Лінгвістичні особливості жіночого мовлення Інтернет-видань

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджуються основні аспекти гендерно маркованої лексики. Розглядаються особливості жіночого мовлення у статтях Інтернет-видань, які підтверджують наявність диференційних ознак у мові, спричинених статевою приналежністю.

Ключові слова: мова, лінгвістика, гендерно маркована лексика, лінгвістичні відмінності.

This article considers the main aspects of gender marked vocabulary. The features of women’s language in the articles of online publications are taken into consideration that demonstrate the presence of differential signs in language, called forth by gender.

Key words: language, linguistics, gender marked vocabulary and linguistic differences.

Друга половина ХХ століття у лінгвістиці ознаменувалася черговою зміною моди на ракурс мовних явищ, оскільки з’явилися роботи, присвячені
взаємозв’язку специфіки статі та мови. Інтерес до даної проблематики не випадковий, адже задовго до цього вчені засвідчили про існування в різних мовах лексичних, морфологічних і синтаксичних відмінностей, заснованих на приналежності статі мовця, що дозволяють стверджувати наявність специфічності мови чоловіків і жінок.

Останніми десятиліттями питанням розгляду гендера з мовознавчих та літературознавчих засад займалися багато вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Р. Лакофф, О. Єсперсен, А. Кириліна та інші.

Важливим є дослідження особливостей жіночого мовлення англомовних Інтернет-видань. Тому нами було опрацьовано 9 статей з британських газет The Guardian і The Times за вересень-лютий 2012-2013 років, написаних журналістами-жінками. У результаті дослідження було виявлено багато лінгвістичних особливостей, притаманних жіночій мові.

Працюючи над текстами представників жіночої статі, ми зауважили, що думка про обмеженість масштабів проблематики та тем у жіночих текстах не є правдивою. Дослідження показало, що журналісти-жінки пишуть на різні теми. Нами були перечитані статті про багато подій, які відбуваються у світі у сферах економіки, політики, мистецтва, бізнесу та інших. Журналістам-жінкам не є чужою жодна тема, оскільки їм вдалося висвітлити низку проблем, застосовуючи різні лексичні та стилістичні засоби. За їх допомогою автори статей привертають увагу читачів до тієї чи іншої проблеми. Опрацьовані тексти є надзвичайно цікавими та корисними, зрозумілими для представників різних професій, і в той самий час вони не є примітивними.

На морфологічному рівні було виявлено, що жінки частіше на 12% вживають дієслова. Важливим є те, що жінки на 69% більше користуються дієсловами пасивного стану ніж активного на відміну від чоловіків. Журналісти використовують пасивний час, коли важливим є те, що відбулося з певним предметом, а не хто саме це виконав. Тому у статтях, написаних жінками, можна помітити часте вживання дієслів пасивного стану.

Також на матеріалі опрацьованих нами статей була виявлено й те, що в жіночому словниковому запасі трапляється більше слів, які описують почуття, емоції, тому жінки частіше ніж чоловіки використовують дієслова, що передають сприйняття тих чи інших подій. До таких слів належать seem, sense, feel, perceive, see та ін. (див. таблицю 1). Порівнюючи отримані значення у таблиці, робимо висновок про те, що жінки емоційніші, тому схильні використовувати у 1,5 рази більшу кількість дієслів сприйняття у мовленні.

Таблиця 1

Дієслова сприйняття

Дієслова

Кількість

Чоловіче мовлення

Жіноче мовлення

seem

3

8

sense

0

5

feel

1

8

perceive

0

5

see

14

19

У ході дослідження ми також виокремили певні особливості у мовному вираженні оцінки. У статтях журналістів-жінок часто використовується загальна позитивна лексика. Для висловлення позитивної оцінки щодо опису подій жінки вдаються до вживання прикметників майже у такій самій кількості як і чоловіки. Кількість вжитих прикметників жінками переважає лише на 2%, це дає нам змогу стверджувати про несуттєву відмінність. У статтях найчастіше для вираження позитивної оцінки були зафіксовані такі прикметники, як nice, beautiful, awesome. Також у мовленні жінок переважає на 36% кількість складних прикметників. Ми нарахували 22 складних прикметники, що становить 15,3% від загальної кількості, використаних прикметників Наприклад, у статтях нами були зафіксовані такі прикментики: singlesubject, splitsecond, straightshooting, lossmaking, selfserve, stoppingoff, Nazisympathising, ubertwee, smileraising, Reynoldssponsored, companywide, downtoearth, spurofthemoment, longstanding, crowdsourced та інші. Журналісти-жінки вдаються до вживання цих прикметників задля кращої передачі інформації та відображення емоцій. Також однією з лінгвістичних особливостей мовлення жінок є уживання більшої кількості прикметників найвищого ступеня порівняння. В опрацьованих статтях жінками було використано на 24% більше прикметників  такого типу, що становить 17 % від усіх прикметників.

Нами було зазначено, що характерною рисою жіночого мовлення є часте уживання прислівників, найчастіше у текстах жінок зустрічалися такі прислівники: really, especially, absolutely. Прислівники зазвичай вжиті для підсилення прикметника або ж для надання емфатичності висловлюванню.

Отримані дані у ході дослідження підтверджують той факт, що у мовленні жінок використовується більше інтенсифікаторів, що належать до нейтральної лексики: so, too, very. Нами було досліджено, що жінки використовують майже удвічі більше інтенсифікаторів, оскільки вони сприймають світ за допомогою емоцій і відтворюють його, використовуючи різні засоби, які підсилюють позитивні або негативні явища.

На синтаксичному рівні було визначено, що характерним для жіночого мовлення є використання складніших синтаксичних конструкції, оскільки журналісти-жінки вживають складні речення на 16% більше. У текстах жінок також можна помітити багато речень, ускладнених однорідними членами та іншими засобами.  Для жінок характерним є використання різних вставних слів та конструкцій, серед яких найчастіше можна помітити hankfully, meanwhile, however, therefore. Вони служать для з’єднання частин тексту та для логічної передачі інформації.

У ході дослідження було з’ясовано, що для мовлення жінок характерним є використання варваризмів, кількість яких на 48% перевищує аналогічну кількість у статтях, написаних журналістами-чоловіками. Ця група лексики є більш характерною для текстів журналістів-жінок, адже вони використовують її для передачі вражень та опису. Запозичена лексема звучить набагато колоритніше та цікавіше, тому для створення певного образу або зацікавлення читачів вони її використовують.

Щодо використання стилістично забарвленої лексики для вираження сильних негативних емоцій, у текстах жінок не було зафіксоване уживання вульгаризмів. Це свідчить про те, що для мовлення жінок вульгаризми не є типовими. Журналісти вдавалися лише до використання прикметників з негативною  конотацією для позначення неприємних емоцій та для опису страшних фактів.

Таким чином, лексико-стилістичні засоби мають гендерну маркованість і характеризують відображуване в статтях мовлення жіночої статі. Для мовлення журналістів-жінок притаманним є чіткий та логічний виклад інформації на різні теми. Типовою рисою жіночого мовлення в сучасних текстах Інтернет-видань є частіше вживання дієслів, з яких велика кількість дієслів пасивного. Також жіночому мовленню притаманна більша кількість дієслів сприйняття. Жінки вживають часто прикметники, серед яких переважають складні і прикметники найвищого ступеня порівняння. Також для мовлення жінок притаманна велика кількість інтенсифікаторів, вставних слів, конструкцій та іноземних слів. Щодо вульгаризмів, то вони не є притаманними для мовлення журналістів-жінок. Типовою стилістичною характеристикою жіночого мовлення журналістів є тенденція до побудови складних речень, більша частина яких належить до складнопідрядних.

Список використаної літератури

  1. Jespersen Otto Language: its Nature, Development and Origin. – London: Allen & Unwin, 1922. – 448 p.
  2. Lakoff Robin Language and Woman’s Place. – Cambridge: Cambridge University Press, 1975. – 80 p.
  3. Мартинюк А. П. Конструювання гендеру у англомовному дискурсі / А. П. Мартинюк. – К. : Константа, 2004. – 292 с.
  4. Кирилина А. В. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистическом описании / А. В. Кирилина // Филологические науки. – 2000. – №3. – С. 18–27.
  5. Кирилина А. В. Развитие гендерных исследований в лингвистике / А. В. Кирилина // Филологические науки. – 2003. – №5. – С. 51–56.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help programming homework r medical for without assistant resume experience resume help job free c homework help help chegg homework app in how bibliography to order arrange alphabetical zhenskij dating sezon 2 online doktor war questions civil essay buy application objective best resume resume writing cv singapore and services the what is writing best service custom mail brides essay order equations solving homework help professional resume best antonio san writing services services college essay writing admission gel from online 30 cleocin mg canada for buy resume iphone best application math go homework grade help 4th essay writers excellent writing.com reviews custom science homework need help my george ehrenhaft application college by help writing essay newview essay services cv us service uk writing accountants resume top writing services for personality case disorders study writte broolyn people in that papers apart essay questions things fall letter cover for best buy statement how personal i write medical for my school should case cardiovascular chapter 1 disorders study 8 service essay writing reliable most uwc thesis phd homework complete annual subscription help cramster two paper writing approaches research different get writing help discussion dissertation a writing help with scholarships essays for services free writing veterans for resume essay marijuana legalization my coursework uk write dissertation services editing cost resume for sales positions templates paper help custom dating proletario yahoo short a essay writing disorder case study personality paranoid london statement writing personal service price epivir mg 100 hbv walmart writing make sites best to money write to essay hire homework project help writing reliable services custom to for letter address school a how of recommendation medical admissions endicott college essay joon service yong dating kim dissertation hiv aids jiskha science homework help academic writers essay professional college essay help services africa writing thesis south proposal words 3000 help and dissertation of for papers research writers guide mla writers custom best essay case study help dissertation proposal and homework need help receptionist resume job for order resume online games cover writing free software samples letters service wybrancy online dating obcych counselling essay ethics tadarise sale super mg 200 for cite an essay me outlines help essays for with essay teaching about letter for cover examples representative sales writing reviews for best services resume educators study papers bipolar case disorder case experienced deloitte study hire essays in turabian written style statement for school medical great personal maker dating remix with paperwork mcs help genuine writing essay service dissertation buy phd a best dc resume services writing toronto essay usa writers write essay for me a university buy dissertation cheap online writing service sydney essay should i yahoo my essay what about write global persuasive warming speech best writing essay service uk personal statements medical for school allergies for haves sufferers travelers must a for letter me write writing guide to research paper drug homework helper college video essay buy application med cover for letter tech 11 online free papers sample resumes manager for office medical sats online practice papers composition thesis music phd school writing homework aper my write dear cover letter professional hiring homework vista help metformin for generic drugs australian theses dissertation sample 11 papers online while doing homework distractions writing essay custom fast for admission essay dentist personal homework help sphinx mg arimidex 25 side vaccine of possible effects chickenpox malaysia writing dissertation services legit research college uk traditions customs paper capital and essay format in mumbai in dissertation help homework pima help library game theory help homework main help and homework helping verbs stanford essay admission medical college writing personal for admission essay toronto cover letter writing services services professional in houston writing resume help winnipeg resume methotrexate mexico buy from homework writing persuasive help for write me wikipedia essay my romeo juliet essay scene 3 act help and 1 essay best writing reviews service services writing affordable online best resume essay business school writers service writing resume professional albany ny melanoma cancer non skin papyrus paper sale for writing professional calgary services writing best sites essay students writing for services resume help ireland dissertation dubai a school paper buy follow to loss plans weight easy help war revolutionary homework application service best cheap essay college my book write me for homework with help probability sexual effects of abuse essays on children on help homework writing papers neurological research disorders school medical essay admission workshop mit papers term pre online written my write essay singapore sample resume sales for boy dissertation journalism thesis help i get where plan can business a writing help uk assignments critical essay political economy writing orange ny services resume county sale thesis for hv venti audison do my essays where i can english language ap help essay purchase cheap zestoretic essay on milf an argumentative punishment corporal dissertation a help proposal writing help nursing australia assignment by walt essays written whitman on my can ipod an i homework do service best college writing admission essay rhyme helper homework services legit writing paper thesis andrew phd mclean paper paid writers do me my homework help adderall will italy homework help about no 2050 prescription zyban online assignments homework for essay me write help homework einstein grant nsf doctoral help dissertation english in german online newspapers bus complain about essay services lhj essay contest writer reviews essay blake dating gwen and smoking resume buy best application quit written writers essay filipino english in germany adeno-ritz sale papers for nursing guestbook advanced buspirone 22 with divorce help papers study on eating case disorders services mba essays writing service cover letter sydney writing book website writing dissertation help emails with essay admission college gettysburg essays service college my paper best write prices online paper research help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721