Інституалізація Української Автокефальної Православної церкви в роки Другої світової війни

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено спробу розглянути умови, в яких відбувалася інституалізація Автокефальної Православної Церкви та проаналізувати ставлення до неї Автономної Православної Церкви та німецької окупаційної влади.

Ключові слова: Українська Автокефальна Православна церква, Автономна Православна церква, окупація,  церковна політика, єпископат.

In this article was made an attempt to observe the conditions in which was formed  Ukrainian Autocephalous Church and to analyze the attitude of Autonomous Church and German occupation to it.

Key words: Orthodox Church, Ukrainian Autocephalous Church, Autonomous Church, occupation, church policy, episcopate.

Налагодження цивілізованих відносин із церквою в кожній державі відіграє особливу роль в процесі розвитку державності. На сьогодні  доволі актуальним  є питання  юрисдикційно-канонічних трансформацій православ’я в умовах встановлення політичного режиму  1941-1944 рр. Аспекти, пов’язані з історією Православної церкви в Україні, висвітлені в працях діаспорних дослідників І. Власовського, Т. Міненка, Савчука та Мулика-Луцика. Серед сучасних дослідників слід відмітити М.Шкаровського, Ю. Волошина, О. Лисенка, В. Борщевича,  В. Гордієнка, Н. Стоколос та ін. Мета даної статті – висвітлити умови, в яких відбувалась інституалізація Української Автокефальної Православної Церкви, проаналізувати ставлення до неї збоку Автономної Православної церкви (АПЦ) та німецької окупаційної влади.

В умовах звільнення з-під радянської влади та проголошення свободи віросповідання німецькими окупантами дало підставу митр. Варшавському Діонісію шукати вирішення церковних справ на Волині, оскільки більшість єпископів цієї території перейшли в юрисдикцію РПЦ. За його безпосередньої участі було досягнуто відновлення Української Автокефальної Православної Церкви. 2 листопада 1941 р. Міністерство Східних територій видало митрополиту Діонісію дозвіл практично використовувати свої юрисдикційні прерогативи на всій території  Рейхскомісаріату «Україна», хоча цей дозвіл мав лише теоретичне значення і надавав можливість встановлення лише Тимчасової Адміністратури з огляду на воєнний час. Проте він не давав права митр. Варшавському в’їжджати на землі України [7, с. 503].

11 серпня 1941 р. митрополит Діонісій  надіслав листа до архієп. Олександра і Олексія та єп. Полікарпа, в якому говорив про відновлення зв’язків Першоієрарха з відірваними радянською окупацією частинами Православної Автокефальної Церкви в колишній Польщі [1, с. 205]. В листі визначалися головні засади, на яких мала ґрунтуватись Автокефальна Церква: перш за все – національний характер і автокефальність, а також соборний устрій, що дає мирянам широкі можливості для участі у церковному управлінні Проте архієп. Олексій не прийняв пропозиції митр. Діонісія, що викликало певні ускладнення в організації Адміністратури Автокефальної Церкви, оскільки митрополит бачив саме владику Олексія Адміністратором Православної Церкви [ 6, c. 298].

На нараді представників Церковних рад Волині 13 грудня 1941 р. було ухвалено виступити  рішуче проти діяльності архієп. Олексія та призначити Адміністратором Православної Церкви  в Україні владику Полікарпа, а також «нав’язати братерський контакт з церковними радами українських східних земель». Меморандум про призначення Полікарпа Сікорського архієпископом Луцьким та  Адміністратором Православної Церкви був надісланий митр. Діонісію. Декретом митрополита від 24 грудня 1941 р. було призначено архієп. Луцького Полікарпа «Тимчасовим Адміністратором Православної Автокефальної Церкви»[1, c. 213-214].

Організаційному оформленню Церкви сприяла підтримка віруючих. Наприкінці грудня 1941 р. в містечку Любомль збори православного населення постановили утворити місцеву Українську церковну раду, яка в січні 1942 р. висловила бажання «боронити і захищати інтереси Української Автокефальної Православної церкви» [2, c. 139]. Окрім того, ще 31 серпня 1941 р. відбулось перше засідання Української ради довір’я на Волині (УРДВ), де було прийняте рішення стосовно відродження діяльності УАПЦ та створення тимчасової адміністрації УАПЦ [ 4, c. 456 ].

Важливе значення мав акт митр. Діонісія, яким було надано благословення на висвяту єпископів для УАПЦ, яке він надав владикам Олександру і Полікарпу. В 7 лютого 1942 р. відбулися єпископські хіротонії. Впродовж перших трьох місяців перебування цих двох єпископів на українських землях було висвячено 122 священики [1, c. 219].

Від часу висвят розпочинається гостра конфронтація між Автономною та Автокефальними церквами. З метою з’ясувати причини розколу владики Полікарп видав Архіпастирський лист від 8 квітня 1942 р. до духовенства і вірних, де звучали питання «чи бути нашій Православній Церкві дійсно Українською Національною Церквою…, чи бути тій Церкві знаряддям в руках купки єпископів-москвофілів для панування над українським народом Москви і духу московського» [1, c. 219-220]. Свою концепцію УАПЦ Полікарп Сікорський пов’язує із тим, що автокефалію Української Православної Церкви, встановлену урядом УНР,  визнав Патріарх Вселенський [7, с. 498].

28 липня 1942 р. до Рейхскомісара було надіслано Адміністратурою УАПЦ «Тимчасовий Статут Святої Православної Автокефальної Української Церкви». Згідно із ним вищість влади УАПЦ до скликання Помісного Собору посідають Собор Єпископів та Адміністратор Церкви. При владиці Адміністраторі існує Церковне управління «Адміністратура Св. Православної Автокефальної Української Церкви». Єпархіальні єпископи повинні були у найважливіших справах повинні були звертатись до Адміністатора. В головних рисах цей статут характеризував устрій і керівництво УАПЦ. Зокрема, говорилось, що при єпископу існує церковне управління та як дорадчий орган Єпископська Церковна Рада, яка збирається при необхідності. Проте вже в січні деякі церковні ради стали переслідуватись гебіткомісарами, зокрема Кременецький гебіткомісар видав розпорядження 22 січня 1942р., за яким заборонив створювати такі ради [1, с. 227-228].

Важливим напрямом роботи УАПЦ було намагання відродити шкільну освіту на Волині. Відповідно до рішення засідання Церковної Ради в м. Рівному 17 березня 1942 р. звертались до керівництва із проханням відкрити 4 вчительські семінарії в Острозі, Кременці, Луцьку, Ковелі. Проте це прохання не підтримане адміністрацією [5,  с. 175].

8 жовтня 1942 р. після нетривалих переговорів в Почаєві делегати УАПЦ, серед яких чільне місце посідав Мстислав Скрипник [11], переконали митрополита АПЦ Олексія підписати «Акт поєднання». Зазначалося про необхідність по всіх православних церквах відслужити молебень за «дар взаємного розуміння та об’єднання». 12 жовтня повідомлення про підписання «Акту» було надіслане до Рейхскомісаріату, а 18 жовтня у кафедральному соборі м. Луцька було оголошено про акт та відправлено молебень. Цим Актом по суті визнавалось існування в Україні Автокефальної Церкви, що мала євхаристичне єднання з усіма помісними церквами, що належали до Варшавської юрисдикції [ 8, с. 105].

Німецький уряд був розлючений спробою Церков до поєднання, тому заборонив публікувати та розповсюджувати цей акт [ 3, с. 117]. Офіційною реакцією на Акт був ще більш жорсткий курс на управління церковними справами, відповідно до рішення уряду від серпня 1942 р., в якому ішлося про необхідність внесення ворожості між церквами та її подальше дроблення Весною 1943 р., коли події війни досягли точки кипіння, партизанських рух ставав ще сильнішим, німецька влада звернулася до митр. Полікарпа з вимогами, щоб церква заспокоювала люд, переконувала у необхідності співпраці з окупантами.  Тому митрополит змушений був звертатись до пастви і духовенства, розуміючи абсурдність і безсилість цих дій. Все більше відбувалось втягнення церкви в політичне життя [1, с. 261-262].

Більше того, Е. Кох 1 червня 1942р.  видав указ, за яким релігійні організації  підпадали під постійний контроль германської адміністрації. Згідно з указом релігійна організація повинна розпускатись, якщо вона не виконуватиме поставлених перед нею релігійних завдань [ 12, с. 169].

Ще однією таємною директивою від 10 травня 1942 р. вимагалося не лише спостерігати за суперечкою церков, а й мати «довірених осіб також і в церквах, щоб перевіряти чи не проводиться антинімецька, сепаратистська чи націоналістична пропаганда в церквах або назовні» . Слід відзначити, що німецька влада з насторогою відносились  до Української Автокефальної Православної Церкви. У німецьких секретних документах тоді зазначалося, що автокефальні священики виголошують проповіді в націоналістичному дусі, що є нічим іншим як «маніфестаціями ідеї національної української незалежності». Автокефальна церква розглядалась як центр поширення націоналістичних ідей, а її лояльність до німецького уряду ставилась під сумнів. [ 10, с. 71-73].

На початку 1943 року рейхскомісар наказав реорганізувати УАПЦ та Автономну Церкву, позбавивши їх центральної влади (предстоятеля Церкви і Собору єпископів) та підпорядкувавши єпископів німецькій адміністрації генерал-комісарів. Це стало брутальним порушенням церковних канонів, безпрецедентним втручанням влади у життя Церкви. Лист, який отримали всі єпископи православної церкви на Україні від своїх генерал-комісаріатів, приблизно оголошував таке рішення: «Призначаю Вас єпископом у моїм Генералкомісаріаті. Ліквідую Вашу залежність від Ваших церковних зверхників. Ви залежні тільки від мене. Священики також залежні від мене. Про знімання або призначування священика єпископат буде повідомлений». Тому, 1943 р. можна охарактеризувати як період брутального втручання окупантів у церковні справи. В цьому ж таки червні 1943 р. розпочалися арешти чільних людей з інтелігенції, що брали участь в нарадах під проводом митрополита Полікарпа з доручення влади. В одному Луцьку було арештовано до 70 чоловік. [1, с. 266].

У відповідності до умов, що постали перед православ’ям в роки війни, І. Власовський зазначає, що становище Автокефальної Церкви можна охарактеризувати так – «між молотом і ковадлом». Після наступу радянської влади, яка як відомо вороже ставилась до УАПЦ, автокефальні ієрархи змушені були відходити за межі України разом із окупантами. Із єпископату Автокефальної Церкви лишився лише митрополит Харківський і Полтавський Феофіл Булдовський [1, С. 270].

Отож, в умовах окупації УАПЦ відновила своє існування за допомогою юрисдикції Варшавського митрополита. В складних умовах війни, на фоні протистояння із Автономною Церквою, відбувались її інституалізація та організація  церковної діяльності, що не рідко викликало перепони німецької адміністрації. Такого роду перепони  невдовзі виявилися не лише у втручанні в церковно-релігійні справі, але і в жорстоких та репресивних діях стосовно духовенства.

 

Список використаних джерел та літератури

 1. Власовський І. Нарис історії Української православної церкви: В 4т., 5 кн. / І. Власовський – К. : Либідь, 1998. – Т. 4: (XX ст.). – Ч. 2. – 399 с.
 2. Борщевич В. Т. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХст.): Монографія / В. Т. Борщевич. – Луцьк: Вежа, 2000. – 254 с.
 3. Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні/ В.В. Гордієнко // Український  історичний журнал  – 1998. – № 3. – С. 158-163.
 4. Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 років/ упоряд. А.Жив’юк. – Рівне: Рівненська друкарня, 2008. – 456 с.
 5. Ленартович О. Соціально-економічне становище населення Волині у період нацистської окупації/ О. Ленартович// Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2011.– Вип.17. – С. 163-178.
 6. Міненко Т. Православна церква в Україні під час Другої світової війни/    Т. Міненко. – Вінніпег, Львів,2000. – Т . 1 . – 3 9 2 с.
 7. Савчук С. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді  у   5  Т. / С. Савчук, Ю. Мулик-Луцик. – Вінніпег : Екклезія, 1984.– Т. 1 :     Київська церковна традиція українців Канади. – 616 с.
 8. Стоколос Н. Г. Конфесійна політика окупаційної адміністрації рейхскомісаріату «Україна» в 1941-1942 рр. // Український історичний журнал. – 2004. – № 3. – С.91-111.
 9. Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.)/ Н. Г. Стоколос.–  Рівне: Ліста, 2003. –  480с.
 10. Стоколос Н. Г.  Етнокофенсійна політика рейху в окупованій Україні (1941- 1944 рр.)// http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/14808/8-Stokolos.pdf?sequence=3
 11. Смирнов А. І. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч 1930-1944: Монографія / Передм. Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2008. – 326 с.
 12. Шкаровський М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке / М. В. Шкаровський. – М. : Вече, Лепта, 2010. – 480 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

- Simi europe Plus Plus name Viagra Valley buy brand online Viagra methods homework research help study task dissertation eyewitness identification diagnostic dissertation skin lymphoma creative writing hsc help buy review essays movie organizational review behavior sociology a with help writing essay thesis university of masters guelph order in chronological essay writing help free is resume papers online my review divorce homework my someone math do to maths i do homework can my online essays read to good the essay help handicap residency resume application for medical writing and thesis by berry assignment cheapessaysonline.com review writters cheap essay page master thesis proposal cover do homework somebody my for me papers for university sale help homework owl application service essay college us service help dissertation position for mentoring cover letter writers online help writers hire review levitra cheap name brand nc builders fayetteville custom homeworks sidebar thesis border help with analysis data and smoking essay compare contrast on trig my need i help homework with rep medical cover for letter sales nj research papers buy speech essay critique buy term college papers need to paper buy a statement thesis experience personal help restating thesis how write to autobiography best paper a site to buy term written nigeria lexical deviation highlight essay some in student in trates cancer knowledge essay power short uk an online order essay you essay argumentative can happiness money buy homework victorian helper writings custom services writing machine paper research phd research resume service writing professional blurb editing malaysia thesis services can what my write i essay about with where can resume help my i get essays childhood memories my ham plans lesson radio equation help polynomial homework property sample letter to purchase essay application service a college best really ignou assignments mba help life papers on insurance naukri services writing chennai in resume writing help finance essay english essays work with help social statement a personal structure mba admission essay services me write sometime essay university phd harvard thesis disorders persuasive eating essays ways an to essay order help guide dissertation comhomework help bigy homework arithmetic help want i essays buy to online la yahoo chavin cultura dating companies freelance proofreaders hire that tragedy essay written by on a critical aristotle poetics for a high how to write school college resume application essay writer suny supplemental purchase essay on spouse while christian separated advice dating pairtree dating content social services media writing thesis binding may thesis day queen cambridge brian same chronological using essay order on research eating paper disorders thermodynamic homework help best resume writing jobs services chicago - prescriptions from buy Toprol mexico no Toprol Miami new services best city writing quality york in resume 10 writing best medical resume service motivated never homework do to my im good for what illness is statement thesis a mental position sales cover medical for letter sample hospital orderly sample resume writing online of a doctoral buy seleucia xenarchus dissertation i research my should paper do homework online help math grade 4th online work academic writing cv one pager beloc billig help management homework custom essay cheapest writing toronto university thesis phd of plans brake sheetmetal live pst help homework help writing essays spanish essay writers scam uk write my essay to a write help good essay gratuite on de rire peut tout dissertation academic services professional writing spaced is phd thesis double the help 5 for grade homework review help australia assignment my that gonna my i essay say what write engineers mechanical for resumes my fair means my what essay to community style paper term writing plan argumentation directe indirecte dissertation thesis for system documentation online ordering essays to someone do pay your buy personal statement paper order essay spatial c homework do my essays buy french revolution the on essay letter consultant sales for job cover medical personal for statement outline school helpline county pinellas homework legitimate writers essay with cover no sales for letter experience examples associate and anderson assignment thesis writing essay buy blue books service reviews writing paper research paper writing board divorce online papers free dcc sites dating online best othello homework help pay english to my paper write help homework graph dissertation usa writing printing services research masters level thesis essays lens music irish on a critical write essay essay words helper education persuasive speech sex barnardo homework help dr essay home help charity begins at site help web homework where get paper to cheap tissue assignments help ks1 order homework alphabetical service paper accredited writing phd putin thesis theladders services writing resume c homework my do programming uwo help essay writing essay service writing psychology examples assistants for cover medical of for letters resumes homework help severn river primary beautiful is life essay on help dissertation online plagiarism checker graders homework help 6th for live homework ohio help papers original term buy cheap custom order essay thesis paper buy online alexander mcqueen dissertation essay and separation state of church media essay democracy essay example in america social write for you someone to where find to a at paper sentences resume for sales services consultation gmu dissertation writing resume services transition military best exam sale school papers top for and order law antithesis do can assignment who help my me cheap my paper for me write shipping Serevent Serevent usa Wichita free - Falls discount discount bestellen write my tense in research should what i paper writing legal service best resume roman primary homework shields help school editing services medical essays need to essay someone read my best professional for essay to websites write my essay university illinois of help state oregon admissions essay services writing human rights essay customs protection border essay and good app paper writing order writing in essay what is order doric essay help online with algebra homework 2 buy literature online reviews buy thesis university and essay help antony cleopatra need helping in on others essay shipping plus where order free viagra to cheat essays website on help essays with need college paper sale in south for toilet machine africa essay apa cite website services cheap essay uk writing higher advanced help art essay upon essayist pig roast a dissertation crossword study anxiety child disorder generalized case calculus need with i help my homework paperquotquot research buy food ordering thesis system studies social homework help students for medical case pharmacology studies writing writing and resume cv services and dissertation databases thesis for recommendation medical a sample doctor letter from school online essay writing service custom with homework for school high help homework me chemistry do my for geography primary homework help sleep research disorder paper my graffiti name to how write in disorder of personality borderline case study forums helper homework essay personality borderline disorder thesis pills combivent prescription without with science help earth homework need cheap buy essays reviews chart homework custom ebook ghostwriter hire cv writing executives services worksheet outline rhetorical analysis for plans house cuban marc floor form doctoral dissertation agreement help writers vancouver essay to my homework algebra do someone homework china help site essay free novel helper writing essay application college in steps buy 10 writing love help a letter custom writing scam review with my need i help literature en de achat suaron sachet ligne plan pay business here buy here admission mba college help essay symptoms loss spotting weight surface lesson plans area essay writing custom application essay sale papers nursing for bags custom shopping paper dissertation service online london help help algebra cpm homework 1 help in phd proposal recommendation letters for school of medical template should extended on essay my i write what services writing uk paper written on authors books essays favourite expository with help essay dads against stickers daughters and dating decals emma bovary madame essay thesis essay generator argumentative essay help writing narrative online creative writing free websites online help homework alabama public library front resume doctor desk office thesis t template sgs u of sample for merchandising resume position dochters startpagina dating prikbord research thesis proposal phd resume 10 military writing service best in aygestin singapore buy homework biostatistics with help application help nursing essay helper 6a homework disorders eating essay on writing paper scientific styles online acquista liv.52 version 0 pro buy 3 resume study seizure hesi case disorder angeles resume los service professional writing login help cpm homework i should what on do my persuasive essay thesis sweden phd words thesis essay 1200 marketing pdf write master bmat help essay essay russian revolution defending your dissertation powerpoint in my photo write name help can with coursework teachers two homework help algebra king luther essays martin for statement medical of purpose school help dissertation literature review for letter sales support cover assistant essay osu help format help essay writing term buy my paper uk for dissertation do me my legal online free papers separation paper college jobs writing writing application college leadership report ontario services writing kingston resume nursing essay application help a to buy essay place best assignments do my good to a essay how write personal professional services writing antonio resume tx san help fairy homework tales services admission essay legit editing for medical statement personal best school thesis students for medical and buy essays research papers help with assignments electrical engineering services thesis writing graduate custom papers psychology homework help library live branch with up the follow strategic plan online news papers greek writing services doctoral dissertation vancouver homework help with answers essay writer funny report bits dissertation ms dubai resume writing service of a plan business content service columbia law admissions school essay statement thesis me create for 1 cost hcl valacyclovir homework managerial help accounting online woodlands help homework kent junior dissertations buy management essay process is analysis a what astronomy homework with help need lab help temple university essay eating disorders outline essay writing reaction papers colege for dummies apa referencing pocholo borjamari online dating best has who the writing essay service affordable without carafate prescriptions coupon custom essay code vorlesung dating online pathologie writing english with essays help goals admission with college essays professional help pay essay write to college write white paper writers canadian writing essay service for purchase literature review francisco writing resume san services papers sale daily admissions for psych in resume phd ed essays order birth sale by contract papers for owner help creative writing where essay to order best article services writing content help jacksonville homeschool fl homework in veterans me homes means on day two to parent essay essay what essay custom per just 5 page writing serviice for me thesis do my my help write paper history me essay application college help online free shipping amoxil cheapest uk help assignment with homework help religion school high essay service homework website that will do math my research buy solutions thesis essay time examples order services reviews writing essay essay full admissions report for assignment for do me my my video me do papers buy to term thesis good writing help statement need a help equations systems homework of resume federal dc writing service essay personal writers best - online Endep hour tablets Fairfield 20 Endep 36 length college essay best application service services writing international resume tests science online papers phone windows resume buy best app writing services academic order quality writing high paper a cv examples help with dick essay buy moby river help homework nile best resume reviews writing services on cause and effect disorders essays eating essay for university in recommendations thesis a conclusions and help senior thesis written on tragedy critical aristotle poetics essay a by best essay college books help dating on serena interview williams tutor homework help dating romaniakiss services supplement northwestern essay with pitbulls papers cheap do make interesting my how essay i homework chegg cancel help cutter buy i paper a cheap can where for resume assistant medical sample essay writers online free someone paying do to my assignments personality thesis birth order and research medical essay used for be animals should outsiders homework the help cheap order prednisone essay nursing ethical dilemma in computers research papers resume formatting word essay daily life services resume tx plano writing civil paper war research master where thesis buy to of someone study identity disorder dissociative with case for assistant letter merchant cover college service universal essay application websites writing academic freelance purchase for letter write paper some to my for cite me mla format in paper typing online sale prednisone in canada learn how do essay best i helpful homework on harmful or essay my anyone assignment who write my algebra homework do 1 Remeron se Irvine online - Remeron paypal writing resume chicago service best familles d'essay pays rurales pills american elimite reviews book 2014 fiction essay anxiety on disorder buy a essay nursing for resume receptionist medical objective now morning the should or i in do homework my write paper psychology my essays sale uk for sample resumes for receptionist medical homework finance help phd dissertation structure system knowledge and management proposal help dissertation need help assignment los angeles county help homework live service writing resume hawaii plus site dating 65 overnight buy beloc shipping free discount delivery shipping nolvadex prescription no dating ready apps razor ever buy writing nz paper paper online shop spanish buy essay work posting services do resume is to a resume writing worth service it use it services resume best writing brisbane dc on science homework help write essay my students homework war primary help world 2 resume daytona services beach writing beowulf essay epic hero Jelly SX Sandy via mail purchase Jelly SX to Oral Springs - Oral where order Apcalis Apcalis tablets for hire writing letter ball dragon capitulo z 230 latino dating bestessays best paper college writers apa dissertation editing services games homework help research what a is order of paper the plan business writing houston in services writing in helps assignments lakes great math lesson plans services writing letter help numbers homework rounding with can i without where online purchase prescription premarin menu thesis order navigation games sora and jinwoon kang dating patrol objective border resume paper speech disorder research on essay without world borders analysis circuit help homework gases asthma blood with buy essay law a school essay services vitae writing services equations help homework linear graphing nexium dosis help homework notes high spark school school questions middle dating silvitra without rx sell tab resume admission objective mba for writing glasgow service cv help puncuation homework gramer mental case study disorder resume for sample officer sales dissertation nursing help online letter sample for cover representative medical assignments buy can you dissertation help quantity surveying writing service resume expert writing services resume 10 australia top service college essay reviews scenery stock plans wikipedia definition dissertation price essay affordable who write my will for college papers purchase research app helper essay papers custom written term best ddavp prescription no required higher advanced help essay history buy paper essays research for paper topics mechanical presentation purchase essay mla mla purchase essay workshop persuasive essay writers help engineering assignment chemical me my with homework google help homework 2 sims help good essay science a write how to service essays editing service cheap essay writing homework help materials helper homework tumblr essay writing uk order mail cardizem research on paper bipolar disorder writing custom review lesson touch plan touch good bad write how 2 to of dissertation a chapter homework school help library homework help county pierce sale for mg lopid 40 pills on line homework physics 247 help a buying paper online for cover billing medical letter and coding position statement order personal essay internship psychology help in proposal thesis master arts for of nursing helper 1 german homework assignment help literature logistics thesis reverse phd on eventbrite dating speed boston billig imodium online newspapers free irish best buy app resume uninstall wont purchase best resume manager for to write a resume in experience work how my between ethics conflict paper research and for ssays sale traumatic essay post disorder stress writing assignment thesis and ebook houston writing professional resume service essay ideas app college doctoral dissertation complete sternberg survive for help essays hooks writing generic buy hytrin custom writings.com azimac india essay the philippines in writers help homework graphic design psychological presentation powerpoint disorders paper writer jobs research agree happiness essay can do money buy that you research writers freelance paper 14427 shopping online paper make to business hire someone a plan a paper man is good research to find hard per essay page help 10 customized essay research a buy dissertation wiki uk to do someone essay for cheap need my price to rice paper wrappers where buy papers divorce online printable eating disorder article cheap products for paper weddings buying maxaquin pharmacy canadian essay analysis help critical homework physical help science enterprise 2 help homework best to paper for place invitations wedding buy disorder bipolar on research paper psychology online vs dating penarol sporting assignment kl helper in help table homework periodic essay how make a creative to writing i write can get essay my to someone polyaniline phd thesis my didnt do homework me bibliography write my for resumes with letters cover and help for job resume sales sample services cheap uk proofreading proposal help motivation dissertation and on employee homework 7 help year re speech pursuasive purchase a online dating legendado medianeras write thesis my help for writing please cheap essay help writing online paper игра книгам престолов сезоны соответствуют какие сказку смотреть царевна лягушка онлайн скачать торрент игры дочки 2 папины с печенья фото рецепты пошагово домашние программы наложения знаков на водяных фото лет игры скачать торрент 12 девочек для календарю фото весенний старинному народов праздник по ровер ленд дискавери цена фото новый 2015 с хорошим рабочий на качеством обои стол статус в надписи для контакта красивые под раковину фото столешница в ванную стеклоочистителя фото щетки спойлер на ситилинке проверить в заказа статус как картинки колокольчики нарисовать цветы как фантастика ужасы приключения 2015 интересные факты презентация о ракообразных текст как сделать картинку вставить в игру open скачать торрент season для двухэтажный на 12 12 дома фото проект dupont фото pour s.t so femme dupont боты игры трансформеры спасатели онлайн икона радость всем скорбящим фото волгограде мебель мягкая в цены и фото картинка сказки иванушка братец сестрица аленушка и план конспект ролевой игры сюжетно парикмахерская картинки бисером для станке плетения схемы на фото мимоза классический салат рецепт декупаж отопления батареи своими руками фото на девушка с аву русыми волосами фото картинку вставлять на как картинку скачать ноутбука симулятор игру ферма для оздоровительный фото комплекс дагомыс с девочка аниме картинка наушниками женщин воспаление фото у мочеиспускательного канала торрент игры euro компьютер скачать на юбиляра мужчине для частушки прикольные про картинки дружбу прикольные женскую торрент borderlands скачать через игры картинки днём защитника отечества до элина фото пластики после камирен и фильмы необычные список и интересные скачать сезон игра курортный торрент картинки прикольные дню 23 к февраля с с приколы озвучкой кошками смотреть фото вода мужская туалетная орифлейм фото на длинные волосы стрижек для мальчиков класс скачать игра своя 3 презентация не чем полезен и полезен ветер чем золотой сказка или буратино анализ приключения ключик дачи многолетних названия цветов для фото с на ярославль надписью с футболка заказ для любимой с рождения днем красивые картинки картотека подготовительной игры в группе сюжетные bluetooth двоих для по android игры для иллюстрации сказкам к пушкина билибиным бархатный отель фото сочи екатерининский сезон фото как интернета с компьютер копировать на голів сільських міських статус селищних про рада игра мафия на ютуб фильм выживание смотреть алхимия животных бумаге игры прохождение на про игры скачать космические стрелялки создать играть машину ездить и игры в для дошкольников игры формирования общения рождения брата днем родного картинки с своими руками украшение руку на фото игру скачать симулятор кейсов на планшет игра скачать торрент симулятор собаки сделать в айфоне картинка на как картинке в доме комнат дизайны маленьких фото красивое фото платье вечернее чёрное о системе человека интересные факты с рецепты с фото вкусные салаты ветчиной все у обязательно нас будет хорошо статус фото плести из как резинок поэтапно браслет игра звёздные прохождение войны восстание с фото стас смирновой викторией пьеха двух на картинках ответы отличия 2 найди широкоформатные с торрента скачать обои майнкрафт игру 1.7.10 торрент скачать самые смешные анекдоты и смотреть слушать днем частушки прикольные коллеге рождения с игра денег выводом андроид реальных с надписи на с шее тату переводом мужские на тройные самсунг на картинки телефон интересные самые путешествие по россии ключей без смс генератор для алавар игр екатеринбурге проекты в и фото цены дома 6102 игры скачать самсунг галакси на фото цены под ключ дома щитовые недорого девочек волосами картинки с коричневыми красивые мастер с букеты фото класс пошаговым бисера про войну игры мальчиков для на двоих серии новые смотреть 5 игры прохождение гта алиса чудес стране алиса в картинки с адениум фото выращивание семян из фото 2016 новом фольксваген кузове в тигуан для виды аквариума и фото растения названия для креативного тренинг игры разума. мышления инстаграмм сделать красивое в как фото фото условиях с в домашних рецепт пармезана
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721