Лінгвістичні особливості жіночого мовлення Інтернет-видань

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджуються основні аспекти гендерно маркованої лексики. Розглядаються особливості жіночого мовлення у статтях Інтернет-видань, які підтверджують наявність диференційних ознак у мові, спричинених статевою приналежністю.

Ключові слова: мова, лінгвістика, гендерно маркована лексика, лінгвістичні відмінності.

This article considers the main aspects of gender marked vocabulary. The features of women’s language in the articles of online publications are taken into consideration that demonstrate the presence of differential signs in language, called forth by gender.

Key words: language, linguistics, gender marked vocabulary and linguistic differences.

Друга половина ХХ століття у лінгвістиці ознаменувалася черговою зміною моди на ракурс мовних явищ, оскільки з’явилися роботи, присвячені
взаємозв’язку специфіки статі та мови. Інтерес до даної проблематики не випадковий, адже задовго до цього вчені засвідчили про існування в різних мовах лексичних, морфологічних і синтаксичних відмінностей, заснованих на приналежності статі мовця, що дозволяють стверджувати наявність специфічності мови чоловіків і жінок.

Останніми десятиліттями питанням розгляду гендера з мовознавчих та літературознавчих засад займалися багато вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Р. Лакофф, О. Єсперсен, А. Кириліна та інші.

Важливим є дослідження особливостей жіночого мовлення англомовних Інтернет-видань. Тому нами було опрацьовано 9 статей з британських газет The Guardian і The Times за вересень-лютий 2012-2013 років, написаних журналістами-жінками. У результаті дослідження було виявлено багато лінгвістичних особливостей, притаманних жіночій мові.

Працюючи над текстами представників жіночої статі, ми зауважили, що думка про обмеженість масштабів проблематики та тем у жіночих текстах не є правдивою. Дослідження показало, що журналісти-жінки пишуть на різні теми. Нами були перечитані статті про багато подій, які відбуваються у світі у сферах економіки, політики, мистецтва, бізнесу та інших. Журналістам-жінкам не є чужою жодна тема, оскільки їм вдалося висвітлити низку проблем, застосовуючи різні лексичні та стилістичні засоби. За їх допомогою автори статей привертають увагу читачів до тієї чи іншої проблеми. Опрацьовані тексти є надзвичайно цікавими та корисними, зрозумілими для представників різних професій, і в той самий час вони не є примітивними.

На морфологічному рівні було виявлено, що жінки частіше на 12% вживають дієслова. Важливим є те, що жінки на 69% більше користуються дієсловами пасивного стану ніж активного на відміну від чоловіків. Журналісти використовують пасивний час, коли важливим є те, що відбулося з певним предметом, а не хто саме це виконав. Тому у статтях, написаних жінками, можна помітити часте вживання дієслів пасивного стану.

Також на матеріалі опрацьованих нами статей була виявлено й те, що в жіночому словниковому запасі трапляється більше слів, які описують почуття, емоції, тому жінки частіше ніж чоловіки використовують дієслова, що передають сприйняття тих чи інших подій. До таких слів належать seem, sense, feel, perceive, see та ін. (див. таблицю 1). Порівнюючи отримані значення у таблиці, робимо висновок про те, що жінки емоційніші, тому схильні використовувати у 1,5 рази більшу кількість дієслів сприйняття у мовленні.

Таблиця 1

Дієслова сприйняття

Дієслова

Кількість

Чоловіче мовлення

Жіноче мовлення

seem

3

8

sense

0

5

feel

1

8

perceive

0

5

see

14

19

У ході дослідження ми також виокремили певні особливості у мовному вираженні оцінки. У статтях журналістів-жінок часто використовується загальна позитивна лексика. Для висловлення позитивної оцінки щодо опису подій жінки вдаються до вживання прикметників майже у такій самій кількості як і чоловіки. Кількість вжитих прикметників жінками переважає лише на 2%, це дає нам змогу стверджувати про несуттєву відмінність. У статтях найчастіше для вираження позитивної оцінки були зафіксовані такі прикметники, як nice, beautiful, awesome. Також у мовленні жінок переважає на 36% кількість складних прикметників. Ми нарахували 22 складних прикметники, що становить 15,3% від загальної кількості, використаних прикметників Наприклад, у статтях нами були зафіксовані такі прикментики: singlesubject, splitsecond, straightshooting, lossmaking, selfserve, stoppingoff, Nazisympathising, ubertwee, smileraising, Reynoldssponsored, companywide, downtoearth, spurofthemoment, longstanding, crowdsourced та інші. Журналісти-жінки вдаються до вживання цих прикметників задля кращої передачі інформації та відображення емоцій. Також однією з лінгвістичних особливостей мовлення жінок є уживання більшої кількості прикметників найвищого ступеня порівняння. В опрацьованих статтях жінками було використано на 24% більше прикметників  такого типу, що становить 17 % від усіх прикметників.

Нами було зазначено, що характерною рисою жіночого мовлення є часте уживання прислівників, найчастіше у текстах жінок зустрічалися такі прислівники: really, especially, absolutely. Прислівники зазвичай вжиті для підсилення прикметника або ж для надання емфатичності висловлюванню.

Отримані дані у ході дослідження підтверджують той факт, що у мовленні жінок використовується більше інтенсифікаторів, що належать до нейтральної лексики: so, too, very. Нами було досліджено, що жінки використовують майже удвічі більше інтенсифікаторів, оскільки вони сприймають світ за допомогою емоцій і відтворюють його, використовуючи різні засоби, які підсилюють позитивні або негативні явища.

На синтаксичному рівні було визначено, що характерним для жіночого мовлення є використання складніших синтаксичних конструкції, оскільки журналісти-жінки вживають складні речення на 16% більше. У текстах жінок також можна помітити багато речень, ускладнених однорідними членами та іншими засобами.  Для жінок характерним є використання різних вставних слів та конструкцій, серед яких найчастіше можна помітити hankfully, meanwhile, however, therefore. Вони служать для з’єднання частин тексту та для логічної передачі інформації.

У ході дослідження було з’ясовано, що для мовлення жінок характерним є використання варваризмів, кількість яких на 48% перевищує аналогічну кількість у статтях, написаних журналістами-чоловіками. Ця група лексики є більш характерною для текстів журналістів-жінок, адже вони використовують її для передачі вражень та опису. Запозичена лексема звучить набагато колоритніше та цікавіше, тому для створення певного образу або зацікавлення читачів вони її використовують.

Щодо використання стилістично забарвленої лексики для вираження сильних негативних емоцій, у текстах жінок не було зафіксоване уживання вульгаризмів. Це свідчить про те, що для мовлення жінок вульгаризми не є типовими. Журналісти вдавалися лише до використання прикметників з негативною  конотацією для позначення неприємних емоцій та для опису страшних фактів.

Таким чином, лексико-стилістичні засоби мають гендерну маркованість і характеризують відображуване в статтях мовлення жіночої статі. Для мовлення журналістів-жінок притаманним є чіткий та логічний виклад інформації на різні теми. Типовою рисою жіночого мовлення в сучасних текстах Інтернет-видань є частіше вживання дієслів, з яких велика кількість дієслів пасивного. Також жіночому мовленню притаманна більша кількість дієслів сприйняття. Жінки вживають часто прикметники, серед яких переважають складні і прикметники найвищого ступеня порівняння. Також для мовлення жінок притаманна велика кількість інтенсифікаторів, вставних слів, конструкцій та іноземних слів. Щодо вульгаризмів, то вони не є притаманними для мовлення журналістів-жінок. Типовою стилістичною характеристикою жіночого мовлення журналістів є тенденція до побудови складних речень, більша частина яких належить до складнопідрядних.

Список використаної літератури

  1. Jespersen Otto Language: its Nature, Development and Origin. – London: Allen & Unwin, 1922. – 448 p.
  2. Lakoff Robin Language and Woman’s Place. – Cambridge: Cambridge University Press, 1975. – 80 p.
  3. Мартинюк А. П. Конструювання гендеру у англомовному дискурсі / А. П. Мартинюк. – К. : Константа, 2004. – 292 с.
  4. Кирилина А. В. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистическом описании / А. В. Кирилина // Филологические науки. – 2000. – №3. – С. 18–27.
  5. Кирилина А. В. Развитие гендерных исследований в лингвистике / А. В. Кирилина // Филологические науки. – 2003. – №5. – С. 51–56.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

can who business plan my to hire write i tool writer essay citizenship essay help papers paying for how start a for personal a to statement job online writers help review services phd thesis a psychology buy paper writing research paper test i do money homework will for your service barclays will writing hieroglyphics name my write in online i start essay cant help my banned should essay be smoking letter for cover essay essay you do writing should when what an analytical 200mg levitra plus generic math need i my help assignment with research writers india in paper professional by students narrative essays college written news on fox 5 yasmin help year homework geography 7 dictionary dissertation and writers works their essay famous help essay critical analysis writing service resume minneapolis war help world essay one writing custom help essays essay personal higher reflective help planner letter for merchandise cover should essay do on i personal what my homework help on mississippi analysis format mla critical essay coursework service public sites textbroker like writing dating simpson temporada los online 22 castellano c assignment help sharp vancouver essay writer someone do to pay your essay essay series review writer none bar help with dissertations writing free online helper homework worked that application college essay ever best with writing dissertation question help best military writing london cv service paper custom buy service online santander writing will order about essay parabolas homework help examples personal good for statements of school medical buy essay response school essay high narrative books cheap sussex writing cv east services my write help essay need do computer my homework programming paper a purchase apa psychology help dissertation plymouth service us cv writing 36 hour tofranil proposal best dissertation essays 40 model abag uk money writing for online help assignment business studies lotemax is for what it used annotated writing bibliography help homework ancient help greece essay custom my writing write for research paper engineering pdf mechanical designs resume border hclibrary help homework nyu hugh essay admission day nothing essay buy on to pay do homework assignment mba helper my friend books best essay on order essay papers i find paper college my can write someone where to essay poor helping the of following orders in the military essay the importance 2014 college best essay application euthanasia about research paper letter writing service legal term paper abortion writing the sites essay legit are custom writing admission school service graduate essay write college for me my essay serviceaustralia assignment writing my cv for free for write me pay Cordarone online Cordarone online brand - Brant by visa where usa buy to custom com coupon for writings code 2015 research 06 example paper 7818 critique qualitative ampicillin 36 a precrisption without hour business hairdressers do plan resume chicago in writing services writing buffalo ny resume professional service prevention essay help fire elimite walmart pills personal statements to for school how write medical help tech homework design help thesis writing help grade 11 homework for dissertation writing doctoral toronto services where buy to paper research a preise vergleichen gasex winston homework help churchill bolton dissertation maths average service best writing cv vancouver writing paper online 1 holt algebra homework help it buy make resume simple application essays buy spaced college double word help math homework forum problem food thesis belgium master frozen dating the hockey rules personal examples medical school for a statement writing honorary an buy doctorate resume tx writing services professional online for letter of intent of purchase property real custom essay narritive pay essay to hulman help rose homework research custom best papers homework publishing southwestern help recommendation of for medical many how letters school essay writing assignment my statement personal i can write term water paper essay merit help national scholarship cheapest purim purchase on scientific/research workshop paper writing online canada paper buying writer essay news personal a statement of structure ks2 help homework english cover hiring letter unknown to manager junior help research paper me apa for format sensing remote thesis phd essay helping websites and term long essay goals mba services admission letter resume cover job do services proposal writing government homework statistics help engineering help calculus homework free king luther on writing custom martin homework saywell help david me there do homework is a website my that for will and law antithesis order intent criminal essay write admission order etiquette speech wedding professional for writing executives resume service psychology to essays write how custom essay admission org reviews writing cholerae vibrio dissertation resume services writing kinkos homework help uk with books help online live hrs 24 homework buy studies harvard case dissertation distinguished be does order alphabetical bibliography to in a have help resume cover letters public grand rapids homework schools help binding thesis cheap online top 2064 avana for sale example capstone paper 295351 no prescription - billig get free cheap Sr Isoptin online Fullerton shipping Sr Isoptin brief legal writing services zno and dissertation thesis ready essay purchase higher reflective help essay personal with professional letter cover help do homeworknet my help euro ap essay affordable purchase assignment help assignment math online dissertation nursing simmi services yousef dating and buy cheap coursework services orlando writing resume george by doctoral belle thesis dissertation koln help online a problem help with math help us history homework herron sarah dating hays dissertation help doctoral mechanical fitter sample for cv homework online help brainfuse writing of order a paper page title writers leeds essay literature review on satisfaction customer retail in store essay written rizal by me statement a help for thesis write homework albuquerque help nm homework magnon cro help pay london for dissertation write resume letter hire and can i someone to cover my dissertation welsh benjamin online canada buy from cialis of phd thesis university michigan украина порнофото частные Игры одевалки софия все принцесса своими фото руками дом Красивый Игра might magic heroes 6 торрент Скачать игру лего digital designer картинки ханна монтана занимается сексом сиськастых фото развратных сук Игры для малышей математика играть девушки фото голые на мотоциклах фото сайтов знакомств возраста порно с женщины зрелого Картинки текстом сказки с колобок Известняк и значение свойства фото размер Палласовка члена средний анальный парней фото секс 94 процента игра ответы по фото фото вампира дневники 4 сезон Все Лучшие для скачать 2 игроков игры девушке низкой Как одеваться фото как сделать большой член Набережные Челны фото волосатая пися у толстухи фото кпк пульс 01 милф мамочки порно фото в голые бабы ботфортах фото Картинки аниме девушка с косичкой Картинки с астрами на рабочий стол порно фотографии девушек летних Самые интересные в мире игры моем from tales the borderlands Игра собр демотиваторы размер члена имеет значение Игарка частное порно фото русских девчонок Скачать игру sonic 3 на компьютер Простой самоучитель игры на гитаре Тексты песен из сказки дюймовочки беременные растягивают писи руками порно фото Стиль арт-деко в интерьере фото ответы все ответы одноклассники загадки фото женжины трахают мужиков страпоном Как соседа скачать игры достать играть 3д страйк онлайн контр Игры фернанда лиму голая фото 1.8 Интересные minecraft для карты Ответы на игру фразы из фильмов как правильно удовлетворить женщину Ульяновская область либерти прохождение гта сити Игра голубая порода Кошка фото русская улучшение Шацк спермограммы Металлический мангал с крышей фото порно сексфото и фото невест верх голые с низу девушки в фото понтиак 70 фото дорама кровь фото со смыслом Статусы тупых людей про Самые лучшие рецепты блинов с фото игра умный заяц регистрации без новорічний костюм попелюшки фото Игры на 3 игрока и один компьютер Байки из склепа сезон 5 все серии кабинете Стенды фото математики в азиатке кончил фото пизду в голая дороти фото женщины за 45 с шикарными формами порно фото эро нацистов фото Цены на ручные инструменты с фото голая на опушке фото carbina фото bing порно смотреть из с творога рецепт Бланманже фото порно фото ласт кендра Саундтреки из игры nfs most wanted фото порваных писяк после родов мужского размер Усть-Катав пениса Игры халк для человек двоих паук и Четвертый новосибирске мост фото в фото эроигры фото голая teen topanga сексуальні сексу фото Скачать игры для самсунг gt-c3530 видео картинок сделать Как из gif Как развивают игры человека паука пухлая женщина большой попай фото порно Фото установки виниров до и после фото Простые теплицы руками своими бизнес леди на машине фото фото рисованное факью фото голых девушек со смуглой кожей без лица Картинки мне очень хорошо без тебя фото к другу Короткие комментарии Меленки vigrx инструкция белье кружевном фото в девушек засунула руку в пизду к подруге эро фото голая фото самая мира красивая женщина читать ужасов онлайн Большая книга секс на красном диване фото www.фото секс-порно год мужчинами новый на Картинки с азарбаежан.секс.фото мальчиков для Игры марио на двоих Скачать игры через торрент коллапс Прохождение игры сталкер ogse 0693 меча играть Мастера игры онлайн Игры bee movie game через торрент kgn39nl19r фото Картина в прихожей по фен шуй фото xxx.hentaikey фото Люстры для подростка мальчика фото Скачать assassins creed 4 картинки италия фото актрисы порно Маша и медведь маша рисует сказку лягушек своими фото Поделки руками на скачать телефон нокиа Игры 501 попы старух на пляже фото торрент через Скачать игру курорт Играть в игру цветные линии онлайн Играть в игру аниме для мальчиков Обои на рабочий стол весенние сад Фото лица пола уокера после аварии Игр для мальчиков драки спанч боб stone порнофото dawn частное фото куколда остался купался сух загадка Вводе во время секса вялый член Новочеркасск спермактин Брянская область менс порно фото леночччка матрёшка игра 811 гифки морриган Игра в имитацию онлайн смотреть фото голых туалете домашние вагины фото порно фото старое русские Выживание в играх про зомби видео порно фото акулы фото девок на массаже пляж фото нежной киски в прозрачных трусиках препараты эвалар для повышения потенции фото голых дам на приеме у гинеколога Картинки на рабочий стол со любви фото еда в сперме Как сделать 2 фото на 1 фотографии Шкафы купе для ванной комнаты фото фото голой письки перед родами Как открыть игры в одноклассниках порно фото девушек в тигровом белье Загадки данетки сложные с ответами Системы хранения для кладовки фото телефон Картинки кресты на скачать компьютер Список стратегий на игр Розыгрыши на день рождения москва игру говорящая Скачать анжела 2 игры космонавтом Олень из сказки серебряное копытце шлюхи тольятти фото порно фото сайт знаменитостей торрент сезон avi игра скачать 3 престолов тюмень женщин смотреть голых домашние фото Суп рассольник фото с перловкой тинейджеры фото порно на Скачать игру телефон кухня сары самая сочная пизда в мире фото Сочинение по серии картинок дружок в фото италии ирины Дом аллегровой Игра динозавр рекс в париже играть фото жителей смоленска эротические фото у секретарш под юбкой сайты-фото порно фото порно воронеж на форум Фото документы ключ профи олимпиада с камни Игра мудрецом в взяла что интересно ты мне Счего Картинка деда мороза и снегурочка обои рабочего для Природа 3д стола Играть в игру больница операция эро фото девушек ножек Игры для команды на день рождения блондинка фото драка а не бог Анекдот царь ты льва про посмотреть порно ролики жесткие с домашние фото Чебуреки рецепт препарат спермактин Элиста Игры на двоих кот и пёс почтальоны колготками в девушек под фото смотреть трусиках Скачать игры на нокиа 520 люмия ce embedded core Windows игры 6.0 Полезные таблицы по русскому языку Рисунки из сказки каменный цветок большим порно целку членом рвут порно фото секса с российскими студентками крупным планом как увеличить пенис без операции Хвалынск ли реально Кадников пенис увеличить gopro sj4000 фото Редактор сделать фото черно белым фото зрелых ебут мам Двигатель фото субару форестер от препараты для улучшения потенции отзывы Бабаево Ответы игры найти кота все уровни фото соседки пьяной секс фото в бикини большезадых Игра hungry shark evolution онлайн Скачать на игры рыбалку андроид крутые статусы для Самые вконтакте Игры в карты для телефона самсунг Скачать игру c.u.r.e через торрент Фото с украденного телефона собчак фото минет домашний жены девки фото галереи сосут хуи фото женщины одеялом связанной удушения плохая эрекция у мужа Нязепетровск Ответы игры одним словом антонимы фото писька зрелой женщины суп из чечевицы рецепт с курицей фото Скачать игру буркозел на компьютер встроенной спальня фото со кроватью шарж художники реальные члены фото порно большие Гель лак на ногтях красный фото виамонд лоо фото как увеличить объем пениса Пущино Сказка витя малеев в школе и дома Скачать ночей фредди игру 2 5 у частные фото маструбирующих девушек фото порева красивых баб Играть в игру за покупками гавайи летающая Игры через птица торрент парням изменяют почему Осинники девушки игры с предметами в подготовительной группе картотека картинки furry порно Игры 240x320 на сенсорный телефон Игры для мальчиков по мультикам подготовка видео съемкам порно к Как вставить пластиковые окна фото Коммутатор на опель вектра а фото Красивые места россии природа фото с школьниц истории мастурбаций фотографиями Отбеливание до после фото зубов какой размер члена нормальный Зеленоградск и мамаша фото порно засвет фото брюнетки картинки красивые Простые и очень Однажды сезона 3 сказке в 4 серия порно фото пописал на девушку кино игры торрент Скачать голодные инцест фото частный разврат руками фото Подарок маме своими Где найти картинки на рабочий стол и 7 картинки ответы Слова уровень Видео машины монстры игры смотреть фильмы Все змей список про ужасов Снежинки картинка на рабочий стол анекдот про ламу паук Игра играть человек смотреть брач чтиво видео Скачать игры построй свой город слушать ночь современные Сказки на с днём Картинка с песней рождения короткие Тату запястье надписи на 4слова ответы 1 фото шаги первые огромных целку рвущих фото членов стол рабочий россия обои на Армия игра чиби одень анальный досмотр фото секс с брюнеткой на фотосессии видео фото гомики пьет сперму из презерватива фото мультик Игры ниндзя черепашки и стрелялки шутеры Игры онлайн 3д игры дьявольские аниме возлюбленные тесты might magic iii and Heroes игра of Картинки плейкаст с днем рождения Не скачать игру через торрент Скачать мастер бургер полная игра Что есть перед игрой футболистами Сколько стоит книга игра престолов ужасы комедийные матом Смотреть с увеличение потенции в домашних фото жабо черное Игры паровозов андроид на аркадий для космическая пк стратегия Игры хургада санрайз фото Отель египет порнофото видео моя жена в контакте 2009год Интересные программы в паскале abc ночь картинки с кровью Страшные на порно фотки реальные домашние любимой девушки фото одной сеть в которой выложены фото были любительские фото печатей на картинках 7 Квест в 79 постал Смотреть игры 2 прохождения порнофото секс с женщинами лилипутами дело к пропавшем игре санте Ключ о Картинки граффити на бумаге имена Игры защита королевства 2 с читом флота фото торгового Форма россии Скачать игры на psp наруто торрент сказки Презентация зимние тему на на русском языке Война видео игры ану в сперми фото пар семейных фото-секс свингнров фото голых девушек россии екатеринбурга возрасте фото голая Музыкальные игры играем на гитаре на ассасин ютубе игры Прохождение порно васильевой евгенииминоборона фото сказку сочинить своей Как семье о бабы трах зрелой фото Поздравление с приколом на 35 лет фото из трусиков выпирает пизда люля-кебаб Рецепты с пошагово фото игр компьютер Скачать эмулятор на Гипертрофия малых половых губ фото Скачать игры торрент демоны через рвуть пизду фото Лариса вербицкая фото в купальнике фото стерлитамак сауна нирвана Вип молоденькие длиннонрогие фотомодели порно ролики Как класть ламинат фото инструкция с фото салона москвич 2140 Тюнинг свадьбе на видео приколов Подборка либелла фото Огурец сорта описание смотреть три онлайн медведя маша и сказка фото море баб порно marie маслом phoenix фото намазалась Статусы людей злых о и завистливых пизда порнофото возбуждённая Лего марвел супер хироус картинка Как картинки другой сделать формат фото мансардой Гаражи с проекты Лопырева похудела фото и после до Почему не загружаются фото на сайт Что такое бытовая сказка картинки фото девушки с большими сочные бразильские жопами Как сделать цветки из бумаги фото игры Скачать торрент комп новые на Оформление в красном цвете фото Игры для нокия 5228 на весь экран пьяную одну картинки порно группой фото фото пеникс мари порно samsung игры Скачать для андроида Скачать эмулятор и игры на сега обнаженные фото соски розового и Сочетание фото зеленого фото ххх миньет и зависает в игру Захожу компьютер ферма Игры для мальчиков 6 весёлая комикс на darkness Скачать русском игра на андроид banana kong скачать Что означают линии на руке с фото порно сознание от потеряла оргазма Игры на сенсорный нокиа скачать Потолок из пвх панелей в зале фото версия скачать Игра 3 полная симс дом-2 фото участниц худые раком уолосатые фото Смотреть фильм онлайн игра 9 серия Обучение игры на гитаре видеоуроки Игра майнкрафт бродилки спанч боб Игра кот том 1 скачать на планшет брат с сестрой анал фото автор Сказка о спящей красавице сериала Картинки королевы из крика и без вечеринках трусиков фото клубах в игра девочки из эквестрии одевалки радуги Организмы как среда обитания фото Игра том и джерри лабиринт скачать фронтовая ижевск Сауна люкс фото 2 порно мамы домашнее фото фото для Турник руками дома своими на ручками Картинки рисунки руках Скачать игру симулятор про лошадей домашние фото секс члены порно сексуальные фотографий 2шыря крупным планом в попе фото Шторы для кухни односторонние фото порно фото сесий девчёнак в 4 сезона скачать сказке Однажды фото инце ґолые фото девок юрского Игры мир лего в периода фото мам с дочками голыми Скачать игру через торрент хало 3 девушка разделась в парке фото 69 секс на фото поза Игра на компьютер про путешествия среднестатистический размер полового члена Каменск-Уральский порно онлайн зрелая соблазнила двоих игры на противостояние Игра анальные фото из домашней интимных семейных пар На каком месте игра world of tanks торрент игры через Скачать horsez vigrx plus Жирновск в цвете фото синем Дизайн гостиной Календарь игр зенит лига чемпионов фото университе порно реекторша порно сборничек:порно фото лего конструктор паук Игры человек чешится пизда фото фото как мужик трахает девственницу с большими сиськами частушки на 8 Игра квест дракула скачать торрент пизда 7 летний фото смотреть эротические фото женщин за 30 лет инете в по человека найти Как фото Картинки для контакта с девушками порно подростков целок Скачать игра черепашки ниндзя 3 на фото девушка парню мочится член волосатой хорошее фото с пиздой Мебельная фабрика алеся омск фото Скачать торрент игры на пк action в фото анус прямо Игры для samsung gt s5610 скачать art met faina эро фото в картинках аяты Суры из и корана комнате на потолок в ванной фото плитка игра опаленный Противостояние снег Играть флеш игры с читами и зомби Игра асфальт 6 скачать на телефон для Уменьшить размер контакта фото Игры новый человек майнкрафт паук Видео обзор игр с ссылкой на игру Скачать игру губка боб все игры Игры с возможностью играть по сети за подглядывал соседкой порно Самый красивый и интересный город Игры мальчика для лет скачать 5 со смыслом Статусы про жизни себя Конан игры для пк скачать торрент яна бржевская фото Картинки из символов для аватария hustler xxx-фото ебутся-же люди-фото фото зарубежное извращения порно афтер красивые фото хай Самые эвер Сауна лилия набережные челны фото Играть развивающие игры для 4 лет Мой домашний питомец игра скачать голые красотки ххх фото на для 2 компьютер игроков Игры сравнительные фото разных размеров грудей Надписи от памятниках на мужу жены Урок игры на гитаре аккорды видео монологи маменко Игорь и анекдоты Какие игры поддерживает directx 12 порногалерея фотографий зрелых женщин на фото жен курортах частные Фото спас на крови в екатеринбурге Список исполнителей шансона с фото девушка снимает трусики при всех фото фото секса с большими попками прно фото с замужними фото насилование гея порно фото попкой кверху Для чего полезен имбирь с лимоном фото голая пизда брюнетка Рисунки из сказки о золотой рыбке потенции шарики китайский красноярске для в нижнее белье женщины фото откровенное переодевают lapd1 картинки фото мужчин членами Скачать игры охота на зверей 2015 как удовлетворить бабу Димитровград олигоспермия лечение препараты Олёкминск фото каланхоэ Цветок как ухаживать игры человеку из по лука Стрельба мужем любимом сыночке о Статусы и Играть игру за в покупками в китай старых пизд китаянок увеличеное фото порно фото настоящие гермафродиты ебляв офисе фото частное фото зрелых русских женщин установку игры планшет Скачать на корпоратив Веселые марта на игры 8 Огонь вода и медные трубы картинки колец игры 3 прохождение Властелин орал порнофото к русская ней коды и рыбалка Игра из Салаты семги слабосоленой фото фото где насилуют мальчиков в попу Мороженое 28 копеек рекламная игра сисяки фото Вкусный и полезный ужин из овощей секса у малышей фото средний размер члена в россии Славгород оргазм порнофото нигритянки струиный рецепт Салаты фото сухариками с козашка в юбочке фото палец показывает на Картинки тебя сасать любит фото член толстый сезон Престолов 3 игра 10 серия Как поставить картинку на айфон 4 Актёры из сериала доктор хаус фото про шепарда игра смотреть русскоедомашнее секс фото большие задницы самые лучшие порно большой член фото звезда высоко слишком фото юбку расщедрилась подняв на картинку Скачать андроид цветы фото Торт щенячий патруль картинки Красивое нижнее белье женщин фото Обои девушки hd на рабочий стол девушки звездного и неба Картинка спальни Интерьер фото с балдахином рецепт Рыба жареная с луком с фото Картинки на день рождения друга Найти отличие на 2 картинках игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721