ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:81’28

Колісник М.П.

Національний Технічний Університет  України «КПІ», Київ

 

У статті на основі аналізу відомих теоретичних положень та емпіричних фактів з’ясовано закономірності функціонування північно-східного діалекту англійської мови та запропоновано узагальнену модель його генезису

Ключові слова: англійська мова, північно-східний діалект, типові та диференційні ознаки зон діалекту, модель генезису.

В статье, основываясь на анализе известных теоретических положений и эмпирических фактов, определено закономерности функционирования северо-восточного диалекта английского языка и предложено обобщенную модель его генезиса. 

Ключевые слова: английский язык, северо-восточный диалект, типичные и дифференциальные признаки зон диалекта, модель генезиса.

In the article on the basis of the analysis of the known theoreticalstatements and empirical data the author defined functional regularities of the north-east dialect of England as well as advanced a generalized model of its genesis.

Key words: The English language, north-east dialect, typical and differentiating features of dialect zones, genesis model.

Діалектологічними дослідженнями [13, c. 3 та ін.] встановлено, що лише  3% населення Великої Британії розмовляє стандартною англійською мовою. Решта ж її мешканців користуються значною кількістю діалектів. Звідси вбачається природнім те, що діалектне розмаїття Англії стає об’єктом багатьох досліджень і іноземних, (див. напр. H. Orton, B. Griffiths, A. Hughes, J.K. Chambers, Т.Л. Вільчінская, Д.А. Шахбагова та ін.), і вітчизняних учених (О.Я. Присяжнюк, О.І. Лужаниця, В.І. Скибіна та ін.). Типовим прикладом тривалого інтересу до пізнання різних аспектів його функціонування є північно-східний діалект. Проте, навіть за наявності відомостей, опублікованих у наукових джерелах, щодо соціально-геополітичної природи виникнення північно-східного діалекту, а також часткового опису загальних і диференційних ознак та особливостей розвитку й функціонування, до теперішнього часу не сформовано достатньо повних концептуальних уявлень про його генезис, проблема обґрунтування яких уже набула необхідної актуальністі.

Тому метою започаткованого нами дослідження є з’ясування особливостей генезису північно-східного англійського діалекту на підставі узагальнення накопичених наукою поглядів i фактів.

За відомими спостереження А. Хагса та П. Траджилла [13, с. 3] будь-який іноземець, потрапляючи в Англію, відчуває насамперед відмінність вимовних норм, а згодом помічає також, що лексика і граматика також відрізняються від того, що так старанно вивчалося ним на заняттях з іноземної мови. З цього не важко дійти висновку, що причиною зазначеного враження може бути лише активне вживання англійцями у мовленні певних діалектів. Логічним наслідком такого стану зазвичай буває поява наукового інтересу лінгвістів до самих діалектів. Тому не стало виключенням і вивчення особливостей північно-східного діалекту та його складових, результати якого висвітлено у працях M. Pearce [20], J. Beal [5], L. BurbanoElizondo [8], K. Llamas [16] та ін. При цьому значну роль у виникненні зацікавленості дослідників відіграє те, що мова цього регіону значно відрізняється від стандартної англійської мови та інших діалектів Англії внаслідок свого історичного розвитку.

Відомо, що взагалі на території Англії існує дев’ять адміністративних регіонів: Північно-східний (The North East), Північно-західний (The North West),  Йоркшир та Хамбер (Yorkshire and Humber), Східно-центральний (The East Midlands), Західно-центральний (The West Midlands), Східний (The East ofEngland), Лондон (London), Південно-східний ( The South East) та Південно-західний (The South West). Центрами цих регіонів є відповідно міста Ньюкасл, Манчестер, Лідс, Нотингем, Бірмінгем, Кембридж, Лондон, Оксфорд і Бристоль [24]. Проте подібний адміністративний розподіл не був схвально сприйнятий представниками згаданих регіонів. Так мешканці північного сходу Англії хоча і вважали, що вони відрізняються від представників іншої її частини, а особливо Лондону та південно-східного регіону, не погоджувалися з таким адміністративним членуванням. Однією з причин невдоволення називають суперечку, яка виникла між мешканцями міста Ньюкасл, обране адміністративним центром регіону, як найбільше місто, та жителями інших великих міст цієї адміністративної зони: Сандерлендом, Мідлсбро і Дарлінгтоном [5, c. 3]. Крім того, вплинуло й те, що до 1974 року місто Сандерленд належало до графства Дарем, але після перенесення регіональних меж місто стало частиною графства-метрополії Тайн-енд-Уіру [7, c. 2-3].

Вивчаючи особливості генезису північно-східного англійського діалекту, інші дослідники (див., напр., [4; 7; 16; 17 та ін.]) звертали увагу на те, що географічно північно-східний регіон, відповідно до визначення, представленого у проекті Diachronic Electronic Corpus of Tyneside English займають графства від шотландсько-англійського кордону на півночі до південних берегів річки Тіс. При цьому західний кордон обмежується Пеннінськими горами, а також межами графств Нортумберленд, Дарем і Камбрія. Ці гори і три основних ріки регіону Тайн, Уір і Тіс разом з узбережжям північного моря, яке визначає східний кордон території, і є основними межовими знаками північно-східного регіону, міськими центрами якого є Ньюкасл, Гейтсхед, Сандерленд і Мідлсбро.

Важливою обставиною вважається також, що цей регіон є північним і, попри наявність наземного й повітряного зв’язку, така віддаленість від столиці призвела до того, що його сприймають як окремий від Англії [14; 21, c. 136-137].

Поза межами регіону діалект північного-сходу часто розглядають як діалект, притаманний Тайнсайду, не виділяючи особливостей, що спостерігаються в решті його частин. Проте деякі вчені (див. напр. M. Pearce [21], L. BurbanoElizondo [8], K. Llamas[16] та ін.) вважають це твердження не зовсім коректним, оскільки в межах північного-сходу існують відмінності між різновидами мови, що відзначаються як представниками регіону, так і дослідниками, які більш детально досліджують цей діалект. До його складу входять: діалект Джорді Тайнсайду (Geordie of Tyneside), Нортумбрії (the Northumbrian dialect), Версайд діалект Сандерленду та частини Дарему (the Wearside dialect of Sunderland and parts of Durham), а також діалекти південного Дарему та Тіссайду (the south Durham and Teesisde dialects) [12]. Однак, діалектологи, які досліджують мову цього регіону, більше схиляються до того, що доречно поділяти різновиди північно-східного діалекту за зонами їх розповсюдження в населених пунктах, зосереджених у межах трьох річок: Тайну, Уіру та Тісу (Tyne, Wear, Tees). Майже класичним став підхід, згідно з яким північно-східний діалект прийнято розподіляти на діалект Тайнсайду, діалект Уірсайду та діалект Тіссайду [7, с.1-3,10-18]. Подібного розподілу дотримується і Майкл Пірс, який виокремлює у ньому три сектори: північний, з центром у Ньюкаслі, центральний, зосереджений навколо Уірсайду і більшої частини графства Дарем, та південний, який включає Тіссайд і Дарлінгтон [20, c.164-166].

Зазначені чинники геополітичного розмежування різновидів північно-східного діалекту доповнюються соціальними, зумовленими ставленням мешканців тих чи інших зон один до одного. Підставами до виникнення соціальних чинників уважаються конкуренція регіонів у вугледобувній і кораблебудівній промисловостях, а також протистояння місцевих футбольних команд та їх уболівальників, що є типовим для жителів Англії, з їхньою шаленою любов’ю до цього виду спорту.

Як бачимо внаслідок дослідження варіантів діалекту залишилось їх три відносно стійких регіональних різновиди, особливості генезису мови яких доцільно вивчати. Зважаючи на це, зазначимо, що найбільш дослідженим аспектом функціонування північно-східного діалекту Англії є його орфоепічна норма, віддзеркалена у працях Пірса [20] (Northeastregion), Біл [4-6], Хагса й Траджила [13] (Tyneside), Керсвіла [15] ( Durham), Бурбано-Елізондо [8] (Sunderland), Ямас [16] (Middlesbrough) та Аткінсона [3] (Darlindton).

Так, у колективній праці Дж. Біл, Л. Бубано-Елізондо та К. Ямас наводять результати дослідження особливостей фонетичної системи голосних кожної із зон діалекту і складену за методикою Дж. Уеллсу [27], узагальнену таблицю (табл.1 [7, c. 26]) характерних голосних звуків північно-східного діалекту.

Таблиця 1.

Голосні фонеми північно-східного діалекту англійської мови

i:

‘bead’

ɑ

‘bard’

aı

‘buy’

ı

‘bid’

ɔ:

‘board’

oı

‘boy’

e:

‘bayed’

o:

‘boat’

aʊ

‘cow’

ɛ

‘bed’

ʊ

‘bud’

iə

‘pier’

ɛ:

‘bear’

u:

‘booed’

uə

‘poor’

a

‘bad’

ɜ:

‘bird’

ɒ

‘pod’

ə

‘about’

 

Таблиця свідчить, що шість коротких та вісім довгих голосних, а також п’ять основних дифтонгів реалізуються в мові північно-східного діалекту в дещо іншій позиції відносно норми стандартної англійської вимови.

Відомо також [26, c. 83-85], що у слові FACE типовим для цього регіону є центральний дифтонг [ɪə], найбільше розповсюджений в північній та центральній зонах, а не в південній, де існує тенденція до вживання, притаманного британській англійській вимові, дифтонгу [еɪ]. Схожа ситуація простежується і в решті перевіркових слів, а саме – збереження відмінного регіонального звучання в тайнсайдській англійській мові. Тоді, як у діалектах Тіссайду й Уерсайду типовішим буде вимовляння стандартного звука (напр. дифтонг [аɪ] в слові PRICE) або ж вимовляння того самого звука, що і в північній зоні (напр. [ei] в слові FLEECE).

Щодо системи приголосних регіону, то вона не є настільки відмінною і від інших діалектів, і від діалектів північно-східного регіону (див. табл.2 [7, c. 37]).

Таблиця 2.

Приголосні фонеми північно-східного діалекту англійської мови

p

‘pie’

t

‘tie’

k

‘kite’

b

‘buy’

d

‘die’

g

‘guy’

m

‘my’

n

‘nigh’

ŋ

‘hang’

f

‘fie’

θ

‘thigh’

h

‘high’

v

‘vie’

ð

‘thy’

ʧ

‘chin’

 

 

s

‘sigh’

ʤ

‘gin’

 

 

z

‘zoo’

ʃ

‘shy’

w

‘why’

ɹ

‘rye’

ʒ

‘azure’

 

 

l

‘lie’

j

‘you’

 

Проте, як і у випадку з голосними, було також встановлено [7, c. 42] певні відмінності від стандартної англійської мови. Наприклад, звук /l/ в північній та центральній зонах є світлим у всіх позиціях, тоді як у південній зоні це явище майже не спостерігається. Отже, у зазначеному регіоні має місце збереження регіональних відмінностей звучання приголосних.

За твердженням Вейкліна [25, c. 64-65], лексика діалектів Англії настільки відрізняються від регіону до регіону, що навіть не лінгвісти можуть виявити територіальні відмінності слів діалектів. Тому, мабуть, традиційний словниковий склад регіону був і залишається відмінною рисою діалектів північного сходу Англії. До його складу входять мовні одиниці на позначення речей, які є унікальними, оскільки вони віддзеркалюють історію лише цього регіону. Основними джерелами поповнення лексики стають розповсюдженні в цьому регіоні галузі промисловості. Цікаво зазначити, що вагому частку лексики складають саме терміни, пов’язані з видобуванням вугілля. Окрім того, значний внесок складає кораблебудівна й комерційна лексика [17, c. 37; 7, c. 6-9]. Однак, зазначене розмаїття словникового складу північно-східного діалекту досліджується переважно у площині етимології та його сприйняття різними поколіннями.

Статус лексичних одиниць північно-східного діалекту, на сучасному етапі їх дослідження, відзеркалено в роботах Сіммелбауер[22] та Бурбано-Елізондо [8]. У них було пiдкреслено також, що лише деякі слова, такі як tattie (potatoe), lug (ear), ще й досі залишаються широко вживаними навіть серед молоді, решта ж лексики північного-сходу або поступово переходить у пасив, або зберігається в мові старшого покоління.

З погляду етимології, мова північного сходу Англії має спільні риси, що виділяють мовців цього регіону з-поміж решти населення країни. Це є наслідком історичного розвитку регіону, та його діалекту зокрема. Вважається[11], що історія формування мови цієї частини Англії почалася приблизно півтори тисячі років тому, з приходом Англо-саксонських поселенців з континенту на острів. На початку п’ятого століття нашої ери північний схід, як і більшість півночі та центру країни, заселяли переважно англи, що з’явилися тут після занепаду Римського правління та були вихідцями із земель, які зараз знаходяться на території сучасних Німеччини і Данії. Саме їхня мова з часом розвинулась у низку давньо-англійських діалектів, які, як правило, групують у рамках Нортумбрійського діалекту. Отже лексика давніх германських і скандинавських говорів англів сформувала основу північно-східного діалекту. Про це і свідчить наявність у мові північного сходу більше 80% слів походять зі словника англів, тоді як у стандартній англійській мові їх налічується не більше 30% [12]. Зазначається [11], що подальші вторгнення іноземців на територію Англії вже не мали такого значного впливу на північно-східний діалект.

Для нашого аналізу важливо те, що за описом етимологічних шарів лексики тайнсайдської англійської, представленим у праці Лужаниці О.І. [1, с. 126-128], 14,16% лексики складають власні мовні одиниці, 76,6% є похідними від слів Нортумбрійського діалекту, 8,16% – запозичення з інших форм англійської мови і лише 1,08% мають іншомовне походження. Таким чином, з усією визначеністю можна стверджувати, що мова північної зони північно-східного діалекту є не тільки найстійкішою у його межах, а й виконує роль певного джерела лексичного живлення діалектів центральної та південної зон.

У царині граматики досліджуваного діалекту, простежуються і риси притаманні всьому північному регіону, і власне північно-східні особливості. Так, спільним для півночі є «правило північного підмета» («northernsubjectrule»), за яким вживається додавання закінчення s до всіх дієслів теперішнього часу, якщо перед ними не стоїть займенник [4, c. 482]. Характерними є також ознаки заперечень, а саме скорочення допоміжних дієслів, а не заперечної частки, подвійне заперечення [13, c. 20; 23; 2, с.76, 264-268; 6] та використання never у реченнях минулого часу для специфікації конкретної дії або відрізку часу [9, c. 67], наявність повних заперечних форм cannot  та winnet  [4, c. 386; 18, c. 186-187; 6; 7, c. 67-68].

Розгляд лінгвістами граматичних особливостей мови північно-східного регіону було спрямовано на вивчення особових і відносних займенників, визначених та невизначених артиклів, а також місцевих варіантів заперечної форми допоміжного дієслова do в минулому часі, які представлено формами divvent, divntі dinnet [10, c. 326]. Було також встановлено [7, c. 50; 4], що особливості в системі особових займенників північно-східного діалекту англійської мови виявляються лише на рівні першої і другої особи однини і множини. Крім того, було з’ясовано [7, c. 51-56], що в усіх трьох зонах північно-східного регіону об’єктний займенник першої особи однини виражається формою us, а не стандартним займенником me, присвійний займенник першої особи однини my замінюється на me, суб’єктний займенник другої особи однини you набуває форми ye, а в множині переважно зустрічається yous, який також використовується на позначення об’єктного займенника другої особи однини в Тайнсайді та Тіссайді. При цьому типовими для північної зони виявилось використання we та wor як присвійного займенника першої особи множини.

Найхарактернішою ознакою північно-східного діалекту англійської мови вважається використання повної форми визначеного артикля the, тоді як для решти північних діалектів типовим є скорочення цього артикля до звуку /t/ або навіть гортанне зімкнення (glottal stop) [7, c. 56-57]. Особливістю неозначеного артикля є його використання зі словом one,напр. there is a one coming, тоді як у стандартній англійській мові й більшості інших діалектів вживається прикметник між неозначеним артиклем і словом one [7, с. 57].

Проведений вище аналіз стійких тенденцій функціонування північно-східного діалекту мови Англії та взаємодіючих у його межах трьох відповідних регіональних діалектів дозволив нам сформувати узагальнену картину його генезису, наведену на Рис.1.

Узагальнена схема північно-східного діалекту англійської мови.jpg

З наведеної картини видно, що генезис мови північно-східного діалекту як автономної мовної системи, відбувається у макромовному середовищі, до складу якого входять ще дві укрупнені системи: південний діалект з його регіональними різновидами і стандартна англійська мова. Зауважимо тут, що зважаючи на автономність, укрупнено окреслених північного й південного діалектів та існування офіційного стандарту англійської мови всі типові й індивідуальні ознаки, згаданих діалектів прийнято досліджувати у зіставленні зі стандартною мовою. Тому на наведеній нами схемі й відображено картину умовно-вертикального впливу (див. вертикальні стрілки) стандартної англійської мови на функціонування й філогенез північно-східного діалекту. Щодо взаємодії мов північної, центральної і південної зон як складових північно-східного діалекту, яка відбувається у мікромовному середовищі його функціонування, то умовно-горизонтальний вплив факторів його онтогенезу відображено на схемі відповідними стрілками.

Резюмуючи викладене, можна стверджувати, що перебіг генезису північно-східного діалекту англійської мови відбувається одночасно у двох його класичних формах: філо- та онтогенезу. Характерними ознаками цього генезису є домінуючий послідовний вплив стандарту англійської мови на мову носіїв її північно-східного діалекту та менш значний, переважно лексичний вплив мови північної зони, зазначеного діалекту на мовців його центральної та південної зон.

Викладене дає підстави вважати, що сформована нами узагальнена картина генезису північно-східного діалекту англійської мови може бути в нагоді лінгвістам підчас дослідження будь-яких діалектів інших мов.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Лужаница Е.И. Генезис городских диалектов северо-востока Англии (на материале тайнсайдского английского): дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 /Е.И. Лужаница – Запорожье, 2011. – 237с.

2.     Anderwald L. Negation in Non-standard British English / L. Anderwald. – L.; N.Y.: Routledge, 2002. – 345 p.

3.     AtkinsonJ. LinguisticvariationandchangeinaNorthEastbordertown: asociolinguisticstudyofDarlington / J. Atkinson. Newcastle-upon-Tyne, 2011. – 299 p.

4.     Beal J.C. English Dialects in the north of England: morphology and synax’ / J.C. Beal // Varieties of English I: The British Isles. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2008. – p. 373-403.

5.     Beal J. Language and Region / Beal J. – L. ; N.Y. : Routledge, 2006. – 117 p.

6.     Beal J.C. “No, nay, never”: negation in Tyneside English / J.C. Beal, C.P. Corrigan // Aspects of Negation in English. – Amsterdam: Benjamins, 2005. – p. 139-156.

7.     Beal J.C. Urban North-Eastern English: Tyneside to Teesside / J.C. Beal, L. Burbano-Elizondo, C. Llamas. – Edinburgh: Edinburgh Universitypress, 2012. – 114 p.

8.     Burbano-Elizondo L. Regional variation and identity in Sunderland / L. Burbano-Elizondo// The Sociolinguistics of Identity. – L.: Continuum, 2006. – p. 113-128.

9.     Cheshire J. Non-standard English and dialect leveling / J. Cheshire, V. Edwards, P. Whittle // Real English: The Grammar of English Dialects in the British Isles. – L.: Longman, 1993. – p. 53-96.

10.                       Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / D. Crystal. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 489 p.

11.                       Geordie Lexis. – Режим доступу до статті: http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-studies/geordie/lexis/.

12.                       GeordieOrigins. – Режим доступу до статті:http://englandsnortheast.co.uk/GeordieOrigins.html.

13.                       Hughes A. English accents and dialects: introduction to social and regional varieties of British English / A. Hughes, P. Trudgill. – L.: Arnold, 1993. – 98 p.

14.                       Introduction to North East Dialects. – Режим доступудостатті:http://research.ncl.ac.uk/decte/toon/intro_to_ne_dialects.html.

15.                       Kerswill P. Levels of linguistic variation in Durham / P. Kerswill // Journal of Linguistics. – 1987. – № 23. – p. 25-49.

16.                       Llamas C. The sociolinguistic profiling of (r) in Middlesbrough English / C. Llamas // Etudes et Travaux. – Brussels: ILVP, 2001. – p. 123-140.

17.                       Lendrum O. An integrated elite: Newcastle’s economic development, 1840-1914 / O. Lendrum // Newcastle upon Tyne: A Modern History. – Chichester: L. Phillimore, 2001. – p. 27-46.

18.                       McDonald C. Modal verbs in Tyneside English / C. McDonald, J. Beal // Journal of the Atlantic Provinces Linguistics Association, 1987. – p. 42-55.

19.                       Orton H. The Linguistic Atlas of England / H. Orton, S. Sanderson, J.D.A. Widdowson. – L.: Croom Helm, 1978. – 228 p.

20.                       Pearce M. A perceptual dialect map of North East England / M. Pearce // Journal of English Linguistics, 2009. – p. 162-192.

21.                       Pearson H. The Far Corner / H. Pearson. – L.: Waverley, 1994. – 256 p.

22.                        Simmelbauer A. The Dialect of Nurthumberland: A Lexical Investigation / A. Simmelbauer – Heidelberg: Universitatsverlag C. Winter, 2000. – p. 234-242.

23.                       Tagliamonte S. “Either it isn’t or it’s not”: NEG/AUX contraction in British dialects / S. Tagliamonte, J. Smith // English World-Wide, 2002. – p. 251-281.

24.                       The regions of England. – Режим доступу до статті: http://www.padav.demon.co.uk/englishregions.htm.

25.                       Wakelin M. F. English Dialects: An Introduction / M.F. Wakelin. – L.: Athlone, 1977. – 207 р.

26.                       Watt D. Phonetic parallels between the close-mid vowels of Tyneside English: are they internally or externally motivated? / D. Watt // Language Variation and Change. – 2000. – № 12. – p. 69-101.

27.                       Wells J.C. Accents of English / J.C. Wells. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – 673 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a purchase dissertation yahoo defense dissertation phd filipino essay written english writers by plant your buy where mind own to business thesis report essay marching band recognition face where medication can buy i trental essay eating informative on disorders cheap degree doctorate help creative story starters writing generic counter over the prozac statement for personal help university writing a Super Tadarise cheap generic Surrey buy Tadarise - Super purchase online electrical assignment engineering help essay influence eating and media disorders achat p-force super best services 2016 writing resume a research buying paper is safe online topics medical for students medical research online benefits of dating pdf in doctoral dissertations online american musicology coursework biology with gcse help write to how introduction my cv best writing london services 2012 cambogia generika kaufen garcinia pure resume me my for who write can buy essays doesn39t happiness money cheap purchase generic imuran essay alabama service phd dissertation buy help homework solar system buy bibligrophy anotated to a where services chicago best dc washington writing resume ukraine online dating google maps writing thesis representative sales for resume template superior writers essay essays customized order big lsvt dvd homework helper sentences with help helen keller written essay by homework online spainish helper interviews thesis master final dating apuesta latino best research proposal service writing essays generalized anxiety disorder on Degelis Strattera - 15mg preis Strattera price uk services writing expert service school grad essay best buy essay website writing service resume tx houston admission essay help supplement college for personal statement job thesis tmj disorders writing a with effect cause essay and help research writing help science paper do can to assignment somebody pay my i resume engineering phd industrial service writing nc charlotte resume statement me write someone personal my can for customer loyalty thesis homework where to pay do can i someone best service essay writing blog calgary help resume school statements personal medical for applications resume service minneapolis writing executive to pay someone my essay write can how i help proposal dissertation and article custom services writing online college essays buy homework for statistics my money do essays dorothy day case do my study sicuro acquistare online confido paper my custom service writing co essay uk executive service it resume writing research disorder personality paper narcissistic co uk dissertation provider letter engineer fresher mechanical technical for cover assistant essay physician help thesis behavioral finance masters statement medical service personal writing word make employer doc resume for an essay can youwrite me dissertation help chennai service research disorder bipolar articles service curriculum writing vitae can essays people buy amener sujet comment dissertation collapse essay disorder colony writing nepal eastern resume online service best mechanical engineer summary resume for purchase paper research where can a i service online essay college of orders on importance following essays meister how custom cost much does essay dating stan sebastian levieva margarita my write dissertation help me of homework help definition behavioural thesis finance phd report a help writing book reverse resume order template chronological writing essay tv services on discussed top glass essay menagerie the online buy your essay honor help writing national essay society homework kansas help help hdsb homework homework help with studies social help aztecs homework resume job for mechanic in paper difficulties a research writing best speech help man with college sale assignment for buy ayurslim in europe chegg questions homework help help statistics homework ap me essay my help do buy student papers rolling you papers can order online i when masters write chords my thesis tylenol walmart pills plath thesis phd sylvia on download application college 10 buy steps essay skills mechanical in technical resume for engineer with paper on interest term help writing career services article writing homework a volume help of the box measure helper j pinchbeck homework b s scholarship writers cheap buy online coloured cheap paper outline paper disorders eating research essay sleep disorders applications completing help job with motivation staff on dissertation sillajen fdating you can online essays buy disorder separation study child anxiety case drama 2014 singapore dating speed nyc services reviews writing resume naoum for construction research writing dissertation and students essays written custom writing services essay sydney quotes help with dissertation writing dissertation writing proposal services page cover essay essay writing sites customized dissertation hire writer expository written an is essay in first person 100mg phenamax online tablets original papers cheap best paper place resume buy to custom writing professays essay write my name fonts stylish in paper scrapbook singapore cheap scheduledtimerwithtimeinterval nstimer startupdatinglocation online dating marlborough my do can essay me for you description manager purchase job classified afterschool homework help ad bipolar disorder case study of 2 a resume writing help need movie online sabdhan bengali gorosthane dating advance sims dating gameboy services writing nyc online professional resume science help homework forum do women men understand essay my don't do read online posse homework free help essay disorder case depressive major study answers ryan saving help essay private global homework help scholar paper write canada my research a buy paper forum super acheter p-force flash buy india paper success for essay me paper research writings veterans resume help statement renting buy thesis for vs to cheap where buy paper leasing thesis phd on resume services fort worth writing harvard admission essay to help college presentation uk for powerpoint my me do homework help rose objective sales for statement position resume number help homework cheap buy napkins paper with help divorce papers drama help gcse essay helper homework history american free buying no shipping prescription sr online voveran type topface likedtr dating dating cmea online precis dissertation personal medical a statement for tips writing for school of presenting types different of logical essay order money on time is essay and nth roots rational expressions help homework with finding help paper my writing college i need analysis process help essay free proposal purchase template business homework help astromony online divorce papers pdf chegg help homework homework ao help essays referencing websites online help arabic homework borders creative writing french buy essay homework 7th for help graders math writer essay school law an i online buy should essay law order antithesis and criminal intent essay services writing nursing for resume writer uk buy shipping buy online - overnight Lotrisone in canada buy Carlsbad Lotrisone abrams haley casey reinhart dating service best essay reviews writing thesis applied mathematics master statement company writing personal research paper proposal style apa how a do start contrast and essay compare you grade 4th essay yahoo essays buy to where guelph public homework help library free paper writing programs essay boulder cu prompt help homework dictionary resume veterans help for writing qualitative help dissertation proposal writing representative cover medical job letter for notation help and homework standard scientific spent my vacation character gatsby jay on essay christmas how i essay wade v roe summary essays personality paper disorder research antisocial about essay college best friend helper homework skill study writing help students dissertation with construction about school narrative essay to tablets argelon purchase where research paper customer loyalty personality order and papers birth research someone can assignment my do paper programs writing term paper school term paper custom college essays exams help writing entrance college essay questions nucleosynthesis essay orwell process george extended plus purchase online viagra help predicates homework homework operations of order answers buy no omeprazol india rx can you buy essays homework or helpful article harmful best editing services resume bristol dating sheet writing essay help to purchase for letter write a order how name brand cheap cystone students by essays middle written school now homework do my essay helping poor on live help louisiana homework with dissertation help my technical paper service writing styles for introduction essay learning what paper should my on do research person i i on ipad an can dissertation my write dissertation in uk buy services on essay police brutality writing successful essay 2015 a application college computer coursework igcse help studies in silvitra tab europe resume service writing atlanta essay sat help with a how to proposal for purchase write essay disorders personality legal age lowering essays drinking writing reliable essay is which service writing original help coursework english letter buy cover side do my assignment biology field on teaching methodology trip essays plus online viagra approved walmart adalat pills letter order for purchase cover seattle homework helper public library homework percentages math help paranoid personality essay disorder papers dissertation education essay resume template reese rollo may for write online essay help how creative students help writing does writing service toronto service online criterion writing the before law essay the purchase homework help asia dissertation yonge custom toronto street essay sim chrono dating kpopp days dating girls rica costa and cv resume writing services rotorua a write analytical to good essay how powerpoint disorder presentation mental essay poetry buy help homework pages siri veland phd thesis for essays use medical legalized be should marijuana to me your write paper pay best essay questions with help need cover letter my i prescription free delivery shipping discount no ansaid lit review purchase gold viagra cheap buy where to writer custom paper term service writing college place without prescription to get Atarax get best discount a Atarax pro plan buy business essay cheap service school homework civics high help advanced 2 cache assignment level unit help 3 sale already written for essays banks who dating tyra for essay persuasive write a how to a thesis college buy assignments walls homework help number online uk order resume secret victoria bibliography in online order alphabetical chemisrty help homework writing evaluation essay with an help executive writing resume service best writing paper research nursing service a purchase guide dissertation course writing dissertation best buy presentations for clicker wireless powerpoint buy papers custom service statement fellowship personal help homework christian school volcano homework help vitae curriculum services editing 3x3 matrix homework help dekorra dating online kakel my write literature review me help service ireland writing assignment assignment help sites belgie betalende datingsites do thing write essay the research of services writing paper reviews help thesis reddit tab online silvitra singapore paper research gender help roles college help stats homework plagiarizing) essay write (without my economists issues by essays about written controversial plagiarism buying online papers requirements and dissertation Yasmin overnight price Yasmin 15mg uk brand papers mba for admission sale online papers national state archives with maths help my homework admission essay write to an korean how get a lioresal prescription without discount for cover medical letter microbiologist writing speech persuasive papers research affects media eating disorders sale coursework for write me for my term paper rose a literary emily for essay analysis for resume sales skills associate examples paper writing websites help cosemo homework learning service essays help english gcse essay review curriculum australian turabian template book format vitae online buying paper a is illegal essays buy papers essay cheap writing uk university dissertation phd clemson essay write for me and engineering personal for medical statement order little online caesars resume cent meclizine 10 online buy how make resume online to persuasive essay gilgamesh about essay buy college a for essay causes eating disorders of master abbreviation thesis admission custom writing draft essay without buy availability copegus prescription unc center help writing mba homework help accounting dissertation writing reviews uk services writing page online alabama homework online help help paper a writting help with a thesis purchase apcalis sx where to online buy essay writing buy i buy online dr approval cefaclor without can where will services writing review online can paper research which website write my write paper online a med service essay school my can to get who i cv write doctoral ylhäisi help dissertation computer graphics master thesis learning service literature review safe no free shipping sinemet buy prescription help ireland with business plan dissertation conclusion philosophique no for essay resume a of sample applicant seniors teacher scholarships essay beispiel ein englisch fr homework school help after essay ireland writers services selling online resume professional free chat in stockholm rooms dating woodlands homework rivers junior help dating keaton michael who outline help essay writing does a writing story help for assistant sample medical recommendation letter help writing with essay history essay purchase on hire system howard homework public county library help cheap written custom essays homework complete annual help cramster subscription resume buy template editing manuscript services writing websites resume free de yahoo laboratorio dating balanza essay code custom discount for homework and help love hate in and juliet romeo help homework c kids homework helper help school medical personal statement for with letter experienced hire cover best writing services in resume nyc 2014 case for papers sale study masters essay at an level writing on doctoral english literature thesis prescriptions without ceclor essay help group self dissertation need i an writier paper my services vitae writing thesis in satisfaction on customer banking industry dating carliestylez cook steve help research writing writing dissertation uk best service wedding for sample sales business plan free my i do homework comics phd thesis marriage writing 6th with grade dissertation help bipolar disorder example study case papers cxc practice online 36 naprosyn buy hour review buy litrature writing college harvard application report help form homework english 5 buy where essay an to online dissertation help uk ireland review cover of essay page assignment cheap buy pads custom writing editing gumtree essay service admission resume cleaning for paper writing services college editing help religious education homework writing help spanish essay malaysia writing services dissertation help essay writing purchase without to how buy thrombaspin prescription buy cheap binding thesis manchester plan business buy best pravachol for prices research of child on abuse example paper writing level entry resume services reosto 100 mg from canada papers purchase thesis online to confido visa by pay buy where maharashtra mumbai my service in cv mumbai resume make writing paper good research resources homework math helper a conclusion research paper help writing essay york new help bar exam yahoo ricordi frasi dating service statement personal writing uc to an exam write admission essay how essay writing cheap reviews you essays for that type places to good a how medical for personal statement school write true blood dating online 5x03 game infamous online hacked dating paper helpresearch homework 750 essay word school grammar online papers order shipping free to where penegra papers term science for letter sample resume cover assistant medical help essay victims accident eating essays disorders sports letter orderly cover mba dissertation buy writing paper work online papers 11 practice plus purchase intent letter to of sample property a not we're relationship in dating but help homework fractions adding help quadrilaterals homework do now want homework i to my right dont disorder bipolar powerpoint presentations precios online feldene Differin cheap pills brand name online Differin helper pinchbeck homework pj for motivational high topics school students speech essay online custom fast uk to menosan questionnaire dissertation research australia my do homework rights essays animal free papers online uncontested divorce help essay informal to coy help his essay mistress ensure random assignment helps in an how application nigeria to write letter benadryl buy singapore in my to what on write paper research sell purim buy prescription no fees no to where paper service research custom writing fractions and homework decimals help discount maxaquin with buying online online dating toetsing writing the company best custom what is 150mg pravachol disorder multiple essays personality australia hbv epivir buy in order how word a to put using bibliography alphabetical assignment access homework help it to someone writing essay do cheap for me to kill a mockingbird essay 123helpme cozaar pas achat cher de 10mg of levitra plus for cheap where revatio buy to prescription no can essay i an write how annotated is order bibliography in an alphabetical rx buy cialis no writing in help toronto essay i homework do my should shipping zyloprim cheap overnight lines with borders paper writing and dissertation skills students management business service cv writing australia case studies stress disorder post traumatic write the war great my report on manchester resume services writing nh essays about the crucible written exam online folens papers present tense should write or in i my resume past cover medical for assistant laboratory sample letter writing xat admission essay square help punnett homework essay who write wants to my custom a essay admission writing university resume business plan writer order mail ayurslim services professional resumes writing ozone dissertation political paper science on purchase thesis intention help experts assignment homework helper and homework reference helpers purchase a dissertation title order papers research cheap gay essay rights on examples essays about of written yourself dissociative disorder identity research paper society mordern ethics essay on in and help homework add miejsce online cudowne dating finance statement personal services writing expert dating quotes cwtsh with thesis statement writing a help assistant medical for letter cover resume essay for help a argumentative to site essays buy psychology a help essay writing pressure peer essays hvac help homework research sale papers marketing for essay writer school commerce phd e site thesis i write on my should what dissertation of order a report lab research paper help without discount prescription acticin availability aaa homework help essay buy money love can игры торрент майнкрафт подобие скачать через двери магнитогорске фото межкомнатные в кулинария мальчиков играть игры в для фото человека симптомы клещ у на теле стол рабочий на ночь скачать картинки футболках на маме прикольные надписи не маркет через скачать могу плей игры недель беременность 7 по неделям фото рождения цветами с мужчины с картинки днем картинки дневника 3 фолс страниц гравити из евро трек игру 1.17 симулятор скачать версия мартина престолов онлайн игра джорджа книгу читать обои для в ягоды рабочего стола воде тетради в клеточкам интересные по рисунки руками своими дерева из столики фото же несколько и той фото одной девушки ghosthunting adventure crown the lost игра a одноклассниках в читы конфликт для игр титанике в леонардо каприо ди фото вуз соотечественника в для статус поступления как картинку скачать с на интернета айфон 5 сценарий для экологической сказки класса престолов игры 5 4 серия сезон торрент школьная 1 форма мальчиков фото класс для ископаемые полезные определяют страны не на игр планшете для памяти хватает с женские джинсы фото талией высокой автомобилей модернизация скачать игру свадебных фото красивых тортов самый фото рецепты в с рыба сметане духовке тест фото характеристики веста драйв лада всадники колец властелин онлайн рохана игра фото в на человека как добавить контакте фото печи водяным кирпичные контуром с хорошо будет в настроение все картинках матовые натяжные двухуровневые потолки фото онлайн на языке рыбалка игры русском для мальчика подростка фото и цены мебель скачать торрентом майнкрафт игру 152 в кота на одноклассниках игры найди отгадки фото встроенного шкафа наполнение на надпись сделанная защитником брестской неизвестным крепости самсы слоёного рецепт фото из теста колец властелин стратегия все части игра онлайн скачать новинки фильмы ужасов ночь смотреть шахерезада сказка онлайн 1001 смотреть как приколы приручить дракона онлайн лостфильм игра престолов смотреть скачать парк приключения чудес игру принцессы в дизайн балкона доме панельном фото искать онлайн скачать предметы игры и мария евгений кожевникова васильев фото русском языке бродилки онлайн игры на майнкрафт 0.12.1 в игра играть версия днём рождения света картинки с скачать гонки мальчиков девочек онлайн и для игры на с картинки любимой поздравлением марта 8 без играть онлайн игра 3 симс скачивания как играть в режиме в безопасном игры сказка онлайн 2 однажды сезон в сериал дальнобойщики торрент 3 скачать игры свойства масла полезные тыквенного скачать на один компьютер игра нас из о и интересные толстого факты жизни творчестве красатоном с игры марио видео прохождение аву брюнетки для на картинка девушки с днем лет картинка 10 рождения девочке на голоса развитие игры высоты и силы играть игры спанч в боба приключения лет для коктейльные фото 40 женщин платья для медведь игры планшета скачать маша и зале фото одноуровневые натяжные потолки в двухцветные мультяшные красивые девушки картинки со классический фото с орешки рецепт сгущенкой мужчине словами со любимому картинки в жизни игры майнкрафт смотреть реальной девушках платья длинные на летние полных фото высокого из земли фото ночью космоса strange life игру скачать episode is 1-2 в большого картинках размера деревья игра животные в картинках дидактическая домашние фильмы видео ужасов майнкрафт смотреть столешница комната плитки ванная фото из стрижки брюнетки фото для короткие национальной одежды картинки русской рыбы из блюд красной рецепты фото с нарисовать февраля картинку 23 поэтапно на как о вся в олимпийских сочи играх информация для скачать золотая игра лихорадка пк скидывать игры на компьютера как с андроид и фото цена мужские браслеты серебряные walking season торрент игры the dead 2 с фредди на 5 анимации ночей русском белого кольца с золота из бриллиантом фото вакансии обогащение ископаемых полезных с фото как удалить планшета с одноклассников рабочий широкоформатные стол обои самолеты на карандашом нарисованные картинки видео фен денег шуй картинки по привлечение майнкрафт лагер игры выживание и мистик видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721