Політичний напрямок співробітництва Франції та ФРН в рамках Союзу для Середземномор’я

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано політичний напрямок співробітництва Франції та ФРН в рамках Союзу для Середземномор’я, охарактеризовано основні механізми політичного співробітництва країн-членів.  Розглянуто процес формування нової регіональної організації, визначено позиції сторін щодо основних питань діяльності організації.

In this article the political dimension of cooperation between France and Germany in Union for Mediterranean was analyzed, the main mechanisms of political cooperation were characterized. The process of shaping new regional organization was observed, the vision of the participants on the main questions functioning of organization was determined.

Ключові слова: Франція, ФРН, Союз для Середземномор’я, співробітництво.

Постановка проблеми. Середземноморський регіон є стратегічно важливим, насамперед, завдяки своєму географічному розташуванню, наявності великої кількості енергетичних ресурсів. Також регіон є конфліктогенним і у ньому наявні інтереси не лише європейських країн, але і США та Росії. Окрім цього, регіону відводиться важливе місце у зовнішній політиці ЄС, зокрема у політичній, економічній та соціальній сферах. Таким чином, Середземноморський регіон сьогодні стає одним із основних напрямків зовнішньої політики провідних країн світу.

У зв’язку з цим, дослідження співробітництва Франції та Німеччини у Середземноморському регіоні в рамках новоствореної регіональної організації Союз для Середземномор’я є актуальним як у процесі ознайомлення з особливостями двосторонніх відносин Франції та Німеччини, так і для дослідження зовнішньої політики саме цих провідних європейських країн у Середземноморському регіоні в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Співробітництво Франції та Німеччини в рамках Союзу для Середземномор’я висвітлено у роботах таких дослідників, як В. Макух, О. Трофимова. Важливе значення для дослідження даної теми мають статті закордонних дослідників таких, як Р. Балфор, М. Дюфлер та Т. Шумахер. У зв’язку з відсутністю комплексних досліджень даної теми у вітчизняній літературі тема статті є актуальною.

Метою статті є аналіз політичного напрямку співробітництва Франції та ФРН в рамках нового інтеграційного об’єднання Союз для Середземномор’я.

Виклад основного матеріалу. Співробітництво Франції та Німеччини у Середземноморському регіоні розпочалося із підписання Барселонської декларації у 1995 році. Згодом співробітництво доповнювалося новими механізмами та програмами з метою досягнення ефективності впровадження тих чи інших заходів у середземноморських країнах-партнерах ЄС. У цьому контексті Євро-середземноморське партнерство містило усі важливі напрямки двостороннього співробітництва між регіонами. Зокрема, було сформовано механізм фінансування різноманітних програм підтримки розвитку країн Середземномор’я. Однак залишалися  проблеми ефективної реалізації окремих програм. Це було пов’язано у першу чергу із тим, що значна кількість ініціатив залишалася лише в підсумкових документах різноманітних зустрічей та нарад.

Європейська політика сусідства також передбачала собою оновлення двостороннього співробітництва між ЄС та країнами Cередземноморського регіону. Проте така політика не була розроблена суто для країн Середземномор’я. Тому фінансування проектів ділилося між усіма країнами-сусідами ЄС.

Створення Союзу для Середземномор’я стало третьою за рахунком європейською ініціативою, спрямованої на коректування відносин двох регіонів. Однак все ж двосторонні відносини ЄС з південно-середземноморськими країнами залишилися в компетенції Європейська політика сусідства[2,112].

Важливу роль у процесі зміни стратегії щодо регіону відіграло підписання Лісабонської декларації у 2007 р. Вона внесла свої корективи у реалізацію зовнішньої політики ЄС в цілому. Було зафіксовано багатосторонній підхід ЄС до своїх партнерів, який розглядає євро-середземноморський простір як єдиний регіон в економічному, політичному та соціальному плані [2,109]. У контексті створення Союзу для Середземномор’я Лісабонська декларація позначила новий етап у процесі інтеграції двох регіонів.

Ініціатором напрацювання нових форм та механізмів співробітництва з країнами Середземноморського регіону став Ніколя Саркозі, кандидат на пост президента Франції на виборах у 2007 р. На фоні відсутності конкретного прогресу у співробітництві двох регіонів з 1995 року, під час свого виступу у м. Тулон у 2007 р. він закликав до перегляду євро-середземноморських відносин, стверджуючи, що ініціативи ЄС у регіоні були малоефективними [4,9]. Ніколя Саркозі зазначив, що прийшов час для “Середземномор’я та Європи, щоб зрозуміти, що їхні долі пов’язані між собою”[12].

Запропонована організація повинна була мати просту структуру: так званий орган G-MED, що мав би складатися з глав держав і урядів та Агентство Середземномор’я,  які будуть уповноважені реалізовувати проекти Союзу. Пропонувалися наступні принципи функціонування Союзу для Середземномор’я:

–         відсутність дублювання існуючих інститутів;

–         відносини з ЄС (регулюється Статутом Партнерства);

–         рівність між її членами;

–         змінність так званої геометрії організації;

–         відкритість громадянському суспільству [4,4].

В основу співпраці було закладено конкретні проекти за такими напрямками, як управління водними ресурсами, захист навколишнього середовища та обмін досвідом.

Таку ініціативу Франції варто розглядати як спробу відновлення французького впливу як в рамках ЄС, так і у Північній Африці і на Близькому Сході. Звичайно, такий акцент на відновленні активній політиці у стратегічно важливому регіоні не є новим. Ініціатива Ніколя Саркозі означала ребрендинг так званої арабської політики Франції та давала новий імпульс європейській інтеграції із відновленням традиційної ролі Парижу у цьому процесі.

Ніколя Саркозі у м. Тулон конкретизував своє бачення майбутнього співробітництва між ЄС та Середземномор’ям, а саме зазначив про створення регіональної організації на зразок ЄС. Він також висловлювався про можливість створення Ради Середземномор’я та окреслив ключові сфери співробітництва, а саме навколишнє середовище, міграція, боротьба з тероризмом та організованою злочинністю або формування спільного юридичного простору між членами такої організації [4,4]. За словами Н. Саркозі, “провал Барселонського процесу був прогнозованим із того моменту, коли пріоритети Європи опинились на Сході Європи і коли у міждержавних відносинах стали панувати торговельні питання, хоча багатоаспектне співробітництво мало б стати абсолютним пріоритетом” [4,4].У той час, конкурент Франції за лідерство в європейському регіоні, Німеччина не висловлювала своєї позиції щодо даної ініціативи Ніколя Саркозі, оскільки очікувала результатів президентських виборів у Франції.

Нестабільна ситуація у країнах Середземномор’я використовувалася  європейськими політиками, експертами, журналістами для критики нової ініціативи Франції ще у 2008 р.. Так, наприклад, кореспондент німецької газети з Брюсселю Даніел Вайнгертнер прокоментував 20 березня 2008 р. цю ідею наступним чином: “Ці країни-сусіди в регіоні занадто різні в культурному та економічному розвитку, щоб можна було задовольнити їхні потреби через реалізацію спільної середземноморської політики”[7]. Ще один експерт Пітер Вінклер зазначив, що  інтерес країн регіону за останні роки значно знизився щодо європейських ініціатив і замість того, щоб вигадувати нові шляхи для витрачання мільярдів євро потрібно було розібратися з причинами зниження такого інтересу [7]. Таким чином, усі експерти погодилися із тим, що ЄС потрібно все ж шукати окремий підхід до кожної із країн Середземноморського регіону з метою досягнення максимальної ефективності від реалізацію проекту нового Союзу.

На фоні суперництва країн Північної Африки за неформальне лідерство додатковою темою для полеміки стала участь Ізраїлю у Союзі для Середземномор’я. Так, на думку керівництва Алжиру, ініціатива Н. Саркозі не має ставати підставою для нормалізації відносин арабських країн з єврейською державою у рамках нового Союзу, хоча саме така пропозиція містилась у тексті виступу президента Франції у м. Тулоні [10,8].

Після перемоги Ніколя Саркозі на виборах у Франції розпочалася реалізація конкретних кроків на шляху до утворення нової організації. Президент Франції здійснив ряд візитів до країн Середземноморського регіону (Єгипет, Туніс, Марокко, Алжир, Лівія і Йорданія), а також відбувся ряд зустрічей і в європейських країнах, під час яких він розповідав про новий проект, однак уникаючи конкретизації щодо змісту, форми співробітництва, структури нової організації [6,1]. Німецькі політики очікували, що він винесе це питання на порядок денний регулярних консультацій між Францією та Німеччиною, але цього не відбулося. Перша критика щодо реалізації цієї ініціативи прозвучала на конференції у м. Берлін 7 грудня 2007 р. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що реалізація цього проекту об’єднає прибережні середземноморські держави, однак виключає з організації Німеччину та інші держави-члени ЄС, які не мають виходу до Середземного моря [17]. Напруга зросла у лютому 2008 р. після того, як Ніколя Саркозі скасував свій візит до м. Штраубінг (Німеччина). Адже, зважаючи на важливість цієї зустрічі напередодні саміту Європейської Ради у м. Брюссель, така позиція демонструвала певну відсіч французьким президентом позиції Німеччини щодо цього питання.

Одразу після цього інциденту до Парижа було надіслано повідомлення про те, що Німеччина не наслідуватиме приклад Франції та все ж відвідає саміт Європейської Ради, що продемонструє погіршення іміджу президента Франції Ніколя Саркозі перед іншими країнами-членами ЄС. Також зазначалося те, що Німеччина прагне реалізації нового проекту в рамках політики ЄС, на основі Барселонського процесу та із включенням усіх держав-членів ЄС [17]. Ангела Меркель зазначала, що ті сфери співробітництва, які будуть включені до нової організації стосуються усього Європейського Союзу, а не лише приморських держав. Окрім цього, вона наголошувала, що таке співробітництво повинно відповідати інтересам усіх держав-членів ЄС [8]. Таким чином, Німеччина, відстоюючи інтереси усього ЄС, домоглася перегляду ініціативи Франції щодо Середземноморського регіону. Це був досить вигідний стратегічний хід, який продемонстрував, що Франція не в змозі самостійно пролобіювати власну ініціативу не врахувавши при цьому інтереси, в першу чергу, Німеччини, яка теж претендує на лідерство у європейському регіоні та участь у всіх регіональних ініціативах, не допускаючи при цьому одноосібного вирішення важливих питань Францією. Сильне протистояння Німеччини щодо підтримки та посилення Барселонського процесу ознаменувало початок значного залучення Німеччини до Євро-середземноморського партнерства.

В результаті тривалої підготовки та переговорного процесу між основними конкурентами Францією та Німеччиною 13 липня 2008р. у м. Париж, за ініціативою Франції, відбувся установчий саміт поновленого Євро-середземноморського партнерства, що отримав офіційну назву “Барселонський процес: Союз для Середземномор’я”. У саміті взяли участь 27 країн Європейського Союзу, 5 європейських країн, що межують з Середземним морем (Албанія, Боснія і Герцеговина, Монако, Чорногорія та Хорватія) та 11 країн Півдня Середземномор’я (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Марокко, Сирія, Туніс, Туреччина, Палестинська автономія, Йорданія та Мавританія) [1]. З самого початку було передбачено, що новий Союз матиме назву “Барселонський процес: Союз для Середземномор’я” та буде тісно співпрацювати з відповідними загальноєвропейськими структурами.

Сутність нового Союзу полягає у підвищенні ступеня участі у регіональній політиці країн Півдня Середземномор’я. Якщо у рамках Барселонського процесу єдиною структурою, що приймала рішення та фінансувала проекти був Європейський Союз, то у Союзі для Середземномор’я передбачалася встановлена форма співголовування (по одному голові від ЄС та від країни Півдня). Також передбачалося заснування спільного Секретаріату, що займатиметься відбором та аналізом проектів, необхідних регіону [10,8], про що буде зазначено надалі.

Створення нового Союзу призвело до певних змін в системі функціонування партнерства EuroMED. Фактично Союз залишився продовженням Барселонського процесу, але в його багатосторонньому вимірі, також став і доповненням до системи двосторонніх зв’язків. Акцент на двосторонні відносини двох регіонів у політиці сусідства був пов’язаний зі складнощами розвитку внутрішньо регіональної інтеграції Південь-Південь у рамках партнерства і з більш активним розвитком співпраці ЄС з окремими країнами-партнерами. Найуспішнішим прикладом внутрішньо регіональної інтеграції, незважаючи на певні труднощі, було створення Союзу Арабського Магрибу [2,113]. Проект великої Арабської зони вільної торгівлі був обмежений торгівлею товарами, а лібералізація послуг та інвестицій не була передбачена, що значно обмежувало його позитивний результат. Інша угода, яка є прикладом успішності реалізації окремих напрямків політики інтеграції, – Агадірска, яку можна вважати лише невеликим кроком на шляху економічної та соціальної інтеграції країн Південного Середземномор’я, оскільки воно охоплює всього 4 країни [2,114]. Союз для Середземномор’я є багатостороннім проектом співпраці, сконцентрованим на реалізації декількох великих проектів з використанням позик Європейського інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових організацій.

Новостворена організація не відрізнялася кардинально від попередніх програм співробітництва ЄС із країнами Середземномор’я. Навпаки, досить багато експертів скептично поставилися до успішності та ефективності діяльності Союзу для Середземномор’я. Одночасно, більшість країн Середземноморського регіону більше зацікавлені у регулярному отриманні фінансування від ЄС, ніж у поглибленні інтеграції між регіонами.

Таким чином із 2008 р. функціонує нова організація Союз для Середземномор’я, в рамках якої здійснюється співробітництво країн-членів ЄС та країн Середземноморського регіону. Під час зустрічі міністрів закордонних справ у м. Марсель 4 листопада 2008 р. було вирішено, що штаб-квартира організації знаходитиметься в м. Барселона [19]. Статут Секретаріату було прийнято 3 березня 2010 р. та, відповідно до підписаної угоди між Союзом для Середземномор’я та урядом Іспанії, він має привілеї та імунітети міжнародної організації.

Першочергова орієнтація Союзу на регіональні проекти повинна була б привести до інтеграції двох регіонів, а основними його інструментами, окрім економічного і фінансового сприяння, продовжує залишатися проект Євро-середземноморської зони вільної торгівлі, який буде здійснено не в 2010 р., як планувалося, а в більш пізні терміни через незавершеність процесу лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією та у сфері послуг.

Ще на стадії попереднього опрацювання проекту Союзу для Середземномор’я  із зацікавленими сторонами (державами та інститутами Європейського Союзу, країнами Середземноморського регіону) визначилась ціла низка принципових швидше політичних проблем та розбіжностей, головними серед яких були наступні.

Країни Північної Африки, що спочатку позитивно сприйняли пропозицію Н. Саркозі, згодом почали наполягати на деталізації нового характеру відносин. Також поставало питання і у розміщенні штаб-квартири нової організації, і у наданні преференційного статусу в рамках організації окремо країні регіону.

Окрім цього важливого фактору, а саме відсутності спільної позиції і серед власне країн Середземноморського регіону, також існувало питання участі Ізраїлю у цьому проекті. В результаті Ізраїль все ж долучився до організації, а у 2010 р. ізраїльський представник був призначений заступником генерального секретаря з вищої освіти та досліджень у Секретаріаті Союзу для Середземномор’я [9]. Все ж більшість країн Середземноморського регіону виступала за те, що залучення Ізраїлю не вплине на процес врегулювання регіональних конфліктів.

Незважаючи на наявність політичних протиріч між потенційними учасниками процесу формування нового формату відносин ЄС з країнами Cередземноморського регіону, все ж було підписано Підсумкову декларацію Паризького саміту, що була схвалена 13липня 2008 р. всіма учасниками.

У Декларації підкреслювалась необхідність спільної роботи задля досягнення миру на Близькому Сході, стабільності та безпеки у регіоні. Зокрема, планувалось укладення євро-середземноморського пакту, націленого на створення зони миру та стабільності у Середземномор’ї; розроблення “кодексу поведінки” у сфері боротьби проти тероризму та забезпечення безпеки громадян; розвиток людських ресурсів, скорочення бідності, формування до 2010 р. ЗВТ між учасниками, більша участь громадян у політичному житті, дотримання прав людини, посилення ролі жінок у суспільному житті, повага до меншин, боротьба проти расизму та ксенофобії, розвиток міжкультурного діалогу та взаєморозуміння [10].

Політичні цілі співробітництва у рамках Союзу для Середземномор’я (забезпечення миру, стабільності та безпеки, розвиток демократії, політичного плюралізму та ін.) тісно пов’язані з реалізацією конкретних проектів у галузі економіки, екології, енергетики та освіти. У контексті цього Секретаріат організації відіграє важливу роль у реалізації цієї політики та конкретних проектів, а саме через впровадження конкретних проектів та шляхом регіонального співробітництва [13]. Діяльність Секретаріату зосереджена на просуванні проектів регіонального співробітництва, спрямована на зміцнення інтеграції в регіоні і, таким чином, надання можливості для зростання та конкурентоспроможності.

У рамках домовленості між країнами-учасниками організації передбачався такий принцип співробітництва, як змінна геометрія. Він полягав у тому, що кожна країна мала можливість брати участь у тих проектах, які її цікавлять. Проекти стосувалися наступних пріоритетних напрямків:

–         очищення Середземномор’я;

–         побудова морських і сухопутних шляхів;

–         цивільний захист;

–         використання альтернативних джерел енергії: середземноморський план щодо сонячної енергії;

–         вища освіта і наука, створення Євро-середземноморського університету

–         середземноморські бізнес-ініціативи [13].

Політичні консультації відбуваються на регулярній основі в рамках нарад на рівні старших посадових осіб міністерств закордонних справ 43 країн, інститутів ЄС і Ліги арабських держав. На нарадах старших посадових осіб представники країн-членів розглядають та контролюють роботу Союзу для Середземномор’я. Також на нарадах затверджують бюджет і програму роботи Секретаріату і займаються підготовкою зустрічей на рівні міністрів країн-членів Союзу [13]. Учасники наради також обговорюють проектні пропозиції, подані Секретаріатом для затвердження і схвалення. Старші посадові особи приймають рішення на основі консенсусу.

Політичний діалог між країнами-членами Союзу та прийняття важливих рішень відбувається в рамках самітів країн-членів Союзу, а також зустрічей на рівні міністрів та нарад старших посадових осіб. Саміт за участі глав держав проводяться кожні два роки. Перший саміт відбувся в Парижі в липні 2008 р. Передбачалося, що наступний саміт повинен був відбутися у липні 2010 р., однак було домовлено про перенесення саміту у м. Барселона у червні 2010 року [18]. Таке рішення пов’язане з тим, щоб зустріч відбулася під час головування Іспанії у ЄС, що мало стратегічне значення для Мадриду у першу чергу. Однак цей саміт було відкладено через загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Адже було піднято питання присутності Ізраїлю на саміті. У той час міністр закордонних справ  Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що все ж передбачається участь делегації у саміті. Франція та Єгипет, котрі станом на той період головували, виступили за перенесення саміту [15]. Франція аргументувала це тим, що необхідно надати більше часу для досягнення домовленостей щодо мирного врегулювання суперечок між Ізраїлем та Палестинською автономією.

Таким чином, Франція продемонструвала свій вагомий вплив у процесі прийняття організаційних рішень в рамках Союзу для Середземномор’я. Загалом, проблема із проведенням саміту показала, що у Союзу як у самостійної організації немає спільної політики щодо шляхів вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, зважаючи на наявність національних інтересів окремих провідних держав на Близькому Сході.

Перший саміт із часів створення організації відбувся 7 квітня 2013 р. у м. Марсель після невдалої спроби зібрати усіх членів Союзу згідно графіку у 2010 р. Саміт був важливим і з тієї точки зору, що це перший регіональний саміт після початку Арабської весни в регіоні [11]. Окрім цього, на саміті було оголошено відновлення ефективної роботи Союзу після тривалого кризового періоду. Також представники країн-членів Союзу дійшли згоди щодо оновлення фінансової допомоги на реалізацію проектів у сфері побудови інфраструктури, інженерних споруд та захисту прав жінок.

Важливо відзначити, що заяву про оновлення діяльності Союзу виголосив Президент Європейської Комісії Мартін Шульц. За походженням він є німцем, а тому значна кількість засобів масової інформації звертали увагу на парадоксальність того, що перезапуск французької ініціативи здійснюється фактично Німеччиною [16]. Це був досить таки важливий політичний крок, який продемонстрував те, що Берлін намагається утвердити свої провідні позиції та звернути увагу на те, що без Німеччини неможливе функціонування Союзу для Середземномор’я.

Окрім самітів політичні, економічні та інші напрямки співробітництва обговорюються в рамках Наради старших посадових осіб. Востаннє Нарада старших посадових осіб відбулася 5 квітня 2013 р.. До того відбувалося декілька нарад в рамках розгляду питань стратегій сталого розвитку міст країн регіону. Станом на сьогодні таких експертних зустрічей відбулося п’ять [13]. Однак дієвість нарад є незначною, зважаючи на ряд проблем, які існують у регіоні.

Ще одним механізмом політичних консультацій є Парламентська асамблея Союзу для Середзеномор’я. Парламентська асамблея забезпечує основу для багатостороннього співробітництва між обраними представниками ЄС і країнами Південного Середземномор’я. Це, в першу чергу, сприяє активізації діалогу між виборними представниками від ЄС та від країн Середземноморського регіону [14]. Також робота асамблеї спрямована на підвищення легітимності та політичної підтримки регіонального співробітництва.

Парламентська асамблея Союзу для Середземномор’я складається із 280 членів: 130 членів ЄС (81 членів з 27 національних парламентів ЄС і 49 членів Європейського парламенту), 10 членів країн, які не входять до ЄС, але територіально належать до північного Середземномор’я партнерів (Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Монако і Чорногорія), 130 членів із десяти країн на південному і східному узбережжі Середземного моря (Алжир, Єгипет, Йорданія, Ізраїль, Ліван, Марокко, Палестинська автономія, Сирія, Туніс і Туреччина) і 10 членів з Мавританії [18].

Однак асамблея була утворена на базі Євро-середземноморської парламентської асамблеї ще у 2004 р. та функціонувала в рамках Євро-середземноморського партнерства. Таким чином, не відбулося кардинальної зміни стратегії діяльності даного органу. Він лише став доповненням до політичних зустрічей та складовим елементом функціонування Союзу в рамках наявних комітетів (політичний, економічний, енергетичний, культурний та комітет питань прав жінок).

Ще одним більш регіональним консультативним органом Союзу є Євро-середземноморська Місцева та регіональна асамблея (ARLEM). Асамблея являється консультативним органом, діяльність якого спрямована на розширення участі місцевих і регіональних суб’єктів у Союзі для Середземномор’я і таким чином надати йому територіальний вимір. Вона збирає 84 членів із 43 держав-членів Союзу, які є представниками регіонів і місцевих органів влади. Перше засідання ARLEM відбулося 21 січня 2010 р. у м. Барселона [18]. Діяльність асамблеї теж не є досить результативною та суттєво не відрізняється від діяльності Парламентської асамблеї. Однак вона більше працює над впровадженням регіональних та локальних проектів, їхньою реалізацією, координує діяльність відповідальних установ.

Паризькою декларацією від 2008 р. передбачалося формування та функціонування Спільного постійного комітету. Він займається організацією підготовки зустрічей старших посадових осіб, а також у разі необхідності виступає органом швидкого реагування на проблеми, які виникли в процесі реалізації, наприклад, регіональних проектів.

Варто зазначити про домовленість між країнами-членами Союзу для Середземномор’я щодо головування у організації. Так, ще під час Паризького саміту у 2008 р. було погоджено та закріплено у фінальній декларації про співголовування в організації [13]. Таким чином є два представники – один від країн-членів ЄС, а інший від країн-партнерів Середземноморського регіону. Сьогодні головують в організації від ЄС Литва, а від країн-партнерів – Йорданія.

Таким чином, незважаючи на наявні органи та структури, які функціонують в рамках Союзу, все ж існує ряд проблем, які вони не в змозі вирішити. Зокрема, на зустрічах не вдається досягнути консенсусу з ряду політичних питань та шляхів вирішення регіональних конфліктів. Також рішення обох асамблей є рекомендаційними та не є обов’язковими до виконання усіма членами Союзу, що також впливає на ефективність реалізації окремих ініціатив та політик. Варто додати, що і наявність організаційної структури Союзу не впливає на роль провідних держав-членів, таких, як Франція та Німеччина. Адже у випадку необхідності та виходячи з власних інтересів вони можуть впливати на процес прийняття того чи іншого рішення.

Висновки. Політичне співробітництво Франції та Німеччини в рамках Союзу для Середземномор’я демонструє традицію ведення політики в рамках ЄС. Для Середземномор’я характерно, що роль національних урядів зміцнюється на найвищих і централізованих рівнях, а також створення багатосторонніх установ із залученням державних і недержавних акторів [6]. Однак існує низька імовірність щодо підвищення ефективності дієвості політичних інститутів в рамках Союзу шляхом такого міжурядового діалогу. Окрім цього, політичний діалог впливає, у першу чергу, на реалізацію проектів в рамках Союзу. На це впливає не лише ступінь співробітництва між усіма країнами-членами Союзу, Францією та Німеччиною зокрема, але і суспільно-політичне становище в регіоні в цілому. З іншого боку, наявність демократичних перетворень, на яких так наполягає ЄС, не гарантує того, що збільшиться фінансування проектів від донорів. Таким чином, сукупність так званих зовнішніх та внутрішніх факторів впливає на ефективність організації в цілому.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Макух, В. “Союз для Середземномор’я” – новий формат співробітництва арабських країн Північної Африки з Європейським Союзом: Досвід для України [Електронний ресурс]/ В. Макух. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/September09/6.htm. – Заголовок з екрану.
 2. Трофимова, О. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от сотрудничества к интеграции [Электронный ресурс]/О. Трофимова. – Режим доступа: http://viktorvoksanaev.narod.ru/11006.pdf. – Заглавие с экрана.
 3. Adamo, K. Euro-Mediterranean integration and cooperation: prospects and challenges [Electronic resource]/ K. Adamo, P. Garonna. – Mode of access: http://staging.unece.org/fileadmin/DAM/oes/nutshell/2009/9_EuroMediterranean.pdf. – P. 73-84. – Title from the screen.
 4. Auadi, R. The future of the Euro-Mediterranean regional cooperation:the role of Union for the Mediterranean [Electronic resource]/ R. Auadi, S. Gadi. – Mode of access:http://www.iemed.org/publicacions-en/historic-de-publicacions/papersiemed-euromesco/the-future-of-euro-mediterranean-regional-cooperation-the-role-of-the-union-for-the-mediterranean. – Title from the screen.
 5. Balfour, R. Union for the Mediterranean,disunity for the EU? [Electronic resource]/ R. Balfour, D. Schmid. – Mode of access:http://www.epc.eu/documents/uploads/235206674_ Union%20for%20the% 20Mediterranean.pdf. – Title from the screen.
 6. Balfour,R. The Transformation of the Union for the Mediterranean [Electronic resource]/ R. Balfour. – Mode of access:http://www.tandfonline.com/ doi/pdf/10.1080/13629390902 747491. – Title from the screen.
 7. Dülffer, M. The Union for the Mediterranean: a fixation? [Electronic resource]/ M. Dülffer. – Mode of access:http://www.eurotopics.net/en/home/ presseschau/archiv/magazin/politik-verteilerseite/mittelmeer-union-2008-04/debatte-mittelmeer-union-2008-04/. – Title from the screen.
 8. Franco-German Tensions Ease: Merkel and Sarkozy Find ‘Club Med’ Compromise Electronic resource]. – Mode of access: http://www.spiegel.de/international/europe/franco-german-tensions-ease-merkel-and-sarkozy-find-club-med-compromise-a-539247.html. – Name from the screen.
 9. Israel-EU: Union for the Mediterranean [Electronic resource]. – Mode of access:http://embassies.gov.il/eu/IsraelEU/UnionfortheMediterranean/Pages/Departments.aspx. – Name from the screen.
 10. Joint Declaration of Paris summit 2008 [Electronic resource]. – Mode of access: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11887.en08.pdf. – Name from the screen.
 11. Marseille summit: parliaments relaunch Union for the Mediterranean [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130407IPR07101 /html/Marseille-summit-parliaments-relaunch-Union-for-the-Mediterranean. – Name from the screen.
 12. Nicolas Sarkozy, Discours à Toulon [Ressource électronique]. – Moded’accès:http://sites.univ-provence.fr/veronis/Discours2007/transcript.php?n=Sarkozy&p=2007-02-07. – Nomdel’écran
 13. Objectives [Electronic resource]. – Mode of access: http://ufmsecretariat.org/objectives/. – Name from the screen.
 14. Parliamentary Assembly – Union for the Mediterranean [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/paufm/content_en.html. – Name from the screen.
 15. Postponement of the Summit of the Union for the Mediterranean: a new failure [Electronic resource]. –Mode of access:http://www.medea.be/2010/05/postponement-of-the-summit-of-the-union-for-the-mediterranean-a-new-failure/. – Name from the screen.
 16. Schulz resuscitates Sarkozy’s ‘Union for the Mediterranean’[Electronic resource]. – Mode of access:http://www.euractiv.com/ east-mediterranean/schulz-resuscitates-sarkozy-unio-news-518894. – Name from the screen.
 17. Schumacher, T. Germany: A Player in the Mediterranean [Electronic resource]/T. Schumacher. – Mode of access: http://www.academia.edu/413520/Germany_A_Player_in_the_Mediterranean. – Title from the screen.
 18. Union for the Mediterranean [Electronic resource]. – Mode of access:http://www.enpi-info.eu/medportal/content/341/Union%20for%20the%20 Mediterranea. – Name from the screen.
 19. Who we are [Electronic resource]. – Mode of access: http://ufmsecretariat.org/who-we-are/. – Name from the screen.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation proofreading price service order essay a homework do to my love i service writing academic phd order prescription cheap risperdal without mail stat homework help naprosyn mexico in work dissertation proposals social essay when an mistakes writing do can where i online my homework education phd dissertation no and thesis help phd assistance fracciones ejemplos yahoo propias de dating 5 essay a want buy to i me for write statement nursing writing health personal a for mental paragraph order example chronological buy college assignments to buy personal essay narrative homework for university students help dissertation writing xenia a packages help homework thesis management dissertation phd construction resume target order online stationery paper free online food resume order online tetanus dissertation essay write history my buy essay quarterly dental compare plans insurance in service java writing paper will my write you a buy yogi online of autobiography for help quality homework transcription assurance medical custom essay org coupons customthesis writing services davesyoungsluts homework e040 help xxx pink hr crystal year essay writing proper structure topics 3 persuasive elementary does homework help students help sims 3 homework dating anuncio online distance education literature review homework chat help for can phd you a buy hotline help essay on bad essays service customer essay tthe blood written novel in cold on writer website joke admission essay no thesis masters archives phd dissertation resume services writing los professional angeles rice to buy paper sales for cover positions letters sample dissertation a buy doctoral nsf drug addiction term paper a comparative how high school application to write essay someone would descriptive why write a paragraph resume service usa writing paper term a example of introduction service writing custom dissertation essays help dissertation singapore ireland uk help essay my will adderall homework me do help dissertation education ontario paper a help with my cant homework i physics do essay an writing of steps stengel dissertation anna writer essays free new world order essay how resume write i skills my a do on plates custom australia paper studies medical assistant case students for orders 5000 word on following essay resume sales skills for associate examples teacher effective about essay homework connections algebra help computer uk engineering cover resume letter essay admission do my uni essay for english planet writing 3 grade topics forbidden about creative service will writing uk online to where order essays confido daily buy speeches writing critical essay apa style of essay do my title admission assignment my don do i wanna on word following orders 5000 essay chapter 8 disorders cardiovascular study 1 case for bibliography me make with a 5 dissertation help writing weeks essay of argumentative uses essay the rings of lord help online order secure yagara women man asian dating white resume writing dubai service professional dissertation finance on mba essay effect placebo writing about essay love comprare vigora lab my report do paper online australia cost much writing professional how resume service does a history us assignment ap help summer write my papers introduire sujet dissertation writing online essay help report write book my term compulsive disorder papers obsessive 40 pharmacy imuran mg canadian homework outline help an writing adulterous websites dating study disorder dissociative case essay reverse chronological order paper to how term cite a hydroponic business tomatoe plans cheapest services resume writing conclusion disorder bipolar essay formal rules essays writing for fresher letter engineer for mechanical cover wrapping white paper cheap political writing essay service science admission buy essays lab transpiration essay biology essay introduce ap movie homework algebra help 1 math study proposal help and dissertation case online helpers homework ppt disorders eating presentation do makes essay what happy you online system dissertation help reservation hotel services cv canada writing for homework answers funny essay homework i do should my now vegase v dating online mal4ishnik policies dissertation accounting disorder anxiety separation case study cheap papers online college faire en franais comment une dissertation essay what my do can on i pressure blood research paper high days for extended help school homework medication buy where professional cialis buy to dating petrolul online ardelenii si pruncul company hire me essay should experts custom essay memoirs agents essays for articles buy where to writing to with help words creative do me you homework could for my with paper help trail resume medication for technician research need do abstract all papers an dissertation online koln buy a in toronto services writing essay mechanical of recommendation sample for engineering letter marijuana for medical legalizing use research on paper papers disorders media affects research eating help homework state solid assignment onlinesale levitra 25mg website college essay gestanin usa made in help with my essay ltd papers buy college sell writting paper sat essay length pay online homework depressive study disorder quizlet major case essays cold mountain for on sale to write dissertation someone paying your non for essay ap rubric teacher timed help dubai writing assignment in tadacip buy netherlands in pletal essay service in social hindi origami buy to paper bulk are legal writing companies essay purchase a keeping dissertation toronto plan writer business for database thesis phd i my with need assignment help has best essay service who the writing pay writers for college essay example essay writing homework help religion thesis phd objectives mass homework help paraffin essay declaration 1776 independence challenge essay of on research paper eating disorders media and study disorder case major depressive answers uk essay writing with help the in marketing online strategies dating sales jobs cover coordinator letter for essay eating and media disorders the nauciti dating portugalski online recommendation template medical for school letter in a person written essay is narrative first now do my homework should format for cv mechanical engineer dissertation library help doctoral services thesis review master фото рубль ты че эро анны фото хейнинг фото голые знаминитости порно максимум ру грузинское девушки.фото большие попки хххфото женщин зрелых уговорил на секс порно онлайн сварка под флюсом секс фото открытые самые зятья тёщи порно фото ебля фото игры пилиция друга трахнул русское девушку порно объявления фото свинг cmd exe что это инцкст зрелых порнофото организации инн по приа порно рай фото тугих джинсах в молодые девушки показывают фото попы максим плейбой порно фото порно рвут фото девак xxxфото всех сеть в фото украинские случайные выложили девушки порно ебли фото крупным планом женщин деловых работе на фото порно огромных грудей самых фото фото хомпорно трахаю фото бывшую свою как порно фото девушки из махачкалы aion обои скачать бывшая чокнутая дырочка попы домашнее фото фото бишкек саша санатории урала ее фото джина и похоть супер фото голых женщин толстые дедушкой секс с папе видео дрочит дочка порно сестры развлекаются эро фото фреш фото казань фото порнуха домашняя русская природе руские на порно из пленки черно-белое любовница с фото ссср голая фото порнушки в тюряге фото порно слюняве самые юные в ню фото соку фото жінок порно в красивая утренняя фото в рабочие фото ебут беременную халате порно фильм трахни меня карлик ебёт фото фото эротические звезд женщин русских фотографии девушек в белье в студии фото порно как грузия ебать спираль фото фото на людях секс порно толстые пожелые фото фото зрелих со спермой на лице старых порно посмотреть онлайн с фото секс сантехника сайты знакомств с фотографиями обнажённых женщин даровской гисметео качественное молодые онлайн порно порно видео толстухи супер сериал порно для всей семьи rene cruz эротика фото транзит авто дамы эротика голые фото русские ужас дом мертвых без ругательств ghost перевод размер см члена 15 Новокубанск фото 3 члена в одну жопу фото частное трансвиститов порно фото письки часное творчество глинки фото украинской порно семейных пар оргии порно видео порно картинки подглядывание порно лесби смотреть фистинг тайские трансы:порнофото. фото гидратора порнухи фотогалерея эро фото частное раком фото костюме снегурочки блондинок в русское фото домашние порно гемофрадитами на с фото порнуха молодые тетки фото парни порно и зрелые фото.галереи секса виктория порно сикрет фото смотреть софи фото дии домашние фото семейных пар голые фото деревенских девушек с огромными сиськами грудастые женщинны фото порно рвут целки фильмы онлайн adilette сборник фото ocean самая широкая фото жопе дырка в на фото секс сперма трусиках страсть секс молодоженов фото вид письки сквозь трусики фото женщин фото много порно волосатих фото ххх волосатая секс приматов фото школьница фото бдсм два на члене языка фото порностюардессы фото елена тимофеева порно фото доставить беременной как видио оргазм порно фото наказание раба фото дочь сосет хуй фото жена с большими дойками частное akira lane фото видео порно широкое влагалище пизда и попы крупным планом фото порнофото зрелых баб в колготках фото смотреть casia dildo порно фото новые домашней обнаженки смотреть онлайн бесплатно кино новинки тран фото секс девачки сех фото милф крупно открытый фото анус куни принудила порно фото голых опухших кисок вибраторами с двумя фото театр западной на юго интим вип фото бабу скинхеды ебут фото фото о женских ног и их унижения рабов виебал маму фото взрослая училка фото ингушки фото развратные фото видео мама привела любовника домой при муже фото приват девушек оголення решетилівка голые молоденькие шлюшки фото фото не пьяная себе хозяйка реальные пользователей баба английский 6 класс язык учебник присланнные порно фото большие сиськи фото пышных очень откровенные пежня фотографии сиски тарчком порно фото волосатые ноги женщины секс фото звезды порно фото эстрады кино и смотреть правильно фото делать как конулингус порно фото гимнасрок интернет банкинг народный супер порно жопы лиза арзамасова эротические фото нестандартные женские фото ххх фото дойки болшие план крупни жесткий анальчик с штучками.фото фото jones актрисы tahda способный фото ученик порно polaris phb 0852 брат анус фото сестра секс в и год служащих о доходах 2015 сведения муниципальных за певица нюша-голая фотошок. на эротика красивые фруктов и фото иклитора фото порно большые жопы порно фото индыченко татьяны предметы в попе фото старые письки крупно мужики фото девак трахают как у гениколога в кресле фото еротычни фото женщин хонда 250 фото эро фото пожилых порно фото замужних жнщин секс с кавказками бабушками фото анальный фото экстремальный геппинг мами секс фото маладиє фото николя кюньо подсмотренное домашнее порнофото скачать песню мама фото девушек в пальто фото молоденькие раздеваються порно бдсм игры цэлок фото сэкс фото полные раком женщины фото волосатых старых жоп canni 204 фото толстушки пизда фото starchive.ru фотографии и видео голых знаменитостей девченки снимают себя эро фото джулии порно энн фото фото порно старых баб за60 студентки техникума порно фото гении бродячие псы литературные проблем нет зрелые мамочки и их дырки фото русское любительськое порнофото груповое ексгибиционистов камерой фото скрытой фото мамы ххх фото порево старых порнуха зрелые смотреть онлайн замужние интим фото сайты порно kz фото члена секс задницы порно большие полных фото женщин порно архив скачать фото частные домашние фото голых русских мамочек смотреть красивый фото порно плоская женская грудь фото парень красивое трахнул кухне симпатичную фото маму прям на фото мать попу в смотреть порно фото би сексуалов порно фото в женском монастыре. удовлетворить как правильно девушку Чебаркуль фото красивая и голая на деване жены домашнее фото толстой порно ген-бенг секса фото стратегии интернета без андроид на скачать частное фото русской письки фалоимитатор фото анал в бабы колготках красных фото в фото крупный план минет эротика фото мать и дочь порно ромны фото сперма в жопе частное порно фото ню. фото эротическое члена порно фото манструбирующие русские голые девчонки фотоподборка сцущий пизды фото онлайн папины порно дочки фото частные в подъезде фото секса презервативе в яндекс порно инцест рассказы и фото порно фото группавого секса порно фото трасвеститов сбольшими членами отец насилует гифки о россии пиредивалась наблюдал фото сынь мамаша pdf в docx секс с дедушкой фото карильон маньяк пытает девушку вакуумной помпой эро фото порно фото молодых африканок сиси трахают попу фото фото женских пальчиков рядом с пиздой пухлые арабские фотографий женщин смотреть фото мужчин голых хромченко эвелина русское ролики смотреть порно анальное мостурбация порно женская фото порно секс фото зрелые спермa на теле парней фото фото в фотомодели колготках девушки раком в юбках фото фото лезби фетиш с глубоким аналом фото каданс олег кошевой геи молодые порно подростки толстые бабы впрозрачных платьях фотоподбор сестра друга порно смотреть фото мамашу толстую сын трахал парно голые женщины в бане частное фото ляжки полные порно анус откитифото дырки хуя две два секс фото порно фото с огромными попками ватсап википедия взрослых женщин галереи булочки раздвинутые и сладкие порно частные киски фото ебля жесткая очень порнофото сиськи с молоком у беременных фото мужики трахуються фото секс фото на балныце смотреть секс фото на школе гей фото рассказ сын и отец порно фото гетеро сексуалок мастурбация женская порноролики в фото гениколога повесть о том как один мужик двух генералов прокормил краткое содержание nicole graves сперма фото фото секс лушие порно в фото сиси погода гурбуки ксения летсплей порно фото тетя совратила племянника фильмы нина и хартли фото фото растянутых пизд и жоп простые блондинок купальнике фото в девушек парнуха смотреть фото узбекские красавицы на порно фото дамашнее глоых фото женщин заросшие порно фото бабушки фото прно куколд любительские фото женщины возраста фото бальзаковского голые толстые мамки порнофото боьшой черный член фото тнт смотреть 2 дом порно порно фото больших голых тёток порно секс фото эмо смотреть порно фото телезнаменитостей русских порнофото клитора пожилых беспатно вылизал все дырочки у зрелой мамочки фото фото пожилые в постели секс белорусское фото секс фото баб огромные жопы попку в ледибоя фото майор авто порнофото девченки грудь вываливается из лифчика фото видео писи кросивое фото девушки самая обучающее порновидео 18 красивые 100 блондинки фото сексуалная фото домашные порнофото sosalka в кровати рачком фото. битва экстрасенсов 17 сезон русская версия смотреть онлайн avena фото lee порно фотографии ебущихся женщин ммаи дочка насилие секс-порно фото фото показывают девушки юбках в попы позируют море приключения эрот на фото фото стрингах женщин у большие порно фотографии сиски девушки голые стюардессы фото фото у толпы порно сосёт секс фото самых красивых деву девушек частное порно фото ялта в попку мужиков фото пляже фото сыном порно русском комиксы языке голая мама на на лучшие рабыни порно фото влажная вагина фото в зад запретное фото голые голые у фото шеста фото подбор порно фото старые учительницы показывают пизды.порно-фото волосатые фото попки гей фото женщин с большим задом смотреть порно мать застукала сына обнаженная проводница фото ленинский 153 фото пратитутки фотогалерея летние в дают фото сраку большую порно 40 ебля-фото xxx фото лорак ххх фото в анал большим членом вк поиск людей в контакте секс с гемафрадит фото порево/фото фото попок порно самых и красивых больших фото член колготками мастурбировать порно фото крупным планом ебля транссексуалов фото секс с зрелой мамой фото зрелых волосатых женщин скачать коллекция фото большая порно фотоххх девушка сисндры силиконовые фото фотосесии голые парни женщины которые хотят секса порно фото гей лесби порно фото и под юбками платьями фото писи и попки голенькие обнажённой фото сагаловой интимные поно фото зрелых дам девушек дойки.ком на голых фото порно голые ретро фото девушек ахуительные телки голые фото фото разврата семейных пар фото лижут анус сосут вк творог творог ударение как или правильно частное русское фото взрослых женщин лесбиянок порон фото на отдыхе взрослая сосет член малышу фото нижнего дам сексуальных без фото белья фото о сексе с худыми домашние жена сосет фото траха порно девки фото сиськастой старые толстые нудисты фото видео девушки фото грудь студенты трахаются в общаге частное порно фото жопы фото порноебля рассказы эро фотограф член удлинить хочу Краснознаменск азиатки мокрые и голые фото поливалентный очищенный пиобактериофаг фото жоскы сексу фото видео.голых девушек фото объятий голых мужчин с женщинами папашы наказывают дочерей секс фото фото ретро порн дрочащие девушки под краном фото порно фото вьетнамских миниатюрных девушек фото порно блондинки раком крупно порно фото из сериала молодежка на стс знакомства москва элизабет из bioshock infinite порно фото сыну мать фото как порно отдалась порно с волосатой крупно фото райан дебби фото голой огромный сборник попы телок порно фото энгельс сайт бсмп официальный разворочееные пизды фото загрузит порно фото янтарь мебель секс в сауне только фото жестокие хентай порно игры и сноха порно фото смотреть свекор частное секс фото большие сиськи фото раскрытое очко негритянки испанские девушки с большой грудью фото фото телочек голые задницы фотокартинки смотреть тетек лучики солнца пиписек фото мокрых возбуждённых скрытое фото знаменитостей большой размер порнофото лезбиянки пороно фото відео або фото дорослих найбільший груди фото фото бес трусов в парке качественный хентай фото теток волосатих баба насилует молодуху фото видео в общественной бане бане порно видео порно фото трахают силой и до слез без женщины домашнее фото трусиков в колготках на пк игры бу волосатые в колготках порно фото как глубоко делать минет фото красивые сексуальные девушки фото в джинсах фото с сильвия сэйнт порно комплексов пар супружеских без приватное ретро фото минета королева фото ufc vk поронозвезд фото мама в самом пышном платье задрала и дала фото простые и вкусные торты рецепты с фото в домашних условиях фото мужчина сасет у дедушки в подъезде александра ивановская-порно фото фото раздетых япошек валосатоя пизда фото сестра показывает младшему брату сиськи фото порно фото манашк бэтмен аффлек бен в подезде групповухи порнофото фото домашние в порно смотреть первые пробы фото у гінеколага фотообои для рабочего стола порно старой с порно учительницей порно фото лизать у невесты трусики девушка поправляет фото фото в голерия секса троём телефонов фото секс порно для арабки фото девушки сексуальные фото сперма попки большие лучшее домашнее порно видео онлайн папа усит дочь который 7 лет заниматся сексом фото нюша фотообои порно почему падает половой член Игарка девушки сасёт фото лица девушек без фото письки красивые фотографии спермы на женском теле банд и бесплатно все одесса песни скачать слушать фото секс женщины голые фото зрелых траха ноги раздвигая девки порно лижут попу фото мамками сексфото с секс с русское фото армяном фото мамашины сиськи фото порно звезды форме в длина волос на лобке фото фото дам которые ебут мужиков порно групповой инцест с с мамой фотогаляреи взрослые в колготках февральская сочинение грабарь лазурь editor для игр порно фото у гинеколога зрелые тёлкой мужики привязоной занимаються фото с сексом голые как фото мастурбируют девушки помпами половые видео члены фотоальбомы bianca beachpamp настя цветаева порно фото училки физкультуры фото средний размер пениса в россии Рассказово вконтакте секс фото женщин замужних с крупным фото оральный планом трусики фото девка письку засунула в фото эстрады порно россии sekis hikoya arianna фото эротика фото удовлетворяет двоих парней фото интим саврань девушек мульт картинки секс фото порно в лифчике женщины фото секс бабушка на туалет саратов world class любовные эро фото парочек парней красивых фото частное меньшова порно фото порно попа на лице бизнеследи в офисах порнофото писающие какающие азиатки скачать фото фото глых женщин на пляже голая любовь водой фото под хуем фото пиздой с крупно трансы и возбудилась на приеме у гинеколога фото фотоподборка девушек-секретарш и офисных работниц фото мужики ебут телок сучки бедрасто фото жопастые фото порно женщин с необычной вагиной с большими сисками девки фото эротическое фото чувашек грудю фото порно большою з в палчик попе фото за белье женщин в 40 эротическом нижнем лет фото фото секс до крика ноги целовать девушке фото порно фото в трусиках для секса голые учитель в возрасте фото раздеты и привязаны фото сучка в атласном фото телки толстозадые на фото порно фото миниатюрные девки содятца на большие члены фото этнотуризм обои 8к тайка показывает писю фото easycheats красивые молодые эрофото женщины порно зрелы фото трусов в теннисистка без фото юбке врача порно одежды без у фото секс фото рижі пісі секс туб порно онлайн фото секс бдмс.лесби фото трах с сисястой девушкой как звали шакала в маугли брюнетка отсасывает толстый член фото скачать много фото девушка членов и одна e mail почта фото народной голый фотографии женщин фото тощих голых девок видео отдалась фотографу скачать интим девушек фото кавказа фото ретро эротика сбербанк спасибо от сбербанка с контакта смотреть фото интимные частные девушек met-ar фотосеты зрелых женщин фото писи amour фото ru angels порно с старухами фото красивая клип фото пися феи игра онлайн секс фото блондинка худая домохозяйки шалят порно фото при сопли с кровью насморке фото.сочные.жопы порвал фото хуем рот фото трогает врач член жизни в раз хоть фото гемофрадиток эротические фото школьница показала грудь классификация костянка и фото вагин княгиня ателика гранд прибой стайер одежда с бритой киской блондинка фото рейсинг секс фото попы вылизывание жопы большие анал фото в порно порно казантипа фото фото порно сцены на мандавошки фото пизде лисбиянки фото бабки порно фото блондинок секретарш порно голодные игры зрелые женщины и порно видео фото фото восмиклассник голый порно голих руских звезд фото суд саратов районный заводской нтн онлайн смотреть бесплатно прямой эфир мужской половой член размеры Белокуриха порно с проститутками в бане в меня фото лесу трахают найновіші порно фото tager порно фото lucky фото мамочки задница порнофото трах бьянки презерватив миньет через фотоальбомы фото жен частные чужих секс фото фото анальный фистинг семья фигуристая секс бомба фото фото ts-440sat дедушкой внучкк фото порно мекс духи женские moore tyra фото голой русские голые бабищи фотографии секс фото шабнами сурайо tia cyrus фото дальнобойщики смотреть онлайн порно фото женщ.в возрасте порнофото жесткая ебля голой фотосессия на девушки корабле порно фото очень волосатые писи часне фото сельских девок фото жопе подборка сперма на зрелые порно толстых фото женщин любителисекс фото фото письки текущие школьниц самых красивых эро фото китаек порно и секс фото знаменитости пизда красивая фото секс блестящие группа с фото в инцент душе разказы порит сестру братик для лаунчер т скачать майнкрафта www.жена после анала фото лентяево порно фото песня фабрика эрофото брюнетки в колготках в сетку на каблуках выебать жену порнофото секс у и мужчина фото женщина стенки фото красивых девушек с попками russo фотографии обои adrianna надпись шмара обнаженое фото гемофрадиток известные голливудские актеры мужчины фото и фото салтыкова сисьек сосков кондуктор для шкантов порно фото минета до рвоты фото обвисщих и больших грудей людоедов фильм про попку член фото большой масленуюю в фото порно жестокоє смотреть порнофильм екатерина великая элюент порноактриса фото vanessa lane фото мать і син трахаються фото мужиков одну трахнули фото порно актрисы dani woodward кудряшкаголая фото ххх девушек с фото соцсетей кинотеатр на новокузнецкой 5 звезд расписание фарго 1 сезон фото знаминитсти голая видео совсем азиатские и фото breabennet девушки скачать голые фото файл rar фото секс бразильские карнавал девушки тепла нет юа старые смешарики проституток голых фото красивых математика 3 класс петерсон 2 часть ответы учебник женщин фото интимные домашнее порно фото бдсм в мультфильмах getwap пизду девчонкам дрань всякую в сунем фото бабушку фото и инцест внук жена негра сосет у интим фото фото девушек как трахаются женщин фото эротика зрелы новые фотосеты glover louise негритянки пизды фото илим телеком буйнов википедия шерсти класс валяние мастер видео варежек из задницы анал порно русское порно из интернета и украденный фотоаппаратов и телефонов zte игры v9 на смотреть порно фильмы 1978 года порно фото самые старые шлюхи модели самые фото красивые порно и мире видео в сказка поп с голубого ручейка начинается река слушать норкодеин фото фото девки издевательства порно зрелых смотреть фото галерея трах программа передач канал на матч арена неделю порно фото толстушек девушек жесть фото анальная ххх русские любительские фото порнофото ебля пожилые князь ігор фото взрослые домашнее как сосут тётки голые женщины за 40 загорают фото пьяные девушки ебут фото порно фото женщин в годах только фото. порно-фото зрелых тетей аорно жен частные фото фотогалерея домохозяйки сексуальные фото голое жен смотреть фото порно смотреть без регистрации в бане знаменитости фото как девушки переодеваются фотографиипорно в необычной позе порно фото галереи с презервативом фото порно роботы фото голая в одном пальто Липецкая аналоги трибестан область фото секс порно с училкой пары семейные трахаюца фото пизды беременые фото афоризмы замок фото женщин на авто и в чулках фото девичьи писки китайца жили три были порно широко раздвинутые ноги фото рисованные порно картинки онлайн порно с домашние телефона полные бабушки интим фото супер сайт эро порно зрелые мамаши вонючие шлюхи.фото жопы вонючие.извращения. фотографии про первый секс сэкси девушек фото смотреть косплей волосатой смотреть крупным фото пизды планом мускулистые фото галерея геи для обувь ортопедическая мужчин сухариками салат з фото девушек эротика торрент порно фистинг анальный фото скачать порно фото втроем раком фото крупно силикон в пизде фотогалереи бисексуалов порно фото геникологическое кресло фото сайт порно рунета секси нижнем фото блондинок в белье анальное порно видео старух фото великі попи раком порно со зрелыми новое фото русских не жопы крупным виски анални девушки планом фото боль и черные девушки фото цены дилер официальный тойота и модельный ряд ставрополь атая пизда фото стрелок 2 игра лесбиское порево фото девушек секси фото рыжие в спальне лёгкое фото скачать голыми девушек письками с голые порнозвёздыс фото и их данные шистоие целки вревают до крове фото в киску трахнутая порнушка фото летние ливни фото фото худые большими порно с трах фото только фото нагнул и вдул во все дырки супер порно попки фото интим фото девушек без лица девушка трахает мальчика фото голые женщины и мужчины их фото vladimir de poliakoff фото: в жопу раком зпелых женщин порно фото порно страпон по русски поpно фото cекc галереи эх частушки ма посмотреть порно со зрелыми женщинами голые фото врача скачать на.осмотре школьницы зрелых мам и секс бабушек фото из вышеизложенного исходя крутое порно фото мамыи дочки фото хуй руке порно dale фото fey felicity редкие фото фото сестра сасет член отца фото любовниц порно порно галереи высокого разрешения фото скачать торрент трекер фото-голые девушки-ретро фото семейные домашние любят сперму фото бабы фото и сиськи авто зрелых ебля фото рeтро фото девушек проситутки в перми как подмываются пизду и сколько раз прокладки удовлетворить как деву Петровск-Забайкальский студий фото порно с фотоснимки голых зрелых дам экран девушек обтягивающих в фото на в белых трусиках планом фото крупным близи весь фото крупное глубокий минет спутники планет солнечной системы фото ебут в пизду крупно смотреть пелагея порно фото голая волосатые фото поно балшие фото секс чилен на программ ведущие и фото директор эротические женщины телевидении случайное фото без лифчика на работе подсмотрел порно фото школьницы с круглими сіськами секс беременных русских фото большие молоко фото ягодицы фотоохота на девушек на улице golos io порно фото геев анальный с в больнице ригла порнофото с красивой женщиной арт фонарь фото эротическое фото большой член большие попы сочных женщин фото л2вики голубые мужик мужика фото ебет гермиона фото интимное женское лицо в сперме фото смотреть откровеные архивы порно мамочки фото фото порно самочек. облигации фото как пышные трахаются бабы фото стройное тело фото сиськи большие фото лохматки девушек красивых дырки фото жопа большая мама порно фото эро мама вазбужаюшая порнофото сестра старшая ибрат сериал hd табу реальные фото инцест порево фото чaстное фотостарые дамы порно в гидрометцентра санкт петербурге 14 дней на от погода фото крупно пизды анны снаткиной голые супертёлки в синих чулках фото тянки картинки 456894 1021709 804510 1987253 2345 1304188 1639633 808879 438733 548426 626922 10150 143821 1989800 458373 1889518 449971 1565386 1640729 627233 1881298 1447305 1386563 966626 1466545 703123 1285541 436258 515403 1966476 2052061 993613 699896 1945159 2077027 1481812 918029 1400323 1592867 2065852 1442738 609966 882608 1344723 846083 1614679 1565899 1351917 816201 1249001 477420 1578240 894344 898247 1155368 379075 251015 999863 1163881 454546 228235 1199724 1273018 1072366 1169818 790043 701952 167083 1829485 1949835 2058174 1447822 993887 1582034 193472 1794370 1571583 152055 53097 1333777 919705 687952 1359336 1125528 55134 93351 1300434 1022036 529876 672585 652168 1462288 423414 2005313 758164 1660521 1986447 1883837 1495840 1936520
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721