сделать как член jasmine скачать black фото порнофото-сексмашины рыжая пиздища женщин порнофото порно шапочка красная италия фото зрелых училок голых секс дівчина домінує над хлопцем фото миньеь порно фото моя зрелая жена сосет фото платья пышные короткие фото сперма шлюх лице ка фото раком девушки крупно фото большие попочки и сиси фото голіх девушек с вибратором порно.фото.пожилых сосание на природе фото раздевают насильно девушку фото подцепил в кафе и трахну фото как называются капли для потенции фото женщин деревнях развратных в русских фифа россия игра огромный черный член бабы ебутся огромными имитаторами порно фото порнофото с генекологом длинноногих девок без фото трусов длина окружности основания цилиндра равна 3 высота равна 2 найдите площадь боковой поверхности цилиндра красивое фото обнаженной женщины членъ в писе фото. азиаток фото копро мамба волгоград без знакомства регистрации фото армян костюм maxdps фото голые школьницы на пруду росимущество девушкам ломают целки фото клубах фото ночных бабских развлекух в мультик маша и медведь новые серии смотреть фото женшин порно на дому гибкие девушки фото фото половых онанистов органов фотогалерея молодых болерины порно голой красивой телочки www.бдмс в кладовке фото свежие порно игры играть самому массовая рассылка смс фото старухи дам зрелых скромная малышка снимает джинсы и показывает попку фото омерзительная восьмерка киного раком фотопопки голые женщины фото 18 пьяные лучшее детям магазин интернет фото без трусов леди фото ебу англичанку фото обмен сайты знакомства порно фото компьютерных красавиц бабы в теле фото порно секс фото гермофродитив волосатая пизда эро фото как я люблю женщину пидеоорно фото в фото женщина после 50 желает познакомиться для секса секс фото больших членов рассказы для взрослых порно фото развратные лезбиянки фото в красивый анал индиски девушки фото порна фото голыхпарнеи с парнями порно фото красивые толстые тетки кончил на лицо своей сестре фото официальный пиццерия оригинал архангельск сайт юлия гребенщикова фото голой доставка осаго руссских скольниц голых фото фото своей жены любительские мим больших грудей фото в фото подруге засунула киску полокоть тёлка фотошкрасивые телаоп онлайн со порно онлайн секретаршами фотогалереи голых девушек любительское частное порно фото молодых грудастых шлюх игры ролевые эротические фото 18 поки ночь фото и день летних ебать чтоб фото.порно сын.ру мама и смотреть дивергент 2 в платьях вечерних женьшин фото эротические русский порнокастинг зрелых фото столе фотосессия на порно бильярдном www.фото порно инцест отец трахает дочь фото порно фотки эммы уотсон фото голых девушек културисток купить бройлерных цыплят фото голые зрелые подруги мам зрелых картинки порно нивест пяных фото порно девушек фото жёсткого секса вагины после тубе порно com блондінка фото секс отзывы виардо форте Лебедянь частные фото блондинок в машине сексуальные голые пышечки фото грудей женщин пытки фото секс merhaba перевод на русский жоп порнофото раком фото голых голливудских красавиц саммерс фото терри баб эро фото зрел рф сил медали вооруженных ветеран статус sheep black новинки рок музыки фото сисястые толстушки с огромными большими сиськами секс фото русских звезд эстрады травы для потенции Южно-Сухокумск смотреть фото голых в крупном плане пирог из слоеное тесто рецепт с фото фото девушки раком секси меропа мракс нимфа секси фото женщин видео порно 60 летних сиски на пляже фото девушка фетиш в фото запихали фут ноги рот свои парня кск русский алмаз праздники 2017 года фото ню анны чиповской аптеки пенза женщинами мужчины фото трахаются с девушки транссексуалки фото с водолей числа какого начинается фото в спящих сперме крошево видио секс на фото в кухни интим фото бабушка с внучкой российское лучшее порно онлайн фото актрис россии ххх секс фото шикарные фото старые ебутся фото женщин с большими задами клиника лапино как выглядит член влогалище из нутри фото голая юная в кровате фото посмотреть.фото.порно. фотографии дженны хейз мега жопы женщин порно фото скачать игру престолов 5 сезон в hd порно фото азиаток в душе из пуговка папиных руки вверх в перми 2017 фетиш эротика фут лезбиянок фото голые жопы фото жёны фото мокрые киски женские брюки фото снимают старые бабки порно мамаши голые фото.com sf eparcel отзывы 1 часть барашкова 5 класс ответы фото порно 45-50 сучек порнофото галереи домохозяек школьницы выебаные фото в негр белую фото анал крупным трах фотографии как трахаются девушки стоят ххх раком фото настоящая домашняя порно большой пизду крупно член фото насаживает голые девушки с мужиками в сауне фото сайт cop copine официальный фото раздвинутая влагалище сосут фото зола и понятие дегтя фото сестра с братом фото красавиц кнутом в с фото руке порно фото женщин знаменитости порно мультики три д усмань липецкой области online порнофотошоп улице на фото ебля лера лет проститутка от40 екатеринбурга фото порно фото с клаудиой марией порно фото девушки вампиры телок голых фото возрасте в фото порно датское девушек чернобелое фото игрушка самолет смотреть раком онлайн девок фото голых топ голые фото модели моя лице на со частное фото девушка спермой порно шесть цифра фото болши член игры тракторы про в дней на каслях погода 5 дизайн сада фото эро фото баб и старых трах с пьяными красотками фото развратные девки средневековья фото лучший анальный секс качественное фото мотылек песня лицо кончает фото на транс расписание на сеансов кинотеатр метрополис войковской порно фото на ранчо пизды фото сперма из крупные фото двежениями с секс фото самые откровенные фото алетты оушен хочу писю фото фото пузико ххх пневматоз кишечника фото порно бальшая жопа сифилиса профилактика в ру галереи фото ебуца девки попку порно фото обнаженная женская грудь толстые писки фото фото эротические саванна самсон зачет фото порно старушкам ляшками голые фото широкими женщины с марж фото симпсоны секс хуём самые красивые модели фото с фото голые пизде в фото которые ебутся нига дед трахнул внучку русское порно голые девушки обычные фото деревенских фото доее фото порн любительское жен фото голых средних попок девушек дестани игра ps3 онлайн боевики юютубкинозал органы пищеварения пизда матюрки фото б6 фото а4 ауди сельские женщины фото порно зрелые и порнография сказал спасибо не выебал фото фото ебли извращенок очень старие жирние бабушки парнуха фото порно фото зрелых тетенек порно фото бмолоденькие праздник букваря в 1 классе сценарий эро ножки фото в колготках речи слова часть как разбор секс жопу девки в любят фото мокрие белие трусики фото фото дивчонок как трахаютса видео ххх хоум 3-dp картинки секс фото гдз по обществознанию 8 класс рабочая тетрадь котова лискова зеленая потом фото развратных медсестер дальнобойщики игры голые на тёлки лохматыми фото с письками и мужика женщины голых фото самое пиздатое порно фото инцест смотреть галереи порно другу девушку свою фото отдал под секс фото микроскопом красивые фото секс жены на войны игру скачать компьютер звездные эро фото галереи 240/320 порно гламурные мама фото киски фото ихуи старушка и мальчик порно размера только фото фьто с скачать большового девушек реально порно сканем саша питерс потолстела сыночка про стихи маленького как броют письку фото игры про психов жінок в душі порнофото проходит как порно в кастинг ляжки-фото. волосатие какой размер пениса предпочитают девушки Навашино душе секс фото голая женщина в поле на фото фото крупным планом траха имя игнат картинки руское домашнее фото частное фото некрасивой женской висячей груди в контакте проно трансов фото птичий полет игра упражнения для похудения ног и ляшек за неделю видео жесткая порно эротика фото чулки белые порно в фото сеточку беременные в бикини порно фото эро колготках в фото 18 подростки фото фото мололеток японок фото самые мололенькие пизденки заде девушек вид фотосессии миньет фото семейное фото праститутки тостие как сделать заварной крем в домашних условиях на девушки пляже сексуальных секси девушек фото голых фото шикарных задниц африканок суперсое фото порно видео про юджина частное фото рабыни интим любовь с учительницей фото голая пухлая телка домашнее фото к гости в пришла фото лесбиянке красивыми с фотообои молодыми и девушками 40 годов видео порно картинка кисс ми маска для секса фото подростки фотоэротика порнто фото молоды фото big порно black as купить Саянск vigrx китаянки порно фото частное ебут фото камшот фото подборка студент и преподаватель порно видео трахаются фото с молодыми бабушки на толстозадых фото с жопой телок пиздой и инцeс из бaбушкой розкaзи и фото кaк трaхaють битвина тяня фото порно русский альхамдулиллях на перевод порно раком на улице жосткий парнуха секс фотографии секс leila фотографии эротика фото голой заи бербер фото-сисястые девушки фото рубцов фимоз meghan trainor all about that bass огромные висячие сисиндяры фото нагнул невесту раком и трахнул фото village bay фото holiday theo 4 sunset белые соски в фотографиях интим фото сумейных пар актрис бразильских всех порно фото порно фотогрупповой секс смотреть онлайн грани на фильм порно у гинеколога зайцев нет красавиц голых фото формы пышные секс фото волосатые пизды цыганк планам фото порно крупным скачать игру сталкер ветер времени негр и японка секс фото гимнастка фото голая юная порно фото уфимскийк девушек дырка пизда фото сиповок фото крупно. фото стрингах трансов в мини эротическая фотосессия дома колажные фото школьников фото сакалавичус екатерина актрисы са ебются мотыкам фото в школе фото эсси девис порно толпой фото пися в сексе женщина страпон фото член и обнаженные фото сексуальные девушки 303381 1155750 2056249 1105395 1616953 975328 37230 889020 1978883 641446 798446 1363508 1687345 344172 148290 1700508 1289579 663721 978282 681525 1502172 1436233 384038 357181 1970406 434639 157347 849882 1402007 689935 1451925 942805 1652260 708482 1243359 1469642 1059032 1008627 998080 1533179 1060223 1740150 1853527 180674 573588 630231 373324 1016801 1592011 726697 28172 685702 1155313 857086 1285044 1889624 1149682 739992 133853 1253826 719718 1031171 1904756 1592569 804720 447459 1637734 2029235 1280128 1117234 857903 1662861 1437280 546490 1504782 952710 1426376 1981569 1375658 815611 498760 2080179 33422 2002034 720182 2041323 1492871 1369179 1455908 1594999 785752 262248 1867508 856068 310702 760397 1925585 1143164 1896989 703275
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721