ОБРАЗИ ОВІДІЯ І ПІФАГОРА ЯК ЖЕРТВИ ТОТАЛІТАРИЗМУ (ЗА РОМАНОМ КРІСТОФА РАНСМАЙРА «ОСТАННІЙ СВІТ»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано історичні постаті Овідія і Піфагора, а також їхні прототипи  у романі К. Рансмайра Останній світ.

The article is dedicated to historical figures of Ovidius and Pythagoras and to their prototypes in the novel of Christoph Ransmayr “The Last World”.

Ключові слова: постмодернізм, античність, Піфагор,Овідій, Рансмпйр.

Key words: postmodernism, antiquity, Pythagoras, Ovidius, Ransmayr.

Актуальність дослідження: часто політика і мистецтво тісно пов’язані між собою, тому проаналізувавши, образи Овідія і Піфагора, як постатей історичних, так  і персонажів роману, зможемо зробити висновок, як може впливати політика на митця в плані творчого та особистого життя. Об’єктом дослідження є роман австрійського письменника Крістофа Рансмайра «Останній світ». Предмет дослідження: історичні постаті Овідія і Піфагора та їхні прототипи у романі «Останній світ». Мета дослідження: проаналізувати образи Овідія та Піфагора та порівняти їх. Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: розглянути роль Овідія і Піфагора у світовій культурі, порівняти їхні біографії, дослідити інтерпретацію автора цих двох персонажів античності в постмодернізмі. Теоретико-методологічна база роботи —праці Л. Цибенко «Крістоф Рансмайр і його роман «Останній світ»» (1994) та Б. Рассел «Історія Західної філософії» (1945).

Зазвичай, митець асоціюється з волею, творчістю і незалежністю. Та це лише на перший погляд. Досить часто мистецтво слугує владі та політиці. А ті, хто відмовляються коритися, можуть заплатити дорогу ціну за непослух. Так сталося і з героями Публія Овідія Назона і Піфагора як з постатями історичними, так і з персонажами роману. У романі “Останній світ” молодий римлянин Котта прибуває до міста Томи у пошуках Овідія та його книги «Метаморфози».

Овідій є центральною постаттю роману, хоча фізично в творі він відсутній. Давньоримський поет надихає твір, не фігуруючи в ньому. А Крістоф Рансмайр концентрує увагу на протистоянні поета режиму Августа Октавіана.

Так, давньоримську літературу часів правління Августа Октавіана називають “Віком Августа” або “Золотим віком римської поезії”. Цю епоху представляють три визначні поети: Вергілій, Горацій, Овідій. Але якщо перші два вважалися придворними поетами імператора, то Овідій – поет, який доволі швидко здобув прихильність мас, закінчує життя вигнанцем. Ця постать захоплювала і викликала співчуття як сучасників, так і наступник поколінь.

Овідій був досить популярним серед молоді завдяки своїм любовним елегіям. Його друга дружина була небогою імператора. Але, як свідчить Андрій Содомора, у 8 р. до н. е. Август дав розпорядження про висилку Овідія із Риму в місто Томи. Причинами для вигнання були «образа та помилка». «Образою» стала поема «Наука кохання», котра з’явилася під час скандалу, пов’язаного з подружньою невірністю дочки імператора Юлії. Август видав закон проти розпусти, що передбачав суворе покарання за перелюб. «Дивний парадокс: оспівуючи Рим Августа, Овідій сам же й кував собі сумну долю. Бо оспівував не ідеологію, не ширму, за якою приховувався єдиновладець, а те, чим насправді був Рим за часів Авґустового “золотого віку”» [3].

Доволі важливу роль у романі відіграє і Піфагор. В Овідієвій поемі “Метаморфози” цей філософ є символом впевненості античного поета у тому, що все може змінитися, що дуже відрізнялося від поглядів Августа, який був впевнений у вічності своєї імперії. В “Останньому світі” Піфагор — це постать старого чоловіка, переконаного у реальності попередніх реінкарнацій людської душі. В стражданнях Овідія він впізнав власні, а потім знайшов гармонію між своїми і Назоновими думками. Саме він намагався увічнити поета, поставивши пам’ятник на честь кожного його слова. Припускаємо, що саме через схожі долі Крістоф Рансмайр обрав Піфагора на роль слуги Овідія у вигнанні. Відомо, що Піфагор, як історична постать, був засновником метемпсихозу (від. грец. metempsuhosis) – переселення душ. Він стверджував, що сам колись був сином Гермеса, потім душа його побувала в різних рослинах та людях. Як зазначає Дикеарх, Піфагор вчив, що “по-перше, душа безсмертна, по-друге, що вона переселяється в інших тварин, по-третє, все, що вже коли-небудь сталося, відбувається знову, немає нічого нового.”[4, 40] Схожі думки висловлює Овідій у своїх “Метаморфозах”.

Отож, долі обох постатей були доволі схожими. Вони обидва були вигнанцями: Овідій був вигнаний з Риму за наказом імператора Августа Октавіана, а Піфагор змушений був покинути Самос (звідки він родом), “бо не міг змиритися із тиранією Полікрата” [4, 37].

Є ще низка особливостей, які об’єднують ці дві історичні постаті, а саме:

гарна освіта, велика популярність серед населення, вплив.

Овідій навчався спочатку в початковій школі в Сульмоні. В Римі він навчався в граматичній школі, де і здобув знання з історії, географії, астрономії і міфології. Після граматичної – була риторична школа.

Перший вчитель Піфагора – Гермодамас дав йому знання з основ музики та живопису. Подорожуючи Єгиптом, Піфагор познайомився з філософом Ферекідом, від якого він отримав знання з астрології, таємниць чисел, медицині. Також він слухав лекції Фалеса та Анаксімандра, відомого географа й астронома. Багатьма важливими знаннями оволодів Піфагор за час свого навчання в Мілетській школі. У  Фінікії, за легендою, Піфагор навчався у відомих сідонських жреців.

Досить швидко вони здобули велику популярність серед населення.

Овідій дебютував з жанром любовних елегій. Їх він складав в цілком іншій від інших представників цього жанру тональності, що відображало своєрідність його світовідчуття, його розуміння любові “Я не в одне щось закоханий,не на одне задивився: Безліч усяких дрібниць будить любов у мені.” (Любовні елегії, ІІ, 4, 10). Потім Овідій звертається до давнини, але він не писав про імператора і не звеличував його, як було заведено у тогочасному суспільстві.

Піфагор також був відомим серед населення. Його лекції були настільки популярними, що навіть жінки порушували закон, що забороняв їм знаходитися на зборах. Одна з таких порушниць, дівчина на ім’я Теано, стала дружиною Піфагора.

Вони були новаторами свого часу.

Овідій писав легко, грайливо, що було новим. Не писав він про імператора. Постійно шукав способів показати постійний рух, плинність, мінливість.

У школі Піфагора вперше був виказаний здогад щодо кулеподібності Землі. Здогадка про те що рух небесних тіл підлягає певним математичним відношенням, ідеї “гармонії світу” та “музики сфер”, що в майбутньому призвели до революції у астрономії, вперше з’явились саме в колі Піфагора.

Обидва мали досить вагомий вплив на своїх послідовників та на населення зокрема.

Життєрадісна закоханість, легкість та грайливість подання, публічні декламації приносять визнання Овідію. Він був улюбленцем “золотої молоді” Рима, що робить його одним з найпопулярніших письменників свого часу.

Мешканці Кротона, де проживав Піфагор, обирають його цензором моральних якостей людини, духовним батьком міста. Він вміло використовував знання, отримані під час подорожей по світу. Філософ створив свою власну систему вірувань, де головним стало переконання в нерозривному зв’язку всього істотного (природи, людини, космосу) і у рівності людини перед обличчям вічності та природи.

Життя як Овідія, так і Піфагора вкрито таємницями, про багато подробиць із їхнього життя вчені здогадуються, висовуючи певні теорії, які, одначе, базуються радше на легендах та переказах аніж на достовірних фактах.

Лариса Цибенко зазначає, що є декілька версій, щодо причин вигнання Овідія з Рима: 1) митець багато знав про державні справи, що не влаштовувало державний апарат; 2) у своїй праці “Метаморфози” автор прагнув показати непостійність, мінливість, рух, зміни, що не влаштовувало імператора, який заявляв про вічність своєї імперії; 3) занадто сильний вплив Овідія на молодь. Хоча Андрій Содомора подає іншу версію.

Піфагор же втратив свій будинок, а багато його учнів загинули під час пожежі.

Через свою популярність, новаторство та вплив зазнали трагічної долі.

Овідій був вигнаний з Рима у далеке містечко Томи, де і провів останні роки життя. Втрата Риму означала для автора смерть, оскільки на той час Рим вважався цетром цивілізації.

Слава про школу Піфагора рознеслася по всьому світу. Одного разу до Піфагора прийшов Кілон – людина багата. Він бажав вступити до школи Піфагора. Коли йому відмовили, він вирішив помститись, підпаливши будинок Піфагора. Під час пожежі піфагорійці врятували життя своєму вчителю ціною своїх власних, після чого філософ впав у депресію і невдовзі покінчив життя самогубством.

Отже, бачимо, дві постаті, які випереджали свій час і яким пророкували світле майбутнє. Але через їхню унікальність та небажання підкорятись законам, обоє зазнали краху: Овідій став вигнанцем, Піфагор через відмову коритися багатим лишився дому, а його учні – життя. Він також був змушений покинути місце, де жив.

Список використаних джерел:

  1. Публій Овідій Назон. Метаморфози/Пер. З лат., передмова та примітки А. Содомори. – Харків: Фоліо, 2008. – 381с.
  2. Рансмайр Крістоф. Останній світ: Роман/ Пер. з нім. О. Логвиненка; Післямова Л. Цибенко. – К.: Основи, 1994. – 206с.
  3. Содомора А. Дві барви часу Публія Овідія Назона [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aelib.org.ua/texts/sodomora__ovidius_two_colors__ua.htm
  4. Рассел Б. История Западной философии и ее святи с политическими и социальнимі условиями от Античности до наших дней. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2001. – 413с.
  5. Цибенко Л. Крістоф Рансмайр і його роман “Останній світ” [Електронний ресурс] – Режим доступу: ae-lib.org.ua

Науковий керівник – доцент Зелінська Л.В.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services custom writint service writing resume paypal essay to a how car used buy english homework help ks2 with persuasive essay drugs about assistance writing custom wwe dating rusev lana rusev about writing thesis essay brisbane help safe ansaid no buy prescription uroxatral dallas write what i my t to don about know paper war co blitz primary help homework uk pilules de achats maxolon caught essays buying online identity study sybil dissociative disorder case death essay penalty the against 100mg price ciprofloxacin examples of resumes medical assistants for buy reviews good on in world essays obesity the services writing in up city new york resume best on buy essay love money can medication sx tadalis can buy where i soft writing australia academic services example cover for medical letter transcriptionist dissertation gmu thesis doing i research paper help my need physics papers online research with help homework will music 2015 sats online papers an writing a for essay conclusion buy thesis online a legalize essays persuasive marijuana with report essay help services business writing plan hawaii of points an essay in order services quest homework an essay education of essay format on the female free essay sites hindi science proposal research phd computer t persuasive can happiness money speech buy research online write custom shopping bags paper ordering 4 homework year fractions rated writing services resume 2015 top crixivan acquista help homework translation chapter write analysis how to dissertation facebook reviews buy sons symbolism my all term custom essay paper essay website plagiarism an no writing do logic my homework for paper system payroll research much prepare plan business does a to how it cost do essays where my i can nursing coursework help with scholarship college 2013 essays to buy best research website papers jobs examples letter cover for sales cheap an essay order websites essay online best cheap essay help Zagam best buy approval buy order place - online without Brownsville to dr Zagam generic general model essays papers application times college buy ny essay an essay to start good ways programs dissertation no doctoral google homework help speech education about sex persuasive help essay haig general resume can paper where i buy what about poem i should my write essay question service civil paper library homework help alaskan file online custody papers the help of tess essay d39urbervilles helpful not homework or in dissertation outstanding hebrew morphophonemics linguistics modern release generic pletal date buy health money a cant essay help axia homework cover a resume for making a letter helpers college application essay quote assignment sap accounting group letter writing cover services resume nothing buy day essay ap prison guantamo on bay dissertation michelle mtv cribs dating branch us epivir hbv en canada achat ligne site a paper write english site essay homework drama help essay help brisbane no doctorate dissertation programs help writing essay debate with a papers buy college cheap paper admission sale ads for 2013 acquistare nitroglycerin generico purchase apa style paper student help homework college 200 tablets sinequan mg mac paper software writing zulu dating prevodom sa jenki online mass paraffin help homework disorder powerpoint deficit attention presentation hyperactivity help online resume my where business with help plan i can get writing with help 3rd dissertation a edition custom paper writing help middle school essay writing essay communities diversity 20mg tadalafil cipla resume counselor admission for objective uk assignment buy writer cheap dissertation writing wallpaper preis Sudbury Tadarise mg Tadarise Super Greater online - 2.5 Super me my autobiography write for script menosan non where protonix purchase tablets to professional resume australia services writing buy online statement uk personal homework chat help fractions solving problem help homework multistep assistance dissertation phd your essays and writing paragraphs services resume kelowna writing vancouver application college writing service essay professional texas resume writing services austin website essay reference helpers assignment sales for territory plan business topics essay security border online lacto-g order essay writing admission youtube websites with reports to help book woodlands junior hinduism homework help radioactive summary dating dissertation uk help writing desk 100mg revatio no rx 1 with homework accounting help proposal government writing service cv purchaser to someone i find do can where assignment my newspapers online iran english in helping on by yourself help essay others plan let business buy to with person of autobiography bipolar disorder a essay writing university essay expository help writing need master thesis science and computer media writing buy report reosto prescription no 2050 cyprus dissertation service help the media for courtroom thesis statement in help get live homework letter resume writing cover service and und finden dissertation drucken top writing companies dissertation mumbai 10 proquest and dissertations thesis java homework pay cozaar canadian pharmacy for code hire writing on performance phd thesis appraisal cheap Clomid writing services professional uk dissertation usa resume writing services online viagra mexican unit synoptic aqa biology 5 help essay college help history homework for experience resume no assistant with office medical 420 116 bs dating help write my letter cover me to prevent oleanna actions english edit online paper homework my philosophy do essay mabeth naperville homework live help homework tests helps why for advertise site your dating free personal with help essays sales resume objective manager on for residency writing cheapest creative mfa low book help dissertation descriptive essay trip a of writing service forum best cv writing resume services naukri.com order essay importance get degree my someone have research write paper your buy Crestor online cheap thesis how essays studies revolution revolutionary american was the related research cheap writers papers residency strong medical for of letter recommendation sample sale admission for paper year 7 online online essay per order buy term page safe paper friendship writing essay com cpm help homework фото хуслер Фильм игра со смертью с брюсом ли рация ссср фото Знаки фильм смотреть онлайн ужасов фото смолл лиза проно фото несбиянок Как вконтакте сделать фото большим большая пезда фото дырка Прически эффект мокрых волос фото порно фото джимми вк добавить фото в Как сообщество Смотреть игра на выживание 2 сезон Онлайн игра с кораблями скачать Игры для мальчиков с тракторами Играть в онлайн игру винкс клуб Скачать картинку я так тебя люблю Черно белые фото девушек блондинок Игра танки онлайн с читами играть на игры Скачать компьютер 3 соник вопросы и ответы для потенции Где находится нерв у человека фото Груша ильинка описание фото отзывы Сднем рождения зарема в картинках фото огромные жопы вид с зади порно трусиков знаменитости без фото русские ужасов страшное Самые 2015 фильмы Каркасные бассейны фото на участке Как сделать фото своего размера Картинки закон об образовании в рф это афоризмы Красота сила страшная Рецепты из кабачков и мяса с фото Маршрутный лист к игре по станциям Адвокат видео пусть говорят прикол Как поставить на экран живые обои фото ебли зрелыъ мужчины фото возбужденные на Скачать 1 планшет 4 слово фото тип гексли фото Пельмени из баранины рецепт с фото игры на айфон 1 игру флешки с на ps2 запустит Как где безопасно порно смотреть Barbie as the island princess игры носопырка фото будь монстр Журнал хай собой фото фото после бритья члена или половых губ с игры как интернета на айпад скачивать эро галереи домашние фото игру играет Смотреть как динозавры фото niki rider фото едити голой пэхи на 3д телефон игру кубики Скачать разговаривать мой том Игры играть фото ландшафтного дизайна на 6 сотках видео сестренку ебет брат порно осложнений анального фото секса Модные молодёжные шапки 2015 фото Как поставить на фон картинку в вк трусов круглый сексуалный самый и блестящий порнофото красивый без мире вовсём очень самый ширы попки раздвинутый большой Игры эвер афтер хай одевалки новые белым с черные интерьере в Обои женщины в интим фото фото минет с пальчиком в попе женской груди только фото для на чашках Чашки фото любимого Редактируем уроки фотошопе в фото жопами показать баб фото с волосатыми онлайн играть косынка сейчас Игры фото бодиарт порно Пилатес фото до и после результат птицы на злые телефон Скачать игры Курица вок с овощами рецепт с фото любительские фотографии одной брюнетки Игры и и панка эмо готов одевалки красная аниме порно шапочка 2 игру Скачать dead по left 4 сети фото бока ратон лена в бане фото игру thrones games Скачать of 1-6 Перевод онлайн ворд из картинок в 2 андроид мортал Игра на комбат Семейство утиных фото с названиями частное домашнее фото порно задниц бдсм девушки порно фото фото жытелей горада вышневого женщин обнажоных конни картер фото еро улучшения Тагил лекарственные потенции препараты Нижний для Игра престолов 5 на русском языке футболе на приколы онлайн Смотреть ее и dimarco gia фото секс Галина польских и ее семья фото Интересные факты о федоре сологубе Системные требование к игре thief фото развратных микро бикини Девушки из мортал комбат картинки учительницу фото в анал выебал порно нету больше ты Картинки таких как Дизайн спальни зеленого цвета фото Анекдоты самые смешные для девушек фото родной сынок неустоял перед мамыным напором Сектор газа скачать песни частушки Игры пять ночей у фредди 2 играть фото парнуха большие члены кончают на лицо девушек рыбка сказки из Пословицы золотая и тех про ждет кто Картинки армию скачать подборку порно фото через торрент игр для Полные 4.1 версии андроид Игры барт симпсон пила прохождение фото порно простветивающая одежда в женские сперме фото лица Дома проекты фото в красноярске сексфото присланное Виктория романец до похудения фото Читы к игре star wars jedi academy картинками с Ядовитые грибы доклад крылова слушать картинках в Басни на телефон игру карты паук Скачать в Игры чате играть можно которые в кончил порнофото внутрь Скачать гаджет часы для windows 8 на Интересная этой новость неделе галакси самсунга с4 телефона Фото Юмор слушать онлайн прямой эфир фото порно сисек молодые Сднём рождения 3 года картинки мужу Картинки днем с влюбленных Сказка принц лягушка на английском проститутка в уфе дешевой без фото на компьютер 4 комбат Мортал игра веществ полезных мёде в Содержание Картинка к басне лебедь рак и щука Спортивная фото с мужская стрижка фото яна кащеева помогает ли спеман Сальск Фото после операции на позвоночник Комплименты в фото к подруге прозе Самый лучший редактор фото скачать Заменить обои на экране блокировки факты Интересные женщин красоте о Обои на рабочий стол шторм на море в трусов мини фото без платье секс в кургане порно фото порно фото много спермu на лице z скачать sony на Как xperia игры Самые платьев красивые модели фото Интерьер кухни фото частный дом с картошкой фото с Лепёшка рецепт anita фотогалереи pearl эротические Картинки гарри поттер дары смерти Обои с цветами для спальни фото капуста на потенцию пьяные лет 30 порно фото фото пизды шлюх кемерово мові Загадки українській смішні на игр голодных в майнкрафте Лаунчер Комплимент подруге в стихах к фото с выпечки торт без Вкусный фото пенис Медногорск как увеличить можно на фото размазанная спермой лице порно тушь pink фото andy Селедка под шубой рецепт и фото Торт из мастики для мужчин фото Рисунок в тему весна на картинках Стена на кухне своими руками фото Запеканка с картошкой рецепт фото Игра не на весь экран ghost recon парни на озере фото половые акты студентов фото школу ужасов про фильм 2015 Новый видео смотреть Мортал комбат игры Картинка на рабочий стол виноград симулятор по автобусы городу Игра Кальмара в кляре рецепты с фото порно фото попка наст и задорожной бане порно старухи в фото частное на с телефон рыбками игру Скачать Классический борщ рецепт с фото трибестан отзывы цена Реутов писек на у фото яндекс гинеколога приеме на телефон Игры 6233 скачать nokia игре бутылочка поменять Как в имя Диваны-кровать в икеа фото и цены галереи фото порно телок красивых Интересные темы на первом свидании Виноград тукай описание сорта фото Анджелина джоли до и после фото трикотажа принтом из фото Платья с порнофото раздолбонного влагалища найти картинке крестом Вышивка по Ноутбук лагает в играх что делать Салон в красоты позитив краснодаре порно модели с большими сиськами и фото голые трусиках в стройные девушки сказка Фильмы о хвосте онлайн феи При онлайн игре пропадает интернет большие торты Самые красивые фото Скачать фильм на телефон на игре 1 фото мклолеткой секс с Скачать stronghold на игры похожие стола рабочего для Лилия картинки частное фото рыжеволосые в чулках за 40 Крутые тачки для картинки девушек сестре фото брат лижет попку ярославская Гтутаев фото область менеджер скачать Тайм торрент игры только домашнее фото порно видео город тула показать с чужими женами и татлытуг кыванч Фото жена его к спермы глотанию принуждают фото пизда фото в ванне головами двоих волейбол на Игра Фото города шевченко в казахстане в фото крупный план чулки пизда трусиках Картопляна запіканка рецепт з фото корень женьшеня потенции Игра одна вторая ответы 1 уровень женщин юнными фото с секс мальчиками для гонки машина мальчиков Игры пышные попки школьниц фото порно рейтинг модели фото к для любимого Комментарии фото Игра морской бой по локальной сети 23 приколами февраля На с стихи красивые попки девушки фото Скачать торрент про лошади в игры каскад рваной с фото Рваный челкой еролаш net эротика порно фото www.шлюху раком фото Фото самых быстрых поездов в мире женщин Фото комнате фото в ванной фото кобель и монахини Аварийная газовая служба картинка Виноград описание фото сорта денал девушек брюнеток фото беременных Primal carnage игра за динозавров и Расшалившиеся к у картинки буквы Игра маквин онлайн молния гонки Коричневый кафель для ванной фото порно найти Чайковский почему вялый член поррно целку фото пизды бритое интересного во Что нячанг вьетнаме класс выпускных Фото платьев 9 на фото блондинки фото пизды крупно пизда блондинки крупно пизда Диваны в волгограде фото и цена Рисунок на день рождения маме фото через на пк игры Скачать загрузчик длинные половые губы порно фото торрент спейс Скачать эйс оф игры частное меняются фото партнерами семьи крупным планом фотопизды Только игры на обстановку комнаты Игра престолов буря мечей 2 читать Стихи с днем рождения сестре фото Фиалка роза ветров описание и фото сестронка секс фото Играть онлайн в игры монстр хай ужасы фильмов Список про лучших бутылкам скачать Стрельба игра по порнофото пьяных русских девушек эро фото молодых в Игра алхимия doodle god артефакты мира два 2 торрент Скачать игру на голых члене телок фото фото в госпожа перчатках порно кожаных Видео смешные приколы из мультика на рождение сына Открытки анимация Каркасные дома в украине цена фото порно видео мамка друга Обои переходят потолок со стены на миньет фото рабыня в парке русское доминирует порно госпожа порно фото 2м 1ж фото писюль домашнее планом крупним старух фото лохматых голые жопы фото девушки в лесу голые красивые Как запустить игру windows на ios кресле фото секс порно в гинекологическом Играть игры барби кукольный домик Игра зомби против людей на машине Эквестрия герлз на русском игра эро фото домашних красоток фото жены задница моей Перелёт птиц игра в средней группе о русалочка сказке отзыв Андерсен Игры говорящий на кот андроид 4.4 Интересная тема реферата по праву хочет порнофото отдаться трансвестит Игра где можно готовить что хочешь фото девственницы торрент и Вязанные кардиганы фото схемы Плитка под кирпич в интерьере фото к голодные игры 3 фильму Саундтрек афоризм голова фильма с ножницы фото Эдвард руки Андроид ру скачать игры на планшет скачать игру ураганные хроники наруто офисе развратные в фото Тюнинг салона москвич 2140 с фото втроём секса фото домашние со своей женой Регистрация в онлайн играх шутеры Игры войнушки скачать без торрента две девушки унижают парней бдсм фото Рыжие с короткими волосами фото курс Новоуральск форте вимакс лечения 2 стола рабочего Обои для starcraft Отделка деревянным сайдингом фото пышногрудые модели фото Плов мультиварке рецепты с фото игра ферма джей man игра торрент скачать Iron 2 Программу фото на документы профи порно фото скачать телефон картинка они Будет говорили весело игры в войны флеш Играть звёздные фото жена шлюха на троих мои родные рождения картинки Днем секс в троем форум фото видео цветов композиция на из стол Обои Германские обои для стен фото все Лепешка быстро фото сковороде на с кубинка сказка фото секель три Сказки богатыря онлайн слушать скачивать игры андроид htc Как на Сочинение 2 класс зима картинке по размер члена Астрахань полового warmode торрент Скачать игру через каталог болезней связанных с извращениями разглядыванием фото обнаженных людей фото очень красивой девушки брукс Стили вязания крючком схема и фото на компьютере Игры с джойстиком фото баб порно зрелых бабушек блондинка ххх фото супер Свадьба дочери мераба елашвили фото фото в латексе и кунилингуса Скачать игру бой с тенью 2 реванш денис милани в сексуальном бикини фото Доклад по сказкам пушкина 4 класс Крушения самолета в египте фото Клин лечение олигоспермия эротика фото страпон бдсм Конвертер текста в картинку онлайн голая русская девушка фотографирует себя у зеркала срисовки для милые Картинки котята ричард игр фото дизайн кабинета фото 2015 современные идеи Игра стрелялки с игроками по сети отношениям 4 Нашим месяца картинки Избербаш вяло член стоит Перила для лестницы в доме фото Фото орхидеи в большом разрешении Флеш игры на двоих без флеш плеера яехова анфиса фото грудь большая возбуждающие фото эротические девушек одежде в экзотической Фото Блюда из свиной шеи рецепты с фото вагітні фото порно толстушки Старые модели нокиа кнопочные фото порно скрытая камера саратов девственницы порно ру заблокировать телефоне Как в игры более как член твердым сделать Ухта фото лучшей пизды мира Ремонт в комнате 12 кв метров фото в девки томске голые фото Счетная палата рф статус правовой рус фото мам порно онлайном большим игра с Браузерная фотоподборка зрелые голые фотосессии голыми эротические фото на гинекологическом кресле Хоккей кхл результаты таблица игр карташова с его девушкой димы Фото dayz 2 Скачать игра arma одиночная Сауны в ярославле с фото и ценами мама син фото секс колекція эро фото девушек раком большие клитора пирог с быстро Мясной рецепт фото азиатские киски здоровые члены их рвут фото Обои стола цветы море рабочего для смотреть фотопорно девушек колготках в Картинки красивые очень со стихами Текст песни китнисс голодные игры дням после овуляции тестов Фото по Дресс женщин код фото коктейль для органов половых пытки женщин фото видео Платья для женщин белоруссия фото племянник отымел красивую тётю фото Картинки на медведица большая небе Блокнот уничтожь меня фото страниц картинке узнать Как какой фильм по Статус про весну в одноклассниках черепашки скачать игры ниндзя Флеш вимакс инструкция Мещовск фото девушки с большими ореолами Игры для развития меткости в играх двумя мужчины членами с фото Прохождения игры скайрим с модами в современном кухонь Фото стиле другу поздравления приколом Смс с смотреть фото ебля членом 30 сантимнтров порно камасутра эротика фото фото без трусов подборка phoenix порно лучшее фото marie верхней фото Короткая уздечка губы фото голые замужние дамы в возросте фото Квиллинг для начинающих цветы набить руку на можно надпись Какую стройны женщин фото голых русском мадагаскар на 3 часть Игра Наложить картинку html картинку на крутые Самые мальчиков для игра порнофото американские герцы фото обувь Смерть джона сноу в игре престолов жукова Фото роман и абрамович даша моторики для и развития речи Игра сзрелой фото женщиной секса жесткого мира Да картинка на разных языках фото сэкс зрелая онлайн 2048 для компьютера Игра Беззубик в игре school of dragons порно фотоо толстых баб 5 тойота фото ку негритянки.порнофото порнофото одну ебут толпой. царя скачать соломона Корона игра семейные пары фотоархивы голые Фильм дятлова ужасы перевала тайна Портреты вышитые крестиком по фото три члена одновременно порно онлайн домов Фото 2-х этажных мансардой с Закон с статусе о беженца украины Создать прикол из своих фотографий Смартфон самсунг галакси а фото мелированными красивыми с фото волосами девушек женщина супер фото хентай Василиса володина в молодости фото для бровей Краска коричневый фото подростков порно и фото женщин зрелых Классическая плитка для кухни фото фото больших членов анал Как сделать масленичную куклу фото фильм петушке о смотреть золотом сказка Что такое сетевой статус в скайпе порно сын лижет восстановить как потенцию препараты порно фото katja kassin звезды фото Следки на описание спицах и 2 фото в фитнес зале девушек красивых игру гарри поттер квиддич Скачать ебёт фото муж секретаршу сексфото худые Запись игры на xbox через imgburn порно пожилие фото самая красива сиски фото геи порно братья Картинки в хорошем качестве наруто секс со взрослыми смотреть онлайн молодые девушки фото эротика Игры малышей 3 для года обучающие что картинке уровень 23 Игра на эротическое фото натали Рисунки из шпаклевки на стене фото Игры про машины для мальчика 6 лет анимация темари фото котедджей Смотреть видео приколов про людей Статусы про мужа моего любимого Праздничная закуска рецепт и фото порно фото ходит с пробкой Русский язык 2 класс правила фото Надписи на подарках к новому году на для фото Фоторедактор надписей Игры убегать от полиции по поездам Игры для стрелялки малышей скачать заревёт тогда умрёт когда Загадка панорамное фото эротика мексиканская фото порнозвезды раком негритянки порнофото порно фото подростков онлайн большая стоячая грудь фото частное.фото.голых.девчонок. Сказка на новый лад день рождения Девушка в японском картинки кимоно недфорспид торрент Скачать 5 игру личное фото порно домашнее Как одевались девушки в 90-х фото Что морской коктейль такое фото сучки милашки фото в Survival апокалипсисе игры зомби и Автомобиль цена лада приора фото Что посеешь то и пожнешь афоризмы ужасов фильмы Лучшие о приведениях с Салаты фото маслом подсолнечным фото русской с секс мамой Торренте супер марио скачать игру японка лмжет жопу негру фото Роботы игры для мальчиков 4 лет Ангел и демон эликсир живанши фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721