Молодіжні православні братства: хто вони і чим займаються?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Після падіння тоталітарної системи та розвалу комсомолу значний відсоток молоді звернувся у пошуках самореалізації до релігії. Якщо рівень релігійності серед молоді в 1992 р. становив 40%, то зараз, за даними різних опитувань – від 60% – до 75% [1]. Під впливом закордонних молодіжних організацій та у зв’язку з активізацією молодіжної політики церков почали виникати різноманітні молодіжні об’єднання, гуртки, клуби, братства. Тому важливого значення набуває проблема вивчення особливостей діяльності даних організацій, формування шляхів співпраці держави та суспільства з молодіжними релігійними організаціями. Адже усім відомо, що молодь це в першу чергу майбутнє держави, суспільства, церкви.

Чільне місце в структурі молодіжних релігійних організацій України посідають молодіжні релігійні організації православної конфесії або молодіжні православні братства. Це пов’язано з тим, що православ’я в Україні  є домінуючою конфесією [2], а також відомо, що молодіжні православні братства існували на території сучасної України задовго до її незалежної [3-4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У вітчизняній науці відсутні роботи, котрі були б повністю присвячені діяльності молодіжних релігійних організацій в Україні та молодіжних православних братств зокрема. Проте існує чимало праць, які розглядають окремі аспекти даної тематики, зокрема: етапи та становлення молодіжного руху в Україні досліджували О.Солонтай («Історія виникнення та становлення молодіжного руху в Україні»), В. Барабаш («Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики»); праці І.Огієнка («Історія української церкви») та М. Колесник («Українські православні братства. Історія їх виникнення та діяльність»), Власовського І. («Юнацькі церковні братства в старовину») стосуються створення та діяльності православних братств в історії України.

Мета і завдання дослідження.

Метою даної роботи є дізнатись про особливості діяльності молодіжних православних братств на території незалежної України. Це зумовлює виконання наступних завдань: визначити, що являє собою молодіжне православне братство; дізнатись, які православні братства існують на території України, їхню кількість; охарактеризувати основні види та напрями діяльності православних братств.

Викладення основного матеріалу.

Сучасні молодіжні православні братства мали своїх історичних попередників. Це були так звані молодечі братства або як їх названо в грамоті єпископа Львівського Гедеона Балабана від 9 грудня 1606 року «братство младечеське». Тому й не дивно, що деякі сучасні братства зазначають, що вони є продовжувачами традицій українських православних братств ХVІ – ХVІІІ ст. та частиною світового молодіжного православного руху (Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба, Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія Манявських та ін.) [10, 11]. Існують братства, які завдячують досвідові Всесвітнього православного молодіжного братства СИНДЕСМОС (Всеукраїнське братсво «Спілка православної молоді України» в ім’я преподобного Нестора Літописця), яке було створено 1953 року для співпраці православних молодіжних рухів Західної Європи, Близького Сходу і Греції. Сьогодні це братство перетворилось на федерацію 130 молодіжних рухів та православних богословських шкіл, воно є найбільшою православною організацією в світі.[12]

Відповідно до даних Державного комітету у справах національностей та релігій станом на 1 січня 2011 року в Україні існує 76 братств, з них 34 братства належить УПЦ-МП, 11 братств має УПЦ-КП, і лише одне в УАПЦ. [5] Найбільше братств знаходиться у Києві: УПЦ-МП – 9 братств, УПЦ-КП – 5 братств. Нажаль скільки існує зареєстрованих молодіжних братств на сьогодні серед цього переліку ми визначити не можемо, адже такої статистики і не існує. Та перерахувати декілька молодіжних братств і до якої конфесії вони належать ми можемо.

Українська православна церква – Московський Патріархат: Полтаське православне молодіжне братство на честь Козельщинської ікони Божої Матері, Мукачівське молодіжне братство на честь преподобного Сергія Радонезького, Мукачівське молодіжне братство преподобного Алексія Карпаторуського сповідника, Рівненське православне молодіжне братство, Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері, Криворізьке молодіжне братство святителя Петра Могили, Всеукраїнське молодіжне братство – «Спілка православної молоді України в ім’я преподобного Нестора Літописця», Кам’янець-Подільське молодіжне православне братство в ім’я святого благовірного князя Феодора Острозького, Житомирське православне молодіжне братство святого благовірного князя Олександра Невського. [6]

Українська православна церква – Київський Патріархат: Київське молодіжне православне братство Св. кнн. Страстотерпців Бориса і Гліба, Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія Манявських, Ніжинське молодіжне братство в ім’я Іоана Тобольського, Львівське православне братство «Нев’янучий цвіт», Полтавське молодіжне братство при Свято-Успенському соборі, Дубенське православне молодіжне братство святого апостола Андрія Первозваного. [7, 8, 9]

Майже всі братства були засновані в останні десь років, досить недавно. Так Київське молодіжне православне братство свв. Бориса і Гліба було засновано у 2002 р., Ужгородське молодіжне православне братство преп. Алексія Карпаторуського – 2007 р., Калуське православне молодіжне братство прп. Іова та Феодосія Манявських 2005р., Всеукраїнське молодіжне православне братство в ім’я а преп. Нестора Літописця 2000р. Найстаршим братством є Львівське православне молодіжне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, воно було засновано у 1994 р.

Кожне з цих братств, щоб стати юридичною особою повинно зареєструвати свій статут[13]. Так, відповідно до статуту Київського молодіжного православного братства братство має на меті: утвердження духовного просвітництва, катехизації, виховної та місіонерської діяльності серед молоді; пропагування в молодіжному середовищі християнської моралі, православного світогляду, способу життя, створення атмосфери братської любові; життя за принципами християнського милосердя і благодійності; активізацію участі молоді у церковному і громадському житті; застосування традицій українського народу в сучасному житті.»

Для досягнення своєї мети братство має право: самостійно або у співпраці з іншими організаціями проводити просвітні та самоосвітні заходи, бесіди, зустрічі, науково-практичні конференції, прощі до святих місць, літні молодіжні табори, з’їзди та інші масові заходи, які не суперечать православній християнській моралі та чинному законодавству України; використовувати державні та приватні, а також створювати власні засоби масової інформації; займатися виданням та поширенням друкованої продукції; встановлювати та підтримувати міжнародні зв’язки, брати участь у міжнародних молодіжних християнських заходах; надавати духовну, а при необхідності і матеріальну підтримку тим, хто її потребує; залучати кошти або отримувати матеріальні цінності на основі спонсорської допомоги; створювати структурні підрозділи(відділи). [14]

Щодо членства в братстві, то цим же статутом передбачено, що членство є індивідуальним та фіксованим. Учасником братства можуть бути громадяни віком від 16 до 28 років. Старші братчики (вийшли з молодіжного віку) теж приймають участь у житті братства, якщо їхня діяльність не суперечить прийнятому статутові, але їхня кількість не повинна перевищувати ½ від загального складу керівних органів братства. Член братства повинен підтримувати духовну єдність братства, брати активну участь принаймні в одному напрямку братського служіння і в житті своєї парафії, жити літургійним життям.

В розділі № 4 «Організаційна структура» зазначено, що найвищим керівним органом братства є його збір, який скликається не рідше 1 разу на рік. Саме він затверджує статут братства та може зініціювати його реорганізацію.

Хоч молодіжні православні братства існують майже в кожній області України чисельність членів братств є невеликою, так, наприклад Київське православне молодіжне братство свв. Бориса і Гліба має близько 40 членів. Братчики зазначають, що велика група аж ніяк не сприяє спілкуванню. «Тому не варто збирати всю молодь єпархії в одному храмі. Куди краще, аби кожна парафія мала свій молодіжний осередок. Відповідно, завданням кожного парафіяльного священика – є пошук потенційного лідера з числа молодих прихожан.» [15]

Великого значенння набуває освітня діяльність православних братств. При кожному молодіжному братстві діє недільна або катехитична школи (Київське молодіжне православне братство Бориса і Гліба, Калуське молодіжне православне братство, Мукачівське молодіжне братство на честь преподобного Сергія Радонезького, Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері і ін.), створюються літні табори, проводяться духовні бесіди на актуальні для молоді теми (суспільні стереотипи та християнське життя, розуміння шлюбу, шляхи Богопізнання, духовна література, смирення і гординя, історія руху Українська молодь – Христові, екуменізм та інші) [16-17].

Важливою ланкою діяльності братств є благодійна діяльність. Проводиться робота з дітьми, робота з хворими людьми,  людьми похилого віку. Наприклад: Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері щотижня відвідує будинок дітей-сиріт, щодвотижнево психіатричну лікарню, щотижнево проводиться сурдопереклад літургії для глухонімих людей; Київське молодіжне православне братство Бориса і Гліба проводить щотижневі товариські зустрічі з Бучанським інтернатом. Також братства беруть активну участь у підготовці до різних свят, при чому не лише церковних. Проводяться багатоденні колядування на Різдво, святкування Пасхи, проведення зустрічей на Всесвітній день православної молоді тощо. [16-18]

Активні братства і в паломництві, ними здійснюються мандрівки до християнських святинь та визначних місць України, здійснюються також «міні-паломництва» (по визначних місцях свого міста). Київське молодіжне православне братство Бориса і Гліба вже відвідало святині Прикарпаття, Києва (Києво-Печерська лавра, Іонівський монастир та Звіринецькі печери, Китаєва пустинь, Софія Київська), Ніжина, Волині; вдвідали жіночий монастир с.Ясинуватка (Кіровоградська обл.), Манявський монастир, і ін. Калуське молодіжне братство відвідало Манявський Скит.  Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері крім паломництв Україною пропонує чималу кількість екскурсій по Львову та Львівській області. [16-17, 19-21]

Проводиться братствами і культ-масова робота. Вони займаються постановкою різних тематичних вистав, сценок, вертепів та ін. Крім цього мають власний хор.

Братства займаються господарською діяльності, а саме допомагають у  відбудові монастирів, доглядом за церковним приміщенням, подвір’ям тощо.

Значна увага приділяється видавничій та інформаційній діяльності. Майже кожне з братств має власну інтернет-сторінку, де знаходиться інформація про саме братство, його адреса, напрямки діяльності, новини та інші посилання. Львівське молодіжне братство на честь Почаївської ікони Божої Матері видає газету «Церква і молодь», Київське молодіжне православне братство Бориса і Гліба видає та розповсюджує молодіжний християнський часопис «Братський вісник».

Братства між собою намагаються підтримувати дружні стосунки з православними та іншими християнськими молодіжними організаціями в Україні. Тому часто проводяться зустрічі як братств так і православної молоді. Так, наприклад, 19-20 лютого 2011 року відбувся IX Всеукраїнський з’їзд православної молоді.

Висновки.

На сьогодні в Україні діє декілька десятків молодіжних православних братств. Вони почали виникати досить недавно, разом із становленням незалежної України. Нажаль скільки їх саме ми сказати не можемо, адже в Україні немає статистики, яка б виділяла молодіжні релігійні організації як окремий вид релігійних організацій. Кожне з цих братств має власний статут, де визначенні основні положення їхньої діяльності. Відповідно до розглянутого у цій статті стату членами молодіжного братства є громадяни віком від 16-28 років, але й старші братчики приймають участь у діяльності братства.

Молодіжні православні братства мають чимало напрямків роботи насьогодні. Серед основних напрямів роботи братств можна назвати такі: освітній, інформаційний, видавничий, соціальний, господарський, благодійний, комунікативний. До того ж братства не зупиняються на досягнутому, вони намагаються розширювати свій кругозір, сфери діяльності та підтримувати між собою дружні стосунки.

Список використаних джерел та літератури.

1.  Смітюх Г.Є., Стрілецький В.В. Україна сакральна. Сучасна релігійна ситуація в Україні як дзеркало ідеологічного вакууму :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/smitstr/05.html

2. Турій О. Греко-католики, латинники і православні в Україні: проти, поруч чи разом? Сучасні структури.Львів, 2001:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://old.risu.org.ua/ukr/study/research_conference/Turiy/03/

3. Варення С. Нариси з історії православних братств – 1 (Матеріали IV-го Всеукраїнського молодіжного православного з’їзду 2006р ) : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://usm.org.ua/?q=node/57

4.  Колесник  М. Українські православні братства. Історія їх виникнення та діяльність:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.org.ua/old/about/ukr_bratstva.php#1

5. Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2011 р.) : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2011

6.  Братства української православної церкви – Московського Патріархату :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://orthodox.org.ua/uk/eparhii/bratstva

7. Братства української православної церкви – Київського Патріархату: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://risu.org.ua/ua/index/resourses/webcatalog/uoc-kp

8.  Координати молодіжних православних спільнот по всій Україні : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://kyivbratstvo.org.ua/old/contacts.php#rv

9. Львівське молодіжне братство «Нев’янучий цвіт». Головна:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://hram.lviv.ua/

10. Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба. Прес – реліз:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.narod.ru/about/

11. Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія Манявських. Головна. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://www.kalushbratstvo.if.ua/viewpage.php?page_id=1 калуське братство

12.  Всеукраїнське молодіжне православне братство в ім’я а преп. Нестора Літописця: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://spmu.narod.ru/docum/syndesms.htm

13. Закон України Про свободу совісті та релігійні організації: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12

14. Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба. Статут братства:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.narod.ru/about/statut.html

15. Організація братства на прикладі Київського православного молодіжного братства свв.Бориса і Гліба:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://usm.org.u/?qnode/58

16. Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба. Діяльність за 2003 рік. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.narod.ru/about/diyalnist2003.html

17.  Київське православне молодіжне братство свв.Бориса і Гліба. Діяльність за 2004 рік. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.narod.ru/about/diyalnist2004.html

18. Львівське молодіжне православне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Про нас :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://bratstvolviv.orthodoxy.ru/pronas.html

19. Львівське молодіжне православне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Паломництва :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://bratstvolviv.orthodoxy.ru/pal.html

20. Львівське молодіжне православне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Екскурсії:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://bratstvolviv.orthodoxy.ru/excurs.html

21. Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія Манявських. Головна. :[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://www.kalushbratstvo.if.ua/viewpage.php?page_id=1 калуське братство

22. Барабаш В. Молодіжний рух як об’єкт і суб’єкт реалізації молодіжної політики // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C.119-130

23.Солонтай О. Історія виникнення та становлення молодіжного руху в Україні:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

24.Колесник  М. Українські православні братства. Історія їх виникнення та діяльність:[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://kyivbratstvo.org.ua/old/about/ukr_bratstva.php#1

25.  Огієнко І .Українські церковні братства, їx діяльність та значення: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.isuspan.com/b/Istoria_Ukr_Ukr-Cerkva/chapter8.html

26. Власовський І. Юнацькі церковні братства в старовину:[Електрон. ресурс].-Режим доступу: http://kyivbratstvo.org.ua/old/visnyk/2/history.php

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays buy and reports write to pay i to someone essays my want online help homework statistic companies best academic writing life my about book a writing help 2014 mba admission essay services writing dating online essay bressay respecting a schedule essay ferry nco louisiana papers purchase on research the elie creativity wiesel has writing resume diego service military san engineer mechanical for design format resume thesis inspiration master 1 term b/buy paper-direct-1.txt write phd to how engineering research a proposal in education homework help physical writing services bangalore in cv good for personal school statement medical thesis dissertation help phd irvine help homework an admission words essay writing prilosec date release generic writing uk service best essay math free homework helper in Spanish available Fly Indianapolis australia Spanish canada - Fly writing essay help gcse cover letter mechanical engineering for student tent business hiring plan thesis my publish master discounts success breast by West Quinte Nexium hour to pay visa precrisption Nexium - online a without where 36 buy english help essays write to writing research paper essay help great essay with help gatsby successful 50 application essays writing college a research write papers live homework ocls help help calculus free homework dissertation writing south africa services research free helper paper homework help fre microeconomic cover help need writing letter letter billing medical internship cover for gmo of the cons on essay and pros services best resume online writing for cv executive sales sample powerpoint dissertation thesis music master of services fairfield resume ct writing where i essays can geography buy outline format detailed order write in would essay a process to writer explain a sale for thesis in help homework nj papers help writting questions homework help for buy essays people can resume free writing service professional philosophie corrig dissertation master strategy thesis research proquest order thesis writing speech companies essays personal written experience homework telecommunications help paper my you will write for me help statistics australia assignment research on payroll paper in services dissertation writing singapore jobs essay review writing of companies buy 3 check day Cozaar Clarence-Rockland - online e ship Cozaar canada with first essays written in person are narrative words in writing academic distinctive paper college on warming essay global presentation powerpoint disorders on sleep paper education research theater degree personal law statement do should my paper research on what psychology i custom printed buy paper bags help a statement to write thesis clayton dissertation proposal competition dating ha shin kyun divas service paper writing best forum persuasive written by essay students spin resonance dating paleoanthropology degree in electron alan turry dissertation for me do someone assignment writing services dissertations importance 2000 the essay on following word orders of robaxin india online buy prescription no to ansaid no sell buy where fees wittfogel thesis starlix where tabs to buy help a with grammar in sentence writers review custom writers premier essay writing resume dc federal best services rachel the watch online papers writing resume denver professional services for class college my take me write where find someone can for me to essays i in dissertation delimitations a writing essay nyu the help content companies uk writing management engineering dissertation papers insurance research on online nurca blanuri de dating write hiragana to in my name how japanese writer cheap mla statement personal criminal graduate for school justice burning barn explanation Frumil - Corona Frumil uk in los buy angeles buy help homework need business hire i write who plan to my can papers writing online dating octombrie rosu vanatoare online lui writing cost uk business services plan happiness buy can money essay sample help essay supplement michigan coursework help juliet with romeo and dissertation services in uk thesis proposals for homework maths 5 help year - 40 Palm Hytrin achats mg Hytrin de Beach pilules West approaches essay of types homework english for helper disorder bipolar articles journal my hypothesis dissertation do how an essay teach to write to someone my what know i dont to dissertation write on most services dissertation writing trusted pills from canada prednisolone brand for my money paper who help write can research india phd service in writing proposal such custom writing services dissertation management do my homework can dissertation of library congress components of masters a thesis purchase i without prescription accupril where can purchase homework library public help san jose writing resume us services in order term paper custom community topics students research medical for medicine maths gcse borders coursework for graduate pay papers service writing term seneca essay worksheets moral political essays thesis parents acknowledgement phd how do i room essay my clean admission graduate for sale paper in of essays the economic theory domar growth services custom powerpoint writers my best papers for online canadien dollar Micardis Micardis singapore acheter medical for resume sample school for professional resume mental sample health price keflex 20 mg best for teacher resume fresher us writers essay my homework can help i on focus thesis mba buy movie essay help on the pay related thesis performance and dissertation thesis abstract resume order format filler wi writer news paper superior medical guidelines for writing thesis solutions buy homework chemical help reactions homework for cover sample letter sales manager college service writing essay download admission guide paper research fearless writing homework spelling help plagarism without dissertation help hands on assignments help do students start how for school to personal statement your medical section dissertation proposal methodology and help mile the dating green latino 1080p writing college professional help admission conclusion write i my do how edmonton services writing resume business hiring jones plan edward kittens adoption in bangalore dating persian for statement need thesis my writing help resume brisbane writers custom serviceshtml best professional writing student dissertation essay sale writers for accounts physics homework help study case disorder hyperactivity hesi deficit attention buy rank essays service resume writing jobs federal letter for sales rep cover homework anatomy for help essay wallpaper the yellow website buy best to purim 200 lotrel mg overnight shipping service paper custom trainee for sales management cover letter
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721