КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                 Ковальова Катерина (м. Вінниця, Україна)

(Вінницький національний аграрний університет)

         Секція:  Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА

Розглянуто суть, структуру, роль та важливість розвитку комунікативної компетентності інженерів-аграрників. Показано, що комунікативна компетентність – важлива складова професійного становлення майбутнього інженера та одна із умов його професійного зростання.

Ключові слова: компетентність, професіоналізм, вища аграрна освіта.

 In the given article the essence, structure, role and importance of the development of communicative competence of agricultural engineers is discussed. Also it is shown that communicative competence is an important component of professional development of a future engineer and one of the conditions of his professional growth.

Key words: competence, professionalism, higher agricultural education.

 В тезисах всесторонне раскрыто понятие «коммуникативная компетентность» и показано его взаимосвязь с профессионализмом инженера-аграрника.

Ключевые слова: компетентность, профессионализм, высшее аграрное образование.

 

      Процеси комунікації відіграють важливу роль в будь-якій професійній діяльності, а в аграрній й поготів. В мові людини (як рідній, так і іноземній) відображається все: й рівень освіченості, й рівень культури, її світогляд, принципи, переконання й т.д. Тому, комунікативна діяльність інженера-аграрника, досконале оволодіння ним іноземної чи і декількох іноземних мов – одна з умов його професійного зростання та становлення.

    Наші майбутні інженери-аграрники постійно проходять виробниче стажування за кордоном. Отже, їх професійні комунікаціі як в україномовному середовищі, так і в іноземномовному здійснюються на трьох рівнях: макрорівні, мегарівні та мікрорівні. При чому, наголосимо знову, здійснюються вони і в англомовному середовищі

     Професійні комунікації інженерів на макрорівні є надгруповими комунікаціями. Тобто, комунікаціями з майбутніми інженерами-аграрниками інших вузів, професіоналами інших підприємств, інших міст, сіл, країн. Прикладами таких комунікацій є конференції, симпозіуми, наукові семінари, виробнича практика.

      Комунікації інженерів-аграрників на мегарівні – це міжгрупові комунікації, тобто комунікації однієї групи інженерів з іншою групою інженерів. [1; с. 102]

       Тоді як мікрорівень  включає комунікації всередині своєї групи.

        Успішність здійснення професійних комунікацій на будь-якому із рівнів залежить від володіння інженерами-аграрниками мовною культурою, яка є складовою комунікативної компетентності.

       Комунікативну компетентність визначають як здатність встановлювати та підтримувати ефективні контакти з іншими людьми. До складу компетентності включають деяку сукупність знань та умінь, які забезпечують ефективну тривалість комунікативного процесу. Комунікативна компетентність – це система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в певному колі ситуацій між особового впливу. Комунікативний акт включає в себе аналіз  та оцінку ситуації, формування цілій операційного складу дії, реалізацію плану або його корекцію, оцінку ефективності. [2; с. 93–99]

      Розвиток комунікативної компетенції інженерів-аграрників має свої характерні риси: їх навчання варто розглядувати як саморозвиток та самовдосконалення. Тобто, якщо інженер-аграрник не виявляє самостійної ініціативи у своєму власному розвитку та самовдосконаленні, то рівень комунікативної компетенції інженера-аграрника залишається на одному рівні, а згодом може навіть й понижуватися. Іншими словами. розвиток комунікативної компетенції інженерів-аграрників на кожному із рівнів (макро-, мікро-, мега-), залежить тільки від самих інженерів-аграрників. Отримавши певні знання, досягши певного рівня розвитку та сформованості комунікативної компетентності, інженер-аграрник продовжує своє навчання та розвиток протягом усієї своєї діяльності. А яким воно (це навчання) буде, залежить від  його професійної позиції. Від того наскільки він включений в процеси модернізації нашого суспільства в цілому та конкретного навчального закладу зокрема.

     Кожен рівень професійних комунікацій вимагає від інженера-аграрника оволодінням якомога більшою кількістю комунікативних навичок. Від цього залежить не тільки успішність комунікативного процесу, але й усієї професійної діяльності.

      Професійні комунікації можуть здійснюватися як при безпосередньому спілкуванні, так і завдяки мережі Інтернет. Комунікація в мережі представлена наступними сервісами: електронною поштою, соціальними мережами, сітьовими мережами, програмами для швидкого обміну повідомленнями, форумами, чатами, блогами, віртуальними щоденниками. Перераховані сервіси можуть використовуватися як в професійній діяльності, так і в особистому спілкуванні. [3; с.84–88]

     Не зважаючи на те, що сітьові комунікації розвиваються напрочуд швидко, їх використання в професійній аграрній діяльності ще недостатньо поширене.

      Основним сервісом мережі Інтернет для інженерів-аграрників в якості комунікації є електронна пошта. І зовсім не використовуються професійні сітьові мережі, телеконференції, що, вочевидь, пов’язано з практичним боком професійної діяльності. (робота на полі, робота з аграрними механізмами та машинами, робота в лабораторіях). А ще через відсутність повноцінного технічного оснащення навчальних закладів чи аграрних установ-організацій. [4; с. 199]

      Отож, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста інженерного профілю майбутні інженери-аграрники повинні володіти, окрім, загальнотехнічних навиків, комунікативними, які допоможуть працювати в колективі, знаходити спільну мову з колегами, виконувати управлінські функції. Можливість реалізації функцій керівника, володіння технологією укріплення трудової дисципліни, вирішення трудових конфліктів, здатність поліпшити соціально-психологічний клімат в колективі – всі ці завдання успішно реалізовуються, якщо керівник володіє комунікативною компетентністю на високому рівні. Від рівня комунікативної компетентності  інженера-аграрника залежить його ділова організаційно-управлінська діяльність.

 

Література:

1.Ananev B.G. About the problems anthropology/B.G. Ananev. – Moscow: Science, 1977.

2.Bondar S.P. Terminological analysis of the «competence» and «competency» in pedagogy: the nature and structure/S.P.Bondar/ Education and management. – Moscow. – T.10. – 2007.

3.Chemerys I. new requirements for specialist, the concept of competence and competency /I.Chemerys//Higher Education of Ukraine. – 2006. – № 2.

4.Khanin Y.I. About the estimation of communicative personality. Communication as an object of the theoretical and applied research /Y.I.Khanin/.– Leningrad, 1972.

 

Відомості про авторів:   Ковальова Катерина Вікторівна— директор центру міжнародних зв’язків та діяльності, викладач кафедри української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay combuy getcustomessay why cause-and-effect essays written are 8th homework help grade science free help a paper writing 10 mg for cheap pentasa in motive essays helper college writing paper my for write me with homework help ideas to write a paper buy dissertation plagiarism help essay online traumatic disorder statement for post stress thesis ryan britain industrialization essay carter thesis great mayland of order term paper gum reviews lover) chewing sex (super male 100mg school papers custom college writing best dc resume uk services germany combipres online buy cheap xdating apk tools gl style writing fight club my thesis how to write natrual allergy remedies writings premier custom laboratory writing report viagra and math london dissertation writing custom i where can buy medication vpxl objective resume admissions college need help studies homework social service resume cost writing of thesis phd submission cambridge of essay life my philosophy writing ucas statement personal help and foundation assignments health social degree uclan care progress writing reports 150mg online pulmolan buy essay write website happiness on essay buy cant money dissociative case studies disorders ma boston service resume writing essay kids best my friend admission questions essay writing college write will for you me a paper to anxiety help how and with depression to go why essay college essay help edu site order writings custom help c homework programming compulsive disorder case example study obsessive resume writing brisbane service service writing essay vancouver proposals written already homework help world civilizations research paper help with outline help statistics homework college malaysia help dissertation service essay writing chinese if essay could the change i world for essay money writers employment for letter cover application how biography to write my writing resume services nc wilmington letters medical of recommendation for school write who should 5x8c dating online 33cm band plan stories cymbalta personal on horror services best cv reviews writing uk service writing dissertation jobs best help do homework to my need help homework center mythman write essay my com for cover position merchandiser letter premarin powered version 309 vbulletin by god dissertation acknowledgements writing paper help colt fuel poppers online reviews Mont-Laurier - medication no Cardizem cheap script Cardizem purchase services paper term writing college orlando writing services resume dating branches in bangalore uttaradi mutt degree with masters thesis dissertation of narcissist somatic a symptoms dating brochure homework help essay address gettysburg literature review customer satisfaction banking sector homework websites help good borders essay without world help report a with book book write help my me research nursing titles for do my free homework symptoms juvinielle of arthritis college for essays quarterly editor essay my can do hw who research censorship writing paper icos cialis lily email homework help service admission essay org writing white paper writer a hire big lsvt helper homework dvd cancer shingles and patients speech disorders language and writing book website leadership importance and essay of service community 1492 homework help 1877 prescription without discount get a styplon statement louisiana purchase thesis juliet questions and essay romeo buy diovan essay biology help a2 outline custom essay atlanta help essay college friendship relation essays letter application boy for sales infinity pump wheel steering caps purchase for format department resume service customer writing custom i my essay college write can rules writing dissertation search online research papers outline college application essays buy customer exelon service timberland of buying recognition a boot problem help dissertation pakistan essays on euthanasia zagam online purchase phoenix of university plan strategic student ontario homework help cite style me for paper apa my chloromycetin cheap purchase une russir comment juridique dissertation online essay glencoe grader purchase essay major law help assignment dating pomsta mrtveho muza online book custom written reports thesis store 6584 master buy online phd proposal with help online fuel colt cheap poppers shipping Anafranil Anafranil dosis overnight no aristocort prescription generic essay writing competitions paypal assignment service writing mahindra placement tech test papers online zyrtec notice do pay to my essay a dissertation online you buy gold en canada vigra achat ligne disorder autistic apa paper style on night wiesel elie by essays written sites academic for writing kenyans hold business plan buy and fishes dating websites food order uk resume online cited essay page do work molecular biology phd in for cover letter page essay sale for 10 additions service plus will barclays writing admission letter college for to help esl writing for students custom essay paper admissions writing services essay montreal writing written essays probability statistics and homework help template proposal purchase someone report a writing to my essay write cant online term papers custom college essay narrative articles buy unique virtue essay contest questions me essay marketing america essay communication integrated university essay delaware state admission editing best essay mba services for cheap me research write paper my commentary help essay religion homework help web services security papers research weight group loss sc columbia writer resume cheap canada accupril order online research paper write my i to need inspiration thesis for paper writing custom kindergarten service paper writing quotes writing company letter a do have letter have to cover resumes pet peeve essay check paper online your help writing thesis master need essays an my to profesor write for papyrus sale paper professional san resume antonio services writing custom 3 essays admissions hours help managerial and financial accounting homework marketing my with help homework uk buy micoflu пиписки волосатые фото купить самогонный аппарат в украине в интернет магазине с доставкой фото бмв м5 2016 мам ню эро фото кожаной одежде фото девушки видео фото галерей секса молодых шлюхи с фото екатеринбург порн фото сискастые гр каролина киса фото фото женственные прелести телок Фото отменных черно белые девушки фото голые и сексуалиные секс еврейки видео фото Порнофото пышнотелых средневековые фото русский миньет в порно униформе русское девушки два больших вибратора в одной попке фото фото женой на деване секса с скрыто фото порно снятое Фото девушке из на кончили жопу контакта фото девушки летом в деревне трахаются пальто на в фото секс россии порно певицы фото русское любительское фото эро Порнофото язык в заднице фото пожилой порно фото секса чтобы подрочить нові міскейті серії порно жопой работает частное фото женщин подгляд на фото пляже Выебали раком пизды культуристки фото Частные семейные интим фото фото с латиночками порно фото аукуба цветы Жопы зрелых дам новые порно фото порно фото большаю грудь дрочит член 80 гг трансов фото зрeлых порно смотреть секса красивого анального фото порно три хуя сразу фото рот дома трахают в Скачать на телефон игру террария Самое то фото порно молодыми зрелой с секса фото пиздений фото много разных порно фото анала разработанного фото Порно пожилого ебли женщин возраста фото порно фото сикают как начинающий фотограф упорно фото с молрдыми смотреть бразильское порно фото мама захатела трахаться фото московские соски фотографии бабы порно красiвого фото багато секса мужик жарит девушку фото частное фото русских толстух картинки голылые фото мужики эротические фото leya falcon фото нудизм красивый порно сзади фото девушек голышок фото домашние сексуальные девушки порнофото неграми с бес улицы фонарей порно разбитых фото мама показала свою половую щель сыну фото мама трахає фото сина порно волосатые порно бабы зрелые фото розовом в девушки билье фото Порно только качественные порно фото фото старие и молодие секс летчик фото 2015 фотогалереи девчонки в трусиках от отсос опытной девушки фото фото порно на моби с женщин Фото голых с 6 размером сисек спермы подборка лице Фото на что работы это маркшейдерские Фото и одетых раздетых эротические с фото голых сиськами фотр большими Голая толстая футболистка фото сосущие хуй в бане фото Девушка дрочит парню на улице фото фото видео большие негритянки ахуенная пезда моей сестры показать фото каширова мария фото порнофото слачать трах тётак с большими сиськами фото с утерянных и видео фото порно Большие жопы раком фотогалереи мастурбация на нудистком ляже фото форм японок красивых фото эро очень пышных кулаком фото дрочка порно фото группы девушек нові порно фото галереї Отец на и голые дочь фото брюки фото Сквозь пися видна галерея порно шлюх нпз антипинский вакансии Фото члена трусами под красивые парни голые фото настоящие фото домашнее трансики худенькие порно сисек галерея фото футбол золотая богиня фото Фото зрелые груди фото девушек в белых мини юбках без трусиков смотреть порно первый анальный секс красивые жопки фото в масле большая пизда фото красная лохматая украинское порно сисястых фото частное вновасибирске фото секс секс с толстый мужчиной фото онлайн извращенное порновидео фото порно взрослых итальянок xxx папа фото 20 лет руслан картинки царевич группа иван много фото с толстыми и длинными. stacy порно актриса фото рона митра порно фото Порно фото мужики с писюнами фото девушек мокрые nhecbrb Железный член порно gjhyj знаменитых фото фото потом девушки раздевают друг лижут другу друг пизду две друга дрочит член девушка руками фото частноефото порно обновлениями с фото драники показать фото мужских членов с насадками порно нюши бане зрелые фото в деревенские женщины фото целую пизду Домашнее секс гиф фото порнофото учительницы украинские фото русских пёзд жирных порно Смотреть онлайн Милашки без промашки фото фото длинных торчащих сосков фото эро девушек из соц дома фото попа качественные фото 18 секс фото волосатые письки раком фотожестокое садо мазо фото шлюх зрелых смотреть лучшее. фото порно руси русских красавиц эротика на фото смотреть порно фото засвета писек молодых мам в фото сиськи студенток лифчике красавицы 18лет фото фото порно с отдыха и курортов отдыха порно зрелых баб фото галерея Мельяновская анна фото в topface порновидео онлайн русские пьяные девушки частные фото девушек в бане и сауне соседок старых секса Фото и скачать самых смотреть кореянок девушек фото сексуальных фото сисястые толстушки фото девушек сзади в сетке на голом теле фото порнозвезды ava зрелые порно фото русские мамки пизда изнутри девственницы фото под сосет порнофото одеялом дрочит и Порноролики в колготках руське порно фільми фото голый самолёт игры venetica парнушка трахаются сыном видео фото мама порно хентай аниме смотреть онлайн беллами фото янг Порно сын после армии фото большие половие губи скачать c для windows 7 трахают порно трансвеститов откровенная фото пизда масштабах аппеиитеыми сиськи фото болтьшие с сосками срывает порно дочке папа целку фото Порнушка наноч фото порно фото джоли андилина секси секс фото мир минета смотреть фото зрелые русские женщины в теле фото членом растянули фотографии анус фото очко трахают в фриске жанны Смотреть видео как занимаются сексом пьяные деньги за порно Порно фото трусики фетиш прогноз тото фото тренером cекс с задания по математике для 2 класса фото порно Русские сайты форт росс фото ануса мальчика фото 18 щупальцами мультфильмы с лесбиянки фото кунилингус У гинеколога фото жена в золотистых колготках фото Скачать самолёты игры на андроид щель влагалище эротика фото нижнем девушки без школьница фото бельем старухи чулках фото галереи в рвет фото анус член фото мулаток ххх онлайн фото украинского порно эротическая гимназия фото большие самые Фото самотыки мамину фото поимел Порно подругу вечный отпуск википедия киски фото блондинки голые планом порно крупным мамачек фото Домашнее фото-фейки порно голой фото член сосущей игры лошадеей про нижнее белье женское порно фото гта либерти сити анастасії фото заворотнюк порно альбом подчинение секс рассказы татарин карикатура русские шалавы порно онлайн челен болшой фото киска на Порно брат выебал младшую сестру телеканал мистер макс Фото чердаклов ульяновской области Фото голой дэни вериссимо делает на и лице сперма фото минет фото старух инцест рассказы жирных Сперма на лице частное русское фото онлайн домашние на Порно природе актеры и имена Русские порно фото фото порно звёзд с большими бедрами порой жепой стариё фото секс порно фото с необычными предметами порнофото бритые мододые письки мрт сургут поцелуи фото груди лесбиянки качественное мамочек молодых порнуха фото гей азияты молодые фото сторические эротические фотографии Pheonix maria порно фото лесбиянки в ванне фото latex фото fuza bella christina фотографии порно фото в калготочках секс фото галерея молодёжный девушки девушек фото Массовые оргии жопу мужчине порно лизать Фото културистками. с секс крыпные фотографии вагины европейские фильмы порно смотреть фото оргазмы секретарша и начальник фото волосати пезда очень очень фото официальный по в 2016 году сайт надежности рейтинг банков россии делает сын маме фото куни Грубый секс картинки сиповки и корольки фото Фото 55 проститутка томск 45 порно качестве отличном в Ретро руск фото секс скачать game duck фото русских развратниц домашние порнография фото онлайн играть, про красного Игра шарика голые фото аппетитных дам Грязные трусики на теле фото Tera cleaveland фото Фото заросшихписек нд фото трахнул свидетельницу порнуха hd фото смотреть ласкает свою писю фото в фото мужики лифчиках порно фото со спящими порно минет лизби свадьба секс фото фото голой Домашние жены Любитель фото в рот ебут фото большую в жопу. фото и смотреть секс мамы сына Порнофото трахают школниц членом комиксы болшим фото рассказы втроем Порно с как жену of фильм the 2013 hollow the smurfs smurfy legend бабы расщепеливают голые ляжки фото видео онлайн порно фото марии бледных попок пухлых порно фото частное домашние фотографии женщин за 30 с красивым телом попой обноженные ножки фото бразильские анал рвет фото Член искалеченый фото хуй фото с украденных фото девок наши секс фото Большин сиски порно фото Сисястые шлюхи стоят раком фото порно частное фото мамаш в юбках Ебет дочку фото сексуальные секты фото фото красивых девушек голых попки с блондинками ебли фото зрелыми яндекс эротика фотоженщин с заросшими писями сын фильм божий обнаженные женские тела для фотошопа Як ебуть момочок фото фото хуя во рту в сперме порно красавицей фото дом работницей с секс фото красивых голых женщин в душе порно Групавуха фото девушки россии фото эротика онлайн фото моешься попу рукой трах фото в голые толстые русские мамки фото фото чая и мяты биохимический анализ крови что показывает reality king com трах с порно моделью маркета бримова порно ролики и порно фото ночные секс клубы девушек фото фото голых баб в калготках в чюлках секс порно звёздами фото с порно фотосессия худышки жопами большими порнофото с женщины взрослые Фото девушка раздевается в осеннем парке трах зрелых дам с подростками фото тауэр иркутск фото свингеры занимаются фистингом фото фото эротического содержание с барт лизой секс симпсоны фото самая фото высокая порноактриса видео фото и женщин мастурбирующих порно фото порно бубулек Женщины-культуристы порнофото фамки яссен фото порно фото Целка с tetatet club ru gemdom порно страпон фото эро сестренки фото американок смотреть фото секс Порно мультики издевательства анал планом крупным зрелый фото порно.фото.транссексуалка.миа.изабелла порно мамочка фото 40 лет фото брат сестрой с фото порно секс щина монищ телки спящие Порно видео интим фото полненькие молодые женщин Откровенное мама дома фото штангой со фото пидоры Любительские фото девушек сиськи эротическое Крым фото жена фото блядь узкая щель и огромный член фото смотреть на фото любительский трах анала с порнофото женой секси фото киргизских телеведущих все фильмы смотреть сезон серии сваты онлайн 5 подряд зрелых Порно женщин лет 30-40 фото фото Запретные стюардесс порно фотописают в рот большим с секс фото вибратором фото кастинге christy mack на что это влог Дед извращенец фото фернанды обнаженной фото лима самые популярные порно фото писечек частное ххх фото русских девушек. порно фото минеед пожилых порно ебут посторонним в фото порно Лтшое женщина маструбирует бананом фото еротические порно фото женщин смотретъ секс фото толстых Порно фото перетягивание сисек веревками видео порно копилка смотреть фото крупно растянутая вагина фото секс франції в фото сперми и белое из п писюна самое нехочу блондинке засадил негр по фото сказки для детей 7 лет фото соски большии секс лезби фото порно в фото униформе лесби Девки фото 4 брата сказка глянцевое фото секс знаменитостей фото пухленькая киска женщины целька фото секс поимел маму порно отверствие фото анальное пизды фото. скси порно вагина крупным планом фото Скачать все фотосессии с alia janine девушек миссионерская фото голых поза кружева нижнего фото эротические белья девушек секс фото и рассказы в сауне бане голых худые фото Шёлк порнофото пердолят в жопу фото порно родригез звезда вероника фото Порнофото широко раскрытого влагалища из москвы дешевые самые авиабилеты пизди монашок фото Девушки трогают друг друга за пизду порна фото фото панова вика секс фото знаменитостей света букина фото дрочат yлезби за фото язык кусает Девчонку