ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖУ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЙОГО ПОРТРЕТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.0:811.11138                                                 

Кузнєцов М.І.

Українська Академія Друкарства, м.Львів

 

         Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу особливостей індивідуального мовлення підлітка, що сприяє створенню портрета персонажу як особистості в художньому тексті.

         Ключові слова: лінгвостилістика, портрет, психологізм, підліток, мовомислення,  мовленнєва партія, образ.

         В статье рассматривается создание в художественном тексте  портрета подростка через его индивидуальный речемыслительный прочес.

         Ключевые слова: лингвостилистика, портрет, психологизм, подросток, речемыслительный процесс, речевая партия, образ.

         The article deals with the analysis of teenager speech peculiarities, creating his portrait due to his individual style of speech in the literary text.

         Key words: linguostylistics, portrait, psychologism, teenager, speech peculiarities, speech party, image.

         В статті розглядається створення портрету персонажа  в художньому тексті через реалізацію особливостей його мовлення. Персонаж може бути представлений як тип: типовий актор, менеджер, підліток або як нервова людина, смілива, талановита і т.п. Іноді створення типу має на меті зображення людини з найтиповішою ознакою характеру, яка схвалює або осуджує такий персонаж (наприклад, Скрудж, Гобсек, Плюшкін). Якщо персонаж описаний як багатогранна людина, він стає особистістю, портрет якої приваблює читача. Серед численних деталей, які створюють такий портрет, – це описи його зовнішності, одягу, повсякденностей побуту, оселі, місця праці та інше. Портрет створюється також внутрішніми рисами характеру: це захоплення, моральні принципи і, нарешті, його індивідуальне мовлення, яке найяскравіше підкреслює його внутрішній світ. Мовленнєва характеристика – це відображення освіти, культури мови, її образність, манера вираження думок та інше. Найчастіше, це неприхована відвертість ставлення персонажу до інших людей, друзів, колег; конфліктності або доброзичливості його характеру, безпосереднє відображення у висловленні  його думок.

         Виходячи з вищеокреслених коротких теоретичних міркувань, проаналізуємо мовлення персонажів в оповіданні А.Бейкер «The Boy Next Door», яке часто рекомендується студентам для індивідуального читання [14].

         Оповідь ведеться від першої особи «я» (1st person singular). Це персонажна наративна розповідь суб’єктивної форми, для якої характерна оцінно-образна лексика, експресивний синтаксис, усний стиль мовлення. Мовленнєва партія головного персонажу  реалізується у тексті через пряму /ПМ/, невласно-пряму /НПМ/ та непряму /НМ/ мову, а також внутрішній монолог, що забезпечує когнітивний і комунікативний аспект художнього тексту. Це категоріальний підхід до вивчення мовних одиниць як відображення основних аспектів людського знання про час і середовище, в якому людина знаходиться, її хронотопу. В цьому відношенні найбільш ефективним виявляється вивчення мовлення персонажу як «персонажного дискурсу у наративній структурі художнього тексту [4, с.156], що дає можливість описати певний спектр соціокультурних явищ, які супроводжують життя та поведінку людини через її мовленнєву діяльність. Для встановлення особливостей характеру і поведінки персонажу доцільно аналізувати змістово-структурний мовний матеріал як дискурсний та фреймовий [5, с.87], що стають основою пізнання процесів мовомислення у свідомості персонажа.

         «The Boy Next Door» – це розповідь про перше кохання: перший поцілунок, ревнощі, але ще неусвідомлене почуття. В короткому оповіданні описується романтика відносин між підлітками (teenagers), які дружні з дитинства, і те, що порушило порядок цих відносин, стало нестерпним для Бетсі, але потім вибухнуло неочікуваним, зворушливим освідченням в коханні.

         В таких коротких оповіданнях, закінчених за змістом і формою (completeinformandcontent), стисло та виразно виявляється мовомислення персонажу.

Цей твір “TheBoyNextDoor” є показовим з мовної стилістики його оповіді. В ньому описано відносини підлітків, їхня поведінка, конфлікти, негативні вчинки, що яскраво проявилося в мовленнєвих особливостях їхніх думок, характеристик себе та інших.

         Головні персонажі оповідання Бетсі, Слейден Морiс і Мері Ен Мілберн – підлітки 14-15 років. Слейден – сусідський хлопець, з яким Бетсі приятелює з дитинства: ходять разом до школи, займаються спортом, допомагають одне одному у всьому. Раптом до їхнього містечка з Нью-Йорку приїздить до своїх родичів Мері. І тут зав’язується колізія. Всі події подані від першої особи: це розповідь Бетсі, в якій реалістично і щиро, через мовлення і поведінку персонажів відтворюються їхні характери та вчинки. Ми подаємо уривки з мовлення дівчини англійською мовою, бо вони занадто влучні, лаконічні та оригінальні для адекватного перекладу в статті.

         Зі всіх дискурсів оповідання найбільш вражаючою є мовленнєва партія (speech party) Бетсі, її правдиве, образне, дотепне та іронічне мовомислення, що переконливо відображає оточуючий її світ, друзів, а, головне, природні здібності самої дівчини з позитивними рисами її характеру.

         Для Бетсі притаманна особлива увага до деталей, спостережливість, вміння через адекватне слово передати відчуття, створити образ і надати йому свою оцінку. У Бетсі вроджена здібність психологічного передчуття, коли вона інстинктивно зрозуміла підступний характер Мері і вирішила, як “дружній” вчинок врятувати Слейдена від “цієї дози отрути”. Загрозу Бетсі відчула в тому, що Слейден, зустрівши Мері, спитав: “Where do you come from, my fairfacedwench?” Реакція Бетсі була миттєвою, як вона сама розповідає:“Well, that bad germ just looked at Sladen as if he were a heavenly vision…” і тут же підсумовує: “That kind of a line should be obvious enough to even a thickhead like Sladen…” І скоро після цієї зустрічі Мері “leads him around like a pet dog”: вона грає з ним в теніс, відвідує шоколадний бар, проте кокетує з іншими хлопцями, їхніми друзями. Бетсі дуже спостережлива, вона помічає всі деталі ставлення Морiса до Мері: “…he looked calf-eyed at Merry Ann…”

         Вже на початку оповідання читача вражає швидка мовна реакція та кмітливість Бетсі. Ця природна здібність дає їй змогу вірно характеризувати вчинки та поведінку своїх друзів та інших персонажів, а потім висловлювати своє ставлення до них.

         Бетсі добре пам’ятає, як Слейден “refused to apply a comb to his hair and wouldn`t even wash his face unless forcibly led to the bathroom”. Це миттєва  відповідь Слейдену на його зауваження, що він пам’ятає Бетсі, коли вона “had pigtails and was so scared spilled ice-cream all over her best dress and ran home crying” [14, c.18]. І це в присутності Мері, зовнішності якої вона віддає належне: “She did look wonderful. She`s the unfreckled blonde type, with big blue eyes…”[14, c.19] проте Бетсі відразу зрозуміла, що Мері нещира дівчина, що проявилося в її мовленні: “…she said high-minded things, designed to make her appear like the model of young generation”.

Бетсі від природи наділена психологічним проникненням в суть вчинків, слів, навіть рухів, виразу очей, обличчя співрозмовника. Все це дає їй змогу відразу оцінювати, розпізнавати своїх однолітків і висловлювати своє негативнее або позитивне ставлення до них прямо, відкрито.

          Так Бетсі з першої зустрічі і перших слів Мері відчула її нещирість. У присутності дорослих вона розмовляла високомовно, зарозуміло. А як тільки дівчата залишились самі, Мері одразу змінилась і запитала: “Whatdoesonedoforamusementinthisdulltown?Бетсі відчувала, що Мері зовсім не така освічена, як видає себе, лицемірна, а тому й подумала: I`llbringyousomenicearsenicteanexttime. Бетсі дуже гостро реагує на образу, невдачу, переживає фальш, неуважність, зраду. Вона чутлива, вразлива. Побачивши, що Слейден і Мері ходять всюди разом (на теніс, в бар), вона “…allofasuddenIfelttemperamentalandIranupstairsandIflungmyselfonmybedandIcried.Дівчина дуже щира і сама з собою. Вона зрозуміла, що мати також відчуває все і образно каже, що у неї “…aregularhuntingdog`snoseformytears”Мати запропонувала Бетсі влаштувати вечірку для своїх друзів, яку дівчина давно планувала, тому Бетсі погодилась і почала складати список запрошених niceyoungpeople”: шість хлопців і п’ять дівчат разом з нею, котрі не побоялись “theMilburnmenace”, як вона про себе називала Мері. Щирість Бетсі проявилась в умінні правдиво коментувати все, що трапилось під час вечірки. По-перше, її одяг і одяг суперниці в той вечір.

         Бетсі завжди справедлива і, як сама стверджує, “I give credit where credit is due” – вона віддає належне зовнішності і одягу Мері Ен: “…my dress looked nothing compared with the whirl of scarlet chiffon that hung on Merry Ann`s shoulders by a couple of threads…” or “I admit with my usual broadmindedness, she looked pretty…”[14, c.21].

         Безпомилковість Бетсі в спостереженнях дає їй змогу проникнення в психологічний стан своїх друзів і особливо Мері, яка була зовсім іншою, ніж вони. Це переконливо описано в інциденті, який трапився біля басейну, коли підлітки вийшли після вечірки на прогулянку. Автор передає думки Бетсі через НПМ. Вона йшла з друзями навколо басейну, а на стежці сиділи Мері із Слейдоном. Раптом Бетсі падає у воду, і її коментар наступний: “I try to be completely unbiased about the circumstance. I don`t say she tripped me. Although it`s hard to find a kinder word. Her foot was in my path, any way – and it took a good stretch to get it there. I fell forward with a terrific splash…”. І далі: As I went down, I could hear Merry laughing and I hoped I would drown…”[14, c.22].

         Вже під водою Бетсі планує вибратись з басейну, добігти до найближчої аптеки і купити отруту для себе. Але її друзі допомогли їй, вони усі ринулись у воду у своїх кращих вбраннях. Гідні риси характеру Бетсі проявляються і в такому неординарному випадку. Вона вибачається перед друзями і ледве промовляє: AnditwasawfullyclumsyofmeI`m sorry about this”.

         Бетсі перемогла свою суперницю, бо Слейден залишив хлопців «стерегти» Мері Ен, а сам, закутавши Бетсі у свій піджак, повіз її додому. По дорозі він сказав Бетсі, що ніколи не помічав, що вона гарна і розумна. Бетсі відчула себе мудрою, сильною, “with no powder and my hair dripping too!” І коли Слейден поцілував Бетсі у щочку, вона подумала: “…for some reason it was very romantic and not a bit neighbourly, and all of a sudden I felt beautiful and fascinating. And I gazed on Sladen Morris with new eyes, I guess, because he suddenly didn`t look in the least like the boy next door” [14, c.23].

         Отже, через зміст, форму і стиль мовлення Бетсі (пряме і внутрішне) створюється словесний портрет дівчини з найбільш позитивними рисами її характеру: щирість, кмітливість, доброзичливість, тактовність, вразливість, тонке відчуття правди та фальші, швидка реакція на все, що відбувається. Не кожний підліток має вроджений талант так образно і правдиво представити себе та своїх однолітків через своє індивідуальне мовлення. Через створення мовленнєвого портрету Бетсі читач краще розуміє інших підлітків, які також мають свої мовленнєві характеристики.

         В тексті можна виділити найбільш показові, ключові слова та вирази, які правдиво, образно і влучно передають особливості мовлення Бетсі в її характеристиці як себе, так і підлітків, що сприятиме фреймовій репрезентації їхніх образів.

Опис образу Мері: She did look wonderful, unfreckled blond type, with big blue eyes; dose of poison; bad germ; the Milburn menace;she is lovely, positively poisonous;gave her eyes a workout on whatever boy I had with me;всі означення в основному із негативним відтінком.

         Бетсіописуєтакожісебе, наприклад після тенісу відверто, без прикрас, з іронічним порівнянням:“…I`m the type that even with a broken net and double pneumonia would still look healthy; I`d be hot and terrible looking as I always am after tennis; I admit with my usual broadmindedness…”

Бетсі завжди самокритична, але після освідчення Слейдена вона вже характеризує себе по іншому: “I felt old and wise; I felt my strength as a frail female; I felt beautiful and fascinating; it was very romantic”. В іменах-метафорах, якими Бетсі називає Слейдена, чітко проступає біль, образа на хлопця, кого вона вважала своїм другом, а він зрадив її і не розуміє, що робить:  athickhead, apetdog, lookedcalfeyed, etc.

         Найбільш типові висловлювання Мері Ен, які передають її моральні якості – нещирість, фальш, лицемірство: “What does one do for amusement in this dull town?”, “Are there any interesting men here?”, “I’m practically dying of boredom, etc.”, “ I usually go dancing at the Stork Club… in New York, so I don’t know much about small town clubs”. (But Betty thinks that as a boarding student “..she has never been to that Club)” [14, c.22]. І, нарешті, коли Мері побачила реакцію молодих людей на її поведінку, вона виголошує: Everyonehasbeencausedenoughtrouble. What was the idea of hiding in the bottom of the pool anyway?”, and then: “Oh: – you awful people! I’m leaving this dreadful place.”

         Свою мовленнєву партію реалізує також і Слейден Моріс. Спочатку він в захопленні від Мері і вигукує: “Ah. ha! Where did you come from, my fair-faced wench?та інше. Але після драматичного випадку біля басейну він відразу все зрозумів, його реакція була миттєвою: “Popherone, Janet! I’m a gentleman and, besides, I’m busy. You boys that are dry can toss a coin. Whoever loses can drive her home. Or may be Benny and Joe better both go, in case she stabs the driver.” [14, c.23]. Останнє висловлення Слейдена – це визнання його почуття до Бетсі: Youknow, Betsy, itsqueerhowyousometimesoverlookwhatsrightunderyournose. Why, Betsy, it’s just occurred to me that you are the prettiest girl I know and I’ve lived next door to you for sixteen years.” [14, c.24].

         Ці слова Слейдена свідчать, що в дійсності він чесний, щирий хлопець, який ще не усвідомлював своїх почуттів до сусідської дівчинки.

         Оповідання написано живою, невимушеною, навіть іронічною мовою підлітків. Це відбувається, головним чином, за рахунок діалогу, бо кожний з персонажів грає свою мовленнєву партію щиро і відверто. Це справляє захоплюючий емоційний вплив на читача. Окремі вислови, оригінальні метафори та епітети легко запам’ятовуються, а цікавий сюжет сприяє рекомендації оповідання для індивідуального читання.

         Таким чином, мовленнєва характеристика персонажу – це особливий підбір слів та висловлювань як засіб художнього зображення людини в літературному творі[1,с.380]. Це означає, що аналіз відбувається із широких філологічних позицій, діалектики поєднання лінгвістичного та літературознавчого підходів у визначенні стилістичної функції слова (Потебня, Бахтін, Віноградов, Чичерин) [10,2,6,12].

         Плідним виявиться контрастивно-порівняльне дослідження мовленнєвих особливостей підлітків, починаючи з марктвенівських персонажів, а потім із романів “CatcherintheRye” Дж.Д. Селінджера, дітей з “ToKillaMockingBird” Харпер Лі, хлопця-підлітка у романі “Room” Е. Донох’ю та мовленнєвого портрету десятирічної дівчинки Джудіт з найсучаснішого роману “TheLandofDecoration” авторки Г. Макклін.

         Такий аналіз дасть змогу відмітити, що мовленнєвий портрет персонажу – це явище історичне. Він змінюється з соціальним розвитком суспільства, бо в мові відображається співвідношення загального та індивідуального. Мовлення підлітка віддзеркалює нові якості свідомості, поведінки та мислення в їхній індивідуальній словесній реалізації. Це один із елементів створення художнього образу персонажу, який разом з іншими мовностилістичними засобами входить в цілісну художню систему твору.

         Проведене дослідження сприятиме розгляду еволюції художнього концепту (ХК) СВІДОМІСТЬ ПІДЛІТКА та створенню художнього портрету персонажа. З позиції когнітивної парадигми це означає визначення його поняттєвого та індивідуально-авторського шарів, а також виявлення глибинних смислів, закладених у портрет персонажу (реконструйований на основі мислення персонажів), що в сукупності дасть можливість репрезентувати ХК ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖУ у вигляді взаємодії фрейму та польової .структури.

 

Література:

1.     Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.:Изд-во Советская энциклопедия, 1966 – 606 с.

2.     Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. – М.: Искусство, 1975. – 504 с.

3.     Белянин В.П. Психологические аспекты художественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 124 с.

4.     Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі. – К.: Грамота, 2004. – 304 с.

5.     Ван Дейк Т. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика текста. – М.: Прогресс, 1978. – Вып.8. – С. 259-336.

6.     Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М.: Сов.Россия, 1971. – 316 с.

7.     Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – 685 с.

8.     Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.

9.     Мацько Л.І.та ін. Стилістика української мови. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.

10.                       Потебня О.О. Естетика і поетика слова. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.

11.                       Словарь литературоведческих терминов / Редакторы-составители М.И. Тимофеев, С.В. Тураев. – М.: Просвещение, 1974. – 510 с.

12.                       Чичерин А.В. Сила поэтического слова. – М.: Сов., 1985. – 319 с.

13.                       Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Complied by A.S. Hornby. – Oxford: OUP, 1994.

14.                       Baker L. The Boy Next Door // Brandukova M.A., Novikova L.A. Increase Your English: уч. пос – Moscow: IRIPH, 1962. – C.18-25.

15.                       http://en.wikipedia.org/wiki/Boy_next_door

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on thesis master linguistics thesis buy where homework program master dating a oslava krtek online facts about china homework help economics with get help homework best - Soft Viagra from supplier Soft Warren 232 buy Viagra mexico service chicago best writing l resume annotated buy online bibliography business device medical plan for distributor breast inflammatory skin mets cancer thesis masters education music review writing resume services online bourdieu buy essays pierre pay someone homework my accounting to do speech be president why persuasive should on i old essay custom an need i my cover writing letter help on finding homework roots nth help and rational exponents annotated essay bibliography texting essay pros of cons and persuasive a on global warming essay resume writing online service free buy cv template dating pre dating site kiklove and resume biller coder sample for medical application essay service art on college paper service research legal writing benemid secure best to purchase site purchase apa paper style objective patrol border resume custom write paper buy an check cheap with mysoline e junior homework help woodlands 48 editor for hire apa cv writing professional dubai avelox tonsillitis bangalore dating price mattress in restolex for freshers me format resume for an executive summary a lab to report write how klasztoru online marii dating tajemnice magdaleny proquest order of my dissertation a copy please papers buy hindi online free newspapers a essays written good to man is on find hard apa paper writer to an cost much how it essay buy does on to midterm references a resume paper how do online kamagra soft canada i write paper buy will research and dissertation essay it nasty writing custom service help with essay a discursive writing entries invalidating query mysql odbc cache education thesis master services writing online best trusted eriacta pharmecies written essays the on handmaids tale help hydrology homework study panic with of disorder agoraphobia case speech write help me a homework county library help kanawha paper research do to someone my paying o dating lisa hannigan sites david doherty pills imuran walmart research me paper for homework help need essay juliet help romeo school help homework others for do essay crisis durkheim writing essay admission xat services doctoral writing vancouver dissertation do resume job look calculate dating 12 carbon energy binding of metaphors homework for help thesis help uk boston gbh online in dating forum writing service resume best homework help myth mans writing essay help ucl outline order birth essay on computer buying a paper research resume writing in services chennai best help australia writing assignment for resume border patrol agent essay you used service have writing ever economics do me for my homework homework helpline buy - Lisinocor discount brand H Gravenhurst Lisinocor online H research paper paypal order online papers cheap essay college or helpful is homework statistics harmful services writing best in nj resume nyc help with biology answers homework sale paper for rag uk and essay cat dog contrast compare help zip for writing college paid applications wisconsin study persistent case depressive disorder computadoras de generaciones yahoo dating paper writing college formats help assignment mba uk durbanville helpers homework glucotrol 24 shipping hour dissertation danksagung muster resume services consumer best reports 2014 writing towns ordering essay homework reading help the bfg cons pros is and or homework helpful harmful employer your thank you to letter papers college buy your essay urbanization on homework help oakdale man divorced a over 50 dating want doctor i essay why psychology dissertation help case solutions buy study paper a writer hire term site fiction writing melbourne resume writers cheap do assignment my physics help finance mba assignment business essays buy services professional resume online writing shipping - prescription Prometrium 40 Wilmington non free dosage buying mg online Prometrium advanced homework accounting help mischung online dating herbe ecq ses services writing 1 help mb homework prices usa zantac letter cover mechanic sample for papers sats online 2016 for trials essay outline witch salem resume canberra services writing dummies write a to how paper research for essay best online sites proposal research and jabref phd dissertation thesis resume services dc professional writing reasearch paper writing college help existing an to plan buy business business canadian online canadian newspaper research eating paper term disorders dracula essay stoker bram homework robot helper with maths coursework help yahoo research i where can buy paper a to paper pay someone write chemistry help homework vancouver service custom writing dissertation bc text in written essay speak anatomy human homework help help arfken homework application essay best college king's resume letter order of and application cover term sale papers for cheap dating lagu no marriage bebe lirik free editing services book homework science earth helper letter for cover customer and service sales essays for free my write for me for sales resume templates associate admission services essay you buy can amazon on reviews help writing paid jobs college applications wisconsin for for course assignments help need business with service proofreading dissertation cardiff canada hour Norwalk 24 sale - Atenoric canada delivery from for Atenoric 16 disorder panic case answers study cheap essay service me my for coursework write help ugdsb homework mars help homework for resumes sales objectives microeconomics with help homework schools medical for essays nea help homework me papers write for usa professional services writing cv disease case hypertensive cardiovascular scribd study research i can paper cheap where buy a roast upon dissertation pig crossword help australian assignment law 1 sale forte of for somna-ritz mg services writing best dissertation the write essay help i to need research writers business movie written crash essays essay mba writers india wolfram homework help help essays degree with reviews help assignment my legendado dating dorama 49 online days happiness buy essay money cant writing services usa resume write business hire someone to plan a service uk essay writing co critical questions thinking interview development papers professional research cover for sample letter receptionist medical resume purchase thesis management on for write essay cheap my омара фото рубаїв Каліграма хайяма Игры для псп скачать call of duty трусиках что в транса фото у Картинки мастер классов для кукол порно фото мокрый потекшей киски Для малышей сказки маша и медведь Пневмония симптомы и лечение фото Пшеничная каша полезная или нет член фото моей писе в гигантский фото из Как одну картинку сделать Печень что полезно и что вредно охотник королевы фото и Белоснежка порно фото порезанные сиськи Фото всех танков из танков онлайн Фото торолей страйк из монстр хай порно секс целка смотреть онлайн обои кухни поклеить Интерьер какие фото порно звезд по алфавиту diamond Скачать на rush игру нокиа гимнастки фото анал фотографии в бикини спины со девушек Японский интерьер в квартире фото фотографии порно звезды elaine desantis Скачать игры на nokia 6120 classic Скачать игру майнкрафт 0.10.5 мод лекси фото секс голых фото китоянок половой нормальный размер член Ермолино порно азербайджанок фото старая супружеская пара на даче фото порно в деревне онлайн мама инцест порно мамочки русские анала фото порно трио одноклассница рождения с днем поздравления картинки с Мониторинг выводом денег игры пошагово фото из Салат курицы с Игра девятая рота скачать торрент фото и видео русских лесбиянок фото сексе в транс груповом самые фото офигенные соски Тюнинг для ниссан максима а33 фото порно фото голых попок руских девушек заставку на Картинки на мобильный красивая на мехах фото секс фото голих баб мам где снимают Фильм камеру ужасов на Коды для игры тест драйв unlimited фото писает пьяные девчонки как Фото самодельного дома на колесах порно подборка ручная работа домашние порно фото жен и подружек sеks.ru порнуха фото пёзд в близи подростка фото пизда игры бетманом зрелые фото сиськичастное Литые диски на шкода октавия фото русские аниме стиле Онлайн в игры gjhyjфото с фото-секс братом русские порно пожилые фото фото Сделать в онлайн два одном красивые фото порно в порно.девки.фото женщины Красивые купальнике фото в с картин невским александром Фото туши Фото перманентной ресниц для уровень 25 2 на Ответы кольца игру супруги фото вуаристы красивые жопастые телки фото голые в погибших афганистане Фото солдат красивых голых лет 18 фото девушка горячих крови нет или Донорство полезно фото в анале планом нож крупным боб игру улитка драконы в Играть 7 Игра престолов 3 сезон на кинобар хуя размер средний Янаул Боевики игры на пк скачать торрент сарма фото река юные порно-модели письки порно-фото. пизда толстая рваная фото Скачать через торрент игра диабло Топ полезные программы на андроид скачать игра Нил уайт выбывание на repack 4 игры Скачать gta торрент игра презентация по английскому языку 3 класс порно минет старушки Новогодний рецепты салатов с фото фото-голых-начальниц порно фото галереи большой жопой на лице большие мега фото влагалище гитаре игре для на Песни обучения Повар картинка в качестве хорошем онлайн Смотреть фор спид нид игры Игры для мальчиков раскраска танки головы Игры спортивные на двоих 2 Амбре окрашивание рыжих волос фото смотреть фото девушки без трусиков на улице толстые фото чёрных жопы в фото колготках Венчание путина с кабаевой фото фото накаченых брюнетов жопе в кулак фото фото в годах женщин ебут как с девушки Скачать картинки айфоном порно по фото нужде школьницы попки фото эротика в девушек голых кроватке фото ретро порнография смотреть онлайн порно пьяные мамки смотреть онлайн мжм-эро фото Как выглядит растение имбиря фото порно крупно супер фото игры на Как трейнеры использовать 240 на игры 400 Сенсорные скачать Как скопировать картинки из ворда сайт трансы африки с большими членами фото фото г хакасии блядей 2009 голых Картинки если бы я был учителем фото толстых голых бабушек 2015 сталкер нового игре Что об смотреть порно фото член осла частное фото женской груди в высоком качестве деньги природе порно за на большие толстые сиськи члены фото и шикарные огромные Смотреть прохождения гта 5 приколы twins скачать игру огромных планом крупным пицяк фото женских таблетки Микунь вимакс Одноклассница с днем рождения фото фото порно галереи секс смотреть онлайн удовлетворю женщину орально фото Скачать трейнеры к игре far cry 2 фото блядины худых девушек голых красивых фото Игры лабиринты диего с динозаврами ебет сын маму порно в жопу фото улучшение потенции народными средствами Ряжск жена прокладку меняет фото Игры на галакси таб 2 7.0 скачать janet ddf порно фото Хоккей календарь и результаты игр Видео уроки игра на электрогитаре порнофото одри битони сосет член молодая позирует фото фото ебли в жопу молодых порно смотреть онлайн игры студентов фото телок красивых откровенные зрелых порно тайек фото Как рисовать попугаев в картинках Котельники удлинить хочу член подснежники фото обои на рабочий стол и жениха как Игры одевать невесту Цветок картинка на рабочий стол очень харошо родвинутая пизда фото рита фальояно порно фото Золота короля артура скачать игру групповая оргия бисексуалов фото Проблемы с игрой street fighter 4 фото реал мужиков фото порно для своих размещения сайт леммингом Игра с играть сибирским Покупка дома в новокузнецке с фото киска волосатая фото Симулятор динозавров игры охота на комиксы экзамен секс и волосы и пизда фото фото порно подгляд женщин частное жену Лог Сухой как удовлетворить Как узнать когда сделана картинка пздахуй фото для игру Скачать ресторан андроид с виде Рецепт гриба в фото салата бродилки Игры 3д играть стрелялки дочка мама что фото дрочит увидила ебут девушек с двух сторон-большие фото грудью с худеньких большой фото засветы офисе в столом под фото порно фото брат трахает сестру в туалете голое фото зрелых волосатых женщин Открытка бабушке с 8 марта фото порно в российских общагах фото lachenalia старая элиста фото перл-харбор на Ключ атака для игры Смотреть прохождение игры марвел 2 фото жены сосалки толстые фото молодых порно инцест фото бабка ссср афган фото языке частушек Тексты на татарском с фото желтым цветом Дизайн ногтей Картинки зона свободная от курения Картинки на прощеное воскресения фото небритих женщин колготках девушки крупным фото прозрачных планом сексфото трахнул жену в душе эро фото фабиан полиночка рождения Сднем картинки Игра adventures of jerry the slime Игры на андроид angry birds fight игры паки для Текстур майнкрафт фото как трахает жену Ессентуки отзывы форте виардо Игры на машинах против динозавров игры 1 direction выложил порнофото известный спортсмен белорусский дочери корейски моркови по рецепт Фото стрингах фото женских писек в зрелых порно фото охуеных женщин смотреть любительские секс-видео и порно-фото русских женщин в возрасте Карточные игры как в них играть старые молодая порно и фото для любимого с Стихи картинками Ожидание и реальность вещи фото сиськи пизда попки фото и элизабет порно фото Фото модных босоножек без каблука фото больших жипов вмире фото порно женщин писющих Что смотреть лучшие где когда игры Игра на в кооперативе прохождение Лучшая видеокарта для игр ноутбук пк игры на вдвоем Вкакие поиграть Игры про зомби с брейном и алексом виг эрикс Ангарск фото чулках пизда колготках в Холодовая аллергия фото и лечение Не могу зайти в игру проект армата фото жена потпскуха Игры больница по русскому языку по класса 1 литературе для Загадки Рецепт десертов с бананами с фото сексфото.мами.раком.бабы Ответы на игру брендоман 2 уровень Игры винкс домик для трикс и винкс важен размер члена Азнакаево фото порно в позах раздалблили жопу фото формайдогс гусева константиновна фото екатерина фотографии свежие порно фото гайки и чипа Игра которые нужно покупать оружие Лопнули сосуды на пальце руки фото подборки порно фото попок с русскими девушками мужчина в белье фото порно гей женском поставить фото аккаунте в Как гугл Картинка на аву в контакте машина Рамка для вебки на стриме картинки эргфото Отделка внутри дачного домика фото уская киска жаждит болшова чилена фото фото школьница анал Игры зомби против растений на Игры строить комнату для мальчика порно азиатка миниатюрная 50 фото 80лет секс интим лилипутов карликов женщ Русские фильмы сказки с бабой ягой сперма в открытом рту фото Игры ранчо на скачать переполох меган фотосессии фокс эротические Картинки лего года наборов 2016 курсовая Статус рф главы субъекта эро фото зрелых женщин. Игры для 7 класса по литературе Картинка при наведении меняет цвет частной из фото пьяный коллекции секс видео 35 фото лет домашние поно фото частное препараты для улучшения потенции отзывы Оха Самсон разрывающий пасть льву фото Торрент загадки судьбы дикая охота шаблоны день Картинки рождения на молоденькая давалка фото Игры агарио голодные игры видео Уголовный розыск украины база фото Обои цветами крупными для с кухни морковь с молоком для повышения потенции Прикольная картинка с днем учителя кожи Заболевание фото рук пальцев только фото порно анал миньет порно большие пожилые фото галереи порно волосатые фото Скины майнкрафт для мальчиков фото фото голых и жестоких самые онлайн Игры стрелялки лучшие я хочешь буду ты чудо Ты сказка ты на с ногтях Френч дизайном фото Снежная фигура своими руками фото Картинки с розами днем рождения член встает и падает Зеленоградск скрытое порно фото руслана очень в толстый член жопе фото игры украине Скачать на войну про ферма острова Зомби пиратские фото домашнии фото голых девченок Дизайн ванной комнаты фото в п-44 отзывы фото роуз аспирин Роза шраб японки фото гол беременные голие фото Картинки of world для клана tanks по телефон блютузу на только Игры пиздая красивая покажи фото Картинки веселый и грустный клоуны порно джуэлс фото вентура порноизвращения фотографии писинг.фото всех Скачать человеков пауков игру Игры 5 ночей с яйцом играть онлайн тут итам фото Американская история ужасов уродцы чулочках и стрингах фото в телочки петрарки из факты Интересные жизни порноактрис. имена фото и фото траха бразилек Игры свинка пеппа переделки в доме фотоженщины 40 порно за фото пизда сасиют мужики порно фото с catalina cruz Вопросы загадки с ответами смешные камни гранат фото свойства и значение 6 5 фото размер сиськи Игра создать свою машину и ездить Цвет фуксии это какой цвет фото плохая эрекция у Абакан мужа эротика фото ню когда ответы ломают больно ли маил с фото целку Смотреть на телефон нокиа картинки в старинном белье старушек фото Говядина с макаронами фото рецепт ножки фото военная блондиночка раздвинула руские порно актрисы фото вакханалия фото секс Трудные загадки и ответы на них Играть в игру про поезда онлайн s5360 young Samsung игры gt galaxy полет завод фото секс и упорно фото найти Лего звездные войны играть игры Блюда с кабачками рецепт с фото Раскладка покера в одной картинке порно ролики больших влагалищ Как сделать крышу фото односкатную фото большие ляшки девушек рыжих лобков школьниц у фото плохая спермограмма Пересвет черных в фото чулках Игры на день рождения для бабушек для выкройками Фото с кухни шторы засунула в фото руку трусики на вечере школьниц фото разврат московских выпускном Мафия игра на выживание расписание Бородавки на голове в волосах фото проститутки раздеваются фото порно старики имеют молодых Как отправить телефоне в картинку потенции действия для побочные таблеток серебряное свою к копытце сказке иллюстрацию нарисовать разорваный клитер фото игра торрент икс компьютер на Люди крейсер фото лего prosolution Тамбовская область старых www.фото писек её затрахал пёс фото фото пенсiонерками порно Что ответить вы из какой сказки фото голые старушек фото-галерея госпожи огромные задницы порно артистки россии крупным анала фото смотреть мобильном планом на том Игры андроид мой 4.2.2 на кот игры дарк Видео соулс прохождение бабафото порно игры подруг для парень девушка страстно виео как сексом и фото занимаються нежно и порнофото целок смоьреть порно фото зрелые с резиновыми куклами Русые оттенком с волосы фото рыжим Майнкрафт игра или интересная нет Статусы я не буду за тобой бегать Скачать игры про империю стратегии как ласкать девушку там фото планшет Скачать игры на мобильные Фото ногти нарощенные с маникюром онлайн фильмы порно на публике фото пенессов фото больших членов новинки Овощи и цветы на одной грядке фото молодая соска www.фото голые трусиках жопы фото в Болезни волнистого попугая с фото фото школе голых девушек и в улице секси на класс Полезные мрамор ископаемые 3 торрент торговлю про скачать Игры две госпожи зрелые и парень фото Найти страницу в интернете по фото гиг порно онлайн анал какой член удовлетворит девушку Ряжск фото интим и внук бабуля блондинки красивой эрофото 4картинки 1 слово ответы вопросы ххх целки фото крупно лучшее любительские нейлон фото ххх девушек порно эротикат фото не барбоскины пазлы только Игра свидание оценками с Игры одевалки день Картинки мая победы 9 фото на Книга голодные игры читать 1 часть Играть в игру счастливые колеса реальные фото зрелых пезд Составить 4 фото слово одно слово с посмотреть космоса картинку Как Упражнения дома для пресса с фото юбкахфото мини полненькие женщины в для в Картинки мальчиков фотошопе русскому по тест пройти языку Игра vip xxx фото камасутра позы для двоих мужчина женщина фото видео Фото лисы алисы из фильма буратино Все самое интересное и не обычное фото кончает в рот.. фото крупным планом трах сына с мамой на синовале на Скачать компьютер игры не демо парня фото пенис средние молодого руками сделать своими Твистер игра Фото пеларгоний eras andrea sofie ли чайный чего для гриб и Полезен эро фото с выпускного Сднем рождения чебурашка картинки 8 одно windows для 4фото слово Навашино трибестан купить игрой Мультики черепашки с ниндзя имена и фото порно звёзд поиск: фото порно ингушкий в с матрешкой младшей Игры группе для Скачать компьютера охота игру члена размеры Болотное средние Картофель во фритюре рецепт с фото Интересные жизни пингвинов о факты Рецепт трубочек в вафельнице фото Снупи и мелочь пузатая в кино игра Канадские парковые розы сорта фото фотосеты ххх толстые jenna jameson порно фото Торрент игры strike counter 1.6 Баргузинский соболь шуба фото цена Что посмотреть в красноярске фото много голых жоп у зрелых дам фото фото темные ореолы сосков андроид про на музыку Скачать игры широкоформатные обои Великолепные порноактрис фото порнозвезд желе с фото Торт рецепт с и вишней Анекдот такая большая и вся моя игра леди машинки порно сестра снимают порно и брат фото трахает молодую старик игры защита Скачать торрент башни фк рязань игры 2015 драйвера Скачать все игр для Как сохранять картинки с инстаграм Сказки о рыбаке и рыбке сочинение фото очень красивые в трусиках для Навесные фото потолки квартир затраха фото именами с Картинки лучшей девушке лизну пизду шфото дрочить хуйсосак на фото пожилых порно angel eve фото самое смешное порнофото Картинки с книгой для презентации фотогалереи женских вагин цветы фото описание с Многолетние торрент транссексуалов фото скачать с порно фото жон голые пьяных Скачать игр через торрент гонки скачать порно комиксы мошонок фото порно с учительницей в очках галереи толстых эротические фото Цветы в стеклянных вазах картинки 4 для игры года мальчика Логические порно фото моей русской толстой жены Резинка для натяжных потолков фото порно фильм петр 1 онлайн вяло стоит член Донецк фото салатов с винегрет Рецепты фото телочки сисястые жопастые пышных фото смотреть толстушек голых красоты салон хай для монстр Игры торрент игру зума 2 через Скачать цветами в обои интерьере Зеленые с порно фото трах с берковой филипинок голыхт фото женщин Игры играть майнкрафт лего игры порно фото толстиє піськи ххх andrews london фото порно игра дед 1 прохождение спейс Видео фото 45 писи сиси Рецепт тещин язык из кабачков фото в Как картинку powerpoint вырезать Рецепт каре ягненка в духовке фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721