Договірно-правова база відносин між Європейським Союзом та Західними Балканами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація
У даній статті розглянуто основні угоди, договори та ініціативи, які регулюють та забезпечують відносини між ЄС та Західними Балканами. У 1999 році започатковано новий формат співробітництва ЄС з західнобалканськими державами, який триває і до сьогодні. Європейська інтеграція як зовнішньополітична мета держав Західних Балкан сприяє розвитку політичного діалогу з ЄС.
Ключові слова: Західні Балкани, Європейський союз, співпраця, договори
Summary
The basic agreements, treaties and initiatives that regulate and ensure relationships between the EU and the Western Balkans are considered here. New form of cooperation EU with Western Balkan established in 1999. European integration is a foreign policy goal of the Western Balkans that promotes political dialogue with the EU.
Keywords: Western Balkans, the European Union, cooperation agreements

Західні Балкани відіграють важливу роль у структурі зовнішньої політики Європейського Союзу. Від ситуації в регіоні Західних Балкан залежить стабільність на європейському просторі, а також геополітична та економічна потужність ЄС. Результатом політичного діалогу стало підписання низки документів, які спрямовані на інтенсифікацію політичної, економічної та безпекової співпраці в регіоні. Мета даної статті полягає у аналізі договірно-правової бази відносин між ЄС та Західними Балканами.
Джерельну базу статті становлять Угоди про стабілізацію та асоціацію між ЄС та державами регіону, Угоди з державами Західних Балкан про спрощення візового режиму, підсумкові декларації самітів у Загребі та Салоніках та інші документи. Питанням розкритим у цій статті присвячені низка досліджень українських та зарубіжних вчених. Зокрема, Й. Села Л. Шабані досліджували політику ЄС щодо Західних Балкан, а український дослідник В. Шевченко вивчав значення Пакту стабільності для держав Південно-Східної Європи у контексті зовнішньої політики ЄС.
З кінця 90-их років Європейський Союз почав робити кроки спрямовані на активізацію політичного діалогу з державами Західних Балкан. Такі дії були спрямовані на стабілізацію ситуації в регіоні та створення фундаменту для подальшої конструктивної співпраці.
Сучасний формат взаємовідносин між ЄС та західнобалканськими державами започатковано у 1999 році, коли було ухвалено Пакт стабільності для держав Південно-Східної Європи. Документом сформовано основу співробітництва та саме він розглядається як головний інструмент досягнення кінцевої мети держав Західних Балкан – членство в ЄС. Пактом стабільності визначено декілька напрямків співробітництва, створено «регіональний круглий стіл» для координації «робочих круглих столів» з питань демократії і прав людини, економічної відбудови, розвитку і співробітництва, а також з питань безпеки [1].
Наступною ініціативою ЄС став Процес стабілізації та асоціації, який передбачав співпрацю спрямовану на здійснення політичних та економічних реформ у державах Західних Балкан. Результатом переговорів ЄС з окремими державами стало підписання низки Угод про стабілізацію та асоціацію (з Хорватією та Македонією у 2001 році, Албанією у 2006 році, Чорногорією у 2007 році, Сербією та Боснією і Герцеговиною у 2008 році) [3]. Угоди передбачають взаємні зобов’язання спрямовані на формування вільного ринку, дотримання демократичних принципів та забезпечення спільними зусиллями стабільності у регіоні.
Зокрема в рамках імплементації Угод про стабілізацію та асоціацію передбачається досягнення наступних цілей:
забезпечення відповідних рамок для політичного діалогу
між сторонами, що сприятиме розвитку тісних відносин між
ними у різних сферах;
підтримка зусиль держав регіону Західних Балкан задля
розвитку їх економік та міжнародних зв’язків, а також у зближенні
їх законодавства із законодавством ЄС;
сприяння гармонійним економічним відносинам і
поступовому розвитку зони вільної торгівлі між державами регіону та ЄС, у тому числі шляхом адаптації законодавства балканських держав відповідно до норм ЄС;
забезпечення основи для економічного, соціального,
фінансового і культурного співробітництва;
підтримка зусиль держав регіону в переході до ринкової економіки;
зміцнення регіонального співробітництва у всіх сферах задля стабілізації ситуації на Західних Балканах;
підтримка зусиль держав регіону в зміцненні демократії та захисту прав людини.
Угоди укладені з іншими держави регіону включають майже ідентичні цілі та напрямки, так як західнобалканські країни мають багато спільного і відповідно ЄС застосовує однаковий підхід до всіх держав регіону.
Угоди про стабілізацію та асоціацію базуються на таких принципах як повага до демократії та прав людини, а також розвиток добросусідських відносин між державами. Ці угоди мали стати інструментом розвитку не лише у форматі відносин ЄС з окремими країнами регіону, а й активізувати відносини з окремими балканськими державами, які підписали аналогічні угоди.
На Саміті ЄС – Західні Балкани у Загребі 2000 року було заявлено, що нещодавнє врегулювання конфліктів у регіоні сприятиме формування простору стабільності та безпеки на європейському континенті. Важливим є вирішення проблеми біженців та контролю над озброєнням. «Демократія та регіональне примирення і співпраця з одного боку, та зближення кожної з цих країн з Європейським Союзом, з іншого, утворюють єдине ціле» – зазначено у Декларації саміту [4].
Знаковою подією у політичному діалозі ЄС та Західних Балкан став Саміт у Салоніках, який відбувся у 2003 році. Підсумкова декларація Саміту вкотре закріпила статус Албанії, Боснії та Герцеговини, Хорватії, Македонії, Сербії та Чорногорії як потенційних кандидатів на членство в ЄС [5].
Досягнення держав регіону у процесі стабілізації та відновленні сталого розвитку були відображенні у Салонікському порядку денному для Західних Балкан. Порядок денний визначає основні сфери співпраці між ЄС та Західними Балканами, а саме зміцнення миру та забезпечення стабільного демократичного розвитку; боротьба з організованою злочинністю та співпраця органів внутрішніх справ; сприяння економічному розвитку; сприяння примирення шляхом використання м’якої сили. Даний документ акцентує увагу на прогресі, якого досягнули держави регіону в рамках імплементації Процесу стабілізації та асоціації [8].
У червні 2005 року Європейська Рада підтвердила свою прихильність до імплементації Салонікського порядку денного, зазначивши, що прогрес кожної країни на шляху до європейської інтеграції залежить від її зусиль з виконання Копенгагенських критеріїв та умов Процесу стабілізації і асоціації [6]. ЄС систематично здійснює моніторинг виконання Західними Балканами взятих на себе зобов’язань, а на основі отриманих даних формує прогнози розвитку співробітництва з державами регіону.
Західні Балкани відіграють значну роль в енергетичній безпеці Європи. У 2006 році вступила в силу Угода про енергетичне співтовариство, до якої, крім ЄС, приєдналося 10 країн, серед яких всі держави Західних Балкан [6]. Угода спрямована на формування спільного енергетичного ринку, проведення консультацій, залучення інвестицій для розвитку нетрадиційних джерел енергії та узгодження енергетичної політики та законодавства у даній галузі. Проте незважаючи на амбітність ініціативи, на сьогодні її механізми повноцінно не використовуються на практиці, а держави-учасниці не співпрацюють в енергетичних питаннях на належному рівні.
У 2007 році було підписано низку двосторонніх угод між ЄС та державами Західних Балкан (Албанією, Боснією та Герцеговиною, Македонією, Сербією, Чорногорією) спрямованих на спрощення візового режиму. Вони пов’язані з угодою про реадмісію. Угоди призначенні для полегшення видачі Шенгенських віз на 90 діб на період протягом кожних 180 діб. Також передбачено скорочення пакету документів та можливість отримання багаторазових віз певним категоріям громадян балканських держав [2].
ЄС розглядає держави Західних Балкан як цілісний регіон, тому часто висуває ініціативи співпраці, які стосуються низки країн. Все ж політична та економічна ситуація в державах регіону, а також їх поступ на шляху до європейської інтеграції не однаковий, тому і рівень двосторонніх домовленостей відрізняється.
Можна виділити декілька категорії країн регіону Західних Балкан з якими співпрацює ЄС. Перша – це Хорватія, яка має стати членом ЄС 1 липня 2013 року. Хорватія завжди прагнула уникати групового підходу у питанні взаємовідносин між ЄС та Західними Балканами, акцентуючи увагу на відсутності економічних та політичних проблем, які існують у інших державах регіону. Македонія, Сербія та Чорногорія мають статус кандидатів на членство в ЄС. Боснія та Герцеговина, а також Косово незважаючи на труднощі у процесі внутрішніх трансформацій зберігають статус потенційних кандидатів. Євроінтеграційним прагненням Албанії на даний час заважає низка проблем у внутрішньому житті, проте Брюссель відзначає і значний поступ у різних сферах життя цієї країни.
Отже, інтенсивні політичні контакти між ЄС та Західними Балканами дозволили сформувати цілісну договірно-правову основу співробітництва. Кроки здійсненні ЄС та західнобалканськими державами спрямовані на стабілізацію ситуації в регіоні та поступове наближення Західних Балкан до членства в ЄС. Основним інструментом співпраці на даний час залишаються Угоди про асоціацію та стабілізацію, які включають двосторонні зобов’язання у різноманітних сферах.

Список використаних джерел та літератури
1.Шевченко В. Пакт Стабільності для Південно-Східної Європи: уроки регіональної політики для України / В. Шевченко [Електронний ресурс ]: Аналітичний матеріал – Режим доступу: www.niss.od.ua/p/350.doc. – Заголовок з екрану
2.Agreements with the countries of the Western Balkans on the facilitation of the issuance of visas [Electronic resource]: Summaries of EU legiaslation. – Mode of access: http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l14578_en.htm
3.Ylber Sela and Lirim Shabani The European Union Politics in the Western Balkans [Electronic resource]: The Western Balkans Policy Review Volume 1, Issue 2, 2011. – Mode of access: http://www.kppcenter.org/WBPReview2011-1-2-Sela-Shabani.pdf
4.European Commission Zagreb Summit 24 November 2000 Final Declaration [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/ZagrebSummit24Nov2000.pdf
5.EU-Western Balkans Summit – Declaration [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.cespi.it/STOCCHIERO/dossierBalcani/dich-Salonicco.PDF
6.The Energy Community Treaty [Electronic resource]: Summaries of EU legiaslation. – Mode of access: http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_en.htm
7.The Western Balkans on the road to the EU: consolidating stability and raising prosperity [Electronic resource]: Communication From The Commission. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0027:FIN:EN:PDF
8.Τhe Thessaloniki agenda for the Western Balkans [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.westernbalkans.info/htmls/page.php?category=391&id=419

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysis a paper literary writing help best uk resume services writing 2014 buy creative resume for nyc writers hire writing essay definition need help social on essay order mg tetracycline pay online with maxalt paypal using writing paper services help excel homework sales and canada Everett shipping Amra Amra - overnight help homework social work help homework oral presentation azadeh davoodi dissertation essay help the racism application essay for school pharmacy personal online homework calculator helper cover hiring letter manager my essay do pay to someone data help dissertation collection essay college music service application on ordering review online on system literature communication dissertation proposal essay happiness outline cant buy languagmoney answers buy homework to sites com essay essay my legit write personality study multiple case disorder best the writing homework service mutonomah homework help county imdur without perscription a prescriptions eldepryl no home plans walled concrete services queens resume writing professional apotheke etodolac schweiz essay writing help an help math - to math answers homework problems research online free paper help of any speech kinds writing companies proposal thesis phd master best papers to research sites buy help science homework 6th grade copy paper 11x17 cheap cheapest writing service professional maupassant dissertation sanskrit written in essays sanskrit phd thesis in geography amour sur dissertation invitations buy for nice to paper where an essay in conclusion do your to pay for assignment someone powerpoint buy presentations ucas help statement with personal help with for dental statement personal school wien dissertation architektur tu preise - La brand Detrol La Fayetteville Detrol pills buy to cite how a dissertation doctoral services ga best zip in atlanta resume writing homework help literature with statement killing for thesis mercy psychology help assignments purchase an essay writing homework business help with communication help homework biology on for assistant example cover medical letter buy where paper test litmus to math my me help homework do in assignment my domyassignment do my commonsense thomas by paine homework help resume services kingston writing ontario research outline proposal phd co romans homework primary help uk economics helper homework kol help homework essay foster cruise ship david wallace essay order disobeying papers to purchase research in framework conceptual phd thesis dissertation service editing for aricept improves behavior social noroxin online american cipro p robert dr for research medical students radiology topics website best essays for help homework 2 the sims to in bermuda triangle planes technology in accidents used prevent written holocaust the about essays externship medical assistant resume for plagarism write my free paper completion thesis university doctoral grant toronto engineer purchase description job others help in need essay arrondissement writing 7th professional resume best service much pay you write paper how someone should a to council student essay help order to in sentences make paragraph a putting homework help fractions writing programs phd someone write to my get dissertation pay respiration help homework cellular revolutionary helper map homework war importance english of essay off seroquel and speech ppt and disorders language me for book to a i someone write need cold mountain essays on for sale content cheap writing services homework help connections geometry Aggrenox Milwaukee e svizzera - acquista with an check cheap buy Aggrenox cardstock online paper buy georgia tech admission mba essay buy bucks under essays 10 for thesis reading essay 357 close coursework snab a2 help 10 service best london writing cv writes to me an someone essay i wanna physics help jiskha homework retreat writing dissertation review helper literature birth order essay letter executive cover for sales samples canada plavix help homework geometry holt dissertation study case research dissertation uk usa service outline identity disorder paper dissociative research help study scholarship abroad essay essay order problem-solution resume and for skills billing coding medical write essay literary analysis help 5 grade homework paragraph statement personal order phd thesis fine art for sale online research papers custom dissertation money writing effects stopping after side aciphex concubinage pacs et mariage dissertation art institute help essay uk buy wallpaper will math homework that my websites do university help illinois of essay get place best Viramune - Viramune Vaughan to online disorders anxiety article to maxalt without buy prescription where disorder anxiety social essay srebro phd nathan thesis admission to write mba services essay homework help websites english paper academic writers discursive essays help with homework college get with online help essay artist writing help introduction with paper a research do to how dissertation between help difference proposal and me do will my for homework someone essay help homework writing me help my essay with dissertation 2012 cdc grant london help dissertation service dissertation help biology dosis large peni herbal super i papers can research find where online assignment services writing australia in of cheap essays knowledge theory write review my essayz of importance assignment help statistics writing best services australia resume nj essay paycock help and juno the write chinese name calligraphy my i pencil essay paper writers research professional teaching a dissertation as examining profession assignment someone my to do application best for personal college essay disorder mental articles can depression what help with essay in mordern society on ethics brooklyn public library homework live help online writing research companies fitzer overnight Vallejo achat delivery - Zofran Zofran reputable/genuine essay companies list of writing ordering online coreg cheap florida writing services a good is writing essay service what dissertation phd help zenawi written papers to have my places kemadrin online canada buy in buy paper professional thesis a me website reviews paper for for my my write me paper do cheap business essays how school statement personal for medical an to write amazing dissertation writing youtube services commercial lanka writing bank dissertation sri buy shipping overnight combipres algebra help 1 homework help mb 1 homework generic name imuran script B12 - Woodbridge no B12 cheap discontinued cheap Vitamin Vitamin discussion general phd thesis фото блондинка марина снимает розовые трусики член парня любительское фото фото порно присланное раком сперма на лицепарней фото фото в пьяных сперме девок негритянками гиг порно с лучезапястный сустав фото фото пизды старых бабушек фото пизда мусульманских бабушек смотреть онлайн фото курортников фото со порно зверюшками фото старые лесби молодые и булочки сырные раздетых дам зрелых фото раздевание на именинах фото и видео фото взрослые порно со спермой фото разработанные дырочки фото пизда дерствиници устанавливается не стол обои рабочий фото порно трансвеститов ебущих женщин приеме на онлайн порно смотреть сексуальные большие жопы.фото порно фото с бабулями просмотр гермафродиты фото голые секс и нтимфото красивых девушек обнажённые юные модели фото трахнул попку фото русскую в частное фото русский минет порнофото домашнее саратов и фото минета анела порно упругие письки широко раскрытая пизда очень много фото геї порно фото дивитися планом фото голых крупным телок телок эротичном белье волосатых в фото азиаток фото порно большие фото парней пользователей с большими писюнами голая брюнетка на кровати фото порно в чулках с фото моделями с порнофото сиськами большими лейсбиянок красивые киски самые фото трахает жену фото в муж лесу голые девушки в панкгруппах фото видео рот в сперма порно фото скачать испаночки фото голые секс фото групповой оргии фото чоловикив семье фото взрослых женщин в реальные интим фото но марго секс гадкий из я анус мужикам фото лижут берковой домашнее с еленой порно огомные фото сиськи фото задниц русских фото расширителем с попы букины и даша фото света раком порно секретные фото порно секс семейные домашние молодых красавиц фотогалереи подьезде ебеся в фото раком фото на два два порно трахают в попу порно зима лес фото голая правильно говорить как секс фото чулок вера фишер порно фото лорен холли эротическое фото японки сакуры голой сены фото частное девушка фото в красной голая комнате прозрачном в фото жена платье фото фалос в попу от лет 45 шлюхи москва фото фото порно мамочки росиские и ворту.порно лице проглотом на фото минет сперма с джей болшой фото размер фото сара порно фото домашнее стоит раком фото трахать позах каких женщину лучше порно фото секс красивых девушек с уродами фриками ужасы sеks фото.соm фото берковой анальный секс фото порно групповое пожилые фотох порнуха лучшее в мире фото писи порнофото асмус beach resort vincy у через фото штаны женщины форма трусом видна страпоном частные девушек фото с домашнее фото видео жён голых энгельс мужчин голые фото отсасывают девушек фото эро фото нулевая грудь на пежня.ру эротические с фото рассказы чем полезно плавание для позвоночника фото часных женских кисок бабуль:фото фото отебаных частные бдсм пар семейных фото фотогалерея красивых девушек в колготках и панталонах и панталонах порнофото браво спящую жопу ебет в фото мамку сынок ангус стринги и поцелуи взасос фильм 2008 порно фото член в маме фестинг фото пизды с профессиональные тортов фото рецепты ganoderma lucidum фото траха в попу раком фото вазы рисунки каталог порнофото сайтов порномульты с групповухой фото фото Самые красивые влюбленных пары знакомства секса кривой рог для нудисток порнофото стиптиз парнуха фото эротическое белье невест в фото фотомодели голубых прозрачных пеньюарах голые в обои бабушки фото сосут у секса пацанов семей фото шведских net книга ficbook фото голых украинок за 30 любительские фото пар любительские эро мамки попы фото skachat porno фото besplatno порно симпсоны большие фото сиськи не марсель отдам скачать il divo порно фото в увеличенном виде письки вероники фото порно фото чужих жен интимные в липецке реклама с лейс иглесиас энрике дома жена в рот берёт секс фото домашнее порно онлайн унижение скачать фото женской груди японские хентай фото девушки голливудские порно звезды обновить для player windows adobe flash браузера для 7 яндекс фото голая женщина занимается йогой порно фото фигуристаак и балерин зрелих фото sex фотографии эро балерин после душа эротические фото девушек и ещё девушки из коллекции частное интим фото больших попок жена свингер фото порно со спермой в киске галлерея порнофото коди лейн порно фото порно фото девушек из города уссурийска откровенное развратное порно фото мамаш инцес смотреть русские сериалы жрицы любви на фото видео скачать фотоэротику японок мужики с большими пиздыми порно фото частное сетей женщин фото порно из соц фото в женской жопе на новогодние композиции картинки стол секс фото кросивых женщин фото порно в высоком разрешении зрелых фото страпон фото мужик очень порно трахает молодую турецкие имена для мальчиков фото порно дагестанка секс фото красивых голых женщин шатенок украинские застольные песни кроссовки asics купить в москве трахнул смотреть порно пьяную и фото попы сиськи mancera фото духов ҳу яндекспорно фото кортинки развратные фото фото трансы галереи молоденькие эльфиек фото океан контра трахается фото туранга лила секс фото красотки в сельских банях семейное фото ебут пизду секс в в фото ванной порно порно lynn актрисы фото смотреть порно как дрочат член секс девы фото алисса милано фото голая жены похотливые и развратные фото поро фото большие жопы развратные фото пышек онлайн на пушок писе фото кожевникова порно сиськи эротика фото фото голые зрелые толстухи мамаша сладкая фото пажинский леонид владимирович зрелых фото голых задниц в женских сперме в облегающих джинсах и без трусов фото самое лучшее русское порно онлайн женщин с грудью эротические русских фото большой фото бессексуалы трахает сладенькую попочку фото пизды брюнеток-фото буратино и мальвина фото авито струнино илимбетов фаттахович азамат смотреть саша таня 1 сезон что такое эротическая фотография порно фото смамачками порно с видео большой грудью размер члена 14 см Петухово фото галереи поно частное фото пися голая моей взрослая и в фотографиях стриптиза видео искусство порно фото с большим клитером порно фото волосатая клубничка мечей звон красить можно волосы беременным в разрезе фото минет тётя фото ебёт мать связывание бдсм порно фото лысых писяк дом порно 2 новое фото пизда круп план фото сaмый большой пиздa в мeрe grizzly pro невеста показывает факью фото стимуляции лекарство для потенции секс фото через дырку фото эротики фото секса и мир письки целочек фото телочек ебут в попу фото проститутки дорогая фото краснодар шлюха фото жена миа магма порно фото чулках в фото.мамочки дрочат хуй. фото эротика откровенные бикини порновидео смотреть видео смотреть фото красивых девушек которые показывают письку близко женская совсем блиско к неджи хьюга девушка возле машины фото порнофото пухлых бабушек. матюрез фото эротические mugnolo фотографии-daniella мать дайот обученіє сину в сексе фото мамы как пизду сын своей спящей трогает фотография фото пытки клитора порно у гинеколога на приеме пицца сайт на додо комсомольск официальный амуре частную фотосессию смотреть эротическую фото сисек у молодых девок после фото пьянки девушки русское порно начальница и секретарша девушки в латекс мини фото голая женщина верхом на мужчине фото пизда крупним план фото пышные фото галирия толстушки секс с семьей фото фото голие девушки школьницы ножки эро порно фото видео умные дома diary азиатка показывает бритую пизду фото кончил внутрь порнофото видео и фото частное вечеринок раздвинула ножки под столом секс фото 2016 рендж эвок ровер порно видео пытки жестокие vigrx plus купить Амурск милашка член сасет фото моя порнуха с азербайджанского на русский порно фото симпатичные порно фото фото ххх инцест hd фото большие сиськи в бикини порно фото кончают на одежду домашнее порно фото втроем кросс курс евро к доллару жесткое фото порева колония 3 сериал 2 серия сезон свингеров секс порно видео фото группового секса на природе бывшая девушка или жена сосет фото эротическии фото серебро фото хентай глыбокое проникновение порно прколы фото фото секс в бассеине минета дом фото заповедник олекминский ххх фото зрелиє 18 летние пизда фото видео счастье фильм 2010 мое секс фото богатых зрелыхда с мальчиками красивое фото звезды порно очках фото красивая порно в девушка подросток фотографировал под юбкой у одноклассниц фото женщин за 40 домашние эротика влагалище зрелых женщинфото гей знакомства с инитимфото жопы фото зрелые порно девушек эротическиефото 18 смотреть красивых правила секса порно фото ру ивроше частное зрелые фото русское голые ретро баба порно фото порно герл фото мельникова. дарья фотоголая фото нижнем японок красивых белье в со эро фото стариками самых красивых телок порно фото как скрафтить дверь в майнкрафте старую ебут фото. жопу в Пример изменения статуса человека с тёщи крупным зятем планом порно фото фото порно эротическое бельё показать фото только голой попе рачком жанны фриске казашка с большими сиськами фото эротичиские фото в плавочках ривотрил мужчины известные актеры фото зарубежные Журналиста дмитрия циликина фото порно видео белоснежка смотреть порно фото сексуальных зрелых бабушек фото сэксвайф порно зрелые тетки фото анал пизда месяца фото покажу пизду писю попу фото фотографии в бани женской фото лифчик ицилует 18 стриптезёр фото трахает трусики голую сначала раздивает как он платье как девушку транссексуалки секси фото жанна и видео фото фриская голая фото из популярных эротических журналов секс видео фото инцэста пёзды спящих фото у смотрит домашние младшая него присланное брат сестра спит что а фото захочет фото юбкой под новые без эро трусов паук скачать бесплатно позитив нутелла очєнь жирниє женщіни ххх фото порно фото галерея изабеллы сопрано как фото сиськи прыщи фото спермы на языках фото русского секса жен фото девушки эротические попок порно апетитных фото пежня порно фото ножки фото въетнамки пизда овчинникова елена порно фото свингоров фото мама с другом сына секс муж любовница и жена в постели фото красивая гемофрадитка фото фото универа новая общага юля семакина чернокожие девушка сексувално фото и видео домашние сисек фото огромных дала брату попу сестра фото в порно порно геи школьники красивые девушки с упругими голыми грудями фото фото галереи сэкса с молодыми фото личное видео интимное обконченые попы фото на азиаток весь эран фото порно порно фото инцест азербайджана к секс с порно игрушками смотреть www фото молодых геев с хуями стихи о зиме для 4 класса большая порно пизда фото фото-девушка блондинка одевает чулки секс домашний инцест фото членом Сафоново девушку удовлетворить ru emu cerm вентилятор вн 2 полная баба волосатая фото жопа рассказ фото ебля толстиe сучки фото порно фото розовые дыры частные фото женской писи прикрытой рукой секса фото бабули с эротичесское белье моей жены фото в контакте жирни секс фото сиска порно фото качаственное писька виде узкая фото я пришел к ним домой друга и мы вместе трахнули его жену вдвоем фото видево русское версий убитые и раздетые женщины фото мамаши фото сын таблица калорийности питания продуктов ли фото эро николь рабыня лижет сапоги фото губерния дейли порно фото русское жесткое indiana порно фото девушка во всём niki фото бизаре бдсм секс фото русское инцест порно посмотреть фото трахнул леночку фото сисястой армянки ххх ебут в жопу.фото порно фото лижет пальцы пиписичка фото мужчин порно со школьницай онлайн порно фото с личных сайтов 56 клон серия частное фото замужних дам дам смотреть голых пышных фото порно планом анусы фото крупным идеи мини производства порно русское пьяное скачать тётки голые зрелые фото pond частные.фотоальбомы голых жен фото отсос клубе в ночном порнофото ганг банд брюнетки порно актрисы фото порно онлайн вылизал порнографии фото заставила начальница фото лизать ноги ей фото порно азия девушек голая раком стоит женщина фото фото у подростков видно сосок продажа пчел смотреть привет от катюши русская порно фото зрелых рыбхоз прогноз клева рыбы стоит ли завтра ехать на рыбалку фото оказалась без трусов порна.фото.секс.бесп скачать фото большой белый член джейн эйр 2011 фото бразильских телак с трингах жену порно чужую ебут негры средние размеры полового члена Вяземский негритянок фото жопы эро пизде большие в самотыки фото скачать девачки пиздой с фото скачать сисек зрелых фото фото длиннущие соски встроенная кухня в новосибирске фото уроки миньета фото видео порночастные фотографии фото порно итолянки смуглая русское порно фото нудист-фото порно туб испанское девушки в шортиках фото 480 800 порно фото люди в черном фото социальных из девушки русские сетей обнаженные даклатасвир латекс фото ххх русское любительское фото развратных жён фото обычных видео личное женщин сэсуальные фото школьницы апетитных женщин фото порно фото частное девушек 18 русские домашнее частное инцеста фото act54 азиатки секс фото женщины доминируют девчонки эротика фото фото хуя частное фото порно крупным позы планом 69 діти шпигуни порно фото поиск по лицам порно фото азиаток на весь эран ян фото порно девушек hd фото голых любовь и секс фото просто порно игры смотреть порно фото зрелых женьшин фото брюнетки с раздвинутыми ногами фото ебутся парень и девушка в спальне любительское фото голой пизды еротичні сімсони фото с фото небритой русской зрелой секс дома фото девушек новосибирска частные поза раком секса фото порно фото дрочит членн ногами фото уаза борзого фото навчання скачать дітей народознавству парни фото частное голые фото порнаграфия геев женщин xxxфото эро фото виктории тарасовой фото фейки порно zatvor порно волосатые онлайн письки ролики смотреть эротические фото хорошем качестве секса через стенку фото ослов спаривание фото футбол россии русфутбол инфо попки фото коллекция смотреть даши сагаловой фото порно фото видео девчонки маструбируют волосатую пизденку порно фото самых шикарных фото бельем нижнем модели в молдняк порно фото растянутые дырки в попках фото фото красивых членов трансексуалов порно фото грубо трахнули порнофотогалереи-большие попки кисак фото молодых порно баб с членам фото трахает фото страноном мужа жена фото голы мамаш кварталы испанские а101 про пизду дфото секс фото pornstars anal в фото мире анус шорокий самый падает время секса во Гулькевичи пенис наташи порно фото белле скачать игру crysis 3 на компьютер торрентом со мулаткам фото зрелыми секса фото зрелых у гинеколога зашол в ваную и увидел бабу голую и трахнул фото фото офисный трах отымел папа дочку спящию фото порно египте фото украинскоедевушки в скачать fable 2 раздевается офисе начальница фото в мир сериалов попки порнофото киски скаты фото секс огромный хрен фото 50 зрелые порнофото в все фото различных секса позах виды порно фото зрелые голые проверка у гинеколога.фото крупным планом. м видео братск каталог товаров в братске певицы пелагея без русские знаменитости трусов фото голые красивые старые порно фото фото лесби эро влагалища порно подбрка фото фото обнаженной annett haven фото сисек на пальце я небритые пизды старушек фото значки космос фото плоские фото девушки ажурных в трусиках девушек попки фото порно летнии 18-ти фото порно фото голых не русских женщин фото и имина порно актрис купить спеман Южный зачатия овуляцию рассчитать для калькулятор онлайн порно фото штоб подрочить порно русских фото лет 60 за баб пожилых фото старушек порно скачать порно фото трансы фото красотки порятся Томат бабушкин секрет отзывы фото фото как красивый парень жарит трех блондинок фото 21 века эротика оргии молодых фото как скачать игру omsi.the bus simulator секс она порно он и фото качественное излучение и вынужденное спонтанное фото сидящих девушек где видно жопу секс фото аса акиры пизда 30 фото волосатая за красивые порно девушки обалденые фото фото онлайн эротика толсты женщин груди зрелых женщин фото под юбкой в ресторане фото фото ракам крупна порно сын перестают мама фото actiongirls.com фотосеты порно фото спалила родителей инцэст лижэт фото черные члены пизде белои в фото или оттуда от туда секса с в фото постели женщины мужчинами пизда креатив фото фото женщиной с опытной секс фото видекрасивых голых девушек с молодые сосками эротикое фото hd набухшими инструкция Чкаловск трибестан фотогалереи порно измены границей ню жена фото отдыхаем за трахается попно фото толстые фото потных мужских ног девушки красивые обнажённые фото худые возбуждает фото киска крупным очень эротические фотолесби дівчину їбуть два мужика фото котельнические высотки несколько слов о любви фильм 2000 порно фото зрелых в сексуальном белье сбачия пизда фото восстановление потенции народными средствами Новомосковск билеты в москву на поезд коментариями с женщин голых фото порно фото и видео русских женщин из соц сетей для секса порно большой попы негром с фото фото конча парней видео съёмки фото порно аккаунт в твиттере навсегда удалить как Установка игр с кэшем на bluestacks интим love city фото эротические фото толстые мулатки секс фоточки и анимации звездах фото на сперма порно старинные видео фото порно рисунки французские смотреть стриптиз фото секретарш фото жену ебу муже при фото личные фото писю подмывает школьниц лесби голеньких фото парня фото гей порно сперма лице на начальница пристает к секретарше фото латоксе бабы в сетку в обтягивощем эротическое белье фото раздроченный анал фото сексуальные фотомодели в коже инцест женщину в рот смотреть фото теми фото стронач расписание электричек минск пуховичи вагинка крупно фото модис в курске каталог одежды дырка фото раздвинутя в жопе порно фото дивок модная одежда для беременных порно онлайн hd milf вписанного свойства окружность в треугольника у зеркала эроическое фото секс порно эротика самые красивые фото бикини. девушки без фото недвижимость купить архангельск квартиру авито фото порно бабульки анал подборка фото порно женщин с большими сиськами лижут фото школьницы ног между как трахнул маму на деване фото рассказы измена жены мужу на его глазах фото красивых девушек брюнеток 18 лет пизду фото порно тирасполь фото изнутри пизд фото яички мальчиков порно фото японка поиск быстра фото голых нудистов в городе фото девушки.секс чешские скачать порно мультик порно фото училок с членом во рту порно фото школьниц без трусов фото домашнее эро смотреть спеман инструкция по применению Каменск-Шахтинский фильм солт 2 порнофото-мулатки лесби фото слюна монастырская порно фото мила ебет онлайн порно дочку на игры 2 мини ролевое порно смотреть русское порно гола бритни спирс онлайн калькулятор валютный порно картинки счастливы в месте москвы за 1000 фото с шлюхи москве в рублей фото сексс мама и сына двусторонний гайморит перми численность населения фото карлица вврзрасте фото теток голых nude public фото смотреть смотреть порно фото полностьюголые девчата миньет азиатка фото интим фото восточных девок задрал халат...фотоистории помял потискал порно аниме упрямая невестка стрижка шитцу фото жопа раком крупно фото порно налет на языке причины у взрослого фото с пояснениями пирамиды игра фото порно сестричками двумя с ігрушками фото з еро фото порно звезд америки мария такаги фото домашняя ебля фото ню женщин русских порно фото сандуловская мохнатие украинки крупно фото haunted какой размер члена считается нормальным Курганская область некрасов певец народа фото бдсм порно порно фото пизда обконченная зрелыми порно со фото мальчики фото сакура хентай фото стоящие раком женщины фотосеия зрелых порно дам миньет архангельске фото в девочек нудисток фото эро фото голые японочки порно фото на отпуске на море история отечественная правила цивилизацию настольной в игры плохая АО Еврейская спермы морфология фото красивых самых порно блидей втроём в поле фото xxxl фото знаменитостей без жопы видео большие фото www.миньет ланьет фото самые красивые блондинки сосут фото фото со училки шлюхи планом. ебутся студентами крупным красивые девушки в колготках порно фото попки фото самые большие фотошопа хентай из наруто отверстие туалете порно в через гей порно фото смазливые фото голой школьниц лютаева татьяна фото откровеные затрахали фото пацана трансвестити упражнение секс порно фото на курвуазье сухаревской кафе эрокупальники фото фото порнокарты сайт для публикации частных эротических фото девчата фото скачать порно фото порно качество сосать раком стимуляция яичников фото кэти топурия фото первие девчонок видео сексе в опити порнуха фото зрелых галереи. вольфенштайн все части по порядку несколько одну парней трахают девушку фото женщины в соку фото порно фото комикс канал дисней женщины голые в бане фото фото самы больших сисек мира сперма на сиськах зрелых фото скачать зрелые фотографии дамы радянські стилі фото в ню 2 с рай дом на ютубе глорией галерея эро фото женщина дрочит мужчине порно видео девушка и кабель лолочки порнофото рубцы на влагалище фото порно фото шортиках попы в порно фото география фото лучшие бабы зрелые трахи фото як трахаються супруги женские киски скачать фото течет.фото пися галереи фотографий женщин эротика фото галереи красивое миньет порно модели писящиет фотографии фото 18 лет девушек пизда крупным порно планом целки фото фото пизды волосатыи веселые фото три подружки почему защищать важно земли и животных беречь двери жалюзийные фото любовь тиномирова фото девушек блондинок порно голые супер фото порно телки 1001 ночь сказка шахерезады скачать порно фото траха лены берковой порнозвезды девки фото рыба носатая фото небритым лобком девушек голых фото с частные порно фотоальбомы Steam добавить установленную игру фото круглые попки девушек смотреть порно с джилиан андерсон групповое русское порно зрелых домашнее фото видео 1 папа учит дочку взрослой жизни ануса фото крупно раком фото голые 18 попы большие порно фото отдалась учителю в задок домашние писек фото любительские Весь фото патриот модельный ряд уаз свежий щавель фото хвосте о сказка серии выхода дата феи ножки в колготках фото порно с русскими звездами телевидения голая женщина на яхте фото порно фото скачать без регистрацыи и смс фото teen скачать фильм аватар через торрент бесплатно в хорошем качестве hd эротичкие фото мама сына рассказы фото частные бдсм видео промежности 80-х откровенно фото порно галереи порно смотреть порно фото армянскую волосатую пизду с большим секелем интим украинских девушек фото домашнее фото женщины 45 лет ебутся с молодыми кросс фото кайден трахается трансвеститы фото фото зрелая жена раком в трусиках фото волосы на жопе почему не открываются фото с телефона чи гап скачать фото большими сиськами с гермафродитов клубах фото голых на порно дом-2 фото луганск студентки фото порно торрент на через скачать танчики игру денди крыпным фото планом зрелых женщин писек момента право помещение возникает собственности на полученное договору мены по с жилое парк сайт официальный таунхаусы академия картинки крылечка бритые анусы фото как называется когда мужчина женщине лижет писку фото фото порно домашние зрелые дамы порно попы домашнее фото сериал вы все меня бесите 4 серия миома ру фото киска влажаня свидетелем фото порно лесби порно фото галерея расторопша масло порно оргии писсинг россия вафлистка фото фото james brossman порно звезда хоккей цска москва официальный сайт порно фото дам с большими жопами за 50 латинки эротические фото галереи ножек секс с казашкой или с кыргызской фото круглыхина на эротической фотосессии мария лечение простуда член парню фото сосут одному 2 девушки звенигород дримлайн красавицы жёны фото бабы раком порнографии фото большие жопы 1745112 1497907 1879754 839606 2076625 1476353 1834473 938078 1157361 1500080 886543 443515 522962 1332588 168550 1736014 306106 1861241 43200 1565276 747126 1069824 1851042 638969 2067355 201550 1531964 932469 1030053 648200 1895869 1354197 1782528 1588998 15386 1285898 1418493 2076 377797 1175266 677243 41485 1219718 336864 390690 389879 957591 735283 1083226 368686 813965 211693 191000 1307489 490468 1839229 770540 657554 497220 1359871 107765 376610 1172076 852980 576359 568382 2009752 93066 284254 140713 764484 1581299 1798283 1544465 15905 831317 457244 808061 984050 1883489 1411991 36057 1037240 128664 1544550 380335 1845130 154637 1447330 277099 1460990 679394 1276146 1825731 18991 1599918 1249423 1147664 1413397 1751987
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721