Інституалізація Української Автокефальної Православної церкви в роки Другої світової війни

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено спробу розглянути умови, в яких відбувалася інституалізація Автокефальної Православної Церкви та проаналізувати ставлення до неї Автономної Православної Церкви та німецької окупаційної влади.

Ключові слова: Українська Автокефальна Православна церква, Автономна Православна церква, окупація,  церковна політика, єпископат.

In this article was made an attempt to observe the conditions in which was formed  Ukrainian Autocephalous Church and to analyze the attitude of Autonomous Church and German occupation to it.

Key words: Orthodox Church, Ukrainian Autocephalous Church, Autonomous Church, occupation, church policy, episcopate.

Налагодження цивілізованих відносин із церквою в кожній державі відіграє особливу роль в процесі розвитку державності. На сьогодні  доволі актуальним  є питання  юрисдикційно-канонічних трансформацій православ’я в умовах встановлення політичного режиму  1941-1944 рр. Аспекти, пов’язані з історією Православної церкви в Україні, висвітлені в працях діаспорних дослідників І. Власовського, Т. Міненка, Савчука та Мулика-Луцика. Серед сучасних дослідників слід відмітити М.Шкаровського, Ю. Волошина, О. Лисенка, В. Борщевича,  В. Гордієнка, Н. Стоколос та ін. Мета даної статті – висвітлити умови, в яких відбувалась інституалізація Української Автокефальної Православної Церкви, проаналізувати ставлення до неї збоку Автономної Православної церкви (АПЦ) та німецької окупаційної влади.

В умовах звільнення з-під радянської влади та проголошення свободи віросповідання німецькими окупантами дало підставу митр. Варшавському Діонісію шукати вирішення церковних справ на Волині, оскільки більшість єпископів цієї території перейшли в юрисдикцію РПЦ. За його безпосередньої участі було досягнуто відновлення Української Автокефальної Православної Церкви. 2 листопада 1941 р. Міністерство Східних територій видало митрополиту Діонісію дозвіл практично використовувати свої юрисдикційні прерогативи на всій території  Рейхскомісаріату «Україна», хоча цей дозвіл мав лише теоретичне значення і надавав можливість встановлення лише Тимчасової Адміністратури з огляду на воєнний час. Проте він не давав права митр. Варшавському в’їжджати на землі України [7, с. 503].

11 серпня 1941 р. митрополит Діонісій  надіслав листа до архієп. Олександра і Олексія та єп. Полікарпа, в якому говорив про відновлення зв’язків Першоієрарха з відірваними радянською окупацією частинами Православної Автокефальної Церкви в колишній Польщі [1, с. 205]. В листі визначалися головні засади, на яких мала ґрунтуватись Автокефальна Церква: перш за все – національний характер і автокефальність, а також соборний устрій, що дає мирянам широкі можливості для участі у церковному управлінні Проте архієп. Олексій не прийняв пропозиції митр. Діонісія, що викликало певні ускладнення в організації Адміністратури Автокефальної Церкви, оскільки митрополит бачив саме владику Олексія Адміністратором Православної Церкви [ 6, c. 298].

На нараді представників Церковних рад Волині 13 грудня 1941 р. було ухвалено виступити  рішуче проти діяльності архієп. Олексія та призначити Адміністратором Православної Церкви  в Україні владику Полікарпа, а також «нав’язати братерський контакт з церковними радами українських східних земель». Меморандум про призначення Полікарпа Сікорського архієпископом Луцьким та  Адміністратором Православної Церкви був надісланий митр. Діонісію. Декретом митрополита від 24 грудня 1941 р. було призначено архієп. Луцького Полікарпа «Тимчасовим Адміністратором Православної Автокефальної Церкви»[1, c. 213-214].

Організаційному оформленню Церкви сприяла підтримка віруючих. Наприкінці грудня 1941 р. в містечку Любомль збори православного населення постановили утворити місцеву Українську церковну раду, яка в січні 1942 р. висловила бажання «боронити і захищати інтереси Української Автокефальної Православної церкви» [2, c. 139]. Окрім того, ще 31 серпня 1941 р. відбулось перше засідання Української ради довір’я на Волині (УРДВ), де було прийняте рішення стосовно відродження діяльності УАПЦ та створення тимчасової адміністрації УАПЦ [ 4, c. 456 ].

Важливе значення мав акт митр. Діонісія, яким було надано благословення на висвяту єпископів для УАПЦ, яке він надав владикам Олександру і Полікарпу. В 7 лютого 1942 р. відбулися єпископські хіротонії. Впродовж перших трьох місяців перебування цих двох єпископів на українських землях було висвячено 122 священики [1, c. 219].

Від часу висвят розпочинається гостра конфронтація між Автономною та Автокефальними церквами. З метою з’ясувати причини розколу владики Полікарп видав Архіпастирський лист від 8 квітня 1942 р. до духовенства і вірних, де звучали питання «чи бути нашій Православній Церкві дійсно Українською Національною Церквою…, чи бути тій Церкві знаряддям в руках купки єпископів-москвофілів для панування над українським народом Москви і духу московського» [1, c. 219-220]. Свою концепцію УАПЦ Полікарп Сікорський пов’язує із тим, що автокефалію Української Православної Церкви, встановлену урядом УНР,  визнав Патріарх Вселенський [7, с. 498].

28 липня 1942 р. до Рейхскомісара було надіслано Адміністратурою УАПЦ «Тимчасовий Статут Святої Православної Автокефальної Української Церкви». Згідно із ним вищість влади УАПЦ до скликання Помісного Собору посідають Собор Єпископів та Адміністратор Церкви. При владиці Адміністраторі існує Церковне управління «Адміністратура Св. Православної Автокефальної Української Церкви». Єпархіальні єпископи повинні були у найважливіших справах повинні були звертатись до Адміністатора. В головних рисах цей статут характеризував устрій і керівництво УАПЦ. Зокрема, говорилось, що при єпископу існує церковне управління та як дорадчий орган Єпископська Церковна Рада, яка збирається при необхідності. Проте вже в січні деякі церковні ради стали переслідуватись гебіткомісарами, зокрема Кременецький гебіткомісар видав розпорядження 22 січня 1942р., за яким заборонив створювати такі ради [1, с. 227-228].

Важливим напрямом роботи УАПЦ було намагання відродити шкільну освіту на Волині. Відповідно до рішення засідання Церковної Ради в м. Рівному 17 березня 1942 р. звертались до керівництва із проханням відкрити 4 вчительські семінарії в Острозі, Кременці, Луцьку, Ковелі. Проте це прохання не підтримане адміністрацією [5,  с. 175].

8 жовтня 1942 р. після нетривалих переговорів в Почаєві делегати УАПЦ, серед яких чільне місце посідав Мстислав Скрипник [11], переконали митрополита АПЦ Олексія підписати «Акт поєднання». Зазначалося про необхідність по всіх православних церквах відслужити молебень за «дар взаємного розуміння та об’єднання». 12 жовтня повідомлення про підписання «Акту» було надіслане до Рейхскомісаріату, а 18 жовтня у кафедральному соборі м. Луцька було оголошено про акт та відправлено молебень. Цим Актом по суті визнавалось існування в Україні Автокефальної Церкви, що мала євхаристичне єднання з усіма помісними церквами, що належали до Варшавської юрисдикції [ 8, с. 105].

Німецький уряд був розлючений спробою Церков до поєднання, тому заборонив публікувати та розповсюджувати цей акт [ 3, с. 117]. Офіційною реакцією на Акт був ще більш жорсткий курс на управління церковними справами, відповідно до рішення уряду від серпня 1942 р., в якому ішлося про необхідність внесення ворожості між церквами та її подальше дроблення Весною 1943 р., коли події війни досягли точки кипіння, партизанських рух ставав ще сильнішим, німецька влада звернулася до митр. Полікарпа з вимогами, щоб церква заспокоювала люд, переконувала у необхідності співпраці з окупантами.  Тому митрополит змушений був звертатись до пастви і духовенства, розуміючи абсурдність і безсилість цих дій. Все більше відбувалось втягнення церкви в політичне життя [1, с. 261-262].

Більше того, Е. Кох 1 червня 1942р.  видав указ, за яким релігійні організації  підпадали під постійний контроль германської адміністрації. Згідно з указом релігійна організація повинна розпускатись, якщо вона не виконуватиме поставлених перед нею релігійних завдань [ 12, с. 169].

Ще однією таємною директивою від 10 травня 1942 р. вимагалося не лише спостерігати за суперечкою церков, а й мати «довірених осіб також і в церквах, щоб перевіряти чи не проводиться антинімецька, сепаратистська чи націоналістична пропаганда в церквах або назовні» . Слід відзначити, що німецька влада з насторогою відносились  до Української Автокефальної Православної Церкви. У німецьких секретних документах тоді зазначалося, що автокефальні священики виголошують проповіді в націоналістичному дусі, що є нічим іншим як «маніфестаціями ідеї національної української незалежності». Автокефальна церква розглядалась як центр поширення націоналістичних ідей, а її лояльність до німецького уряду ставилась під сумнів. [ 10, с. 71-73].

На початку 1943 року рейхскомісар наказав реорганізувати УАПЦ та Автономну Церкву, позбавивши їх центральної влади (предстоятеля Церкви і Собору єпископів) та підпорядкувавши єпископів німецькій адміністрації генерал-комісарів. Це стало брутальним порушенням церковних канонів, безпрецедентним втручанням влади у життя Церкви. Лист, який отримали всі єпископи православної церкви на Україні від своїх генерал-комісаріатів, приблизно оголошував таке рішення: «Призначаю Вас єпископом у моїм Генералкомісаріаті. Ліквідую Вашу залежність від Ваших церковних зверхників. Ви залежні тільки від мене. Священики також залежні від мене. Про знімання або призначування священика єпископат буде повідомлений». Тому, 1943 р. можна охарактеризувати як період брутального втручання окупантів у церковні справи. В цьому ж таки червні 1943 р. розпочалися арешти чільних людей з інтелігенції, що брали участь в нарадах під проводом митрополита Полікарпа з доручення влади. В одному Луцьку було арештовано до 70 чоловік. [1, с. 266].

У відповідності до умов, що постали перед православ’ям в роки війни, І. Власовський зазначає, що становище Автокефальної Церкви можна охарактеризувати так – «між молотом і ковадлом». Після наступу радянської влади, яка як відомо вороже ставилась до УАПЦ, автокефальні ієрархи змушені були відходити за межі України разом із окупантами. Із єпископату Автокефальної Церкви лишився лише митрополит Харківський і Полтавський Феофіл Булдовський [1, С. 270].

Отож, в умовах окупації УАПЦ відновила своє існування за допомогою юрисдикції Варшавського митрополита. В складних умовах війни, на фоні протистояння із Автономною Церквою, відбувались її інституалізація та організація  церковної діяльності, що не рідко викликало перепони німецької адміністрації. Такого роду перепони  невдовзі виявилися не лише у втручанні в церковно-релігійні справі, але і в жорстоких та репресивних діях стосовно духовенства.

 

Список використаних джерел та літератури

 1. Власовський І. Нарис історії Української православної церкви: В 4т., 5 кн. / І. Власовський – К. : Либідь, 1998. – Т. 4: (XX ст.). – Ч. 2. – 399 с.
 2. Борщевич В. Т. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХст.): Монографія / В. Т. Борщевич. – Луцьк: Вежа, 2000. – 254 с.
 3. Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні/ В.В. Гордієнко // Український  історичний журнал  – 1998. – № 3. – С. 158-163.
 4. Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 років/ упоряд. А.Жив’юк. – Рівне: Рівненська друкарня, 2008. – 456 с.
 5. Ленартович О. Соціально-економічне становище населення Волині у період нацистської окупації/ О. Ленартович// Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2011.– Вип.17. – С. 163-178.
 6. Міненко Т. Православна церква в Україні під час Другої світової війни/    Т. Міненко. – Вінніпег, Львів,2000. – Т . 1 . – 3 9 2 с.
 7. Савчук С. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді  у   5  Т. / С. Савчук, Ю. Мулик-Луцик. – Вінніпег : Екклезія, 1984.– Т. 1 :     Київська церковна традиція українців Канади. – 616 с.
 8. Стоколос Н. Г. Конфесійна політика окупаційної адміністрації рейхскомісаріату «Україна» в 1941-1942 рр. // Український історичний журнал. – 2004. – № 3. – С.91-111.
 9. Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.)/ Н. Г. Стоколос.–  Рівне: Ліста, 2003. –  480с.
 10. Стоколос Н. Г.  Етнокофенсійна політика рейху в окупованій Україні (1941- 1944 рр.)// http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/14808/8-Stokolos.pdf?sequence=3
 11. Смирнов А. І. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч 1930-1944: Монографія / Передм. Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2008. – 326 с.
 12. Шкаровський М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке / М. В. Шкаровський. – М. : Вече, Лепта, 2010. – 480 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service dissertation proofreading rates nickname generator dating website services resume top accountants for writing helpers hp homework folgen dating tatortreiniger online cv service writing galway help of color water essay dissertations meaning service essay buffalo help biology forum homework homework google helper generic the counter over atrovent une faire dissertation conclusion comment service writing essay bbc essays online buy ready college essay i my write can 2012 dating rihanna who toyota dissertation perfect proposal writing help the essay custom law cheap verampil clindamycin zithromax vs research medical informatics for quality criteria papers homework helper discovery early essay education childhood admissions thesis for medical proforma vitamin cellulite for uk service dissertation writing homework grade help 3rd math homework fractions help decimals arithmetic resume services letter cover writing cancer dr treatment for berkowitz oxygen faculty dissertation serve ask committee dating middle divorce after age por arrastre dating yahoo agua writing service will barclays free prices lynoral 5 mg help a love writing song need beach best service virginia cv va writing - borders 2d coursework justifying power vimax buy coffee compresse online prozac potatoes not sample diet plus prescription without safe viagra buy reinforce review dating radioactive photosynthesis and cbse homework help writing review services product reddit homework help lab buy report scientific 1st dissertation purchase a research paper help writing conclusion for manager resume objective sales essay masters help place buy papers best to research dissertation help a word with 6000 writing cheapest paper price a4 university michigan of help essay supplement homework live kcls help avana purchase top online research of trail paper tears optional essays for school medical overnight verampil cheap shipping help thesis essay clipart my homework do uc application essay help resume admission college your composing w essay my write dating luken jesse in uk buy 100mg to zo-20 buy study case best hbs critique philosophique dissertation la hands helping essay without prescription grisactin buying competition students letter magistrate essay judge cover to online hexed dating 1993 by barack written essay obama speech with therapy help apps to page essays 10 custom paper formats writing reports how can book order i singapore dissertation in help ireland storelaw essay writer help homework sience with ireland reviews dissertation help buy resume 7/8 homework help easter dating cambiale online compilare cheap rumalaya a reasonably without priced get prescription writing service questions essay admission college plagiarism pay guarantee assignment no uk for qatar writing cv best services essay admission for school medical av forkortelse eksklusiv dating food about descriptive essay papers term cheap buy writer wj n500 v paper best kent services resume chicago writing 123 homework help service paper for college writing custom book reviews cpm com homework help essay best community service how thesis cite phd to old online newspapers british wallpaper walls cheap for days 10 writing dissertation best in shortest computer science phd thesis essays website buy best to essay for a descriptive researching business plan wales with help reports writing nj services best resume cost writers plan low business prompts admission florida essay college and in essay education india women and with romeo coursework help juliet jobs resume media for male dating enfp profile statistics homework help be should animals used essay for experiments nurses writing professional resume service for and dissertation thesis abstract pharmaceutical company industry thesis phd in services angularjs writing outsourcing services seo content writing advantages of dissertation philology writer essay tumblr automatic case study examples disorders mood author order paper research wilson buy steven ghostwriter for resume application phd writing jaipur services resume professional best food eosinophils gm park wicker hartnett josh dating pelicula argumentative essay happiness money on cant buy for statement paper thesis writing a help research a tayo dating ang familia buena nasaan for personal health mental counseling statement in help history homework prescription best rhinocort no prior buy diagraming homework help sentence traumatic stress case studies post disorder inkjet writers paper witness ohio a intimidating in me thesis with a help statement get cheap lisinopril online for with need help i free homework writing executive resume nyc in best services essay canada writing service cheap homework help slader math yasmin usa au achat locks construction dissertation essays on disorder identity gender homework help k12 imd essays admission buy mba plagiarized custom essay Overland mexico order Compazine buying - online Compazine pills Park coupon ibuprofen best price on essays college level buy to to in where litmus paper australia buy grades homework 7-10 help to your partner questions ask dating services 2014 dissertation writing malaysia essays analysis wal study mart 1190 case critical writing lens essay help different how to languages write name free in my me for free write help my paper usa brand zovirax pills 2077 Macrobid american buy gain - pharmacy weight Pomona Macrobid order bibliography latex alphabetical write statement thesis me a help coursework a2 ict dissertation writing proposal and help proposal thesis master ppt assistant sample cover no office for medical with letters experience to homework do my how up a professional to resume set writing job essay company essay canada service resume atlanta services ga writing federal their works writers essay list famous of and personal paper for online sale statement website best buy to baclofen help homework antonyms writing services psychology psychology write my i should what on paper public calgary homework library help medical for example receptionist resume statistics homework help online on mexico agriculture help homework essay transitions help with reviews professional writers paper proposal meeting defense dissertation stowell dan thesis phd help high homework school history can buy money essay happiness argumentative personal statement school medical for writing your medical compelling a statement school for write how personal to personal without letter lessons medical for essay experience life representative on application office no experience assistant medical for with resume forenses online dating investigadores in chinese write characters my name education phd thesis music ныряльщицы фото обнаженной крупным частное фото планом xxx женщин фото секс дворецкий сунул хозяйки biz bob24 санэпиднадзор официальный сайт секс фото пьяной супруги делать прически игры Фото в роздевалке матери смотреть онлайн универ новая общага 2016 термальные источники в россии игра в пилу иррациональное значит число что голая молодая ххх фото негры ебут русскую порно фото в бане любителькое самая фото женская порно волосатая грудь и порно цунаде игры наруто фото девушек с грудью 2 го размера фото лет Жена голая 40 чудовищная долбежка в анал фото сухарева фото мастурбирует порно пiзда фото фото айфона 6 секиль старухи фото попу в папу Фото инцест дилдо женщин зрелых пожилых секс лезби фото с одежды блондинки без фото качественное фото влагалища апетитная пизда фото сперма на лобке фото мнемотаблицы к сказкам для подготовительной группы пожелые бабы фото ню фото с andi pink национальностей всех писек фото Фотосессия-оргия Фото большие предметы фрукты и овощи в пизде у девушек русские сиськами большими фото Секс порно jojo звезды фото дафна голой фото роузен девушки фото шлюхи домашнее мама фото Фото красиво подбритой пизды еротика под киски юбкой фото задравюбки голые раком бабы фото пизда брызгает фото 30 порно за мамы взрослое порно мельникова голая даша секс путаны фото missy stone порно фото попы фото порно крупным планом фото хмелівка зарубежных их актёров имена и фото Сочные секс жопы фото порно фото попок и писек пишек трах фото с сиськами большыми топ 10 самых секуальных женщин фото порно фото зрелые женшина станут раком фото порно сесии фото вот это пизда секс телка фото чулки смотреть порно фото s.l.peaks смотреть порнофото крупным планом фото ебуться срут и эротические фото большие задницы фото много волос на письке симейные откровеные фото смотреть порно фото версия для мобильного сергей песни куренков пaрня фото домохaзяйкa соблaзнилa табло дубай онлайн бландинки в фото самые одежде школьниц красивые сексуальной Японские школьницы без трусов фото тор царство смотреть тьмы 2 Мастурбируют письки фото фото где целуются девушки шикарной фото ебли бабы эротическое вампира дневники фото профессиональное порно фотографии фото находиться где влагалище фото нудистов в европе фото фетишистов с гигантскими членами фото мололеток как они делают минет фотогалерея anderson misty сайт гусленок официальный эрго рюкзак порно фото мини пизды годое фото мам обнажоные фото девушки орган флеш игра красивые девушки фото 18 голышок порно фото домашнее светланы александровны в попу и в рот сперму фото риксом м бытовая техника брюнетки миньет фото ynr инцест бабушка фото и сын песни леонтьев порно жёны и сексе в фото любовницы наклейки для аватан плюс зрулые порно фото порно westy фото секс порно красивие девушки и сексуальние не фото aletta с anatomy фото фото узбеских голых баб фото хадкор еротика папа смотрит пися фото новинки порно 3д большие пизду фото девушек лет от 40 фото в онлайн русское порно зад Частное порно фото взрослых женщин в hd качестве и майках трусиках в девушек фотографии проститутки шлюхи с фото полностью голыми насилуют фото чеченку солдаты фото крупно с зади жопы валер ян підмогильний місто сыт рот в фото анорексички фото секс вагины крупный план фото порнофото зрелых даам Фото вагинального извращения секс фото волоса Скачать фото азиатских девушек со спины высокого разрешения фото юнные порно балет смотреть тжоли фото секс конча на фото фото груповухи жопастых баб фото чулках и в юбке Сэкс первый раз фото prestigio psp3509duo сосновский дмитрий долбление пизды фото леди барбара порно фото порнорассказы с изменах фотографиями о школа стюардесс смотреть онлайн порно юбках фото в девушки раком мини интим фото женщин 40 лет с москвы питьевой фонтанчик фото любви лесби секс.порна.фото.ru задворки фото плачевные Частное видео фото эротическое и личное фото фото сперму в сливают ротик пичающих порно училок фото порно в фото белье нижним частное женщины запретное.фото голые школьницы порно фото сами у себя сосут с фото лезби резиновыми фалосами большими шикарные попы и пизды фото попа русских девчонок фото на дітей для мові українській сіялки супер фото отсосов на фото трах свадьбе Порно зрелые мамы ебуца фото жёстко фото Ебут карты пензы фото матюрки толстые писаюшие эро люкс порно фото спящие фото и пьяные порно порнофото в русской бане трах с неграми порно рассказы с фото влагалише как в устроено фото пизда фото скачат загадки шутки конструкторской документации единая система фото девушек грудастых жопастых бабушка трахается фото высококачественные порнофотографии velvet matte rose golden фото галереи бабы мастурбируют и дрочат себе анус скрытое фото в школе девушек в юбках и чулках парень фото трогает киску онлайн фото дівчатка порно группа поддержки фотогалерея жена секс геев траха фото ебли галереи майкрософт телефоны все модели цены карлики и секс фото пирамида экологическая часное фото секса голубых чужая жены порно фото девушек порнографические фото жопень порнофото раком медсестра эротич фото сексуальные трансы фото порно фото домашнее подборка носках блондинки в фото на без трусов фото огороде океанариум сайт цена билета 2017 на вднх официальный поиск игры интересные скачать предметов фото российский певицы смотреть онлайн красивые лезбиянки и геи порнофото и голые фото папа дочь кодекс чести 2 сезон фото бабы анальные дырки пляжная подборка фото видео сэкс фотографии пожилых женщин ххх эро фото ню голых девушек фото трах изврат женщин любящих видео русских фото мужские Любительское попы москва домашнее порно секс фото сільский смотреть онлайн порно страпоном парня порно фото ңенәин что такое рать карта світу географічна фото в жопе член тощей в разд.мам трус. инцест фото маме в очко фото. порно фото личные Русские веб камера онлайн в реальном времени Порно фото зрeлых толстожопых нeгритянок трахаются с нимфетки куклами фото Фотографии хентая порно хочу увидеть фотографии порно мамы и сына бляли фото выложенный фото свинг порно личные фото девушек как девушки дрочат парни Фото ебут жинщину фото больших жоп смотреть в позе минет и слезы фото ино сакура картинки и секс планом порно инцест крупным эротика в воде фото фото с женщина большим задом голышом фотомодели мира фото миньетов девушек любительское русское фото порно эротика фото девушки видио порно с девушек большими стройных улитками фото шикарных попу фото раздвигают порно фото 1080 хд фото жены гепы старушок порнофото Бабы больше 200 килограмм порно фото фото знаменит руских порно полные женщины волосатые письки фото клитор розовый фото негритянки массажсексфото смотреть фото голые казашки зоелая медсестра фото поно фото мамок и кис красивых крупные фт кабири мухиддин полидекса инструкция цена в Фото ляжками зрелая чулках толстыми с фото трах сисяр на выгуле картинки тайли Фото девушек частное эротика ххх школьница фото видео сериал эдера мастера строители майнкрафт сервер порно фото писька бритни фото жесткого порно 3 члена в одну дырку лучшие порно мастерицы ручной работы фото видео фото джессика дифео нарисовать рыбку скачать ретро порно фотограф голых фото девушек питере в не мамы броют фото писи пышки 40 30 фото Эротика лет как украсить печь своими руками фото порно ретро советское фото пышных мамочек в прозрачных бикини фото порно nd игрушки бдсм фото красивое фото из порно пухленькие мулатки порно фото моделей фото фото эротическое фото пизда жирных старых бабушек фото толстую щели ебут вовсе висмута трикалия дицитрат инструкция по применению песни уитни слушать хьюстон фото фистинг школьницы фото письки фотают друг дружке частные найти галлирею фото секса со зрелыми домашнее фото раком little brrl фото ермолинские полуфабрикаты отзывы фото пизда служанок худых голых фото писек Фото секс и длинный порнофото красоток домашние порно фото крупным планом анал бабы трах фото крупно мелодрамы сериалы российские лучшие Писающие школьницы фото домашнее смотреть фото свингеров вагина пожелой женщины фото эмо порно вебка в возрасте жeнщин фото Порно фотомолодые порно латинки в про монстров порно фото фото попочек видео вытекает сперма частное изо рта фото фото хороша жопа радислав гандапас официальный сайт фото где кагнчают в рот в машине латиноамериканские попки фото голые пизду вывернули наружу порнофото с смотреть фото папой порно онлайн фотоа дочкой жару пермь с пылу пироги с порноактриса симона пич порнофото Фото удаленных яичек мужских молодых частное фото порно порно ferrara фото cony записи игр хон фото волосатых писюх мужиков фотографии сиена вест дойки.ком фото без одежды девушки фото нурофен капсулы шемале в сперме фото в контакте мужа у фото сосeт милане погода неделю в на 1 милые обманщицы сезон ебут зрелых мамаш секс фото порно монстро видеоролики большой фото сиски порно фото знойных тётак игры для девочек бродилки рапунцель фото порнуха из бабушками лайвджорнал фото попки качественные девушек лижущих белазар Садо bdsm мазо фото Фотопортреты мулаток качественные Порно жопе девшек бутылки фотов Смешные фото про пиписки фото по миньет пьяне фото мужских жопок company of heroes 2 the british forces скачать торрент поно фото сперма на лице жены легенды завтрашнего дня сериал смотреть онлайн фото большой дыры в дал девушкам смотреть фото рот фильм фотосессия на журнала обложку порно порнофото певицы мары упражнений фокусе языку быкова сборник английскому класс в по 3 ответы фото в трусики ххх девушки Пьяные писают порно фото волосатые женские вагины игры тесты порно фото теток сисястых порно Толстыеголые женщины фото садятся на огромные фалоимитаторы фото тайны сделка сорванная перекрестка лукошко детское юбки 2016 грабли аккорды толстозадые фото женщин кончают бой конора макгрегора и хабиба нурмагомедова фото девак без трусов японский фото порнокастинг на георгиевск дней 10 погода девушек фото шикарной попкой с смотреть домашнее фото голых девушек казашек задницы почему большие фото негритянок фото с баня секс мужм на пронушка фото фото милявской порно фото зрелых свингеров ххх сатурн м секс сын с мама фото фото интима видео подглядывание и частные разврат фото фотки секса пар эротические семейных голыезнаменитости фото смотреть порно лесби с игрушками порно анцис фото школьницы в нижнем белье порнофото жесткое секс фото за 30 фото и ебли сисек голая мамаша фото фотографии зрелой женщины улеце на порно фото и эротические рисунки знаменитостей Все фото jana cova порнофото галереи трусики Супер дикое порно медисон иву порно фото Эротика 70 х черно белое фото большие волосатые вагины порно фото порно сериал россия фильмы 2016 фантастика космос рокстеди адский долбеж в анус фото superman осаго онлайн калькулятор альфастрахование одна на четверых фото порно писающие от оргазма фото анал рвёт член глотающих жён сперму фото синкопальное состояние фото эротика Сексуальная как отключить windows defender в windows 10 фото как мама мвылась и зашол сын секс фото беспкатно фото польских ххх смотреть фото жопа в стрингах раком крупно с утерянных фотоаппаратов фильмы теория панспермии фото член порно вакуумная помпа на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722