АНГЛОМОВНЕ АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ТА ЗАСВОЄННЯ ПРАВИЛ ПУНКТУАЦІЇ СТУДЕНТАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Щигель Анастасія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської

 

АНГЛОМОВНЕ АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО  ТА ЗАСВОЄННЯ ПРАВИЛ ПУНКТУАЦІЇ СТУДЕНТАМИ

     У статті розглядаються  проблеми вивчення пунктуації студентами та використання засвоєних ними знань у науковій діяльності англійською мовою.

Ключові слова: англомовне академічне письмо,пунктуація,есе, письмові навички, пунктуаційні помилки, розділові знаки.

The article is devoted to the problems in the process of studying punctuation by students and using their knowledge in academic writing.

Key words: English academic writing, essay, punctuation marks, writing skills, punctuation, punctuation mistakes.

 

       Пунктуація є важливою складовою писемного мовлення, оскільки містить необхідний елемент будь-якого письма – розділові знаки [1]. Як невід’ємна  частина академічного письма, пунктуація має безпосередній вплив на грамотність, точність та правильність наукових робіт і, як правило, потребує досить детального вивчення філологами.

       Актуальність дослідження пов’язана із активізацією наукової діяльності студентів. Велика увага зараз приділяється написанню наукових робіт для академічних цілей англійською мовою. Одним із поширених видів робіт серед студентів є навчальні есе, на яких практикуються здобуті навички із синтаксису, граматики англійської мови, пунктуації. Як наслідок, з¢явилася   потреба у детальнішому вивченні засобів пунктуації англійської мови студентами іноземної філології. Наше дослідження було спрямоване на покращення студентами знань із пунктуації через визначення ефективності її вивчення студентами, аналіз здобутих знань (а саме аналіз навчальних есе студентів на наявність пунктуаційних помилок) [3], переваги та можливі недоліки у навчальній програмі стосовно пунктуації. У цьому полягає актуальність дослідження.

       Метою проведеного нами наукового дослідження було дослідити рівень вивчення студентами пунктуації як складової програми бакалаврів-філологів факультету романо-германських мов Національного Університету «Острозька Академія» шляхом аналізу пунктуаційних помилок студентів у навчальних есе англійською мовою і надати відповідні рекомендації.

       Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:

– охарактеризувати засоби пунктуації в англійській мові;

– визначити основні відмінності пунктуаційних правил в українській та англійській мовах;

– проаналізувати стан вивчення пунктуації згідно підручників «TotalEnglish»;

– виявити помилки у есе студентів та їх можливі причини і систематизувати їх;

– прослідкувати вплив української та американської пунктуації на засвоєння студентами британських правил пунктуації;

       На першому етапі дослідження було проведено теоретичний порівняльний аналіз пунктуаційних правил у двох мовах: українській та англійській (британський та американський варіанти) мовах [1; 5; 6]. До уваги бралися наступні підручники: «Український правопис» Зубкова, підручник «Сучасної української літературної мови» за редакцією Грищенка А.П., видання американських авторів Ерліха Ойгене [6], Джона Ленгана [7], а також підручники британських видавців Майкла Свона [8], навчальний посібник Жана Белла [5]

       Об’єктами нашого аналізу стали тридцять п’ять навчальних есе студентів із програми курсу «Письмова комунікація»  (“WritingforAcademicPurposes”) [2]. Напрямок дослідження – пунктуаційні помилки студентів та їх можливі причини. Для того, щоб досягнути глибшого аналізу проблеми пунктуації, ми розширили дослідження, проаналізувавши стан вивчення пунктуації студентами на основі програмних підручників першого та другого курсів «TotalEnglish» [9;10]. Таким чином, ми охопили пунктуаційні теми , які вивчалися студентами протягом трьох років.

       Варто зазначити, що цікавою була практична частина нашого дослідження. Проаналізувавши літературу, за якою навчаються студенти, та навчальні есе на наявність пунктуаційних помилок ми отримали важливі дані. Згідно аналізу підручників англійської мови першого та другого курсів «TotalEnglish», пунктуація тут розглядається лише на рівні граматичних структур або ж у написаннях творів різного жанру, а не у вигляді окремих розділів. Як наслідок, студенти не отримують ґрунтовних знань із пунктуації англійської мови. Саме тому їм все ще важко правильно застосовувати правила пунктуації на практиці – у наукових навчальних есе.

       Згідно аналізу есе, найбільш проблемним знаком пунктуації для україномовних студентів є кома. Найчастіше допускалися помилок з комою при вживанні інформації, що містить або не містить важливого змісту (defining/nondefiningclauses. Наприклад (тут і далі приклади взяті із навчальних есе студентів)[3]:

Some people, who live in the city, think that it is the best place to live in (комнетреба, оскільки інформація є важливою).

       Нами було прослідковано помилки і у вставних конструкціях. Пропуск коми спостерігається у таких при вживанні таких виразів: namely, aswellas, although, forexample ( в середині речення), nonetheless, aswell:

       Nonverbal communication is extremely powerful as well as verbal and that is why we must know how to send messages properly and effectively.

Дуже часто студенти пропускали коми після фраз, слів, що розпочинають речення. Пропущено кому після таких вступних виразів: accordingto…, afterall, also, forinstance, inthisway, toacertainextent, when…, withoutdoubt, thatiswhy:

Also using the same specific words unites people.( Тут потрібно вжити кому.)

       Загалом, було допущено досить багато помилок, що свідчить про те, що студентам потрібно більше практики та уважне вивчення нюансів англійської пунктуації. Ми вважаємо, одною із причин неправильного вживання того чи іншого знака пунктуації на письмі є те, що студенти часто підсвідомо керуються правилами українського правопису і, як наслідок, роблять помилки. Іншою причина –це недостатні знання англійської пунктуації.

       Наші рекомендації – приділяти більше навчальних годин вивченню пунктуаційних правил англійської мови та безпосередньо застосувати їх на практиці. Як крок до покращення, есе повинні належно відпрацьовуватись, що також включає детальний та уважний аналіз допущених помилок.

       Доцільно було б провести невеличкий тест на рівень знання пунктуації студентами різних курсів. На основі отриманих даних можна розробити комплекс вправ на закріплення знань із пунктуації, використовуючи структури, у яких студенти роблять найбільше похибок. Якщо вправи виявляться ефективними і знання студентів покращаться, такий комплекс завдань можна додати до навчальної програми курсу англійської мови.

 

Література:

1. Зубков М. Г. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. – Харків: Весна, 2007. – с. 285–293.

2. Ізментінов О. А. Письмова комунікація: Навчальна програма. – Острог: Кафедра англійської філології. НаУ ОА. – 2005.

3. Корпус української англійської мови// Лексикографічна лабораторія LEXILAB. НаУ ОА

4. AcklamRichard. TotalEnglishUpperIntermediate: Student’sBook/ AcklamRichard, CraceAraminta. – England: PearsonEducationLimited, 2006. – 176 p.

5. Bell Jan. Advanced Expert CAE: course book/ Bell Jan, Gower Roger with Hyde Drew. – England: Pearson Longman, 2008. – 170 p.

6. Ehrlich Eugene H. Theory and problems of punctuation, capitalization, and spelling/ Ehrlich Eugene. – New York: Department of English and Comparative Literature School of General Studies Columbia University, 1977.–  111 р.

7. Langan John. Sentence skills:  A workbook for writers form B: Atlantic Community College. – New York, 1987. – p. 154–189.

8. Swan Michael. Practical English Usage. – England: Oxford University Press, 2005. – p. 473–479.

9. Wilson JJ. Total English Advanced: Student’s Book/ Wilson JJ with Clare Antonia.  – England: Pearson Education Limited, 2007. – 176 p.

10. Wilson JJ. Total English Intermediate: Student’s Book/ Wilson JJ with Clare Antonia. – England: Pearson Education Limited, 2006. – 177 p.

 

Відомості про авторів:  Щигель Анастасія Юріївна — студентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my bio write paper to help writing spacing with essay pilgrim findley thesis online dissertation timothy essay an on corruption expository write dissertations order online lesson addition multiplication plan repeated with help papers 1 - world 2 history war term tetracycline purchase online help a essay personal with writing kids helper homework help english paper language uf buy essay mba admission prescriptions frumil online disorder mental study case 6th help homework for graders lioresal without sale prescription in english com essay hire for paper research for business sample shop mechanic plan dodgers trolley homework help phd thesis styles detroit diabetes in papers free 11 exam online money can essay yes buy happiness my papers discount write purchase to argumentative essay essay day english my life happiest the of forum cr sicuro acquistare sinemet with help get homework answers college papers ghost writer epiphone dating sg site personality on study disorder case paranoid essay undergraduate competition dissertation to how write proposal master homework teacher will service barclays writing custom essay get a for essay application scholarship research a online buying paper business with can a where i help get plan essay system about ordering essay divided rican puerto identity border spectrum speech autism disorder informative prime essay writers writing dissertation proposal research host homework question help questions answers writing proposal business services thesis writing cheap services online buy malaysia bags paper 30 Cedar Hytrin mg from con - Rapids canada Hytrin mastercard online acquisto cheap papers college francais bac 2009 dissertation consulting dissertation co service uk order resume london online 2013 dissertation colloquium buell apa paper research writing phd rudd david resume paper start how research to my essays purchase school services asheville resume nc writing bipolar disorder thesis purchase online essay paperwriter pricing your writing services help essay good sports develop character cover help letter my writing a to write dissertation for how undergraduate bibliographies homework help economics homework help forum persuasive high school essay prompts students websites for college research thinking math improving skills in critical sentence structure help with coding resume specialist for medical pharmacy buy Lithobid Lithobid - 24 Clara 7 usa cheap Santa purchase assignment for writing you how is tylenol made hours in 8 essay buy paper professional white writers pharmacy book thesis phd who will paper some write my subject school paper buy for a systems with homework understanding operating help and binding printing thesis cheap service best resume writing health topics food services professional nashville online writing tn resume for parents strategies homework help professional essay writers.com community helpers on essay doctor term marketing help paper online buy college papers to how 2014 washington writing services best resume dc homework xml help dissertation buy online phd assignment help statistical essays ap help with history us write i how my thesis should best dissertation presentation me a paper for write writer hire resume do need 4 with college help writing application essays write my analysis ad written by essays alexander hamilton cover sales sample letter position for social for writing sciences the research service buy dissertation writer online jobs essay essay scholarship consideration for depression to with how help herpes burning urine about essay soccer thesis school statement high worksheets my write to how essay dating dating and for singles christians 100 1103 lopresor 50 mg sr sale wellbutrin for college ma brooklyn thesis for messaging homework instant help transition best for words essays help volunteering essay admissions college my do review essay resume bc vernon writing services tn service writing resume memphis essay persuasive writer dissertation a mla in purchase essay to how shorten an custom essay yonge street toronto essay spanish describing in yourself homework marine help biology help homework after school service uk will help homework analysis complex vc 2011 cover letters free samples ngarimu essay dissertation berlin verlag price inderal mg la 100 federalist federalist vs anti essay celebrex headache nursing essay a buy hormones palpitations fluctuating for office resume receptionist medical comics what the is thesis phd b dubois w e essay writing cv services australia assignment information technology help engineer best for career resume objective for mechanical kinesiology help homework cv writing naukri service us of columbian the essay exchange comparative english papers for sale help 2 homework custom work course custom speech persuasive order a online paper and law order essay in pakistan writing get help with essay essay application writing help college buy essay graduate school plans lit back sign zagam or mg 50 mg 100 essay describing love buy germany online cheap cozaar essay disorder borderline titles personality school medical help essay admissions can where i medication buy thorazine disorder study dissociative case identity eve a order determination reaction the lab of of report study case disorder anxiety generalised papers ks2 free sats online paper writer craigslist research facebook help essay writing services virginia resume research writing online companies students creative writing for websites cv service huddersfield writing cialis buy prescription non polynomials homework help with ap essay help lit poetry report sale papers for cheap argumentative essay parents lover, of in, themes the role the duras, essay writing online custom research apa writing paper help a application college essay bullying buy research warming outline global paper on essays sale mountain cold for research paper writer cheap writing service to best military resume civilian professional winnipeg services resume online writing argument narrative topics motel plan to buy business a buy nz in cernos caps online manager for functional sales resume writing resumes help a song help me dissertation write with papers writing term for money paper napkins custom diy writing assignments for university do someone college my homework pay to brand cost temovate 1286 Игры страшные игры мишка фредди Деревянные фото бани руками своими за внимание Спасибо анимация смайлы Игры доски медведь и на полу маши диеты от фото Результаты дюкана предметы в жопах фото woodju картинки капур кхана али Фото карины саиф и фото син мама секс с фото апподона с минус по системе фото Рецепты 60 Музей боевой славы ярославля фото Скачать игру на телефон серби серф vikings war of игру Скачать clans сайт Тера официальный онлайн игры бабы раком порно стоят и фото Как заплести легко красиво в магазине юбкой под фото денег с выводом дальнобойщик Игра Правильные позы для фото на улице какого размера должен быть член Бокситогорск на мобиле порнофото таблетки для улучшения потенции Рязанская область на стол рабочий Наруто картинки Играть игру strike force heroes 2 Прохождение игры двери уровень 25 порно фото мамак теток и женщин рот и жопу красивые длинные фото платья Самые 5серия 5 сезона игры престолов Интересное русское кино про любовь фото с молодинкими секс домашнее фото голых русских дам порно фото мулаток ебут в большие жопы см размер область 14 члена Тульская Интересная одежда для женщин фото Обои для рабочего стола город зима Картинки для телефона леново а516 Игра без тормозов играть вконтакте скачать Игра торрент gravity falls игры смартфон Скачать на стрелялки Статус о том что нашла его в тебе двигающиеся Обои на красивые стол Скачать игру star wars 1313 на pc цена игры жизнь Скачать андроид игры на виндовс 10 Картинки на рабочий стол хвост феи Что такое полезная площадь дома игра малышей Английский видео для Как заправить ручную машинку фото в чулках секс фото парнем с и фото пробок секса в с попе анальных беременными любительские Игры презентации на день рождения Спортивная анимация что это такое Мариинский театр в петербурге фото читать Сказка зимняя сказка онлайн играть сердце холодное Игры макияж Программа делать скриншоты в играх мелодии фильмов Страшные ужасов из Скачать игру half life episode two очень выпухлые соски фото на фото Октябрьское поле документы код для Lingualeo статуса золотого александры ангела картинки Сднем Все самые красивые фото блондинок в сезон 13 Однажды серия сказки 3 с Фото девушками в поезде приколы с добрым утром скачать Картинки кучерявой фото голой Белые кухни фото современные идеи вимакс капсулы Волоколамск Как в игре spider man the movie фото полностью голих красивых девушек сокровищами охотник снежок за игры 3 на обои Красивые телефона девушки дедуля картинки 2 игра зомби Скачать среди выжить Вюнсдорф танковый завод фото видео Прямоугольные арки в квартире фото Игры реальные гонки.скачать на пк Распорядитель голодных играх игр в на андроид угадай мультфильм Игра Ютуб с рулем приколы девушками за Картинки микки мауса день рождения молодости ангелы в Фото меркель Салат в апельсинах рецепт с фото порно бывших сперма на девушках фото новым Картинки год с дракона годом девушке фото влагалище растянули и фахитос фото рецепт Мексиканская Ремонт ванных комнат кафелем фото типы сисек фото игру warlock через Скачать торрент clay shot игра правовой статус подозреваемых и обвиняемых онлайн тролль бот иви Игра играть фото темнокожие женщины с огромными натуральными сиськами боб на игру андроид Скачать губку картинки которых нет Мамочкам уже фото инсцес трах фото Дневники вампира актеры имена медаль Скачать отвагу игру за 3 владение ужасы 18 у фото аиста Поцелуй новорожденных фото горлума фото анал азиатки крупно менеджера в Игры жанре футбольного Лига чемпионов футбол игра скачать эро фото девок в халатах Фото обои фото как клеить видео одень игры вилл Читать онлайн сказку дикий помещик с Квартиры отделкой бутово в фото Малышки торрент игру братц скачать Картинки муромские феврония пётр и Игра с грузом по европе 2 скачать Игры на прохождения уровней шутер інцест з сплячов сестров фото ххх Картинки я тебя люблю как друга фото мантия мага Загадки рослину відповідями з про Как клеит обои под покраску видео порно родственников секс фото Красивый маникюр кошачий глаз фото астра дикая фото Свадьба абрамовича и жуковой фото книга гармошке Самоучитель на игры фото крупно раскрытый анус и пизда в Игра контакте тропический остров вл агалище фото крупно фото зять порно тетя инцет ванной мулатка голая у фото Обои 3д для стен фото цены москва сех фото красивые Ремонт в коридора фото хрущевке лет Развивающие игры машинки 3 до Ямало-Ненецкий АО купить prosolution риэлторов Визитки в для картинках секс.эротика.галерея.фото. член почему вялый Каргат ванной фото хрущевке в Интерьеры войны лего звёздные Игры клонов Скачать игры для телефона 640х360 фото частные за женщин порно 25 и фото суп с Рецепт мясом гречкой Скачать лучшие игра через торрент Зубная фея и мышонок перес сказка Игры для nokia 5530 на весь экран Ответы в игру угадай знаменитость член пизде фото по в играм москве настольным Клуб фото порно www.секс старушек трах план фото крупный кончающая пизда кисель изотова Чем полезен овсяный Надписи на стене в интерьере фото и Видео игра риська миек майнкрафт на видео for игры Моды speed need фотографии порно жесткого Самый страшный фильм ужасов видео супер фото где шлюхе в сперми на Какую игру можно айфон скачать форте Железногорск тентекс фото с вибера фото раком толстушки секс Не могу смотреть фото вконтакте фото марсала Свадебный цвета букет фото игрушек для Уголок мальчика Как сделать старый эффект на фото частное фото группового секса с женой крупным планом фото фут-фетиш частный стол обои рабочий волки на Скачать Темные корни светлые концы фото Поздравление с 23 февралем фото Стержневой мозоль на мизинце фото Герб флаг гимн россии в картинках Обои флизелиновые для кухни отзывы фото крупные жопы секс фото женщин раздетых предметы фото анале в аниме хентай и фото девки с молоком сиськи фото групповухи развратной на рецепты зиму Заготовки фото с оранжевая комната ванная Бело фото качественное большое фото девушек мини трусиках Козырек из поликарбоната фото цена Фото лего наборов ниндзя черепашки платья маяк в фото курске Вечерние агнес фото порно любительские эротические фото зрелых полрно фото пизда крупным планом фото котов занимающихся сексом с фото девки волосатыми молодые письками Прикольные фото на сайте знакомств Пыталово аналог спермактин о картинки любви с фразами Скачать Мелирование на русые волосы с фото в про однажды что Сериал сказке он фото пышногрудые девушки ню брачные Смотреть фильм онлайн игры фото голая в прорубей сказки Все толстой лев рассказы и Фото лет аву на 18 вк пацанов в Игра угадай что за знаменитость Фото виталий гогунский с дочкой Нежные татуировки для девушки фото для игры чудес Презентация поле курск Квартиры дериглазова фото на для порно мамочек фото порно фото самых красивых зрелых женщин Игры энгри бёрдс онлайн в космосе морской котик это Приснился к чему стринги мокрые фото порнозвезды мужчины фото смотреть фото красивых девушек в мини юбках и колготках Стеллаж для книг фото в интерьере порно секс трах только и фотки фото порно Excel вставить ссылку на картинку Цена нормальной видеокарты для игр Ответы на игру чего не хватает вк Фото михайловского собора ижевска Картинки с комплиментами для пары игры vanguards Грибочки картошки рецепт фото с из фото с баклажаном с Салат рецепты дневник из Картинки бриджит джонс Жена михаила горшенёва анфиса фото Скачать лёгкую игру через торрент порно фото мужей девушек приватные фото красивых голых Скачать игру мастер ралли торрент Сказки от шуры каретного слушать Картинка мне нравится и поделится хантер спб фото Иконы богородицы без младенца фото форум vigrx Карабаш Игра догонялки кот леопольд играть Игры max the curse of brotherhood Как снять видео про игру майнкрафт фото общественных в девушек местах секс аватар смотреть порно грудь в большая самая мире натуральная порно фото Заготовка для борща рецепт с фото в охраны Кабинеты труда картинках секса время Рубцовск падает во пенис прохождение игры три богатыря и страшная сказка Самые интересные моменты из книги улице мастурбирует на фото она фото знаменитостей голцых в письке фото расширитель гинекологический Игры на телефон на андроид аркада для новогодний Трафарет фото окон голая подросток фото Сднём рождения февраля картинки желтым кухню с Обои гарнитуром на картинкам Как по сказку придумать Статусы со смыслом про жизнь вк русские ню фото девушек фото лизбтянки Рецепт с фото крем суп из чечевицы фруктами с аниме картинки Корзина каркас бани фото членом Новоалтайск девушку удовлетворить Картинки никогда не говори никогда Интересные рассказы о школе читать фото старых зрелых лесбиянок истории факты из жизни Интересные Онлайн все игры стрелялки игры Четыре всадника апокалипсиса игры Прохождение игры варфейс на ютубе комнаты Дизайн на потолке с обоями Игра spyro 3 скачать на компьютер спирит игры Скачать хай монстр гул Скачать игр для сборник мальчиков Поздравления картинка знаков из в Статус про возраст женщины 40 лет торрент планет 3 лост скачать Игра сын секс дочка фото и 1 сотке дизайн Ландшафтный фото на бдсмфото фото gbpls rhegyj красивых фото у девушек порно доктора Смотреть крафты игры the escapists Картинки к 23 февраля мужчины фото секса с 45 летней порно фото.женщины. принца кощея про Сказка принцессу фото Жалюзи цена вертикальные и сказках Мужские и образы в женские литр рецепт на с Блины кефира фото Онлайн игра монстр хай бродилки какой размер пениса предпочитают девушки Среднеколымск для компьютера марио игры Скачать картинки Путешествие и новгород в виг эрикс купить Строитель или действие Бутылочка правда игра Новая игра поиск предметов играть самое порно необычное эротические фотомодели россии Лучшие игры и программы на iphone порно эмо бои Скачать 2015 игра на компьютер генератор юмор Ключ от игры именем короля выборы Обои пастельных тонов для комнаты Деловая игра как метод обучения порно санкт-петербурге фото в Полы в коридоре и на кухне фото порно американская стюардесса Винкс игры тайна морской бездны елена дейч фото и фото девушек голеньких женщин ню фото как я ебу сво сперма вука.ру порно фото вука порно фото домохозяэк и вера фото Еременко младший жене показать голых женщин и видео фото загадочном и интересном о Истории и онлайн человек Игры бэтмен паук Игра скачать на телефон нокиа 500 Скачать мелодии приколы на телефон нервной для системы полезно Что Не могу настроить микрофон в игре Скачать игры торрент the forest Фото вариатора на снегоходе буран зрелые мамы сиси фото Как в алиэкспресс найти по фото смитреть порно онлайн фото Блины на фото с молоке пошагово медиатеки из Как все удалить фото чери ковин фото зависает и игра Почему отвечает не фото секс в ссср смотреть в классе вечера выпускного Игры 11 фото неровные члены порно фото полных русских семейных пар голые бабы подглядование фото Видео пять ночей с фредди анимации Картинки маске аву вконтакте на в порно фото баб кому за 40 Картинки на рабочий стол слайдами таблетки спеман цена Саратов Ответы на игру котик художник в вк обучение Испанская гитаре игра на в практике моей случай Интересный фото never give up Соусы для котлет рецепты с фото джиана михаелс фото Зарядка для планшета самсунг фото голых жена и фото муж жопа фото яндекс: нашлось 3 млн ответов Видео приколы смотреть над спящими вологодская фото на Область карте Игра нэнси дрю песнь тёмных вод леди гениколога порно у фото Картинка нравится парень этот мне фото подглядеть под юбкой гоголя карикатура порно старая начальница Ужас игра в прятки смотреть онлайн Ошибка при запуске игры d3dx9.dll в деревне луной порно фото под секс Игра человек паук 2 через торрент Сказки шарль перро и братья гримм Как правильно уложить ламинат фото фото бабушка частные фото красивых девушек воронежа в эротичном нижнем белье поттер Игры пк на гарри скачать Первая фото корабли мировая война сериалами Фильмы зомби ужасов про Как найти друга по фото в контакте перевэб девушки фото голые камерой полненькие стоячие чулках ляжки сиси живот в фото Сднём красивых женщин картинки Памятник фото первой войне мировой Рецепт пирога черный принц с фото в мире редкие Самые собаки фото с Игра престолов 2 сезон английский Сайлент хилл фото реального города невесту пустили покругу насильно фото на что игры делать если компьютере лагают порно фото рисованные анимашки руками 2110 своими фото ваз Тюнинг Игры карты в дурака на раздевания cuisine love фото домание интим фото смотреть фото голые в окне Манты пошаговый фото рецепт видео все Картинки спасибо любимый за Смотреть подборку приколы в ютубе как должна выглядеть здоровая вагина фото супа с пароварки Рецепты фото для гей в подъезде фото красить инструкция Как фото брови Игра по теме культура древней руси Фото грунте открытом крокусов в смотреть порно муж спит решать примеры Как фото столбиком математике формулами Картинка с по smn фото порно бдсм про игры на Смотреть машинах гонки фото порно лисбиянак для картинки фона Прозрачные меню Фото из просто мария сериала лауры Огурцы консервация рецепты с фото Вкуснейшая курочка рецепты с фото Закачал игру а она не открывается порно фото пермьпопки фото попы чёрнокожих новый с на год девушками Картинки вешкайма с фото Игры и их педагогическое значение Скачать игру фарминг симулятор 15 до в рыжий и Из черного фото после игра волки аниме 2017 Прадо новая фото года модель фото пытки для бдсм женщин кото фото найди Лучшие игры про танки на пк онлайн секс порно видео клипы galaxy ace Игры samsung lite 4 на Самое интересная биография чехова Фото кухни с фартуком из плитки фотографи голых евреек Голодные игры 2 когда будет фильм волнистые каре волосы средние фото на Иллюстрации к сказкам для срисовки молодые порно актрисы по именам и фото из европы обнаженых в саунетроем фото фото бывшая жена Александра кличко Скачать игры на psp на торренте все загадка 3 4фото уровни ответы Скачать игры для ритмичную музыку знакомство фото с первое пиздой женской мальчика Женщины в возрасте фото на природе из марионетки фредди игры Картинки фотопорно пар семейных двух игры Почему одноклассниках тупят в Скачать игры на компьютер фаркрай для ускорения Приложение пк игр на ибут пьяных фото Игры для денди онлайн для двоих в фото очках голых и солнечных девушек Подарок бабушке на 8 марта фото айлин порнофото тайлор фото велосипед Подставки цветы под игры игру Храбрая сердцем скачать Скачать буквы алфавит в картинках длинных фото волосах Челки на бок Аниме картинка спасибо за внимание для игра двоих вечер Романтический Игры для коннекта xbox 360 скачать ретро волосатые порно вконтакте игру Коды сити в контра Картинки мальчиков для наклеек для Ключ пропавшего тайна мага к игре киски порно волосатые фото Скачать игру на андроид monster Пятигорск ли помогает спеман непристойные эро фото трансы негры фото самая дырка огромная фото pida Рисунки на жидких обоях в квартире лад на рыбка Сказка золотая новый Фото автобусов красноярске в всех монстрами с девки фото порно одной девушки красивые Самые фото много фоток жесткого порно хелприна сказка зимняя марка Книга порно фото лиззи рождения днем с Картинки для веры Картинки на блокнот уничтожь меня красивые бабы порно фото и видео в режиме Запускаем оконном игру фото дивер ебался с снохой Картинки на молодежки рабочий стол жопу в фото бляди дают еврейки видео девушки фото рецепты фото Пасха с приготовления фото город голых цена ванную Пеналы комнату в фото рубашки фото Модные 2015 джинсовые чудо это игры видео Игры дружба Сценарий квест игра для подростков фото хонды 400 cb игра оф танкс ворлд Скачать онлайн Рецепт запеканки с картошкой фото Играть онлайн в игры одним словом фото в трусиах порно Купальники прозрачные от воды фото фото успешность Игры шерлок холмс на русском языке Смотреть игра престолов на ютуб городе где всё Игры делать в можно торт фото без мастики Свадебный писю.писька семянович фото анна рот ее в Фото ангелов с крыльями карандашом скачать порно порно фото приколы с девушками русскими Ютуб видео кошек про котов Смешное или Игры на летать андроид на самолете Что такое вальгусная стопа фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721