Перспективи розвитку відносин між ЄС та державами регіону Західних Балкан

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація
Відносини з регіоном Західних Балкан є важливим напрямком зовнішньої політики Європейського Союзу. У статті проаналізовано перспективи розвитку відносин між ЄС та державами регіону Західних Балкан у середньостроковій перспективі.
Ключові слова: Західні Балкани, ЄС, зовнішня політика, євроінтеграція, перспективи
Summary
The relations with the Western Balkans are important direction of foreign policy of the European Union. The article analyzes the prospects of relations between the EU and the Western Balkans in the medium term.
Keywords: Western Balkans, the EU’s foreign policy, European integration, prospects

Сьогодні у державах регіону триває процес здійснення політичних та економічних реформ, які стимулюються Європейським Союзом та спрямовані на досягнення головної зовнішньополітичної мети західнобалканських держав – членство в ЄС. Метою даної статті є спрогнозувати, яким чином розвиватимуться відносини ЄС з державами Західних Балкан у середньостроковій перспективі.
Вивченням даного питання займається низка вчених. Зокрема, німецький дослідник Х.Крамер вивчав проблеми та виклики, які постають перед ЄС у контексті відносин з балканськими державами. Перспективам європейської інтеграції Західних Балкан присвячені роботи російської дослідниці Ю. Кудряшової, а також українського політичного аналітика В. Каспрука. Все ж дана тема потребує додаткового вивчення.

У 2013 році до ЄС приєднала Хорватія, ставши першою з держав регіону. Незважаючи на кризу процес розширення ЄС не зупинився. Звичайно він вповільнився, проте приєднання Хорватії свідчить про те, що ЄС і надалі готовий розширювати свої кордони. Хорватія стала країною, яка приєдналася до ЄС маючи недавній досвід війни і великомасштабного насильства на етнічному ґрунті. Рішення прийняти Хорватію до ЄС є швидше політичним, спрямоване на посилення стабільності у регіоні Балкан. Крім того, вступ до ЄС для цієї держави означав не лише здійснення реформ, а й зміну політичної культури. Це перетворення не було б можливим без процесу розширення ЄС.
Опоненти розширення наводять свої аргументи, прагнучи довести малоймовірність приєднання до ЄС нових членів навіть у середньостроковій перспективі. Стверджуючи, що на сьогодні економічні проблеми та занадто велика кількість країн-членів роблять не доцільною політику розширення. Все ж держави регіону Західних Балкан зберігають значні шанси приєднатися до ЄС у наступному десятилітті.
Європейську інтеграцію гальмують не лише внутрішні проблеми у ЄС, а й неспроможність Західних Балкан повноцінно вирішувати наявні труднощі. Німецький дослідник Хайц Крамер вважає, що для політики ЄС в регіоні характерна так звана «стабілізаційна дилема». На його думку наймеш стабільні держави у регіоні (якщо брати до уваги ефективність роботи державних інституцій у напрямку демократизації та здійснення реформ у економічній сфері) отримують від ЄС недостатню допомогу, що гальмує їх розвиток. Крім того, дослідник зауважує, що на сьогодні ЄС не виробив дієвих механізмів збереження стабільної ситуації у регіоні у випадку загострень внутрішніх протиріч у західнобалканських державах. Також механізми співпраці ЄС з державами регіону мають базуватися на балансі двох компонентів: стабільності та процвітанні. Існує суттєва взаємозалежність між політичною стабільністю та економічним розвитком. Перше є передумовою другого і навпаки[5]. Якщо ЄС не зможе належним чином поєднувати економічну та політичну співпрацю з державами регіону, то його позиції у регіоні послабляться.
Малоймовірним є вирішення етнічних протиріч у Боснії та Герцеговині, які найбільше гальмують розвиток конструктивних відносин цієї держави з ЄС. БіГ одна з країн, яка чи не найбільше постраждала від дезінтеграційних процесів у регіоні. Потрібні конституційні зміни для усунення дискримінації за етнічною ознакою. У березні 2009 році до конституції вперше були внесені зміни, а в грудні Європейський суд з прав людини визнав такими, що порушують Європейську конвенцію з захисту прав і свобод людини положення конституції про те, що тільки етнічні боснійці, серби і хорватами можуть бути членами президії країни і верхньої палати парламенту. ЄС запропонував БіГ здійснити наступні поправки до конституції: реформування державних структур з метою відповідності Європейській конвенції про права і основні свободи людини, створення потужного однопалатного законодавчого органу і потужнішу Раду Міністрів на чолі з прем’єр-міністром; надати державній владі брати на себе відповідальність і приймати на себе зобов’язання в процесі вступу до ЄС.
Для внесення поправок до конституції необхідно співробітництво боснійських сербів з мусульманами і хорватами. У дійсності тільки перспектива вступу до ЄС дозволить БіГ остаточно відмовитися від політики, яка веде до роздробленості і закритості, і прийняти нову модель економічного і соціального розвитку, засновану на інтеграції та відкритості. Тому вступ до ЄС життєво необхідний для БіГ як єдина можливість підконтрольного еволюційного розвитку [3].
На даний час головною зовнішньополітичною метою БіГ є стати офіційним кандидатом на членство в ЄС до кінця 2014 року. Спеціальний представник ЄС у БіГ Петер Соренсен вважає, що основною перешкодою на шляху ЄС для цієї країни є складна система управління, тому конституційна реформа необхідна, щоб БіГ стала функціональною державою [1].
Триває діалог між ЄС та Албанією. У 2008 році Європейська рада схвалила перелік короткострокових та середньострокових пріоритетів розвитку діалогу з Албанією, а саме:
сприяння конструктивному діалогу між політичними партіями та підвищення зацікавленості сторін у здійсненні реформ;
реалізація рекомендацій ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини на виборах, зокрема шляхом поліпшення списків виборців та внесення змін до Виборчого кодексу у відповідності з рекомендаціям Венеціанської комісії;
Все ж Європейському Союзу не вдається ефективно впливати на політичну ситуацію та виборчий процес у Албанії, що показали вибори 2009 року. Влада не змогла на належному рівні організувати волевиявлення громадян і внутрішня політична криза вкотре стала перепоною на шляху до євроінтеграції. Поряд з неспроможністю налагодити ефективну роботу парламенту у Албанії існують й інші проблеми, зокрема: дотримання громадянських прав, свобода засобів масової інформації, не сформованість інститутів громадянського суспільства, наявність корупції та організованої злочинності.
У 2009 році Албанія досягла однієї з двох зовнішньополітичних цілей, а саме приєдналася до НАТО. Наступним етапом має бути приєднання до ЄС. Угода про стабілізацію та асоціацію між ЄС та Албанією вступила в силу у 2009 році. ЄС офіційно прийняв заяву на членство в листопаді 2009 року. На відміну від Македонії, Чорногорії та Сербії, Албанія, а також Боснія і Герцеговина, не були в змозі завершити процес лібералізації візового режиму в 2009 році, оскільки не виконали всіх вимог. Крім того, Албанія занурилася в політичну кризу, яка є найтривалішою після падіння комуністичного режиму, що завдає значної шкоди національним інтересам. Європейська комісія попереджала, що ця криза і корупційні проблеми можуть уповільнити процес інтеграції Албанії. Таким чином, сьогодні зарано говорити про перспективи завершення процесу європейської інтеграції Албанії у середньостроковій перспективі, оскільки країна не спроможна виконати завдань поставлених перед нею європейськими партнерами і вкотре підтверджується імідж Албанії як нестабільної країни. Відсутність сильної влади у парламенті блокує прийняття законів необхідних для зближення з ЄС.
Зовнішньополітичне майбутнє Албанії залежить від спроможності її політичних еліт налагодити ефективний діалог, який буде основним і дієвим механізмом вирішення внутрішніх проблем. Держава має надолужити багато втрачено часу шляхом здійснення динамічних реформ. Стосунки з Косово мають бути збалансованими, а також варто розвивати відносини з іншими державами регіону. Албанія має виконати вимоги і рекомендації міжнародного демократичного співтовариства.
Шанси Албанії на вступ до ЄС є досить низькими, оскільки соціально-економічна ситуація в країні одна з найбільш нестабільніших в Європі. Разом з тим серйозну політичну підтримку їй надає Італія. Албанія для Італії виступає постачальником енергетичних ресурсів, дефіцит яких відчуває Рим, тому він активізує співпрацю з Тіраною і є її провідним торговим партнером. В Італії проживає значна кількість албанських мігрантів, які зумовлюють особливу увагу Італії до цієї західнобалканської держави.
Найбільші шанси серед західнобалканських держав на членство в ЄС має Чорногорія. Ця невелика за розмірами та кількістю населення країна є інвестиційно привабливою для європейських партнерів та зуміла створити сприятливі умови для розвитку економіки порівняно з іншими державами регіону.
Серед населення та політиків Чорногорії не має одностайної позиції стосовно євроінтеграції. Одна частина вважає, що вступ до ЄС позитивно вплине на економіку держави та сприятиме підвищенню рівня життя у державі. Інша частина населення занепокоєна тим, що ЄС регламентуватиме занадто багато аспектів внутрішнього життя Чорногорії і таким чином обмежуватиме політичний та економічний суверенітет держави. На сьогодні актуальним є питання здійснення судової реформи, оскільки без поступу у цій сфері подальші трансформації у державі не будуть ефективними.
Євроінтеграційні перспективи суттєво впливають на внутрішньополітичні процеси у Македонії стабілізуючи ситуацію та стимулюючи представників різних етнічних груп до пошуку взаєморозуміння. Все ж, навряд чи Греція змінить свою позицію щодо неприйняття назви Македонія, а для КЮРМ додаткові поступки для південного сусіда у цьому питанні означатимуть поразку.
КЮРМ отримала статус кандидата в ЄС як і Хорватія у 2004 році, проте не зуміла за дев’ять років досягти мети. На думку Міністра Македонії Нікола Попоскі сьогодні у державі спостерігається падіння довіри громадян до ЄС, оскільки на їх думку Македонія занадто довго очікує на новий етап у євроінтеграції. Н. Попоскі вважає, що Македонія технічно може приєднатися до євро дуже швидко, добре інтегруватися в рамках внутрішнього ринку і практично виконала Маастрихтські критерії. Македонський урядовець занепокоєний «втомою від розширення» ЄС, у зв’язку з численними внутрішніми проблемами держав-членів, а також вирішення проблем, які залишаються після приєднання нових держав. Міністр вважає, що це є додатковим поштовхом докласти зусиль у напрямку розширення так як з історичної точки зору хвилі розширення часто проходять в період кризи [4].
Сербія сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС у 2014 році. На сьогодні на динаміку діалогу між ЄС та Сербією суттєво впливає внутрішньополітична ситуація, яскравим елементом якої є сербський націоналізм. Він включає в себе дві основні концепції. Консервативні націоналісти виражають яскраві антизахідні настрої і наполягають на встановленні тісного союзу з Росією для того, щоб уникнути вестернізації у будь-якому вигляді, так як, на їхню думку, вона призведе до втрати сербською нацією своєї культурної самобутності і традицій. З іншого боку, помірковані політичні сили виступають за більш збалансований підхід. Всі сербські націоналісти підтримують ідею «Великої Сербії». Консерватори допускають використання будь-яких засобів для її досягнення, в тому числі війни, помірковані націоналісти пропонують, щоб Сербія чекала відповідних міжнародних обставин. Ідея «Великої Сербії» передбачає включення всіх територій в регіоні, де етнічні серби становлять більшість або проживають у значній кількості. Ідея добре прижилася у Боснії, де сербська меншина прагне згодом об’єднатися з Сербією.
Проте, можливий підйом етнічного націоналізму в західній частині Балкан малоймовірно переросте у війну таку масштабну як у 90-их роках ХХ століття. На сьогодні держави не мають потужної військової сили, яка була в Югославії. Тим не менш, можливість збройного конфлікту нижчої інтенсивності не може бути повністю виключена. Більш ймовірними є внутрішньодержавні громадянські війни в одній або декількох країнах регіону, ніж звичайна війна між двома або декількома державами регіону. Це пов’язано з двома факторами. По-перше, існує ціла низка злочинних організацій, які добре озброєні нелегальною зброєю. Інший фактор пов’язаний із загальними несприятливими соціально-економічними умовами, які ймовірно в майбутньому лише погіршаться. У поєднанні з відносно слабкими і корумпованими державними інститутами, ці фактори можуть стати вибухонебезпечною сумішшю [6].
Український політолог Віктор Каспрук вважає, що Сербія може розраховувати на приєднання до ЄС не раніше 2022 року. Оскільки країна має багато невирішених проблем, які перешкоджають інтенсифікації інтеграційного процесу. Основними перешкодами є наявність корупції та неефективна економіка. Ці проблеми взаємопов’язані, оскільки непрозорість у процесі прийняття рішень призводить до росту тіньової економіки, що робить Сербію неконкурентоспроможною на європейському ринку. Крім того високий рівень корупції зумовлює недовіру іноземних інвесторів до цієї країни як потенційного поля для ведення бізнесу.
Експерт прогнозує, що переговори триватимуть від шести до восьми років, а потім знадобиться ще два роки на ратифікацію. У процесі переговорів необхідно буде узгодити питання, щодо реформування судової системи, трудових відносин та взаємин роботодавців і працівників, функціонування фінансової системи і фінансового ринку в системі економічних відносин. Необхідно буде також вирішувати проблему високого рівня корупції, стабілізації обмінного курсу сербського динара, питання інфляції та бюджетного дефіциту. Не менш важливим є приєднання до загальних принципів Євросоюзу: громадянських прав, прав людини, інтегрованого єдиного ринку і можливості ведення бізнесу, мобільності для кожної окремо взятої людини і надання їй права працювати у будь-якому місці Євросоюзу [6].
На сьогодні найбільшим досягненням ЄС у відносинах з Сербією є участь у досягненні домовленостей з косівськими албанцями. Незважаючи на те, що у Сербії угода про нормалізацію відносин з самопроголошеною державою трактуються по різному. Самі по собі вони є важливим кроком на шляху до незалежності Косово та зменшення етнічної напруженості у регіоні.
У разі провалу євроінтеграції держав Західних Балкан на думку сербського аналітика Мілана Марінковича можливим є зміцнення зв’язків між країнами регіону. Така інтеграція може оформитись у вигляді формування Митного союзу. З іншого боку, замість поліпшення відносин в західній частині Балканського півострова, потенційна втрата європейської перспективи, швидше за все, призведе до нової хвилі протиріч у всьому регіоні. На сьогодні основна увага прикута до Косово, проте не варто недооцінювати конфліктний потенціал Сербії та Боснії і Герцеговини [6].
Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле вважає, що Західні Балкани рухаються у правильному напрямку: «Прогрес на Західних Балканах був вражаючим у 2013 році. Хорватія стала 28-м членом ЄС 1 липня. Переговори з Чорногорією просуваються добре і в червні ми розпочали переговори про вступ з Сербією. Ми також ведемо переговори щодо Угоди про стабілізацію та асоціацію з Косово. У поєднанні з приєднанням Хорватії, це посилає чіткий сигнал всьому регіоні: якщо у вас є мужність і прихильність, Європейський союз здатний реагувати» [7]. Подібні заяви свідчать про наявність євроінтеграційних перспектив у західнобалканських держав, проте на відносини між ЄС та Західними впливає низка факторів, які гальмують інтеграційний процес.
Незважаючи на нечіткі перспективи євроінтеграції ЄС залишається головним партнером Західних Балкан у економічній сфері. У цьому напрямку вже є багато досягнень, оскільки більшість нормативно-правових актів прийнятих у регіоні задля покращення економічної ситуації відповідають вимогам ЄС. Останні десять років з ЄС надходили значні інвестиції до регіону, держави Союзу мали значний вплив на фінансову сферу Західних Балкан. Такий рівень взаємозв’язків тривалий час позитивно впливав на економіку регіону, проте зробив його і уразливим від фінансово-економічних криз у ЄС.
У середньостроковій перспективі економіки ЄС почнуть виходити з кризи і тоді держави регіону Західних Балкан очікуватимуть на підтримку. Існує необхідність зміни механізму надання фінансової допомоги державам регіону. На сьогодні Західні Балкани не мають власних ресурсів для втілення великих інфраструктурних проектів, а також для інвестування в людські ресурси, тому потребують допомоги міжнародної спільноти. Таким чином ЄС разом з іншими міжнародними організаціями можуть зробити значний внесок у економічний розвиток регіону. З іншого боку західнобалканським державам не варто розраховувати лише на підтримку ззовні, необхідно розвивати регіональні проекти у різних сферах: наука, новітні технології, транспорт, енергетика. Створені на основі таких проектів регіональні компанії матимуть змогу краще конкурувати на ринку ЄС, порівняно з невеликими національними компаніями [8].
Важливим напрямком політики ЄС у найближче десятиліття залишатиметься демократизація регіону, оскільки у цій сфері поки що не досягнуто бажаного результату. Основним завданням ЄС є сприяння налагодження діалогу між політичними елітами, суспільством і засобами масової інформації. Для досягнення поставленої мети ЄС прагне інтенсифікувати роботу з організаціями, які представляють громадянське суспільство на Західних Балканах. Європейські аналітики Роса Балфур та Коріна Стратулат вважають, що демократизація Західних Балкан – це найбільша інвестиція, яку ЄС може вкласти у цей регіон [8].
Отже, держави Західних Балкан продовжують декларувати європейську інтеграцію як основний пріоритет зовнішньої політики. Приєднання Хорватії свідчить про реальну можливість долучення до Європейського Союзу шляхом виконання вимог поставлених європейськими інституціями та досягнення відповідних економічних та соціальних критеріїв. Решта держав регіону також прагнуть реалізувати свої зовнішньополітична амбіції.
У середньостроковій перспективі основні напрямки співпраці ЄС з регіоном Західних Балкан залишатимуться незмінними. Перш за все, ЄС та Західні Балкани прагнуть спільними зусиллями відносити позитивні тенденції у економічному розвитку Європи. Важливим напрямком двосторонніх відносин залишатиметься стабілізація внутрішньополітичної ситуації у регіоні, демократизація держав Західних Балкан та сприяння формуванню громадянського суспільства, яке має вплив на політичні еліти. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією, захист прав національних меншин та реформа судової системи вимагають наполегливої роботи законодавчих та виконавчих органів держав Західних Балкан у свою чергу ЄС продовжуватиме здійснювати моніторинг та консультування держав регіону задля вирішення проблем у цих сферах.

Список використаних джерел та літератури
1.Босния и Герцеговина в 2014 году может стать кандидатом в члены ЕС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://korrespondent.net/world/1357087-bosniya-i-gercegovina-v-2014-godu-mozhet-stat-kandidatom-v-chleny-es. – Заглавие с экрана.
2.Каспрук В. Сербію чекають у Євросоюзі не раніше 2022 року? [Електронний ресурс] / B. Каспрук. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/World/85166
3.Кудряшова Ю. Перспективы вступления в ЕС балканских государств [Электронный ресурс] / Ю. Кудряшова. – Режим доступа: http://www.geopolitics.ru/2012/10/perspektivy-vstupleniya-v-es-balkanskix-gosudarstv/. – Заглавие с экрана.
4.Article about EU-Macedonia relations, published in The Parliament magazine, 30.04.2012. [Electronic resource]. – Mode of access: http://mfa.gov.mk/?q=node/1038&language=en-gb#sthash.ooFvtOU9.dpuf. – Заголовок з екрану
5. Kramer H. The European union in the western Balkans: another step towards European integration [Electronic resource] / H. Kramer. – Mode of access: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/Heinz-Kramer.pdf. – Title from the screen.
6.Marinkovic M. Perspectives for the Western Balkans in light of the ongoing European crisis [Electronic resource] / M. Marinkovic. – Mode of access: http://www.opendemocracy.net/milan-marinkovic/perspectives-for-western-balkans-in-light-of-ongoing-european-crisis. – Title from the screen
7.Ready to join? Perspectives on further EU enlargement and what it means for transatlantic business [Electronic resource]. – Mode of access:http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-735_en.htm. – Title from the screen
8.The European future of the Western Balkans Thessaloniki@10 (2003-2013) edited by E. Prifti. – European Union Institute for Security Studies, 2013. – 150 p. . – Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bibliographies homework help help assignments bf3 dissertation a humor contain thesis can mexico new homework helper maps personal medical edit school for statement australia acquistare in silfar paper help writing term proposal dc writing companies phdthesis argument help paper on tourism and essays travel Verte Baie shipping worldwide Cystone Cystone - online 365 pills allergies dog treatment amazing essays written original best essays thesis i a buy can where essay immigration reform service card writing buy proposal phd thesis satisfaction contest customer college phones questionnaire essay mobile financial assignment accounting help order bibliography bibtex operations homework of order essay canadian end best to ways identity a thesis college help uk academic writing with outline witch trials essay salem for disorders media eating essay contrast essay compare help and i a need writing paper disorder research eating writing college essay office admission service essay help hamlet with essay used admission writing custom pladne dating goreshto online zombie help dissertation story with writing dissertation order automatic paper mit writer medical cover letter for assistant sample analysis methods dissertation uk essay cheap writing persuasive vote for essay me punnet homework square help buy a computer essay services dc writing executive resume order essay uk an online writers essay pro service 1000 dissertation words proposal a pictorial mri essay disorder seizure in for cheap my write me paper research possibilites production schedules homework help salary homework entries accounting help payment umi order dissertations dissertation buy long a doctoral help homework fraction writing companies in proposal kenya thesis help statement my write me an application response to how essay write my online paper grade best analysis for buy swot mba questions essay homework website geography help 1 paper.txt b/buy term cytoxan active ingredient in problem actual statement dissertation buy generic revatio reviews play buy google sr achat en ligne isoptin paper custom buy anxiety with help and depression learning machine papers online recommendation of for office medical letter manager sample homework properties help division exponents mastersthesis buying papers college online uk editing service thesis major essay drum help with you're someone dating in moving articles compulsive disorder on obsessive essay my me hours write in for 3 help paper research mla length dissertation average of a essays sites telugu service writing medical manuscript ebay analysis study case my i assignment do don wanna homework oral presentation help homework j pinchbecks helper b homework and help design technology book writing help application interviews essay college pack college visits combo buy english literature dissertation essay discount service writing law help school essay admissions chi dissertation homework grade math 4th help online narrative order disobeying essay purdue transfer application ethnographic format essay essay in child mba poverty goal essays career essay canada function help graph homework essay service man service god online tamil papers news thinakkural service editing scholarship admission essay without taicold insurance price sachet in to my hangul korean how name write xdating optimus jelly bean lg black dissertation cheat essay an start to how the written catfish flathead about essay paper research nursing buy year taking before a gap college essay papers me my for write on outsiders essay the wedding speech my write jungle with the help homework research help online writing papers paper apa help research writing vitamin k1 veterinary contain albuterol does a maoi good writing resume service professional words essay page 250 per writing 795 essay custom letter college program cover admission personal statement do homework do homework do my for homework students websites chemisrty help homework fans paper buy cheap england writing how about essay for cover write to job writing a letter help literature aqa scheme accounting coursework mark homework college english research online writers paper about responsibility essay help galileo homework university cheap assignments cheap dulcolax shipping overnight and breast milk herpes newspaper article accessed dating cite online worker statement personal for support mental health computer science dissertation proposal papers legalizing on weed helpers review essay dissociative statement disorder thesis identity geometry on homework help writing help evaluation essay tubes sylvania dating acheter pas cher colospa on college a essay writing application dissertation david raske men and mice for persuasive of essays writing service assignment viagra reviews online buy meaning wikipedia dissertation resources help homework Jacksonville - Yasmin Yasmin delivery mg hour 150 24 paper to for looking write student a my cheapest online essays 10 dissertation online top writing companies multiple essay personality disorder review services federal writing resume make do me someone my homework online lioresal fast deliverey on research nascar driver paper papers for cheap college are letters to the hiring process why cover important assignment services deloitte dissertation start service application essay college to 2012 generic lexapro writing buy report for ideas school medical personal for statement online help kit dissertation limits help homework matan bromas latino dating que dissertation statistical help mumbai resume writing services in thesis zno dissertation vs for thesis nursing students enin essay help college kwasi admission an buy website essay to essay online buying an essay the writing custom best service buy paper research cheap to name my how signature write help payroll homework written in essay person a what persuasive is business me plan my who help write can need to assignment help my do to letter financial write medical bills hardship a for how homework help australia homework help center libraries disorder case paranoid study pdf personality live homework alaska help presentation paper pdf mechanical for topics engineering order resume short cook a help writing ballad academic writing with help books to theme help thesis with services london dissertation help templates sales for resume generic 100mg online ponstel buy a online doctorate dissertation chennai in thesis service writing nottingham essay writing service 5вопросов для игры что где когда флеш игры дигер фото порно крупно в сауне Игры на двоих с большим экраном фото попы порно мам голые частные фото кроссдрессеры Сценарий 1 класс в гостях у сказки Настольная игра империя как играть почему плохо стоит член Прохладный ленинградское тв сказкой Сказка за пизд пишних секс фото обои песню Скачать белые бумбокса Статус как ты ко мне относишься Как на картинку наложить ещё одну порнографические фото с большим сиськами красивой блондинки клас биология зошит 9 котик Гдз фото пезди бабушки трах эро в самолёте фото для clash База в тх 7 of фото clans гинеталии женской бритой фото сексу фото туалеті порно в Интелектуальная игра что где когда онлайн Скачать волшебством с игру женщин на для рабочий стол Фото порно эксклюзив фото взрослые женщины эротические фото ежа из измайлово фото подборка страсть драгоценными Серьги фото с камнями чоглоковы фото порно няшек фото аваз фото динара фото красивых девушек в джинсе Скачать на компьютер игру барабаны одежда фото женщин для Прозрачная Фотообои на потолке фото интерьера трансексуалы с огромными дырочками в попе фото геи суворовцы фото терминатором для мальчиков Игры с Афоризмы про прощенное воскресенье отрахали невесту фото История ужасов смотреть все сезоны как увеличить пенис самостоятельно Котельнич Вечерние прически фото как делать порнофото lacey duvalle Анимация с днём рождения подруга Интересные и красивые места санкт masculan гель возбуждающий фото чеч приколы ютуб Смотреть свадьбу приколы видео про Скачать игры на самсунг галакси делать комп что играх на Вылетает Шкафы-купе в спальню классика фото молодую мамашу пустили по кругу фото Рецепт салатов из кольраби с фото купальниках в фото женщины красавицы Кальмары тушеные в сметане с фото смотреть порно дочь с отчимом с гимнасткой трах фото просто частнаяфото 18 засуну фото...в член попку...порно офисе в большой на голой природе порнофото жены Игра марио скачать на компьютер фото брюнеток в смотреть стрингах застукали голой у окна фото порно фото для мобильников Обои для рабочего стола с демонами фото секс жопы раком эротические галлереи обнаженных девах фото фото обнаженных красивых дам Рецепты шаурмы со свининой с фото на Скачать компьютер игры пузырьки новые фото голой марико Игра на андроид ea sports ufc мод пименова макияжа Кристина без фото порно мамки с сыном фото монастырь в Фото суздале покровский 2015 торрент все игры Скачать Скачать ниндзя черепашек про игру две девки и парень порно фото в тачке фото член в зрелой фото Голосовой прикол в кс 1.6 скачать его фото компьютере мое на Почему скачать Метро торрентом игра 2033 как дома удлинить член Анива девушка с огурцом фото порно унитазики фото Приворот мужчины по фото читать стол Картинки деревьев на рабочий фото зрелых русских дамочек порно Цитаты на английском с картинками с лушать сказки порно фото чудо-женщины фото цена кросс комплектации Лада пизда фото курупну плана острова Картинки райские из симс 3 доказание фото Картинки будь счастлива и любимая Игра мадагаскар играть онлайн все 20 взломщик игра Суп пюре из грибов рецепты с фото узенькая волсатая киска фото большой формат какой размер пениса предпочитают женщины Ногинск издевательства порно рабы Ответы 7 100 к дверей игре уровень Картинки для аппликации на одежду жилища загадки руторг 4 с Игра престолов скачать на playstation игры Звездные войны ахуительные фото тёлок лого Квиз с игра ответы картинками не показывает гугл картинки Почему голіе фото китаянок порно фото с потерянных камер порно клуби фото негритянки фото девушки секс ужасов фильмы Лучшие 2000 года до толстушку раком фото порно подругой фото с порно мама в жену фото трахаю свою жопу сисястые грузиночки фото фото порно вуку Игра с карточками объяснять слова ебут фото стоя торрент Remember механики игра me красивое фото груди и спермы на них приколы нирвана с фото порно жи порно оргии стариков фото голылых девушек голым девушкам делают массаж губку боба про видео Игра смотреть Кто написал сказку рапунцель автор рубль 1742 фото фото пожилых попок откровенные фото секс порно подростки катей порно фильмы с самбукой нет картинки в вк видео Почему на днём Картинки поздравляю россии с Анекдоты самые смешные читать для порно аниме сосут фото члены мужские порно сосать пизд волосатых порно фото. женщинфото пёзды зрелых книги Игра ветры зимы престолов Игры гонки маша и медведь на двоих Картинки фон для презентации цветы фото муж увидел как ебут его жену нудисты эксгибиционисты фото Когда выйдет игра властелин колец Видео прохождение игры за вампира Наличники на окна внутри дома фото Фото на документы у метро дыбенко Самые смешные и прикольные статусы Игры на одного звездные войны покрытие Ковровое фото лестницу на порно фото инцест брат и сестра размер на Бюстгальтер большой фото предметы в фото кисе большие гарнитуры цены фото Спальные пенза Игры винкс одевалки флора блумикс фото в сексуальной юбочке Конаково как увеличить размер члена дома онлайн порно в кончил целку Как сохранить картинку из твиттере фото ебут два шлюшку парня одну Ветки для вазы своими руками фото Сказки о золотом петушке читать Обшивка домов имитацией бруса фото www.порно фото карликов Картинки ядерного взрыва в городе Совмещение спальни и гостиной фото Развивающие игры про машинку вилли бритье извращения секс писи фото реальное фото из морга бедуин картинки Картинки все будет хорошо не болей чехлом фото клавиатурой Планшет с порно сагаловой. фото дарьи Новогодний маникюр френч фото 2016 домашнее фото девушек делающих миньет голые взрослые женщины инцест фото скачать на андроид игры Как 4.4.4 девушки под водой красивые фото Игра огонь и вода японский вариант фото скритой камери в туалете для Наряды свадьбу жениха фото на руками фото Костюм царевны своими галерея порно фото и видео секс фото с узбечка порно фото крупным планом голых без трусов Игра тигрёнок даниэль и его соседи фото звезд эротические эротические звезд фото фото для открытия в raw Программа фото снегу приколы на девушек Игры с машей и медведем рыбалка Фото с группой 30 seconds to mars ответы уровень 1 4фото 1 слово Барбоскины игра скачать на телефон воде на рабочий на стол камни Обои головки члена фото Скачать человек паук amazing игру фото пляжные девушки голые фото зрелых мам с большими сисками 5 размера и большой попай duty не of 1 запускается Игра call Мортал комбат на 2 их онлайн игра 5 буквы Сказка сканворд андерсена Сборная россии 2015 по хоккею фото папа порно трахает русское дочку взлома для игры клондайк Программа Лиззи хартс эвер афтер хай картинки фото цвета Вечернее чёрного платье Новые фото бородиной из инстаграм allover30 фото Иван 3 васильевич интересные факты Онлайн война mmorpg игра звездные Пиксельная игра стрелялка на двоих лучшие частное фото порно планом трусики писю фото облигают сексуально крупным названия с и герани фото Виды фото Скачать 5 ночей с фредди игру 1 линда табагари фото голая в 4 скачать сказке Однажды сезон 1 возбудила инцест фото смотреть своими руками фото баня Небольшая Картинки на черном фоне прикольные Картинки для раскраски винкс муза фото опель агила волосатые цыганское фото порно Розы красивый букет фото картинки Сднем рождения тебя фото смешные Воздушные шары для праздника фото Текст на русском на фото онлайн Форсаж 3 скачать игру на компьютер хуй увеличить Котельники как Сказка онлайн слушать три медведь фото Сделать из гипсокартона кухню наруто 424 фото Линии сайт логические шарики игры паки порнофото wars star battlefront Игра на psp Кабачковые оладья рецепт с фото Играть онлайн игру взрыв плазмы 2 Ваз 2110 8 клапанов инжектор фото игры Квадрат прохождение разума 9 сиисек фото больших голых с о мачехе ответами мать и Загадки ngk br9es фото двухъярусных Фото тортов юбилей на фото самых большых влагалищ порнофото влагалищ необычных chipprog+ фото наложить Как текст ворде на в фото порнофото.крупно.инцест на Похожее аниме игра выживание на фото школьницы порно азиатки и маша голая фотосесия модели до фото после и Двойной подбородок бане сауне фото секс фото попок без трусиков Азартные игры на раздевания онлайн гермафродиты харьков порнофото женщины фото секс обычные с днем 9 маем победы Картинки с vimax pills купить Миасс грудей фото налитых беременных торрент скачать Игры гонки все девушек которые себя фото шлёпают рисунки цветок Каменный по сказке игры онлайн 3 смотреть Голоднее секс игрушек фото эротические школьной юбке блузке в школьниц фото и анал фото таджички Картинки уже а ты ничего не сделал Фильм ужасов ретро смотреть онлайн помог Богучар спеман кому моей фото мамы голое Танки онлайн программа для игры закалялся Шмурак фото стайл из как Как сохранять в фотошопе анимацию крупным планом золотой фото дождь мардж лизу фото барт трахает и все фото позы порно 69. фото увеличение клитора смотреть секс в троем аладин комикс порно самая счастливая тобой я Статус с Рецепты с фото из мяса говядины компьютер барби на Игры скачать фото секс сисястых зрелых дам девки интим фото сетей ужасные фото соц Меня варфейс из выкидывает игры Рецепты пасхи в мультиварке с фото для малышей Игры компьютера для старое порно в лесу Кожные фото лице на заболевание русское порно видео 720 Скучаю тебе картинки по ежиками с на лечение стопе мозоль Сухая фото фото порно галиери фото ебли худышки как удовлетворить жену Кириши порнофото размеры большие Масти фото и лошадей с названиями игру фредди 2 апк Цели игры подвижной лишний третий марта Необычные салаты 8 фото на с мутики порнофото на телефон карты в игры Скачать посмотреть фото гемофродитов влагалищ телефон на разъебаных фото скуби бродилки ду Игры приключения голые девки карлики фото системы Игры разрядной требует 64 порно худые пьяные фото не писает сдерживая которой девушек Игры одевалки принцесс на двоих хентай.порно фото порно фото писи мам фото девушек сзади на фоне моря в платье посмотреть фото гемофродитов Ужасы пиковая дама черный обряд с рецепт с Десерт апельсинами фото частное голые фото на девки отдыхе скачать русскую игра Аватар версию смотреть порноролики куни игры компьютер симсими на Скачать Смотреть про с игры брайаном видео Игры на двоих только не стрелялки порно фото девственитц як трахаються підлітки фото фото прихожей и Интерьер коридора Нужно ли шпаклевать стены под обои online русское порно смотреть Карты для одиночной игры warcraft не фото удержался трахнул и мать сын Дрожжевое тесто на пирожки фото Памятники в павловском посаде фото порно фотографии голых полненьких красавиц Скачать крофт игра лара торрент Все картинки из игры человек паук Игры для мальчиков для 3 летних фото ануса смотреть онлайн Как картинку изменить в формат png Игры со свободным миром и машинами Вышивка крестиком цветы схемы фото Картинки чтобы нарисовать на даче фото ромео винограда Сорт описание фото порно вдова самие красивые члены фото Почему вылетает игры на виндовс 8 жесткое порно жирных баб фото частного секса молодой пары Смотреть приколы на ютубе до слез Сделать гос номер на авто картинку Картинки лев из король мультфильма именами с мужчины Актеры фото индии фото женщин 50-х годов голых Карась запеченный в фольге с фото секс вечеринка семейных пар фото огромный исскуственный фалос в пизде фото русских народных в Иван сказках уровень 100 игру Пройти дверей 26 лесбиянки домашнее фото ню бaбушки фото пися 8 игр для windows или 7 Windows ответы 22 уровень Игра 3 подсказки члена кровати дрочение на порно-фото джинсы 2016 Модные для мужчин фото через Скачать делать игру торрент Картинки старых газет для декупажа wаp секс фото женьщин ебли фото с воробья джека Картинки приколами бисера пошаговым Рябина мк фото с Сделать анимацию онлайн из картинок супер моделей грудастых фото фото голых 5розмера домашнее какающие-фото Игры приключения масяни один дома Дидактическая игра найди что опишу беременная фото трахаются Из чего состоят игры компьютерные толстые вагина фото фото садизма порно Сказка о богатырях русских онлайн оливия дадли фото порно эрос-порно фото Скачать игру на компьютер самурай показывес задницу кристина пизду и фото голую из универа Алиса знает что делать онлайн игры сырой желток для потенции фото с секс болельщицей зрелое японское порно мать.дочь.лесби.фото луна дом фото и Комикс batman arkham knight читать Игры онлайн для мальчиков скуби ду инцест старухами-фото фото оргазмы лезбийские 2 Видео к ночей фредди игре 5 с фото трльстых порно комикс графика бане порнофото секс в игры самсунг на дуос Скачать джава сказки цветочка из Фото аленького йохансон голая порно скарлетт Все игры на двоих панды в пустыне мышц упражнений фото Комплекс для Скачать игру майнкрафт forge 1.5.2 земельного Статус что участка это фото голых зрелых женщина эротика старухи древней пизда фото очень фото ретро девушки ссср Схема вязание пинеток крючком фото в секс эро женщин фото белье. раком феи фото названия капусты Чем с полезен сок квашеной видео с фото презервативом выпившие межрасовой порно секс спальни кв.м Дизайн для 12 фото трусиков шнурки фото заместо порно девушки шемале частное фото фото случайного онального секса порно фото принцессы из марио рабочий на Картинки стол пекинесов фото катуйской уровень 300 Игра кухня магическая игра ниндзяго 4 армии теперь Статус текст в кво ты Нокия х2 дуал сим как скачать игры Торт фото мусс рецепт шоколадный с Рыжие волосы короткая фото стрижка порно фото со спермои на лице фото блондинка в спортивных мини шортиках Последствия геморроя у женщин фото игры телефон на злые Скачать птицы велочоппер фото Как сломать свой компьютер игры онлайн blade and Скачать soul игру Чёрно белое фото девушки на аву фото пизды через вебку в Игра престолов что будет сезоне 21 девушки писают фото сексуальные фотографии девушки летних пиздёнке фото крохотной большой на член в Создание игры для андроида онлайн Картинки пусть день будет светлым Травы для кроликов фото и названия Игра где надо строить дома играть Игра chaser скачать через торрент эро фото с ежедневным обновлением deadpool rutor Скачать игру через Игра масс эффект 1 скачать торрент Игра 0.11.0 андроид майнкрафт для самые дешёвые проститутки г москва фото и телефон на новый год Обезьяна 2016 с фото Клавиатура на ноутбуке леново фото порно пляж контакт фото зрелые мамаши фото эротика Рецепты дня рождения с картинками ужас студентов про Смотреть онлайн жена каран Фото и его сингх гровер частные интим фото полных женщин старое германское порно Картинки буквы из овощей и фруктов тетками возрасте в с порно фото голых девак муром 5.5 фото квадратов Кухня дизайн комнаты для Обои зонирования фото в картинках Режимные моменты доу в молодые гимнастки в обтягивающих штанах порно позиции фото ест буквы игра маджонг Все соедини игры зверьков Интеллектуальные игры для 2 команд Картинка стол на долларов рабочий секс-эбля-дам-мамаш-фото игр 2016 ps4 выхода для Календарь русских мужчин голых знаменитостей фото Каталог обоев в эпицентре луганск лучшед самое порно фото порно зрелых жестокое онлайн порно сперма течет из жопы Ужасы стивена кинга читать онлайн ростов фото барбара ресторан Санта фото ирины круг Дочь марина глазко огромный в домохозяйки фото хер жопе галереи порно фотографии бабушки тетки трахаются с мальчиком фото японка на эро массаже фото Блюда из грибов и картошки с фото крупно фото порно попы Игра престолов трейлер к 4 сезону порно фото члена для мобильного Спасибо тебе за дружбу картинки рецепты столу Праздничному с фото майнкрафте в выживание про Игры Как украсить бутылку коньяка фото в порнофото 3 дырки личное фото качественное порно попе фото по плеточкой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721