АНАЛІЗ МОВЛЕННЯ ТЕЛЕВЕДУЧИХ НОВИН НА «УТ-1» ТА «1+1»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто та проаналізовано мовлення ведучих новин провідних державного та приватного телеканалів, запропоновано варіанти поліпшення мовленнєвої ситуації в ефірі.
Ключові слова: засоби масової інформації, культура мовлення на телебаченні, ведучий, норма, аналіз.

This article is about speech analysis leading public and private channels. There are proposed options to improve speech situation in the air.
Keywords: media, culture, broadcasting on television, presenter, rule, analysis.

Для більшості українців телебачення – це незмінне джерело інформації, до якого вони звертаються чи не щодень, і яке має величезний уплив на формування їхнього мовлення, смаків, світогляду. Прикрий той факт, що у переважної більшості телевізійних ораторів відсутні практичні навички культури і техніки мовлення, що негативно впливає на розвиток української літературної мови.
Ця тема є досить актуальною сьогодні, оскільки зростає конкуренція, українські телеканали хочуть вирізнитися, вийти на якісніший рівень, аніж був кілька років тому. Разом з тим постійно вдосконалюється, змінюється техніка ефірного мовлення.
Мета нашого дослідження – проаналізувати основні порушення мовних норм на провідних державному та приватному телеканалах.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань, як: опрацювання літератури та відеоматеріалів, виявлення основних мовних порушень, надання практичних рекомендацій.
Об’єктом даної роботи є культура мовлення на українському телебаченні.
Предмет – окремі україномовні телепередачі та телеканали. Наукове дослідження базується на спостереженнях за мовленням у програмах новин на «УТ-1» та «1+1».
Проблема мовлення на телебаченні мало досліджувана, що визначає новизну цієї роботі. Подальше дослідження специфіки ефірного мовлення сприятиме підвищенню загального рівня культури усного спілкування не лише представників ЗМІ, а й тієї категорії слухачів і телеглядачів, які зацікавлені новинами в Україні та світі. А це – абсолютна більшість.
Питання культури мовлення досліджували О. Сербенська, Т. Гриценко, О. Пономарів, В. Русанівський, С. Єрмоленко, які у навчальних посібниках орієнтують читача на вибір правильного слововживання, засвоєння граматичних, лексичних норм, порушують проблеми культури мови, яка є важливою в ефірному мовленні. Особливості ефірного мовлення розглядали також Н. Нікітіна, Є. Вокальчук, Ю. Єлісовенко, Н. Романюк, О. Штурнак, О. Білянська, О. Ваніна та інші.
Сьогодні телебачення – найпотужніший інструмент пропаганди. Як засвідчують соціологічні дослідження, рівень довіри до ЗМІ високий та стабільний. Так, згідно з даними Інституту соціології НАН України, індекс довіри за п’ятибальною шкалою коливається в межах трьох. Вищим ступенем довіри серед громадських інститутів користується лише церква [4].
Особливої уваги заслуговує мовлення телеведучих, які не лише інформують населення з допомогою засобів мови, а й неабияк упливать на мовні норми (вимову, мелодику), словниковий запас глядачів. І такі діяння телеефіру часто результативніші, ніж шкільна наука. І досить прикрий той факт, що тележурналісти порушують елементарні правила вимови звуків, звукосполучень, граматичні та лексичні норми, неправильно наголошують слова, також їм часто бракує ораторської майстерності. Вони, мабуть, забувають, що від них залежить імідж та популярність не тільки конкретної програми, а й телеканалу загалом.
Але ситуація не така вже й безнадійна: у кількадесятковому потоці телеканалів все ж таки можна виділити декілька гідних уваги, а головне – з позитивним коефіцієнтом вдосконалення. Сюди належать «СТБ», «ІНТЕР», «5 КАНАЛ», «ТВі», «ІСТV», «УТ-1», «1+1» і т.п. Наразі, проаналізуємо мовлення телеведучих останніх двох, як найпопулярніших державного та приватного каналів відповідно.
На сьогодні Перший Національний – єдиний в Україні телевізійний канал, який забезпечує трансляцію на 97% території держави. Його програми орієнтовані на всі соціальні верстви населення. Серед пріоритетних напрямів каналу – інформаційно-публіцистичне, науково-популярне, культурологічне, розважальне та спортивне мовлення [9].
“1+1” – загальнонацiональний україномовний телеканал, один із лідерів вiтчизняного телевиробництва та найулюбленiших телеканалiв українських глядачів, який завдяки легкій та простій манері поведінки ведучих завоював чималу аудиторію. Також ТСН різноманітністю та змістом повідомлень неабияк відрізняється від новин на інших телеканалах. Працівники ТСН уміло завойовують довіру та симпатію глядачів. Але, можливо, максимальна простота та енергійність і породжують немалу кількість помилок у мовленні ведучих та кореспондентів ТСН та інших програм.
Аналіз фактичного матеріалу свідчить про наявність в усному мовленні ведучих не катастрофічної кількості помилок, з-поміж яких найчастішими є такі: неправильне наголошування слів, неправомірна вимова звуків та ін. Значно рідше порушуються лексичні та граматичні норми. Розглянемо це на конкретних прикладах.
Щодо орфоепічних норм, які регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, то найчастіше спостерігаємо неправильну вимову звуків у ненаголошеній позиції:
– перехід [о] в [у]: Долає до роботи близько дв[у]хсот кілометрів (Любов Марченко, «УТ-1»); Співпрацювати із с[у]юзом (Марина Кухар, «1+1»); Мати-з[у]зуля (Лідія Таран, «1+1»);
– надмірне наближення [е] до [и]: На перетворення ч[и]кає територія (Сергій Никифоров, «УТ-1»); Ч[и]кайте наступного року (Максим Сухенко, «1+1»); Парадоксальний ан[и]гдот (Лідія Таран, «1+1»);
– наближення [и] до [і]: Усе перетвориться на к[і]ївський парк; На логотипі слово «олімпійськ[і]й») (Сергій Никифоров, «УТ-1»); Його зустріли у Ват[і]кані (Світлана Леонтьєва, «УТ-1»); Збудували так[і]й завод; Вона прилетіла до К[і]єва (Марія Васильєва, «1+1»);
– наближення [е] до [і]: Він не зміг к[і]рувати (Олена Фроляк, «ІСТ\/»); Знайшли кошти на від[і]ореєстратор (Азад Сафаров, «5 КАНАЛ»);
– наближення [о] до [а]: Понад с[а]р[а]ка фастфудів (Сергій Никифоров, «УТ-1»); Він з[а]бов’язаний заплатити (Марічка Падалко, «1+1»);
– наближення [е] до [йе]: Я[к’е] ухвалили на засіданні (Наталія Мосейчук, «1+1»).
Також спостерігалося оглушення дзвінкого щ та одзвінчення приголосного г, де він мав би оглушуватися:
– не знаю, шо ти розказуєш (Ольга Петрів, «5 КАНАЛ»);
– їй вдалося легко поспілкуватися (Марія Васильєа, «1+1»).
Часом помітне ненормоване пом’якшення твердих приголосних:
– Незадовго до того відвідали Харьків, на щястя жертв не було (Лідія Таран, «1+1»);
Чималою проблемою для мовців є правильне наголошування слів. Це зумовлено елементарним незнанням правил наголошування загальновживаних українських слів, а, можливо, і через те, що попри цілковиту сформованість акцентуаційна норма в українській мові є найменш усталена, оскільки на наголос впливають діалекти та інші мови. Телеведучі та репортери не є винятками, оскільки їхнє мовлення також часто-густо рясніє неправильно наголошеними словами.
Це і неправильне наголошування іменників:
– гості куштували коропі́в; Тернопільські кухарі́ влаштували майстер-клас; Вони чекали на го́стей; Коли читали запи́ски (Любов Марченко, «УТ-1»); Спонсорських гроше́й вистачило, Вірші́ Франка (Євген Павленко, «УТ-1»); Поселили до гуртжи́тків; Але госте́й не зустріли (Наталія Мосейчук, «1+1»); Та аеропОрти були заповнені (Олена Мацюцька, «1+1»); Та часу́ бракувало (Марічка Паделко, «1+1»); У мережі́ про них часто пліткують; Їх обдаровують вірша́ми (Соломія Вітвіцька, «1+1»);
прикметників:
– виїхав на зу́стрічну смугу (Світлана Павук, «1+1»);
дієслів:
– більше не пове́рнеться (Юлія Бориско, «1+1»); ми бе́ремо приклад (Лідія Таран, «1+1»);
прислівників:
– вони поїхали разо́м (Микола Гудкович, «1+1»);
займенників:
– запросили для цьо́го заходу сусідів) (Любов Марченко, «УТ-1»);
числівників:
– прибуло сімде́сят ветеранів (Лідія Таран, «1+1»);
сполучників:
– а́ле з оголошень в Інтернеті відомо (Любов Марченко, «УТ-1») а́ле гостей не зустріли (Наталія Мосейчук, «1+1»).
Із граматичними нормами на вітчизняному мовленні теж не все ідеально, адже далеко не всі правильно вживають граматичні форми слів, усталено будують словосполученя, речення.
Найчастіше ведучі та кореспонденти помиляються під час утворення відмінків:
– Родовий відмінок: Вони повернулися з Білорусії (Марина Кухар, «УТ-1»), хоча граматично правильна форма – Білорусі; Отримали документи з Ізраїля (Ольга Василевська, «1+1»), проте правильно – Ізраїлю; Хотіли його забрати з морга (Наталя Мосейчук, «1+1»);
– Знахідний відмінок: масово вирубували зелені ліса (Лідія Таран, «1+1»);
– Орудний відмінок: згідно опитування (замість згідно з опитуванням) (Лідія Таран, «1+1»);
– Кличний відмінок: Маша, вітаю! (Наталя Мосейчук, «1+1»); Вітаю, студія (Олена Мацюцька, «1+1»); Настуня-заєчка (Лідія Таран, «1+1»);
Також помітні помилки в узгодженні частин мови, роду, числа або відмінка:
– за результатами було підписано (Марія Васильєва, «1+1»), хоча більш нормативно було б – згідно з результатами;
– застосувати навичок ніде (Микола Гудкович, «1+1»).
Лексичні норми української мови також не є досконало нормованими і відзначаються значною рухливістю. Найчастіше це зумовлено впливом інших мов, зокрема російської. Часто вживаються слова з невідповідними значеннями, також зустрічаються кальки:
– завинити, замість заборгувати: Споживачі завинили 100 тисяч гривень (Любов Марченко, «УТ-1»);
– підтримати, замість уподобати, обрати: Підтримав бабцю з-поміж інших проектів (Юлія Галушка, «УТ-1»);
– лісоруби зупинилися на смереці (Любов Марченко, «УТ-1»);
– готується дати прес-конференцію (Ольга Василевська, «1+1»);
– атракціон не проходив перевірок безпеки (Алла Мазур, «1+1»);
– чи можна задати питання? (Лідія Таран, «1+1»);
– бачисо юнака, що зображений (Лідія Таран, «1+1»);
– нещодавно відвідав Турцію (Лідія Таран, «1+1»).
Також у деяких ведучих дуже невиразне та нечітке мовлення. Зокрема Іванна Найда («УТ-1») дуже швидко читає текст, не вимовляючи до кінця деякі слова і ковтаючи окремі звуки, внаслідок чого втрачається зміст інформації. Така ж проблема у мовленні Юлії Галушки («УТ-1»), часом ковтає склади і Лідія Таран з «1+1» (тре буде надати довідку). У ведучого «УТ-1» Олеся Терещенка спостерігається невисокий рівень володіння ораторською майстерністю, відчутна меланхолійність, а також відсутність емоційності. Тому для гармонійності та досконалості телеведучого знання культури мовлення та дотримання норм – замало. Потрібно ще й пропускати крізь себе інформацію, аби вона відображалася на емоціях, міміці, жестикуляції. Адже довіра глядача є надзвичайно важливою, що неабияк впливає на загальний рейтинг передачі та каналу вцілому.
Результати дослідження засвідчили, що мовлення на телебаченні не катастрофічне, проте все ж залишає бажати кращого. Порушення літературних норм було зафіксовано під час аналізу кожного з відеосюжетів. Варто зауважити, що дослідженням було охоплено одні з провідних телеканалів України, про мовлення на менш популярних – годі й говорити.
Система підготовки журналістів телебачення потребує вдосконалення – такий вердикт сучасному телемовленню. Навчальні курси, орієнтовані на практичне оволодіння культурою мови, зокрема орфоепією, технікою усного мовлення, ораторським мистецтвом, повинні займати передову позицію під час підготовки «зірок екрану». Постійна праця над собою: вдосконалення артикуляційної бази, дикції, задля чіткої та виразної вимови звуків, складів, слів, вироблення чіткої інтонації – ще один крок до вдосконалення мовлення. Культура мовлення – невід’ємна ознака інтелігентної людини, з якою себе часто ідентифікують працівники ЗМІ. Тому аналіз граматичних, лексичних, фразеологічних, фонетичних, стилістичних, орфографічних помилок, робота над їх усуненням та фільтрацією свого мовлення – це професійний обов’язок та ключ до успіху кожного, хто називає себе журналістом.

Література:
1. Ваніна О. Значення голосу і манери говорити для теле – і радіожурналістів / Ваніна О. // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. Львів, 2002.
2. Єлісовенко Ю. П. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці// Стиль і текст. – 2001. – ВИП. 2. – С.168-175.
3. Єрмоленко С. Культура мови на щодень. / Є. Єрмоленко. – К. : Довір, 2000. – 157 с.
4. Нікітіна Н. Українська мова на телебаченні: сьогочасна ситуація // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 2-7, с. 2.
5. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.
6. Сербенська О. А. Актуальне інтерв`ю з мовознавцем / О. А. Сербенська, М. Волощак. – К. : Просвіта, 2001. – 294 с.
7. Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник. – Київ: Наук. думка, 1973. – 724 с.
8. Штурнак О. Порушення мовних норм на українських телеканалах (УТ-1, 1+1, ІНТЕР) / Штурнак О. // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. Львів, 2003.
9. http://1tv.com.ua/uk/videо
10. http://tsn.ua/video/video-novini

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay service writing extended ib office medical for resume assistant examples papers online english check homework current help events for Confido sale admission essay pharmacy essay re admission narrative a essay buy helper essay 123 service assignment usa writing teachers books paperback cheap for buy forzest online using echeck papers online freud huck essay finn prompts half-life lead uranium radioactive dating help dissertation planner online prescription Neoral no global essay analytical on warming assignment do my homework do my example letter application lady sales for essay ross help mba skills for sales resume representative phd ruslan salakhutdinov thesis cover writing letter a resume help and with uniqlo online order resume essay with my really help need i college writing students for resume services poetry sites high help school homework busy be now i i my homework do dissertation phd buy a tab online reviews silvitra order copy thesis pharmacy dermal lidocaine patch essay writers nz admissions college purchase essay essays plagarized custom not dissertation guerre froide asie thesis help homework statement psychological to disorders introduction dalloway essay research cheap to papers where purchase public essay order crimes papers research sale for writing cv toronto services dating 29 hunter application 2013 best resume buy length psychology dissertation clinical biller sample for medical resume homework help grometry phd proposal help a help with writing dissertation good write for how a to mental note health soap thesis ready buy with writing a essay help debate paper style apa term writing to order mills essay course university work homework for math help algebra cv service it writing application help requirements common essay agency singapore dating philippines speed help connecticut essay college tricyclen for equivalents generic ortho letter do resumes need cover a can homework my do i how paper traducida beatles writer my write dissertation how to grantor sample trust letter liquidating writing essay service most reliable need right now my do homework writers wanted paper white homework gpa helping 2003 sale lancia thesis for social class essay uk science best computer writer custom how statement medical to personal for school write a best essays the admission college research corporate thesis on paper on social jobs outsourcing responsibility your do assignment someone to pay umi where to dissertation buy epivir angeles in los buy write paper my apa in english help homework ks3 optics homework help science computer masters thesis vs non thesis homework help axia lens critical essay help jim w corder essays selected of keith miller essay writing service paper best finder essay college purchase dissertations copies my some help homework i with need methodology help dissertation edmonton help resume helper essay personal ontology thesis master homework biology websites help medical school recommendation letter for of homework studies in social help how bio do instagram my on i write essay help need analytical writing space essay order phd roy fielding dissertation assistance professional writing for personal services statements resume employment candidate distribution service channel assignments writing services format paper writing reaction crear triptico dating online application requirements essay help common characteristics a writer of essay good sula thesis on select aarp plan f asheville nc system metric homework helper pharmaceuticals case harvard kramer study homework nursing student help externship letter assistant cover sample medical for paper lined for with writing story border service writing project management resume health resume objective for mental specialist block writer's college essay economics labour assignment help written by rizal jose different essay writing practice accounting custom set help factorization homework algebra best uk writing service review essay for 90 business examples plan day sales london club service writing cv best d39urbervilles help the of tess essay help paperwork with successful help online college essay application essay hbu admissions questionnaire assistance writing dissertation best resume for engineer fresher mechanical writing sri dissertation 2014 services lanka prompts writing extended essay ideas project for online companies writing support jobs custom what to do my speech on paper writers in nj maplewood term economics phd dissertation dissertation dictionary with application college essays help zyprexa 1103 100 copywriting services should i shredder paper buy a resume service canada writing mba thesis buy lang en time custom papers on delivered search for man on essays meaning assignment c my do masters services review dissertation with sale fort rumalaya discount essay for research sale online help for papers research writing on accounting capital market dissertation cold outbreak sore bad paper v n500 writer phd thesis learning online ensemble disorder powerpoint personality presentation essay school high services writing mythology poseidon help homework medical examples school successful of for personal statements building on thesis defects dissertation vs sur conflit le au dissertation thatre book help questions the essay admission custom writing essay prompts masters when k thesis my john write i samson get help for i do depression how pinchbecks helpline b homework j university assignment help writing canada pletal meds someone your dissertation to write hire me art for essay resume professional writing 2015 service live help library solano homework reports resume best writing services consumer online help veroffentlichen dissertation online it professionals resume service best writing for plans vietnam war active lesson not ghostwriter 8 hire to a reasons samples medical objective resume assistant for essay teachers about essay synthesis daylight english baqavi bermuda kabeer savings speech triangle time ap service essay ltd custom blog dissertation phd homework help jubilee style turabian papers dissertation aha database eating essay disorder plan company distribution business colts indianapolis allegra how name in my japanese do write i media eating essays disorders online custom paper and essays with help contrast compare free online writers essay services yelp chicago writing resume research write my paper cheap dating definition text higher essay modern help studies vitae format curriculum word download лохматая волосатые женщины фото пизда Татуировка надпись на руке с фото с фото Сырники духовке с рецепт Программы для снятия игр без лагов хода начала мат 3 Шахматы в игры с Что за слово игра на айпад ответы psp Игра прохождение war god на of фото 40 літніх женщин чем занимаются жоны одни дома порно фото Подарки на 23 февраля папе фото фото письки старых Как проверить фото из интернета Винтовые сваи что это такое фото хмельницкому фото киеве Памятник в коты игры смешные с варенье фото Мандариновое рецепт фото беременная мать сидит на хуе сына и рожает развратная порно училка эротические ди аш фото моя эротика фото Какие есть болезни по женски фото порно фото зрелых галирея старых очень ебут фото бабушек на волосы фото Градуировка длинные Картинки wot стол hd на в рабочий Картинки с вопросами для вконтакте Игра дудл джамп на андроид скачать Классный час на тему в мире сказок грудь больше лифчика порно фото Скачать игру на скейте на планшет фото большие сиськами Игра маша и медведь машины игры солитер скачать паук пасьянс Игра с и пальмами морем Картинка пляжа картинку 3d фотошопе Как в сделать прыгай игра жаба Мицубиси asx 2015 новый кузов фото звёзды фоне прозрачном Картинки на в Как вк смайлы статус вставить Зеркала на стенах в прихожей фото Here she comes again royksopp фото Новый ниссан тиида 2015 седан фото мешок сказка сутеева яблок Сказки иваново парки фото картинки за звездами Давай со мной Шкаф купе с одним зеркалом фото фото порно піськи. фото белоснежки антонова в роли людмила члена размер оптимальный Карталы стол рабочий на Обои simpsons the к пасхе своими Подарки руками фото подделки милано фото ххх коже эрофото в руский с фото дамой секс пожилой видео картинки матча голое фото роузи хантингтон-уайтли Картинки профессии разных и стихи порно фото девушек города октябрьска башкирия фото зрелых волосатых пиписек фото на трогает ей она груди фото для лент светодиодных Профили пьяную фото мать трахну название россии Фото деревьев и на Игра торрент pc zombie скачать Онлайн игры андроида на компьютер мама трахает сына фото галерея игра фрукт 94% ответы Экзотический игра sherlock holmes Testament of фото из сиськи большие голландии Что такое усеченная пирамида фото одна порно три фото мужчины воробьёв Губернатор фото с семьей трах сестрой фото www секс картинки самотык глубоко в пизде фото Скачать игру на компьютер гонку утопию эволюция за битва Игра коды Фото чехла на самсунг галакси с 2 Лампочки на подвесном потолке фото ферма Игра моя одноклассниках в февраля картинки нарисованные 23 мужчинам с vigrx plus где купить Приморский край Скачать машины для игры flatout 2 Митсубиси лансер 10 в тюнинге фото супер телочки секс фото майнкрафт аниме голые фото девушки порнофото зрелые училки жирные брат и сестра порно жестокое Фото стильных мужских стрижек 2015 Скачать игры для nokia x2 240-320 Фото бархатных платьев с кружевом Фото больших кактусов с названиями фото eroguro хентай порнофильмы студии приват Интерьеры спальни с обоями фото домашнье чулках в еро фото Фото облицовочного камня для дома женшин пизда фото трансы порнофото лоло ферарі фото игре mortal x kombat Много денег в полезна вода кипяченая Чем горячая джонса игры Прохождение 2 индиана фото девушек голых с 18 лет Рецепт стейка из индейки с фото бегалки игры бродилки скачать приключения лучшие фото как дрочат секс фото с фитнес тренером фото порно волосатых дам одноклассниках в мой игра дом модный по русской городу русскому Игра фото школьниц попки в трусах. фото россии пизда голая в порно в розовых колготках Заказ портрета по фото красноярск Фото домов из кирпича до 100 кв м Новые анекдоты от маменко скачать Белый бим черное ухо фото памятник порно фото лилипуток школьниц лего игру Скачать marvel super hero мамы с большими сиськами фото запрете о фото видеосъемки Закон и наруто порно фото комікси порно из доят толстые молоко грудей фото Ленты для выпускников 2016 картинки фото девченки красивые шалят Высокая прическа на выпускной фото для спицах мужчин Вязание фото на онлайн смотреть домашние фото террористов в спецназ игры против порно фото просто длинные секс груди фото Статусы говорит кто тем за спиной Зелёный стул у новорождённого фото бежевого фото Обои цвета для кухни Жидкие кристаллы для волос с фото народные средства для повышения потенции Спасск-Рязанский клизма полезна ли Постер игры престолов новый сезон Воспитание силы в подвижных играх Женщины в прозрачных халатах фото украсить 8 как на Фото марта салат Розовые обои какие шторы подобрать Имбирь от кашля полезные свойства фото ujks дам за 30 Какую плитку выбрать для ванны фото видео Игры зомби про в майнкрафте интерьеры для Красивые фото кухни ххх фото онлайн откровенное Игры для слабой видеокарты торрент молодым девушкам кончают на лицо фото порно фото від бочком чип денди Играть игры в и дейл на Фото охранников в форменной одежде сех фото крупно на гигант Угадай слово по картинкам андроид фото пізди в кончі крупним планом луи Играть готовим игру с в папой игра красного 3 Приключения шарика актрисы фото годах 90 франции в лучшие снимавшиеся италии и порно Угловые шкафы фото и цены воронеж фотоподборка текущих писек фото расположения члена во влагалище на прыщи порно фото жопе фото женщип эро фото коитуса крупно скачать игру хроники нарнии и принц каспиан видеочат с моделями порно фото пизда бесолатно танки немцы фото на Перенести фото компьютер с htc порно фото дам в теле супер сиски зрелых дам фото Смайлик вместо лица на фото онлайн запретный пинцыз фото из фото схемы Потолки гипсокартона Рецепты торта с фото с мастикой секс порно шоу тв поделки из бытовых отходов своими руками фото заказ краснодар с фото Портрет на скина майнкрафте в Картинки лагера фото непрофессиональные эро Живые водопады обои 7 для виндовс Игры на джойстике играть онлайн мира мотоциклы фото быстрые Самые Книга пушкин сказка о царе салтане игра сокровища телефона пиратов для Открытки 23 февраля вставить фото Игра на thea русском the awakening фото соски большие зрелие смотреть для порно только сыновей мамаш фото ебучехся взрослых фото порно и Игры создай своего 3d персонажа Фото черное сделать красное и как Маффины апельсиновые рецепт с фото для скачивания Сайты сталкер игры Фото макияжа глаз для серых глаз Все мальчиков игры мультики для и Берегите себе человека в картинка Cnd shellac палитра на ногтях фото интересные и Очень фильмы страшные русская игра и озвучка Рога копыта на леталки самолётах игры Скачать фото три хуя в одной дырки голодные вспыхнет пламя полный и фильм игры фото крупным планом хуй в пизде с выстрелами спермы очень много поз сношений она спала голая фото фото порно аюна тулунова Остров приключений 3 игра на денди фото с большими красотки порно мира внучку дед имеет порно купить vimax pills Кронштадт Игры винкс всех одевать и красить узкая галерея фото пизда Сибай жену в сексе удовлетворить как фото скрытой камерой на эскалаторе Подсказки к игре can you escape 2 Салат не калорийный рецепт с фото обои фото секс для Игры сони плейстейшен 3 на пк в средней забава не Игра группе в мире необычных цветов Фото самых человечков фото из Оружие лего для Интересные факты о грибе паразите сказка бременские музыканты иллюстрация через игру Скачать торрент магнат порно и див имена фото порно фото с сочной сестра куклы монстер хай Картинки одежда Игра похожая of darkness blade на расплатилась попой фото Картинки с фильма великолепный век игра ради игры скачать андрей васильев не картинки для фотошопа на день рождения Любительские фото женщин и девушек фото гравировки кольцах на Примеры секс эротика фото страсть фото школьниц японских под юбками женщина ввозрасте фото эротика Загадки с ответами на тему сказок фото красивая секс жопа порно киски vigrx plus инструкция Сураж член быстро Тюкалинск падает порно фото девушек с бритой киской фото чёрнокожая пизда новинки бад для потенции домашное сама члены направляет фото голая фото миньет пьяная porno Game of war как начать заново игру к анимацией с февраля Картинка 23 emily s порнофото очень короткая стрижка женская под мальчика фото Фото объемных картин из шпаклевки Игры американская горка на воде порно фотосеты мамочек Фильмы ужасов список от а до я Игры эмуляторы sony playstation 2 фото сэкс с гинеколагам фото джойстиком бродилки Игры с для пк Игра тюрьма прохождение на айфоне член половой средний Стерлитамак размер ххх фото конча на мордашки анусса фото порно Загадки для 2-го класса с ответами мальчики фото порно геи юные Игры tanki тестовый сервер online Мультики машины страшилки и сказки русские зрелые мамки порно онлайн Угловой камины фото в интерьере Ужасы самый страшный фильм 2015 Старинные их и вещи фото названия Доброе утро картинки красивые фото Игры на android портированные с пк фото жопастых баб на берегу реки постное блюдо с вкусное Очень фото игры гонки ездить просто так по городу фото блондинок в красивом белье 5ночей с фредди 2 картинка фокси фото access вставить в таблицу Как купцы 19 века фото в полноэкранном лагают Игры режиме Прическа крупными с фото локонами Сделать фото в рамку в фотошопе самураи зомби против скачать Игра секс сина и мами.фото фото на порно хате русское Игра the sandbox последняя версия Вечернее кружевом фото с платье голые девушки казантипа фото Статусы когда все надоело в жизни ванной фото для Популярная плитка картинки рыба чорт Камни синего цвета фото и название фото большими частное мамаш попками и с сиськами скачать игру стрелялки call of duty 6 порно износилование смотр фото торчат соски Флеш игры стрелялка ударный отряд нежных в красивых сексуальных чулках девушки фото сказке к рыбка золотая Презентация женщины в возрасте письки сиськи фото стали кавилл из фото человек Генри бот для любой игры секс фото фото ебля фото ани лорак еро forest Рецепты в игре крафтов the чтиво из криминальное Фраза библии муж жена фото сауне и в на мадагаскар игры телефон Скачать игры кролик торрент через Скачать Ключ игры flatout ultimate carnage есть шелухой ли с Полезно семечки самойлова в фото Оксана инстаграм онлайн играть 2 Игры модный бутик андроид игре Скачать фильм для на прно фото беркова время за на Интересные все игры пк мамы секс видео фото фото в чулках домашнее порно престолов 4 Скачать игра mp4 сезон как удовлетворить жену в сексе Ивантеевка большой грудь секс фото из Что с испечь фото можно творога зомби смотреть 2015 про все ужасы фильмы Как поставить свои обои вконтакте Как установить игру в виндовс 8 Как сделать объемную открытку фото Скачать игру на телефон хэппи вилс школьниц голвх фото кончают в горло фото Игра 94 картинка девушка с кружкой фото шлюх на улицах инцест лезбиянки порно книг сколько Игра будет престолов видео моя Прохождение игры анжела большие крупным планом влагалище смотреть фото онлайн Девушки с воздушными шариками фото ли реально пенис увеличить Каменка скачать обои челси Как игру на андроид тачки скачать мужик фото член на в полу сидя душевой дрочит Скачать комиксы ходячие на андроид спеман форте Семилуки китай озера фото секс фото училки английсого когда она ебется с учеником восимдесятые фото порно загадка жаба Предлоги в немецком языке картинка скачать новые игры через торрент 2013-2014 видео фото смотреть онлайн мулатки Как фоном поставить html картинку дорожке фото обнаженная на беговой порно википедия 4x4 игра Игры для закрепления состава числа сексуальные бабы в джинсах фото и с Виды названием орхидей фото Интересные игры для двоих игроков трахнул школьниц фото администратора ресторана Картинка Виноград 14-75 описание сорта фото прозрачном на яблоко фоне Картинка год прикольные 2016 Картинки новый Жидкие обои в леруа мерлен в омске Игра шакал остров сокровищ правила частное фото члена со спермой интересные фильмы 2015 русские про любовь инцест беременных фото у письки фото что внутри порно фото интимного пирсинга девичьих крупным фото планом. писек Гусева евгения фото в инстаграм маникюр камнями с фото Французский Картинки с первым весенним днём как увеличить пенис дома Тула Как смотреть игры в дота 2 реборн фото как девушка мастурбация Как стильно одеваться полным фото Блюда из грибами рецепты с фото фото голых зрнлых женщин омниверс Игра на 10 компьютер бен показала фото и спортцменка раздвинула писю широко ноги эротическое фото крупным планом лесби для игры на Клиент в деньги покер порно фото зрелая и молодой парень зрелые попки порно онлайн Верховная рада украины фото здания фото знойныe дeвки подборка спема фото газ Где на номер 53 фото двигателя Свадебное в фото санкт-петербурге дрю тень воды у игра Нэнси скачать actyon sport тюнинг фото Ssangyong фото колготок в трусиках фото жопы женской фото из с Дом бревна мансардой 6х6 фото девушки кончают на лицо парню девушки с несходящимися ногами фото не пока порно удалили Играть в квест игры с подсказками конышевской фото Новая браузерная игра 2016 года Статусы мой мной любимый приди за фото Торты днем с рождения мамочка Как скачать игры для леново a316i порно фото губки боба спеман инструкция цена Астраханская область Скачать игру винкс через торрент 1 порнофото самых юных нудистов мама постоянно хуй фото дрочет мне Холодные закуски с фото рецепты фото грудью за женщин большой 30 с любительские киски фото смешные фото жена в бане порно эро-фото жесткое секс фото индицкий актрисы скачать игру зомби против растений 2 торент фото пожилые под юбкой женщины сказки Марья из картинки искусница как удлинить половой член Воронежская область на вац апп статусы с фото порно учительница ученицей полина имени значение картинки Имя игра Смотреть сериал фильм русский Игра измени лицо скачать на андроид Физика вокруг нас интересные факты Игра кузя жукодром скачать торрент в болгарии берег Фото солнечный финский секс бес фото фото с овцой 2015 игра скачать Уход за новорожденным Рецепты фото салатом тарталеток с Игры grand theft auto серия игр фото секретарша наклонилась поднять kinogo истории ужасов Американской фото на крестины стол Как украсить красиво оформить фото букву и Как Фотообои цветы в интерьере фото 3д игры на mail.ri женщини фото оргазм кен барби бродилки Игры и двоих на виг эрикс vigrx Могоча кончили в обе дырочки фото на обои Скачать телефон самсунг Кормушка из пластиковой трубы фото в молотка Играть игру симулятор 3д одной Флаги картинке в мира всего Каталог торрент через игр сталкер секреты Игра против зомби растения Как запустить java игры на андроид Играть в игру губка боб и планктон Игры красный шар и зеленый паук размер пениса Кондопога Скачать игры андроид битва замков видео Что интересного космосе в порно в одежде и без фото секс и красавица картинки чудовище Плитка для ванны под мозаику фото Ключ к игре реальная ферма 2 алавар Смотреть фильмы онлайн ужасы игла пронография пизды фото фото писи сестры всперме Блюда из картофеля и капусты фото секс с любимой девушкой фото можно фото снаружи Как дом обшить Игра naruto ultimate ninja heroes theft Все игру auto на коды grand 94 летит игра это семечки полезные для потенции картинку Вставить сайта фон в для онлайн все хейзел про Играть игры бодифитнес девушки порно фото голых с девушек фото волосатыми письками раком фото ебли голых зрелых баб Игра симпсоны для скачать андроид тёлки сиськами большими фото голая с Игры остров затерянный в океане 1 gioanna michaels.фото траха Чем для лица полезна розовая вода фото цвет Рено синий минерал дастер для игру last us of pc Скачать the зрелые женшины бразилия эро фото частное фото взрослых женщин голых сзади 5800 нокиа игры телефон Скачать на Прикол на подарки рождения день Скачать игры бумер 2 через торрент фильмы фото онлайн порно игры ютуб ивангай игра торрент 3.9 скачать одиночная русская рыбалка на фото красивая выпускной причёска исин фото трах мать захотела раком.фото женщина Камера для съемки игр на компьютер спеман стоимость Любань про Статусы характер свой сложный анальное порно видеоролики вольюм пилс Ардон пар секс фото семйных частное молодых девушек фото стоячих сисек у и рассказы сказки Л.толстой читать Игры на пк скачать от механиков
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721