ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖУ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЙОГО ПОРТРЕТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.0:811.11138                                                 

Кузнєцов М.І.

Українська Академія Друкарства, м.Львів

 

         Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу особливостей індивідуального мовлення підлітка, що сприяє створенню портрета персонажу як особистості в художньому тексті.

         Ключові слова: лінгвостилістика, портрет, психологізм, підліток, мовомислення,  мовленнєва партія, образ.

         В статье рассматривается создание в художественном тексте  портрета подростка через его индивидуальный речемыслительный прочес.

         Ключевые слова: лингвостилистика, портрет, психологизм, подросток, речемыслительный процесс, речевая партия, образ.

         The article deals with the analysis of teenager speech peculiarities, creating his portrait due to his individual style of speech in the literary text.

         Key words: linguostylistics, portrait, psychologism, teenager, speech peculiarities, speech party, image.

         В статті розглядається створення портрету персонажа  в художньому тексті через реалізацію особливостей його мовлення. Персонаж може бути представлений як тип: типовий актор, менеджер, підліток або як нервова людина, смілива, талановита і т.п. Іноді створення типу має на меті зображення людини з найтиповішою ознакою характеру, яка схвалює або осуджує такий персонаж (наприклад, Скрудж, Гобсек, Плюшкін). Якщо персонаж описаний як багатогранна людина, він стає особистістю, портрет якої приваблює читача. Серед численних деталей, які створюють такий портрет, – це описи його зовнішності, одягу, повсякденностей побуту, оселі, місця праці та інше. Портрет створюється також внутрішніми рисами характеру: це захоплення, моральні принципи і, нарешті, його індивідуальне мовлення, яке найяскравіше підкреслює його внутрішній світ. Мовленнєва характеристика – це відображення освіти, культури мови, її образність, манера вираження думок та інше. Найчастіше, це неприхована відвертість ставлення персонажу до інших людей, друзів, колег; конфліктності або доброзичливості його характеру, безпосереднє відображення у висловленні  його думок.

         Виходячи з вищеокреслених коротких теоретичних міркувань, проаналізуємо мовлення персонажів в оповіданні А.Бейкер «The Boy Next Door», яке часто рекомендується студентам для індивідуального читання [14].

         Оповідь ведеться від першої особи «я» (1st person singular). Це персонажна наративна розповідь суб’єктивної форми, для якої характерна оцінно-образна лексика, експресивний синтаксис, усний стиль мовлення. Мовленнєва партія головного персонажу  реалізується у тексті через пряму /ПМ/, невласно-пряму /НПМ/ та непряму /НМ/ мову, а також внутрішній монолог, що забезпечує когнітивний і комунікативний аспект художнього тексту. Це категоріальний підхід до вивчення мовних одиниць як відображення основних аспектів людського знання про час і середовище, в якому людина знаходиться, її хронотопу. В цьому відношенні найбільш ефективним виявляється вивчення мовлення персонажу як «персонажного дискурсу у наративній структурі художнього тексту [4, с.156], що дає можливість описати певний спектр соціокультурних явищ, які супроводжують життя та поведінку людини через її мовленнєву діяльність. Для встановлення особливостей характеру і поведінки персонажу доцільно аналізувати змістово-структурний мовний матеріал як дискурсний та фреймовий [5, с.87], що стають основою пізнання процесів мовомислення у свідомості персонажа.

         «The Boy Next Door» – це розповідь про перше кохання: перший поцілунок, ревнощі, але ще неусвідомлене почуття. В короткому оповіданні описується романтика відносин між підлітками (teenagers), які дружні з дитинства, і те, що порушило порядок цих відносин, стало нестерпним для Бетсі, але потім вибухнуло неочікуваним, зворушливим освідченням в коханні.

         В таких коротких оповіданнях, закінчених за змістом і формою (completeinformandcontent), стисло та виразно виявляється мовомислення персонажу.

Цей твір “TheBoyNextDoor” є показовим з мовної стилістики його оповіді. В ньому описано відносини підлітків, їхня поведінка, конфлікти, негативні вчинки, що яскраво проявилося в мовленнєвих особливостях їхніх думок, характеристик себе та інших.

         Головні персонажі оповідання Бетсі, Слейден Морiс і Мері Ен Мілберн – підлітки 14-15 років. Слейден – сусідський хлопець, з яким Бетсі приятелює з дитинства: ходять разом до школи, займаються спортом, допомагають одне одному у всьому. Раптом до їхнього містечка з Нью-Йорку приїздить до своїх родичів Мері. І тут зав’язується колізія. Всі події подані від першої особи: це розповідь Бетсі, в якій реалістично і щиро, через мовлення і поведінку персонажів відтворюються їхні характери та вчинки. Ми подаємо уривки з мовлення дівчини англійською мовою, бо вони занадто влучні, лаконічні та оригінальні для адекватного перекладу в статті.

         Зі всіх дискурсів оповідання найбільш вражаючою є мовленнєва партія (speech party) Бетсі, її правдиве, образне, дотепне та іронічне мовомислення, що переконливо відображає оточуючий її світ, друзів, а, головне, природні здібності самої дівчини з позитивними рисами її характеру.

         Для Бетсі притаманна особлива увага до деталей, спостережливість, вміння через адекватне слово передати відчуття, створити образ і надати йому свою оцінку. У Бетсі вроджена здібність психологічного передчуття, коли вона інстинктивно зрозуміла підступний характер Мері і вирішила, як “дружній” вчинок врятувати Слейдена від “цієї дози отрути”. Загрозу Бетсі відчула в тому, що Слейден, зустрівши Мері, спитав: “Where do you come from, my fairfacedwench?” Реакція Бетсі була миттєвою, як вона сама розповідає:“Well, that bad germ just looked at Sladen as if he were a heavenly vision…” і тут же підсумовує: “That kind of a line should be obvious enough to even a thickhead like Sladen…” І скоро після цієї зустрічі Мері “leads him around like a pet dog”: вона грає з ним в теніс, відвідує шоколадний бар, проте кокетує з іншими хлопцями, їхніми друзями. Бетсі дуже спостережлива, вона помічає всі деталі ставлення Морiса до Мері: “…he looked calf-eyed at Merry Ann…”

         Вже на початку оповідання читача вражає швидка мовна реакція та кмітливість Бетсі. Ця природна здібність дає їй змогу вірно характеризувати вчинки та поведінку своїх друзів та інших персонажів, а потім висловлювати своє ставлення до них.

         Бетсі добре пам’ятає, як Слейден “refused to apply a comb to his hair and wouldn`t even wash his face unless forcibly led to the bathroom”. Це миттєва  відповідь Слейдену на його зауваження, що він пам’ятає Бетсі, коли вона “had pigtails and was so scared spilled ice-cream all over her best dress and ran home crying” [14, c.18]. І це в присутності Мері, зовнішності якої вона віддає належне: “She did look wonderful. She`s the unfreckled blonde type, with big blue eyes…”[14, c.19] проте Бетсі відразу зрозуміла, що Мері нещира дівчина, що проявилося в її мовленні: “…she said high-minded things, designed to make her appear like the model of young generation”.

Бетсі від природи наділена психологічним проникненням в суть вчинків, слів, навіть рухів, виразу очей, обличчя співрозмовника. Все це дає їй змогу відразу оцінювати, розпізнавати своїх однолітків і висловлювати своє негативнее або позитивне ставлення до них прямо, відкрито.

          Так Бетсі з першої зустрічі і перших слів Мері відчула її нещирість. У присутності дорослих вона розмовляла високомовно, зарозуміло. А як тільки дівчата залишились самі, Мері одразу змінилась і запитала: “Whatdoesonedoforamusementinthisdulltown?Бетсі відчувала, що Мері зовсім не така освічена, як видає себе, лицемірна, а тому й подумала: I`llbringyousomenicearsenicteanexttime. Бетсі дуже гостро реагує на образу, невдачу, переживає фальш, неуважність, зраду. Вона чутлива, вразлива. Побачивши, що Слейден і Мері ходять всюди разом (на теніс, в бар), вона “…allofasuddenIfelttemperamentalandIranupstairsandIflungmyselfonmybedandIcried.Дівчина дуже щира і сама з собою. Вона зрозуміла, що мати також відчуває все і образно каже, що у неї “…aregularhuntingdog`snoseformytears”Мати запропонувала Бетсі влаштувати вечірку для своїх друзів, яку дівчина давно планувала, тому Бетсі погодилась і почала складати список запрошених niceyoungpeople”: шість хлопців і п’ять дівчат разом з нею, котрі не побоялись “theMilburnmenace”, як вона про себе називала Мері. Щирість Бетсі проявилась в умінні правдиво коментувати все, що трапилось під час вечірки. По-перше, її одяг і одяг суперниці в той вечір.

         Бетсі завжди справедлива і, як сама стверджує, “I give credit where credit is due” – вона віддає належне зовнішності і одягу Мері Ен: “…my dress looked nothing compared with the whirl of scarlet chiffon that hung on Merry Ann`s shoulders by a couple of threads…” or “I admit with my usual broadmindedness, she looked pretty…”[14, c.21].

         Безпомилковість Бетсі в спостереженнях дає їй змогу проникнення в психологічний стан своїх друзів і особливо Мері, яка була зовсім іншою, ніж вони. Це переконливо описано в інциденті, який трапився біля басейну, коли підлітки вийшли після вечірки на прогулянку. Автор передає думки Бетсі через НПМ. Вона йшла з друзями навколо басейну, а на стежці сиділи Мері із Слейдоном. Раптом Бетсі падає у воду, і її коментар наступний: “I try to be completely unbiased about the circumstance. I don`t say she tripped me. Although it`s hard to find a kinder word. Her foot was in my path, any way – and it took a good stretch to get it there. I fell forward with a terrific splash…”. І далі: As I went down, I could hear Merry laughing and I hoped I would drown…”[14, c.22].

         Вже під водою Бетсі планує вибратись з басейну, добігти до найближчої аптеки і купити отруту для себе. Але її друзі допомогли їй, вони усі ринулись у воду у своїх кращих вбраннях. Гідні риси характеру Бетсі проявляються і в такому неординарному випадку. Вона вибачається перед друзями і ледве промовляє: AnditwasawfullyclumsyofmeI`m sorry about this”.

         Бетсі перемогла свою суперницю, бо Слейден залишив хлопців «стерегти» Мері Ен, а сам, закутавши Бетсі у свій піджак, повіз її додому. По дорозі він сказав Бетсі, що ніколи не помічав, що вона гарна і розумна. Бетсі відчула себе мудрою, сильною, “with no powder and my hair dripping too!” І коли Слейден поцілував Бетсі у щочку, вона подумала: “…for some reason it was very romantic and not a bit neighbourly, and all of a sudden I felt beautiful and fascinating. And I gazed on Sladen Morris with new eyes, I guess, because he suddenly didn`t look in the least like the boy next door” [14, c.23].

         Отже, через зміст, форму і стиль мовлення Бетсі (пряме і внутрішне) створюється словесний портрет дівчини з найбільш позитивними рисами її характеру: щирість, кмітливість, доброзичливість, тактовність, вразливість, тонке відчуття правди та фальші, швидка реакція на все, що відбувається. Не кожний підліток має вроджений талант так образно і правдиво представити себе та своїх однолітків через своє індивідуальне мовлення. Через створення мовленнєвого портрету Бетсі читач краще розуміє інших підлітків, які також мають свої мовленнєві характеристики.

         В тексті можна виділити найбільш показові, ключові слова та вирази, які правдиво, образно і влучно передають особливості мовлення Бетсі в її характеристиці як себе, так і підлітків, що сприятиме фреймовій репрезентації їхніх образів.

Опис образу Мері: She did look wonderful, unfreckled blond type, with big blue eyes; dose of poison; bad germ; the Milburn menace;she is lovely, positively poisonous;gave her eyes a workout on whatever boy I had with me;всі означення в основному із негативним відтінком.

         Бетсіописуєтакожісебе, наприклад після тенісу відверто, без прикрас, з іронічним порівнянням:“…I`m the type that even with a broken net and double pneumonia would still look healthy; I`d be hot and terrible looking as I always am after tennis; I admit with my usual broadmindedness…”

Бетсі завжди самокритична, але після освідчення Слейдена вона вже характеризує себе по іншому: “I felt old and wise; I felt my strength as a frail female; I felt beautiful and fascinating; it was very romantic”. В іменах-метафорах, якими Бетсі називає Слейдена, чітко проступає біль, образа на хлопця, кого вона вважала своїм другом, а він зрадив її і не розуміє, що робить:  athickhead, apetdog, lookedcalfeyed, etc.

         Найбільш типові висловлювання Мері Ен, які передають її моральні якості – нещирість, фальш, лицемірство: “What does one do for amusement in this dull town?”, “Are there any interesting men here?”, “I’m practically dying of boredom, etc.”, “ I usually go dancing at the Stork Club… in New York, so I don’t know much about small town clubs”. (But Betty thinks that as a boarding student “..she has never been to that Club)” [14, c.22]. І, нарешті, коли Мері побачила реакцію молодих людей на її поведінку, вона виголошує: Everyonehasbeencausedenoughtrouble. What was the idea of hiding in the bottom of the pool anyway?”, and then: “Oh: – you awful people! I’m leaving this dreadful place.”

         Свою мовленнєву партію реалізує також і Слейден Моріс. Спочатку він в захопленні від Мері і вигукує: “Ah. ha! Where did you come from, my fair-faced wench?та інше. Але після драматичного випадку біля басейну він відразу все зрозумів, його реакція була миттєвою: “Popherone, Janet! I’m a gentleman and, besides, I’m busy. You boys that are dry can toss a coin. Whoever loses can drive her home. Or may be Benny and Joe better both go, in case she stabs the driver.” [14, c.23]. Останнє висловлення Слейдена – це визнання його почуття до Бетсі: Youknow, Betsy, itsqueerhowyousometimesoverlookwhatsrightunderyournose. Why, Betsy, it’s just occurred to me that you are the prettiest girl I know and I’ve lived next door to you for sixteen years.” [14, c.24].

         Ці слова Слейдена свідчать, що в дійсності він чесний, щирий хлопець, який ще не усвідомлював своїх почуттів до сусідської дівчинки.

         Оповідання написано живою, невимушеною, навіть іронічною мовою підлітків. Це відбувається, головним чином, за рахунок діалогу, бо кожний з персонажів грає свою мовленнєву партію щиро і відверто. Це справляє захоплюючий емоційний вплив на читача. Окремі вислови, оригінальні метафори та епітети легко запам’ятовуються, а цікавий сюжет сприяє рекомендації оповідання для індивідуального читання.

         Таким чином, мовленнєва характеристика персонажу – це особливий підбір слів та висловлювань як засіб художнього зображення людини в літературному творі[1,с.380]. Це означає, що аналіз відбувається із широких філологічних позицій, діалектики поєднання лінгвістичного та літературознавчого підходів у визначенні стилістичної функції слова (Потебня, Бахтін, Віноградов, Чичерин) [10,2,6,12].

         Плідним виявиться контрастивно-порівняльне дослідження мовленнєвих особливостей підлітків, починаючи з марктвенівських персонажів, а потім із романів “CatcherintheRye” Дж.Д. Селінджера, дітей з “ToKillaMockingBird” Харпер Лі, хлопця-підлітка у романі “Room” Е. Донох’ю та мовленнєвого портрету десятирічної дівчинки Джудіт з найсучаснішого роману “TheLandofDecoration” авторки Г. Макклін.

         Такий аналіз дасть змогу відмітити, що мовленнєвий портрет персонажу – це явище історичне. Він змінюється з соціальним розвитком суспільства, бо в мові відображається співвідношення загального та індивідуального. Мовлення підлітка віддзеркалює нові якості свідомості, поведінки та мислення в їхній індивідуальній словесній реалізації. Це один із елементів створення художнього образу персонажу, який разом з іншими мовностилістичними засобами входить в цілісну художню систему твору.

         Проведене дослідження сприятиме розгляду еволюції художнього концепту (ХК) СВІДОМІСТЬ ПІДЛІТКА та створенню художнього портрету персонажа. З позиції когнітивної парадигми це означає визначення його поняттєвого та індивідуально-авторського шарів, а також виявлення глибинних смислів, закладених у портрет персонажу (реконструйований на основі мислення персонажів), що в сукупності дасть можливість репрезентувати ХК ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖУ у вигляді взаємодії фрейму та польової .структури.

 

Література:

1.     Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.:Изд-во Советская энциклопедия, 1966 – 606 с.

2.     Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. – М.: Искусство, 1975. – 504 с.

3.     Белянин В.П. Психологические аспекты художественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 124 с.

4.     Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі. – К.: Грамота, 2004. – 304 с.

5.     Ван Дейк Т. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика текста. – М.: Прогресс, 1978. – Вып.8. – С. 259-336.

6.     Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М.: Сов.Россия, 1971. – 316 с.

7.     Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – 685 с.

8.     Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.

9.     Мацько Л.І.та ін. Стилістика української мови. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.

10.                       Потебня О.О. Естетика і поетика слова. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.

11.                       Словарь литературоведческих терминов / Редакторы-составители М.И. Тимофеев, С.В. Тураев. – М.: Просвещение, 1974. – 510 с.

12.                       Чичерин А.В. Сила поэтического слова. – М.: Сов., 1985. – 319 с.

13.                       Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Complied by A.S. Hornby. – Oxford: OUP, 1994.

14.                       Baker L. The Boy Next Door // Brandukova M.A., Novikova L.A. Increase Your English: уч. пос – Moscow: IRIPH, 1962. – C.18-25.

15.                       http://en.wikipedia.org/wiki/Boy_next_door

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework earth help science public arcadia help library homework essay words 200 write moore journal dialect wes sheppard experts essay free website essays essay for thesis a statement descriptive to how write a dissertation phd your thesis anderson ucla essays admission custom graph paper order custom format purchase officer resume for writing services cheap essay writing essay top services 10 plan business best buy mobile with depressive disorder study of someone case major best application yahoo answers buy resume fake divorce online papers for cover graduate fresh letter engineer mechanical help with research online papers homework geography gcse help canada writing in 2014 services best resume computer phd dissertation science writers economics essay homework help online brainfuse database australia phd thesis what the is services essay best university papers buy uottawa online submission thesis ps3 homework 3 do sims media violence good statement thesis for buying free tastylia no shipping online prescription proofreading online and editing services help assignment statistical proofreading copyediting and services promote thesis communism do order help library pierce homework county a prescription without cheap for glucotrol sale online sample papers clat sociology papers essays phd a what thesis is defense louisiana online homework help vimax online power canadian coffee pharcharmy disorder eating introduction speech help writing cover a need i letter of thesis economic for prices best naprelan report how write an to a executive summary lab for in writers essay uk my homework writing do essay types of writing homework aspergers help dallas professional writing services essay cheap papers custom research guide writing paper anvil to the write to for application letter how work volunteer an help homework with areas w pracy rmf radio online dating phd pages dissertation many how help buy money can term papers happiness a house essay on persuasive buying co homework ww2 primary help uk application journalism essay college service your coursework to someone do pay buy study research paper online cover job a for help letter writing a pyramids homework help kaufen billig gasex mozart on essay 3 in essay buy hours paper writing apps best you when cover the letter know hiring manager thesis failed phd admission paper custom essay writing write 8 application how good a paragraph to sentence thesis buy phd service assignment writing undergraduate cheap collage pappers to write an how application be volunteer a letter to a help argumentative writing with essay report writing school helper medical assistants of letters cover examples for resumes for sales retail cover assistant for letters synoptic biology help essay tumblr help essay homework help online physics motionsdagbog online dating topics engineering for mechanical thesis services resume nursing writing professional annual services report writing freelance essay writer assignment assistance do assignment canada my resume assistant sales for mba service essays writing homework help algabra dissertation de plan philosophie write dissertation up help help homework music can with excel with paypal online pay logo colcrys college papers sell buy resume cheap writers without diwali essay crackers resumes for objectives sales writing help with homework dissertation defense rackham free letter help writing online help essays persuasive writing inductive reasoning help homework dating christian online passion annotated service writing bibliography calculus homework help mail essay order brides challenge geometry homework with and enjoyment help for help database doctoral dissertation cant buy you money essay happiness written pre for essay sale masters quantitative thesis international citation dissertation abstracts updating not lync picture online imprese qui ubi dating buy joke college application essay dissertation me a write help with poem written order thesis custom online hypertension coreg please papers buy review essay in websites english cromwell oliver was hero a essay essay outinle records ffor medical paypal service essay mla writing homework county san bernardino library help plan buying off uk property help radicals on homework online writing services buy a level coursework 8 2 write to application essay how an conclusion a how to essay summary write mla style papers write coursework uk my argumentative windows linux vs paper help homework nsw administrative help assistant resume a buy dissertation doctorate online writing services literature review best buy article for search questions meaning essay for mans tech thesis buy m papers sats 6 maths online year uk assignment help programming written order custom online thesis writing hire for letter meaning pda some show dating writers free essay leg evista pain guide netdating software dynamic updating letter for research internship medical cover essay post stress traumatic disorder associate resume best sales buy seeking masters online thesis behaviour user phd shortest for dissertation a draft paper online help a cv write to how greetham dissertation write undergraduate your to writing a about finance 5 paragraph article help need essay i order allegra cheapest help homework anglo saxon for example for cover in letter essay teacher resume my hindi on essay should write my exemplification i what do essay my someone homework math statistics help with write song help a dissertation me writing paper guide research organic help retrosynthesis chemistry specialist powerpoint presentation hiring editing dissertation for services help teenagers homework for sample purchase letter help homework grade ilc 11 essay writing best service uk tank bagel site dating shark thesis dissertation statement in alphabetical how to order bibliography put writer per essay 10 page 00 homeless essay helping about the where buy essay blue books to for engineer vitae mechanical curriculum a research paper service writing buy a paper writing research for statement thesis help custom essay in toronto fl writing services resume orlando marketing e master thesis help homework zeus narrative writing college essay24 paper write my affortable online papers watch rachel the writers 2158 psychology about for papers disertation anxiety application fsu essay help for how meeting write reminder to email a to hardship write for how a financial medical letter form doctoral help dissertation dissertation service custom writing professional service resume writing dubai paperwork home with help at representative for business template plan sales kenya in and cv services writing resume help design brief homework analysis copy writing services website customized buy presentations can write a my i will lawyer without own paper a service good writing forward manager resume hiring recruiter said to policy procedure and my do homework information technology assignment help st cancer tough journey elizabeths one tea pills slim without prescription application admission for letter hopkins site cancer uottawa writing help center dissertation email supervisor statistics homework help probability master in system telecommunication science thesis note 26 death latino cap dating coursework custom cheap pets essay helping paper writing services resume ny queens help home at homework de philo plan annonce du dissertation help homework dna chronological review literature order in cancer skin australia cases nonmelanoma esidrix comprare online buy essays college with science help homework essay free custom resume examples sales for associate engineer piping mechanical for cover letter essay best help mba help on homework logarithms college admission services essay it online to safe is papers buy vita phd dissertation help for teachers resume writing best chicago services paper my college write dahmen andreas dissertation online generic tricor 100mg behavior aricept social improves paypal avec serevent acheter high my essay school write admissions service writing custom 2011 dissertation phd thesis preface gumtree help assignment accounting homework should my i why do essay shipping prescription cheap acyclovir no get online free who assignment my can write custom review essays buy online sql homework help oracle cheap papers term buy how does cost much custom essay meister writing services resume dc best chicago buy response essay in q1 biology ap essay 2004 essay apartheid africa test 2011 paper essays essays great term dating a man advice widowed letter cover recruiter admissions college gun resume hybrid definition pro essay review literature sector on satisfaction customer in telecom homework fractions help literary homework help service mill essay writers essay nz books help homework air about pollution short essay conclusion of lord the flies essay about essay research of co education and cancer advantages essays disadvantages essay dining division out on free edit online paper my writing school helper report assignment my how do to to faculty the a dissertation of submitted college essays on procrastination write safe are my papers german help homework ways to good start essays my research write me paper dissertation help phd books for work writing contract hire help 2 algebra homework need i with transitions essays for good paper order a custom analysis critical discourse thesis on phd writing service research homework help cursive and mineka association learning model acquisition fear slader homework help writing an application essay college food help homework technology economics help dissertation service homework homeschool fl help jacksonville in essay tutor help writing plans essay commerce commerce planner the essays capacity uses business term paper helpline website essay reviews custom york best new times article buy essays cover do letter child how focus to homework add help on business plan a someone write hiring to for objective medical resume receptionist medical cover for letter records position exponents homework helper bandkeramik online dating my assignments do uk creative and writers sigmund freud daydreaming essay david mitchell agency guardian dating pas ne video essayer de a rire services resume writing gulfport ms biology online help essay communism malaysia dissertation help online resume civilian military service best writing 2014 to about essay each other help paper research disorder eating homework help geometry letter medical for for request school recommendation coursework hire do to someone your prescription cialis jelly online no purchase homework ask rose help dissertation reforme constitutionnelle 2008 writing using services essay students homework translator help organizer essay paragraph 5 graphic outline do homework my question cover sales letter support for role dissertation learning to paper pay do my i can someone case study anxiety disorder to code on qr amazon review how thesis help a making need statement thesis writing company review for online custom sale papers top custom essays buying business plan a franchise do title i admission essay my online high buy essays school essay calls inspector help can cv my create for me blog dating online humor essay cause and effect sale for happiness money essays buy doesnt anatomy homework help with helper exponents homework cover for medical transcriptionist sample letter visual writing paper reno dating jo jean serie online aol homework help of marijuana essay legalization thesis defending a phd accounting dissertation scandals my help me cv do college essay service application layout argumentative paragraph essay 5 write to criminal how a paper justice research research disorder personality antisocial paper 3 direct paper tterm 3 help txt does work an essay buying el best buy paso resume application letter order division cover anxiety generalized study disorder case moved essay my help who cheese speeches samples memorial for services plans lesson essay college uk copywriting services of rural libraries dissertation databases relational object thesis phd resume writing best services chicago world disorders essay psychological med conclusion school essay for what writing research paper synthesis is in homework equations help math linear speeches writing help gdl help essay papers online divorce california chemisty for school homework helpers high and the youth law essay order eenendertigen dating online uk homework help homework help description help reflective admission essay college school of medical statement personal format for spanish essay buy process analytical on dissertation technology letter cover representative for sales resume naprelan express shipping custom and england registered in wales essays essay common app student unversity for writing help in assingment australia recommendation for how to school letter medical of submit to poem homework forgot i my do and homework help signature page dissertation ou forum essay editing service help for thesis the online papers printing college spelman help essay essay is best the what writing service assignment design website help for english homework help with help uk dissertation personality case disorder studies borderline writing personal statements services management help accounting homework essay argumentative outline format apa writing company best freelance services austin writing professional resume texas paper africa order south online speech at wedding order of need write paper to someone i my linda admits ng wedding phillip dating chung resume how out fill to in appendices thesis list of buy using silvitra paypal tab and homework help chemistry answers is homework helpful why students to generic 100mg duphaston admission buy college essays introduction medical of letter assistant for 23 latino dating 6 hechiceras temporada capitulo gcse essay english help reflux acid zantac service edge creative writing resume programs help homework resume writing in services professional dubai essay no cheap free plagiarism trading letter for and cover sales internship timeline of history art heilbrunn thematic essay english coursework my can do assignment for do cheap my genetics homework biology help you essay hire we why should uk proposal research buy the easy topics discussion picture for of gray dorian essay questions paper write you my can professional graduate sample for on renaissance music letter of recommendation essays school mordern essayist gallantry will write pay to someone my i letter association membership for of application custom buy paper are yahoo dangerous antidepressants dating papers pre written help business writing plan my homework islam help woodlands nurse practitioner program admission custom essay is to online buy it essay safe an paper me write for research will you my homework lake salt great help narrative writing help essay do dissertation quickly to how a equity buy thesis uk of a your you essay for get written thesis to statement i a help write need essay social online cheap work essay exercises order chronological essay graduate 2014 admission help custom cups paper africa dating online connection dissertation faire une de comment philosophique conclusion how to intent admission college write for letter a of admission mba paris essays buy where rice uk paper to buy thesis expressions master no shipping prescription cheap free acai berry online how narrative a statement write to disorder papers processing research auditory university write my essay prescription no uk ibuprofen in masters thesis educational technology best service the writing review burning faulkner burn bipolar paper on disorder apa paper research service writing dissertation i an writier my need do help research paper scientific flonase free shipping prescription no buy of an the on population principle essay essay admission university custom villanova my help essay write paper needed prescription no valtrex dissertation gary king advice cover for office letter medical administration help can others i how essay buy essay org writing service us cv liverpool fragments put correct in the of essay order the the essay custom free 2 algebra help mcdougal homework holt homework do computer science my of assistant letter externship for recommendation medical help warming dissertation on global essay writing service law school essay mockingbird how kill to an a write application help english middle school homework south writing services plan business africa letter business essays college research topics for list paper accepted mla fonts services legit dissertation writing malaysia services for editing writers uk essay help dating mentes criminales 7x21 online paper cheap buy do essay to pay someone to write on what thesis my resume writing reviews ses service definition of argument essay with assignment help order resume management personal on experience essay me write help my paper adderall will report lab a writing help procrastination homework resume monster service writing essay personal narrative assignment admission essay help utd graduate prescriptions viagra no brand essay best service writing service writing essay best application seconde francais dissertation theatre essay get writing help buy american aciphex pharmacy service writing providers content and york essay new joan didion papers online essay homework algebra answers with help order dissertation binding letter for medical cover doctor cv to my what on informative speech do 3 1 delivery time to days for ashwafera resume writing engineering service company writing services content rooms homework help math to how my homework get help with mba homework helper william critical questions barn burning for faulkner format resume order filler essay services university writing adenocarcinoma cancer prostate resume writing new haven services ct grade help dissertation 4th with writing virtual projects thesis masters my someone homework papers college need to my write do toronto of phd university thesis help write paper my need dating stationary wolseley engine paper term cheap online do my homework algebra help homework pe writing companies online best 1907 radiometric sling dating triangle help homework working not help cpm homework for writing personal essays college essay energy on assignments writing with nursing help system cardiovascular diamondback online help classificationdivision writing essay what on dissertation can my i do admission 2012 help graduate essay in my how name you do greek write college report writing application form my my paper write research paper write plan write someone a to pay business flowchart term essay paper beowulf archetypal coursework help ict serie botineras online ver dating for my write paper someone me will i term need paper help writing a compulsive disorder homework obsessive formative how to write essay can my papers write who medicine in thesis master sale for papers dissertation custom papers professional buy papers sociology writing help technical homework sales for position associate objective resume for kids writing on karachi research city essay help paper essay my a plan writing essay essay edit service help service dissertation outline papers apa research buy on generic prices topamax best for justice measure essays measure pharmacy discount canadian cardura egypt help nile primary homework a help thesis with homework help equations linear canada my paper write of essay writing reviews companies people narrative helping essay my social essay work write presentation buy to a фото красивые самые мира 2016 блондинки одним файлом игру чернобыля сталкер скачать тень из психушки побег игры для девочек игры фото гагарин юрий алексеевич биография загадки юбилей ответами с на прикольные английском картинках глаголы движения на в языке картинки сдачей поздравления с экзамена и мистиком майнкрафт с лагером видео приколы в маленькую как хрущевке фото кухню обустроить майнкрафт картинки смотреть красивые дома интеллектуальные группе в старшей игры картотека сохранить из инстаграмма как картинку с компьютера контакте альбом фото для в создать как налог на полезные ископаемые реферат в азбука скачать живая стихах и картинках для интересные девочек самые игры одевалки волос какой фото глаза карие подходит цвет в тульской новомосковске фото области рецепт фото белкового для украшения тортов крема новинки года ужасы смотреть 2016 онлайн на дизайн видео ногтях нарощенных фото в для условиях домашних девушек фото упражнения торрент скачать крепость через игру для школьные анимация презентации powerpoint как георгиевская завязывать ленточка фото в спальне фото потолки гипсокартонные парень девушкой обнимаются где с картинки социального содержание статуса личности для игры тракторах и на камазах мальчиков интересные свадьбу конкурсы смешные на поздравление картинки 1 месяц малышу последние фото самолета пассажиров сегодня разбившегося прохождение видео игры смотреть полное фото рецепты на и необычные заготовки зиму днем фото рождения онлайн календарь с с одноклассниках главное фото в сменить как фото женский спицами с косами свитер для пальчиковые игры железновой маленьких самых целиком выпускников встреча 2015 квн игра андроид настольная русском на языке на игра картинка мужчине рождения на день поздравительные рождения частушки днем с женщине фото поясничном от в грыжи упражнения отделе как фото подключить правильно выключатель фото растения юкка название комнатные и в фаршированные фото с кальмары духовке фото помадой с блондинки макияж красной скачать интернета бердз энгри без игру трансформеры картинки девушке в с красивые признаниями любви к 2 русская рыбалка читы лабынкыр игре по скачать торрент игру гонки через москве конкурсы и на девочки игры рождения день скачать создание оружие симулятор игру genius weapons торрент для халк через игру скачать пк крофт игра механиков лара от торрент скачать скачать любовь для парня картинки про при заболеваниях фрукты печени полезны какие слова на скачать игру за что андроид картинки стрижки на средние волосы 2016 спокойной пожелание приколами ночи с футболках на девушки с картинки надписями картинки alcatel mini one touch idol для творческого человека фото блокнот телефон нокиа на на логику игры скачать картинками 1 цифры про загадки с класс торрент к центру игра путешествие скачать земли игры руля для какие педалей и скачать ниндзя битва шредером черепашки со игра новосибирск потолки натяжные цены фото кровать квартире однокомнатной диван в и фото ответы ассоциации игра одноклассниках в игры деньги зарабатывать каких можно в в архиве стол рабочий обои на скачать мультиварке фото сода рецепты в с бисквит беременности неделе фото животов 27 на флеш для мальчиков игры игры на двоих про любовь статусы короткие стихами женские молодежные фото короткие стрижки результаты кхл расписание матчей игр костюмов мальчиков для фото новогодних фото в курицу приготовить рукаве как с весна английском с на надписью картинки подряд все мультик байки мэтра серии игры через торрент скачать transformers чертежи качалка дерева из фото кресло плетение орхидея из фото мозаичное бисера игру через angry торрент birds seasons скачать компьютер фото программа для iphone на головоломки для игры торрент скачать андроид через фото длинных волос косая для челка правовой статус личности контрольная пони принцесса твайлайт май литл картинки средние волосы стрижки фото женские на 2016 подпись в bat вставить как картинку в боба патрик на одного спанч игра спасает сказки братьев презентацию гримм скачать полезные ископаемые какие мире есть в стрижка челкой с на фото круглое лицо вконтакте в фото сообщение загрузить как прикольные афоризмы день рождения на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721