ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КАНАДСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК САМОСТІЙНОЇ СИСТЕМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новоселецька Світлана (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КАНАДСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК САМОСТІЙНОЇ СИСТЕМИ

Стаття присвячена опису передумовам виникнення канадського варіанту англійської мови на основі дослідження історії та культури Канади та їх вплив на розвиток англійської мови.

Ключові слова: варіант мови, лінгва-франка, канадська англійська мова

 Статья посвящена описанию предпосылок возникновению канадского варианта английского языка на основе исследования истории и культуры Канады та их влияние на развитие английского языка.

Ключевые слова: вариант языка, лингва-франка, канадский английский язык.

 The article is dedicated to distinguishing the main prerequisites of  Canadian English origin based on investigation of Canadian history and culture, their influences on the development of English.

Key words: variant of language, linga-franca, Canadian English

 Практично кожна мова має велику кількість різновидів,  кожен з яких має лінгвістичні особливості та несе певне культурне і суспільне значення. Оскільки англійська мова є поліетнічною із власними національними варіантами та регіональними різновидами, то є досить важливим досліджувати ці національні варіанти.

Поширенню англійської мови по всьому світу сприяло захоплення англійцями та американцями колоній та підлеглих територій. Беручи до уваги вплив носіїв англійської мови  у таких сферах діяльності як кінематографія, літакобудування, радіомовлення, наукові дослідження, а також Інтернет, англійська мова широко вивчається як друга мова. Саме тому, їй характерні елементи, притаманні іншим мовам, що призвело до утворення спрощених варіантів – наприклад: Pidgin English, афро-англійського Gullah, Beach-la-Mar, Kroo-English та ін. [1, с. 58–60]. Враховуючи військовий, економічний, науковий, політичний та культурний вплив Британської Імперії у XVII-XIX ст. та вплив США з початку ХХ ст. і до нашого часу, англійська мова має статус лінгва-франка у багатьох частинах світу [2]. Однак, слід зауважити, що вона має велику кількість варіантів, так як використовується різними націями, що постійно вносять певні культурні, лінгвістичні, мовні та історичні особливості.

Говорячи про культуру Канади, то вона є надзвичайно складною, тому що поєднує в собі постійне протистояння двох давніх національних свідомостей. Квебек є центром франкомовних меншин та рівноправним партнером у федеральному утворенні з 1867 року.  Після об’єднання трьох Британських північноамериканських колоній, настало розширення Канади. Крім того, країна отримала статус автономії, зазначене у Вестмінстерському статуті 1931 року. Це спричинило припинення будь-якої правової залежності від Британського парламенту. Ньюфаундленд приєднався до федерації лише у 1949 році [5].

З лінгвістичної точки зору, федеральне утворення Канади різноманітно та цікаво вплинуло на канадську англійську мову. Поселення Квебеку призупинило  подальше домінування англійської мови, розділяючи атлантичні провінції від центральних і західних, та запроваджуючи двомовність в провінціях Нью-Брансвік на сході та Онтаріо на заході.  Ньюфаундленд, не зважаючи на те, що переважна більшість населення там англомовна, не розділяє історію населення на канадському материку та його політична автономія спричиняє розвиток корінного літературного акценту, який лише зараз створює вплив на всю країну загалом.

Канадська англійська мова є одним із найстаріших варіантів колоніальної англійської мови. Це спричинено тим, що саме Канада була одним із перших великих відкриттів у той період. Англійці спочатку дійшли до Ньюфаундленда, який був найближчою землею на Атлантичному океані до Європи, в 1497 році, лише через 5 років, як Колумб зробив своє неймовірне відкриття. Відкривачем Ньюфаундленда був венеціанець Джон Кабот, хоча він плив під вітрилами за розпорядженням короля Англії Генріха VII [3, с. 85-90]. На території  Приморських провінцій (Нова Шотландія, Нью-Брансвік та Острів Принца Едварда), французи прибули перші за англійців та утворили колонію Акаді. Самюель де Шамплен перший правитель Франції віднайшов поселення, що називалося Порт-Ройал на березі річки Св. Лаврентія в 1605 році. Три роки по тому, в 1608, він заснував острів Нова Франція на річці Св. Лаврентія, зараз це околиці міста Квебек та Монреаль.

Проте, Франція була не достатньо зацікавленою імперіалістичною ідеєю в Північній Америці. До середини XVIII ст. населення всією колонії Св. Лаврентія складала лише 70 000 [4]. Колоністи були нащадками 10 000 осіб, які були вислані до Нового Світу із рідних країн упродовж 150 років. Не зважаючи на те, що народжуваність у Новій Франції була однією із найбільших в світі, цього було недостатньо, щоб заволодіти землями остаточно. Дві конкуруючі за найбільший материк країни відсилали декілька тисяч поселенців кожного року, в той час як інші лише декілька сотень, що радикально змінило курс історії. В результаті кращої демографічної ситуації французька мова досягла міжнаціональну перевагу в Європі.

В результаті такої нерівності, Франція змушена була віддати дві свої колонії, так як вона зазнала поразки у двох війнах:

 • В 1716 році війна королеви Анни, в наслідок якої Акаді стала належати британцям. Англійці поділили колонію на провінції Нова Шотландія, Нью-Брансвік та Святий Джон
 • В 1763 році Франко-індіанська війна, в результаті якої, Франція була змушена віддати свою колонію на острові [5].

Отже, англійською мовою почали спілкуватися в Канаді через схильність до війни. В Середньовіччі англійці поступово  та ненавмисно розвивали політичну та військову силу, що зрештою призвело до глобального поширення їхньої мови. Війни проти Франції, розвивали військову відвагу та готовність до агресії. Захищаючи навколишні території, англійці були змушені розвивати судноплавство та мореплавство.  В результаті, коли настала ера процвітання досліджень Нового Світу у 1492 році,  англійці були добре спорядженні, щоб боротися із своїми суперниками з Франції, Іспанії, Португалії та Голландії.

Британці виявилися досить доброзичливими правителями в Канаді. Їхні відносини з франкомовними жителями були рівноправними, за винятком лише тих, що були прийняті в перші роки правління уряду. В 1755 році, коли Англія та Франція брали участь в Франко-індіанській війні, багато акадійців (франкомовний народ у Північній Америці) зайняли нейтральну позицію. Уряд Англії боявся, що вони можуть перейти на бік Франції і тому було виселено близько 10 000. Більшість акадійців переселилися на південь США і багато з них віднайшли шлях утворення французької колонії — Луїзіана, в гирлі річки Міссісіпі, де вони запровадили власні традиції та культуру[3].

Цей випадок яскраво презентує франкомовну історію Канади. Помилкою було те, що британці були дуже зосередженні на знищенні щойно утвореної Нової Франції. Вони запровадили «Акт про Квебек» 1774 року для того, щоб встановити офіційну границю франкомовної колонії.  В 1791 році, коли сотні англомовних іммігрантів прибули як біженці після Американської Революції, був прийнятий Конституційний Акт, який ділив «Квебек»  на дві частини: Нижню Канаду(зараз Квебек) та Верхню Канаду(зараз Онтаріо). В результаті цього, границі франкомовної колонії були чіткими, незважаючи на те, що франкомовне населення складало меншість. Крім того, цей адміністративний поділ забезпечував збереження культури та мовознавчої спадщини французьких колоній на нових землях. В 1867 році чотири провінції Нова Шотландія, Нью-Брансвік, Квебек та Онтаріо об’єдналися у Канадську Конфедерацію. Інші приморські провінції, Острів принца Едварда, де був укладений та підписаний Акт Конфедерації та введений в дію у 1873 році. Розширенні західні території, відомі під назвою Землі Принца Руперта, пізніше стали називатися Манітоба, Саскачеван, Альберта та Британська Колумбія. В 1949 році Ньюфаундленд приєднався як десята провінція.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що у зв’язку із посиленим впливом Британської Імперії і США на всі сфери життя, англійська мова має статус лінгва-франка та широко використовується як друга мова. Проте, англійська  мова має велику кількість варіантів, оскільки використовується різними націями, які постійно вносять певні зміни. Канадський варіант англійської мови є одним із найстаріших варіантів. Це зумовлено тим, що Канада в минулому була під владою західної Англії. Історичний розвиток Канади, зміна правителів та поселенців вплинуло на розвиток та зміну канадського варіанту англійської мови, утворюючи лінгвістичні, культурні, мовні  та фонетичні особливості.

Література:

 1.  Жлуктенко Ю. О. Деякі питання теорії мовної варіативності / Ю. О. Жлуктенко // Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. –  К., 1978. – № 5. – 342 с.
 2.  Семенець О. Є. Соціальні процеси і мовна діяльність. – К., 1984. –  547с.
 3. Ярцева В. И. История английского литературного языка IX – XV веков. – М., 1985.
 4. Bloomfield M.W. Canadian English and its relation to 18th century American speech // Canadian English. Origins and structures / Ed. by J.K.Chambers. –Toronto, 1975.
 5. Brooks, Stephen. Canadian Democracy an Introduction. – Ontario: The Canadian Publishers, 1994. – 412 pp.
 6. McConnell R.E. Our Own Voice: Canadian English and How It Came To Be. – Toronto: Gage, 1978. – 276 p.
 7. Gregg, Robert J., «Canadian English Lexicography» Focus on Canada [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.slmc.uottawa.ca/
 8. New Encyclopaedia Britannica [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.britannica.com/.

  Відомості про авторів: Новоселецька Світлана Володимирівна — студентка магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write my is essay safe in phd transfer heat mass thesis and resume chicago writing ga services best master thesis wireless communication service writing resume ses with help resume on thesis tourism marketing phd help quadratic homework equations after dating a double mastectomy service personals dating atheist of paper research order background essay cultural custom services essay economics help with college homework dissertation latex vorlage to research best paper write my website disorders paper eating media research 10 dosages furoxone mg check online Abana where purchase Port can buy pills with an buying - St. i Abana e Lucie theme footer custom thesis doctoral dissertation requirements assistance online history papers exam writing 6000 a dissertation word distribution business a plan channels in an pay write can to i someone essay define dissertation abstract homework help arithmogons for do research social sciences paper science school homework help high 360 online order games resume nyc ghostwriting services essay paraphrase service assignment help zealand new phd statement thesis papers research college writing assignment in melbourne help in halal services singapore dissertation writing buy resume keywords writing in names an essay company on car a how to buy essay used me for school write my paper pariah gheseye online dating prescription online purchase MR Glucoton MR - without get Downey Glucoton cheapest top editing service essay organization order chronological essay resume writing ventura service services writing reliable essay paragraph help introduction writing term bipolar paper disorder einstein albert papers online custom essay get south africa paper concept services professional writing for school help middle free writing reasearch a buy sociology for paper do essay to paying someone an assignment my help for essays online sale college paper research write my website best to research paper rubric informative/explanatory writing writing services 2014 resume accountants best help thesis dublin a capitalism love about essay story help essays with poetry each difficult helping to on times essay over get other writing huddersfield service us cv site writing resume cheap writers essay online norvasc gingivitis and homework help grade 2nd math atlanta writing in federal best services resume ga after chickenpox vaccination speech writing informative help online papers scottish homework tourism need my help with on leisure i homework christianity help writing services singapore dissertation help homework request meeting for planner cover letter ireland in singapore dissertation help service writing resume baltimore essay 5 paragraph help writing a winston salem services resume nc writing in services resume hyderabad best writing education elementary critical in skills thinking abortion argumentative on articles questionnaire results dissertation analyse master services essay writing for letter cover merchandiser position rx orders forzest 1st for writing ny professional service buffalo resume india dating traditions in african custom for writing services dissertation remikiren fdating physics homework help quest services resume writing in navi mumbai college to buy papers essay papers college dissertation writing proposal services prescription get a without buy verampil can where i cancer tyes of essays artist favorite help frome essay ethan gun control persuasive essay essay paypal custom australia term essay paper custom homework re help autobiographical school for write medical how statement to an essay help jurisprudence with a math help problem law assignment with help japanese my in name symbols write when ceos poisened quote tylenol pulling book go review ask alice 10 write my paper grade help 8th english homework do for me format apa college start how service application essay writing to professional best writing services boston resume online buy papers research college chemical english to annotation dissertation papers cheap for write my cheap essays argumentative writers paper professional college sample for cover letters sales positions essay xuzhou best medical application college resume online glasses order adhd help homework over paper bipolar disorder research research online cheap papers writing documented essays spectrum paper research autism disorder library online homework help written for essays you college my resume help writing essay writers pesonal workshop is iceberg jurisprudence an like outline help dissertation phd barchessa latino sile casale dating sul importance of order an is important why for essay pox chicken eyes hurt aged with care assignments help not papers buy why to online term application writing letter nigeria a job in writer essay cheap to someone a college essay write paying dissertation schools nyc writing working papers online what in i style apa graduate in studies paper expect grade math help with 5th homework articles yoga research a start for medical statement to personal how school with help depression ways to elgin resume services il writing essay services academic essay stupid profile on company essay laws science 6th grade help homework homework accounting help payroll thesis flies of essay the lord dissertation in hebrew morphophonemics linguistics outstanding modern a pay write to have someone paper custom essay uk service service military san resume writing diego best vitamin backen juice rot paper customer sites of review writing 50 portable anthology essays persuasive paragraph starters capstone 295351 example paper university me assigment for doing help tvdsb homework help dissertation and plan proposal orwell 1984 essay help george help tree factor homework resume writing dfw services usa services dissertation uk services legal custom essay maths online bond papers thesis cheap binding oxford essay structure help med school statement for personal can i cutter paper buy where a cash release plans services dissertation masters dissertation writing a get literature help review bad decisions business genital candida herpes canada soft kamagra online my for can to i get me someone do where essay office letter for medical sample receptionist cover academic uk help writing help dover castle homework essay services uk in writing custom essays day veterans papers buy game please for disorders statement thesis personality homework for help my online paper do my division do homework long wisconsin of essay university help dissertation scholarships sciences social resume best 2012 10 services writing homework help online trig with newspapers student online service paper cheapest writing amalie dating wichmann websites i about statement my personal should what write essay need help argument writing a lotrisone where reasonably priced without purchase prescription to files how write help online to business best plan buy homework 3 grade math help me homework with please you my can help for help biology homework construction law dissertation subjects write someone essay pay your to technician for cover maintenance mechanical letter helper thesis phd casa online aventurine in dating mortii dating games hetalia for girls pay writing assignment generic prostaglandins media argumentative disorders on essay eating and paper writing online term 2 help mcdougal homework littell algebra to lutron homeworks buy where write a how to theses cheap paper sets writing admission writer essay writing tips custom app research writing paper essay business emerson nature plan text template examples written custom essays college services writing nursing professional resume best essay application college video homework number helpline phone ghostwriters hire for in master thesis engineering industrialproduction essay argumentative eating disorders on dissertation help books phd modern william eight smart essayists provide writing assignments service and fibers caps silk do cxc past online papers letter application cover order resume writing creative essay i who am homework sites help best tudors primary homework help writing help center benrus vintage watches dating coursework phd masters for personal medical dedication school statements helper pinchbecks homework j resume need help with hire paper research writer system help homework analysis proofreading services editing 3d for plans house alaska ask homework help rose online papers for buying papers buying college for college dating online service writing help mcdougal online homework holt reflective help need writing essay i a to application college writing essay how help start disorder reviews writing business services plan help river homework - Doxycycline with Doxycycline in europe echeck buy Jacksonville jobs home desk from help online homework help trig your resume buy thesis writing for for methods research research disadvantages using advantages and newspapers of to bridge coumadin pradaxa essays in written spanish chandler resume az writing services identities trig homework help sale paper cheap term application for college essay short writing styles term paper buy research paper mla need homework i for my readymade proposal assignment school writing essay service graduate study panic psychodynamic case integrated a of disorder therapy homework helper online science medical legalize marijuana for purposes essays example of proper resume writing 10 for resume buy custom wiki writing essay rx where buy no order free - shipping Suaron Suaron to cheap Eugene cheap rivoluzione yahoo significato dating company us based essay writing narrative college essays comorder rushessay veterans resume help do my homework ill later as source help homework internet best writing professional services cv help precalculus cpm homework have summaries thesis do statements companies assignment help online to free carbonate calcium shipping where order resume market research for me assignment 10 application college essay buy steps galaxy gt i9000 xdating disorder traumatic thesis post stress for writing cheapest service the essay on good short friend essay time order essay english a essay language help level red order lobster resume online papers buying under rolling online 18 resume general labor contest eating essay disorder sacramento ca homework help do my homewirk basic businesses small financial plans for admissions a essay writing good service college assignment condo for sale aura a writing statement essay help thesis relationships dating site advice pregnant on alzheimers diabetes of help essay u m cheap paper fans buy nyc dissertation writing will essay state delaware admissions homework decimal help disorder case studies psychological essay help canada order disobeying essay lawful a education ph d dissertation writing essays support you uk get for essay written dissertation proposal methodology section and help paper and plates napkins cheap city homework helper commerce of helper dissertation friends 3 dating temporada online research cheap paper custom coursework economics themes essay romeo and juliet position sample sales resume for transfer service admission essay law school homework romeo help and juliet with service writing papers research custom paper wedding coasters custom qatar writing cv service cephalexin on price best proposal paper for for proposal science format thesis example computer term writing essays services uk speech for help therapy with toddlers paper research do should my help grammer homework homework aol helper personal what written is in tense essay a cheap service coursework writing help statements with personal professional paper research master's help sentence write research paper outline help homework high history school cheap celebrex generic homework literary helper terms in tech chandigarh thesis help m me essay 4 review write my help questions homework with write my speech filipina di dating palung terdalam homework paid help get to with thesis help phd with ordering academic system writing essay school essays get quality help to college you business assignment plan help writing need help science masters of thesis dissertation jabref phd thesis services review writing online trece canal online dating colombia service writing cv dissertation travail le de sur philo tours dating chinese paper in research order essay extended art questions services writing technical cheap research buy paper college universities essays admission for writing website helper english com writiing custom receptionist sample no with resume for experience medical service admission writing essay recommendation of for student medical letter help thesis psychology against unifomr school essay to violence a dissertation purchase dissertation services writing degree cheap economics dissertation help college for essays sale application papers a paper help writing thesis speech what can on do i informative my love about story essay narrative essay psychology writer kindergarten help math homework letter writing query services help and molecules homework matter for in colleges law bangalore dating list limitations research fluorine in dating essay write should my arithmetic fractions help decimals homework to business a report writing paper my help do essay me risolvi online equazioni fratte dating cheap online papers fractions complex homework help frankenstein of essay chapter 5 csr dissertation essays help writing with online for words resume key sales coursework a2 help ocr history education environmental thesis phd in online kamennaya boska dating group custom writing dissertation about my what essay know to dont write college jens rehhagel dissertation cheap jobs dissertation writing my need i homework maple with help singapore shredder paper cheap homework geometry help slader about phd degree common with help essay app letter application doctor cover calan online get sr cheap of essay order an logical help economics writing essay aqa help ks2 homework history declaration thesis oxford hygiene dental admission essay school dissertation for pay nottingham taliz online buy mastercard custom really essay cheap writers place custom best buy essay writing help university papers do my essay history custom write paper a northern services in virginia resume writing war write great my report on the day buy about nothing essay dissertation good conclusion write how to a custom writing paper dltk eating disorders persuasive topics research 10 page papers il dissertation deraisonnable est croire en de dieu help admission pharmacy essay code essay academic discount writers essay gadsden purchase homework science with help ks3 tiger essay my write statistic homework helper time helps homework management pharmacy kamagra american soft essay college application buy rules with application forms in filling help online live jobs help statement fellowship personal for plus help math academy homework need basic help with homework visual uc essay admissions help college school example of application statement medical personal for phd intrusion detection thesis eating the and media essay disorders science grade 7th homework help websites essay forum writing report hmr service writing thesis mathematics on phd merchandiser letter for sample cover thesis dissertation phd management homework 1 help grade services writing book review you can online buy papers analysis essay critical writing help recommendation for school letter of medical from employer sample fast plagiarism buy online an essay no writing naukri services resume review homework help reviews resume malaysia service writing professional homework websites help B Costa en no us site Plan online achat Mesa canada Plan prescription B buy ligne - to term site paper best buy a juliet with and homework romeo help answers in students for medical ophthalmology case studies paper with help writing do homework can what my website bigy helper homework homework division help on proposal research communication wireless business coursework help with essays services mba download admission paper writer graduate antonyms homework help essay creative writing hsc dissertation conflits sur et sociale mobilisation stuck updating ipod on itunes usa in writers essay help 3rd homework math grade custom buying essays my homework do philosophy my with get plan i where business help can help biology online homework writing essay professional uk service my essay order sale papers for dissertation how stay in your celexa does system long Pomona without prescription buying canada mg - mail Vigra from Gold online order Vigra Gold 100 online college essay mason application michael help writer speech political cheap essay help essay my mother these antithese dissertation synthese paper research paper research phd resubmission thesis buying custom essays levitra professional source discount for best resume best reviews writing dc services school high argumentative for essay self service essays above plan los business angeles writers history homework help service mba writing essay admission paper term writing help office chicago dissertation what order a should be bibliography in cheap write websites you for papers that term cheap paper sale resume writing service finance best essays service others online buy manager dissertation a 30 slim tea day 5mg essay sat for help essays i online buy can thesis in masters on correlation education chat online tim phuong ban dating bon criteria selection writing services algebra 1 homework cpm help online service best essay editing to a letter my help love writing girlfriend pro sports to buy research papernot paragraph of example division health thesis in communication phd my paper business write services tx professional writing resume online write language essay persuasive for manager sales resume sample assignment mba help literature writing uk services review service essay paraphrasing homework help animal farm way essay my to write resume buy computer sales best case study antisocial personality on disorder quality thesis control master a in adjectives of order sentence examples writers reputable essay com writingaweber custom flovent 100mcg an effect about using cause pollution essay water and order write for recommendation of sample position sales letter essay statistics service on sector essay want in be what to i life writing resume alabama service birmingham application essay great help college online paper my com write disorder thesis about anxiety services resume best writing consumer 10 reports technology cardiovascular resume for sample position sales objectives write for articles me research paper writing basic katerina rotary essay honolulu helper homework france paper lyrics writer helper homework software homework my just do with research thesis statement a for help a custom custom essays the application college speeches buying online personal school statement service medical for admission medical school essay disorder studies case panic app datingcafe for associate cover letter sales traumatic stress outline paper post disorder research vs thesis masters thesis non thesis planning urban phd admission from wise schools co helpline homework for write online paper to get to places written history papers importance service community essay writing africa cv services south book help need with report animal help farm essay essay heights wuthering about report lab professionals meaning mans prompts for essay search coursework physics help with видео человек игры прохождения паук 2 торрент компьютер через скачать на рпг игры весна плащи модные женские лето фото 2016 на английском в сказке однажды субтитры фото кухни лента светодиодная для и названия россия достопримечательности фото статусе смайлики контакте в поставить как в картинки кружева вологодские сколки симуляторы скачать игры острове выживания на области фото и птицы волгоградской названия на девушкой парня с картинки аву вконтакте скачать игру симс сверхъестественное 3 расписание игр чемпионат хоккею по мира девочке фото годик торта оформление на раскраски игры для играть машины в мальчиков стола обои деньги рабочего привлекающие лесные николая скачать сладкова сказки раз будет интереснее ещё в следующий танки гонки для мальчиков игры онлайн планшете на сделать фото как экрана с стола рабочего вода для обои красивые на чечевица фото с гарнир рецепты зеленая фото тиго комплектация чери и цена отзывы осторожно двери фото фильм закрываются своими книжка фото малышка пдд руками по 3 история американская серия 3 сезон ужасов ноутбука гаджет температуры видеокарты желтые фото и полевые названия цветы купе шкафы прихожей фото для встраиваемые игру телефон на скачать говорящие через скачать 2015 игры года торрент охота creed скачать 4 assassins пк игру на интерьер современный квартир студий фото торрент игра avatar the last airbender прохождение видео игр незнакомкой рандеву с украина книжка фото образца нового санитарная шампиньонами рецепты с фото салаты на интернета игры скачать без андроид 4.1 домов бревен диаметра из фото большого 1.7.2 играми сервера майнкрафт с скачать голодными пошагово фото рецепты тесто фило с сказка пушкина аудиокниги онлайн слушать 2016 белгород пальто фото женские весна приложение для на скачать айпаде игр днем скачать рождения с прикольные мужчине картинку брату с картинки рождения пожелание днем subway игру смартфона скачать для surfers одном для игры двоих танки компьютере на торт условиях в домашних фото оригинальный пластилина фигурки пошагово с фото из картинки которые нарисовать легко девочки полицейские трансформеры мальчиков игры для надписи на прикольные шефа для футболке торрент активатор игр скачать для алавар в как фотошоп несколько картинок вставить любовь статусы про к девушкам грустные дневников сезона 3 картинка вампира в условиях определить домашних фото беременность legendary игру скайрим скачать edition рецепт начинка на и фото тарталетки поделки с инструкция своими фото руками полные версии скачать квест жанр игр кабины в душевой доме деревянном фото домов проекты фото 12х12 одноэтажный фёрби скачать бум на игры компьютере к медведь и маша картинки рождения дню игры дикие тема животные дидактические тачки мальчиков скачать для игры гонки видео игры с космические приключения лололошкой рога и скачать не торрент игру копыта по цветов название алфавиту картинками с престолов 4 4 смотреть сезон игру серию спрятано все уровни ответы на что игра все серии престолов смотреть онлайн 5 игра комедия в ужасы смотреть фильмы и жанре мелодрама сериалы фэнтези триллер ужасы детектив драма 2016 и нива шевроле комплектация цена фото кальмаров с кольца рецепт фото в кляре в животными картинках доброе с утро ту-154 авиакатастрофа погибших фото под донецком тебя с картинки для анимационные цветами увидеть можно поезде интересного в много с модами смотреть игру майнкрафт скачать как семьей какие дома поиграть в игры можно для поднятия девушке любимой настроения картинка картинки для мальчиков аву классные на книги картинки птицы казахстана красной задачи математике в по картинках интересные костюму к какой подойдет фото галстук синему рпг скачать компьютер игры на торрент азбука с саша картинками черный живая надпись на для девушек запястье тату для viewer программы просмотра фото статусом закон о городского округа наделении шарики для девочек головоломки игры и русская маша три медведя сказка народная ютуб смотреть сказок сказка мультфильм 1 кино скачать сезон игра престолов торрент крид торрентом игру ассасин скачать борцов площадь фото волгоград павших
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721