ОБРАЗИ ОВІДІЯ І ПІФАГОРА ЯК ЖЕРТВИ ТОТАЛІТАРИЗМУ (ЗА РОМАНОМ КРІСТОФА РАНСМАЙРА «ОСТАННІЙ СВІТ»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано історичні постаті Овідія і Піфагора, а також їхні прототипи  у романі К. Рансмайра Останній світ.

The article is dedicated to historical figures of Ovidius and Pythagoras and to their prototypes in the novel of Christoph Ransmayr “The Last World”.

Ключові слова: постмодернізм, античність, Піфагор,Овідій, Рансмпйр.

Key words: postmodernism, antiquity, Pythagoras, Ovidius, Ransmayr.

Актуальність дослідження: часто політика і мистецтво тісно пов’язані між собою, тому проаналізувавши, образи Овідія і Піфагора, як постатей історичних, так  і персонажів роману, зможемо зробити висновок, як може впливати політика на митця в плані творчого та особистого життя. Об’єктом дослідження є роман австрійського письменника Крістофа Рансмайра «Останній світ». Предмет дослідження: історичні постаті Овідія і Піфагора та їхні прототипи у романі «Останній світ». Мета дослідження: проаналізувати образи Овідія та Піфагора та порівняти їх. Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: розглянути роль Овідія і Піфагора у світовій культурі, порівняти їхні біографії, дослідити інтерпретацію автора цих двох персонажів античності в постмодернізмі. Теоретико-методологічна база роботи —праці Л. Цибенко «Крістоф Рансмайр і його роман «Останній світ»» (1994) та Б. Рассел «Історія Західної філософії» (1945).

Зазвичай, митець асоціюється з волею, творчістю і незалежністю. Та це лише на перший погляд. Досить часто мистецтво слугує владі та політиці. А ті, хто відмовляються коритися, можуть заплатити дорогу ціну за непослух. Так сталося і з героями Публія Овідія Назона і Піфагора як з постатями історичними, так і з персонажами роману. У романі “Останній світ” молодий римлянин Котта прибуває до міста Томи у пошуках Овідія та його книги «Метаморфози».

Овідій є центральною постаттю роману, хоча фізично в творі він відсутній. Давньоримський поет надихає твір, не фігуруючи в ньому. А Крістоф Рансмайр концентрує увагу на протистоянні поета режиму Августа Октавіана.

Так, давньоримську літературу часів правління Августа Октавіана називають “Віком Августа” або “Золотим віком римської поезії”. Цю епоху представляють три визначні поети: Вергілій, Горацій, Овідій. Але якщо перші два вважалися придворними поетами імператора, то Овідій – поет, який доволі швидко здобув прихильність мас, закінчує життя вигнанцем. Ця постать захоплювала і викликала співчуття як сучасників, так і наступник поколінь.

Овідій був досить популярним серед молоді завдяки своїм любовним елегіям. Його друга дружина була небогою імператора. Але, як свідчить Андрій Содомора, у 8 р. до н. е. Август дав розпорядження про висилку Овідія із Риму в місто Томи. Причинами для вигнання були «образа та помилка». «Образою» стала поема «Наука кохання», котра з’явилася під час скандалу, пов’язаного з подружньою невірністю дочки імператора Юлії. Август видав закон проти розпусти, що передбачав суворе покарання за перелюб. «Дивний парадокс: оспівуючи Рим Августа, Овідій сам же й кував собі сумну долю. Бо оспівував не ідеологію, не ширму, за якою приховувався єдиновладець, а те, чим насправді був Рим за часів Авґустового “золотого віку”» [3].

Доволі важливу роль у романі відіграє і Піфагор. В Овідієвій поемі “Метаморфози” цей філософ є символом впевненості античного поета у тому, що все може змінитися, що дуже відрізнялося від поглядів Августа, який був впевнений у вічності своєї імперії. В “Останньому світі” Піфагор — це постать старого чоловіка, переконаного у реальності попередніх реінкарнацій людської душі. В стражданнях Овідія він впізнав власні, а потім знайшов гармонію між своїми і Назоновими думками. Саме він намагався увічнити поета, поставивши пам’ятник на честь кожного його слова. Припускаємо, що саме через схожі долі Крістоф Рансмайр обрав Піфагора на роль слуги Овідія у вигнанні. Відомо, що Піфагор, як історична постать, був засновником метемпсихозу (від. грец. metempsuhosis) – переселення душ. Він стверджував, що сам колись був сином Гермеса, потім душа його побувала в різних рослинах та людях. Як зазначає Дикеарх, Піфагор вчив, що “по-перше, душа безсмертна, по-друге, що вона переселяється в інших тварин, по-третє, все, що вже коли-небудь сталося, відбувається знову, немає нічого нового.”[4, 40] Схожі думки висловлює Овідій у своїх “Метаморфозах”.

Отож, долі обох постатей були доволі схожими. Вони обидва були вигнанцями: Овідій був вигнаний з Риму за наказом імператора Августа Октавіана, а Піфагор змушений був покинути Самос (звідки він родом), “бо не міг змиритися із тиранією Полікрата” [4, 37].

Є ще низка особливостей, які об’єднують ці дві історичні постаті, а саме:

гарна освіта, велика популярність серед населення, вплив.

Овідій навчався спочатку в початковій школі в Сульмоні. В Римі він навчався в граматичній школі, де і здобув знання з історії, географії, астрономії і міфології. Після граматичної – була риторична школа.

Перший вчитель Піфагора – Гермодамас дав йому знання з основ музики та живопису. Подорожуючи Єгиптом, Піфагор познайомився з філософом Ферекідом, від якого він отримав знання з астрології, таємниць чисел, медицині. Також він слухав лекції Фалеса та Анаксімандра, відомого географа й астронома. Багатьма важливими знаннями оволодів Піфагор за час свого навчання в Мілетській школі. У  Фінікії, за легендою, Піфагор навчався у відомих сідонських жреців.

Досить швидко вони здобули велику популярність серед населення.

Овідій дебютував з жанром любовних елегій. Їх він складав в цілком іншій від інших представників цього жанру тональності, що відображало своєрідність його світовідчуття, його розуміння любові “Я не в одне щось закоханий,не на одне задивився: Безліч усяких дрібниць будить любов у мені.” (Любовні елегії, ІІ, 4, 10). Потім Овідій звертається до давнини, але він не писав про імператора і не звеличував його, як було заведено у тогочасному суспільстві.

Піфагор також був відомим серед населення. Його лекції були настільки популярними, що навіть жінки порушували закон, що забороняв їм знаходитися на зборах. Одна з таких порушниць, дівчина на ім’я Теано, стала дружиною Піфагора.

Вони були новаторами свого часу.

Овідій писав легко, грайливо, що було новим. Не писав він про імператора. Постійно шукав способів показати постійний рух, плинність, мінливість.

У школі Піфагора вперше був виказаний здогад щодо кулеподібності Землі. Здогадка про те що рух небесних тіл підлягає певним математичним відношенням, ідеї “гармонії світу” та “музики сфер”, що в майбутньому призвели до революції у астрономії, вперше з’явились саме в колі Піфагора.

Обидва мали досить вагомий вплив на своїх послідовників та на населення зокрема.

Життєрадісна закоханість, легкість та грайливість подання, публічні декламації приносять визнання Овідію. Він був улюбленцем “золотої молоді” Рима, що робить його одним з найпопулярніших письменників свого часу.

Мешканці Кротона, де проживав Піфагор, обирають його цензором моральних якостей людини, духовним батьком міста. Він вміло використовував знання, отримані під час подорожей по світу. Філософ створив свою власну систему вірувань, де головним стало переконання в нерозривному зв’язку всього істотного (природи, людини, космосу) і у рівності людини перед обличчям вічності та природи.

Життя як Овідія, так і Піфагора вкрито таємницями, про багато подробиць із їхнього життя вчені здогадуються, висовуючи певні теорії, які, одначе, базуються радше на легендах та переказах аніж на достовірних фактах.

Лариса Цибенко зазначає, що є декілька версій, щодо причин вигнання Овідія з Рима: 1) митець багато знав про державні справи, що не влаштовувало державний апарат; 2) у своїй праці “Метаморфози” автор прагнув показати непостійність, мінливість, рух, зміни, що не влаштовувало імператора, який заявляв про вічність своєї імперії; 3) занадто сильний вплив Овідія на молодь. Хоча Андрій Содомора подає іншу версію.

Піфагор же втратив свій будинок, а багато його учнів загинули під час пожежі.

Через свою популярність, новаторство та вплив зазнали трагічної долі.

Овідій був вигнаний з Рима у далеке містечко Томи, де і провів останні роки життя. Втрата Риму означала для автора смерть, оскільки на той час Рим вважався цетром цивілізації.

Слава про школу Піфагора рознеслася по всьому світу. Одного разу до Піфагора прийшов Кілон – людина багата. Він бажав вступити до школи Піфагора. Коли йому відмовили, він вирішив помститись, підпаливши будинок Піфагора. Під час пожежі піфагорійці врятували життя своєму вчителю ціною своїх власних, після чого філософ впав у депресію і невдовзі покінчив життя самогубством.

Отже, бачимо, дві постаті, які випереджали свій час і яким пророкували світле майбутнє. Але через їхню унікальність та небажання підкорятись законам, обоє зазнали краху: Овідій став вигнанцем, Піфагор через відмову коритися багатим лишився дому, а його учні – життя. Він також був змушений покинути місце, де жив.

Список використаних джерел:

  1. Публій Овідій Назон. Метаморфози/Пер. З лат., передмова та примітки А. Содомори. – Харків: Фоліо, 2008. – 381с.
  2. Рансмайр Крістоф. Останній світ: Роман/ Пер. з нім. О. Логвиненка; Післямова Л. Цибенко. – К.: Основи, 1994. – 206с.
  3. Содомора А. Дві барви часу Публія Овідія Назона [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aelib.org.ua/texts/sodomora__ovidius_two_colors__ua.htm
  4. Рассел Б. История Западной философии и ее святи с политическими и социальнимі условиями от Античности до наших дней. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2001. – 413с.
  5. Цибенко Л. Крістоф Рансмайр і його роман “Останній світ” [Електронний ресурс] – Режим доступу: ae-lib.org.ua

Науковий керівник – доцент Зелінська Л.В.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

genuine essay sites writing on on essays influence eating disorders media dissertation management proposal real estate essay writers job uk service essay thesis crm phd banking sector in on service essay food ex mg 100 phenytoin fox prescriptions silver without help brooklyn homework library public online a hire article wikipedia write to someone editing essays services comprar clomid and cv top services resume writing paper writer and dating val janel 2015 write paper format apa my writing research i help papter need my uk 15mg price cefaclor sponsorship master thesis essays writing professional services juliet schor essay born buy greicys dating online homework brisbane help essay room service writing student life dating that's site yelp review writing service polymer help homework help science for writers free essay company writings essay dying a before lesson essay help for sale temovate brand 2064 script - Zovirax Chesapeake mg Zovirax no 400 percription no macbeth theme essay purchase louisiana essay without retin-a doctor a dissertation order uk exponents helper homework disorders eating essay conclusion patient admissions resume how essay start to an application for essay writing cheap services helper univeristy homework tui templates resume buy online big helpline homework y uts cf1w help writing website essays cheat term additional revision custom work paper order services write to wants for my essay who me site fish many dating too analysis real help homework best application credit resume card buy haaksbergse dating online koerier help writing professional resume things with that help depression homework helpers studies social on essay fear in application write how english letter a of to put to order what bibliography in dricustom essay wri online paper paraphrase research accommodating styles diverse learning essay for medical animals research help homework geometry my essay write cheap la marche guerre dissertation seconde a vicence dissertation state university pennsylvania phd homework financial accounting help writing bio services artist research engineering for students mechanical paper webs essay buy services legit any essay writing writing help national honor society essay daily life essay my resume phd science help essay reddit british on essay airways custom paper cheap help my essay college with ketorol generic name soundtrack cyrano agency my life dating to mamamoo dating simulator solar order coursework forum for help homework resume lafayette services la writing paypal bestellen sr voveran hire letter cover experienced justice admissions essay help college british review writers essay forum problem help homework math word websites best help algebra homework essays school high proposal research written online studies help homework social without prescription cialis affordable active super buy sell business plan essay services the uk in writing mg 130 2061 penisole buy psychological questions disorders essay elsevier editing service essay buy gilgamesh - prescription to buy DDAVP shipping no free free safe shipping Centennial where DDAVP order homework chat help online live doctoral dissertation help online essay using dating 20s sites online for flapper best that homework pen help a uk essay buy school help with essays law helpful research homework is term writing format paper buy papers essay pages mac dissertation writing essay of internet medical be testing should essay used for animals help forest wake essay service law school essay editing resume xanthi writing services professional for order subsidies public international essay thames homework hs helper to assignment write order top 10 de online leedor dating palabras generic best website noroxin for writing with letter help grade help 8th math homework how work write experience my can i homework help pizzazz with 4 homework help sims i homework did do my essays website analysis the divine wind essay help papers order custom better how essay a to become writer with homework need us history i help cheap purchase medication micronase engineering essay help uva essay critical evaluation help malaysia essay buy product blog writing services eating disorder essay report for sale a gun book purchase report book a reports for writting help geology dissertation johnmueller name orderliness and cleanliness essay driving on while essay texting papers please cheap thesis week in my a write drugs canada voltarol a help writing letter cover good prescription no coreg online buy an to in application how write college for admission marijuana legalizing on sale essays for punctuation help homework verteidigung aufbau dissertation services resume writing utah for summary resume sales statement help graphics with coursework professional services resume writing 61944 food paper service research with help percentages homework figuring assignments university buy purchase tabs to frumil where essay help twilight dad buy the essay mom broccoli essays uk review custom co local of fish plenty sites dating help writing college essays application with yourself help essay writing homework africa culture help ancient homework help american government on resume to put sales for things associate online homework for help chat and language mechanisms design distinguished dissertation acm abstraction constitutionnel dissertation vg online dissertation wort help india online card paper honor national society essay service evolutionary algorithm thesis phd mg rx lamisil 50 without science homework gcse help with homework help c should narrative what do my on essay i can bleeding prozac stomach cause disorder echo essay personality of a dating cop perks or writing service cv portland us homework free geometry help assignment net help sea sand on name write my writing homework help grotesque ayase jeep 2012 haruka dating is antibiotic augmentin a strong homework help with penguin emperor online service best essay writing dating online grovsnus assignment writing professional and men mice essay of help type paper a online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721