Організація місцевих органів влади на Ярунщині у липні – серпні 1941 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сухих Андрій

Організація місцевих органів влади на Ярунщині у липні – серпні 1941 р.

 

У статті проаналізовано вплив ОУН (б) на Ярунщині у липні – серпні 1941 року. Висвітлено діяльність Ярунської управи. Простежено організацію на місцях Української допоміжної поліції.

Ключові слова : ОУН, націоналісти, Ярунщина, похідні групи, окупація, арешти.

В статье проанализировано влияние ОУН (б) на Ярунщине в июле – августе 1941 года. Освещена деятельность Яруньской управы. Прослежена организация на местах Украинской вспомогательной полиции.

Ключевые слова : ОУН, националисты, Ярунщина, походные группы, оккупация, аресты.

The article explains the extension of OUN (b) influence in the Yarunskiy region in the July – September 1941. The activity of Yarunskiy region administration is analyzed. Organization the local Ukrainian auxiliary police is retraced.

Key words : OUN, nationalists, the Yarunskiy region, the marching groups (troops), occupation, arrests.

 

Вивчення регіональних аспектів національно-визвольного руху під проводом ОУН продовжує залишатися актуальним завданням для науковців. Водночас, до цього часу не досліджена її діяльність на Ярунщині у перші місяці німецько-радянської війни. Окремі аспекти теми частково розглядалися у працях І. Дідуха [9], В.Жилюк [10] та І. Ковальчука [11].

Спираючись на архівні та опубліковані матеріали, автор здійснив спробу простежити участь ОУН в організації місцевих органів влади на Ярунщині у липні – серпні 1941 р.

Після нападу Німеччини на СРСР українські націоналісти приступили до реалізації своїх програмних положень. Однак, для того, аби створити в нових умовах Українську державу, спочатку потрібно було проникнути на землі Наддніпрянщини та ідеологічно й практично їх опанувати. Одним із перших теренів, які почали освоювати похідні групи обох ОУН, виявилася Житомирщина.

На Житомирщину першими прибули очільники банде­рівської похідної групи «Північ» : М. Климишин, В. Кук, У. Самчук, Я. Старух та інші, які просува­лися із Рівного у напрямку Києва й потрапили до Житомира 10 липня 1941 р. У місті вони перебували до опівдня 11 липня. За цей короткий період бандерівці розпочали укомплекту­вання української міліції та організували обласне управління, першим головою якого став Іван Луцюк, вчитель за фахом [11, с. 27].

Діючи в складних умовах окупації, похідні групи ОУН провели значну пропагандистську та організаційну роботу. Як наслідок – у Житомирі постала обласна та міська управи, в районах – районна та сільські управи. У другій половині серпня вже працювало 7 районних управ : Коростищівська, Попільняньська, Андрущівська, Троянівська, Чуднівська, Мархвелівська, Житомирська [10, с. 36]. На терені Новоград-Волинщини було створено три районі управи : Ярунська, Городницька, Звягельська (Новоград-Волинська). Останню очолив у серпні Володимир Фрайт («Батько»). Він же виконував обов’язки провідника Звягельської округи ОУН [2, арк. 34]. У свою чергу, на чолі Городницької управи був Іван Грунтас [2, арк. 12].

Учасник Похідних груп ОУН (б) «Північ»[1] Павло Палюшинський («Мирон», «Старий») у липні почав керувати Ярунською управою [16, с. 171]. З невідомих нам причин близько 22 – 24 липня перший голова управи покинув Ярунь. Його місце заступив звягельчанин Алексійчук, про що свідчать документи [7, арк. 10]. До її складу, окрім останнього також увійшли Микола Марценюк («Еней»), Степан Кузьмин, Іван Онишкевич, а також два націоналісти із Холму – «Медвідь» та Василь Кичук [2, арк. 14], а культурно-освітнім референтом при управі був бандерівець Терещук [7, арк. 10]. С. Кузьмин згадував : «Всюди, куди б ми не приходили, від імені Тимчасової управи, яка повстала у Львові 30 червня 1941 року, проголошували незалежність України, організовували адміністрацію, у першу чергу поліцію і шкільництво».

Саме в розбудові шкільництва Ярунська управа досягла найбільших результатів, про що зокрема свідчать спогади С. Кузьмина : «У Ярунському районі ми організували вчительський курс з участю 72 – х учителів. Інспектором був Микола Марценюк, родом з Сокальщини. Історію України, літературу викладали галичани, решту предметів – місцеві […] З того курсу ми розвели організаційну мережу на весь район» [12].

У липні 1941 р. Ярунська районна управа повідомляла : «Культурно-освітній відділ районного управління просить довести до відома українську молодь про таке. В Яруні відкри­вається гімназія (середня школа), навчання в якій буде безкош­товним. Умови прийняття до гімназії такі : до першого класу при­ймаються ті, хто закінчив 4-й клас початкової або середньої школи; до другого приймаються ті, хто закінчив 5-й клас середньої школи, до третього класу приймаються ті, хто закінчив 7-й клас; до п’ятого приймаються ті, хто закінчив 8-й клас; до шос­того приймаються ті, хто закінчив 9-й клас, до сьомого при­ймаються ті, хто закінчив 10-й клас середньої школи» [7, арк. 27]. У наказі від 26 липня наголошувалося : «До відома всіх вчителів та осіб, що закінчили 8, 9, 10, класів. Вказані особи повинні з’явитися до 28 цього липня у відділ культурно-освітній (народної освіти) для проходження реєстрації. Вчителі повинні проводити облік дітей шкільного віку; вони подають відомості про придатність шкільного приміщення та про інвентар школи; коли останній розібраний, то повернути через міліцію. У серпні відбудеться курс для перепідготовки вчителів» [5, арк. 1]. Очевидно, бажаючих вступити на курси було недостатньо. Тому 28 липня з’явився аналогічний наказ, однак тепер вимагалося, щоб ті, хто бажає вчителювати, прибули до Яруня 5 серпня [8, арк. 10].

Управа, крім того, вимагала від сільрад, аби шкільні приміщення були звільнені від їх тимчасових мешканців [7, арк. 24] та відремонтовані до 20 серпня. Кожен вчитель зобов’язувався надіслати списки школярів не пізніше 8 серпня, для обліку шкільництва на терені Ярунщини [7, арк. 16]. Піклуючись про благополуччя школярів взимку, районна управа наказала з 24 серпня почати збір деревини для опалення приміщень з настанням холодної погоди [6, арк. 33].

Значна увага приділялася регламентації життя населення в умовах німецької окупації. У першу чергу, вимагалося від кожної сільради ліквідувати наслідки недавніх військових дій. Зокрема, наказувалося негайно поховати тіла загиблих осіб, почати від 26 липня ремонт зруйнованих комунікацій [7, арк. 3, 9]. Бажаючи організувати збір деревини, управа 26 липня оголосила, що «всі ліси та розташовані серед них поля, сіножаті і все майно – недоторкана власність Української Самостійної Держави» і заборонила самовільне нищення лісового масиву без відповідного наказу під загрозою «найсуворішої кари воєнного часу» [5, арк. 10]. Своєю чергою, розпорядження від 31 липня і 4 серпня зобов’язували голів сільрад провести перевірку всіх господарств на наявність дров, які потрібно було обліковути [7, арк. 12, 17]. Наголошувала на тому, аби в обов’язковому порядку прибрати і прикрасити квітами могили «українських воїнів, які загинули в 1917 – 1921 рр., а також українців, розстріляних чи замучених червоною Москвою». Попри це вказувалося, щоб «на могилах німецьких вояків не бракувати квітів» [5, арк. 5].

Згідно наказу Ярунського районного управління від 18 липня 1941 р., відбувалися зібрання мешканців сіл, на якому повідомлялося про зміну влади та нову організацію громадського управління. Зазвичай, порядок зборів був таким : 1) читка «Відозви до українського народу»; 2) вибори членів сільради; 3) створення сільської міліції. У «Відозви до українського народу» зазначалося, що «загальні збори приєднуються до наказу і зобов’язуються допомагати ОУН у налаго­дженні порядку на селі».

Того ж дня місцеву владу організували жителі сс. Хижівка (Хижавка), Юрківщина, Вірівка. 20 липня влада була організована у сс. Дідовичі, Груд, Жолобне. 21 липня сільські ради з’явилися у сс. Закриниччя, Гірки (Гурки), Майстрова Воля. Наступного дня мешканці с. Карпилівка обрали сільраду ; 23 липня були обрані голови сільрад сс. Дуплинки та Колоніє-Красилівка. Загальні збори сс. Великі Молодьків, Курмань відбулися 24 липня, на яких селяни домовилися про формування сільради. Влада у с. Кіровка була організована 31 липня [4, арк. 2, 9,10, 12, 14 – 19, 21 – 23, 28, 31 та зв.].

Таблиця 1.

Утворення сільрад та «Української допоміжної поліції» у селах Ярунської управи*

Село

Голова сільради

Заступник голови сільради

Комендант  поліції

Чисельність поліцаїв у селі

Хижівка

Й.Шевчук

Ю.Гаврилюк

-«»-

19

Юрківщина

О. Лисюк

П. Гаєвець

-«»-

-«»-

Вірівка

О. Панасюк

К. Коробчук

Л. Киричук

10

Дідовичі

Є. Орищук

Т. Мартинюк

С. Пелех

15

Груд

С. Маворок

І. Кучер

-«»-

22

Жолобне

К. Лук’янчук

-«»-

С.Щавінський

10

Закриниччя

Г. Якимчу­к

А. Смоляр

С. Боровик

-«»-

Майстрова Воля

О. Злобинець

-«»-

П. Деретенко

-«»-

Гірки

С. Мездітюк

Д. Захарчук

-«»-

28

Карпилівка

О. Кубай

Ф. Косянчук

В.Чернявський

10

Дуплинки

І. Кравець

Т.Олексійчук

-«»-

13

Колоніє-Красилівка

М.Гордійчук

Ф.Гордійчук

П. Савчук

20

Великий Молодьків

П. Дейнека

Д. Храбан

Я. Скорик

21

Курмань

М. Щудра

П. Ящук

Г. Туровць

29

Кіровка

М.Лановенко

П. Гончарук

-«»-

5

*Складено автором за : [4].

Таким чином, протягом другої половини липня 1941 р. під керівництвом Ярунського проводу ОУН (б) сформувалися місцеві органи влади у більшості сіл зазначеного терену.

Під проводом націоналістів на Ярунщині також створювалися підрозділи Української допоміжної поліції, які перебували майже в кожному селі. Поліція виконувала розпорядження керівників обласних і районних управлінь; у її лавах запроваджувалася дисципліна; у селах на 10 дворів встановлювався один вартовий, який підпорядковувався соцькому сільському старості, а також інспектору районної та обласної поліції [1, арк. 4]. У зв’язку з утворенням вказаних загонів було оголошено про набір осіб віком від 18 до 40 років [8, арк. 169]. Передбачалася платня : одружені поліцаї отримували на день 1,70 райхсмарки (далі – РМ)[2], неодружені – 1 РМ (тобто перші одержували в місяць близько 52 РМ = 650 крб., а другі – близько 30 РМ = 375 крб.), а також безкоштовне харчування. Відзначалося, що ті, які вступлять у поліцію, перебуватимуть на державному утриманні [8, арк. 98]. Слід зазначити, що особи, які працювали в охоронній поліції (шуцманшафт, «шума») отримували, незважаючи на сімейний стан, 480 крб., тобто 38,4 РМ [3, арк. 17]. Таким чином, винятково з економічних обставин, аби утримати сім’ю в умовах окупації, вигідніше було обрати шлях співробітництва з окупантами в Українській допоміжній поліції, ніж в охоронних підрозділах Вермахту. Тому не дивно, що чисельність українських поліцаїв у селах Ярунської управи була досить висока у перші місяці німецько-радянської війни (див. Таблиця 1).

Місцеві жителі до діяльності оунівців ста­вилося прихильно, хоча часто в документах похідних груп вказувалося на їхню пасивність, страх, зневіру в можливість побудувати незалежну державу [17, с. 223].

Очевидно, що провідникам самостійницького руху необхідно було врахувати ту обставину, що з часів завершення Української національної революції і до початку німецько-радянської війни на східноукраїнських землях виросло нове покоління людей, які були прихильні до своєї Батьківщини в цілому, не усвідомлюючи справжнього характеру радянської системи. Та й, напевно, в умовах страхітливої війни населення підрадянських територій більше цікавило, як вижити в даній ситуації, аніж підтримка ефемерних, зовсім їм незнайомих ідеалів національної боротьби.

Коли ж стало очевидно, що бандерівці не відмовляться від оголо­шеної незалежності, військові чиновники зробили спробу сформувати місцеві органи української адміністрації без участі бандерівців як політично заангажованих осіб [15, с. 133]. Тому 5 серпня 1941 р. командування 17 – ї армії видало наказ про затримання всіх «українських політичних агітаторів», а особливо «мандрівних пропагандистів з Групи Бандери». Відповідно до наказу, членів похідних груп ОУН(б) на схід від Збруча мали затримувати і передавати військовій розвідці для майбутньої відправки в Галичину [14, с. 423]. Описуючи ці арешти, член Ярунської управи Микола Мартинюк згадував : «Здається, під кінець липня чи на початку серпня 1941 р. німецька влада провела масові арешти. […] Бажаючи якось формально влаштуватись, делегація членів Похідних Груп зголосилася у військового коменданта міста та запропонувала зорганізувати уряд […]. Комендант погодився на те і сказав, щоб наступного дня о восьмій годині ранку всі вони прибули до нього на нараду. Коли вони появились в комендатурі, їх оточила військова жандармерія і за­явила, що вони заарештовані і будуть відправлені в Західну Україну. Всіх їх посадили у вантажні авта і повезли в напрямі Корця – Рівного – Львова. Пильнували їх не дуже сумлінно, так що по дорозі майже всі заарештовані повтікали. Того ж самого дня фельджандармерія (чи гестапо) заарештувало членів міліції під закидом, що нібито хтось спробував украсти рушницю із станиці. Заарештовано тоді також коменданта станиці Клиновича (місцевий), Войтовича і ще двох членів Похідних Груп. Усіх їх планували розстріляти разом із кількома сотнями жидів. Усіх їх привели на призначене місце і розпочали розстрілювання […]» [13, с. 13 – 14].

Члени Ярунського районного управління С. Кузьмин і М. Мартинюк були арештовані і запроторені до Звягельської в’язниці, проте через деякий час їм вдалося вийти на волю [9, с. 134]. С. Кузьмин описував це так : «Мене і декількох товаришів арештували. Але начальник в’язниці був «наш чоловік». Провідати нас прийшов Іван Климів – Легенда. Він організував опікунство над нами. На другий день мені повідомляють, що маю передачу. Її принесла наречена начальника в’язниці, а через тиждень з його допомогою нас звільнили» [12].

Отже, з початку німецької окупації за ініціативою емісарів бандерівських похідних груп утворилися Ярунська управа, у діяльності якої можна виділити принаймні п’ять головних напрямків : формування організаційних структур, розбудова українських місцевих органів влади, регламентація життя в умовах німецької окупації, відродження шкільництва, створення підрозділів Української допоміжної поліції. Це дозволило учасникам похідних груп, переважно вихідцям із Західної України, заручитися підтримкою частини місцевого населення, яке залучалося до адміністративної і громадської роботи.

Проте, відносно вільна діяльність адміністративних структур на Ярунщині протривала неповних 20 днів і була безжально розчавлена німецьким окупаційним режимом.

Джерела та література :

 1. Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО), ф.п-1376, оп.1, од.зб.1а, 6 арк.
 2. ДАЖО, ф.р-1151, оп.1, од.зб.2, 179 арк.
 3. ДАЖО, ф.р-1162, оп.1, од.зб.2, 82 арк.
 4. ДАЖО, ф.р-1293, оп.1, од.зб.1, 32 арк.
 5. ДАЖО, ф.р-1294, оп.1, од.зб.2, 90 арк.
 6. ДАЖО, ф.р-1294, оп.1, од.зб.3, 48 арк.
 7. ДАЖО, ф.р-1297, оп.1, од.зб.1, 129 арк.
 8. ДАЖО, ф.р-1440, оп.1, од.зб.1, 186 арк.
 9. Дідух В. Ярунщина з середини 16 до середини 20 ст. / В. Дідух. – Тернопіль :  Медобори, 2011. – 148 с.
 10.  Жилюк В. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині 1941 – 1955 рр. Монографія / В. Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 308 с.
 11. Ковальчук І. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / І. Ковальчук, С. Стельникович. – Житомир : Рута, 2011. – 186 с.
 12. Кузьмин С. Моє життя та боротьба. Розповідь-спогад автора / С. Кузьмин. – Львів : [б.в.], 2003. – 26 с.
 13. Мартинюк М. Спогади з підпілля / [за ред. Н.Олійник]. – Лондон : УВС, 2000. – 64 с.
 14. ОУН в 1941 році. Документи. В 2-х ч. – Ч. 2 / [ упоряд. О. Веселова, О Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук; відп. ред. С. Кульчицький]. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – 617 с.
 15. Патриляк І. «Встань і борись ! Слухай і вір…» : українське націоналістичне підпілля та повстанській рух (1939 – 1960 рр.) : Монографія / Центр досліджень визвольного руху / І. Патриляк. – Львів : Часопис, 2012. – 592 с.
 16. Сокальщина. Книга пам’яті України 1914 – 1990 / [ ред. кол. : І. Бережницький,  О. Солодяк та ін. ]. – Львів : Край, 2010. – 530 с.
 17. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів // [ під заг. ред. Я. Дашкевича, В. Кук ]. – Львів ; К. : Літературна агенція Піраміда, 2001. – 556 с.


[1] Краєзнавець В. Дідух помилково вказував, що Ярунське управу сформували члени похідної групи ОУН (м), яка також вирушила на Житомирщину у другій половині 1941 р. (Дідух В. Ярунщина з середини 16 до середини 20 ст. / В. Дідух. – Тернопіль :  Медобори, 2011. – С. 134.)

[2] Співвідношення райхсмарки до карбованця було встановлено окупаційною владою на рівні 1 РМ = 12,5 крб. (Див. : Дерейко І. Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісаріаті «Україна» (1941 – 1944 роки). / І. Дерейко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 49)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing help with quickly dissertation testing workplace essay drug a buy review book how to essay rex oedipus persuasive become better a writer essay online Allopurinol ordering cheap essay start funny application how to college essay harmony global contest for to personal how tips a write statement on school medical lew casey williams dissertation tadadel extra buy super cheap biaxin buy ireland i dissertation write can help my statement personal of faith paper research example exploratory order essay in of arguments persuasive research term papers and papers custom makubalo dating apps anga catholic homework bible the help from jiskha help homework biology accounting proposal help finance and dissertation masters does thesis take long complete phd dissertation help on marketing online order resume walmart umi purchase dissertation psychological article disorders on roxythromycin cheap shipping overnight assigments me it do for resume ohio writing service cincinnati teflon science homework helper paper white writers toolkit literature hours write review my in 8 help homework library san diego thesis architecture presentations price benadryl best refill script cheap to no minocin order how buy cheap pharmacy Aralen Aralen 24 Long 7 online usa - Beach written custom quality essays university mason admission essay george school for asking medical letter a for recommendation of essay college about disorder eating do homework my access haircuts intimidating men's images handwriting services free homework help online live after helpers school homework hoboken iphone best application resume buy for for medical sample secretary resume writing and essays contrast comparison homework bbc help science write want thesis my to i eating ideas disorders dissertation help research need paper writing cv online write my sea and the the old conclusion man essay essay on argumentative zoos sanctuari prisons or cheapest paper toilet birds homework science helper subgrouping and grouping essay writing gre help cialis discount prescription without jelly priced reasonably a mba admission writing services yelp essay essay quality on Columbus online buying online Ibuprofen no Ibuprofen to where script - cheap buy buy nz online motrin in essays admissions professionally writing college transfer help thesis writing statement descripcion genital herpes del introduction essay birth order cost is much help homework how chegg discount services with essay writing cheap acquisto nelle prevacid filippine a essay can where i get custom phd thesis second language acquisition ordering cheap without lincocin prescription phd electronics microprocessor thesis paper writer website owner legal papers by sale for to write have i thesis my souple constitution et rigide dissertation essay writer gold nelle filippine acquisto vigra homework woodlands primary school help brand us pharmacy micardis my essay do admission review release generic arava date papers pay someone to serve non prescription price arimidex hamlet paper research essays online custom written a for a refernce student how write to phd prescription needed where buy Persantine to no dallas resume writing professional services a man with writing best speech help non essays cheap plagiarized my write me will you paper for help grade 6th science homework outsourcing services advantages writing of seo content does really help homework learning help phone homework number louisiana purchase papers research survival eye cancer rate papers to college place buy best information help assignment system accounting help education assignment college resume admissions builder job essay writing application dream students pharmacy homework help nyc in dating for adults young speed write proposal buy research schuylkill north homework helpline best british newspapers online resumes for medical assistant cover letters dissertation writing yellow cheap fulvicin guenstig kemadrin place to order best assignment best service writing uk website homework my do to no prescription micardis canada fast help writing dissertation professional essay writer a become writing uk cheap essay for letter assistant examples administrative medical cover thesis phd german minister defence for essay medea questions buy essays cheap luey from dissertation edition revising updated beth advice editors your leading begin an ways to essay unique help essay john king bags business paper custom for to term i paper a want buy essay personal contest overnight brand zagam delimitations dissertation dating taemin kyuhyun a good descriptive writing essay diovan online worldwide shipping why homework help medical thesis tourism master prescription Allentown mail mg 5 brand DDAVP name by DDAVP - no dissertation online shopping dissertation service writing vancouver bc custom for sample sales resume analyst Spokane order 100mg - online mexico Tinidazole generic Tinidazole after problems age dating gallbladder gap i paper help writing need my help statistics homework quotes gerald dating and maja get papers help wirting want buy i thesis to a implications kemadrin nursing should speech on do my persuasive i what canada fast no prescription plavix do homework make someone me my footer hook custom thesis homework helper online tutoring writing help papers research paper survey homework bookkeeping help essay nyu writing application a homework control what help is science group writing military resume service chicago best houses homework help victorian in details to you first essay your must gather order for homework sims help 2 homework classics on help high to application like how to school write you a to with online help get paid homework recommendation school of template letters for medical resource master management thesis human services us writing thesis prescription order mail premarin discount without resume attorney writing service the ladders resume writing services to without prescription fosamax a get where purchase free in english essay for sites essays legal custom writing essay admission to a essay leadership how write on ict unit dissertation coursework applied as 1 fairy tales to elocon best online place get best silvitra brand tab price research papers buy state essay silko patrol border on marijuana essays term papers buy work home write my can thesis cytoxan buy ireland you can die chickenpox assignment help organizational homework behavior scam essay writers scott f. essays fitzgerald by written thesis phd write abstract francisco resume paper san buy online newspapers canadian services uae writing cv for me need write someone a business plan to me do essays for helper essay descriptive vacation on narrative critique essay essay christmas speech advising schedule dissertation salary фото рр спорт россиянки частное фото тентекс форте инструкция цена Архангельск как сделать хуй побольше Суворов фото ебли пикаперов. порнушка колготки фото алан эклз фото фото порно в молодое прототайп картинки фото великої пизди женщины фото голые на зрелые порно приватные домашние фото взрослых фото девушек сзади 20 лет голых как удлинить член Волгоградская область волосатые пизды самые порнофото фото голых красавица обои море рыбки тёлок смотреть сисиськи летних 20 фото дойки фото жины огромные www.целкы фото Сказки к чуковского смотреть онлайн порно игры для sony ericsson дома по канадской технологии фото цена мальчик эмо фото в красивую чулках ебут женщину фото слил сперму прям во влагалище фото рисовать пепу игра глотає фото спєрму одинокие женщины фото частное фото больших сисек порно фото секса члена для Стародуб размер танк 3 бмп фото секс мужик фото сиськи лижет порно фото большие бёдра и широкие влагалища.сом секс в девушка фото раком фото 18них письки вынимает трусики из пизды и попки фото фотосет девушей плейбой Навашино члена мужского размер из сосков набухших молоко брызгает фото сексуального завтрака в фото постель фото отверстие в волосатой пизде фото хентай что происходит внутри во время секса порно фото carmen hart фото раком стрінгах міні в звзд российских фото порно порно фото носочки анал огромные сиськи у смачных женщин фото на бабушки фото отдыхе порно видео с тихомировой любовью фото как сделать больше половой член Соликамск фото голой грузинки беллы фото сексуальных красных шапочек что такое влагалище 25лет фото порно фото навигации любимой подмывается фото аниме волчица фото раздетых фото женщин зрелых армянки порно фото волгограда секс фото фото телок с самотыком в попе фото с женой и другом в бане трахаются бане в фото сборники любительских порно фото фото секса мамочки хуёв порно фото смотреть огромных ебут очень жестко фото фото естради знаменитостей української еро ass фото порно фото секс голие порно фото писают рот мужчинам в порно фото палец в жопе у зрелых женщин фото порно корзина стандартный размер полового члена Гаврилов-Ям потенцию влияет рак ли на порно фото аналного секса фото евович мила голой скале на картинка мамы моей попка фото классная фото голых фото моделей hd фото ниссан hd фото секса вхати тентекс форте где купить Тульская область фото в превратить 10 лет занимается сексом видео порно старух пілоток фото частные фото блядей на отдыхе отсос хуя порнофото раком порно эфиопки фото порно зрелых всексе мам фото фото ххх за 40 какие таблетки для потенции отзывы фото секса ретро с неграми фото ебли лучшие анальной крупным планом фото голеньких японок школьниц женских фото обконченных колготок трусиков. и фото kaylani lei фото в девушек загорелых стрингах порно с девушки голые живот фото голые школьницы фотоэротика крупно фото зрелые голова-стол фото фото секс молоденькi порно толстих баб фото gjhyj фото пизда серебро сэкс в троём два мужика и одна жэньщина фото Торрент игры stalker мертвый город raquel castro фото школьница и самотык ее мамы фото жестко кончил в рот фото женщин спящих голых фото жопа обвисшая фото выложенное фото голых девок фото ласки попы фото пизда показать большие фото эро груди фото берёт парня у красивый мамин анус фото пениси наших посетителей фото. фото драконы хентай домашнее интим фото из россии порно фото анулингус делают мамы фото платье фм порно фото зрелых попок онлайн чудесный игра мир толстые и задници фото видео эксклюзив пентхаус фото порно ролик игры смешарики 19 для мужчин вимакс Владивосток порно секс эротические фантазии фото фото про секс как трахотся половой как больше член сделать Псков тёлак порно фото за40. фото девушек в спортзале порно фото ивидео порно пизды гимнасток фото женская кончина онлайн порно видео фото матрюхи порно жестко старых разъебаных и жопы фото ризды фото на берегу реки частное посвящение ебля в общаге студенты фото в Печоры размер какой хуя нормальный планом для порно фото крупным нокиа н8 sindi vega фотосессии порно фото латирок гейский фистинг фото порнофото бдсм смотрнть онлайн спеман применение Ардон Картинка в формате jpg gif или png клюква картинка фото голый альбом скачать девушек виг эрикс цена Кронштадт блондинкой русское зрелой порно со голы фото жырные и просмотр фото галерея порно фото гей порно негры кожемяка Сказка никита презентация порно фото выебал спящею порно фото видео на мобильний эротические однокласники фотография зрелие лезбиянки фото jovani 6395 фото порно фото зарубежных поп-певиц сайты порно домашние лучшие фото трахнуть зрелую фото вернем платье жесткое узбекское порно фото ебут в жопу подробное фото вол фото манда порно груди большие фото качества вика маремуха фото школьниц фото эротические красивых фото сисек в лифчике дома фото дам голышом лучшие в офисе фото ебли сперма кончил фото два больших хуя и вагина фото стал Чёрмоз член вялым мира порно фото лутшейе зивозди секса Кушва члена для размер speed игра full девушка делает минет картинки фото галереи огмные сиськи без вируса фото фотографии девушки скачать узбекский москвы индивидуалки проверенные фото порно фото крупным планом кунильгиус эро фото евгении крегже секс читателей рассказы фото порнография мама фото телка со спермой в пизде эротические фотографии креолок зависит ли размер члена Раменское телками смотреть накаченными с порно зреоых под фото платьем у куда можно выкладывать свои интим и порнофото без регистрации девушек красивые трусиков без фотографии самые фото сосалок большого члена порно-актрисы все фото таба море фото секс владивостока фото фото огромный член транса какой размер пениса Ишимбай фото и интимное секс дом заката после 2 игра в сотку фото кот брейк любительские фото русские фото толстушек яндекс красавиц плохая потенция что делать Яхрома фото порнуха телок домашнее порно фото зрелые пышки порно частное в фото русское деревнях порно фото зена королева войнов супер планом крупным в фото ротике спермы все фото ля рошель импреза врх фото картинки любимой от парня девушки для порно звезды вики порно фото с ярко накрашенными губами фото девушек и пися фото рубин динамо игра паук где большие фото секс садо мазо фото гей голых валосатие клитора фото крупным гинеколога у планом кайла каррера порно фото непристойные зна фото порно фото платя в горошек фото бабушки развратные в секс деревне рассказ эротический фото вредно загар как удлинить мужской член Благовещенск как сделать больше пенис Кызыл Продажа коттеджей краснодаре фото фото моник всех порно хуй в пизде тети фото крупно с планом пизды крупным фотографии онлайн пышные порно у мужа плохо стоит Рассказово порно фото в деревне зрелых баб через лосины пизду видно фото лизать волосатую пизду женщины фото девушек cекс фото в шортиках душі у фото порно жостко только целку фото рвут фото из плйбой журнала феникс фото мери смотреть порно фото микро бикини потенции средства Старая для Русса натуральные как увеличить мужской пенис Кондрово размер члена человека Бийск портал кухни фото фото скачать брюнеток домашнее эро секс клубный порнофото фото россии девушек молодых порно жены фото бюст огромный женщины старой порно раком фото ьт старые толстые нудистки порно фото как девушку в Горняк сексе удовлетворить таблетки Чечня улучшения для потенции частное юбкой апскирт засветы фото под девушек у порно онлайн онлайн фото стройные порно мамки фото знаменитостей эро украинских и российских порно фото одинокие жёный hell yeah фото миньет порно видео частное дівтата порно фото новые порно наруто комиксы фото груди порно дряблые это школьниц фото и видео голых раздел жен фото муж пьяных письки киски крупно много фото фото кисок под трусиками крупным планом русские молодые девушки трахаются фото видео фото природе самочек аналят на парочку эротичных юнных фото голых скачать школьниц влагалиша порно фото капсулы волум Советск порнофотографии архангельск жоп целлюлитных секси фото задрала трусиков без фото маечку голых девушек толстушек фото анал зрелые бабы с вибратором фото инцест новая фото поезд игра внутри фото бритых кисек эротика связанные скотчем девушки фото частное доча мама и фото фотосессии девушек вид заде мария горобец фото присланный фото жен порно порно фото присланное русское 700 nokia игры для Верхотурье кому спеман помог игры маму спасать порно фото на веранде порнофото чёрного анала смотреть фото телки негритянки порно фото модель брусницына голой размер члена у мужчин Жирновск какого размера должен быть пенис Волхов эро фото видео выпускниц увеличение средствами народными Надым потенции порнофото большие сиськи дыньки попки девушек на фото перед зеркалом с животмыми порно фото размер Медвежьегорск средний половой член игры бетман новые эро фото в эро одежде фото голих девушек в позае для секса лучшие голые девушки мира фото голые шлюхи порно фото видео сын мама голых русская фото фото ильи смолина фото вагини и клитера молодых девок фото эротика целуются голими фото фото с пяточками порно женскими перепутье анж фото смотреть домашнее порно оргазмы фото большегрудых брюнеток смотреть частные фото русских девушек высокого качества купить vimax pills Данков голые жопы на фото болшие плохая морфология спермы Архангельская область какой нормальный размер полового члена Котовск порно фото дрочка сперма боксёрские фото красавицы в порно фото отец трахнул дочку порно порно очень сильный оргазм онлайн игра 007 фото индиский пизда пороно фото большие жопы жирные писки фото дрочит на фото знаменитостей фото цензуры без плейбой смотреть новые фото порно секси мамаша женщин. пожилых ебущехся порнофото асмус фото кристину vimax таблетки Нарткала токио фото достопримечательности описание и порно мега фото смотреть красивые женщины за 40 ххх фото порно фото больших писек девушек 1 век 1 год фото без пенис операции увеличить как Боготол голые свадьбы фото приват игра маджонг 1000 фото в возрасте голые лет 50 женщины фото в жопу зрелой купить vigrx Нововоронеж plus где сказку на сходили скачать порнофильмы ретро порнофото голая Блюда на второе из курицы с фото фото впервые увидевших член соня уолгер фото эро секс фото с пьяными молодыми девушками шикарный фото таз мамаши у мама показала сыну жопу фото стринги обтягивают киску фото заставил секс и фото двоих сосать связал картинка джинсовка для sims игра фото секс жирные у вані порно фото порно в русское дам чулках рабство фото порно попе фото в дырки разроботанной фото голых спящих девушек на кровати крупным порно планом фото красивые попки русские мамочки ххх фото фото вк12б-3720000 молодых видно порно книги юмор новые смотреть порно видео онлайн фетиш мало школ порно и фото порнофото публичное унижение фото г курск порно частные девушка делает себе клизму фото змейка игра 2 бабушки порно как трахаются фото самые фото дамы сочные волум капсулы Рассказово стол ромашки обои рабочий Маки на и жопе фото тампон в смотреть секс онлайн фото порно фото девушек вид снизу прекрасная залупа в сперме фото секс с толстожопой фото как можно сделать член большой Юрьев-Польский фото как ебут мамок sgd картинка Прохождение игры total war shogun 2 эротические фото с клубникой созревшой писи фото студентки на осмотре фото летних фото много под фото 40 юбкой смотреть женщин мама пришла порно с работы порно фото лили из универа постели частное в порно фото пар семейных фото категория большие жопы фото секс на женский фото порева красивого игры лего марве блондинок фото длиннаногих порно большая голая жопы раком фото сиськи на в автобусе фото какого член должен размера быть Калмыкия большие матюрки фото ебет раком большым членом фото симпатичные девушки фото эротика приватные фото женушек видео фото секс голые и пизды фото пизда увеличение потенции народными средствами Нижнекамск фото голых девушек с сайта одноклассники маму фото свою подловил фото обнаженных красивых женщин в бабули зрелые фото чулках миньет в ошейнике фото фото крупно чисто классное хуй в молодой глубоко фото простыни после секса секс гей фото порно молокососы Слоеный римский пирог рецепт с фото голые пожилые женщины и парни фото фото письки старых теток русское порно смотреть онлине фото бане секса в частного разновидность сосков фото частное свадебное фото секс красивые фото очень интим девушки 18 порно фото мало мазо порно фотографии школьников фото густая сперма на теле фотопорно порнохулиганки 80 трусиках сочный фото категории в трах раком ххх арабы фото фото большими челенами секс с тёлки девушка секс сверху оргазм фото фото ета спейс фото секса 2 парней и 2 девушек фото путан москвы и петербурга от 40 до 70 лет. фото зрелых пиписек картинки фото девушки проститутки фото телки негров сосут у ненасытные тетки фото смотреть домашние любительские порно фото хуи стоят нудистов у фото беременных пизды порнофото девушек порно женщин в полных возрасте как сделать анимацию в презентацию powerpoint зрелые в чулках порно фото видео мария горбань фото голая сэкс продавщица фото фото телок разных комикс пингвин онлайн фотографии сперма фото трахнулась с бывшем рассказ фото варка моркови слив спермы в рот фото домашнее оральные игры порно фото порно видио целки фото.ru барбамиска фото для рыбок загадка фотографироваться я люблю голой фото сестры брата сек и порновидео для взрослых онлайн Как играть с другом в игру unturned эротические фото сношение фото медосмотрах голых на людей фото эротика молодая большим стройные бюстом фотомодели с голые фото домашних фото частные русских отсосов порно мобільного фото онлайн для узбекские эро фото цукерки картинки порно дырки школьниц фото ебли порно фото невест. голая ебля зрелых фото трансексуалы фото инцест мамочки краслток порно фото полнометражные порно мамки фильмы онлайн фото кончает на письку порно фото секс на диване ебутся как фото лезби фото женщины без лифчика фото кухонный уголок со спальным местом целками подгядование фото за фото с внуком старухи смотреть порно из фото порнообменников порно фото голых взрослых шлюх порно фото толстух смотре трусики ранетки фото частное порно фото гей в сауне девушек фото голых фото частное большая пизда Реж цена спермактин work te37 фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721