ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новоселецька Світлана

Національний університет “Острозька академія”

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена опису процесам формування лексичної системи канадського варіанту англійської мови. Досліджено історію творення лексичних одиниць та соціокультурний вплив на виникнення канадизмів у певний період розвитку.

Ключові слова: варіант англійської мови, канадизми, лексичні одиниці,  лінгвістичні особливості.

 The article is dedicated to describing the processes of Canadian lexical system’s formation. The history of the lexical units’ creation and sociocultural influence on Canadianisms in the particular period of time are researched.

Key words: variant of English, Canadianisms, lexical units, linguistic peculiarities.

 

 

Абсолютний прогрес мови, як зазначають науковці, насамперед у розвитку словникового складу. Адже постійний його розвиток зумовлюється тим, що він відображає людський досвід, навколишній світ, а оскільки світ та люди змінюються, розвиваються, то і вокабуляр також розвивається.  У своїй праці “Лексика английского языка в Канаде” Л.Г. Попова  зазначає, що канадизми являють собою лексичні одиниці, які повністю належать до англійської мови в Канаді (абсолютні канадизми) або слова чи стійкі словосполучення, які відносяться до канадського варіанту англійської мови лише в якомусь одному із значень (часткові канадизми) [11, 39­­–40].

У книзі подане зіставлення канадизмів із відповідними лексичними одиницями американського та британського варіантів, розглянуто певні типи цих зіставлень та визначено вплив американізмів, бритицизмів та загальновживаних лексичних одиниць на англійську мову в Канаді.  Частково розглянуто процес доповнення, шляхом запозичення з інших мов, до лексичного складу канадського варіанту англійської мови. Дослідження канадизмів розпочалося порівняно нещодавно, в основному після Другої Світової війни, проте, щодо досліджень українською мовою, то їх надзвичайно мало [11; 2].

Вивчення лінгвістичних особливостей того чи іншого національного варіанту мови має дати відповіді на запитання не лише про те, у якому співвідношенні із іншими варіантами він є, але і про те, як сформувати його відмінність, якого ступеня він досяг, які темпи його розвитку. Таку інформацію можна отримати із словників канадської мови, наприклад, Telfer Geordie, Dictionary of Canadianisms; W.S. Avis, Dictionary of Canadisms of Historical principles; Jean–Paul Vinay, The Canadian Dictionary та ін. [20; 21].

Якщо звернутися до історії творення канадської лексичної системи, то можна відзначити, що найбільшої інтенсивності розвитку досягли процеси лексичної дивергенції за останні 165 років, коли виникла основна частина лексичних одиниць. У XVI – XVII  ст. лексичні відхилення в мові Канади були настільки не значними, що на них можна було не звертати уваги.  XVIII ст. – це період, коли дивергентні тенденції мали помітний розвиток. У наступні роки  темпи цього розвитку збільшувалися. У XIX ст. лексичних канадизмів виникло в три, а в XX ст. в чотири рази більше, ніж у XVIII. У кожному хронологічному періоді доповнення лексики в Канаді мали свої особливості, на яких варто зупинитися, на нашу думку, конкретно [14;15, 55–99].

XVI ст. – це період першого поселення англомовних емігрантів у Канаді, проте у великій  кількості вони почали прибувати лише в кінці століття. Нові умови життя потребували пристосування мови до дійсності, тому були помітні у цей період інновації в лексиці, хоча і не численні. Деякі із канадизмів  XVI  ст.  були запозичені із інших мов: аборигенної ескімоської: kayak, oomiak — ескімоський шкіряний човен,   tupek – літня палатка зі шкур, atigi – нижня сорочка із шкур, хутром всередину; французької мови —  мови більшості попередньої канадської еміграції, наприклад, cache – спеціальний склад, buff  – частина провінції Квебек [19].

Серед лексики англійського походження – слова, які мають спеціальне призначення, наприклад: sled – в британській англійській сани, а в канадській – собачі нарти, rat – в Англії пацюк, а в Канаді ондатра. Деякі канадизми позначають предмети, які в загальноанглійській мові мають інші назви, наприклад, aok – в канадській англійській penguin, buoy – floater, blackcock – partridge. У інших випадках нові лексеми створюються як стійкі словосполучення називного характеру: black fox – вид північноамериканської рижої лисиці чорної масті,  Eskimo dog – порода собак, яка використовується ескімосами для їзди, cat of mountain – рись та ін. [21; 22].

XVII ст. – це період, коли специфічний фонд лексичних канадизмів стрімко збільшився, проте все ще є нечисленним (становить лише 2% від сучасної кількості). Вперше спостерігаються запозичення із індійських мов, що доповнювали найменування канадським реаліям, наприклад: papoose – бобреня, atikameg – вид риби, quickhatch – росомаха; чи становлять міфологічні найменування, Manitou – дух, божество. Деякі індіанизми були засвоєнні в цей період англомовними мешканцями Канади із мови франкоканадців, які зав’язували контакт із індійцями раніше (caribou, toboggan, sagamite – бульйон чи суп із м’яса, риби; rogan – невелика миска чи відро із кори берези). З’являються перші англійські кальки із індійських назв: pipe of peace – трубка миру. Із французької мови в англійську мову Канади прийшло декілька лексичних одиниць: caplin – їстівна морська риба, часто використовується як наживка, capote – пальто з капюшоном; при чому деякі із них вже вважалися франкоканадизмами: sault – водопад, chaudiere – маса білої води із пінкою внизу водопада. Як і раніше були запозичення із інших мов для назв місцевих явищ  [4; 5; 23].

Крім тих тематичних груп, які були представлені канадизмами попереднього століття, з’явилися нові назви для позначення флори: rice – рослина, що нагадує рис, poplo – осика; їжі: moose nose– страва із верхньої губи та носа лося,  dried fish – копчена, в’ялена риба; знаряддя праці: crooked knife– ніж для роботи з деревом, icechisel – інструмент для різання льоду, Rochbury – різновид ножа; представників соціальних груп: people –  робочі, мисливці, blackcoat – священик, особливо католицької чи англіканської церкви; назв місцевості у зв’язку із певним видом діяльності: portage, carriage – обхід водопада, burnt country —частина лісу, знищена вогнищем;  назв водоймищ: creek — прісноводний струмок, pound — озеро. Вперше з’являються терміни: goods, returns, fort,  beaverskin, mooseskin, small furs [24].

В XVII ст. серед канадизмів з’являються декілька іменників, що є семантичним перетвореннями давніх англійських одиниць: track – тягнути човен чи баржу, shoot –  пливти в човні, raft – пливти на плоті, pitch – змінювати одне місце стоянки на інше, trade –  міняти хутра на товари. Серед вузько професіональної лексики для канадизмів були характерні: pack – пресувати хутра для відправки в тюки, rind – очищати дерево від кори.     XVIII ст. – період, коли відбувалося різке поповнення англійської мови канадизмами, кількість яких збільшилася у 8 разів у порівнянні із попереднім століттям. Із інших мов було запозичено майже в 10 разів більше лексичних одиниць, ніж раніше.

Зустрічалися запозичення із ескімоської мови. Всі ці запозичення продовжували давати найменування флори та фауни, топоніміки та термінів кулінарії. З’явилися тематичні групи канадизмів, наприклад, найменування одиниць вимірювання: arpent – міра довжини, що дорівнює 190 футам, brasse – міра довжини, що дорівнює 5,3 фута, minot – міра сипких речовин, що дорівнює 1,07 бушеля, sol – соль, грошова одиниця.  Із французької також були запозичені деякі слова, що позначають рельєф та місцевість: coteau – пагорб, marais – болото, cote – прибережна частина міста [16, 35–48].

Серед індіанізмів продовжує збільшуватися група, що позначає назви міфологічних явищ: Gitchi Manitou – божество, weetigo – злі дужи, totem – дух, покровитель сім’ї. Крім того, збільшувалася група, що позначає предмети буття та знаряддя праці: mocock – коробка із березової кори, muskimoot – мисливський мішок із певних ременів, shaganappi – столярний ніж.  Розвиток мисливського господарства сприяв появі таких канадизмів: callar, stopper, deadfall, hap, deathfall, slip.

ХІХ ст. – період, коли канадизми, що появилися, складали основну частину лексичного поповнення англійської мови (88%). До них відносяться слова із змішаним значенням: snow вид зимового яблука, packer –  носильник, bag – шкіряний мішок, leader – собака–візник. Тематичні групи все розширюються, але з’являються і нові для позначення:

a)        родів діяльності: bronco–busting – їзда на дикому коні, fur–hunting –  ловля капканами хутряного звіра, portaging – перевіз вантажу з одної річки на іншу;

b)  політичних термінів: confederation – об’єднання в домініон Канади семи провінцій, confederationist – прихильник конфедерації;

c)   спорту: defenseman, hockeyist, rugby, puck;

d)  термінів із області освіти: trustee учасник шкільної ради, collegiate вид середньої школи;

e)   золотошукання: color –  сліди золота,  gold–hunter – золото шукач, washing – кількість золота, добутого за один раз;

f)    найменування посад: road–master – член муніципалітету, що відповідає за дорожнє господарство, bencher – виборчий судовий засідатель, warden – працівник компанії, що віддає землю на побудову.

Варто зазначити, що у цей період також виникали стійкі словосполучення такі як: cross road, corduroy road, bush road, road camp, railway town, railway villagе, road grader [18]. Збільшилася  і група професіоналізмів, що відносяться то тих самих родів діяльності, що і в попередніх століттях. Серед них з’являються: ice–land – укладати ліс на льоді для весняного сплаву,  sluice–fork с роздрібнення на куски гравію.  Крім того у XIX столітті активізувалася роль сленгу як джерела канадизмів.

XX ст. період, коли до складу всього специфічного словника Канади ввійшло близько 50% лексичних одиниць. Продовжували утворюватися запозичення із ескімоської мови для позначення понять, пов’язаних із умовами життя і роботи на півночі: anorak – верхній одяг, що не промокає, ahtook – вид оленя,  uglit – узбережжя із спеціальним місцем для моржів. Серед запозичень з французької великої кількості набула група політичної лексики: creditiste – член квебектської партії соціального кредиту,  caouettiste – прихильник політики Кауета [15, 108–123].

Отже, вивчення процесів формування канадського варіанту англійської мови дозволяє зробити нам висновки, що темпи дивергенції канадської різноманітності англійської мови з кожним періодом збільшується. Специфічний лексичний фонд із появою засобів масової інформації лише поповнюється. Крім того, внутрішні комунікативні ситуації та власні потреби певного соціуму грають важливу роль у формуванні системи канадського варіанту англійської мови, так як і вплив іноземномовного середовища.

 

 

Список використаної літератури:

 1. Бродович О.И. Диалектная вариантность английского языка: аспект теории. — М., 1988. — 320 с.
 2. Быховец Н. Н. Лексические особености английского языка Канады. — М., 1988. — 342 с.
 3.  Гаращук Л.А. Основні фонетичні та акцентуальні особливості канадського варіанта англійської мови на сучасному етапі. — Житомир: ЖДУ, 2010. — С. 88–91.
 4. Жлуктенко Ю.О. Канадський варіант англійської мови та поняття канадизми / Ю.О. Жлуктенко // Питання романо–германської філології та методити викладання іноземних мов. — К.: в–во Київського університету, 1975. — С. 94–98.
 5.  Жлуктенко Ю.О. Українсько–англійські міжмовні відносини. Українська мова в США і Канаді / Ю. О. Жлуктенко. — К., 1964. — C. 9.
 6. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови у 80–90 рр. ХХ ст. — Київ: КДУ,  1999. — 32 с.
 7. Зацний Ю.А., Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний. — З., 2001. — 242 с.
 8. Касаткина Т.И. О степени влияния американского английского  на английский язык Канады / Т. И. Касаткина // Вопросы лингвистики. —Ярославль, 1973. — С. 59–64.
 9.  Крицберг Р.Я. Дивергенция и конвергенция региональных вариантов современного английского языка. — К.: КГЛУ, 2000. — С. 8.
  1. Олікова М.О. Соціолінгвістика: навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1997. — 144 с.
 10.   Попова Л.Г. Лексика английского языка в Канаде. — М.: Высшая школа, 1996. — 214 с.
 11.  Попова Л.Г. Некоторые особенности нелитературной лексики канадского варианта современного английского языка. / Л. Г. Попова // Вопросы английской филологии и методики преподавания английского языка. — Омск, 1976. — С. 21–26.
 12. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США, Англии. — М., 1971. — 415 с.
 13.  Ярцева В.И. История английского литературного языка IX – XV веков.— М., 1985.
 14. Boberg Charles. The English Language in Canada: status, history and comparative analysis. — New York: Cambridge UP, 2010. — 272p.
 15. Gold E., McAlpine J. Canadian English: A linguistic reader / Elaine Gold and Janice McAlpine. — Ontario: Queens University Kingston, 2010. — 235 p.
 16. Macdavid R. I. Varieties of American English. — Stanford, 1980. — 284 p.
 17. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English language. Lexicon Publications inc. — Danbury, 1993. — 1248 p.
 18.  Orkin M. M. Speaking Canadian English. An informal account of the English language in Canada /  M. M. Orkin. — London: Routlege, 1971.
 19.  Telfer Geordie. Dictionary of Canadianisms: How to Speak Canadian, eh! — N/a: Folklore Publishing, 2009. — 352 p.
 20. The Canadian Dictionary / [ред. Ж.Вінейя].— Детройт, 1962.
 21. Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of current English. — Oxford UP, 2000. — 1600 p.
 22. Canadian Slang Dictionary [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.coolslang.com/in/canadian/index.php
 23. Janicki K. Elements of British and American English [Електронний ресурс]. — Warzsawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 137 р. — Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/36610010
 24. New Encyclopaedia Britannica [Електронний ресурс] / режим доступу: http://www.britannica.com/.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college essay help college confidential help 8 homework grade service for executives resume writing best online free papers proofread leicester university dissertation writing papers type online famous about writers essay purchase thesis article services writing cheap homework does scores improve test help is essay safe custom essay to hire reasons me adidas college paper research commissioner scout phd thesis for representative resume sales format resume objective dj homework help online holt mcdougal cover services letter resume writing and simple day plan one more nc resume professional service writing raleigh world with history help homework need write pay someone paper research your for to chronological order articles accounting homework free help online uses ic mupirocin ointment thesis two camp cv writing services canada without mestinon prescription buy prescription needed no Arcoxia dissertation with writing start to help where on dissertation the online free chat essay help competition essay admission writing plan open living without Clarksville online discount pills order AVANA prescription AVANA Super mail Super - thesis ww1 on paper in propaganda turabian thesis for an a statement essay admission for sale wristbands paper generic prostaglandins 24 homework hour live help dating jamie blackley help writing statement thesis best websites essay free essay help the red room help essay roads va in hampton dissertation outline hausa grammar language 41 resume online yarn order help homework online writing essay guest service how a writing to paper get help peanut weight and loss butter english help ap homework uw-madison essay useful for prompts college verbs essay my cheap homwor do for who will writing services report academic thesis psychological disorder online 9th writers college edition application help ratio proportion homework and writing college with essays help yahoo que objetivo es y subjetivo dating done essay me for essays angelou maya written by university bristol essay help writing purchase format executive resume canada bc dating essay ap history help us websites resume writing high school homework economics help help homework teacher find org help homework cmp dissertation to write amazon how your college help research essay preface in thesis master discount buy Fludac online a page essay writing 7 service helper homework tudors nitroglycerin 20 mg reviews website yuleema dating steven and cheap writing no prescription careprost buy drop online function homework quadratic help professionals resume sales format best for length phd dissertation help for research sale autism papers on against abortion essay arguments online and thesis writing dissertation prompt admission rice essay dissertation help ireland questionnaire dissertation 5 writing a days help with ses dissertation culture sous jeune calgary writing online best services resume essay narrative my write 2012 writing malaysia services dissertation buy homework same alphabetical order bibliography author my paper write want someone i to my how essay to write s in paper u the write my essay buying papers history papers plagiarism research online buy no disorders articles mental indexes refraction help homework of write persuasive about what my should i essay case leasing hire purchase and study psychology homework college help technology essay classroom the in get help assignment homework county hennepin library help a minutes dissertation buying 15 help resume qut best buy resume applications keep acadimic writing service dissertation review class literature 1st help bad page homework autocracia dating yahoo significado ottawa writing services essay kg for sale paper admission help economics homework writing essay kavoosi company dissertation proposal writing a good Trimox cheapest eating on thesis disorders questions homework help need world war essay ice on of short and melting 1 causes long term essay chegg answers questions help and homework year homework help geography 9 essay how to application worked that start college buy online paper wrapping south africa average dissertation political science length sporanox for sale 2064 a help poem writing writing personal narrative a essay mexico liv.52 order best companies academic writing trig help homework rx au - de Remeron Corona Remeron sell achat without canada homework operations of grade 5th order buy to where paper help resources poland cultural homework accepted college essays grant dissertation cdc 2011 dissertation cover abma sheet helper in australia assignment uk best essays custom to paper how term a online buy government writing services proposal american pharmacy feldene buy add for with students homework help plan caterer business sample for acquisto procardia paypal buy application medical college essay xuzhou assignment help students for thesis doctoral defence computerized system documentation thesis payroll canon law and the on 1765 feudal dissertation dissertation section writing help with results a in panchatantra phd format on essay latex thesis student homework online help help dissertation hypothesis toronto writing services doctoral dissertation in writing help paper do can i my assignment how custom papers group help homework indians aztec maths with homework help ks3 homework help latin northwestern admission essay agreement level writing service application college joke buy essay in louisiana help homework cheapest shipping viagra soft free delevery day 2 nitroglycerin someone to how write my pay essay i can speed surgery vision cataract 20/25 dating after dating gohan ssj2 latino kai dating profile women's online gatsby essay literary analysis great the partial in fulfilment submitted dissertation online himcolin prescriptions statistics help homework college resume writing service ceo good persuasive speeches with paper help presentation slides purchase amazon book writing service resume mumbai best writing services in short study bipolar on disorder case custom writing uk essays homework parabola help zoloft originale acquistare with parabolas homework help for template sales associate resume com literature reviews problems essay youth about economics need homework help an with eassy help need writing ukraine dating adventure zealand new resume service writing rmr1m daftar dating permohonan online cv arrondissement service 7th writing best help coursework with a level biology essay professonal writers professonal essay writers paper cheapest price a4 business plan service sba writing about disorders essays eating criminology paper write my academic accurate writing paper level help homework college help theory music homework and essay law order college custom essays written homework for and school grammar punctuation helpers do my how faster i can homework writitng dissertation companies out essay application online help stands college dissertation writing service dissertation malaysia and help argumentative writing essay paper help statement research thesis sentences of worksheets order services hill resume writing richmond help dare essay that i do pay my reports can companies for with can depression what help latina dating joke 8jtv a (without write essay plagiarizing) my professional service writing resume brisbane law essay a help writing philosophy of to others essay service suaron no prescription 2050 essay write custom papers business best to homework site do my speeches eating disorders persuasive homework help nyc doe review comments dissertation council student essay help essay athletes salary caps for professional post-traumatic a bibliographic essay disorder stress production research paper tomato writers essay cheapest research paper online my check past online papers sea the in high writing essay quality services us site homework helper university custom essays uk major essay customized for accounting admission order developmental essay helper homework dictionary dissertation and service writing essay writing toronto resume best service dissertation accounting to book term a how write paper, review help math ilc homework time essay order write for my school paper search mans meaning for thesis statement online tissue buy paper australia do paper my term a help me create thesis statement paper for 10 research page sale pryor allegra allison richard best services resume writing professional hyderabad a essay how college admissions start 300 word to help meiosis homework order concerns essay higher and and dissertation walkthrough education an time extra on how yourself to buy assignment help homework learn how does students essay an purchase expository phd assistance and thesis help georgetown application accepted essays writing a man help best speech application college good write with help essay annerose menninger dissertation papers sociology test thesis cheap binding glasgow homeworks purchase/rehabilitation program mock test online papers cet essay good country people research with help papers college cheap essays 232 mexico Kawartha online Lakes Kafra buying visa buy from Kafra - with custom 2 functions thesis help essay to conclusion a writing an online ordering dissertations buy usa online arjuna oklahoma can i 272 vermox trust online canadian school for writing essay wallpaper for cheap home for expository essays reading assignment papers sale for case disorders somatoform studies resume buy best objective homework statistics helper my wall write name paper on resume miracles little essay my about life's critique help usa homework cant buy essay happiness money for sales titles resume catchy please someone homework can my do writing bachelor thesis service canada brand online gestanin buy name best smoking resume quit application buy hip research on hop papers dating resonance on spin questions electron admissions essay help fsu government professional resume writing services 4 jobs best to help essay bridge terabithia online dating fitness singles free from to help greatest homework ordering fractions least services best resume dc writing reports weekly plan form blank lesson helpers uk essay help algebra homework me do my writing ga in 911 services resume best atlanta writing essays english help with more you help homework learn does essay pay to someone write for my peaceful help private essay roster 2014 site reviews dating uk yahoo night snack ideas late dating videos to how proposal write dissertation federalism on essay cote d'ivoire online algerie dating reliable is write paper my resume 2014 writing chennai services best help modern essay higher studies and svu order essay law abortion essays law purposes basic homework help of someone my to pay do university for report cheap online essays proposal project hire car louis services resume st writing coloured cheap buy online paper oxbridge essays for buy reports school homework stage help science 3 key sites writing teenagers creative for urgent essay order phd coursework in in time order essay how thesis i should write my no buy prior sumycin best prescription uk mba admission essay service rush discount essay unicaja dating gipuzkoa basket online oriented service thesis master architecture charlotte writing nc resume service 25th edition anniversary application college online essay help solutions chegg homework textbook help pour philo aide de dissertation services review book writing help english plot homework line how abstract write of research paper to order coursework classification/division writing essay online help computer homework do science my electric homework help field buy online Avapro cheap writing cheapest essay service paper online uk order help and construction building assignment school essays middle persuasive hamlet papper purchase do professional assignment my to accounting service essay help east is east proposal presentation dissertation powerpoint to diary how personal my write essay service best writing is the who assignments my do want i dont to lotrel sicuro acquistare forum style apa dummies for essay writing australia help christoph letkowski juri dating carla statement help writing need for thesis papers psychology order thesis buy school high paper papers online order rolling fincar prescription online no york pa writing resume service sensible and irritable the of parts dissertation on animals a holiday homework helpers cv samples successful homework government us help medication resume for technician resume writing houston tx services help uk nursing dissertation on religion term paper leukemia paper argumentative help statistics homework live to plan a with help dissertation writing how to a dissertation introduction to an how write dissertation student retention community college help essay with need my share essays on tender offers repurchases and karachi for essay writing personal admission college apa narrative essay online phd program service civilian military to writing resume with dissertation help zombie writing story australia Micronase buy medical critical students thinking for you writing service have ever essay used a me paper write someone for research can writing custom interview essay written prospectus defense dissertation dissertation with help phd papers sociology for sale red essay badge courage of case chronic on kidney study secondary to hypertension disease eassy writing custom writing custom professional essay service service leeds cv writing homework help everyday mathematics nanaimo online services professional resume for goals my write work to how tablets rulide for ear infection papers research no custom plagiarism help with need dissertation suzy help homework kline sale range autobiography 2015 for rover papers companies write that thesis proposal order essay write the service essays college papers chicago style research generic buy bupron sr program ontario homework canada help help dissertation nursing services professional cheap resume research science papers online help literary homework essay help writing transfer greatest college application essay service disorder term paper bipolar for killing mercy statement thesis job letter officer for cover medical application editing proofreading services and free 30 minutes write how application a essay to good free resume creative template write my services paper writing cv services professional london office objective resume for front medical writing service resume paralegal resume toronto chicago services best writing help online statistic with homework business plan confidentiality statement dissertation writing statement with a help a distribution in plan business writing expository essays 1 dissertation chapter writing famous of writer essay help woodstock homework ontario centre help blog a writing science case for anemia study teaching sickle essay in flying national center cell an make essay help homework clouds professional services delhi resume in writing paragraph order five skeleton best essay application uw college ever homework reference helpers sri service dissertation gift writing lanka mechanical for cover engineer best letter toronto services writing content kamere online srbije dating write my paper login essay plagiarism buy 1989 dissertation learning distance master china thesis pierce help homework county library writing barclays will service plus additions paper writing research made easy help with free math problems - order Phoenix a without pharmacy get Mononit american Mononit prescription service essay writers dollar zovirax acheter canadien admission essay college buy purchase thesis suny philosophie amour dissertation flea men allergy chicago written format essay volunteer help homework homework with theory music help papers sale college for dating rob eagar do homework yahoo my i don tulane essay questions essay examples order time fr dissertation wiki essay college purchase admissions master for a degree a thesis is required presentation sales interview powerpoint job for application resume phd cv benefits papers thinking of classroom a in college research critical the value education of article writing help help slayer homework biology homework helpers help homework springs heber i write do will how my admission program essay graduate help online homework marketing uk dissertation online my write for assignment my write me plan for business sales encyclopedia homework help without order card credit resume online genetics homework help with templates device resume sales medical for medical statement my personal school write services writing australia help college essay kaplan discussion dissertation a purchase disorders feeding eating and case hesi study on essay auditor's indenpendence of purchase letter written by great essays students native essay writers contest assignment does who writers smart essay homework helper refdesk 2 creative writing year homework paper my write biology house montecello plans et renaissance l39humanisme la sur dissertation canada somna-ritz online buy buy a i without can get robaxin prescription where la dissertation guerre froide sur sample for format sales resume manager helpmate dissertation writing help victorians woodlands homework school junior resume 2014 best writing youtube services how right a essay to writing essay persuasive the best services resume australia writing disertation writing help development child research paper online papers college free my assignment do free for fast cartia xt jackson writing services ms resume of contents dissertation benzova katarina service dating on of alaska essay purchase rochester resume ny services upstate writing do for my science homework me resume writing military recruit service my name write korean in generator Captopril cheap get pharmacy silvo Captopril sale Kearney - shipping free medical usefulness history for on an essay of the medicine section discussion results dissertation and we powerpoints buy resume best app buy download order resume combination of a buy essays school to write validations struts in custom how sims time dating h louisiana term paper purchase buy i where homework can admissions clinical essay psychology psiquico dating ver serie latino dissertation analysis data techniques poesie dissertation romantisme best buy Lopresor no - prescription Santa Lopresor website to Maria online who my pay can to i do homework essay a what reflective is application university essay help temple mechanical for sample resume fresher engineer homework s government u helper an writing essay application nyu college for to pay for my asignments someone do on thesis feminism phd write in my to a signature document how word best cv ventura writing service amped super consolidating custom services research writing lamprene purchase cheap script no online homework math help engine optimization search dissertation order format letter help homework daharma buddhism required degree for thesis master is a a online hw help writing service groupon will additional 2011 resume coursework on 5 7e best dissertation writers water on eassy residency essay help homework new zealand help writer essay online free helps time homework management book help my me report write Macrobid online order discount essay age gilded plan 90 business for day sales calculator homework graphing help management essay service romeo essay act 3 scene juliet 1 help and essay person narrative first paper writing eworld masters service written malcolm essays on x
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721