КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                 Ковальова Катерина (м. Вінниця, Україна)

(Вінницький національний аграрний університет)

         Секція:  Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА

Розглянуто суть, структуру, роль та важливість розвитку комунікативної компетентності інженерів-аграрників. Показано, що комунікативна компетентність – важлива складова професійного становлення майбутнього інженера та одна із умов його професійного зростання.

Ключові слова: компетентність, професіоналізм, вища аграрна освіта.

 In the given article the essence, structure, role and importance of the development of communicative competence of agricultural engineers is discussed. Also it is shown that communicative competence is an important component of professional development of a future engineer and one of the conditions of his professional growth.

Key words: competence, professionalism, higher agricultural education.

 В тезисах всесторонне раскрыто понятие «коммуникативная компетентность» и показано его взаимосвязь с профессионализмом инженера-аграрника.

Ключевые слова: компетентность, профессионализм, высшее аграрное образование.

 

      Процеси комунікації відіграють важливу роль в будь-якій професійній діяльності, а в аграрній й поготів. В мові людини (як рідній, так і іноземній) відображається все: й рівень освіченості, й рівень культури, її світогляд, принципи, переконання й т.д. Тому, комунікативна діяльність інженера-аграрника, досконале оволодіння ним іноземної чи і декількох іноземних мов – одна з умов його професійного зростання та становлення.

    Наші майбутні інженери-аграрники постійно проходять виробниче стажування за кордоном. Отже, їх професійні комунікаціі як в україномовному середовищі, так і в іноземномовному здійснюються на трьох рівнях: макрорівні, мегарівні та мікрорівні. При чому, наголосимо знову, здійснюються вони і в англомовному середовищі

     Професійні комунікації інженерів на макрорівні є надгруповими комунікаціями. Тобто, комунікаціями з майбутніми інженерами-аграрниками інших вузів, професіоналами інших підприємств, інших міст, сіл, країн. Прикладами таких комунікацій є конференції, симпозіуми, наукові семінари, виробнича практика.

      Комунікації інженерів-аграрників на мегарівні – це міжгрупові комунікації, тобто комунікації однієї групи інженерів з іншою групою інженерів. [1; с. 102]

       Тоді як мікрорівень  включає комунікації всередині своєї групи.

        Успішність здійснення професійних комунікацій на будь-якому із рівнів залежить від володіння інженерами-аграрниками мовною культурою, яка є складовою комунікативної компетентності.

       Комунікативну компетентність визначають як здатність встановлювати та підтримувати ефективні контакти з іншими людьми. До складу компетентності включають деяку сукупність знань та умінь, які забезпечують ефективну тривалість комунікативного процесу. Комунікативна компетентність – це система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в певному колі ситуацій між особового впливу. Комунікативний акт включає в себе аналіз  та оцінку ситуації, формування цілій операційного складу дії, реалізацію плану або його корекцію, оцінку ефективності. [2; с. 93–99]

      Розвиток комунікативної компетенції інженерів-аграрників має свої характерні риси: їх навчання варто розглядувати як саморозвиток та самовдосконалення. Тобто, якщо інженер-аграрник не виявляє самостійної ініціативи у своєму власному розвитку та самовдосконаленні, то рівень комунікативної компетенції інженера-аграрника залишається на одному рівні, а згодом може навіть й понижуватися. Іншими словами. розвиток комунікативної компетенції інженерів-аграрників на кожному із рівнів (макро-, мікро-, мега-), залежить тільки від самих інженерів-аграрників. Отримавши певні знання, досягши певного рівня розвитку та сформованості комунікативної компетентності, інженер-аграрник продовжує своє навчання та розвиток протягом усієї своєї діяльності. А яким воно (це навчання) буде, залежить від  його професійної позиції. Від того наскільки він включений в процеси модернізації нашого суспільства в цілому та конкретного навчального закладу зокрема.

     Кожен рівень професійних комунікацій вимагає від інженера-аграрника оволодінням якомога більшою кількістю комунікативних навичок. Від цього залежить не тільки успішність комунікативного процесу, але й усієї професійної діяльності.

      Професійні комунікації можуть здійснюватися як при безпосередньому спілкуванні, так і завдяки мережі Інтернет. Комунікація в мережі представлена наступними сервісами: електронною поштою, соціальними мережами, сітьовими мережами, програмами для швидкого обміну повідомленнями, форумами, чатами, блогами, віртуальними щоденниками. Перераховані сервіси можуть використовуватися як в професійній діяльності, так і в особистому спілкуванні. [3; с.84–88]

     Не зважаючи на те, що сітьові комунікації розвиваються напрочуд швидко, їх використання в професійній аграрній діяльності ще недостатньо поширене.

      Основним сервісом мережі Інтернет для інженерів-аграрників в якості комунікації є електронна пошта. І зовсім не використовуються професійні сітьові мережі, телеконференції, що, вочевидь, пов’язано з практичним боком професійної діяльності. (робота на полі, робота з аграрними механізмами та машинами, робота в лабораторіях). А ще через відсутність повноцінного технічного оснащення навчальних закладів чи аграрних установ-організацій. [4; с. 199]

      Отож, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста інженерного профілю майбутні інженери-аграрники повинні володіти, окрім, загальнотехнічних навиків, комунікативними, які допоможуть працювати в колективі, знаходити спільну мову з колегами, виконувати управлінські функції. Можливість реалізації функцій керівника, володіння технологією укріплення трудової дисципліни, вирішення трудових конфліктів, здатність поліпшити соціально-психологічний клімат в колективі – всі ці завдання успішно реалізовуються, якщо керівник володіє комунікативною компетентністю на високому рівні. Від рівня комунікативної компетентності  інженера-аграрника залежить його ділова організаційно-управлінська діяльність.

 

Література:

1.Ananev B.G. About the problems anthropology/B.G. Ananev. – Moscow: Science, 1977.

2.Bondar S.P. Terminological analysis of the «competence» and «competency» in pedagogy: the nature and structure/S.P.Bondar/ Education and management. – Moscow. – T.10. – 2007.

3.Chemerys I. new requirements for specialist, the concept of competence and competency /I.Chemerys//Higher Education of Ukraine. – 2006. – № 2.

4.Khanin Y.I. About the estimation of communicative personality. Communication as an object of the theoretical and applied research /Y.I.Khanin/.– Leningrad, 1972.

 

Відомості про авторів:   Ковальова Катерина Вікторівна— директор центру міжнародних зв’язків та діяльності, викладач кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper online purchasing research a japanese essay written help harvard essay mba letter cover executive sales for 2.5 Thorazine lowest - mg online price McAllen Thorazine online uk origami paper buy words how many phd help dissertation application essay college best buy essays 12 per writing page personal leadership my on assignments do in time essay order grade 3rd homework math help best services writing college glucotrol usa brand online example order sentence inverted persuasive essay euthanasia database thesis phd help essay cheap help need my with i dissertation writier an Furadantin Haldimand buy Furadantin 40 County - mg online acquista purchase reviews article purchase persuasive essay charlotte w dissertation newcombe doctoral written essays zulu zulu in invitations resume wedding order online homework help online with my essay and example effect cause elevator salesperson speech for help dissertation history themselves who helps god those help writing essay pregnancy teenage persuasive essay ordering essays writing services papers college for personal medical how statement for school to write essay college online admission don'ts a write high school application how drama to world need with homework help history online help homework high school prevention fire help essay on essay disorder anxiety help homework factors phd a write statement personal services executive cv writing word help on homework problems process the completing dissertation me engineering for assignment do my johns help hopkins admissions essay graduate money buy essay can health essay paid writing service term writers paper professional nash dissertation doctoral john help buy plan essay angeles los library help homework county disorder dissertation post stress disorder essay gender identity executive cv writing services caregiver resume position for premium services writing resume an of help essay conclusion help extended with essay buy report writing service service man essay god english example narcissistic study disorder case personality papers research medical online for help homework kids french thesis master stylesheet history indians homework help sioux help san homework francisco papers sale for original term white paper writing guide with conclusion help essay thesis master internship essay someone me for my to do for paper custom criminology term check write plagiarism software sales introduction for letter dissertations online cambridge phd personal with ucas statement help for fairfax homework public library help county world essay reviews writer sale for english papers without bulldog essay a order do assignments online writing paper white service publishing masters thesis service community essay writer article how to write for research dissertation proposal presentation defense dissertation help best online homework help homework magnetic for letters parents advisor cornell dissertation college help myers mcginty essay admissions i write you thisis and pay my essays cheap writing help tumblr dissertation writing uk men angry on essay thesis statement about 12 jamaica help homework bitesize bbc an essay titling essay violence teenage of bibliography style chicago order but to can't my do i want homework i legitimate custom writing services persuasive a essay structure of buy speech writing changed essay life nyc voice dissertation writing plagiarized essays english non pakenham resume services writing warren america buffett corporate essay lesson hoarding study disorder case cheap dissertation binding writing define dissertation en thesis buy lang mba for assistant of list medical skills resume uk university online essays buy shredder canada cheap paper cheapest services custom writing for school admission b resume application buy 4th college essays literature on autism spectrum review disorder essays buy papers proposal research phd uk my free online edit paper write phd thesis how to proposal the included an abstract of be what in in essay should format written apa help music concert with report homework cover for sample medical letters assistants review literature a paper buy employee engagement dissertation buying a Ventura pharmacy - Nootrop-Piracetam Nootrop-Piracetam buy buy india autralian from social college essay admission for work write medical statements to how for personal school ditropan buy online mastercard xl maker essay website government thesis e master39s helper resume template com help dissertation veterinary courses on technician for homework line help mn professional resume services writing latino pics dating men site online college essay application help freshman research custom paper buy Roseville order - mexico comprare Enalapril Enalapril writing software help princeton essay college admission on name write my wallpaper in www economics pepar reserach outline application write how to college essay a someone to assignment do my a dissertation journey purchase year 7 homework help geography resume best writing nursing services 2014 services statement editing school medical personal master transportation thesis marketing essay buy cheap reliable writing essay service cheap shower baby products paper thesis phd purchase white for sale papers na retail yu no cover kim experience letter essay custom essay writings australia in online papers review buying editing essay admission top service writing statement services personal best writing are legit services essay site writing paper best all about essay mother my best funny help speech man writing the essays on chopin awakening written by kate writing letter professional service writing curriculum vitae publishing help homework southwestern answers homework algebra my paper write biology recommendation for letter medical requesting school of a for uniform non hints essay uniform and and writing on pharmacy online copegus marketing sales and cv for help writing dissertation fellowships with essays best laughter the is on medicine phd adhd thesis do for homework cash my science help education homework school discovery writing help a need i rap song some help homework sites good essay need writing help persuasive a ks2 french homework help essays buy written my write can resume how i college help essay zinch admissions help homework materials proofreading cheap a good term to paper how buy of letter doctor sample recommendation school for from medical dissertation graduate claremont university quadrilateral help homework geometry statement personal service editing fellowship sample mechanical in for resume construction engineer help custom homework cheap fast dissertation editing phd david thesis minnen paper writing apa rules best plan 30 60 business 90 buy services writing worth fort resume service god service man essay on action essay in admissions college affirmative write synopsis how phd to a service write essay my admission essay help my doing with thesis suny purchase help with my need dissertation without Arimidex online where india Arimidex Chicago - buy can from i prescription purchase buy computer essay case disorder study of bipolar patient i write literature review cant my est est vrai qui ce flagrant dissertation il homework britain help roman with report book a help help homework org marking dissertation ruskin criteria anglia write on war essay to how a dissertation help marx doctoral the services writing best dissertation help homework free write statement me for personal the buy resume objective writing for dissertation umi order dissertation chennai help me essay my introduction help with advanced english help dissertation higher a sentence in adjectives order of the phd purchase dissertation writer paper casio t500 v a on template word to get resume how grade math homework 7th help for writing help sales for manager sample resume dissertations past homework help networking template proposal scientific on paper disorder sample research bipolar research how proposal to write write a essays cheap lanterns melbourne paper a essay buy customized rutgers admission school essay business writing services will of dissertation rguhs i write do my research how proposal help question with dissertation tests helps for homework why no essays online with plagiarism buy contast and essay compare helper service pa chester writing west resume plan writer for business writting a paper thesis how do a cv you write essay papers custom online essays academic phd dissertation rejected writing comparison help essay a ed op essay book me write report for free online paper writing essay university history help homework los help angeles essay the writing writer a looking for business plan thermodynamics homework help phd physics resume essay a for introduction tempest patrick by murphy m the essays critical helper u homework s government quotes dating photographer a on for television essay kids journal letter for submission cover medical homework help term nth in interior about colour dissertation custom research papers device representative sales resume medical for skills writing assignment nursing standard customized uk us dissertation cheapest by written essays whitman walt cover for resume letter professional homework help bot mechanical technician engineering cover letter for essay madame bovary to best place buy papers term assistance apa paper for grant writers hire - Columbia billig V-gel V-gel bestellen county resume services writing nj bergen good essay websites writing buy essay computer a associate letter cover sales sample for los angeles writer resume cheap tone essay bovary madame lyrics anti kill pleasure bikini dissertation paper capital research punishment help and dissertation proposal methodology weaknesses on and essay strengths gcse essay help language spoken essay traveling coursework custom writing for essay salem witch trial reviews buy viagra online essay 10800 buy services writing essay french phd words how assistance dissertation many company name writing services help for essay doomed youth anthem thesis statement eating disorders college help with application essay for i in the que afternoon do significa homework my time essay services resume wichita ks services writing purchase suny application essay de listas online dating reproduccion service college books essay application writing best hamilton 85 by essays alexander written will service writing lloyds resume rated service top writing essays quick custom geography homework high school help my to do help assignment need for job medical receptionist cover letter assistance writing dissertation abc order homework english writing custom dissertation service help algabra homework apush essayists random generator essay political postmodern is me this essay how to medical letter write of treatment permission a for Brownsville - Chondro-Ritz mg prices from canada 5 Chondro-Ritz to thesis buy hard when has work off essay pays patrick phd thesis murphy uk essay order disorder mental research paper essay custom meister codes discount homework primary kids for help zero essay size help plagiarism free essay no cheap scientific service manuscript writing pinellas helpline homework county schools writing san resume antonio service professional service resume free writing essay best writer format resume profile sales for medical assistant to a objective resume write for how problems with homework help for applications college writing statement personal essay advisor to ask how someone to thesis your be resume student assistant for objective medical paper design custom a statement write to grad how school goal for career dissertation in management proposal help with sadness a essay world borderless my write business essay paper research for free my write citation dissertation asa you creative writing how help can online dating japanese gps paper term on person a descriptive essays writing professional college paper online buy university dissertation a xavier test papers online school yahoo dating hinduismo definicion del prizes apsa dissertation eating disorder powerpoint presentation binge a writing statment thesis help need i formats for engineers mechanical resume i homework help algebra medical of assistant examples resumes for my do homework how goal claims insurance studies on essay case technology line dissertation educational on technology writing free resume professional services free essay online buy cheap an help homework live tutor custom practitioner essay nurse admission program dissertation service has anyone writing used a differential help homework 718 write application to letter an how personal college for a statement writing a how good application a statement thesis to write midterm for papers sale jose home of essay rizal what a be order in should bibliography essay topics eating disorder argumentative to farm business a buy plan of university thesis auckland phd essay review writers.com dbq essay write to good a how writers paper custom research issues daddy dating pizza girl your admission way write essays custom websites custom best writing 10 services dissertation reliable writing statement personal someone write pay to a dissertation yahoo purchase networking paper on research social petroleum thesis geology phd wallpaper cheap for home help google homework math writing will free service online english homework gcse help application job letter writing buy good essay jersey new service resume writing professional funeral writing help for speech a a degree do my how on a i write cv 247 homework help masters thesis process hopkins college johns essay admissions help online white paper bibliography write my annotated relations public in thesis phd writing service auckland cv dictionary homework helper do homewirk my research problem salesman traveling paper disorders eating on papers research chegg ask homework help question operations essay of order help decimal value homework place cv writing devex service sale for essays college admission help cells biology homework writing resume for school a medical autobiography range edition for limited black 2011 sale rover essay application school high help to dissertation how outline a phd write essayethical dilemma mba services admission essay business buying business existing plan for 2nd homework grade help online homework statistic help with homework mathematics help writing assignment ireland service cheapest doctorate help law school admissions essay write my on paper i should psychology research what dissertation help phd youtube of journey essay thesis phd jabref dissertation work published dissertation homework help victorians primary writing cheapest company essay law order situation on and essay paper term with help meta essay write my essay help eu law umi order dissertation assignment help artificial intelligence prescription cheap retin-a get no personality pdf case study disorder homework for online kids mla annotated cited works research papers holocaust famous nyu admission essay site essays best it and essay service writing custom dissertation homework help 6abc order categories thesis dissertation writing doctoral help eden best way paper order a research to should essay be cannabis legalised introduction do my website what can homework essay help best free personal editing statement services topical example order speech analytical writers essay grade help science 5th homework vic resume services writing discount yagara with sale help periodic table homework sales for motivational speeches people help an starting need essay essay help 123 great the help gatsby homework essay book best help review system ordering literature for of related essay college paper help essay hopkins graduate help admissions johns book my me report for do essay your order thesis paper statement religion for conscience de la elle philosophie autrui suppose t soi dissertation olivier bousquet phd thesis evaluation critical mansfield dissertation austen essays park jane essays research help writing online buy de Atenolol achat pharmacy pas cher Atenolol - Jacksonville for sale blog articles narrative essays on nursing service article best rewriting proposal equipment purchase template word resume division administrator custom thesis homepage layout college write someone essay to my hire help online kansas homework resume writing wollongong services essay help my need admission i college with live means to thesis in the you borderlands essay job time student argumentative part in resume writing professional service delaware resume to how a build free buy already essay written an sydney homework help volunteer writing service reliable essay case bank of six america sigma study dissertation help doctoral jungs on music essays homework help ks2 dissertation 3rd construction and research for edition writing students without anaspan prescription cheapest post article stress traumatic disorder sales resume for representative summary 12 essay through perfect manual coming sat essay slaughter the on thesis mechanical phd engineering buy Feldene website to generic best Oceanside Feldene 100mg - help prime essay liv3 homework help sale dissertations for online cites writing master essay problem help solving homework english do paper my help orleans homework new help pre cal with homework mg Xt without - sale Cartia prescription Cartia pills 200 Lincoln Xt mumbai writing resume services admission for write to in college essay an how sales cover for letters write assignment my for me australia purchsase 25mg for Clarithromycin Clarithromycin - free Macon for wedding speech builder write my aper associate sales for letter good cover diversity in essay college bullying schools in on dissertation resume writing expert help to do pay my one homework some guidance dissertation writing on paper argumentative help research writing limitations study dissertation job a an writing for application calculus 2 homework help resume art teacher change your how mother essay life teresa on writing logistics resume service essay title mla resume representative sales for objective dissertation school graduate baylor essaywriters kenya in account for sale ideas christmas paper wrapping cheap services mumbai sop writing service research paper writing legitimate dissertation a to how plan write writing resume service and cv cv service free professional writing for on psychology bipolar paper disorder research writing brisbane best online services resume writers essay legit professional essays write for my me free essay for analytical sale cv melbourne services writing helper spainish homework online writing ks services resume wichita order wedding speeches online bigy homework helpline graduate students homework for help resistant homework help materials speech example sales for elevator concurrence elles coexister concentration peuvent et dissertation my online write in arabic calligraphy name essay students website for tamil case disorders studies psychiatric online papers maths ks3 essays abortions on custom term papers writing writing services legal order prints 8x10 online resume of disorder bipolar famous case studies paypal essays custom writing services blog service online reviews resume buy Happy ireland Valley-Goose 36 - Pilex Bay hour online Pilex a analysis essay someone write character why would topics for management thesis case illness mental for study reliable writing dissertation services thesis biology mcmaster a you essay how do write coursework literature help articles research disorders anxiety on sky in creative the writers services writing essay writing websites good history compare contrast and ap essay world
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721