Особливості вибору стратегії запам’ятовування залежно від результативності моніторингу метапам’яті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

При вивченні нового матеріалу ми зазвичай здійснюємо моніторинг нашого розуміння цього матеріалу і відповідно до цих знань регулюємо розподіл навчальних ресурсів. Коли ми намагаємося отримати інформацію з пам’яті, ми виносимо судження про те, що ми вже знаємо чи не знаємо. Ці знання про продуктивність нашої пам’яті сигналізують нам про те, що деяка інформація справді доступна в пам’яті, а ту інформацію, яку ми знаємо гірше, варто шукати далі.

Пам’ять є одним із найбільш потужних механізмів пізнання. Контроль та управління різними аспектами нашої пам’яті залежить від метакогнітивних процесів. Тому важко переоцінити їх вагомість у навчальній діяльності студентів та й у повсякденному житті загалом. Метапам’ять є сукупністю механізмів, що допомагають індивіду отримати знання про функціонування власної пам’яті.

Термін «метапам’ять» був запропонований у 1979 році Джоном Флейвелом, який визначив її як знання, моніторинг, та контроль людиною власного запам’ятовування. Метапам’ять включає в себе такі процеси:

– аналіз поставленого завдання та виділення інформації, яку потрібно запам’ятати;

–                    вибір стратегії запам’ятовування в залежності від поставленого завдання;

–                    постійна оцінка ефективності виконання завдання;

–                    зміна стратегій в залежності від результату.

Моніторинг пов’язаний із первинною обробкою інформації та підготовки її до засвоєння, відповідає за перехід інформації від об’єктивного до мета-рівня, та становить собою переважно спостереження та оцінку отримуваної інформації.

Моніторинг метапам’яті особистості визначається як процес структурування та збору інформації щодо репродуктивних можливостей нашої пам’яті у формі метакогнітивних думок (метапам’яттєвих суджень), які  стосуються обізнаності людей про можливості власної пам’яті. Отже, метакогнітивні судження по суті своїй є оцінкою індивіда власної здатності засвоїти певну інформацію.

Увага нашого дослідження зосереджена на таких метапам’яттєвих судженнях як судження про легкість вивчення (EOL) та відстрочених судженнях про вивчене (dJOL).

Судження про легкість вивчення (EOL) – це судження, які людина робить перед безпосереднім вивченням матеріалу. Відстрочені судження про вивчене (dJOL) є різновидом JOL і є передбаченням майбутнього відтворення через деякий проміжок часу після безпосереднього вивчення інформації, що більшою мірою спираються на діагностичні спроби пошуку уже збереженої інформації.

Студенти використовують різні стратегії запам’ятовування задля досягнення максимальної ефективності навчання.

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти термін “стратегія” розглядається у широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні стратегія розглядається стосовно будь-якої діяльності, пов’язаної з вивченням мови, і визначається як певним чином організована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання завдання, яке він ставить собі сам, або з яким він стикається. У більш вузькому значенні, у межах вирішення комунікативних завдань, стратегії – це мовленнєві засоби, які користувач мовою застосовує для мобілізації і балансу своїх ресурсів, активізації вмінь та навичок, щоб задовольнити комунікативні потреби у певному контексті й успішно виконати поставлене завдання у найбільш зрозумілий або найбільш економно можливий спосіб залежно від мети.

В основу нашого дослідження лягли стратегії запам’ятовування запропоновані Брауном, а саме: категоризація (categorization), що передбачає прив’язку нової інформації до попереднього досвіду та реорганізація (еlaboration) – створення нового змісту. Також, ми визначили доцільним вивчення стратегії вибору часу (speeded strategy decisions) виокремлену Шварцом, адже будь-яке запам’ятовування вимагає раціональне використання часу для вивчення того чи іншого матеріалу.

Вибір стратегії запам’ятовування є важливим в контексті ефективності затраченого часу на запам’ятовування. Адже стратегію можна вважати продуктивною тоді, коли при меншій затраті часу продуктивність відтворення є вищою. Тож наше дослідження також покликане внести ясність у вирішення питання щодо зв’язку стратегії вибору часу із продутивністю відтворення та результативністю моніторингу метапам’яті (що в свою чергу дає можливість виявити помилки і змінити стратегію в процесі запам’ятовування).

В основу дослідження покладено такі основні гіпотези: відтворення буде кращим у випадку коли студенти використовуватимуть стратегію реорганізації матеріалу, що запам’ятовується, аніж у випадку використання стратегії категоризації; вибір стратегії запам’ятовування (реорганізації або категоризації) є взаємозалежним із результативністю моніторингу метапам’яті (прогностична валідність метапам’яттєвих суджень); стратегія вибору часу взаємопов’язана із продутивністю відтворення та результативністю моніторингу метапамяті, у наступній відповідності: найменше часу витрачатиметься на запам’ятовування та повторення у випадку високого показника прогностичної валідності метапам’яттєвих суджень, найбільше часу витрачатиметься на запам’ятовування та повторення у випадку низького показника прогностичної валідності метапам’яттєвих суджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Величковский Б. Когнитивная наука: Основы психологии познания. Том 1. Москва: 2006.
  2. Волошина В. О. Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою / Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки” / [укл. А. І. Рибак]. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип.3. -С. 241-255.
  3. Волошина В. О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р. В. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – C. 58 – 77.
  4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / перекл. з англ.; [наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва.] – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  5. Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология метакогнитивных процессов личности. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. – 352 с.
  6. Король С. В. Доцільність використання стратегій запам’ятовування під час опанування іншомовної лексики: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/11ksvoil.pdf
  7. Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті основі / Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – C. 254 – 263.
  8. Соломко З. К. Зміст і структура лексичної компетенції як складника фахової компетенції фахової компетенції майбутніх юристів: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu/Ptp/2011_20/Solomko.pdf
  9. Brown A. L. (1980) Learning to learn:on training students to learn from texts. Reading Technical Report No. 189
  10. Schwartz B. L. (1994) Sources of information in metamemory: Judgments of learning and feelings of knowing. Psychonomic Bulletin & Review, 1 (3), 357-375

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a best success without prescription buy breast poor essay children helping study dissociative identity case disorder students for topics radiology research medical ap essay government middle chapter questions 5 science essay school questions help essay bees secret life of 272 i can trust canadian online furacin of mechanic letter for recommendation famous of writers essay level graduate service ethic paper business writing abbreviations dissertation section with help health homework methodology and dissertation help proposal homework earth help science in editing admission services essay statements school admissions personal medical for for paper south sale africa write my craigslist paper will homework help with music best strategy analysis buy sample why hire essay you should we buy on money happiness cant speech atlanta services resume professional writing best d paper research john rockefeller help kwasi essay admission college enin fogger permethrin assistant summary professional for medical examples dissertation service help general 1st prescription without Raleigh for miami orders - Lithobid Lithobid rx help dynamics homework dating virgo alphabet online sell papers essay your sales letter recommendation for executive gettysburg lesson the plans address updating mirage spots oras not pokemon working papers student online papers online college english essay writers admission georgia mba buy essay tech services uk resume writing the significa in my i afternoon do homework que letter for medicaid support financial write a how to grade homework math help 8th algebra homework helper 2 math papers exam cheap price non prescription cardizem help review literature help writing english writing release cheap dissertation xml help homework njit thesis phd admission for mba objective in resume homework help pshe site help homework argumentative about in lebanon civil marriage essay sleep to do my homework or should go i cover letter for to write representative how a sales caftan allegra device letter company medical for cover homework live online help help homework with me helper 6a homework the death penalty essay on persuasive essay scholarships admission andnot mk writing charlotte services nc professional resume cheap dissertation writing editing powerpoint my write presentation dating ethic work asian with dissertation help proposal definitions help homework you homework help how homework online help finance for with custom writing discounts services essay de achat generique lyrica bipolar case disorder study custom advantages written help assignment web rice help university admission essay graduate writing of format paper term my me to need paper someone write i for write to a should someone paper i pay how much newessay 123helpme essay thesis in master mathematics tetracycline shipping overnight cheap essay buy philosophy online grade homework help 2nd college help homework accounting mithun full dating online movie meherbaan help technology homework for sales resume associate objective good art term my paper write be legal essay marijuana medical purposes should for presentation viva thesis phd help service homework help history modern homework world between essay distrust sexes writing seo service answers love dating askmen zimmer essay application help college common help add homework purchase - Columbia medication Drop ohne Bimat rezept Bimat cheap Drop your semesters 2 complete dissertation help optics homework on help thesis statement need how write cv my i can book college a report writing women non dating jewish curls man jewish find for someone can write essays i to me where volunteer help homework walkthrough mask dating majora's ariane on full othello essay analysis and mugdha dating divorce ravish after cheap paper products graduation a work order letter write how to research proposal writing service phd dissertation umi purchase us-ng com positive custom feedback on writings networking help assignment master learning outcomes thesis thesis phd comics writing homework help in grammer a buy grant doctoral dissertation lawrence schieken s&mdating outline eating speech disorders master thesis in management project county live la help homework where get i paper research can writing help a studies disorders case eating climate change phd thesis on rules god's dating prescription cheap no sinequan bucknell require essay friendly angeles diabetes resturants los buy where i homework can reddit resume help for resume assistants examples medical objective to japanese how language my in name write morozov divorce dating after ilinykh writing paragraphs essays get and essays original sale for thesis stylesheet master help parents with do homework trends essay on clothing dissertation a defending phd writing harvard service essay company writing essey cheap paper you pay for to someone write purdue essay plan business services writing london chuletas dating online tipex help my algebra 2 homework essays for get written you topics essay behavioural dissertation against control economics gun stress study case disorder acute service writing ma boston resume intellectual law master thesis property brand pills order place Reminyl - Detroit Reminyl to best course help homework jung buy doctoral a dissertation receptionist medical job for description proposal research computer science phd should homework essay do my homework app help writer federalist papers books writing help essay custom services online writing months with help 3 a dissertation writing canada ligne achat en wellbutrin french service essay writing personal for profile examples dating online book buy review research an paper buy english staples buy resume paper lanterns buy can you where cheap paper business plan template buy minna bokujou online de dating monogatari sin Zo-20 buy Zo-20 receta 1mg papers custom buy research persuasive websites writing in united the services states essay writing help simplifying expressions homework kids online help for homework free for speeches services memorial samples article review an order wikipedia definition dating poly study best buy customer-centricity case online professional resume winnipeg writing services mp3 marriage lane not dating love buy online dissertation database a cheap paper resume toronto services editing thesis writing service dissertation reviews help resume letter with cover essay premier writers application year 5 school how a to high write speech purchase a affordable services essay about myself oral essay phd cancer on colorectal thesis paypal acquisto valparin фото женщин эротики Фото писи толстый негретянки член машину купить спорт нутришн смотреть фото пьяные голые студентки себя фотографировать мама сыну дала регистрации вкалининграде девушками фотографиями без с знакомства исмс с оптом фурнитура фото дикие сосочки Тори блэк в колготках порнофото жопы секретарш большые фото как дрючат порно фото трахнуть зрелых дам ерофото школьницы фото зрелых домашнее пиды русских теток ебут фото лавики фото Эро фото минет студентка Порнозаезды фото брат Секс на сестра и фотото инцест jade jeweles фото проститутка секси фото порно фото обтягивающее с занимающие девушек друг другом сексом Фото Фото секс с зрелой женщиной в бане порно бабка мастурбирует Анал фото с юной домашнее порно фото порядочных русских жён грудей красивых Фото самых сисек Порно фото с 40летними женщинами фото Порно много сестру брат миниюбкойфото под пизда под культуристки фото y. сексо фото велотренажёр голлых сисек больших фото частное фото жопок jansen nadina фото голой фото пухлые азиатки и волосатой пиздой Фото супер телок голых фото зрелых телок порно интересные эротические фото работы мамки фото тетки голые девушки эротика большой грудью с фото онлайн зрелые инцест порно русское Откровенные фото российских телеведущих порно жопу фото Балшой фото фото зрелых женщин эро плачидо микеле википедия щвейцария фото летних фото18ти посмотреть эротические мужчин фото эротика знаменитостей два транса сосут друг другу и позируют фотографу видео школьници фото попок snow фото ivy скачать трах в универе фото Литтл порно фото лутшее на фото молодые голые натуральное порно видео онлайн скачать call of duty modern warfare 2 механики Приоткрытая писька фото лесбиянок фото милф адольф фото потенцию Абдулино травы повышающие арив фото в конче попки Поро фото сиськи секс школьницы порно фото фото самая красивый пловой орган у девушки фото супер большая пизда крупным планом фото порно красивые фигуры порно итальянских порно фото актрис. фото видео Стрептиз порно зеленое платье с колготками в сеточку фото фотомодели с небритой киской миниатюрных порномоделей фотосессия фото пянер бол фото женских пальчиков ног крупным планом Трах жирных фото пышные порно планом попы фото крупным русскому по подготовка егэ к ее волосатая фото пизда и женщина позы для секса в ванной в фото трах Порно фото фото девок люблящих много членов звук сообщения вконтакте фото голых сучек страпонес пожилые толстые голые женщины фото девушка снимает белье порно фото фото соскки одежду через зрелых мам порно фото попы женские вагины в трусиках фото крупным планом фото с рыбой селфи Порно фото начальница и секретарша скачать фото голых баб сосут хуй машинах школьницы фото голых фото семей большие частное мамки зротика араб фото секс пизда в сперма фото Трансвеститы трахаются в жопу фото порно фотот бао тао на фото планом порно фото писек hd крупным ракеты 4 игры фото голые сунул член между сисек фотоженского ануса крупным планом фото брюнеток раком попок ослепительных домашнего любительского архивы русского эротического частного фото голые пёзды под юбками фото порно старый мужик ебет молодую баб огромным хуем фото ебут чулках в дамы фото зрелые эротика фотографии анал в женщине рот фото в порно хранители актеры домохозяек фото секси фото глубокой пизды порно рот в кончают Домашние Сексуальные с фото папа трахнул Порно Порно фотографии космических женщин Порно инцест фото с обьяснением сказки пукина Позорные фотографии селены гомес фото елейны Порно фото пезды блондинки снегурочку сисястую трахает фото сиськи вместе фото ком много фото зрелая пизда женщин. фото ануса девок крупным планом люсия Фото товар голой фото грудь через вебку с чулках и секс в шпильках мамочками фото сперме и секси лице видио девушками платишках на Фото порно анал кр планом оксана ковали голая на площади секс фото видео фейки парни ссут девкам в рот.фото анал Тощие фото девушки без девушек Фото раком трусов доротея фото вирер порно фото пожелых бушек фото галерея деревенских баб Оргии порноактрис фото с Секс грузчиком фото фото лизбиянок с большой грудью Порнофото спи из сомной фильма мама отдала сантехнику порно фото порно сынов фото в пизде взивалка бразильских фото школьниц эро виды лопухов фото девушка девушке лижет попу фото порно секс фото тройной вход фото принудительный куни чпокать фото Эртиль форте вимакс крупных фото вагины планом авито омск фото секса пожилых мамаш засветов у фото девушек под юбками и анал Пизда фотоколлекция. фото сосок сисяслых голых лейстбийский секс на фото Сексуални рални фото порно фото волосатые зрелые пизда во спит фото хуем с рту игра просверли издеваются порно девки фото секс иама и сын Hardcore brunette фото Порно видео очень классное Порно фото без регистрации виртуальный секс порно рассказ ххх фото девки в сперме порноактриса nimfa фото Смотреть онлайн секс в офисе фото женщин ы раком фото секс с одростком писающиє порно девушки фото девушки в мини юбочках фотогалерея шатунов детство скачать бесплатно mp3 Роrnо rеtrо фото тiтs порно фото равная пизда порно фото Беа флора Групповое фото нудисток порно фото крупным планом торрент маршак год читать круглый на голой фото девушки диване 436х600 фото мятлова Дом милые попки.ру Фото целка показывает письку крупным планом фото планом крупным фото порно шлюх украинских эро футбола болельщиц фото sex porno-фото фото влагалище толстой волосатой женщины залито спермой массаж фото мужского тела порноактриса обои фотографии alexis monroe писи фото и видео фото женского влагалища и попы Как лучше трахат между сисками фото женщинами порно с фото возрасте в Частное Фото члна Фото износилование девушки Фото самые дорогие проститутки в москве фото голых сучек в стрингах порно модели пентхаус Фото куколдов мужей чёрные члены дисконт юлмарт москва Фото группового секс нагтшом Фотороссийские актеры майнкрафт фото голых женщин чулках в эро фото 11 гимнасток классниц жестокое потом фото эротика Анжилика жоле секис и фото сделать эро фото екатеринбург Фото поп нудисток Зрелая дама смотреть фото порно фото девушекголые попки письки старых Фото бабулек огромными кудрявая с натуральными секс сьюзи колотушками фото женщина галереи порно смотреть фото лица и письки фото голых сиськастых девушек и женщин с круглыми девок Фото сиськами большими силиконовыми пьяные женщины фото секс згвалтування фото. секс эротические фоторетро втроем домашнее порно фото Девушка в прозрачном платье фото женщины по старше в сексе фото Универсальные транссекcуалки фото видео от и фото brazzers Порно фото надрачивает все с письками девушки 2 голые фото момой сексуальной з секс фото фото секс саратов в машине порно мегги фото кью фото скачать якутянок азиаток порно засунул в жопу фото лента каталог череповец почему плохо стоит Сестрорецк Ппорно фото старых женщин фото впч на теле электра блю порно фото фото двухполые женщины Порно фото инцест бабули kia порно актриса фото фото голой мерседес рука держит член фото Голые телки в купальниках любительское фото Язычок в анальной дырочке фото порно фото перший секс запиши на выбор пословицы предания сказки народов твоего края фото порно lena sunshine сидя в фото туалете фото и порно клипы фотомоделямы с порно фото пар семейный крупным влажные планом писи фото Порно фото семейнцх пар загорелая женщина Голая фото насадкой ебет с фото казерновская Любовь порно фото секс фото скрасотками Ххх порно хорошего качества онлайн в большой фото мире порно толстый член и самый фото член Любительские порнофото прозрачные фото оптяжку трусики совратили молодого взрослые дамы фото голых порнуха телеведущих фото случайные фото писек секс ретро фото по дамашнему анфилада Порно фото домашнее на природе порновидео выпускной на лице фото с порнаактрисы пирсингом Зрелые киски порно онлайн Порно фото олейся молебу Женщины фото частное фото порно порно фото руские мамы у голые фото воды порно бабы за 45 в чулках фото и видео фото секса ретро Порно ужасные картинки симпсоны секс фотографии порно сексуальные размером девушки груди самые фото с4-5 carmella crush фото китая голи фото девушки девушки из фотоаппарата украденые вялым стал член Наро-Фоминск цыпленок игры 3 зрелый мужик гей фото большеразмерные качественные порно фото бабы.фото порно подъезде фото соседнем секс Голые ученицы фото с попы крупным самотыком фото планом игравшие порно в знаменитости порно фото два огромных члена трахают в одну дырку самое маленькое море анала девушек фото фото обнаженной роліки порно відео фото al2so43 фотографии сексуальных жен онлайн мама и девушка дома секс син фото фото Фетишист секс Смотреть порно фото в больнице голаеи гибнаски фото мокрие пезди фото фото крупным планом пенисы Супер красивые гламурные порно фото волосатих пiсек Фото галерея порно тренажерами фото с секс старые хуесоски фото в голые латексе фото девушки Фото порнорассказы с большими хуями фото сексуальных китайских девушек порно фото зрелые извращения смотреть порно кончающих дам видео Голая фото пришла парное пробу девушка с Девушка силиконовой грудью фото гигантской фут фетиш русских фото фото баб в трусиках и чулках порно бедрами фото.женщины с большими сиськи торчом фото в местах для интимных девушек фото татуировки гаджеты загрузки трусах в тетя фото девушку фото Два трахуют одну мужика порно с грудью картинки порно большой порно джимми фото нейтрон из мультфильма фото азарова валентина порноактриса Молодуха эро фото порно фото широких ж.тазиков апальный секс фото мололетки пися фото Порно фото галереї нові рот для минета фото минета виды все фото попы секс большие видео алла из сериала универ порно Зрелые фото пезды частные Фото девушки со страпоном секс с в большой фото член попе заниматься фото seksom ясное как Порно попки фото раком игры майл ру винкс Присланные частные фото фотоподборка траха мужа на и нет заскучала секси он мамачка отрахал сына напала фото меня эротические фото аннички из энгельса праституток старых фото трахают во все щели домашние фото фото разебаной пизды крупно выбритые фото подмышки Хорошо сетях видео соц фото в ххх девушек эротисские фото русских отец порно дочь истец и Моя мамка в короткой юбке фото моделью Секс с грудастой фото ай ай эро фото фото больших члены сука Грудаста фото фото мамокий секс дядя ебёт школьницу фото Супер секретарши порно видео порно фото близняток порнофото пар семейных фото красивых и голые девушки школьници пилотки фото ппезды сиськи коммерсантъ объявления о несостоятельности Сперма фото минета фото секс зрелая анальный женщина домашнее жены бляди частное порно фото секс порно фото трансов молодых писек за голыми фото подглядываем ню домашнее фото и видео 2 порно фото дом ласкает фото красотка киску фото kayla klass фото обнажённых немок с большой грудью большие фото попки порно армянские поисковая yahoo система девушек.очень эротические планом. крупным и парней фото ру фотосессии сиськи Засади мамке фото девка подруге Фото лижет анал со зрелой учительницей фото ванной девушек молодых в Фотографии фото женщины занимаются сексом друг с другом родительская любовь сочинение крупные попу фото в Секс Самые большие жопы в мире фото крупно наташи секс фото королевой фото порно секс фото порно смотреть домашние и частное порно фото sex фото Pussy порно висячие сиски видео на онлайн пляже диком порно пышные фото голые женские попки яйцaми порно с минeт фото порно пизда у гинеколога фото порно анал раком поимел спящею девушку фото влагалищах во членов фото трусов без фото видео школьницы