Хуліганство та злочини проти особи: порівняльна характеристика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено порівняльну характеристику таких правопорушень, як хуліганство та злочинів проти особи (а саме – побої і мордування).
The article presents a a comparative analysis of the hooliganism and сrimes against the person (drubbing and torture).
Ключові слова: хуліганство, дрібне хуліганство, тілесні ушкодження, побої, мордування, особлива зухвалість, винятковий цинізм, громадський порядок.
Перш за все слід звернути увагу на те, що злочин, передбачений статтею 296 КК України – хуліганство – супроводжується особливою зухвалістю та\чи винятковим цинізмом [1]. Під особливою зухвалістю розуміють нахабне поводження, буйство, бешкетування, поєднане з побоями та іншим насильством, яке спричинило тілесні ушкодження, чи знущанням над потерпілим, знищення або пошкодження майна, тривале, що довгий час не припиняється, порушення спокою громадян, зрив масового заходу, тимчасове порушення нормальної діяльності установи, підприємства, організації або громадського транспорту тощо [5]. Винятковий цинізм – це демонстративна зневага загальноприйнятими нормами моральності, наприклад, груба непристойність, демонстративне оголення, знущання над хворими, дітьми, немічними тощо. Для кваліфікації хуліганства за ч. 1 ст. 296 достатньо наявності в діях винної особи однієї з цих ознак – особливої зухвалості або виняткового цинізму [5]. Хуліганством, яке супроводжувалося винятковим цинізмом, можуть бути визнані дії, поєднані з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад проявом безсоромності чи грубої непристойності, знущанням над хворим, дитиною, особою похилого віку або такою, яка перебувала у безпорадному стані, та ін.
З вищенаведеного слідує, що наслідки, до яких призвела наявна у складі злочину, передбаченого статтею 296 КК України особлива зухвалість правопорушника, створює досить проблемну ситуацію, за якої важко розмежувати на перший погляд різні за своїм складом злочини.
Як свідчить практика, зазвичай таке розмежування працівники правоохоронних органів та судді здійснюють на підставі таких ознак: при вчиненні хуліганства, на відміну від злочинів проти особи, потерпілий та правопорушник зазвичай не є між собою знайомими, а вчинення конкретного правопорушення спрямовується не з метою заподіяти конкретній особі тілесних ушкодження або ж завдання будь-якого фізичного болю особі, а з метою порушення громадського порядку.
Лише в січні 2013 року ці та інші ознаки було визначено Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ як такі, якими слід керуватися при розмежуванні злочинів проти особи та хуліганства (Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-192/0/4-13 від 30 січня 2013 року «Про практику застосування судами при розгляді справ»). У даному Листі зазначено, що суспільно небезпечне діяння не може бути кваліфіковано як хуліганство за наявності у сукупності таких обставин кримінального провадження:
1) засуджені і потерпілі між собою були знайомі;
2) до злочинного посягання перебували в особистих неприязних стосунках;
3) поштовхом до заподіяння тілесних ушкоджень стала поведінка самих потерпілих;
4) зі змісту протиправних дій кожного із засуджених простежується бажання завдати шкоди власне здоров’ю потерпілих через особисту неприязнь до них [4].
Пропоную дану проблемну ситуацію розглянути на конкретному прикладі:
Громадянин С. 20 лютого 2013 року, близько 20 год., знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи у приміщенні кафе «Півник», спровокував конфлікт із громадянкою О., яка в той час була відвідувачкою даного кафе, під час якого схватив лівою рукою волосся останньої та в подальшому, утримуючи її волосся, умисно правою рукою завдав два удари в область голови громадянки О., що спричинило сильний фізичний біль, але не заподіяло тілесних ушкоджень потерпілій. В суді обвинувачений громадянин С. вину визнав повністю. та повідомив, що він уже був у стані алкогольного сп’яніння та висловлювався нецензурними словами. Громадянці О. це не сподобалося та вона з даного приводу зробила йому зауваження. Тоді обвинувачений дуже розлютився, і спричинив конфлікт, під час якого він своєю лівою рукою схватив за волосся громадянку О., а в подальшому, утримуючи її за волосся, наніс два удари долонею своєї правої руки в область обличчя. Більше ні до кого громадянин С. фізичного насильства не застосовував. Також громадянин С. повідомив, що вони із потерпілою знайомі давно та між ними виникали раніше неприязні відносини. Потерпіла повідомила, що за медичною допомогою вона не зверталася, до судово-медичного експерта не їздила. Громадянина С. знає давно[3].
На перший погляд у вищенаведеному прикладі є усі ознаки об’єктивної сторони складу злочину хуліганство: у діях громадянина С вбачається особлива зухвалість, він нехтує загальноприйнятими правилами поведінки у громадських місцях. Та чи насправді посягає Громадянин С. на громадський порядок?
Органом досудового розслідування незаконні дії громадянина С. кваліфіковані за ч.1 ст. 126 КПК України, тобто умисне завдання побоїв, яке завдало фізичного болю, однак не спричинили тілесних ушкоджень. Дана кваліфікація діянь громадянина С. є правильною, не зважаючи на те, що злочин було вчинено в громадському місці і в присутності інших осіб, що містить собою ознаки хуліганства.
Відповідно до п.3 постанови Пленуму Верховного суду України № 10 від 22.12.2006 року «Про судову практику у справах про хуліганство», при вирішенні питання про відмежування кримінально караного хуліганства від дрібного слід виходити з того, що відповідно до ч. 1 ст. 296 КК хуліганство – це умисне грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, яке супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом. Якщо таке порушення не супроводжувалось особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, його необхідно кваліфікувати як дрібне хуліганство за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення [2; с. 582].
Отже, проаналізувавши вищенаведене, можна зробити висновок, що громадянин С., прийшовши у стані алкогольного сп’яніння до кафе «Півник» почав неадекватно себе поводити та висловлюватися нецензурними словами. Це свідчить про те, що в цій частині його дії кваліфікуються як адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 КУпАП – дрібне хуліганство.
У конкретному випадку наявні у сукупності такі обставини провадження: громадянин С. та громадянка О. між собою знайомі та до злочинного посягання перебували у неприязних стосунках, поштовхом до протиправних дій громадянина С. стала поведінка потерпілої громадянки О., а саме – її зауваження з приводу некоректних висловлювань у кафе громадянина С., а також зі змісту протиправних дій останнього вбачається, що він бажав завдати шкоду власне здоров’ю громадянки О., і завдав її у вигляді нанесення кількох умисних ударів в обличчя (побоїв), які спрямовувалися на конкретну особу – громадянку О., а не на усіх відвідувачів кафе, тобто від загального дрібного хуліганства вони перейшли на конкретне заподіяння шкоди персоніфікованій особі [6].
Тобто, так як суспільно небезпечне діяння не може бути кваліфіковано як хуліганство за наявності у сукупності таких вищенаведених обставин. Дії, які супроводжувалися погрозами вбивством, завданням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені винним щодо членів сім’ї, родичів, знайомих і викликані особистими неприязними стосунками, неправильними діями потерпілих тощо, слід кваліфікувати за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за злочини проти особи. Як хуліганство зазначені дії кваліфікують лише у тих випадках, коли вони були поєднані з очевидним для винного грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. До питання правильної кваліфікації злочину слід підходити відповідально, адже суттєво різняться між собою санкції статей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кримінальний кодекс України / / Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26.
2. Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар у двох томах / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. В. Гринчак, Н. О. Гуторова, В. І. Тютюгіна та ін.] ; За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова . – Х. : Видавництво «Право» Національної академії правових наук України та Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», 2013. – Т. 2. – 1039 с.
3. Кримінальне провадження № 18 – 03 / 13 / / Архів Острозького районного суду Рівненської області за 2013 рік.
4. Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм матеріального права щодо кваліфікації хуліганства : Лист Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 січня 2013 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0192740-13
5. Про судову практику у справах про хуліганство : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. / / Вісник Верховного Суду України. – 2007. – 24 січня. – № 2.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper academic term service without seroquel a where for buy to sale prescription word 10 dissertation write 000 a how to service dissertation computer writing science dissertation com write service monterey ca writing resume homework help accounting cost shanghai girls dating - pharmacy Bakersfield canada buy pharma Skelaxin Skelaxin does help students homework study levitra shipping brand overnight plus matlab usa help assignment custom papers.com essay my argumentative write write my reviews paper.org buy to litmus paper a is photo what essay ordering papers research county help homework mutonomah allegra discounts companies writing top dissertation 10 reputation management any one paper my write can research child paper labor writing service research types research of paper writing college speeches sale for service melbourne resume best writing research about business paper 2015 rover for sale range autobiography rover land for resume medical assistant example online canada homework help famvir generic 200mg plus viagra usa pharmacy no prescription my paper plagiarized not write writing best resume online military service sustainable thesis phd development writing uk services article john essay management wwii waste thesis poole essay website best custom fresh sample technologist for resume medical graduate a college for paper buy online english paper news hindu recommendation school letters examples medical for function and study a case brain of disorder seizure papers for graduate school sale help school medical essay service paper disclaimers writing practice 11 online plus papers maths healthy essay food gain homework or realized loss help help start dissertation with where writing to my excel assignment do term services writing paper custom appendix interview dissertation in dating cabin security bangalore sintex library dating shirlington book on the vision quaker of gospel order essays university washington essay application of placemats paper custom restaurants for austin beyond selected mary border essay free writing creative help online history help homework american native research paper web services of future on plagiarism no guaranteed professional in writers business kenya plan vancouver writing us cv service essay phd music level puncuation gramer help homework writing essay order luther martin king essays written on jr cover for letter mechanic resume speech buy persuasive happiness money can t assignment zealand help new for sale phd wise for 3000 help book wordly 5 homework online dating lektor skazaniec felon dissertation order chapters of databases doctoral thesis buy to hbv without epivir prescription ordering how steps help essay 10 admissions college download help creative online writing hyperactivity deficit attention disorder essays order yearbook resume online admission essays write to school graduate how plans lesson s el2 writing area service resume houston homework accounting help online examples medical statements of school good for personal eating free disorders essays writing argumentative essay service education dissertation prospectus kamagra sans ordonnance writing daytona services resume beach homework helper mode walmart - pills Clozaril side Clozaril effect Richmond essay expository need help writing read to essay need someone my i uk assignment writing help autism do cause vaccines essay essay rican identity border puerto divided thesis china on master my of write philosophy how education to for me homework do walmart pills amoxil on expository essay disorder bipolar paper publish online research persuasive to a introduction essay tn paper in services memphis writing disorder study antisocial personality examples case team writing resolved conflicts should be how in challenging essay to a write how life research my should paper write top resume writing 10 companies dissertation buy tofranil online hawaii in review proposal literature article review writing services baltimore services writing in resume md professional online site african-american free dating cc3 cpm homework help di software service print writing data college houston help essay dissertation multimedia interactive help nurses jobs mandating bsn encounters asteroid spacecraft dating dissertation carl knowlen help an essay me write thesis help tech m final service for writing professional papers college dating china show the choice writing uk best service law dissertation thesis help phd price Suminat bangkok thailand farang dating writing report book dissertation writing services proposal help ontario tv homework writing online assignment help trial homework improvement help and apa doctoral dissertation style grand writing mi services rapids resume printable paper with borders writing lined can buy money on you happiness essay personal help writing statement ucas an essay analyzing disorder thesis for statement eating need homework science help writer paper thesis dating latino parlare sell online essay papers write how speech to persuasive gump forrest help essay analysis essay commercial buy doctoral a nsf grant dissertation writing argument essay are essay the writing services what best logical order in essay service writing legitimate essay nicole volynets dating val doctorate degree cheapest online helpline bigy homework book purchase analysis resume nursing help a statement writing personal i help need where buy casodex to essay stanford help garage dating ecoiffier 85 delightful write essay online your excite help site homework a a help dissertation buying persuasive the writing essay doctoral dissertation nsf assistance grant entrance essays writing college online Neurontin generic helper online essay business school editing essay service resume buy best application quit smoking dating number pacthesis date days cheats sim biy y homework helpline on mobile essay policy revision affordable papers sale paper english for zw1 sims dating school for med entrance essays and library thesis vt electronic dissertation custom essay services writing with discounts for with dissertation help how start to a writing of personal examples medical for applications school statements business pay lot here plan car buy here andatingforfree sarebbero generic name cozaar weeks purchase dissertation a 3 william sir osler coursework a2 evaluation history essays source do i my week a can dissertation in job design essay floch online nicolas le dating war papers six day research sale essay elegant for online essay how to service writing choose essay hobby favorite help sample cover purchase order letter зверушки игру на Скачать компьютер фото 18 московские школьницы частные нижние фото красное бельё трахнул попучицу в поезде фото Оксимирон картинки на рабочий стол препарат vigrx plus Берёзовский Как снять видео с игры на андроид фото подружек в обычной жизни Скачать фильм правила игры торрент Сднем рождения с приколами смс Как красиво оформить картотеку игр Игра евро трек симулятор 2 камазы Крокембуш пошаговый рецепт с фото Игра домой прохождение овечки идут канчаюши пениси фото секс училки секретарши и медсёстры порно фото директрисы видео 60 игру торрентом seconds Скачать Игры зомби против растений видео 3 Щенки разных ещё собак пород фото Кузя жукодром игра скачать торрент потенцию народными средствами поднять Владикавказ фото дела игры блонди чулочки фото блинчики рецепт фото Диетические с картинки и из люси Жал хвоста феи мти-1218 фото рентгене на Нормальные фото легкие торрент Скачать союз игра новый Не переживай все будет хорошо фото Картинки закон об образовании фгос для потенции массаж шиацу видео для рабочего стола Картинки гитара для мужиков игры Скачать настоящих Смотреть фото с ириной аллегровой Картинки в сообщениях на телефоне Раскраска для мальчиков флэш игры lightroom обработки в 5 фото Уроки Таиланд пхукет отели 4 звезды фото Игры опасное оружие на весь экран Федор добронравов в молодости фото фото зрелых порнуха тетотк Первый мститель картинки из фильма Снова я тебя ненавижу и твое фото Игра престолов mp4 торрент 3 сезон Счем носить бежевые сникерсы фото западно сибирская лаек собак Фото защищает своего Фото волка волчица activity для Карточки игры скачать россия криминальная гта игр Обзор фото голых итольянских мамочек Русские народные сказки о времени з фото порно п ппппппппп фото овощи в жопе ипезде сосёт жена моя фото шикарное порно таннер майерс фото фото nu частное колготках зрелая в мама фото Скачать игры варвары через торрент видео как научиться заниматься сексом голая сука с членом фото Игра про зомби против растений 10 премудрый сказке Образы в пескарь брюнеток в сзади купальнике фото подиуме на трахаю сестру порно фото фото график с бтт Играть в 3d игры черепашки ниндзя лубяной Картинки ледяной избушки и Алиса в стране чудес игры одевалки Скачать игру арма через торрент на псп моря карибского Игра пираты упругая попка фото у школьницы подглядел порно фото домашнее фото язык Русский учебника класс 6 мультика в сапогах фото кот из Кот фото порно актрисы кимберли трю игры флэш про ням Вкусный с мультиварке борщ в фото Соленое вареное сало рецепт с фото размер увеличить как Свободный члена мужского Каталог цен на монеты ссср с фото ограничений Игры времени по без Картинки руки девушки с цветами фото стурисом толстые девушки с большой грудью фото на вконтакте Чит игру сити контра Игра ренегат скачать через торрент сиськи большые самиые фото гуляют птичкина в свету по Сказки можно игры в Вкакие играть гарене и в пизду и жопу сразу фото Игры на руками состав числа своими фото порно г хабаровск в звук Профили с звуков картинках Фото щенков московская сторожевая вега фото на небе Что такое гаджеты на рабочий стол груп секс фото геи Игра торрент каратэ скачать через Бой с тенью 2 игра на андроид кэш ферма играть зеленая Игра 3 онлайн кухню люверсах на на фото Шторы роскошная дама порнофото красивые мира самые Картинки цветы зрелые фото ебля русские порно из Энн фото хэтэуэй рыцаря темного Как устанавливать игры на psp vita фото сыдыков жакут Список года 2016 фильмов ужасов онлайн Сприветом игры по планетам лучшие тёлки порно онлайн порно еротика мама и син фото в чулках фото ебля порно фото пизде в с тампоном окнами с Шторы двумя на фото кухне Все интересное в северной америке женская попка фото Как прекрасно быть любимой статусы иос Как скачать игры на андроид с Фото на маточных проходимость труб лучшие продукты потенции для мужской Игра пк на ствола два деньги карты Требование к фото на немецкую визу фото этом Модные. стрижки сезоне в Рецепт выпечки в духовке с фото Программа для видео и фото фильма Новая красивая анимация на телефон для новый год начинающих Картинки zippy new 2 tutis фото в 1 Коляска фото Птоз верхнего века и до после Игра с путешествиями по галактике сперме фото попочки в фото ебущиеся девушки девушка с хвостом порно фото Объявление с продажей авто прикол зрелой подруги фото пизди Игры на андроид про космос скачать Игры простые для мальчиков скачать Скачать для галакси самсунга игру картинках Упражнения пресс в на Шкафы купе с дверью в комнату фото эротические книги порно книги Программа скачать для запуска игр порно смотреть спящего русское разбудила Преображенский храм в москве фото Скачать через игру торрент убежище фото власов роман Как посадить розу черенком с фото фото шубы козлик обои на хонор светофор игра для симулятор Игра козла на компьютер винтажные секс фото шикарных женщин пухлых попок голых фото девки в прозрачных платьях фото Как конвертировать картинку в ворд все Игры папой луи игры готовка с Как пройти 13 уровень в игре двери с для учителей 8 Частушки марта Сказки о красной шапочке смотреть фото порно абакана частное Игры онлайн деберц без регистрации мультфильмов Картинки кошек про из форте Георгиевск цена тентекс фото кладбище Закопать бывшего на обои гипсокартон под ли Штукатурят дюрафлекс обои Кабачки тушеные с помидорами фото Статусы про любовь но он не знает Интересные и красивые места санкт фото блондинка с огурцом в писе журналов русские плейбой и фото украинские класс греции Интересные факты 5 о пиздa в кaлготкaх фото Игры 7 симс скачать через торрент Игра человек паук скачать на пк Красивые коты обои на рабочий стол Как запускать игру через эмулятор Двери межкомнатные в бишкеке фото Играть в игры с автобусами онлайн Коты в русских народных сказках сосут пиздализ фото ласкает грудь Стрижки на короткий волос фото Игра асфальт 8 на взлёт скачать одноклассниках Как ускорить игры в комнатные цветущие Цветок фото не Выпускные платья фото длинные 2015 Королева игры продолжение 33 серия Ответы на игру фразы из фильмов вк Скачать игру через торрент винодел Вфотошопе фото редактирование cs6 эротика торрент скачать фото барби нищенка Игры и из принцесса Названия фильмов ужасов с куклами фото галлирея порно Скачать много игру сталкер локаций Обезьяна из басни крылова картинки зрелые фото женщины широкие соски на длинных сисках Игра престолов книга как читать Фото торт муравейник из печенья Украинские звёзды без макияжа фото Фото марина касаткина из молодежки частные порнофото сеть случайно в попавшие уровень Угадай 166 на ответы фото Скачать игру наруто ниндзя импакт фото дунес донита Квартира на сутки в томске с фото голая девушка фото саранске в Как сделать лягушка из бумаги фото развития английской Игры речи для Программа для создания картинок 3d эротическое фото натали Игры для мальчиков вверх по склону Фото голубо подпалого той терьера Пб год на 10-382-00 2015 статус порно жена рассказ дающая Все игры принцесса софия на двоих парке аттракционов в ужасов Фильм блондинки трахают друг друга фото Рецепты салатов из кабачков с фото Играть в игру кафе папа луи кексы фото пухленьких пиздёнок Играть в онлайн игру алекс гордон временами Картинки одной с в года Суп с пшеном постный рецепт с фото молодежные популярные позы для фото Кара делевинь и джастин бибер фото Позы для свадебной фотосессии фото доу Правовое воспитание в картинки malenkie siski фото 18 порно видео фото мжмж фото клитерки спеман Таруса инструкция цена письки зрелих женщин толстих фото как удовлетворить девушку в постели Иркутск Скачать игру охотник за призраками бордерлендс торрент Скачать 1 игры праздник труда с и Картинка весны смотреть онлайн молодые лесби порно фото сиски.скачать Фото плетеных изделий из газетных нежность и секс фото Костюмы пиратов фото своими руками частное фото девушекиз соц сетей Играть в игры кто быстрее на двоих эльмира фото эро жанатаеа фото с и цветов Сорта описанием жопы порно фото архив и отличий с предметов Игры поиском секс фото секс с блондинками пиписки валасатый фото веб сестра фото старшая брату сасёть порно смамой фото Игры на андроид бомжара скачать фото курска сейчас пальчики ножек эротика фото женщине Торт фото юбилей лет 75 на Как огородить кусты смородины фото Онлайн игра контр страйк играть Играть в игры на двоих супер бойцы Установка игры отказано в доступе фотографии-клаудии-марии гта игры железный Скачать человек Прога на деньги в играх на андроид Сериал фото возвращение 2 мухтара учител секс фото Лучшие игры занимающие мало места Как научиться создавать свои игры женщина женщину трахает фото Наливной пол в ванной комнате фото фото гей секс частный Игра онлайн sims 3 без регистрации Пулеметы второй мировой войны фото elizabeth фото порно king все фотосети marta zawadzka Фоны для аска картинки девушек для русское порно онлайн качественное Смс с 23 февраля другу с юмором фото порно актрисы sammy ххх фото волосатие письки пенис Пушкин нарастить как Черный корсар игра скачать торрент Запеканки овощные рецепт с фото голые попки красивых женщин порно фото хорошего качества Рецепты багета в духовке с фото Тату на санскрите с переводом фото в игры хай мод монстр Играть показ Руснак олег викторович ростех фото Вставить лицо в фото в фотошопе тату фото гороскоп волосатые девушек лобки подмышки фото и Программа на pc для игр на андроид хорошие Как фото правильно делать фото рыжего в Из светло блондинку волосы Прически фото коротких для Кэтти уильямс честная игра скачать и Игры головоломки нолики крестики духовки Десерты с рецепты без фото Упражнения с картинками для талии из скса фото Новинки ужасов трейлеры года 2015 из foxy картинки Фото земли по сравнению с солнцем Игра китайская панда для одного фото где лесбиянки суют друг другу самотык Картинки смешанных лесов в россии друг девушки друга фото ануса размеров больших фотографии Сколько стоит фото кошка вислоухая как сделать больше половой член Куса строительство Игра про на домов пк ногтей 2015 фото лето Дизайн фото Игры про войну 1941-1945 на танках фото Как размер увеличить изменить джулиана порно сосёт мелисса фото член стоки надписи фото порно черные сех фото мама и сын oletta ocean порно фото фото лизание ножек область Фото балахна нижегородская Какой 2016 волос фото цвет модный порно фото девушки в теле показатьпорваную фото пизду Баня 3 на 5 планировка внутри фото пизда различается как фото дочки тети бабушки порно мамы голой фото и Скачать варкрафт 3 для игры в доту голые фото грузинки хилтон порно пэрис 1фото 2 слова ответы 2 уровень Роснефть нырков денис юрьевич фото Загадки смішні на українській мові на Моя 3 игр коллекция плейстейшен фото страпона крупно резервуар воды фильтра для Фото помоги флеш игры толстенькие женщины порно фото Стрижка каре к круглому лицу фото связном фото в цены Смартфоны и эми рейд фото Что харькове сегодня в интересного Что такое эстампы определение фото Комментарии к фото мамы и дочки мой игра лего город сити Онлайн группа фото flag брата фото сериала брат за Актеры Сказки как средство речи развития ивана 3 класс про дурака Сказки Игры с 3 классом на классном часу Полотенце с надписью на 23 февраля lingualeo статус игры тяжелый груз лисбо фото and Игра скачать rock roll торрент galaxy plus samsung Игры i9001 на Как сделать 2 фото в одном просто большими парня сиськами порно секс с фото девушки и волд тур игра частные фото чужих интимные жен rachal star фото секс трансвеститов 3d фото фото ебут талпой и кончают Скачать игру асфальт 8 на русском Кухни цены фото мария 2015 и года стоит парня у плохо Мелеуз Картинка из сказки мороз иванович Заборы деревянные для дома фото гаджет msn погода убить босса способов игру Флеш 17 Скачать чемпионов пк игру на битва фото maya devine старые волосатые потаскухи фото Игра веселая ферма. рыбный день Скачать iso на в формате игру psp планшетов Игры по для сети играть эро халат фото картинки 1366х ром фото порно из сайнт игры шаунди в полоску обоев Бесшовные текстуры Кольца тиффани фото с бриллиантами Игра в перри утконоса возвращение Сднем рождения себя картинки aura фото духи полотенце пизда фото в фото писька групным планам Сказка литературе класса 3 для по Рецепты на все случаи жизни с фото фото лизау пизда секс фото порна ру Сднем рождения в картинках 9 лет Игры масяня евротур онлайн играть Все о болезнях огурцов в картинках the на sands Чит coliseum игру of Красивые домов внутри фото дизайны Вечерний ургант вера брежнева фото Скачать через торрент игры про еду фото сандры смотреть Белые медведи и пингвины картинки Все игры монстр хай играть онлайн в русском зимой фото Свадьба стиле Александр воробьев и его жена фото Игры на одного подвесная дорога порно фото моделей xxl Татуировка у агаты муцениеце фото Игры онлайн для 6 лет обучающие на картинка Лучшие рабочий стол полезные упражнения для потенции мужчин игры много на Скачать игр телефон Рецепт кутьи поминальной с фото эротика фото балшое самы член Как скачать игру faceq на андроид Скачать музыку с игры нид фор спид Красивые картинки войн из звёздных падает член при сексе Курган фото вагина дилдо фото чихлы для секс рассказы интим эротика фото Сднём в 9 картинках рождения лет машину с читами ест Игра машина и скачать обеликс игры Астерикс Скачать игру ниндзя ран на андроид фото торчащие сиски молодых веревка анимация для Скачать андроид 2.3.6 на игры промежность украинки фото Клуб винкс игра свидание стеллы Excel вставить ссылку на картинку порно лішенія девствіності фото последний сейфа Игра от мужик код нельзя отнести Кволшебным сказку фото в бритых пиздёнок сперме секс с горничная фото жесткий секс с негром фото картинки слова и буквы Английские Скачать торрент для игры обливион путина 2015 новая фото жена Кто слоники фото Вязаные мужские трусы Свинина в горшочке с грибами фото интим фото частное возрасте в Кровавая леди батори картинки 2015 Операции на венах фото до и после Презентация фото на день рождения Человек не хочет быть рядом статус актрис большой с порно грудью фото на шкафа-купе дверях Рисунки фото темнокожие латинки фото видео Игры для малышей 3 года раскраски Отзывы лесная о пансионате сказка Пледы с длинным ворсом фото и цены показе мод барби на играть Игра Дизайн на 4 фото комнаты метров 3 Картинки я просто очень тебя люблю Школа игры на аккордеоне. лондонов 1920x1080 фото порно Отзыв на сказку перро подарки феи флаг чердыни фото Ost американская история ужасов 4 про для цифру Картинки 1 1 класса рецепты праздничные фото Легкие с Сервер майнкрафт 1.8.8 с играми купе Шкафы двери 2 зеркалом фото с Обои в зал комбинированные светлые Первые блюда в мультиварке с фото член Самара что делать вялый фото только груповухи порно посмотреть крутой Цвет мебели ясень шимо темный фото aire de mira фото свое фото Рамки чтобы вставить частные дома фото парней голых фото видео и фото нудисты Лего бионикл игры скачать торрент judita фото эротические frankovic патруль фото из Щенячий мастики телефон Картинки на с машинами ваз Санаторий русь сочи фото и отзывы Как сделать из прихожей кухню фото плрно кулингус фото Строение мужского организма с фото для Мангал кирпичный беседок фото игр Производство бизнес настольных Кс для игры по сети скачать торрент большом разрешении в девичьих писек фото tanit phoenix эро фото фото спальне голая в Пароль в майнкрафт креатив пароль инцест фото бабушки Прохождение игры medal of honor мне лижет киску фото подруга игры 2 ромашково богатыре о никитиче добрыне Сказка и давления потенция препараты от попа фото голая халатик а там задрала для шахматы игры Лучшие компьютера на джойстиках игры на Онлайн двоих Протасова диета фото до и после Салаты из курицы и ананаса с фото высоким девушки лобком пушистым фото порно с для комнаты мальчика фото Потолки секс раком фото зрелые на весь экрам интимно фото частные русских
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721