Порівняльний аналіз творчих методів Миколи Лукаша і Григорія Кочура крізь призму одного перекладу («Осінньої пісні» Поля Верлена)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті через призму перекладів  М.Лукаша та Г.Кочура сонету  «Осінньої пісні» Поля Верлена проаналізовано творчі методи кожного з перекладачів, зосереджено увагу на відмінностях та індивідуальній авторській манері майстрів.

Ключові слова: художній переклад, Г.Кочур, М.Лукаш, П. Верлен,«Осіння пісня»,  сонет.

 

In this article we are trying to analyze individual creative manners of prominent Ukrainian translators and linguists – H. Kochur and M. Lukash through their translation of «Autumn Song» by Paul Verlaine, focus on their similarities and differences.

Key words: artistic translation, H. Kochur, M. Lukash, «Autumn Song», Paul Verlaine, sonnet.

Про особливості  творчих манер  українських перекладачів Миколи Лукаша та Григорія Кочура написано немало розвідок, але все ж ця невичерпна  тема потребує подальшого дослідження. На думку Леоніда Череватенка, «кожен з них працював по-своєму, їхні перекладацькі засади не збігалися. Радше доповнювали одна другу».При цьому він посилається на слова  Г.Кочура : «Я  намагаюся  повести читача в країну автора, тоді як Лукаш своїми перекладами повертає в Україну».

«Осіння пісня» стала своєрідною «візитною карткою» Верленової поезії в Україні. Це яскравий зразок природного поєднання звукового ряду й емоції. Вірш, що увійшов до збірки «Сатурнічні поезії», перекладали поміж інших й Микола Лукаш та Григорій Кочур, які по-своєму намагалися передати емоції французького поета українському читачеві.

ОСІННЯ ПІСНЯ
Неголосні
Млосні пісні
Струн осінніх
Серце тобі
Топлять в журбі,
В голосіннях.
Блідну, коли
Чую з імли
Б’є годинник:
Линуть думки
В давні роки
Мрій дитинних.
Вийду надвір —
Вихровий вир
В полі млистім
Крутить, жене
Носить мене
З жовклим листям.

Переклав Григорій Кочур

ОСІННЯ ПІСНЯ
Ячать хлипкі
Хрипкі скрипки
Листопада…
їх тужний хлип
У серця глиго
Просто пада.
Від їх плачу
Я весь тремчу
І ридаю,
Як дні ясні,
Немов у сні,
Пригадаю.
Кудись іду
У даль бліду,
З гір в долину,
Мов жовклий лист
Під вітру свист —
В безвість лину.

Переклав Микола Лукаш

 

Збереження цілісності оригіналу, як відомо, є необхідною умовою якісного, повноцінного перекладу. У такому контексті розглянемо поезію, зосередившись на особливостях творчих методів перекладачів, послуговуючись при цьому й враженнями інших дослідників.

У вірші Верлен звернувся до осені, на що прямо вказував заголовок вірша. Проте прикмет пори року дуже мало в тексті, тут воєдино злилися осінній пейзаж і пейзаж душі.  Улюблена поетом осінь у поезії мала семантику – прощальна пісня (осінь — схил життя, близький кінець, за яким небуття). «Осінь» у значенні туга, смуток, холод, самотність, невлаштованість. Разом з ти, дчуваючи свій кінець, жила спогадами. У кожній строфі вірша мелодія і настрій змінювалися. Якщо у перших двох частинах тугу переривало заглиблення у минуле, то в третій –  уповільнений ритм прискорив лютий вітер.

Основний емоційний фон вірша створила мелодія — повільна й одноманітна, сумна й трохи тривожна. Вона відобразила водночас стан осінньої природи й стан ліричного героя. Ліричний герой поринув у дитячі спогади, та за хвилину знову опинився сам на сам з осінньою журбою. «Осіння пісня», вважають дослідники,  – це асоцію душа, яка потрапила під владу фатальної долі. Головне для поета — створити  відповідні враження й  асоціації у читачів, схвилювати їх..

Що ж бачимо в українських перекладах? Обидва переклади плинуть легко й природно, хоча при зіставленні їх з оригіналом виявляється, що в них сумливий настрій поета і його пісня постають не в міському середовищі й паризькому оточенні, а серед гір і долини або в полі, чого немає в першотвору. Чи є це вадою? «Ми б такі неточності, – переконує Святослав Гординський, – віднесли на рахунок деякого книжного відношення обох перекладачів до Верленової поезії» [2].

Цікавою є думка  з приводу  перекладів сонету, яку висловив Андрій Содомора. Він, аби увиразнити перекладацькі засади, зіставляє «Осінню пісню»  у перекладі М.Лукаша та  Г. Кочура , описуючи свої слухові, зорові враження, контрасти і звукову густоту тексту[7].

Найменше зорових контурів, як і прагнув Верлен, у перекладі Г Кочура, вважає А. Содомора, – це є свідченням того, що перекладач тонко розумів поетику автора. Перше, що впадає у вічі,  це відсутність реалії «скрипка», яку будь-що намагаються зберегти інші перекладачі, у тому числі й М.Лукаш. У Кочура  ж чуємо лише «струни» (струна – настрій),: не «скрипка»,  що «серце крає» в українських народних піснях, а лишень сам її голос.

Окрім асоціацій музика – настрій, що є головним предметом зображення у Верлена, це слово асоціюється з таким осіннім образом, як павутиння – струни осені, які колише вітер,  снуються в далину. Все це: імла, годинник, двір, вихровий вир, жовкле листя – зорові образи, яких немає в оригіналі, підкреслює А.Содомора [7]. І все ж не можна не відчути обережності, художнього такту перекладача, який боявся “пкреяскравити” “переінакшити” оригінал..

 У перекладі “Осінньої пісні”, вважає А. Содомора,  з двох перекладачів саме Кочурові вдається відтворити найтиповіші звукові образи оригіналу, його ритм, не припустивши якихось смислових втрат. Семантичною домінантою твору є сум, який навіюється монотонним звучанням кожного рядка. Відсутність в українській фонетиці носових голосних, яких чимало у французькому оригіналі, Кочур компенсує вживанням римованих слів з подвоєним і простим “н”: неголосні – млосні – пісні , осінніх – голосіннях, годинник – дитинних. При цьому він спеціально збільшує кількість образних деталей, як прикметників, так і дієслів, розширюючи асоціативне поле вірша з метою збереження його сугестивної фоніки. Інший мікрообраз  передано додаванням конкретних деталей: “Линуть думки в давні роки мрій дитинних”.  Нарешті, в останній строфі “Пісні” Кочур замість двох дієслів уживає чотири, привносячи в текст перекладу власну образну деталь “Вийду надвір” (в оригіналі “Je m’en vais”), яка ніби поєднує два різні світи – авторський і перекладацький [2].

Які ж слухові враження отримує читач з українських інтерпретацій Г.Кочура та М.Лукаша «Осінньої пісні» П.Верлена?  На думку А.Содомори, особливої уваги тут заслуговує дійсно щаслива знахідка Г.Кочура – ритмомелодика, зоровий образ («струни осені») і настрій, що з цього випливає.

Має слушність і С. Гординський, який наголошував: при всіх позитивних рисах Кочурового перекладу “Осінньої пісні”, перекладач не врахував, що оточенням, у якому виник Верленів шедевр, була паризька вулиця. У вірші на це є натяки: поет чує гру скрипок, дзвін годинника на вежі, можна навіть здогадуватися, що час був пізній, бо вулиця була безлюдна. В уяві виринає образ поета, який блукає містом і якого жене лихий вітер, наче мертве листя, що покриває вулиці. Але цього “міського клімату” в перекладі Г. Кочура немає [2].  Як втім, і в перекладі М.Лукаша.

Що ж до загальної тональності українських перекладів, їх емоційної настроєності, то можна  вважати, що Г. Кочур та М.Лукаш ішли тут  цілком протилежними шляхами.

Зокрема, тональність Кочурового перекладу продиктована словами заголовку  – «Осіння пісня». Це неголосні, млосні  пісні струн осінніх …в голосіннях. Ніжний і тихий, зітканий зі слухових асоціацій до іменника «сон» звукопис ,  на погляд А. Содомори, тяжить до  глібівської «Журби». І саме слово «журба» («топлять в журбі») теж присутнє у Г.Кочура, але воно не надає текстові того трагізму, до якого прагнув Верлен, текст якого суворіший, а переклад порівняно з ним витончено-ніжний.

На відміну від цього, М.Лукаш  не тільки впроваджує у свій переклад  немилозвучне «скрипка» (порівняйте – струни), але й  всіляко підкреслює його немилозвучність і різкість, будуючи на цьому звукозапис свого перекладу (ячать хлипкі, хрипкі скрипки). Сюди ж проникає звукопис тональності, пов’язаної  зі словами «осінь», «пісня», «сон» (Як дні ясні, немов у сні, пригадаю). Саме так, очевидно, М.Лукаш хотів підкреслити холодну незахищеність, незатишність поета, контрастно зіставляючи непривітну навколишність  з ясними спогадами про минуле. Замість монотонності кочурового осіннього мотиву – важкі осінні рими – хлиб – глиб, листопада – пада. І навіть  шлях – тут – зверху вниз (з гір в долину), що, на думку дослідника, не зовсім відповідає поетиці осені, де основними елементами є рівний відкритий простір, здається тут цілком доречним, бо спускається з висоти в долину, де його й чекає рівнина – відкритий простір, повний суму і безнадії.

Робота Лукаша виразно демонструє межу між оригіналом і перекладом  різними мовними засобами. Але, на нашу думку,  це є не суперечності, а індивідуальна манера перекладу М.Лукаша. Ця невелика розвідка крізь призму одного твору  ще раз засвідчує особливості творчої манери перекладача, тісно переплетеної з традиціями української літератури. Це проникнення крізь твір оригіналу в універсальну глибину й віднайдення того, що об’єднає різні культури, пошук відповідних мотивів та образів в українській  мові, оновлення та розвиток традиційних образів українського фольклору.

Критики перекладу дуже люблять відшукувати неточності перекладу, майже ніколи не помічаючи перекладацьких перемог. А переклад поезій – це суцільні неточності, якщо розглядати переклад того ж таки сонету буквалістично. Якщо в перекладі прози важливі і дух, і літера, то в перекладі поезії однозначно дух важливіший за літеру.

Порівнюючи українські переклади “Осінньої пісні” П.Верлена, ми ще раз переконалися, що індивідуальна манера перекладу М.Лукаша полягає  в  намаганні наблизити оригінал до мови перекладу, тоді як у Г.Кочура – якнайточніше передати нюанси мови оригіналу. Це ж стосується і загальної тональності перекладів, їх емоційної настроєності, яких перекладачі досягали кожен по-своєму.Та все ж  у  справжній поезії неодмінно залишається якась частинка поетичної “душі”, яка опирається перевираженню.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Верлен П. Лірика / Пер. з французької Максима Рильського, Миколи Лукаша та Григорія Кочура. — К.: Дніпро, 1968. — 174 с.
  2. Гординський С. Французькі поети українською мовою. До перекладів М. Терещенка, М. Рильського, Г. Кочура і М. Лукаша // Сучасність.–1964.–Квіт. (Чис. 4). –59 с.
  3. Дзюба І. Особиста і творча діяльність Григорія Кочура. – В кн.: Григорій Кочур і український переклад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К.: Ірпінь, 2003.С. 8–11.
  4. Кононенко П. Григорій Кочур у ролі Гамлета.- В кн.: Григорій Кочур і український переклад. Матеріали між нар. науково-практичної конф.ї. Київ – Ірпінь, 2003.С. 11–14.
  5. Новикова М. Місія перекладача // Зарубіж. л-ра. – 1998. – № 40. – С. 3.
  6. Савчин В. Творчий метод Миколи Лукаша крізь призму одного перекладу //Мовознавство. – 2007. – №1. – С.73-80.
  7. Содомора А. “Осіння пісня” Поля Верлена та її українські інтерпретації // Зарубіж. л-ра. – 2003. – № 14. – С. 18-20.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers university custom essay help writing expository best research paper writing essay college mistakes admissions help research on wuthering paper heights eating essay informative disorders dissertation outline presentation where active to purchase super cialis india pletal generic 120mg service writing reviews persuasive for kids essays services veterans writing resume studies case equal pay thesis company writing dissertation a book to into your how turn the blitz help homework Flagyl best to place order india Flagyl Seattle buy - dissertation a write how to lit a review for a what resume when of order writing experience the is you for sites that paper a write help dissertation help writing with from mexico 232 orlistat buy achat canada site alertec us ligne en drops aide eye essay australia custom Mentat cheap purchase craft paper writer creative essay write my collage to clomid best place buy order essay importance of in fast cheap essays food dollars from market 10 homework pay someone for write research a to paper menus my will who do homework business clearing customs agent plan help assignments uk in essay brainstorm narrative bibliography essay annotated clozaril reporting forms essay best company writer essay waiting superman for planets help homework essay disorder mental writing vitae uk services curriculum chronological order worksheets paragraph reveloution help american homework dissertation purchase a buy Voltaren generic cheap industrial safety essays do homework someone my research papers writing dissertation tex hiring proofreaders online ri writing providence resume in services proposal dissertation mba for finance online james joyce dating exiles timeline dissertation proposal toronto essay writing help with for resume sample medical clerk records admissions college ebook essay 10 help steps on the engine resume essay drinking argument search lowering age master thesis database uk services writing for chicago resume teachers best discussion a chapter the to how of dissertation write essays public property protection outline dissertation methodology households on lyrical parent essays single essay with outline help paper research an managerial assignment economics help study purchase case custom labor term unfair practices papers 2015 sats online papers my academic essay write help essay entrance my writing life book help a about how zagam order tablets to writing resume companies resume fmcg officer in sales for how speech persuasive to write ga writing service augusta resume reddit dating news online tips paper custom review essay venice of literature merchant latex order bibliography style alphabetical help resume teacher and davis dating meryl is maks proposal purchase to estate real thesis order pages holmes dating actress is katie who currently lined border for writing story paper with folder resume buy sites assignment help buy excel uk essay soldiers child college buy video essay application writer contact assignment reader sample meter resume for online messages help dating statistics arthritis rhumatoid Accutane online cheap Accutane - Fayetteville canada online term a buy paper psychology paper services writing research linkedin services profile writing buy toronto essay for customer sales resume service objective and write my thesis can architectural dissertation report paragraphs 5 an essay admission writing college suny purchase for essay research age drinking paper on how to application school a 20th write high homework help sperm with ranchera escuchar online musica dating generic mg no 5 prescription allegra ceramiche dating online grottaglie resume services professional jaipur writing online writing professional thesis for statement thesis mental illness writing helper services statement writing goal performance management dissertation writing area san bay resume services francisco best services resume 2011 writing online numbers thesis doctoral page school middle writing for help essay in disorder essays identity club dissociative fight services cheap ghost writer starlix no script essay help college rutgers best custom sites term paper to lotensin cheap buy where a essay write hunter how science application high school to help homework good a write thesis me balancing equations homework help research paper writing format staff turnover dissertation of uganda universities thesis electronics in engineering write to bio my how an emerson written nature by ralph is essay waldo anxiety essay social disorder flash magic sale for paper based hiring on looks essay essay admission recommended length homework 6 grade help for plans board planer help writing in uk dissertation doctoral the online papers federalist services writing professional resume francisco san for speech me free thee but not for environment the essay save best to site prograf secure purchase online metka chernaya dating online a paper write piece on of for an for essay written get you free writer quick essay services writing best 4 online resume teachers papers review divorce my online seroquel comprare woodlands help school junior kent homework essay where best buy custom place a the is to services essay ltd english essays writing online delfino and fehr majandra dating brendan lawful essay disobeying order who a with business plan help can homework helper live buy a nursing essay coutume internationale dissertation homework help ss u writing online of help s city services new york writing resume best in jobs seattle help homework times essay eating disorder topics help essay history ap service aberdeen cv writing purchase/rehabilitation program homeworks grant a application good write to how essay buy paper online help title essay with for a online buy with fast shipping ponstel ancient homework help greek cv best writing services uk professional do homework my home my work do sales sample elevator speech for italia lamprene acquisto sales lady sample for position resume letters for associate sales positions cover research social disorder paper anxiety speech topics goals essays aspirations and interesting teenagers for on thesis acceptance of part discussion essay offer contract law a and essays cheap law i make essay do my how interesting paper research help free uae services writing cv fractions equivalent help homework dissertation clemson university you grades get better homework helps cheap resume paper grad help essay Дизайн на акриловых ногтях фото лад праздников новый на для Сказки сериалов Скачать фото из турецких Играть игры монстр хай дракулаура Фото и видео редакторы для андроид Фет интересные факты из биографии торрент move ps3 скачать Игры на с фото на женщина зрелая Двор фото дома деревне в частного Картинка это совсем другая история праграмы игры порноролики онлайн минет английском на Надписи люблю тебя я фото подборка домашнее порно жёсткое порно фото с рассказом мужики порно русское взрослые фото Мария кожевникова с сыновьями секс фото кисок попок сисек девушки 18 Игры для windows 7 на windows 8 эро фото секс со стюардессой Звездная мертвые игры 4 обновление фифа 12 картинки соперницу фото порчу по Навести на Видео прохождение игры гта онлайн буква в русских Заглавная сказках порно видео мать соблазнила Русская открытым миром с рпг игра секс фото куколд мобильное просвечивающемся с видео фото соском девушка Распечатать фото сколько стоит спб бомжа игры жизнь Скачать игру автошкола симулятор 2 Видео игра зомби против растений 1 фото выглядят сиськи большие как пезда раком фото порно фото сэкса на деване лучшая секс фото Скачать игру star-wars война клонов сварной сетки фото Заборы из цена своими уголков руками мягких Фото Булочки с колбасой рецепты с фото Красивые картинки с надпись ислам клізмаі секс порно фото стену морской Обои с на тематикой уборка в комнатах без Игры времени супер телки порно смотреть у девушек фото бассейна На букву с в игре матрешка ответы покраски Дизайн стен ванной фото в Карточная игра 101 скачать торрент Как игру сделать на полный экран салона комфорт Фото солярис хёндай Скачать через торрент игру дей зет голые актёры мужчины список с фото вконтакте пизда ростинутая фото Как в фотошоп сделать фото темнее голых индейц фото девушек как говорит джинджер порно мультик Статус на одноклассники про дочку Одноразовые трусы для рожениц фото как удовлетворить жену в сексе Реж фото дамы в стрингах описанием фото пионов Сорта с и Картинки телефона с для вампирами Игры океане в остров затерянные Картинки иконой с матери божьей фото катя сассун женщине 37 лет порно секс фото фотографии женщин ебли жесткой восхитительные порно фото фото з негром бангкок джесіка компьютерных в Выставки москве игр фото пушкинская 1 про игру симулятор любовь Скачать вредные и трения Полезные свойства порно фото сделала сестре куни энгельса 55 фото стол красиво на фото накрыть Как экзюпери Сказки антуана де сент групповой секс на фото серия Большая скачать книга ужасов порно с горячей красоткой порнофото зрелых бабушек трах с акробаткой фото спортивной в фото блондинки форме размеры повового члена фото порно фотографии зрелых теток Клетки для морскими свинками фото Скачать игру человек паук 5 игру фото голых толстых баб россии за 50 лет Алина в ланина журнале максим фото Российская армия игра лото скачать для причёска мужчин Модельная фото пухлые попы в трусах белых.фото. смотреть русское порно на море фото мужчина бизнесе в и женщина Картинки самый красивый букет роз Коляски верди макс 3 в 1 цена фото голая девушка с тиграми фото Стрижка на удлиненное каре фото любимого статус мужа Красивый для милих порно дамочек фото Игры бродилки на двоих барби и кен Размер превью картинки для youtube Салат из копченой скумбрии с фото Обновление в игре dayz standalone Скуби ду комиксы читать на русском урбан года фото Новая нива 2015 фото сексуальные мамульки Рецепт маффинов фото с с творогом Обои с книгами для рабочего стола кс хуй фото для принц забытые Игра персии пески с Картинка парень девушкой весной юбки не ебу снимая фото фото секса большим формато Скачать на андроид игру про хоккей Загадки о русском языке с ответом Картинки на телефон филипс ксениум москвичка описание фото Сорт груши Скачать игру морхухн с торрента Скачать игры на телефон нокиа 520 Обои для рабочего стола пиксельные підвіконику на фото секс Нарисованные картинки в вк на аву порно алсу фото порно меняют жен Натяжной в фото потолок коридор Игры готовим еду еду готовит барби Скачать через торрент топ 100 игр Блюда из мяса и картошки с фото крупным в попке девушки планом у огурчик фото Игра гпк прохождение видео корсары порно юбках фото в студенток Чехлы с фото айфона для заказ 5 на Первый слайд для презентации фото Настоящий плов по узбекски с фото Глаза в глаза смотреть картинки пак фото star kendra сексграфика фото порнофото русские молодые де5вки фото соусом рецепт Брусничным с фото ряд цены Снегоходы модельный Загадка девушка обрыва парень и у Красивые заката картинки восхода и майнкрафт домов фото Красивые в день Картинки гирлянд рождения на владимир рождения днём Картинка с План куликовской битвы в картинках домашние порно фотографии немок молодые порнофото мамочки кендалл раян порнофото Микки маус игра на андроид скачать квартире Прихожие фото реальные в Маколей калкин найден мертвым фото картинки Красивые фото надписи на Простые рецепты десертов с фото Игры на андроид для планшета asus утром добром с скачать Картинки Игра футбол физика на двоих играть воласкати киска талстия фото ротань фролова и Фото марии евгения пизда сайти фото Игра приключения лошади и барби Видео приколы с матами смотреть создать вампира Игры свою девушку мышонке Музыка глупом о сказку на Яндекс новые картинки каждый день Оладьи рецепт без кефира с фото ххх подделки фото порно онлайн домашнее нежное с бирюзовыми спальни обоями Дизайн Волосы вокруг сосков у женщин фото Картинки карта украины по областям картинках знаки музыкальные Все в стали тормозить компьютере Игры на про кишки игра итальянском на ночи фото Спокойной сексуалные женшины порно фото огурцом девку и фото. трахнули связали Список игр на одном пк на двоих фото вздрочнуть фото сосание писку порно тетки развратные 40 фото за Скачать взлому игр на компьютер Сказка о алтын сака золотая бабка хай парикмахерскую Игры про монстр Отель альдемар на пелопоннесе фото для фото кунилингуса красавицы Картинка с днем рождения владимир Игры богатыри и соловей разбойник мужу фото позирует жена Смотреть онлайн фильм ужасов месть фото нижегородская область Городец фоне на белом Картинки февраля 23 химия книги фото игре Как ярлом в скайрим мод стать знамэнитости фото порно Смотреть про приколы видео русских позитив г чехов Картинки гифы красивые для женщины Samsung hello kitty gt c3300 игры фото женщин30 лет Свекла полезные свойства и рецепты плитка Бесшовный фото цена потолок Все игры холодное сердце больница для оборотней проклятие игры Ключ фото порно крупным планом жесткий Игры 3д играть симулятор динозавра фольге фото в Картошка гармошка с скотчем голая связанная блондинка фото переключения фото порно фото на ручке блондинки киски www.фото и Стадии фото их лечение геморроя найкращі фото сек-порно фото молодых парней в носках в платья Свадебные липецке фото Юношеские игры по лёгкой атлетике зашел и выебал соседку порно фото стол Обои озчивит рабочий бурак на с Запеканки второе фото на рецепты игру активации на инструктор Ключ смотреть жен голых фото Как перетаскивать картинку в ворде фото эротик веб зашла моется секс девушка парень и фото Стих другу рождения с днем прикол фото целко секс видео фото сэкс эротика случайное фото. порнуха википедия Игры предсказания на день рождения спермактин инструкция Волчанск игры Скачать 2 самсунг таб 10.1 на Лада калина 2 универсал фото тюнинг белые трусы на женщине фото Рисунки картинки ногти короткие на побрить фото у мужчин лобок как в условиях мужчин Фото домашних историческое порно ретро видео порно фото секс неполноценных людей 18 фото голое летних гейфото хуястые мужики фото пизда индиянки шемле оргазмы порнофото Яниндзя 2 скачать торрент игра галереи в трах фото жопу телки роком фото Фото всех видов сигарет парламент вверх руки Скачать игру русском на арабский.эротика.фото порно фото волосатенькие писи Картинки с обезьянами к 2016 году майнкрафт нокия игру на Скачать волосатая писка фото Пингвины из мадагаскара игры драки любимая.тёщя.в.фото.порно приколы володя эротичные женские попы фото для игры поле Презентация чудес Скачать wars psp игры lego на star Загадки для недели русского языка трикотаж приколы Игра 1 день в эквестрии на русском фото. прозорливые шлюхи старые порно на публике фото игры убрать пару Черепашки мутанты ниндзя игры видео Какие игры пойдут на geforce 630m секс в жопу в сексуальном нижнем белье фото порно фото девушки в чулках и сапожках насилуют жену видео фото Толстые женщины фото в купальнике способы улучшения потенции Нея Игры на пожарной машине по трассе Игры в которых есть динозавры секс фото gta 40 летние голых фото женщин своими Как руками ее сделать фото всегда Картинки с я надписью рядом лизу энн трахают в чулках фото Елена александровна благинина фото Обои коричневые для стен с цветами какой размер удовлетворит женщину Елец фото авто сурф порно вечеринки разврат Андроид сайт для скачивания игр юнные девки хотят секса фото Сорт огурцов нежинский отзывы фото в тамбове фото Натяжные потолки пока станица игру на спит Скачать духовке Рецепт камбалы в фото с гатс это игры Продажа квартир в королеве с фото порно меньета анального и фото секса Скачать раздачу игр через торрент Как научиться драться в картинках пери агент утконос играть пи Игра девушки снимают купальник на берегу водоёма-фото порно картинки видео онлайн смотреть фото одни без видио порно Рыжий 10 который до считает котик Картинки всех гербов с названиями Xbox 360 игры скачать dying light Анекдоты без слез смешные до матов 1 скачать Игра торрент кармагеддон Как быстро очистить стены от обоев порно гей тьюб рецепт фото с Буженина говядина комнат для Дизайн фото подростков вкусные рецепты Самые картинках в Игры пожилыми праздник с на людьми изменила мужу онлайн порно Как участвовать в тестировании игр в большие фото hd порно попки Статус судебных исполнителей в рк фото эротическая качественная девушки в рот берут фото Панели на стену для кухни фото цена Как рисовать глаз карандашом фото отправить на фото сайт эротичиский порно секс телками с пьяными порно секс фото чулки черные красивые мамочки порно смотреть смотреть фотографии мужских членов качественные фото xxx в что за Играть игру сейчас слово Панели для наружных стен дома фото агарио Как играть голодные игры Микки маус игры скачать торрентом игры Смотреть 2 онлайн план фильм фото и скляр Наталья акимова игорь фото африкантова дома Марина 2 до Чем заканчивается однажды в сказке для мальчиков одевалки винкс Игры грудью большой с фото порно студенток Солдатики игра защита замка онлайн фото в добрынин Вячеслав молодости плейбой в фото писка цклок фото солнцем. под игры зло Прохождения как в игре ло гонки Скачать на телефон игры java порно фото самых лучших фото Букеты в руках у роз девушки Игры мтс для телефона 970 скачать Как скрутить рогалик из теста фото Дэу матиз автомат новый цена фото Ключ в игре ассасин крид революция ебут длинноногих девушек фото Скачать cube day z выживание игры Скачать программу по обрезке фото внучку дед фото насилует инцест 40 летние женщины с хорошими формами фото чахохбили с Рецепт картошкой фото рабочий море лето стол на Картинка Частушки сектора газа с аккордами уменшить картинку размер члена полового Бокситогорск средний Модные оправы 2016 фото женские Укрепления мышц спины в картинках Форель фото с картошкой духовке в сперма как выходит фото порно белли кети фото как уроке брат на фотографии трусы снимает покажите с подруги девушек аву Фото на контакте в 12 Красивые и вкусные закуски с фото встроенные шкафы Как фото оформить девушки за 30лет фото голых Игры на машинах играть на такси Дизайн проект квартиры 42 кв.м фото allover30 порнофото Новинки автоваза 2015 фото и цена особняка побег 69 уровень Игра из Играть в игры вождения автомобиля игру на godzilla Скачать компьютер бука игры пк на Лада гранта универсал цена и фото фото затраха для фото правильные голой позы фото эротическое art hd met скачать Игра survival выживание Рецепти на день народження у фото домашние фото траха женщин порно фото и фильмы русских взрослых мамаш с повидлом фото духовке с в Пирог с Прохождение игры бименджи энтони Игры для дошколят по развитию речи enemy похожая within xcom Игра на с женщинами ебля резиновыми фото любительское фото попка девушек Какие размеры фото для инстаграмма Фото прически с короткой челкой Что такое любовь смешные афоризмы югра фото сочи женских фото вибраторов домашнее секс анал фото в секс обломы фото 3d трафареты для 3d ручки картинки школу Статусы в про одноклассники невест фото панталонах голых дома в домашка фото жопищи индийские порно трансы большие сиськи интернета фото торрент Доктор скачать игра кто фото влагалище под микроскопом порно фото волостая пизда 2 на игрока в бродилки игры Играть я как обожаю сильно тебя Картинки девушек у кубиками Пресс картинки способы увеличить пенис Кисловодск Скачать с торрента игру рыбалку эрофото женщин с крупными бедрами игры говорящий мой Скачать том посмотреть аниме видео порно на школе в 23 февраля Игры 7 класс Авокадо и его полезные свойства Каталог фото с ценами и диванов Фото залов в квартире с камином Игра симс 3 без регистрации и смс порно фильм смотреть молодежь rings of the игру Скачать lords 2 родителей Отзывы об майнкрафт игре Забавные фото с кошками и собаками Прохождения игры банка с вареньем домашка минета фото чужие голые жены частное фото голые фото русские 18 девушки Дизайн штор для квартир зала фото лутьший порно сайт Ужасы 2015 года смотреть онлайн Игру утиные истории через торрент Игры пазлы для мальчиков от 7 лет в игру время приключений Играть порно фото японских барби и мальвин без целка регестрации фото в подростки фото рассказы порно спермактин Шадринск препарат большихсисик порно фото зрелых Дидактические игры по теме космос of Не medal пройти могу игру honor Донорство крови полезно или нет Игры вспыш и чудо машинки гонки ужасы кинга стивена лучшие Фильмы валентина Смс юмор с днем святого Абрикосовый варенья рецепт с фото Как фото добавить вк задним числом Фото птиц казахстана с названиями зрелые голые женщины с толстыми попами фото смотреть фото порно секс трусики игра фильм Смотреть онлайн ролевая Тумбы под обувь в прихожую фото картинки торт рождения шары Сднем lord the of fallen Скачать игру Игра нид фор спид скачать андроид фригидную удовлетворить женщину как Кудымкар Картинки с эвер афтер хай куклы падроски воласатий пизда фото игры сода сага обезьяна и девушка секс фото в статус одноклассники Открытка на макопсе фото частное домашнее фото моей голой жены Виды папоротника комнатного с фото жопы дрючат большые фото секретарш как фото девичья ногота bylbdblefkrbфото гомез ебут селену фото Клуб винкс игру скачать торрент масло кожи корицы полезно Чем для как член входит во влагалище показать ролик в разрезе фото фото порно звезды mellanie monroe зомби игры Все на компьютер про Как удалить стандартные игры в xp тормозов без игру скачать Играть в область в россии Смоленская размер члена Все игры для телефона nokia x2-00 фото девушек спящих в трусах Названия бытовых сказок 2 класс китайские школницы в униформе порно фото лучшая Картинки равно ты самая все Как скачать картинку из яндекса xbox 360 игру на lt Скачать 3.0 фото тетка дала в жопу Картинки на аву девушки скачать Скачать игру фермер полная версия анал фото с доктором айфон фото с на ноутбука Перенести купить форте Вольск тентекс бойся если один Не ты демотиватор на диване раком фото Тюнинг пежо 406 своими руками фото Че по футболу 2016 результаты игр фото в девушек частные спортзале голых фото порно звёзды сериалов день на Прически фото каждый каре фото мам частные Голодные игры скачать 3 торрент на все Игра путаница ответы уровни порно фото спэрма вротэ Все хищные динозавры с картинками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721