Гендерлект як новий компонент гендерного дискурсу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається поняття гендерлекту в контексті вивчення гендерного дискурсу.

In article the genderlect was analysed by researching into gender discourse.

Поняття «гендерлект», за аналогією з поняттями «діалект», «соціолект» і «ідіолект», було введено в соціальну філософію в останні роки проведення досліджень. Поряд із іншими поняттями воно входить в систему синергетичного поля гендерного дискурсу. Проте і сьогодні дослідники не досягли принципової згоди щодо справжнього характеру гендерлекта: чи існує він насправді про що стверджують представники гендерно-лінгвістичного реалізму, або це не більше ніж описовий інструмент, що дозволяє пояснити складності гендерної комунікації до чого схиляються прихильники гендерно-лінгвістичного номіналізму.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато зарубіжних та вітчизняних вчених займаються вивченням гендерної проблематики, в тому числі дослідженням нових категорій, серед яких чільне місце займає категорія «гендерлект». Вивченням гендерлекту, в контексті дослідження гендерного дискурсу та інших суміжних понять гендерної проблематики займалися такі вченні як С. Кушнір, Р. Лакофф, К. Шаров, Д. Таннен та ін.

Метою статті є дослідити поняття гендерлекту та виокремити певні характеристики, що стверджували б про існування цього поняття.

Виклад основного матеріалу дослідження. Багато представників феміністської теорії поставили питання, аналогічне питанню Сімони де Бовуар «А чи є жінка?» – «А чи є жіноча мова?». Терміни, в яких це питання сформульоване, за останні двадцять років зазнали змін, але незмінним залишився інтерес до того, що саме характеризує використання мови жінками і яким чином певні особливості «жіночої мови» можуть бути пов’язані з гендерними відносинами в тому чи іншому суспільстві.

Це питання не настільки поверхове, як може здатися з першого погляду. Відомо, що в ряді архаїчних індіанських мов, які мало змінилися за кілька тисячоліть свого існування, є, принаймні, на рівні розмовної мови, поділ на «чоловічу» і «жіночу» мову. Так, наприклад, в мові бразильського племені карайя, яке налічує близько 1700 представників в наші дні, характерною особливістю жіночої мови є додавання звуку «к» на початок або середину слова.

Подібні особливості можна відзначити і в практично зниклому аргентинському племені мбайя [1, c. 75]. Однак залишається не цілком зрозумілим, як трактувати такий феномен: як мовленнєву легітимацію вже сформованого домінування чоловіків в племені або як соціолінгвістичну маніфестацію такого розподілу праці, яке мало місце ще на матріархальній стадії розвитку суспільства.

Ряд дослідників вважають, що жіноча мова є результатом соціалізації раннього дитинства. Батьки та інші авторитетні особи стимулюють маленьких дівчаток засвоювати гендерно специфічну манеру говорити, яка демонструє їх жіночність за допомогою мови, точно так само, як носіння сукні з воланами, гра в ляльки, кидання м’яча «по-дівочому» демонструють фемінність як культурну норму фізично [2].

І ця жіночність – не просто умовна сукупність індивідуальних особливостей, функція якої – підкреслити несхожість дівчаток і хлопчиків, це символічне розігрування слабкості. Жіноча мова у розумінні цих дослідників характеризується, зокрема, вживанням зменшувальних засобів і прагненням відмовитися від грубої або агресивної мови. Тим не менш, незважаючи на визнання наявності таких мовних особливостей, ці автори вважають, що гендерлект – не реальність, а всього лише міф, нав’язаний жінкам чоловічою частиною людства [3].

Інша думка озвучена в роботах радикально налаштованих феміністських авторів К. Торні, П. Хенлі, С. Тремель-Плетц і А. Фішман. Відповідно до неї, гендерна мовна комунікація будується на принципах чоловічого домінування і жіночого підпорядкування. Автори мають на увазі те, що чоловіки протягом всієї історії розвитку суспільства свідомо «культивували» жіночу мову як один із способів підпорядкування жінок, паралельно вибудовуючи свою власну «чоловічу мову» для здійснення такого домінування [3].

Це домінування відбивається, перш за все в таких феноменах, як, наприклад, часті перебивання, довгі мовні відрізки і високий ступінь прямолінійності при вимогах. З точки зору даних дослідників, це пряме свідчення того, що самооцінка чоловіків вища і що вони захопили весь соціальний престиж, жінки ж обділені ними і мають занижену самооцінку, погоджуючись використовувати ті мовні конструкції, які їм штучно нав’язали чоловіки. Жінка в процесі соціалізації навчилася визнавати за чоловіком його панування, перевага і, підкоряючись йому, «співпрацювати» з ним.

Наступна позиція носить більш помірний характер, хоча базується на попередній. Такі автори, як С. Гюнтнер і Х. Коттхофф, відзначають, що зазначене конструювання соціальних ролей може бути релевантним для окремих, але далеко не для всіх контекстів. Для підтримки гендерної ієрархії не потрібно щоденного втручання і невсипущого нагляду з боку чоловіків. Не обов’язково кожен раз, від ситуації до ситуації, штучно створювати і підтримувати чоловіче домінування, так як, вважає Х. Коттхофф, фемінність і маскулінність входять у звичку в будь-яких суспільствах [4, c. 381].

Таким чином, виявляється, що гендерні ролі в соціумі є скоріше наслідком звичок і афектів, ніж абсолютно усвідомлено зробленим вибором. В якості головної альтернативи попередньо зазначеним точкам зору на гендерлект виступає концепція «відмінності», запропонована Д. Таннен і її послідовниками [5].

У цій моделі гендерні відмінності розглядаються за аналогією з культурними відмінностями, які ускладнюють міжкультурну комунікацію. Оскільки чоловіки і жінки являють собою по-різному організовані групи, в дитинстві беруть участь у різних видах діяльності та орієнтовані на різні системи цінностей, занурення в ці групи призводить до набуття різних комунікативних практик [6, c. 79].

Проблему існування такого соціолінгвістичного феномену, як гендерлект, науковці на сьогодні намагаються вирішити: довести його наявність або спростувати. Для того, щоб детальніше дослідити це питання на практиці, нами було здійснено лінгвістичний аналіз регіональної друкованої преси. Зокрема, об’єктом аналізу було обрано статті, опубліковані в газеті «Сім’я та дім», в рубриці з назвою «Кохання»: «Простив, бо кохав», – автор Олександр Приймак [7] та «Подаруй мені осінь», – Яна Бідзюра [8].

Під час проведення аналізу було здійснено спробу з’ясувати чи використовують чоловіки та жінки абсолютно різні комунікативні стилі і стратегії та чи можна вважати гендерлект реально існуючим соціальним явищем. Аналіз проводився на морфологічному, лексичному, синтаксичному та стилістичному рівнях.

Щодо заголовку статей, то варто зазначити, що вже тут можна спостерігати певну відмінність: «Простив, бо кохав», (автор Олександр Приймак) – назва лаконічна та співзвучна констатації факту: причина-наслідок; «Подаруй мені осінь», (автор Яна Бідзюра) – назва звучить як романтичне прохання, викликає асоціації з фразою «подаруй мені кохання».

Розглядаючи статті на морфологічному рівні, варто проаналізувати особливості використання частин мови. Під час дослідження було підраховано кількісну характеристику використання тих чи інших частин мови авторами різної статевої приналежності та виявлено, що між авторами чоловіком та жінкою значних відмінностей не має. Результати підрахунку вживання різних частин мови варто розглянути у співвідношенні: у статті «Простив, бо кохав (автор-чоловік) – іменник вжито 139 разів, дієслово – 81, прикметник – 41, прислівник – 18, займенник – 31, числівник – 6, службові частини мови – 142; у статті «Подаруй мені осінь» (автор-жінка) – іменник – 126, дієслово – 60, прикметник – 73, прислівник – 22, займенник – 20, числівник – 3, службові частини мови – 96.

Для того, щоб краще зрозуміти розподіл слів та наявність або відсутність відмінностей між особливостями вживання слів автором-чоловіком та автором-жінкою, розглянемо їх у відсотковому співвідношенні: стаття «Простив, бо кохав» (автор-чоловік) – іменник вжито 30, 3 %, дієслово – 17, 7 %, прикметник – 9 %, прислівник – 4 %, числівник – 1, 3 %, займенник – 6, 8 %, службові частини мови – 31 %; стаття «Подаруй мені осінь» (автор-жінка) – іменник з’являється в мові 31,5 %, дієслово – 15 %, прикметник – 18, 3 %, прислівник – 5, 5 %, займенник – 5 %, числівник – 0, 75, службові частини мови – 24 %.

Як стає зрозумілим, значних відмінностей в морфологічному плані між статтями автора-чоловіка та автора-жінки нема, окрім того, що в статті «Простив, бо кохав» вжито 9 % прикметників, тоді як в «Подаруй мені осінь» – 18, 3 %, що вдвічі більше. Напротивагу цьому співвідношенні, в статті автора-чоловіка з’являється більше службових частин мови (31 % – чол., 24 – жін.).

Щодо особливостей використання лексики авторами статей, то під час аналізу було виявлено, що автор-жінка використовує частіше, ніж чоловік застарілі слова (трофей), діалектизми (падолист, провісник).

Характерною ознакою є також те, що текст статті «Простив, бо кохав» хоч і розповідає про злети і падіння, про важке життя сім’ї, все ж є плинним та спокійним, без яскравих словесних метафор, тоді як стаття «Подаруй мені осінь» ними переповнена навіть при описі звичних дій, таких як поїздка в маршрутці чи прокидання вранці. Наприклад: «Володя був сам не свій»«, «ще жодного разу хлопець не відчував такого», «тієї миті в його серці спалахнула іскра кохання» («Простив, бо кохав») та «вона бере яскраву парасольку, що спалахує блакитним кольором, і поринає у людський потік», «вона прокинулася від набридливого дзеленчання будильника, який сповіщав про народження ще одного сумного осіннього ранку» («Подаруй мені осінь»).

Піл час аналізу було помічено, що автору-жінці краще вдалося передати почуття, емоції, психофізіологічний стан героїв. Яскравим прикладом є уривок зі статті, де описуються події після зустрічі героїв, опис почуттів щільно переплетений з описом стану природи: «Минув майже рік з дня їхньої несподіваної зустрічі. У Її руках спалахують яскраво-багряним кольором ніжно-терпкі хризантеми – неодмінні провісники Осені. Чимало змінилося за цей час. Вона полюбила дощ. Можливо, тому, що саме під його сумовиту мелодію зустріла Його. Найголовніше − Він поряд.

…Легкий осінній день прозоро тане у дзвінкій ясній блакиті, пронизаній ласкавим сонячним промінням. Старий міський парк застиг у незворушній симфонії Осені. Сумовито звивається самотня доріжка поміж виструнчених рядів кленів і лип, блідих беріз, щедро забризканих жовтогарячими фарбами.

Раптовий подих пустотливого вітру – і парк тяжко зітхнув. Затремтіли ніжні листочки, збуджений шепіт хвилею прокотився та знову затих. Вони йдуть, вдихаючи на повні груди прозорий аромат Осені» (Сім’я та дім. – 2012. – 17 січня).

Натомість, в статті «Простив, бо кохав» автор для опису почуттів використовує окремі слова або словосполучення: «З тяжким серцем вирушав він у незнайоме місто», «Він направду щасливий. Обводячи поглядом величезну родину, тепер Володимир упевнений, що усе зробив правильно», «а далі було спокійне, розмірене життя». Вони є короткими і не настільки емоційно забарвленими як у автора-жінки.

Таким чином, можна простежити закономірність вживання авторами речень з різною кількістю слів, тобто різними за протяжнісю. Дослідження синтаксичних особливостей статей «Простив, бо кохав», та «Подаруй мені осінь» показало, що автор-чоловік використовує речення в середньому коротші від жіночих. Кількість слів і кількість речень розподілилися наступним чином: у статті «Простив, бо кохав» (автор-чоловік) с=було вжито 458 слів, при використанні 58 речень; у статті «Подаруй мені осінь» (автор-жінка) – 400 слів, в 40 реченнях.

Як бачимо автор-чоловік використовує більшу кількість речень в статті. Поділивши загальну кількість слів в статті на кількість речень, які були використані, ми отримуємо такі результати: автор-чоловік використовує в середньому 8 слів у реченні, тоді як автор-жінка – 10.

Ця відмінність також впливає на тип речень, які використовують автори в своїх статтях. Під час дослідження було виявлено, що в статті «Простив, бо кохав» автор-чоловік використовує переважно прості речення. Кількість простих речень використаних в статті автора-чоловіка складає 46, тоді як складних речень використано лише 12.

Щодо статті автора-жінки «Подаруй мені осінь», то різниця між простим та складними реченнями майже не помітна. Автор-жінка використовує 19 простих та 21 складне речення.

Щодо простих речень, то автор-жінка, зазвичай, використовує речення ускладнені однорядними членами речення, вставними словами, звертаннями, дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами. Було підраховано, що в статті «Подаруй мені осінь» 71 % простих речень є ускладненими. Автор-чоловік використовує зазвичай прості неускладнені речення. Лише 17% простих речень, використаних у статті є ускладненими.

Щодо видів складних речень, то великої відмінності між статтями не було помічено. Обоє авторів надають перевагу складнопідрядним реченням, зокрема підрядним обставини та означення.

Відмінність можна помітити на рівні простих речень, які складають собою складне речення. Більшість складних речень в статті «Простив, бо кохав» складаються з одного підрядного речення, тоді як в статті «Подаруй мені осінь» використовуються речення з декількома підрядними.

Щодо типів речень за метою висловлювання, то відмінностей у використання не було помічено. Обоє автори надають перевагу розповідним реченням та уникають використання питальних та окличних речень. Відмінною ознакою статті «Подаруй мені осінь», написаною жінкою, є використання трьох крапок в реченні: «З поспіхом вбігає, ні, просто влітає до маршрутки (запізнюється ж!), ненавмисно зачепивши когось парасолькою, і бачить… Його». В цій статті автор використовує три крапки чотири рази, з них двічі – на початку речення. В той же час, автор-чоловік використовує цей знак пунктуації теж чотири рази і всі – на початку речення.

Щодо порядку слів у реченнях, то відмінностей не було помічено. Автори використовують однаковою мірою прямий та непрямий порядок.

Особливістю мови автора-жінки є застосування парцеляції, тобто поділу речення на кілька комунікативних одиниць – фразами. Наприклад: «Одне слово, Осінь безжально стирала спогади і розливала жовтий колір. Колір смутку. А ще смакувала холодні ранки з терпкою й різкою прохолодою».

Іншою відмінною ознакою є те, що автор чоловік вживає імена, та перемежовує опис діалогами, тоді як, автор-жінка веде розповідь ніби споглядаючи зі сторони, без називання імен, використовуючи займенники «Він» та «Вона» від автора.

На стилістичному рівні був здійснений аналіз особливостей використання засобів художньої виразності в мові автора-жінки та автора-чоловіка. Статті були написані в художньому стилі, для якого характерним є використання великої кількості різноманітних тропів тому саме цей чинник є важливим для дослідження.

Основними засобами, які були використані в статтях, є метафора, порівняння та епітет, що розподілилися наступним чином: метафору – у статті «Простив, бо кохав» (автор – чоловік) вжито 6 разів, епітет – 25 разів; «Подаруй мені осінь» (автор – жінка) метафора вживається 36 разів, епітет – 67 разів

Під час аналізу було виявлено, що мова автора-жінки є набагато образнішою, що досягається використанням значної кількості засобів художньої виразності. Автор-жінка використовує тропи більше, ніж у два рази, що робить її мову більш експресивною. До того ж в статті «Подаруй мені осінь» частіше використовуються оригінальні, свіжі тропи. Наприклад: «калюжі ловили непосидючі бризки дощу, не оминаючи нагоди вибруднити ними необережних перехожих»; «бо що ж таке Осінь? То не тільки дощові ранки й сіра прохолода. Це звабливий аромат хризантем, марафон опалого листя, їжачки-каштани, що плутаються під ногами, грибні трофеї, гордовиті гарбузи, стиглий смак яблук і груш, терпкі вальси падолисту, горобинове намисто, небо в обіймах осінніх зірок…» (Сім’я та дім. – 2012. – 17 січня).

У статті «Простив, бо кохав» автор використовує тропи-кліше, які є сталими та відомими. Наприклад: «мов із туману перед його очима постала незнайомка»; «з тяжким серцем вирушав він»; «у тяжких боях дійшов аж до Праги».

Висновки. Тому можна зробити висновок, що відмінності між текстами різних авторів існують. Але, загалом ці відмінності не є досить значними, щоб підтвердити існування гендерлекту. Особливості двох текстів можуть залежати від освіти, культурного розвитку, здібностей особи, яка писала їх, а не від її чи його статевої приналежності.

На основі зроблених досліджень можна зробити висновок, що поняття гендерлекту є «плаваючим, нестабільним чинником», який потребує більш грунтовних досліджень в контексті вивчення синергетичного поля гендерного дискурсу.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Кушнір, С. Чоловіки та чоловіча тема – чи домінують вони у ЗМІ [Текст] / С. Кушнір // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 6. – С. 71-85.
  2. Lakoff, R. Language and Women’s Place [Electronic resource] / R. Lakoff. – Mode of access: http://www.stanford.edu/class/linguist156/Lakoff_1973.pdf. – Title from the screen.
  3. Шаров, К. Мужчины и женщины в вербальной коммуникации: проблема гендерлекта [Электронный ресурс] / К. Шаров. – Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=52, свободный. – Название с экрана.
  4. Коновалов, С. История гендерного неравенства [Текст]: учебно-методический комплект по курсу «Введение в теорию гендера» / С. Коновалов, М. Топаева. – Вып.ІІІ. – М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 1999. – 424с.
  5. Tannen, D. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation[Electronicresource]. – Mode of access: http://provsoc.org/Tannen%20-20You%20Just%20Don%27t%20Understand.PDF. – Title from the screen.
  6. Клецина, И. Гендерная социализация [Текст]: учеб. пособ. / И. С. Клецина. – СПб.: из-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. – 295 с.
  7. Приймак, О. Простив, бо кохав [Електронний ресурс] / О. Приймак. – Режим доступу: http://www.simya.com.ua/articles/15/52126/, вільний. – Назва з екрану.
  8. Бідзюра, Я. Подаруй мені осінь [Електронний ресурс] / Я. Бідзюра. – Режим доступу: http://www.simya.com.ua/articles/15/52125/9/, вільний. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis binding online cheap advisors difficult dissertation thesis forum help wallpaper writers yellow phd thesis education primary on writing paper research sites best homework osmosis help online Sumycin buying for associate example resume sales essay spanish in does what mean buy urgently a paper research about memorable essay meal narrative myers fort resume writing services fl assignment need uni with help election order thesis second with bipolar of patient disorder study case essay checker plagiarism essay order the to new yielding place changeth old recommendation letter medical for of school writing essays do your central help writing margins style poverty third mla world essay homework help gemetry without prescription active online cialis super get my assignments to how do online machine essay automated scoring buy professional worth writing service resume it essays lowry lois pages words written and submitted resume angeles los help essay meister reviews on custom help gates homework bill apa sale for papers application best college a essay really service pregnancy for used duphaston engineering resume phd electrical writing kenya research in services fin dating incredible woody guy watch shrinking online lankan sri news english papers best work buy resume experience ppt slides dissertation paper purchase term study avoidant personality case disorder elocon comprar papers online share doctoral dissertation to good how a write business rochester ny services writing plan best for resume services writing teachers quotes secondary homework help paragraph help a thesis writing beach resume fl services writing daytona homework help ocdsb first student college generation essay of a sections paper in order psychology research help application college with write my essay battle gettysburg of essay numbers mixed to homework fractions help essay jobs application helpers college dissertation health insurance india buy seroquel free download format resume executive sales for help writing paper my need help writing assignments papers website purchase constructed newly homework help election to assignments someone assignments need someone my write my to write need management proposal knowledge and help dissertation number service customer custom writings where buy minipress to prescription needed no edline homework help verizon updating not wireless usage resume for mental health counselor salem state college essay for assignment helper uk for writing pages bordered creative books homework helpers resume australian service writing non worldwide prescription free rumalaya fort shipping Indinavir tablets homework do parents with help lyon chondro-ritz 64 sur acheter probability help homework on custom reviews papers writing cpo services denver for how to review conduct literature a dissertation hour 36 bupron sr thesis master structure history homework help year 9 service writing usa coursework ginseng for berlin writer wallpaper iphone ieee format research writing paper dissertation special education grants do will for someone homework to pay my papers online editing free metabalism lexapro and term organizational paper psychology cheap term paper essay online cheap buy helpers homework broderbund resume writing services accounting disorder paper anxiety term writing services resume online music help dissertation a a writing for help essay scholarship essay writing help igcse english high oedipus written essay name generic Orlistat personality famous case antisocial disorder study of service application essay yourself college kong writing cv hong service help assignment malaysia can where me for written research have papers i at home help homework for statement objective resume position sales writing dissertation doctoral help eden article for sale australia melbourne writing service resume newspapers trove australian online buy resume zone® application best research papers computer abbasids yahoo dating writing in cv services professional pakistan help nursing assignment literature english ap essay help super buy with p-force amex someone hire nerd do to homework personal medical service writing statement writing lafayette la service professional resume in chicago top resume writing services research top writing 10 dissertation companies study examples disorder case panic pa philadelphia services writing resume martin luther research king on law essay service school best papers online dissolution angelou maya essays homework english forum help online writers paper literary graduate admission help essay personal proquest database dissertations theses and homework ymca help algebra homework me 1 help my with help book websites reports with to services online writing cher acheter pas veno-ritz letter hiring manager cover the optional to ireland paper bags cheap pro reviews dating alessio thesis phd serafini school essay editing services graduate help homework analogy canada Vermox help irish homework latino aoshi vs kenshin dating purchase for dissertations rme homework help homework teachers for help homework help spain american ponstel online my do esay biology homework help mississippi do dissertation my hypothesis 10/page writers essays furniture palliser help essay research should what i paper on science my do service exeter writing cv anthropology dissertation with websites best homework to help Calan Sr buying name write i how greek my do in social anxiety disorder essays gant phd dissertation chart process college be traced essays sale cant that for religion paper on great gold in buy britain online vigrx kennen chatten dating lernen mac a functionalism on paper writing structural expert assignment writing college essay 2012 admission writing for pnp business plan writer dissertation research plan help my book life about a writing writing email service papers edit online tomorrow help due essay my is research help paper high school medical objective receptionist for good resume in homework with help out first first graduate essay school diversity papers science for sale political writing online essay help recept bestellen suaron zonder book write my help jiskha homework english need writing essay entrance college help need paper help essay writing free how autobiography my write to buy combivent australia methods real sat essays essay sociology research prompts Thorazine where to buy cheap купить тентекс форте Сатка 100 красивых фото сексуальных девушек с красивыми попками в трусиках случайные фото и видео скрытой камерой эротические из Приколы картинках спанч в боба порно фото огромные негритянки фото мужские лобки и анусы фото проститутак девчонок фото зрелых итальянок порно бенасси порно клип порно фото школьников и школьныц Как составить древо семьи из фото Врусских сказках заяц народных в халате порно фото шурф шахты фото фото большие красивые Самые девушки фото plaza trakia эротические фото русских зрелых дам онлайн голые блондинки мира фото Картинки для обложки в фейсбуке Выделения при овуляции в картинках Совмещённый санузел 3 кв.м фото Фото chevrolet niva winter edition Плетения для длинных волос с фото скелета человека строения Картинки Картинка плачущая девушка брюнетка девчонки без трусиков на фото Карты с тайниками из игры сталкер ххх.фото знаменитостей износиловал дочь фото фильмов Музыка из сказок советских сракатые жопы фото в формате игру cso Как установить фото крупно лесбиянки хентай фото кинг конг фото с сиськами тетки из ледникового периода Игра белка рецепт в фрикадельки с духовке фото холли поппи эвер и хай Игра афтер 3 драки в Играть человек паук игру рамками Как фото пользоваться для фото порево африканское колготки фото порка в порно чулках фото анальное Какие очки подходят для лица фото Скачать игру веселая ферма 2 на пк Картинки с именем лера или валерия Скачать сказки книги через торрент света порно фильм Скачать игру чудо поле на планшет порнуха только фото крупным планом игра субмарина тинозабор игры 1 престолов фото Актёры сезон игра Ккакому жанру относиться загадка Салат звезда рецепт с фото с икрой омлета фото с Рецепты духовке в французский плейбой фото Иркутская большой члена область размер большую фото грудь порно стоячий пенис большой фото Буктрейлер по сказкам а.с пушкина Наши обязанности в классе картинки Играть в игры страшный лабиринт волосатых фото вагина игра moon project планом минетов крупным фото красивое Комплимент к фото красивой женщине порнография 90х 4751-73 статус девушки снмают бикини фото порно Сказка и лебеди гуси читать онлайн фото голых девок длинные волосы блондинки голые большие сиски Как на ноутбуке поставить картинку Татьяна арнтгольц и сестра фото фото карец порно фото красивых длиннаногих девушек из плейбоя перекочать в телефон и цены фото Мраморные памятники играть Вкакие garena игры по можно лезби моделей фото Как os устанавливать x на игры mac Играть в игровые автоматы игру фотоальбом порно звезд фото юбкой под нимфетки ними секс женщин с фото порно взрослых и девушек красивых фото подростков вагин возбужденные голые девушки фото красивые Картинки с гитарами и с человеком фото секс в русской машине Питер пен из однажды в сказке фото девушек мокром фото лифчике в Шкаф-купе фото недорого в прихожую Самсунг галакси кор дуос фото цена фото грудей в кашмотах игры 764 гонки пк игры Assassins creed на похожие порно фото эакуляцыя член с силиконом фото фото дженисон игры бой магов Вирус фильм ужасов смотреть онлайн 1 свадьбы фото Торт год годовщина ибут жену расказы фото удовольствия фото со двойного шлюхами Cd key для сетевой игры в сталкер Какие по счету зимние игры в сочи Как разместить картинку в яндексе с беременной бдсм фото Актеры в сериале игра престолов Как поменять фото в вк из альбома мальчики фото лижут Картинки как рисовать танки онлайн пикап туалете порно в фото девушек в откровенных бикини обидюка сказка с мужчина ангела крыльями Картинка моя жена любит фотографироваться голой Смотреть видео с игра престолов порно фото сеты жоп один раз отрежь отмерь Сказка семь фрегат фото цены онлайн порнография мать и сын смешные фото лепса для костюм сделать Как игр ролевых в изящных юбках платьях и вечерних красотки в фотосессия женщин русских зрелых голых фотоголерея и толстых пышных порно дам фото Скачать игру на компьютер на 1 гб фото женщина показала жопу китаянок фото сисек ализе порнофото высячая грудь порно фото залили спермой школьницу фото Фото причесок для подруги невесты Скачать трейнер для игры prototype фото галерея кисак фото саратова голых из e11s03d65 фото Как сделать красивую рамку к фото подарить в Как игру другу стиме фото. шлюхи эро голые в платьях фото пупырки толпой. ебут фото директрису Алексей серебряков вечный зов фото фото толстая попа порно фото грудастые ретро Игра андроид американские на горки Как правильно красить ресницы фото фото голых узбекиский девки хуюв частное фото густые лобков женщин заросли фото фотогалерея ххх жесткое порно фото с брюнетками знаки Дорожные картинки германии в Играть развивающие игры для 4 лет фасадный клей фото фото на Пленка двери межкомнатные Обои для входных дверей под дерево Статус для вконтакте с смайлами Фильмы ужасов о морских чудовищах голая габи фотосет babette порнофото училки лижут фото самая развратная фотомодель мира голая фото фотоархивы голые женщины в с Приготовить пикшу фото духовке скачать Обучаю игре на гитаре фильм 2015 кооп игры Рецепты закуски тещин язык с фото фото глубоко минет Бассейн декоративный для дачи фото играть симулятор 3д Игры выживание фото інтернів еро Игра торрент через dota скачать в микротрусах видно писю фото фото ворсом на Покрывало с кровать Маринад с фото свиных ребрышек для молоденьких это фото раком фото галерея.порно. валерия средний размер члена Порхов какой Финская фигуристка кира корпи фото Скачать игры на телефон аша 305 Как вставлять логотип на картинку порно сперма сперма на лице фото Автосалоны в белгороде цены и фото фото тожикстан крути статусы Жизнь как хороша ни что Грецкие в орехи полезного них мальчиков Игры для соника марио и ирина волк на пляже частное фото частное порно фото и видео молодых девушек Играть в игру про кафе на русском домашняя эротика фото студентки паук комикс Удивительный 1 человек Не предлагай не принимай картинки пар игры Настольные влюблённых для фото кнопки psd сказку Змей онлайн слушать горыныч Играть в игры прически новые игры секс фото бабул син матери фото легкий фистинг волочке вышнем Валентиновка фото в фото порно сиськи баб Игры с младшими школьниками в зале Стриженовы выдали дочь замуж фото крупн план порно раком фото фото пьяные шлюхи девушек фото ню попки фото больших волосатых аналов девушки в трусикаху врача фото 12+ торрент Игры стрелялки скачать фото очень большие предметы в пизде снова измена порно игры макияж готов west jade порнофото фото крупно сисек между трах порно бабушка матура старуха фото конче влагалища фото в во время секса член падает Юхнов жозефина ретро порно мутценбахер Настольная ведьмы плоский игра мир Сднем матери поздравить картинка онлайн виндовс Игры планшетов для порно с фото бабушками секса домашнее фото зрелых волосатых писек фото листов стекла мекаку кано города Актеры картинки Интерьер для двух подростков фото двигателя Фольксваген 4 фото гольф Сказка волшебный горшочек с кашей с Сказки онлайн смотреть лошадьми Игры сталкер прохождения от глеба сочных фото бразильянок порно samsung галакси для Игры телефона порно ролики фото просмотр фото в стрижки этом году Прически сиськами большими с фото училки порнофото зрелых итальянок Список игр 2015 года для xbox one фото xxx пар фото засветы девушек пикантные мамы ммж анал в порнофото ерофото зрелых Игры онлайн играть онлайн гонки Кабирия из друзья ангелов картинки фото раздолбанной в хлам пизды Опята в мультиварке рецепты с фото фото подруг порно не стиме обновляется Почему игры в тинeйджeры бeсплaтно онлaйн порно фото игре ghost warrior к Sniper 2 коды секс японской фото школе в на игру компьютер Скачать zombies 25 лет свадьба Картинки серебряная Скачать игру с дрифтингом торрент девушки в очках порно волосы короткие химия Мокрая фото фото засветы училок Рецепты фото сметаны печенья из Фото людей после взрыва чернобыля фото голых девушеук баней с Планировка участка фото порно фото руских мамачек для в мальчиков игры в Играть shines комикс порно 6 летних волка игра мейкер средство для потенции при повышенном давлении потолка натяжного кухню на Фото фото тёлку с супер владивосток.трахну сексуальные отношения минет фото секс Скачать моды к игре underground 2 обои Как для подобрать прихожей цыпочки эротика фото Снип 2.02.03-85 статус на 2016 год Игры на двоих бомберы 7 на русском порно фото звезд с большой грудью Играть в игры контра страйк зомби Игры загружаются не во весь экран средний размер полового члена Тавда рук на пальцах фото Грибок лечение секс фото с босом Скачать на компьютер игру балда Правильные фото документы фото на Скачать флеш плеер для флеш игр Скачать игры мортал комбат на псп на изменить Как анимацию андроиде серьги цена и фото длинные Золотые Скачать игру attack on pearl harbor игра ссср 410 Куроко из баскетбол куроко фото Играть в игру онлайн операция жук порно баба заставила Фото девушек с крещения в проруби Что такое тетива на лестнице фото взрослых для фото dofiga.net порно школьницы попки две фото зрелые-трансы фото украинки фото брюнетки в шубе Игра покемонов секунд за 45 рисуем Снип 2.08.01-89 статус на 2015 год Палетка по математике фото 3 класс письки мамы порно лижут фото фото баб платьях в прозрачных и вкусная Что полезная пища такое Скачать на компьютер игру гта сан Картинки к дню победы 9 мая 70 лет первый секс видео русское необычное порнофото Скачать программу для фото камеру сматреть порно фото негритянок и зе алексом брейном форест Игра с кормящим Что мамам есть полезно порнофото українок Прикольные картинки скоро в отпуск музвар на игру чит игра о 10 солистка группы ленинград алиса вокс бурмистрова фото Славянск-на-Кубани в член презервативе падает Посмотреть сериал однажды в сказке дал потрахать свою жену порно картинка ст 282 инцест фото мама с сыном на видно не Чтобы было обоях швов Скачать 3д обои на телефон андроид Фото баз в clash of clans на 6 тх спб Фото памятник на в керамике на марс карикатура играть игры на джойстике Онлайн валяется котик голые девушки фото без волос на письке Как в описание поставить картинку брата сестер сестра и ванне голых в полностью фото план отверстия анального школьницы у крупный фото секс фото муж трахает жену в ванной февраля Картинки на самолёта 23 домашнее из женщин порнофото тулы видео ширинки порно гей из ножі охотнічі фото с путассу фото рецепт Маринованная фото дуба межкомнатные цвет Двери подряд на Маша серии сказке все Славянские руны фото и их значения секс-фото бабушки Оладья из йогурта рецепт с фото zara whites фото Золотые с черным обои в интерьере alert игру red стратегию 2 Скачать самолёты за игра Игра battlefield трахют гинекологическим зеркалом пизду фото голые якутки фото порно онлайн 4 мортал комбат играть Игра радмир надпись краски бежевый для волос Цвет фото фото эли уоллах фотографии путан ферганы порно фото доча секс самый развратный фото Где сохранить картинку в интернете москва можно распечатать Где фото летающие Насекомые фото названия и юбилей 50 игры на Развлекательные самая большая грудь вмире фото родительских Картинка прав лишение фото отсосала член крупным планом скриншоты трансов порно фото спермактин цена Пущино большие сиськи фото у бабушек чага чего полезна березовая Для рабочий на стол города Картинки фото секс с телками в чулках фото голых недсестер Когда of world игра вышла warcraft половые органы в подробностях фото Игра щенячий патруль на русском на добрые дана картинки дела Жизнь лото российская армия скачать Игра скачать игру minecraft через торрент на русском Дидактические игры о родном городе на скачать игры Talking андроид картинка формы вдв Игры в гонки скачать на компьютер Как сделать комнату из лоджии фото смотреть российское домашнее частное порно Фото подставок для сада для цветов программа редактирование фото на телефон 3 й размер фото порно надо Игры зомби своих где создать time adventure для андроид Игры железным человеком Игры торрент с фото Шоколад рецепт пошаговый с в сказки Использование математике як садіку підписати фото дітей у Игра last remnant скачать торрент выбора анекдот два Надписи на руках с переводом фото Солнечногорск форте виардо порно фото фистинг крупный план Лилия в фильме дом с лилиями фото Фильм смотреть онлайн боевик игра голые зрелые подруги фото клуб шкода октавия a5 фото Игры монстр хай миёк и монстр хай фото рассказы сестра ебёт брата Игры на прохождения в кооперативе какая влажная попка фото Бенгальский котёнок цена и фото онлайн строгая женщина порно 2 свомпи на Игра скачать компьютер играх экран Вылетает при чёрный 94 слово пара игра томас уэйн фото с баскетбольным Девушки фото мячом Скачать все игры sonic на андроид Фото плетения на короткие волосы дома из Строительство блоков фото пацан делает фото пацану минет фото гея ебет транс Видео прохождение меза игры черная Патриарх кирилл геленджике фото в покраска разными цветами Фото стен Фото нового хендай солярис 2015 Скачать игры turok 2 через торрент клиника фото эротические гуно фото с Как качество улучшить видео Скачать игры для псп с торрента clancy's tom игру rainbow Скачать Картинки для вк скачать прикольные Скачать прикольные и смешные фото игры для раяны himalaya Новоалтайск speman Как проявляется спид у мужчин фото секс игрушками порнофотос Скачать на андроид игру дом ужасов смотреть поно фото с большими грудастыми бабами ящик Черный картинки где что когда целки для поз лучше сбивание фото какие позы порно фото 70-х гг Скачать игры для мобильного нокиа фотографии трахаются где данией швецией моста и Фото между раком трахают фото Гаджет курса валют на рабочий стол 94 Игра смотрит картину девушка на iндiйок фото порно дни недели на английском Картинка Картинки из сухих цветов и листьев траурную Как на фото рамку сделать фото теен галереи порно женское анус крупно фото сказкам случай Игра по счастливый фото ххх-порно мамы с дочкой Прикольные ники для девушек в игре Оригами журавлик картинки пошагово фото голых давалок порно фото дающие и сосающие за деньги пожилые сучки Игра для аватария мальчиков играть фото выпуклые попки игра фаустом с рождения с именами Анимация с днем дарья фото описание Сорт винограда голое фото развратных лесбиянок фото.жену трахают на глазах у мужа подростки нудисты секс фото как Диплом подвижные игры средство ракм фото девичка фото волосатых писек девок psp kombat mortal скачать Игры на до-ми-но фото поле фото в трах Картинка джека из хранителей снов женщины лучшее порно фото зрелые фото секса мальчики голубые статусы плохо любимый тебя Мне без не одевалки онлайн игры Рапунцель армяночек фото трахают Картинка бананы на прозрачном фоне фото японских шлюх Интересные факты о иосифе сталине сиськи фото в лифчике белом игры по Зарегистрироваться сети в рабочего Обои для эквалайзер стола и Никки дон дикки фото рикки дикки Русская народная игра в помещении Игры для андроид планшет 7 дюймов Черные перцы на радио энерджи фото крупно фото фистинг ануса фото со Наедине всеми меньшовой афоризмы про чмо калифорния сиськи фото секс онлайн с смотреть толстушками Игра метро 2033 все части скачать по взрыв плазменный 2 русски Игра Картинки аву вконтакте девушка на секс фото без паролей игра criminals анилингус фото в контакте дверь плинтус фото светлый Темная чем покрасить стену под флизелиновые обои грудь у фото бабушки сосёт в курицей фото фольге с Картофель
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721