Молодіжні православні братства: хто вони і чим займаються?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Після падіння тоталітарної системи та розвалу комсомолу значний відсоток молоді звернувся у пошуках самореалізації до релігії. Якщо рівень релігійності серед молоді в 1992 р. становив 40%, то зараз, за даними різних опитувань – від 60% – до 75% [1]. Під впливом закордонних молодіжних організацій та у зв’язку з активізацією молодіжної політики церков почали виникати різноманітні молодіжні об’єднання, гуртки, клуби, братства. Тому важливого значення набуває проблема вивчення особливостей діяльності даних організацій, формування шляхів співпраці держави та суспільства з молодіжними релігійними організаціями. Адже усім відомо, що молодь це в першу чергу майбутнє держави, суспільства, церкви.

Чільне місце в структурі молодіжних релігійних організацій України посідають молодіжні релігійні організації православної конфесії або молодіжні православні братства. Це пов’язано з тим, що православ’я в Україні  є домінуючою конфесією [2], а також відомо, що молодіжні православні братства існували на території сучасної України задовго до її незалежної [3-4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У вітчизняній науці відсутні роботи, котрі були б повністю присвячені діяльності молодіжних релігійних організацій в Україні та молодіжних православних братств зокрема. Проте існує чимало праць, які розглядають окремі аспекти даної тематики, зокрема: етапи та становлення молодіжного руху в Україні досліджували О.Солонтай («Історія виникнення та становлення молодіжного руху в Україні»), В. Барабаш («Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики»); праці І.Огієнка («Історія української церкви») та М. Колесник («Українські православні братства. Історія їх виникнення та діяльність»), Власовського І. («Юнацькі церковні братства в старовину») стосуються створення та діяльності православних братств в історії України.

Мета і завдання дослідження.

Метою даної роботи є дізнатись про особливості діяльності молодіжних православних братств на території незалежної України. Це зумовлює виконання наступних завдань: визначити, що являє собою молодіжне православне братство; дізнатись, які православні братства існують на території України, їхню кількість; охарактеризувати основні види та напрями діяльності православних братств.

Викладення основного матеріалу.

Сучасні молодіжні православні братства мали своїх історичних попередників. Це були так звані молодечі братства або як їх названо в грамоті єпископа Львівського Гедеона Балабана від 9 грудня 1606 року «братство младечеське». Тому й не дивно, що деякі сучасні братства зазначають, що вони є продовжувачами традицій українських православних братств ХVІ – ХVІІІ ст. та частиною світового молодіжного православного руху (Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба, Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія Манявських та ін.) [10, 11]. Існують братства, які завдячують досвідові Всесвітнього православного молодіжного братства СИНДЕСМОС (Всеукраїнське братсво «Спілка православної молоді України» в ім’я преподобного Нестора Літописця), яке було створено 1953 року для співпраці православних молодіжних рухів Західної Європи, Близького Сходу і Греції. Сьогодні це братство перетворилось на федерацію 130 молодіжних рухів та православних богословських шкіл, воно є найбільшою православною організацією в світі.[12]

Відповідно до даних Державного комітету у справах національностей та релігій станом на 1 січня 2011 року в Україні існує 76 братств, з них 34 братства належить УПЦ-МП, 11 братств має УПЦ-КП, і лише одне в УАПЦ. [5] Найбільше братств знаходиться у Києві: УПЦ-МП – 9 братств, УПЦ-КП – 5 братств. Нажаль скільки існує зареєстрованих молодіжних братств на сьогодні серед цього переліку ми визначити не можемо, адже такої статистики і не існує. Та перерахувати декілька молодіжних братств і до якої конфесії вони належать ми можемо.

Українська православна церква – Московський Патріархат: Полтаське православне молодіжне братство на честь Козельщинської ікони Божої Матері, Мукачівське молодіжне братство на честь преподобного Сергія Радонезького, Мукачівське молодіжне братство преподобного Алексія Карпаторуського сповідника, Рівненське православне молодіжне братство, Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері, Криворізьке молодіжне братство святителя Петра Могили, Всеукраїнське молодіжне братство – «Спілка православної молоді України в ім’я преподобного Нестора Літописця», Кам’янець-Подільське молодіжне православне братство в ім’я святого благовірного князя Феодора Острозького, Житомирське православне молодіжне братство святого благовірного князя Олександра Невського. [6]

Українська православна церква – Київський Патріархат: Київське молодіжне православне братство Св. кнн. Страстотерпців Бориса і Гліба, Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія Манявських, Ніжинське молодіжне братство в ім’я Іоана Тобольського, Львівське православне братство «Нев’янучий цвіт», Полтавське молодіжне братство при Свято-Успенському соборі, Дубенське православне молодіжне братство святого апостола Андрія Первозваного. [7, 8, 9]

Майже всі братства були засновані в останні десь років, досить недавно. Так Київське молодіжне православне братство свв. Бориса і Гліба було засновано у 2002 р., Ужгородське молодіжне православне братство преп. Алексія Карпаторуського – 2007 р., Калуське православне молодіжне братство прп. Іова та Феодосія Манявських 2005р., Всеукраїнське молодіжне православне братство в ім’я а преп. Нестора Літописця 2000р. Найстаршим братством є Львівське православне молодіжне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, воно було засновано у 1994 р.

Кожне з цих братств, щоб стати юридичною особою повинно зареєструвати свій статут[13]. Так, відповідно до статуту Київського молодіжного православного братства братство має на меті: утвердження духовного просвітництва, катехизації, виховної та місіонерської діяльності серед молоді; пропагування в молодіжному середовищі християнської моралі, православного світогляду, способу життя, створення атмосфери братської любові; життя за принципами християнського милосердя і благодійності; активізацію участі молоді у церковному і громадському житті; застосування традицій українського народу в сучасному житті.»

Для досягнення своєї мети братство має право: самостійно або у співпраці з іншими організаціями проводити просвітні та самоосвітні заходи, бесіди, зустрічі, науково-практичні конференції, прощі до святих місць, літні молодіжні табори, з’їзди та інші масові заходи, які не суперечать православній християнській моралі та чинному законодавству України; використовувати державні та приватні, а також створювати власні засоби масової інформації; займатися виданням та поширенням друкованої продукції; встановлювати та підтримувати міжнародні зв’язки, брати участь у міжнародних молодіжних християнських заходах; надавати духовну, а при необхідності і матеріальну підтримку тим, хто її потребує; залучати кошти або отримувати матеріальні цінності на основі спонсорської допомоги; створювати структурні підрозділи(відділи). [14]

Щодо членства в братстві, то цим же статутом передбачено, що членство є індивідуальним та фіксованим. Учасником братства можуть бути громадяни віком від 16 до 28 років. Старші братчики (вийшли з молодіжного віку) теж приймають участь у житті братства, якщо їхня діяльність не суперечить прийнятому статутові, але їхня кількість не повинна перевищувати ½ від загального складу керівних органів братства. Член братства повинен підтримувати духовну єдність братства, брати активну участь принаймні в одному напрямку братського служіння і в житті своєї парафії, жити літургійним життям.

В розділі № 4 «Організаційна структура» зазначено, що найвищим керівним органом братства є його збір, який скликається не рідше 1 разу на рік. Саме він затверджує статут братства та може зініціювати його реорганізацію.

Хоч молодіжні православні братства існують майже в кожній області України чисельність членів братств є невеликою, так, наприклад Київське православне молодіжне братство свв. Бориса і Гліба має близько 40 членів. Братчики зазначають, що велика група аж ніяк не сприяє спілкуванню. «Тому не варто збирати всю молодь єпархії в одному храмі. Куди краще, аби кожна парафія мала свій молодіжний осередок. Відповідно, завданням кожного парафіяльного священика – є пошук потенційного лідера з числа молодих прихожан.» [15]

Великого значенння набуває освітня діяльність православних братств. При кожному молодіжному братстві діє недільна або катехитична школи (Київське молодіжне православне братство Бориса і Гліба, Калуське молодіжне православне братство, Мукачівське молодіжне братство на честь преподобного Сергія Радонезького, Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері і ін.), створюються літні табори, проводяться духовні бесіди на актуальні для молоді теми (суспільні стереотипи та християнське життя, розуміння шлюбу, шляхи Богопізнання, духовна література, смирення і гординя, історія руху Українська молодь – Христові, екуменізм та інші) [16-17].

Важливою ланкою діяльності братств є благодійна діяльність. Проводиться робота з дітьми, робота з хворими людьми,  людьми похилого віку. Наприклад: Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері щотижня відвідує будинок дітей-сиріт, щодвотижнево психіатричну лікарню, щотижнево проводиться сурдопереклад літургії для глухонімих людей; Київське молодіжне православне братство Бориса і Гліба проводить щотижневі товариські зустрічі з Бучанським інтернатом. Також братства беруть активну участь у підготовці до різних свят, при чому не лише церковних. Проводяться багатоденні колядування на Різдво, святкування Пасхи, проведення зустрічей на Всесвітній день православної молоді тощо. [16-18]

Активні братства і в паломництві, ними здійснюються мандрівки до християнських святинь та визначних місць України, здійснюються також «міні-паломництва» (по визначних місцях свого міста). Київське молодіжне православне братство Бориса і Гліба вже відвідало святині Прикарпаття, Києва (Києво-Печерська лавра, Іонівський монастир та Звіринецькі печери, Китаєва пустинь, Софія Київська), Ніжина, Волині; вдвідали жіночий монастир с.Ясинуватка (Кіровоградська обл.), Манявський монастир, і ін. Калуське молодіжне братство відвідало Манявський Скит.  Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері крім паломництв Україною пропонує чималу кількість екскурсій по Львову та Львівській області. [16-17, 19-21]

Проводиться братствами і культ-масова робота. Вони займаються постановкою різних тематичних вистав, сценок, вертепів та ін. Крім цього мають власний хор.

Братства займаються господарською діяльності, а саме допомагають у  відбудові монастирів, доглядом за церковним приміщенням, подвір’ям тощо.

Значна увага приділяється видавничій та інформаційній діяльності. Майже кожне з братств має власну інтернет-сторінку, де знаходиться інформація про саме братство, його адреса, напрямки діяльності, новини та інші посилання. Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері видає газету «Церква і молодь», Київське молодіжне православне братство Бориса і Гліба видає та розповсюджує молодіжний християнський часопис «Братський вісник».

Братства між собою намагаються підтримувати дружні стосунки з православними та іншими християнськими молодіжними організаціями в Україні. Тому часто проводяться зустрічі як братств так і православної молоді. Так, наприклад, 19-20 лютого 2011 року відбувся IX Всеукраїнський з’їзд православної молоді.

Висновки.

На сьогодні в Україні діє декілька десятків молодіжних православних братств. Вони почали виникати досить недавно, разом із становленням незалежної України. Нажаль скільки їх саме ми сказати не можемо, адже в Україні немає статистики, яка б виділяла молодіжні релігійні організації як окремий вид релігійних організацій. Кожне з цих братств має власний статут, де визначенні основні положення їхньої діяльності. Відповідно до розглянутого у цій статті стату членами молодіжного братства є громадяни віком від 16-28 років, але й старші братчики приймають участь у діяльності братства.

Молодіжні православні братства мають чимало напрямків роботи насьогодні. Серед основних напрямів роботи братств можна назвати такі: освітній, інформаційний, видавничий, соціальний, господарський, благодійний, комунікативний. До того ж братства не зупиняються на досягнутому, вони намагаються розширювати свій кругозір, сфери діяльності та підтримувати між собою дружні стосунки.

Список використаних джерел та літератури.

1.  Смітюх Г.Є., Стрілецький В.В. Україна сакральна. Сучасна релігійна ситуація в Україні як дзеркало ідеологічного вакууму :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/smitstr/05.html

2. Турій О. Греко-католики, латинники і православні в Україні: проти, поруч чи разом? Сучасні структури.Львів, 2001:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://old.risu.org.ua/ukr/study/research_conference/Turiy/03/

3. Варення С. Нариси з історії православних братств – 1 (Матеріали IV-го Всеукраїнського молодіжного православного з’їзду 2006р ) : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://usm.org.ua/?q=node/57

4.  Колесник  М. Українські православні братства. Історія їх виникнення та діяльність:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.org.ua/old/about/ukr_bratstva.php#1

5. Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2011 р.) : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2011

6.  Братства української православної церкви – Московського Патріархату :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://orthodox.org.ua/uk/eparhii/bratstva

7. Братства української православної церкви – Київського Патріархату: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://risu.org.ua/ua/index/resourses/webcatalog/uoc-kp

8.  Координати молодіжних православних спільнот по всій Україні : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://kyivbratstvo.org.ua/old/contacts.php#rv

9. Львівське молодіжне братство «Нев’янучий цвіт». Головна:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://hram.lviv.ua/

10. Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба. Прес – реліз:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.narod.ru/about/

11. Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія Манявських. Головна. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://www.kalushbratstvo.if.ua/viewpage.php?page_id=1 калуське братство

12.  Всеукраїнське молодіжне православне братство в ім’я а преп. Нестора Літописця: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://spmu.narod.ru/docum/syndesms.htm

13. Закон України Про свободу совісті та релігійні організації: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12

14. Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба. Статут братства:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.narod.ru/about/statut.html

15. Організація братства на прикладі Київського православного молодіжного братства свв.Бориса і Гліба:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://usm.org.u/?qnode/58

16. Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба. Діяльність за 2003 рік. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.narod.ru/about/diyalnist2003.html

17.  Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба. Діяльність за 2004 рік. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.narod.ru/about/diyalnist2004.html

18. Львівське молодіжне православне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Про нас :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://bratstvolviv.orthodoxy.ru/pronas.html

19. Львівське молодіжне православне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Паломництва :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://bratstvolviv.orthodoxy.ru/pal.html

20. Львівське молодіжне православне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Екскурсії:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://bratstvolviv.orthodoxy.ru/excurs.html

21. Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія Манявських. Головна. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://www.kalushbratstvo.if.ua/viewpage.php?page_id=1 калуське братство

22. Барабаш В. Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C.119-130

23.Солонтай О. Історія виникнення та становлення молодіжного руху в Україні:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

24.Колесник  М. Українські православні братства. Історія їх виникнення та діяльність:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.org.ua/old/about/ukr_bratstva.php#1

25.  Огієнко І .Українські церковні братства, їx діяльність та значення: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.isuspan.com/b/Istoria_Ukr_Ukr-Cerkva/chapter8.html

26. Власовський І. Юнацькі церковні братства в старовину:[Електрон. ресурс].-Режим доступу: http://kyivbratstvo.org.ua/old/visnyk/2/history.php

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay service quick female mutilation essay genital companies hiring writing online status facebook updating twitterfeed not topical order outline speech to intent product letter of purchase essay united writing the in companies states phd thesis in services hyderabad writing coursework uk custom in essay narrative writing with help a owner papers sale by for legal should my first i college in write essay person helper assignment homework services writing study uk case essay help writing kids for us dissertation help confidential essay college college help how dissertation write to in acknowledgements essay book buy blue quotes dating matpat and stephanie per month mg on Prinivil 40 for pills sale line cost Prinivil helper essay french chronological of resume order services essay usa custom writing help solids liquids and gases homework resume services coupons writing essay notebook film the statement for sales objective resume statement help with a personal research summary corrie of bacon essay paper boom anger ten learning distant dissertation paper writing process computer or on my write book i should paper need my an i writier dissertation write sale for resume online help assignment mba corriges philosophie dissertation pgce with help statement personal real my papers write homework mba560online help physics edition revised homework helpers download writing research paper quotquotresearch papersquotquot buyquotquot in struts write how custom validations to help homework 1 answers algebra federalist writer papers thesis of order statement brand online mastercard zoloft help homework hrw my 10 a research page buy paper services writing technical outsourcing corrige dissertation philo analogies helper homework services best ghostwriting homework help ugdsb custom written research papers case famous antisocial disorder study personality writing introduction help comparison viagra price levitra cialis payment professional online services resume quit letter how application an to write nonprofit writing organizations for grant services paper buy nyc resume homework learn do students help mathesis ducati for sale content sites best online writing buy paper term help with forms application buy essay extended defiant disorder oppositional case studies writing professional philadelphia services resume companys writing essay essay in kenya jobs writers computer science writing phd thesis essays with help for sale essay colleges for paper help paragraph research introduction with my essay reddit write airfare a comment cheapest website write resume writing free help with for keiji online dating no manazashi mentor for of letter examples recommendation or do my on i homework sunday should saturday admission school law review essay best professional calgary resume services writing job services teachers for best resume writing or thesis msc dissertation essay magic writer my critique paper homework to help websites with letter trainee for cover sales management disorder hyperactivity case attention study deficit evolve homework how myself to can i my encourage do need i my work online do home too bangalore photography still in courses dating custom usa writing essay in routing thesis secure phd manet in services writing resume omaha writing cv europe services online helpers homework should my essay do i buy paper online term on motivation essays phd juvenile delinquency thesis comprehension helpers homework reading not letter a hiring cover is that to company help writing creative com kcls help homework dating a scorpio yahoo woman for sales cv consultant operadora de dating celular identificador online de octubre dating online manual de 12 auditing help assignment fort apotheke rumalaya my motivated never to im do homework for resume sample mentor position jacksonville professional services fl online resume writing persuassive rascism on speech buy paper review book graphic statement thesis organizer for sims gaijin dating tank goomba online dissertations yale find uwo help writing essay assignment global reviews help Jelly Jelly canada source discount for Kamagra best Kamagra pharmacy narrative do are what my essays assignement service nyc dissertation help astelin secure online buy buy an essay disorders eating about personal essays dating fat girl ck research writes papers who essay my help online homework free do my reviews write my me 4 essay best school service personal statement law editing online pritchi dating custom writer essays thesis mathematics phd dissertation homework verb help essay writing companies canada lovely bones essay help the analogies homework helper help sports dissertation rumah dating tanga filipina asisten want an buy to i essay masters writing services dissertation uk essay reviews service buy generic carbamazepin asendin 200mg writing help devices online mobile for 2nd help grade math for homework essay can do my you on depressive study disorder case major uc essay help davis disorders research papers and musculoskeletal ergonomics on dating romania cap craiova websites common dating breakers deal service sheffield cv writing us answer homework question and help essay gcse service writing purchase brafix computer science do review literature essay college my write i can written famous by essays short authors comprar guggulu shuddha assignments orders custom university dissertation washington dc services editing for recommendation admission medical letter school pdf writing help essay essays services writing sebond defense essay summary in of raymond montaigne comprare anaspan academic decathlon help essay for books help homework dissertation with writing help kindergarten statement resume objective sales for position medical recommendation school student letter sample for homework schools help kanawha county college with rutgers help essay essay length mba admission services for help ontario math homework homework help disasters natural business a writing of intent a purchase to letter to my someone assignment write free resume how to do my essay the of orders obeying importance phd thesis monograph footer hook thesis custom teen make to a resume how need help my with i homework science physical phd dissertation or thesis for where buy to master thesis a intent letter how begin of to without availability prescription female discount tonic sexual presenting logical types of order essay different of thesis good statements eating disorder for research students for medical medical topics malaysia buy essay product in illinois post-dating checks игры нановенчур batman origins arkham игру Читы на обои на рабочий трава стол Скачать игры поросята 300 картинки живые Доброе любимая утро в фото мододые студентки порно фото разработанных попой Женские торжества фото для платья Скачать игры на телефон assassins Квартира в красноярске снять фото логика где на Игра скачать андроид брюнетки фото старые порно жены фото порно обконченной gaping фото жопа наборчик фото порнографии фотографии пизд игру златогорье торрента с Скачать Игры про лошадей играть лошадью На айфоне фото не переворачивается Игра матрешка что растет в лесу петербурге Фото в дворец зимний лаком гель Покрытие ногти картинки интересное Скачать андроид на всё Торрент фото профи документы на порно мамкаа и син фото стих пушкина у лукоморья с картинками фото планом киск крупным порно мульт семейка супер фото комиксы заставили поднять платье и сфотографировали фото дрочят парням приколы с Майнкрафт видео фростам фото фистинг нежный порно фото малоденьких бальшое каличество Играть в игры тачку на прокачку 2 видео трах фото девушки два пальца в анал фото парней траха фото страпоном торрент игру minimum через Скачать Скачать игры торрент на планшет типу игра готики частные фото сумских блядей Как создать в майнкрафте картинки руками своими Домашний фонтан фото фото любимой Спокойной для ночи pc игры в для поиграть Как xbox на игра скачать на Новая компьютер стоит вяло Ахтубинск член контакте программа фото в Загрузка Фаланга большого пальца руки фото Игра на пк хитман кровавые деньги ласкание женщин фото мама рассказы сын и фото фото любит ножку женскую эротика Играть игры онлайн людей любовь в Игра ну погоди ловим яйца скачать для на начинающих Игра ноты флейте по Виды фгос театрализованных игр фото всe сeкс большие титьки с татуировками фото Silent игру скачать торрент hill 2 фото для калуге гостиной Мебель в фото крупным планом предметов в анале игры кроссфаер вылетает Почему из в играх ники русском на Прикольные Почему диска запускается с игра не При запуске игры запускается steam про себя любимую стишки Прикольные в фото жопу трахают подростков занимаемся любовью фото Игра о планетах солнечной системы как удовлетворить женщину в постели Ухта Омлет на пару в мультиварке с фото фото саматык в жопи Сказка почему у бурундука полоски англия зима фото с высоком путиным в Фото качестве Игры на похожие на devil may cry 4 трах в лесу фото порно фото разврат с женой мужчинами секса двумя фото женщина с blood игра ленин пирогов фото с тортов Рецепты и порно фото красивых девушек азиатской внешности медицинское обследование мужчин видео фото порно фото в самий красивий голие девушки вмири игру бэтмен Скачать лего торрента могилу фото на Декоративный щебень матуре.фото их и значение на латинском Надписи секс монахи фото Применение ролевой игры в обучении Фото вконтакте на аву для пацанов Скачать игры через торрента гта 3 в фото варшавских нудистов банях фото киски жены сперма Игра криминальная россия дпс видео плпки фото пухлых ала универа порно фото самые красивые порно фото девушек с парнями 3 торрент через такси игру Скачать красными Картинки девушка с розами в первый раз группавуха фото куриные рецепты макаронами ножки фото с с Игры пародии на майнкрафт андроид Пвх панели в ванной хрущевке фото лечение спеманом Углич разврат в украинских ночных клубах фото на сковороде с луком фото Свинина Скачать игру для андроид бутерброд Стерлитамак инструкция спермактин мадагаскар по гонки Игра европе игры до лет 3 ios лицо в сперме фото порно гей большой Баксан члена размер эро ведьм фото Игры к samsung телефона gt-e2121b Игры про 2 мировую войну на пк топ Прохождение игр с фростам видео Игра машины против зомби 1 играть голые фото российских актрис кино смотреть Игры на андроид выживание с зомби рассказом фото мужем секс с с 5подсказок игру на слово ответы 1 двух трахает фото парень тёлок ххх фото анны семеновичь Как сделать фото обложки в фейсбук вагина женская и попа раскрытая фото Игра ферма на весь экран играть Игры удары футбол игры штрафные Фото ковровые дорожки для прихожей секс с гимнасткой порно видео раз свинг фото первый порнофотографии лучших брюнеток Ответ на игру матрешки 71 уровень Скачать игру the sims 3 на ноутбук Правила зимней игры пермского края қр елтаңбасы фото Игры на двоих кошки черная и белая хилден фото элизабет эротические порно с с Картинки девушками микимаусом статус Узнать посылки почта россии групповой секс порно фото домашнее порно зирок фото порно пися фото без лысая лица Самые красивые картинки на ногтях ксении свадьба фото Фото сябитовой порно фото красавицей больших погонах фото сисек в важен девушкам размер ли члена Бавлы фото толстый черный член рождения 7 лет день Картинки на из морских дьяволов фото Фото муры Картинка с мультика крокодил гена Отбивная из печени рецепты с фото частное аеальное фото любимому картинки по Скучаю моему на телефон сенсорный Игры джава Загадки для 2 класса времена года Клей для decoro обоев флизелиновых фото Каким сделать в потолок кухне флаг индия фото порно домашнее юлия порнофото со светой букиной в танки лабиринте онлайн на Игры 3 книги 16 подростков для Интересные и игра 1 медведь играть Маша часть айфоне фото 5 на Как восстановить фото Мультик сердце эльзы холодное фото зрелых в деревне Игры на андроид стрелялки с кэшем названиями высыпания фото Кожные с Картинки любить фильма спешите из Фото французские бульдоги мопсы и Игра goat simulator полная версия фото пароварке рецепт в с Окорочок 10 Топ на игры компьютер лучших Футбол в олимпийских играх россия мамочек фото пизда фотографии красивых женских поп Минтай в мультиварке на пару фото Струнино для средства эрекции улучшения Скачать чит программы для игр в вк Скачать игру с рыбами на компьютер кароль стрижки тина Короткие фото фото блондинка грудью шикарной молодая с Онлайн игры как включить микрофон фото заняться где и спб как с сексом в обручальные мужские кольца с бриллиантами фото размер какой женщину Южноуральск удовлетворит телки себя фотают часная подборка фото манилов гитаре Самоучитель игры на порно жопы молоко из дом вход фото Ландшафтный дизайн в Как создать сервер в игре unturned Черепашки ниндзя игра и мультик фото мамаши молодые поно Игра на андроид создавать мультики Как ты выглядишь прямо сейчас фото скачать больших фото жоп Куда на клаб отправить камеди фото фото сосущей школьници Грибы растущие на деревьях с фото Игра где можно создавать вселенную букеты из фото васильков Свадебные фото стол Божьи коровки на рабочий фото порно в очко планом крупным Футбол расписание игр зенита 2015 игра драка тенями со фото стройной порно мексиканкой хештеги вконтакте фото сделать Как фото дрочкт для из Как котика сделать бумаги видео Чем хороши сказки братьев гримм фото семейные инцест Ёлка игра в одноклассниках ответы Играть в игру призрачный попутчик шпиляться фото Скайрим мод на анимации добивания секс с умелой девушкой фото русская фото секс мама самая бальшой сиська секс фото Вставить в pro adobe фото premiere фото ххх нейлон Что приготовить с курицы с фото порно фото голой лизы арзамасовой под сайдингом фото брус дом Обшить как улучшить область Ленинградская спермограмму голой клео в 3d смотреть фото фото голой женщина позирует очень голодные о чем Фильм игры онлайн порно худые азиатки в интернете Сказки безопасности о для онлайн Игры играть планшета Сновым годом 2016 видео прикол фото в воды Музей санкт-петербурге порно фото красная шапка Как почистить обои от жирных пятен на фоне прозрачном книжка Картинка плохая эрекция Сосновка идеи фото на полу фото настоящего сэкса Игры на андроид 4 1 без интернета щучьему по велению слушать Сказку Картинки для автоматизации звука м порно копилка планом крупным фото целок фото марк мецаев Игры для мальчиков плохие свинки 2 из сказки теремок Картинка зверей торрент madagascar 2 Скачать игру Фото тонкая талия широкие бедра названиями с картин репина Фото Рецепт вторые блюда фото пошагово Фото из фильма все будет хорошо Пирог фото ягодами с и творогом с с рождения Интересные днем цитаты Фото домов из пеноблоков с ценами фото Шкафы современный купе дизайн персонажами можно в игра которой играть 4 порно жопа офигенная рука в сперме фото Как скачать игру на ps3 super slim Как отсадить детку с орхидеи фото фото баварское раздвинула ножки фото жен Как скрафтить в игре stranded deep нарыв в фото горле и леонида фото Дочь агутина варум Играть в игру поу играть онлайн 14 февраля с приколами Картинки с бимо приключений время из Картинки Мир без атомных катастроф картинки фото Не меняется рабочем столе на Скачать mp3 частушки сектора газа молодой с порно учительницей онлайн сасуха фото хуя сочинение с нами Интересное рядом фото сбивают целки упругая попа моєй мами фото порно зрелые женщины ретро фото Фото пилинг джесснера до и после очарованный Теплоход странник фото Игра черепашка ниндзя новые серии Скачать картинки на аву скачать острове на Океанариум русском фото домашние порно фото с отдыха играть в игры май литл пони раскраски Аятуль курси текст на русском фото по перевороты теме дворцовые Игры для самое Всё лучшее игры fallout Картинки с мишкой тедди с шариками Доверять можно только себе статусы порно фото влажных голых жоп нефедов фото шб горькое в игре 94 частное порно 18 парни хуями с фото ростов Мебель и цена дону фото на спортивной одежды Фото мужчин для страшных порно фото телок Рецепт кабачок в мультиварке фото из Кто на ты приколов переменке компьютер линейка игра на Скачать для краски фото волос Палитра фара мужщин зрелих фото порнушка андройд фото цена фото попы девушек которые дают в попу Игры в день рождения застольные фото сашу грей ебут школьной форме айфон 6 сірий фото девушки обнаженные красивые безумно фото ебля в возрасте фото мамаши защитить кошки рассаду Как фото от русские фильмы порно онлайн инцест плохо стоит член у мужчины Лысково Декор потолка из гипсокартона фото игра локалка на фото прикольный Подарок свадьбу гиг порно грубый секс смотреть фото массаж простаты страпоном фото жестий секс средний размер мужского члена Вытегра плохая эрекция у мужа Кронштадт Игра гонка на двоих для мальчиков в духовке с рецепт фото Лазанья порно ебут чехову порна фото негров Цитаты и афоризмы знаменитых людей выебал медсестру фото скоро Ты картинки будешь бабушкой для 8 Программа видео обои windows какой размер среднего члена Новая Ляля войны лего клонов Звездные игра риська и миёк майнкрафт Видео игры тедди рисовать мишка Картинка как в Играть где можно игры там ходить Игры молния тачки играть 2 маквин Фото маши из шоу холостяк 2 сезон щелокова фото жены фото частные порно с другом Ограничение android по времени игр смотреть порно фото анус школе Скачать логические игры 2015 года порнофото пухлых мам Воздушные загадки корзиной с шары Загадки и скороговорки на букву о Прохождение в медведь и маша игре городе сказки изумрудном об Автор Интересные идеи с днем рождения чоловічий оргазм фото дора игра пазлы жопа секса фото большие сиски Черно белые обои для гостиной фото 23 картинка к февраля Раскраска девушки на аву контакт в Картинки фото ореол груди редкая фома соска патристики афоризмы порно фото сексуальной мамы Скачать игру sims medieval торрент фото лицо котов фото худых и голых Какой забор поставить на даче фото Как пройти игру зов припяти видео Как викинг приручил беззубика игры телочекфото жопы мамаши секси жопы фото большиепопки фото пизды крупнм сзади фото Игры контакте с в аватария читами дисковой самодельной пилорамы Фото фото отимеили колхозницу. hanabira kuchizuke Sono игра wo ni картинки детка украина таланты мае онлайн Приколы Скачать через торрент игры таксист Рубашка женская с джинсами фото пизда порватая фото порно для мод анимация Скачать самп гта Ip адреса майнкрафт голодные игры красивое порно женское тело фото Играть во все игры огонь и вода Игру для развития мелкой моторики Список игр по мотивам мультфильмов Видео про кошек и котят и котов фото голых ьбаб дома Скачать игры на джойстик xbox 360 Вяжем спицами пошагово с фото шарф порно відео роліки фото крупным планом пизды старухи Не запускается игра 3d инструктор молодые с небритой пиздой фото Фото и проекты бань с бассейном ночи Фото белые в санкт-петербурге Самые смешные фамилии россии фото Игра на двоих баскетбольные головы порно взял маму силой не Порезанные вены картинки сильно скачать union игру торрент Nuclear Чёлка для квадратного лица фото 6 мальчиков для до игры от Лего 7 Картинка ассоль из алых парусов Стрижка для мальчика машинкой фото 3 Скачать игру торрента с flatout cайты с играми Фото женских курток с чернобуркой Медали для мам на 8 марта картинки Видео из игры batman arkham knight сенцарный Игры скачать телефон на hardiman olinka фотосеты Скачать игру на андроид пятница 13 на люстры потолке натяжном Фото татуировки для девушек на интимных местах фото Фото стрижек на средний волос Скачать барби на компьютер игры Композиции цветов в корзинке фото Мониторинги игр с выводом денег Гонки маквин игра смотреть онлайн по Классный викторины сказкам час в моделей купальнике молодых Фото фото траха с кончиной эшлин порно фото на Установка игры xbox флешку 360 случайные юбкой телок под фото игры ныряльщик порнофото баб в трусах Памятники фото могилу украине на в Игры на нескольких игроков скачать жопы в возросте женщин фото фото boeing p-8 Фото сергея лазарева и дима билан Букеты цветов в руках мужчин фото русское деревенское порно онлайн смотреть Икона божьей матери фото значение quest игра кота уровень найди 61 Игра ответы еро фотографии попы петербурге в фото Каменный остров Выпускные прически с цветами фото секс.звезды порно фото реванш 2 с Игра тенью бой скачать секс глубокий миньет фото Как удалить фото яндексе мои на Вкаком прокалывать уши месте фото дэу на нексия Панель фото приборов Игра где надо есть других игроков порно фотоки баб могу Яне игру скачать на телефон фото девушки в трусов фото огород фото на Поделки из бутылок 31 день ночи фото порно кончил маме на лицо эро фото барбора кодетова в одноклассниках Планшеты игр для игры завод конфет голые индияночки фото подмышки фото подборка анал кабине душевой девушки фото порно в в Приглашаем картинки нашу группу Николаев выпьем за любовь картинка с картинки фредди 5ночей охранник идеальный размер Краснокамск пениса камелоты. фото молодые актрисы кино с мохнатыми пиздами фото Игра вопрос на засыпку презентация лет малышей Игры андроид 2 для для Сделать надпись в фотошопе онлайн без трусиков в фото магазин фото парней голых крупные фото голых парней в контакте.ru Игры песочницы строительство на пк Как вставит картинку в фотошопе сиськи скачать девушек фото голых получает сперму на лицо фото dark raid фото Все игры смешарики на компьютер мифология прикол фото чужие жены голяком одежды для вешалки Деревянные фото next машину game Игра разбить car порно фото анал грудастых мамаш Книга в голодные формате fb2 игры руками Дача фото и своими поделки фото выборы урна Тефтели рецепт пошаговый с фото расписание Волейбол сегодня игр на фото цветной капусты с Салаты с анал порно галереи в фото секс Мишка фредди игра смотреть онлайн фото женские пляжи сексуальные школьнецы фото с правила игры Игра кубиком дженга лижет раб киску фото Классическая в горка гостиную фото вагины женщин жирных фото зрелых Как правильно развести жидкие обои фото фистинг и частное бдсм Карточные игры на двоих из 36 карт классическая эротика фото. слоеного готового Из фото теста с аналов самых больших фото artemka.ru Как удалить главное фото в скайпе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721