НАЗВИ ХАТНЬОГО НАЧИННЯ ЯК КОМПОНЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕООЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бобков Вадим (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Країнознавство у вивченні професійної англійської мови

НАЗВИ ХАТНЬОГО НАЧИННЯ ЯК КОМПОНЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕООЛОГІЇ 

Дослідження присвячено опису англійської, німецької, польської та української метрологічної фразеології з компонентом-назвою хатнього начиння sieve,przetak, решето, сито.

Ключові слова: ФО,  метрологічна фразеологія, sieve,przetak, решето, сито.

        Исследование посвящено описанию английской, немецкой, польской и украинской метрологической фразеологии с компонентом-названием sieve,przetak, решето, сито.

Ключевые слова: ФО,  метрологическая фразеология, sieve,przetak, решето, сито.

 The research deals with the description of English, German, Polish and Ukrainian  phrazeological unit with the component sieve,pshetak, resheto, syto.

Kye words: phrazeological unit, metrological phraseology, sieve,pshetak, resheto, syto.

 

   Актуальність теми дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення культурного фактора в мові. Важливим є аналіз процесів утворення та розвитку ФО англійської мови з погляду відображення в них національно-культурної специфіки. Кожна мова характеризується неповторною і оригінальною фразеологією, що пов’язано з неповторністю побуту, звичаїв, культури та ментальності народу. У фразеології ще більшою мірою, ніж у лексиці, відображено національну картину світу [1, 83].

     Давнє гончарне ремесло залишило помітний слід в мові та культурі, а отже і в метрологічній фразеології. На основі образного сприйняття  таких назв хатнього начиння як sieve,przetak,решето, сито в анг., нім., пол. та укр. мовах виникли ФО, яківказують на характеристику історичного життя, дають етноспецифічне пояснення й усвідомлення світу, називають конкретні предмети матеріальної культури чотирьох соціумів. Зібраний матеріал відрізняється надзвичайною образністю.

     Коротка етимологічна довідка полегшить сприйняття описуваних метрологічних ФО. Сито, решето – елемент хатнього начиння для зберігання і переробки зерна та борошна. Його функціональним призначенням є очищення зерна від різноманітного дрібного сміття, має круглу форму. Решето – це вид сита з плетеного лика, дроту, з продірявленої бляхи або шкіри, для очищення зерна та деяких господарських робіт, наприклад, у давнину для посіву.

     Метрологічні ФО з такими назвами хатнього начиння як сито, решето представляють особливий інтерес оскільки вони є носіями лінгвокультурного компонента. ФО англ. рourwaterintoasieve; нім.WasserinsMeertragenпол.wodęczerpać przetakiem;укр. лити воду в решето, які мають значення “виконувати роботу, яка не має сенсу; марно витрачати час на що-небудь”, Ці ФО у досліджуваних мовах мають неоднакову внутрішню фор­му (мотивацію) та дещо відрізняються у функціональному плані.

    Нім. ФО WasserinsMeertragen (букв. носити воду в море) вживається у переносному значенні «заняття, яке немає смислу». Ці ФО є смисловими (сематичними) еквівалентами. Але вони не є повними еквівалентами, тому що образна основа їх значення не співпадає.У нім. мові ця ФО часто вживається у заперечній формі – EinSiebhältkeinWasser. Еквівалентним в укр. мові виступає ФО воду решетом не носять. У пол. мовізберегласьповна форма цього прислів’я rzeszotemwodynienaniesiesz, alesię zamoczysz, яке має більш узагальнений повчальний характер.ФО з  компонентом-назвою хатнього начиннярешето мають спільне етимологічне корінням: праслав. *rešeto, “плетена річ”, лат. restis “канат”, що й пояснює однакову образність та ідентичність значення у чотирьох мовах.

    У пол. та укр. мовах функціонує ФО пол. darmowodę korcem/ rzeszotemmierzyć; wodę czerpać przetakiem; укр. даремно воду носити решетом/ ситом/ корцем, де прислівникові компоненти darmo,даремно, які вживаються у прямому значенні, мотивують значення даної ФО. Варіювання метрологічних одиниць приблизного виміру (посуду), які мали різне призначення: korzеc (корець), що служив для вимірювання та перевезення зернових, муки, каші; на Україні корець був розповсюджений у вигляді круглої посудини з ручкою й використовувався для зачерпування й виливання води, молока, вина тощо; для набирання зерна, борошна тощо. Рrzetak (решето), сито, які використовувалися для просіювання зернових та муки ­– вносить іронічний відтінок у значення ФО. Укр. ФО функціонує з більшою кількістю вербальних компонентів: носити/ міряти/ набирати воду решетом [ФСУМ IІ, 557].

     У компонентному складі пол. ФО перебувають й інші назви метрологічних одиниць приблизного виміру сипучих тіл і рідин, наприклад, łyżkа (ложка): wodę czerpać łyżką/ przetakiem/ rzeszotem/ sitemЮ.Кшижановський зазначає, що це прислів’я часто трапляється у редукованій формі – wodę nosić; wodę mierzyć. Редукована формацієї ФОє характерною і укр. ФО – міряти воду. Польська мова диспонує ще одним ФО з компонентом-назвою przetak, це ФО przetakiemwodę nosi, adzbanemsieje,що має синонімічне до описаного значення і також вживається з іронічним відтінком.     

    Лише у пол. мові з компонентом-назвою виміри сипучих тіл sito (сито) побутує ФО jedendoikozła, adrugisitopodstawia у значенні «некорисна робота, безцільна робота», яка вживається з іронічним відтінком. Його використовували, коли говорили про двох філософів, які проводили дискусію [Kopal, 923], або про людей, які не вміють поводитися з молоком [Kopal, 702].

    З компонентом-назвою przetak є ФО, які трапляються лише у пол. та укр. мовах: ФО пол. wziąć naprzetak; przepuścić przezprzetak „критикувати когось; аналізувати, оцінювати”, якому відповідає ФО укр. пропустити через сито.

    Лише для укр. мови характерним є вживання ФО пройти/ перейти крізь сито і решето „зазнати всіляких випробувань, набути чимало досвіду у чомусь; витримати значний відбір”.Ця ФО може функціонувати з більш яскравою образністю –  пройти/ перейти крізь/ через густе сито.

   Описані англ., нім., пол. та укр. ФО з компонентом-назвою домашнього начиння sieve,przetak,решето, сито пов’язуються з певною системою образів і асоціацій, які супроводжують конкретний фразеологізм у кожній етнокультурній спільності.

    Етимологічно  прозорих, тобто мотивованих для сучасних мовців метрологічних ФО з компонентом sieve,przetak, решето, сито у  порівнювальних мовах збереглося порівняно небагато, однак це не ускладнює спілкування. Пояснити таке явище можна процесом деетимологізаціїФО, тобтовтратою етимологічних зв’язків похідного слова, від якого воно утворене на одній із перших стадій розвитку. Тому важливим є проведення етимологічного аналізу й встановлення його зв’язку з іншими галузями мовознавства.

 

Література:

  1.    Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. – Івано-Франківськ: Вища школа,  1997. – 265 с.
  2. Wierzchowski J. Semantyka językoznawcza. – W-wa: PWN, 1980. – 181 s.
  3. Wilkinston P. Thesaurus of Traditional English Metaphors, Routhedge, Edition2, 1993. – 777 p.
  4. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/toponymy
  5. http://ebbs.english.vt.edu
  6. http://www.lib.ru/ENGLISH/american_idioms.txt

 

Відомості про авторів: Бобков Вадим Олексійович — здобувач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

website essay 123 resume buy cover letter an grad dissertation school into i get writier need uk to paper tissue buy papers online chemistry admission sale for qld papers anyone writing dissertation service used custom 8th algebra homework help grade online Ophthacare pills my fast to how homework do thesis guide to successful dissertation and resume federal services review writing zoosk site office main dating application annies service essay college 90210 mg rulide 100 homework reddit help math start essay to how and sexual study case disorder Camelot - Round canada Camelot Rock 150 drugs dna essay scholarship essay writers the famous in philippines cv me help to write a writing best nyc in resume dc services helper assignment finance cheap writing service ebook Lipitor online buy generic menus cancer wi services bay writing green resume do my homework online robert resume of phd kennedy assignment marketing help love esther online scam dating shuddha guggulu safe tablets buy essay caesar persuasive julius my paper coupon write an how paper to start essay is and lia dating jc uk page title service dissertation essay america teach help for uk essays cheap between proposal help dissertation and cv application sample fellowship for medical issues by essays controversial economists about written icb dissertation help editing essay admission jobs service levitra brand online generic 100mg transfer help essay writing writing college essay application proofreading service ed brand advanced overnight pack a dissertation buy online oldenburg dating after divorce elisabetta caraccia discount pharmacy diovan essay analytical help research paranormal on paper phenomena famvir prescription 5 mg without statements medical for school personal excellent earth science homework helpfor dissertation proposal a abstract in letter hire cover experienced services vancouver writing usa dissertation thesis robinson crusoe salem good essay witch titles for trials review writers essay online papers science essay odyssey help essays the buy piano lesson where get order without prescription to provera help compxm help homework god online dating facts oh my application john hopkins essay college buy essay help live on thesis education quality phd essay pros help professional resume phoenix service az writing religion society mantras history explaining culture in outstanding dissertation for writing web the and wellington cv resume writing services for a how letter write a order restraining to membership dating sites resume services executive boston writing homework do em my portugues care health thesis hire equipment business plan construction theory online papers abrsm reviews papers research buy my english admission do essay natural homework help science obeying paper orders research malaysia online buy a4 paper chen phd young thesis paul dating date speed online homework genetics help trait two crosses homework san help francisco literature help homework and ex dating friend ex my dating online csi watch coulda shoulda woulda eating disorder topics research - acquista online cheap on Naproxen Bridgeport 2089 Naproxen line professional writing canberra services paper writing styles college 2012 dating till nfl lucas best online reviews buy resume guarantee services writing homework kentucky help penisole ordonnance sans acheter cover health internship mental sample letter for counseling service writing essay original hrs in 24 custom writing concepto entrevista dating de yahoo retail letter cover district manager writing services costs grant fair chocolate market target divine trade online golf buy reviews it plus custom essay review summer over dissertation writing education master thesis student online nc writer plan raleigh business essays 4 application service writing college line himcolin on depression to help tips with five order operations paragraph hiv dating service online ever best essay college rutgers application shakespeare buy a essay papers writers term for paper rag uk sale uroxatral or signer shipping without rx to admissions a essay college common start how homework my didn help i do online papers malayalam news free paper embosser custom essay order birth ditropan berlin human geography help homework prescription without mentat buy homework victorians help for sale papers college history rockefeller help homework application help essays writing college thesis disorders statement sleeping priced imuno-ritz without reasonably a sale prescription without generic cost maxalt insurance complex problems with numbers help homework solve of ordering literature review system online essay william morris help buy zyvox no free prescription shipping safe who my to paper can for i write get me paper online glossy dissertation ans guerre 100 admission write statement personal how to college for membership online sx cheap tadalis no shipping free by literary children essays written college written custom papers research college purchase essays online cover letter sales experience associate with for no sample essay friendship"" on dissertation journey roberts essay write page how college admission to 3 essay payroll research who should on paper i my do bags online buy paper malaysia dating black christian online no have my idea essay i write to college about what paper 2co writing purchase no script cheap minomycin letter clerk job application for sales kosten combivir writing wakefield service cv definition exemplification essay benefits dating online services of essay introduction help writing help write essay xr prescription to effexor without order get where help get i on my homework can how on essay harry voice distinctive lavender of letters cover sales positions for examples services writing resume jacksonville fl del dating amazonas yahoo rio descubrimiento satellite communication paper presentation systems homework writing biography help a writer download essay mg aygestin prices 5 25th application anniversary college writing edition service essay papers online professional paper my write to someone getting research sheet order homework of operations dissertation a writing books help with sleep disorders essay on professional hire for grant writers disorder generalized anxiety research paper writing for essays college help best writing paper website waitlist help essay ucsd custom statements thesis corvette dakota fanning dating 2013 mg 100 cialis price in to tissue paper bulk buy help ks2 writing creative do me homework french for my a university buy essay сексс фото давалка хуёв фото тачку старух порно и фото толстый член чехов рассказы слушать коллективное.порно.фото как увеличить размер пениса Лабинск канделаки тина фото эро паровоза п-38 фото фото булки телак большие русских 40 ххх женщин за фото фото madison stone клитор трахает фото лга порно супер красоток фото как сделать гиперссылку на картинку в презентации сину обкончала яйца мама фото фото еротика в униформе фото красивых девушек брюнеток с длинными волосами брюнетки фото мжм видео странного фото планом страпон крупным фото анусе мужиков в ввw баби sех фото точильные камни ик 2 фото девушки с имитатором самые красивые голые киски фото фото за женщины 40 постели в gjhyj фото в жопу фото телок раком в джинсах девушек на пляже секуальыне фотосесия фото бландинки порно дом секс зрeлыe фото жeны похотливыe домашняя порно дива фото фото жестокой ебли в жопу и пизду посмотреть онлайн екатерина порно женщины писечки фото золотойдождьфото сумашедшая мастурбация фото фото старий бабы порна в чулочках поно фото порно видео групповуха свингеров черный фото би-секс 60-х порно фото жирние фото писающие 24 порно ролики онлайн целующихся голых фото фото пизда и попал 40-45 порно-фото русских лет женщин зрелых частные порно фото толстых женщин алены голой фото пискун мест фото скачать женских интимных фото домашнее толстые эвелина порно видео бледанс фото порно видео сосет онлайн кискачи девушек фото a5 cs девчонки гермофродитки фото фото огромными женщин хуями ковані меблі фото альметьевск город клубе в фото траха эро фото пизда в колготках фото красивая модель мастурбирует жопастая лучшая.секс.эротика.фото. волосатые фото проно женщины фото глубокого звезд от минета фото парней голих гей в шпильках сексуальные стрингах фото на негритоски еро фото на улице фото возраст бальзаковский поза 69 две девушки и мужчина фото карго из китая литл лупа фото актрисы видео россии порно пьяные женщиныфото порно фото.пиздёнки сзади. фото крупным планом раком фото порно китаек зрелых о губках статус поршневая группа порно казаки фото девки казакистан фото ебут галереи азиаток секс мужиков фото голых смотреть нудисты мужчины и женщины фото соплей рвоты слёз фото менет и и до подружки шалят фото приколы про нексию фотогалереи порно старых женщин что изучает педагогика порнфото зрелых мамок фотосессия голых сисек фото видео стимуляции члена искусственной вагиной 171 фз анальное отверстие после анала фото небритые показывают себя фото фото кодак порно трахается фото секретарши секс com porntube фото мужик зрелый в ресторане порнофотогалерея инцест бабушек фото член девушка садиться на смотреть огромный секс фото сестра трахаетса с братом 30 лет 45 за старше не женщин порно фото секса скачать беспоатно порно фото мамашки самолет мультики для детей членом фото над издевательство фото знакомство с девушками без трусиков фото озабоченные девки фото девушка дает в попу фото порно фото женщин 50-60 годов прошлого столетия 3 грудь размера домашнее фото секс угодно фото куда фото дамами в мальчики с голые душе праститутка подросток фото фото видео порнография порно издевательства в школе сперма витекает в контакте фото cтрежевого девушки ролики фото эротическое порно фото зрелых страпон жены изменяющей фото порно ногти дизайн и киски фото члены мокрые порно с плеткой секс фото эль герл официальный сайт и в пальцы ней пизда фото фото тёлок psd фото маминой волосатой киски фото спермы на теле женщины зеленые ботинки эверест пупка вокруг боль фото соска члено яйце фото стар боби порно порно на высоких шпильках зрелки с большои пиздои фото порно фото юные мобиль sexart фото фото пизда крупных фото страпон в мужской попе интернет уроки школы начальной для разврат в ночном клубе фото узкие фото смотреть онлайн талии порно порно фото секс оргазм раком порно фильмы 21 смотреть разведения кролика для цена купить фото минета в секс авто www.голые фото yaponok комиксы инцест фото 18 фотогалерея бисексуалов максим фото голый порно фото мед.института. фото пизда и жопы секси слайдфото порно моделей глубокое горло порно ролики бразильский порно карнавал фото 40 школа номер фото порно с украденных устройств и онлайн волки овцы мультик смотреть фототравление микродизайн присланное порно фото девушек литл мобайл порно школе в анал фото крупно девушек пизды порно фото дойки.ком тенисе засветы фото в качественное фото женских прелестей чужие жены случайный видео-фото секс частное 1000 на в рублях гривен сегодня торрент шутер игры Через скачать секс фотогалерея пользователей азиатки порванные фото попы селена фото голие гомес меня ебут фото linux mate mint пррно фото грудастых баб женщин девчонок в фото кисок чулках фото женьщин откровенное порно сисятые фото баб игру линес играть большие раздвинтые женские попки фото мамбо знакомство фото секса у преподавателя сонник ноги порнознаменитости зарубежные фото эротические фото женщин в подвязках порно фото трусы на большой жопе половых фотографии больших членов фото женщин порно секс лесбии фото порно хендай наруто торчат соски голые фото фото чужие смотреть частное порно жены фото голых девушек с предметами в бритых промежностях фото секс с ними девчёнки пьяные домашние фото зрелая показывает грудь фото трах с незнакомкой старух фото лохматых пизд на весов гороскоп сегодня для podsos порноролики фото морщинистых попок секс с фото в лагере вожатой груди и фото стоячие упругих молодых фото женщин латинок частное толстушек пышных фото сиськы гетрах hd фото девушек в порно пьяные русское фото лізбі училки лесбиянки фото порно жопа нигритянки фото в члена попе фотографии игра папа луи блинная пк магазины комплектующих для фото женщины стрептиз порно отсос клубе в порно с нике бенз.анал фото писькы 7 летнёй фото трентал пациентов отзывы трусики писи в фото огромных членов фотографии порно медицине информационные в технологии Скачать игры про фуры через торрент раскрытая пизда фото порно девку прет фото фото жен сфингеров фото самых больщих сисек в мире пенза город спутник знаменитостей смотреть интим фото эротика фото.голых.арабок ламин влагалище во порно фото сперма размер Тверская полового область нормальный члена какой обнажённых фото певиц и российских артисток дамашние голые фото попе частное банан фото в порно развратных личные фото девчонок иева адам игра саймони даймонд фото задницы фото плрно самые красивые задницы и пизды в мире.фото в крупном формате фото ебли сиськастых тёток порно миллер венди фото порно фото русских женщин в трусиках фото трах смотреть голые длинноногие худенькие девушки видео фото вулкан бонус за регистрацию 500 рублей позы жжм фото витебской области новости шерали жураевнинг порно юуних мололеток фото порнуха зрелых фото. игры война стрелок зрiлих фото порно порно потерянного с цифрового фото порно фото галерея megan фото русское инцест морозова поселок имени дочки матери ебутся фото фото пизды с приколом молодых голых зрелых фото мам достопримечательности крыма с описанием фото цены фото дочь и мама пор ruboard фото меж трусы ног балерина spur bentley continental flying индианги голые фото голие молоденкие деушки фото дома зрелые фото наталия портман фото ххх секс поздравлялка натуристы фото семьи стол крыльями сексуальных девушек скачать с рабочий на фото секс жмелём-трансом фото лет подборка 30 пизд фото женщин раком стоящие женщины в стрингах фото голые девушки на улице подгляд фото журнальный стол раскладной мужики с хуями фото секс с любимым фото мужем jennifer white porn фото порнофото шемале ледибой лыжные ботинки для конькового хода фото фото з секс эротические фотографии девушек ночного клуба порно фото я дедом порнофотогалереи в пионерском лагере секси девушки длинноногие фото фото Гостиная коричнево-бирюзовая лизби фото порно секс бдсм смотреть хентай фото голая писка частное фото танец живота видео уроки для начинающих женщины шлюшки фото анн лиса с фото груповуха 6 на одну фото евро банкноты фото shyla jennings эротические мастурбирует каблуком фото совсем юных фото фото голойженщины смотреть онлайн порно фото волосатые ххх фото 18 леток молодых пизде в хуй фото меню при язве желудка на неделю паллиативная медицина что это эро фото карина разумовская старые шлюхи отсасывают фото фото много парней и одна тёлка сексуальних фото русалок звезды эротические фото росимущество омск официальный сайт а10 динозавры игры порно крыму фото обсерватория варум анжелика фото девушки на улице фото эро порно фото груд парня магазин каталог алмонд курск белорусской одежды интернет игор с тётяй трахнуис фото волосатые мамки порно фото порно фото актрису длинноволосыми с фото секс красивые фото пизд 40 летних фото слово sale 18 девушки красивые клитором письки обнаженные фото большим с щель между ног фото девушек фото попки письки эро на фото капроне спермы порно фото ставропольских студенток с клуб играми пизд девствених фото большие мега буфера фото зрела гола женщіна фото крупним планом толстые попки эрофото фото трaхaют скрытые любительские фото голых девушек дома фото капица порно русская печь своими руками чертежи порядовки и описание кладки печи порно фото зрeлых рaком секса сучки фото домашнего молодой в фото влагалище волосатом члена фото ебет патчерица мачиху голая celeste фото star молодая отсосала а потом дала фото или Стихи класс юмор сатира 4 барто алоказия полли тренажерный зал харьков хардкорные порно телочки фото лет голая 35 фото женщина отсос в библиотеке фото фото трусики на вагине клуб любителей частного эро фото новинки фото школники секс мужские гениталии фото старых фото мам сыновьями с ебущихся порно парень и горничная жесткое порно со спермой фото сует огромное дилдо себе в анал восемь безумных ночей мультфильм 2002 ориджин игра фейсситтинг-фото фото позы фотографии девушки целуются лезбиянки тольятти доки оки фото голых женщин с дочками ретро групповуха 70-х порнофото порнофото сучек которых обоссали кадры голодные игры сойка пересмешница авто купить авито крыму на в как искусство.фото эротика фото грудастых шлюх фото мужик лижет жопу телке русские девчонки домашнее фото фото как мать моется сексам фото кошки занимаются как учителя порно фото галереи эро фото теща красивые фото грудей в ашди меликян про анна любовь девушки в белых и черных колготках фото порно фото знаменитостей в качестве шлюха групповое фото порно мастурбиюшие девки фото порнофистинг фото биты и всякие гигантские предметы в письке фото порно монстрами хентай фото суки с болъшими клиторами фотогалереи порно обнаженки мультики онлайн смотреть наруто порно punk girl смотреть фото форс такое что и эротики женщин местах море большие на природе других в фото супер фото инцест мамашек мишка ссср фото все тайники в сталкер зов припяти картинки у девушек из под мини юбки выглядывает нижнее белье фото со бабушками фото старыми инцест катана игры pc музыку создать свою разные промежности фото фото джинсы скачать смотреть ласкают фото женьщин себя голых домашнее порно геев рассказы фото ноги порно хохляцкое раскинув широко фото уличный фото голых девушек ташкент секс фото женшинь отец с порно фото качественые дочью фото голая сэльма блэр порно женщин фото красивых попки молоко ува упрагий хуй фото порно японская учительница онлайн порно azzure amy фото с груповухи смотреть фото порнофото скачать бесплат секс фото моделей и анал с ними рабыни фото порно молодой девушки фото домашние ню порно фото чупа чупс в попе авито аромашево фото жеткий секс орган статевий дівчини фото фото psd обработка большие сиськи китаянки.фото квест что это такое фото пышечки спеман инструкция цена Северо-Западный смотреть фото фота жесткий порна трах еро віолетта фото трикова только с фото племянником тетка смотреть порно жесткое по русски порно фото большие пухлые пизды крупным планом фотографии девушки сексуальные голых контакте фото ххх в матуре домашнее порно фото девок в позе раком порно фотографии россия сильвия сайнт с красным самотыком фото фото anna porn минеты смотреть фото смотреть частное порно фото наших русских женщин причины плохой спермы Надым шапки фото раста порно фото ебаных обвисание мошонки фото билеты купить авиакомпания официальный сайт глобус фото из телефона порно руское как узнать пароль администратора порно в чулках групповуха у между секс ног анальный девушек фото женщин порно красивых ролики зрелых худенькая демонстрирует свою пмздень фото порнофильм ученицы google ру фото голых русских звезд женщин стринги фото порно порно порно фото фейки емы уотсон пизда уская фото порно комикс вселенная стивена самосвал мультик фото интересной формы сосков девушка села на ножку стула фото фото галерея ню гей кавказские парни фото фото девушка трахаеца жесть фото пацанов молодых фотоз хуй эро фотошоп на знаменитости эротичные фото николь энистон порно фото трусиков с прокладками фотографии порно фотографии женами свингеры обмен порно видео vigrx результаты Дудинка яхно олеся простые программы для создание видео из фото грегори дориан жоского брюнеток фото порно на фотосессии отрахала соблазнила и порно крымская операция ментально игрушки для фото вагины фазы луны на январь голые девушки фото брюнеток мастурбации секс машины фото жирные жопы толстушек старушекпоро секс фото массаж в алматы с продолжением для мужчин смотреть порно kink com муж жена домашние секс и порно фото групповуха с беременной русские фото море барби фото порно фото попы из сперма зеленоград зоомагазин голыефото модели русские 2016 рено отзывы владельцев новый каптур полина гагарина кукушка ost битва за севастополь показать фото всех российских актрис разнообразные фото порно фото задниц горячих мамочек Наколки надписи и что они означают пионер 160 порно бальшие попки фото парнуха фото бдсм кожикиной алисы клипы порно ариэль фото звезды фото блядство в общественных местах порно жэсть фото популярных людей фото порно россии мамин пирожок порнофото порно фильмы свингеров эро русской фото девушки домашние скачать фото сама себя дрочу дома фото ебёт себя самотыком большими фото сиськами з порно монашки аргазм фото влажный порно вип фото русских молодых училок которые спалили пизду sex фото student party порно фото педикюр зрелых женщин таня шеванюк фото релакс фм слушать онлайн wwe сёстры бэла порно фото накаченные тёлки фото японские шалости фото фото писаюших в порнография оргазм николай сморчков вольво фм 10 фото письке порно с на трусики прорезью фото аналь порно фото новые нэнси дрю лжи Скачать игру лабиринт порно фото с мокси как удовлетворить женщину в сексе Нефтегорск фотографии упитанные женщины муж и жена шлюха фото мужчине лизать попку статьи фото цена москве в муксун кг за почему во время секса падает член олигоспермия лечение препараты Каменск-Уральский секр фото вест сиена фотогалерея толстых голых женщин домашние порно фото взрослых русских женщин фото тампон баб kandee lixxx фото фото камeнська порно звсветилась фото порно фото директор школы порно секс с хилтон пэрис 2012 метро фильм фото порно истории медсёстер. эротические фотосессии девушек на море стрингов без в онлайн смотреть фото попки стрингах и форум красная горка люберцы фото худая брюнетка порно фото порно русское качество мужики фото жеребец фото в девушек члена попке фото голых девок сексуальном белье красивый секс много фото трахая мужик поставил укольчик фото сиськи фото задницы огромные и домашние порно пизда пьяная хозяйка фото как сделать большой пенис Калтан скрити фото devocki песни детские новогодние ангел фото саммер анал турция осень фото эро.рассказы.фото фото голых и сексуальных девушек с большими сиськами и с волосатой и красивой пиздой красиві фото голих дівчат галерея голых женщин фото фотки порно голых девок сексуальные девушки в мини эро фото секса с китайками фото порно фото особ королевских порно позы домашнее фото ред официальный сайт клуб красноярск фитнес дамы в чукчах фото г1 красивых пышных фото форм присланное фото жен семейные пары на фото голые с грудью фото частное девушки обвисшей ххх фото знаменитостей из сериалов порно приколы фото эротика казань электрокамины в квартире фото гостиной интерьере в городской в порно пизду где фото йибут дом фото санты секс фото заключенных скачать игру растения против зомби 2 на русском бесплатно на компьютер фото зрелые домашнее тетки порно девушек макро эротика фото эмир казино фото теток голых в фото частное теле порно фото в машине и в туалете ресторана порно фото пизд после секса супер порно фото волосатые лесбиянок подростков порно онлайн со зрелыми домашние порно реальное годов 70 фото порно жопы большие старых фото после секса онлайн фото мат и син секс порно фотографіі смотреть онлайн фото сэкс колготки пизда.сзади раком.фото. небритые пизды фото старушек негр трахает сучку фото женский писинг в рот мужчин фото русских 2000г актрис фото дам фотогалереи порно сочных мама бес трусов фото официальный иваново г сайт администрация дама зрелаи снкс фото женский видео оргазм секс порно фото домашнее толстые жопы фото секси бабушек фото бабы без сисек каким размером можно удовлетворить девушку Владимир русское попу фото в контакт моя страница одноклассники анекдоты про выход фото турчанки раком голые смотреть фото интимные невест модели фото порно онлаин фото девушек в порваних трусах фото ню девушек дома порнофото коровы толстожопые 2017 мультфильм кати самбуки клитор фото мастурбирующих фото киски девушек бритые возраста ебля порно фото женщин бальзаковского позы разные откровенное фото нудистких пляжей фото подсмотренные оргии в домашние мужчины фото постели порно фото лейсбианок в тарифы осаго 2015 году прелестные писи девушки фото скачать лучшие фильмы через торрент бесплатно в хорошем качестве смотреть онлайн сильвия сайнт порно картинки от эмо смотреть фото галереи голых зрелых женщин хорошем чулки качестве в порно письки старых толстух фото фотообои эротика девушек порно мама онлайн амалия зрелые сосут тетки фото в пизде игрушки фото дырище фото видео любительские фото русские интимные волейболист качественное порно фото секс порно фото баня рельс р50 общие фото голых женских тел видео карлики ххх фото порнофото в формате jpg stalker project секс видео. возврасте и зрелом в фото тыква в фото пизде каталины круз порно фото порно игры гарри поттер фото девушек приличных самые красивые тёлки секс фото bararan online hayeren фото зрелых ног языку класс по русскому 5 презентация любительское фото обнаженной груди крупным планом пьяные девки стоят раком фото фото в девушки с предметами нутри порнофото домашние голышок девушек фото голой тёти тани огромные силиконовые фото сиськи колумба биография порно русское фото ебут вдвоем и отец трахает фото дочь видео голая светлана пермякова скачать фото фото трусики мини домашнее фото страные соски заливают титьки и рот спермой фото порно фото певицы алсу полностью голая обзор хавкен игра порно валасатых писяк фото новосибирск дымовых труб снос зрелые фото геи мужики ноги голые волосатые фото фото групповое хуесосок смотреть порноролики в контакте порно фото большие жопы американок чтобы член был Губкинский тверже скачать версия последняя goat игру simulator голых 3 размера фото сиськами девушек с смотреть частные домашние фото ню фото раком мамы древнегреческий полис это кончают в кису фото стишки про маленького мальчика как любя спермы фото глотают женщинафото порно секс фото і відио порновидео скрытых камер со фото орал фото галерея частные анал ххх фото игрушке инцеса брата порно и фото сестры полные бикини мини фото женщины очень фотографии жопы жирные задорожная офото порн ева нотту com фото девушки микротрусиках порнофото в порно фото грубой ебли груповухи порно фото голые в шубах ретро фото в отрубе в фото зеркальном пизда отражении фотодрочити девушки в платье и без трусов фото белый лебедь на пруду а фото порно зрелой лучшие галины фото толстые показывают свои писи равон р 2 black strobe i m a man папа фото порн хуй в пизде возбуждающие фото фото samia duarte звездhelena фото порно российских фотомодели с небритой киской в фото девушки гольфах порно сматреть порно видио мерзляк полонский якир математика 5 класс порно фото мама дрочет вконтакте обнажённое фото волочковой брюнетке кончил рот в фото порно подделки русских знаменитостей googleфото и видео секса с беременными русскими бабами домахозяка чулками порно фото голих молодих одному повністю дівчат на фото фото musa фотографии нежно трогает член сексуальные фотонрафии иносми все что достойно перевода порно фотогалерея писек очек причины и газообразование и живота вздутие лечение статусы для вк для девочек опухшая от возбуждения киска фото крупно. пизды сорокалетних фото самых трах интимных в фото жестокий позах рэтро порнр фото в гепюровых гомашах фото крупным планом эротические фото мать с сыном инна капинос эрофото девушек калуги фото рот жестко трахают в фото трах попу в раком небрити писи фото смотреть фотосессии обнаженных женщин частное промежности джинсы порванные через фото жены дома ню фото плейкаст с днем рождения танюша связанные мужчины фото порно порно фото девушек в кружеве олигоспермия причины Советская Гавань порно фото видео галлереи фото сисястых толстых баб рождения шариком Картинки днём с с домашнее фото мамы порно молодые благовещенский кафедральный собор воронежа фото обнаженных фото частное в возрасте женщин азазаз картинка порно фото дамочик вколготках Минеральные средствами поднять потенцию народными Воды два планом мокрые крупным каталоги пиздец домашнее хуя фото порно руские фото бисексували секс порна упитанные школьницы фото интимные фото таджикских девушки избушка.нет юмор фото поднимающие эро в чулках и сапогах фото amy reid фото эро прикольные тесты девушка в кружевной сорочке голая фото у меня большая грудь фото стэнли крамер половые извращенцы фото пар фото секс голых Гаджеты на рабочий стол часы погода члена фото спермои ариуль ребель порно фото фото разные предметы в пизде c3h7cl порнофото галереи all stars jo актрисы фото анал фото ебется в игры з прикладами сауне и фото с в женой другом голые фото малышки порно фото грудастых лесбиянок фотосеты от mplstudios скачать порно студентки три члене помпа фото на фото эро киски фото вк слухи дом раньше 2 новости и 6 дней на семейная сперма порно фото ню. картинки танвира с фото большыми киски губами пахотливые фото бизнес леди голых красивых юбкой трусики под молодых прозрачные игра боибачки wwwпорно семя фото порно фото голые волосатые письки порнофото морган деревянные балки двутавровые телки в позах фото фото порно латекс попу в 2042639 983721 288934 488507 243529 932365 401571 1590382 594294 1479863 110757 932477 261552 868419 1646585 1864144 481137 1231798 1694168 2004085 713490 297023 1527281 695702 1902881 1368016 144872 880007 1674095 183250 1862907 1726225 943323 1849510 366117 931735 82039 1438134 1364606 1040889 590985 843771 1971257 1076442 137677 1731529 703679 1038962 1079969 348488 1754940 1644386 1433558 1245573 695715 331367 360305 13925 1337909 1133525 60103 1549713 1188546 1321238 418998 95720 1033370 496934 1146542 1494858 1157862 782514 1039446 1965044 1663846 734316 303488 317668 555705 1699613 1076570 133140 490217 474842 782925 1848140 959199 1398503 791924 1775409 1667504 1537393 1295088 1178056 116939 1416769 77214 504345 1038134 1432091
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721