МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ І ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається міжнародний досвід профілактики і припинення порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Зокрема коротко розглянуто законодавство деяких країн, зокрема Швеції, Болгарії, Нідерландів, Іспанії тощо, а також профілактичні заходи Сша та Канади.
The article describes international experience in the prevention and suppression of violations of road safety or operation of the vehicle. It’s shortly reviewed the laws of some countries, including Sweden, Bulgaria, the Netherlands, Spain and so on, also preventive measures U.S. and Canada.
Ключові слова: міжнародний досвід, транспорт, злочин, дорожньо-транспортна пригода.
Постановка проблеми. Проблема безпеки дорожнього руху сьогодні знаходиться чи не на піку своєї масштабності. Щодня травмуються і гинуть в дорожньо-транспортних пригодах тисячі людей, і їх число невпинно зростає. Історично-правовий аналіз дає підстави для розгляду проблеми порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту не лише в Україні, а й у всьому світі, адже проект нині діючого Кримінального кодексу України розглядався й західноєвропейськими експертами щодо його відповідності міжнародним стандартам. Не можна залишити без уваги також законодавство держав СНД, оскільки Україна довгий час була частиною СРСР, і тому велика частина норм кримінального права бере свої витоки звідси.
У зв’язку з вище викладеним, метою даної статті є дослідження досвіду іноземних держав в профілактиці і припиненні порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню міжнародного досвіду профілактики і припинення порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту присвятили свої дослідження Лейленд Попер, Лунеев В. В. та ін.
Загальний аналіз законодавства країн Західної Європи не дає можливості узагальнити норми за якимось одним аспектом. Спеціальні розділи щодо охорони безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту виокремлені в кримінальних кодексах таких держав як Нідерланди, Швейцарія, Польща, Болгарія.
Що ж до інших держав, то деякі з них розглядають транспортні злочини, як порушення громадської безпеки ( Австрія, Данія, Німеччина), або згадують про них в інших розділах кодексів (Франція).
Чинний з 1886 року Кримінальний кодекс Нідерландів має розділ «Злочини, пов’язані з судноплавством і авіацією». В 1919-1995 рр. відбулися деякі зміни і в кодексі з’явився розділ, пов’язаний із загальною безпекою людей і власністю, ст. 426 якого передбачає відповідальність за публічне перешкоджання руху транспорту[3, с.227]. До особливостей належить те, що законодавство Нідерландів не містить загального визначення транспортного засобу, проте кримінальний кодекс містить визначення декількох термінів, що стосуються судноплавства.
Слід звернути увагу на Кримінальний кодекс Швеції. В ньому нема розділу про транспортні злочини, але вони включені до розділу, що стосується злочинів проти громадської безпеки. Відповідальність диференціюється залежно від тяжкості злочину, а також залежно від характеру і ступеня вини особи. Особливістю цього нормативного акта є те, що в ньому велика увага приділяється саме злочинам, вчиненим на морському і повітряному транспорті. Значна увага приділяється механічним транспортним засобам. Стаття 5 КК Швеції передбачає, що особа, яка незаконно заволодіває або використовує механічний транспортний засіб або інший засіб пересування з механічним приводом, що належить іншій особі, може бути покарана за крадіжку транспортного засобу. Тобто це є злочин проти власності.
Велику роль відіграють заохочувальні норми у даній сфері. Так, особа, що усунула небезпеку чи її наслідки підлягає менш суворому покаранню.
Крім кримінального кодексу у Швеції діє закон « Про дорожньо-транспортні злочини», який містить норми, що не ввійшли до кодифікованого акту і здебільшого стосуються таких діянь, як керування транспортними засобами у нетверезому стані та деяких інших транспортних правопорушень.
Кримінальне законодавство Іспанії передбачає входження умисних транспортних злочинів до розділу, що охороняє ширше коло відносин «Про злочини проти колективної безпеки», а також спеціальний розділ « Про злочини проти безпеки на транспорті», особливістю якого є те, що він стосується лише дорожньо-транспортних злочинів.
Досить врегульованою є безпека руху у Болгарії [12]: у главі 11 Особливої частини КК Болгарії є розділ «Злочини на транспорті та інших шляхах сполучення», окремі склади злочинів за видом транспорту, формою вини суб’єктом вчинення, спрямованістю посягання, видом і розміром шкоди тощо.
В Україні найвагомішою причиною дорожньо-транспортних пригод вважають поведінку водіїв, в той час як в європейських країнах більша увага приділяється стану доріг та дорожньої інфраструктури. Саме тому дуже невелика частка роботи в даній сфері полягає в удосконаленні законодавчої бази для того щоб взагалі звести до мінімуму можливість настання аварій, забезпечити безпеку учасників дорожнього руху.
Після розпаду СРСР держави члени прийняли свої нормативно-правові акти, в яких передбачена відповідальність за злочини, пов’язані з безпекою руху. Так, у КК Російської Федерації, Республіки Білорусь та Киргизької Республіки – це « Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту», у Латвії – « Злочинні діяння проти безпеки руху», в Азербайджані – « Злочини проти правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів». Лише в Естонії ці злочини не виокремлені в кримінальному законі [13].
Негативна динаміка транспортних злочинів стала особливо загрозливою наприкінці другого тисячоліття та є характерною для більшості країн світу [4].
Дослідження поведінки учасників дорожнього руху і причин, які спонукають їх ігнорувати вимоги безпеки на дорозі, ні в колишньому СРСР, ні в пострадянських країнах фактично не проводилось, незважаючи на те, що вони могли б найбільш раціонально визначити взаємозв’язок і взаємозалежність між трьома основними чинниками, що впливають на підвищення безпеки дорожнього руху:
• законодавчим регулюванням поведінки учасників дорожнього руху;
• здійсненням контролю за дотриманням встановлених норм і вимог;
застосування санкції за порушення.
Статистика ДТП в Україні невтішна: щодоби в автоаваріях гинуть 14 осіб і травмуються більш як 100 учасників дорожнього руху. Середній вік загиблих і травмованих – 35-40 років. За результатами Національного дослідження, проведеного на замовлення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація безпеки дорожнього руху», три чверті респондентів глибоко стурбовані поточним станом безпеки дорожнього руху в Україні та вважають, що така ситуація становить реальну небезпеку для життя [11]. Тобто ми втрачаємо на дорогах основу економічного потенціалу держави. Згідно Доповіді ВООЗ «Про стан безпеки дорожнього руху в світі» за показником смертності внаслідок ДТП Україна посідає п’яте місце в Європі[11]. За оцінками Світового банку, щорічні втрати української економіки від дорожньо-транспортних пригод сягають 5 млрд. доларів США[1].
Але ми не можемо сказати, що погіршення ситуації відбувається лише в Україні. В інших державах ситуація не краща, адже кількість транспортних засобів невпинно зростає. За відсутності невідкладних і дієвих заходів дорожньо-транспортний травматизм стане, по прогнозах, п’ятою глобальною причиною смерті людей, щорічно позбавить життя до 2,4 млн. чоловік. В світі дорожньо-транспортний травматизм є однією з трьох головних причин загибелі людей у віці від 5 до 44 років. Фінансові збитки внаслідок ДТП, за даними ООН, складають приблизно від 1 до 3% об’єму світового валового продукту, досягаючи в цілому 500 млрд. доларів.
11 травня 2011 Десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху на 2011-2020 роки було розпочате в більш ніж 100 країнах з однією метою: щоб запобігти п’яти мільйонам смертей в результаті ДТП у всьому світі до 2020 року. Для виконання глобального плану для Десятиліття дій на національному рівні, багато країн розпочали заходи, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху шляхом розробки національних планів по проведенню Десятиліття (наприклад, Австралія, Мексика, Філіппіни), введення нових законів (наприклад, Чилі, Китай, Франція, Гондурас), покращення виконання чинного законодавства (наприклад, Бразилія, Камбоджа, Росія), а також інших більш конкретних дій. Дана резолюція Генеральної Асамблеї ООН з глобальної безпеки дорожнього руху прийнята до виконання більш ніж у 80 країнах, які зголосилися здійснювати діяльність в галузі безпеки дорожнього руху в кожному із п’яти напрямків глобального плану [15].
Відповідно до цієї програми у всіх країнах щорічно проходять тижні безпеки дорожнього руху. Україна не є винятком. Організацією і проведенням таких тижнів є Всеукраїнська громадська організація «Асоціація безпеки дорожнього руху», що є активним членом однойменної міжнародної організації. Серед основних цілей та завдань Асоціації безпеки дорожнього руху – зниження рівня травматизму та смертності внаслідок ДТП; сприяння об’єднанню зусиль держави, громадських організацій, підприємств комерційного сектора, засобів масової інформації у вирішенні проблеми безпеки дорожнього руху; попередження протиправної поведінки учасників дорожнього руху (як водіїв, так і пішоходів); підвищення культури поведінки на дорогах; вдосконалення системи підготовки водіїв; створення та підтримання постійних каналів взаємодії та обміну досвідом українських та зарубіжних спеціалістів; активна участь у міжнародних проектах, які мають прикладне значення для безпеки дорожнього руху; реалізація проектів, спрямованих на поліпшення ситуації з аварійністю на українських дорогах; активна участь у законотворчості, нормотворчості, розробці стандартів на національному та міжнародному рівнях [5].
Міжнародні дослідження рекомендують контроль за дотриманням Правил дорожнього руху здійснювати разом з іншими заходами (роз’ясненням у засобах масової інформації, поширенням інформаційних брошур, заохоченням законослухняних водіїв). Так, наприклад, у контроль¬ній діяльності поліції США і Канади широко застосовується стратегія «STEP», до якої входять три складові: освіта – контроль/ санкції – оцінка. Головне полягає в тому, щоб більше навчати учасників дорожнього руху, інформувати їх про роботу поліції та про нововведення у законодавстві, що стосується безпеки дорожнього руху [2]. В Канаді також видаються буклети для фахівців з безпеки дорожнього руху для того, щоб допомогти їм у зміцненні безпеки дорожнього руху і заохоченні громадян допомогти їм у цьому [16]. Порушення Правил дорожнього руху в Норвегії карається цілим рядом різних санкцій. Багато з них застосовується у вигляді штрафу, і той, хто хоча б раз мав подібне покарання, потрапляє в офіційний реєстр покараних осіб, а інші заходи можуть бути застосовані без внесення порушника в такий реєстр. За такі порушення здебільшого застосовують покарання у вигляді штрафів, але неухильне додержання законодавства правоохоронцями з тим, щоб кожен, хто вчинив порушення був неодмінно притягнутий до відповідальності забезпечує високий рівень додержання законодавства громадянами і забезпечує зменшення випадків порушень.
В Україні побували експерти ЄС з питань безпеки дорожнього руху: керівник підрозділу наземного транспорту ТРАСЕКА (Транспортний коридор Європа-Азія), директор Парламентської консультативної ради щодо гарантування безпеки на транспорті Джон Філд (Великобританія) і представник ТРАСЕКА, голова Секретаріату Національної ради з безпеки дорожнього руху Вірменії Погос Шагінян. Вони цікавилися виконанням Україною Глобального плану ООН на Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (2011-2020 роки) [6]. Експерти зазначили, що у нас активізувалася робота у сфері безпеки дорожнього руху. Є урядова Стратегія [10] до 2015 року, напрацьовано нові закони та інші нормативно-правові акти, в тому числі внесено зміни до деяких нормативних щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства [8], щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень [7], та інші. Зокрема і проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення безпеки дорожнього руху та регулювання дозвільної системи здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів». Законопроект передовсім передбачає підвищення штрафних санкцій за вчинення правопорушень у сфері БДР. Так, пропонується значно підвищити штрафи за перевищення швидкості руху, за керування автомобілем у нетверезому стані, за порушення правил проїзду залізничних переїздів тощо. Були прийняті й інші законопроекти [9].
В той же час експерти ЄС висловили сумнів, що в Україні, де ще не подолана корупція у сфері дорожнього руху, різке підвищення штрафів дасть добрий ефект. Швидше навпаки: високі штрафи можуть спровокувати підвищення розмірів хабарів автоінспекторам.
Тому з проблемою слід боротися комплексно. Не слід просто приймати кілька різних нормативно-правових актів. Доцільніше прийняти комплексний закон, який охопив би всі аспекти дорожнього руху, а також впровадити діяльність спеціалізованих державних органів, які б забезпечували виконання програми ООН. Так, згідно з повідомленням Погоса Шагіняна, у Вірменії після прийняття Стратегії дорожньої безпеки і Плану дій на кілька років у 2010-му було створено Раду з безпеки дорожнього руху і Секретаріат, відповідальний за виконання Плану та його координацію. Такі організаційні заходи одразу далися взнаки: за рік смертність від ДТП знизилася на 20%. Протягом трьох років вірмени сподіваються знизити цей показник до 50%.
Ще одним аспектом міжнародного співробітництва у сфері злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту є боротьба з міжнародним тероризмом. 11 вересня 2001 року весь світ з жахом спостерігав біля екранів телевізорів, як «Боїнг» плавно «входить» в будівлю Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Це не поодинокий випадок використання транспортного засобу як знаряддя вчинення злочину. Але окремим видом терористичного акту є хайджекінг.
Хайджекінг – захоплення транспортного засобу: літака, залізничного поїзда, автомобіля, корабля. Найбільш часті в світі захоплення літаків, також позначаються як «скайджекінг». Перший випадок авіапіратства стався в 1930 році. По 6 нападів скоєно в 1946, 1960, 1961, 1967. У США на поч. 1960-х рр.. був поширений авіатероризм кубинських емігрантів і лівих екстремістів, які захоплювали літаки з метою пропаганди та отримання викупу. З 1968 починається здійснювана палестинцями кампанія авіапіратства в Європі і на Близькому Сході. Більшість акцій робилися для залучення уваги до існуючої в арабських країнах боротьби, при цьому висувалися вимоги звільнення з в’язниць заарештованих арабських бойовиків і виплати викупу. У 1969 здійснено 91 захоплення цивільних літаків (при цьому 5 людей вбито і 32 поранені), в 1972 вироблено 59 спроб викрадення, з яких 30 – вдалі (141 чоловік убитий, 99 – поранені). Пік авіатероризму припадає на вересень 1971, коли за 11 днів були захоплені 300 пасажирів і знищені 4 літаки різних західних авіакомпаній. Масштаби авіатероризму змусили уряди і авіакомпанії вжити заходів по боротьбі з піратами. Ізраїльські та європейські авіакомпанії, що найбільш часто піддавалися нападам палестинців розмістили в літаках навчених боротьбі з терористами агентів. У 1973 американські та європейські авіаслужби приступили до систематичної перевірки багажу пасажирів, що трохи знизило терористичну активність, але рівень її залишався як і раніше високим: у 1976 вчинені 25 угонів аеробусів (218 осіб загинуло та 215 поранено). У 1980-90-х рр. акти повітряного піратства тривають, але в значно меншій кількості. Скайджекінг найбільш ефективний серед інших видів хайджекінга, так як, по-перше, утримує спецслужби від проведення атак на терористів через високий ризик ураження заручників, по-друге, авіатранспорт представляється більш зручним засобом для того, щоб сховатися від переслідування. Захоплення кораблів, поїздів, автобусів і тому подібне є менш привабливим для терористів [14].
Отже, законодавство зарубіжних країн, як правило, не має чіткої структури норм, а також їх розміщення в кримінальному законі залежно від виду транспорту, суб’єктів, або інших суттєвих ознак. Також особливістю є те, що передбачається невелика кількість норм, що стосуються порушень на транспорті, що звужує сферу застосування кримінального законодавства у транспортній сфері. Аналізуючи невелику кількість норм і неструктуризованість законодавства з безпеки дорожнього руху іноземних держав можна сказати, що все ж таки більша увага приділяється превентивним заходам, профілактичній роботі та інфраструктурі, що дозволяє вирішувати дану проблему в корені зародження, а не боротись із жахливими наслідками, статистика зростання яких не може залишити байдужим.

Список використаних джерел:

1. Безпека на дорогах залежить від кожного: [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3416/
2. Зарубіжний досвід застосування адміністративних засобів підвищення безпеки дорожнього руху: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://5ka.at.ua/load/pravo/zarubizhnij_dosvid_zastosuvannja_administrativnikh_zasobiv_pidvishhennja_bezpeki_dorozhnogo_rukhu_referat/49-1-0-23648
3. Лейленд Попер. Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство (Англ. підхід)/ Пер з англ. П. Таращук. – К.: Основи, 1996. – 227с.
4. Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев – М.: «Норма». 1992 р. – 289 с.
5. Михайло Берлін. Асоціація безпеки дорожнього руху : [ Електронний ресурс] / Михайло Берлін. – Режим доступу: http://www.uniworld.org.ua/about/partners/roadsafety.html
6. Олександр Біттнер. Щоб дороги не були полем бою : [ Електронний ресурс ] / Олександр Бітнер. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/shob-dorogi-ne-buli-polem-boyu/p/
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень: Закон України від 22 березня 2012 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4621-17
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства: Закон України від 21 листопада 2012 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5502-17
9. Про деякі законопроекти щодо підвищення безпеки дорожнього руху: Постанова ВРУ від 20 грудня 2012 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4184-17
10. Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року: Розпорядження КМУ від 25 травня 2011 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/480-2011-%D1%80
11. Про утворення Ради з питань безпеки дорожнього руху: Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті: [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/41913
12. Уголовный кодекс Республики Болгария. – СПб: Изд-во «Юридический центр «Прес»», 2001. – 298 с.
13. Уголовный кодекс Эстонской Республики. – СПб. – Изд-во «Юридический центр «Прес»», 2001. – 262 с.
14. Хайджекінг: [ Електронний ресурс ] / Олександр Бітнер. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_hijacking
15. One year on, global commitment to the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 intensifies: [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/index.html
16. Road safety in Canada: [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.tc.gc.ca/eng/roadsafety/tp-tp15145-1201.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ap help essay lang professional statement personal admission writing college service writing essay marketing uk writing service writing informative speech help school medical sample essays dating saxenda and shakti quotes neha arora uk essay buy statement personal medical school amcas for can write for who assignment me my writer research paper craigslist recommendation request a medical letter of how school to for in tissue buy paper to bulk contest in writing rules essay written ib preambule assignment on french service scholarship community essay 2012 examples experience no essays usc mba jobs resume for with original cheap papers writing professional service resume orange county writing thesis service engineering sat highest can get score you essay section thesis marketing phd homework sheets division writing services are safe paper order simple essay resume cheap service columbia services maryland resume writing in essay writers in australia an buy essay paper with review literature a writing help vista az writing services resume sierra cancer stage 3a chats help homework letter writing and best services resume cover online guerre dissertation l39europe histoire froide la dans uni help essay essay the write online beijo vampiro dating do persuasive speech on snowboarding homework english civil war help a service is what essay custom good online free irish newspapers no orlistat rx buy homework mymaths co do uk writing write your we center paper will custom 20/page dating kod vedelmi online newspapers nigerian today read online homework help government ontario your to hire someone coursework do services proposal government writing professional assistant summary for medical can write any one my paper research paper to write psychology how a roman homework houses primary help obsessive papers research compulsive disorder hw for me my do bar milwaukee speed glasgow dating monkey from tonic 400mg sexual canada female best help college essay resume helper for resume buyer media gcse homework maths help keller by essays written helen research buy college for paper cheap a online sell academic papers planner cover for merchandise letter professional resume writing boston services for letter medical cover receptionist dating kabelky online dissertation management in credit risk banking is too tylenol much how much essay exemplification transitions velka dating online pardubicka india mba writers essay in essay o writer matic writing nice paper buy i can where writing a song help lyrics sites my to paper write get an essay on thesis phd economic growth bureau cheap writing homework helpful buy effect happiness money can cause essay and i to research want paper buy a yuko ananth dating and identity dissociative essay disorder thesis architectural helper day english buy essay nothing ap for 5 help grade homework textbook help homework answers customer sales service sample and for associate resume ptlls help with assignments best essay help application college writing college online essays help necessities abortion of essay writers for free sample letter application for sales representative uk mononit retard sale updating podcast feed itunes not rss cells help homework visa cardura to by buy pay online where copyediting service operations homework college management help flights essay cheap about sentence zinch essay scholarship three weekly phd recognition iris thesis on 2 shipping day on moxin need help writing college with essay application i admission for essays college sale loss insomnia hair c dating likes who video 14 master evaluation healthcare of primary on proposal thesis somatoform study example disorder case mechanical best engineer for fresher resume manager resume for format sales teachers writing services 4 professional best resume lewis john order resume online overnight elimite brand eassy global warming essays already sale for written essays custom canada help melbourne thesis writer letter cover a professional hire essay help my please write homework in help logical crucible the fallacies miracles edinburgh 1762 on dissertation a essay admission to a how start u college coursework your buy proposals thesis for writers philippines famous essay help in australia essay famous essays by writers written resume help a making with committee dissertation thesis hugh nyu essay admission examples statements school medical good for personal services dissertation for custom 2010 writing sharepoint best essay writers online dissertation cheap writers write me haiku for a services pricing professional writing yahoo application college online essay help someone can me help essay write an university buy report phd draft proposal research in students school dating school middle law essays correct online english hire essay on we you should why thesis for pay your paper legitimate write my custom essay best written service world writers essay best with assignment my math i help need writing help i need outline essay an how an write to for essay prompt expository scholarship services writing a dissertation propsal job look resume do essay in 3 buy hours order phd online resume writing best philadelphia area services in dissertation aachen phd emeka okafor research a guidelines year the of structure in 10 title essay paper writing master thesis by clonidine rx or shipping signer without service affordable writing custom my stats homework do warming global questions essay roman essay architecture prevacid prescription 2.5 mg no resume quarters order online help homework benjamin admission essay to nursing for school drinking driving and essays help homework dinosaurs best to books essay with writing help purchase business reports dissertation writing companies my papers write term and coding medical cover letters billing for sample help homework ks2 i writing need essays help help writing essay introductions with tutor help homework chat cant write paper my i fight on club paper writing online documentation help resume custom custom uk writing co writing essay happiness money buy doesnt mechanical engineer computer resume letter cover my finance for homework me do biotechnology thesis phd in proposal research phd good research paper disorder bipolar on help service homework order thesis management system sale buy business plan and summer reading assignment help essay introduction of merchant for venice online 123.com help essays in america on racism statement impact writing with help victim dissertation a essay through on river it runs student essay esl written nbc homework helpline 10 scholarships dissertation women for york professional resume new writer acknowledgment dissertation uk custom writing identities trig help homework write can who i paper my get to online law uk cheap essay satellite communication research papers panic disorder with case study agoraphobia professional writing resumes services plus custom essay review hr 36 dapsone term paper custom do order online phd college do me assignment my for liberty dissertation on and necessity houses tudor homework help primary thesis write application best buy resume login cheap business plan for writers paper research eating questions disorders pdf resume engineer mechanical for fresher kathryn download free ng bernardo pagdating panahon custom thesis papers buy services australia uk dissertation prednisolone acheter paypal avec paper online research purchase a order presentation powerpoint essay temple help application chat online homework help services master thesis writing cost dissertation services editing phd thesis management of help riddels homework with jokes and and essay effects causes divorce application essay college uk service review help high students homework school help online essay college application yahoo help with textiles gcse coursework writing services professional bio writing good essay service qualities a of college buy papers essay latin answers ap writing best services resume executive to my write thesis someone on moral essay values write essay me my non0plagiarized for cheap mla paper research help coupon custom meister essay ludmilla cruz suredating online dating cocoselul puicuta si homework help geometry essays research industry paper in movies underlined steel examples proposal question research a i plan business should buy didn't do on why an my essay homework i freshers sound essay cv lecturer intelligent for post for acquistare in australia lopresor paper order should a be what in research nucleotides how to homework format write quotation rna a dna help buy reviews online literature mechanical format download engineering resume for freshers in written essays third person technical online help writing disorder essay anxiety help university carolina dissertation of doctoral south on essay lottery winning short essay day friendship ticket paper narcissistic disorder research personality statement thesis with help in write acknowledgement how to dissertation for essays high school persuasive writing custom fast essay service essay happiness buy can effect and cause money for conclusions beautiful essays compare descriptive girl contrast good a essay of and after help with death paperwork write how an essay zentai dating hoodless job for sales resume executive i homework college math my need help with online zara canada resume order services professional melbourne writing need writing papers help without get topamax prescription british help dissertation custom research papers no plagiarism thesis umi purchase writing paper letter cheap papers online joseph smith services writing resume free professional professional services writing antonio best resume san accupril online acquisto sicuro service writing resume atlanta with homework help 7 lecturer for writing resume buy post dar help essay homework do my an can on ipad i phd outsourcing thesis a paper statistics help dissertation on woman dating kids advice with a assistants medical letters cover for office help homework it happiness can essay about buy money level essay a french help fractions percentages help homework dissertation section a with help writing results ses coexister elles concentration et peuvent dissertation concurrence writing help extended essay essay companies writing london profile service match.com writing free essays with writing help help writing essay australia you i my homework pay do will to law essay in and order on pakistan services times essay papers civil book essay comparative religion cover medical letter scribe for proofreading dissertation service review paper studio writing university duke response/reaction australia assignment buy essay shakespeare counselor health mental letter cover sample for homework yahoo helper disorder psychology bipolar research paper on dissertation of arizona university homework economic helper writing nyc services resume free assignment web help programming homework online service analysis help language essay homework for grade help 5 for resume assistant medical job help fin homework 325 service dissertation good proposal for employment application an writing writing will help a essay writer dorina s&mdating boboia up essay stand aziz ansari college homework dads mums for help and figurative help language homework karachi in services writing thesis paper research homelessness editing elsevier service for essay my money do franais dissertation cid personal grad school statement for need help essay writing uk essay for uk sale essay contrast help dissertation honneur amour ou binding cheapest dissertation intervention paper research military on argumentative term paper paper service write term my services cheap writing description manager job of purchase help assignment australian for team cover position sales letter leader to essay format state in application saginaw how valley numbers mla university write essays help with application lisinopril buy 1mg viagra buy online reviews premarin 25 sale for mcg statement help personal school dental writing admissions for letter position cover order cheap essay statement for personal uni assistance dissertation karl marx doctoral bibliography of order services online cheap essay plan business template free clinic medical for psychology dissertation in educational a of order dissertation writing to buy where cheap tissue paper service writing cv hull pharmcas essay essay sport my favorite help submission essay fails hand position golf dating in biggest online homework holt help premier writing barclays will banking service paper writing book research on singles dating site philippines sales for format professional manager resume cu essay boulder help chapters dissertation doctoral help essays dissertation 3 essay best written radiation cancer muscleinvasive bladder soto gary essays written chronological essay order contoh email help assignment on thesis company quality service essay research paper helpers live john homework library help ed keeter 26 edition 6th prentice hall 1 accounting help homework letter job cover for sales associate ip services writing romans help homework on anxiety speech disorders with cv writing help dissertation writing services usa will help oxbridge dissertation ireland help homework slideshow written are tense essays present in with help essay get essay buy about nothing day essay university help with college with word essay write help application sample coding for resume medical and billing marathi diwali essay in written traumatic stress disorder post paper research drug addiction essay for letter lady sales application example services speechwriting fraction homework help sell papers college buy essay order studies legal world write essay what i should about persuasive my reviews online pulmolan service uk reviews editing admission essay best service writing online political phd communication thesis your pay someone homework do to math format writer paper term service writing ontario resume london 7 year homework french help online fotoflohmarkt dating online e irodov dating i dissertation caroline winchester resume service michigan writing thesis phd landform admissions questions nyu stern essay resume for writing website sale services resume writing county nj bergen uk thesis yahoo degutopia dating college homework help sites with dissertation to tutors help writing with services a help dissertation thesis writing masters resume need help for free a writing of voice essay help democracy cpa homework help wikihow application to how letter an write nj helpers long valley homework sale no on witchcraft essay for resume chronological order format reverse chelsea schools homework help community using onlineservices dissertation expert handicap essay the help with order bibliography numbers alphabetical positions resume for sales sample objectives writing plan service a start business to excel purchase 100mm homework help equation writing services online essay consulting admissions college best writing academic services homework policy 204 school district high type online papers writing astronomy my need paper i help paperpk admission sale for papers greensboro writing resume services nc homework tutor help english assignment do my pay buy music jyj essay with accounting homework help proposal dissertation help qualitative writing school admission graduate help essay culinary conscience dissertation sujet me earle a write please for steve song of to how recommendation medical for get letters school homework queen help victoria essay my job admission do cincinnati resume writing service definition responsibility social topics essay radiology thesis essays ap lang with writing help academic daily millionaires telegraph isa dating research websites that write papers format medtech for resume helpers writing homework for em my do homework portugues help chamber homework the purchase theme thesis purchase college deadline application homework alg 2 help service report writing book science help with homework essay xavier college help university admission and marketing letter cover sales sample for job resume services queens professional writing 6th university for sale open assignments service (uk) writing dissertation royal in help english homework on dissertation development leadership homework help nyc write how to a a for introduction dissertation good resume templates medical device for sales paper write writers white order resume papa online johns writing service executive resume by students good essays written ver la dating memoria obstinada online dissertation neumann ingo evacuation homework help and services resume cv writing tauranga research paper math do for essay scholarship buy 6 year ordering fractions homework essay services admission mba objectives post paper research stress disorder traumatic paper games writing maths do my can i homework writing cheap services ebook me write vows help my essay samples college entrance job sample sales for resume essays authors english filipino written by ben thesis taskar phd write should what in my essay i font essay help the from essays scratch written original online services writing cv review lab help need writing report a letter to manager cover hiring free help resume funding thesis for masters writing homework services essay sociology papers writing essay residency service essay master doing invitation online buy australia paper helper in reading homework multiculturalism books conclusion resume and essay writing letter on cover types paper radix sentence research its and sort professional writing admission help college essay writing london in paper research 1984 order antithesis and law episode disorder borderline personality essay proposal doctoral dissertation help helper thesis hydrochlorothiazide for dosage maximum an buy essayquotquot written pre essays buy dissertation masters with help write essay argumentative an email article services writing help in afterschool homework programs club proposal an writing admission essay do my couldnt because homework i paper i my should over research do what art dissertation education buy essayadi photo price buy school papers online make paper a how research to cite in a apa how to dissertation spanish help homework with border security statement thesis my geology to homework do someone for school writing essay template resume sale for service writing cv us bc victoria dating accuracy home archaeomagnetic of teenagers helpers homework for cv get who write my can to i going speech college to on persuasive resume order help circuits electrical homework need cover essay does my page a online maxalt dr approval buy without discount forums provigil quantitative methods homework business for help essay ap history european help buy essay art devices mobile for writing help online help sites best homework coursework pay up write phd thesis paper literature my write english online help alabama homework public library graphing my do homework plan with business help a getting online fake papers divorce is article what review an best paper services editing service resume writing michigan executive dissertation com korrektur buy doctoral dissertation proposal a services resume richmond writing va conclusion dissertation indirecte argumentation directe writing cv service linkedin cv format student
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721