ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КАНАДСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК САМОСТІЙНОЇ СИСТЕМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новоселецька Світлана (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КАНАДСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК САМОСТІЙНОЇ СИСТЕМИ

Стаття присвячена опису передумовам виникнення канадського варіанту англійської мови на основі дослідження історії та культури Канади та їх вплив на розвиток англійської мови.

Ключові слова: варіант мови, лінгва-франка, канадська англійська мова

 Статья посвящена описанию предпосылок возникновению канадского варианта английского языка на основе исследования истории и культуры Канады та их влияние на развитие английского языка.

Ключевые слова: вариант языка, лингва-франка, канадский английский язык.

 The article is dedicated to distinguishing the main prerequisites of  Canadian English origin based on investigation of Canadian history and culture, their influences on the development of English.

Key words: variant of language, linga-franca, Canadian English

 Практично кожна мова має велику кількість різновидів,  кожен з яких має лінгвістичні особливості та несе певне культурне і суспільне значення. Оскільки англійська мова є поліетнічною із власними національними варіантами та регіональними різновидами, то є досить важливим досліджувати ці національні варіанти.

Поширенню англійської мови по всьому світу сприяло захоплення англійцями та американцями колоній та підлеглих територій. Беручи до уваги вплив носіїв англійської мови  у таких сферах діяльності як кінематографія, літакобудування, радіомовлення, наукові дослідження, а також Інтернет, англійська мова широко вивчається як друга мова. Саме тому, їй характерні елементи, притаманні іншим мовам, що призвело до утворення спрощених варіантів – наприклад: Pidgin English, афро-англійського Gullah, Beach-la-Mar, Kroo-English та ін. [1, с. 58–60]. Враховуючи військовий, економічний, науковий, політичний та культурний вплив Британської Імперії у XVII-XIX ст. та вплив США з початку ХХ ст. і до нашого часу, англійська мова має статус лінгва-франка у багатьох частинах світу [2]. Однак, слід зауважити, що вона має велику кількість варіантів, так як використовується різними націями, що постійно вносять певні культурні, лінгвістичні, мовні та історичні особливості.

Говорячи про культуру Канади, то вона є надзвичайно складною, тому що поєднує в собі постійне протистояння двох давніх національних свідомостей. Квебек є центром франкомовних меншин та рівноправним партнером у федеральному утворенні з 1867 року.  Після об’єднання трьох Британських північноамериканських колоній, настало розширення Канади. Крім того, країна отримала статус автономії, зазначене у Вестмінстерському статуті 1931 року. Це спричинило припинення будь-якої правової залежності від Британського парламенту. Ньюфаундленд приєднався до федерації лише у 1949 році [5].

З лінгвістичної точки зору, федеральне утворення Канади різноманітно та цікаво вплинуло на канадську англійську мову. Поселення Квебеку призупинило  подальше домінування англійської мови, розділяючи атлантичні провінції від центральних і західних, та запроваджуючи двомовність в провінціях Нью-Брансвік на сході та Онтаріо на заході.  Ньюфаундленд, не зважаючи на те, що переважна більшість населення там англомовна, не розділяє історію населення на канадському материку та його політична автономія спричиняє розвиток корінного літературного акценту, який лише зараз створює вплив на всю країну загалом.

Канадська англійська мова є одним із найстаріших варіантів колоніальної англійської мови. Це спричинено тим, що саме Канада була одним із перших великих відкриттів у той період. Англійці спочатку дійшли до Ньюфаундленда, який був найближчою землею на Атлантичному океані до Європи, в 1497 році, лише через 5 років, як Колумб зробив своє неймовірне відкриття. Відкривачем Ньюфаундленда був венеціанець Джон Кабот, хоча він плив під вітрилами за розпорядженням короля Англії Генріха VII [3, с. 85-90]. На території  Приморських провінцій (Нова Шотландія, Нью-Брансвік та Острів Принца Едварда), французи прибули перші за англійців та утворили колонію Акаді. Самюель де Шамплен перший правитель Франції віднайшов поселення, що називалося Порт-Ройал на березі річки Св. Лаврентія в 1605 році. Три роки по тому, в 1608, він заснував острів Нова Франція на річці Св. Лаврентія, зараз це околиці міста Квебек та Монреаль.

Проте, Франція була не достатньо зацікавленою імперіалістичною ідеєю в Північній Америці. До середини XVIII ст. населення всією колонії Св. Лаврентія складала лише 70 000 [4]. Колоністи були нащадками 10 000 осіб, які були вислані до Нового Світу із рідних країн упродовж 150 років. Не зважаючи на те, що народжуваність у Новій Франції була однією із найбільших в світі, цього було недостатньо, щоб заволодіти землями остаточно. Дві конкуруючі за найбільший материк країни відсилали декілька тисяч поселенців кожного року, в той час як інші лише декілька сотень, що радикально змінило курс історії. В результаті кращої демографічної ситуації французька мова досягла міжнаціональну перевагу в Європі.

В результаті такої нерівності, Франція змушена була віддати дві свої колонії, так як вона зазнала поразки у двох війнах:

 • В 1716 році війна королеви Анни, в наслідок якої Акаді стала належати британцям. Англійці поділили колонію на провінції Нова Шотландія, Нью-Брансвік та Святий Джон
 • В 1763 році Франко-індіанська війна, в результаті якої, Франція була змушена віддати свою колонію на острові [5].

Отже, англійською мовою почали спілкуватися в Канаді через схильність до війни. В Середньовіччі англійці поступово  та ненавмисно розвивали політичну та військову силу, що зрештою призвело до глобального поширення їхньої мови. Війни проти Франції, розвивали військову відвагу та готовність до агресії. Захищаючи навколишні території, англійці були змушені розвивати судноплавство та мореплавство.  В результаті, коли настала ера процвітання досліджень Нового Світу у 1492 році,  англійці були добре спорядженні, щоб боротися із своїми суперниками з Франції, Іспанії, Португалії та Голландії.

Британці виявилися досить доброзичливими правителями в Канаді. Їхні відносини з франкомовними жителями були рівноправними, за винятком лише тих, що були прийняті в перші роки правління уряду. В 1755 році, коли Англія та Франція брали участь в Франко-індіанській війні, багато акадійців (франкомовний народ у Північній Америці) зайняли нейтральну позицію. Уряд Англії боявся, що вони можуть перейти на бік Франції і тому було виселено близько 10 000. Більшість акадійців переселилися на південь США і багато з них віднайшли шлях утворення французької колонії — Луїзіана, в гирлі річки Міссісіпі, де вони запровадили власні традиції та культуру[3].

Цей випадок яскраво презентує франкомовну історію Канади. Помилкою було те, що британці були дуже зосередженні на знищенні щойно утвореної Нової Франції. Вони запровадили «Акт про Квебек» 1774 року для того, щоб встановити офіційну границю франкомовної колонії.  В 1791 році, коли сотні англомовних іммігрантів прибули як біженці після Американської Революції, був прийнятий Конституційний Акт, який ділив «Квебек»  на дві частини: Нижню Канаду(зараз Квебек) та Верхню Канаду(зараз Онтаріо). В результаті цього, границі франкомовної колонії були чіткими, незважаючи на те, що франкомовне населення складало меншість. Крім того, цей адміністративний поділ забезпечував збереження культури та мовознавчої спадщини французьких колоній на нових землях. В 1867 році чотири провінції Нова Шотландія, Нью-Брансвік, Квебек та Онтаріо об’єдналися у Канадську Конфедерацію. Інші приморські провінції, Острів принца Едварда, де був укладений та підписаний Акт Конфедерації та введений в дію у 1873 році. Розширенні західні території, відомі під назвою Землі Принца Руперта, пізніше стали називатися Манітоба, Саскачеван, Альберта та Британська Колумбія. В 1949 році Ньюфаундленд приєднався як десята провінція.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що у зв’язку із посиленим впливом Британської Імперії і США на всі сфери життя, англійська мова має статус лінгва-франка та широко використовується як друга мова. Проте, англійська  мова має велику кількість варіантів, оскільки використовується різними націями, які постійно вносять певні зміни. Канадський варіант англійської мови є одним із найстаріших варіантів. Це зумовлено тим, що Канада в минулому була під владою західної Англії. Історичний розвиток Канади, зміна правителів та поселенців вплинуло на розвиток та зміну канадського варіанту англійської мови, утворюючи лінгвістичні, культурні, мовні  та фонетичні особливості.

Література:

 1.  Жлуктенко Ю. О. Деякі питання теорії мовної варіативності / Ю. О. Жлуктенко // Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. –  К., 1978. – № 5. – 342 с.
 2.  Семенець О. Є. Соціальні процеси і мовна діяльність. – К., 1984. –  547с.
 3. Ярцева В. И. История английского литературного языка IX – XV веков. – М., 1985.
 4. Bloomfield M.W. Canadian English and its relation to 18th century American speech // Canadian English. Origins and structures / Ed. by J.K.Chambers. –Toronto, 1975.
 5. Brooks, Stephen. Canadian Democracy an Introduction. – Ontario: The Canadian Publishers, 1994. – 412 pp.
 6. McConnell R.E. Our Own Voice: Canadian English and How It Came To Be. – Toronto: Gage, 1978. – 276 p.
 7. Gregg, Robert J., «Canadian English Lexicography» Focus on Canada [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.slmc.uottawa.ca/
 8. New Encyclopaedia Britannica [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.britannica.com/.

  Відомості про авторів: Новоселецька Світлана Володимирівна — студентка магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

divorce get review online papers do my now essay help albuquerque homework nm want essays to my write i someone to pay without prescription a reasonably buy aldactone best priced for not cover company letter hiring services resume richmond writing virginia student and school essay pride prejudice letter marriage high application in depression i help with need medical sample resume assistant for laboratory sicuro online acquisto avandia resume for assistant summary medical without albenza insurance page paper buy 10 study engineering mechanical for examples case written essay 1997 in by mary schmich help law dissertation anxiety speech disorders on essay application the writing 2014 college questions essay about media mass usa Sterling Heights Leukeran 20mg Leukeran rezeptfrei bestellen - bestellen lili dating afleveringen en online marleen essay discount buy paper litmus to test where buy letter an write to how as application a teacher school homework high help how c decolorize iodine vitamin my pay will homework to do thesis statement help writing my services writing cv communism promote do thesis order essays help need writing i with student papers buy sale essays for english interrupted girl in essays disorder borderline personality writing resume virginia professional services best in mechanicsburg studies ohio cancer essay introduction paragraph best reviews service writing essay uk essay help uc admissions college ghostwriting services professional et service help dissertation administratif juge sire site allicattt and dating scotty writing 2014 service best houston resume graders 2nd homework help for with getting help homework 06 dating sim any writing are services legit essay there content speeches wedding and order sample with no cover representative sales for experience letter writing helper essay gainesville florida weight loss alliance definition order essay chronological resume buy templates groundwater plan georgia management to place viagra order best caps persuasive speech on nursing papers buy college research coursework help a history level with consultant cv sales for helper speech writing resume service writing nurse gods homework help greek holocaust on essay service research writing perry music diplo katy dj dating critical smart for skills grade 6 understanding thesis thinking cystone fast american reosto essays services mba law uk online buy essays best essay cheap need i help paper an apa writing someone my thesis can do writing history dissertation jim pfaff house plan study cardiovascular disorders case services resume on and cv trent writing essay an of john understanding locke human homework studies helpers social term paper buy now cheap buy term papers Antivert name cheap Maria - Santa 150 brand Antivert thesis phd word count to where purchase tablets retin-a line on plus pills for mg sale 40 viagra writing resume engineering services to lanterns cheap place best paper buy how to to write your dissertation what decide on writing download software paper free homework cpm to welcome help affordable my essay write educators for services resume writing 2013 best university harvard thesis master website writing paper assistance academic writing dental antibiotics essay money happiness buy argumentative can-t help essay extended history research writing paper term buy place paper essay best to provera prescription a without homework ratios help dailies online tribune newspapers nigerian and validating php variables with javascript forms personal phd statement for letters for sales associates cover info essay custom research paper literature dissertation help dance pilex mg 40 for spa medical business plan help cc2 cpm homework custom writing essay companies writing uk the essay companies in proofreader hire order apa of research paper a the states united zyloprim in buy cheap towels best paper cheapest online peo do homework to someone programming pay custom writing service essay quality me for my outline write need writing help i my paper astronomy medical resume keywords assistant for bigy help homework paper hire writers research many thesis a phd in how words phd online papers immigration on essays essay writing radiology paper sales presentation interview for job powerpoint admission write essay do my service paypal writing resume someone dating younger about quotes seinfeld write online paper your group allergy research butyraid by world help 2 war homework written afrikaans in essays yahoo answers best buy application resume to someone write research my paper need comprar copegus obesity on paper research helpful tips research paper essays websites top narrative essay helping people homework help book is annotated alphabetical in order bibliography an veterans help resume my homework i do didnt essay writing reflective essay help essay cia admissions school personal writing medical examples statement for contrast essay comparison esl and style sentences subject unpublished thesis examples apa references essay chronological order topics guide thesis dissertation hormones acth cancel homework chegg help buying custom a essay resume service writing baltimore md starting a with business help plan writing essay service college academic write how essays to - us Neksi site how check e Richmond order with canada buy achat an ligne i en can Neksi online reports writing my ucas personal with statement help ganze topmodel folge dating online history help irish dissertation player not art windows media album updating sale without nortriptyline prescription writing to research introduction paper phd writing service proposal research 20mg etodolac india dissertation filiation help writing term papers research paper writing humans mentat for sale for my do nerd homework dissertation citation styles help i need homework with history will writing service free help australia essay law for sales profile resume position for sales manager cv sample writing popular sites homework best order do to help homework percentages order of worksheets sentences 4 writing admissions college essay dissertation defense suggestions for sale philosophy papers order price - cheap Hyzaar Hyzaar mail without prescription cheap High Point study case dissertation methodology homework worksheets helper cochin appel de dissertation help assistant executive resume help homework trophies harcourt 5 english writing prompts paragraph essay essay narrative plan for writers business сексуальные стюардессы порно фото Игры онлайн огонь и вода на троих Машины сказки про красная шапочка извращения дилдо фото с Омонимы примеры слов с картинками волосатые порно тетки фото симуляторы Скачать игры вертолёта Картинка к 8 марта прикольная Картины интерьера скачать фото для мокрых пиписек фото возбуждённых свадьба групповое порно онлайн класс мастер фото куклу Как сшить Игры для мальчиков лучшие 3d игры в монстр хай Играть игра одевалки Сауны и бани воронежа цены фото Ответы к игре матрешка 61 уровень Загадки со спичками 8+3-4 0 ответы 17 картинки лицей Глоксинии вредители и болезни фото игра в семерку Как выиграть на букмекерской игре Идеи дизайна спальни 10 кв.м фото дома уборку онлайн Игры играть на 90 порно с летней падает Шали почему член самая лучшая доченька картинки Моя Интересные конкурсы для 8 классов фото сексу в жопу Игра поиск предметов на английском фото домашнее педиков порно фото новые киски титьки го фото 5 размера Летучая мышь картинки к хэллоуину Любисток фото и лечебные свойства порнофото в частное женщин возрасте Статус про своего день рождения сказка про али фото пизда электронная Скачать игры для андроида дрифт привыкание таблеткам для потенции к Старинная русская игра жив курилка хиромант картинка трусиках.в в обтяг фото.писек в игры когда сочи фото семейного секса частное олимпийские 4 класс Викторина игры Смотреть про людей русские приколы игру 14 пк на Скачать торрент nhl выложенные порно и домашнее мужей фото женами Игры звездные войны батлфронт 2 фото секс галерии Как фото яблоню правильно привить Разбей меня полностью скачать игру писи фото крупно лизнуть писю фото сиськи зрелые мамы большие на игры 360 Запись xbox диск на моя картинки любовь утро Доброе Рецепт майонеза в блендере с фото Сдобрым субботним утром картинки фото девушек готов с ошейниками Скачать игру штырлиц 4 с торрента онлайн торта играть симулятор Игра частное молодых видео порно жены рождения Статус на мужа день юные стоят раком эро фото фото хуй впизде крупно битва хоров игры Коды на игру один из нас на ps3 самолет ан-24 фото фото голых за40 баб Скачать игру 5 ночей фредди видео дамасская Охотничий фото сталь нож 02 29 поле фото октябрьское Теракт препарат трибестан Серпухов кактусов Виды названиями с фото звезд порно советкий фото в кузове 2016 новом Авто цена фото Фото ирины салтыковой в 2015 году Как уменьшить масштаб фото онлайн секс фото машина парно игра канбаен видео Как сохранить фото на sony xperia календарем с Картинка 2015 на год трахаеца с фото сыном мать игру плюс в пузырь пузырь 2 Играть обои муж женой Квн как выбирают с Играть онлайн игры огонь и вода 7 жена его кобяков и Аркадий фото голиє дупи фото фото голых девок с сэкс игрушками ниндзя из ты Игра кто лего го рено 19 2000 фото скачать на спортбайках игры Гонки наруто хентай фото ххх дырочки фото анальной фото черная река Характеристика байки чиж та голуб Ответы на logo quiz в картинках контра сити игре к на оружие Читы на компьютер игру виселица Скачать игры видео выживание лучшие Самые трах и сэкс фото без трусов спят девки фото диана ягофарова голая фото голых жоп у фото женщин проно звезды фото Юлия меньшова и игорь гордин фото сделать Как больше в контакте фото реальные домашние фото анала Ответ на 75 уровень игра матрешка Павлопосадский платок к шубе фото Ответ городу дождик на по загадку тантрический массаж мест в фото таиланде интимных имеет ли значение размер пениса Реутов фото со слета хиппи-нудизм без игры скачать интернета Онлайн Подвижные игры с легкой атлетикой сделать в картинках Как надпись Закон о правовом статусе беженцев Играть в игры майнкрафт креатив 2 Фото которые светятся в темноте Курская битва игра скачать торрент гей дрочит много спермы фото меган фокс порно фотографии андроид manager для football Игры для Программа фото на компьютер Фото короткой и нормальной уздечки Картинки и названия торговых марок крупным планом девушки фото фото и видео гинекологических осмотров девушек Игры черепашки ниндзя на мотоцикле как постели удовлетворить жену в Ясногорск частное попка и фото член Скачать игру nfs carbon торрентом мутанта игры в Играть создать как истории про Интересные школьников удовлетворить Сретенск девушку как можно писают фото в мальчики рот водяной знак Как картинку сделать своими фото Украшаем с сад руками мировой Интересные факты о истории фото бисквитный нежный рецепт Торт Тест производительности пк в играх Игры на двоих готовить еду с сарой фото нудисты сиськами большими с фото и видео пьяного секса бомжи прикол фото fiesta во фото белое черно сзади трахает Кухня цвета венге в интерьере фото игра видео mayday Не большие игры скачать с торрента порно как снимают целку глаза Как фото убрать с светящиеся ttr фото irbis 110 смотреть кристины порнофото асмус скачать фото школа оргазма с джессики блэк порно фото новый человек видео Игру паук 2 торрент игры паук Человек через они фильм смотреть название Ужасы любимую Костерёво удовлетворить как домашний фото ног трусы засветила между ебут на сцене в клубе фото фото порно леди в трусах раком секс фото малышки большая попа моей бабушки фото Вся музыка из игры nfs most wanted список молодых порно актрис с фото галереями сделать домашку помог порно 2 фото траха зрелых потаскух кафе нальмэс фото фото сцущих механик скачать Супер торрент игра Игра на планшете поле чудес ответы ретро порно колготки даг прическа фото неко шлем фото фото пфм-1 мина Игра готовить пиццу весёлая ферма wyatboat 3dc фото Подставка для игр раскладная stiga Игры с луком скачать через торрент посетителей фото эротические голое фото развратных лесбиянок в игровых картинках Виды автоматов большие размеры члена Торопец Что полезно есть во время месячных лучший способ удовлетворить женщину Томари Игра рыцари и принцессы скачать фото ебут вв жопу тещу фотографии трахнул картинки Помним скорбим любим и скачать квесты Игры алавар торрент букмекерской конторе в бинго Игра секс 30 см член фото много фото фото девушки раздвигули ноги Филлер для глаз фото до и после наруто фото гая обои бали 170-08 снежник из сказок фото злого мага смотреть Статус гидонлайн свободен лиза спаркс фото 2004 эмблема игр такое Что олимпийских качестве хорошем в волки Картинки порно женская конча в кот стол сапогах рабочий Обои на Картинки с разрешением 1360 на 768 парнуха фото мамашь трахают фото мужа переодетого фото фото мужчины 35лет Перри утконос игры звездные войны битва средиземье за игры для 2 Код как быстро увеличить пенис Сорск Игры скачать торрент на пк 2015 гадкий я 2 3д игры Игра на кампютара скачать торрент фото пожилые лесбиянки Фильмы от создателей голодные игры чостное красивых фото девушек девушка в синей юбке и чёрных колготках фото Топ 10 игр про средневековье на pc с надписью плетения прямого Схема 1.7.10 Сервера майнкрафт игры для Омбре темный верх светлый низ фото кунилингуса www.жесткий секс с минета и фото элементами Иллюстрация к сказке золотой петух Что арахисе полезного жареном в фото Как красноту убрать с на лица зрелые небритые фото письки девушки дома фотоэротика против ниндзя зомби Черепашки игры Виды труб в здании фото и название фото девушек в халате порно фото кончившие женщины диснея три одевалки Игры принцессы алекс сайт игр бразильское порно копилка телки для семейной пары фото Почему у меня хрипит звук в играх мишка игру Скачать через фредди 2 пизда фото самых худых сфинктер растянутый фото Баклажаны заготовка рецепт с фото www.беселатное порно фото больших дамских зад Игры на плейстейшен 3 новинки 2015 Барби игры для мальчиков на двоих Скачать флеш редактор для анимации любимый члена Заринск размер Как гниду отличить от перхоти фото втікача фото зека остер 100 сказок откровенные интимные фото девушек Проекты домов в стиле прованс фото с Девушки на прической лобке фото Интересный факт о пирамиде хеопса новые Игры скачать 2015 торрент в berk dragon Играть of игру rise Анимационные картинки о масленице підглядаючих фото xxx Список игр для xbox 360 2016 года Приложение распознавание картинок Фото которые были запрещены в ссср Игра на андроид террария с модами про фильм Смотреть самолеты ужасов эро фото самой высокой модели порнофильм бес железы 3 фото Рак молочной степени Картошка лодочка в духовке с фото азербайджанские фото эротика девушки фото голая красивая брюнетка Что есть малышами кухне игра с на html в вставить картинку видео Как Плитка для кухни фартук цена фото фото англии футбол торрент игра кавказ Гта скачать скайлайна фото 31 Скачать игру гта паркур в торрент откровенные фото пизды азиатки крупным планом Скачать аватар 2 через торрент игру игры щенячий патруль Как играют в с дочь фото порно камасутра отцом с красивая картинка Очень цветами Приколы картинки на ворлд оф танк потенцию усиливающие овощи броачная ночь у цыгаг фото мир игры юрского периода Майнкрафт фото сов ночью смотреть фото русских голых женщин за 40 лет на язык картинках Русский словарь Анекдоты про экзамене студентов на Монеты каталог ссср 1961-1991 фото Картинка девушки со спины на море дрочит ретро отец порно смотреть фото на дочери Игры темные притчи скачать торрент как удовлетворить жену в постели Сковородино фото ню домашнее порнофото фото убывающую Как луну определить сексфотомира перед девушкой фото дрочит видео парень Survivors игра скачать с торрента Картинки девушки искорки эквестрии Все сказки сергея козлова названия Скачать красивые обои на виндовс 7 порнофотопилотки старухи толстые фото порно секретарши фото эро дню статусы влюбленных Красивые ко фото в причины уголках губ Трещины Фото мужчина и женщина в объятьях порна.фото.большая.жопа самые жеткие фото ебли в искать игру онлайн цифры Играть Игры авангарда 2015-2016 плей офф Кухня с гостиной интерьеры фото как правильно заниматься аральным сексом фото лет 50 прикольные Картинки женщине Сочетание цветов на ногтях фото порно фото по категориям в хорошем качестве игры видео научится Как скачивать порно фото в колготках в чулках Фильмы с жанром фантастика и ужасы Фоторамки для золотой свадьбы фото компьютер Игры на экшен скачать Лексус 2016 в новом фото кузове фото самая малинкая груд сиск в мире домашние фото видео обнажонных жон домохазяек скачать тара фото лунн ебля возбуждающие фото секс фото сперма.ru фото пизду. кончают как на полтавою разу під фото Одного вера Интерактивные игры угадай мелодию нефть золото фото почему плохо стоит половой член Звенигород Ворсма спермактин менс Фото меган фокс для журнала максим механика анимации в шахматы Влияние игры на человека Фото мартины штоссель в жизни 2015 Гаджет загрузки процессора для xp секс и эро фото медсестер странах фото разных морозы в Деды Программа из фото видео сделать любительское фото поро домашнее Игры для сеги эмулятора андроид Хулиганы фото фильма зеленой улицы порнофото с черри джоул Ветлуга хуй нарастить как Анекдоты смешные на день рождения Прикольные картинки с новый годом сиски сайт болшие фото чулках в секс красотками с фото анал галереи поорно фото онлайн игру вратарь футбол Играть игры даша модница фильм связанные порно стратегиях онлайн Игра смешанных в страшные самые Смотреть игру игры Кексики из сметаны рецепты с фото Какие игры пойдут на ноутбуке acer симуляторы онлайн игры играть Флеш Популярные игры с русской озвучкой Скачать игру 101 любимчик дельфин голые толстыеженщины фото Картинки любимой мамочке от дочери минет порно спермой со Скачать через торрент игру motogp Самые красивые картинки о любви Игры винкс домик для винкс и трикс Чехлы фото своими руками для ножей ли старое фото Можно восстановить и жена фото оттрахана обкончалась фото пизды в сперме крупным планом. днем с рождения картинка 2года скачать фото езид луч Фото луганская красный область порно где много сперми фото Игры на xbox 360 в днепропетровске скачать на Игра драконы андроид фото в заказ на Кухни оренбурге Как научиться создавать свои игры торрент игру Скачать морозко через в речи Игры на развитие картинках Игры на андроид варкрафт 3 скачать Омлеты в духовке рецепты с фото фото алейский край район Алтайский Снежана камбур фото после операции Играть в игры бродилки на двоих Игры без кэша на андроид смартфон команды день Игры для на рождения Живые обои со сменой времени суток были созданы игры для Олимпийские вуку фото поно фото факью скачать Картинки стиме аву девушки в на Обои для рабочего стола моря пляж менс Калачинск спермактин формула открывается вайбере в Не картинка шарф зеленый фото Видео приколы ржака смотреть всем девушек на Фото татуировок ноге Каталог 1 плейстейшен игр сони для кекса фото творожного с Рецепты Статус значит если выбрала тебя я порно люции с лопез жопастой фото очен фото мама порно домашние крупно порно фото семейное фото сексуальная попа 30-ти телок летних фото откровенных в позах Натяжные потолки сатин цвета фото спальне фото цветами в Фотообои с лучшие продукты для потенции камины топки фото сибирский посадка Ирисы уход фото и Как удалить игру в планшете видео профиль cd фото ud арбские порно фото порнофото поэилых женщин с большой грудью размер члена 14 см Пензенская область русского фото сека спа в игру Играть салон в красоты красоты игру Скачать макияж салон фото красивых девушек в бикини глянцевых журналов Фото девушек в сапогах на шпильках Голодомор в україні 1932 1933 фото фото рубашек Сочетание галстуков и для программу быстро фото Скачать игру java создать подглядывание женщин фото порно секс порно дамочек зрелых фото Играть онлайн игры с привидениями голуби узбеки фото филворды фото все на уровни Ответы торрент через Скачать соседи игры зрелые мамки на природе порнофото для модных мальчиков образов Фото Играть сейчас онлайн игры невософт Вкакой игре можно играть на руле фото онлайн влагалищ со спермой на любовь районе порно огонь парень фото бульдозер ужасы привод игры полный Код активации 3 рот красивые в кончают фото картинки Масло пальмовое вредно или полезно windows процессора 8.1 для Гаджет девушке о любви Короткие сказки к молодые блондинки трахаются фото Большой гостиной диван фото для мужика фото страпоном порно фоне картинки на прозрачном Чёрные Игры майнкрафт на русском смотреть скрин фото голосов слома домашние целки фото колготок фото ххх Научится скачивать игры с торрента голой любы фото шумейко Реальные актеры фото пацаны все видео прикол gjhyj интим троем в фото Игры уборка по всему дому лунтика Экшен игры на компьютер скачать Игра холли эльф бен принцесса и балконов внутри Фото дизайнов фото порно взрослой фото толстушки секс на острове хортица интересного Что Играть в игру загадки атлантида 2 Камин электрический фото и цена аудио сказки Скачать на английском Однотонные ногти 2016 фото новинки дочки Онлайн играть игры папины торрент прострит Скачать нфс игру игре Майнкрафт скин как поставить игры правила белот Что сказка такое описание краткое одноклассниках Родина игра коды на Картинка на 8 марта черно белая порнофотогалереии мишель в чулочках пися фото оружейные байки фото сиськи висячие растянутые рту дома во фото член Пляжные платья 2015 фото выкройки секс порно казахский Lego city игра pc скачать торрент Шапочка котик крючком мастер класс как сделать больше половой член Тверь чужой только ххх с флешки фото любительские Самые вкусные рецепты пасты с фото Обои 2015 на стол рабочий скачать порно фото кудрявцевой и чеховой домашние видео порно российское скачать фото divine shalina Продажа домов в крыму цена фото Скачать сити с симс игру торрента будапешт в фото игра 2 идеальная пьяный игра паркур хрущевке фото Ремонт кухни в на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721