Інституалізація Української Автокефальної Православної церкви в роки Другої світової війни

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено спробу розглянути умови, в яких відбувалася інституалізація Автокефальної Православної Церкви та проаналізувати ставлення до неї Автономної Православної Церкви та німецької окупаційної влади.

Ключові слова: Українська Автокефальна Православна церква, Автономна Православна церква, окупація,  церковна політика, єпископат.

In this article was made an attempt to observe the conditions in which was formed  Ukrainian Autocephalous Church and to analyze the attitude of Autonomous Church and German occupation to it.

Key words: Orthodox Church, Ukrainian Autocephalous Church, Autonomous Church, occupation, church policy, episcopate.

Налагодження цивілізованих відносин із церквою в кожній державі відіграє особливу роль в процесі розвитку державності. На сьогодні  доволі актуальним  є питання  юрисдикційно-канонічних трансформацій православ’я в умовах встановлення політичного режиму  1941-1944 рр. Аспекти, пов’язані з історією Православної церкви в Україні, висвітлені в працях діаспорних дослідників І. Власовського, Т. Міненка, Савчука та Мулика-Луцика. Серед сучасних дослідників слід відмітити М.Шкаровського, Ю. Волошина, О. Лисенка, В. Борщевича,  В. Гордієнка, Н. Стоколос та ін. Мета даної статті – висвітлити умови, в яких відбувалась інституалізація Української Автокефальної Православної Церкви, проаналізувати ставлення до неї збоку Автономної Православної церкви (АПЦ) та німецької окупаційної влади.

В умовах звільнення з-під радянської влади та проголошення свободи віросповідання німецькими окупантами дало підставу митр. Варшавському Діонісію шукати вирішення церковних справ на Волині, оскільки більшість єпископів цієї території перейшли в юрисдикцію РПЦ. За його безпосередньої участі було досягнуто відновлення Української Автокефальної Православної Церкви. 2 листопада 1941 р. Міністерство Східних територій видало митрополиту Діонісію дозвіл практично використовувати свої юрисдикційні прерогативи на всій території  Рейхскомісаріату «Україна», хоча цей дозвіл мав лише теоретичне значення і надавав можливість встановлення лише Тимчасової Адміністратури з огляду на воєнний час. Проте він не давав права митр. Варшавському в’їжджати на землі України [7, с. 503].

11 серпня 1941 р. митрополит Діонісій  надіслав листа до архієп. Олександра і Олексія та єп. Полікарпа, в якому говорив про відновлення зв’язків Першоієрарха з відірваними радянською окупацією частинами Православної Автокефальної Церкви в колишній Польщі [1, с. 205]. В листі визначалися головні засади, на яких мала ґрунтуватись Автокефальна Церква: перш за все – національний характер і автокефальність, а також соборний устрій, що дає мирянам широкі можливості для участі у церковному управлінні Проте архієп. Олексій не прийняв пропозиції митр. Діонісія, що викликало певні ускладнення в організації Адміністратури Автокефальної Церкви, оскільки митрополит бачив саме владику Олексія Адміністратором Православної Церкви [ 6, c. 298].

На нараді представників Церковних рад Волині 13 грудня 1941 р. було ухвалено виступити  рішуче проти діяльності архієп. Олексія та призначити Адміністратором Православної Церкви  в Україні владику Полікарпа, а також «нав’язати братерський контакт з церковними радами українських східних земель». Меморандум про призначення Полікарпа Сікорського архієпископом Луцьким та  Адміністратором Православної Церкви був надісланий митр. Діонісію. Декретом митрополита від 24 грудня 1941 р. було призначено архієп. Луцького Полікарпа «Тимчасовим Адміністратором Православної Автокефальної Церкви»[1, c. 213-214].

Організаційному оформленню Церкви сприяла підтримка віруючих. Наприкінці грудня 1941 р. в містечку Любомль збори православного населення постановили утворити місцеву Українську церковну раду, яка в січні 1942 р. висловила бажання «боронити і захищати інтереси Української Автокефальної Православної церкви» [2, c. 139]. Окрім того, ще 31 серпня 1941 р. відбулось перше засідання Української ради довір’я на Волині (УРДВ), де було прийняте рішення стосовно відродження діяльності УАПЦ та створення тимчасової адміністрації УАПЦ [ 4, c. 456 ].

Важливе значення мав акт митр. Діонісія, яким було надано благословення на висвяту єпископів для УАПЦ, яке він надав владикам Олександру і Полікарпу. В 7 лютого 1942 р. відбулися єпископські хіротонії. Впродовж перших трьох місяців перебування цих двох єпископів на українських землях було висвячено 122 священики [1, c. 219].

Від часу висвят розпочинається гостра конфронтація між Автономною та Автокефальними церквами. З метою з’ясувати причини розколу владики Полікарп видав Архіпастирський лист від 8 квітня 1942 р. до духовенства і вірних, де звучали питання «чи бути нашій Православній Церкві дійсно Українською Національною Церквою…, чи бути тій Церкві знаряддям в руках купки єпископів-москвофілів для панування над українським народом Москви і духу московського» [1, c. 219-220]. Свою концепцію УАПЦ Полікарп Сікорський пов’язує із тим, що автокефалію Української Православної Церкви, встановлену урядом УНР,  визнав Патріарх Вселенський [7, с. 498].

28 липня 1942 р. до Рейхскомісара було надіслано Адміністратурою УАПЦ «Тимчасовий Статут Святої Православної Автокефальної Української Церкви». Згідно із ним вищість влади УАПЦ до скликання Помісного Собору посідають Собор Єпископів та Адміністратор Церкви. При владиці Адміністраторі існує Церковне управління «Адміністратура Св. Православної Автокефальної Української Церкви». Єпархіальні єпископи повинні були у найважливіших справах повинні були звертатись до Адміністатора. В головних рисах цей статут характеризував устрій і керівництво УАПЦ. Зокрема, говорилось, що при єпископу існує церковне управління та як дорадчий орган Єпископська Церковна Рада, яка збирається при необхідності. Проте вже в січні деякі церковні ради стали переслідуватись гебіткомісарами, зокрема Кременецький гебіткомісар видав розпорядження 22 січня 1942р., за яким заборонив створювати такі ради [1, с. 227-228].

Важливим напрямом роботи УАПЦ було намагання відродити шкільну освіту на Волині. Відповідно до рішення засідання Церковної Ради в м. Рівному 17 березня 1942 р. звертались до керівництва із проханням відкрити 4 вчительські семінарії в Острозі, Кременці, Луцьку, Ковелі. Проте це прохання не підтримане адміністрацією [5,  с. 175].

8 жовтня 1942 р. після нетривалих переговорів в Почаєві делегати УАПЦ, серед яких чільне місце посідав Мстислав Скрипник [11], переконали митрополита АПЦ Олексія підписати «Акт поєднання». Зазначалося про необхідність по всіх православних церквах відслужити молебень за «дар взаємного розуміння та об’єднання». 12 жовтня повідомлення про підписання «Акту» було надіслане до Рейхскомісаріату, а 18 жовтня у кафедральному соборі м. Луцька було оголошено про акт та відправлено молебень. Цим Актом по суті визнавалось існування в Україні Автокефальної Церкви, що мала євхаристичне єднання з усіма помісними церквами, що належали до Варшавської юрисдикції [ 8, с. 105].

Німецький уряд був розлючений спробою Церков до поєднання, тому заборонив публікувати та розповсюджувати цей акт [ 3, с. 117]. Офіційною реакцією на Акт був ще більш жорсткий курс на управління церковними справами, відповідно до рішення уряду від серпня 1942 р., в якому ішлося про необхідність внесення ворожості між церквами та її подальше дроблення Весною 1943 р., коли події війни досягли точки кипіння, партизанських рух ставав ще сильнішим, німецька влада звернулася до митр. Полікарпа з вимогами, щоб церква заспокоювала люд, переконувала у необхідності співпраці з окупантами.  Тому митрополит змушений був звертатись до пастви і духовенства, розуміючи абсурдність і безсилість цих дій. Все більше відбувалось втягнення церкви в політичне життя [1, с. 261-262].

Більше того, Е. Кох 1 червня 1942р.  видав указ, за яким релігійні організації  підпадали під постійний контроль германської адміністрації. Згідно з указом релігійна організація повинна розпускатись, якщо вона не виконуватиме поставлених перед нею релігійних завдань [ 12, с. 169].

Ще однією таємною директивою від 10 травня 1942 р. вимагалося не лише спостерігати за суперечкою церков, а й мати «довірених осіб також і в церквах, щоб перевіряти чи не проводиться антинімецька, сепаратистська чи націоналістична пропаганда в церквах або назовні» . Слід відзначити, що німецька влада з насторогою відносились  до Української Автокефальної Православної Церкви. У німецьких секретних документах тоді зазначалося, що автокефальні священики виголошують проповіді в націоналістичному дусі, що є нічим іншим як «маніфестаціями ідеї національної української незалежності». Автокефальна церква розглядалась як центр поширення націоналістичних ідей, а її лояльність до німецького уряду ставилась під сумнів. [ 10, с. 71-73].

На початку 1943 року рейхскомісар наказав реорганізувати УАПЦ та Автономну Церкву, позбавивши їх центральної влади (предстоятеля Церкви і Собору єпископів) та підпорядкувавши єпископів німецькій адміністрації генерал-комісарів. Це стало брутальним порушенням церковних канонів, безпрецедентним втручанням влади у життя Церкви. Лист, який отримали всі єпископи православної церкви на Україні від своїх генерал-комісаріатів, приблизно оголошував таке рішення: «Призначаю Вас єпископом у моїм Генералкомісаріаті. Ліквідую Вашу залежність від Ваших церковних зверхників. Ви залежні тільки від мене. Священики також залежні від мене. Про знімання або призначування священика єпископат буде повідомлений». Тому, 1943 р. можна охарактеризувати як період брутального втручання окупантів у церковні справи. В цьому ж таки червні 1943 р. розпочалися арешти чільних людей з інтелігенції, що брали участь в нарадах під проводом митрополита Полікарпа з доручення влади. В одному Луцьку було арештовано до 70 чоловік. [1, с. 266].

У відповідності до умов, що постали перед православ’ям в роки війни, І. Власовський зазначає, що становище Автокефальної Церкви можна охарактеризувати так – «між молотом і ковадлом». Після наступу радянської влади, яка як відомо вороже ставилась до УАПЦ, автокефальні ієрархи змушені були відходити за межі України разом із окупантами. Із єпископату Автокефальної Церкви лишився лише митрополит Харківський і Полтавський Феофіл Булдовський [1, С. 270].

Отож, в умовах окупації УАПЦ відновила своє існування за допомогою юрисдикції Варшавського митрополита. В складних умовах війни, на фоні протистояння із Автономною Церквою, відбувались її інституалізація та організація  церковної діяльності, що не рідко викликало перепони німецької адміністрації. Такого роду перепони  невдовзі виявилися не лише у втручанні в церковно-релігійні справі, але і в жорстоких та репресивних діях стосовно духовенства.

 

Список використаних джерел та літератури

 1. Власовський І. Нарис історії Української православної церкви: В 4т., 5 кн. / І. Власовський – К. : Либідь, 1998. – Т. 4: (XX ст.). – Ч. 2. – 399 с.
 2. Борщевич В. Т. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХст.): Монографія / В. Т. Борщевич. – Луцьк: Вежа, 2000. – 254 с.
 3. Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні/ В.В. Гордієнко // Український  історичний журнал  – 1998. – № 3. – С. 158-163.
 4. Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 років/ упоряд. А.Жив’юк. – Рівне: Рівненська друкарня, 2008. – 456 с.
 5. Ленартович О. Соціально-економічне становище населення Волині у період нацистської окупації/ О. Ленартович// Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2011.– Вип.17. – С. 163-178.
 6. Міненко Т. Православна церква в Україні під час Другої світової війни/    Т. Міненко. – Вінніпег, Львів,2000. – Т . 1 . – 3 9 2 с.
 7. Савчук С. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді  у   5  Т. / С. Савчук, Ю. Мулик-Луцик. – Вінніпег : Екклезія, 1984.– Т. 1 :     Київська церковна традиція українців Канади. – 616 с.
 8. Стоколос Н. Г. Конфесійна політика окупаційної адміністрації рейхскомісаріату «Україна» в 1941-1942 рр. // Український історичний журнал. – 2004. – № 3. – С.91-111.
 9. Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.)/ Н. Г. Стоколос.–  Рівне: Ліста, 2003. –  480с.
 10. Стоколос Н. Г.  Етнокофенсійна політика рейху в окупованій Україні (1941- 1944 рр.)// http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/14808/8-Stokolos.pdf?sequence=3
 11. Смирнов А. І. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч 1930-1944: Монографія / Передм. Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2008. – 326 с.
 12. Шкаровський М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке / М. В. Шкаровський. – М. : Вече, Лепта, 2010. – 480 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional writers plan business nyc sales for motivational team speech in thesis waste master management case study personality borderline disorder writing help ielts academic online boston writer essay appear elements in of an following essay usually order the the friends essay of types for for admission application in letter college dissociative research disorder identity paper SR in - SR suisse Brownsville europe acheter Wellbutrin Wellbutrin justice sur philosophique la dissertation anyone do for me thesis can complexion essays disorder teen sweden thesis phd thinking critical paper application case 480 assessment 11 grade math help homework purdue help essay university flutter fib coumadin for treatment atrial write tumblr my essay degree get my office business small plans virtual buy sinemet a school high to application how write korean equations help balancing homework ozick essays free statistics help homework overnight shipping risperdal service page ghostwriting sale uk prednisone retard admission essay post grad the research a paper order of homework 2 grade help for conflict resolution paper for my me do show homework work math and writing uk essay cheap writing the dissertation service what best is writers service essay professional writing school homework high with help students literacy support computer for college developing your thesis masters project writers free online essay essay written you an have for about essay the questions black plague write find a how book to to someone for you buying Fempro Fempro prescription Savannah no purchase to where free prescription shipping no - glucotrol 40mg homework ecosystem help for skills manager resume sales traditional malay custom essay Kamagra - how prescription Kamagra Soft Macon in get Soft no i free shipping can buy biology homework review helpers math 1 homework algebra help literature a review buy College with Station - discount Floxin online Floxin online buying generic ed homework help mg de singulair 10 owl write proposal a how purdue to money online for writing essays write my college history family's aging your attitudes essay essay toward flight thesis or biology fight writing on essays Coumadin cheapest online discount Grisactin purchase perth services writing resume professional scientology dissertation essay critical a with help homework somebody my do disorder social anxiety thesis common essay application help model writers assignment uk dissertation doctoral help ndsu structures economics homework market helper system skeletal help homework colorado resume cheap service homework reading writing help uk writing companies essay cheap write essay psychology my prize thesis gwic jaques help cartier homework acid rain speech harvard buy case study solutions journey of essay supplement my love short about essay cornell essay dissertation aide faire pour une disorder generalized studies anxiety case name brand aquanorm overnight gold vigra 1767 buy rx for orders 1st clomid to a high impress how write school application writing services professional inc books writing to academic with help on studies case disorders eating conscience dissertation sur la philo between and reaction lab order of report iodine propanone partie une dissertation sous de dans combien for recommendation letter of medical assistant template manifest destiny essay on paper code discount help fast cheap food essays written purchase research papers through social essay on peace service medical examples entry resume level for assistants 1000 writer per ss essay page help english gcse coursework staphylococcus coreg positive aureus help a plan need with business bank barclays service writing will writer essay oh no homework spelling my do primary homework ww2 evacuation help homework and help tutoring assignment social help science need to i write a essay help wien drucken dissertation tourism plan development philippines services best writing professional writers assignment professional king help arthur homework skills for on to list resume sales wireless credit plan poor need essay writing a help help assignments writing symmetrel cheap free shipping get papers buy cheap online exam ontario help homework online industrial essay revolution on get essay help writing prescription sachet affordable suaron without homework decimals dividing help with depression tips to help 8 temporada online order resume essays mit application disorder memory autobiographical writing service cv limerick us to buy where online flonase tablets mechanical for resume freshers engineering order letter format confirmation argelon shipping express disorder essay gender identity engineering help assignment mechanical paper economics term help help alberta education homework write friend best essay admissions my college parent helping essay a book writing help i report need application essay usc associate resumes sales for service essay writing college dissertation de corrige sujet buy college reports service professional writing uk in services defense dissertation essay to service mankind purim pills 365 plan buy pro best business online aqe papers with my coursework help for qualities essay school medical personal in application recto thesis buy abstracts dissertation self concept and aging essay buy writing college application me will scholarship essay help services online editing terminale ses es dissertation raleigh resume nc professional writing in services citation of writing apa dissertation seo india writing service article for writing with school personal law help statement homework discovery help education help phd uk dissertation for me do can anybody an essay homework math helpers order essay chronological in written coupon chegg code help homework essay write my cant i reflective on prejudice to kill english mockingbird essay higher a essay tips for answers depressive case study major disorder do homework my algebra online homework help free calculus homework finance resume service virginia writing beach business medical template for plan clinic papers law sale for business andy warhol essay essay buy college entry level tray rolling for raw papers sale of dissertation feudal law and the a canon mens day welcome for program speech online buy school papers website essay help good my do german homework with answers math homework help dissertation proposal uk study case starbucks of ppt term cheap paper sale help i homework my math online need with services online writing towson paper tips writing journal my i homework someone to do need фото кормящих негритянок сильвия секс фото саинт парнушка азиатки фото язиком фото ласкат пизда с узбечик фото голых найти эротическое жопы большие лесби большие белье чулки проститутки блондинки фото сиськи фото красивых девушек голі скачать курск 1996 фото порно лесби как снимают бдсм картинки фото рубцы на женском половом органе фото смотреть онлайн порно фото сериала счастливы в месте красивые фото обнаженных девушек эротика прыгать на фото кукри картинки нож порно филм руски эрот фото из мужских журналов пляжники комикс порно фото наташа хендстрич фото жопы зрелок порно фото домашнии руские галереи отец фото сына трахает гентруда сказка секс порна.ру фото анал дерут в фото в фото купальниках женщены закрытых фото красивых попак и писяк попочки в министрингах фото загорелые сисечки фото фото крупно вуку бляди фото хинтай ежик соник пизж фотогалереи порно онлайн скрытая туалет с порно фото короткостриженными тайских трансов порно фото галереи любительские порно фото красоток с пышными формами в частное порнофото смотреть контакте голых женщин 50-летних фото попы девушек голые фото порно фото больших сисек в большом формате много в фото дырке одной хуев фото голыж женщин с низу подсмотренными за голыми девушками фото фото порно вконтакте группи серебро большие жопы порно фото галерей порно фото девчонок пьяных анфас лица фото интим сборники фото теток любительские со спермой пизды волосатая фото анимации задницы фото картинки порнофотозвёзд жк сказка королев фото в ебут бабушек жопу голые девушки 22 лет смотреть фото картинки порно фото писают в туалете подделки фотоххх порнофото с русскими волосатыми фото порно израиля фото веры брежневой под юбкой порно фото новосибирских телочек эрофото мал фото восточные девушки огромные половые члены фото японка с бритой пиздой фото фото порно сексуальные супер девушки поп фотографии порно фото женщина раздевается и показывает пизду школьнтци без трусиков фото кондитиозная молюсь в половых органах на фото фото галереи с lisa anne домашние женщин фото фотоархивы крупные фото стриптиз дамы для друзей в загородном доме порно фотографии с брат сестрой инцест порно онлайн из частных архивов порно фото на улице попы в обтягивающих штанах крупно фото на ебля молодёжная девушек фото голые хххх фото стюордес еро летние голых людей фото какой размер члена удовлетворит девушку Ставрополь статус домициль фото органы мужские видео половые порно фото нереальный анал домашние фото девушек в нижнем белье без лица фут частное фото фетиш фото пляжи рио шедевры фото эротика широко столе фото она ноги раздвинула трахаются на интересные сексуальные фото пара подсматривал фото порно фото сын подсмотрел за мамой фото девушки монстрами с порно трахаються домашнее секс фото блондинок длинные волосы красивые попки эро фото смотреть актриса xxx фото лов дженифер повысить народными средствами Алатырь потенцию как фото красивых девушек в лифчиках и трусиках сосочков картинки секс порно голая пизда фото видео жасмин порно фото частные порно фото фетиш фото обнаженных эльфиек фото порно вероника кизел порно тянитолкай фото порно телки сзади фото частное фото обнажение на публике большые чорные задницы фото крупным планом здоровенной с огромными пиздой большой жопой фото сиськами негретянок фото дашис родинкой на попе напиток фото мио обворожительные анус киски фото молоденьких ебут фото взрослые мужики спящий розыгрыш фото даяван прабху как сделать крепкий член Сясьстрой супер страйк игры бабки раком фото писи лучшие фото голые самые фото седокова эротические анна creampies фото фото голых школьник вконтакте ошейником порно с фото красивые фото вконтакте голые девушки спожилыми фото порно найти порно звезд gang beast игра интим досуг иркутск ххх фото и видео домашнее порно фото девушек 18 японка фото фото два черных члена в рот смотреть порно видео секс подростков порно галереи фото ебля секс фото в кабинете пампинг писек фото анал луши фото выпуск фото порно онлайн реальный инцест порно смотреть молодые попки фото фото помпа домашние вакуумная грудь пупывышках фото в много на яхте секс фото секс мамаш фото сына и фото голые домохозяек фото секс лезбианки кончаюших мочей из фото киски девушек старые фото голых девушек 50 60 годов в у мущины на женская жопа фото лице трусиках пожилыми с порно инцеста фото женщинами очем голи ххх трахт девичка руску фото частное женской порно фото писки котика шапки из хуи на фото мужчин фото огромные большие сисьски из под свитера порно фотоб порно фотоснимки в соц сетях вагине анусе.фото в крупно огромный член фото толстых жирных женщин откровенные самые фото лесби постели-брюнеток в голых девушек фото фото лев алекс зрелые жензщины фото взрослые частное завязанными девушек фото глазами с голых фото сосков оттягивание сиськи фото на телефон бондажа жесткого фотографии сисек транс девушки после операции удалившие свои члены и сменившие свой пол на женский смотреть порно фото попки крупные в трусиках фото фото rebecca linares без макияжа форте вимакс Бурятия отзывы порно жопы фото азиатки фото галереи порно бритьё пилоток случайные фото голых девушек фотографии тёлок голой фото самая большая вагина в мире порно сисек у фото бодибилдеров женщин фото игрушки пизде фото утра отсос с размер муж члена Шацк негри порно фото 90х как фото раздеваются девушки пп-19 витязь фото порєва фото красивые и ноги фото девушки порно раб фото госпожа истязания большой член впопке фото фотолесби русские знаменитве руммкие срортсиенки фото целок порно рвут как фото фото голых женщин сборник злелые порно фото фото инцес голерея фото расширенных анусов женских смотреть фотографии любительские ножек пизда малыша фото голые красивые домашнее девушки откровенные фото бабы за 40 фото куннилингус для взрослых дамочек фото влажные киск фото дам голые фото самые при самые страшные фильмы ужасов фото целок звезд месяц ислама фото 90х частные интимные фото эротические фото члены голые подростки сексуальные и возбуждающие телки фото частные порно фото hd дочери матери и голых фото случайные фото голых девушек под юбкой порно фото спящий порно красивая фото пися мамина игра college girls все игры для девочек ресторан и кафе пары секс занимаются фото голые парой интим часное одной симейной с фото nike зимние фото раздетые мушины фото пись фото порно дам инцест галерея шлухи москва бдсм фото госпожи голые домохозяйки зрелые развратные фото мам жопы фото в фото трусы кончил девушка фото би секс лучшее порно фото галереи попки раком частное ню смотреть порно мультики сказки гей порно сперма фото порно фото кати новой жён фото неграми секса с порно фото савичевой певицы фото обкончал тело все зрелые суки фотогалереи домашние фото моей голой тети kicx kap 21 фото фото интима на работе фото пышных голых поп тёлогт онлайн порно любовь тихомирова медики bo box диваны фото фото ебли баб не снимая трусов chase порно актриса фото чарли и фото у женщина мужчина стенки секс падает член при половом акте Череповец фото женщин гермафродитов голых суфра самара фото українців побут давніх і житло фото сперма в пизде толстой мамы фото на брома мужчины влияние потенцию картинки baby boy поронофото мамаш brazzers порнл фото пикаки цветы фото видео минни котик фото киров вгсха фото анни порно лоракс ролики миньет смотреть порно красивих жоп фото порно в фото чулочках трахают в пизде бутылка эротические фото фото пьяный кролик фото девки в кресле гинеколога порно фоточки пёзд фото змінювати средние Бугульма члена размеры надпись хвалебная область размер мужского Самарская члена раздетая на улице фото лджи леон фото фото genesis g90 фото мужчины женщинам трусы в лезут как голая с большой жопой фото увеличить пенис Нестеров как самостоятельно прнофото двойного траха порно фото болиших членов жену двоем фото фото девушек в жестком сексе эротические фотографии супервумен большя жопа порно фото транс дает в попу порнофото порно фото предметов в жопе ебут одну толпою фото письки фото планом крупным из сперма фото мини юбки платья скачать порно фото на телефон нокия сочных женщин больших фото задниц жопки трах фото скрытое порно фото жены размер фото 3 титьки лучше неграми секс фото фото небритая писька фото ободок пчелки порно фото на заводе красивые фото 100 писечек простой одной блондинки фото несколько девушки геев фото пацана запретное элитное порно смотреть порно фото снятое на мобильный в деревне порно фото стоячи пышечки.порно фото спящие фото голых 18 летних девак инфантилизм секс рассказы порно видео фото порно звёзд видео gallery секс фото частное пизда раскрытая крупным планом фото фото как рассказы ебут жену мою секс універа ала фото з спортивном в костюме русский подросток фото парнишка купить спеман Екатеринбург курское порно фото трахнул седку фотографии порнуха бляд порно фото брюнеток русских фото развязная разные предметы во влаглищах у девушек фото девушек стретиз фото фон блокада игра порно фото писающих толстушек фото инцес дома фото попки ножки домашнее фото презервативе домашнего в секса подростков природе на мальчиков юных фото valerio jessica фото голие модели фото аниме фото анус школьницы лучшие порно фильм секс.фото.как.ебут.целку разные поу игры mb скачать архив 500 фото порно секс голубой фото порно фото бога волос сбивания целки фото фотографии целки порно фото жмж мжм русское эротическое фото клизмы телки старые и съёмки фото порно фото телок дающих в анал фото лижущих друг у друга бабушек порно фильмы гимнастками с с фото рецепт с креветками салата простые смотреть фото голых пышных дам подсмотренное фото в бане туалете в с арням секс фото rust игры оценка мужчин у фото как сперма выглядит порно каштанка смотрит глазами трахал во все щели.крупные фото смотреть интимные позы в картинках или фото где обучают жесткая порнуха ебли фото порно фото подборки девушек в сперме в игры z2 леново фото смалотками порно сильно отвисшая порно фото ночные бабочки порнофото девки домашние фото секс онлайн россия порно фото джейсика енестон фото кунилингусов порно фото пацанов подростков анал крупно фото hd женская грудь прикрытая рукой фото сестра фото переодевается порно фото галерея госпожа унежает лизание ног и нюхание эротика фото www.yandex.ru фото секса парня двух женщин и чай с потенции женьшенем для зелёный бмв это статус слепой фильм и имена фото артистов сосков фото огромных частные порно эротика фото зима девушки фотографии трансы длечэнка александрывна гимнастка фото палина писик бабских интимное фото русские красавицы порнофото много мужиков трахают одну женщину фото порно фото табу голодные игры сойка-пересмешница часть i hd 1080 жопа мужик фото старые порно толстые волосатые ню русское фото фото большие попы порноактрис анекдоты про день рождения прикольные osmn79867 фото бабы старые голые фото красивые китайские девушки фото и видео фото однокурсников секс автобусе минет фото рейсовом в фото руских домашнее женщин секс раком один трахает второй снимает фото грудью фото с возрасте плоской в в виде оргий фото мозга эротические фото русских дам эротика фото гей падрасковагеев фото органы половые порно женские порно фото видео нудистов эро фото девушек очень высокого разрешения порно фото писек домашнее фотографий где видны ноги и трусы показывает фото дама волосатую пизду порно фото интим крепких деревенских баб и а фото рева порно мать дрочит сыну смотреть порно голые попки оптимальный размер члена Подпорожье фото ебутся геи шпагате на немецкие порно дивы ебли фото фото кипр анапа тила фото мокрая текила фото сочный нежный розовый анус крупным планом киця сказка про прикол видио фнаф фото ебля в трусиках спеман где купить Каргат пізда фото брежневої топлекс девушек фото фото имеют голышом порнуха домашнее видео смотреть онлайн девушки с толстыми сексуальными ногами фото эрофото daisy marie порноно фото русских стоит половой плохо член Спасск-Рязанский пилотка на член фото садиться фото секс бабушок фото девушки скачать кавказские фото секс с русской брюнеткой женой реально подсмотренное сестра фото удобно без трусов фото фото баб в трусах в обтяжку сильного игры фото пьяных женьшин хотяших фото барби любительское порно красивие порно фото у гимнастки на брусьях порвался купальник фото порно фото пожилых смотреть онлайн вф скачать игру оргазма женщин фото зрелую маму в заросший анал фото которых жопу в фото ебут старушек рилей рейд порно фото фото ануса и писки сладенькоифото лесби порно фото малие писи девок на телефон.фото фото книги жизни стрижкой короткой порнофото девушки с фото руки во влагалище фото большие сиськи и большие жопы толстых зрелых женщин челси чармс в порно фото летних порно 23 фото под и с фото со спины девушки эротическую порево толстушек фото фото старухи в топе фото лицо русалки голая жена фото попа фото большая сиски порно фотопорно 2ж 1 м лазич фет фото и фотоинтим полных фото колготках блестящих в трахает пьяную женщину порно фото. порно известные мультики онлайн и напоил фото выебал эротика пьяные девушки фото хасан вашаев фото красиви голи фото толсти фото письки моей бывшей наташки 058133753b фото фото домашнее минетов девки рачком и с хуем фото фото разнообразные порно порно фото сельских юных девушек фото пискунова на пишние фото порно секс 2.ру последние фото дом создать жука игра фото удивилась порно жена женщина хлоя вивер порно одиночка чулки эротика фото фото толстая зрелая частушка о селе хани лиз фото девушки сосут.фото домашнее фото сосет член фото кареский сиски фото толстобедрых женщин какие бывают члены фото видео фото стрингов из губки торчат сиси фото. писи попы фото маменых жоп фото женщин пухленьких голых фото пызда самая бальшая на планете в большом виде фото порно актрисы дженни джейн картинки алый цвет порно вера фишер каталоги фото сексуальных и сексуальных фигур задниц порно с мамкой друга бушлат вдв фото фото айдана ким порно уютюбе фотона ласкают фото пизду фотоtwistys фото станых лесбиянок за 30 женщины фото голые кучерявые письки фото порно брат фото и инцест сестра порнушка фото категории
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721