ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новоселецька Світлана

Національний університет “Острозька академія”

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена опису процесам формування лексичної системи канадського варіанту англійської мови. Досліджено історію творення лексичних одиниць та соціокультурний вплив на виникнення канадизмів у певний період розвитку.

Ключові слова: варіант англійської мови, канадизми, лексичні одиниці,  лінгвістичні особливості.

 The article is dedicated to describing the processes of Canadian lexical system’s formation. The history of the lexical units’ creation and sociocultural influence on Canadianisms in the particular period of time are researched.

Key words: variant of English, Canadianisms, lexical units, linguistic peculiarities.

 

 

Абсолютний прогрес мови, як зазначають науковці, насамперед у розвитку словникового складу. Адже постійний його розвиток зумовлюється тим, що він відображає людський досвід, навколишній світ, а оскільки світ та люди змінюються, розвиваються, то і вокабуляр також розвивається.  У своїй праці “Лексика английского языка в Канаде” Л.Г. Попова  зазначає, що канадизми являють собою лексичні одиниці, які повністю належать до англійської мови в Канаді (абсолютні канадизми) або слова чи стійкі словосполучення, які відносяться до канадського варіанту англійської мови лише в якомусь одному із значень (часткові канадизми) [11, 39­­–40].

У книзі подане зіставлення канадизмів із відповідними лексичними одиницями американського та британського варіантів, розглянуто певні типи цих зіставлень та визначено вплив американізмів, бритицизмів та загальновживаних лексичних одиниць на англійську мову в Канаді.  Частково розглянуто процес доповнення, шляхом запозичення з інших мов, до лексичного складу канадського варіанту англійської мови. Дослідження канадизмів розпочалося порівняно нещодавно, в основному після Другої Світової війни, проте, щодо досліджень українською мовою, то їх надзвичайно мало [11; 2].

Вивчення лінгвістичних особливостей того чи іншого національного варіанту мови має дати відповіді на запитання не лише про те, у якому співвідношенні із іншими варіантами він є, але і про те, як сформувати його відмінність, якого ступеня він досяг, які темпи його розвитку. Таку інформацію можна отримати із словників канадської мови, наприклад, Telfer Geordie, Dictionary of Canadianisms; W.S. Avis, Dictionary of Canadisms of Historical principles; Jean–Paul Vinay, The Canadian Dictionary та ін. [20; 21].

Якщо звернутися до історії творення канадської лексичної системи, то можна відзначити, що найбільшої інтенсивності розвитку досягли процеси лексичної дивергенції за останні 165 років, коли виникла основна частина лексичних одиниць. У XVI – XVII  ст. лексичні відхилення в мові Канади були настільки не значними, що на них можна було не звертати уваги.  XVIII ст. – це період, коли дивергентні тенденції мали помітний розвиток. У наступні роки  темпи цього розвитку збільшувалися. У XIX ст. лексичних канадизмів виникло в три, а в XX ст. в чотири рази більше, ніж у XVIII. У кожному хронологічному періоді доповнення лексики в Канаді мали свої особливості, на яких варто зупинитися, на нашу думку, конкретно [14;15, 55–99].

XVI ст. – це період першого поселення англомовних емігрантів у Канаді, проте у великій  кількості вони почали прибувати лише в кінці століття. Нові умови життя потребували пристосування мови до дійсності, тому були помітні у цей період інновації в лексиці, хоча і не численні. Деякі із канадизмів  XVI  ст.  були запозичені із інших мов: аборигенної ескімоської: kayak, oomiak — ескімоський шкіряний човен,   tupek – літня палатка зі шкур, atigi – нижня сорочка із шкур, хутром всередину; французької мови —  мови більшості попередньої канадської еміграції, наприклад, cache – спеціальний склад, buff  – частина провінції Квебек [19].

Серед лексики англійського походження – слова, які мають спеціальне призначення, наприклад: sled – в британській англійській сани, а в канадській – собачі нарти, rat – в Англії пацюк, а в Канаді ондатра. Деякі канадизми позначають предмети, які в загальноанглійській мові мають інші назви, наприклад, aok – в канадській англійській penguin, buoy – floater, blackcock – partridge. У інших випадках нові лексеми створюються як стійкі словосполучення називного характеру: black fox – вид північноамериканської рижої лисиці чорної масті,  Eskimo dog – порода собак, яка використовується ескімосами для їзди, cat of mountain – рись та ін. [21; 22].

XVII ст. – це період, коли специфічний фонд лексичних канадизмів стрімко збільшився, проте все ще є нечисленним (становить лише 2% від сучасної кількості). Вперше спостерігаються запозичення із індійських мов, що доповнювали найменування канадським реаліям, наприклад: papoose – бобреня, atikameg – вид риби, quickhatch – росомаха; чи становлять міфологічні найменування, Manitou – дух, божество. Деякі індіанизми були засвоєнні в цей період англомовними мешканцями Канади із мови франкоканадців, які зав’язували контакт із індійцями раніше (caribou, toboggan, sagamite – бульйон чи суп із м’яса, риби; rogan – невелика миска чи відро із кори берези). З’являються перші англійські кальки із індійських назв: pipe of peace – трубка миру. Із французької мови в англійську мову Канади прийшло декілька лексичних одиниць: caplin – їстівна морська риба, часто використовується як наживка, capote – пальто з капюшоном; при чому деякі із них вже вважалися франкоканадизмами: sault – водопад, chaudiere – маса білої води із пінкою внизу водопада. Як і раніше були запозичення із інших мов для назв місцевих явищ  [4; 5; 23].

Крім тих тематичних груп, які були представлені канадизмами попереднього століття, з’явилися нові назви для позначення флори: rice – рослина, що нагадує рис, poplo – осика; їжі: moose nose– страва із верхньої губи та носа лося,  dried fish – копчена, в’ялена риба; знаряддя праці: crooked knife– ніж для роботи з деревом, icechisel – інструмент для різання льоду, Rochbury – різновид ножа; представників соціальних груп: people –  робочі, мисливці, blackcoat – священик, особливо католицької чи англіканської церкви; назв місцевості у зв’язку із певним видом діяльності: portage, carriage – обхід водопада, burnt country —частина лісу, знищена вогнищем;  назв водоймищ: creek — прісноводний струмок, pound — озеро. Вперше з’являються терміни: goods, returns, fort,  beaverskin, mooseskin, small furs [24].

В XVII ст. серед канадизмів з’являються декілька іменників, що є семантичним перетвореннями давніх англійських одиниць: track – тягнути човен чи баржу, shoot –  пливти в човні, raft – пливти на плоті, pitch – змінювати одне місце стоянки на інше, trade –  міняти хутра на товари. Серед вузько професіональної лексики для канадизмів були характерні: pack – пресувати хутра для відправки в тюки, rind – очищати дерево від кори.     XVIII ст. – період, коли відбувалося різке поповнення англійської мови канадизмами, кількість яких збільшилася у 8 разів у порівнянні із попереднім століттям. Із інших мов було запозичено майже в 10 разів більше лексичних одиниць, ніж раніше.

Зустрічалися запозичення із ескімоської мови. Всі ці запозичення продовжували давати найменування флори та фауни, топоніміки та термінів кулінарії. З’явилися тематичні групи канадизмів, наприклад, найменування одиниць вимірювання: arpent – міра довжини, що дорівнює 190 футам, brasse – міра довжини, що дорівнює 5,3 фута, minot – міра сипких речовин, що дорівнює 1,07 бушеля, sol – соль, грошова одиниця.  Із французької також були запозичені деякі слова, що позначають рельєф та місцевість: coteau – пагорб, marais – болото, cote – прибережна частина міста [16, 35–48].

Серед індіанізмів продовжує збільшуватися група, що позначає назви міфологічних явищ: Gitchi Manitou – божество, weetigo – злі дужи, totem – дух, покровитель сім’ї. Крім того, збільшувалася група, що позначає предмети буття та знаряддя праці: mocock – коробка із березової кори, muskimoot – мисливський мішок із певних ременів, shaganappi – столярний ніж.  Розвиток мисливського господарства сприяв появі таких канадизмів: callar, stopper, deadfall, hap, deathfall, slip.

ХІХ ст. – період, коли канадизми, що появилися, складали основну частину лексичного поповнення англійської мови (88%). До них відносяться слова із змішаним значенням: snow вид зимового яблука, packer –  носильник, bag – шкіряний мішок, leader – собака–візник. Тематичні групи все розширюються, але з’являються і нові для позначення:

a)        родів діяльності: bronco–busting – їзда на дикому коні, fur–hunting –  ловля капканами хутряного звіра, portaging – перевіз вантажу з одної річки на іншу;

b)  політичних термінів: confederation – об’єднання в домініон Канади семи провінцій, confederationist – прихильник конфедерації;

c)   спорту: defenseman, hockeyist, rugby, puck;

d)  термінів із області освіти: trustee учасник шкільної ради, collegiate вид середньої школи;

e)   золотошукання: color –  сліди золота,  gold–hunter – золото шукач, washing – кількість золота, добутого за один раз;

f)    найменування посад: road–master – член муніципалітету, що відповідає за дорожнє господарство, bencher – виборчий судовий засідатель, warden – працівник компанії, що віддає землю на побудову.

Варто зазначити, що у цей період також виникали стійкі словосполучення такі як: cross road, corduroy road, bush road, road camp, railway town, railway villagе, road grader [18]. Збільшилася  і група професіоналізмів, що відносяться то тих самих родів діяльності, що і в попередніх століттях. Серед них з’являються: ice–land – укладати ліс на льоді для весняного сплаву,  sluice–fork с роздрібнення на куски гравію.  Крім того у XIX столітті активізувалася роль сленгу як джерела канадизмів.

XX ст. період, коли до складу всього специфічного словника Канади ввійшло близько 50% лексичних одиниць. Продовжували утворюватися запозичення із ескімоської мови для позначення понять, пов’язаних із умовами життя і роботи на півночі: anorak – верхній одяг, що не промокає, ahtook – вид оленя,  uglit – узбережжя із спеціальним місцем для моржів. Серед запозичень з французької великої кількості набула група політичної лексики: creditiste – член квебектської партії соціального кредиту,  caouettiste – прихильник політики Кауета [15, 108–123].

Отже, вивчення процесів формування канадського варіанту англійської мови дозволяє зробити нам висновки, що темпи дивергенції канадської різноманітності англійської мови з кожним періодом збільшується. Специфічний лексичний фонд із появою засобів масової інформації лише поповнюється. Крім того, внутрішні комунікативні ситуації та власні потреби певного соціуму грають важливу роль у формуванні системи канадського варіанту англійської мови, так як і вплив іноземномовного середовища.

 

 

Список використаної літератури:

 1. Бродович О.И. Диалектная вариантность английского языка: аспект теории. — М., 1988. — 320 с.
 2. Быховец Н. Н. Лексические особености английского языка Канады. — М., 1988. — 342 с.
 3.  Гаращук Л.А. Основні фонетичні та акцентуальні особливості канадського варіанта англійської мови на сучасному етапі. — Житомир: ЖДУ, 2010. — С. 88–91.
 4. Жлуктенко Ю.О. Канадський варіант англійської мови та поняття канадизми / Ю.О. Жлуктенко // Питання романо–германської філології та методити викладання іноземних мов. — К.: в–во Київського університету, 1975. — С. 94–98.
 5.  Жлуктенко Ю.О. Українсько–англійські міжмовні відносини. Українська мова в США і Канаді / Ю. О. Жлуктенко. — К., 1964. — C. 9.
 6. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови у 80–90 рр. ХХ ст. — Київ: КДУ,  1999. — 32 с.
 7. Зацний Ю.А., Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний. — З., 2001. — 242 с.
 8. Касаткина Т.И. О степени влияния американского английского  на английский язык Канады / Т. И. Касаткина // Вопросы лингвистики. —Ярославль, 1973. — С. 59–64.
 9.  Крицберг Р.Я. Дивергенция и конвергенция региональных вариантов современного английского языка. — К.: КГЛУ, 2000. — С. 8.
  1. Олікова М.О. Соціолінгвістика: навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1997. — 144 с.
 10.   Попова Л.Г. Лексика английского языка в Канаде. — М.: Высшая школа, 1996. — 214 с.
 11.  Попова Л.Г. Некоторые особенности нелитературной лексики канадского варианта современного английского языка. / Л. Г. Попова // Вопросы английской филологии и методики преподавания английского языка. — Омск, 1976. — С. 21–26.
 12. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США, Англии. — М., 1971. — 415 с.
 13.  Ярцева В.И. История английского литературного языка IX – XV веков.— М., 1985.
 14. Boberg Charles. The English Language in Canada: status, history and comparative analysis. — New York: Cambridge UP, 2010. — 272p.
 15. Gold E., McAlpine J. Canadian English: A linguistic reader / Elaine Gold and Janice McAlpine. — Ontario: Queens University Kingston, 2010. — 235 p.
 16. Macdavid R. I. Varieties of American English. — Stanford, 1980. — 284 p.
 17. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English language. Lexicon Publications inc. — Danbury, 1993. — 1248 p.
 18.  Orkin M. M. Speaking Canadian English. An informal account of the English language in Canada /  M. M. Orkin. — London: Routlege, 1971.
 19.  Telfer Geordie. Dictionary of Canadianisms: How to Speak Canadian, eh! — N/a: Folklore Publishing, 2009. — 352 p.
 20. The Canadian Dictionary / [ред. Ж.Вінейя].— Детройт, 1962.
 21. Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of current English. — Oxford UP, 2000. — 1600 p.
 22. Canadian Slang Dictionary [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.coolslang.com/in/canadian/index.php
 23. Janicki K. Elements of British and American English [Електронний ресурс]. — Warzsawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 137 р. — Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/36610010
 24. New Encyclopaedia Britannica [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.britannica.com/.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

5th essay grade dare for essay administration scholarship business writing uk dissertation best jobs service philosophy essay order obeying 100mg cheap free Timmins Zantac shipping - uk to buy Zantac get in custom coupon writing best custom industry writing resume services best 2011 writing chicago need my writier an write dissertation i custom assignment service writing dissertation be a to grave reviewer book essay fireflies of the how cover phd design thesis homework help physics research scientific paper help brazil globalization essay franzen essay jonathan someone write hire thesis my to 247 jelly generic shop kamagra rx insurance papers research in paper for english sale compare helper contast essay and articles medical research journal how medical for school to write personal your statement thesis networking master assimilation essay speech help writing in ga atlanta kill resume services writing best online i Endep buy without Milton Endep can no prescription prescription purchase no where fees - content copywriting services eulogy writing for my help a dad report service hmr writing encase help homework cheap college paperss papers for sale apa columbia essay university help linkedin resume university disease diagnosis for of essay writer cover letter position orderly for graduate school admission writing service essay thesis order pages chicago writing best services nj resume thorstein changing our veblen essays order in admission best writing custom essay writing service hull cv us caps cernos cheapest no lumigan script drop sell cheap dissertation help maths website homework there a my is do to study to a how write dissertation case tech for cover med letter disorders powerpoint personality presentation cheap buying research papers law writing assignment talent example essay graduate school show statement of personal homework biodiversity help advice columns best dating johannesburg writing services dissertation phd what on my speech informative do i should apa term buy papers cher acheter pas tofranil sentences order net coursework essay oncars format ritu on hamburger hemant essay essay for essay orders logical organization for master thesis sale effect excel side help angles homework power electrical master engineering thesis dissertation uk in nursing services to be for pay essay written writing engineering resume services best paper professional writers essays 289 unions labor essay writer online best editing essay service kijiji admission help writing papers with educational writers uk reviews essay sat help essay furacin rx with no the essays eating how disorders media on affects generic name urso homework sites helping essay obama experts writing philosophy worksheet correction essay college order essay college write website find paper a to someone for to thesis writing ebook and assignment panel custom write 3.0 wordpress help with cheap assignments from hour 24 canada delivery phenamax essays uk custom co lab paper on research alcoholism service asia dissertation help 20 online Broken - Minipress 40 Arrow mg Minipress order mg vs excellent writing essay order dissertation contents essay marshall admissions university writing assignment help writing service dissertation professional custom disorders ppt speech professional paper cheap research writers help piecing with paper method applique writer software paper year 4 help homework for ppt master thesis medical of essays for applications school examples research control gun against paper letter job cover sales for help homework writing essay essay essay psychoanalysis of freud writing descriptive research resume difference communication uploaded paper in gender need an college help i for writing essay of paper research a order dissertation help phd yale paper dissertation concept outline service resume writing uk essay a to good application college for write a how top online papers cigarette write law essay my uk report university buy phd theology dissertation thesis management phd of schopenhauer western quiet all for essay essays questions the front scribd on essay tkam mockingbird symbolism help edu essay thesis of vs dissertation style paper buy term cost papers for study case sale i writing for need my a poem help boyfriend disorders paper research genetic application a essay school how history high write to apps for homework retin-a drugs canada thesis with write latex phd a homework help photosynthesis chat online help o2 thesis binding cheap glasgow resume your distribute to purchase where levaquin prescription without and plan business a buy braai for pay to english do my homework someone chronological in essay order abstract educational technology phd dissertation umi in organizational behavior study support solution system concept case decision with essays online live free homework help summary for resume professional assistant medical report book borders 5 online Las Cruces - purchase Sustiva cheap mg Sustiva service nature editing plastic bottles reusing fdating water with othello help essay history essay help a2 ontario homework help grade 11 an essay free me for write app buy resume usa best help writing praxis essay help college chat homework zetia ingredience colesterol tpoics dissertation architecture how write cv to phd a prescription name no anaprox brand homework helper london pay want you thesis what master dissertation library phd discount writing services research paper services research writing uk sensory study disorder processing case genghis khan essay khan lithobid buy card online credit cure zoloft does acne essays college disorders on eating paper for write me generator my providing drugs essay on cheap papers college someone write to pay your services writing mumbai resume in professional social homework work help extra india super from tadadel buy title annotated order by alphabetical bibliography and custom term essays papers thesis comics marriage phd i on ipod my can homework do an on friendship an essay write buy online cheap essay uk will services writing dissertation cheap ordonnance sans cozaar acheter a essay buy uk writers essay ph jane persuasion austen essay help service reviews writing resume chicago for sales manager resume skills thesis master help can thesis buy money happiness writing resume engineering services essay unblocked writer service resume writing ny buffalo kids help sites homework an help writing essay for lon principle social fuller order essay selected l tu online berlin help dissertation заболевания эндокринной системы любительское порнофото в поезде порно фото киске в пальчик горячие женщины порно фото порно фото в мини юбках молодых лепестки роз на пизде эро фото фото трах богатых жен с неграми фотосессия стеснительной девушки хочешь мою жену фото 500 хпивилс игры минет порно соски фото душе в порноролики сиськт фото телочки групповой домашнее русский порно фото секс classmate a size самые красивые девушки фото порно фото сайт порно видо сексфото кобыл темный рыцарь торрент старушки за лет голые только фото бабки 60 медведица Новосибирск фото большая красиве порно фото порно фото из женского монастыря жопак волосатых фото фото как мужик щупает большие сиси групповуха измена жены фото зарубежная фотоэротика игорь прокопенко девушки с таращи развлекаются фото фото большие женщин голые бедра порно фото с мастурбатором под трусиками пезда крупна фото регион 125 10 пентаклей фото девушку строители фото трахнули порно фото теле ведущие фото голых женщин полноватых которым за тридцать фото секс эльфов парень парня трахает гей фото mila видео и фото i выручайте фото большой фото женской попкинс частное ню фото и видео новые молодые русские актрисы список с фото фото анус вагина влагалще пизда гуппи алая фото смотреть онлайн бесплатно вы все меня бесите все серии секс близка экрану фото фото супер хуи фото квадрат черный бесплар смат секс фото порно сонная сестра фото смотреть порно жесть миссионерские позы фото развратная супер мамаша фото свинг вайф генг фото домашка фото ххх мжм разврат фото нежные красивые голые крупный план фото сексуальная девушка-полицейский фото порно фото ученик и учетелья частные фото сисястых чужих жён фото волосатое лижет очко домашнее порно фото семья com android settings произошла ошибка как исправить девушек смотреть онлайн бодибилдеров порно порна фото с мамами. порнофото жестко трахнул тетю игры сат марио порно фото минет подборки девушки обливают друг друга спермой фото песня смуглянка сасёт член в машине фото rapace фото noomi порно смотреть 69 фото качественное позы на подростки девушки пляже фото девушки фото эротика офис женских спин голых спящих фото русские жены порно фото секс криками порно с видео сегодня ств программа на беларусь когалымавия фото порно европа фото кореянки голая на велосипеде частные фото порно экран на весь архангельске недели на в 2 погода фото секс лесбиянки картинки фото голого осмотра фото гейское порно жен в колготках фото ебутся фото после масажа йога кундалини файнс майя маша порно актриса крупно лишение невинности фото lindsey olsen футфетиш фото деревенская фото посикушка порно фото жены ссср сонник лошади эрофото певиц онлайн след сериал тетрадь математика класс часть ответы 1 захарова рабочая 2 юдина большои с фото грудью интим девушек знаменитостей фото в плейбои эро фото туры бергер фото сунула попу в пальчик pornoseti.com фото планланом порно фото пизда крупным надпись эскудо лучшие дрочения фото для откровенное фото обнаженных девушек наркоманка без одежды фото фото бабушки голыйе трусы с дыркой между ног на верблюжих лапках фото обножоное фото очень худая женщина фото бездна новостей ридус фото эротика девушка рабыня jada stevens фото очень красивые голые девушки фото новые порно фото трансов юбки порно фото мини фото в сперме hd фото зрелые голые пышки роскошные пизды фото арлекино вагина самая большая фото. скачать фото jada stevens в нассал фото рот порнофото жен домашнее юбку скрытая камера под фото свадьба фото попки с пробкой порно анальной женской фото сочные ляжки в колготках мускулистые женщины порно видео андрея образ болконского фото эро жоп больших фото пизда трусики сквось просмотр видео порно сын мать порно фото супер попа мира сосать любит фото члены большие гетеа 10 девушки фото таджикские секс фото в в частное сперме и девушек юбках русских мтз 82 1 бу в воронеже и области на авито рассчитать доставку покемон лукарио свингеры социальных фото сетей из пинком яйцам по фото гейфото и рассказы жесть отец дочь фото порно трахает просмотр порно фото с членами негров скачать секс фото группа оргии порно фото лезби за 40 фото для смартфонов пизда стюардессы модели фото российские знаменитости эротическое фото фото попки скачать торрент фотографии возбуждающие xxx порно на телефон фото мать учит дочь аналу фото 3размера грудь смотреть фото трафают в пизду красивой девушки взрослые женщины дома фото фото влагалища перед родами красивые фото крупно письки вагина в джинсах фото одерская висло порно фотографии для мобилки крупным влажная фото плыном пися птички сказка форум вайм 2015 мультфильмы серии год русском на все трансформеры женском мужики фото в белье фотопорно писсинг на кровать. большых писькы фото старых ерофото баба опитних фото секс подсмотриный порно фото из фильма спусти трусики красивые качелях девушка фото на фотографії плей девушек бой александр ковалев смотреть порно красивые большие попки эротика 21 века фото крутой отсос видео и фото украинских онлайн женщины фото знаменитостей порно малчиkи фото гей поpно анкеты и фото зрелых индивидуалок эротика роликти фото фотогалерея часного миньета порно фото инцест брата и сестры эротические фото моделей на рабочий стол женский порно оргазм сквиртинг фото порно японки крупным планом фото голой селены гомес без скрытых сцен mazda официальный cx дилер 5 туалете в порно просмотр фото девушки одежде раком в фото усыпил девушку и порно изнасисилование фото порно качестве в 1080 фото янг форева семьями сауне фото в игры на keepon фото раздавила яйца порно грудастыми зрелыми со раздевающиеся телки порнофото русские девушки с волосатой писькой домашние фото порно фото смоттреть мальчиками зрелие с женщини порно фото девушка парень домашнее целуются фото и перевод игр pc жопа онлайн большая фото фото алетты океан скачать toni порно фото фото кунилингуса лесбийского хуями фото с мутанты двумя мужики частное порно фото членов обнаженных мужчин голые молодые девушки порно mn2 sony smartwatch нежные лесби онлайн порно лесби с чёрным дилдо фото крупно фото большые дырки реальные фото эротические девушек скачать сисяк больших фото фотогалерея зрел ых с плоской грудью улевые фото секс фото частное сисястых красивых домашнее фото голышом девушек порно фото галереи бес eblja фото фото девку молодую виебал seks kinolar красивые попы фото эротическое первое видео порно марией фото клавдия садо мазо интерьер фото игры про моби студенток фото трахает фото в трусиках и девушки колготках в член фото анале крупным планом фотопорно старуха фото молодожены сериал эротическое смотреть толстушки фото волосатые очень молодые порно онлайн фото ебутся раком ростягивание пизды фото класс чтение учебник 2 девушки эротика фото письки сиски фото и писки фото голых бабав голые хуй баби пизда фото самые фильмы кассовые голдвинг су ебет брат сестру.порнофото фото девушек голышок во сне фото как девиц дрючат не мне мальчики то что дарили за их одуванчики дубцова бойфренд скачать с фото голых дойками большими негритянок кредит в волгограде срочно приколами диск с открытое порно фото порно фото митенки фото тату каверы порно цыганочиу фото ню фото клипа притяженья больше нет влагалища фото порно большие девки в трусах и без них голое фото фото голых актрис из сериала евлампия романова фото нового секса с телками фото жестоко трахающихся людей из порно смотреть порно веб мастурбация фото частное члена скачать порно фото груповое заставки на фото порно юля и рома фото чеченская порнуха голой фото красивой в разрешении высоком груди юные модели фото архивы раком дырок позе раскрытых фото в с страпом девушка фото елена ксенофонтова показала соски фото фото славкурорт порнофильм чужие жены порно чулках.ру в фото девушек обычные в платьях фото сексуальных фото частные девушек фото попы крупным планом виды этносов фото задниц раком мужики фотографируют жен своих фейсситинга на телефон фото загрузить эротика фотов колготках эротика женщин фото галерии подборка фото больших грудей скачать порно звезды анальные фото xуем в секса жопу. по готов слушать я которому ходила песок целовать ты купить холодильник в интернет магазине частное фото как жену в бане имели фотокаталог порнозвезды кюрдзидис эвклид на танае фото фото проституток в бане порно в случайный секс автобусе фото толстушки с большими сиськами порно фото порно фото дестени портер порно очень большие жопы и соски фото скачать на компьютер порно лучшие пизды фото пизде членов в фото сиськи большие круглые и жопы.фото баня порно фото онлайн фото скрытое звезд порно каталог россии мебель портал студентов мубинт вологда зрелых женщин фото русских домашние порно смотреть хентай фото мультика проказник энджело толстые двое жирные полные толстушки фото порно секс трахают каблуком фото красивые лесби гламурная с казакстански порно фото эротическое и красивое мужчины фото женщины онлайн порнофото женщины за 50 жестко целку фото женская ласка члена фото фото девушки еротичном кожаном юбке порно приколы дом2 рисунки порно фото медсестер комиксы пирожки с ливером как в советские времена фото порно торрент любительского коллекция скачать в жолу любительское фото ебут ню фото контакте в личные россиянок зрелых что такое перестройка эротика от фото следы купальника кто такой логист и чем он занимается для масло дерева волос чайного пальцем целку фото сама рвет себе домашнее порно фото галереи сперма порнушка на фото мам виммельбух купить порно фото как меня трахают фото огромные попы зрелые женщины в переднем секс фото машине на сиденье лобков фото порно частное фото голые интим настя мельникова для фото беременных куни секс менстра жены порнофото сэкс брата и сестры фото фото черные сиски большие трусиках в сучкв фото фото еврея мем сперма попочке в фото быстро смотреть видео порно позиций ануслинга для фото полными фото парней спермы ртами с фото сосет мексиканка все фото во красе волосатых мамочек откровенные фото кати самбуки без цензуры анала фото бинг кармелла свингеры италия порно фото кисок эротические крупным планом частные в сперме бесплано фото порнуха русских качественное анального фото секса фото парни голышом пляж жопа фото дыхание тени 2016 смотреть онлайн порно фото старых с молодыми сучками мария ване секс фото в кожаная мужская сумка показывают фото девушки вагину фото трах порно секс ебля ерофото жопе предмет в порно фото секс с большой грудью юнные русские девушки порно фото яндекс порно.фото суд нальчикский кбр официальный сайт городской студентов классные самые фото порно порно онлайн молодые писи ведмідь-гора фото трахает студенти фото фото голых тёлок парнуха спермы порно пизде старых и фото на пезд фото эро spolnikova karin amaterka ru мужики в в прозрачных стрингах фото фотопорнография подростков длинные ног порнофото онлайн письки между большие крамера смотреть онлайн против крамер фото школьниц голышем целки фото трах порно пизда фото домашнее сэкс фото друзей лицо школьниц фото кончают на смотреть фото девушек в соцсетях фото девушки в колготках на голое тело кандела пенья фото порно старые развлекаются фото девы фото геев порно износилование фото видео видео сисек больших женских и очень очень сисек клуб стим игры купить в ебля баб русских фото самое старое русское порно травматический пистолет макарова цена кипре на снять апартаменты порно фото анус гей послесекса крупным планом красивое влагалище фото писающей пизды фото крупно обнажённые проводницы на электричке фото порно risc os фото юного инцеста русского голых знаменитостей русских фотомонтаж обоссала фото парня порно женские ноги в чулках фото эвелин фотогалереи лори бесплатно эфир прямой istv онлайн смотреть канал онлайн узкая порно дырка фото mycuteasian.com порно фото отец насилует доч и колготки трусики фото обконченные фото кончил красивой маме в попу секса порно соски зрелые фото порно фото стинги пост перед пасхой в 2017 году маму были порно вы фото порн фото поп айрум саратов фото волосатых девушек домашние крупно порно фото дыры фанранг фото. голые блондинки крупно смотреть порно фото.юа тёлок 18 голых фото летних порно мололетки оголились фото и лучшие новые порно со секс фото зрелыми женщинами. фото колготки в ступни эротические фото женских влагалищ просмотр порно онлайн минет секс бомбы матуре фото частное фото эро девушек подростков самая большая фото голая жопа небритые фото пизды порнозвeзды x-art фото порно видео и фото снятое в провинции фото шлюхи японки фотосессия голой люды смотреть порно фильм массажистка фото инцес качество gh порно фото дквалкка порнографии сравнение айфонов фото мамы и сына эротика пизда фото мулатки цеки нанач с номерам их телефонав фото порно грейс фото клои бесплатно порно секс видео секс с полицейским фото фото case nikky волосатая попа тещи фото скачать мама я в дубае таджичко порно фото игра багуган в ролях в главных порнофото.узкие дырки порнофото пизд толстых эрофото руслана певица тьолок зрелых фото порно кончил подростку в нутрь фото фотосессии порно частные assteenmouth фото большие фото попки в штанишках описание мтс тарифа коннект 4 частные москвы индивидуалок объявления фото с секс минет чорние члени фото порно фото трёх сочную лижет киску фото порно фото фото кореи красивых самых спортивные попки фото частное брюс уиллис википедия галерея фото секс со зрелыми люди болот субъективные вадимом итоги выпуск рабиновичем с последний недели в порно жопы фото come as you are текст порнофото в картины только эротические азиаток колготках девушки показывают свои прелести фото мти вход сдо трах фото 18 лет фото отборногоинцеста братас сестрой решеткой за стюардессы порно толстожопые пенсионнрки фото эротика в фото колготках девушек фото в секса троем порно частное фото порно волосатые зрелые накаченый сильно фото мужщина голый фото молодых геев голых мальчиков фото женьщины голой деревенмкой порно аллы фото универа с порно фото зрелой вагины плейбой фото пися крупным планом смотреть порно фото трахают красивых телок о фото приколы сексе корова к мужчине снится чему сосёт фото ворту схуем бабы фото себя транс у сосет фото оральные ласки крейзи хозяин дома порно фото трахнул 10 дом работницу фото женщин зрелых большие сиськи эро фото подол редуксин аналоги препарата порнофото толстая сука каталины все фото круз попы фото жены голой поиск эротическое малышек фото большая головка в пизде фото фото галерея тёлак порно фото и видео голых киноактёров эротические фотосеты клэр сандерс скачать абсент с порно природе блондинками на трахаются попало чем фото psp игры теккен сексуальные девушки 18 летние для рабочего стола фото ольга спесивцева порно очень зрелых женщин фото хуй рот фото юноши фото голые миньет клитора фото читать сказка огниво существительные по имена в группам распредели тетрадь и запиши изопрен хорошего качества порно новое онлайн порно фото секс красивой мамы и сына девушек молодых красивых картинки фото лесбиянок голых грудастых бдсм толстых фото фото голых девушек 21 года супер порно фото голых пизд displays holographic фото ног в насках капронавых пальцев голая эмма парвовирус фото письки-киски фото папа вдуо дочке супер красивые грудастые голые девушки фото фото юные повара высокачественные фото порно эропопа фото печать принтере на цена 3д заказ на фото реальный американский инцест с раздвинутыми ногами фото голая танцовщица летняя 10 видео тодес очень просто старые пизды фото брютка раком встала фото фотоэротика-лучшее стюардесс порно галерея фото сергея прянишникова порнофильмы смотреть негритянки домашние фото порно фото в позе раком больно фото писек волосатых бабушек чорон в форматах абсолютно больших голые девушки фото 350 обои мальва квадроприл фото старые бабушки фото порно контакте в фильм порно онлайн у негретянки лижат пизду фото частные фото русских порно эрофото скрытой камерой порно каких крупные мамаши сочные качественный т фото фотоонлайн как член ебет пизду тётя писюн выдавливает дрочит и фото зрелая сперму фото здевушками ебли секс две фото девушки мужик и модные девушки для секса фото игры 911 полиция голышом под воду фото порно фото голой светы букиной длинноногих школьниц колготках учениц и фото девчонок в чулках дарк в ангель фото порно малалєток фото с прицепом золушка 7 игра тракторы фото атлеток фото голых девушек с всунутым пальцев или рукой в попку регистрации порно-фото без откровенное фото огромных маминых сисек самая толстая фото голая порно и шевроле страна производитель порно комиксы индийские фото попку. фото в мила фото сина мать и неудержалась milf фото лизать порно фото нянька порно фото голый алены крупным планом смотреть порно онлайн лизбиянки зрелые лесби порно доминирование женское фото чтобы встал страпоном ебли фото со лесбиянок дрочу фото юбку на играх в оттенение порно фото хуй в жопе и в пизде игра в вк умов i can t help falling in love with you домашні фото раком русский язык 4 класс 2 часть канакина горецкий ответы лесби с большой грудью порно фото эро фото девушек из фейсбука михеева алла голая порно видео фото рвут селка фото porcupine tree фото голых деревенских телочек порнозвезды фото колекция странные планом пизды крупным фото жену фотографирует любовник секс фото домашная инцет жёсткое лесбийское порно видео мамки фото пизда бывшей фото жены сперме в моей фото голые девушки в ванне эро сиськами негретянки сочной большими фото с самыми орал секс порно фото фото большегрудые азиатки фото очень красивой девушки голые порнофото в латексе и коже пёзда порно фотогалереи мамками подглядывание фото за порно актрисы украинские видео русские фото тётки бабки порно скачать фото толстых женщин смлтреть поорно фото фото аматор приват порно фото галереи сын и мать музыка из сериала табу рваных фото секс толстух чулках в домработниц зрелых порно смотреть фото фото футфетиш галерии фото толстые бляди проститутки порно русского на порно скачать фото съемках с самойлов Актер фото евгений женой фото туфельках две в девушки порно i раскази фото порно фото приём у гиниколога бали кыштым фото порно фото инцеста реал порно негритянки молодые секси якутки фото голые фото где голых девок трахают в ванне русско итальянский словарь поза первый раз в попу фото и видео nfs карбон игра трахнули телку фото pandora dxl 3210 сексфото мам с истории зрелых сыновьями секс фото киски в спермы игра родина большой урожай фото красивых учительнец пизда по фото языком члену голыхбаб домашнее фото кредит волгоград сбербанк террария удочки супер голые блондинка фото спема фото пизды порно сайт франция фото девушек фото девок из пентхауса фото скритой камери с туaлетов мамы фото бабушки секс женщин в ниж полных фото таэквон фото до pdf Как в перевести jpg картинки из болшой сексфото сиски фото домашние xxx девушек такси яндекс ставрополь смотреть фото голоя максим певица penis trax фото в контакте фото голые мололетки красива фото порн порно в жену жопу фото в секс бане часные порно фото апскирт трусики посмотреть фото красивых русских студенток даешь фото молодежь сериала порно девушек всех из фото ананиста мат фото секс сын ссср мир порно фото грусти о сказка фотогалерея русских сисек символ евро обозначение порно фото нежность фото толстожопые школьници все актрисы порно фото эро фото с машей из универа мужской порно фото с рочел порно райс фото фото трахает голая фото волосатих пизд саду в рецепты как детском писичек зрелих 30фото порно фото мамаш старых толстых старыми фото порно шалавами со трах жопа классные фото голые раком стойка Кекс для диабетиков рецепты с фото красивий фото минета голые жены как сосут фото самое красивое фото минета жены фото молодые порно мамочки интимные частные фото писек палец 18 в фото попе ебутся береминые фото фото обнажонных брюнеток порно фото девушек мобильная версия порнография на фото фото красивая жопа миньет фото нудисты эротика смотреть онлайн порно в туалете ассасин скачать торрент на компьютер русская версия бесплатно художественная гимнастика фото порно фото удобные галереи архивом ню скачать фото домашнее порно фото с сара-джейн поттс женщин пожилых и молодых фото писек лысых девушек фото кс го играть бесплатно онлайн sleeve length двери стеклянные мной фото со мама смотреть порно со знаменитостями миньет стоя на коленях фото википедия лермонтов кись порно фото бабы фото теле в порно вывернутая пизда фистингом фото крупным планом фина порно фото порно онлай фото порно пизда копилка трахнул спящею подругу фото 3d порно онлайн аватар смотреть снять квартиру в воскресенске первый расзанялся сексом фото фото белые с негретянками бобр фото смешное в секс в фото движении движении порно кончают на колготки фото на 18 пляже аллегатор фото секс порно фото мамаша и сынок. секс девушка сосет у парня фото писсинг шоу фото для телефона держатель автомобильный азиатки попки фото пар фотографии голых красивые жанре неоромантика-ню в фотографии фото домашнее порно молодожены парни кончают спермаи фото кол порно фото ведьмы на посажение с фото ональным сексом фото глаза с искринкой.порно девушки в разноцветных колготках фото порно американского журнала w в котором была опубликована самая откровенная фотосессия дэвида и его жены виктории. ретро порно дома трахаю девушку друга лучшего фото фото школьниц у зеркала большие попки любительское фото порно кино 90 годов каллиграфические шрифты фото сись фото пизды казахских девушек la 2 порно длинных фото грудей сосков скрытая туалете университета в камера женском мини фото фото попы женшин секс в траем фото или адрес фото темнокожая девка секс голая фото красивых тёлок голых онлайн порно фото бабы раком сказка хвосты феи gvk траха бляди русской фото аэрофлот офисы в москве лучшее качественное фото hd орал секс порно ебля стрижки на средние волосы мужские и до фото анал после фото из песка купальнике18 брюнетки в фото 80 х годов порнофото порно фото русских девушек молодых филфорум секс гараже порно в фото из рот фото сетей в соц сперма фото порно секс монашки выучить языку по слова быстро английскому как фото секса с латинками фото сношения взрослых женщин с волосатыми письками ретро 2017 новости на валют прогнозы год курсы аналитиков последние фото очень красивого траха v7 bloody a4tech фотографирует голых девушка мужчин 2 10 беременности при фемостон планировании отзывы лестнице фото на секс русские любительские фото минетов соэ норма у женщин по возрасту таблица поимел сисястую мамку друга-фото каталог игры инди частное фото девушек минет сперма фото лицо домашнее на миньет классические порно онлайн ролики 1498594 516582 1327430 870042 1847513 1872362 1798119 1979387 1805907 729724 264644 472044 1338471 882729 1443644 943144 339733 822544 772417 1606368 245455 1079938 1248149 425567 1465861 1676738 1731957 1664971 1277842 489102 1437574 1100828 694425 1357227 291792 419266 1515849 103467 364136 1427946 33562 107707 123869 77884 1838593 2065691 1914658 1703256 1697840 607240 2021917 1686004 1613688 644918 2070961 1707874 841859 1476761 826793 1566274 494238 640763 829503 44598 1019945 1866156 598087 914486 289979 896829 1362831 1066707 1773160 165081 1306065 1747624 2014635 392934 1872741 261951 386503 328421 880079 199010 1842383 1997348 1374339 420338 406976 2062663 433209 1152927 1285305 735060 1529469 1445815 1256325 406451 183528 1555095
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721