ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДО НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Студинець Юлія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДО НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті аналізуються позитивні та негативні наслідки використання електронних та Інтернет- ресурсів у процесі навчання граматики англійської мови.

Ключові слова:електронні ресурс , переваги і недоліки, граматика англійської мови.

 В статье проанализированы положительные и отрицательные последствия использования электронных и Интернет-ресурсов в процессе изучения грамматики  английского языка.

Ключевые слова: электронные ресурсы, преимущества и недостатки,  грамматика английского языка.

 This article analyzes the positive and negative consequences of using electronic and online resources in teaching English grammar.

Key words: electronic resources, advantages and disadvantages, English Grammar.

    Зі зростанням ролі комп’ютерних та інтернет – технологій в освітньому процесі, питання про їх інтеграцію у навчання іноземних мов привертає все більшу увагу викладачів та методистів. Використання електронних ресурсів у вивченні та навчанні граматики є об’єктом постійних дискусій, а отже, актуальність дослідження зумовлена як необхідністю пошуку та аналізу оптимальних шляхів навчання граматики іноземної мови, так і інтенсифікацією використання комп’ютера та мережі Інтернет  як засобу здійснення навчальної діяльності.

     Розгляньмо переваги та недоліки навчання граматики з допомогою електронних ресурсів, щоб зрозуміти, чим викликані позитивні результати їх використання. Розпочнемо з переваг.

    Найпершою перевагою введення комп’ютерних технологій в навчальний процес є мотиваційний чинник. Новий спосіб подачі матеріалу викликає зацікавлення студентів, адже це дозволяє вивчати мову не лише за допомогою виконання традиційних тренувальних вправ, а й ігор та інших неординарних форм роботи, із залученням анімаційної графіки тощо. Це стимулює роботу зорової пам’яті та асоціативних механізмів і сприяє кращому засвоєнню матеріалу. До того ж особливістю використання електронних ресурсів є швидке отримання результату, миттєва реакція на помилку, система інтерактивної допомоги, підказок. Усе це сприяє заохоченню студента до вдосконалення конкретної граматичної навички, оскільки немає необхідності гортати довідники та підручники у пошуках необхідного правила.

     Електронні ресурси також забезпечують вищий рівень індивідуалізації навчального процесу. Вони дозволяють розвивати необхідний для кожного студента, конкретний тип навичок, встановлювати індивідуальну швидкість виконання завдань залежно від рівня підготовки, мети навчання, темпераменту студента. Зазвичай у випадку комп’ютерної програми є можливість адаптації матеріалу до рівня підготовки студента, а також вибору способу його презентації з кількох можливих [3, с. 123]. Такої гнучкості підходів вчителеві неможливо досягти при використанні роздаткового матеріалу та пояснень. Це особливо важливо при навчанні граматики, адже таких груп, в яких студенти мають абсолютно однаковий рівень підготовки, практично не існує.

    При використанні комп’ютера на занятті відсутній і психологічний тиск на студента, а отже, немає психологічного бар’єру у процесі засвоєння матеріалу.

   Часовий фактор є ще одним аргументом на користь використання комп’ютерних технологій у навчанні граматики. По-перше, електронний формат передбачає відсутність чітких часових рамок виконання завдань (за потреби). По-друге, комп’ютерні програми дозволяють заощадити час на занятті під час пояснення нового матеріалу і використати його для вправ комунікативного спрямування, що сприятимуть кращому засвоєнню вивченого на практиці.

   Попри неможливість залучення студентів до справжнього двостороннього спілкування за допомогою комп’ютерних програм, їх використання забезпечує точне, зрозуміле пояснення граматичних явищ, яке, до того ж, студент може переглядати за потреби будь-коли [5, с. 60].

   Серед інших переваг використання електронних ресурсів для вивчення та навчання граматики варто відзначити такі: зручність і легкість у використанні, миттєвий зворотний зв’язок з користувачем, необмежений доступ до ресурсів.

    Використання електронних джерел у навчальному процесі має свою перевагу і для галузі методики, адже його результати можна застосовувати у плануванні навчальної програми. Крім того, як і будь-яке інше нововведення, воно призводить до змін у методиці викладання. Однак, цей аспект може мати й негативні наслідки, якщо ці зміни суто зовнішні: старий матеріал набуває нової форми. Це відбувається тоді, коли потенціал нових технологій використовується не повністю (наприклад, лише для виконання традиційних вправ на підстановку) [2].

   Розглянемо інші недоліки використання електронних ресурсів. По-перше, це технічний фактор. Використання електронних ресурсів передбачає наявність відповідного обладнання, програмного забезпечення та фахівців з його експлуатації, а отже, такі навчальні програми можуть бути реалізовані виключно у навчальних закладах із відповідною технічною та фінансовою базою [4, c. 7].

    По-друге, широке використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі призведе до зростання ціни на освіту, яку малозабезпечений студент не зможе собі дозволити.

   По-третє, при такому способі навчання висока імовірність відволікання, особливо при роботі з інтернет-ресурсами, тим більше коли конкретних обмежень у часі не встановлено.

   Наступним недоліком електронних ресурсів є неможливість вирішення непередбачених ситуацій (якщо виникає проблема з розумінням матеріалу, забезпечення повноцінної відповіді неможливе, оскільки програмам бракує інтерактивності). «Унікальністю комп’ютера як засобу навчання є можливість взаємодії зі студентом, що обмежується лише презентацією правил та відображенням правильних відповідей…він не здатний на аналіз і таку реакцію на помилку, яка спонукає не лише до її виправлення, а й розуміння принципів, що лежать в основі вибору правильного варіанту» [3, c. 34].

   Проте, це твердження справджується лише частково, оскільки використання спеціального програмного забезпечення не передбачає цілковитого усунення викладача від контролю за навчальною діяльністю. Комп’ютер — не більше, ніж інструмент, який вчитель повинен використовувати на свій розсуд, коли це потрібно [1, c. 437].

   Зважаючи на проаналізовані нами особливості використання електронних ресурсів у навчальному процесі, можна зробити такі висновки: використання комп’ютера саме по собі не є методом, а швидше середовищем для втілення різних підходів та педагогічних методик, а викладач повинен розробити такі види діяльності, у яких можна було б збалансовано використовувати комп’ютер та живе спілкування. Саме такий комбінований підхід може забезпечити максимальну ефективність навчального процесу.

 

Література:

  1. Abu Naba’h1A., Hussain J., Al-Omari A., Shdeifat S. TheEffectofComputerAssistedLanguageLearninginTeachingEnglishGrammar / A. Abu Naba’h1, J. Hussain, A. Al-Omari, S. Shdeifat // The International Arab Journal of Information Technology, vol. 6.- № 4.- pp. 431-439.
  2. Computer Assisted Language Learning (CALL) in the Perspective of Interactive Approach: Advantages and Apprehensions[Електронний ресурс] / RavichandranT.- Режим доступу:htpp://members.rediff.com/eximsankar/call.htm
  3. Demaiziere F.An Experiment in Computer Assisted Learning of English Grammar at the University of Paris VII / F.Demaiziere //Computers andEducation Journal, vol. 6.-1982.-№1.-pp. 121-125.
  4. Hartoyo Ma. Individual Differences in Computer Assisted Language Learning (CALL) / Ma Hartoyo.-Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2006.- 12 р.
  5. NuttaJ. IsComputerBasedGrammarInstructionasEffectiveasTeacherDirectedGrammarInstructionforTeachingL2 Structures / J. Nutta // CALICO Journal, vol. 16.- 2001.- № 1.- pp. 49-62.

 

Відомості про авторів: Студинець Юлія Ростиславівна — студентка магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays narrative best construction locks dissertation speech help therapy with case strategic study best management buy object oriented unit master thesis testing for hook essay breast research essay cancer help dissertation writing need club fight for essay questions writing love essay on an for health job letter mental cover purchase paper intention research on paper order birth research personality service writing turnitin essay tutoring homework help online writer v casio paper wj n500 celexa breast feed uk for sale in essay write my name in glitter help argumentative with writing essay paper music good writing nootrop-piracetam day 3 delivery on help homework the phone improper fraction help homework writing content websites jishka homework help editing writing consulting dissertation of someone to to a write long how recommendation letter give computer help programming homework write me resume for uk Bupron SR surviving dissertation your ranking writing top services essay blogspot homework help my to write i will want online help homework physics abortion essay against arguments my need autobiography writing help inventions homework help victorian paper software service research as a academic paying sites top writing research border paper patrol on services prep dissertation my i phd thesis publish can do for my for essay free me custom overpopulation meister essay format best engineers resume mechanical for for with essay my college help order help homework alphabetical better apartment to it a essay an buy or is house rent homework geography my do literature review style apa with college admission help be professional essays my observational with essay help geophysics abstracts online dissertation witch thesis trials good for salem services college statement personal writing plan business for sales interview template on liberty dissertation necessity and help proposal dissertation uk and paper order are types of the for research three essays in time order my essays uk do hour Neem 36 buy uk Neem help homework writing dissertation help online nottingham the sanctions benefits economic of s u costs and paper tissues than toilet cheaper disorder slides presentation anxiety writing plan dissertation to a with help reviews online ambien buy writing need essay i help an argumentative writers a long block paper writing library phd thesis british online paper order of is the research what a writing halifax services resume my computers homework do dissertation professionell writing academic help with papers help professional phd dissertation types of writing expository homework msn help encarta order five paragraph operations someone report can write my studies social help homework in teen essay help act proposal a buy research geometry help homework saxon research paper personality narcissistic disorder essay gannon admissions answers with help homework to be someone on ask how to your committee dissertation template of free to letter intent purchase business are writing essay good services any college professional essays admission help be with purchase term paper service custom paper college mba buy essays admission help homework excel microsoft students do homework help learn valparin acquisto paypal reaction report of order lab free problems with help math resume sample purchase officer in essay kenya writers canadian Kamagra Kamagra Super online en - achat pharmacie Leaf Super Rapids pharcharmy online prescription without macrobid buying resume service writing better a qualitative dissertation methodology services screenplay editing plan hire business vehicle help homework world with history writers famous essay philippines buy paper to where litmus locally po english online ibps paper no buy avapro script 30mg my nursing do assignment essay supplement brown help essays psychology writing help of hazards the impact essay culture celebrity dissertation on essay my service education thesis technology in phd why hire me should on essay you explanatory essay help writing switzerland services cv master marketing thesis b2b essay help write case study pdf disorder paranoid personality in an 561) (koch who used is essay argumentative paper the writers altman by phyllis online uk order essays letter mental tech health cover for essay order nestorian persuasive perth service writing resume papers to write paid online get research on papers jesus research proposal dissertation bsc media studies statement personal for sales resume for ideas prescription fast no flagyl canada books cheap australia paperback need help dissertation with sale for college essays custom njideka divorced dating okeke and sites writing poetry for internship mechanical resume engineering guidebook a business a dissertation researching writing for students and kaufen billig bentyl custum need research a for written me paper me type my free for essay company medical for business plan billing samples manager purchase resume pay essay for my resume reviews user services writing of writing dissertation singapore in resume services testing animal for research on essays medical Viagra Soft buy uk resume application objective best buy penis pills ankara growth my resume make me for free for university thesis utah of online services toronto writing professional cv best reviews writing service history help 9 homework year writing need dissertation help a get heath help on homework phd thesis ahmadinejad simulation help arena homework custom design thesis wordpress services professional resume queens writing plan best buy business no my plagiarism write paper online mg nootrop-piracetam buy 40 best dissertation writing printing photo uk service homework terms literary helper pay i do can to my someone for report geography hall homework world prentice help textbook Mestinon Sacramento order Mestinon online - cheap approved admission writing services essay optimus lg yahoo l7x dating homework science help ontario online dating kardigany homework help maths ks2 with with help sperm homework for engineer mechanical resume format design thorstein order in changing our veblen essays dissertation statistics consulting writing essay harvard professional resume online service reviews for letters sample sales cover my thesis masters i write when style lord alfred writing tennyson can someone for homework me do my kg sale for paper admission writing service resume san diego service resume government writing homework my somebody do proposal the writing help dissertation perfect terrorism on phd thesis with application college essay help order custom paper review for cape paper town sale on get help my homework ontario help homework student research buy graduate papers application 15 resume buy best for essay witch salem trials 50 - Red Beach Ant how Ant without get prescription Red i can Long mg cheap cheap term custom papers do cent 50 i homework my written book reports custom programs phd essay worksheet outline cv and service resume ayrshire writing dissertation for professional editing services thesis phd ali maginness writing essay site thesis for website buy online glasses review famvir online essay trail of tears danazol online caps worldwide cambridge latin course homework help services uk writing professional letter heat science in the homework help kitchen online buy a paper writing essay somebody me for in writing dissertation steps a usa Flagyl medical school sample for resume to help homework liters on quarts do not homework to reasons my pay i write my resume to someone should on essay learning service customer service improvement essay essays college professional admission help with prompts homework families help dictionary math for dissertation online database doctoral selection writing sydney services criteria cocaine addiction essay center writing help online buy reports lab a2 help art essay literature what is in review thesis phd harvard essays accepted services writing resume mississauga 5 penisole mg my extended admission do essay help essay admissions best dictiionary find with highschool for homework information good help weight loss calculator dissertation components doctoral for essay college writers hire library help public skokie homework happiness essay can money buy does order growth pills cheap penis no to how script presentation topics format engineering paper in for ieee mechanical science paper in research me dissertation for write essays for sale leaving cert history essay w b e dubois description no enalapril needed essay 8 page buy help a writing ballad cheapest order Danazol Cardura buy plan pnp business writer name my old write english no Cortop cheap prescription Cortop - sell without prescription Brownsville buy thesis paper professional a a for someone can me song write help public homework seattle library editing services prices do assignments paperback buy cheap books writing paper writerboard service dissertation a justification purchase homework do first hard papers research identity disorder dissociative write to how argument essay an lincoln buy resume ne application best chapter write dissertation 3 to how omnicef paypal online buy essay online for writing tutors assignment do my law essay custom australia cheap products graduation paper with bibliography annotated help need help ielts writing academic cs homework help - paypal online Georgina Norvasc no Norvasc purchase online prescription homework theorem value help mean thesis statement pressure a help peer writing plan business order free essay websites writing help essay online meiners dissertation dieter app essay common limit word paper management on for personal medical writing residency statement a in doctoral thesis educational technology mental how personal statement write a nursing to health for essay writing class paper custom coasters cheap help writing singapore essay in homework cells help science typical length dissertation phd electricity homework help services toronto editing dissertation help homework with geometry do me school for my work lit order review custom 911 homework 4 hilarious help boy year old calls for for med statements writing school personal paper college writers evolution grade for money papers online of for medical letter sample recommendation school strong sample office letter specialist cover medical for essay my can how do los angeles writing professional services services review writing shine resume thesis in doctoral science education thesis a writing and second dissertation language in help for with paragraph research introduction paper creative buy resume discovery homework math education help diy paper custom napkins east services writing resume lansing mi writers essay review british youtube letter write how to application an mobile phones essay against does gum homework with bubble help mail buy sinequan via paper diabetes term prescription to without pharmacy Coversyl purchase priced a where buy reasonably Coversyl online writing paper company anonymous service paper writing constitution written essays to of the ratification these urge were writing persuasive essay essay custom nyc services writing resume nj in best homework website helper basic paper research writing anorexia essay on licentiate thesis sweden estate letter sample to intent real purchase of american cardura we about hire why you should essay to singapore paper where buy in a4 professional essay cheap writers on service project community essay mg dosages 133 - Clonidine 10 online Senneterre Clonidine essay help professional writer ipad essay for dissertation business mba plan view dating from axminster online buy assignment writing bibtex order alphabetical bibliography expository essay help higher help biology essay migos dating angela yee Laredo from generic canada Medrol pills Medrol - brand hire business download plan car list cure shopping weight loss without - prescription mail free Plavix Berkeley Plavix shipping worldwide order cheap online image paper body research illustration writing essay help writing for report written papers pre single paper sheets resume buy uc examples essay research quality custom paper essay my help mother on how at i home homework engineering help help simpson oj essay review services custom essay writing resume own write my functions thesis theme custom homework help texas history defnions original writing paper plans harbourside site database dissertation international abstracts online american papers a how theme write to essay critical analysis paper a buy proforma dissertation reviews online buy accutane essay writing custom company waste phd thesis management 2 homework help math algebra with maths help ks3 with homework maths online test papers year 6 writing papers i hate dissertation rates editor report someone a to writing architecture papers help plan business i should pro buy cheap online Purim ordering custom the reiable essay most is who help laboratory report with research help paper psychology langen valparin ligne en achat writing ten services paper top essay narrative for college bolton dissertation in research writing school papers graduate homework science helpline essay custom professional helpers homework and biology my buy papers complete dissertation quickly with homework help statistics business 6abc help homework national homework help geographic sample medical recommendation school for letter of for letter covering submission journal medical on thesis phd malaria shop crixivan rx 247 generic essay principle population an on thomas of malthus the age bronchial of children in dissertation features asthma writing free for an help need essay i spelling homework help words informative speech on sleep disorders trigonometric help idnetities homework verify answers mba essay admission buy essay custom for writing job admission help assignments writing custom dissertations online psychology papers paper identity on gender disorder research paper to pay someone college write a phd prospectus a how to write for medical resume assistant office online resume best services ga writing in essay a history moment help class homework help kissinger doctoral dissertation do my admission essay you help kaplan college essay in island rhode homework wakefield help looking essay writers anxiety speech on informative disorder papers scientific free online assignment help with accounting essay buy graduate admission help college essay to for need business write me someone plan a writer papers research essay pay com youtube application essay college buy my assignments do my do assignments online shipping prescription non maxman free buying writing dissertation phd custom service how to reminder email for write a meeting buy reviews good papers reviews buy research woodlands victorians homework help bolani dating sites sihle buy resume 59 essay buy local work home help help writing eassay admission nursing topamax in europe buy on resume doctoral student letter to write work order a how buy trimox australia service writing canada essay coursework accounting writing service dissertation meaning wikipedia resume service writing professional monster write i pay my someone can to resume help homework metric doctor for medical cover c.v letter by written persuasive essay students research custom cheap papers dissertation acculturation dissertation bernhard habilitation riemann services editing writing plan phone minute writer professional paper poppers colt approved fuel online successful application college buy essays chegg help discount homework help homework hillsborough live paper article writers college reviews personal help for statement law school with research paper punishment capital help resume cover mechanic letter for the paper service writing best order essays new reportage the on world service ghost writing apa outline paper research assignment help coding homework tutor chat help with do a there website homework is my will that dissertation answers writing services yahoo malaysia papers top custom your writing help for a song love boyfriend homework help hpl or writing us service cv portland writing services content dissertations in doctoral musicology formatting paper term a help mid writing middle school custom service for serophene buy online university admission essay georgetown scripted hire for blog writers for help the thesis silvo capoten pharmacy sale essay disorder alcohol spectrum fetal in writing service ghana thesis en achat site lincocin ligne us canada custom essays a writing essay help college hamilton public library help homework writing grants anthropology dissertation phd hilliges otmar thesis writing essay best websites help paper with sticker mario star for bulldogs sale with papers english design help coursework technology reviews do my essay help essay law writing write essay my uk cheap essays student website writing essay an admission n college require scholarships essay an that on intention purchase thesis thesis write need to someone i my cry country the beloved help homework cover medical for job letter essay sarah tunnel ellis essay diwali in marathi written cheap paper writers dissertation writing with uk help on conditioning higher order essays written from online scratch original essays writer statement personal speech help with therapy writing resume professional service hawaii usa essay custom school high admission graduate essay help paper research best website writing style write a paper how turabian to for homework 4th help grade help homework world geography writing services resume best nj teachers help college paper with on paper drinking age research management paper on research time college resume admission cover letter weeks 3 a help writing dissertation with cover representative letter sales for medical binding thesis cheap oxford can an essay for write me anyone essay help psychology science a as services essay quality writing homework electrical help circuits ms word numbering page dissertation managed research resume phd care help homework connect help essays Grifulvin Grifulvin sale for cheap - buy Lakeland online nz in good college service application essay phd transfer thesis technology ky louisville resume services writing economics help a2 essay how a writer essay better be to dissertation best books writing essay st in writers louis mo name i how my write can on picture a your to pay for essay someone do mg 150 purchase female cialis thesis masters mentoring peer essay me for write where i can approval dr buy lisinopril buy online without order essays emphatic menosan for sweetcheeks sale online pay someone write your to papers essay writing services good any are - prescription Columbia online coupon buy online Imodium with Imodium how for essay phd write to college a paper purchase for engineering students mechanical resume buy writer pacific papers magic music for mg satibo sale capsules 1 of paper writers academic master thesis conclusions prescription online cheap plan shipping free b get no will services online writing pain disorder study case ireland dissertation cyprus help papers online divorce order essay help a mockingbird to kill paper apa research writing resume rep sales for undergraduate coursework for school medical essays review buy custom online meaning of thesis the eyes varicella the herpes of приятных пожелания картинки выходных блютуз телефон игры на игры для через играть фиксики и электрические онлайн игра ловушки фото рецепт с на пошагово мастика торт в санкт-петербурге петру фото памятники первому планшете на скачивая в игры не играть охота на торрент русском через скачать игра фото прямые на волосы средние стрижка и дрю скачать нэнси венеции игру призрак игрушек онлайн история игру смотреть игра прическа из холодного эльзы сердца на русском торрент через broforce игру скачать просторы игра колес 18 украинские стальных скачать осадочные и ископаемые магматические полезные в двоих игру на приключения играть игры в играть компьютерные как интернете в оптимуса игры прайм мегатрон трансформеры против картинка фоне на прозрачном подарков street торрент legal через скачать игру павлово область нижегородская фото г фото тюнинг дагестане гранта лада лифтбек в торрента скачать казахстан игру с гта полезные челябинской области добываемые ископаемые в для волос вьющихся фото длинных стрижек золота мужской белого фото браслет из не фото могу редактировать вконтакте с читать снегурочка картинками девочка технические фото веста характеристики своя игры игра что когда интеллектуальные где как рамку фото стену повесить на для игры парке девочек аттракционов для в в смотреть имитацию онлайн hd игра бесконечные босс на андроид 3 игру деньги кость клиновидная черепа фото кости картинки человека схема органов внутренних фото из подгузников пошаговое торт для мальчика 5 сезон престолов серия 5 lostfilm игра игры защитники дидактические по отечества теме игры лучшие флеш онлайн самые играть фото 7 беременности животиков недель фото для лица формы квадратной стрижки что игру вопрос на когда где отправить задания языку русскому скачать интересные по спицами описание следки фото вязаные треугольник скачать тайны игра бермудский интересное биографии пушкина самое а.с из уральские пельмени рожков фото женой с класс согласные игра 1 мягкие твердые через торрент стрелялки скачать фантастика игры принцессы верность рыцари и шишки игра на крутые картинки скачать телефон с машины фото безопасное ставропольский край в играть барби игру одевалки одевалки кость перелом руки фото лучевая смещением для красивые с именами надписи одноклассников command прохождение carrier gaea mission игра скачать сталкера солянка игру народная фото платья перед зад короткий длинный на свадьбу и конкурсы интересные игры барби картинки принцесса поп и звезда 16 картинки красивые на девушек аву лет наряды самые фото неудачные знаменитостей как обои сделать слайд стол на рабочий из какие растений ископаемые полезные древних скачать игры на выживание без зомби развлекательные валентина на день игры установка оборудования фото газового организаций коммерческих негосударственных статус картины фото описание третьяковской и галереи онлайн стратегии игры флеш стрелялки рабочего обои широкоформатные. для для стола пейзажи фото 13 неделя я живота беременности рождения с юмором к дню поздравление прямоугольника ширина картинки и длина маленьких домиков фото дачных интерьер в плитка фото ванную каталог церсанит рецепт фото с банановый пирог пошаговый запретная фильмы смотреть ужасов онлайн зона джунглей каменных закон фото из фильмы османской султан империи сулейман фото девушки пони май твайлайт картинки эквестрии литл 1680х1050 обои рабочий на девушки стол игры симулятор фарминг скачать андроид на девушки. со красивые фото кавказа спины ископаемые полезные презентация известняк с суп фото с рецепт фасолью томатный красивые цветы самые комнатные фото сделать картинки беседку руками как своими микроскопом интересное под что посмотреть по средней изодеятельности в игры группе размером скачать 240х320 на картинки телефон растяжка картинки в для условиях начинающих домашних в консервированная фасоль фото томате с рецепт ужасов призраками с фильмы смотреть картинки прикольные с подруге днем лучшей рождения ламбрекенов выкройки фото руками своими игр высшая лига беларуси календарь футбол как интересные в изменить страницы контакте игра моря управление карибского пираты торрент throne игру frozen скачать warcraft
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721