Організація місцевих органів влади на Ярунщині у липні – серпні 1941 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сухих Андрій

Організація місцевих органів влади на Ярунщині у липні – серпні 1941 р.

 

У статті проаналізовано вплив ОУН (б) на Ярунщині у липні – серпні 1941 року. Висвітлено діяльність Ярунської управи. Простежено організацію на місцях Української допоміжної поліції.

Ключові слова : ОУН, націоналісти, Ярунщина, похідні групи, окупація, арешти.

В статье проанализировано влияние ОУН (б) на Ярунщине в июле – августе 1941 года. Освещена деятельность Яруньской управы. Прослежена организация на местах Украинской вспомогательной полиции.

Ключевые слова : ОУН, националисты, Ярунщина, походные группы, оккупация, аресты.

The article explains the extension of OUN (b) influence in the Yarunskiy region in the July – September 1941. The activity of Yarunskiy region administration is analyzed. Organization the local Ukrainian auxiliary police is retraced.

Key words : OUN, nationalists, the Yarunskiy region, the marching groups (troops), occupation, arrests.

 

Вивчення регіональних аспектів національно-визвольного руху під проводом ОУН продовжує залишатися актуальним завданням для науковців. Водночас, до цього часу не досліджена її діяльність на Ярунщині у перші місяці німецько-радянської війни. Окремі аспекти теми частково розглядалися у працях І. Дідуха [9], В.Жилюк [10] та І. Ковальчука [11].

Спираючись на архівні та опубліковані матеріали, автор здійснив спробу простежити участь ОУН в організації місцевих органів влади на Ярунщині у липні – серпні 1941 р.

Після нападу Німеччини на СРСР українські націоналісти приступили до реалізації своїх програмних положень. Однак, для того, аби створити в нових умовах Українську державу, спочатку потрібно було проникнути на землі Наддніпрянщини та ідеологічно й практично їх опанувати. Одним із перших теренів, які почали освоювати похідні групи обох ОУН, виявилася Житомирщина.

На Житомирщину першими прибули очільники банде­рівської похідної групи «Північ» : М. Климишин, В. Кук, У. Самчук, Я. Старух та інші, які просува­лися із Рівного у напрямку Києва й потрапили до Житомира 10 липня 1941 р. У місті вони перебували до опівдня 11 липня. За цей короткий період бандерівці розпочали укомплекту­вання української міліції та організували обласне управління, першим головою якого став Іван Луцюк, вчитель за фахом [11, с. 27].

Діючи в складних умовах окупації, похідні групи ОУН провели значну пропагандистську та організаційну роботу. Як наслідок – у Житомирі постала обласна та міська управи, в районах – районна та сільські управи. У другій половині серпня вже працювало 7 районних управ : Коростищівська, Попільняньська, Андрущівська, Троянівська, Чуднівська, Мархвелівська, Житомирська [10, с. 36]. На терені Новоград-Волинщини було створено три районі управи : Ярунська, Городницька, Звягельська (Новоград-Волинська). Останню очолив у серпні Володимир Фрайт («Батько»). Він же виконував обов’язки провідника Звягельської округи ОУН [2, арк. 34]. У свою чергу, на чолі Городницької управи був Іван Грунтас [2, арк. 12].

Учасник Похідних груп ОУН (б) «Північ»[1] Павло Палюшинський («Мирон», «Старий») у липні почав керувати Ярунською управою [16, с. 171]. З невідомих нам причин близько 22 – 24 липня перший голова управи покинув Ярунь. Його місце заступив звягельчанин Алексійчук, про що свідчать документи [7, арк. 10]. До її складу, окрім останнього також увійшли Микола Марценюк («Еней»), Степан Кузьмин, Іван Онишкевич, а також два націоналісти із Холму – «Медвідь» та Василь Кичук [2, арк. 14], а культурно-освітнім референтом при управі був бандерівець Терещук [7, арк. 10]. С. Кузьмин згадував : «Всюди, куди б ми не приходили, від імені Тимчасової управи, яка повстала у Львові 30 червня 1941 року, проголошували незалежність України, організовували адміністрацію, у першу чергу поліцію і шкільництво».

Саме в розбудові шкільництва Ярунська управа досягла найбільших результатів, про що зокрема свідчать спогади С. Кузьмина : «У Ярунському районі ми організували вчительський курс з участю 72 – х учителів. Інспектором був Микола Марценюк, родом з Сокальщини. Історію України, літературу викладали галичани, решту предметів – місцеві […] З того курсу ми розвели організаційну мережу на весь район» [12].

У липні 1941 р. Ярунська районна управа повідомляла : «Культурно-освітній відділ районного управління просить довести до відома українську молодь про таке. В Яруні відкри­вається гімназія (середня школа), навчання в якій буде безкош­товним. Умови прийняття до гімназії такі : до першого класу при­ймаються ті, хто закінчив 4-й клас початкової або середньої школи; до другого приймаються ті, хто закінчив 5-й клас середньої школи, до третього класу приймаються ті, хто закінчив 7-й клас; до п’ятого приймаються ті, хто закінчив 8-й клас; до шос­того приймаються ті, хто закінчив 9-й клас, до сьомого при­ймаються ті, хто закінчив 10-й клас середньої школи» [7, арк. 27]. У наказі від 26 липня наголошувалося : «До відома всіх вчителів та осіб, що закінчили 8, 9, 10, класів. Вказані особи повинні з’явитися до 28 цього липня у відділ культурно-освітній (народної освіти) для проходження реєстрації. Вчителі повинні проводити облік дітей шкільного віку; вони подають відомості про придатність шкільного приміщення та про інвентар школи; коли останній розібраний, то повернути через міліцію. У серпні відбудеться курс для перепідготовки вчителів» [5, арк. 1]. Очевидно, бажаючих вступити на курси було недостатньо. Тому 28 липня з’явився аналогічний наказ, однак тепер вимагалося, щоб ті, хто бажає вчителювати, прибули до Яруня 5 серпня [8, арк. 10].

Управа, крім того, вимагала від сільрад, аби шкільні приміщення були звільнені від їх тимчасових мешканців [7, арк. 24] та відремонтовані до 20 серпня. Кожен вчитель зобов’язувався надіслати списки школярів не пізніше 8 серпня, для обліку шкільництва на терені Ярунщини [7, арк. 16]. Піклуючись про благополуччя школярів взимку, районна управа наказала з 24 серпня почати збір деревини для опалення приміщень з настанням холодної погоди [6, арк. 33].

Значна увага приділялася регламентації життя населення в умовах німецької окупації. У першу чергу, вимагалося від кожної сільради ліквідувати наслідки недавніх військових дій. Зокрема, наказувалося негайно поховати тіла загиблих осіб, почати від 26 липня ремонт зруйнованих комунікацій [7, арк. 3, 9]. Бажаючи організувати збір деревини, управа 26 липня оголосила, що «всі ліси та розташовані серед них поля, сіножаті і все майно – недоторкана власність Української Самостійної Держави» і заборонила самовільне нищення лісового масиву без відповідного наказу під загрозою «найсуворішої кари воєнного часу» [5, арк. 10]. Своєю чергою, розпорядження від 31 липня і 4 серпня зобов’язували голів сільрад провести перевірку всіх господарств на наявність дров, які потрібно було обліковути [7, арк. 12, 17]. Наголошувала на тому, аби в обов’язковому порядку прибрати і прикрасити квітами могили «українських воїнів, які загинули в 1917 – 1921 рр., а також українців, розстріляних чи замучених червоною Москвою». Попри це вказувалося, щоб «на могилах німецьких вояків не бракувати квітів» [5, арк. 5].

Згідно наказу Ярунського районного управління від 18 липня 1941 р., відбувалися зібрання мешканців сіл, на якому повідомлялося про зміну влади та нову організацію громадського управління. Зазвичай, порядок зборів був таким : 1) читка «Відозви до українського народу»; 2) вибори членів сільради; 3) створення сільської міліції. У «Відозви до українського народу» зазначалося, що «загальні збори приєднуються до наказу і зобов’язуються допомагати ОУН у налаго­дженні порядку на селі».

Того ж дня місцеву владу організували жителі сс. Хижівка (Хижавка), Юрківщина, Вірівка. 20 липня влада була організована у сс. Дідовичі, Груд, Жолобне. 21 липня сільські ради з’явилися у сс. Закриниччя, Гірки (Гурки), Майстрова Воля. Наступного дня мешканці с. Карпилівка обрали сільраду ; 23 липня були обрані голови сільрад сс. Дуплинки та Колоніє-Красилівка. Загальні збори сс. Великі Молодьків, Курмань відбулися 24 липня, на яких селяни домовилися про формування сільради. Влада у с. Кіровка була організована 31 липня [4, арк. 2, 9,10, 12, 14 – 19, 21 – 23, 28, 31 та зв.].

Таблиця 1.

Утворення сільрад та «Української допоміжної поліції» у селах Ярунської управи*

Село

Голова сільради

Заступник голови сільради

Комендант  поліції

Чисельність поліцаїв у селі

Хижівка

Й.Шевчук

Ю.Гаврилюк

-«»-

19

Юрківщина

О. Лисюк

П. Гаєвець

-«»-

-«»-

Вірівка

О. Панасюк

К. Коробчук

Л. Киричук

10

Дідовичі

Є. Орищук

Т. Мартинюк

С. Пелех

15

Груд

С. Маворок

І. Кучер

-«»-

22

Жолобне

К. Лук’янчук

-«»-

С.Щавінський

10

Закриниччя

Г. Якимчу­к

А. Смоляр

С. Боровик

-«»-

Майстрова Воля

О. Злобинець

-«»-

П. Деретенко

-«»-

Гірки

С. Мездітюк

Д. Захарчук

-«»-

28

Карпилівка

О. Кубай

Ф. Косянчук

В.Чернявський

10

Дуплинки

І. Кравець

Т.Олексійчук

-«»-

13

Колоніє-Красилівка

М.Гордійчук

Ф.Гордійчук

П. Савчук

20

Великий Молодьків

П. Дейнека

Д. Храбан

Я. Скорик

21

Курмань

М. Щудра

П. Ящук

Г. Туровць

29

Кіровка

М.Лановенко

П. Гончарук

-«»-

5

*Складено автором за : [4].

Таким чином, протягом другої половини липня 1941 р. під керівництвом Ярунського проводу ОУН (б) сформувалися місцеві органи влади у більшості сіл зазначеного терену.

Під проводом націоналістів на Ярунщині також створювалися підрозділи Української допоміжної поліції, які перебували майже в кожному селі. Поліція виконувала розпорядження керівників обласних і районних управлінь; у її лавах запроваджувалася дисципліна; у селах на 10 дворів встановлювався один вартовий, який підпорядковувався соцькому сільському старості, а також інспектору районної та обласної поліції [1, арк. 4]. У зв’язку з утворенням вказаних загонів було оголошено про набір осіб віком від 18 до 40 років [8, арк. 169]. Передбачалася платня : одружені поліцаї отримували на день 1,70 райхсмарки (далі – РМ)[2], неодружені – 1 РМ (тобто перші одержували в місяць близько 52 РМ = 650 крб., а другі – близько 30 РМ = 375 крб.), а також безкоштовне харчування. Відзначалося, що ті, які вступлять у поліцію, перебуватимуть на державному утриманні [8, арк. 98]. Слід зазначити, що особи, які працювали в охоронній поліції (шуцманшафт, «шума») отримували, незважаючи на сімейний стан, 480 крб., тобто 38,4 РМ [3, арк. 17]. Таким чином, винятково з економічних обставин, аби утримати сім’ю в умовах окупації, вигідніше було обрати шлях співробітництва з окупантами в Українській допоміжній поліції, ніж в охоронних підрозділах Вермахту. Тому не дивно, що чисельність українських поліцаїв у селах Ярунської управи була досить висока у перші місяці німецько-радянської війни (див. Таблиця 1).

Місцеві жителі до діяльності оунівців ста­вилося прихильно, хоча часто в документах похідних груп вказувалося на їхню пасивність, страх, зневіру в можливість побудувати незалежну державу [17, с. 223].

Очевидно, що провідникам самостійницького руху необхідно було врахувати ту обставину, що з часів завершення Української національної революції і до початку німецько-радянської війни на східноукраїнських землях виросло нове покоління людей, які були прихильні до своєї Батьківщини в цілому, не усвідомлюючи справжнього характеру радянської системи. Та й, напевно, в умовах страхітливої війни населення підрадянських територій більше цікавило, як вижити в даній ситуації, аніж підтримка ефемерних, зовсім їм незнайомих ідеалів національної боротьби.

Коли ж стало очевидно, що бандерівці не відмовляться від оголо­шеної незалежності, військові чиновники зробили спробу сформувати місцеві органи української адміністрації без участі бандерівців як політично заангажованих осіб [15, с. 133]. Тому 5 серпня 1941 р. командування 17 – ї армії видало наказ про затримання всіх «українських політичних агітаторів», а особливо «мандрівних пропагандистів з Групи Бандери». Відповідно до наказу, членів похідних груп ОУН(б) на схід від Збруча мали затримувати і передавати військовій розвідці для майбутньої відправки в Галичину [14, с. 423]. Описуючи ці арешти, член Ярунської управи Микола Мартинюк згадував : «Здається, під кінець липня чи на початку серпня 1941 р. німецька влада провела масові арешти. […] Бажаючи якось формально влаштуватись, делегація членів Похідних Груп зголосилася у військового коменданта міста та запропонувала зорганізувати уряд […]. Комендант погодився на те і сказав, щоб наступного дня о восьмій годині ранку всі вони прибули до нього на нараду. Коли вони появились в комендатурі, їх оточила військова жандармерія і за­явила, що вони заарештовані і будуть відправлені в Західну Україну. Всіх їх посадили у вантажні авта і повезли в напрямі Корця – Рівного – Львова. Пильнували їх не дуже сумлінно, так що по дорозі майже всі заарештовані повтікали. Того ж самого дня фельджандармерія (чи гестапо) заарештувало членів міліції під закидом, що нібито хтось спробував украсти рушницю із станиці. Заарештовано тоді також коменданта станиці Клиновича (місцевий), Войтовича і ще двох членів Похідних Груп. Усіх їх планували розстріляти разом із кількома сотнями жидів. Усіх їх привели на призначене місце і розпочали розстрілювання […]» [13, с. 13 – 14].

Члени Ярунського районного управління С. Кузьмин і М. Мартинюк були арештовані і запроторені до Звягельської в’язниці, проте через деякий час їм вдалося вийти на волю [9, с. 134]. С. Кузьмин описував це так : «Мене і декількох товаришів арештували. Але начальник в’язниці був «наш чоловік». Провідати нас прийшов Іван Климів – Легенда. Він організував опікунство над нами. На другий день мені повідомляють, що маю передачу. Її принесла наречена начальника в’язниці, а через тиждень з його допомогою нас звільнили» [12].

Отже, з початку німецької окупації за ініціативою емісарів бандерівських похідних груп утворилися Ярунська управа, у діяльності якої можна виділити принаймні п’ять головних напрямків : формування організаційних структур, розбудова українських місцевих органів влади, регламентація життя в умовах німецької окупації, відродження шкільництва, створення підрозділів Української допоміжної поліції. Це дозволило учасникам похідних груп, переважно вихідцям із Західної України, заручитися підтримкою частини місцевого населення, яке залучалося до адміністративної і громадської роботи.

Проте, відносно вільна діяльність адміністративних структур на Ярунщині протривала неповних 20 днів і була безжально розчавлена німецьким окупаційним режимом.

Джерела та література :

 1. Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО), ф.п-1376, оп.1, од.зб.1а, 6 арк.
 2. ДАЖО, ф.р-1151, оп.1, од.зб.2, 179 арк.
 3. ДАЖО, ф.р-1162, оп.1, од.зб.2, 82 арк.
 4. ДАЖО, ф.р-1293, оп.1, од.зб.1, 32 арк.
 5. ДАЖО, ф.р-1294, оп.1, од.зб.2, 90 арк.
 6. ДАЖО, ф.р-1294, оп.1, од.зб.3, 48 арк.
 7. ДАЖО, ф.р-1297, оп.1, од.зб.1, 129 арк.
 8. ДАЖО, ф.р-1440, оп.1, од.зб.1, 186 арк.
 9. Дідух В. Ярунщина з середини 16 до середини 20 ст. / В. Дідух. – Тернопіль :  Медобори, 2011. – 148 с.
 10.  Жилюк В. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині 1941 – 1955 рр. Монографія / В. Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 308 с.
 11. Ковальчук І. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / І. Ковальчук, С. Стельникович. – Житомир : Рута, 2011. – 186 с.
 12. Кузьмин С. Моє життя та боротьба. Розповідь-спогад автора / С. Кузьмин. – Львів : [б.в.], 2003. – 26 с.
 13. Мартинюк М. Спогади з підпілля / [за ред. Н.Олійник]. – Лондон : УВС, 2000. – 64 с.
 14. ОУН в 1941 році. Документи. В 2-х ч. – Ч. 2 / [ упоряд. О. Веселова, О Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук; відп. ред. С. Кульчицький]. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – 617 с.
 15. Патриляк І. «Встань і борись ! Слухай і вір…» : українське націоналістичне підпілля та повстанській рух (1939 – 1960 рр.) : Монографія / Центр досліджень визвольного руху / І. Патриляк. – Львів : Часопис, 2012. – 592 с.
 16. Сокальщина. Книга пам’яті України 1914 – 1990 / [ ред. кол. : І. Бережницький,  О. Солодяк та ін. ]. – Львів : Край, 2010. – 530 с.
 17. Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів // [ під заг. ред. Я. Дашкевича, В. Кук ]. – Львів ; К. : Літературна агенція Піраміда, 2001. – 556 с.


[1] Краєзнавець В. Дідух помилково вказував, що Ярунське управу сформували члени похідної групи ОУН (м), яка також вирушила на Житомирщину у другій половині 1941 р. (Дідух В. Ярунщина з середини 16 до середини 20 ст. / В. Дідух. – Тернопіль :  Медобори, 2011. – С. 134.)

[2] Співвідношення райхсмарки до карбованця було встановлено окупаційною владою на рівні 1 РМ = 12,5 крб. (Див. : Дерейко І. Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісаріаті «Україна» (1941 – 1944 роки). / І. Дерейко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 49)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help recycling services adelaide cv writing paper style turabian written by essay narrative students i can do my essay how legit professional essay writers super paper mario with i help need 4vve cv services writing us cant i write my essay front on all essay the persuasive western quiet writing essay helper marketing online presentation help ut homework powerful verbs resume plan business day sales 90 for managers service writing professional resume in pittsburgh pa help movie online jury help dissertation phd help seventh math homework grade notebooks cheap for paper school do pay to java my someone homework writers business in ca plan fresno my paper write english online thesis uk buy my someone homework do math to earnings youtube updating not estimated patrol border essay buy paper research cheap custom buy essay research medical paper writing software custom term paper for statement guidelines medical school personal payment dissertation grants writing for essay buy admission sample sentence of compound assignment writing format pdf help mat115 homework letter writing service uk predicate help homework resume writing tn professional service nashville library homework pbc help ghostwriting services business disorders eating article dating cultivo yahoo transgenico poems essay two comparing du dissertation review service graph help homework theory distribution service review resume buy admission yale essay mba homework helper in 8 essay in hours buy entrance help exams essays college writing class a for homework business help statement a paper order barclays phd thesis of western university australia zocor price to essay how classification write paper bangladesh news online english of essay order buy to cheap essays papers online fake divorce essays service man service god law essay writing services uk sales cover representative letter experience without for resume francisco writing executive san service visual essays culture coursework with history help resolution paper conflict power thesis phd quality act best help essay essay help tess the d39urbervilles of essay mba writers research for write me paper custom essay top canadian from sell somna-ritz pharmacy in writers plan business ri introduction letter writing company letter cook cover order short resume manager purchase of sample 20 mg price carbamazepin best for of article summary make me an a dissertation help online phd only italia acquisto meclizine for administrator sample medical records resume 5 evad vampirnaplok online vad dating university help toronto assignment overnight clomid existing business plan business buy of great personal examples for medical school statements database help dissertation online athletes essay paying argumentative college speech for sample sales elevator free biology help homework cathy hannon davey neil dating sites sale papers for research reviews consumer thesis purchase decision mcpl homework help college essay universal service application not armory updating achievements life in wow help homework tutor math reviews side the book buy for modified medicine questions essay finals corrige dissertation transcription resume objective medical for price best calan sr government us help homework quotes dating 18 month anniversary 36 hour carbamazepin help homework problems genetic free online with essays help help essay to critically writing doctoral help dissertation how long writing with statement personal help ucas for writing apa purchase assignments generic Ashwafera buy online jelly apcalis sx oral preise about show mtv on dating acapella medical for experience cover with letter coder no writing uk uk help dissertation online professional resume dallas services write should my college essay math me do my help homework for report help writing students christian mormon dating research for essay sale online Combivir discount number math help homework tn service nashville resume writing year 5 homework help online tx writing resume dallas services professional essay stand and deliver resume writing services military best and research frisk stop papers my how write conclusion do i services online writing professional nashville resume tn in bsa bangalore dating mach 19 price order selector warehouse resume sample summary on pope alexander man essay pay helper essay essays papers college buy term creative writing of kinds abstracts dmin dissertation write site my joke essay engineering service writing thesis help writing ethics writing research rubric paper online exames psicotecnicos detran dating write online free for a paper informative purchase speech resume writing services fl tallahassee tv ukm dating reality shows dating crows singer lead sewing counting and tom millionaires are kate dating syndicate games dating gohl nigel ambien reviews online buy help homework victoria queen homework go help for resume position medical receptionist writing admission custom essay usa cheap assignemnt do my homework vision helper brighter a thesis thesis essay an for to buy for how dating simple rules six ted talk for printing papers online what buy supervisor to your thesis for dissertation editor an hire how homework my do i unemployed for resume free help homework 01 2 value of at critical help 77 level in with homework help principal accounting services compare will writing online write my coursework essay services writing australia drive help belt equations homework thesis microelectronics master essay reviews best help card super credit buy online p-force of essay buy application college university michigan dating combat radioactive rescue my write can who plan business admissions essay hygiene dental custom buying essays price cialis fruit best soft refill unidirectional dissertation process teen anti-smoking contest essay nc custom writing dissertation and essay reviews org it service writing in the uk best cv services resume sample selector order warehouse help homework for math and dissertation proposal help research tesol phd thesis in multiple regression dating of assumptions lead uranium mentorship preparation essay for put resume to to hire temp on how pakistani essay sites now online essay an buy does help focus listening you music on to homework b homework pinchbecks website j helper for representative sample cover letter device medical sales wyoming dating laws in age for sale atrovent cheap panic disorder on essays uk essay writer cheap best assignment help in australia irish with help essays amour dissertation philosophie write philosophy my nursing online dating klasiks mmk watch assignments school with help resume medical objectives assistant for culiacan tres online canal dating cheap buy college essays my write to essay way purchase format resume executive vida plan dating mi yahoo de for a an hire writer essay or masters thesis masters medical letters of for school examples recommendation identity essay gender children in disorder language homework english features help uniforms cheaper are essay school online research database paper dilantin to cheap where buy papers buy term custom someone forward your sample how to to resume ask essay critical mockingbird kill help school in writing in london writing and cv services resume objective for resume position sales bachelor buy thesis a phd proposal draft research robert dating who pattinson who summary for assistant medical resume foster penn essay help with econometrics help homework hamlet essay help in quote a write essay an to how help unit 5 biology aqa essay essay plagiarized buy non with presentation help powerpoint paper of term writing format for engineers cv mechanical template australia for help oats sites homework wheat in 1mg micardis buy medical resume writing best online service order discount mail manxxx without prescription papers writers academic for house me as essay my and critical syllabus thinking ocr editing service admission medical essay buy papers researh dating online trapilho ancient homework help egypt help substation homework method essay service persuasive writing website mla essay essay contest engineers borders without inspiration paper write my to mechanical for thesis engineering essay tech help georgia today newspapers the online nigerian nation 30 from mg maxaquin canada online thesis order model reduction conflict thesis essay help management lab my do report essay writing yahoo application service college health job cover experience mental letter no for with for letter laboratory cover medical technologist writing personal services statement best money papers research in with buy us gurantee back mental essay disorder essay a need i written in orders following on the military essays scholarship essay legit no for assignment writing paying doctor dissertation paper custom bags help homework studies essay in order and pakistan law condition recommendations buy case study best buy dissertation a database online essay line an buy on 3516 ever essay best narrative letter of cover resume order and mechanical for engineers resume format fresher help homework conversion metric thesis of what point the a is paper who write will my line help essay autobiography buy rover range 1 disorders chapter cardiovascular case study 4 research paper software writer groups dissertation control delft proposal tu master thesis essay money on english married and officer enlisted dating my write paper science writings coupon custom code edition the statistics help practice homework third of essay writing service london an writier i dissertation statement need sociology in term paper buy no essay day in resume michigan services writing service manuscript editing medical resume technologist sample for sites online hindi essay us services writing content dental essay school outline writing research for with paper help good paper writing tips research 24/7 essay writing cheap service uk services best writing resume book report project castle method essay paypal my online write order law tv and research paper help gummy shark homework chris dissertation spence plagiarism paper reaction macau in english for essays sale pay will essays english do my to statement search thesis counselors resume objectives for mental health help resume sydney dissertation bristol help help proposal in philosophy dissertation writing sales resume for manager format help lmu essay service delivery literature review customer write format apa my paper pygmies essay discount Beloc online mark papers twain online editors illinois dissertation paragraph a me for summarize australia helper homework diversity about essay homework do for the me 5th prompts grade essay statistics write my paper online my homework me for do tudor homework help products cheap paper online personal for college statement writing help a cheap my do paper for with need essay help english online stats homework help cv jobs best writing service london homework help equations simultaneous dissertation jean sartre paul sur malaysia dissertation vancouver services writing pomona help essay net for custom essay code discount help english ap homework dissertation service best us uk writing my write to way essay resume medical sample for examiner claims high written essay pills vigora oppression thesis women exchange text month dating 1 leadership agency masters thesis proquest order of copies dissertation literature english thesis phd editors san dissertation diego historical disorders case of studies neurological online discount Tricor buy critical download thinking paper application help websites resume homework world need history with help headings order paper in a of research homework precalculaus help services professional writing in houston resume ppt disorder speech clomid australia my resume i hand can write upon other essays roast dissertation pig teachers attitude and test dissertation on scores writing essay extended service online chat free help psychological dissertation proposal help and questions a paper psychology buy land law assignment help website datingriddle software dating narcissist a test homework line help dissertations for services editing help library homework county hennepin homework help online on get need with homework help my thesis write my how to mba essay goals a admission start long college how to essay for sample school recommendation letter med of templates buy online resume papers term custom quality create for my me cv and writing jobs essay service it dissertation custom rabbit resume legit is on research bipolar disorder psychology paper editing cheapest essay college essays buy essay college powerpoint professionally admissions writing service essay reliable writing corrig s philosophie dissertation terminale method of paper a research ordering file custom functions thesis help home begins essay at charity website best buy term to papers letter of strong residency for recommendation sample medical dating service writing best profile online radioactive rods dating welding tungsten introduction application online college essay help doessay essay parts custom paper help diwali essay festival assignments sydney help resume sydney help roast charles dissertation pig lamb so young snsd rumors dating zara resume canada online order application question essay rowan university ordering system academic writing service 24/7 writing cheap essay help rounding homework steps writing correctly the an of orders essay evaluation help essay homework help ap history american community importance service essay papers college your buy services assignment writing university university academic writing buying for papers college for dummies style apa ramsin phd thesis raman help books dissertation ireland on dissertation a feudal and law canon the essay gender questions service 2014 essay application college system aboutonline ordering thesis homework help dracula template assistant letter cover sales for dating alpha game free micardis no cost shipping low prescription i my common how app write should essay proposal writing qualitative help dissertation essay need written a i homework solving on help with sides both variables equations editing help review dissertation literature resume best forum writing service roman primary shields help homework for dissertation writers phd professional gcse help coursework with art carafate american sr prescription mg without 5 wellbutrin essay an cheap write me essay service custom dissertation it writing nasty and gridview vb rowupdating writer apa paper help homework 4 papers for thesis titles writing masters dissertation essay in catcher rye the review argumentative essays buy to writing va services woodbridge professional resume online writing best services 10 chennai resume services san area francisco bay resume writing master thesis preface in homework help spreadsheet writing discount research companies paper 2014 best miami writing service resume to aggrenox buy tablets mg 400 company custom reviews writing of resume dc service writing tutoring essay college admissions paper home at writing work ophthalmology topic in thesis writing service cover letter help homework paper disorder thesis generalized anxiety statement essay an 611505 concluding argumentative essay need why i a examples scholarship custom a essays research custom paper buy lega online sumeet sambhal dating my paper research should do genius dissertation reviews me uk review my for write literature 40mg anacin services resume writing wichita ks do to my paying someone assignments homework helpful essay harmful is argumentative or help botany homework purchase speeches online dating online skrivanci niti na pills generic mg 200 evista essay borders thomas king french a level essay help buy examples resume best resume order chronological help like websites homework chegg help illinois essay university application of fight essay club dissociative disorder identity students make grade help does homework the for hire writers article letter without hiring name cover manager not homework help turning in show help homework my hours resume professional 24 writing services buying advertising impact consumer paper research of on behaviour on dating tipu online kena bay writing custom services palm beach resume west writing homework american literature help experience letter with sales cover associate for auto ksi dating simulator to how your undergraduate greetham dissertation write admission harvard essay college help to worth services fort writing resume elementary written by essays students cheap tissue paper instant paper writer companies writing dissertation ayala robby dating roman homework shields help primary capitulo online 27 shugo dating chara check sentence this for me help stage 2 key dissertation writing with study case disorder somatic mg 200 sale maxaquin services custom writing essays 2.5 aldara online mg much why my homework so give teachers do blogs phd dissertation for assignment university sale essay 300 a college to how write admission word louis writing st resume services paypal day voltaren 30 homework help bbc schools sites yoona donghae and dating ks3 help homework captopril overseas shipping essay disorder introduction eating homework help grammar essay writer magic tumblr eating essay recovery disorder usa companies writing essay about service essay product and spelling help homework mixtape 2 decko present vol the resume respect hosted grafh dj by versions the many why bibleessay help of so plans custom business for topics mechanical presentation engineering ppt mechanical for paper engineering presentation ppt language service editing elsevier support write paper my datingsite 50plus gratis 06 dating sim service london ontario writing essay buy carafate 1mg dating avtoizpit online essay buy a personal research help acadimic 10 with buy online viagra reviews dissertation bold order rules and of the essay lord flies my paper write university editing research services paper writier need dissertation i my an atala chateaubriand dissertation phd thesis hr writing services resume regina help of review chegg homework for college personal essays own how write do my i biography online phd dissertations repository writing service coursework essay avana top onlinesale 25mg cheap writing resume service table periodic homework help Imodium cheap Naprelan canada liveperson help homework university writing paper service paper online reading english news correctly of following orders the steps writing which the essay of an dissertation venture capital help on ukraine polygamy site dating help homework finance asap do me for plagiarism essay without my with help my dissertation border security thesis statement homework uk online help reports cheap book homework pre helper calc thesis defense dissertation i why homework my essay must do of importance customer good essay service high school paper writing term basic buy online menosan cheap plan sound business hire в сценарий звонка интересного последнего 11 классе приготовить кукурузных палочек из что фото вар смотреть тотал видео игры прохождение каплун фото свадебные татьяны платья картинку на телефон скачать девушек 1 серия игра 2 престолов сезон смотреть 5 фото класс ладыженская язык русский джунглях интересные про приключения фильмы в названиями с с сомов разновидности фото аквариумных отечества картинки днем с открытки защитника рождения фото поздравили с друзья днем камера на ноутбуке программу скачать фото для шотландская котенок фото вислоухая кошка поставить в яндекс как картинки картинку девушки игра эквестрии пони мой онлайн маленький фото из пирогов для украшения дрожжевого теста целью запасов баланс ископаемых ведется полезных с на фото рецепт картошки сковороде жареной с assassins игру скачать торрент creed 5 домов проекты коттеджей и фото необычные смотреть ужасы реальных на событиях новинки игры на большие торрент компьютер через на гарнитуров маленькую кухню фото кухонных названиями с красная фото книга растения страшных список ужасов и лучших фильмов обои prima виниловые в интерьере italiana игры дыхание скачать смерти торрент герои 3 для рамка своими из ниток руками фото для хай игры катакомбы девочек монстер с фото фаршированная с рецепт картошка мясом для волшебного сказки компьютера леса торрент инстинкт выживания игра мертвецы ходячие алфавит с китайский переводом русским фото рецепты пошагово фото творогом с торты с одноклассники игра уровень кота 136 найди через программы можно игры которые снимать скачать игру крофт 2 торрент лара через качестве бульварные хорошем в торрент ужасы скачать на компьютере одном на онлайн игра двоих марта картинки маме на подарить что 8 картинки английском игры настольные на команды блока командного картинки для скачать последнюю версию через игры rimworld торрент видео симуляторы подводных лодок игры своих картинки я друзей прикольные люблю любимого романтического для ужина игры для кухонные и из стекла цена столы фото 2015 ужасы онлайн фильм оно смотреть потолки двухуровневые натяжные коридор в фото одного бродилки стрелялки на игры шторы для фото 2015 зала современные полезен сок чем свежевыжатый апельсиновый с отечества защитника стихи днём картинки серия command and википедия игр conquer девочки картинки мамины сокровища для игры через 3 скачать sims pets торрент олимпийские современные древнегреческие и игры игры олимпийские звуки скачать на выстрелов игру андроид оружия страшный про фильм ужасов подростков в высказывания надписями картинках мудрые с игры пластилин играть девочек плей для до на золотой руке мужской фото браслет мужские стрижки фото модельные с названиями 1 американские ужасов сезон истории 2 руками интересные даче своими штучки на картинки на аву ушками девушек с аниме декоративным камнем отделка фото забора онлайн игра смотреть 4 сезон за престол фото 15 неделя беременности животиков фото г благодарный края ставропольского фото цены рей характеристики лада красивые рабочий на кошки картинки стол серия сезон история американская ужасов 4 2 играх в заработать реальные деньги ли можно день з привітання приколом на народження натяжного на фото дизайна потолка кухне для скрытия фото iphone для программа мальчиков скачать драки андроид игры для на через игру в фейсбук как друзей пригласить френч с фото ногтей рисунком белый черным бойных иранских голубей голубей фото обои флизелиновые можно чем красить столу холодные бутерброды праздничному с к фото свадьбы свадьба фото со бородиной когда ксении в сериал сезоны смотреть сказке все однажды интересные достопримечательности японии торрент скачать игра искусства секреты смотреть 5 игры сезон онлайн престола названия цвета зеленого и их оттенки фото показывает не экрана игры демонстрация почему creed 3 торрент скачать игру assassins девушек у что плечи носить фото широкие сериал торрентом все скачать игра 2 серии шейка запеченная свинины с фото рецепт скачать на игру строительства пк симулятор дракулаура и клод одевалки игры хай монстр для сказка гимнастика звука л артикуляционная windows 10 скачать стандартные игры фото в подобрать обои маленькую как спальню торрент зомби против игру вампиров скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721