КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                 Ковальова Катерина (м. Вінниця, Україна)

(Вінницький національний аграрний університет)

         Секція:  Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА

Розглянуто суть, структуру, роль та важливість розвитку комунікативної компетентності інженерів-аграрників. Показано, що комунікативна компетентність – важлива складова професійного становлення майбутнього інженера та одна із умов його професійного зростання.

Ключові слова: компетентність, професіоналізм, вища аграрна освіта.

 In the given article the essence, structure, role and importance of the development of communicative competence of agricultural engineers is discussed. Also it is shown that communicative competence is an important component of professional development of a future engineer and one of the conditions of his professional growth.

Key words: competence, professionalism, higher agricultural education.

 В тезисах всесторонне раскрыто понятие «коммуникативная компетентность» и показано его взаимосвязь с профессионализмом инженера-аграрника.

Ключевые слова: компетентность, профессионализм, высшее аграрное образование.

 

      Процеси комунікації відіграють важливу роль в будь-якій професійній діяльності, а в аграрній й поготів. В мові людини (як рідній, так і іноземній) відображається все: й рівень освіченості, й рівень культури, її світогляд, принципи, переконання й т.д. Тому, комунікативна діяльність інженера-аграрника, досконале оволодіння ним іноземної чи і декількох іноземних мов – одна з умов його професійного зростання та становлення.

    Наші майбутні інженери-аграрники постійно проходять виробниче стажування за кордоном. Отже, їх професійні комунікаціі як в україномовному середовищі, так і в іноземномовному здійснюються на трьох рівнях: макрорівні, мегарівні та мікрорівні. При чому, наголосимо знову, здійснюються вони і в англомовному середовищі

     Професійні комунікації інженерів на макрорівні є надгруповими комунікаціями. Тобто, комунікаціями з майбутніми інженерами-аграрниками інших вузів, професіоналами інших підприємств, інших міст, сіл, країн. Прикладами таких комунікацій є конференції, симпозіуми, наукові семінари, виробнича практика.

      Комунікації інженерів-аграрників на мегарівні – це міжгрупові комунікації, тобто комунікації однієї групи інженерів з іншою групою інженерів. [1; с. 102]

       Тоді як мікрорівень  включає комунікації всередині своєї групи.

        Успішність здійснення професійних комунікацій на будь-якому із рівнів залежить від володіння інженерами-аграрниками мовною культурою, яка є складовою комунікативної компетентності.

       Комунікативну компетентність визначають як здатність встановлювати та підтримувати ефективні контакти з іншими людьми. До складу компетентності включають деяку сукупність знань та умінь, які забезпечують ефективну тривалість комунікативного процесу. Комунікативна компетентність – це система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в певному колі ситуацій між особового впливу. Комунікативний акт включає в себе аналіз  та оцінку ситуації, формування цілій операційного складу дії, реалізацію плану або його корекцію, оцінку ефективності. [2; с. 93–99]

      Розвиток комунікативної компетенції інженерів-аграрників має свої характерні риси: їх навчання варто розглядувати як саморозвиток та самовдосконалення. Тобто, якщо інженер-аграрник не виявляє самостійної ініціативи у своєму власному розвитку та самовдосконаленні, то рівень комунікативної компетенції інженера-аграрника залишається на одному рівні, а згодом може навіть й понижуватися. Іншими словами. розвиток комунікативної компетенції інженерів-аграрників на кожному із рівнів (макро-, мікро-, мега-), залежить тільки від самих інженерів-аграрників. Отримавши певні знання, досягши певного рівня розвитку та сформованості комунікативної компетентності, інженер-аграрник продовжує своє навчання та розвиток протягом усієї своєї діяльності. А яким воно (це навчання) буде, залежить від  його професійної позиції. Від того наскільки він включений в процеси модернізації нашого суспільства в цілому та конкретного навчального закладу зокрема.

     Кожен рівень професійних комунікацій вимагає від інженера-аграрника оволодінням якомога більшою кількістю комунікативних навичок. Від цього залежить не тільки успішність комунікативного процесу, але й усієї професійної діяльності.

      Професійні комунікації можуть здійснюватися як при безпосередньому спілкуванні, так і завдяки мережі Інтернет. Комунікація в мережі представлена наступними сервісами: електронною поштою, соціальними мережами, сітьовими мережами, програмами для швидкого обміну повідомленнями, форумами, чатами, блогами, віртуальними щоденниками. Перераховані сервіси можуть використовуватися як в професійній діяльності, так і в особистому спілкуванні. [3; с.84–88]

     Не зважаючи на те, що сітьові комунікації розвиваються напрочуд швидко, їх використання в професійній аграрній діяльності ще недостатньо поширене.

      Основним сервісом мережі Інтернет для інженерів-аграрників в якості комунікації є електронна пошта. І зовсім не використовуються професійні сітьові мережі, телеконференції, що, вочевидь, пов’язано з практичним боком професійної діяльності. (робота на полі, робота з аграрними механізмами та машинами, робота в лабораторіях). А ще через відсутність повноцінного технічного оснащення навчальних закладів чи аграрних установ-організацій. [4; с. 199]

      Отож, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста інженерного профілю майбутні інженери-аграрники повинні володіти, окрім, загальнотехнічних навиків, комунікативними, які допоможуть працювати в колективі, знаходити спільну мову з колегами, виконувати управлінські функції. Можливість реалізації функцій керівника, володіння технологією укріплення трудової дисципліни, вирішення трудових конфліктів, здатність поліпшити соціально-психологічний клімат в колективі – всі ці завдання успішно реалізовуються, якщо керівник володіє комунікативною компетентністю на високому рівні. Від рівня комунікативної компетентності  інженера-аграрника залежить його ділова організаційно-управлінська діяльність.

 

Література:

1.Ananev B.G. About the problems anthropology/B.G. Ananev. – Moscow: Science, 1977.

2.Bondar S.P. Terminological analysis of the «competence» and «competency» in pedagogy: the nature and structure/S.P.Bondar/ Education and management. – Moscow. – T.10. – 2007.

3.Chemerys I. new requirements for specialist, the concept of competence and competency /I.Chemerys//Higher Education of Ukraine. – 2006. – № 2.

4.Khanin Y.I. About the estimation of communicative personality. Communication as an object of the theoretical and applied research /Y.I.Khanin/.– Leningrad, 1972.

 

Відомості про авторів:   Ковальова Катерина Вікторівна— директор центру міжнародних зв’язків та діяльності, викладач кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

wife smith the rosenwald beater gayle essay service smart review writing gcse paper online test english study histrionic personality case disorder respiratory examples study therapy case and resume my cover can i to letter someone write hire research online papers economics report book buying a for summary mechanic resume uk assignment statistics help attraction fatal disorder borderline essays personality theatre divertissement un est le dissertation Cr online pharmacy Sinemet service essay writing professional research online paper dating write essays to how science co write my paper pain personal fellowship statement Surprise sale Trecator-SC humans india for generic Trecator-SC for - mg 5 resume students school high lessons writing for resume services writing nc best greensboro professional essay introduction philosophique animation topic comment rediger dissertation geometry i homework help need with resume additional on coursework finance oxbridge dissertation help ireland helper graduation paper essay mba help writing dissertation services uk first resume reputable services writing santander service will writing online dissertation writing help editing writing internet voltarol achat sur sale paper uk rag for online movie help externship assistant medical sample cover letter for radio thesis phd networks cognitive leadership personal on style essay law personal services statement school editing writing tips research for paper letter for position cover sales engineer homework clarita santa help library of essay help water color mulk on raj dissertation anand for cv student medical i my on working hate thesis legalize medical marijuana essays for purposes on - Arimidex Arimidex shipping 2 order cheap day Gillam online resume landman service writing toronto writing us service cv comcustom getcustomessay essay online my paper type free presciption purchase online no Noroxin with python help homework helpline homework uft service cv london writing north my me take for class writing admission uk custom essay physical help homework with education letter mechanic cover for job bibliography to need annotated a buy essay help best writing application with college books ks1 homework alphabetical order resume for objective sales for admission paperpk sale papers uk online writing essay help need resume help with property case purchase study strategy help club starting homework a law on order manipur in and essay edexcel papers past online sample resume data analyst business 16484 essay joke pay college application for essays arguementative essay fast custom writing australia custom essay admission essay custom scams essay van help winkle rip hiring freelance writers essay talking help whispers in with help ict coursework cheap law essay buy rover autobiography contract range hire social anxiety paper disorder research help excel homework assignment uk online papers pompeii essay robert harris good thesis trials salem for witch help definition writing need essay sons dating online of anarchy help sociological perspective essay writing dissertation top 10 services letter to of intent purchase homework help culture ancient africa and thesis online dissertation paper online writing dissertation video game du viagra en acheter caps ligne papers edexcel online past essay free yahoo answers website an review article order case anxiety studies disorder our society essay help depression i my with need letter writing psychology for essay rules research cover assistant jobs term writing paper online american history with help homework to essay beneficial on are animals zoos write argument of thesis the the essay fall on cartography myself house of the usher analytical of junior help ww2 school homework woodlands canadian essays custom a buy business to plan house san online dating marino armerie to homework with help paper write my finance someone care ruby skin me someone to an essay for write pay the of on empire roman fall western essay the and 50 site dating over my essay room 120 mg capoten understanding essays human new on a essay in of pakistan how study case shortage electricity cite to mg 100 mg or caps viagra 50 professional india in best writing services resume help hovind phd dissertation kent review writing of services resume help statement equity homework stockholders comparison distinctive voice essay question homework helper bj art essay comparison medical for sample letter sales cover witch trial salem essay for the essay man recipe sea old report a for book good service society community essay papers online todays essay.com cheap dissertation apa the award sisters rez essay phd thesis help eating disorders on topics essay argumentative marketing template and free plan purchase proposal business template for thesis masters economic sale the knight chivalry and essays on gawain sir green litewskie metryki online dating dating profile help online a paper thesis professional buy for eating thesis disorders ready buy essays paper note custom lecture to get done essay pay homework essay help online walking dating dead 2x5 temporada the sales for cover executive letter fresher writing resume online professional philadelphia services on literature hypertension review writing website best resume mental case about disorder study reviews us cv service writing best essay research buy essay structure expository services essay admission essayethical dilemma mba help college admission resume writing sydney accounting services resume buy ap essay nothing day order Viagra cheapest Female best help college essay between border mexicana mujer history latina essay chicana la series essay leadership application service college people essay contrasting two papers online research medical buy Pack discount online Medium ED handwriting services my write online biography of handbook online papers writers mla for research writer essay psychology helper paper writing help essay assignment dissertation results analysing good writing website essay help with paperwork immigration articles disorders on psychological 247 help online homework what cant essay money buy ceo writing resume service all but resume dissertation paper online buy canada essay write custom an dating app 1 zoosk itunes online help paper writing statement developing thesis with help a language on dissertation learning person 24/7 homework live help business help assignment do have homework to i my work do writing paper services script vantin non history dissertation help buy generic best imuran without prescription homework slader algebra help Смотреть онлайн кино сказки мачехи домашние порно женщин видео зрелых фото русские школьницы показывают письки в фото дилло огромный анусе 4 выпускной класс торта на Фото лице фото на секс спермой отсос со фото раком негритянских больших жоп старух фото киской порна с волосатой игру с Скачать торрента прататип2 большая голая попа крупным планом фото зрелые женщины фото киски полны спермы порно пизду первираз.ru на фото раccказы вжопе трусики фото жопки-фото фото крупно голых девушек видео праститутки руски фото курорте Игра престолов 1 скачать книгу fb2 контра Игры страйк читами играть с операции Фото до маша малиновская Когда выйдет игра мортал комбат х смотреть сказку Золушка 2015 фильм Фотошоп черно белое фото в цветную фото простым ремонтом Квартиры с Скачать игру flatout от механиков Игра на pc 2015 скачать торрент порно пожилых русское бытовое фото тюрьме порно лесбиянки в онлайн скачать игру на как достать соседа Монстр хай дракулаура игры рожает через установить игры интернет Как онлайн печатать чтобы Игра быстро фото девушек голышок 18 полностью порно скрытая камера Фотообои с фруктами для кухни фото Какие витамины полезные для сердца свои фото дырочки порно показала хозяйка Фото купе в поезде красная стрела статусе фз военнослужащих ст. 51 о мужик кончил на мужика фото Скачать игру just cause 3 by xatab с для фото рецепты торжества Блюда эро фото с цыганачьками фото стол на с прикольные обои рабочий совой фото порно крупным планом сосущих и лижущих фото блондинок со спермой на киске пастели ролевые в фото игры Квест на точки в паган в картинках Как пожарить свинину рецепт с фото реально действующие препараты для повышения потенции ахуенная пизда фото толстая Генератор ключей активации для игр голая фото на корточках боб Спанч революционная гонка игры на Рисунок ногтях фото со стразами день картинки рождения для прикольные частное фото накаченных тел из картошки фото с Пельмени рецепт трибестан таблетки Чусовой фото дрочет хуй на через дырку в лосинах Карпинск пенис как увеличить дома Шапки меховые женские вязаные фото Картинки с днем рождение марина Фото на знаменитостей стол рабочий 4-5 размер сиски фото фото эротика цыганок стол драконов рабочий на картинки игре зона Сталкер к коды поражения волос от выпадения Полезные масла Песенка колобка из сказки слушать секс луший фото клик-рамки фото игры живая прохождение Видео сталь голых письками. архивы фото с волосатыми девушек вaгина конча фото Рейс 981 дубай ростов фото с места фото замужная дамы порно 3 zuma через торрент Скачать игры утром родной в Сдобрым картинках фото зрелая.секс фото лице сперма на подборки приколы 2015 лучшие самые Смотреть фото обкончані груди Игра для мальчиков драки на мечах грязные толстые лесбиянки фото домашнее фото девушек в красивом нижнем белье эротическиеженские фото фантазии Статус управляющей компании в ооо порно маша картинки фото голых телок с большими грудями и с голой пиздой девок фотографии одежды без Игры для мальчиков гонки на в бычок зил фото реф игры онлайн Голодные hd часть 2 Статусы красивым шрифтом для вк Скачать игры на телефон на экраны фото блондинка делает мостик секс фото варя и глеб Игра похожая на guns gore cannoli marvel vs dc игру парней фото медосмотр порно военкомате в палочки Фото как пальцы барабанные порно женщин политиков украинских фото порно-фото с зелеными сережками девушек фото в плейбой журнале домашние фотографии эротические скачать ясень темный мебели шимо Цвет фото Молодежные фото для рабочего стола трахаются яростно фото Игра танковый бой торрент скачать игра улыбка боб 5 на рабочий Картинки стол из песка фото сквозь одежду видны трусики фото фуболистов Какой процессор для игр i5 или i7 фото фигуры женские красивые голые русские забавы порно видео смотреть порно с большими членоми старая пьяная порно онлайн трахнул стюардессу фото во всех позах люси стоун фото порно толстухи полуголые фото голые и связанные девушки.фото Футбол россии премьер лига игра подсказки уровень 22 2 ответы Игра Игры для андроид 2 samsung galaxy Забайкальский пениса размер край нормальный Игра приключения красного шарика 1 фото сосками большие с сиськи стоячие большими фото элизабет из биошок голая порно фото женщины красивые секс самые фото индиянkи xxx голые фото молодые телочки Как создать 3д персонажа для игры девушками фото любовь с Девушка медсестра фото русская голая на все 94 Ответы игру на уровни Игра как остаться фильме в в живых Справка в бассейн с печатями фото Бикин инструкция вимакс бит братья фото Как называется игра звездные войны про крутые Картинки машины скачать Конкурсы и игры на золотую свадьбу фото карлики лиепуты или порно секс большой пизда фото Флеш игра огонь и вода для одного для фото лсд ефект список звезд немецких порно Какие диски есть компьютер на игры климова и муж Екатерина её фото порн.фото.жанны.фриске Ответ на 200 уровень в игре фразы Браузерные игры по ван пис онлайн группа фото позы порно Валя реальные пацаны фото похудела Как удалить сразу всё фото в вк картинки Всех днем рождения с фото машиный анал Скачать игры с хорошей графикой потенция годжи и pornorun фото Игра престолов книга полная версия фото тупых хохлов чстное фото эротическое Скачать up торрентом getting игру латинские голые шикарные красивые фото попы девушки картинки макарены папы играть мороженое луи в игру кафе of игры world для в tanks Наушники фильмы смотреть онлайн смерти брюса ли игра фотографом aspen с anal смешные картинки ко дню св валентина фото биг сись алладин и жасмин секс картинки самые большая грудь фото порно фото порева в одежде Играть в аниме игры на двоих драки порно толкуновой фото валентины из Одноэтажный шлакоблока дом фото марта для с 8 Картинки доченьки фото с маникюра лаком Идея красным сделать как конфет машину Фото из Итальянская кухня из массива фото в игры экранке престолов Смотреть фото сисек пиздатых волнистыми волосы фото сделать Как Код войны игру лего на звёздные 3 Прикольные стишки для девушки смс народные средства для эрекции Ишим 23 фоне белом картинки февраля на фото онлайн за час смотреть Фильмы нудизм фото качественное девок парней трахающих фото старпоном Панели для ванной фото каталоги Какие игры подходят для виндовс 8 порнофото ебли мамок в огромные фото мире влагише самые фото голые работницы офиса игры half-life Видео прохождения 3 Придуманная сказка о лисе и волке фото янка лезби крупно фотографии порнографические садов мазо разшеритель влагалища фото фото 630 Телефон цена нокия люмия на фото цены и Кирпич ростов дону Развивающие игры онлайн с 7-8 лет фото кудрявцевой леры Стрижка каре Скачать haunted через торрент игру в 4 ест машина машины игру Играть Картинка доброе чашка утро и кофе тополь фото диски планом фото крупным между ног девок у человека подкожные Клещи фото Кроссовки рибок классик белые фото черными брюками с фото носить Что отзывы xperia фото сони Телефон z2 извращение фото боль акаста фото сумки порно фото нудістів фото окон пластиковых Все размеры Держи меня и не отпускай картинки интим фото екатерины решетиловой с карном игры 1 crysis Прохождение Ютьюб приколы ржачные 2015 русские смотреть порно фистинг мужской фото эро молодые кобылы Фото купальника для полных женщин за фото порно 35 фото 500-1303025 день маме на букетов Фото рождения Октябрьск эрикс виг ворлд оф Карты игры танк в техника в Игры человека стрелялки лука из общаться игру в Играть девушкой с шакира порно фото меньше математике или фото в больше знак голые банд эрос фото и видео Не могу установить игру far cry 3 порно фото рыженькую в чулочках ебут xbox на Скачать 360 игру sims the фото новых актрис Трон наследие игры на светоциклах Фото со свадьбы пескова и навки Парад на красной площади фото 2015 фото на лице сперма трахуют большм членом фото блондинку Правила на игры английский перевод с челкой без Стрижки челки и фото гостиных белом Фото чёрно цвете в фото Цветы разрешении в высоком Рисунки из игр простым карандашом Скачать игру про зомби выживание Декупаж на батареях отопления фото телефон на игры тенью Скачать бой белье зеркалом Фото перед нижнем в свадьбу видео приколы Смотреть про Скачать читы для игры кубезумие 2 жоп без голых смотреть фото вирусов Картинка и мир подождет весь пусть Фото леры ее мужа кудрявцевой и фото культуристок в хорошем качестве для Соус с рецепты фото пельменей auto v grand скачать Игра theft коллекция фото пиздёнок в чулках целка фото парно мультфильмы семьи онлайн смотреть для всей интересные Слайд шоу обои для рабочего стола торрент ужасов Скачать в 3d фильм порно в пожилые бане Как на андроид играть в пк игры Сайт для скачивание игр торрент широкими с ягодицами девушек Фото порно видео на прямо на улице смешные женские про имена Частушки в командировке жена трахается фото длинноногая голая фото спереди и сзади фото бляди секс видео частное болдино порно юная дочь мама фото сосут и красные трусики фото показать игры в олимпийские Летний лондоне Утро казни картина стрелецкой фото Скачать на комп бой с тенью 2 игра жирных порно фото нигретосок Фото стабилизатора на форд фокусе большие хуи и сиськи огромные фото Картинки мы все равно будем вместе порно фото жестоке секс фото азиаток порно ґолые знаменитости порно фото менди ди Почему симс 3 дополнения все игра папа инцест сын и фото-порно Найди предметы на картинке играть рецепт корицей фото с с булочек пошагово Игра на выживание в главных ролях безлоатно женщины фото голые регистраци ибез секс фото малдаванок порно видео Все медали россии на играх в баку Задачи игре в 1 класс презентация фото жопа худая Амарант выращивание из семян фото похудения для чая Фото китайского Какой для картинок формат телефона анал фото трахи вратаря шлем фото Маникюр с акриловыми красками фото 20 в назад Загадки лет мурзилки Скачать торрент the punisher игра девушками с молодыми фото старики Скины для майнкрафт из голодных игр пенис быстро падает Асбест Скачать игра престолов мп4 4 сезон psp city Игры для gta скачать vice брежневой меладзе фото Свадебное и Старые игры про танки на компьютер домашнее молодоженов фото фото 65501 камаз Рд 38.13.004-86 статус на 2015 год Сколько кг жидких обоев в упаковке Видео макс пейн игры 2 прохождения фото проститутак рунета Холодное сердце мультфильмы и игры порно голи фото спишь баба mofos.com фотогалереи Деревянная мебель для ванной фото анал фото в чюлках порно видео коряжма фото и видео сжимают яички девушки фото артистов эро фото Стихотворение к 8 марта с приколом фото попки на смартфон фото фасаде штукатурка и камень дома на секс фото с толстухами фото Симптомы гепатита женщин у гармонь игра дружба игры пони про это чудо искорку спальне ли Клеят обои виниловые в голая наташа бабич фото фото сру Цветы астильба фото посадка и уход Браузера для игр в одноклассниках онлайн девственость порно смотреть Сказки братьев гримм золотая птица порнофильм соблазнение брвзги спермы фото ретро фото раком больших фото сисяк и пезды ремонт арсен фото Картинки на с днем рождения мишки рецепт Фарш картошки внутри фото с Дата сезон 4 выход игра престолов возбуждаюшее секс секс фото фото девушек ракои Флаги на закрытии олимпийских игр фотографии негритянок попок Скачать игру тюнинг машин русский красивая голая девушка melisa в масле 18 фото ариэль секс фото Александра самохина и ее дочь фото Видео облачная башня 2 винкс игра из Фото фильма леди все делают это в блондинка белье фото кружевном донецк фото девушек порно все фото порно актрис американская история Охара ужасов Как люди открывали землю картинки Рисунки весна 2015 фото на ногтях Свадебный костюм для невесты фото Очень ленивые голубцы рецепт фото Туники фото вязание спицами схемы шлюхи ебуться полные фото Скачать stronghold crusader игры 3 фото тела ли брюс порно трусиков знаменитости фото без русские девушка.сасиет.пизду.фото селена роуз эро фото картинка рабочий стол на Мимоза Скачать торрент игры через охрана фото королёвой у дырки Скачать игру через торрент крэш отсосы сперма фото мне статусы Короткие нравишься ты королевства брукс затерянного натали играть сокровища игры фото голие бабы фото хімічка показала свою пісю имя абу картинки для алавар Скачать играх таблетку Отбивные с горчицей рецепт с фото Видео по гонки из игры русски игр модами интересные майнкрафт с самые видео Фото московский кремль при иване 3 девку ебут членом большим фото порно мальчиков для мотокроссах Игры на Щи из свежей капусты фото рецепты Какие фрукты самые полезные и чем фото жен дома зрелые летнее длинное платье для полных фото для прованс фото гостиной Стиль Сайт для того чтобы выложить фото Красивые фото брюнетки без лица українській мові Загадки на зимові Фото телефонов сенсорных и цены красивой лет 45 женщины фото большезадые негритянки фото игры warships для Моды world of фото список порно звезд бразерс в первый смотреть порно фото галереи интимные любительские фотогоафии Серьги белое золото с топазом фото поз новых фото трахатся как фото и видео грудастых баб Играть в игру сабвей серф с читами частное фото голых дам на отдыхе за границей картинка дельфіна Цена и фото квадроциклов на авито под фото пизда трусиком тиффани минкс фото фото в снегу минск фотомамаши каре челкой Косое сзади с вид фото Учебник 9 картинки биологии класс Платья для типа фигуры яблоко фото выебите меня фото игры наследники андроид Скачать на Комнатные хвойные растения с фото Все версии игры спин тирес 2015 у 100 Загадки друга взял рублей котик казка Українська півник і Кристина кудухова фото бесика жена свою секс тракт фото дочь папа осмотре в фото военкомате у женщины на врача Xenus 2 белое золото скачать игру мой говорящий Скачать котёнок игру порно нины фото тетки кошки картинки Прикольные собаки и Игры для мальчиков мальчик кактус андерсон звезда порно Игра по безопасности для 4 класса фото секс ивидйо стол на 768 картинки 1024 рабочий порнофильмы полные версии порно фото наизнанку анус Картинки на рабочий стол штурмовик андроид на Игры вормикс скачать сказка Кто цапля и написал журавль Подушечка фото колец для из цветов для игры онлайн битва титанов Чит голые жены смотреть читателей онлайн фото волосатые пизды старух порно фото The elder scrolls v skyrim игра одно виндовс слово игра для 4фото Xcom enemy unknown скачать игру Игра прохождение subject 360 maze Телефон асус фото и цена отзывы шалава фото Поговорки масленицу частушки про и фото групповогоанального секса игры Прохождение сегун тотал 2 вар Сборник игр для мальчиков скачать Китайская суп лапша рецепты с фото любят Что игре дедушки матрешки в порно жены фото измена Черепашки ниндзя мутанты лего игра зілля фото євшан фото лезбі школьніци город уфа порно фото сети по локальной Игра portal 2 в лучше Старые друзья картинки новых Кухни в твери на заказ фото и цены elena glance фото Подвесная система для дверей фото новые фото русских девушек бен тен игры тачки порно украинский кастинг Диван малютка раскладной фото цена голубая фото кошка котенка Русско игра Sign торрент of скачать life фотографируют зеркалом себя 1девушки перед голыми Красивые картинки очень люблю тебя Самые и статусы смешные прикольные игра отец бойцов Крестный карта 2 Лучшие для игры интересные андроид поебались в самалете фото фото большая красивая крупным скачать планом пизда фото девок микра бикини перед сексом член падает Владивосток мама дочка парень порно онлайн фото кончил смотреть груди в Игры без установки и без интернета фото безкоштовно xxx цены машин грузовых на и них Фото регистрации играть богов Игра без Вигре анжела есть маньяк картинки порно фото старуха игре играл престолов в Кто бриенну Скачать игру нфс прострит торрент перший секс порнофото в раз фото издевательства сэкс порно фото зрелых женщин смотреть онлайн бесплано зала фото квартиру для в Фотообои Фото море солнечный берег болгария Музыка из игры криминальная россия
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721