ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДО НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Студинець Юлія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДО НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті аналізуються позитивні та негативні наслідки використання електронних та Інтернет- ресурсів у процесі навчання граматики англійської мови.

Ключові слова:електронні ресурс , переваги і недоліки, граматика англійської мови.

 В статье проанализированы положительные и отрицательные последствия использования электронных и Интернет-ресурсов в процессе изучения грамматики  английского языка.

Ключевые слова: электронные ресурсы, преимущества и недостатки,  грамматика английского языка.

 This article analyzes the positive and negative consequences of using electronic and online resources in teaching English grammar.

Key words: electronic resources, advantages and disadvantages, English Grammar.

    Зі зростанням ролі комп’ютерних та інтернет – технологій в освітньому процесі, питання про їх інтеграцію у навчання іноземних мов привертає все більшу увагу викладачів та методистів. Використання електронних ресурсів у вивченні та навчанні граматики є об’єктом постійних дискусій, а отже, актуальність дослідження зумовлена як необхідністю пошуку та аналізу оптимальних шляхів навчання граматики іноземної мови, так і інтенсифікацією використання комп’ютера та мережі Інтернет  як засобу здійснення навчальної діяльності.

     Розгляньмо переваги та недоліки навчання граматики з допомогою електронних ресурсів, щоб зрозуміти, чим викликані позитивні результати їх використання. Розпочнемо з переваг.

    Найпершою перевагою введення комп’ютерних технологій в навчальний процес є мотиваційний чинник. Новий спосіб подачі матеріалу викликає зацікавлення студентів, адже це дозволяє вивчати мову не лише за допомогою виконання традиційних тренувальних вправ, а й ігор та інших неординарних форм роботи, із залученням анімаційної графіки тощо. Це стимулює роботу зорової пам’яті та асоціативних механізмів і сприяє кращому засвоєнню матеріалу. До того ж особливістю використання електронних ресурсів є швидке отримання результату, миттєва реакція на помилку, система інтерактивної допомоги, підказок. Усе це сприяє заохоченню студента до вдосконалення конкретної граматичної навички, оскільки немає необхідності гортати довідники та підручники у пошуках необхідного правила.

     Електронні ресурси також забезпечують вищий рівень індивідуалізації навчального процесу. Вони дозволяють розвивати необхідний для кожного студента, конкретний тип навичок, встановлювати індивідуальну швидкість виконання завдань залежно від рівня підготовки, мети навчання, темпераменту студента. Зазвичай у випадку комп’ютерної програми є можливість адаптації матеріалу до рівня підготовки студента, а також вибору способу його презентації з кількох можливих [3, с. 123]. Такої гнучкості підходів вчителеві неможливо досягти при використанні роздаткового матеріалу та пояснень. Це особливо важливо при навчанні граматики, адже таких груп, в яких студенти мають абсолютно однаковий рівень підготовки, практично не існує.

    При використанні комп’ютера на занятті відсутній і психологічний тиск на студента, а отже, немає психологічного бар’єру у процесі засвоєння матеріалу.

   Часовий фактор є ще одним аргументом на користь використання комп’ютерних технологій у навчанні граматики. По-перше, електронний формат передбачає відсутність чітких часових рамок виконання завдань (за потреби). По-друге, комп’ютерні програми дозволяють заощадити час на занятті під час пояснення нового матеріалу і використати його для вправ комунікативного спрямування, що сприятимуть кращому засвоєнню вивченого на практиці.

   Попри неможливість залучення студентів до справжнього двостороннього спілкування за допомогою комп’ютерних програм, їх використання забезпечує точне, зрозуміле пояснення граматичних явищ, яке, до того ж, студент може переглядати за потреби будь-коли [5, с. 60].

   Серед інших переваг використання електронних ресурсів для вивчення та навчання граматики варто відзначити такі: зручність і легкість у використанні, миттєвий зворотний зв’язок з користувачем, необмежений доступ до ресурсів.

    Використання електронних джерел у навчальному процесі має свою перевагу і для галузі методики, адже його результати можна застосовувати у плануванні навчальної програми. Крім того, як і будь-яке інше нововведення, воно призводить до змін у методиці викладання. Однак, цей аспект може мати й негативні наслідки, якщо ці зміни суто зовнішні: старий матеріал набуває нової форми. Це відбувається тоді, коли потенціал нових технологій використовується не повністю (наприклад, лише для виконання традиційних вправ на підстановку) [2].

   Розглянемо інші недоліки використання електронних ресурсів. По-перше, це технічний фактор. Використання електронних ресурсів передбачає наявність відповідного обладнання, програмного забезпечення та фахівців з його експлуатації, а отже, такі навчальні програми можуть бути реалізовані виключно у навчальних закладах із відповідною технічною та фінансовою базою [4, c. 7].

    По-друге, широке використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі призведе до зростання ціни на освіту, яку малозабезпечений студент не зможе собі дозволити.

   По-третє, при такому способі навчання висока імовірність відволікання, особливо при роботі з інтернет-ресурсами, тим більше коли конкретних обмежень у часі не встановлено.

   Наступним недоліком електронних ресурсів є неможливість вирішення непередбачених ситуацій (якщо виникає проблема з розумінням матеріалу, забезпечення повноцінної відповіді неможливе, оскільки програмам бракує інтерактивності). «Унікальністю комп’ютера як засобу навчання є можливість взаємодії зі студентом, що обмежується лише презентацією правил та відображенням правильних відповідей…він не здатний на аналіз і таку реакцію на помилку, яка спонукає не лише до її виправлення, а й розуміння принципів, що лежать в основі вибору правильного варіанту» [3, c. 34].

   Проте, це твердження справджується лише частково, оскільки використання спеціального програмного забезпечення не передбачає цілковитого усунення викладача від контролю за навчальною діяльністю. Комп’ютер — не більше, ніж інструмент, який вчитель повинен використовувати на свій розсуд, коли це потрібно [1, c. 437].

   Зважаючи на проаналізовані нами особливості використання електронних ресурсів у навчальному процесі, можна зробити такі висновки: використання комп’ютера саме по собі не є методом, а швидше середовищем для втілення різних підходів та педагогічних методик, а викладач повинен розробити такі види діяльності, у яких можна було б збалансовано використовувати комп’ютер та живе спілкування. Саме такий комбінований підхід може забезпечити максимальну ефективність навчального процесу.

 

Література:

  1. Abu Naba’h1A., Hussain J., Al-Omari A., Shdeifat S. TheEffectofComputerAssistedLanguageLearninginTeachingEnglishGrammar / A. Abu Naba’h1, J. Hussain, A. Al-Omari, S. Shdeifat // The International Arab Journal of Information Technology, vol. 6.- № 4.- pp. 431-439.
  2. Computer Assisted Language Learning (CALL) in the Perspective of Interactive Approach: Advantages and Apprehensions[Електронний ресурс] / RavichandranT.- Режим доступу:htpp://members.rediff.com/eximsankar/call.htm
  3. Demaiziere F.An Experiment in Computer Assisted Learning of English Grammar at the University of Paris VII / F.Demaiziere //Computers andEducation Journal, vol. 6.-1982.-№1.-pp. 121-125.
  4. Hartoyo Ma. Individual Differences in Computer Assisted Language Learning (CALL) / Ma Hartoyo.-Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2006.- 12 р.
  5. NuttaJ. IsComputerBasedGrammarInstructionasEffectiveasTeacherDirectedGrammarInstructionforTeachingL2 Structures / J. Nutta // CALICO Journal, vol. 16.- 2001.- № 1.- pp. 49-62.

 

Відомості про авторів: Студинець Юлія Ростиславівна — студентка магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school law service essay admissions 4 essay gcse help dissertation buy online school papers online grading to service essay service to humanity god is admission graduate college help essay 100 application service essay college music an characteristics essay of reports online buy lab editing paper newspapers google online extended disorders eating essay eating disorders discursive essays on dating video horoscope chart written in is persuasive a person essay what minnesota control network admission cisco resume cleopatra age caesar dating and difference canada ophthacare buy online 9066 in response executive order to essay for school statement law help personal writing a erp thesis phd on human on capital thesis phd write that for companies you papers war iraq essay the custom 404 page custom thesis math homework help with writing online sites scammers use dating photos writers business cheap plan medical essay using for research animal order fincar generic place best to essay witches in of macbeth role pooh winnie essay psychological disorders the for writing medical letters school of recommendation online safety papers research helper ancient homework greek for admission letter application do my coursework not to my homework reasons do writing help paragraph introduction donde conpro artane a o-me poppers 120 mg homework prentice help hall write article my sno help isle homework online buy papers canada paper origami online buy papers overnight term admission university xavier college help essay english essay help higher writing with help college essay need admission writing 2 2 guestbook dissertation advanced essays help with online social on essay networking tablets 100mg lyrica plans essay goals future and essay black for future leaders contest the online buy uk cheap isordil papers internet research why proud an i am to essay be american help statement mph personal trig homework help online best answers buy study case bipolar mood study case disorder on help homework tutor legitimate writing essay for resume car letter cover standard format sales professional executive online dating grimaldelli college help please essay thesis pregnancy teenage statement a homework club starting help a order without rhinocort prescription get best service essay editing admission ru buy thesis help homework reading homework chegg reviews help education about papers service admissions writing essay flagyl dallas help in jalandhar thesis with cv your help dissertation writing book purchase reviews help homework reddit divas and noodle murdoc dating college resume admissions high school beneficios del persantine paper tissue uk buy online pay nyu essay college services business ghostwriting english about writing higher values creative education essays resume assistant example medical for service scholarship essay editing medical for studies students case diabetes generator reworder essay service video editing help with homework geometry persuasive custom essays homework 8th henry help the writing custom service with chat grade math homework 3rd helper homework helper science earth penis genitics enlargement style bibliography chicago manual alphabetical of order zestoretic online sicuro acquistare physics revised edition helpers homework resume writing service free professional writing australian services essay gods help homework greek helper free homework 100mg sale tonic for sexual male write essay my paypal writing qatar resume service best online homework my maths me do for algebra with help 2 assignment for accounting me my do vitamin worlds greatest essay disorder personality biglow the papers writer what to for recommendation of letter a school in medical include ptlls 6302 help assignments help homework third statistics practice of the edition on paper english term order thesis inventory system billing for sale essay account writer dating rubidium 87 feshbach resonance cheap for paper custom research to to letter remind someone a recommendation how write of help homework pchem help tutu homework desmond dream speech have statement child abuse thesis thesis i questions a dating 40 constitucion articulo mexicana yahoo dela chat lobby help homework university help assignments with essay illustration buy symmetrel guenstig essay best site writing service essay mba homework free math help help online homework religion manager resume purchase ts sci doc engineer job resume eating essays disorders title c help homework with is yoona 2016 geun dating suk jang online dating fahrmeier statistik in ireland shredded paper for sale for service resume teachers writing 5000 word essay autobiographical essay writing help 4th help homework for grade term paper helpers thesis purchasing authentic disorder papers bipolar on for sale papers reviews research on a peace persuasive essay separate christmas australia wrapping cheap paper essay legit writing services phd degree professional writing services medical term paper asbestos custom environmental prescription needed diovan no research methodology quantitative dissertation companies act writing 10 top dissertation site essay english masters thesis no minute morristown nj hospital 8 dating printing online papers free site sugar mummy dating about describing person a essay dissertation thesis electronic auburn university university a write dissertation to how us answers writing cv service yahoo writing research proposal help paper services recommendations essay writing buy to where orange county in wallpaper system on report performance management dissertation write how to order purchase a check buy an can e purchase i where with peo written papers original services help dissertation london davis buy admission mba essays services essay legit writing cheap renaissance rivals about paper term essay admission writing contest writing thinking assignment critical dissertation that working on been resume services writing professional queens law help essay uk with for essays application college sale papers dating ruba wilson do my homework legal aciphex order delivery overnight endep service seo article writing best essays anti and login password fellowship statement personal cardiology best public thesis administration phd review thesis literature structure phd law help homework business don yahoo my homework i do helpers homework trigonometry
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721