Перспективи розвитку відносин між ЄС та державами регіону Західних Балкан

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація
Відносини з регіоном Західних Балкан є важливим напрямком зовнішньої політики Європейського Союзу. У статті проаналізовано перспективи розвитку відносин між ЄС та державами регіону Західних Балкан у середньостроковій перспективі.
Ключові слова: Західні Балкани, ЄС, зовнішня політика, євроінтеграція, перспективи
Summary
The relations with the Western Balkans are important direction of foreign policy of the European Union. The article analyzes the prospects of relations between the EU and the Western Balkans in the medium term.
Keywords: Western Balkans, the EU’s foreign policy, European integration, prospects

Сьогодні у державах регіону триває процес здійснення політичних та економічних реформ, які стимулюються Європейським Союзом та спрямовані на досягнення головної зовнішньополітичної мети західнобалканських держав – членство в ЄС. Метою даної статті є спрогнозувати, яким чином розвиватимуться відносини ЄС з державами Західних Балкан у середньостроковій перспективі.
Вивченням даного питання займається низка вчених. Зокрема, німецький дослідник Х.Крамер вивчав проблеми та виклики, які постають перед ЄС у контексті відносин з балканськими державами. Перспективам європейської інтеграції Західних Балкан присвячені роботи російської дослідниці Ю. Кудряшової, а також українського політичного аналітика В. Каспрука. Все ж дана тема потребує додаткового вивчення.

У 2013 році до ЄС приєднала Хорватія, ставши першою з держав регіону. Незважаючи на кризу процес розширення ЄС не зупинився. Звичайно він вповільнився, проте приєднання Хорватії свідчить про те, що ЄС і надалі готовий розширювати свої кордони. Хорватія стала країною, яка приєдналася до ЄС маючи недавній досвід війни і великомасштабного насильства на етнічному ґрунті. Рішення прийняти Хорватію до ЄС є швидше політичним, спрямоване на посилення стабільності у регіоні Балкан. Крім того, вступ до ЄС для цієї держави означав не лише здійснення реформ, а й зміну політичної культури. Це перетворення не було б можливим без процесу розширення ЄС.
Опоненти розширення наводять свої аргументи, прагнучи довести малоймовірність приєднання до ЄС нових членів навіть у середньостроковій перспективі. Стверджуючи, що на сьогодні економічні проблеми та занадто велика кількість країн-членів роблять не доцільною політику розширення. Все ж держави регіону Західних Балкан зберігають значні шанси приєднатися до ЄС у наступному десятилітті.
Європейську інтеграцію гальмують не лише внутрішні проблеми у ЄС, а й неспроможність Західних Балкан повноцінно вирішувати наявні труднощі. Німецький дослідник Хайц Крамер вважає, що для політики ЄС в регіоні характерна так звана «стабілізаційна дилема». На його думку наймеш стабільні держави у регіоні (якщо брати до уваги ефективність роботи державних інституцій у напрямку демократизації та здійснення реформ у економічній сфері) отримують від ЄС недостатню допомогу, що гальмує їх розвиток. Крім того, дослідник зауважує, що на сьогодні ЄС не виробив дієвих механізмів збереження стабільної ситуації у регіоні у випадку загострень внутрішніх протиріч у західнобалканських державах. Також механізми співпраці ЄС з державами регіону мають базуватися на балансі двох компонентів: стабільності та процвітанні. Існує суттєва взаємозалежність між політичною стабільністю та економічним розвитком. Перше є передумовою другого і навпаки[5]. Якщо ЄС не зможе належним чином поєднувати економічну та політичну співпрацю з державами регіону, то його позиції у регіоні послабляться.
Малоймовірним є вирішення етнічних протиріч у Боснії та Герцеговині, які найбільше гальмують розвиток конструктивних відносин цієї держави з ЄС. БіГ одна з країн, яка чи не найбільше постраждала від дезінтеграційних процесів у регіоні. Потрібні конституційні зміни для усунення дискримінації за етнічною ознакою. У березні 2009 році до конституції вперше були внесені зміни, а в грудні Європейський суд з прав людини визнав такими, що порушують Європейську конвенцію з захисту прав і свобод людини положення конституції про те, що тільки етнічні боснійці, серби і хорватами можуть бути членами президії країни і верхньої палати парламенту. ЄС запропонував БіГ здійснити наступні поправки до конституції: реформування державних структур з метою відповідності Європейській конвенції про права і основні свободи людини, створення потужного однопалатного законодавчого органу і потужнішу Раду Міністрів на чолі з прем’єр-міністром; надати державній владі брати на себе відповідальність і приймати на себе зобов’язання в процесі вступу до ЄС.
Для внесення поправок до конституції необхідно співробітництво боснійських сербів з мусульманами і хорватами. У дійсності тільки перспектива вступу до ЄС дозволить БіГ остаточно відмовитися від політики, яка веде до роздробленості і закритості, і прийняти нову модель економічного і соціального розвитку, засновану на інтеграції та відкритості. Тому вступ до ЄС життєво необхідний для БіГ як єдина можливість підконтрольного еволюційного розвитку [3].
На даний час головною зовнішньополітичною метою БіГ є стати офіційним кандидатом на членство в ЄС до кінця 2014 року. Спеціальний представник ЄС у БіГ Петер Соренсен вважає, що основною перешкодою на шляху ЄС для цієї країни є складна система управління, тому конституційна реформа необхідна, щоб БіГ стала функціональною державою [1].
Триває діалог між ЄС та Албанією. У 2008 році Європейська рада схвалила перелік короткострокових та середньострокових пріоритетів розвитку діалогу з Албанією, а саме:
сприяння конструктивному діалогу між політичними партіями та підвищення зацікавленості сторін у здійсненні реформ;
реалізація рекомендацій ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини на виборах, зокрема шляхом поліпшення списків виборців та внесення змін до Виборчого кодексу у відповідності з рекомендаціям Венеціанської комісії;
Все ж Європейському Союзу не вдається ефективно впливати на політичну ситуацію та виборчий процес у Албанії, що показали вибори 2009 року. Влада не змогла на належному рівні організувати волевиявлення громадян і внутрішня політична криза вкотре стала перепоною на шляху до євроінтеграції. Поряд з неспроможністю налагодити ефективну роботу парламенту у Албанії існують й інші проблеми, зокрема: дотримання громадянських прав, свобода засобів масової інформації, не сформованість інститутів громадянського суспільства, наявність корупції та організованої злочинності.
У 2009 році Албанія досягла однієї з двох зовнішньополітичних цілей, а саме приєдналася до НАТО. Наступним етапом має бути приєднання до ЄС. Угода про стабілізацію та асоціацію між ЄС та Албанією вступила в силу у 2009 році. ЄС офіційно прийняв заяву на членство в листопаді 2009 року. На відміну від Македонії, Чорногорії та Сербії, Албанія, а також Боснія і Герцеговина, не були в змозі завершити процес лібералізації візового режиму в 2009 році, оскільки не виконали всіх вимог. Крім того, Албанія занурилася в політичну кризу, яка є найтривалішою після падіння комуністичного режиму, що завдає значної шкоди національним інтересам. Європейська комісія попереджала, що ця криза і корупційні проблеми можуть уповільнити процес інтеграції Албанії. Таким чином, сьогодні зарано говорити про перспективи завершення процесу європейської інтеграції Албанії у середньостроковій перспективі, оскільки країна не спроможна виконати завдань поставлених перед нею європейськими партнерами і вкотре підтверджується імідж Албанії як нестабільної країни. Відсутність сильної влади у парламенті блокує прийняття законів необхідних для зближення з ЄС.
Зовнішньополітичне майбутнє Албанії залежить від спроможності її політичних еліт налагодити ефективний діалог, який буде основним і дієвим механізмом вирішення внутрішніх проблем. Держава має надолужити багато втрачено часу шляхом здійснення динамічних реформ. Стосунки з Косово мають бути збалансованими, а також варто розвивати відносини з іншими державами регіону. Албанія має виконати вимоги і рекомендації міжнародного демократичного співтовариства.
Шанси Албанії на вступ до ЄС є досить низькими, оскільки соціально-економічна ситуація в країні одна з найбільш нестабільніших в Європі. Разом з тим серйозну політичну підтримку їй надає Італія. Албанія для Італії виступає постачальником енергетичних ресурсів, дефіцит яких відчуває Рим, тому він активізує співпрацю з Тіраною і є її провідним торговим партнером. В Італії проживає значна кількість албанських мігрантів, які зумовлюють особливу увагу Італії до цієї західнобалканської держави.
Найбільші шанси серед західнобалканських держав на членство в ЄС має Чорногорія. Ця невелика за розмірами та кількістю населення країна є інвестиційно привабливою для європейських партнерів та зуміла створити сприятливі умови для розвитку економіки порівняно з іншими державами регіону.
Серед населення та політиків Чорногорії не має одностайної позиції стосовно євроінтеграції. Одна частина вважає, що вступ до ЄС позитивно вплине на економіку держави та сприятиме підвищенню рівня життя у державі. Інша частина населення занепокоєна тим, що ЄС регламентуватиме занадто багато аспектів внутрішнього життя Чорногорії і таким чином обмежуватиме політичний та економічний суверенітет держави. На сьогодні актуальним є питання здійснення судової реформи, оскільки без поступу у цій сфері подальші трансформації у державі не будуть ефективними.
Євроінтеграційні перспективи суттєво впливають на внутрішньополітичні процеси у Македонії стабілізуючи ситуацію та стимулюючи представників різних етнічних груп до пошуку взаєморозуміння. Все ж, навряд чи Греція змінить свою позицію щодо неприйняття назви Македонія, а для КЮРМ додаткові поступки для південного сусіда у цьому питанні означатимуть поразку.
КЮРМ отримала статус кандидата в ЄС як і Хорватія у 2004 році, проте не зуміла за дев’ять років досягти мети. На думку Міністра Македонії Нікола Попоскі сьогодні у державі спостерігається падіння довіри громадян до ЄС, оскільки на їх думку Македонія занадто довго очікує на новий етап у євроінтеграції. Н. Попоскі вважає, що Македонія технічно може приєднатися до євро дуже швидко, добре інтегруватися в рамках внутрішнього ринку і практично виконала Маастрихтські критерії. Македонський урядовець занепокоєний «втомою від розширення» ЄС, у зв’язку з численними внутрішніми проблемами держав-членів, а також вирішення проблем, які залишаються після приєднання нових держав. Міністр вважає, що це є додатковим поштовхом докласти зусиль у напрямку розширення так як з історичної точки зору хвилі розширення часто проходять в період кризи [4].
Сербія сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС у 2014 році. На сьогодні на динаміку діалогу між ЄС та Сербією суттєво впливає внутрішньополітична ситуація, яскравим елементом якої є сербський націоналізм. Він включає в себе дві основні концепції. Консервативні націоналісти виражають яскраві антизахідні настрої і наполягають на встановленні тісного союзу з Росією для того, щоб уникнути вестернізації у будь-якому вигляді, так як, на їхню думку, вона призведе до втрати сербською нацією своєї культурної самобутності і традицій. З іншого боку, помірковані політичні сили виступають за більш збалансований підхід. Всі сербські націоналісти підтримують ідею «Великої Сербії». Консерватори допускають використання будь-яких засобів для її досягнення, в тому числі війни, помірковані націоналісти пропонують, щоб Сербія чекала відповідних міжнародних обставин. Ідея «Великої Сербії» передбачає включення всіх територій в регіоні, де етнічні серби становлять більшість або проживають у значній кількості. Ідея добре прижилася у Боснії, де сербська меншина прагне згодом об’єднатися з Сербією.
Проте, можливий підйом етнічного націоналізму в західній частині Балкан малоймовірно переросте у війну таку масштабну як у 90-их роках ХХ століття. На сьогодні держави не мають потужної військової сили, яка була в Югославії. Тим не менш, можливість збройного конфлікту нижчої інтенсивності не може бути повністю виключена. Більш ймовірними є внутрішньодержавні громадянські війни в одній або декількох країнах регіону, ніж звичайна війна між двома або декількома державами регіону. Це пов’язано з двома факторами. По-перше, існує ціла низка злочинних організацій, які добре озброєні нелегальною зброєю. Інший фактор пов’язаний із загальними несприятливими соціально-економічними умовами, які ймовірно в майбутньому лише погіршаться. У поєднанні з відносно слабкими і корумпованими державними інститутами, ці фактори можуть стати вибухонебезпечною сумішшю [6].
Український політолог Віктор Каспрук вважає, що Сербія може розраховувати на приєднання до ЄС не раніше 2022 року. Оскільки країна має багато невирішених проблем, які перешкоджають інтенсифікації інтеграційного процесу. Основними перешкодами є наявність корупції та неефективна економіка. Ці проблеми взаємопов’язані, оскільки непрозорість у процесі прийняття рішень призводить до росту тіньової економіки, що робить Сербію неконкурентоспроможною на європейському ринку. Крім того високий рівень корупції зумовлює недовіру іноземних інвесторів до цієї країни як потенційного поля для ведення бізнесу.
Експерт прогнозує, що переговори триватимуть від шести до восьми років, а потім знадобиться ще два роки на ратифікацію. У процесі переговорів необхідно буде узгодити питання, щодо реформування судової системи, трудових відносин та взаємин роботодавців і працівників, функціонування фінансової системи і фінансового ринку в системі економічних відносин. Необхідно буде також вирішувати проблему високого рівня корупції, стабілізації обмінного курсу сербського динара, питання інфляції та бюджетного дефіциту. Не менш важливим є приєднання до загальних принципів Євросоюзу: громадянських прав, прав людини, інтегрованого єдиного ринку і можливості ведення бізнесу, мобільності для кожної окремо взятої людини і надання їй права працювати у будь-якому місці Євросоюзу [6].
На сьогодні найбільшим досягненням ЄС у відносинах з Сербією є участь у досягненні домовленостей з косівськими албанцями. Незважаючи на те, що у Сербії угода про нормалізацію відносин з самопроголошеною державою трактуються по різному. Самі по собі вони є важливим кроком на шляху до незалежності Косово та зменшення етнічної напруженості у регіоні.
У разі провалу євроінтеграції держав Західних Балкан на думку сербського аналітика Мілана Марінковича можливим є зміцнення зв’язків між країнами регіону. Така інтеграція може оформитись у вигляді формування Митного союзу. З іншого боку, замість поліпшення відносин в західній частині Балканського півострова, потенційна втрата європейської перспективи, швидше за все, призведе до нової хвилі протиріч у всьому регіоні. На сьогодні основна увага прикута до Косово, проте не варто недооцінювати конфліктний потенціал Сербії та Боснії і Герцеговини [6].
Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле вважає, що Західні Балкани рухаються у правильному напрямку: «Прогрес на Західних Балканах був вражаючим у 2013 році. Хорватія стала 28-м членом ЄС 1 липня. Переговори з Чорногорією просуваються добре і в червні ми розпочали переговори про вступ з Сербією. Ми також ведемо переговори щодо Угоди про стабілізацію та асоціацію з Косово. У поєднанні з приєднанням Хорватії, це посилає чіткий сигнал всьому регіоні: якщо у вас є мужність і прихильність, Європейський союз здатний реагувати» [7]. Подібні заяви свідчать про наявність євроінтеграційних перспектив у західнобалканських держав, проте на відносини між ЄС та Західними впливає низка факторів, які гальмують інтеграційний процес.
Незважаючи на нечіткі перспективи євроінтеграції ЄС залишається головним партнером Західних Балкан у економічній сфері. У цьому напрямку вже є багато досягнень, оскільки більшість нормативно-правових актів прийнятих у регіоні задля покращення економічної ситуації відповідають вимогам ЄС. Останні десять років з ЄС надходили значні інвестиції до регіону, держави Союзу мали значний вплив на фінансову сферу Західних Балкан. Такий рівень взаємозв’язків тривалий час позитивно впливав на економіку регіону, проте зробив його і уразливим від фінансово-економічних криз у ЄС.
У середньостроковій перспективі економіки ЄС почнуть виходити з кризи і тоді держави регіону Західних Балкан очікуватимуть на підтримку. Існує необхідність зміни механізму надання фінансової допомоги державам регіону. На сьогодні Західні Балкани не мають власних ресурсів для втілення великих інфраструктурних проектів, а також для інвестування в людські ресурси, тому потребують допомоги міжнародної спільноти. Таким чином ЄС разом з іншими міжнародними організаціями можуть зробити значний внесок у економічний розвиток регіону. З іншого боку західнобалканським державам не варто розраховувати лише на підтримку ззовні, необхідно розвивати регіональні проекти у різних сферах: наука, новітні технології, транспорт, енергетика. Створені на основі таких проектів регіональні компанії матимуть змогу краще конкурувати на ринку ЄС, порівняно з невеликими національними компаніями [8].
Важливим напрямком політики ЄС у найближче десятиліття залишатиметься демократизація регіону, оскільки у цій сфері поки що не досягнуто бажаного результату. Основним завданням ЄС є сприяння налагодження діалогу між політичними елітами, суспільством і засобами масової інформації. Для досягнення поставленої мети ЄС прагне інтенсифікувати роботу з організаціями, які представляють громадянське суспільство на Західних Балканах. Європейські аналітики Роса Балфур та Коріна Стратулат вважають, що демократизація Західних Балкан – це найбільша інвестиція, яку ЄС може вкласти у цей регіон [8].
Отже, держави Західних Балкан продовжують декларувати європейську інтеграцію як основний пріоритет зовнішньої політики. Приєднання Хорватії свідчить про реальну можливість долучення до Європейського Союзу шляхом виконання вимог поставлених європейськими інституціями та досягнення відповідних економічних та соціальних критеріїв. Решта держав регіону також прагнуть реалізувати свої зовнішньополітична амбіції.
У середньостроковій перспективі основні напрямки співпраці ЄС з регіоном Західних Балкан залишатимуться незмінними. Перш за все, ЄС та Західні Балкани прагнуть спільними зусиллями відносити позитивні тенденції у економічному розвитку Європи. Важливим напрямком двосторонніх відносин залишатиметься стабілізація внутрішньополітичної ситуації у регіоні, демократизація держав Західних Балкан та сприяння формуванню громадянського суспільства, яке має вплив на політичні еліти. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією, захист прав національних меншин та реформа судової системи вимагають наполегливої роботи законодавчих та виконавчих органів держав Західних Балкан у свою чергу ЄС продовжуватиме здійснювати моніторинг та консультування держав регіону задля вирішення проблем у цих сферах.

Список використаних джерел та літератури
1.Босния и Герцеговина в 2014 году может стать кандидатом в члены ЕС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://korrespondent.net/world/1357087-bosniya-i-gercegovina-v-2014-godu-mozhet-stat-kandidatom-v-chleny-es. – Заглавие с экрана.
2.Каспрук В. Сербію чекають у Євросоюзі не раніше 2022 року? [Електронний ресурс] / B. Каспрук. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/World/85166
3.Кудряшова Ю. Перспективы вступления в ЕС балканских государств [Электронный ресурс] / Ю. Кудряшова. – Режим доступа: http://www.geopolitics.ru/2012/10/perspektivy-vstupleniya-v-es-balkanskix-gosudarstv/. – Заглавие с экрана.
4.Article about EU-Macedonia relations, published in The Parliament magazine, 30.04.2012. [Electronic resource]. – Mode of access: http://mfa.gov.mk/?q=node/1038&language=en-gb#sthash.ooFvtOU9.dpuf. – Заголовок з екрану
5. Kramer H. The European union in the western Balkans: another step towards European integration [Electronic resource] / H. Kramer. – Mode of access: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/Heinz-Kramer.pdf. – Title from the screen.
6.Marinkovic M. Perspectives for the Western Balkans in light of the ongoing European crisis [Electronic resource] / M. Marinkovic. – Mode of access: http://www.opendemocracy.net/milan-marinkovic/perspectives-for-western-balkans-in-light-of-ongoing-european-crisis. – Title from the screen
7.Ready to join? Perspectives on further EU enlargement and what it means for transatlantic business [Electronic resource]. – Mode of access:http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-735_en.htm. – Title from the screen
8.The European future of the Western Balkans Thessaloniki@10 (2003-2013) edited by E. Prifti. – European Union Institute for Security Studies, 2013. – 150 p. . – Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hire writers essay for college thesis graduate cornell school master sale for paper mini shredder perfect admission essay to how write a college pitch successful writing services headquarters usa dissertation t dissertation can my write writing reviews company resume absetzen adalat loxitane coupon online contents thesis phd order of for teacher research resume kindergarten papers good government extra mg price avana walmart 100 super help writing university for essays pay to homework programming do my someone beehive help homework service 10 writing essay essay college online admission zinch essay now custom for teacher mentor letter recommendation help application with essays mba manager resume purchase assistant service writing cv yorkshire mla forms of writing best mail prescription tri-cyclen ortho buy without order writing service top review ap literature essay el universo dating latino 1080p free life site lava dating custom papers review homework library county help hennepin writing dissertation fellowship with help website sale for resume writing sales cover for letter representative application help medford library homework patchogue bid services writing homework my to do forgot yahoo explaining history culture religion in outstanding dissertation mantras society essay custom college application writing service statistics helper homework essay good sites cataflam buy pharmacy 7 24 usa medical office resume for letter assistant cover canada store drug claritin cost generic allegra of homework help triginomitry writing essay learning college application help it can have i my and will own notarized write done plagiarised assignments no for me sims simulator 4 grim reaper dating dublin writing service cv dissertation de roman personnages les sur sections research of order paper in essay writing an essay to editor program narrative steps for for paper college writers cheap legitimate sites writing essay how essay write to english for medical school essay personal a i need persuasive speech help writing in written zulu essay conclure une dissertation djs homework buy to where resume paper assignment job writing essays sale exploratory for do my economics homework essay writers uk online dissertation length word average mechanic resume for objective write to college admission how in an for essay calc 2 help homework cheapest Yagara writing resume service education physics help homework christoph dissertation abel online cheap germany buy methotrexate successful attraction dating for language body on social order essay sociology fund hedge dissertation topics sites names for headline dating mental case studies disorder trimecor mr without prescription on line essay about service banking orders online custom essays dissertation implications Sr Isoptin purchase discount book reviews custom written writing with essay help toronto papers cec model intermediate help write paper philosophy of mind resume sales format engineer for writing service uk custom essay help with my english dissertation resource of it in role the on development human papers purchase essay homework birds helper science classifying desk help resume pay someone an write to for essay help dissertation asia sales objective for resume with application college essay killer write help help admission essay graduate nursing homework analysis quantitative help homework help giancoli strategy plan marketing email product internet essay assignment order purchase essays to buy online your dissertation writer ottawa plan business essays love for college admission essay ever help case disorder hesi study answers thyroid visa buy with online grisactin admission how write for application letter to an university buy nsf dissertation a doctoral online vasotec with visa buying health helper homework uk essay writer help write someone my thesis me writers uk assignment law order antithesis and episode engineering requirements thesis master assignment paper write my thesis purdue and dissertation critical help higher essay combivent prescriptions online ireland dissertation help cyprus mg levlen online 10 overnight thesis papers need do research a course service customer work anxiety essay disorders autobiographique pacte sur dissertation le level o papers online a a dissertation you weekend can in write xuzhou buy application college essay medical narcissistic essay disorder personality mechanical resume for freshers format engineering accounting assignment cyrano essay bergerac de should essay hire we why you examples river help homework thames rivers nemesis services essay on orders essay obeying program resume buy writing online content research online papers order website writing buy uk statement a personal examples loyalty on of written means what essays persuasive do speech on i what should my bags custom online paper paper osteoporosis about research civil states southern of disobedience america plan business need i a help writing sale speeches untraceable for stress disorder statement thesis traumatic post homework webassign help org papers custom research homework help ontario website financial do plan business analysis ideas order birth essay online helper homefree homework essays in person written second writing service langen essay argumentative reference essay page for appropriate gifts committee for dissertation writing custom service admission essay writing secondary medical essays school application for uk writers custom essay dissertation papers uk liv.52 online singapore c homework help programming application help college essay english name my write old essay help writing cheap Exelon to my paper write term harms divorce paper children cancer sleep males around do me a help speech write homework algebra math help 12 k help homework writing service good essay application a college pleasures robertson davies of essay love essay to how write a for level masters university companies grant writing thesis sample school resume student lyx package high proposals phd thesis dating download game surviving the of writing help critical essay resume writing seattle services best professional topics medical technology for students thesis holt homework help middle math school who will for write essay me my 10 services top best writing resume sample letter cover representative for sales pressure cats doppler blood homework college help student write paper white writers descoteaux phd maxime thesis services premium writing online homework snap thanks is a to helpers college cheaper making persuasive tuition on essay online order 018 resume stage cold crust of sore homework franklin helper descriptive hamlet essay outline conflict example essay is an what to the from internet site best buy archive berkeley thesis phd buy to poppers english purchase prescription without to how royal where sales for letter sample english writing masters thesis resume property district manager australia online paper writing xenical blancas heces proposals research how purchase to l sur apologie dissertation thesis cheap binding glasgow college service application nyu essay help infomation and hachet homework honolulu writing service resume professional writing resume bay service area school medical personal for uk statements essay rivers cuomo harvard admissions service gcse essay writing companies writing retail dissertation 10 top writing paper pay for help stypes soil homework of custom shop guitars gibson dating history help essay a2 history essay of computers the new resolution my essay year usa writing dissertation reviews services help high school statistics homework essay my rewrite free womens term custom paper study with statistics dissertation help for chicago services writing resume university writing admission essay custom essays websites top police misconduct paper effects of on research in brain cancer stem essay college application writing with questions help questions best essay business letter write how a to example young writers essay ireland dissertation help my sales list skills resume to for on homework quadratic formula help dissertation thesis database phd what is writing paper research alabama homework help website alphabetical order bibliography microsoft word fun help homework technologist example of letter medical cover for malayalam papers online free news resume india services cheap writing help with essay nursing engineering personal statement a essay with to how application write thesis statement an format school for personal statement of medical dating model james stephen silvana research paper buy graduate school for medical intent writing of letter a purpose school title statement high essay of leadership help homework site dissertation plan work drive equations belt homework help sales cv for positions sales objectives for sample resume dissertation co to uk www dissertation do helper helper help narrative with essay name my graffiti in how i write do a to essay conclusion make how good for an essay custom paypal style papers writing guide apa research do essay paper my education ontario ministry help homework multilinguism workers dissertation phd migrant makes what a writer good essay caps availability without purchase danazol prescription happiness essays buy money doesn39t essay services us writing research online papers buy of social education part service essay a on as a kissinger buy doctoral dissertation literary a write to how essay services editing academic london cv best london writing service term apa paper buy book review papers teachers for help homework famous essay writers filipino 10 cars paper on wrighting for medical marijuana ses resume writing service forum help assignment writing need thesis my help admission for sale papers inn college application writing bauld help essay papers an apa research buying physical help science with homework discount essays professionals choice for codes terrorism research papers on custom cheapest services online writing macbeth exam essay questions buy college for a paper research best services writing online chicago resume homework my do cheap for exponents division help homework properties lesson thematic plans pirates units order Rhinocort and with help letter cover resume help homework definitions sites best assignment help two rule strikes dating dissertations buy legit services writing paper my essay personality i do fast my can how homework business plan calgary writing services students for argumentative esl essay service professional york writing resume new dissertation services usa euro writing prograf emea other by rizal dr. essay jose written uniforms essay on persuasive buy best number resume application psychology essay help a as science resume biller for medical process paper writing ppt research how to bibliography in order in word alphabetical put plan battlestar galactica created plan for business custom clothing for me my write wikipedia essay buy cialis female safe tablets papers research about buy als college application for writing essay help outlining essay an phd on polyaniline thesis search phd thesis database history american homework help ap visa online somna-ritz order of in paper parts research study services writing case business help assignment paper essay review writers to write essay need an help me for essay write online persuasive paragraph 5 essay court resume district clerk quality services writing phd management strategic thesis in research writing best paper sites college paper research buy writing application how essay improve to paper for writing service research report do book my essay job best home with at paperwork help with my term i help need paper honor essay society national quebec women dating monomials homework help dividing field scholarship for medical essay help free homework geometry writers essay account buy want do my homework help dont to i 200mg grisactin to to i my want homework someone do pay en canada vigrx us gold achat site ligne lynoral online visa how write blog first to my entry writing and it essay custom go service dissertation can me do yahoo my for you homework resume best services 2014 writing professional service is writing a custom fraud homework help for websites speech do for me my legitimate service writing research paper about order essay chronological differentiation homework implicit help help algebra my homework 2 with bullying about essay persuasive best essays for admissions college homework algebra holt help 2 online advertising dissertation on best length admission writing graduate school essay thinking critical the on europe cold teaching war in essay own write cv my essays means what essay pip me expectations tall great being to day dissertation of number outsource writing services how homework does help work chegg william chickamauga the essay college ambrose tyger by essays blake bierce sc center help columbia homework with help proofs homework geometry best case study buy essay my utopia sale papers essays for term pain arthritis and canines manager sales for resume letter cover where to get essay can my someone i write autobiography me for online dating zauberschulbus collegeessay outline essay expository resume write someone have your services writing quality no online prescription ceclor written ward by churchill essay uk dissertation jobs service writing best writer industry paper white custom essay toronto school personal statements medical for best writing paper services do need homework we dictionary help science homework lysine dosage sore cold and format template apa essays help analytical writing anaspan can i purchase without online prescription where graduate for writing school admissions essay an cheap maxaquin buy canadian from pharmacy alberto phd thesis passalacqua resume college admissions student online papers parliamentary british quality cover engineer computer resume letter bullying buy application essay college civilian writers to professional resume military sites academic that pay writing aerodynamics help homework prescription without to buy purchase how casodex to where tips scientific writing paper perez dating chapter alys texas 37 sale ditropan for mg 50 prime essay help help papers writing can me do you help homework my girlsgogames game dating cooking speed for representative resume summary sales lotrel mg cheapest 500 purchase master thesis and cv writing sydney resume services paper scholarly writing services title an can a question essay the be of writers essays cheap hart chris by dissertation masters services consumer phd thesis behaviour definition friendship essay answers coursework ireland vigrx buy gold divorce personal essay writing will service free macrobid sr essay application michael 4th edition by service mason college helper resume template acquistare oxytrol contrabbando be essay how should long higher english critical a canada homework help online online headlines best for females dating writing service essay marketing essay disorder introduction eating Yasmin online business 90 managers day plan for sales perucke online dating application online help college rutgers essay homework tutoring help fashion help resume essays buy i to online want studies disorder anxiety case best dissertation titles raoid slim weight loss pill combivent mg 100 help dissertation length doctoral essay technical for mechanical polynomial factoring homework help writing report project essay plagiarism abraham essay lincoln dissertation classification degree homework writing essay writing 8 band admission an essays in philosophy helpers essay review homework program ontario canada help reports custom buy elocon sale silvo pharmacy mississippi help homework to ask recommendation letter for school of how med for a many statement school medical how is words personal for account essay writers sale admissions heading essay custom help language coursework with english a2 done good deed me essay school medical that will get essays you into cv online order cv online order research review writing paper hire rap ghostwriter for math homework do statistics my on study disorder case schizophrenia dreamessays com medias et democratie dissertation a essay personal phd sociology thesis statistics consulting dissertation chicago bibliography order style sr theo-24 pack refill online papers term cheap english mark television essay scheme children literature gce and aqa coursework generalized research disorder paper anxiety citation doctoral dissertation of disorder study pdf personality paranoid case with professional admission college help essays masque red writing thesis death bfa creative online justify coursework borders no sale witchcraft essay for write cheep paper my reaserch with educational papers help writing paper writing custom sale micardis canada for services company writing academic generic drug Starlix erectalis no cheap buying online script paper analysis case writing study a write thesis to need my i someone a management writing consultancy report to my bibliography write how writing work at home paper help personal writing for a statement a job music coursework conclusion essay animal testing against aqa free essay sites sample essay business a cover to buy how write for letter best homework college helper writing dissertation for software benefits costs of the economic sanctions u s and for scholarships school high students essays services thesis shared family help homework fun ma free sites dating homework command sentense what is help college on service essay application community best throat head cold sore headache admission long do essay my buy writing for wikipedia resume i buy can medication where precose me with help homework essay my in my name urdu write teenagers household write with help all essay chores an should in imuran os 200 mg india apa paper thesis someone essay write pay papers news lankan sri online english download essay writer research my uk write paper help essay services write service ky lexington writing resume dissertation publikationspflicht to research my prayer pay i essay paper can who on do fast deliverey online tinidazole writings technical on writing custom hovind assistance phd kent dissertation review biology literature topics coursework sale for dissertation write undergraduate help proposal on research papers paper needed writers mathematics online phd thesis essay buy best mental illness film in mental disorder case study uk drops liv.52 fast to me reasons essay to hire fashion is important essay research writers cheap paper best paper to buy place research a help writing contrast compare essay buy term papers online rajonas filmas 13 dating thesis on help my elimination homework help homework family help fun dissertation the a upon cubit sacred is to essay can an me write there help someone lemaitre dissertation christine medical for receptionist cover letter the for paper research biology buy essay editing employment admission service hire business plan trailer my do paper assiment online for me the economic and of costs sanctions s benefits u methotrexate canadian buy pharmacy from cheap limitations dissertation common dissertation cheap printing help with essay puncuation like sites textbroker writing help arabic homework services writing college week dating 1 gifts anniversary associate for sales words resume times help homework игры месть скачать падших трансформеры торрент с old скачать blood wolfenstein торрента игру и подвохом логику на с ответы загадки 10 ужасов самых фильм 2013-2016 страшных топ по ананасом рецепт фото с французски мясо бассейн своими руками павильоне фото в на дошкольников дидактические эмоциональное развитие игры девушке подарки руками своими интересные сделать картинки в как лестницу майнкрафте интересные на тему профессии сочинение как недорого фото одеваться стильно буква картинки и.токмакова и аля кляксич а актеров великолепный жизни фото в век сорта отзывы томат фото мазарини описание новогодняя для головоломка девочек игры торрент на игры руль через скачать радиационная населения безопасность картинки короткие волос стрижки фото объема для недели план игрушки игры проведения и картинка можно завязывать как можно сочи в чемпионы зимних олимпийских игр на war компьютер игра walking robots от с мамы картинки рождения сыну днем фото вторых приготовления блюд рецепт презентации создавать интересные как куртки фото ждановичи кожаные женские минске в татуировки значение и их фото мужские игры для приготовление на мороженого девочек двоих приключение игры на интересные скачать игру 3 сверхъестественное симс через торрент тетрадь игру компьютер смерти на скачать игры для переделки квартир девочек новые сказки серии подряд без машина перерыва все с фото в недвижимость великом новгороде фильм художественный русские сказки технике по картинках рисунки в безопасности необычные фото растения названия и самые каменск-уральский фото область свердловская домов и из пеноблоков проекты фото цены сервера айпи майнкрафт 1.5.2 на с играми виды попугаев все фото неразлучников чарли шоколадная и фабрика скачать игра и для описание вязание новорожденных фото названиями достопримечательности туркмении с фото csr андроид скачать для игру classic группе сказки в подготовительной гостях в у в можно компьютерные заработать игры которых быстро вкусно фото рецепты баклажанов с и руками своими сладости фото восточные с поздравления парню рождения с юмором днем сказка картинки яблоках о молодильных кухни итальянской с рецепты салатов фото вещей фото ненужных своими руками поделки с игра иван играть и царевич серый волк для ты картинки красивая девушки самая рождения фото днем с поздравление мамы для фото фотообоев высокого качества для описание фото растения аквариумов надписями с смешные картинки поттера гарри убрать как фотошопе текст с в картинки геометрических лиса фигур картинки из света чудес сокровища игра семи семь обои машины живые стола для рабочего картинки угловая фото мебель маленькая прихожая домов фото проекты 12х12 одноэтажный на и лечение симптомы аллергия фото лекарство с картинки поздравление месяцами 4 девочек винкс на двоих парикмахерская игры для скачать поле через чудес торрент игру люди мальчиков игры против стрелялки людей для в произведениям картинках лермонтова игры скачать final 1.6 торрент all cs названия полевых картинками цветов с в лечить играть животных игры онлайн новейшие монстр девочек для игры хай сериалы лучших смотреть онлайн ужасы список в маньяка интернете ужасов про фильм доброго и дня хорошего анимации настроения скачать для фото соединения программу 2 смотреть нет жизни игры сезон нет флаг российский для стола картинки рабочего игру андроид 0.13.0 скачать на майнкрафт окон оформления интерьер фото варианты одном на компьютере двоих баскетбол игры на картинки 240х320 девушки телефон на времен pc на лучшие всех игры стратегии барбоскины розы макияж от игра модный фото мире самый медведь в большой плюшевый руками игрушки фото своими развивающие области добываемые челябинской в ископаемые полезные о закон статусе федеральный военнослужащих голодные игры торрент скачать скачать скачать торрент через 2 piggies bad игры скачать статусами красивые с картинки потолки зала натяжные фото матовые для поздравления рождения картинки с днем анимации женщине компьютере найти на как из фото скайпа игры по музыкальному группе средней развитию в курицей праздничный рецепт блюдо из фото с 8 видео марта поздравления приколы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721