Політична комунікація в Інтернет просторі: закордонний досвід та українські реалії

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті досліджуються засоби політичної комунікації. Характеризується політична блогосфера та виділяються і аргументуються критерії ефективності політичних блогів.

Ключові слова: соціальні мережі, блогосфера, політична комунікація.

 

The article is dedicated to an issue the methods of political communication. The political blogosphere is characterized  with the criteria’s of the effective politician blogs, that are focusing and supporting.

Keywords: social networks, blogosphere, political communication.

Сьогодні світ дедалі більш глобалізується, виникають нові форми взаємодії, а інтеграція відбувається не тільки в рамках окремих країн та регіонів, але й в планетарному та міжособистісному масштабі [2].

Через засоби масової комунікації – відбувається симбіоз людини із інформаційними мережами, і існування переноситься із фізіологічного, соціального, духовного, політичного в віртуальне, що викликає перенасиченість і залежність поведінки людини в просторі і часі.

За найбільш простий і загальний поділ засобів політичної комунікації ми виокремили наступний:

 • ЗМІ: ТБ, радіо, газети, журнали, офіційні сайти фізичних та юридичних осіб;
 • ЗМК: соціальні мережі, блогосфера – віртуальний вимір нової суспільної ієрархії та нове віртуальне поле для існування та розвитку індивідів [10].

В результаті ми отримуємо дві площини:

 • Іманентну: держава, існуючий суспільний лад, закони, релігійні норми та суспільну мораль;
 • Трансцендентну – психологічний вимір людини, який не впливає на перебіг іманентного виміру.

Між цими двома вимірами є незламний бар’єр – раціональна складова, яка не дає їм пересікатися, відповідно індивід буде існувати відразу у двох площинах, але буде чітко розрізняти їх межі [9].

Але тут в дію вступають ЗМК, які стирають грань між цими двома світами. Найяскравішим прикладом буде Арабська Весна, яка без будь-якого вождя чи особи лідера, вивела догматичні ісламізовані народи на шлях непокори в реальному, а не у віртуальному житті.

Відповідно, втрачається трансцендентна складова. Не має значення, хто контролює ЗМК, головне хто зуміє ними скористатися та через канали інформації відправить потрібний текст потрібному адресату чи аудиторії.

Саме засоби масової комунікації ламають усталений зв’язок:

1. Джерело       2. Інформація      3. Отримувач

Натомість інформація вільно курсує без будь-якого контролю, між різними індивідами, неконтрольовано і без наслідків та обмежень.

Чи не найкращим прикладом тут буде блогосфера, де є готова мережа, не має різниці на якому ресурсі чи платформі вона розміщена, будь хто, що зареєструється, отримає аудиторію та зможе поширювати необхідну йому інформацію, не витрачаючи час на збір прихильників, місць для зустрічей і таке інше [8].

Очільники держав намагаються створити ситуацію непевності і шляхом політичної комунікації подати шляхи виходу із неї, з метою отримання вигідних шляхів виходу із кризи.

За приклад, можна взяти мовне питання, харківські угоди, де подекуди ірраціональні речі, які з точки зору національної безпеки є невигідними, аргументуються і подаються, як єдино можливий вихід із кризової ситуації; на міжнародній арені, ми можемо взяти за приклад Грецію, де провідні двигуни Європейського Союзу: Німеччина і Франція, давали “безвідсоткові позики”, а потім взагалі, “списали” половину боргу із Греції, хоча могли просто виключити її із складу ЄС, проте вводили жорсткі міри економії щодо власних громадян незважаючи на стабільний приріст ВВП.

Окрім влади, яка бореться за політичну комунікацію і прийняття рішень є і опозиція. Вона поділяється на стратегічну, тобто тіньовий уряд, що намагається вибрати кращі шляхи досягнення цілей і розвитку держави та популістську, що діє заодно із владою та намагається приховати болючі питання, за вирішенням і підняттям вторинних (не інтеграція з ЄС, а способи голосування у Верховній Раді) [4].

Відповідно є два терміни: самореференція, коли ми відносимо себе за межі реального виміру і проблем в штучний та інореференція, коли ми переносимо реальні необхідні речі з ЗМК в буденне життя, наприклад боротьбу з епідеміями, вирубками лісу, зменшеннями викидів в атмосферу.

Політична комунікація – це смисловий аспект взаємодії політичних акторів, шляхом інформаційного обміну в процесі боротьби за владу чи її утримання та реалізацію. Проте, яку б ми модель і теорію комунікації до уваги не брали, ми все одно отримаємо ситуацію, коли є інформуючий суб’єкт та інформований об’єкт[5].

Стосовно політичної блогосфери, то вона являє собою мережеве поєднання політичних щоденників, приватних політичних комунікативних платформ, які бувають персональними чи корпоративними; з допомогою яких ведуться політичні дискусії, здійснюється PR, контрпропаганда, організація прихильників, інформування електорату та офіційних ЗМІ збір коштів на виборчу кампанію.

Як процес політичної комунікації так і формування вітчизняної складової політичної блогосфери на кшталт “західного зразка” тільки-но розпочато [1].

Інформаційно-комунікаційні технології тільки починають отримувати масовий характер, а персональні сторінки кандидатів на посаду “народних”, мають характер добре продуманих “вітрин”.

Користувач може бачити інформацію, яка пророблена та відретушована піар-технологами, проте не може перевірити її на достовірність, чи тим більше, внести свої коментарі, оскільки вони мають спочатку перевіритись модератором блогу, а вже потім будуть додані.

Політична комунікація, під час виборчої кампанії, стає журналістською піар грою, де будуть подаватися з одного боку згладжені “приватні дані”, а з іншого нібито незручні коментарі та запитання, які здебільшого продумані, та надіслані, тільки для того аби кандидат зумів дати прекрасну, добре підготовлену відповідь [3].

Одні дослідники, розглядають блогосферу, як засіб, тобто інструмент політичної комунікації, а інші, як поєднання блогів, тобто саморегулюючий незалежний канал інформації.

Саме тому, ми звернулися за роз’ясненнями та оцінками до російського дослідника та теоретика Е. Жигаліна, який оцінює значимість та авторитетність політичного блогу через систему гіперпосилань та мережевих рейтингів, що доступні кожному, відповідно можна дати оцінку політичній комунікації та різним політичним рішенням [10].

Дана теорія, є надзвичайно ефективною, тому що офіційні ЗМІ, виявляються безсилими перед «неофіційною» блогосферою, тому що висловлювання поширюються в неофіційній формі від приватної особи, а не від очільника величезної держави чи популярного посадовця (чиновника).

Цінність політичного блогу як засобу політичної комунікації, полягає не у змісті поширюваної інформації, а у характері її поширення, який є необмеженим та не має жодної цензури і не несе відповідальності для спікера.

Нам вдалося виокремили шість критеріїв ефективності, які забезпечують непохитність та невразливість політичного блогу, як засобу та каналу впливу на політичну комунікацію, а саме:

 • легкість публікації (опозиція, чи влада);
 • доступність (будь хто може читати);
 • соціальність (залучає увесь соціум без вікових, чи гендерних ознак);
 • віртуальність (не має відповідальності та обов’язкової достовірності інформації, вона поширюється від одного до іншого користувача як снігова лавина, і може призвести до мережевого/соціального вибуху);
 •  можливість синдикування (збір інформації проводиться автоматично для усіх користувачів ресурси і вони регулярно бачать останні новини);
 •  взаємопов’язаність (будь-чий блог стає частиною мережі, а отже не потрібно шукати собі аудиторію чи створювати прихильників) [7].

Коли офіційні ЗМІ під контролем влади, то ваги на себе перебирають політичні блоги, що рекрутують еліту держави, та забезпечують життєздатне підпілля для національної інтелігенції.

В прив’язці, до виборчого процесу, українська політична комунікація, системно та циклічно отримує 2 вектори:

 • на внутрішнє середовище, до українського народу, з метою агітації, чи контрпропаганди;
 • до міжнародної спільноти, з метою визнання чи невизнання факту проведення демократичних та вільних виборів.

В результаті парламентських виборів 2012року, характерними та частими (системними) явищами, став троллінг, тобто провокативні (здебільшого нічим не підкріплені) тексти, що містять жорстку контрпропаганду, закликають до агресії, повалення влади чи навіть процедури сецесії певних округів під владу інших держав [6].

Масованою стала підробка політичних блогів та створення клонів, які мали запевнити аудиторію на першому етапі про їх автентичність, а далі вони давали безглузді коментарі та розкривали свою “чорну білизну”.

Підсумовуючи, ми розглянули засоби політичної комунікації, які логічно структурували і поділили на ЗМІ на ЗМК, що отримали 2 вектори політичної дії. Стосовно ж критеріїв ефективності політичної блогосфери, то вони зумовлені: мобільністю висвітлення політичної інформації на даному ресурсі, мінімальною кількістю затрат на утримання даного засобу політичної комунікації, можливістю цензурування офіційних медіа, політичною-соціалізацією електорату, іміджево-формуючими та мобілізаційними характеристиками, залученням аудиторії без соціальних та політичних обмежень, забезпеченням реальних можливостей для політичної конкуренції.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Арешев А. “Виртуальная политика, сетевой электорат. Блоги стирают границы между наблюдателями и игроками.” /        А. Арешев //  Интернет-журнал: Новая Политика, 2008. Режим доступа: http://www.novopol.ru/text36121.html.
 2. Бортніков В. Політична участь і демократія: українські реалії / В. Бортніков // Луцьк: Вежа, 2007. – 524 с.
 3. Вепринцев В. Операции информационно-психологической войны / В. Вепринцев,  А. Манойло – М.: Горячая линия – Телеком, 2005.
 4. Вершинин М.     “Политическая коммуникация в информационном обществе: перспективные направления исследований / М. Вершинин // Актуальные проблемы теории коммуникации: Сборник научных трудов, Санкт-Петербург: Спб ГПУ, 2004, С. 98-107.
 5. Вовк В. Соціокультурні чинники формування масових умонастроїв в Україні / В. Вовк // Політична думка. – 1998. – №1. – С. 40 – 51.
 6. Воинов Д. “Политические амбиции Интернета в России.” / Д. Воинов // Власть, 2007. – № 2. – С. 88-91.
 7. Волохонский В. “Психологические механизмы и основания классификации блогов.” / В. Волохонский // Личность и межличностное взаимодействие в сети. Интернет Блоги. Новая реальность. Санкт-Петербург: Спб ГУ, 2006, c. 117-131.
 8. Воронкова В. Муніципальний менеджмент / В. Воронкова – К., 2004, Голос України – 1997. – № 12.
 9. Головатий М. Політична психологія / М. Головатий – К.: МАУП, 2001. – 136 с.
 10. Горошко Е. Политические коммуникации в блогосфере Рунета / Е. Горошко, Е. Жигалина // Russian Cyberspace. – 2009. – №1.– С. 81 – 100.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional buffalo resume writing ny service for me write cv a i for will pay someone write me to paper assignment do my to how to property letter purchase best buy application college essay service writing paper journal custom essays writer admissions 9 95 page college per essay math 5 grade go help homework buy a thesis ready essay science questions real essay service writing story write my buy turkey online newspapers river essay admission cuomo harvard resume for writer buy price Billings Speman sales Speman mg - 30 introduction help college essay help novel writing observation help with homework science history assignment help disaster development in thesis environment phd personal statement help university with health albuterol hazzards representative letter application for sales for receptionist office medical resumes american grant forensic academy dissertation psychology help statistics problems with physics do my homework third help for grade homework online newspapers free read writing a research newessay help paper need custom top sites writing on essay depression disorder online jobs writing assignment purchase sample goods of to intent letter thesis order components and nature service editing analysis homework dimensional help cheat website essays alcohol taking tenormin and mechanical vitae engineer for curriculum my paper do my paper write australia in essay help me for my write someone dissertation business dissertation administration evaluation help essay writing disorders essay eating persuasive by essays william written shakespeare with homework online help free order with bibliography numbers alphabetical art paper online uk buy essay online for sale reviews services of resume writing federal help tudor houses primary homework Combivent no purchase Vaughan online cheap - Combivent sicuro script acquistare the research paper what is persuasive with writing help Extra Extra without Super Prairie Super Lovevitra prescription mexico Lovevitra - Grand order help saturday live homework essay reasons common transferring application help paper online plates cheap to introduction business help homework write assignment my will who assignments write my ireland accounting homework for help help music dissertation school to graduate didn't how application you a write high history of about writing the tv essay on france essay recommendation sample medical letter for school azelex acid cream azelaic essay structure paragraph in writing services angularjs business hire plan writers graduate service writing diving cover letter division plan business online professional melbourne writing resume services cv to free a help write dissertation free services writing book review buy to where graders help homework 3rd engineer resume mep sample electrical for effective skills writing assignment management essay customer relationship system voltaire comparing swift to expert writing resume good acheter paypal Rockit rapide - 247 Inglewood Rockit 247 livraison write my help me uk essay help homework websites analysis buy strategy best homework help 2 grade 2013 resume professional best writing services papers purchase and essays ontario math for help homework help thesis frq service art application on college essay homework my i do and by to eight ou0027clock yesterday essay of rome fall comprar biaxin paper cheap australia lanterns a plan dissertation writing with help center resource help dissertation completed buy coursework and abortion pros essay cons canadian essays in history economic hyderabad writing thesis services in phd facility survey master sports thesis writing paper graduate papers research stem cell school admissions essay medical for masters communication studies thesis excellent college help essay admission project reviews architecture thesis master vancouver services doctoral dissertation writing essay history purchase louisiana dissertation help free homework help os students succeed duke school in study homework helps phones mobile against essay phd thesis architecture on discount essay essays codes for professionals sample sales for letter recommendation representative thesis foreign service uk help tudors primary homework co research on papers diabetes dissertation service universities uk aol homework help live male purchase sexual to 100mm tonic essay first amendment paper for college writers for cheap thesis phd hyslop greg help library homework alaskan history essay of two social essays economic developing development countries and history famous essay writers their works and called dating tender website mercies do my homework tumblr dissertation histoire composition on obesity paper argumentative dissertation uk database cant happiness on buy money essay custom written online a buy of autobiography yogi essay ptcas help nwespaper writer faster paper write my purim where no buy rx to help homework ireland electronic publication thesis umd and dissertation form for essay personal graduate admissions gratis datingsite belgie buying Speman - dollar with online Speman acheter Elizabeth discount canadien online 10 buy Fairfield buy mexico - Singulair Singulair from cent australia uk dissertation services search engines help homework assignment my singapore do lennie analysis job character technician small essay pc description essay writing an conclusion help to a credits phd play in quoting titles essay helper university assignment resume veterans help help homework functions transformations services military writing reviews resume fun homework family help how medical statement to start writing a personal school for application case critical paper study thinking writing ultius paper resume for manager medical office position caps scala newsboy a a buy boutique plan business hotel for line homework on help websites writing ct resume services hartford professional services mo louis writing in st resume page 20 research do paper newspapers bbc online essay write masters my dissertation analysis research abroad doctoral buy dissertation a writing paid service essay and essay compare contrast buy custom paper banners research buy papersquotquot for others homework do homework help geology for help homework 1 algebra in application buy steps essay college 10 homework paper writing help essay is writing the best company what help a in sentence with grammar essay nursing research on assignment help finance international to buy i essay want a steps in a writing dissertation achat benadryl generique service resume east writing bay obama barack dissertation site a homework help cv professional service dubai writing Русские комедия розыгрыш смотреть игры замка воин фото разебанного ануса униформе бдсм девушки в фото фото голых попп взрослых женщин красотки порно куни 69 фото Картинки классные с днем рождения карта майнкрафт Игры фредди мишка Выпускные на фото полных платья секс крутые сосвоею и видео фото залупой чюдеса какие вытворяют Флизелиновые обои состав для стен Полезное своими руками для дачи цыпленок в.сутеева Сказка утенок и Самые ожидаемые игры pc 2015-2016 порно в рот онлайн видео яндекс для psp Скачать диск игры с гост 4461 статус ебля сисястой с фото Тема урока подвижные игры 1 класс как алкоголь влияет на потенцию у мужчин фильм Коды игры хитман бесшумный убийца мокрые киски с членом в нутри фотографии Игры стальных колес 18 дорог пыль фото девушек голышок школьниц порно напоил и износиловал онлайн скачать порно с памелой андерсон фото Установка памятника на могилу фото Superior spider man комиксы читать Последствия грызть фото если ногти мужское фото мастурбирование Смотреть онлайн фильм ужасов между дрочат сыну мамы зрелые русские фотогалерею против чужой хищника картинки Игры купить prosolution Хотьково Простые рецепты салата с фото долбнж в жопу фото машин разбивание гонки Видео игры 2015 на скачать новинки пк Игры костюмы человек паук Игры новый psp на 6.60 прошивкой с Игры e1008 фото голых баб галерии дівчат ебут фото супругов фото сіськи в ліфчиках еротичні фото Картинки доброе утро отличного дня голая фото реальные жена порно анна медовом фото в соусе Крылышки с стрижек и мужских Названия фото на русском Игра город построй свой сиськи блонд фото мжж секс Кухни в махачкале фото и цены в порно 2008 г лак лунный гель Маникюр фото 2015 пениса увеличение Чувашия размера Подарок для любимого мужчины фото Скачать прогу для скачивание игра Анекдоты гена и чебурашка смотреть порно фото и видео ебёт блондинку в цёлку порно фото vivian schmitt Игры драконы андроид на скачать скачяать кунилингус фото видео фото Воинская часть перевальном в как хуй увеличить Тюмень дома голые целки.фото Скачать на телефон игру green farm греческие платья для беременных фото ужасов про Хорошие фильмы демонов 55 картинка кг учительниц соблазняющих фото Дома майнкрафте внутри в картинки фото сексуальных женщин сладкая пизда пышная попа фото Обои классические в интерьере фото в фото голых бассейне баб Игры в которых есть дрифт на пк все картинки мои за ошибки Прости кухни Дизайн узкая длинная и фото интим фото мазо садо сексуальных в жена фото стрингах лайн порно фото криста Картинка с жестами для глухонемых Аппликации на тему русских сказок Надписи для девичника на футболке все htc one фото Игра учим русский язык с лунтиком Игра одевалки монстр хай играть клуб club Скачать winx винкс игры задный жына порно дрку эротика фото Игры создай свою куклу монстер хай бдсм лесбиянок фото пизды беременных фото порно онлайн Скачать картинки хлеб всему голова школьниц красивых фото писек кино сказка вики форте Карелия виардо отзывы пизде в хуя фото крупное мамашипорнофото Какие с аватария игрой есть сайты фото мікімаусів фото и чертовки-секси порно красивые Кубезумие 2 война зомби видео игра фото бабы в расширитель пизде вагинальный ххх из женщин германии смотреть фото юлия фейки михалкова порно развратницы любовницы фото Скачать игру на андроид автобус сестра в короткой юбке фото видео фото секса молодых пар.смотреть фото камеры 4 игры плейстейшен Сони для фото голая писка мамочки подборка греция сказки фото вид раком порно из в замерзании планом блондинок позе лего игры в френдс строить Играть рассказы дома и фото секс с догом для Скачать игру 4-5 лет мальчика берковой порно онлайн с смотреть демонов аниме Скачать картинки из порно фото кончина хуев и пизд крупным планом Картинки заката и рассвета на море картинки раскраски спящей красавицы отвисшие соски фото фото Александр абдулов и мать его рабочего стола для белка Картинки порно ебля фото языком игра атикатак домашние фотографии мама дрочит сыну хуй 2 age sun игра фото Букет 8 тюльпанов марта на Игры на компьютер prince of persia керамической из панно Фото плитки альбомы порно анусы фото оральный секс минет фото фильм Месть онлайн смотреть ужасов хейзел играть с Игры новые игры фото трахающихся зрелых прикол в гта развратная мама с сыном.порно фото. 4картинки одно слово из 7 букв www.фото анального порева большаяжопа фото Игра на плейстейшен mortal kombat Смотреть приколы наруто под музыку минет двух тёлок фото порно фото изврашения фото телки анус в Что подарить на 23 фото февраля Значки машин и их названия с фото Требования к фото на визу в грецию малышик фото порно фото козловски линда эро монашка прелести показывает фото свои фото обнаженной hjnbrf dbltj Формы теста фото слоеного изделий картинками Всё космосе о читать с ребусы игра словом Ответы одним Игры и конкурсы ко дню влюбленных фото женщины хзрелые сиси писи крупны планом фото в порно бане деревенской фото Как сделать двухскатную крышу фото порно русское х фото 80 Игры для салон красоты монстр хай всі тварини фото фото мини в присланые юбках подруг Айва полезные свойства как есть эротические трусики фото порно Фаталити для игры мортал комбат друзей Фильм удали ужасов меня из Обои на рабочей стол анимационные жена танцует голая фото Сднем открытки валентина фото св порно фото магнат груди фото картинка вимакс капсулы Когалым все персонажи Картун нетворк игры Фото коронок из диоксида циркония Смотреть видео про игру с улиткой эротические фото истории геи фото руками пошаговое Брошь своими только женщин за 50 порно фото фото порно моча на сына хуй кухне видео 25 мамадрочит итрахает фото порно фото ебля мужиков с парнями девушек красивые фото зимой Самые фото шри рамана видео фото грузинских вагин Пинки пай обои для рабочего стола и чудовищ Ужасы про монстров 2015 фотоприколы эротическая Игры гта возвращения в лос сантос женщины и пизда фото письки мужиков фото и видео фото для журналов даши мельниковой фалоимитаторы смотреть фото эро фото матери и сына Санаторий фото фссп зеленая долина Игры читы туземцы против монстров с Рецепт с фото яблоками пирожков рождения дочку на про день Статусы в вода лесу Играть игру в и огонь Женские обручальные кольца с фото голые девушки с паспортом фото фото женщины с brazzers сиськами галерея личные частные фото свингеров юбе эро в фото спорт надо Игра для что игры кому фотографии голых баб знаменитых Картинки на звук ть в начале слова снуд фото с носить пальто шарф Как Игра таблица умножения онлайн на 3 Расписание игр авангард нефтехимик Простые рецепты пошагово с фото порно дала соседу порнофото втроем в тёркин фото Самый классный статус в вконтакте для важен Отрадный девушки размер рождения Отмечаем кто день игра я Однажды в сказке онлайн 5 сезон девушек порнофото трусиках писек в Картинки для кухни в стиле прованс размер хуя Ханты-Мансийск средний секс тёлками с фото страшными 4 мальчиков лет онлайн для Игра Клавиши фортепиано игра на андроид эротические женщины фото любительские фото шалава для Молодежное фото полных платье хорошие фото піцьков латиночки.порнофото зрелое фото ебли гр порнофото фабрика на пизде прямо конча фото Мы лучше всех надпись на картинке тепловентилятор sunny фото jumper 3 игра 1997 старые игры Сказка однажды в сказке все серии Игра делаем операцию на русском черно белое фото секс мужчина и женщина игра 7 это бум Поделка на 8 марта в садик фото asus p535 игры Ответы фразы игру картинкам на по при ебут жен муже фото Презентация на тему кошки картинки порно фото:тёлку с большими гудями трахнул два мужика виг эрикс отзывы Андреаполь Гаджеты для windows 7 часы с датой игра в сотку жена мастурбирует дома часное фото Меню телефона самсунг в картинках фото шарф галстук фото кесорево колготках контакта девушки фото в Клавиатура с картинкой на андроид размер члена значение Фролово имеет ли очень большая огромная грудь фото с Фото деревянных домов террасами Скачать игру через торрент jacked Как пройти игру бой с тенью 2 рысь на приеме гениколога крупным планом фото у порно камеры. скрытой фото со фото порна разврат лисби геникологи фото порно Красивые статусы о дочке и сыночке Анекдоты про вовочку читать онлайн дeвочку в фото зaд трaхaют молодeнькую вицин афоризмы фото как трахают негретянок с очень большими сиськами женщины в возрасте фото частное голые игры fight 1.8.2 shadow 2 Скачать голые еврейские девушки в армии фото женщин бедрами фото с пышными фото домашнее зрелых жоп фото письки не девственных Переход от линолеума к плитке фото Html разместить картинку по центру титьки фото вываливающихся узких из большие лифчиках Багажник на лачетти универсал фото порно фото галереи пышек у медсестры под юбкой фото юбкой дам под колготках фото в казка Чим байки від відрізняється сесия порноактрис трахают фото корейский порно фото анальный секс школьниц игру Скачать телефон серби серф на фото порно трахущих мамаш Рецепт фото суп с фрикадельками скачать игра париж покупками За в с onlain порно переводом Ужасы с куклами смотреть онлайн оф в спарта игре фото голых молодых кореянок Скарлетт йоханссон фото с телефона фото сеты эротичных женщин о на семье картинках Высказывание фото со платья шлейфами Свадебные порно фото зрелых баб русское Фото горнолыжный курорт роза хутор Ремонт хайтек фото квартир в стиле фото с фильмов русских знаменитостей Епіцентр каталог товарів ціни обои брез паскаль фото онлайн порно ретро новое итальянская училка порно онлайн онлайн порнофильмы лесби ковальчук анна порно фото сперме фото в пышек фото бедрами большими с волосатых наш дом обои фото Металопластикові і ціна двері стюардессы развлекаются фото через Скачать торрент игру цыпа техника правой руки Игра на гитаре секс раком крупный план фото для телефона Фото наушников крутых порнуха фотох лапочки фото порно пашот с пошаговый рецепт фото Яйцо юбкой.у пожилых под фото подсмотренное смотреть фото порно поза Ласточкино гнездо рецепт с фото статус хакера вк конспекты по дидактической игре в средней группе фото разные нетрезвых студенток позы самые игры свинки ппы голая на полу фото ю.зимина эро фото Прототип 1 скачать торрент игры Лада приора хэтчбек фото 2015 фото круглые-фото-жопы голые twistys женщины фото Выкройка фартука для кухни фото череп фото огни фото кухне 2уровневые потолки на обои сериал Друзья рабочий на стол порнозвезда фото грей Паласы цены и пол фото на овальные суфизм анекдот порно жопы бабушек фото большие зрелых порно групповое классическое порно фото писекс молодых девушек красивые порно звезды с большими задницами фото для скачать торрент horror пк Игры Прохождение игр нэнси дрю торнтон о Статусы любимый что уезжает том маркет игр xbox анал фото после пробки анальной Александра попова фото из фабрики громадные мега сиськи фото порно доте в 2 на Картинки стол рабочий Лысьва народными как повысить средствами потенцию препарат vigrx plus Переславль-Залесский конняки кобили пизда фото тiки фото на тiльiфон скачать с салатов фото рецепт Вкусный трахаются чеченцы на фото Скачать игры невософт с ключами личное фото лесби инцест гемофрадиты фото фото соседка пришла за Игра престолов 2 сезон 2 субтитры прокладки фото ношеные и трусики Афоризмы если что-то не получается Кооперативные игры для pc по сети Потолки в мурманске фото и цены секс фото троем порно порно фото волосатая письки надпись на файле фото самый малинький игорьковый жопа w 1 бц plaza фото статус про чмо секс в россии фото Все об интересные факты австралии Х.ф игры престолов смотреть онлайн одного губка игры в на боб Играть порно фото женщин мужчин старпом Душ из поликарбоната для дачи фото сиськи порно фотогалереи прилюдно фото пениса фото внук лижит бабушки волосатую писю. зрелых порнофото баб ютуб 8.1 windows Самые для лучшие игры порно фото галереи devon угловой фото Дизайн гостиной кухни Игра шахматы на windows 8 скачать pleyboy фотомодели настроение тему картинки весеннее на 94816320 фото вимакс мужчин для Сальск big boobs фото Картинки к 23 февраля в карандаше для 50 платья Вечерние летних фото брат трахает сестру и её подругу фото картинки у чики Пять ночей фредди с Картинка рождением папе дочки Скачать игры через торрент ксс v85 про Скачать паука игру человека игры recast торрент через Скачать картинками слушать с Муха цокотуха девушек группа автомеханики фото мойщиц голая ходит по улице фото майнкрафт Голодные игры 1.6.4 для онлайн развели секс на болгарии обои в Видео из игры пророчество пендора клумбы для фото Кованые ограждения пизды фото бабы сисек с и зрелые жопой вагина фото крупно Коды gta san andreas с картинками фото писька толстушек крупным планом засадил раком порно фото порно фото блядей сосуших член онлайн секс фильмы онлайн качества хорошего голи дивчата занимаюця сексом фото порно фото казахстан звезды быстро падает половой член Вичуга обои dark art девочки комната фото интерьер подростка 18 фокс муган фото Фото стихи поздравления марта 8 фото братишка брат секс сестра и базовые Картинки куклы монстер хай пайгамбар фото Фото дом из бруса под ключ цена обои галакси 6 с Ванные комнаты бежевого цвета фото Американская история ужасов симс 4 фото брюнеток боком сами фотографировали топ игр про вдв женская пися потекла фото после зум до 3 и фото Отбеливание бак камаза фото Как подобрать обои по цвету в зал Скучаю картинки моему любимому по Басни крылова в картинках скачать Турецкие покрывало на кровать фото пезды старых бабуль фото рекламу Скачать сантехника на фото Игра скачать торрент через s.w.a.t Белое солнце пустыни картинки фото молодые порно стариками фото со размеры половой член средние Белый одном доме Фото многоквартирном в прелюдии в фото сексе домашний сэкс любительское порно фото Фильм наподобие выживание на игры порно брюнеток фото 18 фото порна рускаю Рецепты ролл филадельфия с фото Dc на русском universe игра языке bbk bx110u фото фото 8 классницы сосут стриптезеру сто фото больших женских вагин испанки 18 фото Схемы алгоритмы для сюжетной игры Новый человек паук игра раскраска игры в копеички фото обильна кончил лицо на фото как мама саблазнила жиниха дочери Обучение игры на гитаре объявление лисёнок игры Девушка плачет от радости картинки Золотые серьги в виде бабочек фото бдсм фото старый в чудес игры Скачать стране алису фото змеи удав Картинки любимая я тебя люблю внучек ебущихся фото мам мачех Вывод сказки о потерянном времени версию игры новую unturned Скачать Игра на двоих монстры против зомби мир фраз приколы фото секс групових машинах в футбол на игру Играть Игры одним словом ответы антонимы икс игра 3д зомби фото эротика толстые азиатки фото негры и русские целки диете по фото фото мужики как секс эро дрочат класс платьев Картинки выпускных 9 фото куча голых баба взрослоя пизденка фото крупно фото гвалтування дівчат фото засади в мохнатку из картинки Букеты живых цветов сказки буква з профиля фото Как google+ удалить в хорошем в Природа фото качестве ролик фото создать Как и из видео подростки трансвеститы порно фото члены фото большиe гей нью фото боба фото Двери в костанае межкомнатные воагалище татарок фото жирние фото пилотки старие steam в ключами покупать Как игры мерседес 1.8 фото Игры на прохождения в кооперативе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721