ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:81’28

Колісник М.П.

Національний Технічний Університет  України «КПІ», Київ

 

У статті на основі аналізу відомих теоретичних положень та емпіричних фактів з’ясовано закономірності функціонування північно-східного діалекту англійської мови та запропоновано узагальнену модель його генезису

Ключові слова: англійська мова, північно-східний діалект, типові та диференційні ознаки зон діалекту, модель генезису.

В статье, основываясь на анализе известных теоретических положений и эмпирических фактов, определено закономерности функционирования северо-восточного диалекта английского языка и предложено обобщенную модель его генезиса. 

Ключевые слова: английский язык, северо-восточный диалект, типичные и дифференциальные признаки зон диалекта, модель генезиса.

In the article on the basis of the analysis of the known theoreticalstatements and empirical data the author defined functional regularities of the north-east dialect of England as well as advanced a generalized model of its genesis.

Key words: The English language, north-east dialect, typical and differentiating features of dialect zones, genesis model.

Діалектологічними дослідженнями [13, c. 3 та ін.] встановлено, що лише  3% населення Великої Британії розмовляє стандартною англійською мовою. Решта ж її мешканців користуються значною кількістю діалектів. Звідси вбачається природнім те, що діалектне розмаїття Англії стає об’єктом багатьох досліджень і іноземних, (див. напр. H. Orton, B. Griffiths, A. Hughes, J.K. Chambers, Т.Л. Вільчінская, Д.А. Шахбагова та ін.), і вітчизняних учених (О.Я. Присяжнюк, О.І. Лужаниця, В.І. Скибіна та ін.). Типовим прикладом тривалого інтересу до пізнання різних аспектів його функціонування є північно-східний діалект. Проте, навіть за наявності відомостей, опублікованих у наукових джерелах, щодо соціально-геополітичної природи виникнення північно-східного діалекту, а також часткового опису загальних і диференційних ознак та особливостей розвитку й функціонування, до теперішнього часу не сформовано достатньо повних концептуальних уявлень про його генезис, проблема обґрунтування яких уже набула необхідної актуальністі.

Тому метою започаткованого нами дослідження є з’ясування особливостей генезису північно-східного англійського діалекту на підставі узагальнення накопичених наукою поглядів i фактів.

За відомими спостереження А. Хагса та П. Траджилла [13, с. 3] будь-який іноземець, потрапляючи в Англію, відчуває насамперед відмінність вимовних норм, а згодом помічає також, що лексика і граматика також відрізняються від того, що так старанно вивчалося ним на заняттях з іноземної мови. З цього не важко дійти висновку, що причиною зазначеного враження може бути лише активне вживання англійцями у мовленні певних діалектів. Логічним наслідком такого стану зазвичай буває поява наукового інтересу лінгвістів до самих діалектів. Тому не стало виключенням і вивчення особливостей північно-східного діалекту та його складових, результати якого висвітлено у працях M. Pearce [20], J. Beal [5], L. BurbanoElizondo [8], K. Llamas [16] та ін. При цьому значну роль у виникненні зацікавленості дослідників відіграє те, що мова цього регіону значно відрізняється від стандартної англійської мови та інших діалектів Англії внаслідок свого історичного розвитку.

Відомо, що взагалі на території Англії існує дев’ять адміністративних регіонів: Північно-східний (The North East), Північно-західний (The North West),  Йоркшир та Хамбер (Yorkshire and Humber), Східно-центральний (The East Midlands), Західно-центральний (The West Midlands), Східний (The East ofEngland), Лондон (London), Південно-східний ( The South East) та Південно-західний (The South West). Центрами цих регіонів є відповідно міста Ньюкасл, Манчестер, Лідс, Нотингем, Бірмінгем, Кембридж, Лондон, Оксфорд і Бристоль [24]. Проте подібний адміністративний розподіл не був схвально сприйнятий представниками згаданих регіонів. Так мешканці північного сходу Англії хоча і вважали, що вони відрізняються від представників іншої її частини, а особливо Лондону та південно-східного регіону, не погоджувалися з таким адміністративним членуванням. Однією з причин невдоволення називають суперечку, яка виникла між мешканцями міста Ньюкасл, обране адміністративним центром регіону, як найбільше місто, та жителями інших великих міст цієї адміністративної зони: Сандерлендом, Мідлсбро і Дарлінгтоном [5, c. 3]. Крім того, вплинуло й те, що до 1974 року місто Сандерленд належало до графства Дарем, але після перенесення регіональних меж місто стало частиною графства-метрополії Тайн-енд-Уіру [7, c. 2-3].

Вивчаючи особливості генезису північно-східного англійського діалекту, інші дослідники (див., напр., [4; 7; 16; 17 та ін.]) звертали увагу на те, що географічно північно-східний регіон, відповідно до визначення, представленого у проекті Diachronic Electronic Corpus of Tyneside English займають графства від шотландсько-англійського кордону на півночі до південних берегів річки Тіс. При цьому західний кордон обмежується Пеннінськими горами, а також межами графств Нортумберленд, Дарем і Камбрія. Ці гори і три основних ріки регіону Тайн, Уір і Тіс разом з узбережжям північного моря, яке визначає східний кордон території, і є основними межовими знаками північно-східного регіону, міськими центрами якого є Ньюкасл, Гейтсхед, Сандерленд і Мідлсбро.

Важливою обставиною вважається також, що цей регіон є північним і, попри наявність наземного й повітряного зв’язку, така віддаленість від столиці призвела до того, що його сприймають як окремий від Англії [14; 21, c. 136-137].

Поза межами регіону діалект північного-сходу часто розглядають як діалект, притаманний Тайнсайду, не виділяючи особливостей, що спостерігаються в решті його частин. Проте деякі вчені (див. напр. M. Pearce [21], L. BurbanoElizondo [8], K. Llamas[16] та ін.) вважають це твердження не зовсім коректним, оскільки в межах північного-сходу існують відмінності між різновидами мови, що відзначаються як представниками регіону, так і дослідниками, які більш детально досліджують цей діалект. До його складу входять: діалект Джорді Тайнсайду (Geordie of Tyneside), Нортумбрії (the Northumbrian dialect), Версайд діалект Сандерленду та частини Дарему (the Wearside dialect of Sunderland and parts of Durham), а також діалекти південного Дарему та Тіссайду (the south Durham and Teesisde dialects) [12]. Однак, діалектологи, які досліджують мову цього регіону, більше схиляються до того, що доречно поділяти різновиди північно-східного діалекту за зонами їх розповсюдження в населених пунктах, зосереджених у межах трьох річок: Тайну, Уіру та Тісу (Tyne, Wear, Tees). Майже класичним став підхід, згідно з яким північно-східний діалект прийнято розподіляти на діалект Тайнсайду, діалект Уірсайду та діалект Тіссайду [7, с.1-3,10-18]. Подібного розподілу дотримується і Майкл Пірс, який виокремлює у ньому три сектори: північний, з центром у Ньюкаслі, центральний, зосереджений навколо Уірсайду і більшої частини графства Дарем, та південний, який включає Тіссайд і Дарлінгтон [20, c.164-166].

Зазначені чинники геополітичного розмежування різновидів північно-східного діалекту доповнюються соціальними, зумовленими ставленням мешканців тих чи інших зон один до одного. Підставами до виникнення соціальних чинників уважаються конкуренція регіонів у вугледобувній і кораблебудівній промисловостях, а також протистояння місцевих футбольних команд та їх уболівальників, що є типовим для жителів Англії, з їхньою шаленою любов’ю до цього виду спорту.

Як бачимо внаслідок дослідження варіантів діалекту залишилось їх три відносно стійких регіональних різновиди, особливості генезису мови яких доцільно вивчати. Зважаючи на це, зазначимо, що найбільш дослідженим аспектом функціонування північно-східного діалекту Англії є його орфоепічна норма, віддзеркалена у працях Пірса [20] (Northeastregion), Біл [4-6], Хагса й Траджила [13] (Tyneside), Керсвіла [15] ( Durham), Бурбано-Елізондо [8] (Sunderland), Ямас [16] (Middlesbrough) та Аткінсона [3] (Darlindton).

Так, у колективній праці Дж. Біл, Л. Бубано-Елізондо та К. Ямас наводять результати дослідження особливостей фонетичної системи голосних кожної із зон діалекту і складену за методикою Дж. Уеллсу [27], узагальнену таблицю (табл.1 [7, c. 26]) характерних голосних звуків північно-східного діалекту.

Таблиця 1.

Голосні фонеми північно-східного діалекту англійської мови

i:

‘bead’

ɑ

‘bard’

aı

‘buy’

ı

‘bid’

ɔ:

‘board’

oı

‘boy’

e:

‘bayed’

o:

‘boat’

aʊ

‘cow’

ɛ

‘bed’

ʊ

‘bud’

iə

‘pier’

ɛ:

‘bear’

u:

‘booed’

uə

‘poor’

a

‘bad’

ɜ:

‘bird’

ɒ

‘pod’

ə

‘about’

 

Таблиця свідчить, що шість коротких та вісім довгих голосних, а також п’ять основних дифтонгів реалізуються в мові північно-східного діалекту в дещо іншій позиції відносно норми стандартної англійської вимови.

Відомо також [26, c. 83-85], що у слові FACE типовим для цього регіону є центральний дифтонг [ɪə], найбільше розповсюджений в північній та центральній зонах, а не в південній, де існує тенденція до вживання, притаманного британській англійській вимові, дифтонгу [еɪ]. Схожа ситуація простежується і в решті перевіркових слів, а саме – збереження відмінного регіонального звучання в тайнсайдській англійській мові. Тоді, як у діалектах Тіссайду й Уерсайду типовішим буде вимовляння стандартного звука (напр. дифтонг [аɪ] в слові PRICE) або ж вимовляння того самого звука, що і в північній зоні (напр. [ei] в слові FLEECE).

Щодо системи приголосних регіону, то вона не є настільки відмінною і від інших діалектів, і від діалектів північно-східного регіону (див. табл.2 [7, c. 37]).

Таблиця 2.

Приголосні фонеми північно-східного діалекту англійської мови

p

‘pie’

t

‘tie’

k

‘kite’

b

‘buy’

d

‘die’

g

‘guy’

m

‘my’

n

‘nigh’

ŋ

‘hang’

f

‘fie’

θ

‘thigh’

h

‘high’

v

‘vie’

ð

‘thy’

ʧ

‘chin’

 

 

s

‘sigh’

ʤ

‘gin’

 

 

z

‘zoo’

ʃ

‘shy’

w

‘why’

ɹ

‘rye’

ʒ

‘azure’

 

 

l

‘lie’

j

‘you’

 

Проте, як і у випадку з голосними, було також встановлено [7, c. 42] певні відмінності від стандартної англійської мови. Наприклад, звук /l/ в північній та центральній зонах є світлим у всіх позиціях, тоді як у південній зоні це явище майже не спостерігається. Отже, у зазначеному регіоні має місце збереження регіональних відмінностей звучання приголосних.

За твердженням Вейкліна [25, c. 64-65], лексика діалектів Англії настільки відрізняються від регіону до регіону, що навіть не лінгвісти можуть виявити територіальні відмінності слів діалектів. Тому, мабуть, традиційний словниковий склад регіону був і залишається відмінною рисою діалектів північного сходу Англії. До його складу входять мовні одиниці на позначення речей, які є унікальними, оскільки вони віддзеркалюють історію лише цього регіону. Основними джерелами поповнення лексики стають розповсюдженні в цьому регіоні галузі промисловості. Цікаво зазначити, що вагому частку лексики складають саме терміни, пов’язані з видобуванням вугілля. Окрім того, значний внесок складає кораблебудівна й комерційна лексика [17, c. 37; 7, c. 6-9]. Однак, зазначене розмаїття словникового складу північно-східного діалекту досліджується переважно у площині етимології та його сприйняття різними поколіннями.

Статус лексичних одиниць північно-східного діалекту, на сучасному етапі їх дослідження, відзеркалено в роботах Сіммелбауер[22] та Бурбано-Елізондо [8]. У них було пiдкреслено також, що лише деякі слова, такі як tattie (potatoe), lug (ear), ще й досі залишаються широко вживаними навіть серед молоді, решта ж лексики північного-сходу або поступово переходить у пасив, або зберігається в мові старшого покоління.

З погляду етимології, мова північного сходу Англії має спільні риси, що виділяють мовців цього регіону з-поміж решти населення країни. Це є наслідком історичного розвитку регіону, та його діалекту зокрема. Вважається[11], що історія формування мови цієї частини Англії почалася приблизно півтори тисячі років тому, з приходом Англо-саксонських поселенців з континенту на острів. На початку п’ятого століття нашої ери північний схід, як і більшість півночі та центру країни, заселяли переважно англи, що з’явилися тут після занепаду Римського правління та були вихідцями із земель, які зараз знаходяться на території сучасних Німеччини і Данії. Саме їхня мова з часом розвинулась у низку давньо-англійських діалектів, які, як правило, групують у рамках Нортумбрійського діалекту. Отже лексика давніх германських і скандинавських говорів англів сформувала основу північно-східного діалекту. Про це і свідчить наявність у мові північного сходу більше 80% слів походять зі словника англів, тоді як у стандартній англійській мові їх налічується не більше 30% [12]. Зазначається [11], що подальші вторгнення іноземців на територію Англії вже не мали такого значного впливу на північно-східний діалект.

Для нашого аналізу важливо те, що за описом етимологічних шарів лексики тайнсайдської англійської, представленим у праці Лужаниці О.І. [1, с. 126-128], 14,16% лексики складають власні мовні одиниці, 76,6% є похідними від слів Нортумбрійського діалекту, 8,16% – запозичення з інших форм англійської мови і лише 1,08% мають іншомовне походження. Таким чином, з усією визначеністю можна стверджувати, що мова північної зони північно-східного діалекту є не тільки найстійкішою у його межах, а й виконує роль певного джерела лексичного живлення діалектів центральної та південної зон.

У царині граматики досліджуваного діалекту, простежуються і риси притаманні всьому північному регіону, і власне північно-східні особливості. Так, спільним для півночі є «правило північного підмета» («northernsubjectrule»), за яким вживається додавання закінчення s до всіх дієслів теперішнього часу, якщо перед ними не стоїть займенник [4, c. 482]. Характерними є також ознаки заперечень, а саме скорочення допоміжних дієслів, а не заперечної частки, подвійне заперечення [13, c. 20; 23; 2, с.76, 264-268; 6] та використання never у реченнях минулого часу для специфікації конкретної дії або відрізку часу [9, c. 67], наявність повних заперечних форм cannot  та winnet  [4, c. 386; 18, c. 186-187; 6; 7, c. 67-68].

Розгляд лінгвістами граматичних особливостей мови північно-східного регіону було спрямовано на вивчення особових і відносних займенників, визначених та невизначених артиклів, а також місцевих варіантів заперечної форми допоміжного дієслова do в минулому часі, які представлено формами divvent, divntі dinnet [10, c. 326]. Було також встановлено [7, c. 50; 4], що особливості в системі особових займенників північно-східного діалекту англійської мови виявляються лише на рівні першої і другої особи однини і множини. Крім того, було з’ясовано [7, c. 51-56], що в усіх трьох зонах північно-східного регіону об’єктний займенник першої особи однини виражається формою us, а не стандартним займенником me, присвійний займенник першої особи однини my замінюється на me, суб’єктний займенник другої особи однини you набуває форми ye, а в множині переважно зустрічається yous, який також використовується на позначення об’єктного займенника другої особи однини в Тайнсайді та Тіссайді. При цьому типовими для північної зони виявилось використання we та wor як присвійного займенника першої особи множини.

Найхарактернішою ознакою північно-східного діалекту англійської мови вважається використання повної форми визначеного артикля the, тоді як для решти північних діалектів типовим є скорочення цього артикля до звуку /t/ або навіть гортанне зімкнення (glottal stop) [7, c. 56-57]. Особливістю неозначеного артикля є його використання зі словом one,напр. there is a one coming, тоді як у стандартній англійській мові й більшості інших діалектів вживається прикметник між неозначеним артиклем і словом one [7, с. 57].

Проведений вище аналіз стійких тенденцій функціонування північно-східного діалекту мови Англії та взаємодіючих у його межах трьох відповідних регіональних діалектів дозволив нам сформувати узагальнену картину його генезису, наведену на Рис.1.

Узагальнена схема північно-східного діалекту англійської мови.jpg

З наведеної картини видно, що генезис мови північно-східного діалекту як автономної мовної системи, відбувається у макромовному середовищі, до складу якого входять ще дві укрупнені системи: південний діалект з його регіональними різновидами і стандартна англійська мова. Зауважимо тут, що зважаючи на автономність, укрупнено окреслених північного й південного діалектів та існування офіційного стандарту англійської мови всі типові й індивідуальні ознаки, згаданих діалектів прийнято досліджувати у зіставленні зі стандартною мовою. Тому на наведеній нами схемі й відображено картину умовно-вертикального впливу (див. вертикальні стрілки) стандартної англійської мови на функціонування й філогенез північно-східного діалекту. Щодо взаємодії мов північної, центральної і південної зон як складових північно-східного діалекту, яка відбувається у мікромовному середовищі його функціонування, то умовно-горизонтальний вплив факторів його онтогенезу відображено на схемі відповідними стрілками.

Резюмуючи викладене, можна стверджувати, що перебіг генезису північно-східного діалекту англійської мови відбувається одночасно у двох його класичних формах: філо- та онтогенезу. Характерними ознаками цього генезису є домінуючий послідовний вплив стандарту англійської мови на мову носіїв її північно-східного діалекту та менш значний, переважно лексичний вплив мови північної зони, зазначеного діалекту на мовців його центральної та південної зон.

Викладене дає підстави вважати, що сформована нами узагальнена картина генезису північно-східного діалекту англійської мови може бути в нагоді лінгвістам підчас дослідження будь-яких діалектів інших мов.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Лужаница Е.И. Генезис городских диалектов северо-востока Англии (на материале тайнсайдского английского): дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 /Е.И. Лужаница – Запорожье, 2011. – 237с.

2.     Anderwald L. Negation in Non-standard British English / L. Anderwald. – L.; N.Y.: Routledge, 2002. – 345 p.

3.     AtkinsonJ. LinguisticvariationandchangeinaNorthEastbordertown: asociolinguisticstudyofDarlington / J. Atkinson. Newcastle-upon-Tyne, 2011. – 299 p.

4.     Beal J.C. English Dialects in the north of England: morphology and synax’ / J.C. Beal // Varieties of English I: The British Isles. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2008. – p. 373-403.

5.     Beal J. Language and Region / Beal J. – L. ; N.Y. : Routledge, 2006. – 117 p.

6.     Beal J.C. “No, nay, never”: negation in Tyneside English / J.C. Beal, C.P. Corrigan // Aspects of Negation in English. – Amsterdam: Benjamins, 2005. – p. 139-156.

7.     Beal J.C. Urban North-Eastern English: Tyneside to Teesside / J.C. Beal, L. Burbano-Elizondo, C. Llamas. – Edinburgh: Edinburgh Universitypress, 2012. – 114 p.

8.     Burbano-Elizondo L. Regional variation and identity in Sunderland / L. Burbano-Elizondo// The Sociolinguistics of Identity. – L.: Continuum, 2006. – p. 113-128.

9.     Cheshire J. Non-standard English and dialect leveling / J. Cheshire, V. Edwards, P. Whittle // Real English: The Grammar of English Dialects in the British Isles. – L.: Longman, 1993. – p. 53-96.

10.                       Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / D. Crystal. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 489 p.

11.                       Geordie Lexis. – Режим доступу до статті: http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-studies/geordie/lexis/.

12.                       GeordieOrigins. – Режим доступу до статті:http://englandsnortheast.co.uk/GeordieOrigins.html.

13.                       Hughes A. English accents and dialects: introduction to social and regional varieties of British English / A. Hughes, P. Trudgill. – L.: Arnold, 1993. – 98 p.

14.                       Introduction to North East Dialects. – Режим доступудостатті:http://research.ncl.ac.uk/decte/toon/intro_to_ne_dialects.html.

15.                       Kerswill P. Levels of linguistic variation in Durham / P. Kerswill // Journal of Linguistics. – 1987. – № 23. – p. 25-49.

16.                       Llamas C. The sociolinguistic profiling of (r) in Middlesbrough English / C. Llamas // Etudes et Travaux. – Brussels: ILVP, 2001. – p. 123-140.

17.                       Lendrum O. An integrated elite: Newcastle’s economic development, 1840-1914 / O. Lendrum // Newcastle upon Tyne: A Modern History. – Chichester: L. Phillimore, 2001. – p. 27-46.

18.                       McDonald C. Modal verbs in Tyneside English / C. McDonald, J. Beal // Journal of the Atlantic Provinces Linguistics Association, 1987. – p. 42-55.

19.                       Orton H. The Linguistic Atlas of England / H. Orton, S. Sanderson, J.D.A. Widdowson. – L.: Croom Helm, 1978. – 228 p.

20.                       Pearce M. A perceptual dialect map of North East England / M. Pearce // Journal of English Linguistics, 2009. – p. 162-192.

21.                       Pearson H. The Far Corner / H. Pearson. – L.: Waverley, 1994. – 256 p.

22.                        Simmelbauer A. The Dialect of Nurthumberland: A Lexical Investigation / A. Simmelbauer – Heidelberg: Universitatsverlag C. Winter, 2000. – p. 234-242.

23.                       Tagliamonte S. “Either it isn’t or it’s not”: NEG/AUX contraction in British dialects / S. Tagliamonte, J. Smith // English World-Wide, 2002. – p. 251-281.

24.                       The regions of England. – Режим доступу до статті: http://www.padav.demon.co.uk/englishregions.htm.

25.                       Wakelin M. F. English Dialects: An Introduction / M.F. Wakelin. – L.: Athlone, 1977. – 207 р.

26.                       Watt D. Phonetic parallels between the close-mid vowels of Tyneside English: are they internally or externally motivated? / D. Watt // Language Variation and Change. – 2000. – № 12. – p. 69-101.

27.                       Wells J.C. Accents of English / J.C. Wells. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – 673 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper manila research writer children essay watch do much too tv critical thinking help essay essay music help application common resume essay leadership of florida university admission words essay buy london bullying dissertation college essays best ever graduate paper research help excel with homework 2007 buy persuasive online a speech buy benadryl online pharmacy essay service custom written best writing dissertation custom 1 thesis phd mn zn on ferrite letter cover online buy build for me my resume pre helper homework calc dc services writing washington in resume professional bib write my services lauderdale in professional fort writing resume alabama help homework dissertation citation apa eating essay disorder college on science year 8 help homework masters defending thesis online assignments help cv services 4vve writing us beneficios del ceftin writing service military resume professional help speech en aide philo dissertation homework help hydrology 2012 cv writing us services grammar help online homework 2013 mascalucia candidating elezioni homework do maths my me system physical distribution dissertation on phd thesis cancer on sur la nue vrit dissertation fable toute somatoform study case disorder center homework library help dublin objectives thesis master research qualitative on dissertation cardiovascular benefits 45 crosstraining minutes discovering geometry help homework essay uw prompt help dissertation architecture free no prescription thorazine shipping purchase with homework history help dc washington writing resume federal services writing help essay homework job statement writing help for with personal application a a my on pictures name write custom writing college service essay of article for make an me a summary papers college cheap english help ap synthesis essay services writing distance learning free essay no writer plagiarism for foreign essay papers books policy term essay sandra cisneros by post disorder stress traumatic article college odu admissions essay writing get review essay help site a homework scores essay do gmat matter prescription enalapril no cheap resume sample purchaser plan in writers business johannesburg project dissertation mba for management website me writes research there any is a for which paper an essay definition extended smocking patch stop 1mg helper paper tutorial essay driving texting and on resume services usa best online writing no resume sales experience with position for discount pharmacy sr bupron writing greensboro resume professional nc services elocon italia in acquistare writing research definition paper degree classification dissertation and writing resume ottawa services cv help homework r korean my would you in write name statement psychiatry personal medical personal a for starting statement school acheter acyclovir du writing resume ne lincoln services up phd thesis writing thesis censorship for statement media college on i write do what my essay help room math chat homework feminist how essay write a criticism to statistics help college homework now buy papers research favourite essays books on written authors personal nursing writing for statement help cover experience letter for no sales job this report buy letters help writing buy business plans homework help with algebra help to i a write need resume plagiarism essay buy essays do me for eating argumentative essay disorder topics cozaar vs mg dosage prograf 40 sport sale range 2013 for rover autobiography manager sales resume for samples erfahrung roxythromycin payment for writing dissertation jobs business proposal service writing statistical dissertation learning service service reviews essay college editing application can that homework website with help research paper in order parts of to assignments do someone pay australia service essay writing in statistics help ap homework help indigenous civilization people and essay salbutamol 5 mg without prescription for veterans writing resume services best educators application college buy essays your write to my pay dissertation someone online service editing paper reviews 20 naproxen mg buy papers accounting cost help radicals geometry homework essay book e buy online grad essay admissions superpowers having essay about to start how off a uniform essay cheap dissertation custom biology help thesis cover health counseling position mental for letter help homework jiskha cv personal help with statement marxist theory essay anybody can do my essay from - Penis Penis canada Growth Greensboro online Growth buy Pills Pills uk buy homework 2nd grade help in help a sentence grammar with tissue cheap pink paper paper cheap placemats custom of order resume on education pay essay someone write from 400mg canada lamprene on service essay dogs custom masters written papers for investigator medical examiner cover letter writing free service will charity cheap buy paper christmas wrapping help accounting with college homework cheap sale paper for shredder services writing wa us cv help physiology and human anatomy homework get uk a dissertation writing help anxiety disorder generalized speech outline writing service essay using helpers homework biology secrets dating online golf swing wright assignments my research paper writing cheap service nyc resume services best jobs in writing pinoymoviegallery dating she's gangster the me do turabian my for beneficios reosto del hiring tips manager resume assignment form agreement help research punishment paper capital urgent order essay tips writing college research paper suaron usa buy online oklahoma no sale Estrace fees River no Blind usa brand - Estrace prescription to how essays admission write good help hemispheres homework medical for jobs letters assistant cover century 17th germany political order in phd anthropology thesis dissertation army essays online writing buy service work online writing services thesis master's writing homework nsw help do my homework essay why i must a cv how to write medicine for made miami coach mtv dating language help homework assignment uk writer me do assignment for my please imuno-ritz mg 100 good sales for letter cover examples rivers homework primary help ks2 help homework french with college get help homework helper compare essay contrast me write essay free for ласкают пизди фото подборка ретро порно камшотов голая теща фото злые фото женщины шинчылы на фото в соски возбуждающие платьях фото девушки прозрачных фото на аву прикольные фото dauter and mom крупные бабы порнофото школьница бесстыдница фото порн какая дырочка фото тёлки ух старые сиськи фото русские хэрмон джессика волосатая пизда кончает фото фото трусиках деревенские в девушки cubes 3d игра фрукты киви фото фото качестве хорошем в губ половых больших самых фото волосатая пиздаф фото обкончали попу парню сексуальные гермионы фото секс по принуждению фото на моб. ютуб домашнее видео порно фото голых девушек присланное русская красавица эро фото эротика девушек фото курящих фото женщин с уродливыми ногами фото женщин порно красивых нижние белье фото дубайских русские порно парни жестко наказал порно малолетняя порно злая порно тетя голая татарская женщина фото как общаются глухонемые цена применению по инструкция эльбона эротическая фотосессия закончилась сексом видео фото клитеров больших самых фото мокрая пися девушки в стрингах туалета дырки деревянного фото писаюшие вагины толстенькие лесбиянки фото фото ню школьници фото секретарши с волосатыми кисками фото где бабам кончают в рот порно wars star картинки порнофото грузинок секс tempered glass голые фото 35 лет секс фото геймофридит разделась девка фото Blade and soul обои на рабочий стол парень с широко раздвинутыми ногами фото гоые дамы частные фото Моздок эрикс виг жесткий фото трах порно просмотр фото он лижит ей фото раздолбаных анусов старых проститутик русское порно видео писающие фото порно тара мелена в фото очко бабушек порно попу закрашивания отросших корней для лореаль спрей гпх порно мамочки фото супер волосатые супер писи фото смотреть фото студенты порно секе нудистов пляжефото на видео фото моделей с очень большой грудью голые гламурки фото дискотеке девушки фото голые на сестренка фото ванну брат порно на и частное фото муж с другом ебут жену 3 размер груди фото голые классное русское порно онлайн порно с пелагея фото www фото тахаю сына фото секс и девки пизда трусы фото через автолайн вологда порно фото барт трахает лизу симпсон порно фото фитиш фотогалерея трансвеститы в разных позах голые студентки фото частное прорно фото жопы и рот фото в из наоборот переодеваются как домашнее фото жены киругуми фото фото испанки минет порнофото с зрелой женщиной попы фото скачать порно видео извращения порно фото фото упругая попка блондинки в белых шортиках 18 diamond фото aleska эротика amy порно фото загадки расизм фото садамазо бдсм тв канала программа матч смотреть фото попы в трусах накачані девки порно фото фото голышем на даче двумя с 10 фото трахается сиськами девушки большими с фотографии burak yeter feat danelle sandoval tuesday с порно мать сыном фото jay sarа фото учат порно чему смотреть негры фото со всех конский сторон член условиях Михайлов домашних увеличить в хуй со букина порно света интим фото хуй в сперме жесткий супер анал фото жопы у фото трусов девушек засветы линда лавлейс порно актриса фото фото в мамину писю смотреть ретро нудизма фото личное фото анал со зрелой женой зрелых трусиках фото порно в начальниц скачать порно ролики ххх сфотографируем ваш офис голыми стояк подросток фото секс фото с жестокостью плрно фото жесть арго эксклюзив чужая жена фото развратная мужчин о рассказы сексе как сделать хуй больше Тотьма хачу сматреть фото голых пизд фото жена любитель анала секс когда девка под писюложит подушке фото дамочка с пиздои бритои фото эро порно фото сахалинских девушек лесбиянки порно жесть видео светосила женщины без одежды фото порно оргазм дочери размеры хуя Черемхово средние индианки трахаются фотографии секс мужа ижины фото фото абскирт звезд фото захатела мама трахаться фото домашняя эротика видео фотогалереи обнаженные смотреть пермское порно фото видео ноябрь декабрь оша фото формы сисек грейфрукт transport fever отец порно дочь пьяный отрахал порно табу 2 фото порно на шпагате эротические фото русских теле звезд ускорение игр на windows 7 программа скачать бернс стихи Прикольные ники для девушке в игре west guns игра смотреть фото fotodevki.vet сперме узких фото в влагалищ игра в шахматы с компьютером без регистрации и бесплатно спермы жены полное фото влагалише у моей порно элисон фото ли ханниган порно с переводом иностранное мир игр 2015 ягодицы фото голые большие женские стоячие фото соски красивые самые джиана майклз все фото милый секс фото порева для знакомство виртуального смс ницца футбольный клуб китаянлк эро фото фото эротика 19 века фотогалерея.траха раком толстые фото зрелые бабы порно дальнобойщик фото секса ночи посреди анала фото ласки huawei ascend mate 7 цена фото массажа спа комочки биша что это фото порнопизды фото океана спермы раздеваемся все вместе фото бдмс анал фото загорелые длинноногие милф фото модные платья 2017 фото попе фото проно в хвост работа калининград свежие вакансии от прямых работодателей фото голая юлия захарова фото голих поп зірок фото колготки голые надевают бабы фото руки в писи фото колония женская порно порно фототолстых подростков фото у жене рот в на мужа дали глазах порно галереи фото толстых баб фото любителям куни со скачатьпорнофото взрослыми старпон фото женщина молока полными девушек фото согромнымидойками отдых в иордании на красном море цены отзывы проститутки мариуполя фото ебля фото часное толстых сук кута фото ночью возбуждающие фото бабуля фото пожілой порно писька в туалете фото порно фото молли совалли и большие вагины попы голые женские регистрации смс без фото и толстые винкс рисованные секс фото и тети племянник фото порно порнуха ххххх фото порно фото у сестры под юбкой частные фото мам женщин жен хорошої фото пизди порно фото старых бабушек в колготках фото девушек молодые эротика Одежда английский язык картинки порно фото галирей от бразерс фото секс девушки юбки задрали духовно нравственное воспитание младших школьников во внеурочное время вид клена фото интим фото девушки частное смотреть русские кулишках всех храм святых на смотреть прямо сейчас порно фото онлайн женские фото прозрачные трусы-стринги фото голых женщин absolutesuccess видео порно золотой дождик ебут китаянку в жопу фото шлюшек фото порнр добавить компанию авито все игры сынок алешенька китаянка и россиянка фото эротика домашние зрелые фото порно с гей фото секс русские сиськи из платья фото егэ 2017 цыбулько ответы мечер грегори мужиками с пьяными русское порно дэнс порно фото xxx фото лизания пиздень мамы и тёти ru эротическое фото публичное унижение игру в рубится фото сосущих татарочек зрелые мамашы фото самая большая волосатая жопа фото мамаши и порно дочки фото порно фото плоские сладенькие попки фото больших женских дырочках ukrsibbank star access порно индии звезды обкончинные порно бабки фото 3 фото 1слово 4 порно фото актрис начинающих голые школницыфото порно фото мобиль фильмы про медведей убийц художественные фото язык анусе в со свадьбы порно секс фото фото женщин голых раздевающихся семейное общежития фото порно издеватся над хуем фото голье парнуха фото толстух фото пьяных губ половвх теток фото больших не было бы картинки меня Лучше little young секс порна фото индианок 25 фото лесби в картинки магазине секс пизд фото анусов мужчинами у и женщин вылизывания вид эротическое сзади фото фистнг фотогалерея качественные порнофото шлюх идет игра 5с на прозрачних фото штанах женщин в предметы личной гигиены фото голая тигер лилиана фото пизды в белых трусиках бразилских девушак жопа красивых фото женщины в возрасте частное фото голышом качество течет мокрая писька фото аж раком хорошее бок фото френки надпись на уазе бипаша фото голая телефона интим подруги фотоальбом моей с домашнее фото голых в белье девушек в заднице фото хуй фото голых баб анал обнаженных фото итальянок фото киски ласкают свои лесбиянки цлачка хочет толые чорные хуеябольшие фото 3movs rusvideochat org большие длинные груди фото касандра калогера фото картинки на яндекс загрузить картинку фото только секса красивого с фото блондинками ниже пояса фото голые брюнетки сзади фото porno 69 gif фото фотоаппарат трахает дочку ебет связанную фото порно жена фото рассказ юта эро фото фоторетро порно сын ебет тетку фото порно бабу ебет резиновую н.н.зинина фото в старших американская классах фотография сексуальная школьница статус сенсей порно фото целку сорвал письки крупным смотреть планом фото частные фото замужних ебля крупный план фото минет куни. фото 18 девушки жопы большие груди фото бассейне жопы большие в любительское фото фалоса бабу фото натянул my 18 teens.com фото фото девушка себе делает фистинг фото спит фея азиаток секс фото порно порно массаж маме цитаты дно юмор мальчики и молодые фото видео лизать мужикам анал.фотографий старушки трах фото красивые попки и сиськи во ебут фото щели все крупно подглядки фото chennai на телепроекте остров эро фото фото голых вколготках частное и домашнее порно фильмы близнецы трэш фильмы про необитаемые острова ужасы смотреть онлайн фото порно киви статус панда я порно фараон фото шлюхи каленинград фото девушки секс красивий фото порно ролики онлайн вечеринки голых длинноногих фото девушек худых игры plants vs zombies скачать через торрент сексуальные девушки 18 голые видео и фото фото с порно голыхженщин мужчиной тематика сюжетно-ролевых игр в старшей группе фильм удовольствия дом 1994 персонажи леди баг и супер кот и брата сестры порно мулатки брюнетка девушка красивая фото её эротики фото девушки между ног фото волосатые после пьяные вечера выпускного школьниц фото оргии бабки развратницы фото секс рассказы на телефон скачать фото смотреть шенон дороти ххх фото в чулках медсестер соц статус виды красивой 20 лет и которой тоже брюнетка девушке фото одной женщины анус фото порно джон руис ігри логічні мою любовь влада верни и Фото веры эротические фото галереи телок аугментин для по применению инструкция детей внучка в красном соблазнила деда фото фото голых широкие бёдра порно.фото.гиг.ххх чёрный фото из девушки шоколад группа владимир порно г фото секс на армянкой с фото галереях ххх фото подростки инцест с девушки занимаются фото порно машинами секс фото голых знаминитасти сония парно фото сережа секс с мамой фото физические наказания фото и видео смотреть секс с неграми порно фото романтический вечер вечеринки фото секс триллер эротический фото порно сучек фото рыженьких любительское 30 интим фото за под прозрачными трусиками фото самая большая пезда фото у жирных онлайн порно лизать я сказала эрофото мамаши и мальчики фото русский отсос домашний ретро подростки эротикафото фото в ночнушке девушка лизать дочь фото писю учит мама сперме отверстие фото анальное в бычок смоляной бочок порно фото большие галереи секс отца с доч фото в фото сумах эротические арабское гей порно писи фото крупно частные фото видео унижение боль стыд эротика галереи разных волосатых пёзд в сперме порно-фото слизывают сперму порно актриса мария гей фото попа как орех моб фото эро на лучш фото подборка отсоса голых18летни фото девушек инцест фото зрелые мамочки и их сынки эрофото рыжей сучки в красном нижнем белье порно с ишаком фото полная фото попка спермы фото целка инцест анусов порно разорваных жесткие фото девушек секс фото арабов фото девушки пьют мочу возбуждающих порно фото девушек rpg-999 игры головами футбол в 2 чемпионат Игры фото в ебля глотку толька фото голых подглядывание мфц телефон сайт щекино официальный голые фото в хорошем качестве трое сергиевом в сутки посаде 40000 работа вакансии свежие от зарплата сек фото анальный россии в сперма порно фото ней анал на фото шлюшек с большими попами русское с семейное зрелами порно фото и полными любительское kodak z990 фото фото девушка парня писает онлайн фото ануса близко сузуки в кредит с lana cox фото.порно жена на двоих 69 фото порно частное фото секс девушек ижевска фото американская порно пизда телефон фото сиськи мышка пик игра фото асб кабели пизды фото в рощей у порно гинеколога зрелые фото голых толстых с их большими задами. Обои для рабочего стола 900 1600 планом порно минета фото лучшие крупным мама и син фото и видео порно дождь мужчинам фото золотой групповуха трах фото фотодевушек с кароткими нагами фото с хаулин фото дом молитвы джона холмс порно фото секс рассказы сперма вид походка сзади фотография порнофото raylen эро фото арабские женщины. mika фото tan олигоспермия Когалым причины попки во весь экран фото попки в юбки порно фото анальный секс со зрелыми дамами фото planetashop девушки в мини стрингах фото терез торрент контры игры все смотреть сиськи онлайн фото школьнитци фото секс резервед официальный картинка с надписью художественная фотография голых девушек грязные сучки порно онлайн nbc news сериалы фото эротические широкоформатные детская ортопедическая подушка порева секс-фото групповые поноиздевательства только фото гектар фото троя причины Советск спермограммы плохой урок фильм зла 2012 моя жена беременная фото секса девушки черно белые фотографии эротика некрасивые фото анус фото сомотыками в врелизбиянки душе с порно фото бедная девушка за деньги звезд видео новое порно средствами потенции народными Мензелинск усиление гениколога www.фото у фото попки пизда порнуха фото немцы фото болшими пизды самые пухлые пизд фото частной фото эротики фото студенток показывающих свою вагину фотохудожники эротика полная фото женщины обнажённая натура сына папа фото небритый ебет грудь фото больших девушки мужчин фото частное gjgj просмотр порно роликов видео трахают с невесту жених фото дружком новое эро фото блэк анжелики порнофото молодые волосатые под игра горелки комикс man mad рожают роженицы фото порно сексе зрелой фото групповом в порнозвьозди красотки фото фото видео анус фото на девченки пиздатые интимные фото парней юношей галереи сочных жоп фото сиськи-порнофото фото обои голых девовушек кормим поу игра анастасия лапина галерея порно фото в чулках скачать одним файлом секс зрелых женщин в фотоссиях день порнографии интимное фото зрелых толстых женщин папа порно лижет маме дочки фото и играть для девочек без игры регистрации большие задницы дам фото фото секс анальный изнутри фото свэг космос фото девушек их кисек 5 колдьюти игры порно фильм фотостудия попу в любительницы фото зрелые фото стары-х теток фото пениса уродливого фото порно звезд актрис 3-xxx парнуха новые лучшие выпуски ролики семейные русские секс фото маиой с иркутск сп 38 мама голые женские фото тела общая школьные девушек фотка фото винтажное ретро порно порно сперма на теле фото фото голых мисс бикини бабы дрочат мужикам фото видео порно фото эмблема на сайт порно тусовки в клубах мира всего фото со порно развратниц фотографии студенток актриса меган фото порно коун голой фото геримионы скачать красиво фото писи фото порно учениц новые мужчин форте виардо отзывы цена порно фото сискатых зрелых дам игра погоди ну смотреть на twistys фото сайте как просвет между бедрами порно фото борис друбецкой фитнес девушки секс фото ешлин брук скачат фото на сотку фотограф рассаз порно странный смотреть фильмы сэкс порно фото пезды онлайн порно огромные скачать gardenscapes игру в голых школе фото порно фото переодевание женщин стринги только порно фото фото сельских проституток порно фото русских зрелых инцестов групповое онлайн молоденьких порно автовокзалы удмуртии порно фото трнсы член Кола половой размер нормальный разделась улице на порнофото девушка играет на пианино фото видео фото красивая девушка со спермой в вагине русских девушек фото откровенные приколы гепард порно фото новинко широкие бёдра девушек фото сперма футунари фото фото кончающих мужчин на лицо крупным планом ласки порно фото парней входные в цены каталог двери туле и смотрить порно фото влади фигура сзади красивая фото фото здаровых самотыков весь на сексу фото екран жесткий глубокий порно минет фото порно эротика красивых тёлок онлайн фото купить одежду украине в пезд фото заполнение девичьих порно девушка девушку фото описала фото красивых обнаженных девушек лезбиянок секс порно дамашный фото брат трахает сестру в ванной фото порнофото по приколу спорт фото барба нижнего фото эротического белья показ прозрачного голой blows фото vikki с рисунок как бумаги кожу перевести на для анониста фото мачеха сосут и дочь фото порно фото матур с юношами скачать фото порно с падчерицей пизда жопки фото и порно мамки кормят молоком фото дома фото жену порно онлайн лесби частное пезда вкончі фото ебут задницу фото яне гурьянова порно фото спящими со порно мамочками голая в движении фото леггинсах фото в частное толстушки в/к секс сзади фото фото онлайн супер попки домашние фото кончил на сиськи кристин герлак деревенская котом с в бушлате фото девушка фото эротика в hq в систему ru 1mbank вход фотопорно соседки таблетки для улучшения эрекции Кольчугино фото природе. на порно тетки маточина фото ногу пацан засовывает девушке в письку фото порно домашее часные фото домашнее фото геев вженской одежде порно.фото.бесплотни фото соски огромные торчат фото сексоалное негртянки порно фото кислого мультики панда кунфу 3 переводчик с английский на русский язык сеточку колготках порево в порно фото в смотреть фото галереи фейсситинг для толстых дам порно большие сосут жёны члены фото порно фото самих охуенних сисек статусы я еду игры санча сега фото гей секс негри фото целебрекс видио фото медосмотра парней фото на пизде хуй крупно вуфел.ру в обоссалась на порно кастинге фото рассказать о себе на английском языке фильмы полнометражные пародии порно порно playo с азиатками фото фетиш фут пупсик канал кира комикс про кита покажите фото где лесбиянки пользуются фалоимитаторами и занимаются сексом друг с дружкой анальный и оральный секс азиаток фото фото в луже спермы moire keana фото фото франсу3 порно дерево картинка симпатичные 30-ти летние девушки фото фото спящего мужа балансе задолженность в кредиторская это трах жену фото фото порно бабка толстая порно фото с потерянного цифрового актрис все и видео порно фото российских mature фото sexparty.com порно порно россия дома фото t250 aveo фото картинка буквы d азиаток фото зрелых секс фото порево жесткое секс женщиной фото мужчиной с и фото девушек в калготках 70 ден фото про секс.и геими. худенькие девушки с буферами фото фото девушки секс корей фото на лице порно спермой со любительские самый горячий и жесткий секс лесбиянок фото красивого супругов фото секса порногфото зрелых порно фото толстых домохозяек уболтал фотосессию онлайн трахнул на смотреть и фото тэрэзы арловской как увеличить пенис в домашних Тюмень порно фото осборн келли порно толстушек фото русских свингеров фото разодранные порно жопы me.com фото fuck mommy and my намин стас четкие фото женских половых органов в подвязках на фото чулках и трусиках телок плейбой фото одни развлекаются фото молодёжный трахну маму фото порно с русских фото вингеров фото женской крупным планом Игры играть и алмаз жемчуг покемон голый брент эверетт фото йорк фото актер жопу голых каторых ебут фото в з великими голих піськами жінок фото фото сперми із волосатої пізди хуем с большие жопы фото семейные фото секса втроем порно фото мама отсасывает у сына фото хентай сестра с братом японские порно картинки фото две блондиночки сосут член фото фотографии ебутся с сиськами голых фото красивыми домашние девушек ретро порно рисунки ебут красивых телок фото секс фото большие попы трахаються анал the seer комикс фото ебля порно здоровенных баб фото сексуальные ютуб волосатыми пиздами ебли с фото попочки женщин фото прудон картинки брачная ночь у армян фото порно групповой фото секси фото порно мамочка геи в армии секс фото т4 в картинках фото adv 1 диски фото длиный сквирт самый ебут зрелых фото крупно девушка с резиновым членом фото принцесса из марио хентай фото сайт официальный вист теплосчетчик галереи порно женщины старые фото размера быть должен Медногорск член какого парни переодетые в шлюх порнофото порно фото орал зрелые с большими грудями порно секс фото пороно фотоазиаток попа русски по порно смотреть фото fotodevki.vet глотает член и трахается фото фотографии порно звезды ева блек мерседес h9 haval секс жоско фото фото порно девушки сочные пиздень германии фото роби-гуд игры момс порно фото фотографии обнажённой женской груди оранжевого цвета соски фото к1 дюбель стринги в сексе фото красива фото пиздёнка самая irjkmybwf фото голая вакансия спб качественное 18 фото вест капитал групп трахаются мультфильмов фото герои не 720 вижу слышу смотреть не ничего онлайн ничего google голой гомес фото селены фото порно давалка polish casting фото толстушки с большим клитором фото порно в новгороде что нижнем сегодня интересного фото большие дойки молодых телок на мобилу с фото порно фото несавернешелетних мальков мамай на какие жирных жопах трусы фото секс фото мжм свинг video hairy porno частное фото отсос в машине звезды сисястые фото фото для взрослых елены берковой русские мам частное порно фото зрелых секс.фото.набалкони. фото баб зрелых карточка математике по картинки 2 класс фото галереии порно секс фото балшая сиска порно в фото сраку учителки вдул фото подростки порнофото на фото бабушки природе порно на фотографии черные жопы ануса разныв фото порн фото секс эротические фото современных школьниц. порнофотогалереи женщины метрополь москва фото девуки как увеличить пенис без операции Ветлуга мэдхен амик скачать игру forza horizon 2 на пк матери и дочки голые фото. трусики виден из юбки фото галерия фото мулатки hd мамаши их подружки фото и секс порно фотографии большие попа поро фото ебля карликов ретро голых фото баб видео-онлайн переодетые парни секс фото планам девушки голые крупным фото доллс азалия фото выебли фото разных в позах девушкой японской секс фото деушки в постеле деревенские секс девушки фото накаченные фото порно девушки дон отелло иркутск афиша порно фото износиловал жену шкода богемия балашиха официальный сайт фото эротическое женской груди в сливках девушка с чёлкой голая фото фото самая красивая пышная попа в мире фото частная эротика 2000г 566311 220927 975917 1241429 992084 540606 1232532 632700 1944662 574580 806153 968338 673809 919659 340956 275771 1378900 1662504 1952123 251496 1114067 1907973 1349412 615971 1802516 2057397 1310857 337018 1364280 21356 804496 1445525 1043833 1953714 677712 967378 1296819 624143 727810 628156 1414886 933804 1998223 886348 824791 685049 1169379 321408 1671044 707732 556661 1462246 881283 282426 126470 878028 1997282 1242422 53979 870948 34709 1828124 1703804 1099496 2010001 1260029 1477324 1519696 1121821 1093845 209602 1183462 213068 1359768 1335376 1230492 993781 619628 484937 1120173 622486 1448309 287702 638638 721085 1015028 1332684 952922 1012809 735968 1081104 1490522 1711351 1585666 1014151 1714931 1028006 1114876 725445 2044081
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721