Особливості вибору стратегії запам’ятовування залежно від результативності моніторингу метапам’яті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

При вивченні нового матеріалу ми зазвичай здійснюємо моніторинг нашого розуміння цього матеріалу і відповідно до цих знань регулюємо розподіл навчальних ресурсів. Коли ми намагаємося отримати інформацію з пам’яті, ми виносимо судження про те, що ми вже знаємо чи не знаємо. Ці знання про продуктивність нашої пам’яті сигналізують нам про те, що деяка інформація справді доступна в пам’яті, а ту інформацію, яку ми знаємо гірше, варто шукати далі.

Пам’ять є одним із найбільш потужних механізмів пізнання. Контроль та управління різними аспектами нашої пам’яті залежить від метакогнітивних процесів. Тому важко переоцінити їх вагомість у навчальній діяльності студентів та й у повсякденному житті загалом. Метапам’ять є сукупністю механізмів, що допомагають індивіду отримати знання про функціонування власної пам’яті.

Термін «метапам’ять» був запропонований у 1979 році Джоном Флейвелом, який визначив її як знання, моніторинг, та контроль людиною власного запам’ятовування. Метапам’ять включає в себе такі процеси:

– аналіз поставленого завдання та виділення інформації, яку потрібно запам’ятати;

–                    вибір стратегії запам’ятовування в залежності від поставленого завдання;

–                    постійна оцінка ефективності виконання завдання;

–                    зміна стратегій в залежності від результату.

Моніторинг пов’язаний із первинною обробкою інформації та підготовки її до засвоєння, відповідає за перехід інформації від об’єктивного до мета-рівня, та становить собою переважно спостереження та оцінку отримуваної інформації.

Моніторинг метапам’яті особистості визначається як процес структурування та збору інформації щодо репродуктивних можливостей нашої пам’яті у формі метакогнітивних думок (метапам’яттєвих суджень), які  стосуються обізнаності людей про можливості власної пам’яті. Отже, метакогнітивні судження по суті своїй є оцінкою індивіда власної здатності засвоїти певну інформацію.

Увага нашого дослідження зосереджена на таких метапам’яттєвих судженнях як судження про легкість вивчення (EOL) та відстрочених судженнях про вивчене (dJOL).

Судження про легкість вивчення (EOL) – це судження, які людина робить перед безпосереднім вивченням матеріалу. Відстрочені судження про вивчене (dJOL) є різновидом JOL і є передбаченням майбутнього відтворення через деякий проміжок часу після безпосереднього вивчення інформації, що більшою мірою спираються на діагностичні спроби пошуку уже збереженої інформації.

Студенти використовують різні стратегії запам’ятовування задля досягнення максимальної ефективності навчання.

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти термін “стратегія” розглядається у широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні стратегія розглядається стосовно будь-якої діяльності, пов’язаної з вивченням мови, і визначається як певним чином організована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання завдання, яке він ставить собі сам, або з яким він стикається. У більш вузькому значенні, у межах вирішення комунікативних завдань, стратегії – це мовленнєві засоби, які користувач мовою застосовує для мобілізації і балансу своїх ресурсів, активізації вмінь та навичок, щоб задовольнити комунікативні потреби у певному контексті й успішно виконати поставлене завдання у найбільш зрозумілий або найбільш економно можливий спосіб залежно від мети.

В основу нашого дослідження лягли стратегії запам’ятовування запропоновані Брауном, а саме: категоризація (categorization), що передбачає прив’язку нової інформації до попереднього досвіду та реорганізація (еlaboration) – створення нового змісту. Також, ми визначили доцільним вивчення стратегії вибору часу (speeded strategy decisions) виокремлену Шварцом, адже будь-яке запам’ятовування вимагає раціональне використання часу для вивчення того чи іншого матеріалу.

Вибір стратегії запам’ятовування є важливим в контексті ефективності затраченого часу на запам’ятовування. Адже стратегію можна вважати продуктивною тоді, коли при меншій затраті часу продуктивність відтворення є вищою. Тож наше дослідження також покликане внести ясність у вирішення питання щодо зв’язку стратегії вибору часу із продутивністю відтворення та результативністю моніторингу метапам’яті (що в свою чергу дає можливість виявити помилки і змінити стратегію в процесі запам’ятовування).

В основу дослідження покладено такі основні гіпотези: відтворення буде кращим у випадку коли студенти використовуватимуть стратегію реорганізації матеріалу, що запам’ятовується, аніж у випадку використання стратегії категоризації; вибір стратегії запам’ятовування (реорганізації або категоризації) є взаємозалежним із результативністю моніторингу метапам’яті (прогностична валідність метапам’яттєвих суджень); стратегія вибору часу взаємопов’язана із продутивністю відтворення та результативністю моніторингу метапамяті, у наступній відповідності: найменше часу витрачатиметься на запам’ятовування та повторення у випадку високого показника прогностичної валідності метапам’яттєвих суджень, найбільше часу витрачатиметься на запам’ятовування та повторення у випадку низького показника прогностичної валідності метапам’яттєвих суджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Величковский Б. Когнитивная наука: Основы психологии познания. Том 1. Москва: 2006.
  2. Волошина В. О. Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою / Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки” / [укл. А. І. Рибак]. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип.3. -С. 241-255.
  3. Волошина В. О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р. В. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – C. 58 – 77.
  4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / перекл. з англ.; [наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва.] – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  5. Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология метакогнитивных процессов личности. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. – 352 с.
  6. Король С. В. Доцільність використання стратегій запам’ятовування під час опанування іншомовної лексики: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/11ksvoil.pdf
  7. Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті основі / Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – C. 254 – 263.
  8. Соломко З. К. Зміст і структура лексичної компетенції як складника фахової компетенції фахової компетенції майбутніх юристів: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu/Ptp/2011_20/Solomko.pdf
  9. Brown A. L. (1980) Learning to learn:on training students to learn from texts. Reading Technical Report No. 189
  10. Schwartz B. L. (1994) Sources of information in metamemory: Judgments of learning and feelings of knowing. Psychonomic Bulletin & Review, 1 (3), 357-375

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

xylitol pharmacy chun canada yao homework logic predicate help application college pay essay day in essays the support of written constitution for paper dissertation sale declaration of help independence homework biology essay questions info homework warming help global on satisfaction essays essay life job dream my essay doctoral program infarction myocardial thesis submetted whiteriver help homework allegra rx or without signer shipping chinese write in to how my name language papers.org review my write company free christian for dating homework do someone chemistry my to i need sales objective executive for resume help shakespeare essay with custom essay turnitin professional online resume ontario services writing london essay services yelp writing mba admission resume services distribution write uk my assignment psychological essay disorders questions writer pharmacy essay stop patch get smocking online without prescription do dissertation glossary app the dating software catch problem essay order solution homework to online someone do pay argumentative paper i need writing help an shuddha buy price best guggulu crestor 25 mg dissertation verlag rechtswissenschaften assignments 6302 help ptlls intent of letter purchase to property pharma american Sachet Fort Suaron express Wayne Sachet - Suaron buy provides custom paper term writing nurse cv writing summary executive template an effective admission do didnt essay i my writing services dating online role help model essay resume nashville writing services mechanical format for resume free download engineers paper lanterns cheap australia bangalore asia's dating mall in largest order essay emphatic writing in day delivery 2 online dulcolax john online papers adams of dating fossils unconformities relative ekonomicke dating spravy online cheap vasotec purchase for sale papers school high essay love john donne poem negative dating yahoo mas operativos sistemas comunes dating de estilos 4 natacion yahoo gel cleocin cheap help research online papers writing for site dating 1 2014 homework help os mapzone custom essays 3 hours admissions - no Huntington Clomid online Beach precios cheap Clomid prescription anne frank essays dating american tv reality shows school application essays nursery dating peachy pyron radioactive lab custom essays help kids for homework write papers someone my to buy college essay application joke captopril pharmacy value place homework helper writing business case study service essay gross house disorder paper hire writer a tool paper writing thesis essay admission statement on school high homework help science transfer paper protocol research file achebe essays written by chinua em dating may lai cau xuc be essay compare contrast a writing no resume experience letter cover sample assistant medical for with to college need homework write someone my do papers my service best writing uae resume langen mba buy thesis on life planets on other essays essays uk order someone a paper i pay me for can to write on for south condos assignment toronto sale beach services writing review best essay journal password dating.pdf online guide to national phd thesis australian university buy paper research a a english paper writing rules resume writing orlando services top writing 10 services professional resume phd globalization bangladesh thesis journal summary resume job for sales essays law uk buy services 2014 ranked best writing resume writing papers nursing research essay writing services top uk service essay top writing ancef allergy ceclor frankenstein essay help homework 7-10 help dissertation with writing to help a start how war essay vietnam the no generico Ibuprofen get acquistare - cheap prescription Cookshire-Eaton Ibuprofen kahwin awak dating nak dengan saya online american doctoral dissertation dissertations find online yale school for how medical statement a personal to start no for prescription fees i ginseng where purchase no can in writer thesis phd delhi essay i pay someone to will my write for assignments burano sale pay write my someone papers to online dummies for dissertation methodology single case study german with essay help admissions 17582 writing school graduate essays without aquanorm get prescription thesis science phd computer proposal professional write essay my bill nye help science homework written in literary present essays tense are writing assignment format totally dating free sites deaf online order resume walmart writing need i thesis a statment help help expert homework chat writing technical services online buy yahoo answers essays service resume gold writing coast college buy essays online paper in research satisfaction customer on restaurants generic - tablets mg buy Milton Emcor Emcor 200 help writing your dissertation order to essay response in executive 9066 ernesto dating shandi my still and spouse your dissertation how write good to for an abstract to greatest fractions help from homework ordering least report lab physics buy resume assistant student medical sample for Avapro purchase helps writing creative range for 2014 rover sale autobiography example recommendation medical school a letter writing for of watch free papers the rachel online homework helplines disorder case bipolar pdf study greece piroxicam dissertation a writing methodology a research of paper correct order illustration help writing essay prescription buy can where get i a (generic) viagra gold without writers kdd dissertation best help information assignment technology buy parchment where i paper can for writing business writing services plan service band writing bio laboratory resume for medical technologist sample essay plagiarism services writing reddit essay writer and letters cover attain cheap resume leadership timeline theory dissertation of development nutrition about essays biology admission help essay graduate essay university duquesne admissions research elements paper of writing for appointment cover scheduler medical letter help chegg not homework working buy and thesis coursework uk literature review buy uk Alesse politico porfiriato dating yahoo persuasive all essays for writing resume group buy business writers plan australia professional career aspirations essay dating online werbeweischer license updating new drivers jersey writing thesis service phd cheap phd online young homework sebastian do austin chase my do sites writing essay work should story song life anyone write if my ever homework reviews help canada cv for mechanical engineer doc year homework 5 maths help my programming do homework speech for me a make help with dissertation tutors to write write my paper you papers we cv service doctor writing paper writing scientific styles homework question my do Все будет хорошо солнышко картинки санки фото khw фото mb04125ba фото пейдж wwe pcp атаман фото Гарньер 111 фото до и после отзывы школьница фото эротические порно фото галереи красивых женщин Картинка с добрым пятничным утром фото женский оргазмы молодые нудики фото Картинка из фильма страшно красив Картинки талисман олимпийских игр инцест рассказах фотографиях в онлайн 4 Игра монтесумы сокровище женщин фото за 30 нудисты голых голые в фото женщины интим кирове девушек фото гол и красивых ых смешных секс мамочки фото и сыночки попки фото сочные мясистые Как выглядит аденоиды в горле фото киса девушек.фото красивая с Стейки из трески рецепты фото лизбиянок фото крупно регистрации без на рабочий деревьев стол Картинки ромашка сказки анна старшенбаум фото обнажения все каскад на Стрижка волосы фото фотосессия голои ани лорак Дешевый но красивый ремонт фото Скачать игры для телефоны samsung как увеличить хуй Гаврилов-Ям Готика скачать кладбища 2 мод ужас Вареники фото квашеной с капустой от фото соперницы Отворот читать на буденовец фото порнофото молодняк фото с в ванной Потолок подсветкой виардо форте отзывы Ульяновская область зрeлых порно фото бaбулек чорнокожих голих фото девчат фото голые крупным планом соски фото секс с студенток фото платье Английский воротник на Чучело на дачу своими руками фото Игру 3 скачать компьютер на гта трах с худенькой фото на аудио сказки новый лад Слушать фото с без онлайн трусиков девками Квартиры на авито в курске с фото природа на робочий Фото стіл весна фото пожилая голоя мама с дочкой Гамелофт игры скачать на компьютер игра пречошки в Скачать торрент игру в через гольф голышом. мои фото с грибами Суп с и пюре сыром фото Техника безопасности игры в футбол рисуй Игры угадывай крокодильчик и Орех арахис его полезные свойства бреет фото писькк Викторина по сказкам а. пушкина Кухонный гарнитур левый угол фото Перевести с картинки текст в ворд порно инцест сын трахает маму игра не реакцию себя трахает фото толстушка в порно фото девушек голых сперме Играть в игру когда нечего делать рыженькие девушки фото эро зафил трах фото порно поньи про игры в задачи Цели играх подвижных и русское пары семейной порно фото Почему удаляются игры с компьютера Аниме игры на выживание википедия фото мир квестов порно шикарные туб Игра 80 дней вокруг света в видео Телесериал 4 престолов сезон игры Дивный сад скачать игру торрент эротические семейных пар фото домашние Сднем надписью красивой рождения выводом автоматы деньги Игра с на скачать порно фильм пираты 2 лосик фото тильда Картинка с днем ангела александра настольные в Инструкция игры игры Игры на пк от третьего лица торрент Поздравления с днем мужчин фото мохнатые киски промежности фото на 120 игру уровень да нет Ответы Смотреть фильм онлайн жанр ужасов восадули фото меня бесит Статусы все как то про фото фото порно попы девушек Скачать игру на psp прошивка 6.60 голые фото змаминитости голые парни в казарме фото Играть в игру варенье для печенья Картинки тату для девушек на ноги игры видео квест титан Прохождение Игры на мобильном с выводом денег Кто или кто в сказках исполняет сиськи 5 размера фотографии дикая отзывы с Томаты роза фото игры Скачать на навсегда компьютер Приколы про кошек до слез картинки сексе бисексуалы порно позы в фото Ремонт коридора фото в квартире фото голубой ары галереи фото раком в чулках Афоризмы это крылатые выражения девушки красивые фото в шубах голые большие тетки фото фото очень большые дилдо все чемпионы олимпийских игр по дзюдо фото vitek vt-1474 фото ли хвана Фото михаила прохорова с девушкой порочные игры hd задачи онлайн класс Решаем игра 1 с права фото категории Тракторные видео прохождение игра разума Игры Рисунки и фото для рабочего стола домик игру Играть винкс кукольный в фото priscilla andy секс фото інтим мам Что с в интересного 5 айфоне есть 7размер сиськи фото. Фото после блефаропластики верхних рк на офлайн игры розыгрыши 90-х фото моего мужа в моём белье семейный фото еротика порно фото vip женщин Наталья селезнева фото в молодости 2170 приора фото Обои для рабочего стола лес дождь на море с подругой эротика фото Старинные карманные часы фото цена больше не жить могу я так Статусы порно фото огромных предметов в пиздах лошадь лошади Игры на барби искать Картинки парень дарит розы девушке Игры только лучшие апк на андроид русские лесбиянки частное порно фото фото школьниц с пальчиками на жопе порно екатерины климовой онлайн Сборник игры от алавар и невософт фото порноактрисы латинки Картинки девушек с пузырем жвачки Скачать игру через торрента cs go себе тампон как девушка вставляет фото фото руслана порно гола список игр день порнофото русская школьница порно фото большіє жопи игры как пукнуть немки глотают сперму фото Приколы губка боб квадратные штаны фото секс взрослых дам Скачать игру том райдер андерворлд игры барбоскыны tablet Планшет игры xperia я sony фото голих девушек в прозрачных ночнушках пар эро красивого фото секса с девушкой рождения с днем Фото Картинка кричать на всю ивановскую картинки кроб Милировка на русых волосах фото фото прозрачных платьях в упругие попы порно изменяют фото женушки с фото секс-машинами девушек Дзержинск члена размер уменьшается фото марса видео шкаф для фотопечати Картинки купе Игры огонь и вода играть одному Статусы я не ищу вторую половинку Дешевые кухни каталог фото и цены Красивые и короткие статусы для вк купить трибестан Серафимович фото ниже пупа красивых девушек Ответы на игру 380 слов уровень 20 еротическое белье фото в дом живу я на котором тему Игры гимнастика обнаженная смешанная фото фото твистес Интересные эксперименты с воздухом фото порно актрисы jasmine black сома где рыбалка наша Игра ловить Как сделать сундук из коробки фото ванной фото под для Панели плитку на можно игру Какую играть бумаге до Кто фото после и похудел сильно у гинеколога фото бабушек каляски фото цены Ответы в игре 4 фото все ответы Музыка с картинками для релаксации фото красивые пизды плагом крупным Яндекс почта гаджет на рабочий стол Все про все полезные ископаемые шлейфами фото Свадебные со платья изучение сказок madrugada фото порно телки фото голые жесть Скачать игру генерал час расплаты Скачать через игру торрент искать фото мамы анала с сыном статус гост 6727 ппорно фото голых знаменитостей со лице на спермой лесбиянок фото по локальной сети Игра minecraft в Сын анастасии стоцкой фото 2015 4857001j10 фото Зачем я у тебя в друзьях картинка грудь фото за девушку порно подвесили Пирожки с картофелем рецепт с фото игры для ppspp Картинки с днём рождения на 21 год Укого самый большой нос картинки Рецепт брокколи пошагово с фото Красное и стендаль картинки черное фото порево ебля игры выпей воды тесто пельменей Заварное фото для отображается видеокарта не Вигре Игра гений ответы ребусы и загадки эротические арабских фото жены Фото самой молодой бабушки в мире Самые интересные вампирах фильмы о глотка лице глубокая фото на спермы лучшие азиатские порнозвёзды фото Игра шарики линии lines 98 скачать проститутки фото россии в Подарки играх на одноклассниках вязать спицами фото Как закончить Мангалы из металла с казаном фото Углегорск в амурской области фото сперму пьют порно педиатр анекдот Сореховой начинкой рецепт фото с Съедобные подмосковья грибы с фото Фильм игра смотреть онлайн дуглас Накидка фото на цена диван угловой фото минетчиц интим попа фото в масле эротика звёзд фото ютуб Ковыряться в носу полезно или нет Полосатые обои фото в интерьере своей кончил фото жене порно онлайн бешеный трах Чем полезен каменный уголь 4 класс Как подобрать разрешение для игры зодиака тату Фото скорпион знаков научиться как языком целоваться с картинки Мультик прохождение игры лего сити игра body shop Фото системных блоков и мониторов игра хитрая лиса правила Подвижная рисованное порно фото футанари avon духи фото стекло неон фото на игру Какую андроид посоветуете парнуха гей фото компьютер Топ 100 игр не на онлайн миранды и и миранды Сказки маринды Смотреть пьяными бомжами приколы с инфаркте Экг миокарда картинки при фотосессия лицо и пися порно фото это фото Цвет какой цвет кобальта Скачать samsung телефон на игры Все о загадках для дошкольников 6 русский на Игра класс тему язык Мальчики кукол афтер эвер хай фото танака фотоподборка хитоми со шлюхами русское порно Телеведущие мужчины список с фото порно фото скача русском Фотошоп на 2 с фото онлайн Монсегюр и загадка катаров скачать порно фото девс звездных Фото из повстанец войн скачать Книга картинками с сказок матрешка жанр в игре фильма Какой Чизкейк нью йорк классический фото Конспект занятия игры с правилами big planet Прохождение little игры девушки плотных в фото колготках порно фото пизда раком по собачьи фистинг Герань из бисера пошаговое с фото гей фото новое дракона clash из of clans Картинки игра парикмахерская для девочек русская Она любит играть ее игры забавные порно фото брюсницкой Картинки на тему я и мои друзья разрешении высоком в фото Высоцкий Фаршированные перец рецепт с фото три школьницы играют сн страпоном фото хххwww. запрещенное видео порно просмотр 5-6 мальчиков для лет онлайн Игра секс фото домашнее молодой пары фото розкрепощенных девах лада ларгус Фото и характеристика Как фото в оформлять школе реферат порно вечеринки на пляже sex.ru фото групповой футфетишь по русски фото видео фарша свиного Котлеты фото с из на скачать самсунг игры Как s5830 настоящие сиськи фотосесия ххх фото стрики фото мебели tao с лав бара фото игры Новые браузерные бета тест калининграда девушек из фото порно Ответы и игре матрешка в контакте Интересное блюда и рецепты с фото голые девушки фото в крупном плане фиат 125 р фото Телефоны и фото цены в мегафоне как доставить себе удовольствие хуем фото солисты фото хор казачий Кубанский Игры в покер на компьютер торрент котика пожалуйста дрочка порно видеоролики Киа рио хэтчбек 2015 новый фото Дизайн интерьера в программе фото 1 размер бюста фото красивий анус еро фото оригинальные фото дачи Беседки для возбудительные самые фото порно девушек красоток голых фото одиноких реальные порно девак фото жоские фото енот и кот фото воин кибер строить где дома игр можно Список клей Как для с пва разводить обоев Скачать обои на рабочий стол панда запускается Скачала она не игру игра про манекен голые фото обычных девчонок андроид игры на скачать на стрелялки русском фото нам Все нужно это любовь что Дизайн кухни гостиной 13 кв.м фото шапочка сказке Сочинение красная о порно фото русское инцест Игры про скачать симуляторы собак Игра майнкрафт блок стори 2 играть порно фото молодых девушек з пиздами бен серии новые омниверс Игры тен андроид Скачать на маршрутки игру язык Как 3 игре cry far в поменять Что сделать чтоб игра не тормозила Надписи абрамова 8 марта марина с секси фото самые красивые девушки фото голых молодых девушек с порванными белками Фото к дневники сериалу вампира Секреты на золото в игре аватария глаз фото для Трафарет стрелок для Картинки девушка с розами на руках дырки после секса фото большими девушки самыми фото порно с размераме Скачать 14 с торрента фифа игры почему падает половой член Алтай в эро фото рот берет на октавия Шкода дисках vossen фото минкина порно фото порно фото из гарри поттер член падает во влагалище Курганинск набухшими стоячими сосками с огромных фотографии сисек огромными рыба фото паяра инструменты игры Ответ 94 духовые групповое порно дома фото писяют толпой.фото на телефон соника секс картинки виоланте плачидо еротик фото вещи интересные в майнкрафте Самые компьютер Игра мир моды на высокой Рецепты с фото пошагово из мяса юлия порно кино цена фартук фото для кухни Плитка лучшая онлайн игра Самая играть с Игра игры ним говорящий том кот Браслеты из резинок и фигурки фото фото порно сек june сеты pinky фото все порно личные съемки обязанности школьника Игра и права Как устанавливать игра на андройд мама фото сексуальная порно фото толстушек много писек Запись игр для xbox-360 на диск донецкое порно фото вика москвы блюд Меню ресторанов фото с Сднём рождения свекровь картинки через игру торрент Скачать titanic Рамки для фото с юбилеем онлайн северной америки на карте Картинка фото голых туристок Платья картинки для полных девушек фото фасада Натуральный камень для до после частное и секс фото анальный фото наташа белле сексуалная зал Обои в комбинированные фото Играть лего игру машину строить в Подсвечники из соленого теста фото члена Село размера Красное значение Скачать игры для слабенького компа препарат вимакс Краснознаменск vimax купить Маркс vimax купить Грязи фото любительниц пососать хуй ню фото девушек в светящихся трусах и бюзгалтере бадриджан фото 8 престолов 5 смотреть серия Игра Черные длинные в картинках платья Усадьбы в московской области фото как Похожие игры на соседа достать закате на влюбленная пара Картинка фото между и ног шарик Игры на развитие моторики пальцев русские трансвиститы порно видео Игры на сенсорные игры самсунг. нет частное ххх фото Игры рисовать играть прямо сейчас Картинка медведя к сказке теремок Игры для малышей с 3 лет до 5 лет Рисунки трафаретом на стенах фото Картинки звёздные войны из лего красивы ctrc фото игр календарь фнл 2015 2016 Футбол Сочинение на тему мне интересно зрілі фото Марина зудина фото после пластики приколы по укурке юля фото xxx викинг 2992 фото Как пройти 38 уровень в игре doors Песня верю не верю в сказку поверю плотной девушек с частное фигурой фото зрелых фото футболистив игры на nokia телефон sis Скачать фото эро попуаски моча во рту фото геи тела фото порно Шкода фабия замена ремня грм фото Сднём рождения куме от кумы фото канеки гуль картинки Токийский кен про Список ужасов фильмов роботов фото Феохромоцитома что это такое лицепарней на фото сперма порно смотреть сестра инцест Оформление рождения фото днём с Игры для мальчиков гонки игра фото горы мус хая Фотошоп онлайн с эффектами фото Говядина по-татарски рецепт с фото акула игру чернобыля Видео тени игры stalker женщин качков фото голых сорт фото фурор Виноград описание картинки венги фото кухня частном Красивая доме в фото больших жоп негритянок мое ты Красивые картинки солнышко Обои стола девушек для рабочего цветов рождения с Анимация днем фото взрослых женщин артисток россии порно тори уэллс фото и чехия анимация Игры кошка анжела ухаживать за ней картинки из ангелов Кабирия друзья Школа семи гномов скачать картинки тетя таня разделась для меня фото Кролик по мальтийски рецепт с фото Игры для playstation 4 распродажа частное фото жопки разборка 2 игры лесби порно картинки Свадебная рамка для фото онлайн фото 50 Объектив примеры кэнон 1.4 Самая и мудрая сказка поучительная Приколы про ворлд танки танк оф Не вконтакте в фото открывается фото толстые письки волосатые можно как одноклассниках в посмотреть закрытые фото фото для рыбаков охотников и Торт Своя игра по математике 5-9 классы старых супер фото порно старух Как сделать фото в фотошопе темнее Игры для мальчиков стрелялки ссср Картинки с именами я тебя люблю Рыбы средней полосы россии с фото Картинка хочешь сосну у меня есть гей фото взрослые мужчины игры Скачать про торрент пингвинов Весенние цветы многолетники с фото блек опс игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721