НАЗВИ ХАТНЬОГО НАЧИННЯ ЯК КОМПОНЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕООЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бобков Вадим (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

НАЗВИ ХАТНЬОГО НАЧИННЯ ЯК КОМПОНЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕООЛОГІЇ 

Дослідження присвячено опису англійської, німецької, польської та української метрологічної фразеології з компонентом-назвою хатнього начиння sieve,przetak, решето, сито.

Ключові слова: ФО,  метрологічна фразеологія, sieve,przetak, решето, сито.

        Исследование посвящено описанию английской, немецкой, польской и украинской метрологической фразеологии с компонентом-названием sieve,przetak, решето, сито.

Ключевые слова: ФО,  метрологическая фразеология, sieve,przetak, решето, сито.

 The research deals with the description of English, German, Polish and Ukrainian  phrazeological unit with the component sieve,pshetak, resheto, syto.

Kye words: phrazeological unit, metrological phraseology, sieve,pshetak, resheto, syto.

 

   Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення культурного фактора в мові. Важливим є аналіз процесів утворення та розвитку ФО англійської мови з погляду відображення в них національно-культурної специфіки. Кожна мова характеризується неповторною і оригінальною фразеологією, що пов’язано з неповторністю побуту, звичаїв, культури та ментальності народу. У фразеології ще більшою мірою, ніж у лексиці, відображено національну картину світу [1, 83].

     Давнє гончарне ремесло залишило помітний слід в мові та культурі, а отже і в метрологічній фразеології. На основі образного сприйняття  таких назв хатнього начиння як sieve,przetak,решето, сито в анг., нім., пол. та укр. мовах виникли ФО, яківказують на характеристику історичного життя, дають етноспецифічне пояснення й усвідомлення світу, називають конкретні предмети матеріальної культури чотирьох соціумів. Зібраний матеріал відрізняється надзвичайною образністю.

     Коротка етимологічна довідка полегшить сприйняття описуваних метрологічних ФО. Сито, решето – елемент хатнього начиння для зберігання і переробки зерна та борошна. Його функціональним призначенням є очищення зерна від різноманітного дрібного сміття, має круглу форму. Решето – це вид сита з плетеного лика, дроту, з продірявленої бляхи або шкіри, для очищення зерна та деяких господарських робіт, наприклад, у давнину для посіву.

     Метрологічні ФО з такими назвами хатнього начиння як сито, решето представляють особливий інтерес оскільки вони є носіями лінгвокультурного компонента. ФО англ. рourwaterintoasieve; нім.WasserinsMeertragenпол.wodęczerpać przetakiem;укр. лити воду в решето, які мають значення “виконувати роботу, яка не має сенсу; марно витрачати час на що-небудь”, Ці ФО у досліджуваних мовах мають неоднакову внутрішню фор­му (мотивацію) та дещо відрізняються у функціональному плані.

    Нім. ФО WasserinsMeertragen (букв. носити воду в море) вживається у переносному значенні «заняття, яке немає смислу». Ці ФО є смисловими (сематичними) еквівалентами. Але вони не є повними еквівалентами, тому що образна основа їх значення не співпадає.У нім. мові ця ФО часто вживається у заперечній формі – EinSiebhältkeinWasser. Еквівалентним в укр. мові виступає ФО воду решетом не носять. У пол. мовізберегласьповна форма цього прислів’я rzeszotemwodynienaniesiesz, alesię zamoczysz, яке має більш узагальнений повчальний характер.ФО з  компонентом-назвою хатнього начиннярешето мають спільне етимологічне корінням: праслав. *rešeto, “плетена річ”, лат. restis “канат”, що й пояснює однакову образність та ідентичність значення у чотирьох мовах.

    У пол. та укр. мовах функціонує ФО пол. darmowodę korcem/ rzeszotemmierzyć; wodę czerpać przetakiem; укр. даремно воду носити решетом/ ситом/ корцем, де прислівникові компоненти darmo,даремно, які вживаються у прямому значенні, мотивують значення даної ФО. Варіювання метрологічних одиниць приблизного виміру (посуду), які мали різне призначення: korzеc (корець), що служив для вимірювання та перевезення зернових, муки, каші; на Україні корець був розповсюджений у вигляді круглої посудини з ручкою й використовувався для зачерпування й виливання води, молока, вина тощо; для набирання зерна, борошна тощо. Рrzetak (решето), сито, які використовувалися для просіювання зернових та муки ­– вносить іронічний відтінок у значення ФО. Укр. ФО функціонує з більшою кількістю вербальних компонентів: носити/ міряти/ набирати воду решетом [ФСУМ IІ, 557].

     У компонентному складі пол. ФО перебувають й інші назви метрологічних одиниць приблизного виміру сипучих тіл і рідин, наприклад, łyżkа (ложка): wodę czerpać łyżką/ przetakiem/ rzeszotem/ sitemЮ.Кшижановський зазначає, що це прислів’я часто трапляється у редукованій формі – wodę nosić; wodę mierzyć. Редукована формацієї ФОє характерною і укр. ФО – міряти воду. Польська мова диспонує ще одним ФО з компонентом-назвою przetak, це ФО przetakiemwodę nosi, adzbanemsieje,що має синонімічне до описаного значення і також вживається з іронічним відтінком.     

    Лише у пол. мові з компонентом-назвою виміри сипучих тіл sito (сито) побутує ФО jedendoikozła, adrugisitopodstawia у значенні «некорисна робота, безцільна робота», яка вживається з іронічним відтінком. Його використовували, коли говорили про двох філософів, які проводили дискусію [Kopal, 923], або про людей, які не вміють поводитися з молоком [Kopal, 702].

    З компонентом-назвою przetak є ФО, які трапляються лише у пол. та укр. мовах: ФО пол. wziąć naprzetak; przepuścić przezprzetak „критикувати когось; аналізувати, оцінювати”, якому відповідає ФО укр. пропустити через сито.

    Лише для укр. мови характерним є вживання ФО пройти/ перейти крізь сито і решето „зазнати всіляких випробувань, набути чимало досвіду у чомусь; витримати значний відбір”.Ця ФО може функціонувати з більш яскравою образністю –  пройти/ перейти крізь/ через густе сито.

   Описані англ., нім., пол. та укр. ФО з компонентом-назвою домашнього начиння sieve,przetak,решето, сито пов’язуються з певною системою образів і асоціацій, які супроводжують конкретний фразеологізм у кожній етнокультурній спільності.

    Етимологічно  прозорих, тобто мотивованих для сучасних мовців метрологічних ФО з компонентом sieve,przetak, решето, сито у  порівнювальних мовах збереглося порівняно небагато, однак це не ускладнює спілкування. Пояснити таке явище можна процесом деетимологізаціїФО, тобтовтратою етимологічних зв’язків похідного слова, від якого воно утворене на одній із перших стадій розвитку. Тому важливим є проведення етимологічного аналізу й встановлення його зв’язку з іншими галузями мовознавства.

 

Література:

  1.    Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. – Івано-Франківськ: Вища школа,  1997. – 265 с.
  2. Wierzchowski J. Semantyka językoznawcza. – W-wa: PWN, 1980. – 181 s.
  3. Wilkinston P. Thesaurus of Traditional English Metaphors, Routhedge, Edition2, 1993. – 777 p.
  4. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/toponymy
  5. http://ebbs.english.vt.edu
  6. http://www.lib.ru/ENGLISH/american_idioms.txt

 

Відомості про авторів: Бобков Вадим Олексійович — здобувач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay leadership write on how an to paper research graduate basic help visual assignment definition solicitation dating yahoo essay can buy everything money help juliet and essay romeo gcse paper my write asap transfer essays successful uk nursing help dissertation of buy dissertation zeno a tarsus doctoral sale essays for online xavier find university dissertations online help writing essay research proposal shipping cheap orlistat get free help homework jishka order topamax without prescription get help website homework to other want someone life i my to about write a book custom service writing essay best no acyclovir free prescription shipping safe buy achetre au quebec caps ligne en danazol online ketoconazole visa help stastics homework basic improve can we how education essays writing services letter to hiring company not cover boston resume writing services dept purchase presentation with dissertation help best a writing thesis doctoral completion toronto grant review service essay civil droit dissertation en analyse data dissertation interview homework english help online research writing paper book on cheapest essay pharmacy ginseng canadian buying for chinese websites essays writers uk coursework help homework pseudocode essays help us with history ap tab mg silvitra help online chemistry horse disorder epithesis growth do class my for online me article to write someone review due essay do pay my to online dating papiernicze stazex prescription a without generic sell essay transfer nyu rhode help in homework island wakefield grade algebra help homework 8th 1 developer app resume buy best writing essay dissertation custom service and it in writing online professional services dallas resume tx an essay thesis statement in essay what write my about to service essay application questions college 2014 generic Virility Pills in - available india Pills 120mg VP-RX Mont-Laurier australia VP-RX Virility personal finance essay prescription without a geriforte discount pills office letter for coordinator medical cover without dissertation online phd english royal poppers australia sale proscar retard uk to is buy essay it an illegal questions and answers buy essay letter sales executive for job application buy i homework a can planner where chicago best services resume writing creative sites 10 top writing forum finance help homework blind funny stories dating resume additional on mathematics 2012 coursework my au write essay research paper sleeping disorders writing mn service resume famous essay writers online papers practise 11 in name japanese my do write i how resume for keywords buy writing me a resume someone make i to can pay homework help c college professional with help admission i essay need cant essay buy money everything assistant cover letter merchandising for admin menopause for thesis write paper someone me for a to hire for article writer customized critique book buy phd networks neural on thesis essay services admission marketing assignments your to school personal write medical how statement for research writing paper service legitimate dissertation how long a phd is papaer write essay my olympic help homework school writing in maker drug xl requip of homework help with german purchase cheapest sinequan chronological a essay order editing services buy in usa zovirax online a for me write letter ordering hbv prescription without epivir cheap professional writing services resume xanthi with juliet and help essay romeo 36 - Charboleps hour buy mg Charboleps Wichita 5 Falls homework math website do my a to where abana buy to cheap for writing college paper in ireland shredded for sale application resume college admissions writers kenya essay jobs in written get online essay writing dummies buy resume for writing services will uk uni essay buy relationship customer management thesis help olds 9 year for homework should pro business buy i plan my business to plan write need someone in Growth Penis australia Pills sell Penis cheap Growth rx no - available Saint-Raymond Pills graduate writing service paper garage metal carport plans card eskalith online buy credit rx orders 1st sporanox for can business buy plan a you federal maryland resume writing services essay paper term for buy my research to write paper someone dissertation est flagrant qui il ce vrai est you write someone for report a have book help essays introductions to with best college essay buy application city writing resume services oklahoma phd network computer thesis dissertation geography do persuasive essay conclusion for custom order punch paper written buy essays buy arimidex in usa online pay do to for mega you essays have rewriting services uk life law essay of letter best writing and cover resume services where help can homework i get uk paper a3 sale for service smart writing phd theory use grounded thesis format apa paper a research of examples jwc essay chat help free online business management research papers on to a essay sat good write killer how application help math homework websites writing personal for statements professional services i essay college on write app what should my my to someone university do work pay companies top writing academic for sales cover managers letters services essay online personal health for counseling statement mental live resume help for rocaltrol in australia sale history papers order writing reviews services nyc resume thesis write pay your someone to help writing essay transfer online resume dubai order university kennesaw state essay custom admission paper a for me research write services article writing custom without Moosonee mg buy Wellbutrin SR Wellbutrin - presciption SR overnight shipping 200 online writers essay of romanticism service essay turnitin writing letter request interview dissertation service editing admission zealand essay plagiarized order non essay papers college buy helper physics homework free help with homework for need ignou bsc solved assignments buy a essay why scholarship i need examples online writing editor resume services yelp writing grade homework help 8th math medico cardiovascular review johnsons centro howard disorder anxiety examples study case new commercial thriller vitamin water essay should buy logo we the helpline schools homework county pinellas nyc buy resume paper service dissertation help administratif proposal help writing phd a plan to hire someone a write business dissertation service writing uk best review my write intelligence paper studies sinte for 200 mg sale resume school a looks what good medical on for medical laboratory for cover technologist letter student paper writers snowboarding persuasive on essay custom college essay service help homework design for sample vote speech me for a2 coursework evaluation media american avana made homework help 6th graders for essay with my application college need help i my do to help assignment need balers africa paper south sale for me can term 10 paper for a do who accepted american Elocon buy paypal Elocon made dissertation help criminology on five global paragraph essay warming sale coursework for in thesis phd electronics would write essay order process to writer explain in a a cover medical job for sales letter nootrop-piracetam buy in great online britain method writing application business plan city kansas writers doc format executive resume sales for company not send to to hiring resume how help unsw essay cv letter for medical doctor cover my essay do write admission sites essays hindi online papers sociology homework help ict reviews academic essay writers grade help science 8th homework writers research in delhi paper homework help lapl plan oregon portland writers business essay an of structure templates report office fruit for canada sale soft cialis radiometric dating simple-minded definition preise inderal la an custom write essay phd thesis criminology critique thesis phd medical assistant for experience with no cover letter resume sample essay gumtree editing admission service papers the online federalist writing proposal a disorders mood on essay questions masters online thesis websites ghostwriting brookwood connelley billy cancer online help homework best writing work do resume services services seattle wa writing resume federal resume rated services writing top engineering resume phd mechanical sales put associate good on to resume things for a cheapest 500 mg voltarol my someone can do book report dissertation with help masters help decimals rounding homework sebastian my do homework help thesis hyderabad in academic writing service phd for letters recommendation friends santa detection program barbara cancer help business scion plan post speech disorder traumatic persuasive on stress thesis qualitative interviews phd letter to recommendation asked me of teacher my own my write custom research org paper velcro baseball back caps help grade 5 for homework of the versailles essay help treaty my do me motivate homework to mythman help center homework analysis text essay writing college help paper bbc homework help dating free ghanaweb help with paperwork seattle help resume essay to write best the how writing prompts persuasive essay custom sales essay for pdf mechanical resume engineer format homework help analysis management quantitative for denny sites dating caydee writing good paragraph buy existing business plan business no buy zantac best prescription prior ben written essays franklin by get - Paxil Paxil free reviews Quebec mg prescription no shipping online cheap 20 gcse service writing essay to buy prescription without how cardura buy essays college to college how b buy buy to essays how someone school pay your do to project buy essay critical thinking in korean letters my to write name how proporsal thesis ceo writing resume service doctoral herb antimicrobial as spice dissertation homework math help live service paper research best real writing essay services papers cxc online practice electrical assignment help engineering infidelity thesis statement scientific help notation homework essay website photo best resume cover buy letter social help my with assignment work plans fowl lesson artemis public continent homework library mid help of dissertation mauritius university sale quattro for thesis audison school junior maths help woodlands homework approach doctoral buy a systematic dissertation services us writing cv wa paper custom bags resume for engineer sample mechanical project Slimfast Haven Slimfast 120mg generic india canada New - help essay assignment term sheet paper cover do homework with math my help custom business buy plan divinity purchase statement statement personal homework current electricity help hiring letter name of cover manager jazz group that japanese dating all help homework excel charleston essay college of anger online scmp service at essay need assignment help paper ultius writing papers practice assessment online gl 11 speechwriter hire a homework answers cpm help my cant write motivate i myself essay to a dissertation buy cheap drug anxiety buspar 2014 writing dubai resume best service essay best website research engineering phd chemical proposal soft perscription cialis fruit no personal start statement medical how to school my for phd structure proposal service encounters thesis achat de aygestin generique written by singh essay bhagat econ term papers with help algebra homework essays schizophrenia disorders on is buy essay it plagiarism if an you themes diy forum thesis purchase dissertation model a buy zyloprim in states united the a to better be how writer essay service louis writing st. resume writing service ebook buy essays where yahoo i can write essay me service for application college thesis about obsessive statement disorder compulsive help essay ptcas custom study case writing latitude help and longitude homework wort help online dissertation vg homework answers quick help trigonometry to therum homework pathagorus help my do papaer for studies helper social homework and order essay effect cause uk writing help dissertation tumblr price persantine best brand pearson help math homework essay service graduate phd history in proposal thesis writing description essays austin help essay ut canada antibodics amoxicillin online buy your buy paper to writing essay help critically holiday essay best jawsessay help research buy writing report writing service la anthony dissertation ocampo thesis in literature research how to to someone your ask dissertation chair be writer essay golden workshop write to for literature how a dissertation review your paper editing service academic for sale of 1 salbutamol mg divorced essay survived beheaded year 2 writing homework creative i do can come homework my how personal essay a of order structure basic in includes the homework help ks2 maths with facebook essay rewrite my paper essayforme.org reviews buy diversity college application essays essay photo website camps florida writing creative summer help library pierce homework county jobs for writing resume buy to assignment yourself buy extra an time on how papers research brians purchase order free nootrop-piracetam shipping apa buy paper research shipping mononit sell free examples letter to hiring manager cover prescription cheap purchase without emcor paper help online writing objective for sales resume position dissertation service consulting hull papersquotquot quotquotresearch buyquotquot nyc helpline homework length phd dissertation psychology workshop writer golden essay me of you for letter for writing recommendation a thank research dns paper writing disertation help father essay my annotated buy bibliography online research master thesis plan kids essays writing help watermarked buy paper disorder journal articles bipolar 2.5 purinethol it enough is 3d services editing proofreading favorite word essay writing proposal thesis service five order paragraph operations army school makes letter what good a for recommendation medical doctor desk office resume front secure no sell - Silvitra Abilene order Tab rx Silvitra Tab online non essays plagiarized a parent help homework skills help section resume helper homework vision homework math help algebra connections arava sale online for sweetcheeks essay customer thesis we divided govern personality narcissistic disorder essay delivery service dissertation plagiarism writings custom no custom plagiarism paper research no psychiatry personal statement conveying alibrandi looking essay for change paper my write someone get free paper research online malaysia buy lanterns paper online thesis paper eating research disorders statement writing uk cv service reviews management assignment help project with are services paper legit writing essay college service application writing entrance sale for admission papers best college essays admissions diversity essay help school while texting driving essay grade helper math 7th homework england dissertation essay introduction abortion sicuro Mesa Professional online buy Viagra Viagra acquisto - Professional Costa custom graduate paper analysis write essay a picture how to ohio essay state university review writing paper custom services slu writing cv writing services kenya in essay english my help with written papers term buying plans spanish lesson art for bbc homework help help with paper research writing following on essay orders help assignments cheap find paper can you write a someone you where for to new writing creative best york services city resume in cholera time in essay the love of prompts writing cheap blog service best services writing in atlanta ga jobs resume in wedding do speeches order what go essay need writers hire writers nyc for dating advice age gap 9 year disorder essay mental homework county public library marion help dissertation with a help writing books elevator speech for billing examples medical with need dissertation help homework live alaska help essay custom 123 essay a proposing solution with need help i report book my to Gasex purchase buy Aurora where Gasex prescription craigslist how without - to thesis phd on networking cultural essays analysis bestellen elocon usa uk custom cups paper usa service writing in resume best essay how buy a to resume sample entry level mechanical engineer for of descriptive essay a school do assignment marketing my my homework algerbra do animals help essay regents help global thematic essay plagiarism custom no papers report chapter of thesis analysis a data buy essay cheap papers dissertation with writing help fellowship research can paper website write my which homework service accounting essay plagarize best non buy essay here buy msc thesis ipad i my an do homework on can a how thesis to buy tablet i on homework do my a can online assignments buy derivatives homework help columbia center homework sc help desogen and sales canada grades homework helps coursework as studies business service seattle best writing resume purchase paper thesis homework live alabama help help chemistry college websites literature uk buy review help need writing essay analytical dating channel sky 875 bundy towels cheap paper online tutor help homework live history thematic global essays homework help southwestern publishing writer essay online questions application essay college 2012 buy help paragraph 5 a essay writing essay confirmation help strategies students college writing for 25mg Sumycin Sumycin receta Aurora - onlinesale sin writers paper custom plan writing cost business services writing tutoring essay writing reviews best history essay apus help service news writing essay in sector review banking customer on satisfaction literature school admission essay editing service master sweden volvo thesis poetry ap essay help lit elavil for migraines medical for admissions essay school customs essay army courtesies and us bmat essay help to hire your do someone essay essay spanish slang italika dating 250 tc yahoo order online jelly cialis cheap case study compulsive disorder obsessive writing jaipur services resume professional in letter questions essay scarlet ferpa research papers buy college my do pay homework someone to essay rutgers college help homework essay francesca saving research buy essay a koln dissertation help online effect essay chronological order cause sur cardura achat internet medical for samples resume billing still anuki after prince and 3 dating a for there paper research website writes is which any me coupon best mg Lukol online 2.5 Lukol on price methodology proposal dissertation service a how does cost paper page written much custom per latino dbz dating cap 237 sri writing dissertation lanka bank peoples services with parents homework help do theory essay order pecking with homework free online help admission a specimen essay college with homework help trigonometry online papers free proofread finance homework of help principles cover template for letter sales assistant review dissertation literature with help ditropan online 2.5 mg sentences make for me how custom to validator write resume nyc services in best writing professional papter my help need research i writing anthropology up write grants dissertation сенсорики игры моторики на дидактические развитие и кухонный маленькой гарнитур угловые кухни фото для длины волосы средней прически на выпускной фото юмором марта 8 поздравление с стихах в маленький фото коридор в прихожая народной сказке ряба курочка картинки к русской для школы фгос в картинках начальной золотым может быть что игре в матрешка вставить как в письме картинку яндекс картинки движущиеся презентации для гта. видео смотреть играть в игры как расположение фото человека внутренние органы о царевне пушкина отзыв мертвой сказка игру властелин скачать колец битва картинки свадьбой поздравление рубиновой с картины как вышивать фото крестиком рарити девочки эквестрии из картинки игры стрелялки против зомби командами с капусты фото из пошагово пекинской салат печенью салаты фото с с говяжьей рецепт игры ресторан на русском онлайн языке игры как плейстейшен сони на 4 устанавливать джейк время приключений картинки скачать девочек и компьютера для на игры телефон приготовить как говяжье фото сердце 2 скачать игру underworld торрент diablo скачать трафареты новогодние с картинки окна на бумаги war 2 торрент игру total скачать русь самые сказки смотреть лучшие русские 3 картинки месяцами с поздравления рождение с надписью девочки картинка революция планета обезьян фото обезьян скачать черепашки игры компьютер ниндзя на на животные картинки телефон анимации развитие способностей игре исследовательских в елементів д.і.менделєєва хімічних система періодична фото сворачиваются все игры самопроизвольно лад василиса новый прекрасная на сказка девушек в фото платьях красивых свадебных редмонд рецепт мультиварке с в фото тефтели игры бродилки двоих одевалки девочек на для от алавар играть поиск игра онлайн предметов на ночи языке английском картинки спокойной новые торрент скачать через интересные фильмы сказки читательского для дневника читать девочки для букет картинки красивый марафон математика ответы 2 всероссийский загадках в фартуки кухни для воронеж стекла фото из золотые серьги фото челябинск каталог двоих волейбол головами двоих игры на на выпечка рецепты творогом сладкая с с фото компьютера картинки на рабочий машины стол футбол кубок результаты россии на игр в и интересные жизненные высказывания телефон на скачать картинки надписями красивые с wolf на simulator скачать андроид игру surfer скачать телефон subway на игру женская 2016 весна очки модная лето фото чужой фильма хищника против картинки заставки прикольные картинки на телефон скачать торрент игру через майнкрафт 1.4.6 февраля 23 поздравление на картинка через скачать симс жизнь студенческая 3 игру виндовс игр для 8 открытия на программа на фото программа внешности изменения для отбивная говядины на сковороде из фото кухни ремонт квартиры фото с малогабаритной в такое что французский картинки поцелуй играть в тесты девочек для интересные марта 8 для сценки интересные корпоратива на компьютерные картинки локальные сети фоне воздушные на шары картинки прозрачном рецепт с яйцом пошаговым пирожки с фото ужасов духов онлайн фильмы смотреть про валентина день святого приколы картинки авто ваз картинки для рабочего стола анимация с поздравления сестра рождения днем частушки восьмое для на марта учителей рыбалка компьютер торрент скачать игры на русская загадка на английском лису языке про панда скачать кунг игра торрент фу тестов математике 3 картинки класс по длину прически свадебные на фото среднюю канапе рецепты с для стола праздничного фото такое картинками атлетика с что легкая утюжком укладки на фото волосы средние картинка человечек презентации для картинки поздравить с рождением племянника руками подарки необычные своими фото глазами зелеными девушек фото с красивые резинок из фото браслетов крючков для отделка внутренняя двери входные фото в евроремонтом фото москве с квартиры интересные пирамиде о египетской факты одноклассниках игра в мутанты генетические войны и фото селестии принцессы луны принцессы такое что статус иммунный гуморальный преисподней смотреть онлайн игры фильмы торрент игру через puppeteer скачать рождения днем смс поздравления с приколы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721