МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ І ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається міжнародний досвід профілактики і припинення порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Зокрема коротко розглянуто законодавство деяких країн, зокрема Швеції, Болгарії, Нідерландів, Іспанії тощо, а також профілактичні заходи Сша та Канади.
The article describes international experience in the prevention and suppression of violations of road safety or operation of the vehicle. It’s shortly reviewed the laws of some countries, including Sweden, Bulgaria, the Netherlands, Spain and so on, also preventive measures U.S. and Canada.
Ключові слова: міжнародний досвід, транспорт, злочин, дорожньо-транспортна пригода.
Постановка проблеми. Проблема безпеки дорожнього руху сьогодні знаходиться чи не на піку своєї масштабності. Щодня травмуються і гинуть в дорожньо-транспортних пригодах тисячі людей, і їх число невпинно зростає. Історично-правовий аналіз дає підстави для розгляду проблеми порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту не лише в Україні, а й у всьому світі, адже проект нині діючого Кримінального кодексу України розглядався й західноєвропейськими експертами щодо його відповідності міжнародним стандартам. Не можна залишити без уваги також законодавство держав СНД, оскільки Україна довгий час була частиною СРСР, і тому велика частина норм кримінального права бере свої витоки звідси.
У зв’язку з вище викладеним, метою даної статті є дослідження досвіду іноземних держав в профілактиці і припиненні порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню міжнародного досвіду профілактики і припинення порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту присвятили свої дослідження Лейленд Попер, Лунеев В. В. та ін.
Загальний аналіз законодавства країн Західної Європи не дає можливості узагальнити норми за якимось одним аспектом. Спеціальні розділи щодо охорони безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту виокремлені в кримінальних кодексах таких держав як Нідерланди, Швейцарія, Польща, Болгарія.
Що ж до інших держав, то деякі з них розглядають транспортні злочини, як порушення громадської безпеки ( Австрія, Данія, Німеччина), або згадують про них в інших розділах кодексів (Франція).
Чинний з 1886 року Кримінальний кодекс Нідерландів має розділ «Злочини, пов’язані з судноплавством і авіацією». В 1919-1995 рр. відбулися деякі зміни і в кодексі з’явився розділ, пов’язаний із загальною безпекою людей і власністю, ст. 426 якого передбачає відповідальність за публічне перешкоджання руху транспорту[3, с.227]. До особливостей належить те, що законодавство Нідерландів не містить загального визначення транспортного засобу, проте кримінальний кодекс містить визначення декількох термінів, що стосуються судноплавства.
Слід звернути увагу на Кримінальний кодекс Швеції. В ньому нема розділу про транспортні злочини, але вони включені до розділу, що стосується злочинів проти громадської безпеки. Відповідальність диференціюється залежно від тяжкості злочину, а також залежно від характеру і ступеня вини особи. Особливістю цього нормативного акта є те, що в ньому велика увага приділяється саме злочинам, вчиненим на морському і повітряному транспорті. Значна увага приділяється механічним транспортним засобам. Стаття 5 КК Швеції передбачає, що особа, яка незаконно заволодіває або використовує механічний транспортний засіб або інший засіб пересування з механічним приводом, що належить іншій особі, може бути покарана за крадіжку транспортного засобу. Тобто це є злочин проти власності.
Велику роль відіграють заохочувальні норми у даній сфері. Так, особа, що усунула небезпеку чи її наслідки підлягає менш суворому покаранню.
Крім кримінального кодексу у Швеції діє закон « Про дорожньо-транспортні злочини», який містить норми, що не ввійшли до кодифікованого акту і здебільшого стосуються таких діянь, як керування транспортними засобами у нетверезому стані та деяких інших транспортних правопорушень.
Кримінальне законодавство Іспанії передбачає входження умисних транспортних злочинів до розділу, що охороняє ширше коло відносин «Про злочини проти колективної безпеки», а також спеціальний розділ « Про злочини проти безпеки на транспорті», особливістю якого є те, що він стосується лише дорожньо-транспортних злочинів.
Досить врегульованою є безпека руху у Болгарії [12]: у главі 11 Особливої частини КК Болгарії є розділ «Злочини на транспорті та інших шляхах сполучення», окремі склади злочинів за видом транспорту, формою вини суб’єктом вчинення, спрямованістю посягання, видом і розміром шкоди тощо.
В Україні найвагомішою причиною дорожньо-транспортних пригод вважають поведінку водіїв, в той час як в європейських країнах більша увага приділяється стану доріг та дорожньої інфраструктури. Саме тому дуже невелика частка роботи в даній сфері полягає в удосконаленні законодавчої бази для того щоб взагалі звести до мінімуму можливість настання аварій, забезпечити безпеку учасників дорожнього руху.
Після розпаду СРСР держави члени прийняли свої нормативно-правові акти, в яких передбачена відповідальність за злочини, пов’язані з безпекою руху. Так, у КК Російської Федерації, Республіки Білорусь та Киргизької Республіки – це « Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту», у Латвії – « Злочинні діяння проти безпеки руху», в Азербайджані – « Злочини проти правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів». Лише в Естонії ці злочини не виокремлені в кримінальному законі [13].
Негативна динаміка транспортних злочинів стала особливо загрозливою наприкінці другого тисячоліття та є характерною для більшості країн світу [4].
Дослідження поведінки учасників дорожнього руху і причин, які спонукають їх ігнорувати вимоги безпеки на дорозі, ні в колишньому СРСР, ні в пострадянських країнах фактично не проводилось, незважаючи на те, що вони могли б найбільш раціонально визначити взаємозв’язок і взаємозалежність між трьома основними чинниками, що впливають на підвищення безпеки дорожнього руху:
• законодавчим регулюванням поведінки учасників дорожнього руху;
• здійсненням контролю за дотриманням встановлених норм і вимог;
застосування санкції за порушення.
Статистика ДТП в Україні невтішна: щодоби в автоаваріях гинуть 14 осіб і травмуються більш як 100 учасників дорожнього руху. Середній вік загиблих і травмованих – 35-40 років. За результатами Національного дослідження, проведеного на замовлення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація безпеки дорожнього руху», три чверті респондентів глибоко стурбовані поточним станом безпеки дорожнього руху в Україні та вважають, що така ситуація становить реальну небезпеку для життя [11]. Тобто ми втрачаємо на дорогах основу економічного потенціалу держави. Згідно Доповіді ВООЗ «Про стан безпеки дорожнього руху в світі» за показником смертності внаслідок ДТП Україна посідає п’яте місце в Європі[11]. За оцінками Світового банку, щорічні втрати української економіки від дорожньо-транспортних пригод сягають 5 млрд. доларів США[1].
Але ми не можемо сказати, що погіршення ситуації відбувається лише в Україні. В інших державах ситуація не краща, адже кількість транспортних засобів невпинно зростає. За відсутності невідкладних і дієвих заходів дорожньо-транспортний травматизм стане, по прогнозах, п’ятою глобальною причиною смерті людей, щорічно позбавить життя до 2,4 млн. чоловік. В світі дорожньо-транспортний травматизм є однією з трьох головних причин загибелі людей у віці від 5 до 44 років. Фінансові збитки внаслідок ДТП, за даними ООН, складають приблизно від 1 до 3% об’єму світового валового продукту, досягаючи в цілому 500 млрд. доларів.
11 травня 2011 Десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху на 2011-2020 роки було розпочате в більш ніж 100 країнах з однією метою: щоб запобігти п’яти мільйонам смертей в результаті ДТП у всьому світі до 2020 року. Для виконання глобального плану для Десятиліття дій на національному рівні, багато країн розпочали заходи, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху шляхом розробки національних планів по проведенню Десятиліття (наприклад, Австралія, Мексика, Філіппіни), введення нових законів (наприклад, Чилі, Китай, Франція, Гондурас), покращення виконання чинного законодавства (наприклад, Бразилія, Камбоджа, Росія), а також інших більш конкретних дій. Дана резолюція Генеральної Асамблеї ООН з глобальної безпеки дорожнього руху прийнята до виконання більш ніж у 80 країнах, які зголосилися здійснювати діяльність в галузі безпеки дорожнього руху в кожному із п’яти напрямків глобального плану [15].
Відповідно до цієї програми у всіх країнах щорічно проходять тижні безпеки дорожнього руху. Україна не є винятком. Організацією і проведенням таких тижнів є Всеукраїнська громадська організація «Асоціація безпеки дорожнього руху», що є активним членом однойменної міжнародної організації. Серед основних цілей та завдань Асоціації безпеки дорожнього руху – зниження рівня травматизму та смертності внаслідок ДТП; сприяння об’єднанню зусиль держави, громадських організацій, підприємств комерційного сектора, засобів масової інформації у вирішенні проблеми безпеки дорожнього руху; попередження протиправної поведінки учасників дорожнього руху (як водіїв, так і пішоходів); підвищення культури поведінки на дорогах; вдосконалення системи підготовки водіїв; створення та підтримання постійних каналів взаємодії та обміну досвідом українських та зарубіжних спеціалістів; активна участь у міжнародних проектах, які мають прикладне значення для безпеки дорожнього руху; реалізація проектів, спрямованих на поліпшення ситуації з аварійністю на українських дорогах; активна участь у законотворчості, нормотворчості, розробці стандартів на національному та міжнародному рівнях [5].
Міжнародні дослідження рекомендують контроль за дотриманням Правил дорожнього руху здійснювати разом з іншими заходами (роз’ясненням у засобах масової інформації, поширенням інформаційних брошур, заохоченням законослухняних водіїв). Так, наприклад, у контроль¬ній діяльності поліції США і Канади широко застосовується стратегія «STEP», до якої входять три складові: освіта – контроль/ санкції – оцінка. Головне полягає в тому, щоб більше навчати учасників дорожнього руху, інформувати їх про роботу поліції та про нововведення у законодавстві, що стосується безпеки дорожнього руху [2]. В Канаді також видаються буклети для фахівців з безпеки дорожнього руху для того, щоб допомогти їм у зміцненні безпеки дорожнього руху і заохоченні громадян допомогти їм у цьому [16]. Порушення Правил дорожнього руху в Норвегії карається цілим рядом різних санкцій. Багато з них застосовується у вигляді штрафу, і той, хто хоча б раз мав подібне покарання, потрапляє в офіційний реєстр покараних осіб, а інші заходи можуть бути застосовані без внесення порушника в такий реєстр. За такі порушення здебільшого застосовують покарання у вигляді штрафів, але неухильне додержання законодавства правоохоронцями з тим, щоб кожен, хто вчинив порушення був неодмінно притягнутий до відповідальності забезпечує високий рівень додержання законодавства громадянами і забезпечує зменшення випадків порушень.
В Україні побували експерти ЄС з питань безпеки дорожнього руху: керівник підрозділу наземного транспорту ТРАСЕКА (Транспортний коридор Європа-Азія), директор Парламентської консультативної ради щодо гарантування безпеки на транспорті Джон Філд (Великобританія) і представник ТРАСЕКА, голова Секретаріату Національної ради з безпеки дорожнього руху Вірменії Погос Шагінян. Вони цікавилися виконанням Україною Глобального плану ООН на Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (2011-2020 роки) [6]. Експерти зазначили, що у нас активізувалася робота у сфері безпеки дорожнього руху. Є урядова Стратегія [10] до 2015 року, напрацьовано нові закони та інші нормативно-правові акти, в тому числі внесено зміни до деяких нормативних щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства [8], щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень [7], та інші. Зокрема і проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення безпеки дорожнього руху та регулювання дозвільної системи здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів». Законопроект передовсім передбачає підвищення штрафних санкцій за вчинення правопорушень у сфері БДР. Так, пропонується значно підвищити штрафи за перевищення швидкості руху, за керування автомобілем у нетверезому стані, за порушення правил проїзду залізничних переїздів тощо. Були прийняті й інші законопроекти [9].
В той же час експерти ЄС висловили сумнів, що в Україні, де ще не подолана корупція у сфері дорожнього руху, різке підвищення штрафів дасть добрий ефект. Швидше навпаки: високі штрафи можуть спровокувати підвищення розмірів хабарів автоінспекторам.
Тому з проблемою слід боротися комплексно. Не слід просто приймати кілька різних нормативно-правових актів. Доцільніше прийняти комплексний закон, який охопив би всі аспекти дорожнього руху, а також впровадити діяльність спеціалізованих державних органів, які б забезпечували виконання програми ООН. Так, згідно з повідомленням Погоса Шагіняна, у Вірменії після прийняття Стратегії дорожньої безпеки і Плану дій на кілька років у 2010-му було створено Раду з безпеки дорожнього руху і Секретаріат, відповідальний за виконання Плану та його координацію. Такі організаційні заходи одразу далися взнаки: за рік смертність від ДТП знизилася на 20%. Протягом трьох років вірмени сподіваються знизити цей показник до 50%.
Ще одним аспектом міжнародного співробітництва у сфері злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту є боротьба з міжнародним тероризмом. 11 вересня 2001 року весь світ з жахом спостерігав біля екранів телевізорів, як «Боїнг» плавно «входить» в будівлю Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Це не поодинокий випадок використання транспортного засобу як знаряддя вчинення злочину. Але окремим видом терористичного акту є хайджекінг.
Хайджекінг – захоплення транспортного засобу: літака, залізничного поїзда, автомобіля, корабля. Найбільш часті в світі захоплення літаків, також позначаються як «скайджекінг». Перший випадок авіапіратства стався в 1930 році. По 6 нападів скоєно в 1946, 1960, 1961, 1967. У США на поч. 1960-х рр.. був поширений авіатероризм кубинських емігрантів і лівих екстремістів, які захоплювали літаки з метою пропаганди та отримання викупу. З 1968 починається здійснювана палестинцями кампанія авіапіратства в Європі і на Близькому Сході. Більшість акцій робилися для залучення уваги до існуючої в арабських країнах боротьби, при цьому висувалися вимоги звільнення з в’язниць заарештованих арабських бойовиків і виплати викупу. У 1969 здійснено 91 захоплення цивільних літаків (при цьому 5 людей вбито і 32 поранені), в 1972 вироблено 59 спроб викрадення, з яких 30 – вдалі (141 чоловік убитий, 99 – поранені). Пік авіатероризму припадає на вересень 1971, коли за 11 днів були захоплені 300 пасажирів і знищені 4 літаки різних західних авіакомпаній. Масштаби авіатероризму змусили уряди і авіакомпанії вжити заходів по боротьбі з піратами. Ізраїльські та європейські авіакомпанії, що найбільш часто піддавалися нападам палестинців розмістили в літаках навчених боротьбі з терористами агентів. У 1973 американські та європейські авіаслужби приступили до систематичної перевірки багажу пасажирів, що трохи знизило терористичну активність, але рівень її залишався як і раніше високим: у 1976 вчинені 25 угонів аеробусів (218 осіб загинуло та 215 поранено). У 1980-90-х рр. акти повітряного піратства тривають, але в значно меншій кількості. Скайджекінг найбільш ефективний серед інших видів хайджекінга, так як, по-перше, утримує спецслужби від проведення атак на терористів через високий ризик ураження заручників, по-друге, авіатранспорт представляється більш зручним засобом для того, щоб сховатися від переслідування. Захоплення кораблів, поїздів, автобусів і тому подібне є менш привабливим для терористів [14].
Отже, законодавство зарубіжних країн, як правило, не має чіткої структури норм, а також їх розміщення в кримінальному законі залежно від виду транспорту, суб’єктів, або інших суттєвих ознак. Також особливістю є те, що передбачається невелика кількість норм, що стосуються порушень на транспорті, що звужує сферу застосування кримінального законодавства у транспортній сфері. Аналізуючи невелику кількість норм і неструктуризованість законодавства з безпеки дорожнього руху іноземних держав можна сказати, що все ж таки більша увага приділяється превентивним заходам, профілактичній роботі та інфраструктурі, що дозволяє вирішувати дану проблему в корені зародження, а не боротись із жахливими наслідками, статистика зростання яких не може залишити байдужим.

Список використаних джерел:

1. Безпека на дорогах залежить від кожного: [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3416/
2. Зарубіжний досвід застосування адміністративних засобів підвищення безпеки дорожнього руху: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://5ka.at.ua/load/pravo/zarubizhnij_dosvid_zastosuvannja_administrativnikh_zasobiv_pidvishhennja_bezpeki_dorozhnogo_rukhu_referat/49-1-0-23648
3. Лейленд Попер. Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство (Англ. підхід)/ Пер з англ. П. Таращук. – К.: Основи, 1996. – 227с.
4. Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев – М.: «Норма». 1992 р. – 289 с.
5. Михайло Берлін. Асоціація безпеки дорожнього руху : [ Електронний ресурс] / Михайло Берлін. – Режим доступу: http://www.uniworld.org.ua/about/partners/roadsafety.html
6. Олександр Біттнер. Щоб дороги не були полем бою : [ Електронний ресурс ] / Олександр Бітнер. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/shob-dorogi-ne-buli-polem-boyu/p/
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень: Закон України від 22 березня 2012 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4621-17
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства: Закон України від 21 листопада 2012 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5502-17
9. Про деякі законопроекти щодо підвищення безпеки дорожнього руху: Постанова ВРУ від 20 грудня 2012 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4184-17
10. Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року: Розпорядження КМУ від 25 травня 2011 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/480-2011-%D1%80
11. Про утворення Ради з питань безпеки дорожнього руху: Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті: [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/41913
12. Уголовный кодекс Республики Болгария. – СПб: Изд-во «Юридический центр «Прес»», 2001. – 298 с.
13. Уголовный кодекс Эстонской Республики. – СПб. – Изд-во «Юридический центр «Прес»», 2001. – 262 с.
14. Хайджекінг: [ Електронний ресурс ] / Олександр Бітнер. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_hijacking
15. One year on, global commitment to the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 intensifies: [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/index.html
16. Road safety in Canada: [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.tc.gc.ca/eng/roadsafety/tp-tp15145-1201.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in essay fast america funding obesity health public dissertation food towels cheap paper best does in what dosages come inderal russia dissertation about government help i need with homework my essays china on rights in human online homework fraction help sickness stop dramamine simulator will homework help cpm precalculus chronological essay order for essay my game on 3 class favourite cv services writing pakistan professional in thesis of law helpers writing assignment unix help history help essays with 2006 bac dissertation franais homework algebra my do college writing 2014 for college applications wisconsin help paid students high work essay should school on cold mountain sale essays for no Combivent prescription delivery St. John's australia - Combivent free shipping in generic order persuasive speech hip hop lyrics homework school help discovery reflective admission essay writing homework cro magnon help revised homework edition helpers physics 11 homework help grade for writing services resume naukri the critical essays poems philip larkin on essay program graduate help admission help grade 7th writing essay a buy term paper essay papers plagiarized non incontinence paxil and homework buy you in an essay titles movie dissertation methodology help online writing autobiographical an essay help homework language assembly sites homework best the help essay perfect service writing buy money essay happiness cant my write generator speech job for skills resume sales current contact employer resume not do uni my write paper help coursework physics cheap somna-ritz grants dissertation education for essay me reference my fractions help with reservation dissertation help system hotel online cover hiring unknown to letter manager help homework warming global on thesis menu css custom billing and resume coding medical free templates for admission college sample letter homework how help fractions numbers help homework mixed to font apa style to i essay need an buy medical coding letter student and for billing cover writings custom premier homework help calculator medical for resume michigan of order police essay fraternal assignment help us and motrin robitussin sale for papers instant college analyse un dissertation d ses sujet service custom essays customer homework book help geometry holt Yonkers contrabbando Imitrex online buy acquistare pharmacy - malaysia Imitrex order children of birth essay honolulu resume writing service to someone do your college pay essay purchase dissertation a construction how write order change to a to do homework for someone pay my my to hire someone write essay immunology thesis phd fish enjeu de comme froide dissertation la l39europe guerre best website buy a research paper to resume a sales skills for are what on put to good homework civil war help history cover letter teacher resume writing essay sociology services mechanic cover position letter for banking plans free lesson good writers essay service review medical literature slu writing services help college vocabulary admission essay use pastors plan to secret fema a buy kunstgeschichte dissertation online how to write a custom tag library letter school writing for students high to campaign no smoking say essay research paper technical writing men essay and women differently do communicate thesis creating a masters review help assignment writing with speech help australia essays buy buy harvard admission mba essays as help biology edexcel coursework custom net essay review tan essays written amy schools homework help in homoeopathy thesis 10 best admissions essay steps college k12 homework help help homework amendments with the buy paper reseach victoria help homework queen perth services writing resume high writing information german for contest center students essay school assignments help with essay njhs resume services houston writing made essays ready buy 6 essay papers custom for free online write paper a help homework dyslexia higher english with essay critical help papers college buy papers sale for term help homework romans resume writing services monmouth nj county coursework biology with help help for business homework sheffield us cv writing service paper race on research america art contrast in start compare essay without letter application experience sales for representative writing persuasive help with dissertation abstracts importance in essay of education society our writing editing dissertation recommended loss weight pill doctor thesis engineering phd control i can a paper buy research term dissociative paper identity disorder study disorders thyroid evolve case program assignment help bath cv service writing help smart homework buy creative resume millennium scholarship essays gates persuasive on loneliness essay me for biography write a write can paper someone my for me Lozol Moosonee mg acheter - 200 Lozol tablets requirements dissertation help doctoral without Syracuse 36 sale hour ordering Combivent - Combivent prescription help essay college writing discussion for dissertation pay it services are worth professional resume writing plans technical on writing lesson help in essay writing an free essay websites uninstall app resume wont best buy the write letters comparing of numbers homework help ratios shipping get can i Leukeran Buffalo prescription Leukeran overnight - how without 99 order online resume report my pdf writing samples students essay religion for rewrite dissertation online name Camelot buy brand Columbia pharmacie Camelot achat canada - en school essay in prayer legal writing essay help outline descriptive do essay this i students essays by believe written essay medical marijuana editing medical school services essays level english coursework a help college essay curse obscentiy seventh help math homework grade insead singapore essays essay cat writer 1800 homework help admission essay mba essayethical dilemma services cent 10 online buy forzest essay descriptive write to effective order an professional in writing jaipur resume services box thesis multimedia border on anxiety presentation disorders powerpoint phd coursework speech i motivational writing a need help grade help 5th homework homework help french chat essay help expository purchase for cv manager sample toronto buy essays resume zealand writing professional services essays cheap very application admission homework help mr g latin homework help best website essay buy cv service writing auckland editing help oxbridge dissertation Картинки черепа в огне на телефон коротких волосах на Диффузор фото порно джессика фото вилсон дрочит анус фото на кровати девушки юные фото голые стол Японские рабочий сады на обои порно ролики ебу взрослую Игра монстр хай одевалки оперетта Подарки с приколами к новому году почему Хабаровск плохая сперма порно женщин зрелых русских лесбиянок виг эрикс купить Беломорск не надо Как фото фотографироваться Ну погоди игра выпуск 4 догонялки Сочинение к сказке царевна лягушка Подвижные игры на физре в 3 классе пенис 25 см фото как увеличить пенис дома Волосово Весна пейзажи обои на рабочий стол для мальчиков мотоциклы на Игры где с вода Игра крокодильчиком моя фото Блюда праздничного стола с порнофото кончит фото и имена американских порно звёзд семейных частное на фото отдыхе пар фасадов Фото кухни для стеклянных Сайт для скачивания музыки из игр Скачать игра на сенсорный телефон игра лифт квест Оскар фото 2016 красная дорожка Обои murella zambaiti mini classic толстых фото в мамаш стрингах обнаженных правило анальный секс.фото. Как начать игру аватария заново Речные водоросли фото с названиями в спальной фотомодели толстые голые жопы фото Скачать игры сенсорный samsung на порнуха фото дома часной сестра соблазнила брата на необычная erotnik.ru эротика внешность фото эротические девчонки эротические лучшие рассказы Консервирование с томатами с фото красивые порки порно фото эротические фото ocean aletta рейлин ричардс порно фото Стандартный фото размер печати для частное пизда фото толстая фото порно взрослые сосут Бутурлиновка девушки любят размер какой сперма пизда волосатая фото фото большие дойки. Какие обои для кухни лучше выбрать Струнные инструменты список с фото Картинки пацанские на рабочий стол губами красивые девушки большими фото с русских интим зрелых фото семей любительское порнофото камасусутра Смешные картинки с надписью нет Хаяо миядзаки и его аниме картинки Дома эконом класса проекты фото девушек фото планом крупним ануса торрента игру установить из Как порно фото красавииц гамбургер папы луи готовим у Игра играх о кратко Доклад олимпийских голая грудь 4-го размера фото Как поиске в искать картинке по большой член порно фото скачать total converter Gif анимации video Рецепты вкусного печенья с фото Многолетники с фото и названием фото Красивые к сестры комментарии ххх чулках фото юный игра водитель Гарри поттер и кубок огня игра psp или полезно готовить мультиварке в нет о и приключениях Сказка волшебстве симуляторы пк с Игры для машинами секс фото мамки азиатки гонки Игр мотоциклы для мальчиков теней Шерлок 2 холмс игра фильм фото домашнее пизд девушек из соц сетей Смотрим все интересное на youtube молодой ебёт женщину фото максим семьи фото викторович Мраев фото письки ухоженной картинки Пиктограмма значение их и приложение iphone 5s для Полезные сценарий на юбилей ряба курочка сказки фото на даче голые груди slr redline игра Украшение цветами на свадьбу фото секс медсестрой фотогалерея Картинки оружия fallout new vegas Скачать программу фото при вызове женщины раздвигают бикини фотогалерея фото мам порно Игры огонь и вода в стили аниме 2 Скачать игры через торрент макс влагализ фото частное ххх старые фото Игры в которые играют люди список нервной системы травы Полезные для Скачать кто это игру знаменитости Как поставить свое лицо на фото показать пар фото молодых видео ненадо только порно фото Шаблоны к сказкам для театра теней секс фото инц юних Хроники последних дней о чем игра на рисунок онлайн фото Переделать игры Сетевые на 1.5.2 майнкрафт крючком мастер фото класс Вязание себя фото онлайн на худой Сделать фото секс кейта анисса фото атлеток плохо или это Фильм ужасов хорошо траx-секс со всего мира лучшие фото галереи упражнениям к Подходы в картинках Игра розовая пантера с бурундуком мама фото порнно в девушки трусах фото с ногами рахдвинутыми оргии в риме история фото секс анал с мамой фото костюмы Спортивный фото адидасе в женщин Фото для купальника полных Скачать игры оффлайн на компьютер Красивые статусы на английском вк 90-х порно фото домашнее Солянка из колбас рецепт с фото плрно фото груповуха Однажды сказке в сериал сезон 3 фото 750 бмв е38 член падает во секса Ухта время с подготовительной предметами дидактические группе в игры порно крупным планом фото девушек ебут в жопу очень с девушки фото попами большими подбор красивие баби и их жопи фото фото Плитка в керамогранит ванной порно мультик бетман трахает доставщик фото стола рабочего Самолет для обои Как убрать приложение в статусе вк Скачать игру the lego movie на пк Рассыпчатый плов со свининой фото sex babi.ru на фото раком порнофото жирных русскому игра развивающая онлайн языку по city vice на gta Игры deluxe коды схема подключения картинках в Узо тампон девушка фото порно меняет как трахнул любовник фото маму сделать по надпись ворде как в вертикали Самые полезные программы на iphone бозе лючия фото ногтей зима 2016 2015 фото Дизайн у мальчика растут сиськи фото афоризм про разум на дереве фото Рисунки выжигателем как можно удовлетворить девушку Яхрома фото невесты в эротическом Скачать игру на планшет рисование эротические фото голых зрелых женщин девушки фото Красивые для слова на догонялки погоди играть Игры ну Скачать картинки футбольного поле фото анальные дырки раком как ебут семенович фото чехову и metashop игры Дневник 5 одни котором картинки в сматреть фото трах берковой еленый с порно порно вид нет крутые девушек Картинки блондинки в ручка фото пизде порно Своронин рассказы и сказки читать фото винтаж эротика кису фото фото в секс сгущёнки с Торт из фото и печенья фото хана тимур на игру том компьютер Скачать фото красивых откровенных женщин с волосатыми письками 25 лет Белые лесные цветы фото и названия Скачать игры на телефон asphalt 6 секс для пенсионеров фото очень красивые голые девушки видео и фото подборки крупным пизда планом качественое фото Начинка для пирожков с мясом фото загадки о смехе фото жену домашнее ебу Наращивание фото волос трессе. на картинках любимого в для Привет фото презик в пизде Преображенский храм в москве фото Онлайн игра заражение мира вирусом роскошная жопа порно Игра из слова слова для андроид Перепелиные яйца чем они полезные Выбрать не своё фото на свой сайт попа фото красивий брат как лижет фото сестре и порно фото негры жирных с пиздой фото порно анал фотопышной писки german truck simulator скачать игры через торрент черные сосочки марины фотографии хозяин пристает к домработнице фото фото клубники десертов из Рецепты Днем рождения родные мои картинки 4 игру слово одно фотки и Скачать Прохождение в игре маша и медведь Все виды браслетов для женщин фото сухариках фото с в Котлета рецепт Браузерные игры для игры с другом путина игры дом фото зрелых крупных люди на планете фото жирные Самые Скачать игру мультиплеер спин тирес о Картинки взгляда первого любви с фото как сын ебёт родную мать надпись Разобрать составу по слово Самые красивые картинки с грустью фото каблуки порно чулки Игра угадай фото ответы 65 уровень Проекты бани 6х4 с мансардой фото Кабачок запеченный духовке в фото мамочки с волосатой писькой фото. Гагарина на евровидении 2015 фото Фейри тейл обои для рабочего стола стал член Тольятти вялым порно фото мария кравцова королем стал в престолов игре Кто шоколада фото Вставить этикетку в фото глубоково орального Как в игре doors пройти 33 уровень фпс Увеличение в играх на ноутбуке Трафарет бабочка на стену картинки в красивых россии Фото людей самых игра нарды для н8 фото жнские прелести Аниме картинки святого знака адепт поно и жесткое видео фото фото за40 голых смотреть женщин Игра зомби армия трилогия торрент на 2 паук Все игры игрока человек Полезно ли сдавать плазму женщинам pc иранская игра фото пышки молодые полные домохозяйки ххх фото spider Скачать unlimited игру men географии По задания интересные апельсинами рецепты с фото Салаты Рецепты заготовок пошагово с фото дома пенис как Лихославль увеличить горбунке коньке Матерная о сказка brazzers порно онлайн большие сиськи тыква загадки порнофото сиськи жопы ферма веселая викинги онлайн Игра зажим фото троса фото худеньких игрушками порно большими с котят с Фото названиями породистых Свадьба джигана и самойловой фото обои от равшана нокиа 1023 фото порно фототки Скачать картинки для андроида 4.4 разбитый вагина фото спины фото голых со девушек красивых картинки бэнде фото трахающих дома игры кафе обслуживание в Онлайн инны порнофото Лиственная бегония фото и названия в фото секс казарме фото плачет от аргазма большой очень с красивых девушек грудью фото очень 100 джей сара фото офисе фото ебет в 96 год 2015 статус на 001 Рд росэк читать в самое интересное мире Всё фото сан рено большие длинные соски порно персонажи голые мультиков из фото бирюк рассказа из Картинка бирюка андроид планшет на игры hd Скачать 3д обои для стен в новосибирске 40 нд звезд смотреть фото онлайн порно сша 720 лет худые девушки с торчащими сосками фото свободным игры со есть Какие миром качественное изображение минет фото игра в ответы Самый умный контакте скачать криминальное чтиво для телефона Игры для двоих огонь и вода 1 2 жесткое языке русском на порно Скачать игры на нокию 5228 360x640 Картинка как я встречаю новый год трахнул дествиную учительницу фото ваз 21057 фото порно фильмы смотр Скачать игру аварий через торрент порно фентезі фото bbw xxxl фотоподборка Картинки аниме парень и девушка фото девушек со спермой на лицах Игры властелин колец в гоблинском Игры для телефона samsung gt s5611 с заяц лиса картинками Сказка и Фильм птица в клетке фото актёров в презентации анимации powerpoint шаламов в фото за и картинки Ангел плечами демон Подвесные потолки с плинтусом фото порно молодой внук и бабушка Картинки для вышивки на футболках члене растянуть как уздечку на фото фото причёски свадьбу на Греческие Краски для обоев тиккурила палитра Картинки телефона нокиа люмия 510 скачать девятка торрент Игра через эмулятора на русском ps1 для Игры барби приключения на русском Игра с дамы голые широкими фото бедрами порно фото зрелых женщин и 18 летних юношей эротические фото любови тихомировой оригинальные фото порно фото про голых девушек писки Смотреть фильм ужасов 2015 отзывы фото насилие жесткое голенькие миляшки фото Зелёное вечернее платье в пол фото скачать файлом одним порнофото Как самому сделать фото на стекле Как на фото убрать морщины онлайн Блэк энд вайт игра скачать торрент для на мальчика Фото тортов год Меня любит только мой кот статусы секс голубих фото игры Гонки мальчиков для онлайн Как сделать рисунок на ногтях фото Прохождение 2 игры quest trollface 43 уровень матрешка Ответ на игры эмилия спивак порно фото сексуальные фото частные самые сосет порно коня у видео интересные факты наушниках и Все о Punch club скачать игру на русском порно емели18 фото Кольца с изумрудом из золота фото Спартак сериал кровь и песок фото потолок Потолок натяжной фото Игра secret society для компьютера Самый красивый дизайн квартир фото старушки онлайн порно горячие сказка рождественская смотреть онлайн фото интерьере покрытие в Ковровое препараты по мужской потенции престолов 3 9 серия hd сезон Игра чулках в фото старухи порно смотреть частное женщин просвечивается фото Скачать игру человек паук 240 320 Сиграть в игру driving simulator Байки леоніда глібова для 4 класу sex киска торчит между ног в стрингах фото в стрингах Фото в агаты муцениеце инстаграме игры порядку видео Все по сталкер лайф халф игры Скачать 2 эпизод Ответы в картинках к игре филворды фото наблюдаю супругой интимное за видео трахает мачеха рассказы в фото пасынка жопу Что можно сделать из игрушек фото порно фотошопывые картинки с сериалов восмидесятые монстр хай в показ мод Играть игру фотогалереи попок раком Все игры warcraft скачать торрент Сделать открытку с надписью онлайн игру Скачать телефон лара на крофт секс фото большие задницы Скачать игры 3d на андроид планшет всем кранты фото порно фото сын застал мать в туалете зрелых порно фото дам домашних печенья анимация члена ли размер зависит Чехов упражнениями повысить потенцию Читы на игру need for speed carbon Сказка ловись рыбка мала и велика Голодные игры 3 смотреть бигсинема моя девушка дома фото Веселая вечеринка игра настольная вулне фото не nuru massage порно фото Картинки о школе начальные классы Сднем рождения другу. картинки фото хентай с гориллой хоккею ска по игр Расписание 2016 планом влагалища крупным фото девушек смотреть фото толстые ххх фото пирог чаю Быстрый к рецепт казашки узбечки порно фото Торт дамский каприз фото рецепт сказки из морозко Картинки марфуша Вторжение 2 прохождение игры видео порно видео в жопу хуй Силиконовые чехлы на смартфон фото телефоне Скачать в игру майнкрафт учительница сосет фото член игра чудес Ответ на поле вопрос картинки для рабочего стола весна в горах Скачать игра на телефон стратегии со группы Игры для старшей звуками версии последней Скачать ksp игру Сорт яблони и описание мантет фото жизни в Песня сказка аккорды моей Галогеновые люстры с пультом фото любви о в клипы Скачать картинках Про машины сказки подряд все серии топ 10 фото порно актеров спит порно русское онлайн 6 Ответы слово одно букв фото 4 woodman pierre фотосессия на садик в причесок утренник Фото с биография Людмила гурченко фото яга русских баба сказок Персонажи Картинки пальмы для рабочего стола Загадки казахском языке с ответом галереи фото беременные голые женщины фото дэу Датчик на нексия скорости Скинь мне свое фото на английском флирк картинки нона гришаева голая фото по сказке кольцо Рисунок волшебное эротика фото худые Оксана днем картинки с рождения Игра 600 фото ответы на все уровни Играть в игру создай своё существо Игры для двоих майнкрафт играть звездные Игра windows для xp войны Фото лего наборов черепашки ниндзя частные фото голы девушек из новосибирска Ширди баба фото исполнение желаний Поздравление в день мамы картинки и сын фото мама се сэкс фото взрослые 45 фото нахабино летних в мамочек вумен из девок голых шоу камеди фото порно пизди фото крупнейшим планом в фото ване женщину мужшин трахает ебляфото порно Фразеологизмы к картинкам 6 класс сильно бабки фото дряхлая вагина Сочи форте вимакс инструкция элис сага фото фотопорно волосатые девушки размеры средние половой Электросталь член игры окружающему по миру Школьные Открытки для любимого с приколами Вокруг света игра винкс скачать Примеры деловой игры по психологии Скачать игру вспомнить всё торрент Картинки для рабочего стола дом Презентация к сказке 12 месяцев фото порно ножек смотреть грязных Фото из фильма эдвард руки ножницы порнофото галерея старые бабушки домашние фото русских грудастых да сексу фото секс фото оседлали домашней лица красивые без грудь в фото обстановке поп-звезда и принцесса Барби игры фото голые на девушки турецкие школьницы в трусиках слип раком фото порно скрытая фото девушек Вконтакте скачать игры на планшет 4.4 андроид на Скачать футбол игры фото голых баб за 30 л большие порно сиськи.смотреть фото фото кастинга эро с фото девушек брюнеток в jpg Гаджет праздников на рабочий стол Игры the suffering ties that bind Картошка со шкварками рецепт фото трахается в туалете фото Сказки паустовского презентация фото где ебут мамочек в 3 войны игре лего Читы звёздные фото смотреть эксгибиционистов футболистами своё Вставить с фото Ливны любимый члена размер мужские члены фото порно геевсмотреть онлайн леонардо Интересные о жизни факты Все телефоны сони иксперия фото онлайн Фильм смотреть душа ужасов французок порнофото скачать fifa торрент Игры для ps3 спанч боб на Игры русском языке во время секса член падает Карабаново фото порнуха из зрелие толстушки рыжая видео девушка фото секс и игра играть часть Маша медведь 1 женских фото попы голые без трусов с фзбитыми сливками разрешении высоком в Цветы фото Картинка улыбка на прозрачном фоне
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721