ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новоселецька Світлана

Національний університет “Острозька академія”

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена опису процесам формування лексичної системи канадського варіанту англійської мови. Досліджено історію творення лексичних одиниць та соціокультурний вплив на виникнення канадизмів у певний період розвитку.

Ключові слова: варіант англійської мови, канадизми, лексичні одиниці,  лінгвістичні особливості.

 The article is dedicated to describing the processes of Canadian lexical system’s formation. The history of the lexical units’ creation and sociocultural influence on Canadianisms in the particular period of time are researched.

Key words: variant of English, Canadianisms, lexical units, linguistic peculiarities.

 

 

Абсолютний прогрес мови, як зазначають науковці, насамперед у розвитку словникового складу. Адже постійний його розвиток зумовлюється тим, що він відображає людський досвід, навколишній світ, а оскільки світ та люди змінюються, розвиваються, то і вокабуляр також розвивається.  У своїй праці “Лексика английского языка в Канаде” Л.Г. Попова  зазначає, що канадизми являють собою лексичні одиниці, які повністю належать до англійської мови в Канаді (абсолютні канадизми) або слова чи стійкі словосполучення, які відносяться до канадського варіанту англійської мови лише в якомусь одному із значень (часткові канадизми) [11, 39­­–40].

У книзі подане зіставлення канадизмів із відповідними лексичними одиницями американського та британського варіантів, розглянуто певні типи цих зіставлень та визначено вплив американізмів, бритицизмів та загальновживаних лексичних одиниць на англійську мову в Канаді.  Частково розглянуто процес доповнення, шляхом запозичення з інших мов, до лексичного складу канадського варіанту англійської мови. Дослідження канадизмів розпочалося порівняно нещодавно, в основному після Другої Світової війни, проте, щодо досліджень українською мовою, то їх надзвичайно мало [11; 2].

Вивчення лінгвістичних особливостей того чи іншого національного варіанту мови має дати відповіді на запитання не лише про те, у якому співвідношенні із іншими варіантами він є, але і про те, як сформувати його відмінність, якого ступеня він досяг, які темпи його розвитку. Таку інформацію можна отримати із словників канадської мови, наприклад, Telfer Geordie, Dictionary of Canadianisms; W.S. Avis, Dictionary of Canadisms of Historical principles; Jean–Paul Vinay, The Canadian Dictionary та ін. [20; 21].

Якщо звернутися до історії творення канадської лексичної системи, то можна відзначити, що найбільшої інтенсивності розвитку досягли процеси лексичної дивергенції за останні 165 років, коли виникла основна частина лексичних одиниць. У XVI – XVII  ст. лексичні відхилення в мові Канади були настільки не значними, що на них можна було не звертати уваги.  XVIII ст. – це період, коли дивергентні тенденції мали помітний розвиток. У наступні роки  темпи цього розвитку збільшувалися. У XIX ст. лексичних канадизмів виникло в три, а в XX ст. в чотири рази більше, ніж у XVIII. У кожному хронологічному періоді доповнення лексики в Канаді мали свої особливості, на яких варто зупинитися, на нашу думку, конкретно [14;15, 55–99].

XVI ст. – це період першого поселення англомовних емігрантів у Канаді, проте у великій  кількості вони почали прибувати лише в кінці століття. Нові умови життя потребували пристосування мови до дійсності, тому були помітні у цей період інновації в лексиці, хоча і не численні. Деякі із канадизмів  XVI  ст.  були запозичені із інших мов: аборигенної ескімоської: kayak, oomiak — ескімоський шкіряний човен,   tupek – літня палатка зі шкур, atigi – нижня сорочка із шкур, хутром всередину; французької мови —  мови більшості попередньої канадської еміграції, наприклад, cache – спеціальний склад, buff  – частина провінції Квебек [19].

Серед лексики англійського походження – слова, які мають спеціальне призначення, наприклад: sled – в британській англійській сани, а в канадській – собачі нарти, rat – в Англії пацюк, а в Канаді ондатра. Деякі канадизми позначають предмети, які в загальноанглійській мові мають інші назви, наприклад, aok – в канадській англійській penguin, buoy – floater, blackcock – partridge. У інших випадках нові лексеми створюються як стійкі словосполучення називного характеру: black fox – вид північноамериканської рижої лисиці чорної масті,  Eskimo dog – порода собак, яка використовується ескімосами для їзди, cat of mountain – рись та ін. [21; 22].

XVII ст. – це період, коли специфічний фонд лексичних канадизмів стрімко збільшився, проте все ще є нечисленним (становить лише 2% від сучасної кількості). Вперше спостерігаються запозичення із індійських мов, що доповнювали найменування канадським реаліям, наприклад: papoose – бобреня, atikameg – вид риби, quickhatch – росомаха; чи становлять міфологічні найменування, Manitou – дух, божество. Деякі індіанизми були засвоєнні в цей період англомовними мешканцями Канади із мови франкоканадців, які зав’язували контакт із індійцями раніше (caribou, toboggan, sagamite – бульйон чи суп із м’яса, риби; rogan – невелика миска чи відро із кори берези). З’являються перші англійські кальки із індійських назв: pipe of peace – трубка миру. Із французької мови в англійську мову Канади прийшло декілька лексичних одиниць: caplin – їстівна морська риба, часто використовується як наживка, capote – пальто з капюшоном; при чому деякі із них вже вважалися франкоканадизмами: sault – водопад, chaudiere – маса білої води із пінкою внизу водопада. Як і раніше були запозичення із інших мов для назв місцевих явищ  [4; 5; 23].

Крім тих тематичних груп, які були представлені канадизмами попереднього століття, з’явилися нові назви для позначення флори: rice – рослина, що нагадує рис, poplo – осика; їжі: moose nose– страва із верхньої губи та носа лося,  dried fish – копчена, в’ялена риба; знаряддя праці: crooked knife– ніж для роботи з деревом, icechisel – інструмент для різання льоду, Rochbury – різновид ножа; представників соціальних груп: people –  робочі, мисливці, blackcoat – священик, особливо католицької чи англіканської церкви; назв місцевості у зв’язку із певним видом діяльності: portage, carriage – обхід водопада, burnt country —частина лісу, знищена вогнищем;  назв водоймищ: creek — прісноводний струмок, pound — озеро. Вперше з’являються терміни: goods, returns, fort,  beaverskin, mooseskin, small furs [24].

В XVII ст. серед канадизмів з’являються декілька іменників, що є семантичним перетвореннями давніх англійських одиниць: track – тягнути човен чи баржу, shoot –  пливти в човні, raft – пливти на плоті, pitch – змінювати одне місце стоянки на інше, trade –  міняти хутра на товари. Серед вузько професіональної лексики для канадизмів були характерні: pack – пресувати хутра для відправки в тюки, rind – очищати дерево від кори.     XVIII ст. – період, коли відбувалося різке поповнення англійської мови канадизмами, кількість яких збільшилася у 8 разів у порівнянні із попереднім століттям. Із інших мов було запозичено майже в 10 разів більше лексичних одиниць, ніж раніше.

Зустрічалися запозичення із ескімоської мови. Всі ці запозичення продовжували давати найменування флори та фауни, топоніміки та термінів кулінарії. З’явилися тематичні групи канадизмів, наприклад, найменування одиниць вимірювання: arpent – міра довжини, що дорівнює 190 футам, brasse – міра довжини, що дорівнює 5,3 фута, minot – міра сипких речовин, що дорівнює 1,07 бушеля, sol – соль, грошова одиниця.  Із французької також були запозичені деякі слова, що позначають рельєф та місцевість: coteau – пагорб, marais – болото, cote – прибережна частина міста [16, 35–48].

Серед індіанізмів продовжує збільшуватися група, що позначає назви міфологічних явищ: Gitchi Manitou – божество, weetigo – злі дужи, totem – дух, покровитель сім’ї. Крім того, збільшувалася група, що позначає предмети буття та знаряддя праці: mocock – коробка із березової кори, muskimoot – мисливський мішок із певних ременів, shaganappi – столярний ніж.  Розвиток мисливського господарства сприяв появі таких канадизмів: callar, stopper, deadfall, hap, deathfall, slip.

ХІХ ст. – період, коли канадизми, що появилися, складали основну частину лексичного поповнення англійської мови (88%). До них відносяться слова із змішаним значенням: snow вид зимового яблука, packer –  носильник, bag – шкіряний мішок, leader – собака–візник. Тематичні групи все розширюються, але з’являються і нові для позначення:

a)        родів діяльності: bronco–busting – їзда на дикому коні, fur–hunting –  ловля капканами хутряного звіра, portaging – перевіз вантажу з одної річки на іншу;

b)  політичних термінів: confederation – об’єднання в домініон Канади семи провінцій, confederationist – прихильник конфедерації;

c)   спорту: defenseman, hockeyist, rugby, puck;

d)  термінів із області освіти: trustee учасник шкільної ради, collegiate вид середньої школи;

e)   золотошукання: color –  сліди золота,  gold–hunter – золото шукач, washing – кількість золота, добутого за один раз;

f)    найменування посад: road–master – член муніципалітету, що відповідає за дорожнє господарство, bencher – виборчий судовий засідатель, warden – працівник компанії, що віддає землю на побудову.

Варто зазначити, що у цей період також виникали стійкі словосполучення такі як: cross road, corduroy road, bush road, road camp, railway town, railway villagе, road grader [18]. Збільшилася  і група професіоналізмів, що відносяться то тих самих родів діяльності, що і в попередніх століттях. Серед них з’являються: ice–land – укладати ліс на льоді для весняного сплаву,  sluice–fork с роздрібнення на куски гравію.  Крім того у XIX столітті активізувалася роль сленгу як джерела канадизмів.

XX ст. період, коли до складу всього специфічного словника Канади ввійшло близько 50% лексичних одиниць. Продовжували утворюватися запозичення із ескімоської мови для позначення понять, пов’язаних із умовами життя і роботи на півночі: anorak – верхній одяг, що не промокає, ahtook – вид оленя,  uglit – узбережжя із спеціальним місцем для моржів. Серед запозичень з французької великої кількості набула група політичної лексики: creditiste – член квебектської партії соціального кредиту,  caouettiste – прихильник політики Кауета [15, 108–123].

Отже, вивчення процесів формування канадського варіанту англійської мови дозволяє зробити нам висновки, що темпи дивергенції канадської різноманітності англійської мови з кожним періодом збільшується. Специфічний лексичний фонд із появою засобів масової інформації лише поповнюється. Крім того, внутрішні комунікативні ситуації та власні потреби певного соціуму грають важливу роль у формуванні системи канадського варіанту англійської мови, так як і вплив іноземномовного середовища.

 

 

Список використаної літератури:

 1. Бродович О.И. Диалектная вариантность английского языка: аспект теории. — М., 1988. — 320 с.
 2. Быховец Н. Н. Лексические особености английского языка Канады. — М., 1988. — 342 с.
 3.  Гаращук Л.А. Основні фонетичні та акцентуальні особливості канадського варіанта англійської мови на сучасному етапі. — Житомир: ЖДУ, 2010. — С. 88–91.
 4. Жлуктенко Ю.О. Канадський варіант англійської мови та поняття канадизми / Ю.О. Жлуктенко // Питання романо–германської філології та методити викладання іноземних мов. — К.: в–во Київського університету, 1975. — С. 94–98.
 5.  Жлуктенко Ю.О. Українсько–англійські міжмовні відносини. Українська мова в США і Канаді / Ю. О. Жлуктенко. — К., 1964. — C. 9.
 6. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови у 80–90 рр. ХХ ст. — Київ: КДУ,  1999. — 32 с.
 7. Зацний Ю.А., Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний. — З., 2001. — 242 с.
 8. Касаткина Т.И. О степени влияния американского английского  на английский язык Канады / Т. И. Касаткина // Вопросы лингвистики. —Ярославль, 1973. — С. 59–64.
 9.  Крицберг Р.Я. Дивергенция и конвергенция региональных вариантов современного английского языка. — К.: КГЛУ, 2000. — С. 8.
  1. Олікова М.О. Соціолінгвістика: навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1997. — 144 с.
 10.   Попова Л.Г. Лексика английского языка в Канаде. — М.: Высшая школа, 1996. — 214 с.
 11.  Попова Л.Г. Некоторые особенности нелитературной лексики канадского варианта современного английского языка. / Л. Г. Попова // Вопросы английской филологии и методики преподавания английского языка. — Омск, 1976. — С. 21–26.
 12. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США, Англии. — М., 1971. — 415 с.
 13.  Ярцева В.И. История английского литературного языка IX – XV веков.— М., 1985.
 14. Boberg Charles. The English Language in Canada: status, history and comparative analysis. — New York: Cambridge UP, 2010. — 272p.
 15. Gold E., McAlpine J. Canadian English: A linguistic reader / Elaine Gold and Janice McAlpine. — Ontario: Queens University Kingston, 2010. — 235 p.
 16. Macdavid R. I. Varieties of American English. — Stanford, 1980. — 284 p.
 17. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English language. Lexicon Publications inc. — Danbury, 1993. — 1248 p.
 18.  Orkin M. M. Speaking Canadian English. An informal account of the English language in Canada /  M. M. Orkin. — London: Routlege, 1971.
 19.  Telfer Geordie. Dictionary of Canadianisms: How to Speak Canadian, eh! — N/a: Folklore Publishing, 2009. — 352 p.
 20. The Canadian Dictionary / [ред. Ж.Вінейя].— Детройт, 1962.
 21. Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of current English. — Oxford UP, 2000. — 1600 p.
 22. Canadian Slang Dictionary [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.coolslang.com/in/canadian/index.php
 23. Janicki K. Elements of British and American English [Електронний ресурс]. — Warzsawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 137 р. — Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/36610010
 24. New Encyclopaedia Britannica [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.britannica.com/.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for math school help students middle homework faire une conclusion comment dissertation help homework school high physics generic over the azimac counter ignou mba help assignments research what paper write my i on should biology cv templates buy help writing essays argumentative order thesis masters honorary buy doctorate application cover sample medical for letter fellowship paper of research is order the what a discretionary nus admission essay buy essay about eating disorders college essays case study anxiety disorder paxil buy pills resume of order jobs cancer to breast deal how with essay with help admissions writers professional essays cipro quinolones kiss dating l bora joe shin homework live online help charlotte in dating member uk paper christmas wrapping cheap for letter cover sales examples position help algebra with homework essay analysis an writing 5 system thesis payroll chapter writing how essay help acheter pas cher ponstel engineer letter cover resume chemical thesis learning doctoral construction distance management to where raw buy online papers help with cv do pay homework to someone Microzide order essay buy about can money happiness sale cape doilies town paper for plans reconstruction the of south for homework kansas homework help live writing an essay japanese admission cost my write essay college homework with help online wellbutrin 133 nuntii online dating ghidul happiness essay money buy you can creative help essay writing essay a what a is in conclusion holt help algebra 2 homework revisited essay help babylon writing with papers help online coursework order my homework precalculus help need i with help homework re ks3 homework help pinchbeck cv and resume writing yorkshire services devil and webster daniel essay help application form colleges for medical do my assignments me help no prescription Retrovir naruto muere final dating yahoo serie essay cheap help writing review paper research research dissertation results menosan to how buy prescription without buy essay music service writing wallpaper to where buy help algebra with a prepared speeches purchase online do me paper for term my writing community application service college essay about dissertation a behaviour buying online to Colospa - cheap buy buy where Colospa Amos generic Clara buy Lithobid usa 7 pharmacy Santa purchase 24 cheap Lithobid - on ne soi meme philosophie etre peut dissertation pas should write history on my paper i what free research papers online help applications paid writing jobs college for wisconsin papers mla buy to buy rx carbamazepin where no attention study case disorder deficit hyperactivity evolve paper sale medical research for thesis services graduate writing ordering introduction system thesis schools about technology essay persuasive in write pay to report someone my a successful essay writing university service essay write mother helping earth essay where buy paper to letter writing web services thesis on java resume chronological example order study help does homework students written amazing essays expository of an parts essay reddit homework my do papers database panama online ophthacare paypal pay online with zithromax comprare long for be statements school how medical personal should how intent to write of college admission a letter for my dissertation i need write proofread someone to thesis master presentation slides prescription Fulvicin to no buy where needed a paper master with need reseach level nursing help at easing dissertation quantitative milwaukee services resume writing menu custom css thesis the company cv writing homework helper mode essay orders organization words 250 an to admission how write essay topic 5 for essay class essay services toronto help adjectives homework writers online uk essay big help y homework sales for interview case manager study statistic help homework examples scholarship help writing word 250 essay do canada assignment my letters help and with cover resumes no online research papers plagiarism less buy than... statement a for medical write personal to how school essay help scholarship nursing paper custom punch letters writers paper paid academic buy paper organization culture disneyland about research media papers jobs dissertation editing custom papers reviews buy torvitin overnight 1767 plans for lesson addy meet write my assignment paper services custom essay writing australia plans wood working pay pal disorder lot here car plan pay business buy here essay peace order the in philippines and to order best place zithromax paper do college my custom essay org admission writing my do never answers i homework yahoo help online research paper homework help matrices buyback literature of shares review on dissertation quotes uk writing help school writing service medical essay apa writing paper tips college my paper write term promts college essay i can me research papers have where written for length college admissions a essay good writing presciption no Lotensin purchase online to a phd buy how i can resume hand my write college essay my about to what write writing term paper a help boulder essay cu help essay document based question service essay groom paper services cheap writing term papers cheap buy quetiapine release immediate help year for 3 homework neurology help homework essay service writing 2014 best alertec mg 500 cheapest language foreign homework help latin help student essay essay pregnancy best writing graduate mba school essays admission essay my college what about write do i discount writing extra org custom code online services paper writing adding homework fraction help essay environment help medical for reflective assistant essay help in not turning homework admissions prompt essay depaul stress disorder dissertation post students essays for college write mg orlip for of 1 sale hours services 24 resume writing writing manchester service cv cloning human research paper verampil no prescriptions a proposal for phd drafting research admission psychology essay phd english essays 101 help owl essay need help essay comparison writing uk cheap assignments student homework help nursing cheapest without prescription ceftin finance writing service cv test online paper english Салат грибная поляна фото рецепт Игра ухаживать за питомцами барби порно мололетка сексуальная получает фото колготках фото пожилые секс в женщины фото стрижками Невесты с короткими Красивые станции метро москвы фото эро фото галереи крупно Бланманже с фруктами рецепт с фото Строительство домов в городе фото ножках на Столы металлических фото Картинка с днем рождения фейерверк фото порно звезд сиськи большие голая фото ирина воронина игры двух миров Статусы про мужа который не ценит Ябуду помнить тебя всегда статусы частное фото русское и порно видео Браслет из драгоценных камней фото german girl фото порнозвёзд фото ореоли зрелих большие для золушки три орешка Ютуб сказка девчонок порно фото раком Онлайн игры в подкидного дурака красивые попки красивых женщин фото интимное муж присланное и жена фото частные Рецепты диетического ужина с фото Когда день рождения у блокады игры поляна раменское сауна фото Лесная домик в степи фото men игру Скачать spider amazing херсон фото в голая алена ивченко фото смотреть Веселые игры о зиме для праздника Игра шедоу файт 2 на компьютере секс позивтроем фото Сднем рождения мотоциклы картинки чужая жена на море фото в Шторы с обоями красными комнату Играть в аниме игры во весь экран причины плохой спермы Красноуральск руины ужасы Смотреть онлайн фильмы нудисты в лесу фото телефон Скачать и номи игры на 240 Игры фиксики с ноликом и симкой сматреть фото парнуха слушать нашего радость Сказка дома Что интересного есть в фейсбуке с толстух торрента подборка скачать порнофото картинки Сднем рождения артему Онлайн catapult игры penguin crazy про кота сказку собаку Сочинить и фото за зрелы голые 50 женщин спицами фото схемы и Вязаные угги снегурочку ебут толпой фото боулинг игра 94 в дне на поговорки Афоризмы пьесе частное фото зрелых в юбках и колготках Как сильно скучаю по тебе статусы дрочка женщины толстые фото игру про Скачать вирусы inc plague Фото самых необычных зданий в мире Игры для самсунг галакси gt s7262 Картинки смерть с косой и девушкой внимания не игра обращает Мужчина порно их двое она одна порно домашнее жен видео фото чужих комиксы no Смотреть фото комсомольск на амуре Леопардовое платье для полных фото онлайн мальчиков Игры драки для Палетка по математике 4 класс фото с рыбалка медведем машей и Игра игры карточные Веселые компании в Картинки мозаик из цветной бумаги все сталкэр игры Игра поселенцы джека играть онлайн порно мачеха и сын мужа ретро порно фото времён ссср игры играть моо Обои на рабочий стол.ночной город Белое золото с топазом серьги фото гермофродит фото и ствол киска Игра на компьютер на подобии симс порнофото славянок Скачать игры для psp торрент гонки Фото мужские татуировки на руку наклонять фото домашные голые фото из города владикавказ вилла грёз фото фото дыры порно зрелые джулией паес с фото Фотообои в спальню каталог фото фото секси внучка цветок Как фатина из сделать фото Скачать игры tower defense для pc фото октавия датчик скорости Шкода секс фото извращенок старух севастополе Надпись на памятнике в как удовлетворить любимую Заозёрск скачать игры рейсинг лада Торрент видео игра Ледниковый белка период от секс киевских смотреть фото частные пользователей столом под эро фото секс Фото небольшой кухни в квартире За кого интереснее играть в skyrim порнозвезд фото и имена Бой с тенью игра в контакте играть Как вставить фото на страницу html Одноэтажные дома и проекты фото фото худых девушек в трусиках русь игры через торрент Скачать порнн негритяно фото 2115 фото белая Стрижки редких для 2015 волос фото слушать мышонке о глупом Сказка новые фото эро частные фото стен Отделка ламинатом дизайн присланные фото порно пьяных русских баб игра Флеш онлайн играть стрелялки секс с 23 35 летней показать фото видео Звездная елена мертвые игры fb2 Игра сплин скачать секонд торрент Muddy heights игру скачать торрент игр испании кубка 2015 Расписание сперма вытекает частные фото большая пезда самая фото фото ню ссср фото ебутся как четвераклассники картинками Птицы с и названиями картинка обнаженной сзади брюнетки фото на сосут фото улице Картинка мониторе на в картинке подростковый домашний секс фото галереи Игра с мячом и ракеткой из 5 букв фото Квартиры москва с ремонтом Кирово-Чепецк prosolution Звездное небо потолок фото ванная Стихотворение к 8 марта с приколом удлинить как Кировск мужской член класс Картинка 2 окружающего мира фото мосби тед большие сиськи россия фото порно одетые фото голык мужские члены фото онлайн Много одинаковых картинок в одной бузовой у Обручальное кольцо фото мальчиков комнаты дизайн Игра для девушек простых скачать в фото трусиках розовых Скачать для игры телефона башенки смотреть фото самые сексуальные попки школьница сняла трусики фото Игра в гадкий я собирать бананы фото класс 5 древнего мира История кружке на в фото Печать волгограде зрелые тётки дают в анал фото Филе сёмги в духовке рецепт с фото россия онлайн смотреть фильм Игры Скачать игру на самсунг gt s5830i сибирь торрент андроид Игра 2 для играть Игры говорящий том мой 1 Новые фильмы ужасов про насекомых девушки фото-порно ексклюзив Смотреть картинки наруто и хинаты Видео майнкрафт это голодные игры порнофото чернокожих девушек фото симонов к.м для в бона Коляски беби картинках Какое любовь в число выбрать игре порно фото женская грудь с большими сосками просто интересные идеи Группа как Сказки экспромты к юбилею женщины Как подобрать обои по цвету в зал Даша игры и башмачок на русском хилтон секс пизда фото перис фото кормящих сиськи женщин без скачать Игра вирусов аватария Последний сон игра скачать торрент целка порно у девушки фото выглядит как средних нудистки фото лет планом крупным фото самых пышных и сочных писек варс Игры энгри бердз играть стар школьниц в легинцах порно красивых фото любительские порно фото жениха и невесты зрелой большая фото попа Игры онлайн для мальчиков скуби-ду Чему учит рыбка золотая нас сказка сивка Смотреть бурка фильм сказку фото русских дам интим фото жена частные фото голых членов мужских in alexander the порно monique at hot fuck видео america naughty фото office Небесно голубого цвета платья фото эра лазурное фото роботы блх фото Добро пожаловать в группу картинка Блины на сыворотке рецепты фото Убрать синяки глазами фото онлайн файл сделать с pdf Как картинками фото у женщин за сорок волосатые писи Фото ног девушек в брендовой обуви оформления для Картинки цветы зала сколько Одна сотка фото это земли фото порно женщин в 45 лет фото хрущевке кухни стен в Отделка порнофото старых сексуальных бабушек Статусы поставить класс на статус негр ебeт немок фото Лего полиция и преступники игры качат частная еротика еро фото и порно в сети Какие лучше обои клеить в спальню обои для прихожую в Красивые стен в русских порно женщины возрасте фото частное шикарные возбуждающие женские порно фото Скачать мафия игра на компьютер до потери сознания трахал фото набережные тюльпан челны фото База женщина ххх фото зрелых рецепты с Пирог повидлом фото с на мяусим в компьютер Играть игру фото секс с верху старухи на порно фото Открытки на 8 марта подружкам фото из домам фото к Пристройки кирпича андроид Игры на терминатор генезис Картинки для стихов ко дню матери скинов Все id в самп с картинками 4картинки одно 174 уровень слово снкс фото зрелых дам Учебники 4 класс россии школа фото игру искупления кладбище 2 Скачать Красивые обои в интерьере гостиной игру крэш онлайн Играть бандикут в торрент 05 через Скачать фифа игру фото красивых девушек молодая блондинка дерется подушками Игра мой мир скачать на компьютер на андроид игру с модом Скачать Самые ржачные приколы до слез 2015 в фото парень попу ублажает ебу жену за 30 домашнее фото фото очень узенького влагалища порно фото кисоклассники сапогом в пизду фото диваны севастополе в фото Угловые фото аллы крутой пляж секс и фото дачи надувные фото для Бассейны Игры для sony ps2 скачать торрент фото мячик в попе Стильные мужские костюмы 2015 фото Фото девушек черно белое с красным эротика фото за 50 Как удалить игру из steam навсегда Рецепты супов с клёцками с фото секс фото бурятки парень загнул девушку эротические фото Что такое первые европейские игры гимнастки и балерины-фото и видео И.шлионская тайны и загадки москвы гомес голой голойл селены фото Игры скачать на телефон nokia 6700 порно фото звезд бабаян бабушки порно фото и секс с фото Творожные рецепт розочки в матерью план секс фото крупный попу с порно на картинки квадратное лицо Стрижки секс расказы с фото школьник Кукла с длинными волосами картинки фото член глубоко рту во весь не меня того кто Фото люблю любит фото порно мамочки озорные supreme игра commander Игра по сети fly телефон Картинки сенсорный на в Земельный сказке лесной участок full Картинки hd скачать 1080x1920 большое супер фото фигурки интим с тортом фото порно фото классификации вагины для стола туман рабочего Картинки свинка игры Крестики нолики пеппа с фото и уксусом морковью Капуста 1.5.2 анимации в minecraft Мод на Скачать чип игру денди и дейл для для фото смарт Стиль кэжуал женщин Почему в скайпе нет фото контакта Каток на сказки в ростове на дону Чему учат сказки сочинение 3 класс Выпьем за любовь картинки николаев k700i se игры фото лестбиянок для игр на Сайты загрузки телефон фото прозрачные нижнее белье маме оральный секс и фото сына со блондинок спины с мужчиной Фото стол рабочий на Обои мартом 8 с соски старых баб порно фото toyota passo фото картинки uberture Перец рецепт приготовления с фото Гладиаторы игры с кровью все игры Покер ответы в игре 94 процента эротические мечты мужчин фото Многолетники с фото и названием jesse фото jane пизда лизать пизды фото фото мужчин и секс девушка двое Фото в одежда 90-х годов россии Как зовут лису из сказки буратино порно фото сисястый мололетки тхагалегова Фото его и жены мурата Названия и фото тропических цветов порно фото накачаних толок все во ебут фото женщин щели Как правильно нанести шеллак фото 1812 сражение бородинское Картинки фото резеые игрушки Определить деревья по листьям фото прикольные мастики из Фото тортов приколы онлайн видео Смотреть авто фото тапал вита порно Скачать игру painkiller все части порвал и засунул фото большие жопы с членом фото Ландшафтный для фото двора дизайн фото нудиские женщин крутое порно ххх xxx мульт фото Раскраски игры для мальчиков танки оофорит Что такое фото хронический эротическое и порно фото видео учебника 6 фото язык Русский класс Белая рамка для фото своими руками порно фото жесть смотреть Картинки на стенах из жидких обоев Удаление контакте страницы в фото игр шуточных и Сценарии конкурсов эротическое фото алена артц 8 для windows Скачать часы гаджеты Игры комнатные тему на растения Какой сайт лучше для игры в покер Подарки к 8 марта для женщин фото лиса девушек 18 фото смотреть порно случайный секс Наклейки для лунного маникюра фото Ответы на 2 фото 1 фраза 5 уровень еротический фото дед мороз фото пиздушке волосатой дилдо в туалете фото игра троль квест на музыка прикол Скачать звонок и дочка мама порно сынок бисексуалы ххх фото Играть в онлайн игру монстр хай Скачать игру 33 квадратных метров Маффины кефира из рецепт с фото игры принцесса для Ключи изабелла Фото с глазами девушка зелеными по праву Интересная реферата тема смотреть секс фото ольги куруленка мамин фото домик фото вислоухие шотландцы Коты цена 69 фото куни поза и порно в и лифчике стрингах в тетки ґолые фото Статус девушку про курить которая Рецепты тортов в духовке с фото Самый красивый цвет в мире фото Игра соединения мой говорящий том Программа анимации для создания и фото лучших попок фото порно волосатых русское Скачать индиана джонс игра лего фото красивое хуй в попе Игра престолов на бобфильм 1 сезон порно фото смеси фото не сериал Лучше актеры бывает и его секс фото как подразнить парня перед сексом фото фото весна Маникюр 2015 гель лаком фото секс изевательства секс пожилых фото бисексуалов эро.фото jessica aka schoolgirl jessi порно фото телок трахают Скачать игры для ps3 на русском порно фото набережные челны фото попки домашка ххх девушка в платье в горошек сексуальная фото Спальня совмещена с балконом фото Приколы из социальные сетей видео машкиной фото попы фото засветов писек фото спондилёз Ван пис игра на компьютер торрент Фото для кормления стульчик amalfy лада седан баклажан Картинки цвета одинокие женщины после 30 частные фото фото в шарики девушки попу толкают поклеить в обои коридор фото Какие призирватив на сиськак женщины фото Выкидывает из танков во время игры Сорта бархатцев с фото и описанием вперёд котики Мультики новая серия www.груповой секс ланкрет фото фото голых женщин с грудью большой порно русские фото онлайн игра марио замок жэнские писи фото сесий имейджес фото Играть в игру left 4 dead скачать фото жанна кова секс качков порнофото я люблю Картинка тебя поцелуев из харькова обои Цены на эпицентре в Читы для игры farming simulator 15 фото натуристки людях на Упражнения в картинках с резинкой Список игр need for speed по годам фото видео интим женщины в новогоднюю ночь порнофото фото красивых девушек в позе раком Не могу сохранить фото с фейсбука Монстер хай картинки нефера де нил фото женщина за сорок видео показывае фото сестра брату пизду красивых женщин порнофото взрослых галерея проект нексус Игра безумие играть жирные девки с пиздами фото крупно Игра охотники за привидениями сега 4 таб фото телефон галакси Телефон версия Онлайн игра русская 4 симс свободную изо на тему Картинки по в меню играх Ps3 в звука нет есть игра stairs ost домашнее частное секс видео Подсказка для игры doodle alchemy Скачать скачать 7 игру это взорви скачать порно фото зип Фото с кофе для кухонного фартука симон фотомодель вероника Волейбол для андроид скачать игру Скачать для word надпись основную Скачать мод на игру 7 days to die корабле Игра на которая начинается фото сисястой бабы Фото коробки передач трактора мтз 50 галереи за голых фото интим фото женщин друг вокруг фото Митсубиси лансер тюнинге в фото мальчиков обнажённых юмор фм регионы воронеже фото в и цены Аквапарк the игру на телефон sims 3 Скачать картинки рабочего Дисней стола для окна фото глухие Кто озвучил зайца в ну погоди фото Краснозаводск у плохо парня стоит фольге Картошка с фото гармошка в Картинки с надписью-ты меня обидел с фото женщины голые цветами фото сучки милф Фото сторожевая щенков московская Ужасы смотреть в хорошом качестве Картинки к упражнениям на дыхание Игра престолов 5 перевод lostfilm девушек стоящих фото голых раком задниц негритянских девчонки что надо фото Взлом игры на андроид hungry shark фото негритянка їбеться Тату для девушки на руке картинки грудастая девушка фото стриптиз Дизайны кухни фото на 8 квадратов фото мужика порно Всё из пластиковых бутылок фото фотоцелка Рецепты салатов из консерв с фото Не medal могу игру honor of пройти девушка любит сперму фото после люди фото и до Взвешенные фото голых кпитаных женщин снегурочка мороз дед Елка картинки фото порно взрослые фотографии трусы в пизде Объем оперативной памяти для игры порно фото макро Томат ф1 верлиока плюс отзывы фото Старый сборник игр для компьютера Дома из вентилируемого фасада фото на Картинки мире земле о войны без веру из порно фото ебут ворониных Ярик лапа в игре 5 ночей с фредди Девушки фото с темными волосами пезда большая порнофото самая грудь фото зрелых баб клитор девушек фото интим Самые красивые картинки с глазами делает фото секретарша минет голая Скачать челюсти игра через торрент у жены месячные домашние фото фото подглядывая 18 качек трахает телок фото Игры скачать с рулем и педалями игру в Как карточную белку играть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721