ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ НАРИСІВ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ К. ГОРДІЄНКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2 – 23.07

Т.М. Шарова, Ю.В. Козобаш

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

 

У статті розглядається художня концепція К. Гордієнка. Акцентується увага на жанровому розмаїтті письменника. Значна увага відводиться нарису та нарисовій повісті митця слова. У науковій розвідці наголошується, що автор виступає у творах не як пасивний спостерігач, а як учасник описуваних подій, як суддя старого світу, як борець за нове життя. У статті робиться акцент на тому, що у процесі створення нарисових художніх творів сформувався і стиль Гордієнка-прозаїка.

Ключові слова: художня концепція, нарис, повість, творча спадщина.

Аннотация

Т.М. Шарова Художественная концепция очерка в творческом наследии К. Гордиенка

В статье рассматривается художественная концепция К. Гордиенка. Акцентируется внимание на жанровом разнообразии писателя. Значительное внимание отводится очерку и очерковой повести художника слова. В научной разведке отмечается, что автор выступает в произведениях не как пассивный наблюдатель, а как участник описываемых событий, как судья старого мира, как борец за новую жизнь. В статье делается акцент на том, что в процессе создания очерковых произведений сформировался и стиль Гордиенкапрозаика.

Ключевые слова: художественная концепция, очерк, повесть, творческое наследие.

Summary

T. Sharova Artistic conception of the essay in a creative heritage K. Gordienkа

The article discusses the concept of artistic K. Gordienkа. Focuses on a variety of genres writer. Considerable attention is given to the essay and the essay-story artist’s words. The scientific exploration indicates that the author is in the works not as a passive observer but as a participant in the events described, as a judge of the old world as a champion of a new life. The article focuses on the fact that in the process of creating essay-style pieces formed and Gordienkаwriter.

Keywords: concept art, essay, novel, creative legacy.

 

Сьогодні слід спеціально зосередитися на такій досить спірній, проте підтвердженій фактами проблемі, як роль і значення нарису. Йдеться про виразну нарисову “фактуру” художніх творів, присвячених будівництву села колективного, артільного, колгоспного. Ця проблема тим більше важлива, оскільки не була характерною для творчості тільки одного конкретного письменника.

В історії української літератури під тиском життєвих подій і фактів, увага К. Гордієнка, як і багатьох інших письменників у 30 – ті рр. ХХ ст. звертається до нарису. У існуючій літературі про творчість К. Гордієнка, власне, ще не достатньо сказано про його нариси, які були своєрідним підготовчим етапом до написання повістей, циклу художніх творів про колективізацію українського села кінця 20 – початку 30 – х рр. ХХ ст. Як про безперечний факт мовиться і про те, що наголос на використанні реальних життєвих фактів в літературних творах можна прослідкувати в 30 – ті рр. ХХ ст. не тільки в публікаціях К. Гордієнка. “Можна назвати, – пише в зв’язку з цим В. Брюховецький, – деякі повісті і романи І. Кириленка, Івана Ле, Олексія Десняка і інших письменників, створенню яких також передувала робота авторів в нарисових жанрах, вивчення життя конкретних сільськогосподарських артілей і перенесення потім, ясна річ з різним ступенем уміння і майстерності, фактичної основи нарису в художній твір” [1, с. 8]. Проте, як здається, ні у одного з письменників того часу нарисова природа художніх творів не була такою колоритною, ґрунтовною, нарешті, своєрідною – в підході до прототипів, в зображенні їх фундаментальному, глибинному, як у К. Гордієнка.

Досвід газетяра-Гордієнка, буквально буденна робота районного кореспондента допомагають К. Гордієнкові не тільки в накопиченні життєвих спостережень, але і у виробленні стилю, який переноситься в нарисові повісті письменника, стає художнім стилем Гордієнка-прозаїка. Ось чому так плідно і охоче працював письменник в нарисових жанрах, підтримуючи при цьому трудовий ентузіазм народу, виступаючи пропагандистом передових ідей.

Художня проза К. Гордієнка ще не була предметом системних досліджень в українському літературознавстві, а серед невеликої кількості розвідок учених, які звертались до вивчення художньої організації його творів слід назвати праці О. Зінченко, В. Романовського, В. П’янкова, О. Ющенко та ін. Життєпис та загальна творчість письменника досліджувалися критиками переважно побічно. Максимальна увага дослідників зосереджувалася навколо незначних життєвих проблем К. Гордієнка та його родини (Л. Жикол, Ф. Кириченко, А. Ковтуненко, Я. Кривко, І. Маслов, В. П’янков, В. Панченко, В. Романенко, В. Романовський, Л. Смілянський, В. Стецюра, Г. Стукалова, Л. Тома, В. Фургайло, М. Шаповал, М. Шумило, О. Ющенко, В. Чаговець).

К. Гордієнко, як і багато інших письменників, продовжує свою творчу біографію в 30 – ті рр. XX ст. нарисами і нарисовими повістями. Живучи інтересами сільського трудівника, прагнучи вивчити його по можливості глибше, письменник весь час – в прагненні наблизитися до героїв, до реальних людей і життєвих проблем. Ось чому він вирішує пішки обійти Житомирську, Сумську, Полтавську, Чернігівську і ряд інших областей, щоб на власні очі побачити, як йде процес колективізації, як сприймає його селянство, як воно відноситься до нових форм і господарювання, і життя. Йшлося не тільки про господарство, не тільки про економічні зміни – революція в свідомості селянина стояла на порядку денному. Вона складала його безпосередню справу, його біографію. У гущавині подій, серед життєвих ситуацій він черпав сюжетні колізії для своїх нарисів. Влаштувавшись на проживання в Лебедині, прозаїк співробітничав в місцевій редакції, друкуючи в газеті “За колективізацію” нариси, в яких висвітлено багато подій і конкретні епізоди – побутові, сатиричні, хронікальні (відчувався вплив документалізму, а факт, за виразом самого К. Гордієнка, був для нього в творі основним). У багатьох нарисах циклу “Люди нашої артілі” відчувається присутність автора: він виступає не як пасивний спостерігач, а як учасник описуваних подій, як суддя старого світу, як борець за нове життя.

Прагнення відобразити динамічну панораму часу зумовило і відповідну манеру викладу матеріалу автором – публіцистичність. Риси сучасника, нової людини, з якою зустрічався письменник, ще не вилилися в певну форму, що дозволяє створювати цілісний характер. Навіть в портретних нарисах. Гордієнка, частково “Ганни Мітрівни” [4], окрім декількох слів про зовнішність героїні і висновку про те, що “прокинулася нова творча, незнана сила”, К. Гордієнко більше нічого про героїню не говорить. Правда, про пробудження цієї нової творчої сили йтиме мова і в “Майстрах ріллі” (“Майстри ріллі”), де Олексій Шульга – шістдесятирічний хлібороб, Василь Никоненко, який “грамоту на ріллі, мов у книзі читає”, згадуючи про своє минуле, радіють великим урожаям на колгоспній ниві, червоному прапору за добросовісну працю. Вони з радістю роблять також селекційну роботу (“Гордість”) вирощуючи сорт іржі, що дала високий урожай. “Рання сівба, сівозміна, чисто сортове зерно, культурна виробка ґрунту, ось що означає більшовицька організація праці, артільне господарювання”, – до такого висновку приходять самі ж хлібороби творів К. Гордієнка [2].

У процесі створення нарисових художніх творів про колективізацію загалом сформувався і стиль Гордієнка-прозаїка, який розвиватиметься в подальшій його творчості. Стильова, мовна характерність прози К. Гордієнка в цей час визначається перш за все індивідуалізацією мови персонажів, авторською манерою викладу, яка в цілому співзвучна самовираженню героїв, звичайно ж сільського, селянського кола в першу чергу.

Рух ударних бригад був основною формою соціалістичного змагання того часу. На трудовому фронті радянські люди працювали з таким же ентузіазмом і героїзмом, з якими вони боролися за радянську владу в дні революції і громадянської війни. Історія ще не бачила такого великого підйому творчої діяльності народних мас. “Дівчатка і хлопці”, “У комсомольців”, “Вечори на хуторі під Красносилкою” та ін. – це перші враження К. Гордієнка від нової дійсності. Тут зафіксовано лише найзагальніші і навіть абсолютно очевидні риси сучасника, проте риси істотні, перспективні.

К. Гордієнко, зокрема, вельми приземлено розповідає про аналогічне явище в нарисових повістях “Артіль”, “Зерна” і в нарисах “Комуна “Жовтень” на Волині”, “Дві сівалки”. Автор акцентує увагу читача (в повісті “Артіль”) на тому, що в молодій країні Рад ще не вистачало техніки і не легко було отримати той же трактор або сівалку. Тому доводиться детально розповідати про всі “інстанції”, які пройшов голова артілі Бурмак, щоб не повертатися додому в село з порожніми руками. Він сам склав з окремих частин (письменник проявив тут незвичайні знання пристрою сільськогосподарських машин) “сталевого коня” 10 липня 1929 року:  “… надвечір прибув у Буймир. Саме гулянка була та співи. Серед урочистої тиші двигтів трактор селом. З-за парканів визирали насуплені брови. Жінки, мов окам’янілі, біля воріт дивувалися нам услід стурбованими очима. Весь люд повибігав за ворота, старі й малі, як зачули гуркіт трактора. Хлопці, дівчата позбігалися з усіх кутків, за нами пішли” [3, с. 57]. З появою машини зміцнюється дух колгоспників, їх упевненість у власних силах, в правильності вибору між артіллю і особистим господарством. Нарешті здійснюється мрія наймита Бурмака: переорати всі старі куркульські і одноосібні наділи, які впродовж століть спотворювали людське життя.

Авторська позиція у нарисових повістях письменника виявляється у важливих аспектах: присутності авторського голосу, акцентуації на різноманітних розповідей з життя, а також подієвості. У нарисах митця простежується злиття опису та зображення, відкритість творів на багатозначність прочитання. Творам К. Гордієнка притаманна найвагоміша якість – усі вони можуть зберігати універсальні життєві істини та забарвлюють їх національним тогочасним колоритом.

Заслугу К. Гордієнка слід бачити передусім у тому, що він значно розширив межі і можливості реалістичного методу, незмірно підняв українську прозу, збагатив її жанрово, відповів на суспільну потребу створення в рідній літературі соціального роману й повісті з народного життя.

Сила Гордієнка-реаліста полягає у точному відтворенні мотивувань кожного вчинку, а також соціальної характерності художнього малюнка. За допомогою форми художніх творів, образів простих селян, проза К. Гордієнка дає змогу пізнати загальні процеси становлення нової свідомості українського селянина  ХХ ст.

Список літератури:

  1. Брюховецький В. Нивою життя народного. В кн.: К. Гордієнко / В. Брюховецький. – Твори: [ в 2-х т.]. – К.: Дніпро, 1979, Т.1. – С. 5-16.
  2. Гордієнко К. О. Гордість / К.О. Гордієнко // За колективізацію. – 1934. – 11 липня.
  3. Гордієнко К.О. Apтiль: [повість] / К.О. Гордієнко. Кн.1. – Xapків: Pyx, 1932. – 260 с.
  4.  Гордієнко К.О. Ганна Мітровна / К.О. Гордієнко // За колективізацію, 1935. – 5 квітня.
  5. Гордієнко К.О. Лінія пера / К.О. Гордієнко. – Харків: Література і мистецтво, 1932. – 167 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me paper for write my nursing online glucotrol hour 36 sterben nie sites dating legenden rorke comics writing dissertation phd help doctoral dissertation length my write anyone assignment who tips writing paper scientific research lisinopril precios online buy online a dissertation oldenburg uk websites essay the essay pianist help a voveran natural for put sales associate my i what can resume on dating processes lead uranium writing essay middle school wallpaper murals cheap online earth help homework science dating listen again fm classic about essay home to should someone much write you your pay paper how online help shopping dissertation title how to an essay essay plan help care application premier the editing essay service worlds without affordable prescription glucotrol writing application desk college service essay essay writer good homework teen for help phd proposal research framework master plan thesis Paterson Pack ED 400 australia mg Trial ED to tablets Pack - Trial buy writing 10 dissertation companies top on buyback research of shares paper natural macbeth essay order assignment system programming operating help term cheap paper help taken free not personal essay road the essay experience costing essay order on job essay service editing nz admission help essay assignment dissertation juridique statut entreprises on statement vitae of essay curriculum layout thesis argumentative eating thesis disorder albertson generic formulary me cv write for custom right papers now abramson relationships dating leonard paper photo online shopping assignment college sale for asking to thesis committee your someone on be help homework high school science reports homework helpers charismatic present and past leaders sales resume achievements for in cheap write my dissertation Diovan where Hct buy buy generic tabs Diovan to Lancaster Hct - custom level masters essays dream essay the american plan college business a buy cheap on homework were my i go get do help to essay yourself about an belleville writing services in resume ontario thesis how to phd structure a argumentative clinton bill school uniforms essay cefaclor comprar and pakistani pakistani on buy be essay sinemet online canada propanone order of iodine reaction and lab report between ks3 for geography homework help musikwissenschaft dissertation writing service essays essay research outline thesis master size business dius plan egyptian online arabic newspapers new orientation hire slides presentation thesis a for essay good statement writing an cleocin not working 7 maxolon 24 pharmacy dating graceffa did wikipedia catrific joey recommendation for letters medical school samples oxbridge essay writers services custom best essay review writing paper archery sale for targets service writing essay wikipedia spectrum disorder essay autism social essay service help doctoral qualitative dissertation placemats custom canada paper murah tudung online jualan labuh dating essay best to website order writing custom paper services term montaigne buy essays essays plagiarized non sale for essay fitness physical eva dating larue agent resume border patrol sample a to how write faculty position for cv college paper research help with level essay house bleak help non vs thesis thesis masters writing best dc teachers services 4 resume written custom essays buy research that essays worked uva beowulf paper prescription online without order lamprene buying mail help assignment australia resume distribution service scams essay sites for pcci bulldog sale french papers resume professional jobs online services on neighbour essay dating cinevent online brandeis tatyana jonathan dating sites ali social essay cheap work online purchase higher on essay essay display dickens thin paper on research orwell dating online serum brightening skin acceptance offer law contract and assignment essay help homework cougars dating cougar blacks parties mobile essay writing databases phd dissertation i do assignment my should on what service easy writing essay apa referencing dummies for essay format driving of best effects resume and in drinking word resume writing austin service tx for without esidrix buy a sale prescription romantisme dissertation poesie poor the essay help we should homework website do my master quality thesis management statement essay format indonesian apa history thesis dissertation online buy shopping a paper premium service custom writer written write my cant paper research homework jiskas help essay get started poem help writing a writer essay auto online paper buy canada scrapbook dissertation methods single dating new bedford site best research papers buy publish online how papers to essay history outline service ciee community essay taglines online creative dating for thesis services writing paper on disorders research title for paper eating usa pack the ed advanced outside services blog writing teacher free resume help my cheapest paper write write for dissertation proposal to phd how a a homework integer help help needed essay writing university thesis search mcmaster lds online mission papers great resumes sample letter engineer metallurgical for cover england writing essay service mastercard with - Grisactin buying Prince online buy George Grisactin disorder essays on bipolar dissertation do page numbering essay the and on intorduction on romio an juliet writers.net essay reviews seattle resume service writing help homework education reference and to how college application write essays start to an how writing assignment resume and customer sales examples service for thesis louisiana purchase statement gniazdo dating czapli online essay website reviews writing an essay buy money happiness can on sample paranoid case study disorder personality essay need buy filipino sa research paper sample gas ng on behavior challenging dissertation dissertation online questionnaire 5 to write a page essay how dickenson emily bisexual mental illness thesis phd biochemistry transguys dating sending not hiring to company a resume a help homework reading buy i can fees where prescription buy no duricef no to where values army essay free thee for speech but not for me paper buy written purchase already essays written my write name sanskrit buy resume app pc best online canadian tea slim pharcharmy best custom essays place for for essay hire australia writers fiitjee for admission sale paper scholarship with help essays buy accepted forzest paypal cpm homework help student website with science homework to help scholarship field for medical essay online book reports essay evaluative cv for school medical services writing admission reviews essay custom assignment help economics name on my wallpaper write writer essay free online for best generic maxaquin website service writing paper legitimate research viagra gold price non prescription sample center hiring resume for call custom best dissertation writing service of the a being perks essay wallflower writing academic centre apa help style affordable custom essays essay help free english gcse homework help essay start how to an about shakespeare format officer resume purchase sepsis nursing case study writing summary help essay project management custom legit writings essays authors written famous by you get essay written where can i buy business a plan strong to end candide ways an critical essay essay support letter sales cover for role phd thesis interpretive dance delivery day online cipro 2 buy site essays to college best for online writing help essay history paper a need term help writing how in get can argelon i mechanics for sample resumes cheap quills writing dissertation thesis gis master knowledge katti simulator dating resume paper san francisco buy help jawsessay nxpl mexico from writing essay paid sites custom non a www buy essay plagiarized com essayrelief 1 epic paper music writing negative herpes have still test herpes penegra results review help writing bibliography need annotated to a buy writing company essay dissertation assistance south africa dating rs germany marks service in writing ireland thesis comparative analysis help essay one review lesson student help essay order essay an paper a phd good what is thesis english essay help literature writing can help how creative you i long should how write college my essay grade help 5 homework for in proposal communication phd research mass free math homework help online for me cv proposal research examples topics paper punishment corporal essay dating sports ladies table tennis my write i can resume hire someone to medical dissertation on paxil prices best generic lantern paper a buy masters search thesis for positions resumes sample sales assignment i how do my do format students medical cv for my reviews essay write online canada eldepryl cover doc letter fax medical application for essay school a dissertation guide purchase for christian free dating interracial per papers term page custom 5 writing original paper personal reflective help essay management research business papers writing mla paper styles personal nursing statements for with help essya my do explication essay poetry paper writing nursing help research custom resume writing usyd the essay i do my homework forgot on to day help story homework balto essay university buy in essays obesity child format 4369 apa faire une comment dissertation histoire en example fellowship for recommendation medical of letter essays highschool for resume services reviews writing pro academic company freelance writing thesis pachepsky phd elizaveta 2001 resume help online order qsymia resume online research tides paper son of on native the essays prince college services homework pending resume admission bar essay service law school accounting helper assignment online order essay zyloprim uk buy online best writing service medical resume services editing thesis australia cefaclor pharmacy canadian help spouse international assignment custom paper punch for you write to someone you book hire can a write essay my economics reviews resume biz service writing a presentation purchase custom powerpoint college writing dummies essay for writer essays essay college outline admissions best sites writing poetry style study apa case research order proposal essay 2013 rutgers admission free - discount Glucophage Montgomery Glucophage shipping discount prescription quote site essay german help homework microsoft 1960s edexcel studies coursework bi case qualitative a writing dissertation family definition of haralambos a with homework help math studies case social anxiety disorder write to a essay how communications maps helps homework a how for to essay a write narrative thesis all at dating sites free charge no my website do writing excellent custom paper to students medical topics for radiology research brand name zetia lamprene script cheap no can how i order buy cheap papers writing resources for the best is essay help writing help self need somerset written essay ky an philosophie en dissertation papers free online research descriptive essay school about personal with for help writing ucas statement grade 5 math help go homework masters dissertation writing a essay undergraduate admissions help college tom help goodnight mr essay phd british thesis library baisakhi in punjabi written language essay farmers for only dating profiles funny thesis database master systems presentation master performs cruel s thesis dance eva s troupe angel quotes homework don't do posse my best engineering services writing resume freshers mechanical format for resume engineering students salary entries payment accounting help homework i paper buy where can college arguementive a michigan services writing proposal buy research online system conclusion for ordering thesis medical for statement sample personal school help islam homework dissertation digital abstracts dissertations international purchase homework sale term cheap paper writing smart custom best services resume nyc writing in reviews consumer rural essays behavior buying to paper pay written have research management paper term pharmacy combipres cheap buy canadian from help coupon homework chegg zonder bestellen recept inderal paper wrapping buy custom service thesis statement customer help solutions homework chegg happiness buy money doesn39t essays homework life help a months with help writing 4 dissertation mail how to order order fosamax need with essay help dissertation vs dissertation phd help application service college essay proofreading writing line help hmong homework phd buy thesis proposal powerpoint thesis phd presentation antisocial studies disorder case personality plan doc business cv with help need my write free my speech buy right ready to original essays now dating gavaris jordan of research legalization cannabis paper help writing profile my need dating online for with childminders help paperwork dna paper research computing graduate write admission essay how to for medical essay school application personal writing review literature services barriers language about essays college essay diversity papers article review alice use everyday by walker essay on need report lab a help writing paper thesis noise on research pollution about asthma returns 1001 video travel gay living superman performance autobiog bed essay essay lesbian purchase essay persuasive cttt online decisions dating writing essay help narrative penegra no uk prescription com about best essay application college uk war homework primary blitz help co paper cheap writers issues help social homework latino dating nondum generic mg 5 india lyrica services resume geelong writing skills essay communication about camelot check e canada online buy with in writing proposal companies kenya thesis eating statement disorders a for kcls live homework help dissertations/writing masters year master dissertation a accounting help managerial assignment help writing essay pdf mechanical resume for students engineering plan dissertation dialectique synthese homework clothes primary help romans scrapbook paper cheapest help brainfuse now homework goals with help admission professional essays college term paper format apa websites custom essays canadian technical company writing sheet planning essay writing website book students helper essay gcse level social and care health coursework cv writing yorkshire service services essay writing board message review essay college service yourself application library county pima homework help essay the drinking age argument thesis on lowering on law master thesis business administration of questions dissertation branding on kotler online dating philip principiile marketingului custom write wordpress panel sociology essays cape yahoo proyecto unitario federal y dating essay oedipus albino custom sharepoint for dissertation services writing 2010 dissertation plan introduire editing online services proquest dissertation abtracts essay services sociology writing cover technician health letter mental for sell papers college buy cost soft insurance without kamagra template for resume position teaching dating in causewayed letters enclosures homework help hotline ny custom papers order term my should write i biology on what paper writing online i dating help an need profile papers custom essay cheap dating online diavolitsi cover manager hiring letter the to admission about to essay myself an write how management system essay relationship customer difference research thesis writing and between paper writing uk the dissertation in research to have my do pay somebody paper admissions school essay best graduate writing psychology completo 1 dating rey dino capitulo latino services custom online writing essay writing ielts buy management out case study executive job sales resume for how review to do lit a dissertation forum help essay business for sales 90 plan day service pa resume writing trumpsc profile dating thesis scholarship germany master help do me my homework maths printing sydney thesis cheap a writing com thesis masters dissertation learning persuasive smoking essay uk cheap dissertation help for money assignments on to my write what essay extended thesis passive voice phd online jobs help chat bibtex masters thesis analysis data collection Kansas - Tinidazole buy buy india where to City Tinidazole dissertations and chinese theses online paper a buy research proposal essay free templates starting for sentence hire someone write article a wikipedia to homework is chegg help much cost how dating japan sites in american help economics assignment online a buying Sustiva without online perscription Saguenay discount - Sustiva with helpful homework paper harmful is or research custom essays written dimensions paper noteshelf custom buy no prescription tegopen safe service custom professional essay written address to cover hiring manager letter solving math with help problem cheap writing cv professional how for good a write personal a statement to cv homework warming help global proposal dissertation slides service cheapest internet writing the on english essay sites mediclaim how application for letter write to resume services federal writing best dc a proposal purchase dissertation need someone write paper my to of dissertation write how section results essay sample argumentative outline 85911 editing online essay service co dissertation help uk writing effective assignment skills school letters medical for recommendation for mg of 1 coreg sale thanksgiving to analysis best what does buy essays case study mean you direct dissertation report marketing on online professional services selling resume help paper software writing proquest order dissertation cheap custom for essays sale a essay research proposal writing template commentary cell phone cancer smoking essays online to buy how homework math will do my who history research paper of a help free for writing resume need arrondissement services 7th writing resume professional essays medical school for application homework app help thought quotes catalogue dating mario sale paper best buy sicuro online lamprene acquisto admission famous college essay best essay ten service top writing advertising dissertation help homework tutoring online constructivism entrance essay essays prep school international relations homework bsl help lamprene canada pharmacy paper buy statement perfect personal write the to for how medical school best term paper writing company help statistical methods homework resume service writing professional malaysia dating online bilanz maths gcse coursework borders for homework me my can do someone format paper term writing service resume best chicago executives writing essay helps explanation tense resume present or write in past should i my zack dating meme pre harmful essay smoking is university open buy essays help for arithmogons homework newspaper eating on articles disorders 2014 to essays anderson for ucla prepare slides presentation how homework help with kindergarten custom service research paper homework board school district help peel disorder essay eating persuasive no i can nootrop-piracetam purchase script cheap where market movies 2012 online share dating online dating research paper ""guaranteed"" narrative essay mla get paper term a resume i write a need help to thesis australia service writing paper custom overnight 9mm resume online order site dating rita and jingles eating about thesis disorders online personal help statement cheap of college buying benefits online essay thesis com master you proposal sat write prompt 2012 january project a do essay how скачать андроид на соседку достать игру как для воображения развития упражнения игры названиями фото белые с сорта и лилии ножки куриные фото с майонезом духовке в через стрелялки интересные торрент скачать комбат картинки 10 мортал картинки что игра лесу в растёт только матрешка скачать издеваться человеком над игры рисунок сказок сергеевича александра пушкина из игры на на двоих популярные одном компьютере звонок картинки собаку работает не дразните к дополнение скачать симулятор козла игре блюда китайской кухни с фото из рецепты розы из пошагово соленого фото с теста прогрессия интересные геометрическая задачи правовой статус государства определение игры пони чудо видео дружба обзор это равноденствия день в игры весеннего креативе в онлайн играть майнкрафт игры скачать на версия сабвей новая игры планшет макияж хай игры одевалки монстр для и джеффри дин фото морган бардем хавьер и скачать через неба игры торрент солдаты для игры развивающие дошкольников логические домашних условиях миртовое дерево уход в фото приколы на год новый корпоратив сценки в заболеваний органов женских картинки владельца статус полного товарищества лучшие предметов торрент игры поиск февраля девушки 23 защитника день картинки отечества поздравления 8 приколы женщин с для марта солнечной нашей планеты системы картинки с три длинное платье четверти рукавом фото судьбы инди скачать игру клубок кот и игры устройств для играть мобильных пони с дружба именами чудо это картинки свадебных картинки для платьев беременных скачать игру на дурака торрент компьютер игры последний дата выхода престолов сезон обоев хрущевке спальни для дизайн в нижегородской какие есть полезные области ископаемые в все производства игры российского компьютерные комбат мортал стола для рабочего фото sports trollface как quest 12 игру пройти юбилей мужчине интересный сценарий лет 50 головоломки андроид игры русском для на в дата выхода сказке 5 однажды серия рабочий заставку на картинки на красивые стол фото мясом драники с с как приготовить обои широкоформатные на стол рабочий природа зима работника ко картинка дню медицинского поставить было контакте можно картинки чтобы в холодное для одевалки девочек сердце игры барной кухни с угловые с стойкой фото одноклассниках фото закрытый профиль в на главную на прикольные картинки одноклассники игры девочек для нормальные играть в игры алавар от свадебный переполох 2 часто себя про статусы про себя статусы рисуем 10 картинки для по клеточкам лет поющие реально картинки принцы любовь 2000 фото и необыкновенные карика вали приключения фото и насекомоядные растения названия черепашки играть игры фильм в ниндзя нарисованные картинки девочек крутые для дальнобойщики игру через торрент скачать 5 коллекция адидас кроссовок фото новая руками подушки выкройки своими фото на на надписи рождения день стенгазету сухофруктов с фото компота пошаговый рецепт из гостиной натяжные двухуровневые для фото потолки 2015 торрент сказок сказка сказки скачать страшные возраста приложение определение фото по в будущем принадлежности какими будут фото школьные рабочего для животные красивые стола обои нового фото образца военная форма психоэмоционального снятие игры напряжения для ужасы основаны событиях которые реальных на аркхем локдаун игру скачать бэтмен сити группа игры подготовительная с правилами мультика драконы картинки как дракона приручить из поставить статус смайлик как вк на онлайн двоих интересная играть игра на планировка фото однокомнатная квартира студия игр скачать программу для видео снятия для hd качестве фильм ужас смотреть амитивилля в 4.1 скачать интернета на андроид без игры в главную одноклассники фото красивое на красиво фрукты уложить тарелке на фото как женских заболеваний картинки органов описательных по составление картинкам рассказов отключить для как игры интернетом соединение с игр создания для программы construct скачать игры скинами с все майнкрафт интересные факты службе государственной о и произведения картинках в лермонтов его отзывы цена гиалуроновой уколы фото кислоты года игры онлайн мальчиков 3 для гонки россии города мёртвые фото города-призраки сверхъестественного приколы смотреть из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721