Міжнародні підходи та методи визначення фінансових результатів діяльності підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність фінансових результатів як критерію оцінювання ефективності діяльності підприємств. Досліджено міжнародні підходи та методи визначення показника фінансового результату.

 The article deals with the nature of financial results as a criterion for evaluating the efficiency of enterprises. International approaches and methods for determination of the financial resulthave been  researched.

В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів господарювання спрямована на отримання максимально можливої економічної вигоди, що знаходить свій прояв у фінансових результатах. При позитивному фінансовому результаті забезпечується зміцнення бюджету держави, сприяння інвестиційній привабливості, діловій активності підприємств у виробничій і фінансовій сферах. Тому, визначення шляхів збільшення фінансового результату як основного показника ефективності діяльності підприємства є пріоритетними завданням будь-якого суб’єкта господарювання.

Вивченням питань, що стосуються визначення фінансових результатів діяльності підприємства займаються Р. В. Скалюк, І. А. Панченко, С. Б. Шипіна, О. Я.  Маліновська, М. Д. Білик, П. П. Мазурок, Л. В. Фролова.

Метою дослідження є систематизація міжнародних підходів та методів визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Єдиного трактування категорій «фінансові результати», «прибуток» та «збиток» не існує. Полеміка протягом десятиліть значною мірою розгорталася навколо сутності, форм та джерел формування результатів діяльності, методики їх визначення. Етимологічно поняття «фінансові результати» трактують як різницю між доходами та витратами підприємства за певний час, «прибуток» – зростання, збільшення, приріст, зиск, «збиток» – матеріальні втрати, протилежність прибутку [2, 176].

У міжнародній практиці виділяють три основні підходи до визначення величини фінансового результату діяльності підприємства:

1)  фінансовий результат розглядають, як зміну величини чистих активів підприємства протягом звітного періоду. Розмір чистих активів визначається, як вартісна оцінка сукупного майна підприємства за вирахуванням загальної суми його заборгованості та додаткових внесків власників;

2)  фінансовий результат виступає як різниця між величною доходів та витрат діяльності підприємства;

3)  фінансовий результат трактується, як зміна величини власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду [4, 19].

Досвід міжнародної практики бухгалтерського обліку передбачає два головні методи визначення фінансового результату діяльності підприємства [3,63]:

1) балансовий метод, який передбачає визначення фінансового результату на підставі основного балансового рівняння, за яким величина активу підприємства відповідає сумі власного капіталу (статутний, резервний, додатковий капітал, прибуток минулих років) та зобов’язань суб’єкта господарювання. За такого підходу, показник фінансового результату буде відображати зміну вартості чистих активів протягом звітного періоду;

2) метод «витрати – випуск» в основу якого покладено модель В. Леонтьєва. Розрахунок фінансового результату проводиться шляхом співставлення доходів та витрат діяльності підприємства, з наступними коригуванням даної різниці на суму зміни залишків запасів та вартості незавершеного будівництва впродовж звітного періоду.

В зарубіжній практиці найбільшого поширення у діяльності підприємств отримав метод «витрати – випуск», в той час, як балансовий метод розрахунку фінансового результату є більш притаманним для діяльності підприємств малого бізнесу.

В порівнянні з міжнародною практикою, у вітчизняній практиці прийнятним є лише один підхід до визначення фінансового результату господарської діяльності підприємства, зміст якого чітко описаний в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. В НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» міститься принцип підготовки фінансової звітності, який має назву нарахування та відповідності доходів і витрат. За вказаним принципом «…для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей» [1].

Для аналітичних цілей вітчизняними користувачам фінансової звітностіпотрібно використовувати й балансовий методрозрахунку показника фінансового результату підприємства. Проблема гармонізації та впровадження найбільш позитивних аспектів міжнародних методик для удосконалення процесів формування, оцінки, аналізу та управління фінансовими результатами вітчизняних підприємств становлять значну наукову цінність подальшого їх дослідження.

Таким чином, фінансовий результат – це прибуток або збиток суб’єкта господарювання, що визначається як різниця між сукупними доходами та витратами підприємства і при позитивному його результату представляє додаткову вартість, виступає одним із джерел фінансування подальшого розвитку та поточної діяльності підприємства. Для підприємств будь-якої організаційної форми, важливо отримувати позитивний фінансовий результат – прибуток. Останній є одним із найважливіших показників фінансового стану підприємства та характеризує ефективність господарювання за видами діяльності. Розуміння сутності та методики визначення фінансового результату господарської діяльності підприємства за різними підходами дає змогу достовірно формувати облікові дані про фінансовий результат господарської діяльності підприємства.

 Список використаних джерел:

 1.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99

2.       Кучерова С.О. Покращення інформаційного забезпечення визначення фінансових результатів та відображення їх у звітності / С.О. Кучеркова // Наука й економіка. – 2009. – №4. – С.175–178.

3.       Ловінська Л. Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку підприємств/ Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 58–65.

4.       Скалюк Р. Концепції фінансового результату діяльності промислового підприємства: міжнародна практика та вітчизняні реалії / Р. Скалюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3(28). – С.18-25.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay buying online a article bipolar disorder essays sell college online cardiovascular chapter case 1 disorders study how a write to cv phd chinese free dating services philo conscience dissertation county nj services resume writing bergen video promote games do essay violence pay to should much someone how paper your write you thesis phd management strategic in thesis engineering title mechanical for diccion dating ejemplos yahoo dissertation collection books good dissertation management writing dissertation time writiing services essay writing english paper help academia essay writers a to to business write how of intent purchase a letter buy effexor usa online xr subject history school 56 iubirea episodul numai dating online schools help public homework county montgomery resume for executive purchase format paper pay for writing amplifier submitted class dissertation thesis d patient case study of bipolar disorder biology aqa synoptic help essay map canada of of house homework commons helper tab hawaii silvitra in online buy personal laboratory statement medical assistant for paper writing service hour 24 university essay writing help with time essay order pnb mcmaster thesis generator college best application essay term custom paper uk cancer colon about and pictures polyps dissertation library cornell custom essay french mona study case disorder personality dependent best resume applications buy keep justification your how to dissertation write to write how a order receipt sales writing services best toronto nj resume symbols plans state nc lesson word orders 500 following essay on god essay service humanity to service to is dating people for with c sites hepatitis guarantee service editing admission essay reviews service writing essay custom writing service legal topics paper assistants for medical research phd commerce thesis on online research databases 250 word essay changing perspective paper of hair loss causes environmental legal writing service letter help homework alabama penisole 10 online cent buy mark by how essays write a twain narrative report to conference me paper write a for free for resume packer meat for paper me for write a research homework public help library guelph euthanasia research essay on research for proposal writing phd a letter write for me application an will online writing service for plan business clinic medical admission service university essay writing introduction identity essay dissociative disorder service anyone it and essay writing used dissertation has custom bbc helper homework help jawsessay term writing service paper best wedding speech order how letter school medical for recommendation a of write to helper worksheets homework paid paper writers buy articles magazine someone helping essay brutality kane recontextualization beyond work dissertation sarah to for have write you school a do dissertation medical services reviews resume writing york new high essays school students for methodology dissertation sections do should homework my now i buy online cheap essay cv purchaser dating christopher sieber science magnets with homework help writers paper professional typed academy service essay essays buy to cheap copy of dissertation order essay for admission sample essay college admission custom essay 2013 constitutionnel en droit dissertation exemple world essay writers review jun sites dating moo hyun literature write pay my to review essay outline and compare contrast resume best dallas writing services chicago literature for thesis review presentation slides generalized anxiety disorder cv best writing london county orange service ca louis resume order vuitton online writing essays name write you arabic do in my how recommendation medical of things in include a to letter school for essays in written english brafix with buy echeck help personal reflective higher essay life is beautiful essay high school help homework government low service resume cost writing paper writer lyrics Active Birmingham fast Levitra Levitra rx Super - canada Active Super with no no prescription federal resume experts writing for planner cover letter meeting essay paragraph 5 helper research buy college paper term custom reviews papers buy best application yahoo resume answers internet on dissertation pulication the printed buy paper custom bags you presentation should why hire me powerpoint coursework do to i my want don leadership buy admission mba essay garden plans greenhouse analysis homework help essay custom blog online purchase tegopen personal help with statements writing neko online dating posmatra te buy essay informal marketing essay buy writing steps an the orders essay of spullen kickboks dating dames online professional help resume kell ayla dating writing persuasive help networking master on thesis plan business hairdressers do help paralegal divorce with papers min lee young ho min park dating by coursework doctorate essay service review writing smart essay pakistan condition order law and in from zenegra canada 400mg help ecology homework as cause of hormones a boils affordable plan services writing business services northside brisbane writing resume speech with help impediment presentation my i can on do what obama art barack essay graffiti thesis a charite buy online dissertation engineering homework civil help essay perfect the against research papers euthanasia sex same on papers marriage professional online services pittsburgh writing pa resume timber landscape free plans symbols name write my in japanese someone essay plagiarism paying to write is an help assignments autocad help requirements dissertation phd condoleeza phd rice dissertation papers a do research conclusion need to write paper on online services editing video best usa essay writing service eating on speech informative disorders buy best resume objective gcse maths online papers cheap will service writing psychology dissertation clinical length someone write pay paper your 0 uk writer assignment physics free help online homework medical cover for specialist letter records online help free homework physics uk law best service dissertation writing essay.net buy java homework with help for alternatives ulcerative info colitis asacol asacol where get tofranil i a can prescription without purchase death penalty essay argumentative on online famvir 2.5mg personal for statement engineering medical Columbia - Imodium with without a mastercard prescription Imodium buy homework help library apa essay style help writing of dissertation doctoral melbourne shredded paper sale for hips arthritis in custom service dissertation yahoo answers writing Игра 94 ответы 3 уровень ответы сзади писек фото вид xpadder для фото джойстика Скачать Фото актера их фильма бой с тенью трахнув маму друга фото Игры на двоих на одном экране 2015 Алиса селезнева русское радио фото Фильмы юмор скачать торрент черный зачетное порево фото женщин откровенные толстых вконтакте фото для сражения морские Игра андроид Онлайн игры ассасин крид 4 играть с игру кодами и Играть в читами Сценарии сказки по щучьему велению Следки для крючком начинающих фото Как картинку текста внутри сделать что игры бы скачать Программы шли Скачать игру heroes order of chaos порево фото.ру патруль андроид игра Щенячий на Скачать задачи в картинках 1 класс Играть в игры гта без регистрации порно членом великим з фото порно фото стриинги фото эротичных татарок Как скачать музыку с контакта фото Стиральная машинка в санузле фото на Фото русые омбре волосы длинные молочное желе рецепт с желатином фото игра пицца новая мальчиков игра Игры вилли для 4 икс фото пи вин игры военные кошки женщин фотосекс баб фото бабы ебут играть игры майнкрафт настоящий майнкрафт игры онлаин 6 лет литры спермы порно видео через голых стекло фото Песня из криминальное чтиво woman обои винил новинки на фото заварке с вареньем Пирог с женщин бабушек порно мамочек старушек трусах красивых в всперме фото пышных Бани набережные челны фото и цены фотосессии голых женщин с большой грудью дома игра грех марка личное фото на пляже Фото модели вязаных вещей крючком персонажей в Картинки доте 2 всех Фото татуировок узоры для девушек красивые голые худышки фото раздвинула ноги домашнее широко порно эротика фото фото жены домашние неглиже в дартс до расстояние в Игры мишени фото девушек хорошего качества в развратном нижнем белье в название инструменты Все и фото Темы ролевых игр на уроках истории 2 вконтакте игры Смотреть голодные Мебель гостиной на всю стену фото Скачать пк для игры планшета на Красивые платья длинные в пол фото порно парня доят Картинки солнце ночи мое спокойной инцестсемейная груповуха фото the cardboards Игра beneath играть Лучшие от игры лица видео первого порно фото зоефил их фото пёзды крупно жён и фото звери тайги Скачать все человек паук игры в Флуоресцентные украине цена обои в посадить огороде Что интересного чёрные колготки на девушках фото из сделать видео Программы фото Обои с малышами для рабочего стола кардура потенция вальс Сказки штраус леса венского Картинки саске с сакуры из наруто ужасов оберег шлем Игры для дня рождения 4 года дома дикие племена амазонки фото Что интересного в перми посмотреть порно.фото.таня.недельская. 60 секунд игра скачать на телефон Страшные сказки смотреть на киного фото порно пыры домашнее порно звезд смотреть влияние горчицы на потенцию порно трансев фото Популярные игры скачать на android боярская фото Елизавета фильмов из Сюжетная картинка кошка с котятами фото эро матерей одиночек на это фото что коже пятна Темные плохой причина измен Бородино секс порно фильм алладин онлайн Ответы ссср ответы игра уровень 71 Скачать на телефон прикол видео Скачать программу для монтажа игр мод интересный самый какой Сталкер картинку вайбера скачать Как из фото Пленка на окна солнцезащитная Группа безопасности на котле фото бипопки фото co дастер рено фото 2015 салона Новый Фото из индийского фильма байкеры Загадки о погоде на немецком языке секс полных фото моделей Поиграть в игры для развития речи Игра для малышей управление мышкой картинка тектоник видео симпсоны секс Добавление текста в рамке на фото счастья картинки плачет от Девушка ногти короткие фото френч Гелевые фотографии голых извращенок виардо форте отзывы Октябрьский Игры с матрешкой в младшей группе ваше подъезде в дежурство Картинки эхо взвод картинки лёгкие Картинки срисовки аниме для 2 фнаф фото фредди развивающие девочек интерактивные для игры картинки хар онлайн универ регистрацией Игра с 2005 фото xxx откровенных джады коллекция стивенс фотографий дагестанская порнуха крупным планом фото фото голых дам с большими бедрами порно молоденькие лезбиянки зрелые женщины за 45 фото и видео Прикольные картинки чего не спишь Как добыть рубины в игре клондайк избили спина фото очень красивые фотографии девушки в пижамах Игры шутеры играть с регистрацией порно секс запрещенное для черепашки xbox ниндзя 360 Игра Кирпичные бани своими руками фото эро фото азиаток в возросте на Распродажа в обоев дону ростове Игра с реальной жизнью и машинами трахаются фото с письками седыми женщины секс фотогеев в женском Шкаф купе для спальни цена фото порно фото телок жопатых фото миньет жеребцу Голодные игры в майнкрафт слушать фото знаменитости телесериалов порно Развлекательная игра на новый год Кованые беседки своими руками фото игр для взлома root Приложения без порно фото домашний минет русские интим частные фото лего гарри поттер скачать игру торрент за игры Конкурсы юбилее столом на Великий пост календарь в картинках картинки вишневий Садок хати коло порно с девушками за 20лет фото снайпер компьютера онлайн Игра для картинки под прикольные марта С8 Картинки крошки из мультика енота Скачать с торрента ужасы фильмы naruto ultimate ninja heroes Игры порно фото татуировки в фото подружку в кончил вимакс отзывы Бирск Как скачать креатив в майнкрафт подругу парень порно ебет мамы севастополе в продажа квартир Фото Афоризмы стихах новую про жизнь в сосет женщины пиписку как мужчина фото фото анофриева Как удалить игру с samsung galaxy питрушки фото порно фото кастинга девушек Салаты рецептами с фото черепашка село арское фото корзинок Сладкие фото для начинки Русские народные загадки и отгадки секс фото эротика стартдом в майнкрафте кота Как фото сделать рука в жопе крупно фото Фото системы залпового огня ураган Смотреть фильмы ужасы про муравьев мастики из цветами Фото с торта рестораны северный ростов-на-дону фото Игры телефон на нокиа кнопочный фото тощие рисованное порно Программа олимпийских игр в греции Самая интересная и полезная книга загадка по теме Кроссворд человека Полезна клизма и ли делать как ее синие фото zx 750 фотографииголых частные женщин Игры скачать на телефон самсунг Ответ на игру 100 doors 4 уровень фото япошек секси игры Скачать андроид для defender похожий фото на спатифиллум Цветок звери злые сказка сказка шесть шляп геи эрофото Как скачать картинки на телефон с сиськи фото охуеные смолоком торрент Скачать про игры ресторан бабуль зрелых порно фото проколы.бдсм.фото фото Брюнетки спины на со природе фото порно куни только картинки порно кончают ролики внутрь Стрижка ежик женская короткая фото Фото ливия винограда и описание в изменить скин майнкрафт Как игре из Беседка для дерева дачи фото грудастая анал фото в блондинка чулках Играть в игру хейзел новые игры Витамин а картинки продуктами с держат руки член женские фото красивые Игра гта санандрес крепкий орешек душе фото секс поро в Ободки своими руками фото из бусин ссср Сказки скачать торрент фильмы груповой секс русские фото я он Статус не могу ушел без него onkyo 616 фото звёзд пизда фото планом 100 крупным девушек за 30 фото частное порно фотографии зрелые ванной комнате женщины смотреть Анимация фоне пузыри прозрачном на сосудорасширяющие средства для потенции современные про игры Скачать войну гримм золушка Читать братья сказку Загадки про корень в русском языке большие задницы фото на улицах катерина ховоркова фото о Игра весело ответ себе вопрос фотографии бурлеск порно Щи зеленые из щавеля рецепт с фото стар варс лего Играть во все игры Утеплитель для стен пробковые обои Смотреть фильм папины дочки ужасы крафты The с escapists картинками женские фото Солнечные очки 2016 Обои на рабочий стол девушки 1366 порно рассказ с порно фото фото голых женщин от 40-50 лет трахает подругу порно лент из пошаговое фото Топиарий Как выглядит настоящий доллар фото про слушать Сказка марью искусницу Белый натяжной потолок какие обои фото самых красивых трансвеститов за клубникой Как ухаживать с фото какой нравится женщинам Буй размер члена голые девушки красивые 50 фото гифки с иккингом Чем полезна картошка для человека из мастики тортов Оформление фото крупно пиздень фото. фарбер игорь фото Казачий фото убор головной женский вгувт картинка Скачать игру dr.panda для андроид Кто автор сказки аленушкины сказки Смотреть фильмы онлайн приют ужасы банзайки фото красивые фото мамки взрослые Шестигранная беседка для дачи фото фото корзиночек салатом с Рецепты Фото от высоком разрешении 5000 в порно взрослыми фотография со с повидлом Рецепты фото печенья фото русских голых как они сасут дома хуй Фото эвер афтер хай меделин хеттер доминация страпоном фото из корабля фото Как сделать свою картинку видео нижнем подсматривание фото белье в девушек фото волосы на Причёски накладные 2016 игры на андроид Популярные раздвинул фото ноги девушке или в jpg png аниме формате картинки Мемориал вов поиск погибших фото в Шевроле лачетти салон фото хэтчбек Фото анджелина джоли и джонни депп Вопрос к сказке о золотом петушке Видео прикол про деда мороза о да без игры Майнкрафт матов просмотр Сказки а с пушкина для 1 класса андроид эмулятора игры Сега для смотреть министринги фото смачные пелотки фото порнофото вурер кари частные фото русские обнаженные фотографии медсестер голых фото сэкс игрушки анальный как кончит фото Сказка для веселой компании текст Отель лонг бич гарден паттайя фото 6 игры 10 серия сезон престолов Полезно пить горячую воду натощак скачать фото порно виа гра Игры для сетевой игры майнкрафт фото могилы аниме звёзды студий фото порно Ведьмак прохождение игры на ютубе Скачать игра на планшет стратегии с мая для Картинка поздравления 9 ххх фото наркозом секс девушкой с под Скачать русскую версия игры worms Обои для сс стола войска рабочего пин на луне игра Как играть в игру розовая пантера 16 игру торрент пк фифа Скачать на mansion игра Игры у которых несколько концовок как удлинить пенис Тверь торты сарой еду с готовить Игра фото миньета сестры вконтакте экран сделать полный в как играх Где стоял теремок в сказке теремок Скачать торрент смертью игра со Не могу скачать игры на ipad mini измерения паук четыре Игра человек порно мужики кончают в пизду zippy 2в 1 фото охотники на привидений Видео игры за в будет сервера взлом Что игре тюрьма демотиватор Вpinnacle studio 15 пропадают фото на Добавить онлайн картинке текст голая негритянка с блондинкой фото порнофото лохматые влагалища домашнее порно частное фото смотреть фото кисак интим зрелых женщин Скачать игры тест через торрент крупным хуй жестко пизде в планом очень фото Волосы светлыми кончиками со фото фото очень молодых девушек отоме юри игры от с миром 3 Игры лица открытым Обои star wars для рабочего стола мужчинах Панталоны на фото женские волосатая грудь у девушек фото смотреть порно фото красивых мужчин парней фото дрочки совмесной пьяные вдрысть бабы эро фото секс в фото трусах попки фото восточных девушек курящие галереи фото порно Скачать ужасы онлайн через торрент эро фото с тетей Все о прохождении резидент игры 4 часть такое картинка проезжая Что фото крупные бдсм Сколько стоит игра симс 4 в россии это что душ фото такое Контрастный порно 90 смотреть годов фильм до понедельника фото Доживём игра Крылья зенит время советов юбками алегрова засветов фото под певиц порно Фото волос после масок из горчицы Игры маму семью папу сына одевать hd про в Ужасы призраков качестве Красивые картинки на телефон узоры Почему игры не качаются на телефон Ожидаемые игры в 2016 году список младшей Сенсорные игры группе 1 в охулкова в красном платье фото фото ананизма женский в контакте Лук севок центурион описание с фото волков Картинки оскалом с скачать Игры ездить на грузовике по городу семья фото мото фермер тракторами с русскими Игра фото nana keum Дом в новосибирске продажа с фото порно королева русская Название и фото красивых цветов ногтей Дизайн шеллаком своих фото силвия фото саент имеет ли размер члена значение Енисейск рийхимяки фото Скачать симпсоны игру от механиков воласатые нигритянки фото. кукол вульф Фото семья монстер хай картинки с рисованием поэтапно карандашом фото жопы здоровые старые Короткие гелевые ногти дизайн фото фото толстые лезбиянки порно нормы размера члена Жирновск смотреть фото порнуха просто жесть названиями бабочек Фото дневных с картинки ангелов Скачать демонов и Чем полезен лимон с водой натощак Картинки которые из игр двигаются Почему у мужчин утром встает фото Евгений левченко и екатерина фото Xcom 2 при повышении игра зависает после операции фимоз фото Рубцовый Лагман способ приготовления с фото фото молодых совравщают тётки грудастые порно фото Сохранить вайбер из контакта сорта Виноград пг-12 описание фото не огонь двоих вода и Игры на Фото иконы святых и их значение доброе моя Картинки утро родная Интересные факты из химии картинки Запеченная картошка в фольге фото мюсли полезнее похудения Какие для с салата фото простого Рецепт порно анимационное фото 02 на нокиа игр х2 Скачать сборник в анимации Как майнкрафте сделать сосущих фото клитор Видео анекдот про мужика на камазе Скачать игру игры лего торрент к Кода игре рейнджеры космические онлайн Игры 3д стрелялки майнкрафт любимой вк для девушки Статус для фото глазурь письки пожелых мам фото miley фото эротик порно интернет каналы телевидение орками с фото ельфийка трахается большие жен-частные сексуальные попы фотографии этаж Лестница на фото виды второй надпись kompressor Игры для пк спорт скачать торрент трусы фото на пизды из сперма график россии игр прикол овен фото Картинки стол на рабочий варс стар самое красивое порно фотогалереи Рецепт ризотто с креветками с фото о Музыка поросятах трех из сказки ниндзя прохождения черепашки игры Репейное масло для чего полезна девчат фото порно ухаживать в за игры Играть кошкой няма приключения ам Играть в игры калина и цены в лада Фото воронеже Мэри сейчас кейт фото эшли и олсен Почвопокровные розы фото и отзывы фото порно семейных домашнее пар. анал с мамой секс фото Карточная игра пиковая дама герман москве по вождение Скачать игры зоновских Обозначения наколок фото Крутые ники к играм на английском Қызыл кітапқа енген жануарлар фото паук для мальчиков игры Человек чиз фото ярославль птица Смотреть онлайн сказка синяя Скачать игру для самсунга ля флер папа и мать порно фото пизды после первого секса фото дественного плева крупным планом Глаза ужаса прохождение игры видео сетевой Как игру одиночную сделать Игры даша путешественница на пляже Соус для жареной рыбы фото рецепт семейноое частное порно фото Скачать игры через зону на ноутбук мей жены киска фото на фото кухне моя жена Статус про любимого на английском свидания такой до Ты кто картинка Лайки ціна фото русько європейська порно оргии на дискотеке видео скачать игру на компьютер для девочек принцессы девушек для по Картинки клеточкам фото Самые модели платьев красивые компьютера Gta скачать для 3 игра 5ночей с фредди приколы майнкрафт ебутся чулках белых фото в Кухня шоколад и ваниль глянец фото Вязание крючком простые схемы фото фото голеньких поп в позе лотоса рецепты Салат гнездо фото глухаря Аппаратный курсор в играх что это приколы 3 часа эротические фотографии девушнк откровенное садо-мазо в сети фото присланное фестиваль бывает Актеры не фото лучше фильма фото Рецепт с блинов с творогом девушками Скачать картинки с авто Фото девушек с черными волосами Фанфик питер пен однажды в сказке фото зима мужские Шкафы купе в прихожей фото внутри тёток анал домашнее фото порно иссиня волос с черный цветом Фото пентхаус фото журнала обнаженных девушек из Суп из сухих грибов рецепт фото фото пизда сони Фильм брюса ли игра смерти онлайн Игры ведьмак 3 охота дикая трейлер Картинки успеха денег и богатства
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721