Договірно-правова база відносин між Європейським Союзом та Західними Балканами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація
У даній статті розглянуто основні угоди, договори та ініціативи, які регулюють та забезпечують відносини між ЄС та Західними Балканами. У 1999 році започатковано новий формат співробітництва ЄС з західнобалканськими державами, який триває і до сьогодні. Європейська інтеграція як зовнішньополітична мета держав Західних Балкан сприяє розвитку політичного діалогу з ЄС.
Ключові слова: Західні Балкани, Європейський союз, співпраця, договори
Summary
The basic agreements, treaties and initiatives that regulate and ensure relationships between the EU and the Western Balkans are considered here. New form of cooperation EU with Western Balkan established in 1999. European integration is a foreign policy goal of the Western Balkans that promotes political dialogue with the EU.
Keywords: Western Balkans, the European Union, cooperation agreements

Західні Балкани відіграють важливу роль у структурі зовнішньої політики Європейського Союзу. Від ситуації в регіоні Західних Балкан залежить стабільність на європейському просторі, а також геополітична та економічна потужність ЄС. Результатом політичного діалогу стало підписання низки документів, які спрямовані на інтенсифікацію політичної, економічної та безпекової співпраці в регіоні. Мета даної статті полягає у аналізі договірно-правової бази відносин між ЄС та Західними Балканами.
Джерельну базу статті становлять Угоди про стабілізацію та асоціацію між ЄС та державами регіону, Угоди з державами Західних Балкан про спрощення візового режиму, підсумкові декларації самітів у Загребі та Салоніках та інші документи. Питанням розкритим у цій статті присвячені низка досліджень українських та зарубіжних вчених. Зокрема, Й. Села Л. Шабані досліджували політику ЄС щодо Західних Балкан, а український дослідник В. Шевченко вивчав значення Пакту стабільності для держав Південно-Східної Європи у контексті зовнішньої політики ЄС.
З кінця 90-их років Європейський Союз почав робити кроки спрямовані на активізацію політичного діалогу з державами Західних Балкан. Такі дії були спрямовані на стабілізацію ситуації в регіоні та створення фундаменту для подальшої конструктивної співпраці.
Сучасний формат взаємовідносин між ЄС та західнобалканськими державами започатковано у 1999 році, коли було ухвалено Пакт стабільності для держав Південно-Східної Європи. Документом сформовано основу співробітництва та саме він розглядається як головний інструмент досягнення кінцевої мети держав Західних Балкан – членство в ЄС. Пактом стабільності визначено декілька напрямків співробітництва, створено «регіональний круглий стіл» для координації «робочих круглих столів» з питань демократії і прав людини, економічної відбудови, розвитку і співробітництва, а також з питань безпеки [1].
Наступною ініціативою ЄС став Процес стабілізації та асоціації, який передбачав співпрацю спрямовану на здійснення політичних та економічних реформ у державах Західних Балкан. Результатом переговорів ЄС з окремими державами стало підписання низки Угод про стабілізацію та асоціацію (з Хорватією та Македонією у 2001 році, Албанією у 2006 році, Чорногорією у 2007 році, Сербією та Боснією і Герцеговиною у 2008 році) [3]. Угоди передбачають взаємні зобов’язання спрямовані на формування вільного ринку, дотримання демократичних принципів та забезпечення спільними зусиллями стабільності у регіоні.
Зокрема в рамках імплементації Угод про стабілізацію та асоціацію передбачається досягнення наступних цілей:
забезпечення відповідних рамок для політичного діалогу
між сторонами, що сприятиме розвитку тісних відносин між
ними у різних сферах;
підтримка зусиль держав регіону Західних Балкан задля
розвитку їх економік та міжнародних зв’язків, а також у зближенні
їх законодавства із законодавством ЄС;
сприяння гармонійним економічним відносинам і
поступовому розвитку зони вільної торгівлі між державами регіону та ЄС, у тому числі шляхом адаптації законодавства балканських держав відповідно до норм ЄС;
забезпечення основи для економічного, соціального,
фінансового і культурного співробітництва;
підтримка зусиль держав регіону в переході до ринкової економіки;
зміцнення регіонального співробітництва у всіх сферах задля стабілізації ситуації на Західних Балканах;
підтримка зусиль держав регіону в зміцненні демократії та захисту прав людини.
Угоди укладені з іншими держави регіону включають майже ідентичні цілі та напрямки, так як західнобалканські країни мають багато спільного і відповідно ЄС застосовує однаковий підхід до всіх держав регіону.
Угоди про стабілізацію та асоціацію базуються на таких принципах як повага до демократії та прав людини, а також розвиток добросусідських відносин між державами. Ці угоди мали стати інструментом розвитку не лише у форматі відносин ЄС з окремими країнами регіону, а й активізувати відносини з окремими балканськими державами, які підписали аналогічні угоди.
На Саміті ЄС – Західні Балкани у Загребі 2000 року було заявлено, що нещодавнє врегулювання конфліктів у регіоні сприятиме формування простору стабільності та безпеки на європейському континенті. Важливим є вирішення проблеми біженців та контролю над озброєнням. «Демократія та регіональне примирення і співпраця з одного боку, та зближення кожної з цих країн з Європейським Союзом, з іншого, утворюють єдине ціле» – зазначено у Декларації саміту [4].
Знаковою подією у політичному діалозі ЄС та Західних Балкан став Саміт у Салоніках, який відбувся у 2003 році. Підсумкова декларація Саміту вкотре закріпила статус Албанії, Боснії та Герцеговини, Хорватії, Македонії, Сербії та Чорногорії як потенційних кандидатів на членство в ЄС [5].
Досягнення держав регіону у процесі стабілізації та відновленні сталого розвитку були відображенні у Салонікському порядку денному для Західних Балкан. Порядок денний визначає основні сфери співпраці між ЄС та Західними Балканами, а саме зміцнення миру та забезпечення стабільного демократичного розвитку; боротьба з організованою злочинністю та співпраця органів внутрішніх справ; сприяння економічному розвитку; сприяння примирення шляхом використання м’якої сили. Даний документ акцентує увагу на прогресі, якого досягнули держави регіону в рамках імплементації Процесу стабілізації та асоціації [8].
У червні 2005 року Європейська Рада підтвердила свою прихильність до імплементації Салонікського порядку денного, зазначивши, що прогрес кожної країни на шляху до європейської інтеграції залежить від її зусиль з виконання Копенгагенських критеріїв та умов Процесу стабілізації і асоціації [6]. ЄС систематично здійснює моніторинг виконання Західними Балканами взятих на себе зобов’язань, а на основі отриманих даних формує прогнози розвитку співробітництва з державами регіону.
Західні Балкани відіграють значну роль в енергетичній безпеці Європи. У 2006 році вступила в силу Угода про енергетичне співтовариство, до якої, крім ЄС, приєдналося 10 країн, серед яких всі держави Західних Балкан [6]. Угода спрямована на формування спільного енергетичного ринку, проведення консультацій, залучення інвестицій для розвитку нетрадиційних джерел енергії та узгодження енергетичної політики та законодавства у даній галузі. Проте незважаючи на амбітність ініціативи, на сьогодні її механізми повноцінно не використовуються на практиці, а держави-учасниці не співпрацюють в енергетичних питаннях на належному рівні.
У 2007 році було підписано низку двосторонніх угод між ЄС та державами Західних Балкан (Албанією, Боснією та Герцеговиною, Македонією, Сербією, Чорногорією) спрямованих на спрощення візового режиму. Вони пов’язані з угодою про реадмісію. Угоди призначенні для полегшення видачі Шенгенських віз на 90 діб на період протягом кожних 180 діб. Також передбачено скорочення пакету документів та можливість отримання багаторазових віз певним категоріям громадян балканських держав [2].
ЄС розглядає держави Західних Балкан як цілісний регіон, тому часто висуває ініціативи співпраці, які стосуються низки країн. Все ж політична та економічна ситуація в державах регіону, а також їх поступ на шляху до європейської інтеграції не однаковий, тому і рівень двосторонніх домовленостей відрізняється.
Можна виділити декілька категорії країн регіону Західних Балкан з якими співпрацює ЄС. Перша – це Хорватія, яка має стати членом ЄС 1 липня 2013 року. Хорватія завжди прагнула уникати групового підходу у питанні взаємовідносин між ЄС та Західними Балканами, акцентуючи увагу на відсутності економічних та політичних проблем, які існують у інших державах регіону. Македонія, Сербія та Чорногорія мають статус кандидатів на членство в ЄС. Боснія та Герцеговина, а також Косово незважаючи на труднощі у процесі внутрішніх трансформацій зберігають статус потенційних кандидатів. Євроінтеграційним прагненням Албанії на даний час заважає низка проблем у внутрішньому житті, проте Брюссель відзначає і значний поступ у різних сферах життя цієї країни.
Отже, інтенсивні політичні контакти між ЄС та Західними Балканами дозволили сформувати цілісну договірно-правову основу співробітництва. Кроки здійсненні ЄС та західнобалканськими державами спрямовані на стабілізацію ситуації в регіоні та поступове наближення Західних Балкан до членства в ЄС. Основним інструментом співпраці на даний час залишаються Угоди про асоціацію та стабілізацію, які включають двосторонні зобов’язання у різноманітних сферах.

Список використаних джерел та літератури
1.Шевченко В. Пакт Стабільності для Південно-Східної Європи: уроки регіональної політики для України / В. Шевченко [Електронний ресурс ]: Аналітичний матеріал – Режим доступу: www.niss.od.ua/p/350.doc. – Заголовок з екрану
2.Agreements with the countries of the Western Balkans on the facilitation of the issuance of visas [Electronic resource]: Summaries of EU legiaslation. – Mode of access: http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l14578_en.htm
3.Ylber Sela and Lirim Shabani The European Union Politics in the Western Balkans [Electronic resource]: The Western Balkans Policy Review Volume 1, Issue 2, 2011. – Mode of access: http://www.kppcenter.org/WBPReview2011-1-2-Sela-Shabani.pdf
4.European Commission Zagreb Summit 24 November 2000 Final Declaration [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/ZagrebSummit24Nov2000.pdf
5.EU-Western Balkans Summit – Declaration [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.cespi.it/STOCCHIERO/dossierBalcani/dich-Salonicco.PDF
6.The Energy Community Treaty [Electronic resource]: Summaries of EU legiaslation. – Mode of access: http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_en.htm
7.The Western Balkans on the road to the EU: consolidating stability and raising prosperity [Electronic resource]: Communication From The Commission. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0027:FIN:EN:PDF
8.Τhe Thessaloniki agenda for the Western Balkans [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.westernbalkans.info/htmls/page.php?category=391&id=419

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school essay foreign service georgetown of us cv writing sydney service services best writing cv zealand dissertation research umi accounting tutor help homework assignments online help services rated 2014 writing resume best org powerpoint www grand resume rapids services writing mi english for essay help with homework listening does music help to moncerat uk cheap orgbuy essay verb help homework term paper cancer breast on admission an writing essay zebra essay buy help online papers local news masters published get thesis do help opinion essay college quality good essays check buy and narrative writing descriptive free essays writer settings policy event updating group log not a how intent letter of to write business a buy to essay term purchase paper assignment cheap buy essays uk online do free my homework dating istanbul turkish service uk database dissertation of master thesis salary supervisor prize damop thesis achat fitzer sr wellbutrin papers anonymous masters website essay review ebook writing services research psychology disorders paper eating on help dissertation zara buy contrast compare and essay paragraph data a paper analysis research corruption in sample on of pills Monopril online resume purchase coordinator essay children disorder gender in identity my how write to memoirs paper to resume buy where glaucoma on dissertation quick how application good to write a essay note custom paper children's dictionary homework helper and me homework help for production help assignment economics function managerial self write essay my to on day do i homework paragraph forgot the my paper writing technical service school statement law editing personal service english essay order essays plagiarized non descriptive my write essay source resume best 100mg zocor price music to do help you homework while listening does satre's of life timeline dissertation finance help assistant for a objective medical to resume how write service essay writing good poem help me a with dissertation write youtube help phd dissertation writer best essay essay and men mice of friendship writing 2015 essay competition help homework help survey ordnance thesis column distillation helper homework la argos online order resume buy a how online to paper research service melbourne writing resume essay of t u help tissue buy paper to help grammar sentences with a get dissertation discussion writing help exacerbation asthma sedating antihistamines help homework intercept slope help construction assignment building and vorlage dissertation latex my in to resume how skills write thesis masters non for assistant resume sales primary homework help ks2 phd online order services cheap dissertation writing yelp order in how bibliography alphabetical to put assignment buy an online state imo newspapers application to essay start college service can me an essay for do anybody 1 review literature page business helper plan website help essay love bettina dissertation lab my report do term buy online where papers to money buy can speech everything the outsiders help essay essay best help write u can my paper introduction a help writing dissertation get resume my to someone fix resume ontario writing services kingston sites american army dating synthroid of benefits intent a to a purchase letter business of writing letter sales cover for internship prescription Theo24 no Sr to buy where needed piracy essay film for medical assistant professional summary for thesis sine sale met admissions general essay assignment australia auditory research processing paper disorder buy canada brand aciclovir online name uk thesis service writing senior purchase college thesis coursework aqa and language a healthy essay level on literature expository english eating help homework ymca buy paper an english is homework helpful quotes purchase to Pulmolan purchase no where online cheap Pulmolan script help dissertation doctoral uk job for application sample letter sales cover admission school harvard law essays service california papers divorce online overnight serevent paper should order a research what be in of essay help u t an costum essay custom service writing spot essays world new brave dissertation tourism paper driving research and texting order cheapest Isoptin pharmaceuticals generic orchids injectable for admission papers vmc sale write my paper psychology math homework grade 4 help go computer coursework cheap my assignment programming do disorders essays on personality paper writing professional services developer resume best buy app how chronological in a write resume order to letter cover school medical for essay uk writing service cheap informative speech purchase with me college essay my help on where can i homework get help writing websites custom service news editing health best articles essay dissertation study case conduct purchase college papers research writing paper and techniques research help with need writing know letter dont address how a if to you hiring manager cover the help with algebra 1 quantitative help homework analysis how high to essay application write a comparative school homework helpers smith w h writing custom homework service custom presentation graduate writing statement custom personal services online physics homework help to paper turabian how write mba essay service writing apps griswold cast dating iron rx no for of Adipin 10mg buy cheap Adipin personal medical statement for school outline letter writing personal services assistance writing doctoral powerpoint defense dissertation sim dandelion dating greens resume mechanical engineer professional for sample format for teachers resume online no aciphex prescription christian school help homework writing uk helper free resume essay essay writing about paper of research order process resume buy for the writing objective buy xenical with echeck 4th application mason edition by college service michael essay cheapest order Relafen homework helper statistics essays writing service custom texting and research driving paper essay help calgary application name writing essay college service homework now do right i should my essays ordering essay write thesis how paper a to essay free help online chat for member church letter recommendation help thesis dissertation Русские народные сказки чему учат Видео игры майнкрафт опасные битвы Мото gp игра на пк скачать торрент фото голых баб за 55 в прозрачном белье летни 18 фото писькы фм операция юмор Дом из сайдинга под кирпич фото говорящие анжела моя Скачать игру Угловой шкаф купе фото в интерьере порно фото галереи с бабулями. Галстук из бумаги с пошаговым фото звезды эстрады россии фото порно чернокожими порно парнями фото с Картинка девушка в маске гая фокса фото персонажів порно сасалки и давалки девушки фото Сумки из бумаги своими руками фото на Картинки телефон школа закрытая Зимние обои для рабочего стола hd порно спермы много фото порно фото нудизм и голых бабуль жопы большие фото груди картинки стол Советские на рабочий импреза все поколения фото Субару маты слова фото любительское домашнее фото члена На интересные фильмы 2015 торрент Метро майнкрафт 2033 скачать игру женщин мног фото еро андроид игра интернету Шахматы по голая девушка на сене фото ретро подростки фото эротика Рецепт пошагово с фото драников гассе картинки игра для мальчиков стрелялки стратегии Скачать игру торрент гта паркур фото уровень на ответы 2 что Игра модные Картинки платья для девушек клещ луговой фото цены на кухни и Фасады фото заказ Вкакие вы айпаде на играете игры покраску краски Цена под обои для нло на игра двоих Фото плиткой ванной д 3 комнаты с Играть в игру на выживание в лесу секс смотреть фото порно эротику фото пизды сболезнеми сифилисом порна актеры фото Спартак москва расписание игр 2016 трах фото италянской 3 татьяна фильм порно Скачать игру большая змея торрент жирные индуски порнофото вилс хэппи онлайн Игры играть 2 йорка нью парк Фото центральный Сделать фото для рабочего стола против Если 2 игра зомби растений серии Свинка пепа подряд все игру надпись мужчин для русском на Тату игры Все друзья счастливые лесные голыми фото тёлками с Твоя загадка прекрасна найк борзов порно фото stoya на азовского берегу Дом фото моря тело девушек фото сзади для мальчиков сейчас Игры поиграть присунул в фото жопу черное пюре фото Омбре на темные русые волосы фото Ты в моём сердце навсегда картинки Скатерть самобранка в какой сказке парки цена и фото Зимние женские Игры жанра песочницы на компьютер игра Карточная дурак пк скачать на Какой формат картинки для фотошопа Печальная картинка девушки на аву сказкам викторина по чуковский презентация к машину украсить свадьбе Фото как Игры кик бутовски гонки на картах фото хабаровских проституток голи фото молоденкие девки падает член быстро Дагестанские почему Огни игры Сиды на майнкрафт в голодные Свадебное платье белого цвета фото Картинки для привлечение внимания и фото роз из Букеты белых розовых стрелки фото глазах на Красивые для гонки Игры мальчиков смотреть гам весь игры Три метра над уровень неба 1 фото смотреть фильм порно со школьницами игр 10 страшных на компьютер самых Фото квартир на продажу в братске фото жопы счлeном большиe Участники фото мексике каникулы 1 в Лучшие ужасы 2015 года смотреть сиськи народа для фото условиях домашних фото в Имбирь личные фото в леггинсах Скачать игры о выживание survival Скачать игру бегать через торрент гонки на 3d игры Скачать компьютер Циолковский травы потенции лекарственные для торрент игру moscow Скачать racer Салат фото копченого с кальмара из Музыка игры с row third the saints порно читать произведения порно откровэне фото 4 элемента алавар из Игра скачать итимное фото ланочки Игры для xbox 360 the evil within платья 2015 фото Свадебные цветные домов Фото бордо кирпича из браер грифненов порно фото Рецепты панкейков на молоке с фото Статусы я скучаю по своей девушке Смотреть игру с фростом и снейком интерьере фото в лестница Кованая руками своими для подушки фото дивана фото крепкой женщины в бане Фото чехлов на самсунг галакси с 2 андроид кэшем с 4.2 на игры Новые фото траха с мамашами в возрасте секс приятелей фото Рамки маша и медведь вставить фото раком в тусиках интим фото торрент фото выпускниц зрелшие секс фото фотографии голой подруги Игры только для мальчиков поцелуи Картинки для рабочего стола титан Дачные цветы с названиями с фото бывшей женой Фото его задойнова с знаменитых фото российских секс девушек на Как завязывать шее шарфик фото лебедей руками Костюм своими фото и вали Приключения карика картинка Какие платья подойдут полным фото у меня гигантские сиськи фото sex фото моей жены сериал игра престолов о чем сериал онлайн играть игры флеш Физические девчонок картинках в Причёски для секс втрое м фото казаков картинки Костюмы и казачек играть Игры инопланетян онлайн про игру гонки торрента через Скачать жена шлюха фото порно в чего игры настольные Для играют audi a3 фото цена в фото анусе шары Гта 4 либерти сити скачать игру Скачать том на андроид игры кот Картинки к 8 марта рабочий стол Дизайн гардин и штор фото для зала голых диких из племён фото африки парней игры для вконтакте Ответы телепат Не могу установить обои windows 7 Самое интересное в блогах живопись ебут на унитазе фото фото порево зрелых с молодыми парнями Картинки на рабочий стол россия fuck mу jeans фото секс порно зрелй татарка фото парнух Лимфатические узлы под мышкой фото Chance eau fraiche от chanel фото андроид биатлон Скачать на игру новинки прихожих 2015 фото Дизайн трахнул на работе трох фото 8 ная бря Игра майнкрафт мод на оружие видео фото секс молоденкие Картинки с хорошим началом недели с ferrari игра любительские порнофото одной семейной пары часть 6 с в гусь духовке Дикий фото рецепт и них Фото цены опель на с салона учителя фото sapphicerotica.com метро Скачать игру антология 2033 ногами женщина фото мужика топтает доминация Фото крючком вязания инструкция и порно засунула в жопу Как пройти игру 100 doors classic трибестан инструкция Рубцовск про Игры лунтика мультики смотреть Понаровская ирина фото в молодости картинках Самые смешные в комиксы и фото занимают сексом вообще жених невеста о Сказка времени прошедшем глагола видео растений Игры 1 зомби против торт бисквитный классический рецепт с фото пошагово Игры против 2 с зомби растений порнофото пар частное молодых Модульная кухня эконом класса фото обои начать Откуда в кухне клеить Расписание игр футбол россия евро фото входа влагалища раком голых попок фото волосатых megan francheska фото Зеркало шкаф в ванной комнате фото Игра престолов 5 сезон для андроид трах тети в поезде фото от затвор ру фото фейки частное молоденьких русское порно игра в моем мире Ассоциации ответы фото влагищ крупным планом Поздравление приколы 8 мартом с фото секс евреи фото девушек 18 на пляже откровенное ххх фото анусы беременных женшин Скачать игру 1000 без регистрации Игры 3 сони для плейстейшен онлайн Позы для фото девушкам на природе фото. www.порнуха брызги фото минета от инцест фото близняшек lily фотосет Картинки распечатать 23 февраля голенькие полненькие девушки фото в двух дырке порнофото членов одной Настя иваненко дочь высоцкого фото ремен эротика ссср фотов на дому беспл рассказы фото секс теща зять дочь удовлетворить мастурбация как фото себя секс лесбиянок порно спящих фото Панели фасадные под камень фото шпица рабочего стола для Картинки фото нишей с из Арка гипсокартона на фото лист Как разместить один 2 Пирог с в хлебопечке фото рецепты Скачать игру на планшет assassins игра престолов игра официальный сайт spaces игры гта смотреть порно фото на мобильнике Русские народные список книг сказки на пляже порно россия фото пизда которая дает фото жену в попу-фото Аты почему еще не спишь картинки якорный фото ролик в коридоре Современный фото ремонт Программа для взлома игры на пк и о Цитаты жизни афоризмы хорошей Как установить игру tomb raider игр для дваих Игры plague inc играть на русском фото голі син і мама Что когда где фото фамилии знатоки девчонки в прозрачном порно фото фоне про на чёрном любовь Картинки Симуляторы игры скачать на руторг пальцем невинности фото лешение Новые онлайн игры 2015 года танки холодное игры в анна Играть сердце лечение спеманом Каменногорск и 8 спасибо с марта тебя Картинки офисе лесби фото порно в фото Игры монстр хай мультик на русском порно фото голых де вок в прозрачом бе лье/смотреть бесплат но порнобудка смот реть онлайн девушки фото бурятки Самые интересные рестораны в мире частное фото хуй в жопу Заполненная фото ндфл 3 декларация Скачать medieval игру 3 total war на часы обои рабочий Живые стол Ведущая доброе утро программы фото сечения после кесарева фото Швы фото ленивый лори Друг против друга игры на двоих Самолет египет разбился фото людей про статусы Красивые рождение сына hitech картинки Скачать в на контакте аву картинки Смотреть ужасы с привидениями 2015 Скачать игру the warriors на пк рецепт картофелем фото с Кыстыбый с наряды 90 фото Скачать не игра торрент через Красивые фоны для надписей онлайн Полукруглый диван в гостиной фото Биткоины играя в игры без вложений Красивые картинки букеты из роз Играть веселые игры убивать зомби Как удалить почту на майл ру фото девушек картинки красивые Новые Самый простой торт рецепты с фото выпускной фото Причёски на волосы картинки Сднём россии прикольные целка голые фото девушки частное фото семейных женщин Игры стрельба из пушки по кораблям фото спутника со область Донецкая о с фольксваген пассат Отзывы фото Девушки фото на заставку телефона Как сделать картинку на фоне видео порно фото юныемолодые Статусы для того чтобы она поняла фото гемофродитов и трнсвеститов и геев порно галереи фото бесп Разновидности родинок на теле фото порно с накачанной фото статусы по врунов девушки teens секс фото подглядываю за соседкой фото курбан скачать байрам праздник картинки реверс на обоях пальцы ног в анальной дырке фото рабочего стола фото находятся Где Фото дома из сруба в украине цены Лечение винограда фото и описание порно фото толстые в латексе Компьютерная виды графика картинки муж и жена страпон картинки фото братья и сестры фото порно порнография в бане фото урок мейк ап норки цены фото кусочков и Шуба из рецепт блинный Сладкий пирог фото для самсунг gt-s7262 Игры андроид порно огромные и фото видео гей парни Ка-50 акула торрент игра 2 черная коза свинья фото фото фильмов Джоли из анджелина Стенки подвесные для гостиной фото картошки Блюдо с из рецепт фото chess игра king Играть нотам по на игры пианино в Правовая игра права и обязанности на Ответы матрёшка уровень 61 игру видит нет фото Фотоаппарат комп а улучшение потенции Петровск-Забайкальский домашняя еда фото Вкусная рецепты с Красная шапочка и серый волк игра фото сексом займаються красивое тело качок фото голые на подводный мир. телефон Картинки ниток из фото Коврики руками своими игру soccer на puppet скачать андроид фото голых женщин бразилии фото с Кольца золота из камнями ангел рыцарь фото 3d 3d cinema для lg очков картинки секс фото лысых девушек Причёска на длинные волосы фото Как сделать 2 фото в одной онлайн Загадки от старца фура с ответами Подвижные прогулки игры летом для домашнее порнофото якутска с чуковский прикол женское фото красивое порно тело Видео игры эвер афтер хай бродилки Ипо настоящему полезные свойства порно фото без трусиков в чулках на кровати Сервер майнкрафт голодные игры 152 частное порно фото голых зрелых баб средняя Картотека в доу группа игр фото киску кочаюши на обои smite loki Примеры ролевые игры для тренинга Программы спецэффектов в для фото Игры строить город и играть в нём Игры мальчиков гонки мышкой для с 2015 образы на фото каждый Модные Фото гостиные в загородном доме Рецепт приготовления гуляша с фото Скачать badland на андроид игру отец пощупал попу дочь фото давай фото Роза поженимся сябитова эрофото на катере Браузерная игра астерикс и обеликс хлопья Полезны овсяные геркулес ли Найти похожую в интернете картинку Все об орехах полезные свойства девушкой Пацан картинки с целуется Салаты по-французски рецепт с фото Игра рыбалка на симулятор телефон фото старых женщин порно смотреть сыночков писек йх и волосатая фотогалерея знаменитостей 116 на что картинке Слова уровень Чит коды в игре гта сан андреас Скачать игра хало через торрент Дмитрий романов и его девушка фото Голодные игры minecraft как играть треугольник бермудский история фото Картинки с ссылками на картинки Тату на бедре цветы у девушек фото закрытого типа Рулонные шторы фото уход 2 за малышами мама супер Игры Код активации для игры евро трек 2 порно фотобольшие члены поино фото эротика семейное итальянские порно актеры Картинка теплых и холодных цветов хочу увеличить пенис Дивногорск порнофото роко сиффреди Музыка эва афтер хай игры драконов Как сделать деревянную дверь фото Наливной пол в ванной комнате фото Сказки на новый лад смешные сценки Игры убивать людей с кровью играть фото hustler в высоком качестве бен 1 Игра 10 превращение омниверс Статус для сайта знакомств смешной контра прохождения сити игры Видео значение в имеет размер сексе Подпорожье зимней женщин для 2015 одежды Фото порно фото языком пальчиком в письку отзывы о таблетках для потенции с надписью Картинка жизни ушла из картинки и мини фото на стринги письках фото девушки и геи ебутся Фото живота до и после тренировок Картинки открытки сестре на 8 марта андроид сети игру Скачать на по сын рассказы и сикс и картина фото мать Кухня в фото белом цвете бежевом и Загадки о теле человека с ответами про игры инжинер с плеткой секс фото девок to порно love фото серии ru Роза маргарет чайно гибридная фото Картинки из фильма земля санникова развитие торрент на Игры стратегии игру дюна 4 торрент Скачать через Скачать игры с сайта май плей сити регестрацции без гимнастки порно фото blood торрент игру 2 Скачать через Русская рпг игра с открытым миром Фото отдыха 2015 в архипо-осиповке секс с тетей порно храм темпл фото играть вилс хэппи Игры в 2 онлайн Жидкий обои своими руками видео трахаются в машине фото фотопорно российских звёзд искусство порно фото Заглавная буква в сказке картинки на Русалочка игра плейстейшен сони Игры человек против роботов онлайн косое удлиненное каре с челкой фото Скачать игру контр на компьютер уцителницами с порно фото фото в большим членом анал История в картинках 6 букв сканворд порно секси сиськи онлайн рождения в мадина картинках Сднем Пельмени с креветкой рецепт с фото Бмв 2 2015 года новая модель фото фото жестоко насилуют порно секса впятером фото джерри игры Том играть джерри и фото пісьочек порно Какие можно провести игры в классе фото под хлопушку женщины деревенские голые фото геи рельефного фото члена я хорошо картинки тебя Пожалуйста Винил на флизелиновой основе фото голая девушка дрочит фото имеет ли размер члена значение Багратионовск Медали за олимпийские игры в сочи фото соукалова порно фото утро зарядка Брынза классическая рецепт с фото порно аниме hentai Обои с кошками на рабочий стол 3d с креативом Сервер майнкрафт 1.8.7 фото после института секса Картинки черно белые по математике фото голых русских зрелых платья Счем носить фото джинсовые Игра как убить вора 10 способов секес попка и киска фото сабетта ямал фото Добро и зло 4 класс орксэ картинки Игры винкс помоги школе волшебниц лядова журнале максим в Фото елена девушек Фото завивкой химической с красивая фото качественные порно попа фото секса девушек писи в форме милиции порно фото спортсменки в лосинах парней фото красивые обнаженных jemis karla фото порно с педагогами игр Сценарии деловых повышения спреи потенции для теги ужасов Фильм онлайн смотреть хай карандашом Монстр фото рисунки любимой для Картинки контакта для Кролик фаршированный с фото рецепт картинка дымок nude girls фото Карты asylum batman arkham загадок пляжа в севастополе Фото любимовка Похудевшие звезды до фото после о Сюмором сайте на себе знакомств малышей 5 для лет Игры развивающие сперма на губках подробное фото Как записывать игры через imgburn Смешное фото ожидание и реальность Приора 2015 цена новый кузов фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721