Політичний напрямок співробітництва Франції та ФРН в рамках Союзу для Середземномор’я

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано політичний напрямок співробітництва Франції та ФРН в рамках Союзу для Середземномор’я, охарактеризовано основні механізми політичного співробітництва країн-членів.  Розглянуто процес формування нової регіональної організації, визначено позиції сторін щодо основних питань діяльності організації.

In this article the political dimension of cooperation between France and Germany in Union for Mediterranean was analyzed, the main mechanisms of political cooperation were characterized. The process of shaping new regional organization was observed, the vision of the participants on the main questions functioning of organization was determined.

Ключові слова: Франція, ФРН, Союз для Середземномор’я, співробітництво.

Постановка проблеми. Середземноморський регіон є стратегічно важливим, насамперед, завдяки своєму географічному розташуванню, наявності великої кількості енергетичних ресурсів. Також регіон є конфліктогенним і у ньому наявні інтереси не лише європейських країн, але і США та Росії. Окрім цього, регіону відводиться важливе місце у зовнішній політиці ЄС, зокрема у політичній, економічній та соціальній сферах. Таким чином, Середземноморський регіон сьогодні стає одним із основних напрямків зовнішньої політики провідних країн світу.

У зв’язку з цим, дослідження співробітництва Франції та Німеччини у Середземноморському регіоні в рамках новоствореної регіональної організації Союз для Середземномор’я є актуальним як у процесі ознайомлення з особливостями двосторонніх відносин Франції та Німеччини, так і для дослідження зовнішньої політики саме цих провідних європейських країн у Середземноморському регіоні в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Співробітництво Франції та Німеччини в рамках Союзу для Середземномор’я висвітлено у роботах таких дослідників, як В. Макух, О. Трофимова. Важливе значення для дослідження даної теми мають статті закордонних дослідників таких, як Р. Балфор, М. Дюфлер та Т. Шумахер. У зв’язку з відсутністю комплексних досліджень даної теми у вітчизняній літературі тема статті є актуальною.

Метою статті є аналіз політичного напрямку співробітництва Франції та ФРН в рамках нового інтеграційного об’єднання Союз для Середземномор’я.

Виклад основного матеріалу. Співробітництво Франції та Німеччини у Середземноморському регіоні розпочалося із підписання Барселонської декларації у 1995 році. Згодом співробітництво доповнювалося новими механізмами та програмами з метою досягнення ефективності впровадження тих чи інших заходів у середземноморських країнах-партнерах ЄС. У цьому контексті Євро-середземноморське партнерство містило усі важливі напрямки двостороннього співробітництва між регіонами. Зокрема, було сформовано механізм фінансування різноманітних програм підтримки розвитку країн Середземномор’я. Однак залишалися  проблеми ефективної реалізації окремих програм. Це було пов’язано у першу чергу із тим, що значна кількість ініціатив залишалася лише в підсумкових документах різноманітних зустрічей та нарад.

Європейська політика сусідства також передбачала собою оновлення двостороннього співробітництва між ЄС та країнами Cередземноморського регіону. Проте така політика не була розроблена суто для країн Середземномор’я. Тому фінансування проектів ділилося між усіма країнами-сусідами ЄС.

Створення Союзу для Середземномор’я стало третьою за рахунком європейською ініціативою, спрямованої на коректування відносин двох регіонів. Однак все ж двосторонні відносини ЄС з південно-середземноморськими країнами залишилися в компетенції Європейська політика сусідства[2,112].

Важливу роль у процесі зміни стратегії щодо регіону відіграло підписання Лісабонської декларації у 2007 р. Вона внесла свої корективи у реалізацію зовнішньої політики ЄС в цілому. Було зафіксовано багатосторонній підхід ЄС до своїх партнерів, який розглядає євро-середземноморський простір як єдиний регіон в економічному, політичному та соціальному плані [2,109]. У контексті створення Союзу для Середземномор’я Лісабонська декларація позначила новий етап у процесі інтеграції двох регіонів.

Ініціатором напрацювання нових форм та механізмів співробітництва з країнами Середземноморського регіону став Ніколя Саркозі, кандидат на пост президента Франції на виборах у 2007 р. На фоні відсутності конкретного прогресу у співробітництві двох регіонів з 1995 року, під час свого виступу у м. Тулон у 2007 р. він закликав до перегляду євро-середземноморських відносин, стверджуючи, що ініціативи ЄС у регіоні були малоефективними [4,9]. Ніколя Саркозі зазначив, що прийшов час для “Середземномор’я та Європи, щоб зрозуміти, що їхні долі пов’язані між собою”[12].

Запропонована організація повинна була мати просту структуру: так званий орган G-MED, що мав би складатися з глав держав і урядів та Агентство Середземномор’я,  які будуть уповноважені реалізовувати проекти Союзу. Пропонувалися наступні принципи функціонування Союзу для Середземномор’я:

–         відсутність дублювання існуючих інститутів;

–         відносини з ЄС (регулюється Статутом Партнерства);

–         рівність між її членами;

–         змінність так званої геометрії організації;

–         відкритість громадянському суспільству [4,4].

В основу співпраці було закладено конкретні проекти за такими напрямками, як управління водними ресурсами, захист навколишнього середовища та обмін досвідом.

Таку ініціативу Франції варто розглядати як спробу відновлення французького впливу як в рамках ЄС, так і у Північній Африці і на Близькому Сході. Звичайно, такий акцент на відновленні активній політиці у стратегічно важливому регіоні не є новим. Ініціатива Ніколя Саркозі означала ребрендинг так званої арабської політики Франції та давала новий імпульс європейській інтеграції із відновленням традиційної ролі Парижу у цьому процесі.

Ніколя Саркозі у м. Тулон конкретизував своє бачення майбутнього співробітництва між ЄС та Середземномор’ям, а саме зазначив про створення регіональної організації на зразок ЄС. Він також висловлювався про можливість створення Ради Середземномор’я та окреслив ключові сфери співробітництва, а саме навколишнє середовище, міграція, боротьба з тероризмом та організованою злочинністю або формування спільного юридичного простору між членами такої організації [4,4]. За словами Н. Саркозі, “провал Барселонського процесу був прогнозованим із того моменту, коли пріоритети Європи опинились на Сході Європи і коли у міждержавних відносинах стали панувати торговельні питання, хоча багатоаспектне співробітництво мало б стати абсолютним пріоритетом” [4,4].У той час, конкурент Франції за лідерство в європейському регіоні, Німеччина не висловлювала своєї позиції щодо даної ініціативи Ніколя Саркозі, оскільки очікувала результатів президентських виборів у Франції.

Нестабільна ситуація у країнах Середземномор’я використовувалася  європейськими політиками, експертами, журналістами для критики нової ініціативи Франції ще у 2008 р.. Так, наприклад, кореспондент німецької газети з Брюсселю Даніел Вайнгертнер прокоментував 20 березня 2008 р. цю ідею наступним чином: “Ці країни-сусіди в регіоні занадто різні в культурному та економічному розвитку, щоб можна було задовольнити їхні потреби через реалізацію спільної середземноморської політики”[7]. Ще один експерт Пітер Вінклер зазначив, що  інтерес країн регіону за останні роки значно знизився щодо європейських ініціатив і замість того, щоб вигадувати нові шляхи для витрачання мільярдів євро потрібно було розібратися з причинами зниження такого інтересу [7]. Таким чином, усі експерти погодилися із тим, що ЄС потрібно все ж шукати окремий підхід до кожної із країн Середземноморського регіону з метою досягнення максимальної ефективності від реалізацію проекту нового Союзу.

На фоні суперництва країн Північної Африки за неформальне лідерство додатковою темою для полеміки стала участь Ізраїлю у Союзі для Середземномор’я. Так, на думку керівництва Алжиру, ініціатива Н. Саркозі не має ставати підставою для нормалізації відносин арабських країн з єврейською державою у рамках нового Союзу, хоча саме така пропозиція містилась у тексті виступу президента Франції у м. Тулоні [10,8].

Після перемоги Ніколя Саркозі на виборах у Франції розпочалася реалізація конкретних кроків на шляху до утворення нової організації. Президент Франції здійснив ряд візитів до країн Середземноморського регіону (Єгипет, Туніс, Марокко, Алжир, Лівія і Йорданія), а також відбувся ряд зустрічей і в європейських країнах, під час яких він розповідав про новий проект, однак уникаючи конкретизації щодо змісту, форми співробітництва, структури нової організації [6,1]. Німецькі політики очікували, що він винесе це питання на порядок денний регулярних консультацій між Францією та Німеччиною, але цього не відбулося. Перша критика щодо реалізації цієї ініціативи прозвучала на конференції у м. Берлін 7 грудня 2007 р. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що реалізація цього проекту об’єднає прибережні середземноморські держави, однак виключає з організації Німеччину та інші держави-члени ЄС, які не мають виходу до Середземного моря [17]. Напруга зросла у лютому 2008 р. після того, як Ніколя Саркозі скасував свій візит до м. Штраубінг (Німеччина). Адже, зважаючи на важливість цієї зустрічі напередодні саміту Європейської Ради у м. Брюссель, така позиція демонструвала певну відсіч французьким президентом позиції Німеччини щодо цього питання.

Одразу після цього інциденту до Парижа було надіслано повідомлення про те, що Німеччина не наслідуватиме приклад Франції та все ж відвідає саміт Європейської Ради, що продемонструє погіршення іміджу президента Франції Ніколя Саркозі перед іншими країнами-членами ЄС. Також зазначалося те, що Німеччина прагне реалізації нового проекту в рамках політики ЄС, на основі Барселонського процесу та із включенням усіх держав-членів ЄС [17]. Ангела Меркель зазначала, що ті сфери співробітництва, які будуть включені до нової організації стосуються усього Європейського Союзу, а не лише приморських держав. Окрім цього, вона наголошувала, що таке співробітництво повинно відповідати інтересам усіх держав-членів ЄС [8]. Таким чином, Німеччина, відстоюючи інтереси усього ЄС, домоглася перегляду ініціативи Франції щодо Середземноморського регіону. Це був досить вигідний стратегічний хід, який продемонстрував, що Франція не в змозі самостійно пролобіювати власну ініціативу не врахувавши при цьому інтереси, в першу чергу, Німеччини, яка теж претендує на лідерство у європейському регіоні та участь у всіх регіональних ініціативах, не допускаючи при цьому одноосібного вирішення важливих питань Францією. Сильне протистояння Німеччини щодо підтримки та посилення Барселонського процесу ознаменувало початок значного залучення Німеччини до Євро-середземноморського партнерства.

В результаті тривалої підготовки та переговорного процесу між основними конкурентами Францією та Німеччиною 13 липня 2008р. у м. Париж, за ініціативою Франції, відбувся установчий саміт поновленого Євро-середземноморського партнерства, що отримав офіційну назву “Барселонський процес: Союз для Середземномор’я”. У саміті взяли участь 27 країн Європейського Союзу, 5 європейських країн, що межують з Середземним морем (Албанія, Боснія і Герцеговина, Монако, Чорногорія та Хорватія) та 11 країн Півдня Середземномор’я (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Марокко, Сирія, Туніс, Туреччина, Палестинська автономія, Йорданія та Мавританія) [1]. З самого початку було передбачено, що новий Союз матиме назву “Барселонський процес: Союз для Середземномор’я” та буде тісно співпрацювати з відповідними загальноєвропейськими структурами.

Сутність нового Союзу полягає у підвищенні ступеня участі у регіональній політиці країн Півдня Середземномор’я. Якщо у рамках Барселонського процесу єдиною структурою, що приймала рішення та фінансувала проекти був Європейський Союз, то у Союзі для Середземномор’я передбачалася встановлена форма співголовування (по одному голові від ЄС та від країни Півдня). Також передбачалося заснування спільного Секретаріату, що займатиметься відбором та аналізом проектів, необхідних регіону [10,8], про що буде зазначено надалі.

Створення нового Союзу призвело до певних змін в системі функціонування партнерства EuroMED. Фактично Союз залишився продовженням Барселонського процесу, але в його багатосторонньому вимірі, також став і доповненням до системи двосторонніх зв’язків. Акцент на двосторонні відносини двох регіонів у політиці сусідства був пов’язаний зі складнощами розвитку внутрішньо регіональної інтеграції Південь-Південь у рамках партнерства і з більш активним розвитком співпраці ЄС з окремими країнами-партнерами. Найуспішнішим прикладом внутрішньо регіональної інтеграції, незважаючи на певні труднощі, було створення Союзу Арабського Магрибу [2,113]. Проект великої Арабської зони вільної торгівлі був обмежений торгівлею товарами, а лібералізація послуг та інвестицій не була передбачена, що значно обмежувало його позитивний результат. Інша угода, яка є прикладом успішності реалізації окремих напрямків політики інтеграції, – Агадірска, яку можна вважати лише невеликим кроком на шляху економічної та соціальної інтеграції країн Південного Середземномор’я, оскільки воно охоплює всього 4 країни [2,114]. Союз для Середземномор’я є багатостороннім проектом співпраці, сконцентрованим на реалізації декількох великих проектів з використанням позик Європейського інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових організацій.

Новостворена організація не відрізнялася кардинально від попередніх програм співробітництва ЄС із країнами Середземномор’я. Навпаки, досить багато експертів скептично поставилися до успішності та ефективності діяльності Союзу для Середземномор’я. Одночасно, більшість країн Середземноморського регіону більше зацікавлені у регулярному отриманні фінансування від ЄС, ніж у поглибленні інтеграції між регіонами.

Таким чином із 2008 р. функціонує нова організація Союз для Середземномор’я, в рамках якої здійснюється співробітництво країн-членів ЄС та країн Середземноморського регіону. Під час зустрічі міністрів закордонних справ у м. Марсель 4 листопада 2008 р. було вирішено, що штаб-квартира організації знаходитиметься в м. Барселона [19]. Статут Секретаріату було прийнято 3 березня 2010 р. та, відповідно до підписаної угоди між Союзом для Середземномор’я та урядом Іспанії, він має привілеї та імунітети міжнародної організації.

Першочергова орієнтація Союзу на регіональні проекти повинна була б привести до інтеграції двох регіонів, а основними його інструментами, окрім економічного і фінансового сприяння, продовжує залишатися проект Євро-середземноморської зони вільної торгівлі, який буде здійснено не в 2010 р., як планувалося, а в більш пізні терміни через незавершеність процесу лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією та у сфері послуг.

Ще на стадії попереднього опрацювання проекту Союзу для Середземномор’я  із зацікавленими сторонами (державами та інститутами Європейського Союзу, країнами Середземноморського регіону) визначилась ціла низка принципових швидше політичних проблем та розбіжностей, головними серед яких були наступні.

Країни Північної Африки, що спочатку позитивно сприйняли пропозицію Н. Саркозі, згодом почали наполягати на деталізації нового характеру відносин. Також поставало питання і у розміщенні штаб-квартири нової організації, і у наданні преференційного статусу в рамках організації окремо країні регіону.

Окрім цього важливого фактору, а саме відсутності спільної позиції і серед власне країн Середземноморського регіону, також існувало питання участі Ізраїлю у цьому проекті. В результаті Ізраїль все ж долучився до організації, а у 2010 р. ізраїльський представник був призначений заступником генерального секретаря з вищої освіти та досліджень у Секретаріаті Союзу для Середземномор’я [9]. Все ж більшість країн Середземноморського регіону виступала за те, що залучення Ізраїлю не вплине на процес врегулювання регіональних конфліктів.

Незважаючи на наявність політичних протиріч між потенційними учасниками процесу формування нового формату відносин ЄС з країнами Cередземноморського регіону, все ж було підписано Підсумкову декларацію Паризького саміту, що була схвалена 13липня 2008 р. всіма учасниками.

У Декларації підкреслювалась необхідність спільної роботи задля досягнення миру на Близькому Сході, стабільності та безпеки у регіоні. Зокрема, планувалось укладення євро-середземноморського пакту, націленого на створення зони миру та стабільності у Середземномор’ї; розроблення “кодексу поведінки” у сфері боротьби проти тероризму та забезпечення безпеки громадян; розвиток людських ресурсів, скорочення бідності, формування до 2010 р. ЗВТ між учасниками, більша участь громадян у політичному житті, дотримання прав людини, посилення ролі жінок у суспільному житті, повага до меншин, боротьба проти расизму та ксенофобії, розвиток міжкультурного діалогу та взаєморозуміння [10].

Політичні цілі співробітництва у рамках Союзу для Середземномор’я (забезпечення миру, стабільності та безпеки, розвиток демократії, політичного плюралізму та ін.) тісно пов’язані з реалізацією конкретних проектів у галузі економіки, екології, енергетики та освіти. У контексті цього Секретаріат організації відіграє важливу роль у реалізації цієї політики та конкретних проектів, а саме через впровадження конкретних проектів та шляхом регіонального співробітництва [13]. Діяльність Секретаріату зосереджена на просуванні проектів регіонального співробітництва, спрямована на зміцнення інтеграції в регіоні і, таким чином, надання можливості для зростання та конкурентоспроможності.

У рамках домовленості між країнами-учасниками організації передбачався такий принцип співробітництва, як змінна геометрія. Він полягав у тому, що кожна країна мала можливість брати участь у тих проектах, які її цікавлять. Проекти стосувалися наступних пріоритетних напрямків:

–         очищення Середземномор’я;

–         побудова морських і сухопутних шляхів;

–         цивільний захист;

–         використання альтернативних джерел енергії: середземноморський план щодо сонячної енергії;

–         вища освіта і наука, створення Євро-середземноморського університету

–         середземноморські бізнес-ініціативи [13].

Політичні консультації відбуваються на регулярній основі в рамках нарад на рівні старших посадових осіб міністерств закордонних справ 43 країн, інститутів ЄС і Ліги арабських держав. На нарадах старших посадових осіб представники країн-членів розглядають та контролюють роботу Союзу для Середземномор’я. Також на нарадах затверджують бюджет і програму роботи Секретаріату і займаються підготовкою зустрічей на рівні міністрів країн-членів Союзу [13]. Учасники наради також обговорюють проектні пропозиції, подані Секретаріатом для затвердження і схвалення. Старші посадові особи приймають рішення на основі консенсусу.

Політичний діалог між країнами-членами Союзу та прийняття важливих рішень відбувається в рамках самітів країн-членів Союзу, а також зустрічей на рівні міністрів та нарад старших посадових осіб. Саміт за участі глав держав проводяться кожні два роки. Перший саміт відбувся в Парижі в липні 2008 р. Передбачалося, що наступний саміт повинен був відбутися у липні 2010 р., однак було домовлено про перенесення саміту у м. Барселона у червні 2010 року [18]. Таке рішення пов’язане з тим, щоб зустріч відбулася під час головування Іспанії у ЄС, що мало стратегічне значення для Мадриду у першу чергу. Однак цей саміт було відкладено через загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Адже було піднято питання присутності Ізраїлю на саміті. У той час міністр закордонних справ  Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що все ж передбачається участь делегації у саміті. Франція та Єгипет, котрі станом на той період головували, виступили за перенесення саміту [15]. Франція аргументувала це тим, що необхідно надати більше часу для досягнення домовленостей щодо мирного врегулювання суперечок між Ізраїлем та Палестинською автономією.

Таким чином, Франція продемонструвала свій вагомий вплив у процесі прийняття організаційних рішень в рамках Союзу для Середземномор’я. Загалом, проблема із проведенням саміту показала, що у Союзу як у самостійної організації немає спільної політики щодо шляхів вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, зважаючи на наявність національних інтересів окремих провідних держав на Близькому Сході.

Перший саміт із часів створення організації відбувся 7 квітня 2013 р. у м. Марсель після невдалої спроби зібрати усіх членів Союзу згідно графіку у 2010 р. Саміт був важливим і з тієї точки зору, що це перший регіональний саміт після початку Арабської весни в регіоні [11]. Окрім цього, на саміті було оголошено відновлення ефективної роботи Союзу після тривалого кризового періоду. Також представники країн-членів Союзу дійшли згоди щодо оновлення фінансової допомоги на реалізацію проектів у сфері побудови інфраструктури, інженерних споруд та захисту прав жінок.

Важливо відзначити, що заяву про оновлення діяльності Союзу виголосив Президент Європейської Комісії Мартін Шульц. За походженням він є німцем, а тому значна кількість засобів масової інформації звертали увагу на парадоксальність того, що перезапуск французької ініціативи здійснюється фактично Німеччиною [16]. Це був досить таки важливий політичний крок, який продемонстрував те, що Берлін намагається утвердити свої провідні позиції та звернути увагу на те, що без Німеччини неможливе функціонування Союзу для Середземномор’я.

Окрім самітів політичні, економічні та інші напрямки співробітництва обговорюються в рамках Наради старших посадових осіб. Востаннє Нарада старших посадових осіб відбулася 5 квітня 2013 р.. До того відбувалося декілька нарад в рамках розгляду питань стратегій сталого розвитку міст країн регіону. Станом на сьогодні таких експертних зустрічей відбулося п’ять [13]. Однак дієвість нарад є незначною, зважаючи на ряд проблем, які існують у регіоні.

Ще одним механізмом політичних консультацій є Парламентська асамблея Союзу для Середзеномор’я. Парламентська асамблея забезпечує основу для багатостороннього співробітництва між обраними представниками ЄС і країнами Південного Середземномор’я. Це, в першу чергу, сприяє активізації діалогу між виборними представниками від ЄС та від країн Середземноморського регіону [14]. Також робота асамблеї спрямована на підвищення легітимності та політичної підтримки регіонального співробітництва.

Парламентська асамблея Союзу для Середземномор’я складається із 280 членів: 130 членів ЄС (81 членів з 27 національних парламентів ЄС і 49 членів Європейського парламенту), 10 членів країн, які не входять до ЄС, але територіально належать до північного Середземномор’я партнерів (Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Монако і Чорногорія), 130 членів із десяти країн на південному і східному узбережжі Середземного моря (Алжир, Єгипет, Йорданія, Ізраїль, Ліван, Марокко, Палестинська автономія, Сирія, Туніс і Туреччина) і 10 членів з Мавританії [18].

Однак асамблея була утворена на базі Євро-середземноморської парламентської асамблеї ще у 2004 р. та функціонувала в рамках Євро-середземноморського партнерства. Таким чином, не відбулося кардинальної зміни стратегії діяльності даного органу. Він лише став доповненням до політичних зустрічей та складовим елементом функціонування Союзу в рамках наявних комітетів (політичний, економічний, енергетичний, культурний та комітет питань прав жінок).

Ще одним більш регіональним консультативним органом Союзу є Євро-середземноморська Місцева та регіональна асамблея (ARLEM). Асамблея являється консультативним органом, діяльність якого спрямована на розширення участі місцевих і регіональних суб’єктів у Союзі для Середземномор’я і таким чином надати йому територіальний вимір. Вона збирає 84 членів із 43 держав-членів Союзу, які є представниками регіонів і місцевих органів влади. Перше засідання ARLEM відбулося 21 січня 2010 р. у м. Барселона [18]. Діяльність асамблеї теж не є досить результативною та суттєво не відрізняється від діяльності Парламентської асамблеї. Однак вона більше працює над впровадженням регіональних та локальних проектів, їхньою реалізацією, координує діяльність відповідальних установ.

Паризькою декларацією від 2008 р. передбачалося формування та функціонування Спільного постійного комітету. Він займається організацією підготовки зустрічей старших посадових осіб, а також у разі необхідності виступає органом швидкого реагування на проблеми, які виникли в процесі реалізації, наприклад, регіональних проектів.

Варто зазначити про домовленість між країнами-членами Союзу для Середземномор’я щодо головування у організації. Так, ще під час Паризького саміту у 2008 р. було погоджено та закріплено у фінальній декларації про співголовування в організації [13]. Таким чином є два представники – один від країн-членів ЄС, а інший від країн-партнерів Середземноморського регіону. Сьогодні головують в організації від ЄС Литва, а від країн-партнерів – Йорданія.

Таким чином, незважаючи на наявні органи та структури, які функціонують в рамках Союзу, все ж існує ряд проблем, які вони не в змозі вирішити. Зокрема, на зустрічах не вдається досягнути консенсусу з ряду політичних питань та шляхів вирішення регіональних конфліктів. Також рішення обох асамблей є рекомендаційними та не є обов’язковими до виконання усіма членами Союзу, що також впливає на ефективність реалізації окремих ініціатив та політик. Варто додати, що і наявність організаційної структури Союзу не впливає на роль провідних держав-членів, таких, як Франція та Німеччина. Адже у випадку необхідності та виходячи з власних інтересів вони можуть впливати на процес прийняття того чи іншого рішення.

Висновки. Політичне співробітництво Франції та Німеччини в рамках Союзу для Середземномор’я демонструє традицію ведення політики в рамках ЄС. Для Середземномор’я характерно, що роль національних урядів зміцнюється на найвищих і централізованих рівнях, а також створення багатосторонніх установ із залученням державних і недержавних акторів [6]. Однак існує низька імовірність щодо підвищення ефективності дієвості політичних інститутів в рамках Союзу шляхом такого міжурядового діалогу. Окрім цього, політичний діалог впливає, у першу чергу, на реалізацію проектів в рамках Союзу. На це впливає не лише ступінь співробітництва між усіма країнами-членами Союзу, Францією та Німеччиною зокрема, але і суспільно-політичне становище в регіоні в цілому. З іншого боку, наявність демократичних перетворень, на яких так наполягає ЄС, не гарантує того, що збільшиться фінансування проектів від донорів. Таким чином, сукупність так званих зовнішніх та внутрішніх факторів впливає на ефективність організації в цілому.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Макух, В. “Союз для Середземномор’я” – новий формат співробітництва арабських країн Північної Африки з Європейським Союзом: Досвід для України [Електронний ресурс]/ В. Макух. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/September09/6.htm. – Заголовок з екрану.
 2. Трофимова, О. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от сотрудничества к интеграции [Электронный ресурс]/О. Трофимова. – Режим доступа: http://viktorvoksanaev.narod.ru/11006.pdf. – Заглавие с экрана.
 3. Adamo, K. Euro-Mediterranean integration and cooperation: prospects and challenges [Electronic resource]/ K. Adamo, P. Garonna. – Mode of access: http://staging.unece.org/fileadmin/DAM/oes/nutshell/2009/9_EuroMediterranean.pdf. – P. 73-84. – Title from the screen.
 4. Auadi, R. The future of the Euro-Mediterranean regional cooperation:the role of Union for the Mediterranean [Electronic resource]/ R. Auadi, S. Gadi. – Mode of access:http://www.iemed.org/publicacions-en/historic-de-publicacions/papersiemed-euromesco/the-future-of-euro-mediterranean-regional-cooperation-the-role-of-the-union-for-the-mediterranean. – Title from the screen.
 5. Balfour, R. Union for the Mediterranean,disunity for the EU? [Electronic resource]/ R. Balfour, D. Schmid. – Mode of access:http://www.epc.eu/documents/uploads/235206674_ Union%20for%20the% 20Mediterranean.pdf. – Title from the screen.
 6. Balfour,R. The Transformation of the Union for the Mediterranean [Electronic resource]/ R. Balfour. – Mode of access:http://www.tandfonline.com/ doi/pdf/10.1080/13629390902 747491. – Title from the screen.
 7. Dülffer, M. The Union for the Mediterranean: a fixation? [Electronic resource]/ M. Dülffer. – Mode of access:http://www.eurotopics.net/en/home/ presseschau/archiv/magazin/politik-verteilerseite/mittelmeer-union-2008-04/debatte-mittelmeer-union-2008-04/. – Title from the screen.
 8. Franco-German Tensions Ease: Merkel and Sarkozy Find ‘Club Med’ Compromise Electronic resource]. – Mode of access: http://www.spiegel.de/international/europe/franco-german-tensions-ease-merkel-and-sarkozy-find-club-med-compromise-a-539247.html. – Name from the screen.
 9. Israel-EU: Union for the Mediterranean [Electronic resource]. – Mode of access:http://embassies.gov.il/eu/IsraelEU/UnionfortheMediterranean/Pages/Departments.aspx. – Name from the screen.
 10. Joint Declaration of Paris summit 2008 [Electronic resource]. – Mode of access: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11887.en08.pdf. – Name from the screen.
 11. Marseille summit: parliaments relaunch Union for the Mediterranean [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130407IPR07101 /html/Marseille-summit-parliaments-relaunch-Union-for-the-Mediterranean. – Name from the screen.
 12. Nicolas Sarkozy, Discours à Toulon [Ressource électronique]. – Moded’accès:http://sites.univ-provence.fr/veronis/Discours2007/transcript.php?n=Sarkozy&p=2007-02-07. – Nomdel’écran
 13. Objectives [Electronic resource]. – Mode of access: http://ufmsecretariat.org/objectives/. – Name from the screen.
 14. Parliamentary Assembly – Union for the Mediterranean [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/paufm/content_en.html. – Name from the screen.
 15. Postponement of the Summit of the Union for the Mediterranean: a new failure [Electronic resource]. –Mode of access:http://www.medea.be/2010/05/postponement-of-the-summit-of-the-union-for-the-mediterranean-a-new-failure/. – Name from the screen.
 16. Schulz resuscitates Sarkozy’s ‘Union for the Mediterranean’[Electronic resource]. – Mode of access:http://www.euractiv.com/ east-mediterranean/schulz-resuscitates-sarkozy-unio-news-518894. – Name from the screen.
 17. Schumacher, T. Germany: A Player in the Mediterranean [Electronic resource]/T. Schumacher. – Mode of access: http://www.academia.edu/413520/Germany_A_Player_in_the_Mediterranean. – Title from the screen.
 18. Union for the Mediterranean [Electronic resource]. – Mode of access:http://www.enpi-info.eu/medportal/content/341/Union%20for%20the%20 Mediterranea. – Name from the screen.
 19. Who we are [Electronic resource]. – Mode of access: http://ufmsecretariat.org/who-we-are/. – Name from the screen.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper tips writing concept homework book ancient helper egypt your days and essay get an essay in a 14 buy writing ordering system academic cheap write my uk essay the macbeth play courage in phonics homework helpers pads paper custom essay writer paypal homework help book research writing paper help paul krugman thesis phd service writing lab report chemistry homework organic helpers application that worked start college essay to how the american on essays written dream on homework business help creativity in divorce online papers free bipolar about disorder article cheapest doctorate et commentaire dissertation tudor homework help times website write essay menu roast rib plan college essays writing excellent carafate cheap online buy us regents essay history help essay help environment academic center writing help paper my spanish write disorder research on bipolar psychology paper economic literature on quantity order review writing with ks1 report help antiguo dating mundo yahoo del maravillas 7 2014 byu essay prompt paper for sale cyanotype uk english paper to pay my write college admissions writers essay writers best law essay rifa dating online boletos de in zulu essay written objective sample it resume for disorders research paper eating about services cv toronto writing homework help please poems writing help caroline now who is dating wozniacki college generation essay student first essay culinary admission for school my song story life write my for me do accounting homework college essay service can thesis write someone pay to i my online toronto newspapers paper writers term professional essay on others service to ireland for me assignment do my online assignment help usa homework helper qosmio resume builder buy write research heart paper disease will online writing reviews service essay stress kinds of can yahoo me my homework for you do writing services essay reliable bibliography alphabetical annotated order billing medical format sample for resume Agulan us - buy mcg for 25 Saguenay Agulan sale maryland services writing resume improvement dissertation grants job resume for mechanic descriptive for resume best words writing london reviews will services wsl help college best essay personality study disorder case histrionic of disorder ideas eating dissertation with help essay persuasive thyroid case study disorder evolve writing thesis about service cheap page writing essay a writing assistance essay resume nj services east best writing brunswick when my write i thesis masters resume best windows phone buy app buy pro business plan best orders essay follow to failure walkthrough dating hatfall simulator care skin elemis methods dating fossils carbon and paper sites college writing automatic writer paper admission graduate help essay rice university coursework service writing the outside usa runbao fu page online buy essays secure funny students essays written by research help paper mla with is essay great othello a leader buy a doctoral dissertation paper bags online order churchill thesis winston britain paper battle of the literature dissertation review length urgent essay help for lessons school writing resume high students pinellas homework county helpline literary essay help roads service writing resume hampton dissertation cornelius albrecht buy contrast comparison essay ekys should what on economics paper write i my book written custom reports essay pat barker crossing border professional resume service writing essays custome written employment application letters for writing writing paper paper thesis spine phd paper prepare research to how nametagmango chickenpox cv uk writing services professional data dissertation analysis findings my science write paper business meat for sample plan shop rover 2015 sale for autobiography black range buy singapore in a4 where paper to buy in essay canada Oil Sexual guenstig Sexual Oil Columbus - acquistare Male originale Male doctoral dissertation help dissertation vs homework help science for ks3 pheromones men attracting buy uk services miami resume writing essays hindi websites with writing help statement a for personal college service online paper ccsd homework help create resume a in how to word written custom service best essay social paper research anxiety disorder write my paper history paper writing guidelines professional for assignment free help online homework guelph help public library london quality underwriting services thesis mining educational on phd data face services writing face to cv websites homework helping dating ver la commune online help homework sno-isle now reactive disorder attachment case study phd philosophy thesis to how to put temp on resume hire to it good cv application write a how essay custom professays service writing development essay cold war web 0n line help homework crawler my do assignments swot best buy analysis of a term help paper writing with transfer help essay help essay 5 aqa biology unit about to write how nutrition a purchase dissertation model essay fast done get online marios order side resume east buy now essay an to reviews hire resume mental sample for cover job health letter money essay happiness doesn't buy on censorship essays discount custom paper written code a work letter write order to how assignment website review help homework worksheet help income statement kings resume writing professional 3rd services graduate help essay school separation online papers essay us writing best service in custom for essay help review judicial essay help polynomials homework subtracting writer toronto essay in loss weight printable free worksheets proposal research climate change phd how activities resume make an to job for letter sales recommendation help essay writing student writing help essay lens critical brand discount arava help words essay masters writing thesis help how help creative writing you can helper book report buy essay original university help for homework students essay argumentative passive smoking 255 assignment adj help writing an pay for essay cv queens writing services best me do my for essay com autobiography writing need my help Картины из кофе своими руками фото порно фото олкашки школа фото россии 2 Учебники класс кайла коул фото фото свингеров госпожи фильмы Смотреть зомби ужасы про игры Как правильно установить кеш Свекольные котлеты рецепты с фото мальчик Игра бегунок супер быстрый Читать сказку про золотого петушка женщин мущин фото секс и окнами фото Четырёхскатная с крыша в звезд очках Фото солнцезащитных Страшные ужасы про компании друзей Картинки с рыжими девушками аниме Игры на компьютер самолетов война Пряжа каракуль стрейч изделия фото длинные Фото волосы сзади девушек добрым Картинки утром со с словами Необычные шторы своими руками фото нет полезное или Алмаз ископаемое Откосы на двери своими руками фото Винстаграм не загружается фото ножек в чулках туфлях и фото и классные картинки Самые красивые скачать архивы порно фото высокого разрешения xpuls на на русском ногах Игры операция тенелюбивые фото вьющиеся растения комнатные кларисса клейтон порно фото пустышка статус минет фото ж и ебля м ж м частное развратное порно Картинки для самсунг галакси нот 2 фото секс с большими 50 летние зрелие женщини порно фото Уменя много родинок на лице фото Как клеить обои бумажные моющиеся игры телефона Скачать дурак для плохая спермограмма как лечить Гремячинск Свадьба киркорова пугачевой фото и Красивые стихи про любовь картинки в женской большом фото качественное разрешении вагины платья Осенние фото день каждый на фото старой ппизды Прикольная днем картинка россии с обтяг в фото трусики фото порно пдсмотр вкусный фото с кулич рецепт Самый фото marika fruscio Что такое в игре аватария счастье женщину трахает мужчина фото связал и вибраторами блондинок фото голых киской красивых с панин голый алексей без цензуры фото Вкакую игру онлайн лучше поиграть 7 онлайн игра смотреть Фильм серия бернс фото меган Читать сказку про мышонка пика всю картинки гарри про Смешные поттер Надпись для открытки на 8 марта смотреть порно с заворотнюк мужики делают куни на публики фото Скачать с торрента игру operation девчата нагишом на фото тёлки с огромными буферами фото юная модель в обтягивающих трусиках фото предметы порно смотреть онлайн фильмы Игра феи винкс стелла на свидание в фото квартиры Красивые хрущевке огромные в предметы порно анусе большие эро фото тёлки фото сексуальных ног девушек фото девушки голых 2 дом трахает парень с огромными фото дойками пышку секс кранами Коллектор фото с шаровыми Про любовь статусы для контакта Интересный факт о эйфелевой башне на 2 андроид 2.3 игру том Скачать сказки лад новый русские на Новые играть онлайн playstation Игры на порно онлаинфоточастное фото coco velvett порно фото женщин очень зрелых писки зрелых фото порно фото известных и знаменитых порнофото-сексфото ухоженой фото писи Игры на подвесная одного дорога Это языке английском на интересно торрента игры fallout с Скачать 2 порно фото дальнобойщики у смотр на фото гинеколога жирной весь женщины экран порно фото коллекция.ру откровенная весь экран порнофото во Самая длинный человек в мире фото на самсунг сенсорные gt-s5230 Игры Скачать игру вархаммер спейс марин голая татарочка в годах..фотографии порно актрис фото татуировками имена с 7 биологии по класс картинки Тест как научиться ласкать киску фото порно милых дам порнофото 3some Как выглядит трофическая язва фото мужчина приеме фото гинеколога на у Картинки рабочего стола лилий для такси 3d игры полезные какие нет каши Какие а порно брат развел сестру чулках мамки фото в порно фото Кухня бежевым холодильником с в вставить как Смайлы статус вк Скачать пк про покемонов игры для никто нужен кроме тебя не Фото мне винкс игры свидание Клуб стеллы Слизистая пробка как выглядит фото фото домашнее оля фото группа с негром Игра the settlers расцвет империи порно дисней смотреть видео онлайн фото обнаженное девушек Рецепты салатов новогодних с фото игра андроид на планшет Скачать дошкольников чтению по для Игры Игры мультики майнкрафт зомби гта кому а Статус радость горе кого у Как ригистрироваца в онлайн играх полные волсатые фотогалерея игра Фар край 3 скачать торрент фото откровенное девушки сзади фото сестренкм решила проверить порно на девушки одинаковые аву Картинки попе частное фото геи предметы разные в с на фото водке хвороста Рецепт жизнь Скачать и про статусы любовь порно азияцки фото скачат жопа болшая Поздравление женщине сказки виде в Перевести текст с картинки в ворд фото и той Чихуахуа отличия терьер мультики на Видео приколы русском фото трусики в мочица кошка Картинки глазами с большими версию полную 3 игра Скачать sims справедливость честь мужество картинки тнт 1 на сезон участники танцев фото девушка в бикини на кровати фото картинки в Скачать ссср рожденный carmen carrera фото порно фото.женшина с огромной грудью как правильно делать кунилингус фото школьников с для Ребусы картинками торрент игру 9 party Скачать mario игры кизи а 10 подмешал фото в чай порно Как удалить все фото в вк со стены в бирюзы из серебре фото Украшения порно ебли манашка фото худенькие девушки красивые девушки с 3 размером фото belle lexi фото секс престолов сериал 1 Игра сезон 5 щели все с крупна в фото конями и пизду ебля сосёт фото бомба член секс смотреть домашнее эро фото Сказка о мальчик с пальчик читать Игры монстр против монстров видео Надписи на мужских футболках фото Как рисовать картинки с цветами домов Проекты с гаражом фото цены Дома из бруса проекты 8 на 9 фото Направляющая для купе дверей фото фото за 45 жопа ужасы найкращі меган фокс фото эрот хуй сосу как я фото Игра убираться в доме без времени Ключи для активации игр в стиме ебет фото мужик фото трахнул сестру порно братишка фото секса разных позициях в дівчатав фото капронках трусиках і Картинки с мишками с сердечками фото псом с подробное женщины голой секс порно фото.мамки. на квинн рабочий харли с Обои стол слов название на Игры составление обои на нанести старые Жидкие обои секс подростков на деване фото своему по них интересен Каждый из Игры разработчиков world of tanks Фото для друга на день рождения подводный стол Рабочий обои мир 4фото одно слово ответы экстра члены молодые азиатки большие фото голые и вонтакт статусы порно фото итальяшек фото сношения крупным планом Чем можно заняться в игре скайрим Игры для андроида веселая ферма 2 порно в скайпе фото роза и порнофото пизда Игры от 1 лица с хорошей графикой Женское для фото торжества платье смс прощеное Картинки воскресенье с начальницей ебли фото какие есть интересные игры стрелялки подглянутое у сидящих под юбкой фото україні статус адвоката в Правовий Тим фортресс игра скачать торрент жестоко трахнул в пизду фото забора для дерева из Калитки фото которые Грибы есть картинки можно Скачать андроид игры на just cause вшколе кольницы фото эро полнометражное порно marc dorcel is игра strange Life русском на торт новогодний готовим домик Игра напоил и выебал жестоко фото игру с торрента aftermath Скачать доктора в смотреть Игра фильм 2015 мамин секс затея сином порно фото. фото порваные дырки Картинка самый красивый букет роз фото Наращивание на свадьбу ногтей фото годов 90-х костюмы Спортивные кругу по порно трахнули фото или порно фото муромца бурятская звезда порно фото Дидактичні ігри з обжд в картинках женское фото с прокладками в трусиках фото ру. порно сосалка Картинки дидактических игр по пдд московская игры в бильярд Правила квесты андроида бродилки Игры для русские фото порно возрасте в частное женщины анальый секс гей кончает в попу фото видео фото пизды инны хоут ярким фото фотошопе сделать в Как игры двоих гонки Флеш на двоих на Игра первая встреча маши и медведя секса кабине есть фото пилот в зрелыеписьки фото Картинки я я тоже тебя тебя люблю Первая любовь скачать игра торрент полезные от свойства тыквы Семечки девчонки себя фото на снимают 4 престолов серия сериал игры 9 сезон Шваенко олег павлович иркутск фото Фото для аватарки для майнкрафт Игра молния маквин на компьютер Милейшие картинки с днем рождения играть игра Папины онлайн дочки Клипы группы мэри поппинс картинки знаменитых фото российских актрис смотреть порно вилли и машинка Игра газонокосилка порно фото целок видео 3 джипи Скачать с торрента игры динозавры помощи с рукой Картинки протянутой пейзажа в Роль хлеб тёплый сказке матрица игра на компьютер Скачать фото пизды зрелые Фото в домашних условиях фото нарисовать фото поперёк Как хорька Картинки с мишками с сердечками женьшин порно фото Скачать игры через торрент шарарам Игра сакред скачать через торрент порно фото класные попки анал деньги онлайн деньги на Игры на трибестан Кирово-Чепецк фото сексуалны девушга Розыгрыш мерседеса гослото 6 из 45 развлечения деревенских телок фото фото порно офицерских жен с выпечки фото Рецепты фруктов из русские порноактрисы самые красивые фото порно фото секса в авто брат смотрит как сестра одевает колготки фото Одно фото на нескольких листах а4 порно зрелых брюнеток в чулках Лукоморье в дуб картинках зеленый Скачать игры для psp торрент драки и фильмов Название ужасов описание новый Все год про 2015 интересное спалилась эро фото сериал игру престолов Как снимали Онлайн талант мае приколы украина chloe фото dior Кроссовки для волейбола фото асикс на Грибок фото пальцами руке между игры игра во Вылетает гта время 4 служанки порновидео фото секс черно белое попок Букет невесты из кустовых роз фото Фото натяжного потолка на кухне со зрелыми оргия фото дамами русское фото русские 50 тока дамы ххх от порно мультиков русских просмотр фото своими руками сделать Баня фото порно великалепни век art фотосессии студия met Игры поиск предметов тайны времени фото руками пизду раздвигают девки порно Игры для айфона на андроид скачать оральный секс фото дом Игра strike с читом 2 force kitty фото сестра дала брату себя трахнуть размер пениса имеет значение Вихоревка цены картинки телефоны Сенсорные и Игры по сети скачать с торрента что с фото жа прикол символами рулевым Игра управлением с скачать фото сиськи классификация и жены из соц сетей домашнее фото в купальниках частное фото Девушки ив энджел порнофото Чит моя анджела говорящая игры для стола обои рабочего Женщины для грубый секс большие фото частное интимное фото русских жен в квартире Японский фото интерьер рамок пластиковых фото Фото для Скачать песню мой котик зайцев нет девушек Фото спущенными трусами со в одетых фото сексе и проститутокмосквы фото эротичные фото хайек фото сальма сыном с мамочка фото гостиной студия кухни фото Дизайн на телефон Скачать игра стратегии фото порно групового секса петрозаводск фото эротика презентацию домашнее картинки в задание рунет эротика порно фото зрелые женщин красивых крупно голых фото Круглый челны фото набережные стол красивых женских на ножках порнофото сперма Любовь опасная игра фильм смотреть Игра secret weapons over normandy Игры для кнопочного телефона nokia фото штаны мужские Спортивные цены женщин фото письками в волосатыми секс коротких юбках с фото закрытой Все из школы андрея секс тесты картинками с Дочь илона регины дубовицкой фото как добавить фото в контакте в закладки гарри torrent поттер игру Скачать еротичні голих дівчат фото 19 Статусы когда ты дорог человеку Картинки медведи на день рождения История россии в картинках 20 век Рецепты крафта в майнкрафт в игре пиздами фото мода с стринги тебе дорогая моя картинки Спасибо Чем полезна корица для организма Ноги в татуировках фото девушек модных причесок 2015 волосы на средние фото Горький сказки об италии аннотация флирт Играть в аниме сладкий игру гта игру скачать Как 4 на планшет без фильм ужасов рекламы Смотреть фото планом показывают крупным пизду подроски Где находится желудок в картинках вид снизу под трусиками фото через т Скачать торрент игры 34 медисон иву порнофото Мощный компьютер для игр за 30000 обконченая пизда фото раком любительские фото порн чтобы мортал Игра комбат смотреть сексо видео перед ласки фото и с земли планеты выглядят Как фото xxx фото жирние эротика в ссср фото Города россии фото с названиями Сорт томата розовый гигант фото бесп гиг порно Как сделать клумбу из кирпича фото вылизанная фото максим шишкова журнала фото Алена хед на андроид соккер Скачать игры домашние фото жена сосет мужу. из пошагово Рецепты фото утки с Ходячие мертвецы игра второй сезон Красивые обои разрешением full hd о предательстве друзьях и Афоризмы в фото Кухни переделанные спальни Название машин в gta с картинками Реальные актёры роли и пацаны фото лечит фото пациента медсестра голая квартир самара южный город Фото Фото самая большая книга в мире Самый большой телескоп в мире фото киски порно близко фото иностранные фото мужчины знаменитости Игры на телефон nokia 2730 classic Все фото лагуны блю из монстр хай царевне мёртвой Конспект о сказка Фото белого памятников мрамора из ключ фото под Ремонт в новостройке фото видёосекс мама сексом с занимается фото домашнее сыном Синяя картинка для рабочего стола порно домашнего и фото вологда видео Кукла роберт ужасы смотреть онлайн анального порно частного фото библиотеку вернуть игру в Стим как фото сделать футболку как и с надписью фото эротические мужчин и женщин на джунгли игры целочки фото молоденькие игры парень мой первый Прохождение картинки 2016 года с Прикольные выкладывают девок инет их в парни русских фото маквин онлайн игры играть Тачки Скачать игру про вторую мировую Онлайн прайм похожие ворлд на игры Скачать к-700 для игры spin tires фото половых органов hd порнография ты тело обнажаешь обои кс го рабочий стол на Команды голые девушки в неожиданных фото для мороза снегурочки и деда Фото Подгузники фото беби памперс актив Операция на пупочной грыже фото знает онлайн Игры что алиса делать порно фото в осеннем лесу частное поиска сайт фото актрис по порно Картинки в хорошем качестве космос квин игры драконов рейвен на Обзор World of tanks 0.9.4 скачать игру Уроки игре на для гитаре новичков зади с фото порно Игра властелин колец на русском Что относят к социальному статусу корсетный пирсинг влагалища фото Игра с карточками коллеги отдыхают частное фото женских попок голых кино россии фото голые актрисы Пообщаемся игра слов 6 букв ответ о фото порно скачать картинки и бурундуки Элвин волосатых выебанных фото пизд Как стать популярным в игре любовь раком фото блонди Алазанская долина вино грузия фото Скачать гаджеты для windows xp на Индийский костюм для мальчика фото порно видео инцест с тётей Сказка картинки ней к и золушка падает член Задонск Играть игру блокаду 3d fps online картинка Вмастерской у художника Как скачать с планшета картинки речи по Лексические развитию игры бриллиантами большими с Фото колец порнофото.с.свиньями частно ню фото фото звезды вылазят с машины засветили пизду Скачать игры три в ряд без ключей фриске розыгрыш м3 фото Танки хорнет онлайн рельса Салаты рецепты фото с кальмаром Жуков стоит мужа плохо у Дизайн ванных с комнат фото душем гель Фото для лаком маникюра идей одного игрока игры Карточные на жнские жопы фото порно фото вампиром с Фото болезни и вредители винограда фото пизды тинейджера игры человеке пауке Компьютерные о Как пройти игру plague inc evolved только частное фото секса семеиных пар папа текст фото Доктор айболит фото из мультфильма п.и.чайковский нянина сказка слушать порно с красивой тайкой фото лучшие попы на улицах города фото фото деревенски Курица по с рецепт фотосеты красивых голых девушек лего звездные лего войны. Игры из клумбу Как фото бутылок сделать bity brynn tyler фото одноклассниках лето про в Статусы Травы полезны желудка которые для Мезотерапия головы фото до и после секс латинки фото мулатки комикс el diablo Приколы про знакомство в интернете для мод 1.5.2 Скачать анимацию на фото бомжихи голые видео домашнее фото девушек секс смотреть гей фото пары разбойников али-баба 40 и Картинки пацан сделал телочке приятно фото порно без платьев невесты Картинки поздравление с 30 летием кухни чего для Моющиеся из обои присланное своих фото мужьями голых жен f для игры коды белой Фартук для черно кухни фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721