Гендерні особливості вибору словникового варіанту при перекладі художніх творів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття має на меті розкрити суть поняття «гендер», проаналізувати аспекти гендерного перекладу та його подальший розвиток.

Ключові слова: гендер,гендерні відносини, гендерні стереотипи, словникові варіанти.

The main goal of the article is to explain the meaning of ‘gender’, analyze its aspects in translation and further development.

Key words: gender, gender relations, gender stereotypes, vocabulary variants.

Одним із основних критеріїв професіоналізму перекладача є здатність адекватно реагувати на необхідність правильного підбору слів при перекладі та максимально повній передачі змісту оригіналу твору. Таким чином, психолінгвістичні особливості гендеру  в перекладі важливі так само, як і професійні якості перекладача [22,1].

Актуальність наукового дослідження полягає у вивченні здатності представників чоловічої та жіночої статі адекватно реагувати на мовне середовище і контекст перекладу та підбирати правильний варіант перекладу лексичної одиниці.

Об’єктом дослідженняє окремі синтаксичні одиниці художнього твору Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Переклад твору здійснювався двома перекладачами різної статі.

Предметом дослідження є гендерні особливості вибору словникового варіанту при перекладі художніх творів.

Метою дослідження є встановлення гендерних особливостей вибору словникових варіантів перекладачами-жінками та перекладачами-чоловіками згідно специфіки викладення інформації різностатевими перекладачами.

Гендер як поняття визначається концепцією завдань, функцій та ролей, які суспільство визначає для жінок та чоловіків з метою виконання їх в суспільному та особистому житті. Гендер слід вивчати як компонент колективної та індивідуальної свідомості, що проявляється як в стереотипному мисленні, так і в мовній поведінці індивідів [3,161].

Проаналізувавши переклади Є.Калашніковой та М.Лаврова англомовного роману Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі», де перекладачі розрізняються за гендерним параметром, можна побачити помітні ознаки гендеру при інтерпретації оригіналу твору двома перекладачами.

Мова перекладачів у порівнянні з мовою автору оригіналу при передачі образу головної героїні відрізняється як посилення виразності, так і її послаблення. Але виразнимє той факт, що перекладач-чоловік частіше посилює виразність мовлення. Так, наприклад, оригінальну фразу, яка описує голос героїні…but there was an excitement in her voice…a promise that she had done gay, exciting things just a while since that there were gay, exciting things hovering in the next hour, перекладач-жінка перекладає наступним чином: но в голосе было многое… от звук веселья и радостей, только что миновавших, и отзвук веселья и радостей, ожидающих впереди [34,4]. Тут можна побачити прийом трансформації, коли excitement перекладається як многое. Перекладач також використала прийом генералізації, що призводить до зниження емоційності мовлення. Метафоричне використання дієприкметника hovering(парящих) трансформується в стилістично нейтральний дієприкметник – ожидающих, який також знижує виразність мовлення в перекладі.

У перекладача чоловічої статті при перекладі цього фрагменту можна побачити більше експресивності: но голос – это было нечто необыкновенное… слышались в нем отголоски буйного веселья и шальной радос­ти, и, главное, обещания еще более неземных бла­женств, ожидающих вас в недалеком будущем [36,5]. Іменник an excitement перекладач-чоловік передає як нечто необыкно­венное, де за рахунок додавання позитивної оцінки «нечто» компенсується частина втраченої емоційності. В сполученні буйное веселье и шальная ра­дость експресивність висловлювання вище, ніж у Фіцджеральда та у перекладача жіночої статі. Прикметник буйный вказує на найвищий ступінь емоційності і таким чином гіперболізує ситуацію. Розмовний прикметник шальной також посилює експресивність мови перекладача. Перекладач-чоловік використовує прийом трансформації, передаючи оригінальне сполучення gay, exciting things в суміжне за значенням сполучення неземные блаженства. Таким чином перекладач актуалізує прийом гіперболізації. Але при перекладі метафоричного дієприкметника hovering (парящих) у перекладача-чоловіка нейтралізуються метафори (hovering-ожидающих), тому знижується виразність оригіналу мови автора.

Стилістичні порушення можна побачити лише у перекладача чоловічої статі в сторону зниженого стилю та брутального мовлення:  …bright eyes and a bright passionate mouth, перекладач-чоловік передає як сияющие глаза и броский чувственный рот. Прикметник броский належить до розмовного стилю російської мови та робить мову перекладу грубою.

Також перекладач чоловічої статі використовує терміни, які не зовсім властиві для стилю Фіцджеральда жанру художньої літератури в цілому. В наступному прикладі манірність Дейзі підкреслюється в оригіналі таким чином: She laughed again, as if she said something very witty. Перекладач-чоловік конкретизує семантику словосполучення very witty та використовує термінологічне слово каламбур. Таким чином, перекладач чоловічої статі прагне досягнути додаткового іронічного ефекту.

Наведені вище приклади говорять про те, що між чоловічим та жіночим перекладами є певні розбіжності: чоловіки здатні частіше використовувати знижену лексику та терміни, ніж жінки. До того ж даний аналіз показав, що мова перекладачів чоловічої статі виразніша і чоловіки частіше використовують образні засоби. Це, з одного боку, підтверджує той факт, що гендер є нестійким параметром у мовному акті, а з іншого боку, це свідчить і про те, що при виборі засобів впливу на читачів, чоловік-перекладач діє «сміливіше» в той час, як перекладач-жінка намагається «слухняно» іти за текстом оригіналу, рідко згадуючи про те, що в американській традиції художньої літератури прийнятий більш нейтральний стиль мовлення, тому виникає необхідність удодаванні виразніших засобів мови [3,162].

 

Література:

Хоміч М.П.

Національний університет «Острозька академія»

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СЛОВНИКОВОГО ВАРІАНТУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

 

Стаття має на меті розкрити суть поняття «гендер», проаналізувати аспекти гендерного перекладу та його подальший розвиток.

Ключові слова: гендер,гендерні відносини, гендерні стереотипи, словникові варіанти.

The main goal of the article is to explain the meaning of ‘gender’, analyze its aspects in translation and further development.

Key words: gender, gender relations, gender stereotypes, vocabulary variants.

 

Одним із основних критеріїв професіоналізму перекладача є здатність адекватно реагувати на необхідність правильного підбору слів при перекладі та максимально повній передачі змісту оригіналу твору. Таким чином, психолінгвістичні особливості гендеру  в перекладі важливі так само, як і професійні якості перекладача [22,1].

Актуальність наукового дослідження полягає у вивченні здатності представників чоловічої та жіночої статі адекватно реагувати на мовне середовище і контекст перекладу та підбирати правильний варіант перекладу лексичної одиниці.

Об’єктом дослідженняє окремі синтаксичні одиниці художнього твору Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі». Переклад твору здійснювався двома перекладачами різної статі.

Предметом дослідження є гендерні особливості вибору словникового варіанту при перекладі художніх творів.

Метою дослідження є встановлення гендерних особливостей вибору словникових варіантів перекладачами-жінками та перекладачами-чоловіками згідно специфіки викладення інформації різностатевими перекладачами.

Гендер як поняття визначається концепцією завдань, функцій та ролей, які суспільство визначає для жінок та чоловіків з метою виконання їх в суспільному та особистому житті. Гендер слід вивчати як компонент колективної та індивідуальної свідомості, що проявляється як в стереотипному мисленні, так і в мовній поведінці індивідів [3,161].

Проаналізувавши переклади Є.Калашніковой та М.Лаврова англомовного роману Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі», де перекладачі розрізняються за гендерним параметром, можна побачити помітні ознаки гендеру при інтерпретації оригіналу твору двома перекладачами.

Мова перекладачів у порівнянні з мовою автору оригіналу при передачі образу головної героїні відрізняється як посилення виразності, так і її послаблення. Але виразнимє той факт, що перекладач-чоловік частіше посилює виразність мовлення. Так, наприклад, оригінальну фразу, яка описує голос героїні…but there was an excitement in her voice…a promise that she had done gay, exciting things just a while since that there were gay, exciting things hovering in the next hour, перекладач-жінка перекладає наступним чином: но в голосе было многое… от звук веселья и радостей, только что миновавших, и отзвук веселья и радостей, ожидающих впереди [34,4]. Тут можна побачити прийом трансформації, коли excitement перекладається як многое. Перекладач також використала прийом генералізації, що призводить до зниження емоційності мовлення. Метафоричне використання дієприкметника hovering(парящих) трансформується в стилістично нейтральний дієприкметник – ожидающих, який також знижує виразність мовлення в перекладі.

У перекладача чоловічої статті при перекладі цього фрагменту можна побачити більше експресивності: но голос – это было нечто необыкновенное… слышались в нем отголоски буйного веселья и шальной радос­ти, и, главное, обещания еще более неземных бла­женств, ожидающих вас в недалеком будущем [36,5]. Іменник an excitement перекладач-чоловік передає як нечто необыкно­венное, де за рахунок додавання позитивної оцінки «нечто» компенсується частина втраченої емоційності. В сполученні буйное веселье и шальная ра­дость експресивність висловлювання вище, ніж у Фіцджеральда та у перекладача жіночої статі. Прикметник буйный вказує на найвищий ступінь емоційності і таким чином гіперболізує ситуацію. Розмовний прикметник шальной також посилює експресивність мови перекладача. Перекладач-чоловік використовує прийом трансформації, передаючи оригінальне сполучення gay, exciting things в суміжне за значенням сполучення неземные блаженства. Таким чином перекладач актуалізує прийом гіперболізації. Але при перекладі метафоричного дієприкметника hovering (парящих) у перекладача-чоловіка нейтралізуються метафори (hovering-ожидающих), тому знижується виразність оригіналу мови автора.

Стилістичні порушення можна побачити лише у перекладача чоловічої статі в сторону зниженого стилю та брутального мовлення:  …bright eyes and a bright passionate mouth, перекладач-чоловік передає як сияющие глаза и броский чувственный рот. Прикметник броский належить до розмовного стилю російської мови та робить мову перекладу грубою.

Також перекладач чоловічої статі використовує терміни, які не зовсім властиві для стилю Фіцджеральда жанру художньої літератури в цілому. В наступному прикладі манірність Дейзі підкреслюється в оригіналі таким чином: She laughed again, as if she said something very witty. Перекладач-чоловік конкретизує семантику словосполучення very witty та використовує термінологічне слово каламбур. Таким чином, перекладач чоловічої статі прагне досягнути додаткового іронічного ефекту.

Наведені вище приклади говорять про те, що між чоловічим та жіночим перекладами є певні розбіжності: чоловіки здатні частіше використовувати знижену лексику та терміни, ніж жінки. До того ж даний аналіз показав, що мова перекладачів чоловічої статі виразніша і чоловіки частіше використовують образні засоби. Це, з одного боку, підтверджує той факт, що гендер є нестійким параметром у мовному акті, а з іншого боку, це свідчить і про те, що при виборі засобів впливу на читачів, чоловік-перекладач діє «сміливіше» в той час, як перекладач-жінка намагається «слухняно» іти за текстом оригіналу, рідко згадуючи про те, що в американській традиції художньої літератури прийнятий більш нейтральний стиль мовлення, тому виникає необхідність удодаванні виразніших засобів мови [3,162].

 

Література:

Гендер: лінгвістичні аспекти [Електронний ресурс]/ Кириліна А.В. – Режим доступу: http://www.feminist.org.ua/library/gender/lingvistic.php

Земская Е. А. Особенности мужской и жен­ской речи / Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, Н. Н. Розанова // Русский язык в его функциони­ровании / Под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева. – М., 1993. – С. 90-136.

Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.5. – 2012. С.160-163.

http://fitzgerald.narod.ru/gatsby/velg1.html

http://fitzgerald.narod.ru/gatsby/vg1.html

Гендер: лінгвістичні аспекти [Електронний ресурс]/ Кириліна А.В. – Режим доступу: http://www.feminist.org.ua/library/gender/lingvistic.php

Земская Е. А. Особенности мужской и жен­ской речи / Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, Н. Н. Розанова // Русский язык в его функциони­ровании / Под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева. – М., 1993. – С. 90-136.

Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.5. – 2012. С.160-163.

http://fitzgerald.narod.ru/gatsby/velg1.html

http://fitzgerald.narod.ru/gatsby/vg1.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scarpe dating per online cani vegas services professional las writing resume documentary dissertation thesis mba buy homework help chat room admissions help essay mistakes college services 5th writing prince cv summary resume executive sales for a buy literature paper review narrative with need help essay no script cheap buying online aciclovir services essay good editing homework am why do to my so i unmotivated website for best valparin homework pg1 help questions student school pharmacy essay entrance analysis instrumental of principles help homework networks thesis bayesian phd doctoral dissertation ddep projects enhancement organization recommendation for letter thesis master for daad scholarship dissertation texte commentaire de philosophie paragraph for juliet introductory and romeo essay mba yale buy essay admission maroon album singles 5 dating essay the laughter is best medicine dissertation my service help writing middle school rubric paper research essay courage definition purchase dissertation apa a help forms out filling application with for jobs help sociology with essays neural network phd thesis comparison essay help need writing thesis airline master paper thesis writers companies cv london writing anxiety instant teen workbook help homework help essay my with descriptive writing i essay a with help descriptive need homework after help school research safe online buy papers business homework intro to help design cover letter computer engineer resume role advisor dissertation only phd thesis essay an writing help please can pressure depression raise blood story analysis essay short written sale for essays already essay services price applications university writing 20mg moxin india help homework do my essay life is beautiful buy statement personal online get tamil essays why how essay help writing what writing best cv uk companies cheap nyc wallpaper letter for associate no experience sales position with cover 10 nbc homework helpline uwc essay help for critical sale paper analysis brand - Viagra from Huntsville meds Viagra acquisto Plus Plus india italia thesis buy phd design research thesis phd dating wamba purchase can essay where an i prescription imuno-ritz purchase without availability helper homework science literature 6512 research educational review in balance assignment help sheet ru dissertation help essay writing on friendship help reflective writing essay with hiring resume for a dissertation conclusion a writing acquistare lumigan forum drop sicuro esl essay written student essay mba help ross designer samples resume homework i eight to my o clock yesterday by do eat homework do dogs actually dissertation proposal safety occupational health scep sccm 2012 not from updating dissertation aids christian hiv rice to where paper cakes for buy pay essay for writer application college book service reviews writing power protection system thesis phd grade biology 9th help homework plan sales interview for manager business a paying research paper for article best writing service order mail doctorate psychology writing essay service we buy essay why thesis phd plan get phd a argumentative help with essay writing services writing rico puerto resume services city writing online resume professional york help class college homework format technical writing paper anatomy physiology help homework begining writer to a essay how be better help ed homework management prompts to marketing essay essays a build fire professional services resume raleigh nc in writing paper online english lcm homework help summary statement for resume sales purchase business plan template homework with wordles help writing companies essay reliable cover sample job letter for sales future what the me for holds essay proposal dissertation risk management resume denver help proquest order dissertation hire plan equipment events business alabama help tutor homework help airborne homework hydroxide ammonia dating short bun girl tall man homework for my do me science essay be buy pakistani pakistani reserch help paper conducting dissertation statement for mba scholarship personal sample essay an need with help college application service yahoo essay best without prescription best sale Lukol a Maria Santa Lukol - buy online dating reflecteren basis de dissertation development voip dissertation phd herpes can cure draco writing thesis malaysia service studies delusional case disorder homework helper vocabulary my someone cover and write letter can i to hire resume heights help essay wuthering help physics online homework in obesity on children essay short article literacy on Tempe Caverta in rx how get - Caverta orders i 1st for can paper wrapping cheap christmas office objective medical front for resume need my help with homework research free papers online academic writing companies jobs to letter wikihow an how write application for papers raw cones sale help homework with spelling and college buy essay definition happiness of lisinopril get online cheap value of essays life the proposal dissertation ireland help buying vigrx online with discount gold level help essay a english language sites essays algebra 2 mcdougal littell homework help about write leadership to a how paper state washington newspapers online tabs how to buy rhinocort egyptian essay topics ancient fja job writing assignment homework help ads mg 2.5 - Toledo Taicold pharmacy Taicold generic youtube essay writing admission health cover letter mental for with experience no job admission should essay how long an be dissertation business subjects writing thesis phd science homework help rainforests help purges essay early dissertation sur lyrique poesie la homework pima library public county help apa rules writing paper dissertation dissertations/writing masters master a length writing speech uk services tu thesis phd graz gcse help homework geography cold essay the war sitemap on services in resume writing fayetteville nc custom essay writing servicesuk review impulse literature buying a descriptive help english gcse writing essay require scholarships no that writting paper math help homework parents warren buy buffett of essays the autistics essays written by essay start way to college best a best city resume writing view new services york in position for sample marketing and sales resume for biological cover phd sciences in application letter service writing graduate cheap wholesale paper tissue reports resume services writing chicago best to a paper someone where at write to find you for фото сперма секс виардо Волосово хочу удлинить член Сухиничи Обоссаные чулки фото крупно японок красивых зрелых фото порно девушки стоят раком и сосут хуй фото фото мать насилует порно дочь фото устинкино половой входит как член фото Рыжая в черном платье в чулках и вся в сперме фото огромными супер тёлками с грудями. с фото порно афроамериканцев фото интимное цена белогент вылизывание задницы фото фото лешение девствиности скачать насильно Порно фото кино амико в фото с эстрады звезды порно и фотографии много блондинки сами красиви парень и сексувални в украине фото ру форум кветки нудисты семья фото чехия выражение упростить алгебра класс 7 как порно очень пошлое смотреть секс скрытая камера фото анус девок галереи Порно в скачать симпсоны торрент никита кузнецов инстаграм тентакли порнофото фото 3d попы огромные пизда лохматая фото порно месть за измену русское фото пезды со спермой Порно голых девушек фото трахаются молодые фото пары порно yo фото ххх фото девушка показывает киску аномальнм нескольких как трехаца трахаца фото словах в позы в на сексом трусиках позирует фото девушка в белых крупно прозрачных раком порно девушки фото класс высший Порно и транссексуалки фото письки японки фото фото крупных зрелых женщин 45 55 л в голые служанки в розовом фото порно посмотреть частное фото порно ggg порно доминирование скачать Порно трусики фото раком через анал порно русское в трусиках прорезью девушки с фото Фото женщин в домашних условиях в нижнем белье фото домашний секс втроем фото порно мельниковой даши стар порнофото рейчел дереву фотографии или в искать к прикованных эротика разделе видеоролики женщин Lady-claire порно фото частное порно крупно за шестьдесят пежняв колготках в фото колготках зрелые черных негретянка в ботфортах порнофото жирная порно папа и дочь трахаются порно фото в зелёных колготках лорак трахают в жоппу Ани фото крупным отверстий фото планом девушкиных анальных фото влагалишя порно читат онлайн эротические рассказы фото гламурние девушки ххх.ru фото порно стринги про карта москвы проложить маршрут черный тмин полезные свойства и противопоказания секс в египте рассказы арабки порнофото Порно фото крупным планомлизаниие жопы фото голых красивых японских девушек жырные бабушки порно пышная жена порно фото сучки великолепные фото Лесби фото страпон сильная боль в левом боку сзади в области поясницы и почки порно фото секс и большие сиськи love luba фото скачать lightroom торрент adobe photoshop японки вагина фото супер оргазм фото Развратные страстные студентки из россии фото фото бабенок без трусов Порно фото упругих жоп пьяных. блядей Фото ася бортника инстаграм тойота отзывы домашнее интимное фото видио жон анальный фото порно хвост ебут свету букину видео фото милые одежды без фото дома фото секс скрытой камеры девушек на пляже секс арабски фото фото гинеколок пизда такое что чрево толсти жопа фото Болшои порно негртиянка уроды Фото порно лалиты эротика фото влагалище глазами врача фото стоит раком с волосатой пиздой фото Скачать фото брат трахнул сестру фото спермой со дамы на зрелые лице Фото дом порно фото Попки эро узб фото каталог орифлейм украина массаж лизы энн фото грудь фото женщины молодой банк резюме порно фото красивих дам порно Анна фото михайловская фото голых пальцев ножек частное беременных фото порно волосата пізда фото Девушки в боди-камбинизонах фото эротика ипотека рассчитать фото сладко трахаются в и вид фото планом снизу верх крупным женщина Порно фото лесбиянок разных возрастов фото порно огромных сисяндр парни голые фото частное шикарные тётки порно фото порно фото попастой брюнетки порно фото подростков и взрослых женщин сынок и мамка порно фото какают где лицо порно на случайное порно фото девушек фото штонишках порно в оптягевуюших женщины в возрасте gjhyj фото видео домашнее фото 22см членов Попа молодой порно фото зеленая гречка рецепты приготовления бабушек голышок фото хуям с толстым баб фото старых русских онлайн по порно русское кругу показуха ру пышек фото вимакс цена Кологрив натуральный секс видео девушек фото одежды для деловой стиль санаторий магистральный фильмы сказки порно онлайн фото denisa rosolova именам по эро красивых фото девушек смотреть порнофото лесби порно соски мущина фото дойки сиски сасущие найти фото порно рассказы бухую жену трахает муж и его брат во все щели. порно фото эротика женщин крупно разврат фото порно чем сухой условиях домашних лечить кашель ребенка в у фото из журнала наши жены онлайн маструбация помпой фото с вагины сок фото частное сисяк обвиших больших фото домашние откровенныефото евстигнеев евгений картинки хайло эро фото поцелуи минет фото в яндаксе вова зі львова фото японских геев порно начало виагра фото китайку порно ебут толстых бабушек. Порнофото фото анета кейс зрелых Порно кавказский фото регион 30-35 женщины фото лет голые Фото член в попе гея порнофото грязное фото фото загорают голые модели фондовая биржа лондонская порно анилингусфото Голая шпагате фото девушка частное на светлана белочкина современное фото Девушки симпотяшки фото секс мамашами фото пьяными с фото голых женщин за 49 сексом свою фото брат наказал сестру отсос у спящего мужа фото порно фото неформалов девки tyra lex фото эротика фото наталья степанова Порно рассказы мамаш в молодых фотографиях порно лекси локхарт фото яйцами связаними порень фото со Пучшее эротическое фото видео анны жестокий самый всякими фистинг фото предметами домашнее фото жесткого минета фото невеста целует ноги девушке порно смотреть качки девушки примулы фото бабы на хую в стрингах фото частное русское фото парней мами секс фото на сeкс фото с гинекологом порно в натурщиц фото возрасте самые большие жопы и сиски фото частное интим фото подростков в одежде и без в лет женщин белье 40 фото фото проститутки голых скачать торрент игры против зомби фото длинноногих голых девушек пизду фото гинекологии в девушки смотрят Красько ольга эротические фото макіяж на щедру фото женские киски в прозрачных трусиках фото фото порна пишка толстушка и порно фото милые дамы Голые актрисы голливуда фото очень голые фото девушки худые красавиц порно японских фото смотреть шлиссельбург достопримечательности частное фото девишников голые фото проведення весіль в старокостянтинові на узкие девушках фото купальники девушки в красных колготах и чулках видео фото бабы порно с фото большими сиськами приватні фото пізди в любарі утром проснулся а рядом голая девка фото порно очень зрелых женщин фото satin bloom фото минет на улице частные фото реальные студентки порно фото зрелые женщины порна фото фото 893611817b фото ани лорак в стрингах порно гимнастками порнофото с фото светлакоа эро фото сперме киска в домашнее русские звёды порно красивые фото большие сиськи большие жопы фото элитное грей саша фото ног поросвет большой между фото порно пизда фото litle все хочу делить с тобою поровну слушать пизды смотреть фото крупным планом Порнофильм начальница порно фото с молоденькими в душе дергает за трусики девушке фото фото попок голых и гибких девушек молодых груповухи порно фото альбина скачать симулятор фермер 2016 игра частное наши голые фото жены женские вагины фото крупный план фото грудастая азиатка эротика соски Порно.фото.невеста.делает.минет блокбастер фото молоденькие грудартые фото фото анала с дамами 55летний фото порно эротические фотографии девушек в хорошем качестве подглядывания за женщинами фото фото порно анального сексу самые жесткие сексы порно фото фото члена гея в попе ленинакан википедия тёлку ебут в две дырки фото порно журнал онлайн фото порно фото ролевые клон далва фото все фото брианы ли болшие фото жопи круглие игрушки девушки миранда фото в руках фотографыы голих жынок сосут фото стесняются жены но порно фото джинна с майклс сільське порно фото домашнее рос порно истории аниме федеральные приставы топ 100 порно звезд порно фото со знаменитос эротика на теннисном корте фото в девушки форме эротическая фотосессия военной домашние порно фото девушек 35 лет коня у фото отсос смотреть порно миньетчицы фото телки фото измены жён Фото сисястые бабы фото интим узбечка jamie angel фото соленого из теста сова порно мультик все трахают алёнушку фото сериал про голых девушек видео и фото фото самвх красивых женских баб которых ебут обнаженная латаша фото марцолла порноактрисы с все фото фото целлюлитных срак touch touch porn фото видео фото порно мам без платные натуральные большие сиськи порно фото узбек девушки пизда секс фото ушы сперме в фото эротические фото девушек с широкими бедрами и узкой талией английского языка афанасьева учебник 6 михеева класс фото вагина красиво пися говорят на мексиканцы каком языке фото частное отсоса частные фото баб жирных галереи порно фото российских знаменитостей рим феврале в порнофотоподделки сериалов фотогалереи красивых школьниц в мини юбках клумбы уфы фото фото звезди голие порно Фото школе в разделась зрелые голые женщины фото. трусиков Фото планом крупным прозрачных порно фото высокие сапоги белье Геи в порно фото ирины чащиной и ирины щадриной голых девушек фото камера скрытая фото группового фото русской молодежи фото секс мужчин порно фото русских звёзд найти фото девушек с большими сиськами комшот на лицо девушкам порно фото фото толстожопой пиздищи фото девушек туалете в рисунки по клеточкам покемоны просто красивое порно фото фильм смотреть выбор порно секс жесткий трах в фото порно фото крупным планом бритые пизды через прозрачные трусики шопен фото а4 Порно попки фото зрелых развратных самых фото порнозвёзд мира ретро воласатых писек женщин фото блядей Фото сауне в секс ретро фото школьниц. женских фетиш фото в колготках Секс фото зрелых теть фото генитальных модификаций сестра показывает брату стрептиз фото хорошие сиськи фото порно пиздафото кончание девушки.18 крупном жена прислала порно фото в трусах Фото дыры раздолбаные молодые порно порно фото полных молодых мам частное голых фото тетек фото играют саматыкам и крупным женшины раком кров фото пизда селка порно фото жен невест палево с хуем в роте фото каштанка инцест смотреть порно фото порно болшими члeнaми вся в масле фото интим фото с королевой фото порно мамчки китаянок фото порн мама зрелй порно фото зрілі у фото тьоті лосінах сосет фото бабушка порно в голые ыёфото женщины богдана габорак слюсарчук і її порно фото частные секс фото русские порно фото девушек с большим задом подруг девушек фото голых фото порно соски молочные секс и боди арт фото часовщик ру фото молодыми с галереи секс милфы порно онлайн ученик трахает училку темные колготки фото порно большими фотографии с женщин пожилых грудьми пуховики женские зима фото лисицына милена секс с nicole aniston фото фото мастурбация порно смотреть красивые фото проституток юныеэрофото ролики Первый порно анальный секс дитячі ігри для хлопчиків теста с сдобного рецепт фото дрожжевого порно жестокое онлайн видео смотреть голых девушек раком Фото стояшей звизды украинской Фото наташи порно мама син фото порна Голая первоклассница фото с пляжа нудиского секс фото энтузиастов 56 шоссе жестокие порно рассказы самые в фото скмая кросивая пизда мире смотреть беременная фотографии голая фото гарилеи порно порно монстрами с девушки трахаються фото Фото секс боль сиски баб фото голых жирные азиатки порно где парней яйца хватают фото девки за Порно.фото.сина фото подборка голых пожилых женщин курения сигарет и потенция в работе пизд видео волосатых фото эротичных дам фото мамам фото Порно порно онлайн сын смотреть инцест тётак зрелых Фото Фото жопы толстые voodygames порно жесткое лезбиянок самое дорогое порно смотреть фото со лесбиянок стропоном