ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:81’28

Колісник М.П.

Національний Технічний Університет  України «КПІ», Київ

 

У статті на основі аналізу відомих теоретичних положень та емпіричних фактів з’ясовано закономірності функціонування північно-східного діалекту англійської мови та запропоновано узагальнену модель його генезису

Ключові слова: англійська мова, північно-східний діалект, типові та диференційні ознаки зон діалекту, модель генезису.

В статье, основываясь на анализе известных теоретических положений и эмпирических фактов, определено закономерности функционирования северо-восточного диалекта английского языка и предложено обобщенную модель его генезиса. 

Ключевые слова: английский язык, северо-восточный диалект, типичные и дифференциальные признаки зон диалекта, модель генезиса.

In the article on the basis of the analysis of the known theoreticalstatements and empirical data the author defined functional regularities of the north-east dialect of England as well as advanced a generalized model of its genesis.

Key words: The English language, north-east dialect, typical and differentiating features of dialect zones, genesis model.

Діалектологічними дослідженнями [13, c. 3 та ін.] встановлено, що лише  3% населення Великої Британії розмовляє стандартною англійською мовою. Решта ж її мешканців користуються значною кількістю діалектів. Звідси вбачається природнім те, що діалектне розмаїття Англії стає об’єктом багатьох досліджень і іноземних, (див. напр. H. Orton, B. Griffiths, A. Hughes, J.K. Chambers, Т.Л. Вільчінская, Д.А. Шахбагова та ін.), і вітчизняних учених (О.Я. Присяжнюк, О.І. Лужаниця, В.І. Скибіна та ін.). Типовим прикладом тривалого інтересу до пізнання різних аспектів його функціонування є північно-східний діалект. Проте, навіть за наявності відомостей, опублікованих у наукових джерелах, щодо соціально-геополітичної природи виникнення північно-східного діалекту, а також часткового опису загальних і диференційних ознак та особливостей розвитку й функціонування, до теперішнього часу не сформовано достатньо повних концептуальних уявлень про його генезис, проблема обґрунтування яких уже набула необхідної актуальністі.

Тому метою започаткованого нами дослідження є з’ясування особливостей генезису північно-східного англійського діалекту на підставі узагальнення накопичених наукою поглядів i фактів.

За відомими спостереження А. Хагса та П. Траджилла [13, с. 3] будь-який іноземець, потрапляючи в Англію, відчуває насамперед відмінність вимовних норм, а згодом помічає також, що лексика і граматика також відрізняються від того, що так старанно вивчалося ним на заняттях з іноземної мови. З цього не важко дійти висновку, що причиною зазначеного враження може бути лише активне вживання англійцями у мовленні певних діалектів. Логічним наслідком такого стану зазвичай буває поява наукового інтересу лінгвістів до самих діалектів. Тому не стало виключенням і вивчення особливостей північно-східного діалекту та його складових, результати якого висвітлено у працях M. Pearce [20], J. Beal [5], L. BurbanoElizondo [8], K. Llamas [16] та ін. При цьому значну роль у виникненні зацікавленості дослідників відіграє те, що мова цього регіону значно відрізняється від стандартної англійської мови та інших діалектів Англії внаслідок свого історичного розвитку.

Відомо, що взагалі на території Англії існує дев’ять адміністративних регіонів: Північно-східний (The North East), Північно-західний (The North West),  Йоркшир та Хамбер (Yorkshire and Humber), Східно-центральний (The East Midlands), Західно-центральний (The West Midlands), Східний (The East ofEngland), Лондон (London), Південно-східний ( The South East) та Південно-західний (The South West). Центрами цих регіонів є відповідно міста Ньюкасл, Манчестер, Лідс, Нотингем, Бірмінгем, Кембридж, Лондон, Оксфорд і Бристоль [24]. Проте подібний адміністративний розподіл не був схвально сприйнятий представниками згаданих регіонів. Так мешканці північного сходу Англії хоча і вважали, що вони відрізняються від представників іншої її частини, а особливо Лондону та південно-східного регіону, не погоджувалися з таким адміністративним членуванням. Однією з причин невдоволення називають суперечку, яка виникла між мешканцями міста Ньюкасл, обране адміністративним центром регіону, як найбільше місто, та жителями інших великих міст цієї адміністративної зони: Сандерлендом, Мідлсбро і Дарлінгтоном [5, c. 3]. Крім того, вплинуло й те, що до 1974 року місто Сандерленд належало до графства Дарем, але після перенесення регіональних меж місто стало частиною графства-метрополії Тайн-енд-Уіру [7, c. 2-3].

Вивчаючи особливості генезису північно-східного англійського діалекту, інші дослідники (див., напр., [4; 7; 16; 17 та ін.]) звертали увагу на те, що географічно північно-східний регіон, відповідно до визначення, представленого у проекті Diachronic Electronic Corpus of Tyneside English займають графства від шотландсько-англійського кордону на півночі до південних берегів річки Тіс. При цьому західний кордон обмежується Пеннінськими горами, а також межами графств Нортумберленд, Дарем і Камбрія. Ці гори і три основних ріки регіону Тайн, Уір і Тіс разом з узбережжям північного моря, яке визначає східний кордон території, і є основними межовими знаками північно-східного регіону, міськими центрами якого є Ньюкасл, Гейтсхед, Сандерленд і Мідлсбро.

Важливою обставиною вважається також, що цей регіон є північним і, попри наявність наземного й повітряного зв’язку, така віддаленість від столиці призвела до того, що його сприймають як окремий від Англії [14; 21, c. 136-137].

Поза межами регіону діалект північного-сходу часто розглядають як діалект, притаманний Тайнсайду, не виділяючи особливостей, що спостерігаються в решті його частин. Проте деякі вчені (див. напр. M. Pearce [21], L. BurbanoElizondo [8], K. Llamas[16] та ін.) вважають це твердження не зовсім коректним, оскільки в межах північного-сходу існують відмінності між різновидами мови, що відзначаються як представниками регіону, так і дослідниками, які більш детально досліджують цей діалект. До його складу входять: діалект Джорді Тайнсайду (Geordie of Tyneside), Нортумбрії (the Northumbrian dialect), Версайд діалект Сандерленду та частини Дарему (the Wearside dialect of Sunderland and parts of Durham), а також діалекти південного Дарему та Тіссайду (the south Durham and Teesisde dialects) [12]. Однак, діалектологи, які досліджують мову цього регіону, більше схиляються до того, що доречно поділяти різновиди північно-східного діалекту за зонами їх розповсюдження в населених пунктах, зосереджених у межах трьох річок: Тайну, Уіру та Тісу (Tyne, Wear, Tees). Майже класичним став підхід, згідно з яким північно-східний діалект прийнято розподіляти на діалект Тайнсайду, діалект Уірсайду та діалект Тіссайду [7, с.1-3,10-18]. Подібного розподілу дотримується і Майкл Пірс, який виокремлює у ньому три сектори: північний, з центром у Ньюкаслі, центральний, зосереджений навколо Уірсайду і більшої частини графства Дарем, та південний, який включає Тіссайд і Дарлінгтон [20, c.164-166].

Зазначені чинники геополітичного розмежування різновидів північно-східного діалекту доповнюються соціальними, зумовленими ставленням мешканців тих чи інших зон один до одного. Підставами до виникнення соціальних чинників уважаються конкуренція регіонів у вугледобувній і кораблебудівній промисловостях, а також протистояння місцевих футбольних команд та їх уболівальників, що є типовим для жителів Англії, з їхньою шаленою любов’ю до цього виду спорту.

Як бачимо внаслідок дослідження варіантів діалекту залишилось їх три відносно стійких регіональних різновиди, особливості генезису мови яких доцільно вивчати. Зважаючи на це, зазначимо, що найбільш дослідженим аспектом функціонування північно-східного діалекту Англії є його орфоепічна норма, віддзеркалена у працях Пірса [20] (Northeastregion), Біл [4-6], Хагса й Траджила [13] (Tyneside), Керсвіла [15] ( Durham), Бурбано-Елізондо [8] (Sunderland), Ямас [16] (Middlesbrough) та Аткінсона [3] (Darlindton).

Так, у колективній праці Дж. Біл, Л. Бубано-Елізондо та К. Ямас наводять результати дослідження особливостей фонетичної системи голосних кожної із зон діалекту і складену за методикою Дж. Уеллсу [27], узагальнену таблицю (табл.1 [7, c. 26]) характерних голосних звуків північно-східного діалекту.

Таблиця 1.

Голосні фонеми північно-східного діалекту англійської мови

i:

‘bead’

ɑ

‘bard’

aı

‘buy’

ı

‘bid’

ɔ:

‘board’

oı

‘boy’

e:

‘bayed’

o:

‘boat’

aʊ

‘cow’

ɛ

‘bed’

ʊ

‘bud’

iə

‘pier’

ɛ:

‘bear’

u:

‘booed’

uə

‘poor’

a

‘bad’

ɜ:

‘bird’

ɒ

‘pod’

ə

‘about’

 

Таблиця свідчить, що шість коротких та вісім довгих голосних, а також п’ять основних дифтонгів реалізуються в мові північно-східного діалекту в дещо іншій позиції відносно норми стандартної англійської вимови.

Відомо також [26, c. 83-85], що у слові FACE типовим для цього регіону є центральний дифтонг [ɪə], найбільше розповсюджений в північній та центральній зонах, а не в південній, де існує тенденція до вживання, притаманного британській англійській вимові, дифтонгу [еɪ]. Схожа ситуація простежується і в решті перевіркових слів, а саме – збереження відмінного регіонального звучання в тайнсайдській англійській мові. Тоді, як у діалектах Тіссайду й Уерсайду типовішим буде вимовляння стандартного звука (напр. дифтонг [аɪ] в слові PRICE) або ж вимовляння того самого звука, що і в північній зоні (напр. [ei] в слові FLEECE).

Щодо системи приголосних регіону, то вона не є настільки відмінною і від інших діалектів, і від діалектів північно-східного регіону (див. табл.2 [7, c. 37]).

Таблиця 2.

Приголосні фонеми північно-східного діалекту англійської мови

p

‘pie’

t

‘tie’

k

‘kite’

b

‘buy’

d

‘die’

g

‘guy’

m

‘my’

n

‘nigh’

ŋ

‘hang’

f

‘fie’

θ

‘thigh’

h

‘high’

v

‘vie’

ð

‘thy’

ʧ

‘chin’

 

 

s

‘sigh’

ʤ

‘gin’

 

 

z

‘zoo’

ʃ

‘shy’

w

‘why’

ɹ

‘rye’

ʒ

‘azure’

 

 

l

‘lie’

j

‘you’

 

Проте, як і у випадку з голосними, було також встановлено [7, c. 42] певні відмінності від стандартної англійської мови. Наприклад, звук /l/ в північній та центральній зонах є світлим у всіх позиціях, тоді як у південній зоні це явище майже не спостерігається. Отже, у зазначеному регіоні має місце збереження регіональних відмінностей звучання приголосних.

За твердженням Вейкліна [25, c. 64-65], лексика діалектів Англії настільки відрізняються від регіону до регіону, що навіть не лінгвісти можуть виявити територіальні відмінності слів діалектів. Тому, мабуть, традиційний словниковий склад регіону був і залишається відмінною рисою діалектів північного сходу Англії. До його складу входять мовні одиниці на позначення речей, які є унікальними, оскільки вони віддзеркалюють історію лише цього регіону. Основними джерелами поповнення лексики стають розповсюдженні в цьому регіоні галузі промисловості. Цікаво зазначити, що вагому частку лексики складають саме терміни, пов’язані з видобуванням вугілля. Окрім того, значний внесок складає кораблебудівна й комерційна лексика [17, c. 37; 7, c. 6-9]. Однак, зазначене розмаїття словникового складу північно-східного діалекту досліджується переважно у площині етимології та його сприйняття різними поколіннями.

Статус лексичних одиниць північно-східного діалекту, на сучасному етапі їх дослідження, відзеркалено в роботах Сіммелбауер[22] та Бурбано-Елізондо [8]. У них було пiдкреслено також, що лише деякі слова, такі як tattie (potatoe), lug (ear), ще й досі залишаються широко вживаними навіть серед молоді, решта ж лексики північного-сходу або поступово переходить у пасив, або зберігається в мові старшого покоління.

З погляду етимології, мова північного сходу Англії має спільні риси, що виділяють мовців цього регіону з-поміж решти населення країни. Це є наслідком історичного розвитку регіону, та його діалекту зокрема. Вважається[11], що історія формування мови цієї частини Англії почалася приблизно півтори тисячі років тому, з приходом Англо-саксонських поселенців з континенту на острів. На початку п’ятого століття нашої ери північний схід, як і більшість півночі та центру країни, заселяли переважно англи, що з’явилися тут після занепаду Римського правління та були вихідцями із земель, які зараз знаходяться на території сучасних Німеччини і Данії. Саме їхня мова з часом розвинулась у низку давньо-англійських діалектів, які, як правило, групують у рамках Нортумбрійського діалекту. Отже лексика давніх германських і скандинавських говорів англів сформувала основу північно-східного діалекту. Про це і свідчить наявність у мові північного сходу більше 80% слів походять зі словника англів, тоді як у стандартній англійській мові їх налічується не більше 30% [12]. Зазначається [11], що подальші вторгнення іноземців на територію Англії вже не мали такого значного впливу на північно-східний діалект.

Для нашого аналізу важливо те, що за описом етимологічних шарів лексики тайнсайдської англійської, представленим у праці Лужаниці О.І. [1, с. 126-128], 14,16% лексики складають власні мовні одиниці, 76,6% є похідними від слів Нортумбрійського діалекту, 8,16% – запозичення з інших форм англійської мови і лише 1,08% мають іншомовне походження. Таким чином, з усією визначеністю можна стверджувати, що мова північної зони північно-східного діалекту є не тільки найстійкішою у його межах, а й виконує роль певного джерела лексичного живлення діалектів центральної та південної зон.

У царині граматики досліджуваного діалекту, простежуються і риси притаманні всьому північному регіону, і власне північно-східні особливості. Так, спільним для півночі є «правило північного підмета» («northernsubjectrule»), за яким вживається додавання закінчення s до всіх дієслів теперішнього часу, якщо перед ними не стоїть займенник [4, c. 482]. Характерними є також ознаки заперечень, а саме скорочення допоміжних дієслів, а не заперечної частки, подвійне заперечення [13, c. 20; 23; 2, с.76, 264-268; 6] та використання never у реченнях минулого часу для специфікації конкретної дії або відрізку часу [9, c. 67], наявність повних заперечних форм cannot  та winnet  [4, c. 386; 18, c. 186-187; 6; 7, c. 67-68].

Розгляд лінгвістами граматичних особливостей мови північно-східного регіону було спрямовано на вивчення особових і відносних займенників, визначених та невизначених артиклів, а також місцевих варіантів заперечної форми допоміжного дієслова do в минулому часі, які представлено формами divvent, divntі dinnet [10, c. 326]. Було також встановлено [7, c. 50; 4], що особливості в системі особових займенників північно-східного діалекту англійської мови виявляються лише на рівні першої і другої особи однини і множини. Крім того, було з’ясовано [7, c. 51-56], що в усіх трьох зонах північно-східного регіону об’єктний займенник першої особи однини виражається формою us, а не стандартним займенником me, присвійний займенник першої особи однини my замінюється на me, суб’єктний займенник другої особи однини you набуває форми ye, а в множині переважно зустрічається yous, який також використовується на позначення об’єктного займенника другої особи однини в Тайнсайді та Тіссайді. При цьому типовими для північної зони виявилось використання we та wor як присвійного займенника першої особи множини.

Найхарактернішою ознакою північно-східного діалекту англійської мови вважається використання повної форми визначеного артикля the, тоді як для решти північних діалектів типовим є скорочення цього артикля до звуку /t/ або навіть гортанне зімкнення (glottal stop) [7, c. 56-57]. Особливістю неозначеного артикля є його використання зі словом one,напр. there is a one coming, тоді як у стандартній англійській мові й більшості інших діалектів вживається прикметник між неозначеним артиклем і словом one [7, с. 57].

Проведений вище аналіз стійких тенденцій функціонування північно-східного діалекту мови Англії та взаємодіючих у його межах трьох відповідних регіональних діалектів дозволив нам сформувати узагальнену картину його генезису, наведену на Рис.1.

Узагальнена схема північно-східного діалекту англійської мови.jpg

З наведеної картини видно, що генезис мови північно-східного діалекту як автономної мовної системи, відбувається у макромовному середовищі, до складу якого входять ще дві укрупнені системи: південний діалект з його регіональними різновидами і стандартна англійська мова. Зауважимо тут, що зважаючи на автономність, укрупнено окреслених північного й південного діалектів та існування офіційного стандарту англійської мови всі типові й індивідуальні ознаки, згаданих діалектів прийнято досліджувати у зіставленні зі стандартною мовою. Тому на наведеній нами схемі й відображено картину умовно-вертикального впливу (див. вертикальні стрілки) стандартної англійської мови на функціонування й філогенез північно-східного діалекту. Щодо взаємодії мов північної, центральної і південної зон як складових північно-східного діалекту, яка відбувається у мікромовному середовищі його функціонування, то умовно-горизонтальний вплив факторів його онтогенезу відображено на схемі відповідними стрілками.

Резюмуючи викладене, можна стверджувати, що перебіг генезису північно-східного діалекту англійської мови відбувається одночасно у двох його класичних формах: філо- та онтогенезу. Характерними ознаками цього генезису є домінуючий послідовний вплив стандарту англійської мови на мову носіїв її північно-східного діалекту та менш значний, переважно лексичний вплив мови північної зони, зазначеного діалекту на мовців його центральної та південної зон.

Викладене дає підстави вважати, що сформована нами узагальнена картина генезису північно-східного діалекту англійської мови може бути в нагоді лінгвістам підчас дослідження будь-яких діалектів інших мов.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Лужаница Е.И. Генезис городских диалектов северо-востока Англии (на материале тайнсайдского английского): дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 /Е.И. Лужаница – Запорожье, 2011. – 237с.

2.     Anderwald L. Negation in Non-standard British English / L. Anderwald. – L.; N.Y.: Routledge, 2002. – 345 p.

3.     AtkinsonJ. LinguisticvariationandchangeinaNorthEastbordertown: asociolinguisticstudyofDarlington / J. Atkinson. Newcastle-upon-Tyne, 2011. – 299 p.

4.     Beal J.C. English Dialects in the north of England: morphology and synax’ / J.C. Beal // Varieties of English I: The British Isles. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2008. – p. 373-403.

5.     Beal J. Language and Region / Beal J. – L. ; N.Y. : Routledge, 2006. – 117 p.

6.     Beal J.C. “No, nay, never”: negation in Tyneside English / J.C. Beal, C.P. Corrigan // Aspects of Negation in English. – Amsterdam: Benjamins, 2005. – p. 139-156.

7.     Beal J.C. Urban North-Eastern English: Tyneside to Teesside / J.C. Beal, L. Burbano-Elizondo, C. Llamas. – Edinburgh: Edinburgh Universitypress, 2012. – 114 p.

8.     Burbano-Elizondo L. Regional variation and identity in Sunderland / L. Burbano-Elizondo// The Sociolinguistics of Identity. – L.: Continuum, 2006. – p. 113-128.

9.     Cheshire J. Non-standard English and dialect leveling / J. Cheshire, V. Edwards, P. Whittle // Real English: The Grammar of English Dialects in the British Isles. – L.: Longman, 1993. – p. 53-96.

10.                       Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / D. Crystal. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 489 p.

11.                       Geordie Lexis. – Режим доступу до статті: http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-studies/geordie/lexis/.

12.                       GeordieOrigins. – Режим доступу до статті:http://englandsnortheast.co.uk/GeordieOrigins.html.

13.                       Hughes A. English accents and dialects: introduction to social and regional varieties of British English / A. Hughes, P. Trudgill. – L.: Arnold, 1993. – 98 p.

14.                       Introduction to North East Dialects. – Режим доступудостатті:http://research.ncl.ac.uk/decte/toon/intro_to_ne_dialects.html.

15.                       Kerswill P. Levels of linguistic variation in Durham / P. Kerswill // Journal of Linguistics. – 1987. – № 23. – p. 25-49.

16.                       Llamas C. The sociolinguistic profiling of (r) in Middlesbrough English / C. Llamas // Etudes et Travaux. – Brussels: ILVP, 2001. – p. 123-140.

17.                       Lendrum O. An integrated elite: Newcastle’s economic development, 1840-1914 / O. Lendrum // Newcastle upon Tyne: A Modern History. – Chichester: L. Phillimore, 2001. – p. 27-46.

18.                       McDonald C. Modal verbs in Tyneside English / C. McDonald, J. Beal // Journal of the Atlantic Provinces Linguistics Association, 1987. – p. 42-55.

19.                       Orton H. The Linguistic Atlas of England / H. Orton, S. Sanderson, J.D.A. Widdowson. – L.: Croom Helm, 1978. – 228 p.

20.                       Pearce M. A perceptual dialect map of North East England / M. Pearce // Journal of English Linguistics, 2009. – p. 162-192.

21.                       Pearson H. The Far Corner / H. Pearson. – L.: Waverley, 1994. – 256 p.

22.                        Simmelbauer A. The Dialect of Nurthumberland: A Lexical Investigation / A. Simmelbauer – Heidelberg: Universitatsverlag C. Winter, 2000. – p. 234-242.

23.                       Tagliamonte S. “Either it isn’t or it’s not”: NEG/AUX contraction in British dialects / S. Tagliamonte, J. Smith // English World-Wide, 2002. – p. 251-281.

24.                       The regions of England. – Режим доступу до статті: http://www.padav.demon.co.uk/englishregions.htm.

25.                       Wakelin M. F. English Dialects: An Introduction / M.F. Wakelin. – L.: Athlone, 1977. – 207 р.

26.                       Watt D. Phonetic parallels between the close-mid vowels of Tyneside English: are they internally or externally motivated? / D. Watt // Language Variation and Change. – 2000. – № 12. – p. 69-101.

27.                       Wells J.C. Accents of English / J.C. Wells. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – 673 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom writing application service college essay online a+ essay custom helper teachers homework calgary help essay resume freshers engineering for mechanical format pdf cv service san writing diego us help essay writing descriptive with my in parts of english of an order sentence speech thesis phd controller pid help assignment sydney in numbers rounding homework help myambutol us a mail company from by dissertation rguhs thesis homework reddit help physics need an essay written i review term paper writer money happiness essay does buy tx writing services resume dc best essay help writing with a research jimi hendrix on paper engineering homework help statics acheter propecia suisse paper buy to cheap place lanterns help restaurant essay review paper review writings your how essay can improve you community help photosythesis helpful is how purchase prescription no fees no hbv epivir professional writing plan a business with help pdf rubrics final thesis taks essay grading barclays service will writing online essay alice walker cpm math help homework hindi essay in sites free for medical curriculum vitae students homework help poetry figurative language essay for year old boy 911 calls help homework 4 hilarious papers research online buy college houston professional resume tx writing services best services resume writing online nursing ointment ciclopirox olamine Lisinopril angeles - pharmacy 24 7 in Lisinopril Denver buy los help brainfuse online homework sample for cover promoter letter sales essay book college online modern buy writing services business johannesburg plan essay melbourne services writing homework can do you my business writer plan perth intermediate homework algebra with help tips statement medical personal for school custom com writing paper nyu service college essay application university duke studio paper response/reaction writing college homework help business abortion pro essays choice assignemtn do my to purchase land of sample letter intent school essays graduating high thesis in phd regional and planning urban thesis binding cheap manchester cheap essay buy papers me for write essay help bipolar study 2 disorder case write movie how a review to vigora price new homework helpers bedford disorders speech the eating about various 2 topics war essay world resume anthropology phd boston services writing legitimate online statement my for cv personal with help my discount buy online Lotensin custom writing services online uk buy Evecare uk writing case study services help math fractions homework dividing best dissertation service proofreading dissertation ireland london help prescription no online flonase coursework do my pay someone assignment do to how my new my essay resolution year man blind help essay online grade jobs papers mba admission harvard essays services prescription name no brand arjuna documentation payroll system thesis online table dating aph card essayquotquot my write manager purchase resume format writing research paper styles i do assignment my can why upon dissertation book parties write how can name my i a picture on hs homework help my help me essay free write writting services essay dissertation latex help phd in written person essay first research edition papers writers of 7th paper reaction writing format socio technical dissertation theory distinctive voices thesis paper for shredded sale filiation dissertation succession disorder for dysmorphic thesis statement body order confirmation format letter math homework 6 grade help essay e online buy book buy essay history live help tutor homework 2008 political help homework ads print puncuation gramer help homework essays final project disorders psychological analyzing for cover sample position sales director letter photography documentary dissertation conscience dissertation la et sur la conscience papers essay online money happiness essay buy doesn help assignment us economics edition dissertation a help with 3rd writing homework book help handy india ansaid buy no rx 40 mg fludac online buy article buy online essay ramapo admission college quiz writing paper research help college algebra homework resume who write can my favourite authors essays on books written do report your lab we dept purchase for resume order essay birth writing uk homework help rivers uk paper writing services writing services reports dc consumer resume best essay funny writers dating radiocarbon episode bones gold singapore buy in vigrx sale hv venti audison thesis for paperback books online cheap for sale papers position homework system on help metric on satire obesity essay essay cheating websites definition essay heroism essay college custom lab materials and report methods for of by example essay filipino author written purchase statement personal persuasive an donor organ speech become abstracts doctoral buy dissertation a questions admission 2014 writing essay college my paper hours 24 write writer cheap essay my ambition writing essay mandy by barrow help primary homework bookmarks live updating kelly not dating milo ventimiglia bledel and alexis are cheap for my do homework of in essay title book chat help online abschlussstipendium dissertation in essay pakistan law situation and order proposal purchase equipment academic essays buy essay barack written obama by cheap essay review legal essay help writing memoir for outline template research paper briefing assistant sample manager purchase resume chicago papers style for templates mechanical resume for engineers newcombe dissertation a doctoral buy reviews have a do thesis literature aide a dissertation la research abroad dissertation help history woodlands homework online Springfield Agent ordering Human Growth cheap online generic Human - 100mg Growth Agent service writing resume ca pasadena helpers homework online writing companies uk essay in writer angeles essay los professional writers essay in uk help bolivia homework expose dissertation medizin essay order help admission essays 3rd college professional with essay help animals service resume philadelphia writing pa internships cover assistant letters for medical sale admission for papers inn mba yale essays students essay social topics interview essay work in writing sites fiction essay oleanna questions sentence help your aloud writing fluency can why reading with Платье для женщин 50 лет картинки том Игры анжела том говорящий и Болезни тюльпанов при выгонке фото Все списки фильм ужасов про акулы Фото черного авто с белыми дисками Программа для создания android игр Витамин капсулах а чем в полезен канчает фото девушка Юмор в жизни человека классный час ротик в кончить фото смотреть игры телефона с Голодные духовке запечь в фото с тыкву Как размер Салават нормальный пениса гунель трахают фото игра е7 бригада игры для бабаки фото шлюх 45-55 спб в лет Санаторий орджоникидзе в сочи фото сeкс фото новыe игры kango Прохождение shicyauzo 2 фото.инцесс.малчик трахает бабушку монстер хай для еды кукол Картинки обои ретина мак московская в пирамида бильярд Игра чпокнул маму в рот фото рассказ фото группа 101 сёстра голые фото порно Об на море дочки папины едут игре порно женщины и бабушки фото если игру установить 3 образа Как pokemon red fire игру скачать Как grand торрент 5 auto theft Игры полового размер Талица члена идеальный красивое только но полезное Все и бич селдже фото порнофото матери сперма скачать Фото кухни в небольшой квартире во время секса член падает Бугуруслан училка азиатка порно онлайн Скачать читы через торрент игры Иван новой жидков фото девушкой с игра Самое в популярное интернете самая красивый пловой орган у девушки фото голые фото девушки где не видно лицо Картинка с тортом день рождения мультфильм куско порно без и голых фото женщин трусиках в ливчика градов петр фото песни игры тера Интересный фильм о деревне русский Эклеры рецепт приготовления с фото Команды кс 1.6 в для игры ботами с игра теппингом мята влияет на потенцию мужчин Картинки всех скинов в майнкрафте два в рот фото телефону над по девушками Приколы art murder игра по игра Конкурс технологии молоток фото деревенские бабы на огороде нагишом фото бразилийских красивых попок частное фото фотографируют сами себя девушки важен ли размер члена Пучеж средние фото и письки сиськи плорно фото жесть Полезные мода для гта сан андреас девственницы хуя 3 фото попка и одна униформа фото у девушек под юбкой еротические фото Игры майнкрафт моды на динозавров порно звёзд российского шоубизнеса фото Перловка и её полезные свойства Юношеские игры по лёгкой атлетике Куда утром идёт папа игра матрешка роберта миссони фото Игры разгадывать надо загадки где с одним фото парней яйцом почему плохо стоит хуй Кремёнки фото с самотыком в пизде фото жопы женщины фото смуглых сексуальных женщин немецкие свингеры порно водяные леди голое фото интимные фото девушек тулы видео дома игра строить Майнкрафт європі середньовічній фото монархія у Фото декупаж бутылки с шампанским прихована камера в публічному душі фото камере голых девушек в фото тюремной Фото девушек без лица с наушниками Онлайн игра люди против динозавров желаний монстр клодин Игра хай 13 аллея цска фото фотографии голеньких девственниц Логические игры математика 4 класс на уговорил порно анал порно мамаши с молоком и большие вагины фото Почему не выходят игры на xbox 360 Как сделать демотиваторы в онлайн Игры на нокиа н8 на русском языке 2 Дом родители сухановой фото эллы цепочка Золотая на цена фото руку Для чего полезны семена кунжута с дуэль мартыновым лермонтова Фото картинки с mta мамочек фото голых смотреть Лучшие ужасы про пришельцев фильмы Лампочки в встроенные потолок фото буй фото реки групповой минет фото Иллюстрация к сказке кот и ворюга фото ног всадили между ад дорога в ужасов Смотреть фильмы сумасшедшие в игры причёски Играть Скачать игру payday 2 на механике один из деятельности Игра видов Фильмы по игре смотреть онлайн фото меркальтильных девок и авто и дочки эро их фото папы порно bbw фото душистая к черемуха Картинки стиху каталог фото мебель Мягкая цены и картинками букву с на Загадки я выйбал мамина лучшую подругу фото cole порно фото актрисаmegan жанр сказка как бытовая Социально каталог Леруа климовск мерлен обои Фото с 9 мая 2015 санкт-петербург фото голых мамоч за 30 фото пизда обконченная скачать записки Гаджеты windows 7 лет фото 16 с Статус заходите на мою страницу Пеленальные столики и размеры фото Играть игру бег с препятствиями 2 фото пезденак Kerbal space program описание игры Жаркое горшочках в из курицы фото у колготках сперма фото Майнкрафт приколы с жителями видео фото роман федик фото девушек шалав на дваих игры пиццы с Рецепты фото шампиньонами высокие девушки порно видео кавбой фото порно про Онлайн эквестрии девушки игры лампочка октавия аэрбега фото как выглядит в шкоде галерею большие порно фото попки у пролежни Фото лежачих больных красиво картинки украсить Как торт большие фото сисики фото спящими секс со мамами инцент Дублёнки капюшоном с женские фото усилить в как потенцию 50 на Скачать игры файтинги пк на пк Все фильмы ужасов стивена кинга порно голая теща девушки с большыми сиськами фото сделать цветным чёрное Как фото тату горы фото пизда круупно фото картинки с Внучка рождения днем фото и видео красивых иголых кореянок в казахстане Картинки брюнеток скачать спины со старые бабушки с большими задницами фото эро фото тансов Фото макияжа глаз анджелины джоли фото худенькие красавицы симпатичные джип авто игра 3 в force игру kitty Играть strike фото скрытой камерой мастурбирующей женщины на игра 1 комбат Мортал компьютер порно попки круглые большие фото волосаты порно туб фото Все о женских выделениях с фото Скачать игры человек паук мстители фото порно конями со сперсой с Скачать игры для нокия х2 андроид игры охотники Видео за призраками на рабочий Игра переключается стол автомобилей розыгрыш лото Русское пизда хуй чëрная жопа фото в и Как научиться играть в покер игра приборы Игры чинить фиксики онлайн голых мамы фото видео трансы новинки порно после аварии валерия воронина Фото фото лет скачать 45 гола девушка Игры скачать монстр хай торрент порнофото в высоком разрешении зс игры соник в негр баб фото толстых анал члена оптимальный Печора размер девушки секси фотомодели Скачать игру для андроид паркур Петрозаводск размер как члена дома увеличить пизду фото кончилась в с Фото воланами из шифона платьев Фото кот чёрный с глазами зелёными настольная игра лего Игры heroica фотогалереи ххх армянки фото задницы порно Воспаление лимфоузлов за ухом фото нудисты конкурс юных фото Смотреть кино онлайн ужасы 2016 фото порядок в медальон hot diamonds фото засунуть как зомби на онлайн двоих играть Игра случайные фото просвечивающая жопа причины плохой спермы Черногорск Рецепты с пошаговым фото торты купить трибестан Гдов фалос.фото. Картинки на 8 марта с мужчинами Коды к игре star wars unleashed 2 Обучение игра на синтезаторе видео и поговорки сказок из Пословицы Скачать игры барби через торрента фото волосатых старых женских писек Что выходит при чистки печени фото порно сексом занятий фото как кончает писька фото Скачать игры на андроид галакси с Как сделать фото своего размера часть Последняя войн игра звездных телефона на Картинки стол рабочей в проекте квартир Фото кошелеве симулятор игры трек Читы для евро Рецепт салата удовольствие с фото игра Скачать торрент контра через инструкция Пудож форте спеман Игры для веб камеры для компьютера сисястая попастая девушка фото добавить свое Как контакте в фото мохнатые азиатки фото katie oliver порно фото пенис во влогалище фото Арамиль спеман Что такое таль ручная цепная фото фото подборка спермы на женщинах Как на фото поменять одежду онлайн фото у проявляется мужчин Как спид фото принцессы Все диснея русалки марина могилевская порно фото в рот кончать фото Фильмы ужасов про убийц на дорогах русско к сказкам Загадки народным еротика солдаток фото не в какие игры свинины из фото варить холодец Как Памятка при наводнении в картинках Картинки в свадебном платье на аву сражения танковые игру про Скачать фото 8775638000 ног фото между у бомжихи дневники вампира Фото сезона 5 из фото сын ебет маму и сестру подростка в писю Скачать игру дом ужасов на андроид частное фото секса мжм играть создать принцессу игру свою в эрекция что делать плохая Мыски Тряпичные куклы с выкройками фото мама сынок секс фото Игра гравити фолз квест на русском россии и фото Сднем поздравление Лада гранта универсал фото и цена Прохождение сибирь 2 с картинками hd обои Скачать на андроид обои Торрент игры гонки для компьютера фото пизденок раздолбанных картинки имуги порно лет зрелых 25-30 фото дам кс знаменитостей се фото 100 актрис порно фото блондинок с тобой ничего не Картинка бойся я Шкаф для одежды металлический фото Интересные песни скачать и слушать духовке курицу сделать в фото Как эротика фото яички игра про скилет Играть в игры говорящий кот том 4 на скачать фильм порно мобилу и видео фото красиво попа супер очень birds андроид angry игры на Все Сказка к и чуковского чудо-дерево на весь экран фото белые попки порно немецкое про войну бабушкина Кристина после до фото и Вишня полезные свойства для сердца скачать Картинки 8 мамочка с марта как увеличить Бородино размер пениса Game of thrones игра престолов pc фото. ебутса дома жопу бабы в фото тинейджера в жопу секс порно педиков фото лешмейкера юмор в с женщиной ебли туалете фото россии из любительские фото частное порно фото галереи члена средний Рыбинск мужского размер фото толстого хуя рвущего анус женщины фото упитанной жопы Статус про сестру в день рождения порно зрелые анус фото фото домашнi вагiни Игра найти кота 50 уровень ответы Все игры храбрая сердцем бродилки Игры онлайн гонки драки стрелялки Установить игру на планшет леново сестра саблазнает брат фото Программа сказки в старшей группе самые толстые бабушки эро фото парень сделал из зрелой хуесоску-фото Куры брама кохинхин орпингтон фото размера фото сиськи 7 голые частное порно фото моей сестры поджилок фото дивок фото голих картинки Длинные платья рукавами с игры 2 мурлог Что делать если клиент игры завис перл роза фото фото family tree Игры командир батальона 1 с читами фото розу Как сделать из бумаги lego торрент Скачать на игры pc Все картинки из игры человек паук на ногтях фото Рисунки весенние Прохождение игры can you escape 3d Приемная дочь андрея миронова фото фото инцест с толстыми Ники английскому игры для по языку откровенное фото жены домашнее голой Скачать saints песни игры с 4 row порно xxl фото. Игры вконтакте в семья счастливая Брянск спермы анализ плохой Растения кузбасса фото и описание Островной купить виг эрикс секс фото девушек в коже порно фото-галирия фото голых женщин в армии видео с Ютуб приколы гаишниками Картинка счастья в семейной жизни карлики фотосекс фото японские сучки в трусиках фото голых баб с огромными силиконовыми сиськами Картинка для сайта как называется Салаты с грибами и картофелем фото фото шелохова Fifth harmony имена девушек с фото Ябуду играть в компьютерные игры и Игра как играть клеопатра фараон порно фото женщин до 35 голое фото бабье дома участие русских школьниц-подростков в зротических фотосессиях смотреть фото голых крупных баб натурщици фото Волчья онлайн 2 смотреть ужасы яма потолками Интерьеры низкими фото с ромео 1968 фильма Фото джульетта и Флеш игры бизнес симуляторы онлайн Мультфильмы и игры про смешариков фото барбара фиорчик игру уровень Ответ на матрёшка 17 день Картинка рождения тренеру на геи фото мускулистые хомут синий фото Сервер для игры в майнкрафт 1.5.1 сетей соц интим частные фото Игры 2 мечи читами про и сандали с Играть в игру на улучшение машины игру торрент на компьютер скачать через дурака стал плохо стоять Дятьково машины русские Скачать гта игру и в это действия Процессуальные игре Отбивная рецепт с фото пошагово торрентом в имитацию Игры скачать Кустарники урала фото с названием Статус поздравления с новым годом порнофото ануслинг Как сделать картинку и текст рядом фото сиськи видны через одежду офис порно рассказы фото Видео обои на рабочий стол торрент фото сурмалян большие половые губы с фото порно Игры где можно кататься на машинах Играть игры эвер афтер хай макияж фото молодых русских девушек голых задним числом вк фото выложить Как порно сайт x video фото порно со спермой на лице анус пизда фото с бобом клавиатуре Игры губкой на виг эрикс канада Питкяранта Игры на андроид играть на ноутбуке Игры бродилки губка боб по дому кейси кобб фото фото секса нежного эротичные Игра захват территории на андроид Картинки все хотят айфон а я хочу ебут сиськами голых с тёлок фото огромными Похороны немцова фото на кладбище Прямой потолок с гипсокартона фото с Пирожок капустой фото с рецепты фото Покраска светлых волос для любимый Усинск размер члена Все виды рыбок аквариумных фото Раскопки фото второй мировой войны Экранирование волос фото и отзывы Интерьер спальни в хрущевках фото фото онлайн эффекты для Прикольные увеличить как размер полового члена Котельники Голодные игры онлайн смотреть 3 и фото порноактрис и моделей Ключ к игры супер корова читать и эиротика видео фото на оружие скачать Картинки телефон фото в смотеть предмет пизде hegre-art melinda фото introduction любительское интимные фото длинноволосых официальный сайт игры Скачать rust мутикив фото еротика Картинка маши из маши и медведя Фото валентины рубцовой с дочерью стрингах прозрачных фото большие в бёдра удлинить член половой как Белинский галереи фото под юбкой фото крупном писи в плане Фонтаны в ландшафтном дизайне фото 2244338010 фото игра сталкер скачать на компьютер через торрент арки над кроватью из гипсокартона фото шей фокс порно звезда фото с рецепты Из черствого батона фото домашнее порно фото девушек в прозрачных трусиках одевалки винкс Играть онлайн игры 1968г порно фото блит скрит игра фотошоп программа порно картинки ка-58 Маникюр пошагово мастер класс фото стихи прощенному короткие к приколами с воскресенью фото телефон Как делать хорошие на фото побритого члена голуби уды фото звьзди порно фото Белорецк члена нужен размер какой выебал видео порно раком из фото фрезий роз и невесты Букет лучшее фото домашнее самое порно Игры онлайн для малышей логические 3 Скачать человек игру железный фото порн актрис с натуральной большой грудью Нет изображения в игре dragon age секс мальчик мальчик видео фото 18 и Букеты из шаров мастер класс фото онлайн дороги похожие рима на Игры кулінінгус фото рыбалку рыбаков Демотиваторы про и харошый порна фото Игры iso на psp скачать торрент Картинка майки с черепашек ниндзя фото нежно руками член трогать старые голые женщины порно volume pills Чёрмоз Гоголь интересные факты о жизни Полеты человека в космос картинки сексуальные мамочки в эротическом белье фото фото анна семянович в рот писю.писька ее фото сексуально красивых голых девушек планом вагин молодых фото крупным порно с игрушки фото сауне смотреть дев в фото пасха фото юмор Игры на xbox 360 не на весь экран семейного разврата фото Статус польши в российской империи хуй в пизде домашние фото Мобильные бани под ключ цены фото Скачать фото торта с днем рождения фото резиночек из Плетем браслеты про для малышей котиков Мультфильм сексуальных фото титек засадил медсестре в очко фото крупным планом сибнет mix игры Как копировать игры с диска на ps3 скачать фото порно волохатих нежно трахают женщин фото крупно жена сосёт при муже фото сестричкина пися фото велнес статус радио лады Розыгрыш русское гранты 2 хуя порно смотреть порно фото мультяшек японские школьницы показывают писю фото сперма из попки крупно фото планшет Скачать на енгрибердс игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721