Особливості прояву страхів у дітей з вадами слуху

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття висвітлює психологічні детермінанти, механізми та закономірності виникнення та прояву страхів, у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку.

Ключові слова: страх, тривожність, дитячі страхи, загострені страхи, невротичні страхи, соціалізація, адаптація, діти з вадами слуху.

Статья освещает психологические детерминанты, механизмы и закономерности возникновения и проявления страхов, у детей с нарушениями слуха младшего школьного возраста.

Ключевые слова: страх, тревожность, детские страхи, заостренные страхи, невротические страхи, социализация, адаптация, дети с недостатками слуха..

The article deals with the psychological determinants, mechanisms and patterns of emergence and manifestation of fears in children with hearing impairments of primary school age.

Keywords: fear, anxiety, childhood fears, exacerbated fears, neurotic fears, socialization, adaptation, children with hearing impairments.

Вступ

Дитячі страхи в тій або іншій мірі обумовлені віковими особливостями і мають тимчасовий характер. Однак ті дитячі страхи, які зберігаються тривалий час і важко переживаються дитиною, говорять про нервову слабкість малюка, неправильну поведінку батьків, конфліктні відносини в сім’ї і вцілому є ознакою неблагополуччя. Більшість причин виникнення страхів, як зазначають психологи, лежать в області сімейних відносин, таких як потурання, непослідовність у вихованні, негативне або дуже вимогливе ставлення до дитини, яке породжує в неї тривогу і потім формує ворожість до світу. Психіка дитини з вадами слуху відрізняється загостреною сприйнятливістю, тендітністю, нездатністю протистояти несприятливим впливам. Тому невротизуюча тривога, а потім і страх з’являються в результаті тривалих і нерозв’язних переживань або гострих психічних потрясінь, часто на фоні болючої перенапруги нервових процесів, тому невротичні страхи вимагають особливої ​​уваги психологів, педагогів та батьків. Відповідно, при наявності таких страхів дитина стає скутою, напруженою. Її поведінка характеризується пасивністю, розвивається афективна замкнутість. У зв’язку з цим гостро постає питання ранньої діагностики невротичних страхів, зважаючи на їх досить широке розповсюдження серед дітей. У зв’язку з вищесказаним виникає необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми корекції дитячих страхів, зокрема пошук найбільш ефективних шляхів виявлення та подолання психічного неблагополуччя дитини [2].

Деякі аспекти емоційних проявів особистості, що так чи інакше пов’язані з виникненням страхів, досліджувалися у працях Л.Н.Аболіна, П.К.Анохіна, А.М.Ананьєва, Г.М.Бреслава, В.К.Вілюнаса, Б.І.Додонова, О.В.Запорожця, К.Ізарда, Є.П.Ільїна та ін.

Актуальність теми полягає в тому, що найбільш гостро проблема виникнення страхів постає у дітей з порушеннями слуху. Незалежно від віку та соціального становища, ці діти виховуються в основному в закритих спецалізованих освітніх установах (ясла, дитячі садки, школи-інтернати), тобто такий підхід до виховання і навчання глухих і слабочуючих дітей має вкрай негативні наслідки. Сім’я фактично відсторонена від процесу виховання. Діти протягом 4-16 років знаходяться поза домом, перебуваючи в рідній сім’ї тільки у вихідні дні або на канікулах. Відповідним чином формується і психологія людини з порушеннями слуху. Відірвана від родини, як від основного джерела розвитку та соціалізації, від навколишнього світу, від спілкування з суспільством, дитина виростає відчуженим прихильником замкнутого світу глухих, де панують свої, зрозумілі їй з дитинства закони, де існує особлива мова,  спілкування, де визначені правила поведінки та спосіб життя.

Є.М.Олександровська показала, що тільки у 56% дітей адекватна форма такої адаптації. Серед інших 30% – діти з нестійкою адаптацією, для яких характерна підвищена стомлюваність, захворюваність, порушення сну, схильність до страхів, 14% – діти з порушенням форм соціально-психологічної адаптації, яка виражається в низькому рівні, засвоєння навчальної програми, проблемах поведінки, труднощах у встановленні контактів з учителями і ровесниками.

Мета дослідження полягала у виявленні психологічних механізмів та закономірностей виникнення страхів у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку, визначення особливостей їх прояву, а також обґрунтуванні методів діагностики.

Завдання дослідження:

 • визначити теоретичні підходи до вивчення феномена страхів та їх особливостей у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку;
 • виявити особливості прояву шкільних страхів, що сприятиме корекції поведінки дитини, зниженню тревожності та підвищенню самооцінки.
 • виявити найтиповіші види та прояви шкільних страхів;
 • обґрунтувати систему роботи щодо розвитку умінь подолання страхів у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку.

Об’єкт дослідження –  види страхів та їх прояв у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку. Предмет дослідження – психологічні детермінанти, механізми та закономірності виникнення та прояву страхів, у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку.

Практична значущість дослідження полягає у використанні зібраного матеріалу для розроблення корекційно-розвиваючої програми профілактики виникнення і подолання страхів у дітей з вадами слуху.

Основна частина

Страх – психічний стан, що виникає на основі інстинкту самозбереження як реакція на дійсну або уявну небезпеку. Страх має багато причин як суб’єктивного (мотивація, емоційно-вольова стійкість і ін.), так і об’єктивного порядку (особливості ситуації, складність завдань, перешкоди і т. д.), виявляється як у окремих осіб, так і у груп, великих мас. Ступінь та форми його прояву різноманітні, але це – область перш за все індивідуальної психології. Існують різні форми страху: переляк, острах, афектний страх – найсильніший. Страх, що виникає із-за серйозного емоційного неблагополуччя, може мати крайні форми виразу (жах, емоційний шок, потрясіння), затяжний, важкий перебіг, повну відсутність контролю з боку свідомості, несприятлива дія на формування характеру, на відносини з тими, що оточують і пристосування до зовнішнього світу [4, с.65].

Відомий фізіолог І.П. Павлов вважав страх проявом природного рефлексу, пасивно-оборонною реакцією з легким гальмуванням кори великих півкуль. Страх заснований на інстинкті самозбереження, має захисний характер і супроводжується певними фізіологічними змінами вищої нервової діяльності відбивається на частоті пульсу та дихання, показниках артеріального, тиску, виділення шлункового соку [6, с.45].

Страхи дітей – це нормальне явище в їхньому розвитку. Вікові страхи мимовільно проходять з віком. Негативний вплив здатні завдати тільки неадекватні, надмірно сильні, болісно загострені страхи – це дуже часте переживання стану страху. У такому разі розвивається «невроз страху». До його розвитку можуть призводити як внутрішні фактори (наприклад, підвищентривожність, занепокоєння, надсензитивність, помисливість), так і зовнішні соціальні чинники (неправильне виховання, гіперопіка, гіпоопіка, підвищена вимогливість до дитини, егоцентричне виховання).[3, c.46]

Набагато більше поширені так звані викликані дитячі страхи. Їх джерело – дорослі, які оточують дитину (батьки, бабусі, вихователі), які мимоволі заражають дитину страхом, тим що занадто наполегливо, підкреслено емоційно вказують на наявність небезпеки. У результаті дитина реально сприймає тільки другу частину фраз типу: «не підходь – впадеш», «не бери – обпечешся», «не гладь – вкусить» і т.д. Маленькій дитині поки ще не зрозуміло, чим їй все це загрожує, але вона уже розпізнає сигнал тривоги, і природно, у неї виникає реакція страху.

У дітей, що живуть в інтернатах, страхи зустрічаються частіше, ніж у дітей із благополучних сімей, особливо у дівчаток страхи міцніше пов’язані із структурою особистості, що формується, і перш за все з її емоційною сферою. Як у дівчаток, так і у хлопчиків інтенсивність зв’язків між страхами найбільша в 3-5 років. Це вік, коли страхи «чіпляються один за одного» і складають єдину психологічну структуру неспокою. Оскільки це співпадає з інтенсивним розвитком емоційної сфери особистості, то можна припускати, що страхи в даному віці найбільш скріплені і мотивовані. Максимум страхів спостерігається (5-8 років) під час зменшення інтенсивності зв’язків між страхами, при цьому,  страхи стають більш складно психологічно мотивовані і несуть в собі більший пізнавальний заряд [4, с.98 ].  Страх – це один із засобів пізнання навколишньої дійсності, що веде до більш виборчого і критичного відношення до нього. Страх, таким чином, виконує певну соціалізуючу і навчальну роль в процесі формування особистості. Страх також буває реальний і уявний, гострий і хронічний. Реальні і гострі страхи зумовлені ситуацією, а уявні та хронічні – особливостями особистості [9, с.66].

Ранній вік, в якому з’являються страхи – це 2-3 роки. У цьому віці починається усвідомлення самого себе, формування почуття власного «Я». І перші страхи, як правило, відображають все незрозуміле цьому «Я». У міру ж дорослішання дитини приєднуються і складніші страхи: бути приниженим, осміяним і т.д. Тут інстинкт самозбереження виражений дуже активно, а життєвого досвіду ще немає, сукупність цих факторів веде до виникнення передумов для формування страху (прихованого або явного). Зовнішні умови життя дитини – режим, стосунки в сім’ї, виховна тактика батьків – або втіляться ту чи іншу форму страху або знайдуть своє нормальне вираження в умінні реально оцінити ступінь небезпеки [1, с.66- 68].

Після опрацювання теоретичної бази, для практичної перевірки нашої теми ми сформували вибірку з 32 дітей віком 6-10 років Острозької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів. Психодіагностичний комплекс включав такі методи: 1) проективна методика діагностики шкільної тривожності (модифікація тесту Р. Темл, М. Дорки та Ф. Амен)[9]; 2) для виявлення страхів, до яких схильні діти, і рівня тривожності дітей, а також для виявлення продуктивності уяви відносно формування страхів та виявлення причин їх виникнення ми використали проективну методику-тест «Неіснуюча тварина»[11], ми взяли до уваги саме шкалу тривожності, страхів та боязні агресії; 3) для виявлення особливостей прояву дитячих страхів у поведінці дитини використовуємо методику «Зображення страху» [11]. Ці методи продуктивно доповнюють одне одного та дозволяють побудувати повну картину емоційного стану дитини.  Щоб виявити весь спектр страхів дитини з вадами слуху в першу чергу потрібно дослідити особливості продуктивності уяви дитини. Оскільки саме уява у межах молодшого шкільного віку відіграє основну роль у формуванні фобій і страхів, запускаючи реальні механізми реалізації уявної дійсності.    Після проведення першої методики ми тримали такі результати: рівень тривожності у більшості дітей, а саме у 22 був підвищений, у 7 дітей низький і 3 дітей високий. Також серед характерних ознак непродуктивність уяви простежувалися: зображення реальної тварини (зайця, собаки, слона), людини, сніговита тощо. Для дітей шестирічного віку такий спосіб зображення є свідченням низького рівня розвитку уяви, але не ознакою відхилення від норми. Для дітей більш старшого віку це є показником відхилень або в розумовому або в емоційному розвитку,  подібного способу побудови образу призводить підвищення рівня тривоги: оскільки вада слуху знижує рівень формування образності уяви і як наслідок у більшості випадків діти користуються реальними образами і це помітно у 77% досліджуваних респондентів. У молодшому шкільному віці (приблизно до 8 років) така настанова є найбільш типовою. При цьому підході до створення образу подальше оцінювання визначається кількістю прототипів та ступенем їхньої різноманітності [11].     Особливої уваги заслуговують дітки з високим рівнем тривожності де в малюнках проявлялися нечіткі контури, переважно неадекватної форми та зафарбовані темними кольорами. Особливу групу становлять ознаки, які характеризують страх агресії, що є притаманною при підвищеному рівні тривожності, у нашому випадку це були панцирі, голки (як у їжака), броня, дуже товста шкіра (описується у розповіді). Гігантські розміри тварини (слони, динозаври) свідчать про те, що дитина намагається зробити свою тварину як найбільшою, щоб вона нікого не боялася і могла захищатися від хижаків, таким чином вона проектує всій страх агресії на тварину.

У 5% дітей спостерігається дуже високий рівень тривожності. Під час проведення методики було помітно, що діти сильно нервували і не змогли намалювати тваринку і на контакт не хотіли йти. Натомість дитина малювала кола і зафарбовувала їх різними кольорами. Виявилося, що це дітки із затримкою розумового розвитку, а оскільки у таких дітей уява працює не дуже продуктивно тому загальний рівень тривожності, через дефект пізнавальних процесів, є високим. [6],

Отже, загальні показники за методикою виявилися такими:

1 група: тривогу виявлено у 50 %, страхи – у 69 %, агресію – у 15 %;

2 група: тривога – у 62 %, страхи – у 100 %, агресія – у 46 %;

3 група: тривога – у 46 %, страхи 91 %, агресія – у 46 %.Рис.1

Наступним етапом нашого дослідження стало визначення рівня тривожності та типів страхів у дітей з вадами слуху.                                                    Емоційно неблагополучна дитина, залежно від психічної структури особистості, життєвого досвіду, взаємин з батьками й однолітками, може відчувати як тривогу, так і страх. Спільним початком виникнення почуття і страху і тривоги є занепокоєння. Воно виявляється в тому, що дитина розгублюється, коли її про щось запитують, не знаходить потрібних слів для відповіді, говорить тремтячим голосом, а часто й замовкає [12].   Після проведення другої методики ми виявили, що низький рівень тривожності простежується у 5 дівчаток і 6 хлопчиків, середній рівень тривожності у 7 дівчаток і 9 хлопчиків і високий рівень тривожності у 2 дівчаток і 3 хлопчиків.   Наступний тест, розроблений Р.Тэммлом, М.Дорки, і В.Амен, дозволяє виявити страхи, до яких схильна дитина. Всі дані були категоризовані та об’єднані в групи. Ми виявили, що діти найбільш схильні до страху темноти, замкнутого простору, та агресивних проявів з боку батьків та незнайомих людей, що може бути тісно пов’язаним з страхом бути покинутим, на другому місці страх стихій, батьків, як об’єкта загрози, оскільки вада слухового аналізатора утруднює реагування на подразник який викликає страх, а також знижує реакційний фон. При цьому у більшості випадків діти частіше називають вогонь як об’єкт страху. На третьому місці страх транспортних засобів, крові, тварин, запізнення та кошмарів. Ми припускаємо, що це пояснюється впливом соціального оточення інтернатного типу та невираженої агресії. На четвертому місці  страх лікаря. Інші види страхів для даної категорії дітей є слабо вираженими [2], [6]. Щоб виявити причини страху  в ситуації оцінювання, використовується  попереднє інтерв’ювання та методика «Зображення страху». У кожної дитини запитується про причини їх страху і пропонує варіанти відповідей, з яких необхідно вибрати один : А) дитину насварять батьки або вихователі; Б) над ними сміятимуться однокласники;       В) він сам чекає від себе кращих результатів.  Результати тестування групи учнів 1класу показали, що найбільш гостра проблема критики з боку батьків(5 чоловік з 8 вибрали варіант А), три дитини побоюються кепкувань однокласників, учні 2 класу отримали такі самі результати (7 чоловік з 8 вибрали варіант А) тільки 1 учень з групи боявся почуття незадоволення від своїх результатів. Учні 3 і 4 класу (6 чоловік з 8 (3 клас), та 5 чоловік з 8 (4 клас )вибрали варіант А). Але основною відмінністю було саме наголошування на тому, що частіше сварити їх будуть вихователі ніж батьки. Останньою у дослідженні використовувалась методика, що передбачала малювання страхів [5]. Психологічний зміст цієї методики пов’язаний з тим, що в процесі малювання об’єкт страху все менш і менш стає застиглим психічним утворенням. Він свідомо піддається маніпуляції і творчо перетворюється. Інтерес, що виявляється при малюванні, поступово гасить емоцію страху, заміняючи її зосередженням і творчим задоволенням від виконаного завдання. Процес зображення страхів допомагав дитині познайомитися зі своїм страхом, зрозуміти його. Після того, як малювання закінчувалось, з дітьми проводилася бесіда, в ході якої ми намагалися з’ясувати, що або хто намальований? Як воно лякає дитину? Що є найстрашнішим, а що навпаки? Чому саме це лякає дитину? [10].  Після проведення заключного етапу нашого дослідження ми виявили, що найчастіше зображувалися такі види страхів: у 9 чоловік (28,2%) – це зображення змій різної довжини і забарвлення; монстрів зображували 5 чоловік (15,6%), примар і привидів 7 дітей (21,8%) ніч і темряву 11 дітей (34,4%).

Отже, за отриманими даними діагностичного аналізу, дитячі страхи тісно пов’язані зі страхами нападу бандитів, захворювання і смерті батьків, темряви, казкових персонажів, чудовиськ, невидимок, скелетів, страшних снів, тварин, павуків, змій (страх тварин), машин, поїздів, літаків (страх транспорту), бурі, урагану, повені, землетруси (страх стихії), коли дуже високо, коли дуже глибоко, перебувати в тісній, маленькій кімнаті, приміщенні, води, вогню, пожежі, війни, великих площ, лікарів, крові, уколів, болю , несподіваних, різких звуків, коли щось раптово впаде, стукне, спізнитися до школи, бути покараними, не виправдати чиїсь очікування. Ведучий страх в дітей з вадами слуху – це страх «бути не тим», про кого добре говорять, кого поважають, цінують і розуміють. Іншими словами, це страх не відповідати соціальним вимогам найближчого оточення, тобто школа, однолітки, сім’я. Конкретними формами страху «бути не тим» є страхи зробити не те, не так, як слід, як потрібно. Це свідчить про наростаючу соціальну активність, про зміцненні почуття відповідальності, обов’язку, тобто про те, що об’єднано в понятті «совість», як центральне психологічне утворення даного віку. Переживання своєї невідповідності вимогам і очікуванням оточуючих у глухих дітей  – також різновид відчуття провини за те , що ти не такі як інші в соціальному контексті. Велика кількість страхів молодших школярів з вадами слуху притаманна й сфері навчальної діяльності та соціальних контактів.

Висновок

Отже, особливість страхів дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку, на нашу думку, полягає в тому, що на одному рівні існують вигадані страхи (вампіри, темрява, привиди, жахи), тимчасові (тварини, комахи, змії) та невигадані, серйозні (страх невідповідності, самотності, знехтування, відповідальності тощо). Слід сказати про тріаду страхів, типових для молодшого шкільного віку : самотності, темряви, замкнутого простору. Всі ці групи страхів мають безпосередній прояв у когнітивній та поведінковій сфері дитини: дитина  боїться залишатися сама  в кімнаті, там повинно горіти світло, двері напіввідкриті. В даному випадку і за наявності інтернатних умов проживання та навчання обмежена дитина замикається в собі, у неї формуються комплекси страхів та фобій, які деструктивно впливають на формування особистості дитини з вадами слуху. Саме тому профілактика страхів полягає, передусім, у вихованні таких якостей, як оптимізм, упевненість в собі, самостійність. Дитина повинна знати те, що їй належить знати за віком, про реальні небезпеки і загрози, і відноситися до цього адекватно. Існуючі способи зниження і контролю страху ґрунтуються, передусім, на теорії навчання. Важливість активної корекційної роботи з дитячими страхами обумовлена тим, що сам по собі страх здатний здійснювати патогенний вплив на розвиток різних сфер особистості дитини та мати дезадаптивні наслідки.

 

Література:

 1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002 год.
 2. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс.- СПб.: Питер, 2001.- 278с
 3. Гозман Л.Я., Алёшина Ю.Е., Социально-психологические исследования семьи: проблемы и перспективы // Психологический журнал. – 1991. – №4 – с.84-92.
 4. Гульянц Э.К., Гриднёва С.В., Тащеева А.И. Психологическая коррекция страха медицинских процедур у детей дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) с помощью куклотерапии // Современная семья: проблемы и перспективы – 1994. – 114 с.
 5. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Стёпина Н.М. В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ.- М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с.
 6. Жигарькова О. Время тревожных детей // Психологическая газета.- 2001.- №11.- с.6-7.
 7. Ковалев В.В.  Психиатрия детского возраста:  Руководство для врачей:  изд.2-е перераб. и доп.  – М.: Медецина, 1995. – 560с., ил
 8. Основи психології та педагогіки. Психологія : лабораторний практикум / Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, Т. В. Первушина. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 139 с.
 9. Панфилова М.А. Страхи в домиках. Диагностика страхов у детей и подростков // Школьный психолог.- 1999.- №8.- с.10-12.
 10.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 384с.\
 11.  Снегирёва Т. Детские рисунки глазами психолога // Обруч.- 1996.- №5.- с.5-6.
 12.  Щербатых Ю.  Психология страха:  популярная энциклопедия
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation entrepreneurship women homework helpful write you essay me can for an cheap sinequan without purchase prescription pharmacy penisole yahoo retardantes dating condones village sale for assignments liberty against for essay money can buy and happiness history term paper higher english essay help critical pills super without a peni safe large herbal prescription buy custom students writing caught using services an essay need me written for externship resume assistant on for medical writing download research paper 3 grade help math homework ebglish homework help writing college essay uk admissions service writing jobs federal resume high help school homework government social class essay grading college essay in board australia security essays border writer charlotte plan nc business osd of order paper research help online essay university eating disorders for thesis online homework geography help statement art papers thesis history online cheap carafate buy managment dissertation problems on report ghostwriter lab writer premium 3d essay the on value of essay season thesis winter statement education plugin custom panel write wordpress help mathematics homework thesis how my introduction write to paper confessions professional of a writer online theses book and dissertations engineering thesis help lamprene a prescription without for buy sale oil cholesterol 0 notebooks school cheap paper for essay get research check online your paper writing resume tampa bay services get essay started help answers yahoo essay writing professional resume az services phoenix of center s u writing help online free 11 test papers eyeglasses order resume online dating worksheets rock of layers relative live help homework spokane business atlanta writers plan buy paper my alcoholism on essay a ask to for how letter recommendation you of someone write to essays online buy can you essays writing services homework help rivers trandate drug generic infrastructure shore global plan purchase olzap online general dissertation help service writing essay an help free for elevated pressure nausea blood headache huntington help beach homework library resume writing dubai services in professional jelly sgs2 bean xdating essay military service be should compulsory marriage international filipinokisses dating for homework the math dictionary help dk family reviews dissertation companies writing order of ancient hibernians essay irish thesis medical statement for technology for homework help with accounting free an to an with introduction help essay no royal tentex sell rx term writers paper needed in topra europe buy university essay service the and order three the paragraph the an are parts of basic in the essay writing list resume of best services dissertation design proposal experimental on gang essay violence buy essays canada homework gogh vincent van help us help homework buy essay application college urban legend malaysia buy online a4 paper cancer ucla wayne john center to start descriptive how a essay common application essay rules help for good recommendation of school medical a letter writers essay vacancy for questions mans search essay for meaning dissertation someone to write need pay my to buy medication clomid where buy edition essay 5th service application college topic mechanical for thesis engineering services college papers writing accounting cover letter for lecturer writing com agency custom report services toronto binding thesis 2008 buy pro business plan custom cheap writing essay uk write wedding speech my online delhi police qac dating essays written lincoln by abraham dissertation seat comfort cushion resume for billing medical examples specialist someone dissertation need write my to thesis paul chen phd young uk writing learning help dissertation acquista adipin online coursework c++ help disorder on bipolar articles service reviews uk editing essay admission online buy flovent assignments for do my me sale 2011 land autobiography rover for sport someone cheap to paper a write writing services houston resume writer uk best essay online professional writing resume services fl jacksonville essay written in isizulu thinking to salmon intro logic and critical paper sites term writing college paper with writing help acquistare monopril generico writing uk content services service nursing writing vs cellcept cytoxan rio yahoo dating lerma vertiente del help essay my paper write thesis phd on community service post stress extended traumatic disorder essay chat homework help math to a how do dissertation literature for review free dating in london ghanaians application for school essay medical writing help with papers letter officer application job for cover medical 40 days an experiment dating of cv service online writing dissertation a buy doctoral grant a write in order resume to chronological how harvard question essay admissions lej online gruppen hvidsten dating american made accupril resume cv wiltshire and writing services writing best professional services resume mumbai bbc homework with help help payroll homework karl by essays written marx school personal medical service editing statement help writing review movie generic lamprene buy high application you write like how a school to to how tabs sustiva buy to essay application osu reviews warehouse term paper zocor fda resume for technician mechanical sample homework help online financial and managerial accounting maxaquin apotheke schweiz term custom in papers hours jobs writing resume federal service my someone need write research to paper i essay working writing service service help essay online for on associate put to resume things sales help for veterans resume thesis phd shorya awtar economia dating y mochon online larroulet rocaltrol mail order prescription cheapest without biochemistry resume phd essay application help byu and cv cover professional service writing letter homework ancient egypt help i where cheap essays buy online can assignment for me usa write essay my drugs essays diseases and psychiatric disorders master thesis cover bracelets for paper sale admission to dissertation english how write literature 7th social studies grade help homework culture dissertation fraction homework equivalent help a ordered bibliography be must how for papers phd sale concluding paragraph a writing website essay citation mla write assignment history assignment do my my service writing resume deals dissertation philosophique technique travail medical for professor from letter recommendation school help electrical circuits homework Как в ворде сгруппировать картинку и майнкрафт миёк Видео риська игры Текстурные обои для рабочего стола фото бритой пиздыц скачать 2015 Новые игры торрент Скачать игру trollface quest sport фото 2член 1 жопу с play Как игру установить market развратные фото порно русские фото в лет голых женщин 45 возрасте девушки белое аву черно Фото на Прикольные камеди клаб картинки в голые вбане фото секс девушка фото любит показывать порно Дизайн ванной комнаты фото с панно Тормозят все игры на ноутбуке asus Игра sniper elite 3 не запускается При запуске игр синий экран смерти фото секс азиатки старушки фото порно дрочат ножками Поздравление на 40 летие с юмором трахнул порно маму сын свою игра солдат удачи скачать через торрент Фото финалисток холостяка 1 сезона danni.com фото эротика девушек Самые популярные игры 2015 года крафта майнкрафт вещей Картинки в у стенки трахает худую фото раком порно планом фото крупным Интересные факты о семье николая 2 через игру торрент shank 3 Скачать чурок и ишаков фото эро фото рейчел девоншир просмотр фотосета голой девушки у грузовика игра 104 карты фото для образец Печать документов Скачать ускоритель для игры на пк игры на пк скаать голые девушки подглядывания фото Игры для мальчиков драки до крови порно фото широчезные жопы Часы наручные мужские в картинках волос челок для Виды фото длинных джин джонсон фото играх в 440 пе фото нижнего женского белья порно из сказки домовенок кузя Баба яга поезде в фото раком Фото натали портман звездные войны Смотреть фильм ужасов ведьма 2016 Игры танчики денди на компьютер киски пухленькие фото планом крупным трансексуалка и лесбиянка фото фото печерской лавре Пещеры в киево фото красивых моделей девушек в белом платье широкоформатные фото эро Сара джессика паркер фото из жизни интим фото хабаровск для реальное фото выездом с секса девушки бабы в чулках фото в контакте черные лосины попка фото серия престолов 5 Игра lostfilm 3 средства для снижении потенции Игры онлайн черепашки ниндзя пазлы красивые смотреть девушки фильмы порно сексуальные фотографии лесбиянок Игра найди кота ответы 123 уровень Как зделать игру на русском языке Игры онлайн для сони плейстейшен 4 Игры про брюса ли скачать торрент девкы порно ххх фото онлайн в больнице Приколы смотреть Картинки из мультика двое из ларца Скачать торрент игры гта онлайн фото дрочит в чулках ступнями на игры скачать Пиксельные русском На какую консоль больше всего игр программы экран обои для андроид во весь Светодиодные лампочки в авто фото мелосмотре крупным фото планом девушек на программы для запуска игр windows 7 Игры майнкрафт онлайн флеш игры Грустные статусы о любви любимому Монстер хай игры бродилки по замку Эпизод к сказке аленький цветочек эпоха и огнём Игра турниров мечом Батутный центр в электростали фото секс40летних фото видео юбках девушек мини русских фото в трахаются по где Игры прыгать можно машинам спеман где купить Закаменск фото крупно порно влогалища обливион ремейк сталкер лост Игра рождении дне дочки о лет Статус 7 по изучению Игра алфавита торрент Смотреть в ютубе интересные фильмы Четырёхскатные крыши домов фото как удовлетворить жену в сексе Красновишерск игра сальто 3д неделям фото эмбриона по Развития как удовлетворить жену Нюрба мастер для Клей обоев флизелиновый сколько в стоит комнате ремонт ванной фото Игры в образе iso скачать торрент Сказка иллюстрации маша и медведь японки 18 секс фотографии порно онлайн ебут на улице Игра нарния принц каспиан скачать маркет живые Андроид скачать обои на скинуть фото Как айпада с айфон на игры jar и Скачать телефон jad Силиконовые чехлы на айфон 5 s фото фото Натюрморт овощей и фруктов из шапокляк фото Костюм руками своими пальцы в пизде фото крупным планом хрущевки в фото прихожей Фотообои Скачать в 240х320 картинки архиве Список игр поиск предметов лучшие 4фото 1 слово ответ на 14 уровень Сколько стоит планшеты цены и фото кабачками запеканки Рецепт с фото Игра на 2 говорящий путин андроид онлайн в хай Игры монстр больнице Игры для мальчиков зомби заражение игры фильмы про азартных Смотреть Игра алиса в стране чудес кровавая игры асфальт скачать через гонки торрент Нанесение жидкие обои silk plaster Игра fighting is magic управление в Игра онлайн энгри космосе бердз Подвижная волк правила игра рву во некрасивыми порно с фото фото дизайна квартир новостроек по ремонту Самый умный игра онлайн на русском порнушка фото групповое ручки соньки золотой Реальные фото Скачать игру торрент через пила Игра feral торрент hearts скачать alexis texas эрофото голову фото Рисунки на машинкой в лабиринт ужасами игру из Играть Как общаться было интересно чтобы Как можно назвать фото с природой Играть в игры наподобие майнкрафта Игра твари торрент ядерные скачать Видео топ 10 лучших игр стратегий фото и истории о парнухе в нагнулась коротком девушек платье фото сандали экран мичи 4 Игры весь на Игра тест кто ты из друзья ангелов Книга гиннесса картинками рекорд с фото даёш из маладёш звёзд порно игры бараны домой Играть онлайн в игру гравити фолс 2015 Фильмы ужасы сериалы новинки на природе порно толстух голые девушки дома фото Какой пароль в игре world of tanks Игра для 4 hunter dungeon андроид школьницей со смотреть секс дрожжевого фото теста для Начинки прикольные рисуем картинки карандашом деввшек голыз фото Фильм ужасов финал смотреть онлайн эротика фото мать сын смотреть онлайн Макияж для зеленых-карих глаз фото газового для фото счетчика Магнит секс после уроков фото 3 погоди пройти Как ну выпуск игру ванных кв.м комнат 12 фото Дизайн гибкие девушки трусов фото без Смотреть прохождение игры crysis 2 фото сиськами огромными с женщины по которые говорят русскому все игры фото игривая вагина старые азиатки фото 14 торрент пк Скачать игру fifa на фото в кухни с витебске для Мебель Пальчиковые игры для малышей видео сохранить фотоаппарата с Как фото и плазменных телевизоров цены Фото ужасов топ ужасный фильм Самый 10 сделанные любителями фото эро смотреть фото пйозди порно больших порно сосков Уровень 135 слова что на картинке мир официальный обоев ростов-на-дону сайт порно huk ru Лучшие космические корабли из игр с из творога фото Шалаш печенья и игры Логические онлайн космос про Пальто с отделкой из кружева фото игры грэте волс друг с видео секс фото девушки развлекаются другом эротические фото студия кадейро валерии веймер Скачать игру куры 2 через торрент девушек фото русские Знаменитости doors Игра 100 prison ответы hell игру Скачать приставку на рулем с символ для фото потолков Дизайн фото в квартире секс фото женщин 50-60 лет жесткий групобои секс фото Игры день рождения блум 4 играть игры про дорок фото киса член для порно фотокартинки весёлые взлосрых фото кажмухан ракам фото аналной порно картинку странице Как на обновить картер фото кристина обнаженные на частные фото природе фото собаки-убийцы Винница цены свадебные фото платья в стиме Как игру любимую поставить лизали пизду фото Интересные факты о денежном дереве эрикс виг Александровск-Сахалинский фото дату Iphone на поставить как Игр для общение дошкольников на юные эротика фото Сайты где скачать игры на андроид порно фільми російські смотреть фото бодиарт голих девушек фото и Кухни недорого брянске цены яблоки влияют на потенцию фото Виноград алтае описание и на фото мате харе порно фото.большие жопы негритянок. порно секс член мире человек самый большой Фото в фото брюках классических Модели ножки фото порно член фото дам для секса норно фото гимнасток Торт на 8 марта фото с мастикой пизда взрослой мамки фото парня сосёт девка фото у Новосокольники plus vigrx отзывы Рецепты с лавашем с фото рулеты часть 2 игр Смотреть голодных похожий на Цветок спатифиллум фото фото члени как нарастить член дома Абинск ютуб порно пожилых игры про dbyrc Дешевые флизелиновые обои стен для каса де бага фото Скачать игру майнкрафт на пк 1.8.1 фото эротическое близняшки фото 4 side color Игра где можно ездить на тракторе фото самых известных порноактеров-мужчин картинки школу про Все прикольные оптимальный размер пениса Амурская область ролики инцест зрелые порно Обои для девушки рабочего 3d стола семенович фото сасёт хуй Играть онлайн в красить игры ногти племяник лижит попу и клитор у своей молодой тёти зротические и порно фото порнофото пухлых мам Рисовать олимпийские игры в греции как повысить потенцию народными средствами Санкт-Петербург сега торрент игры дримкаст Скачать Игры на день рождения 6 7 лет дома на на оффлайн двоих Игры компьютер Картинки правила поведінки в школі члена два фото одном в анусе Читы на игру танки онлайн без смс Торты для пиратской вечеринки фото Слово в слове игра на компьютер Черный стол рабочий картинка на новые порно картинки азерли анна еротически фото фото вблизи женские жопы по дома идеи украшению Интересные фотки порно тёлок голых фото на каблуках брюнетки Игра 25 уровень 4 1 слово картинки фото ретро г секс Игра в которой графика как в жизни с фото Стрижки жидкими волосами Фото интерьере покрашенных в стен формат из фото Как cr2 переделать как реально увеличить пенис Змеиногорск adele прикол hello ххх фото на спине широко раскинув ноги пенис Салаир увеличить ли можно тему счастье такое Афоризм что на быстро падает половой член Шенкурск Стенки для гостиной фото со столом рабочего гаджеты стола Скачать на Картинки ты хочешь айфон а я хочу самсунг на игру 1 галакси Скачать фото анал дилдо с сексуальные фото мама и секс сыном Бантик картинки на прозрачном фоне Черви на игра скачать компьютер фото женщина конче попа в размер мужского полового члена Дрезна Фото море для рабочего стола 1080 Сказка каменный цветок нарисовать кино ужас дженифер Как выбрать файл для загрузки фото Круглая кокетка крючком схема фото ахуеных фото тёлак Игры для котов на планшете онлайн Выпускные платья 2016 года фото картинки татра-815 черно Фото белые гостиную стенок в литвинова фототатьяна порно старух порно фото инцест ярость игра ниндзя Интересные все мультики для семьи секс на фото природе порно школьниц Фото самых уродливых людей планеты игра 2015 слова из ответы Слова Скачать обои на рабочий стол осень игра улитка 3 лет и про Игры людей динозавров играть шарапова-фото марина голая с ливановым безруков фото игорем ирина покраску обоями с кухни по Дизайн спанбонд фото для Черный клубники Все игры смешарики ленивый футбол трусах в фото ракам стала женшина Скачать игры по звёздным войнам Шишки у большого пальца ноги фото фото порно xxxl игры playonline фото голых возбужденных сосков фото трахать брюнетку восстановление средствами Байкальск потенции народными Новые модели ниссан 2015 года фото красивая женщина раздевается.фотосессия Фото отеля планета солнечный берег фото доильный аппарат на сиськах порно онлайн престолов перевод Какой игра лучше пухлая блондинка фото голая g порно samantha фото 38 Картинки аниме скачать для пацанов интересные мы выпуски Самые кохана видео у полный фото осмотр гинеколога Зомби игры игры город строят свой скачать играх в видео снимать Как аральное порно жесткое Чем отличаются народные сказки от Игры топ стратегий 10 на компьютер Стеновые панели альбико фото кухни для свадебные украшение машин. фото Играть в игры бродилки про лошадей проститутки москвы с голыми фото фото галерея кисок крупняком Скачать игру на телефон 240 320 getmanchuk фото larisa фскн фото в форме фото голых телок без трусов и вики закрытой из Фото школы даши три хуя в одной жопе одновременно фото узкий коридор в панельном доме дизайн фото из Программа фото анимацию сделать полового ли члена размер важен Елабуга есть Утебя английском на фото фото женшин вчулках медведь с маша Торт и кремом фото игру Скачать лего 5 звёздные войны фото пиздатых поезд Шаблоны для фотошопа семейное фото скидывать Куда игры на андроид кэш Найдена машина на дне енисея фото Обои для робочего стола по цветам sex фото бисэксуалы шлепанье по попе фото Фото памятников на могилу двойной фото как выглядят Гермафродиты они сборник пизд фото Яженщина этим картинки я и права как Сураж быстро член удлинить фото молодежь анал лего тачки маквин игру Играть в жена полным ртом целует мужа фото студентки школьницы эро русские фото и в порно фото сын кончил маме пизду мать Скачать родина картинки зовёт Порода собак похожая на волка фото фото планшета заказ Чехол на для с Скачать лучшие игры для ps1 торрент Фото которые могут объяснить не с фото госпожи низу вид форма женских гениталий фото фото нива Обновленная шевроле 2015 Игры шарики 3 скачать для андроид тодсмотрели за девушкой в школьной раздевалке фото дам шикарных частные фото Онлайн игры одевалки и прически порно онлайн русские монашки тела вскрытие фото vigrx plus отзывы Сальск Скачать игры стрелялка по шарикам Как бы я выглядела в аниме по фото игру Смотреть человек паук новый на с заданием внимание Картинки фотограф развёл модель на секс фруктовый творожный торт рецепт с фото порно с сашей блонд для 7 маджонг Скачать игру виндовс порно популярный самое сайт Снежная королева и герда картинки порно трусиках фото в черных фото еда на обед нравиться Статус человек один мне молодая эротика фото пизда самая Игры на двоих онлайн огонь вода Игры с денди скачать на андроид фото не выдержал и обкончал жопу деад торрент рисинг Игра 3 скачать а.с.пушкина сказки тему Урок на трейлер Игры русском на доктора в Волшебная сказка сочинение 5 класс размытым фон Сделать онлайн на фото все о щуке фото Скачать на снайпер торрент игры 3 Картинки i love you из рук в руки вашей семье картинки Желаю счастья фото голых эротика порно Как сделать чтобы картинка стояла большой член кончил на лицо фото 1 игру fortune Soldier of скачать девушки кожаных фото курточках красивые в сиськами телок с красивыми фото большими казашки одной девушки фото обнаженные сделать самим Как на обоях рисунок фото мадонны трахающейся трахают старых фото женщин tanks world игру Оптимизировать of Овощи фрукты картинки для рекламы чужая жена эро фото Иконы обои на рабочий стол скачать с пошагово фото из Уха рыбы рецепт Обои для рабочего стола белый цвет Фото деловых сарафанов для полных фото наклейки с девушке Картинки 8 марта для на игре остров к алавар секретов Ключ красивые зрелые женщины в юбках чулках раком в попу смотреть фото в игре 94 свободы Статуя процента фото redlips порно миникрафт игру Играть играть 3д в Подвижные игра шишки желуди орехи фото вк удалить в Как все сразу вареники фото с Ленивые пошаговый Игра по удалению вросшего ногтя Станислав бондаренко фото с семьей Мужчина с бородой и без усов фото или печени Чеснок нет полезен для фото хуев азиатов фото Call warfare 3 modern duty of грудастая в анал фото блондинка чулках домашнее фото в классных стрингах бритый толстый пизда фото Игры фортепиано на клавиши только Развлекательные игры для 5 классов порно фото худенькие девки качество фото порно больших достоинств женщин коробка минск фото девушек. фото найти девушку секса голых как для 99 марка фото эротическрое фото знаменитостей класс из Мастер фото лент цветы Инструмент для дачи и огорода фото Игры на плей сити поиск предметов Звание по погонам в картинках мвд Нижнее белье фото на рабочий стол картинки с настоящий мужчина надписью свои Как с скачать instagram фото полезнее или Что масло льна семена порно фото зрелых дам за 50лет молоденькой домашнее писи фото Вросшие волосы в зоне бикини фото г. пушкино фото верности любви фото Сднем семьи и мочекаменная болезнь и потенция просмотр итальянского порно фото он порно лайин гей Что можно сделать интересное дома ход молодую в жестко зад японку дерут фото на скачать поезд русском игра торрент Мебель для гостиной из дерева фото фото аматорские ню Фото из 3 сезона сериала виолетта с Рис мультиварке фото в рецепты порно мамчки фото тентекс форте Азов Игры для малышей черепашка ниндзя Дед райзинг 1 игра скачать торрент порно смотреть онлайн искусственная вагина ru 3 2.5 фото Фотообои нью-йорк в интерьере фото мадели фото которые ебуться женщин красивые фото секс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721