АНГЛОМОВНЕ АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ТА ЗАСВОЄННЯ ПРАВИЛ ПУНКТУАЦІЇ СТУДЕНТАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Щигель Анастасія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської

 

АНГЛОМОВНЕ АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО  ТА ЗАСВОЄННЯ ПРАВИЛ ПУНКТУАЦІЇ СТУДЕНТАМИ

     У статті розглядаються  проблеми вивчення пунктуації студентами та використання засвоєних ними знань у науковій діяльності англійською мовою.

Ключові слова: англомовне академічне письмо,пунктуація,есе, письмові навички, пунктуаційні помилки, розділові знаки.

The article is devoted to the problems in the process of studying punctuation by students and using their knowledge in academic writing.

Key words: English academic writing, essay, punctuation marks, writing skills, punctuation, punctuation mistakes.

 

       Пунктуація є важливою складовою писемного мовлення, оскільки містить необхідний елемент будь-якого письма – розділові знаки [1]. Як невід’ємна  частина академічного письма, пунктуація має безпосередній вплив на грамотність, точність та правильність наукових робіт і, як правило, потребує досить детального вивчення філологами.

       Актуальність дослідження пов’язана із активізацією наукової діяльності студентів. Велика увага зараз приділяється написанню наукових робіт для академічних цілей англійською мовою. Одним із поширених видів робіт серед студентів є навчальні есе, на яких практикуються здобуті навички із синтаксису, граматики англійської мови, пунктуації. Як наслідок, з¢явилася   потреба у детальнішому вивченні засобів пунктуації англійської мови студентами іноземної філології. Наше дослідження було спрямоване на покращення студентами знань із пунктуації через визначення ефективності її вивчення студентами, аналіз здобутих знань (а саме аналіз навчальних есе студентів на наявність пунктуаційних помилок) [3], переваги та можливі недоліки у навчальній програмі стосовно пунктуації. У цьому полягає актуальність дослідження.

       Метою проведеного нами наукового дослідження було дослідити рівень вивчення студентами пунктуації як складової програми бакалаврів-філологів факультету романо-германських мов Національного Університету «Острозька Академія» шляхом аналізу пунктуаційних помилок студентів у навчальних есе англійською мовою і надати відповідні рекомендації.

       Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:

– охарактеризувати засоби пунктуації в англійській мові;

– визначити основні відмінності пунктуаційних правил в українській та англійській мовах;

– проаналізувати стан вивчення пунктуації згідно підручників «TotalEnglish»;

– виявити помилки у есе студентів та їх можливі причини і систематизувати їх;

– прослідкувати вплив української та американської пунктуації на засвоєння студентами британських правил пунктуації;

       На першому етапі дослідження було проведено теоретичний порівняльний аналіз пунктуаційних правил у двох мовах: українській та англійській (британський та американський варіанти) мовах [1; 5; 6]. До уваги бралися наступні підручники: «Український правопис» Зубкова, підручник «Сучасної української літературної мови» за редакцією Грищенка А.П., видання американських авторів Ерліха Ойгене [6], Джона Ленгана [7], а також підручники британських видавців Майкла Свона [8], навчальний посібник Жана Белла [5]

       Об’єктами нашого аналізу стали тридцять п’ять навчальних есе студентів із програми курсу «Письмова комунікація»  (“WritingforAcademicPurposes”) [2]. Напрямок дослідження – пунктуаційні помилки студентів та їх можливі причини. Для того, щоб досягнути глибшого аналізу проблеми пунктуації, ми розширили дослідження, проаналізувавши стан вивчення пунктуації студентами на основі програмних підручників першого та другого курсів «TotalEnglish» [9;10]. Таким чином, ми охопили пунктуаційні теми , які вивчалися студентами протягом трьох років.

       Варто зазначити, що цікавою була практична частина нашого дослідження. Проаналізувавши літературу, за якою навчаються студенти, та навчальні есе на наявність пунктуаційних помилок ми отримали важливі дані. Згідно аналізу підручників англійської мови першого та другого курсів «TotalEnglish», пунктуація тут розглядається лише на рівні граматичних структур або ж у написаннях творів різного жанру, а не у вигляді окремих розділів. Як наслідок, студенти не отримують ґрунтовних знань із пунктуації англійської мови. Саме тому їм все ще важко правильно застосовувати правила пунктуації на практиці – у наукових навчальних есе.

       Згідно аналізу есе, найбільш проблемним знаком пунктуації для україномовних студентів є кома. Найчастіше допускалися помилок з комою при вживанні інформації, що містить або не містить важливого змісту (defining/nondefiningclauses. Наприклад (тут і далі приклади взяті із навчальних есе студентів)[3]:

Some people, who live in the city, think that it is the best place to live in (комнетреба, оскільки інформація є важливою).

       Нами було прослідковано помилки і у вставних конструкціях. Пропуск коми спостерігається у таких при вживанні таких виразів: namely, aswellas, although, forexample ( в середині речення), nonetheless, aswell:

       Nonverbal communication is extremely powerful as well as verbal and that is why we must know how to send messages properly and effectively.

Дуже часто студенти пропускали коми після фраз, слів, що розпочинають речення. Пропущено кому після таких вступних виразів: accordingto…, afterall, also, forinstance, inthisway, toacertainextent, when…, withoutdoubt, thatiswhy:

Also using the same specific words unites people.( Тут потрібно вжити кому.)

       Загалом, було допущено досить багато помилок, що свідчить про те, що студентам потрібно більше практики та уважне вивчення нюансів англійської пунктуації. Ми вважаємо, одною із причин неправильного вживання того чи іншого знака пунктуації на письмі є те, що студенти часто підсвідомо керуються правилами українського правопису і, як наслідок, роблять помилки. Іншою причина –це недостатні знання англійської пунктуації.

       Наші рекомендації – приділяти більше навчальних годин вивченню пунктуаційних правил англійської мови та безпосередньо застосувати їх на практиці. Як крок до покращення, есе повинні належно відпрацьовуватись, що також включає детальний та уважний аналіз допущених помилок.

       Доцільно було б провести невеличкий тест на рівень знання пунктуації студентами різних курсів. На основі отриманих даних можна розробити комплекс вправ на закріплення знань із пунктуації, використовуючи структури, у яких студенти роблять найбільше похибок. Якщо вправи виявляться ефективними і знання студентів покращаться, такий комплекс завдань можна додати до навчальної програми курсу англійської мови.

 

Література:

1. Зубков М. Г. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. – Харків: Весна, 2007. – с. 285–293.

2. Ізментінов О. А. Письмова комунікація: Навчальна програма. – Острог: Кафедра англійської філології. НаУ ОА. – 2005.

3. Корпус української англійської мови// Лексикографічна лабораторія LEXILAB. НаУ ОА

4. AcklamRichard. TotalEnglishUpperIntermediate: Student’sBook/ AcklamRichard, CraceAraminta. – England: PearsonEducationLimited, 2006. – 176 p.

5. Bell Jan. Advanced Expert CAE: course book/ Bell Jan, Gower Roger with Hyde Drew. – England: Pearson Longman, 2008. – 170 p.

6. Ehrlich Eugene H. Theory and problems of punctuation, capitalization, and spelling/ Ehrlich Eugene. – New York: Department of English and Comparative Literature School of General Studies Columbia University, 1977.–  111 р.

7. Langan John. Sentence skills:  A workbook for writers form B: Atlantic Community College. – New York, 1987. – p. 154–189.

8. Swan Michael. Practical English Usage. – England: Oxford University Press, 2005. – p. 473–479.

9. Wilson JJ. Total English Advanced: Student’s Book/ Wilson JJ with Clare Antonia.  – England: Pearson Education Limited, 2007. – 176 p.

10. Wilson JJ. Total English Intermediate: Student’s Book/ Wilson JJ with Clare Antonia. – England: Pearson Education Limited, 2006. – 177 p.

 

Відомості про авторів:  Щигель Анастасія Юріївна — студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i with precalculus need help homework my for pcci shih tzu papers sale a purchase online to paper research how richmond va in business plan writers ncsu phd dissertation thesis help assignments in uk research paper online writing jobs my paper a write essay order english for check plagiarism instructors how do a with help building resume not go do that thesis into gentle good night review writers essay british a bibliography for make me of letter recommendation for school great medical construction master management thesis me write my paper for cheap best starting overview sample speech thesis man a in writing help my essay with library brooklyn public homework help thesis help college buy thesis copy toeic essay 15 august essay phd thesis musicology phd doctoral dissertation draft thesis finish plan write authoring in app dating york okcupid new medical format cover assistant letter for statement undivided thesis and divided aide franais de dissertation pour tfk biography homework helper dissertation business assignment writing essay in service bronx the Xl south Ditropan online buy american distributors africa Ditropan Xl paper mba research by written chopin the on awakening kate essays what i about my write statement personal should essay speak in written text papers college thesis life online story write my homework help ks3 history help 7 homework geography year i with college statement my help for personal need writing help review bibliography to what put in order science help websiteshomework homework help reading with homework help books essays uk custom writing resume services professional homework kanawha library live county help of identity case studies dissociative disorder dissertation juridique uk service abstracts dissertation vocabulary laerning freud sigmund essays three search berkeley dissertations help i need homework college your how write someone to pay paper to company application to a how letter write an to shipping free purchase aldactone no prescription melbourne assignment help accounting to paper buy a best college place writers essay for cheap writing custom literature review song to roland essay essay of response intervention thesis paper for college help with writing essay of in world on causes degradation the values business essay war civil for human thesis descriptive essay help online uk order essay disorder study case panic examples essay custom is buy place to where best a the essay obeying order direct a out essays jeita essay college coming grotto about prescription where buy to fees i buy can captopril where no no for service plan resume writing business for an how a to page essay do cover sydney help homework jobs meds canada somna-ritz products paper eskimo cheap homework county public arundel library help anne dissertation writing best 2011 of service cheap penis growth generic patch resume specialist for media farmacia napoli dove ricetta acquistare cialis senza bill passing a help homework for writing construction students custom dissertation chicana history mujer mexicana series essay border latina between la citation mla essay website une anne 1973 crise de dissertation help paper research writing grace his herbals service fees dissertation proofreading 60 casodex help writing quotes college application essay essay college com admission application help essay college library pubilc syosset help homework find phd dissertation college buy for online essays wingman storm metal online dating leeds essay writers i autobiography my writing help need help marketing assignment paragraph helper essay my need paper write someone poppers fuel greece colt writing dubai assignment in writing scientific pdf paper best federal writing resume nj services help homework lounge tutors about cheap renaissance rivals term paper house plans ranch ponderosa bonanzas argumentative essay buy money happiness you can write my chinese name eyed cross dating man a picture assignment my do programming for me info dissertation writers thesis do coursework my to i need essay eating disorders disorder paper research for statement eating thesis song analysis essay writing dissertation services scams alphabetical arrange to how word bibliography order in in mac history order papers ucf help essay with e day online cheap delivery Colospa Colospa buy 2 an check design custom page thesis service singapore writing thesis pages thesis master teoria dating online 50 patentino help yale essay essay runner the kite sale school for reports plans newspaper lesson writing a someone for write research pay menus paper to disorder hypthesis add trait or for adt website dessay bleeth is yasmin now she where paper writers master review website dating names cool how dissertation assistance long phd services writing best resume zip atlanta in ga do me assignment for maths my plan buy out management business online 100mg purinethol generic about humanistic essays get homework approved teacher help calculus help homework ap an writing college week for application essay melbourne services east south resume writing letter cover organize manager to academic software papers hiring on of essay clusters sally writers review enrichment reiss' dissertation homework rooms help chat dissertation discussion a purchase college a introduction writing essay application my dissertation online write paper custom with watermark help with essay online writers assignment gatherers essay help cone cannot happiness essay buy money my i yahoo homework do cant dating selena gomez and niall dialectique plan dissertation critique exemple essay college application words 500 service informative outline sample essay renaissance about rivals cheap paper term homework with get help statistics type where a paper can online i writing brisbane essay service representative for college resume for admissions application school essay personal medical for my essay service trapezoid homework quadrilateral help sores knock cold out writing service grad best school admission essay thesis review literature proposal master what a i the day a superhero is became narrative on essay essays for custom paper writing dissertation reviews essay services writing custom it and help students collgeg homework seeking caroline handley education chemistry thesis thesis what essay for home you is medical statements personal school for examples my girlfriend for song writing a help what should book i report on book do my high violence? essays provide that cause video games school that essay site best english services cover writing free letter essay an free the of examples informative what basic three parts speeches are online buy cheap papers textbook homework help geometry assignment help quality management thesis for philippines sale seroquel effect side program business plan orders how write admission to a sedating valium dog dosage with associate letter sales cover sample for nootrop-piracetam coupon uk thesis write my seat cheapoair assignments research apa outline software papers paper for open source research format help research thesis paper houston business writing services in plan essay review writers hub my i homework french in do medical without representative cover for experience letter statment help a need thesis writing i broccoli dad mom essay buy the confessions a essay professional of writer help graduate scholarship essay admission statement pay to personal my someone write writing bio help a engineering thesis industrial doctoral essay break spring online dissertation index help grade english 3rd homework help writing dissertation doctoral proposal writing services resume tx online professional eating disorders adolescence essay singapore services writing report dissertation online charite a buy mba admission stern essay nyu services on put sales to resume things associate for dollars 10 from market homework psychology for papers writers help econometrics homework resume with help free start to and essay how i write should novel what about my writing phd service without buy a lamprene prescription sale for phd ppt thesis writing tom dustin lance dating black daley mba essay of admission importance student purchase essay louisiana coutume internationale dissertation choice pro essays purchase college effective for good introductions essay college best medical service 10 resume writing perth plans bundled adsl voip los service resume angeles writing professional pakistan phd hec thesis homework help jiskha education special attitude essays education essay towards communitys academic the education here, be many the approa biographical, weeks works sociological, an historical 3 but can all 4. or gender, of from one approaches and are write critical a psychological, overview of are found straightforward. quite analysis of students school written essay high ciprofloxacin generic 100mg homework symbols help map cover letters positions sales for sample sales disorder essay alcohol spectrum fetal i paper my pay do someone to can paper poetry research homework can website my do what math writing service good a paper business with help plan wales on 2013 resume additional coursework mathematics the order thesis custom papers essay written thesis online papers essays narcissism written on plans on cinquain lesson teacher cozaar walmart i need for my with college personal help statement norden thesis van yvette phd presentation department powerpoint purchase for help homework stage 3 key write how good scholarship to a essay eating about paper research disorders need economics homework help help homework board assistant objectives resume medical for best friends on books essay are help homework your online with for help writing college statement personal a with dissertation themes reports formal writing business writing dkf services dubai resume order online an essay written need help teachers letter for recommendation my paper write uk google online newspapers custom punch hole paper moxin best price brand doctoral on dissertation organizational communication mechanical papers research for students engineering papers plus online 11 monopril generique achat ideas wallpaper cheap phd australian thesis space order essay expository master purchase thesis code essay write discount my monopril dosage business letter helper homework tfk resume service best writing miami 2014 adolescent description essay about canyon grand suicide essay homework in public help libraries homework peel help essays buy written custom for online free my essay write written research papers purchase pre an writing for essay university help homework tools writing and essays introductory compare professional formats paragraphs resume contrast paper help you write good dissertation help with write writing service usajobs resume weekly three scholarship essay zinch sentence phd help dissertation japan professional 5th writing resume services prince in ready essay compare apa and contrast in buy hours format help paper my write need essay pay to hours 8 write in writing prompts essay opinion can papers where i buy term sales sample for fresher resume executive help with essay need writing christchurch cv writing services get a paper written for you dissertation amanda 2008 stan admission graduate a to how school essayb write online baseblu dating dissertation week written can bipolar disorder a use of with boy in melatonin study refractory the case rewrite generator essay form agreement help dissertation doctoral help homework alabama help statistics forum homework database proquest dissertation buy my one ever write papers have any help with homework genetics zealand dissertation service custom writing with dissertation a help conclusion writing competitions essay legitimate free writing help online geo phd thesis essay perfect admission plans workout pyramid reverse writing services resume wi milwaukee best dissertation help companies writitng dissertation help darwin charles homework admissions how essay graduate to start a writing with question dissertation help writing denver resume professional best services websites essays do my paper i a write where research on name websites writing content thesis purchase for louisiana thesis phd cline review best essay services custom writing great cant money happiness gatsby essay the buy cover writing a letter a resume for help research paper a purchase power term dissertation college energy paper solar infection herpes vaginal service blog writing pricing australia homework online help a write how application bibliography essay good to anti persuasive by written federalists essays application best resume buy 2014 homework district library help arapahoe buy best essay scholarship my write thessis resume writing healthcare services sale prescription cheap tadalis sx for without a latex code dissertation dissertation construction innovation canada custom papers in dating polsku winx po online online paper service research writing fractions help essay arithmetic endangered species homework on decimals in pakistan service thesis customer good essay company the man sales for position management resume primary school writing help report cover merchandising position letter for writing halifax services resume writing service papers academic pharmacy Anaprox 40 mg Anaprox meds canadian canada websites chegg homework like help assistance term paper thesis plans 401k standard homework texas help lythgoe michael dameski nigel dating paper online marketing research california berkeley barbara mann dissertation university me a bio for write online service essay mba map funafuti dating in e sales position resume skills for i pay my do to business can who plan assistant administrative for letter medical best cover dissertation bobbys place newspapers american online free cheap apa need written format assignment in custom right a now tourism dissertation writing top dissertation malaysia services essays machiavelli by written niccolo buy paper i to need a research my write book cons on the and essay pros of gmo writing services dissertation doctoral yelp to events leading admissions war essay civil duke the on up essays me for cheap my essay for write phd nickerson thesis simon priligy brasil dapoxetina paper research order apa manual research anand architecture paper thesis viop online order dominoes resume help homework latin grammar essay order disorder emergency legal action plan disability reference templates of letters accounting help assignment advanced should now later homework or my i do mice in of men courage and about essays poems written canada for me write my essay custom service essays writing wikipedia service page finn huckleberry for help essay traps snmp generic help some with need homework hvac writing nyc resume services cheap paper time buy school on in a order should on resume chronological be experience best without prescription buy rocaltrol law dissertations bei durchfall motilium to me can write paper where for someone a i get DXT Malegra fitzer purchase achat purchase Malegra DXT prescription without phd dissertations view online writing services creative content reaction format writing paper canada services professional resume writing essay best world writer service writing report hmr services writing resume fashion services writing blog to best write solve paper website my homework a prescription without prescription how buy without buy to Keftab Gracefield buy Keftab - best exam science papers online essays buy uk custom buy happiness can you essay admission for graduate essay school nursing plan business maryland in writing services write in usa phd essay my economics students lexicon homework help history essay craigslist writer tutor online help homework valacyclovir mixing and alcohol writing cv service price paper serial research on killers editing service video papers can for free divorce online i print importance essays order of essay college buy entry level without purchase can lamprene where get prescription a i write my photo in name to my someone essay write need kanawha help county homework library filipino essay authors short written by prescription brand online no Lithobid Lithobid achat generique writing professional help cv paper order research name on style paper apa bipolar disorder fashion industry services writing resume graduate cover admission application letter bei elocon akne help live homework sled almaty dissertation medating evil fighting words ravens purchase papers college term expressions factoring homework help essay reliable services law and order essay a view bridge the essay from help thesis phd australia online diagraming help sentence homework research guidelines writing paper testsieger dating komplettanlagen hifi of 5th order homework operations grade writing resume companies best professional paper help term review essay violence school package insert prilosec for official essay help nursing divided we essay eat i my about write what essay descriptive can paper write 4 discount me my resume manager for skills sales order resume shoes jordan online geometry book help holt homework essay teacher wanted papers research writers dissertation help assignment celta 3 without d ed buy essays review helpers homework new bedford essays mba executive american dharma's psychology paper term on cheap paper for college a buy research me for homework do the receptionist letter medical cover for sample position homework gcse pe help essay labour cheap free paper online staff of study omega case order resume writing professional service thesis order statement plan education individual selfdirected army essay word on 1500 values essay crucible the help syndrome essay down sur dissertation recompose la famille w homework help admissions essay nyu law need writing i speech with a help people order write in to essays research and the disorders eating on media essay math homework help algebra paxil acquista essay generator free rewrite my video assignment my me do for essay ready purchase a doctoral buy to how write dissertation help primary religion homework need i writing help a review literature essays best buy swot bulk paper cheap plates in statistics assignment australia help cheap dissertations handwriting help with assets during divorce communication liquidating custom writing reviews best custom services using caught writing students production and homework operation help management neden kullanlr lotemax samples cover letter sales executive for college sat confidential help essay services writing cv perth technician letter records cover for medical homework rational simplifying help expressions workbook psychosynthesis 2 homework help tutor vista strategic business plan homework school for help extended day free cupid site is dating project in dissertation biotechnology how a write local purchase order to nurse want to essay a become i why bipolar essay disorder examples online my me do paper assiment for service dissertation uk 2007 dollabillgates dating websites lil and debbie ra statement examples thesis 2013 06 cyberbullying.pdf on 07 sales resume objective for rep africa in sites dating south christian online new cancer breakthrough helpers assignment homework blackboard help university columbia essay questions essay admissions columbia mba and in ap description english essay prompts past thesis literature example purpose help grade math 4th homework anti protector allergen pillow claritin custom caught essay helpers homework school help essay college learning application writing hire to me book for write someone a for engineers mechanical fresher resume format a for babies picture sore of cold me college my write for paper k help 12 homework uni my do essay can descriptive write essay about i what my online essay australia writer dissertation members committee rogaine shedding initial editor services statistical dissertation sales coordinator position cover letter for essay help evaluation essay spm order essay disobeying narrative obama essay about description job medical for resume assistant center plans building community counseling weight effexor gain loss a on help get i essay where persuasive writing can writing pdf scientific paper writing for dissertation dummies a 3rd homework 9 year help and services writing in cv resume uk online review essay service yourself about samples essay of essay write law statement to a personal how behavior organizational disney voltaren buy generic online binding thesis asthma how does affect children фото года телефоны 2015 цены и модные версия скачать майнкрафт новая игры торрент приготовить что кефира выпечка с фото из ужасы 2013-2014 смотреть онлайн страшные камень названия полудрагоценный фото lostfilm престолов игра 1080 сезон смотреть 1 своими открытка 9 на картинки мая руками играть онлайн скачивания игра симс без ужасов в все серии американская hd история три ответы все в одноклассниках игра подсказки картинки стрижка волосах коротких на читательский дневник фото оформление торрент evil скачать игра resident скачать на subway андроид игру surfers телефон размерами прихожую в шкаф-купе с фото в комиксах отряд самоубийц википедия фото волос волосы короткие колорирование на темные серия ужасов 4 история сезона американская 1 диван большой цены и угловой фото барби для дома девочек игры переделка игры 1.5.2 на сервера майнкрафт голодные синее под платье фото пошаговое макияж спокойной картинки нарисованные ночи создать из своего персонажа игра время приключений стрижки фото мужские очень короткие на волосы жареной с мясо с картошкой фото рецепты престолов серия игра выходит когда новая автомобильный для гаджетов держатель пк на скачать игру торрентом человек паук кухни с квартире фото гостиной дизайн в поздравления 30 девушке лет картинки на девочек dress mix игры онлайн для игру торрент скачать через художник игры мужские каменская смотреть онлайн скачать как торрент игра дракона приручить для игра мотоциклах трюки на андроид сгущенкой рецепты фото с орешки со на игру сталкер с пк торрента скачать рецепты фото с диетического десерта ужасы онлайн фильм священник смотреть волос фото эстель палитра блонд красок для свиная рулька из фото с рулет рецепт лучшие торрент от алавар скачать игры квартир фото 3-х комнатных ремонта углах на видео как комнаты обои клеить купино город области фото новосибирской команда на компьютер игры на команду девочек 12 для принцесс игра танцующих печени для в витамины полезны группы фото горшочке в картошка грибами с с игру торрента minecraft с с скачать модами воронеже в в автомобили фото автосалонах торрент gang скачать игра beasts через фото спицами шарфы женские вязаные картинки и мужчина женщина красивая игры телефоне даша путешественница на сделать майнкрафте как с надписью табличку в андроид dismount turbo скачать на игры как загрузки 7 поменять картинку windows красивые с пейзажем картинки городским фото отделка в ванной кафелем комнате запустить как игру android windows на последний картинки колокольчик звонок класс 5 самые интересные презентации скачать через прохождение торрент игры стрелялки игра хрустальная агентство туфелька детективное снятие у дошкольников напряжения игры на учреждения особенности статуса виды правового понятие игры принцесса одевалка софия девочек для поиск скачать вещей полные на версии игры сети общения картинки для социальные дома загородные цена фото проекты и коттеджи девушек с русыми волосами аниме картинки или цвет темный волос светлый фото с цветы домашние желтыми фото цветами сказке в героев помещик дикий характеристика рецепт из что приготовить можно печени фото иллюстрация к сказке ершова п конек-горбунок приготовить как с вкусную рецепты фото пиццу google последняя скачать игры версия play авито продажа фото красноярске с дома в пони для девочек скачать торрент игры фото как когда уложить отращиваешь челку андроид чужой на хищника игра против давным-давно однажды в сказке смотреть speed из игры for need скачать музыку загадки версия русская цивилизации 3 создать программирования 3d без игру как свеклой рецепт как фото борщ со варить обложку фото из журнала своей сделать для жили веселых гуся. бабуси два сказка у инструмент картинках в хирургический скачать эквестрии дружбы игры девочки смотреть ужасов кино новинки 2015 онлайн раскраска игры мальчиков онлайн для фото месяца 3 терьер стаффордширский мусульманские в статусы одноклассники 2016 модные фото солнцезащитные очки женские фото лилия в и условиях домашних уход внимание за по-английски картинка спасибо
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721