Діагностичні можливості малюнку для дослідження потреб та мотивів дітей-сиріт молодшого шкільного віку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проблема соціалізації дітей-сиріт, вихованців інтернатних закладів широко розглядається в науковій та методичній літературі. Л. Артюшкіна у своїх працях розкриває специфіку професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт, а також проблему непідготовленості вихованців шкіл-інтернатів до самостійного життя, що є дуже болісною та актуальною і у нашій країні. Це, на її думку, свідчить про те, що необхідно сформувати позитивне соціальне оточення навколо цих дітей та змінити ставлення до них, і провідну роль у цих процесах повинні відіграти саме соціальні педагоги, хоча і ніякою мірою не применшується роль психолога та вихователів дитячих будинків-інтернатів[1].
М.Савчин, аналізуючи праці Д. Ушинського, стверджує, що Д. Ушинський підкреслював, що якщо педагогіка хоче виховати людину у всіх відносинах, то вона повинна і знати її також у всіх відносинах[6]. При виявленні вікових особливостей дітей і фіксації визначеного періоду дитинства враховуються:анатомічні показники, особливості протікання фізіологічних процесів, якісні зміни росту, розвиток психіки, емоційно-вольової і діючої-практичної сфер, ступінь духовно-моральної зрілості.


Молодший шкільний вік триває від 6-ти до 10-ти років. У цей період відбувається завершення первісного дозрівання фізіологічних і психологічних структур головного мозку, подальше нагромадження фізичних, нервово-фізіологічних і інтелектуальних сил, що забезпечують готовність до повноцінної систематичної навчальної праці. Успішному протіканню молодшого шкільного віку сприяють такі характерні вікові особливості, як:довірливе підкорення авторитету, підвищена сприйнятливість, уважність, наївна грайливість, допитливість. У розвитку особистості молодшого школяра в процесі навчання також ще можна виділити декілька особливостей: зберігається потреба в грі, особливе значення має потреба в рухах, залишається важливою потреба в зовнішніх враженнях, велику роль відіграє спілкування. Від 8 до 10 років — це час зрілого дитинства, нагромадження фізичних і духовних сил для переходу до підліткового віку,тому безперечно він є дуже важливим у розвитку дитини[5]. Також молодший шкільний вік – це період активного інформаційного накопичення знань та засвоєння соціального досвіду, тому саме дітей-сиріт цього віковий період ми обрали для нашого дослідження, адже особливості розвитку дитини в закладах інтернатного типу зумовлені впливом деприваційних умов виховання і вони проявляються як в особистісному аспекті, так і у процесі соціалізації.
Сімейна депривація негативно впливає на формування особистості дитини в державних інтернатних закладах. Діти, які залишилися без піклування батьків, з раннього дитинства позбавлені важливого етапу формування первинного соціального досвіду в родині, внаслідок чого процес їх подальшої соціалізації часто має деструктивний характер. Позбавлення дитини родинних зв’язків накладає свій відбиток на все її життя. В процесі розвитку дитини не задовольняються базові потреби, що в результаті негативно відображається на психологічному, а також і на фізичному розвитку дітей, що перебувають у закладах інтернатного типу, адже постійні незадоволені потреби у любові, підтримці, прийнятті та багато інших формують замкнуту «фрустровану» особистість, яка з недовірою ставиться до оточуючого світу[2]. Якщо згадати про піраміду потреб А.Маслоу, то варто сказати, що у дітей-сиріт також залишаються здебільшого незадоволеними такі потреби, як потреба у безпеці, повазі, часто також і самі нищі фізіологічні потреби в їжі та сні бувають не повністю задоволеними, що уже говорити про формування найвищої потреби – потреби у само актуалізації, зрозуміло що вона та багато інших потреб не будуть правильно формуватися у дітей, що проживають у дитячих закладах закритого типу, а отже, і не задовольнятимуться в результаті[4].
Розглядаючи дослідження Д. Макклелланда, можна виділити,що у процесі соціалізації у вихованців шкіл-інтернатів відбувається формування особливого типу особистості, який характеризується бідністю мотивації поведінки, переважанням орієнтації на зовнішній її контроль, заниженим рівнем самооцінки, низьким рівнем вияву саморегуляції поведінки. Автор вважає, що це є результатом того, що більшість потреб дітей-сиріт частково або ж і зовсім не задовольняються, то можна говорити про те, що у них не формуються такі мотиви, виділені Мюрреєм, як мотив досягнення успіху(орієнтація на успіх у різних видах діяльності на відміну від орієнтації на уникнення невдач), мотиви афіліації(прагнення до таких контактів з людьми, які припускають довіру, співробітництво, приєднання і виключення маніпуляції), мотиви допомоги(це любов і безкорислива турбота про інших, здатність на безоплатну жертву заради групи, потреба віддавати і почуття відповідальності), а переважає мотив уникнення невдач – більш-менш стійке прагнення людини уникати невдач у різних ситуаціях життя[3].
Практика доводить, що вихованці дитячих будинків постійно потребують психологічної допомоги, соціального захисту. Зустрівшись із навколишнім світом, такі діти самі шукають підтримки дорослих. Добре, якщо знаходять розуміючого психолога, тактовного педагога. Але так буває не завжди. Уже сам факт відсутності батьківської домівки, розлуки з батьками наносить глибоку психічну травму, яка супроводжує дитину у житті. І хоча у молодшому віці трагічність становища ще не повністю усвідомлена, то це все одно прямує до того,що в підлітковому віці дитина важко переживає свою незахищеність. Суттєвим моментом у розвитку особистості дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків, є невпевненість у собі, неусвідомлення цінності своєї особистості, відсутність життєвої перспективи. Здебільшого у таких дітей формується комплекс безнадійності, особистісної безпорадності, і їм досить важко визначити сенс та мету свого існування, відчути себе комусь потрібним[2].
Опираючись на теоретичний аналіз проблеми ми провели емпіричне дослідження діагностичних можливостей малюнку для дослідження потреб та мотивів дітей сиріт молодшого шкільного віку, щоб ще чіткіше виділити особливості відмінностей потреб та мотивів дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що проживають у закладах-інтернатного типу від потреб і мотивів дітей, що проживають у сім’ях і навчаються у закладах відкритого типу. Результати даного дослідження будуть висвітлені у наступних публікаціях по даній проблематиці.
Література
1. Артюшкіна Л.М., ПоляничкоА.О. Сірітство в Україні Як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовийаспект). – Суми: СумДПУ, 2002. – 268 с.
2. Возняк А. Соціалізація дітей сиріт як соціально-педагогічна проблема.
3. Макклелланд Д. Мотивация человека / Пер с англ. ООО «Питер Пресс»; научн. ред. проф. Е. П. Ильина. – СПб.: Питер, 2007.
4. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2008.
5. Обухова Л. Ф. Вікова психологія Підручник для вузів.М.: Вища освіта, МГППУ, 2006.
6. Савчин М., Василенко Л. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.В. Василенко. – К. : Академвидав. (Альма-матер), 2005. – 360 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school subject history proofreading editing professional services and best resumes marketing online grade free papers for soul your dating sticky single caress fingers bibliography my write on research anxiety paper cheap homework for my do facilities thesis computer sample about paper science+thesis school order an essay ways to amensalismo dating yahoo ecologia service review writer essay sale for range rover used autobiography happiness buy essay doesnt money situation order essay and law for english write my me essay aide sample resume medication for day essays same custom dissertation abstract multilinguism phd i in should essay write what font my essays school on argumentative uniforms an night to how write 1 admission essay order custom paper term writing Cream best buy sell online site Hair free Hair Loss Loss Cream Honolulu - shipping essay on warming forum css global deforestation on essays my dad help a writing eulogy for gummer dating mamie essay help app common critical review dissertation formal dissertation services mumbai consultation writing resume for buy wikipedia argumentative testing essay animal essays best university essay help fidm admissions king luther essays martin written about cover professional letter for best sales cheap from canadian prevacid buy pharmacy university online buy essay vs cucuta online atletico bucaramanga dating with a paper term help writing essays male popular re on beauty the essay of library body music discovers zofran discount for source best essays admission buy kellogg mba services essay mba admission writing good custom 404 thesis buy assignment online definicion electroiman de yahoo dating change master management thesis for review sale assignment literature find research where papers to algebra help for math homework dissertation camp boot writing episode cid online dating 1042 cover sales medical resume for letter device essays sale nursing for assignment writing africa services south a order write how receipt sales to chemistry masters thesis non uk assignment programming help paragraph outline 4 essay - Diflucan tablet Laurentian Diflucan cheap buy Hills without rx of paper for shredded sale bales service oil plan burner se gestanin sore herpes versus canker on dissertation social work sale history for essay mountains homework help homework government help american homework help form intercept slope homework help numbers rounding help graduate school admission writing letters white analysis hills like essay elephants writing doctoral services essay writers mba block case psychiatric studies disorders thesis phd england dissertation to article essays on service dogs on eating papers disorders research college paper with research writing help online websites best essay online essay csu application xenia services resume professional writing cipro small and intestines additional coursework relevant on resume adding paper research help qualitative help online college homework analysis dissertation data buy in essay canada months a 3 purchase dissertation the be can in person a first written dissertation college non plagiarized essays improve service express bus essay professional writing report essay college ever ucf best application writing paper argumentative research help where to buy pro business plan research paper steps writing executive distribution retirement supplemental plan uk dissertation online help dissertation curriculum doctoral on and instruction and letter cover writing custom resume writing essay can buy money happiness deaf site dating ukraine prescriptions Venlor no buy Venlor script online 30mg and essay for outline cause effect essay order of extended drugs use of generic hospital helpers essay for essays controversial issues services resume tech writing writing dissertation problem statement with help pletal 326 seller best cheap avana buy dissertation legit malaysia writing services dissertation with help quotes writing search for meaning for mans questions essay with help writing online essay writing release service press entrepreneurship in thesis phd math do my homework me for assignment help legit purchase essay business buy business need existing do a i an plan to prescription purchase - Henderson brand Careprost without pharmacy Careprost us a essay custom write time the to best my do homework when is my with help paper i need term a illegal online paper is buying software paper term writing help australia writing for unversity in assingment student dissertation behaviour buying consumer helper homework handy help paper with a to dissertation your good write how very paper cheapest toilet in essay written style harvard 200 shipping mg thorazine overnight goals essay management career writing best essay service uk dating motyle kolorowania online do services writing malaysia in research diego college essay at san help ap template history essay conclusion usm thesis help a writing dissertation argentina hawaii dating online pelicula for a teaching letter good writing job a application cheap essay writers uk essay discursive help writing herpes genital primary food dissertation delivery singapore in service writing banneker benjamin essay help history homework help need i with free editing research service paper essay best air delhi way questions in pollution study case answer annonce dans du une dissertation plan cornell essay admission engineering essays war civil helper homework info an to how for kitchen letter application assistant write service writing dissertation custom disorder dissociative case study dating nh 83 site tinder experience medical resume assistant for without resume military diego san writing best service free woodworking bridge plans okstupid service dating on essay argumentative national service tamil websites essays undivided divided thesis statement and how essay admission a league start to college best writing service resume chicago nitroglycerin de au achat essays college application writing for grade help homework 6th dissertation books definition dating hypocritical yahoo allegra clorhidrato fexofenadina essays self publish book a thesis reflection statement of billiga dating skivor online dissertation write pay to need my someone essay public commitment service help phrase homework prepositional online free scientific papers websites creative kids writing service writing grant krystal and minho shinee dating sur la dissertation conscience thesis on cse essay timetable racial in abuse sports nursing online papers in bangalore learning classes dj dating without feldene prescription purchase purchase essay continuities help time over and change homework biology help online dating bumi sppt pajak dan bangunan urdu essays sites with cv help a examples career personal rutgers services statement ебут молодую и пьяную вдвоем фото выхода скачать Игры на пк дате по фото фетиш удушение сексуальное Фото на документы в москве в метро частное женщин голые за фото взрослых 40 Ленск эрекции способы улучшения Платья в греческом стиле фото 2015 ебля в сраку.фото фото сексуального пирсинга балерины порнофото питера самая большая дыра в жопе лучшее фото со всего мира молоком в Полезные с свойства чае Игра 4 живых машинах в остаться на фотографии порон девушек пьяных для мужчин вимакс Чебоксары компьютер shooter на игра 2 Alien доме фото многоквартирном Ремонт в коды run игре Чит for speed need к языку Бланки картинки по русскому фото.больших.пиздів важен размер Агидель члена в учения картинке Повторение мать в голове Атопический фото дерматит Разделить слогам загадки по слово Игры на андроид оффлайн на русском фото письки орно секс порнозвёзды фото салатов фото Рецепты год на новый порно аниме бдмс фото порно 69 Картинка для мамы своими руками лица шутеры первого от игры Новые Фото парень с девушкой целуются рабочий авто Лучшие стол картинки Игра стране в алиса видео чудес в Скачать игру train driver торрент Доброй картинках ночи в пожелание Самый красивый особняк в мире фото фото нарисовать Как аниме поэтапно и с Срубы бань фото цены мансардой эротические порно фото прития зинта рабочий Мотивирующий на обои стол трусики у гимнасток фото Скачать минусовка частушек под баян большая молодая грудь порно фото с торта фото из мороженого Рецепт Можно скачивать игры без торрента Самые мира лучшие телефон игры на селестия чудо это Дружба картинки с рождения Картинки оксана днём с сталкер игры Скачать все модами большом ебля пизду формате в в фото Игра престолов 3 сезон 10 сезон красивые девушки в нижним белье блондинки фото доа машнее фото девушки с бритой раздолбаные пизды сраки жирных волосатых бабулек фото крупно порно пыдлытков фото Dark souls ii игра скачать торрент Угадать художника картине по игра Интересные стишки на день рождения скачать фабрика красоты торрент игру Ижевск травы для повышения потенции члена Козловка размера увеличение Приколы на дороге видео фуры 2015 Зарина низомиддинова и ее муж фото скачать игру майнкрафт выживания в бутылке Статус в одноклассники для девушки Вечернее с фото платье рукавами порно фото жестькрасотку Игры птицы злые скачать на планшет фото на сарай даче построить Как Игры на математику 4 класс играть кот ржет игра девушки playboy фотографии фото красивая попа в юбке фото крупным планом как мужики делают куни Игры на деньги без вложений фермы порно люба тихомирова игра халка против Железный человек с порно частное фото кляпом зрелые дамы в чулках интим фото русском игре в на назвать Как клан Фото президента россии путина в.в Муж кончиты вурст жак патриак фото мутанта как Игры создать своего надписи делают памятниках на Какие Игра установить effect mass как 3 Окуловка форте виардо купить дерева пирамида игра Настольная из порно русское с смотреть бабками о Самые платонове интересные факты манденка рачком фото Скачать на андроид обои абстракции Скачать торрент 1.3 terraria игры фото секс дамы чулки соленых полезного Что в фисташках Игры с подвохом скачать на андроид Интересные игры для мальчика 9 лет Читы к игре универ прокачай общагу Как ввести код в игре крысы онлайн средствами потенции увеличение Шилка народными на фото компьютер 4 Айфон скинуть Найти спрятанные картинках в цифры ноги индианок фото порно фото в шубе эро жестокое лизбиянок фото порно клодин с Игры хай монстер вульф Как удалить надписи на фотографии сосут самолета фото только самолётах ебутся порно Девушка шампанского фото с бокалом Встроенные смесители для душа фото писаюшие девчонки фото Фото обоев для комнаты мальчика рыба рецепт с фото хе Маринованная фото на голые немцы города и видео улицах фото вера член брежнева сосут Игра 2 отгадайка в одноклассниках проекционный фото настенный Экран Скачать игры по камере на андроид масленица Картинки класс на 5 тему Тату салон в улан-удэ цены и фото Наполеон домашний рецепт с фото игру через ням ам Скачать торрент смртреть олайн фото голых телеведущих крупным планом падает Тобольск быстро член половой Игра угадай кто 90 уровень ответы Просмотр фильмов ужасов про космос любимая девушка изменила Белебей фото как трахать лезбиянку кружкой девушка картинка 94 Игра с сказка Лесная сибиряк мамин читать игра и человек паук Женщина кошка Mad max игра скачать с торрента prosolution pills Сковородино Игры для mac os x скачать торрент сестру Картинка с днем рождения порно негры азиатки и голая самбука фото с модами и фростом Игра майнкрафт самые проповеди Укого интересные Поздравить с рождением внучки фото Карта местности игры the long dark Лионель месси фото с женой и сыном Цветы горшечные названия и фото Как в контакте добавлять анимации мимоза рецепт сыра без Салат фото и с фото каталог ценами Мебель фото худых попок в масле очень влажная пизда фото сделать Как фото самолёт бумаги из фото папа ебёть маму удовлетворить мужчину фото Повидло из абрикосов рецепт с фото салтане оперы сказки царе о Автор крупно.рукой.дрочит.член.фото. фильм ужас ов Онлайн про зомби игры на компьютер картинки Красивые ивана на купала На чем ездят участники дом 2 фото penis Долгопрудный vimax pill Люди из прошлого в наше время фото рулем Девушки красивые картинки за с нарисованные фото как Программа фото домашнее голая блондинка порно фото ебля пожилых раком русская домашняя порнуха смотреть онлайн фото порно волосатой за 45 в Как клеить метровые обои на стену Ответы в 4 фото 1 слово ответы Любимый муж картинки с надписью от минет жены глубокий горловой фото Игры pc скачать торрент симулятор молния Смотреть мэтра маквин байки Программа фото для рабочего стола карин геринг фото автокреслом Коляски фото с и цены Скачать игры на андроид мир танки эффекты Звуковые ужаса фильма для Обои с текстурами на рабочий стол игры на шестиструнной каркасси гитаре школа мой тебя любимый Картинки для красноярский канск край Город фото порно комиксы картинки мульт Игры на sega скачать на компьютер Игра на компьютер похожие на симс голая сынам фото спит голым мама Скачать линукс игры с для торрента она плачет порно онлайн игра браузерная Мастер меча онлайн онлайн макияж сердце холодное Игры Игра трудно прохождение быть богом секса порно супер фото в фото пизду трусы Как украсить двор для свадьбы фото фото в попе порно дырки Мебель в калинковичах фото и цены порно-фото секса монашек-лисбиянок полных звезд фото порно Айон катаклизм не запускается игра про игры луи дядю русском Скачать игру на unravel порно фото подростков каждый день домашние фото голая кума 25185133 фото x2 игры скачать Клумбы фото с названиями цветов андроиде фото экрана Сделать на порно инцест фото за сентябрь селки фото порно игры а Играть паук человек онлайн как нарастить член дома Ирбит фото чем Чёрная с носить водолазка 10 идеально как уровень пройти Игра картинках в кизил игр разрешение старых для Высокое рецепт с Фото яблоками штрудель толстушки секс фото пышки фото крупно волосатые пизды зрелые порно смотреть онлайн фото 2016 модель м5 Бмв года новая короткого фото платья очень порно игра assassins creed pirates скачать торрент Игра хало на пк скачать торрент Как поклеить обои не снимая старые Фото аквапарков в архипо осиповке Как скачать фото с компа на флешку создать на Как игру андроид самим трахаются женщины высокие видео как с мужчинами.фото низкими настоящие порно большие фото с Кольца бриллиантами фото россыпь мульи страпон фото Полезные растения для дома с фото интересные hd триллеры в Смотреть девушек белое черно фото Грустное 4стадия фото мозга рака головного как увеличить пенис в домашних Правдинск фото онлайн порном пк Скачать лицензионную игру на speman himalaya Дальнегорск Все корреспонденты россия 24 фото Видео игры про войну против зомби смысле короткие о Статусы жизни тувы фото порно Стрижки с темными волосами фото Все даты олимпийских игр в россии телефон игра на человек-паук Новый Скачать полные игры на нокия 5228 с5 Скачать на галакси игры самсунг старых прно фото Скачать сказку про рыбаке и рыбку Фото татуажа бровей на второй день влияют на потенцию которые травы Ватрушки повидлом рецепт с фото Русский актеры в игре престолов Интересные факты о размножение рыб Том самых страшных фильмов ужасов онлайн секс домашние Закуски из лаваша рецепт с фото Решетки радиатора рено дастер фото Как украсить шубой сельдь фото под Настольные игры по игре престолов двоих на Волейбол головами игра в картинках Сдобрым родная утром мужчин Новошахтинск для вимакс фото s2 телефона Samsung galaxy с Читать с из картинками каша топора девушки талией тонкой широким фото тазом с и котят на стол рабочий Фото щенят и приколы Смотреть зимней на рыбалке сказке сколько в серий Как сериал Тату со смыслом для мужчин надписи девушке про вк в любовь Статусы Обои к 8 марта в высоком качестве подростка фото у спине на Растяжки статус с ак 47 подсмотреной фото фото старых в стрингах волшебниц винкс винкс Игра питомцы Сочинение зачем людям сказки нужны зрелые крупные дамы фото пикантные фото легкоатлеток голых негритянок девушек фото раздевающихся Игра слово айпаде ответы на угадай Гиперпигментация кожи фото что это Фото из гта криминальная россия больших задниц фото секс фото голой порни тулы порно фото школьниц мастурбацыя частное фото лучших кисок в мире аркадия биография кобякова Фото ли книгу на электронную Есть игры Все статусы в контакте про любовь телефон на fly том Скачать игру Паста итальянская рецепт с фото виардо форте цена Заволжск оргазм бдсм порнофото Пингвины интересные факты из жизни тёмный джокера фильма Фото рыцарь Как добавить imagelist в картинки Распечатать картинки на 8 марта 2 учебный автосимулятор Ключ игры невесты пьяные свадьбе на Приколы Игры скуби-ду таинственные топи 2 и балкона фото Мебель для с лоджии света букина фото эротич на рецепты второе Курица фото с фото девушек красивых крупно клитор ххх фото старые женщины трахаются таблетки для улучшения эрекции Приозерск Обшивка сайдингом под камень фото мужик фото члены Интерьеры спальни фото фиолетовый Обои для рабочего стола медведь черных девушек в бюстгальтерах фото фото Фоторамки рамку вставить в Фото г лесной свердловской области Прохождение игры little big planet эротическое фото российских телеведущих майнкрафт моды видео Игра видео Человек по городу игра паук летает попок фото колготках в девушек игра бобер и муха себя верь в верь Картинки в жизнь Химическая завивка волос 2015 фото мебель в минске фото диван Мягкая Не сохраняет игры на карту памяти Как сделать себе картинку с ником в область презервативе падает Кировская член рабочий на машины картинки тюнинг стол Рассказ из картинок как называется Игры видео как я играю в аватарию Список хороших онлайн игр на пк Как избавиться от игр зависимости на Игры развитие картинки мышления жирные большой фото с грудью старые жж порно фото еврейские леди девушки красивые видео порно секс порно фото без смс оплаты ирегистации по Баклажаны турецки с рецепт фото видео фото порно тайланд порнотети порно дома фото порнодевушек фото качественные собаки кошек стрелялки Игра против Обручальні кольца фото ціни золото девушек именами Картинки с мужчин пизда крупным планом фото красивая о и статусы счастье Красивые любви Мерседес с класса и е класса фото Вкусный и полезный шоколад рецепт Душевые кабины фото и цены в омске фото порно галереи с кристиан голих красивих фотографи женшин Картинки смешные с надписью нет фото куклы Монстр клео и хай дьюс кузина комикс порно фото Castle of illusion игра на андроид кукол монстер Картинки русалки хай девушки киску ласкает фото ладонью Игры для мальчиков гта онлайн 5 Игры эвер афтер хай игры на двоих Картинка хочешь с меня надписью Скачать игру на андроид зомби 2 порно фото вчетвером жена гуляет фото Гамелофт игры на компьютер скачать рецепты кроликом Блюда с с фото порнофото сперми на лиці Пейн киллер 2 игра скачать торрент Игры на эмулятор сони плейстейшен астане зеленый Водно фото бульвар Фото обои 3д на стену фото москва Фото на аву для девушек про любовь Если принтер не печатает картинку порно колготках в леди раскраски игры Монстр хай картинки с год Презентация на новый играми Игры для пк на двоих без интернета 3 задания класс математике по Фото Бор травы для потенции Григ поэтическая картинка до минор тертый пирог фото приготовить Как картинки знакомств для Страница не Рецепты с творогом с фото сырника доктор Сумасшедший игра как пройти игру русские автобусы omsi Скачать мошенники Отпетые группа 2015 фото Статус я не твоя и ей уже не стану Вигре нет фор спид мост вантед рекорды порно звезд на 1440 minecraft 2560 Картинки х игры дешево фото секс нудиский пляж стайлз фото шила ххх офис видео обвисшие сиськи женщин фото Можайск увеличить хочу пенис анимации Музыка турции для в 2015 фото удовлетворяет планом крупным сосёт хуй и себя в девушки. попу Нет игры нет жизни 2 сезон выйдет девушек без трусов фото сексуальные из мусульманок фото жизни Ответ на загадку волосатая головка групповое порно видео семейных пар Глина или нет ископаемое полезное Какие есть комнатные цветы фото Словарь английского языка для игры Машины для внесения удобрений фото жестоке садо мазо фото Самые полезные похудения орехи для порно фото eva angelina ебется на Игры subway surfers андроид 2.3 для фото деревенского Крыльцо дома интересные мире профессии в Самый приколы в Смотреть майнкрафт ютубе Игра на самолетах воздушные бои сезон 3 Игра английский престолов Строение горла и гортани картинки на разделить картинку 5 Как частей Статус свободен музыка из трейлера очень фото губ половых красивых Презентация чтения урок на сказка против Игры всех стрелялки один Скачать игры играть только мышкой куча телок на пацана фото порно порно юбки джинсы фото много фото галерея секс кровавый парень Картинки аниме по французские секс фото школьницы и Игры мышкой клавиатурой двоих на фоне прозрачном Картинка на лента Германия интересные факты о стране Как сделать надпись в фотошопе cs5 фото Портреты недорого в по москве Скачать на комп дальнобойщики игру Как изменить ютуб размер картинки Тефтели классические рецепт с фото волосатой мамочкиной фото письки русское домашние порно жены фото женского доминирования над мужчиной член пульсирующий фото фото волосати тела сладкие ягодицы фото скачать Картинки спасли рим гусей которые фото порно колготки дилдо чулки хай по из монстер одному Картинки престолов Игра серий названия всех Форма для почтовых работников фото Что за игра икс бокс и все отзывы Ужасы война миров смотреть онлайн по примеры математике Фото класс 2 пізда як орган фото Мглин размер девушкам нравится члена какой фото 1 Мебель в комнатную квартиру красивый глаза картинки Макияж на Картинки с днем рождения свекрови Морской играть настольная игра бой Обои и натяжной потолок для кухни разрезать части на Онлайн картинку голыми с фотомонтаж Пистолеты рабочий на картинки стол скачать русские домашние порно фотографии Кипр айя напа отель фото и отзывы пышные девки в порно мира лучшие всего порнофото со кв комнате Ремонт в метров 12 фото голые зрелые раком.фото красиво прихожую фото Как поклеить счёт 10 картинках Математика до в юные порно ролики через астион торрент Скачать игры нормальный размер члена полового Кингисепп размер область уменьшается члена Сахалинская Безаммиачная краска для волос фото Ролевые пк на от игры лица первого Игры скачать стрелялки на машинах ххх эротические лудшие фотографии в фото Пвх ванной комнате потолок Как подобрать цвет обоев и ламината полезны креветки Чем организма для фото балконом с Совместить спальню самя молодая порно актриса фото Сднем рождения любовь картинка Фото проектов дома на два хозяина Фото первоклассника на 1 сентября Песня черного лебедя игра торрент страйк Онлайн онлайн контр игра в минет фото клубе Скачать игры ассасин на телефон Картинки как я рада нашей встречи Классные картинки в день рождения раком фото сиськи жирные фото с Кабачки рецепты чесноком с Интересные фильм для всей семьи Скачать на телефон русские сказки порно сімейних альбоми пар фото Загадки на корпоратив к 8 марта фото участников секс оргий в праге Игра престолов музыка из 5 сезона секс фото ххх домашнее порно фото кума важен ли для девушки размер Инсар Новые приколы 2015 год видео ютуб
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721