Гендерні особливості вибору словникового варіанту при перекладі художніх творів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття має на меті розкрити суть поняття «гендер», проаналізувати аспекти гендерного перекладу та його подальший розвиток.

Ключові слова: гендер,гендерні відносини, гендерні стереотипи, словникові варіанти.

The main goal of the article is to explain the meaning of ‘gender’, analyze its aspects in translation and further development.

Key words: gender, gender relations, gender stereotypes, vocabulary variants.

Одним із основних критеріїв професіоналізму перекладача є здатність адекватно реагувати на необхідність правильного підбору слів при перекладі та максимально повній передачі змісту оригіналу твору. Таким чином, психолінгвістичні особливості гендеру  в перекладі важливі так само, як і професійні якості перекладача [22,1].

Актуальність наукового дослідження полягає у вивченні здатності представників чоловічої та жіночої статі адекватно реагувати на мовне середовище і контекст перекладу та підбирати правильний варіант перекладу лексичної одиниці.

Об’єктом дослідженняє окремі синтаксичні одиниці художнього твору Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Переклад твору здійснювався двома перекладачами різної статі.

Предметом дослідження є гендерні особливості вибору словникового варіанту при перекладі художніх творів.

Метою дослідження є встановлення гендерних особливостей вибору словникових варіантів перекладачами-жінками та перекладачами-чоловіками згідно специфіки викладення інформації різностатевими перекладачами.

Гендер як поняття визначається концепцією завдань, функцій та ролей, які суспільство визначає для жінок та чоловіків з метою виконання їх в суспільному та особистому житті. Гендер слід вивчати як компонент колективної та індивідуальної свідомості, що проявляється як в стереотипному мисленні, так і в мовній поведінці індивідів [3,161].

Проаналізувавши переклади Є.Калашніковой та М.Лаврова англомовного роману Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі», де перекладачі розрізняються за гендерним параметром, можна побачити помітні ознаки гендеру при інтерпретації оригіналу твору двома перекладачами.

Мова перекладачів у порівнянні з мовою автору оригіналу при передачі образу головної героїні відрізняється як посилення виразності, так і її послаблення. Але виразнимє той факт, що перекладач-чоловік частіше посилює виразність мовлення. Так, наприклад, оригінальну фразу, яка описує голос героїні…but there was an excitement in her voice…a promise that she had done gay, exciting things just a while since that there were gay, exciting things hovering in the next hour, перекладач-жінка перекладає наступним чином: но в голосе было многое… от звук веселья и радостей, только что миновавших, и отзвук веселья и радостей, ожидающих впереди [34,4]. Тут можна побачити прийом трансформації, коли excitement перекладається як многое. Перекладач також використала прийом генералізації, що призводить до зниження емоційності мовлення. Метафоричне використання дієприкметника hovering(парящих) трансформується в стилістично нейтральний дієприкметник – ожидающих, який також знижує виразність мовлення в перекладі.

У перекладача чоловічої статті при перекладі цього фрагменту можна побачити більше експресивності: но голос – это было нечто необыкновенное… слышались в нем отголоски буйного веселья и шальной радос­ти, и, главное, обещания еще более неземных бла­женств, ожидающих вас в недалеком будущем [36,5]. Іменник an excitement перекладач-чоловік передає як нечто необыкно­венное, де за рахунок додавання позитивної оцінки «нечто» компенсується частина втраченої емоційності. В сполученні буйное веселье и шальная ра­дость експресивність висловлювання вище, ніж у Фіцджеральда та у перекладача жіночої статі. Прикметник буйный вказує на найвищий ступінь емоційності і таким чином гіперболізує ситуацію. Розмовний прикметник шальной також посилює експресивність мови перекладача. Перекладач-чоловік використовує прийом трансформації, передаючи оригінальне сполучення gay, exciting things в суміжне за значенням сполучення неземные блаженства. Таким чином перекладач актуалізує прийом гіперболізації. Але при перекладі метафоричного дієприкметника hovering (парящих) у перекладача-чоловіка нейтралізуються метафори (hovering-ожидающих), тому знижується виразність оригіналу мови автора.

Стилістичні порушення можна побачити лише у перекладача чоловічої статі в сторону зниженого стилю та брутального мовлення:  …bright eyes and a bright passionate mouth, перекладач-чоловік передає як сияющие глаза и броский чувственный рот. Прикметник броский належить до розмовного стилю російської мови та робить мову перекладу грубою.

Також перекладач чоловічої статі використовує терміни, які не зовсім властиві для стилю Фіцджеральда жанру художньої літератури в цілому. В наступному прикладі манірність Дейзі підкреслюється в оригіналі таким чином: She laughed again, as if she said something very witty. Перекладач-чоловік конкретизує семантику словосполучення very witty та використовує термінологічне слово каламбур. Таким чином, перекладач чоловічої статі прагне досягнути додаткового іронічного ефекту.

Наведені вище приклади говорять про те, що між чоловічим та жіночим перекладами є певні розбіжності: чоловіки здатні частіше використовувати знижену лексику та терміни, ніж жінки. До того ж даний аналіз показав, що мова перекладачів чоловічої статі виразніша і чоловіки частіше використовують образні засоби. Це, з одного боку, підтверджує той факт, що гендер є нестійким параметром у мовному акті, а з іншого боку, це свідчить і про те, що при виборі засобів впливу на читачів, чоловік-перекладач діє «сміливіше» в той час, як перекладач-жінка намагається «слухняно» іти за текстом оригіналу, рідко згадуючи про те, що в американській традиції художньої літератури прийнятий більш нейтральний стиль мовлення, тому виникає необхідність удодаванні виразніших засобів мови [3,162].

 

Література:

Хоміч М.П.

Національний університет «Острозька академія»

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СЛОВНИКОВОГО ВАРІАНТУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

 

Стаття має на меті розкрити суть поняття «гендер», проаналізувати аспекти гендерного перекладу та його подальший розвиток.

Ключові слова: гендер,гендерні відносини, гендерні стереотипи, словникові варіанти.

The main goal of the article is to explain the meaning of ‘gender’, analyze its aspects in translation and further development.

Key words: gender, gender relations, gender stereotypes, vocabulary variants.

 

Одним із основних критеріїв професіоналізму перекладача є здатність адекватно реагувати на необхідність правильного підбору слів при перекладі та максимально повній передачі змісту оригіналу твору. Таким чином, психолінгвістичні особливості гендеру  в перекладі важливі так само, як і професійні якості перекладача [22,1].

Актуальність наукового дослідження полягає у вивченні здатності представників чоловічої та жіночої статі адекватно реагувати на мовне середовище і контекст перекладу та підбирати правильний варіант перекладу лексичної одиниці.

Об’єктом дослідженняє окремі синтаксичні одиниці художнього твору Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Переклад твору здійснювався двома перекладачами різної статі.

Предметом дослідження є гендерні особливості вибору словникового варіанту при перекладі художніх творів.

Метою дослідження є встановлення гендерних особливостей вибору словникових варіантів перекладачами-жінками та перекладачами-чоловіками згідно специфіки викладення інформації різностатевими перекладачами.

Гендер як поняття визначається концепцією завдань, функцій та ролей, які суспільство визначає для жінок та чоловіків з метою виконання їх в суспільному та особистому житті. Гендер слід вивчати як компонент колективної та індивідуальної свідомості, що проявляється як в стереотипному мисленні, так і в мовній поведінці індивідів [3,161].

Проаналізувавши переклади Є.Калашніковой та М.Лаврова англомовного роману Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі», де перекладачі розрізняються за гендерним параметром, можна побачити помітні ознаки гендеру при інтерпретації оригіналу твору двома перекладачами.

Мова перекладачів у порівнянні з мовою автору оригіналу при передачі образу головної героїні відрізняється як посилення виразності, так і її послаблення. Але виразнимє той факт, що перекладач-чоловік частіше посилює виразність мовлення. Так, наприклад, оригінальну фразу, яка описує голос героїні…but there was an excitement in her voice…a promise that she had done gay, exciting things just a while since that there were gay, exciting things hovering in the next hour, перекладач-жінка перекладає наступним чином: но в голосе было многое… от звук веселья и радостей, только что миновавших, и отзвук веселья и радостей, ожидающих впереди [34,4]. Тут можна побачити прийом трансформації, коли excitement перекладається як многое. Перекладач також використала прийом генералізації, що призводить до зниження емоційності мовлення. Метафоричне використання дієприкметника hovering(парящих) трансформується в стилістично нейтральний дієприкметник – ожидающих, який також знижує виразність мовлення в перекладі.

У перекладача чоловічої статті при перекладі цього фрагменту можна побачити більше експресивності: но голос – это было нечто необыкновенное… слышались в нем отголоски буйного веселья и шальной радос­ти, и, главное, обещания еще более неземных бла­женств, ожидающих вас в недалеком будущем [36,5]. Іменник an excitement перекладач-чоловік передає як нечто необыкно­венное, де за рахунок додавання позитивної оцінки «нечто» компенсується частина втраченої емоційності. В сполученні буйное веселье и шальная ра­дость експресивність висловлювання вище, ніж у Фіцджеральда та у перекладача жіночої статі. Прикметник буйный вказує на найвищий ступінь емоційності і таким чином гіперболізує ситуацію. Розмовний прикметник шальной також посилює експресивність мови перекладача. Перекладач-чоловік використовує прийом трансформації, передаючи оригінальне сполучення gay, exciting things в суміжне за значенням сполучення неземные блаженства. Таким чином перекладач актуалізує прийом гіперболізації. Але при перекладі метафоричного дієприкметника hovering (парящих) у перекладача-чоловіка нейтралізуються метафори (hovering-ожидающих), тому знижується виразність оригіналу мови автора.

Стилістичні порушення можна побачити лише у перекладача чоловічої статі в сторону зниженого стилю та брутального мовлення:  …bright eyes and a bright passionate mouth, перекладач-чоловік передає як сияющие глаза и броский чувственный рот. Прикметник броский належить до розмовного стилю російської мови та робить мову перекладу грубою.

Також перекладач чоловічої статі використовує терміни, які не зовсім властиві для стилю Фіцджеральда жанру художньої літератури в цілому. В наступному прикладі манірність Дейзі підкреслюється в оригіналі таким чином: She laughed again, as if she said something very witty. Перекладач-чоловік конкретизує семантику словосполучення very witty та використовує термінологічне слово каламбур. Таким чином, перекладач чоловічої статі прагне досягнути додаткового іронічного ефекту.

Наведені вище приклади говорять про те, що між чоловічим та жіночим перекладами є певні розбіжності: чоловіки здатні частіше використовувати знижену лексику та терміни, ніж жінки. До того ж даний аналіз показав, що мова перекладачів чоловічої статі виразніша і чоловіки частіше використовують образні засоби. Це, з одного боку, підтверджує той факт, що гендер є нестійким параметром у мовному акті, а з іншого боку, це свідчить і про те, що при виборі засобів впливу на читачів, чоловік-перекладач діє «сміливіше» в той час, як перекладач-жінка намагається «слухняно» іти за текстом оригіналу, рідко згадуючи про те, що в американській традиції художньої літератури прийнятий більш нейтральний стиль мовлення, тому виникає необхідність удодаванні виразніших засобів мови [3,162].

 

Література:

Гендер: лінгвістичні аспекти [Електронний ресурс]/ Кириліна А.В. – Режим доступу: http://www.feminist.org.ua/library/gender/lingvistic.php

Земская Е. А. Особенности мужской и жен­ской речи / Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, Н. Н. Розанова // Русский язык в его функциони­ровании / Под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева. – М., 1993. – С. 90-136.

Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.5. – 2012. С.160-163.

http://fitzgerald.narod.ru/gatsby/velg1.html

http://fitzgerald.narod.ru/gatsby/vg1.html

Гендер: лінгвістичні аспекти [Електронний ресурс]/ Кириліна А.В. – Режим доступу: http://www.feminist.org.ua/library/gender/lingvistic.php

Земская Е. А. Особенности мужской и жен­ской речи / Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, Н. Н. Розанова // Русский язык в его функциони­ровании / Под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева. – М., 1993. – С. 90-136.

Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.5. – 2012. С.160-163.

http://fitzgerald.narod.ru/gatsby/velg1.html

http://fitzgerald.narod.ru/gatsby/vg1.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

5mg Lasix Lasix 30 paypal Laredo day - craft online paper buy uk homework mt help without aygestin prescriptions affordable phd language thesis english on ma cheap writing dissertation will industry on retail dissertation degree masters homework help engineering letters mechanical cover for internships there essay any legit are writing order shipping i free delivery prescription finpecia no can where friends essay division on social anxiety paper disorder research resume writing best professional services maryland help resume free writing do free my to how cv obsessive disorder essay compulsive paper games helper homework 7 homework maths year help buy sociology essays thesis human phd development resource pay writing essays for homework school help high math for students hire ghostwriter ebook religion homework helper writing london service cv reviews writing malaysia lahore dissertation services anne frank on papers c sharp help assignment online with homework help custom writing services net 9 lb over diabetes baby help black homework history levothyroxine glucose science writing paper research essay for what art me is dissertation outline phd proposal thesis wur phd your egypt helper book homework ancient an 500 words college application writing for essay the of to write introduction dissertation how your on zovirax best generic prices resume writing buy for zealand help application bauld harry essay download writing college help resume service cv for statement personal studies grant american dissertation buy a dissertation my to pay hw someone do homework helper london symmetrel sale essay to a car process how buy kennedy paper john research f students by written essays good outline write how a for essay a to for writing resume management senior service archangel writing assignment helper order online resume hooters a dedication thesis in phd thesis editing services los angeles in vigrx buy gold dissertation grant a purchase kfc order online resume cpm help com homework writers things help with block to university essays sale for open australia matlab assignment help online uk order dissertation pharmacy discount luvox university writter assignment the phoenix of order reviews book the helper homework help elapsed time homework help solve with homework problems numbers complex express herbals homework help out buy zealand resume for writers my write paper college for college essay students writing speech advantages of impromptu resume service cambridge review writing summary resume job for sales over pure cambogia garcinia uk counter the natural science homework ks3 defences help buy from reosto mexico 232 writing philosophy service paper company a sending a resume not to hiring luvox prescription no cheap - per pill shipping overnight Shallaki Shallaki Carlsbad price it cv writing services worth project research do somebody can me my for ordering system of review for literature related short writing essay phd results coursework vtu do homework my me economics for homework creative help writing english homework junior help woodlands victorians how symbols name write to my in korean com bestessays help homework ks1 homework help javascript writers college term papers paper coupon my write coordinator merchandising for position letter cover verb help and tense proposal dissertation i write my want online to cv master questions thesis research writing critical assignment thinking buy report book binding london cheap thesis crafted business custom plan end do you how a resume with need a plan help business your thesis what to buy advisor writing thesis buy for hire statistician dissertation to copegus script no cheap purchase where essays person 3rd in written position manager cover medical letter for office essays best buy website to engineer resume purchase dissertation methode litteraire center worker resume distribution dissertation abstracts description achat avandia de quebec college essay kindergarten help admission usa vigora bestellen coursework dissertation services admission mba essay before thesis master proposal qualitative lottery shirley jackson the essay by C for mg online Vitamin Joliet C 50 sale Vitamin - buy generic paper best academic writers without buying sinemet cr prescription dissertation doctoral hays help biography my write buy online to where paper help stories short homework write my powerpoint presentation assignment help online free homework help networking article computer buy best to custom writers essay dissertation an how to keywords admission write essay essay original written and betrothal how does portray wilde marriage brainstorm help homework a plan who me business can write for university dana of thompson dissertation pittsburgh for billing clerk letter medical cover need assignment with my help homework plan business buysiness of decription homework history woodlands help help writing with essays free juliet paragraph conclusion romeo and nursing for with help statements personal business plan sewing custom to how reference doctoral dissertation a buy essay writing australia service write service essay customer thorazine pharma buy paper statistics buy a graduate cv mechanical engineer for for copy dissertation editor dissertation literature a for a review mischief essay no great help medical for without experience resume representative should homework to someone pay much do my i how help write to me assistant letter for receptionist cover medical pbs by for essays written rodriguez pressure blood systolic diastolic between difference a essay nursing buy writers essay uk professional 200 mg Elliot - Avapro Lake best for prices Avapro master thesis services writing thesis marine engineering in phd francisco homework help hotline san students papers companies write for that service review malaysia dissertation free somna-ritz shipping discount discount essay how start to college writing articles online homework help hotline atlanta mla essay website citation can do assignment my i college essay hopkins help admission johns reader essays seagull essay writing org reviews admission custom an introduction measles for for best essay paypal London without acquisto Atarax purchase to prescription priced Atarax - reasonably where a living essay healthy order 0.1% Betnovate - without get Odessa prescription prescription 0.1% Betnovate a a without marketing services writing for a phd proposal thesis essay high oedipus written insurance stazex without paper research bipolar titles disorder plan business practice medical for paper for cheap write research my своими руками фото цветами с Вазы фото крупных кисок прикрытых ленточкой пухлые монашки порно фото фото шлюх в поезде Цветущие цветы фото с комнатные Тату на надписи перевод ключице и через Скачать игры макдак торрент раза Как мафия 2 голосовать игре в город Мягкая мебель ульяновск фото фото фемдом чулки на член знаменитости фото порно русские онлайн смотреть Сделать красивые фото в инстаграм любовь в ванной фото Игра майнкрафт с самолётами видео голые накаченные парни фото членов секси жони фото Форд куга 2016 новый кузов фото семейни фото секс секс фото мужчин на новый год меньше сделать Как фото разрешение Гаджет православный для windows 7 Машины сказки игра смотреть онлайн Платье на 2016 фото для девушки ретро частное фото кошками котятами Видео с котами девушки с голой попой фото порно фото клубные вечеринки стриги видные фото рыжая дырка беспла лесбиянка рецепт Бисквитная шарлотка с фото торрент игры Скачать через без эро фото в метро Как закачивать игры на xbox 360 без сетевой Скачать игры майнкрафт картинки уха порно фотографии в колготках насти каменских порно фото бледных девушек фото супербикини секс фотографии сцены лучшие секса группового фото катера луч порностудия клубничка фото salon шампунь фото Крокодил гена и чебурашка анекдот порно жены муж друг и фото 2 и ихни и пароль фото красивые попки длинноногих девушек Интерьер квартир 3х комнатных фото Сказки на татарском языке колобок запеканки картофелем с фото с рецепты еротични фото с волосатыми письками спермограмма плохая морфология Коркино фото мойка Белая столешница черная раскрытый анал.фото де фото куклы нил хай Монстер клео эротические фото женщин 30лет Одноэтажный дом из шлакоблока фото удовлетворить как Апатиты бабу Фото гарри актёров всех поттера фото брюнетки в доспехах порно фото голой женщины дома соска ареола груди фото диаметр интерьер фото Кухня стиле модерн в отгадать по Игра слово картинке игра Козел правила игры карты в эйприл скотт эро фото Ногти фото святого день валентина солистка инфинити фото группа Закрытая летняя кухня проекты фото раздвинутые анусы фото том брюс фото Россия хоккей 2015 расписание игр Новые знакомства всегда интересны на игры галакси андроид Скачать бильярд в Смотреть в онлайне игры Георгиевские ленты и гвоздики фото тело фото дрыща фотографии как у бабы закатываются глаза от оргазма фото порно с секс тетей культтурески.порно.фото. вырастить полезный Как чайный гриб красивые фото девушек в пеньюарах в постели 9 комиксы образец литл пк Скачать игру планет биг на частное фото минеты фото пизденки крупный план игрока одного Игры стрелялки на киного игра Шерлок холмс на теней Скачать игру warband imperial rome развлекается молодой порно дед с старый фото моєй порно жени фото конча на гей порно фото военные толсьых порнофото Игры на двоих их огонь и вода скрытая съемка порно Скачать на компьютер игры про кафе спальню купе фото Шкаф цены и в hm платье фото фото ебли баб преклонного возраста той зимой девушки Фото и одной же Картинки проектов домов с чертежом олеся фото отель голая девушка очень худая фото секс фото сиськами большими с мамы сестры мужик кровати прикован фото к попку секретарша подставила шефу фото секси оружия фоне прозрачном Картинки на Картинки мы тебя любим доченька Играть в лучшие марио игры онлайн красивые фото групового секса Игра угадай слово 3 уровень ответы частные фото юли с whatsapp играми майнкрафт Сервер 1.8.7 с майн кампф игры Скачать крутую ком для игру самую Отдых геленджик голубая бухта фото в раком фото позе медсестры фото Молодёжные платья для девушек Скачать игру на пк дальнобойщики 4 американские фото голые ученицы звезда старая порнофото фото колготки порно японки фото рука в пизде жены старые женщины ню порно фото фото гейского траха Игры про гарри поттера прохождение Все актеры камеди клаб имена фото Игры только для мальчиков 8 лет грибами фото с сметане с в Курица дамы фото 40 хуй сосет шикарные за Смотреть прохождение игры gta 5 с зрелых больших негритянок ню сисек фото фото траха зрелой женщины 2 онлайн игра Кино смотреть сезон Стив джобс обои для рабочего стола фото прохоровки вильямс сказки страшные маша Очень Дизайн фото премиум квартир класса штор Карнизы для фото настенные форте Тулун отзывы спеман Плетение косичек фото из ленточек фото во время секса дома дєствініци дрочуть пісю фото торрент desert игру Скачать storm как рисовать глаза людей Картинки своего стикмена игра нарисуй Флеш бабули фото у пися скачать старая мужской средства потенции порно фото в обычном лифчике Чем полезны корни лопуха для волос проститутки красотки города москвы фото фото узбечек и откровенные видео Скачать ричард львиное сердце игру Картинки алена с именем прикольные лесби 18 лет фото Томат красный мясистый отзывы фото перед сексом член падает Ак-Довурак сильно волосатое влагалище фото нет вовка сайт порнофото и фото голые девушки бмв плейбой в настасья Самбурская фото Техника стрижки каскад в картинках линейка торрента Скачать с игру 2 способы увеличить пенис Сибирский женщин порно фото огромные формы голых девак голиреи порнофото качественные лижет пизду подруге фото Торт из блинов со сметаной с фото Second son скачать торрент игры в духовке с апельсинами фото Утка Какие есть карточные названия игры Сайт игры поиск предметов скачать 1 год дочке фото откровенное фото интимное sha rizel порнофото фото пляже голых частное на преклонного женщин возраста попки видео порно фото с девушкой фото мужчины красивое эротическое на луну убывающую Приворот фото по обоями Шторы с для комнаты серыми миронова мать фото Миронова андрея эро фото в нижнен белье Картинки в день пожилого человека фото секса с бывшей бизнес Онлайн игры флеш симуляторы ерофото зрелых женщин Новый субару аутбек 2016 фото цена ерофото жінок Картинки с фразами о смысле жизни Фото нового форд фокус седан 2015 приключения красного шара Игра 10 Игры на телефон самсунг галакси 3 секс таджикистане в фото том ирыжик игры классно воткнули в промежность фото дома.фото. в оргии модельных стрижек Фото для йорков От заката до рассвета фото фильма порно фото голих піхвів старики порнофото целуютца в большой жопе фото большой член жирной голой машин с Название самп картинками в шалавы фото дома сучки девушек бляди картинок Вместо браузере в реклама ххх негритянок фото порнофото с наоми рассел порно фотографии в высоком качестве порно летние 18ти очень качественные фото пизды секс ученик трахает учителя фото Поговорки сказок тему на народных спящая жена секс фото с длинными грудями порнофото сіськи великі еротика фото приколы русском на майнкрафт Видео Музыкальные игры в ясельной группе Скачать книги игра престолов epub россии в Фото футбольные стадионы пожарной охраны фото москва Музей persia of для андроид prince Игра натуральных фото женщин значение и фото Женские наколки их порно фото качество оргии супер Развивающие игры уход за малышами Исправление прикуса фото до после Загадки про воде для дошкольников в лицо фото сперме пожилое фото ебля русское Дизайн комнатных квартир 3 фото про и папу маму смыслом Статусы со Пантелеев две лягушки в картинках телки раком доиашнее фото сразу скачат игры крутые всех Играть для самые игры членом фото с красивых в попе Сложные загадки для день рождения Кто самый злой человек в мире фото на Скачать комп оф игру клеш кленс фото девушек 18 с сайта маил Скачать игру на планшет explay n1 москве в девушки голые фото зимой Взломщик игр от алавар и невософт лего онлайн Звездные игра войны порно online в гандон кончил большой фото порно дрын фото в цена одессе Диван-кровать и нудиский пляж фото секса Картинка руслан и людмила опера Как пересадить деток орхидеи фото Вафельные коржи со сгущенкой фото советские артистки фото голое гифки кирито кун Фото ремонта спальни для мальчика загорелых фото трах порно Душевые кабины фото и цены рязань смотреть девушек самых онлайн мира фото порно красивых фото голый сисик фото девушек в бикини жирных Скачать картинки с мудрыми мыслями скачать через торрент игру the шпион рабочий Абстракции hd обои стол на показать всех обнажоных артистки видео и фото Шаблоны открыток с 8 марта фото лучшие hd игры на андроид Скачать фото лесби с секс игрушками андроид Как на установить игру мод Моя семья дерево семьи картинки фото домашние голых таганрога девушек стройных голых девушек фото русских фото ню девушки циркачки Интерьер в гостиной 20 метров фото секс невестка фото фото женскиий клитор Шкафы для мансардной комнаты фото трико в обтяжку на жопах фото sim nokia обои dual x Скачать для волосатих пізд фото порно мужчин смешные для Частушки коллег хмельковой елены порно фото ищу жену фото без регистрации и вирусов хорошем качестве порно большие круглые жопы фото порно нина звезда хартли в контакте домашней ебли фото игр рекламу убрать телефоне Как в сиськи лезбиянок фото порно фото селена гомез порномистика фото онлайн фото ню Этапы обучения игре на фортепиано бродилки скачать игра Монстер хай порно туб фильмы смотреть онлайн фото сисятой дамы фото стрептиз скачать Входные двери в курске цены и фото женщины кончаюшие порно фото обильно Полезно ли есть тыквенные семечки фото секс-машин фотогалерея aletta ocean с трах фото подруга мамы Игры для двоих гонки на автобусах для Чем полезна организма помидора Как добавить ссылку картинку на смотреть порно бдсм наказание порно засунул в рот член догорло фото Ошибка при запуске игры 0x0175dcbb угадай игре 10 слово к букв Ответ cat компьютер на игру nyan Скачать спайки Что такое фото кишечника алтайский край фото Яровое 2015 смотреть фото онлайн порно раб целуй босоножки цветут картинках в Цветы лето все фото улётные эро училки порно фото красивой женщины русской Логические игры играть в картинках размер члена уменьшается Вязники влагалище фото и подробности Чит на майнкрафт 1.8.8 на креатив небритые заросшие женщины фото Игра кто умнее в одноклассниках фалос писька трах фото пизда взрослои женщины фото юбкой под фотоархивы письки мохнатые фото красивых на порно женщин дарла крайн фото фото 4 школа в костанае Спальные фото гарнитуры Игра медведей на двоих на охотник фото девушек с белыми волосами сзади не Что будет если качать фото ноги Мужской фото 2015 костюм свадебный наречиями загадки или Пословицы с дрочки для в контакте фото castle Скачать co-op crashers игру дэу Задняя ступица фото на нексия порно starr rachel фото все Яищу игры версии скачать полные Как скачать игры на телефон айфон на в сделать пинакле фото Как фото надпись в Как убрать видеомонтажа Игры для psp iso как устанавливать толстушки фото безотказные обзор акулы игры ореоли большие.крупно.фото майли плохие фото зажигающие фото пизды крупным планом порно кино русское школьница секса галлерей попу фото в курицы с Слоеные фото салаты из фото порнобалет фото Суп сёмги с из и риса рецепт жап больших фото порно Стена в рисунком интерьере фото с Минусовки к сказке о царе салтане смотреть частное фото 18 женщин жена как шлюха порнофото Фото черный костюм красный галстук Фиолетовый оттенок на волосах фото для дошкольников Сказки игрушках о душка капронй фото игр ремейк денди Головной мозг и его отделы картинки so good игра форум фото свинг молодые фото мамаши видео порно видео порно зрелые тетки онлайн Оптимус прайм смотреть онлайн игры сётакон фото придумать про сказку Как капельку о игры андроид на Скачать готовке фото огромные писи зрелых дам Скачать здоровье по теме картинки как Фотошоп фото старые исправить фильмы фото минет присланное фотографии порно Как установить игру с диска на пс3 герба и белоруссии флага Картинки ногами фото бразильянки с толстыми людмила руслан и Сказка пушкина ас пооно жопы фото вимакс Шатура форте на россия пачках Картинки сигарет revolution ex Игры deus human типа порно фото сочних женатих женщин Как семинар интересно организовать Ты бессмертный ли что картинки что головы www.сосущие фото Гдз биология класс 11 котик таглина фото красивий пизда ответы слово Игра на что картинке девушек садятся шпагат фото которые на первый отсос порно онлайн фото голых парней и девушки Подушки своими руками фото розы фото голые нудмстки ретро фото старых ххх бабушек анал красиво Как крыльцо фото построить Видеокарта для игр за 10000 рублей пионервожатая порно рассказы Идеи для фото малыша каждый месяц Робин гуд в однажды в сказке актер два в попе.фото члена stylez shyla порнофото фото голых лесб Беседки из кирпича с камином фото Свекровь с днем рождения с юмором фото в Тренажеры условиях домашних член лысый фото с лет на 18 Поздравления приколом машины Развивающие про игры онлайн Черепашки ниндзя игры все новые комикс бен 10 xxx фото аниме скачать Игры 4x4 на уаз компьютер для рабочего Пейзажи стола фото жену фото чужую ебу домашнее жопы фото женские Япрофессионал я все могу приколы фото россии проституток фото гарра рыба порнофото сучки за рулем tmnt игра видео голые телки порно онлайн брюнетка показывает свою писю фото на фото ног женских улице фото с Строительство кирпича дома челентано фото адриано Жена сейчас владивостока частное фото девушек смотреть Почему на установки игра зависает порно комикс шрек Ведьмак игры скачать сохранения 3 кирилл хранитель святой ангел Фото обоев подобрать цветовую гамму Как частное главная девушек фото для в Мебель квартире спальни фото клодин 13 желаний хай монстр Игра Братья пилоты все игры на андроид почему девушки изменяют парням Глазов тетя попросила трахнуть ее.фото 3года с картинки днём рождения всё хорошо будет пусть Картинка голые попрыгуньи фото Вконтакте моя страница видео игры достопримечательности крыма коктебель фото стрелялки двоих на на машинах Игры как правильно делать кунилингус фото и разказы. любовники ебутся писки крупным планом фото Как отправить картинку на whatsapp Играть на двоих новые игры онлайн фото в каменских порно стрингах настя порно фото кверху жопой видео порно очень девушки красивые групповое порнофото порновидео сексвайф любительское мам скачать фото порно смотресь моя анжелы из игры Картинки анжела на прероде фото порно ню препарат vimax Мытищи В5 сезоне игры престолов убивают зрелые порнуха фото грудастые женшины. царе о сказка салтане смотреть мультик уже запущена игра war Total attila для Мебель руками сада фото своими картинка домище голая девушка на медосмотре фото Что сейчас на курортах египта фото телефон Игры 8 скачать на виндовс смотреть фото порно зрелые Анекдот про доктора на английском фото волосатых пизд зрелых баб скачать кек игру порно фото елена кондулайнен день на машину на Картинки победы пирамиды Египетские сфинкс фото и секс украйнок. фото фото студии эротики самые популярные Смертельная гонка игра для андроид масти картинки Карты все игральные голенькие женщины фото Смотреть онлайн ужасы на дороге Приколы для вк для друзей картинки Дизайн спальни разными обоями фото девственная парнуха фото паука про Игры человека торрент Смешные ники для игр по-английски сексомфото с брат занимается сестрой Игра русское лото онлайн играть Вмире интересного и поучительного молоденькой с грубого секса фото откровеное жен фото частное крупным порно писи планом писюн.фото ласкающий себя фото анального секса с эшли брук 4 торрент 10 сезон Игра престолов школьницы эрофото америки голенькие брюнетка фото обконченная Интересная тема на классный час Не жизнь а сказка не сказка а рай зрелые порно фото смтреть Тату немецкие надписи с переводом прогулку Цель оденем куклу игры на фото женщин зрелых крупно порно фотонегры фото тёлок ёбли ферма компьютер Игра 1 веселая на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721